Thanos đại chiến Biệt Đội Siêu Anh Hùng Hồi Kết - review phim Avengers Endgame

2,170,333
678
review phim biệt đội siêu anh hùng hồi kết, review phim biệt đội siêu anh hùng 4, review phim avenger infinity war, tóm tắt phim biệt đội avengers 4, tóm tắt phim hay biệt đội avengers tập cuối, review phim hay Biệt Đội Siêu Anh Hùng 4: Hồi Kết. Thanos đại chiến Biệt Đội Siêu Anh Hùng Hồi Kết - review phim Avengers Endgame. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #Avengers
từ sau cuộc chiến vô cực cụ tổ pano thực từ sau cuộc chiến vô cực cụ tổ pano thực từ sau cuộc chiến vô cực cụ tổ pano thực hiện cái bống tay Kết quả là hai màu hiện cái bống tay Kết quả là hai màu hiện cái bống tay Kết quả là hai màu ngẫu nhiên một nửa thế giới không thiên ngẫu nhiên một nửa thế giới không thiên ngẫu nhiên một nửa thế giới không thiên vị con người sắt thì sống Life trong con vị con người sắt thì sống Life trong con vị con người sắt thì sống Life trong con tàu hỏng bên ngoài không gian cách ly tàu hỏng bên ngoài không gian cách ly tàu hỏng bên ngoài không gian cách ly đến ngày thứ 22 thì gói mì tôm cuối cùng đến ngày thứ 22 thì gói mì tôm cuối cùng đến ngày thứ 22 thì gói mì tôm cuối cùng cũng hết người sát thân hình ốm nếu nhắn cũng hết người sát thân hình ốm nếu nhắn cũng hết người sát thân hình ốm nếu nhắn lời cuối cùng trước khi từ biệt cõi trần lời cuối cùng trước khi từ biệt cõi trần lời cuối cùng trước khi từ biệt cõi trần cứ nghĩ rằng cuộc chơi đến đây là hết cứ nghĩ rằng cuộc chơi đến đây là hết cứ nghĩ rằng cuộc chơi đến đây là hết bất ngờ một luồng sáng chói lọi xuất bất ngờ một luồng sáng chói lọi xuất bất ngờ một luồng sáng chói lọi xuất hiện đó là các thây ma và mua Kotex Vô hiện đó là các thây ma và mua Kotex Vô hiện đó là các thây ma và mua Kotex Vô Tình đi ngang qua thế là con vợ kéo luôn Tình đi ngang qua thế là con vợ kéo luôn Tình đi ngang qua thế là con vợ kéo luôn cả cái tàu không gian to tổ bố về tới cả cái tàu không gian to tổ bố về tới cả cái tàu không gian to tổ bố về tới trái đất đã 23 ngày kể từ cái bống bay trái đất đã 23 ngày kể từ cái bống bay trái đất đã 23 ngày kể từ cái bống bay tử thần candice xuống đi đâu đó mà đội tử thần candice xuống đi đâu đó mà đội tử thần candice xuống đi đâu đó mà đội trưởng Mỹ không thể nào thì ra nổi bất trưởng Mỹ không thể nào thì ra nổi bất trưởng Mỹ không thể nào thì ra nổi bất ngờ hai cô con gái nuôi Hanoi lại biết ngờ hai cô con gái nuôi Hanoi lại biết ngờ hai cô con gái nuôi Hanoi lại biết bởi cha nuôi của cô có sở thích chơi đồ bởi cha nuôi của cô có sở thích chơi đồ bởi cha nuôi của cô có sở thích chơi đồ vàng ngay ở Mỹ trường hợp 2 trong vũ trụ vàng ngay ở Mỹ trường hợp 2 trong vũ trụ vàng ngay ở Mỹ trường hợp 2 trong vũ trụ có một hành tinh toàn những món này có một hành tinh toàn những món này có một hành tinh toàn những món này trong phần trăm là hắn đang ở đó lập tức trong phần trăm là hắn đang ở đó lập tức trong phần trăm là hắn đang ở đó lập tức cả nhóm lên kế hoạch tới đó giết Hero xà cả nhóm lên kế hoạch tới đó giết Hero xà cả nhóm lên kế hoạch tới đó giết Hero xà thù nhất là anh bạn ho vẫn cái dái vì thù nhất là anh bạn ho vẫn cái dái vì thù nhất là anh bạn ho vẫn cái dái vì tập trước vô hắn rất nhanh Mọi người lên tập trước vô hắn rất nhanh Mọi người lên tập trước vô hắn rất nhanh Mọi người lên tàu không gian thực hiện bước nhảy vũ tàu không gian thực hiện bước nhảy vũ tàu không gian thực hiện bước nhảy vũ trụ vài giây sau đã đến hành tinh thiên trụ vài giây sau đã đến hành tinh thiên trụ vài giây sau đã đến hành tinh thiên đường một hành tinh thiên nhiên tuyệt đường một hành tinh thiên nhiên tuyệt đường một hành tinh thiên nhiên tuyệt đẹp thì toàn hàng cấm Hanoi ngày nào đẹp thì toàn hàng cấm Hanoi ngày nào đẹp thì toàn hàng cấm Hanoi ngày nào cũng ra hái quả mang và chuẩn bị lên đồ cũng ra hái quả mang và chuẩn bị lên đồ cũng ra hái quả mang và chuẩn bị lên đồ thì bất ngờ một nguồn sáng bóng tới ở thì bất ngờ một nguồn sáng bóng tới ở thì bất ngờ một nguồn sáng bóng tới ở đội trưởng lao và khóa của cộng thêm hai đội trưởng lao và khóa của cộng thêm hai đội trưởng lao và khóa của cộng thêm hai con robot suối tay Honda dễ dàng chặt con robot suối tay Honda dễ dàng chặt con robot suối tay Honda dễ dàng chặt đứt cánh tay của hắn nhưng mà năm cái đứt cánh tay của hắn nhưng mà năm cái đứt cánh tay của hắn nhưng mà năm cái hột xoàn của ta đâu rồi hóa ra Hanoi hột xoàn của ta đâu rồi hóa ra Hanoi hột xoàn của ta đâu rồi hóa ra Hanoi Viết trước kế hoạch của mọi người nhưng Viết trước kế hoạch của mọi người nhưng Viết trước kế hoạch của mọi người nhưng đã phá hủy chúng Mọi người còn đang cho đã phá hủy chúng Mọi người còn đang cho đã phá hủy chúng Mọi người còn đang cho hỏi xem có cách nào khác không mà thần hỏi xem có cách nào khác không mà thần hỏi xem có cách nào khác không mà thần sấm đã nổi cơn đánh đá chặt đứt miệng nó sấm đã nổi cơn đánh đá chặt đứt miệng nó sấm đã nổi cơn đánh đá chặt đứt miệng nó cái đầu có lẽ anh hơi nóng vội để giữ cơ cái đầu có lẽ anh hơi nóng vội để giữ cơ cái đầu có lẽ anh hơi nóng vội để giữ cơ ngực ở tập trước năm năm sau Dân mặc dù ngực ở tập trước năm năm sau Dân mặc dù ngực ở tập trước năm năm sau Dân mặc dù số trái đất đã giảm một nửa nhưng không số trái đất đã giảm một nửa nhưng không số trái đất đã giảm một nửa nhưng không khí ảm đạm Vì ai cũng mất người thân lúc khí ảm đạm Vì ai cũng mất người thân lúc khí ảm đạm Vì ai cũng mất người thân lúc này Tại thấy ô tô cũ nơi người khiến bị này Tại thấy ô tô cũ nơi người khiến bị này Tại thấy ô tô cũ nơi người khiến bị kẹt trong lượng gửi giới vô tình một con kẹt trong lượng gửi giới vô tình một con kẹt trong lượng gửi giới vô tình một con chuột kích hoạt trước máy đưa người chuột kích hoạt trước máy đưa người chuột kích hoạt trước máy đưa người khiến trở lại vì ở trong lượng tử giới khiến trở lại vì ở trong lượng tử giới khiến trở lại vì ở trong lượng tử giới nên anh ta không bị ảnh hưởng bởi cái nên anh ta không bị ảnh hưởng bởi cái nên anh ta không bị ảnh hưởng bởi cái búng tay người khiến lập tức lao tới búng tay người khiến lập tức lao tới búng tay người khiến lập tức lao tới tổng đài biệt đội chỉ cho đội trưởng và tổng đài biệt đội chỉ cho đội trưởng và tổng đài biệt đội chỉ cho đội trưởng và natas vì sao anh ta còn sống 5 năm bị natas vì sao anh ta còn sống 5 năm bị natas vì sao anh ta còn sống 5 năm bị kẹt trong lượng cử chỉ ngắn y như năm kẹt trong lượng cử chỉ ngắn y như năm kẹt trong lượng cử chỉ ngắn y như năm ngày vì thế chắc chắn sẽ có khách để lợi ngày vì thế chắc chắn sẽ có khách để lợi ngày vì thế chắc chắn sẽ có khách để lợi dụng lưỡng tử giới để có thể nhảy đến dụng lưỡng tử giới để có thể nhảy đến dụng lưỡng tử giới để có thể nhảy đến thời điểm trước khi he knows ai mà người thời điểm trước khi he knows ai mà người thời điểm trước khi he knows ai mà người đủ thông minh để tạo ra cỗ máy thời gian đủ thông minh để tạo ra cỗ máy thời gian đủ thông minh để tạo ra cỗ máy thời gian này thì có thể là người sắt Tony Stark này thì có thể là người sắt Tony Stark này thì có thể là người sắt Tony Stark mà khi này anh đã giúp nơi và có con gái mà khi này anh đã giúp nơi và có con gái mà khi này anh đã giúp nơi và có con gái không nữ thư ký của mình nhưng nghe đến không nữ thư ký của mình nhưng nghe đến không nữ thư ký của mình nhưng nghe đến có mấy thời gian Người Sắt cũng từng xót có mấy thời gian Người Sắt cũng từng xót có mấy thời gian Người Sắt cũng từng xót đối với nhân loại thì nó mới thì lại ý đối với nhân loại thì nó mới thì lại ý đối với nhân loại thì nó mới thì lại ý tưởng mà thôi Anh ở lại và sống an nhàn tưởng mà thôi Anh ở lại và sống an nhàn tưởng mà thôi Anh ở lại và sống an nhàn cùng cô con gái bé nhỏ nhóm người chỉ cùng cô con gái bé nhỏ nhóm người chỉ cùng cô con gái bé nhỏ nhóm người chỉ còn biết hi vọng vào một bộ não to hơn còn biết hi vọng vào một bộ não to hơn còn biết hi vọng vào một bộ não to hơn đó chính là anh Khổng Lồ Xanh vui tính đó chính là anh Khổng Lồ Xanh vui tính đó chính là anh Khổng Lồ Xanh vui tính mà bây giờ anh đã hòa nhập cùng hát mà bây giờ anh đã hòa nhập cùng hát mà bây giờ anh đã hòa nhập cùng hát thành một bản thể công việc hàng ngày là thành một bản thể công việc hàng ngày là thành một bản thể công việc hàng ngày là mấy voi đi và rất Hà mã đi chơi nên ngày mấy voi đi và rất Hà mã đi chơi nên ngày mấy voi đi và rất Hà mã đi chơi nên ngày tới thế trạng cỗ máy thời gian anh không tới thế trạng cỗ máy thời gian anh không tới thế trạng cỗ máy thời gian anh không hề hứng thú quay lại với người sắt ở nhà hề hứng thú quay lại với người sắt ở nhà hề hứng thú quay lại với người sắt ở nhà nhìn lại bức ảnh chụp được bất chợt nhớ nhìn lại bức ảnh chụp được bất chợt nhớ nhìn lại bức ảnh chụp được bất chợt nhớ về thuật toán sơ đồ mobis năm xưa rồi về thuật toán sơ đồ mobis năm xưa rồi về thuật toán sơ đồ mobis năm xưa rồi đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt đó đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt đó đột nhiên phát hiện ra điểm mấu chốt đó chính là lời giải cho cỗ máy thời gian chính là lời giải cho cỗ máy thời gian chính là lời giải cho cỗ máy thời gian biết rằng hành trình cứu thế giới có thể biết rằng hành trình cứu thế giới có thể biết rằng hành trình cứu thế giới có thể mất mạng anh hôn tạm biệt con gái bé nhỏ mất mạng anh hôn tạm biệt con gái bé nhỏ mất mạng anh hôn tạm biệt con gái bé nhỏ chuẩn bị lên đường Sáng hôm sau tại cũng chuẩn bị lên đường Sáng hôm sau tại cũng chuẩn bị lên đường Sáng hôm sau tại cũng sợ vang rơi nhóm người chuẩn bị cho xót sợ vang rơi nhóm người chuẩn bị cho xót sợ vang rơi nhóm người chuẩn bị cho xót vào thế giới lượng tử một lần nữa 3 giây vào thế giới lượng tử một lần nữa 3 giây vào thế giới lượng tử một lần nữa 3 giây sau quay lại đã biến thành phố trẻ con sau quay lại đã biến thành phố trẻ con sau quay lại đã biến thành phố trẻ con lần thứ hai quay ra lại là sốt ra họ Xem lần thứ hai quay ra lại là sốt ra họ Xem lần thứ hai quay ra lại là sốt ra họ Xem chừng họ vẫn chưa tìm được lời giải cho chừng họ vẫn chưa tìm được lời giải cho chừng họ vẫn chưa tìm được lời giải cho vấn đề rất may mắn Sau nhiều lần thì con vấn đề rất may mắn Sau nhiều lần thì con vấn đề rất may mắn Sau nhiều lần thì con mới quay trở lại được đội trưởng Mỹ đang mới quay trở lại được đội trưởng Mỹ đang mới quay trở lại được đội trưởng Mỹ đang chán đời vì không biết làm thế nào thì chán đời vì không biết làm thế nào thì chán đời vì không biết làm thế nào thì rốt cuộc người sát yêu quý nhà mình cũng rốt cuộc người sát yêu quý nhà mình cũng rốt cuộc người sát yêu quý nhà mình cũng tới mang theo một thiết bị định vị không tới mang theo một thiết bị định vị không tới mang theo một thiết bị định vị không gian và thời gian cộng thêm một chiếc xe gian và thời gian cộng thêm một chiếc xe gian và thời gian cộng thêm một chiếc xe mới màu bố của Tony để dành ở nhà bây mới màu bố của Tony để dành ở nhà bây mới màu bố của Tony để dành ở nhà bây giờ Nhiệm vụ là tập hợp đầy đủ Biệt đội giờ Nhiệm vụ là tập hợp đầy đủ Biệt đội giờ Nhiệm vụ là tập hợp đầy đủ Biệt đội siêu anh hùng để tiếp tục cuộc chiến siêu anh hùng để tiếp tục cuộc chiến siêu anh hùng để tiếp tục cuộc chiến thắng và gấu mèo có nhiệm vụ đi 10 chỉ thắng và gấu mèo có nhiệm vụ đi 10 chỉ thắng và gấu mèo có nhiệm vụ đi 10 chỉ sau 5 năm anh chơi giải thích được và sau 5 năm anh chơi giải thích được và sau 5 năm anh chơi giải thích được và Yến mỡ ở bụng cộng thêm cái Sở thích là Yến mỡ ở bụng cộng thêm cái Sở thích là Yến mỡ ở bụng cộng thêm cái Sở thích là hiện ngực uống bia Sài Gòn Anh đã hoàn hiện ngực uống bia Sài Gòn Anh đã hoàn hiện ngực uống bia Sài Gòn Anh đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa cuộc sống niệm từ toàn mất đi ý nghĩa cuộc sống niệm từ toàn mất đi ý nghĩa cuộc sống niệm từ chối không đi với mọi người một con người thứ hai cần tập hợp chính một con người thứ hai cần tập hợp chính một con người thứ hai cần tập hợp chính lạc Liên sau khi mất vợ con anh trở lên lạc Liên sau khi mất vợ con anh trở lên lạc Liên sau khi mất vợ con anh trở lên một kẻ cuồng sát suốt ngày đi Khánh giết một kẻ cuồng sát suốt ngày đi Khánh giết một kẻ cuồng sát suốt ngày đi Khánh giết những bọn tội phạm ngoài lề pháp luật ở những bọn tội phạm ngoài lề pháp luật ở những bọn tội phạm ngoài lề pháp luật ở Tokyo haneda xa khóc lóc xin mãi khi mới Tokyo haneda xa khóc lóc xin mãi khi mới Tokyo haneda xa khóc lóc xin mãi khi mới đồng ý quay lại thật ấm lên nhanh lên đồng ý quay lại thật ấm lên nhanh lên đồng ý quay lại thật ấm lên nhanh lên nhanh uống bia với thằng bố đời anh da nhanh uống bia với thằng bố đời anh da nhanh uống bia với thằng bố đời anh da đen đề nghị về quá khứ và giết luôn hen đen đề nghị về quá khứ và giết luôn hen đen đề nghị về quá khứ và giết luôn hen Woa còn bé nhưng vấn đề là thay đổi quá Woa còn bé nhưng vấn đề là thay đổi quá Woa còn bé nhưng vấn đề là thay đổi quá khứ sẽ không làm thay đổi hiện tại mà nó khứ sẽ không làm thay đổi hiện tại mà nó khứ sẽ không làm thay đổi hiện tại mà nó chỉ tạo ra một nhánh nhỏ dòng thời gian chỉ tạo ra một nhánh nhỏ dòng thời gian chỉ tạo ra một nhánh nhỏ dòng thời gian song song với hiện tại mà thôi nên chỉ song song với hiện tại mà thôi nên chỉ song song với hiện tại mà thôi nên chỉ còn cách là mình ra 5 Viên Đá Vô Cực và còn cách là mình ra 5 Viên Đá Vô Cực và còn cách là mình ra 5 Viên Đá Vô Cực và thực hiện cái búng tay lần nữa lần thử thực hiện cái búng tay lần nữa lần thử thực hiện cái búng tay lần nữa lần thử nghiệm tiếp theo với sự trợ giúp công nghiệm tiếp theo với sự trợ giúp công nghiệm tiếp theo với sự trợ giúp công nghệ của người sắt quả nhiên đã đã đưa nghệ của người sắt quả nhiên đã đã đưa nghệ của người sắt quả nhiên đã đã đưa được vinh về căn nhà năm xưa vài giây được vinh về căn nhà năm xưa vài giây được vinh về căn nhà năm xưa vài giây sau anh cũng được quay trở lại thành sau anh cũng được quay trở lại thành sau anh cũng được quay trở lại thành công vấn đề duy nhất là mỗi lần du hành công vấn đề duy nhất là mỗi lần du hành công vấn đề duy nhất là mỗi lần du hành thời gian cần một hạt tim mà tinh Hiện thời gian cần một hạt tim mà tinh Hiện thời gian cần một hạt tim mà tinh Hiện tại thì đủ dùng cho mỗi người một chuyến tại thì đủ dùng cho mỗi người một chuyến tại thì đủ dùng cho mỗi người một chuyến duy nhất Trở Về Quá Khứ 6 lần tình 6 duy nhất Trở Về Quá Khứ 6 lần tình 6 duy nhất Trở Về Quá Khứ 6 lần tình 6 Viên Đá Vô Cực thất bại một lần đồng Viên Đá Vô Cực thất bại một lần đồng Viên Đá Vô Cực thất bại một lần đồng nghĩa với xôi hỏng bỏng không đến khi nghĩa với xôi hỏng bỏng không đến khi nghĩa với xôi hỏng bỏng không đến khi quay sang thì ông thần hoa đã nháy như quay sang thì ông thần hoa đã nháy như quay sang thì ông thần hoa đã nháy như lợn hai người nhắn nhầm chẳng còn biết lợn hai người nhắn nhầm chẳng còn biết lợn hai người nhắn nhầm chẳng còn biết nói gì viên đá đầu tiên mọi người hướng nói gì viên đá đầu tiên mọi người hướng nói gì viên đá đầu tiên mọi người hướng tới là Huyện đã thực tại và cho biết tới là Huyện đã thực tại và cho biết tới là Huyện đã thực tại và cho biết nhiều năm trước nó từng ở Asiad Viên Đá nhiều năm trước nó từng ở Asiad Viên Đá nhiều năm trước nó từng ở Asiad Viên Đá sức mạnh thì quen và gấu mèo đã từng ăn sức mạnh thì quen và gấu mèo đã từng ăn sức mạnh thì quen và gấu mèo đã từng ăn cắp và một hành tinh đã linh hồn thì nên cắp và một hành tinh đã linh hồn thì nên cắp và một hành tinh đã linh hồn thì nên yêu ơi biết hành tinhngười lấy chúng đã yêu ơi biết hành tinhngười lấy chúng đã yêu ơi biết hành tinhngười lấy chúng đã thời gian thì bác sĩ tai mũi họng Doctor thời gian thì bác sĩ tai mũi họng Doctor thời gian thì bác sĩ tai mũi họng Doctor ngắm giữ vậy Nhớ về đúng thời điểm họ có ngắm giữ vậy Nhớ về đúng thời điểm họ có ngắm giữ vậy Nhớ về đúng thời điểm họ có thể lấy bao viên đá khi đang ở New York thể lấy bao viên đá khi đang ở New York thể lấy bao viên đá khi đang ở New York vậy có nghĩa họ cần kia làm 3 nhóm một vậy có nghĩa họ cần kia làm 3 nhóm một vậy có nghĩa họ cần kia làm 3 nhóm một cơ hội duy nhất để màn thành công 5 năm cơ hội duy nhất để màn thành công 5 năm cơ hội duy nhất để màn thành công 5 năm trước nhiệt độ đã thất bại nhục nhã Lần trước nhiệt độ đã thất bại nhục nhã Lần trước nhiệt độ đã thất bại nhục nhã Lần này nhất định không được mắc sai lầm cả này nhất định không được mắc sai lầm cả này nhất định không được mắc sai lầm cả nhóm đặt thời gian du hành là đúng 15 nhóm đặt thời gian du hành là đúng 15 nhóm đặt thời gian du hành là đúng 15 phút ngày lập tức có mấy được khởi động phút ngày lập tức có mấy được khởi động phút ngày lập tức có mấy được khởi động đưa mọi người đi một nhóm trở lại năm đưa mọi người đi một nhóm trở lại năm đưa mọi người đi một nhóm trở lại năm 2012 khi đang xảy ra đại chiến nơi mà 2012 khi đang xảy ra đại chiến nơi mà 2012 khi đang xảy ra đại chiến nơi mà nhóm theo anh hùng cũng đang chiến đấu ở nhóm theo anh hùng cũng đang chiến đấu ở nhóm theo anh hùng cũng đang chiến đấu ở đây bốn người cần chia ra để tìm ra Viên đây bốn người cần chia ra để tìm ra Viên đây bốn người cần chia ra để tìm ra Viên Đá Vô Cực khác được giao nhiệm vụ lên Đá Vô Cực khác được giao nhiệm vụ lên Đá Vô Cực khác được giao nhiệm vụ lên gặp Doctor trên nhưng khi này Viên Đá Vô gặp Doctor trên nhưng khi này Viên Đá Vô gặp Doctor trên nhưng khi này Viên Đá Vô Cực vẫn còn chân người sư phụ anh ấy Cực vẫn còn chân người sư phụ anh ấy Cực vẫn còn chân người sư phụ anh ấy thắc nghĩ mình khỏe không thế khiến lên thắc nghĩ mình khỏe không thế khiến lên thắc nghĩ mình khỏe không thế khiến lên định ăn ngay không ngờ sư phụ trưởng cho định ăn ngay không ngờ sư phụ trưởng cho định ăn ngay không ngờ sư phụ trưởng cho một cái hồn xiêu phách lạc nhóm của Ford một cái hồn xiêu phách lạc nhóm của Ford một cái hồn xiêu phách lạc nhóm của Ford và gấu mèo thì quay về Adidas hoa gặp và gấu mèo thì quay về Adidas hoa gặp và gấu mèo thì quay về Adidas hoa gặp lại được người mẹ của mình khi này còn lại được người mẹ của mình khi này còn lại được người mẹ của mình khi này còn chưa bị giết khiến thao xúc động nước chưa bị giết khiến thao xúc động nước chưa bị giết khiến thao xúc động nước mắt đầm đìa nhóm thứ ba cũng nhanh chóng mắt đầm đìa nhóm thứ ba cũng nhanh chóng mắt đầm đìa nhóm thứ ba cũng nhanh chóng tới hành tinh đá linh hồn mà chị đã lấy tới hành tinh đá linh hồn mà chị đã lấy tới hành tinh đá linh hồn mà chị đã lấy được một viên đá vô cực nail bản cũ khi được một viên đá vô cực nail bản cũ khi được một viên đá vô cực nail bản cũ khi này đang còn ở cạnh than đâu mất được này đang còn ở cạnh than đâu mất được này đang còn ở cạnh than đâu mất được con chip thiên đồ phát ra hình ảnh của con chip thiên đồ phát ra hình ảnh của con chip thiên đồ phát ra hình ảnh của đội siêu anh hùng dẫn tới kế hoạch của đội siêu anh hùng dẫn tới kế hoạch của đội siêu anh hùng dẫn tới kế hoạch của nhóm nhiệt độ nguy cơ bị lộ bên này nhóm nhiệt độ nguy cơ bị lộ bên này nhóm nhiệt độ nguy cơ bị lộ bên này Người Sắt mới đã trở về được nhà của Người Sắt mới đã trở về được nhà của Người Sắt mới đã trở về được nhà của mình nơi mà nhóm siêu anh hùng đang giao mình nơi mà nhóm siêu anh hùng đang giao mình nơi mà nhóm siêu anh hùng đang giao Nguyên Đá cho đội siêu giả người kiếm Nguyên Đá cho đội siêu giả người kiếm Nguyên Đá cho đội siêu giả người kiếm lập tức nhận nhiệm vụ không vào cái ba lập tức nhận nhiệm vụ không vào cái ba lập tức nhận nhiệm vụ không vào cái ba ly con người khác thì may ra ngoài soi ly con người khác thì may ra ngoài soi ly con người khác thì may ra ngoài soi vị trí thang máy để cho đội trưởng Mỹ vị trí thang máy để cho đội trưởng Mỹ vị trí thang máy để cho đội trưởng Mỹ đón đầu bên trong thang máy anh giả vờ đón đầu bên trong thang máy anh giả vờ đón đầu bên trong thang máy anh giả vờ nói hay d'amour năm rất dễ dàng chiếm nói hay d'amour năm rất dễ dàng chiếm nói hay d'amour năm rất dễ dàng chiếm luôn được cây quyền trượng phía bên dưới luôn được cây quyền trượng phía bên dưới luôn được cây quyền trượng phía bên dưới trước vali chứa khối này sợ hãi cũng trước vali chứa khối này sợ hãi cũng trước vali chứa khối này sợ hãi cũng đang bị tổ chức hay đôi tranh giành đang bị tổ chức hay đôi tranh giành đang bị tổ chức hay đôi tranh giành Người Kiến lúc này đã thu vào bên trong Người Kiến lúc này đã thu vào bên trong Người Kiến lúc này đã thu vào bên trong người phát cũ khóa chặt quả tim cười người phát cũ khóa chặt quả tim cười người phát cũ khóa chặt quả tim cười sách cũ rồi trước và Lisa rồi người kiến sách cũ rồi trước và Lisa rồi người kiến sách cũ rồi trước và Lisa rồi người kiến đã băng trước và đi ra chỗ khác để Người đã băng trước và đi ra chỗ khác để Người đã băng trước và đi ra chỗ khác để Người Sắt mới giả danh một anh lính khói luôn Sắt mới giả danh một anh lính khói luôn Sắt mới giả danh một anh lính khói luôn đáng tiếc đã bị khắc cũ lên cơn khủng đáng tiếc đã bị khắc cũ lên cơn khủng đáng tiếc đã bị khắc cũ lên cơn khủng đấm băng ra tinh thần luôn đạo lập tức đấm băng ra tinh thần luôn đạo lập tức đấm băng ra tinh thần luôn đạo lập tức nhạc lên và dùng nó biến mất Vậy là nhạc lên và dùng nó biến mất Vậy là nhạc lên và dùng nó biến mất Vậy là nhiệm vụ tự dưng đã bị khổng lồ xanh phá nhiệm vụ tự dưng đã bị khổng lồ xanh phá nhiệm vụ tự dưng đã bị khổng lồ xanh phá hỏng mất rồi trong khi này đội trưởng Mỹ hỏng mất rồi trong khi này đội trưởng Mỹ hỏng mất rồi trong khi này đội trưởng Mỹ vô tình đối đầu chính phiên bản cũ mà vô tình đối đầu chính phiên bản cũ mà vô tình đối đầu chính phiên bản cũ mà bản cũ lại tưởng anh là lô khi biến hình bản cũ lại tưởng anh là lô khi biến hình bản cũ lại tưởng anh là lô khi biến hình Kết cục là hai phiên bản Lao vào giao Kết cục là hai phiên bản Lao vào giao Kết cục là hai phiên bản Lao vào giao kiến dẫn đá 1 Bùi kiến trúc Bình Triệu kiến dẫn đá 1 Bùi kiến trúc Bình Triệu kiến dẫn đá 1 Bùi kiến trúc Bình Triệu văng xuống đất rơi ra ngoài mà đội văng xuống đất rơi ra ngoài mà đội văng xuống đất rơi ra ngoài mà đội trưởng em cũng thích cổ xác chết đội Nói trưởng em cũng thích cổ xác chết đội Nói trưởng em cũng thích cổ xác chết đội Nói ra Bí Mật nốt ruồi ở chim khiến phiên ra Bí Mật nốt ruồi ở chim khiến phiên ra Bí Mật nốt ruồi ở chim khiến phiên bản cũ bất ngờ nên mới giành được thắng bản cũ bất ngờ nên mới giành được thắng bản cũ bất ngờ nên mới giành được thắng lợi kia khác khổng lồ xanh vẫn nhẽo này lợi kia khác khổng lồ xanh vẫn nhẽo này lợi kia khác khổng lồ xanh vẫn nhẽo này Thiên pháp sư mất trước anh lỡ miệng nói Thiên pháp sư mất trước anh lỡ miệng nói Thiên pháp sư mất trước anh lỡ miệng nói sau này Doctor Thiên sẽ giao đá vô cực sau này Doctor Thiên sẽ giao đá vô cực sau này Doctor Thiên sẽ giao đá vô cực cho Hanoi pháp tự lập tức hiểu ra đây cho Hanoi pháp tự lập tức hiểu ra đây cho Hanoi pháp tự lập tức hiểu ra đây chính là cơ hội duy nhất cứu thế giới chính là cơ hội duy nhất cứu thế giới chính là cơ hội duy nhất cứu thế giới này nhìn sao chóng viên đá thời gian này nhìn sao chóng viên đá thời gian này nhìn sao chóng viên đá thời gian mang đi ở cảng khác alo truy cập vào bộ mang đi ở cảng khác alo truy cập vào bộ mang đi ở cảng khác alo truy cập vào bộ nhớ của mabille nhìn xem được hết kế nhớ của mabille nhìn xem được hết kế nhớ của mabille nhìn xem được hết kế hoạch của Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2 khác hoạch của Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2 khác hoạch của Biệt Đội Siêu Anh Hùng 2 khác gấu mèo đã tiếp cận được cô gái lấy được gấu mèo đã tiếp cận được cô gái lấy được gấu mèo đã tiếp cận được cô gái lấy được viên đá thực tại liền sẽ tụt quần thì viên đá thực tại liền sẽ tụt quần thì viên đá thực tại liền sẽ tụt quần thì thời cùng Honda rời đi ở cảng khác nữa thời cùng Honda rời đi ở cảng khác nữa thời cùng Honda rời đi ở cảng khác nữa vào thời điểm huynh chuẩn bị lấy viên đá vào thời điểm huynh chuẩn bị lấy viên đá vào thời điểm huynh chuẩn bị lấy viên đá sức mạnh niềm yêu lỡ bất ngờ đến nhất sức mạnh niềm yêu lỡ bất ngờ đến nhất sức mạnh niềm yêu lỡ bất ngờ đến nhất anh gửi thư mình và lấy Hòn Đá xong việc anh gửi thư mình và lấy Hòn Đá xong việc anh gửi thư mình và lấy Hòn Đá xong việc dưới hai người trở về nhà thì Nabi lại dưới hai người trở về nhà thì Nabi lại dưới hai người trở về nhà thì Nabi lại trục trặc Nguyên nhân là than đang điều trục trặc Nguyên nhân là than đang điều trục trặc Nguyên nhân là than đang điều khiển phiên bản bên này lập tức hiểu ra khiển phiên bản bên này lập tức hiểu ra khiển phiên bản bên này lập tức hiểu ra bọn kia đang muốn nào ngược cái bống tay bọn kia đang muốn nào ngược cái bống tay bọn kia đang muốn nào ngược cái bống tay của hắn ở tương lai Vậy thì bây giờ hắn của hắn ở tương lai Vậy thì bây giờ hắn của hắn ở tương lai Vậy thì bây giờ hắn sẽ phải ngăn chặn tội kia trình được 6 sẽ phải ngăn chặn tội kia trình được 6 sẽ phải ngăn chặn tội kia trình được 6 Viên Đá Vô Cực bên này Nhưng lỡ mới nhận Viên Đá Vô Cực bên này Nhưng lỡ mới nhận Viên Đá Vô Cực bên này Nhưng lỡ mới nhận ra Hà Nội đã biết hết mọi chuyện lập tức ra Hà Nội đã biết hết mọi chuyện lập tức ra Hà Nội đã biết hết mọi chuyện lập tức chạy về báo cho mọi người không ngờ rằng chạy về báo cho mọi người không ngờ rằng chạy về báo cho mọi người không ngờ rằng chưa kịp nói thì hanu đã đến mắt đi kia chưa kịp nói thì hanu đã đến mắt đi kia chưa kịp nói thì hanu đã đến mắt đi kia khác người sắt đang chán đời vì làm mất khác người sắt đang chán đời vì làm mất khác người sắt đang chán đời vì làm mất khối tay giữ ếch đột nhiên nghĩ ra cách khối tay giữ ếch đột nhiên nghĩ ra cách khối tay giữ ếch đột nhiên nghĩ ra cách của lấy được tai giữa bộ phim được hà của lấy được tai giữa bộ phim được hà của lấy được tai giữa bộ phim được hà tiên đó là tiếp tục di chuyển về năm tiên đó là tiếp tục di chuyển về năm tiên đó là tiếp tục di chuyển về năm 1970 đến tổ chức năm xưa đã đào tạo ra 1970 đến tổ chức năm xưa đã đào tạo ra 1970 đến tổ chức năm xưa đã đào tạo ra đội trưởng Mỹ để người sát trộn khối đội trưởng Mỹ để người sát trộn khối đội trưởng Mỹ để người sát trộn khối kasilac thận hồi nó nhưng vừa ra được kasilac thận hồi nó nhưng vừa ra được kasilac thận hồi nó nhưng vừa ra được vào vali thì gặp lại cho anh ngồi trẻ vào vali thì gặp lại cho anh ngồi trẻ vào vali thì gặp lại cho anh ngồi trẻ rất may ông là người thân thiện không rất may ông là người thân thiện không rất may ông là người thân thiện không nghi ngờ gì đội trưởng Mỹ thì có phòng nghi ngờ gì đội trưởng Mỹ thì có phòng nghi ngờ gì đội trưởng Mỹ thì có phòng thí nghiệm trọng hơn 4 Hạt tim mà khi thí nghiệm trọng hơn 4 Hạt tim mà khi thí nghiệm trọng hơn 4 Hạt tim mà khi trở ra như vô tình gặp lại người yêu cũ trở ra như vô tình gặp lại người yêu cũ trở ra như vô tình gặp lại người yêu cũ cảm xúc dâng trào đến nghẹn đắng cả con cảm xúc dâng trào đến nghẹn đắng cả con cảm xúc dâng trào đến nghẹn đắng cả con tim con người sắt cũng được công bố đưa tim con người sắt cũng được công bố đưa tim con người sắt cũng được công bố đưa tiếng ra ngoài cổng Người Sắt nhắn nhủ tiếng ra ngoài cổng Người Sắt nhắn nhủ tiếng ra ngoài cổng Người Sắt nhắn nhủ với ông một điều thật lòng Cảm ơn ông vì với ông một điều thật lòng Cảm ơn ông vì với ông một điều thật lòng Cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ gì khác nên yeller cũ đã tất cả mọi thứ gì khác nên yeller cũ đã tất cả mọi thứ gì khác nên yeller cũ đã bị namlam nội chiến mặt Cái vòng điều bị namlam nội chiến mặt Cái vòng điều bị namlam nội chiến mặt Cái vòng điều khiển cô ta Thế Thân trà trộn vào nhóm khiển cô ta Thế Thân trà trộn vào nhóm khiển cô ta Thế Thân trà trộn vào nhóm siêu anh hùng để phá hoại từ bên trong siêu anh hùng để phá hoại từ bên trong siêu anh hùng để phá hoại từ bên trong khi này nhá Thanh xa và anh bạn đã giới khi này nhá Thanh xa và anh bạn đã giới khi này nhá Thanh xa và anh bạn đã giới hành tinh đã lên hồn nhận tức kẻ dẫn hành tinh đã lên hồn nhận tức kẻ dẫn hành tinh đã lên hồn nhận tức kẻ dẫn đường chỉ cho hai người khách để lấy đá đường chỉ cho hai người khách để lấy đá đường chỉ cho hai người khách để lấy đá đó là phải hi sinh tính mạng người mình đó là phải hi sinh tính mạng người mình đó là phải hi sinh tính mạng người mình yêu quý một linh hồn sẽ phải ở lại để yêu quý một linh hồn sẽ phải ở lại để yêu quý một linh hồn sẽ phải ở lại để đổi lấy viên đá này cả hai người lúc này đổi lấy viên đá này cả hai người lúc này đổi lấy viên đá này cả hai người lúc này Nếu muốn khi sinh để cho đối phương được Nếu muốn khi sinh để cho đối phương được Nếu muốn khi sinh để cho đối phương được sống nên đánh nhau để giành được phần hi sống nên đánh nhau để giành được phần hi sống nên đánh nhau để giành được phần hi sinh đúng lúc lao ra để chết bất ngờ ná sinh đúng lúc lao ra để chết bất ngờ ná sinh đúng lúc lao ra để chết bất ngờ ná ta xa cũng đuổi theo phóng dây buộc anh ta xa cũng đuổi theo phóng dây buộc anh ta xa cũng đuổi theo phóng dây buộc anh ta lại cô nhất quyết phiên bản thân để ta lại cô nhất quyết phiên bản thân để ta lại cô nhất quyết phiên bản thân để cứu mọi người quả nhiên cái chết của nát cứu mọi người quả nhiên cái chết của nát cứu mọi người quả nhiên cái chết của nát ta đã đổi lại được viên đá linh hồn À ta đã đổi lại được viên đá linh hồn À ta đã đổi lại được viên đá linh hồn À vậy là cả nhóm thành công lấy được 6 vậy là cả nhóm thành công lấy được 6 vậy là cả nhóm thành công lấy được 6 viên đã vô cực mang về chỉ có điều nhá viên đã vô cực mang về chỉ có điều nhá viên đã vô cực mang về chỉ có điều nhá ta xa đã phải ra đi mãi mãi còn mail đến ta xa đã phải ra đi mãi mãi còn mail đến ta xa đã phải ra đi mãi mãi còn mail đến đây cũng là người của Honda xài vào mọi đây cũng là người của Honda xài vào mọi đây cũng là người của Honda xài vào mọi người nhé nghị đau thương thành công chế người nhé nghị đau thương thành công chế người nhé nghị đau thương thành công chế tạo găng tay vô cực câu hỏi là thằng óc tạo găng tay vô cực câu hỏi là thằng óc tạo găng tay vô cực câu hỏi là thằng óc nào sẽ đủ can đảm thực hiện búng tay ho nào sẽ đủ can đảm thực hiện búng tay ho nào sẽ đủ can đảm thực hiện búng tay ho nhận xét nghiệm búng tay để lấy lại thể nhận xét nghiệm búng tay để lấy lại thể nhận xét nghiệm búng tay để lấy lại thể diện nhưng người thích hợp nhất vẫn là diện nhưng người thích hợp nhất vẫn là diện nhưng người thích hợp nhất vẫn là người khổng lồ xanh Mọi người đang bàn người khổng lồ xanh Mọi người đang bàn người khổng lồ xanh Mọi người đang bàn tán nên không để ý nè Miller đã mở cánh tán nên không để ý nè Miller đã mở cánh tán nên không để ý nè Miller đã mở cánh cổng không gian bên ngoài lập tức tàu cổng không gian bên ngoài lập tức tàu cổng không gian bên ngoài lập tức tàu chiến của thanos theo cánh cổng không chiến của thanos theo cánh cổng không chiến của thanos theo cánh cổng không gian bay tới phía bên trong khi hát mới gian bay tới phía bên trong khi hát mới gian bay tới phía bên trong khi hát mới chỉ đeo găng tay nhưng xem chừng sức chỉ đeo găng tay nhưng xem chừng sức chỉ đeo găng tay nhưng xem chừng sức mạnh quá lớn khiến anh sẽ bị hủy diệt mạnh quá lớn khiến anh sẽ bị hủy diệt mạnh quá lớn khiến anh sẽ bị hủy diệt hết Anh cũng muốn bay được một lần quả hết Anh cũng muốn bay được một lần quả hết Anh cũng muốn bay được một lần quả nhiên mọi thứ đã quay trở lại như chưa nhiên mọi thứ đã quay trở lại như chưa nhiên mọi thứ đã quay trở lại như chưa từng có cuộc chia ly đúng lúc này tàu từng có cuộc chia ly đúng lúc này tàu từng có cuộc chia ly đúng lúc này tàu chiến của tơ nơ phóng ra tên lửa pháo chiến của tơ nơ phóng ra tên lửa pháo chiến của tơ nơ phóng ra tên lửa pháo hình hết luôn căn cứ của Avengers tạo hình hết luôn căn cứ của Avengers tạo hình hết luôn căn cứ của Avengers tạo thành một gỗ cái hỗ sâu thăm thẳm rất thành một gỗ cái hỗ sâu thăm thẳm rất thành một gỗ cái hỗ sâu thăm thẳm rất may anh người khiến kịp thu nhỏ nên may anh người khiến kịp thu nhỏ nên may anh người khiến kịp thu nhỏ nên không bị hỏng hóc Linh tỉnh lại nhanh không bị hỏng hóc Linh tỉnh lại nhanh không bị hỏng hóc Linh tỉnh lại nhanh chóng tìm thấy găng tay vô cực nhưng lũ chóng tìm thấy găng tay vô cực nhưng lũ chóng tìm thấy găng tay vô cực nhưng lũ quái vật cũng đã kịp gửi tới nơi panos quái vật cũng đã kịp gửi tới nơi panos quái vật cũng đã kịp gửi tới nơi panos hạ cánh xuống trái đất mang theo Bầu hạ cánh xuống trái đất mang theo Bầu hạ cánh xuống trái đất mang theo Bầu trời u tối gomorrah ở trên phi thuyền trời u tối gomorrah ở trên phi thuyền trời u tối gomorrah ở trên phi thuyền cũng tò mò hỏi nhà Nhưng lỡ mới về tương cũng tò mò hỏi nhà Nhưng lỡ mới về tương cũng tò mò hỏi nhà Nhưng lỡ mới về tương lai khi biết được anh đâu muốn hủy diệt lai khi biết được anh đâu muốn hủy diệt lai khi biết được anh đâu muốn hủy diệt vũ trụ em muốn chống lại hắn dưới mặt vũ trụ em muốn chống lại hắn dưới mặt vũ trụ em muốn chống lại hắn dưới mặt đất ba người an toàn bước ra đã nhìn đất ba người an toàn bước ra đã nhìn đất ba người an toàn bước ra đã nhìn thấy con vợ hiroshi ngồi sẵn bên ngoài thấy con vợ hiroshi ngồi sẵn bên ngoài thấy con vợ hiroshi ngồi sẵn bên ngoài trời họ có nghĩa rằng hắn vẫn chưa tìm trời họ có nghĩa rằng hắn vẫn chưa tìm trời họ có nghĩa rằng hắn vẫn chưa tìm thấy găng tay vô cực ngồi đây thần sấm thấy găng tay vô cực ngồi đây thần sấm thấy găng tay vô cực ngồi đây thần sấm hoa quyết một lần khối lớn triệu hồi hoa quyết một lần khối lớn triệu hồi hoa quyết một lần khối lớn triệu hồi cảnh ngon kia và wade xong cả ba Tiến cảnh ngon kia và wade xong cả ba Tiến cảnh ngon kia và wade xong cả ba Tiến Lên muốn một lần sống mãi với hắn quả Lên muốn một lần sống mãi với hắn quả Lên muốn một lần sống mãi với hắn quả nhiên là một lũ cứng đầu cứng cổ vì vậy nhiên là một lũ cứng đầu cứng cổ vì vậy nhiên là một lũ cứng đầu cứng cổ vì vậy Tao quyết định sẽ hủy diệt toàn bộ cái Tao quyết định sẽ hủy diệt toàn bộ cái Tao quyết định sẽ hủy diệt toàn bộ cái vụ này rồi tạo ra một vũ trụ thì bạn gái vụ này rồi tạo ra một vũ trụ thì bạn gái vụ này rồi tạo ra một vũ trụ thì bạn gái xinh và những con vợ ngoan ngoãn vừa nói xinh và những con vợ ngoan ngoãn vừa nói xinh và những con vợ ngoan ngoãn vừa nói xong thì cả đám lao vào chiến đấu Trả xong thì cả đám lao vào chiến đấu Trả xong thì cả đám lao vào chiến đấu Trả lời nhanh bố con thằng nào bên dưới đống lời nhanh bố con thằng nào bên dưới đống lời nhanh bố con thằng nào bên dưới đống đổ nát Mọi người đang hết sức nguy kịch đổ nát Mọi người đang hết sức nguy kịch đổ nát Mọi người đang hết sức nguy kịch huynh cũng bị những con quái gửi theo huynh cũng bị những con quái gửi theo huynh cũng bị những con quái gửi theo cuối cùng đến khi phát được lên trên lại cuối cùng đến khi phát được lên trên lại cuối cùng đến khi phát được lên trên lại vô tình chào hay găng tay cho level giả vô tình chào hay găng tay cho level giả vô tình chào hay găng tay cho level giả Rất may là cô chị de moura đã quay trở Rất may là cô chị de moura đã quay trở Rất may là cô chị de moura đã quay trở lại trợ giúp loài người gamuda cho cô em lại trợ giúp loài người gamuda cho cô em lại trợ giúp loài người gamuda cho cô em cơ hội từ bỏ nhưng vì trung thành với cơ hội từ bỏ nhưng vì trung thành với cơ hội từ bỏ nhưng vì trung thành với Hana nên chấp nhận hi sinh nghĩa bên Hana nên chấp nhận hi sinh nghĩa bên Hana nên chấp nhận hi sinh nghĩa bên ngoài ba người vẫn Đồng Doanh nghiệp ngoài ba người vẫn Đồng Doanh nghiệp ngoài ba người vẫn Đồng Doanh nghiệp luyện cố gắng mọi cách ra đòn tấn công luyện cố gắng mọi cách ra đòn tấn công luyện cố gắng mọi cách ra đòn tấn công không ngờ múa của hoa nến ra chúng mọi không ngờ múa của hoa nến ra chúng mọi không ngờ múa của hoa nến ra chúng mọi người sách tiếng Anh nhất mịn đội trưởng người sách tiếng Anh nhất mịn đội trưởng người sách tiếng Anh nhất mịn đội trưởng Mỹ thì ăn một quả cà pháo vẫn vỡ hết Mỹ thì ăn một quả cà pháo vẫn vỡ hết Mỹ thì ăn một quả cà pháo vẫn vỡ hết mùng thì còn ho bụng Huệ nghĩ mình ngon mùng thì còn ho bụng Huệ nghĩ mình ngon mùng thì còn ho bụng Huệ nghĩ mình ngon lao vào đệm mút tiếp tục bị Hen bán hàng lao vào đệm mút tiếp tục bị Hen bán hàng lao vào đệm mút tiếp tục bị Hen bán hàng chọn all quả nhiên tên Hanoi này khỏi chọn all quả nhiên tên Hanoi này khỏi chọn all quả nhiên tên Hanoi này khỏi đến kinh khủng khiếp cho phép thần ho đến kinh khủng khiếp cho phép thần ho đến kinh khủng khiếp cho phép thần ho thì đột nhiên à Khi đội trưởng Mỹ đã quay trở lại và lợi Khi đội trưởng Mỹ đã quay trở lại và lợi Khi đội trưởng Mỹ đã quay trở lại và lợi hại hơn nhiều khoai tây một hồi vắn hơn hại hơn nhiều khoai tây một hồi vắn hơn hại hơn nhiều khoai tây một hồi vắn hơn vào mồm hands tiếp tục đổi 36 tư thế bán vào mồm hands tiếp tục đổi 36 tư thế bán vào mồm hands tiếp tục đổi 36 tư thế bán hàng cho than được mồm con vợ kết hợp cả hàng cho than được mồm con vợ kết hợp cả hàng cho than được mồm con vợ kết hợp cả Thiên và búa quả nhiên làm cho pano khốn Thiên và búa quả nhiên làm cho pano khốn Thiên và búa quả nhiên làm cho pano khốn khổ nhưng xin lỗi được bố mày nhịn mày khổ nhưng xin lỗi được bố mày nhịn mày khổ nhưng xin lỗi được bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá han nhau phát hơn cầm lâu lắm rồi nhá han nhau phát hơn cầm lâu lắm rồi nhá han nhau phát hơn cầm dao chém như Liên đã không đội trưởng dao chém như Liên đã không đội trưởng dao chém như Liên đã không đội trưởng còn làm hết quanh cây búa chém cho mấy còn làm hết quanh cây búa chém cho mấy còn làm hết quanh cây búa chém cho mấy nhát hết cả Thiên siêu cứng của đội nhát hết cả Thiên siêu cứng của đội nhát hết cả Thiên siêu cứng của đội trưởng nhà mình chả lẽ nào cứ thế thất trưởng nhà mình chả lẽ nào cứ thế thất trưởng nhà mình chả lẽ nào cứ thế thất bại một lần nữa hay sao nhưng biết dựa bại một lần nữa hay sao nhưng biết dựa bại một lần nữa hay sao nhưng biết dựa vào ai khi mọi người đều đã gục ngã hơn vào ai khi mọi người đều đã gục ngã hơn vào ai khi mọi người đều đã gục ngã hơn nữa Hanoi cũng thả hết quân đội của mình nữa Hanoi cũng thả hết quân đội của mình nữa Hanoi cũng thả hết quân đội của mình tới nơi toàn bọn quái vật sùi mào gà với tới nơi toàn bọn quái vật sùi mào gà với tới nơi toàn bọn quái vật sùi mào gà với Đầu Mưng Mủ nhưng với ý chí chiến đấu Đầu Mưng Mủ nhưng với ý chí chiến đấu Đầu Mưng Mủ nhưng với ý chí chiến đấu kiên cường đội trưởng Mỹ vẫn quyết tâm kiên cường đội trưởng Mỹ vẫn quyết tâm kiên cường đội trưởng Mỹ vẫn quyết tâm đứng dậy cho dù có phải một mình đấu lại đứng dậy cho dù có phải một mình đấu lại đứng dậy cho dù có phải một mình đấu lại cả binh đoàn kia nhưng thực sự anh không cả binh đoàn kia nhưng thực sự anh không cả binh đoàn kia nhưng thực sự anh không chỉ có một mình đột nhiên những cánh chỉ có một mình đột nhiên những cánh chỉ có một mình đột nhiên những cánh cổng thời gian mở ra một khung cảnh hùng cổng thời gian mở ra một khung cảnh hùng cổng thời gian mở ra một khung cảnh hùng tráng mà không một mỹ từ nào thiên nhiên tráng mà không một mỹ từ nào thiên nhiên tráng mà không một mỹ từ nào thiên nhiên gian có thể mua cả được Nó như một nút gian có thể mua cả được Nó như một nút gian có thể mua cả được Nó như một nút thắt khiến con tim nghẹn ngào khó thở thắt khiến con tim nghẹn ngào khó thở thắt khiến con tim nghẹn ngào khó thở toàn bộ nhân loại đã sống lại sau cái toàn bộ nhân loại đã sống lại sau cái toàn bộ nhân loại đã sống lại sau cái búng tay tất cả cùng quay về đây Đồng búng tay tất cả cùng quay về đây Đồng búng tay tất cả cùng quay về đây Đồng Tâm Hiệp Lực bảo vệ thế giới đó chính là Tâm Hiệp Lực bảo vệ thế giới đó chính là Tâm Hiệp Lực bảo vệ thế giới đó chính là cơ hội một phần 14 triệu mà Doctor trên cơ hội một phần 14 triệu mà Doctor trên cơ hội một phần 14 triệu mà Doctor trên Tính trước nhiều năm Bây giờ nói chuyện Tính trước nhiều năm Bây giờ nói chuyện Tính trước nhiều năm Bây giờ nói chuyện anh là méo kiêng để mẹ con thằng nào chứ anh là méo kiêng để mẹ con thằng nào chứ anh là méo kiêng để mẹ con thằng nào chứ thằng nào Ừ mình thì người sản phẩm ở thằng nào Ừ mình thì người sản phẩm ở thằng nào Ừ mình thì người sản phẩm ở ừ ừ à Mà sao sinh ra ta dùng búa tao mày xin Mà sao sinh ra ta dùng búa tao mày xin Mà sao sinh ra ta dùng búa tao mày xin đấy thì dùng mua thế người sắt lúc này đấy thì dùng mua thế người sắt lúc này đấy thì dùng mua thế người sắt lúc này gặp lại chú của mình hết sức vui mừng gặp lại chú của mình hết sức vui mừng gặp lại chú của mình hết sức vui mừng ngã 5 năm thật sự là cháu Hiếu chúng quá ngã 5 năm thật sự là cháu Hiếu chúng quá ngã 5 năm thật sự là cháu Hiếu chúng quá mà đột nhiên lúc này mọi người hiểu ra mà đột nhiên lúc này mọi người hiểu ra mà đột nhiên lúc này mọi người hiểu ra một chuyện phải đưa trả Viên Đá Vô Cực một chuyện phải đưa trả Viên Đá Vô Cực một chuyện phải đưa trả Viên Đá Vô Cực về nơi Họ vừa lấy để tránh hanu thực về nơi Họ vừa lấy để tránh hanu thực về nơi Họ vừa lấy để tránh hanu thực hiện tiếp cái bống tay đó là đưa vào cái hiện tiếp cái bống tay đó là đưa vào cái hiện tiếp cái bống tay đó là đưa vào cái xe tải của anh Bùi kiến bởi đây là đường xe tải của anh Bùi kiến bởi đây là đường xe tải của anh Bùi kiến bởi đây là đường hầm lượng tử cuối cùng Đây là cơ hội duy hầm lượng tử cuối cùng Đây là cơ hội duy hầm lượng tử cuối cùng Đây là cơ hội duy nhất trong truyện khả năng phải chữ nếu nhất trong truyện khả năng phải chữ nếu nhất trong truyện khả năng phải chữ nếu tôi nói cho anh thì nó không xảy ra nữa tôi nói cho anh thì nó không xảy ra nữa tôi nói cho anh thì nó không xảy ra nữa đâu đúng lúc này tha lâu phát hiện ra đâu đúng lúc này tha lâu phát hiện ra đâu đúng lúc này tha lâu phát hiện ra Khuynh đang vác cái găng tay vô cực Khuynh đang vác cái găng tay vô cực Khuynh đang vác cái găng tay vô cực chiến binh báo nên mạnh mẽ hơn nhận chiến binh báo nên mạnh mẽ hơn nhận chiến binh báo nên mạnh mẽ hơn nhận nhiệm vụ mang nó tới xe tải vừa hay than nhiệm vụ mang nó tới xe tải vừa hay than nhiệm vụ mang nó tới xe tải vừa hay than nâu đánh rơi vòng tay ra thì Charlotte nâu đánh rơi vòng tay ra thì Charlotte nâu đánh rơi vòng tay ra thì Charlotte cũng tới cố gắng tầm chân hắn để người cũng tới cố gắng tầm chân hắn để người cũng tới cố gắng tầm chân hắn để người nhện tiếp tục nhiệm vụ phải công nhận nhện tiếp tục nhiệm vụ phải công nhận nhện tiếp tục nhiệm vụ phải công nhận carrots là siêu anh hùng cực khỏe đánh carrots là siêu anh hùng cực khỏe đánh carrots là siêu anh hùng cực khỏe đánh mật vũ khí của harrods con vẫn không mật vũ khí của harrods con vẫn không mật vũ khí của harrods con vẫn không khống chế cho Honda xứ người không làm khống chế cho Honda xứ người không làm khống chế cho Honda xứ người không làm gì được khiến hãng phải ra lệnh thả cơn gì được khiến hãng phải ra lệnh thả cơn gì được khiến hãng phải ra lệnh thả cơn mưa đạn của Chiếc phi thuyền những luồng mưa đạn của Chiếc phi thuyền những luồng mưa đạn của Chiếc phi thuyền những luồng Sáng mắt ra khiến con sông vỡ bờ Doctor Sáng mắt ra khiến con sông vỡ bờ Doctor Sáng mắt ra khiến con sông vỡ bờ Doctor trên lại phải vẫn không ngăn vào nước trên lại phải vẫn không ngăn vào nước trên lại phải vẫn không ngăn vào nước lại mà bên này Người Nhện của Mị cơn mưa lại mà bên này Người Nhện của Mị cơn mưa lại mà bên này Người Nhện của Mị cơn mưa đạn bắn trúng nhưng đột nhiên phi thuyền đạn bắn trúng nhưng đột nhiên phi thuyền đạn bắn trúng nhưng đột nhiên phi thuyền định đổi hướng bắn vào không trung thì định đổi hướng bắn vào không trung thì định đổi hướng bắn vào không trung thì ra số tiền nào của đã quay trở lại phá ra số tiền nào của đã quay trở lại phá ra số tiền nào của đã quay trở lại phá hủy Vương cả cái phi thuyền Hera nhìn hủy Vương cả cái phi thuyền Hera nhìn hủy Vương cả cái phi thuyền Hera nhìn thấy mà trắng mịn luôn thôi cái vân tay thấy mà trắng mịn luôn thôi cái vân tay thấy mà trắng mịn luôn thôi cái vân tay thứ ra đây cho thím những bà tính này sẽ thứ ra đây cho thím những bà tính này sẽ thứ ra đây cho thím những bà tính này sẽ vọng của dọn đường để đến chiếc xe tải vọng của dọn đường để đến chiếc xe tải vọng của dọn đường để đến chiếc xe tải KIA Captain Marvel vai thẳng một mạch KIA Captain Marvel vai thẳng một mạch KIA Captain Marvel vai thẳng một mạch hen ung nhận ra liền phóng đau pháo mình hen ung nhận ra liền phóng đau pháo mình hen ung nhận ra liền phóng đau pháo mình luôn cả chiếc xe rồi lao dưới vội chiếc luôn cả chiếc xe rồi lao dưới vội chiếc luôn cả chiếc xe rồi lao dưới vội chiếc răng nhưng thần sấm giản lại cộng thêm răng nhưng thần sấm giản lại cộng thêm răng nhưng thần sấm giản lại cộng thêm và đội trưởng Mỹ ngồng mình ép chết xe và đội trưởng Mỹ ngồng mình ép chết xe và đội trưởng Mỹ ngồng mình ép chết xe lâu nhưng kẻ khổng lồ này khỏi kinh tổng lâu nhưng kẻ khổng lồ này khỏi kinh tổng lâu nhưng kẻ khổng lồ này khỏi kinh tổng vẫn lấy được găng tay vô cực các em mang vẫn lấy được găng tay vô cực các em mang vẫn lấy được găng tay vô cực các em mang về cũng chả làm được gì mà cuối cùng hắn về cũng chả làm được gì mà cuối cùng hắn về cũng chả làm được gì mà cuối cùng hắn đã đeo được so găng tay vô cực giờ bàn đã đeo được so găng tay vô cực giờ bàn đã đeo được so găng tay vô cực giờ bàn phím mới lao đến thì đã quá muộn Hà Nội phím mới lao đến thì đã quá muộn Hà Nội phím mới lao đến thì đã quá muộn Hà Nội lấy một viên đá Đấm mây bà tím vong bi lấy một viên đá Đấm mây bà tím vong bi lấy một viên đá Đấm mây bà tím vong bi đột nhiên lúc này bác sĩ trên Giơ tay đột nhiên lúc này bác sĩ trên Giơ tay đột nhiên lúc này bác sĩ trên Giơ tay lên một ngón người phát chợt hiểu ra đây lên một ngón người phát chợt hiểu ra đây lên một ngón người phát chợt hiểu ra đây là cơ hội cuối cùng anh lao vào có mấy là cơ hội cuối cùng anh lao vào có mấy là cơ hội cuối cùng anh lao vào có mấy vòng tay rồi để cho ăn bánh bật lại vòng tay rồi để cho ăn bánh bật lại vòng tay rồi để cho ăn bánh bật lại Hanoi móng tay nhưng chả thấy cái miệng Hanoi móng tay nhưng chả thấy cái miệng Hanoi móng tay nhưng chả thấy cái miệng gì bởi người sắt nhanh tay đã đổi mắt gì bởi người sắt nhanh tay đã đổi mắt gì bởi người sắt nhanh tay đã đổi mắt trong tay rồi còn đâu trong tay rồi còn đâu trong tay rồi còn đâu anh sau cái búng tay toàn bộ quân đội của sau cái búng tay toàn bộ quân đội của sau cái búng tay toàn bộ quân đội của Taylor San biến bao nhiêu nỗ lực khác Taylor San biến bao nhiêu nỗ lực khác Taylor San biến bao nhiêu nỗ lực khác nhau của hãng vỡ bụng ngay trước mặt con nhau của hãng vỡ bụng ngay trước mặt con nhau của hãng vỡ bụng ngay trước mặt con vợ chán đời ngồi phệt xuống đất Chả biết vợ chán đời ngồi phệt xuống đất Chả biết vợ chán đời ngồi phệt xuống đất Chả biết nói gì nữa rồi cơ thể cũng hóa thành tro nói gì nữa rồi cơ thể cũng hóa thành tro nói gì nữa rồi cơ thể cũng hóa thành tro bụi bay đi sau cái búng tay cơ thể người bụi bay đi sau cái búng tay cơ thể người bụi bay đi sau cái búng tay cơ thể người sắt có bị huỷ hoại một nửa nhưng mà sắt có bị huỷ hoại một nửa nhưng mà sắt có bị huỷ hoại một nửa nhưng mà cũng cũng cũng cũng vậy cũng vậy cũng vậy chúng ta thắng cuộc chiến rồi nhưng lại chúng ta thắng cuộc chiến rồi nhưng lại chúng ta thắng cuộc chiến rồi nhưng lại phải ghi tên của con người được yêu phải ghi tên của con người được yêu phải ghi tên của con người được yêu thích nhất Người Sắt 4 đang là một ông thích nhất Người Sắt 4 đang là một ông thích nhất Người Sắt 4 đang là một ông mũ tuyệt vời bỏ lại người vợ và con gái mũ tuyệt vời bỏ lại người vợ và con gái mũ tuyệt vời bỏ lại người vợ và con gái nhỏ cứ thế ra đi mãi mãi sự hi sinh của nhỏ cứ thế ra đi mãi mãi sự hi sinh của nhỏ cứ thế ra đi mãi mãi sự hi sinh của người sắt đã đổi lại hòa bình cho toàn người sắt đã đổi lại hòa bình cho toàn người sắt đã đổi lại hòa bình cho toàn nhân loại với công nghiệp chỉ mong mọi nhân loại với công nghiệp chỉ mong mọi nhân loại với công nghiệp chỉ mong mọi người được sống tốt hơn mỗi ngày nhớ người được sống tốt hơn mỗi ngày nhớ người được sống tốt hơn mỗi ngày nhớ rằng là bố yêu con là ba trăm nghìn lần rằng là bố yêu con là ba trăm nghìn lần rằng là bố yêu con là ba trăm nghìn lần đấy nhé cuối cùng trái tim của người sắp đấy nhé cuối cùng trái tim của người sắp đấy nhé cuối cùng trái tim của người sắp được thả đi trước sự đau buồn của hết được thả đi trước sự đau buồn của hết được thả đi trước sự đau buồn của hết thảy mọi người đưa tiễn thực sự người thảy mọi người đưa tiễn thực sự người thảy mọi người đưa tiễn thực sự người đàn ông cứng rắn cũng muốn chảy nước mắt đàn ông cứng rắn cũng muốn chảy nước mắt đàn ông cứng rắn cũng muốn chảy nước mắt trước khung cảnh này hoa bụng vệ đến xin trước khung cảnh này hoa bụng vệ đến xin trước khung cảnh này hoa bụng vệ đến xin một chân và biệt độ dài cứu ngân hàng một chân và biệt độ dài cứu ngân hàng một chân và biệt độ dài cứu ngân hàng nhưng cứ tự nhiên như ruồi Hà Nội khiến nhưng cứ tự nhiên như ruồi Hà Nội khiến nhưng cứ tự nhiên như ruồi Hà Nội khiến cho anh hứa mặt ở Khi Khi Khi đội trưởng Mỹ nhận nhiệm vụ những viên đội trưởng Mỹ nhận nhiệm vụ những viên đội trưởng Mỹ nhận nhiệm vụ những viên đá vô cực cả về quá khứ nhưng một đi vào đá vô cực cả về quá khứ nhưng một đi vào đá vô cực cả về quá khứ nhưng một đi vào không trở lại thực tại bởi vì anh quy không trở lại thực tại bởi vì anh quy không trở lại thực tại bởi vì anh quy định sống trong quá khứ như một người định sống trong quá khứ như một người định sống trong quá khứ như một người bình thường không viên thuốc tăng trưởng bình thường không viên thuốc tăng trưởng bình thường không viên thuốc tăng trưởng để sống như bao người khác có lẽ có sinh để sống như bao người khác có lẽ có sinh để sống như bao người khác có lẽ có sinh có từ nó mới đáng sống hơn việc ngày nào có từ nó mới đáng sống hơn việc ngày nào có từ nó mới đáng sống hơn việc ngày nào cũng thèm như ngày nào Đội Trưởng Mỹ bàn cũng thèm như ngày nào Đội Trưởng Mỹ bàn cũng thèm như ngày nào Đội Trưởng Mỹ bàn giao lại trước khi ăn để sống và quãng giao lại trước khi ăn để sống và quãng giao lại trước khi ăn để sống và quãng đời còn lại không ngờ sống bất tử mãi đời còn lại không ngờ sống bất tử mãi đời còn lại không ngờ sống bất tử mãi thế mà cũng chán thành là một con người thế mà cũng chán thành là một con người thế mà cũng chán thành là một con người bình thường mà được yêu còn hơn sinh thứ bình thường mà được yêu còn hơn sinh thứ bình thường mà được yêu còn hơn sinh thứ 22 của ma vồ đã kết thúc Biệt Đội Siêu 22 của ma vồ đã kết thúc Biệt Đội Siêu 22 của ma vồ đã kết thúc Biệt Đội Siêu Anh Hùng và mở ra một chương mới Nếu các Anh Hùng và mở ra một chương mới Nếu các Anh Hùng và mở ra một chương mới Nếu các bạn muốn mình làm thêm gì thì comment bạn muốn mình làm thêm gì thì comment bạn muốn mình làm thêm gì thì comment bên dưới cho mình biết nha Bye Bye à bên dưới cho mình biết nha Bye Bye à bên dưới cho mình biết nha Bye Bye à Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2