Thiên Thần và Ác Quỷ đại chiến - review phim Chiến Binh Frankenstein

2,728,152
766
Ghép 8 thi thể tạo ra kẻ Bất Tử - review phim Chiến Binh Frankenstein Thiên Thần và Ác Quỷ đại chiến review phim kinh dị hay chiến binh frankenstein. tóm tắt phim kinh dị hay nhất chiến binh bất tử frankenstein đại chiến thiên thần và ác quỷ. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #Frankenstein
đã hơn 200 năm trước một nhà khoa học đã đã hơn 200 năm trước một nhà khoa học đã đã hơn 200 năm trước một nhà khoa học đã dùng 8 thi thể để tạo ra một cơ thể có dùng 8 thi thể để tạo ra một cơ thể có dùng 8 thi thể để tạo ra một cơ thể có khả năng trường sinh bất tử ông đặt tên khả năng trường sinh bất tử ông đặt tên khả năng trường sinh bất tử ông đặt tên cho nó là khoang Kenshin không lâu sau cho nó là khoang Kenshin không lâu sau cho nó là khoang Kenshin không lâu sau nhà khoa học đã qua đời toàn Kenshin đem nhà khoa học đã qua đời toàn Kenshin đem nhà khoa học đã qua đời toàn Kenshin đem thi thể Ông tới nghĩa trang chuẩn bị thi thể Ông tới nghĩa trang chuẩn bị thi thể Ông tới nghĩa trang chuẩn bị thương cắt đột nhiên phía sau xuất hiện thương cắt đột nhiên phía sau xuất hiện thương cắt đột nhiên phía sau xuất hiện vài người áo đen hoặc của chúng bỗng vài người áo đen hoặc của chúng bỗng vài người áo đen hoặc của chúng bỗng nhiên bốc cháy để lộ ra khuôn mặt ác quỷ nhiên bốc cháy để lộ ra khuôn mặt ác quỷ nhiên bốc cháy để lộ ra khuôn mặt ác quỷ bọn ác quỷ bốn mắt van Canxi để tìm được bọn ác quỷ bốn mắt van Canxi để tìm được bọn ác quỷ bốn mắt van Canxi để tìm được bí mật hồi sinh xác chết chúng dùng một bí mật hồi sinh xác chết chúng dùng một bí mật hồi sinh xác chết chúng dùng một thước đánh bay phongchansenh anh bị đánh thước đánh bay phongchansenh anh bị đánh thước đánh bay phongchansenh anh bị đánh xong sắc mặt lờ mau thay anh tìm được xong sắc mặt lờ mau thay anh tìm được xong sắc mặt lờ mau thay anh tìm được cây thánh giá trên đất khi đâm vào ngực cây thánh giá trên đất khi đâm vào ngực cây thánh giá trên đất khi đâm vào ngực Tên ác ma lập tức cùng sự phát tán Nhưng Tên ác ma lập tức cùng sự phát tán Nhưng Tên ác ma lập tức cùng sự phát tán Nhưng bọn họ không biết rằng cuộc chiến này đã bọn họ không biết rằng cuộc chiến này đã bọn họ không biết rằng cuộc chiến này đã đánh thức một tượng đá và nó Khoan đánh thức một tượng đá và nó Khoan đánh thức một tượng đá và nó Khoan Kenshin Bị một tên ác ma khác đánh gốc Kenshin Bị một tên ác ma khác đánh gốc Kenshin Bị một tên ác ma khác đánh gốc rồi ngất đi bất thình lình chuyện đó lại rồi ngất đi bất thình lình chuyện đó lại rồi ngất đi bất thình lình chuyện đó lại bay cũng giết chết hắn sau đó biến thành bay cũng giết chết hắn sau đó biến thành bay cũng giết chết hắn sau đó biến thành hình người những tượng đá này là người hình người những tượng đá này là người hình người những tượng đá này là người của thần tộc truyền thống lại ác ma bảo của thần tộc truyền thống lại ác ma bảo của thần tộc truyền thống lại ác ma bảo vệ loài người sau khi kiểm tra chàng vệ loài người sau khi kiểm tra chàng vệ loài người sau khi kiểm tra chàng trai phát hiện tiếng Nhật ký bên trong trai phát hiện tiếng Nhật ký bên trong trai phát hiện tiếng Nhật ký bên trong ghi chép các thí nghiệm để hồi sinh xác ghi chép các thí nghiệm để hồi sinh xác ghi chép các thí nghiệm để hồi sinh xác chết của nhà khoa học kia khi sang khen chết của nhà khoa học kia khi sang khen chết của nhà khoa học kia khi sang khen xinh tỉnh lại phát hiện mình đã bị trói xinh tỉnh lại phát hiện mình đã bị trói xinh tỉnh lại phát hiện mình đã bị trói những vị thần ở đây cũng ngạc nhiên vì những vị thần ở đây cũng ngạc nhiên vì những vị thần ở đây cũng ngạc nhiên vì sao nam chính bị quỷ đánh không chết ho sao nam chính bị quỷ đánh không chết ho sao nam chính bị quỷ đánh không chết ho cho rằng anh là quái vật nên muốn giết cho rằng anh là quái vật nên muốn giết cho rằng anh là quái vật nên muốn giết anh nhưng lại bị Nữ Vương ăn lạy nữ anh nhưng lại bị Nữ Vương ăn lạy nữ anh nhưng lại bị Nữ Vương ăn lạy nữ vương kiểm tra nhận thấy yêu quái vật bà vương kiểm tra nhận thấy yêu quái vật bà vương kiểm tra nhận thấy yêu quái vật bà khuyên anh nên ở lại lâu đài của thần khuyên anh nên ở lại lâu đài của thần khuyên anh nên ở lại lâu đài của thần tộc họ tới bảo vệ anh bởi có lẽ quỷ tộc họ tới bảo vệ anh bởi có lẽ quỷ tộc họ tới bảo vệ anh bởi có lẽ quỷ vương đang cần bắt anh về để làm thấy vương đang cần bắt anh về để làm thấy vương đang cần bắt anh về để làm thấy niệu đây chính là nhà thờ mà tổng lãnh niệu đây chính là nhà thờ mà tổng lãnh niệu đây chính là nhà thờ mà tổng lãnh thiên thần đã xây dựng nên đám quỷ không thiên thần đã xây dựng nên đám quỷ không thiên thần đã xây dựng nên đám quỷ không có dám đến nhưng người thành công luôn có dám đến nhưng người thành công luôn có dám đến nhưng người thành công luôn có lối đi riêng trước khi đi thần tộc có lối đi riêng trước khi đi thần tộc có lối đi riêng trước khi đi thần tộc nói với anh rằng vũ khí bình thường nói với anh rằng vũ khí bình thường nói với anh rằng vũ khí bình thường không thì tiêu diệt ác quỷ chỉ có bộ khi không thì tiêu diệt ác quỷ chỉ có bộ khi không thì tiêu diệt ác quỷ chỉ có bộ khi nào được Khánh mới diệt được chúng ở đây nào được Khánh mới diệt được chúng ở đây nào được Khánh mới diệt được chúng ở đây có vô số vũ khí Nhưng anh lại chọn một có vô số vũ khí Nhưng anh lại chọn một có vô số vũ khí Nhưng anh lại chọn một cặp chết bỗng Thiên thần Nói vũ khí này cặp chết bỗng Thiên thần Nói vũ khí này cặp chết bỗng Thiên thần Nói vũ khí này rất nặng và khó dùng không ngờ fan girl rất nặng và khó dùng không ngờ fan girl rất nặng và khó dùng không ngờ fan girl xinh lại rất hài lòng với chúng cuối xinh lại rất hài lòng với chúng cuối xinh lại rất hài lòng với chúng cuối cùng anh đem theo vũ khí rồi rời đi còn cùng anh đem theo vũ khí rồi rời đi còn cùng anh đem theo vũ khí rồi rời đi còn quyển sách mà quỷ đang săn đuổi thì Nữ quyển sách mà quỷ đang săn đuổi thì Nữ quyển sách mà quỷ đang săn đuổi thì Nữ Vương sao cho phó tướng Zilean sao Việc Vương sao cho phó tướng Zilean sao Việc Vương sao cho phó tướng Zilean sao Việc này Khanh tinh hình đến một nơi không ai này Khanh tinh hình đến một nơi không ai này Khanh tinh hình đến một nơi không ai biết đến để ẩn cư Nhưng cho dù anh có biết đến để ẩn cư Nhưng cho dù anh có biết đến để ẩn cư Nhưng cho dù anh có trốn tới Chân Trời Góc Bể bọn ác quỷ vẫn trốn tới Chân Trời Góc Bể bọn ác quỷ vẫn trốn tới Chân Trời Góc Bể bọn ác quỷ vẫn tìm được anh Cuối cùng không chịu được tìm được anh Cuối cùng không chịu được tìm được anh Cuối cùng không chịu được cảnh chạy trốn nữa quanh khen xinh bắt cảnh chạy trốn nữa quanh khen xinh bắt cảnh chạy trốn nữa quanh khen xinh bắt đầu đi săn lùng ác quỷ làm niềm vui thấm đầu đi săn lùng ác quỷ làm niềm vui thấm đầu đi săn lùng ác quỷ làm niềm vui thấm thoát hơn 200 năm đã trôi qua trong một thoát hơn 200 năm đã trôi qua trong một thoát hơn 200 năm đã trôi qua trong một quán bar ở Luân Đôn Anh lại phát hiện quán bar ở Luân Đôn Anh lại phát hiện quán bar ở Luân Đôn Anh lại phát hiện tung tích của bọn ác quỷ ác quỷ thấy vậy tung tích của bọn ác quỷ ác quỷ thấy vậy tung tích của bọn ác quỷ ác quỷ thấy vậy liền bỏ chạy tụt quần khoan khoan Xin liền bỏ chạy tụt quần khoan khoan Xin liền bỏ chạy tụt quần khoan khoan Xin liền đuổi theo dễ dàng chế nhựa hắn liền đuổi theo dễ dàng chế nhựa hắn liền đuổi theo dễ dàng chế nhựa hắn nhưng khi định khoán dầu trời thì cảnh nhưng khi định khoán dầu trời thì cảnh nhưng khi định khoán dầu trời thì cảnh sát xuất hiện tên ác quỷ nhân cơ hội đó sát xuất hiện tên ác quỷ nhân cơ hội đó sát xuất hiện tên ác quỷ nhân cơ hội đó phát ra bị gãy cổ tên cảnh sát Phong anh phát ra bị gãy cổ tên cảnh sát Phong anh phát ra bị gãy cổ tên cảnh sát Phong anh vội vàng đuổi theo nhưng Tên ác quỷ đã vội vàng đuổi theo nhưng Tên ác quỷ đã vội vàng đuổi theo nhưng Tên ác quỷ đã nhanh hơn anh một bước mà đột nhiên phía nhanh hơn anh một bước mà đột nhiên phía nhanh hơn anh một bước mà đột nhiên phía sau một quả bóng suốt lao gió mang đi sau một quả bóng suốt lao gió mang đi sau một quả bóng suốt lao gió mang đi rồi cho sang canteen ở lâu đài thần tộc rồi cho sang canteen ở lâu đài thần tộc rồi cho sang canteen ở lâu đài thần tộc bọn họ cho rằng anh đã viết nên cảnh sát bọn họ cho rằng anh đã viết nên cảnh sát bọn họ cho rằng anh đã viết nên cảnh sát nên xích lại và bước vào một căn phòng nên xích lại và bước vào một căn phòng nên xích lại và bước vào một căn phòng kia khác trong một căn phòng Đang tiến kia khác trong một căn phòng Đang tiến kia khác trong một căn phòng Đang tiến hành một thí nghiệm khủng khiếp bọn ác hành một thí nghiệm khủng khiếp bọn ác hành một thí nghiệm khủng khiếp bọn ác quỷ nhãn dấu thân phận Khuê hai nhà khoa quỷ nhãn dấu thân phận Khuê hai nhà khoa quỷ nhãn dấu thân phận Khuê hai nhà khoa học này bởi chúng muốn tìm ra bí mật hồi học này bởi chúng muốn tìm ra bí mật hồi học này bởi chúng muốn tìm ra bí mật hồi sinh xác chết nhưng sau rất nhiều thí sinh xác chết nhưng sau rất nhiều thí sinh xác chết nhưng sau rất nhiều thí nghiệm thất bại mà không có bước tiến gì nghiệm thất bại mà không có bước tiến gì nghiệm thất bại mà không có bước tiến gì đáng kể ông chủ của phòng thí nghiệm này đáng kể ông chủ của phòng thí nghiệm này đáng kể ông chủ của phòng thí nghiệm này chính là ác Hương đây bữa yêu tên quỷ chính là ác Hương đây bữa yêu tên quỷ chính là ác Hương đây bữa yêu tên quỷ vừa thoát khỏi tay anh đã tới gặp hắn vừa thoát khỏi tay anh đã tới gặp hắn vừa thoát khỏi tay anh đã tới gặp hắn hắn báo cáo rằng khoang Kenshin đã bị hắn báo cáo rằng khoang Kenshin đã bị hắn báo cáo rằng khoang Kenshin đã bị thần tộc mắt đi biết được việc này ác thần tộc mắt đi biết được việc này ác thần tộc mắt đi biết được việc này ác Vương lập tức Khoái đội quân chuẩn bị đi Vương lập tức Khoái đội quân chuẩn bị đi Vương lập tức Khoái đội quân chuẩn bị đi bắt để cho hai nhà khoa học nghiên cứu bắt để cho hai nhà khoa học nghiên cứu bắt để cho hai nhà khoa học nghiên cứu rất nhanh chóng cuộc đại chiến xảy ra rất nhanh chóng cuộc đại chiến xảy ra rất nhanh chóng cuộc đại chiến xảy ra bọn ác quỷ lần đầu tiên dám tiến công bọn ác quỷ lần đầu tiên dám tiến công bọn ác quỷ lần đầu tiên dám tiến công vào lâu đài của thần tộc bởi vì có được vào lâu đài của thần tộc bởi vì có được vào lâu đài của thần tộc bởi vì có được khoanh khen xinh chúng sẽ thống trị thế khoanh khen xinh chúng sẽ thống trị thế khoanh khen xinh chúng sẽ thống trị thế giới cuộc chiến đẫm máu diễn ra rất ác giới cuộc chiến đẫm máu diễn ra rất ác giới cuộc chiến đẫm máu diễn ra rất ác liệt nhiều Thiên Thần Cũng đã phải hi sinh nhiều Thiên Thần Cũng đã phải hi sinh nhiều Thiên Thần Cũng đã phải hi sinh nhưng vì độ con ác ma quá đông và hung nhưng vì độ con ác ma quá đông và hung nhưng vì độ con ác ma quá đông và hung hãn nên thành lập liên tục hát thế rất hãn nên thành lập liên tục hát thế rất hãn nên thành lập liên tục hát thế rất nhanh ác ma đã xong vào lâu đài khó nhanh ác ma đã xong vào lâu đài khó nhanh ác ma đã xong vào lâu đài khó hướng và thiên thần chiến đấu hết sức hướng và thiên thần chiến đấu hết sức hướng và thiên thần chiến đấu hết sức Nhưng đã bị kiếm dị ra phía bên ngoài xe Nhưng đã bị kiếm dị ra phía bên ngoài xe Nhưng đã bị kiếm dị ra phía bên ngoài xe cảnh sát xông vào bắp rang cay xin tình cảnh sát xông vào bắp rang cay xin tình cảnh sát xông vào bắp rang cay xin tình thế Lúc này là hết sức nguy cấp Thần Hộ thế Lúc này là hết sức nguy cấp Thần Hộ thế Lúc này là hết sức nguy cấp Thần Hộ Vệ bên cạnh quyết định phá bỏ thích cho Vệ bên cạnh quyết định phá bỏ thích cho Vệ bên cạnh quyết định phá bỏ thích cho anh Kenshin Kenshin lập tức hùng hổ xông anh Kenshin Kenshin lập tức hùng hổ xông anh Kenshin Kenshin lập tức hùng hổ xông lên chiến đấu nhưng tất cả mọi người lên chiến đấu nhưng tất cả mọi người lên chiến đấu nhưng tất cả mọi người không biết trận chiến này lần chỉ là kế không biết trận chiến này lần chỉ là kế không biết trận chiến này lần chỉ là kế giương Đông kích Tây của bọn ác quỷ mục giương Đông kích Tây của bọn ác quỷ mục giương Đông kích Tây của bọn ác quỷ mục đích của chúng Thực chất lại là nhũ đích của chúng Thực chất lại là nhũ đích của chúng Thực chất lại là nhũ hương vào lúc này Nữ Vương đã phải toàn hương vào lúc này Nữ Vương đã phải toàn hương vào lúc này Nữ Vương đã phải toàn bộ thuộc hạ của mình đi lên kiến cảnh dễ bộ thuộc hạ của mình đi lên kiến cảnh dễ bộ thuộc hạ của mình đi lên kiến cảnh dễ bên ngoài thấy sự việc bất thường hiện bên ngoài thấy sự việc bất thường hiện bên ngoài thấy sự việc bất thường hiện lập tức giúp về lâu đài nhưng đã muộn ác lập tức giúp về lâu đài nhưng đã muộn ác lập tức giúp về lâu đài nhưng đã muộn ác Hương đây bùa yêu đã nhân cơ hội xông Hương đây bùa yêu đã nhân cơ hội xông Hương đây bùa yêu đã nhân cơ hội xông vào bắt cóc nữ vương nếu như muốn thiếu vào bắt cóc nữ vương nếu như muốn thiếu vào bắt cóc nữ vương nếu như muốn thiếu nữ vương thần tộc phải giao ra flanking nữ vương thần tộc phải giao ra flanking nữ vương thần tộc phải giao ra flanking sinh trao đổi sau khi biết được anh vô sinh trao đổi sau khi biết được anh vô sinh trao đổi sau khi biết được anh vô cùng tức giận anh cầm theo vũ khí đi cứu cùng tức giận anh cầm theo vũ khí đi cứu cùng tức giận anh cầm theo vũ khí đi cứu nữ vương cùng lúc đó để cứu nhũ hương nữ vương cùng lúc đó để cứu nhũ hương nữ vương cùng lúc đó để cứu nhũ hương phó hướng gian đã làm trái lệnh cấm hắn phó hướng gian đã làm trái lệnh cấm hắn phó hướng gian đã làm trái lệnh cấm hắn Mở tầng hầm bí mật lấy ra cuốn sổ bên Mở tầng hầm bí mật lấy ra cuốn sổ bên Mở tầng hầm bí mật lấy ra cuốn sổ bên trong có ghi khác tất cả các bác hồi trong có ghi khác tất cả các bác hồi trong có ghi khác tất cả các bác hồi sinh xác chết rồi hắn mang nó đến hang ổ sinh xác chết rồi hắn mang nó đến hang ổ sinh xác chết rồi hắn mang nó đến hang ổ của ác quỷ ác quỷ thấy hắn không đem của ác quỷ ác quỷ thấy hắn không đem của ác quỷ ác quỷ thấy hắn không đem theo fantine nguyện bóp cổ nữ vương Doãn theo fantine nguyện bóp cổ nữ vương Doãn theo fantine nguyện bóp cổ nữ vương Doãn giết video này thôi liền gia gia khốn giết video này thôi liền gia gia khốn giết video này thôi liền gia gia khốn khổ này nữ vương muốn ngăn lại vì như khổ này nữ vương muốn ngăn lại vì như khổ này nữ vương muốn ngăn lại vì như vậy khác nào dân thế giới cho hắn nhưng vậy khác nào dân thế giới cho hắn nhưng vậy khác nào dân thế giới cho hắn nhưng nhiên không quân lệnh mà đã đặt nó xuống nhiên không quân lệnh mà đã đặt nó xuống nhiên không quân lệnh mà đã đặt nó xuống ác quỷ lập tức cả nhũ hương để lấy sổ ác quỷ lập tức cả nhũ hương để lấy sổ ác quỷ lập tức cả nhũ hương để lấy sổ tay thủ lĩnh ông vội vàng lấy những Ừ tay thủ lĩnh ông vội vàng lấy những Ừ tay thủ lĩnh ông vội vàng lấy những Ừ đúng lúc này sang Kenshin kịp thời xuất đúng lúc này sang Kenshin kịp thời xuất đúng lúc này sang Kenshin kịp thời xuất hiện nhưng lại bị mấy tên ác ma chặng hiện nhưng lại bị mấy tên ác ma chặng hiện nhưng lại bị mấy tên ác ma chặng đường đủ thời gian cho tên kia cầm theo đường đủ thời gian cho tên kia cầm theo đường đủ thời gian cho tên kia cầm theo hướng sâu bỏ chạy Pantene đuổi theo bọn hướng sâu bỏ chạy Pantene đuổi theo bọn hướng sâu bỏ chạy Pantene đuổi theo bọn chúng đến được căn cứ phòng thí nghiệm chúng đến được căn cứ phòng thí nghiệm chúng đến được căn cứ phòng thí nghiệm Tên ác quỷ này giao huống xấu cho quỷ Tên ác quỷ này giao huống xấu cho quỷ Tên ác quỷ này giao huống xấu cho quỷ vương và nói rằng có thể hồi sinh hoàn vương và nói rằng có thể hồi sinh hoàn vương và nói rằng có thể hồi sinh hoàn chỗ xác chết khoan Pantene lúc này cũng chỗ xác chết khoan Pantene lúc này cũng chỗ xác chết khoan Pantene lúc này cũng đã được nhập vào trong nhưng anh hoàn đã được nhập vào trong nhưng anh hoàn đã được nhập vào trong nhưng anh hoàn toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho toàn bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc thì ra bọn ác quỷ đã thu nhập kinh ngạc thì ra bọn ác quỷ đã thu nhập kinh ngạc thì ra bọn ác quỷ đã thu nhập hàng trăm nghìn xác chết ở đây Chuẩn bị hàng trăm nghìn xác chết ở đây Chuẩn bị hàng trăm nghìn xác chết ở đây Chuẩn bị ngồi xinh chúng thành một đội quân xác ngồi xinh chúng thành một đội quân xác ngồi xinh chúng thành một đội quân xác giống mà vừa hay lúc này Quỷ Vương đã giống mà vừa hay lúc này Quỷ Vương đã giống mà vừa hay lúc này Quỷ Vương đã đưa công thức hồi sinh trong cuốn sổ cho đưa công thức hồi sinh trong cuốn sổ cho đưa công thức hồi sinh trong cuốn sổ cho những chiến sĩ cô gái này đã qua liền những chiến sĩ cô gái này đã qua liền những chiến sĩ cô gái này đã qua liền Biết rằng thiếu sót ở đâu Đúng lúc này Biết rằng thiếu sót ở đâu Đúng lúc này Biết rằng thiếu sót ở đâu Đúng lúc này khoan Ngang Tiên đi qua phòng thí nghiệm khoan Ngang Tiên đi qua phòng thí nghiệm khoan Ngang Tiên đi qua phòng thí nghiệm anh phát hiện những giáo sư đang cầm anh phát hiện những giáo sư đang cầm anh phát hiện những giáo sư đang cầm cuốn sổ tay của mình quanh sinh đạt vỡ cuốn sổ tay của mình quanh sinh đạt vỡ cuốn sổ tay của mình quanh sinh đạt vỡ tấm kính nhảy xuống thế giới những giáo tấm kính nhảy xuống thế giới những giáo tấm kính nhảy xuống thế giới những giáo sư bị loại theo run lẩy bẩy gia huấn-cổ sư bị loại theo run lẩy bẩy gia huấn-cổ sư bị loại theo run lẩy bẩy gia huấn-cổ cho anh đột nhiên cánh cửa mở ra một đám cho anh đột nhiên cánh cửa mở ra một đám cho anh đột nhiên cánh cửa mở ra một đám ác ma xông tới mà lúc này mà Vương cũng ác ma xông tới mà lúc này mà Vương cũng ác ma xông tới mà lúc này mà Vương cũng xuất hiện hắn khuyên anh gia nhập nhóm xuất hiện hắn khuyên anh gia nhập nhóm xuất hiện hắn khuyên anh gia nhập nhóm của quỷ vương nhưng người thành công của quỷ vương nhưng người thành công của quỷ vương nhưng người thành công luôn có con đường đi của riêng mình anh luôn có con đường đi của riêng mình anh luôn có con đường đi của riêng mình anh kịp thời ngày đúng vào bảo hiểm nhầm sẽ kịp thời ngày đúng vào bảo hiểm nhầm sẽ kịp thời ngày đúng vào bảo hiểm nhầm sẽ thoát đến tối Kỹ Nữ giáo sư gian làm về thoát đến tối Kỹ Nữ giáo sư gian làm về thoát đến tối Kỹ Nữ giáo sư gian làm về nhà cô luôn cảm thấy như có một người nhà cô luôn cảm thấy như có một người nhà cô luôn cảm thấy như có một người đang đi theo mình đột nhiên từ trong đang đi theo mình đột nhiên từ trong đang đi theo mình đột nhiên từ trong bóng tối một người xuất hiện bịch miễn bóng tối một người xuất hiện bịch miễn bóng tối một người xuất hiện bịch miễn cổ Đón hi sinh của cô phải đi theo mình cổ Đón hi sinh của cô phải đi theo mình cổ Đón hi sinh của cô phải đi theo mình anh nói rằng cô đang làm việc cho bọn ác anh nói rằng cô đang làm việc cho bọn ác anh nói rằng cô đang làm việc cho bọn ác thủy nhưng cô Hoàn toàn không tin vào thủy nhưng cô Hoàn toàn không tin vào thủy nhưng cô Hoàn toàn không tin vào thần thánh đúng lúc này ác quỷ đã tìm thần thánh đúng lúc này ác quỷ đã tìm thần thánh đúng lúc này ác quỷ đã tìm đến họ sức mạnh tên này quả nhiên lợi đến họ sức mạnh tên này quả nhiên lợi đến họ sức mạnh tên này quả nhiên lợi hại hơn mọi thông thường không hề đơn hại hơn mọi thông thường không hề đơn hại hơn mọi thông thường không hề đơn giản như là tự kia Sau một hồi giao giản như là tự kia Sau một hồi giao giản như là tự kia Sau một hồi giao chiến ác liệt Pantene Bị hắn đạp rơi chiến ác liệt Pantene Bị hắn đạp rơi chiến ác liệt Pantene Bị hắn đạp rơi xuống đất trọng thương ác quỷ Lấy vốn xuống đất trọng thương ác quỷ Lấy vốn xuống đất trọng thương ác quỷ Lấy vốn khẩu từ trên người anh có nói anh đã khẩu từ trên người anh có nói anh đã khẩu từ trên người anh có nói anh đã không có giá trị lợi dụng nữa Hắn chuẩn không có giá trị lợi dụng nữa Hắn chuẩn không có giá trị lợi dụng nữa Hắn chuẩn bị xuống tay nhưng những giáo sư kịp bị xuống tay nhưng những giáo sư kịp bị xuống tay nhưng những giáo sư kịp thời đánh trống làng Pantene nhấn lúc thời đánh trống làng Pantene nhấn lúc thời đánh trống làng Pantene nhấn lúc hai người nói chuyện lấy mấy con dao găm hai người nói chuyện lấy mấy con dao găm hai người nói chuyện lấy mấy con dao găm trong người rồi nhân lúc hắn không chú ý trong người rồi nhân lúc hắn không chú ý trong người rồi nhân lúc hắn không chú ý một cặp đâm thẳng vào tim Tên ác quỷ một cặp đâm thẳng vào tim Tên ác quỷ một cặp đâm thẳng vào tim Tên ác quỷ biến thành mọi người rồi tan hết mất biến thành mọi người rồi tan hết mất biến thành mọi người rồi tan hết mất những giáo sư được khoanh Kenshin về nhà những giáo sư được khoanh Kenshin về nhà những giáo sư được khoanh Kenshin về nhà rồi mau chóng giúp anh băng bó vết rồi mau chóng giúp anh băng bó vết rồi mau chóng giúp anh băng bó vết thương nhìn những vết sạm trên Gửi Anh thương nhìn những vết sạm trên Gửi Anh thương nhìn những vết sạm trên Gửi Anh cô vô cùng Kinh Lạc còn phang canteen cô vô cùng Kinh Lạc còn phang canteen cô vô cùng Kinh Lạc còn phang canteen cũng lần đầu tiên được một người lạc cũng lần đầu tiên được một người lạc cũng lần đầu tiên được một người lạc quan tâm sau đó cô từ cuốn sổ học được quan tâm sau đó cô từ cuốn sổ học được quan tâm sau đó cô từ cuốn sổ học được bí mật hồi sinh xác chết Đồng thời cũng bí mật hồi sinh xác chết Đồng thời cũng bí mật hồi sinh xác chết Đồng thời cũng biết được âm mưu của bọn ác quỷ cô gọi biết được âm mưu của bọn ác quỷ cô gọi biết được âm mưu của bọn ác quỷ cô gọi điện cho đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm điện cho đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm điện cho đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm nói ông mau trốn đi hai người hẹn sẽ gặp nói ông mau trốn đi hai người hẹn sẽ gặp nói ông mau trốn đi hai người hẹn sẽ gặp mặt ở trạm xe lửa nhưng đã quá muộn mất mặt ở trạm xe lửa nhưng đã quá muộn mất mặt ở trạm xe lửa nhưng đã quá muộn mất rồi khi cô tới đó điểm hẹn liền bị bọn rồi khi cô tới đó điểm hẹn liền bị bọn rồi khi cô tới đó điểm hẹn liền bị bọn ác quỷ Mai cụ tăng ở đây bắt lại ở bên ác quỷ Mai cụ tăng ở đây bắt lại ở bên ác quỷ Mai cụ tăng ở đây bắt lại ở bên này khoang thành tình đã tới lâu đài của này khoang thành tình đã tới lâu đài của này khoang thành tình đã tới lâu đài của Thành Lộc hóa tin về kế hoạch của thủy Thành Lộc hóa tin về kế hoạch của thủy Thành Lộc hóa tin về kế hoạch của thủy vương Em muốn anh điên những giáo sư tới vương Em muốn anh điên những giáo sư tới vương Em muốn anh điên những giáo sư tới thần tộc sẽ bảo vệ bọn họ một lần nữa thần tộc sẽ bảo vệ bọn họ một lần nữa thần tộc sẽ bảo vệ bọn họ một lần nữa Pantene lại muốn đi lỗi của riêng mình Pantene lại muốn đi lỗi của riêng mình Pantene lại muốn đi lỗi của riêng mình Nhưng anh vừa rời đi Nữ Vương đã hạ lệnh Nhưng anh vừa rời đi Nữ Vương đã hạ lệnh Nhưng anh vừa rời đi Nữ Vương đã hạ lệnh buộc khi lấy được cuốn sổ tay miệng biết buộc khi lấy được cuốn sổ tay miệng biết buộc khi lấy được cuốn sổ tay miệng biết trách anh khi anh quay về lấy vốn cổ trách anh khi anh quay về lấy vốn cổ trách anh khi anh quay về lấy vốn cổ chuẩn bị rời khỏi đột nhiên một sức mạnh chuẩn bị rời khỏi đột nhiên một sức mạnh chuẩn bị rời khỏi đột nhiên một sức mạnh nào đó đánh bay Anh chuyên dùng mấy bức nào đó đánh bay Anh chuyên dùng mấy bức nào đó đánh bay Anh chuyên dùng mấy bức tường mùi thêm một gặp nữa bay tới nét tường mùi thêm một gặp nữa bay tới nét tường mùi thêm một gặp nữa bay tới nét và nhà Rốt cuộc anh Cuối cùng cũng đã và nhà Rốt cuộc anh Cuối cùng cũng đã và nhà Rốt cuộc anh Cuối cùng cũng đã nhìn rõ muốn duyên anh không phải bọn ác nhìn rõ muốn duyên anh không phải bọn ác nhìn rõ muốn duyên anh không phải bọn ác quỷ mà chính là thằng đầu của gillian quỷ mà chính là thằng đầu của gillian quỷ mà chính là thằng đầu của gillian tên thủ lĩnh vung giữ Tết nữa nhưng bị tên thủ lĩnh vung giữ Tết nữa nhưng bị tên thủ lĩnh vung giữ Tết nữa nhưng bị Oanh canxi mắt lại hắn đe Kenshin rơi Oanh canxi mắt lại hắn đe Kenshin rơi Oanh canxi mắt lại hắn đe Kenshin rơi xuống nóc xe nhưng đột nhiên video lên xuống nóc xe nhưng đột nhiên video lên xuống nóc xe nhưng đột nhiên video lên khuôn mặt đau đớn hóa ra và Nhã vừa rồi khuôn mặt đau đớn hóa ra và Nhã vừa rồi khuôn mặt đau đớn hóa ra và Nhã vừa rồi gậy ông lại đập lưng ông quả là một pha gậy ông lại đập lưng ông quả là một pha gậy ông lại đập lưng ông quả là một pha tự tay bóp dài đến là khốn nạn Vậy là tự tay bóp dài đến là khốn nạn Vậy là tự tay bóp dài đến là khốn nạn Vậy là willian đã về thiên đường nữ vương biết willian đã về thiên đường nữ vương biết willian đã về thiên đường nữ vương biết được điều này lại vô cùng căm hận ở phía được điều này lại vô cùng căm hận ở phía được điều này lại vô cùng căm hận ở phía khác những giáo sư đã bị ác quỷ bắt lại khác những giáo sư đã bị ác quỷ bắt lại khác những giáo sư đã bị ác quỷ bắt lại câu nói với ác Vương đứng nhất định sẽ câu nói với ác Vương đứng nhất định sẽ câu nói với ác Vương đứng nhất định sẽ không giúp hắn ta ác Vương lập tức giết không giúp hắn ta ác Vương lập tức giết không giúp hắn ta ác Vương lập tức giết chết anh đồng nhiệm đến nước này cô chỉ chết anh đồng nhiệm đến nước này cô chỉ chết anh đồng nhiệm đến nước này cô chỉ đành thực hiện thí nghiệm trên người đành thực hiện thí nghiệm trên người đành thực hiện thí nghiệm trên người đồng nhiệm dưới sự giám sát của ác Vương đồng nhiệm dưới sự giám sát của ác Vương đồng nhiệm dưới sự giám sát của ác Vương cô luồn ống dẫn vào cơ thể giáo sư vừa cô luồn ống dẫn vào cơ thể giáo sư vừa cô luồn ống dẫn vào cơ thể giáo sư vừa chết thí nghiệm lập tức bắt đầu nhưng cô chết thí nghiệm lập tức bắt đầu nhưng cô chết thí nghiệm lập tức bắt đầu nhưng cô không biết rằng dưới tầng hầm lúc này không biết rằng dưới tầng hầm lúc này không biết rằng dưới tầng hầm lúc này cũng có một phòng thí nghiệm khác các cũng có một phòng thí nghiệm khác các cũng có một phòng thí nghiệm khác các thao tác này cũng được liên kết với hệ thao tác này cũng được liên kết với hệ thao tác này cũng được liên kết với hệ thống bên dưới tầng hầm số lượng quân thống bên dưới tầng hầm số lượng quân thống bên dưới tầng hầm số lượng quân sắc sống cùng lúc này cũng đang được hồi sắc sống cùng lúc này cũng đang được hồi sắc sống cùng lúc này cũng đang được hồi sinh khoan Kenshin khi này đem đốt cuốn sinh khoan Kenshin khi này đem đốt cuốn sinh khoan Kenshin khi này đem đốt cuốn sổ tay rồi đến Lâu đài thần tộc vũ các sổ tay rồi đến Lâu đài thần tộc vũ các sổ tay rồi đến Lâu đài thần tộc vũ các thiên thần rùa bắt rất nhiều thần tộc thiên thần rùa bắt rất nhiều thần tộc thiên thần rùa bắt rất nhiều thần tộc dưới sự lãnh đạo của nhũ hương cũng gửi dưới sự lãnh đạo của nhũ hương cũng gửi dưới sự lãnh đạo của nhũ hương cũng gửi theo mà không nghi ngờ gì cả trên đường theo mà không nghi ngờ gì cả trên đường theo mà không nghi ngờ gì cả trên đường chạy trốn anh vung tay đánh ngã một thần chạy trốn anh vung tay đánh ngã một thần chạy trốn anh vung tay đánh ngã một thần động ngay sau đó liền Tiếp tục chạy các động ngay sau đó liền Tiếp tục chạy các động ngay sau đó liền Tiếp tục chạy các thiên thần kích động càng gửi theo mạnh thiên thần kích động càng gửi theo mạnh thiên thần kích động càng gửi theo mạnh hơn mà cuối cùng thì một thiên thần cũng hơn mà cuối cùng thì một thiên thần cũng hơn mà cuối cùng thì một thiên thần cũng tóm được anh ấy nhưng rất nhanh fancam tóm được anh ấy nhưng rất nhanh fancam tóm được anh ấy nhưng rất nhanh fancam sinh đấm toán một cái thằng mặt dễ dàng sinh đấm toán một cái thằng mặt dễ dàng sinh đấm toán một cái thằng mặt dễ dàng thoát khỏi cũng vừa đến được trước cửa thoát khỏi cũng vừa đến được trước cửa thoát khỏi cũng vừa đến được trước cửa phòng thí nghiệm của quỷ vương bỗng phòng thí nghiệm của quỷ vương bỗng phòng thí nghiệm của quỷ vương bỗng nhiên xung quanh xuất hiện vô số ác Thủy nhiên xung quanh xuất hiện vô số ác Thủy nhiên xung quanh xuất hiện vô số ác Thủy thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của thì ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của khoang canteen anh hội đã dụng thần tộc khoang canteen anh hội đã dụng thần tộc khoang canteen anh hội đã dụng thần tộc đến đây để cần chân đánh ác quỷ chỉ có đến đây để cần chân đánh ác quỷ chỉ có đến đây để cần chân đánh ác quỷ chỉ có như vậy anh mới có thể nhân cơ hội tới như vậy anh mới có thể nhân cơ hội tới như vậy anh mới có thể nhân cơ hội tới cứu Nữ giáo sư Chính điều này đẩy hai cứu Nữ giáo sư Chính điều này đẩy hai cứu Nữ giáo sư Chính điều này đẩy hai thiên thần và ác quỷ phải đánh nhau một thiên thần và ác quỷ phải đánh nhau một thiên thần và ác quỷ phải đánh nhau một trận sống chết dưới cùng quả nhiên dùng trận sống chết dưới cùng quả nhiên dùng trận sống chết dưới cùng quả nhiên dùng cái đầu vẫn nhàn hơn dừng chân tay lao cái đầu vẫn nhàn hơn dừng chân tay lao cái đầu vẫn nhàn hơn dừng chân tay lao vào phòng thí nghiệm khoan Kenshin cuối vào phòng thí nghiệm khoan Kenshin cuối vào phòng thí nghiệm khoan Kenshin cuối cùng đã gặp lại ác Vương hai người bắt cùng đã gặp lại ác Vương hai người bắt cùng đã gặp lại ác Vương hai người bắt đầu quyết chiến áp Hương cũng bị nguyên đầu quyết chiến áp Hương cũng bị nguyên đầu quyết chiến áp Hương cũng bị nguyên mình anh xông tới đấm nhiều nhát nhưng mình anh xông tới đấm nhiều nhát nhưng mình anh xông tới đấm nhiều nhát nhưng lại chẳng hề hấn gì hắn chỉ dùng một lại chẳng hề hấn gì hắn chỉ dùng một lại chẳng hề hấn gì hắn chỉ dùng một thuốc đánh bay anh xuống đất áp Hương thuốc đánh bay anh xuống đất áp Hương thuốc đánh bay anh xuống đất áp Hương ném giáo sư vào phòng điện từ vào giây ném giáo sư vào phòng điện từ vào giây ném giáo sư vào phòng điện từ vào giây phút quan trọng anh dùng thân mình đỡ phút quan trọng anh dùng thân mình đỡ phút quan trọng anh dùng thân mình đỡ đạn cho cô khoan Kenshin cũng khi bị tên đạn cho cô khoan Kenshin cũng khi bị tên đạn cho cô khoan Kenshin cũng khi bị tên áp Vương bắt lại nhưng áp Hưng không áp Vương bắt lại nhưng áp Hưng không áp Vương bắt lại nhưng áp Hưng không biết lúc này Hương đã phát hiện căn biết lúc này Hương đã phát hiện căn biết lúc này Hương đã phát hiện căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm đám xác phòng thí nghiệm dưới tầng hầm đám xác phòng thí nghiệm dưới tầng hầm đám xác chết này thì vài phút nữa sẽ được hồi chết này thì vài phút nữa sẽ được hồi chết này thì vài phút nữa sẽ được hồi sinh áp hương vẽ 1 thìa rượu trắng phanh sinh áp hương vẽ 1 thìa rượu trắng phanh sinh áp hương vẽ 1 thìa rượu trắng phanh team rồi lẩm bẩm niệm chú dưới tầng hầm team rồi lẩm bẩm niệm chú dưới tầng hầm team rồi lẩm bẩm niệm chú dưới tầng hầm vô số những linh hồn ác ma từ địa ngục vô số những linh hồn ác ma từ địa ngục vô số những linh hồn ác ma từ địa ngục Mai lên xuống nhập vào những xác chết Mai lên xuống nhập vào những xác chết Mai lên xuống nhập vào những xác chết này để hồi sinh trở lại nữ vương thần này để hồi sinh trở lại nữ vương thần này để hồi sinh trở lại nữ vương thần tộc ra lệnh khóa vì mọi thứ nhưng số tộc ra lệnh khóa vì mọi thứ nhưng số tộc ra lệnh khóa vì mọi thứ nhưng số lượng quá nhiều không kịp nữa rồi một lượng quá nhiều không kịp nữa rồi một lượng quá nhiều không kịp nữa rồi một linh hồn ác ma cũng lao lên muốn chiến linh hồn ác ma cũng lao lên muốn chiến linh hồn ác ma cũng lao lên muốn chiến linh hồn của khoang canteen ngọn lửa linh hồn của khoang canteen ngọn lửa linh hồn của khoang canteen ngọn lửa xuyên qua đôi mắt của anh toàn thân bị xuyên qua đôi mắt của anh toàn thân bị xuyên qua đôi mắt của anh toàn thân bị ác ma Trấn giữ áp vương đắc ý nhìn anh ác ma Trấn giữ áp vương đắc ý nhìn anh ác ma Trấn giữ áp vương đắc ý nhìn anh ngã quỵ trước mặt nhưng không ngờ anh ngã quỵ trước mặt nhưng không ngờ anh ngã quỵ trước mặt nhưng không ngờ anh rất tỉnh và đẹp trai lau đi vì hiệu bởi rất tỉnh và đẹp trai lau đi vì hiệu bởi rất tỉnh và đẹp trai lau đi vì hiệu bởi vì xanh Pantene là một cái chết không có vì xanh Pantene là một cái chết không có vì xanh Pantene là một cái chết không có linh hồn nên ác ma không có cách nào linh hồn nên ác ma không có cách nào linh hồn nên ác ma không có cách nào khống chế mất nữa anh vào một mảnh vỡ khống chế mất nữa anh vào một mảnh vỡ khống chế mất nữa anh vào một mảnh vỡ bên cạnh đâm vào ác ma anh khắc ký hiệu bên cạnh đâm vào ác ma anh khắc ký hiệu bên cạnh đâm vào ác ma anh khắc ký hiệu thánh giá lên người hắn ác hơn toàn thân thánh giá lên người hắn ác hơn toàn thân thánh giá lên người hắn ác hơn toàn thân bốc cháy thành ngọn lửa to đùng rồi tỏa bốc cháy thành ngọn lửa to đùng rồi tỏa bốc cháy thành ngọn lửa to đùng rồi tỏa ra như những quả tên lửa sau đó trên ra như những quả tên lửa sau đó trên ra như những quả tên lửa sau đó trên xuống mặt đất phá vỡ cả vào nhà trong xuống mặt đất phá vỡ cả vào nhà trong xuống mặt đất phá vỡ cả vào nhà trong phòng thí nghiệm khổng lồ ở dưới mặt đất phòng thí nghiệm khổng lồ ở dưới mặt đất phòng thí nghiệm khổng lồ ở dưới mặt đất có bị phá hủy tạo ra một cái hố sâu lưỡi có bị phá hủy tạo ra một cái hố sâu lưỡi có bị phá hủy tạo ra một cái hố sâu lưỡi tất cả bọn chúng xuống địa ngục nữ vương tất cả bọn chúng xuống địa ngục nữ vương tất cả bọn chúng xuống địa ngục nữ vương từ dưới bay lên cứu thoát jenkinson và từ dưới bay lên cứu thoát jenkinson và từ dưới bay lên cứu thoát jenkinson và những giáo sư Sau đó anh hỏi nữ vương những giáo sư Sau đó anh hỏi nữ vương những giáo sư Sau đó anh hỏi nữ vương Tại sao lại cứ Hai Người Họ anh nói bởi Tại sao lại cứ Hai Người Họ anh nói bởi Tại sao lại cứ Hai Người Họ anh nói bởi vì anh đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống vì anh đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống vì anh đã tìm ra ý nghĩa của cuộc sống anh bún chỉ là một xác sống không có anh bún chỉ là một xác sống không có anh bún chỉ là một xác sống không có linh hồn cho đến khi gặp được người mãi linh hồn cho đến khi gặp được người mãi linh hồn cho đến khi gặp được người mãi muốn bảo vệ linh hồn anh đã hoàn toàn muốn bảo vệ linh hồn anh đã hoàn toàn muốn bảo vệ linh hồn anh đã hoàn toàn được hồi sinh từ nay anh không còn là được hồi sinh từ nay anh không còn là được hồi sinh từ nay anh không còn là một tên quái vật mà chính là một chiến một tên quái vật mà chính là một chiến một tên quái vật mà chính là một chiến binh bảo vệ chính nghĩa kinh tới đây là binh bảo vệ chính nghĩa kinh tới đây là binh bảo vệ chính nghĩa kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye bye Bye bye Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2