Thái Giám chưa thiến Châu Tinh Trì náo loạn Hậu Cung - review phim Vi Tiểu Bảo 1

1,634,777
468
review phim tân lộc đỉnh ký châu tinh trì phần 1 review phim hài châu tinh trì lộc đỉnh ký p1 Thái giám Thiến Sót Châu Tinh Trì náo loạn hậu cung - review phim Vi Tiểu Bảo phần 1 Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
sau khi châu tinh chỉ vào cung làm thái sau khi châu tinh chỉ vào cung làm thái sau khi châu tinh chỉ vào cung làm thái giám đúng lúc cho lên bàn để chuẩn bị giám đúng lúc cho lên bàn để chuẩn bị giám đúng lúc cho lên bàn để chuẩn bị cắt hai hòn trứng cút thì chú Đạt cần cắt hai hòn trứng cút thì chú Đạt cần cắt hai hòn trứng cút thì chú Đạt cần người gấp lên bàn phím sau cũng được kết người gấp lên bàn phím sau cũng được kết người gấp lên bàn phím sau cũng được kết quả là cái củ khoai lang của anh Vinh quả là cái củ khoai lang của anh Vinh quả là cái củ khoai lang của anh Vinh liên tục Gây Họa còn bao nhiêu cái tình liên tục Gây Họa còn bao nhiêu cái tình liên tục Gây Họa còn bao nhiêu cái tình huống khóm lọ mà anh Vinh sẽ gây ra nữa huống khóm lọ mà anh Vinh sẽ gây ra nữa huống khóm lọ mà anh Vinh sẽ gây ra nữa đây nào cùng Vua Phim theo dõi bộ phim đây nào cùng Vua Phim theo dõi bộ phim đây nào cùng Vua Phim theo dõi bộ phim cực hài này nhé câu chuyện bắt đầu vào cực hài này nhé câu chuyện bắt đầu vào cực hài này nhé câu chuyện bắt đầu vào Khởi đầu Kiều Thanh triều đình có Ngao Khởi đầu Kiều Thanh triều đình có Ngao Khởi đầu Kiều Thanh triều đình có Ngao Bái là một tên quan có võ công Cao Cường Bái là một tên quan có võ công Cao Cường Bái là một tên quan có võ công Cao Cường sát thủ của Thiên Địa hội bày binh bố sát thủ của Thiên Địa hội bày binh bố sát thủ của Thiên Địa hội bày binh bố trận để tiêu diệt nhau ấy nhìn qua thì trận để tiêu diệt nhau ấy nhìn qua thì trận để tiêu diệt nhau ấy nhìn qua thì các sát thủ có vẻ Tuyệt Đỉnh Kung Phu các sát thủ có vẻ Tuyệt Đỉnh Kung Phu các sát thủ có vẻ Tuyệt Đỉnh Kung Phu nhưng tất cả đối với nhau vài cũng chỉ nhưng tất cả đối với nhau vài cũng chỉ nhưng tất cả đối với nhau vài cũng chỉ là miếng đậu phụ chỉ thấy nhau mãi một là miếng đậu phụ chỉ thấy nhau mãi một là miếng đậu phụ chỉ thấy nhau mãi một mình bay lên mà chỉ vài giây sau cái đám mình bay lên mà chỉ vài giây sau cái đám mình bay lên mà chỉ vài giây sau cái đám sát thủ trăm vàng như là tro bụi hút mốt sát thủ trăm vàng như là tro bụi hút mốt sát thủ trăm vàng như là tro bụi hút mốt ra hạ đo ván toàn bộ những người này ra hạ đo ván toàn bộ những người này ra hạ đo ván toàn bộ những người này triều đình còn có một thái giám bên hải triều đình còn có một thái giám bên hải triều đình còn có một thái giám bên hải công công đó là kẻ duy nhất dám đối đầu công công đó là kẻ duy nhất dám đối đầu công công đó là kẻ duy nhất dám đối đầu hai cánh của nhau mãi đến bao tin cho hai cánh của nhau mãi đến bao tin cho hai cánh của nhau mãi đến bao tin cho Hoàng Thượng gặp 7 bị đàm chủ ở lầu xanh Hoàng Thượng gặp 7 bị đàm chủ ở lầu xanh Hoàng Thượng gặp 7 bị đàm chủ ở lầu xanh để bàn việc đối phó Ngao Bái ở thời này để bàn việc đối phó Ngao Bái ở thời này để bàn việc đối phó Ngao Bái ở thời này ngành nghề lẩu xanh mọc lên như nấm kết ngành nghề lẩu xanh mọc lên như nấm kết ngành nghề lẩu xanh mọc lên như nấm kết quả là nấm hoặc sùi mào gà của Ngọc lên quả là nấm hoặc sùi mào gà của Ngọc lên quả là nấm hoặc sùi mào gà của Ngọc lên như mưa vì Tiểu Bảo trong vai Châu Tinh như mưa vì Tiểu Bảo trong vai Châu Tinh như mưa vì Tiểu Bảo trong vai Châu Tinh Trì là một kẻ trên ăn tục nói phét Trì là một kẻ trên ăn tục nói phét Trì là một kẻ trên ăn tục nói phét chuyên mua vui cho con hack đến xuống chuyên mua vui cho con hack đến xuống chuyên mua vui cho con hack đến xuống lầu xanh ngay thổi kèn mà anh tinh đặc lầu xanh ngay thổi kèn mà anh tinh đặc lầu xanh ngay thổi kèn mà anh tinh đặc biệt những mẫu chuẩn Nam nên suốt ngày ở biệt những mẫu chuẩn Nam nên suốt ngày ở biệt những mẫu chuẩn Nam nên suốt ngày ở mà lại chuyển truyện hay quá hiếm khách mà lại chuyển truyện hay quá hiếm khách mà lại chuyển truyện hay quá hiếm khách quên hết cả việc nướng củ khoai nên quản quên hết cả việc nướng củ khoai nên quản quên hết cả việc nướng củ khoai nên quản lý lầu xanh mối liên kết nạp ghế cho lý lầu xanh mối liên kết nạp ghế cho lý lầu xanh mối liên kết nạp ghế cho Tiểu Bảo rơi xuống Rất may là có hại Tiểu Bảo rơi xuống Rất may là có hại Tiểu Bảo rơi xuống Rất may là có hại không Công đỡ cho đúng lúc này trên lầu không Công đỡ cho đúng lúc này trên lầu không Công đỡ cho đúng lúc này trên lầu có người bị ruột củ khoai cần cấp cứu có người bị ruột củ khoai cần cấp cứu có người bị ruột củ khoai cần cấp cứu nhìn vào chỉ thấy một cái lỗ to đùng chị nhìn vào chỉ thấy một cái lỗ to đùng chị nhìn vào chỉ thấy một cái lỗ to đùng chị gái của Châu Tinh Trì đành phải ra tay gái của Châu Tinh Trì đành phải ra tay gái của Châu Tinh Trì đành phải ra tay trong một cây kim vào xương cụt Thế là trong một cây kim vào xương cụt Thế là trong một cây kim vào xương cụt Thế là cái củ khoai lang lại lòi ra như cũ suýt cái củ khoai lang lại lòi ra như cũ suýt cái củ khoai lang lại lòi ra như cũ suýt nữa chọc mù mắt anh tinh ở bên cạnh nữa chọc mù mắt anh tinh ở bên cạnh nữa chọc mù mắt anh tinh ở bên cạnh hoàng thượng cũng đã đến gặp mày làm chủ hoàng thượng cũng đã đến gặp mày làm chủ hoàng thượng cũng đã đến gặp mày làm chủ Đột nhiên quân lính của nhau váy đưa Đột nhiên quân lính của nhau váy đưa Đột nhiên quân lính của nhau váy đưa người đến lục thoát khắp nơi để bắt trên người đến lục thoát khắp nơi để bắt trên người đến lục thoát khắp nơi để bắt trên đường hội tình hình lúc này hết sức mình đường hội tình hình lúc này hết sức mình đường hội tình hình lúc này hết sức mình gặp vừa hai thành phần nam da mặt cứ gặp vừa hai thành phần nam da mặt cứ gặp vừa hai thành phần nam da mặt cứ giúp đường kiếm viện chuyển thanh thoát giúp đường kiếm viện chuyển thanh thoát giúp đường kiếm viện chuyển thanh thoát quả nhiên là Võ Công cái Thế tụi kia quả nhiên là Võ Công cái Thế tụi kia quả nhiên là Võ Công cái Thế tụi kia chơi bẩn dùng ám khí để ám hại mù mất chơi bẩn dùng ám khí để ám hại mù mất chơi bẩn dùng ám khí để ám hại mù mất ông ta Vì Tiểu Bảo thấy vậy liền dùng ông ta Vì Tiểu Bảo thấy vậy liền dùng ông ta Vì Tiểu Bảo thấy vậy liền dùng chiếc xe ủng mông trần thuận Nam thành chiếc xe ủng mông trần thuận Nam thành chiếc xe ủng mông trần thuận Nam thành công đưa ông xuống phát ra ngoài Vừa lại công đưa ông xuống phát ra ngoài Vừa lại công đưa ông xuống phát ra ngoài Vừa lại đưa qua lỗ cho quay về phòng cũ bởi nơi đưa qua lỗ cho quay về phòng cũ bởi nơi đưa qua lỗ cho quay về phòng cũ bởi nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn vì ơn nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn vì ơn nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn vì ơn cứu mạng nên tiểu bò được Trần Thuận Nam cứu mạng nên tiểu bò được Trần Thuận Nam cứu mạng nên tiểu bò được Trần Thuận Nam nhận làm đồ đệ mà không biết rằng ngoan nhận làm đồ đệ mà không biết rằng ngoan nhận làm đồ đệ mà không biết rằng ngoan châu tinh chỉ về là quyết định cực kì châu tinh chỉ về là quyết định cực kì châu tinh chỉ về là quyết định cực kì khốn nạn mục tiêu của Thiên Địa hội là khốn nạn mục tiêu của Thiên Địa hội là khốn nạn mục tiêu của Thiên Địa hội là tiêu diệt nhau vài trước nhất sau là tiêu diệt nhau vài trước nhất sau là tiêu diệt nhau vài trước nhất sau là phản Thanh Phục Minh nhiệm vụ trước mặt phản Thanh Phục Minh nhiệm vụ trước mặt phản Thanh Phục Minh nhiệm vụ trước mặt cực kỳ nguy hiểm Cần một người tự nguyện cực kỳ nguy hiểm Cần một người tự nguyện cực kỳ nguy hiểm Cần một người tự nguyện đó là đi ăn trộm 4 em bản đồ kho báu ở đó là đi ăn trộm 4 em bản đồ kho báu ở đó là đi ăn trộm 4 em bản đồ kho báu ở trong hậu cung nếu ai không muốn nhận trong hậu cung nếu ai không muốn nhận trong hậu cung nếu ai không muốn nhận thì ghế mà ngồi xuống cả Thiên Địa Hội thì ghế mà ngồi xuống cả Thiên Địa Hội thì ghế mà ngồi xuống cả Thiên Địa Hội Toàn Thắng nhát rất nhiều đã tìm được Toàn Thắng nhát rất nhiều đã tìm được Toàn Thắng nhát rất nhiều đã tìm được ghế ngồi thiệu bảo vệ ngồi thì bị Trần ghế ngồi thiệu bảo vệ ngồi thì bị Trần ghế ngồi thiệu bảo vệ ngồi thì bị Trần Cận Nam Chơi bẩn thế là anh Bất Đắc Dĩ Cận Nam Chơi bẩn thế là anh Bất Đắc Dĩ Cận Nam Chơi bẩn thế là anh Bất Đắc Dĩ Phải nhận cái nhiệm vụ thừa sống thiếu Phải nhận cái nhiệm vụ thừa sống thiếu Phải nhận cái nhiệm vụ thừa sống thiếu chết này chẳng giận Nam biết và chân chết này chẳng giận Nam biết và chân chết này chẳng giận Nam biết và chân Tiểu Bảo Ám Hiệu chân trái phản thanh Tiểu Bảo Ám Hiệu chân trái phản thanh Tiểu Bảo Ám Hiệu chân trái phản thanh chân phải cục minh nhưng đau quá nên mới chân phải cục minh nhưng đau quá nên mới chân phải cục minh nhưng đau quá nên mới viết được một nửa hôm sau Châu Trinh thì viết được một nửa hôm sau Châu Trinh thì viết được một nửa hôm sau Châu Trinh thì đến nơi tuyển người vào cung để trà trộn đến nơi tuyển người vào cung để trà trộn đến nơi tuyển người vào cung để trà trộn nhưng một bên chấp hành chánh ấp Đông nhưng một bên chấp hành chánh ấp Đông nhưng một bên chấp hành chánh ấp Đông quá Kết quả là chui nhầm vào cửa chưa bộ quá Kết quả là chui nhầm vào cửa chưa bộ quá Kết quả là chui nhầm vào cửa chưa bộ Thái Giám đã lúc chuẩn bị cắt trái thì Thái Giám đã lúc chuẩn bị cắt trái thì Thái Giám đã lúc chuẩn bị cắt trái thì hãy không công tiến đến lấy người cho hãy không công tiến đến lấy người cho hãy không công tiến đến lấy người cho phép và làm luôn rồi Mấy hôm nữa chuyến phép và làm luôn rồi Mấy hôm nữa chuyến phép và làm luôn rồi Mấy hôm nữa chuyến sau cũng được Về đến phòng hài công Công sau cũng được Về đến phòng hài công Công sau cũng được Về đến phòng hài công Công Châu Trinh thì phát hiện rất nhiều dưỡng Châu Trinh thì phát hiện rất nhiều dưỡng Châu Trinh thì phát hiện rất nhiều dưỡng âm hết khung nhựa rồi đến Google cái âm hết khung nhựa rồi đến Google cái âm hết khung nhựa rồi đến Google cái cuối cùng chính là của hải công công lúc cuối cùng chính là của hải công công lúc cuối cùng chính là của hải công công lúc định thân làm thái giám nhưng nó bé quá định thân làm thái giám nhưng nó bé quá định thân làm thái giám nhưng nó bé quá nên bằng mắt thường không có thể nào nên bằng mắt thường không có thể nào nên bằng mắt thường không có thể nào thấy được đến lúc Châu Tinh Trì đi đái thấy được đến lúc Châu Tinh Trì đi đái thấy được đến lúc Châu Tinh Trì đi đái thấy rất nhiều Thái Giám đứng ở đây thấy rất nhiều Thái Giám đứng ở đây thấy rất nhiều Thái Giám đứng ở đây nhưng hóa ra những người này Trước hết nhưng hóa ra những người này Trước hết nhưng hóa ra những người này Trước hết cả rồi Châu Tinh Trì sợ quá tóc lấy cả rồi Châu Tinh Trì sợ quá tóc lấy cả rồi Châu Tinh Trì sợ quá tóc lấy chồng ngược ra sau hóa ra mấy người này chồng ngược ra sau hóa ra mấy người này chồng ngược ra sau hóa ra mấy người này đều là do và cấm cung để lấy bản đồ mà đều là do và cấm cung để lấy bản đồ mà đều là do và cấm cung để lấy bản đồ mà chết còn một tên duy nhất cái lệnh không chết còn một tên duy nhất cái lệnh không chết còn một tên duy nhất cái lệnh không đi Kết quả là bị hai công đánh trong một đi Kết quả là bị hai công đánh trong một đi Kết quả là bị hai công đánh trong một đoàn Hóa hót nhiên trưởng tên hãy dám đoàn Hóa hót nhiên trưởng tên hãy dám đoàn Hóa hót nhiên trưởng tên hãy dám lập tức hóa thành nước anh không còn lập tức hóa thành nước anh không còn lập tức hóa thành nước anh không còn cách nào khác thì đành phải theo lệnh cách nào khác thì đành phải theo lệnh cách nào khác thì đành phải theo lệnh hắn ta phải công công còn cẩn thận điểm hắn ta phải công công còn cẩn thận điểm hắn ta phải công công còn cẩn thận điểm huyệt hẹn giờ chết một tháng Nếu lấy huyệt hẹn giờ chết một tháng Nếu lấy huyệt hẹn giờ chết một tháng Nếu lấy được bản đồ thì hắn sẽ cho thuốc giải được bản đồ thì hắn sẽ cho thuốc giải được bản đồ thì hắn sẽ cho thuốc giải rồi hắn ném thẳng Tiểu Bảo Và nơi cấm rồi hắn ném thẳng Tiểu Bảo Và nơi cấm rồi hắn ném thẳng Tiểu Bảo Và nơi cấm cung Thái Hậu để lấy quyển sách kia cung Thái Hậu để lấy quyển sách kia cung Thái Hậu để lấy quyển sách kia nhưng còn chưa tìm được gì thì thấy Hậu nhưng còn chưa tìm được gì thì thấy Hậu nhưng còn chưa tìm được gì thì thấy Hậu đã về tiểu bò đành trốn ra sau để nút đã về tiểu bò đành trốn ra sau để nút đã về tiểu bò đành trốn ra sau để nút Châu Tinh Trì nghiệm chú vừng ơi gửi ra Châu Tinh Trì nghiệm chú vừng ơi gửi ra Châu Tinh Trì nghiệm chú vừng ơi gửi ra vừng cởi ra đang sắp đến đoạn 2 thì một vừng cởi ra đang sắp đến đoạn 2 thì một vừng cởi ra đang sắp đến đoạn 2 thì một phát thủ xuất hiện tiên sư cha cái thằng phát thủ xuất hiện tiên sư cha cái thằng phát thủ xuất hiện tiên sư cha cái thằng phá đám thiếu nghị không ngờ thái hậu phá đám thiếu nghị không ngờ thái hậu phá đám thiếu nghị không ngờ thái hậu cũng là người có võ công Cao Cường đuổi cũng là người có võ công Cao Cường đuổi cũng là người có võ công Cao Cường đuổi theo sát thủ để truy sát bằng được nhờ theo sát thủ để truy sát bằng được nhờ theo sát thủ để truy sát bằng được nhờ vậy Tiểu Bảo thuận lợi vào trong kiếm vậy Tiểu Bảo thuận lợi vào trong kiếm vậy Tiểu Bảo thuận lợi vào trong kiếm được quyền bản đồ kho báu nhưng vừa cầm được quyền bản đồ kho báu nhưng vừa cầm được quyền bản đồ kho báu nhưng vừa cầm lên thì bất ngờ công chúa giả cháy đối lên thì bất ngờ công chúa giả cháy đối lên thì bất ngờ công chúa giả cháy đối thật lấy tiểu bảo không biết công chúa thật lấy tiểu bảo không biết công chúa thật lấy tiểu bảo không biết công chúa mà lại nghĩ cô là Thái giám lập tức bị mà lại nghĩ cô là Thái giám lập tức bị mà lại nghĩ cô là Thái giám lập tức bị công chúa Đấm cho vỡ mồm tiểu bảo chẳng công chúa Đấm cho vỡ mồm tiểu bảo chẳng công chúa Đấm cho vỡ mồm tiểu bảo chẳng nghĩ gì Cứ Thế đuổi đánh công chúa khiến nghĩ gì Cứ Thế đuổi đánh công chúa khiến nghĩ gì Cứ Thế đuổi đánh công chúa khiến cô chạy đến hoàng thượng mà hoàng thượng cô chạy đến hoàng thượng mà hoàng thượng cô chạy đến hoàng thượng mà hoàng thượng Châu Tinh Trì cũng không biết nốt lại Châu Tinh Trì cũng không biết nốt lại Châu Tinh Trì cũng không biết nốt lại còn khách Hoàng Thượng Xuống giống nhau còn khách Hoàng Thượng Xuống giống nhau còn khách Hoàng Thượng Xuống giống nhau tiểu bảo chưa nói gì cứ khí đấm thẳng tiểu bảo chưa nói gì cứ khí đấm thẳng tiểu bảo chưa nói gì cứ khí đấm thẳng mặt hoàng thượng hoàng thượng liên tiếp mặt hoàng thượng hoàng thượng liên tiếp mặt hoàng thượng hoàng thượng liên tiếp đánh cho thiệu vào sắc mặt lờ mấy thằng đánh cho thiệu vào sắc mặt lờ mấy thằng đánh cho thiệu vào sắc mặt lờ mấy thằng này dáng cao coi chừng ra mắt dịch vụ này dáng cao coi chừng ra mắt dịch vụ này dáng cao coi chừng ra mắt dịch vụ hay công công đánh cho vỡ mồm hoàng hay công công đánh cho vỡ mồm hoàng hay công công đánh cho vỡ mồm hoàng thượng nghe dưới đây sợ đến mắc cười thượng nghe dưới đây sợ đến mắc cười thượng nghe dưới đây sợ đến mắc cười Đúng là một thằng ngây thơ đến vô số tội Đúng là một thằng ngây thơ đến vô số tội Đúng là một thằng ngây thơ đến vô số tội hoàng thượng muốn chơi trong vui lên anh hoàng thượng muốn chơi trong vui lên anh hoàng thượng muốn chơi trong vui lên anh quay lại đáng tiếc còn viết cho Hải công quay lại đáng tiếc còn viết cho Hải công quay lại đáng tiếc còn viết cho Hải công công một bức thư hãy dám này đọc xong công một bức thư hãy dám này đọc xong công một bức thư hãy dám này đọc xong bức thư thì lập tức ngoan như một con bức thư thì lập tức ngoan như một con bức thư thì lập tức ngoan như một con cún Châu Tinh Trì được nước lấn tới sau cún Châu Tinh Trì được nước lấn tới sau cún Châu Tinh Trì được nước lấn tới sau hắn đi kiếm món ăn vừa ăn vừa có công hắn đi kiếm món ăn vừa ăn vừa có công hắn đi kiếm món ăn vừa ăn vừa có công công múa võ cho thêm phần hứng thú cuối công múa võ cho thêm phần hứng thú cuối công múa võ cho thêm phần hứng thú cuối cùng Châu Tinh Trì quyết định học móc cùng Châu Tinh Trì quyết định học móc cùng Châu Tinh Trì quyết định học móc túi Long xạ thủ của ông ta quà từ hôm túi Long xạ thủ của ông ta quà từ hôm túi Long xạ thủ của ông ta quà từ hôm sau chiêu này khiến hoàng thượng vốn sau chiêu này khiến hoàng thượng vốn sau chiêu này khiến hoàng thượng vốn không đỡ nổi nhánh thì không đánh thịt không đỡ nổi nhánh thì không đánh thịt không đỡ nổi nhánh thì không đánh thịt lao vào bóp vú con nhà người ta đến khi lao vào bóp vú con nhà người ta đến khi lao vào bóp vú con nhà người ta đến khi hoàng thượng đè được Tiểu Bảo xuống Châu hoàng thượng đè được Tiểu Bảo xuống Châu hoàng thượng đè được Tiểu Bảo xuống Châu Tinh Trì Chưa vẫn bóc trứng cút cho cún Tinh Trì Chưa vẫn bóc trứng cút cho cún Tinh Trì Chưa vẫn bóc trứng cút cho cún không tả nổi cầm nắm trên tay lúc này không tả nổi cầm nắm trên tay lúc này không tả nổi cầm nắm trên tay lúc này Tiểu Bảo mới chợt nghĩ ra đó chính là Tiểu Bảo mới chợt nghĩ ra đó chính là Tiểu Bảo mới chợt nghĩ ra đó chính là hoàng thượng thôi quả này tru di tam tộc hoàng thượng thôi quả này tru di tam tộc hoàng thượng thôi quả này tru di tam tộc rồi Rất mày lúc này Ngao Bái xông vào rồi Rất mày lúc này Ngao Bái xông vào rồi Rất mày lúc này Ngao Bái xông vào nên tiểu vào tạm thời trống phía sau nên tiểu vào tạm thời trống phía sau nên tiểu vào tạm thời trống phía sau trước Ngai Vàng Ngao Bái là kẻ cầm hết trước Ngai Vàng Ngao Bái là kẻ cầm hết trước Ngai Vàng Ngao Bái là kẻ cầm hết quyền hành trong chiều khiến các quan quyền hành trong chiều khiến các quan quyền hành trong chiều khiến các quan còn cậu Hán hơn thể con lợn chó hắn đe còn cậu Hán hơn thể con lợn chó hắn đe còn cậu Hán hơn thể con lợn chó hắn đe dọa hoàng thượng ép vua hạ theo ý Hắn dọa hoàng thượng ép vua hạ theo ý Hắn dọa hoàng thượng ép vua hạ theo ý Hắn bắt ra một vị quan Thanh Liêm rồi tự bắt ra một vị quan Thanh Liêm rồi tự bắt ra một vị quan Thanh Liêm rồi tự quay lưng đi lấy dấu ấn để đóng chỉ khi quay lưng đi lấy dấu ấn để đóng chỉ khi quay lưng đi lấy dấu ấn để đóng chỉ khi gần bản công chúa nghĩ Tiểu Bảo là Thái gần bản công chúa nghĩ Tiểu Bảo là Thái gần bản công chúa nghĩ Tiểu Bảo là Thái giám thì bóp cái ấy cho vui ai ngờ lại giám thì bóp cái ấy cho vui ai ngờ lại giám thì bóp cái ấy cho vui ai ngờ lại móc được một củ khoai rau tướng Châu móc được một củ khoai rau tướng Châu móc được một củ khoai rau tướng Châu Tinh Trì đau quá đứng phát dại nhà máy Tinh Trì đau quá đứng phát dại nhà máy Tinh Trì đau quá đứng phát dại nhà máy thấy vậy lập tức kêu mang ra ngoài chém thấy vậy lập tức kêu mang ra ngoài chém thấy vậy lập tức kêu mang ra ngoài chém hoàng thượng nhanh khi nói rằng đó là hoàng thượng nhanh khi nói rằng đó là hoàng thượng nhanh khi nói rằng đó là Tâm Phúc của chấm tiểu vào được nước mắm Tâm Phúc của chấm tiểu vào được nước mắm Tâm Phúc của chấm tiểu vào được nước mắm cho hai người chỉ là quan mà dám lớn cho hai người chỉ là quan mà dám lớn cho hai người chỉ là quan mà dám lớn tiếng với vua là bố láo bố toét có phải tiếng với vua là bố láo bố toét có phải tiếng với vua là bố láo bố toét có phải người muốn đe dọa hoàng thượng mà tạo người muốn đe dọa hoàng thượng mà tạo người muốn đe dọa hoàng thượng mà tạo phản 20 nhờ cái lưỡi chém gió như thành phản 20 nhờ cái lưỡi chém gió như thành phản 20 nhờ cái lưỡi chém gió như thành nhanh chóng gặp nhau vài đối lý nhiều nhanh chóng gặp nhau vài đối lý nhiều nhanh chóng gặp nhau vài đối lý nhiều thế và cứu được hoàng thượng một phen thế và cứu được hoàng thượng một phen thế và cứu được hoàng thượng một phen tài tình công chúa thấy vậy liền xin tài tình công chúa thấy vậy liền xin tài tình công chúa thấy vậy liền xin hoàng thượng Man Vi Tiểu Bảo về làm đồ hoàng thượng Man Vi Tiểu Bảo về làm đồ hoàng thượng Man Vi Tiểu Bảo về làm đồ chơi hoàng thượng lập tức phòng cho kinh chơi hoàng thượng lập tức phòng cho kinh chơi hoàng thượng lập tức phòng cho kinh thì làm cận vệ Nhiệm vụ là theo dõi hãy thì làm cận vệ Nhiệm vụ là theo dõi hãy thì làm cận vệ Nhiệm vụ là theo dõi hãy công công buổi tối lập tức công chúa cho công công buổi tối lập tức công chúa cho công công buổi tối lập tức công chúa cho người tới đóng Châu Tinh Trì và phục vụ người tới đóng Châu Tinh Trì và phục vụ người tới đóng Châu Tinh Trì và phục vụ đánh người lột hết quần áo của Tiểu Bảo đánh người lột hết quần áo của Tiểu Bảo đánh người lột hết quần áo của Tiểu Bảo rồi quấn khăn mang vào phòng công chúa rồi quấn khăn mang vào phòng công chúa rồi quấn khăn mang vào phòng công chúa ngay lập tức công chúa xuất hiện mà ngay lập tức công chúa xuất hiện mà ngay lập tức công chúa xuất hiện mà không che hay hạt lạc bởi lúc này không không che hay hạt lạc bởi lúc này không không che hay hạt lạc bởi lúc này không Chúa đã lên cơn đúng lửng thì đưa ra cho Chúa đã lên cơn đúng lửng thì đưa ra cho Chúa đã lên cơn đúng lửng thì đưa ra cho Vi Tiểu Bảo hai lựa chọn Một là đêm nay Vi Tiểu Bảo hai lựa chọn Một là đêm nay Vi Tiểu Bảo hai lựa chọn Một là đêm nay giúp chính tấn than hay là sẽ bị cắt hai giúp chính tấn than hay là sẽ bị cắt hai giúp chính tấn than hay là sẽ bị cắt hai hòn trứng cút và kết quả là anh tinh mắt hòn trứng cút và kết quả là anh tinh mắt hòn trứng cút và kết quả là anh tinh mắt đổi thay từ đây thật đúng là một chàng đổi thay từ đây thật đúng là một chàng đổi thay từ đây thật đúng là một chàng trai số Hưởng nhất trong làng Thái Giám trai số Hưởng nhất trong làng Thái Giám trai số Hưởng nhất trong làng Thái Giám vừa hay thái hậu lại tới bắt đọc truyện vừa hay thái hậu lại tới bắt đọc truyện vừa hay thái hậu lại tới bắt đọc truyện này lập tức định dứt tiểu bảo để bịt này lập tức định dứt tiểu bảo để bịt này lập tức định dứt tiểu bảo để bịt miệng nhưng hài công công lại đến thứ miệng nhưng hài công công lại đến thứ miệng nhưng hài công công lại đến thứ ông thống chế công chúa để ép đủ người ông thống chế công chúa để ép đủ người ông thống chế công chúa để ép đủ người bởi ông biết rằng cô này là người của bởi ông biết rằng cô này là người của bởi ông biết rằng cô này là người của Thành Long gió giả danh thái hậu hai Thành Long gió giả danh thái hậu hai Thành Long gió giả danh thái hậu hai người lập tức lao vào giao cấu võ thuật người lập tức lao vào giao cấu võ thuật người lập tức lao vào giao cấu võ thuật với nhau bất ngờ phải công công bị một với nhau bất ngờ phải công công bị một với nhau bất ngờ phải công công bị một trưởng động ông giả vờ ngất đi rồi bất trưởng động ông giả vờ ngất đi rồi bất trưởng động ông giả vờ ngất đi rồi bất ngờ đánh lấy được Đó là một cái lúc này ngờ đánh lấy được Đó là một cái lúc này ngờ đánh lấy được Đó là một cái lúc này cả hai đều bị trọng thương không thể cử cả hai đều bị trọng thương không thể cử cả hai đều bị trọng thương không thể cử động sợ rằng hài công công chết thì động sợ rằng hài công công chết thì động sợ rằng hài công công chết thì không ai giải độc cho mình anh tinh không ai giải độc cho mình anh tinh không ai giải độc cho mình anh tinh huyền đến sinh ông giải độc lại vô tình huyền đến sinh ông giải độc lại vô tình huyền đến sinh ông giải độc lại vô tình đâm cái chân độc vào người ông ta khiến đâm cái chân độc vào người ông ta khiến đâm cái chân độc vào người ông ta khiến hàng công công tàu hỏa nhập ma đi nơi hàng công công tàu hỏa nhập ma đi nơi hàng công công tàu hỏa nhập ma đi nơi khác đúng lúc này hoàng thượng tới thái khác đúng lúc này hoàng thượng tới thái khác đúng lúc này hoàng thượng tới thái hậu dạ lúc này vội vàng nói kiểu vào đã hậu dạ lúc này vội vàng nói kiểu vào đã hậu dạ lúc này vội vàng nói kiểu vào đã cứu cô ta để qua mặt hoàng thượng tiểu cứu cô ta để qua mặt hoàng thượng tiểu cứu cô ta để qua mặt hoàng thượng tiểu vào lúc sau về phòng học phải công công vào lúc sau về phòng học phải công công vào lúc sau về phòng học phải công công nhưng lúc này ông ta đã trở nên tâm thần nhưng lúc này ông ta đã trở nên tâm thần nhưng lúc này ông ta đã trở nên tâm thần Đã thế lại còn uống thêm gói thuốc độc Đã thế lại còn uống thêm gói thuốc độc Đã thế lại còn uống thêm gói thuốc độc để dành hãy thái hậu Kết quả là lại nhân để dành hãy thái hậu Kết quả là lại nhân để dành hãy thái hậu Kết quả là lại nhân thêm một Mộc Châu Trinh thì cứ làm gì là thêm một Mộc Châu Trinh thì cứ làm gì là thêm một Mộc Châu Trinh thì cứ làm gì là hắn cũng làm theo giống y hệt như thế hắn cũng làm theo giống y hệt như thế hắn cũng làm theo giống y hệt như thế Tiểu Bảo báo cáo hoàng thượng rằng hài Tiểu Bảo báo cáo hoàng thượng rằng hài Tiểu Bảo báo cáo hoàng thượng rằng hài không Công đã bị nhiên rồi nhưng hoàng không Công đã bị nhiên rồi nhưng hoàng không Công đã bị nhiên rồi nhưng hoàng thượng lại nghi ngờ Tiểu Bảo vì danh thượng lại nghi ngờ Tiểu Bảo vì danh thượng lại nghi ngờ Tiểu Bảo vì danh sách Thái Giám không hề có tên của anh sách Thái Giám không hề có tên của anh sách Thái Giám không hề có tên của anh Tiểu Bảo đành thú nhận rằng anh chưa thể Tiểu Bảo đành thú nhận rằng anh chưa thể Tiểu Bảo đành thú nhận rằng anh chưa thể bị khiến hoàng thượng lập tức bóp cái ấy bị khiến hoàng thượng lập tức bóp cái ấy bị khiến hoàng thượng lập tức bóp cái ấy để trả thù vụ hôm nọ đốt quả thượng để trả thù vụ hôm nọ đốt quả thượng để trả thù vụ hôm nọ đốt quả thượng hoàng thượng gọi thêm Đại Nội thị vệ Ka hoàng thượng gọi thêm Đại Nội thị vệ Ka hoàng thượng gọi thêm Đại Nội thị vệ Ka Long đến bản chữ viết nhau Bái hai người Long đến bản chữ viết nhau Bái hai người Long đến bản chữ viết nhau Bái hai người hiến kế dùng dao ám sát như Kinh Kha hiến kế dùng dao ám sát như Kinh Kha hiến kế dùng dao ám sát như Kinh Kha trong truyện hoặc dùng dự được mời nhỏ trong truyện hoặc dùng dự được mời nhỏ trong truyện hoặc dùng dự được mời nhỏ uống hay có thể dùng bẫy giám hắn nhẹ uống hay có thể dùng bẫy giám hắn nhẹ uống hay có thể dùng bẫy giám hắn nhẹ nhàng còn phương án dự phòng cuối cùng nhàng còn phương án dự phòng cuối cùng nhàng còn phương án dự phòng cuối cùng là dùng Hải công công để anh trên điều là dùng Hải công công để anh trên điều là dùng Hải công công để anh trên điều khiển kế hoạch cứu thế được sắp xếp tiến khiển kế hoạch cứu thế được sắp xếp tiến khiển kế hoạch cứu thế được sắp xếp tiến hành quả thực ý đến diện kiến hoàng hành quả thực ý đến diện kiến hoàng hành quả thực ý đến diện kiến hoàng thượng Trước tiên Canon cho hắn uống thượng Trước tiên Canon cho hắn uống thượng Trước tiên Canon cho hắn uống rượu độc rồi tinh chỉ cho xem bản đồ để rượu độc rồi tinh chỉ cho xem bản đồ để rượu độc rồi tinh chỉ cho xem bản đồ để chuẩn bị dùng dao nhưng nhau vài đã biết chuẩn bị dùng dao nhưng nhau vài đã biết chuẩn bị dùng dao nhưng nhau vài đã biết mỏng nén cả con dao đi dự luật cũng bị mỏng nén cả con dao đi dự luật cũng bị mỏng nén cả con dao đi dự luật cũng bị hắn dùng đội công ép ra ngoài chiều thứ hắn dùng đội công ép ra ngoài chiều thứ hắn dùng đội công ép ra ngoài chiều thứ ba làm ở cơ quan nhưng kết quả Anh Vinh ba làm ở cơ quan nhưng kết quả Anh Vinh ba làm ở cơ quan nhưng kết quả Anh Vinh cũng bị nước cùng Ngao Bái phó vẫn không cũng bị nước cùng Ngao Bái phó vẫn không cũng bị nước cùng Ngao Bái phó vẫn không phá khối nhẹ nhàng thì hoàng thượng là phá khối nhẹ nhàng thì hoàng thượng là phá khối nhẹ nhàng thì hoàng thượng là nguyên lão rằng chăm chỉ muốn thử lòng nguyên lão rằng chăm chỉ muốn thử lòng nguyên lão rằng chăm chỉ muốn thử lòng khanh mà thôi người hãy gửi bài trước khanh mà thôi người hãy gửi bài trước khanh mà thôi người hãy gửi bài trước Quan Công là trung thành với trẫm châu Quan Công là trung thành với trẫm châu Quan Công là trung thành với trẫm châu tinh chỉ ra hiệu chém Nhưng có phải cái tinh chỉ ra hiệu chém Nhưng có phải cái tinh chỉ ra hiệu chém Nhưng có phải cái đầu của hắn còn cứng hơn cả thanh đao đầu của hắn còn cứng hơn cả thanh đao đầu của hắn còn cứng hơn cả thanh đao Thôi bảo mẹ rồi anh em domore và hộ giá Thôi bảo mẹ rồi anh em domore và hộ giá Thôi bảo mẹ rồi anh em domore và hộ giá gấp gấp cận vị cũng không vào ra sức gấp gấp cận vị cũng không vào ra sức gấp gấp cận vị cũng không vào ra sức chém lấy Khám để nhưng hắn đã luyện Kim chém lấy Khám để nhưng hắn đã luyện Kim chém lấy Khám để nhưng hắn đã luyện Kim Cương Bất Hoại đao kiếm bất nhập thì vài Cương Bất Hoại đao kiếm bất nhập thì vài Cương Bất Hoại đao kiếm bất nhập thì vài chiêu đã hạ sát toàn bộ Cận Vệ may mắn chiêu đã hạ sát toàn bộ Cận Vệ may mắn chiêu đã hạ sát toàn bộ Cận Vệ may mắn rằng công công lúc này cũng đã tỉnh rằng công công lúc này cũng đã tỉnh rằng công công lúc này cũng đã tỉnh người liền ra tay đánh nhau với nhau Bái người liền ra tay đánh nhau với nhau Bái người liền ra tay đánh nhau với nhau Bái để bảo vệ hoàng thượng đến khi có được để bảo vệ hoàng thượng đến khi có được để bảo vệ hoàng thượng đến khi có được chim của Ngao Bái không ngờ hắn có thể chim của Ngao Bái không ngờ hắn có thể chim của Ngao Bái không ngờ hắn có thể tự phục lại kim rồi chào đón cho Hải tự phục lại kim rồi chào đón cho Hải tự phục lại kim rồi chào đón cho Hải công không liên tục Khiến ông ta lại tẩu công không liên tục Khiến ông ta lại tẩu công không liên tục Khiến ông ta lại tẩu hỏa nhập ma Lần Nữa nhau mãi cứ thế nào hỏa nhập ma Lần Nữa nhau mãi cứ thế nào hỏa nhập ma Lần Nữa nhau mãi cứ thế nào đến để biết Hoàng Thượng đúng lúc này đến để biết Hoàng Thượng đúng lúc này đến để biết Hoàng Thượng đúng lúc này hay công không bế vua chạy thoát ra hay công không bế vua chạy thoát ra hay công không bế vua chạy thoát ra ngoài Tiểu Bảo bị nhau bài bắt lại anh ngoài Tiểu Bảo bị nhau bài bắt lại anh ngoài Tiểu Bảo bị nhau bài bắt lại anh đành phải dùng chưa bóp vú Long xạ thủ đành phải dùng chưa bóp vú Long xạ thủ đành phải dùng chưa bóp vú Long xạ thủ kéo hai cái đầu khiến nhau mày khốn kéo hai cái đầu khiến nhau mày khốn kéo hai cái đầu khiến nhau mày khốn không chịu được em chạy một mạch đến gặp không chịu được em chạy một mạch đến gặp không chịu được em chạy một mạch đến gặp Thái Hậu lợi dụng võ công của bà ta để Thái Hậu lợi dụng võ công của bà ta để Thái Hậu lợi dụng võ công của bà ta để đánh lại tên kia Thái Hậu giả dùng võ đánh lại tên kia Thái Hậu giả dùng võ đánh lại tên kia Thái Hậu giả dùng võ công ma thuật tà giáo chọc vào đôi mắt công ma thuật tà giáo chọc vào đôi mắt công ma thuật tà giáo chọc vào đôi mắt của nho váy đội cận vệ nữ cũng lao từ của nho váy đội cận vệ nữ cũng lao từ của nho váy đội cận vệ nữ cũng lao từ đúng dây trói được hắn ta lên Thái Hậu đúng dây trói được hắn ta lên Thái Hậu đúng dây trói được hắn ta lên Thái Hậu Lập tức mang đống kim châm liên tục nhằm Lập tức mang đống kim châm liên tục nhằm Lập tức mang đống kim châm liên tục nhằm vào các huyệt đạo bế quan tỏa Cảng nghe vào các huyệt đạo bế quan tỏa Cảng nghe vào các huyệt đạo bế quan tỏa Cảng nghe tiếng Hoàng Thượng Hải đến thì cô ta tiếng Hoàng Thượng Hải đến thì cô ta tiếng Hoàng Thượng Hải đến thì cô ta phát đi thì còn Châu xinh Chị ở lại nhận phát đi thì còn Châu xinh Chị ở lại nhận phát đi thì còn Châu xinh Chị ở lại nhận hết công lao Vì mình thấy Hậu lúc sau hết công lao Vì mình thấy Hậu lúc sau hết công lao Vì mình thấy Hậu lúc sau cũng kêu may mắn có tiểu bảo cứ ra hoàng cũng kêu may mắn có tiểu bảo cứ ra hoàng cũng kêu may mắn có tiểu bảo cứ ra hoàng thượng lập tức phong chức cho Tiểu Bảo thượng lập tức phong chức cho Tiểu Bảo thượng lập tức phong chức cho Tiểu Bảo Liên Quan Tứ phẩm Nhiệm vụ là đi thu hồi Liên Quan Tứ phẩm Nhiệm vụ là đi thu hồi Liên Quan Tứ phẩm Nhiệm vụ là đi thu hồi tài sản và kiểm kê tài sản của nho váy tài sản và kiểm kê tài sản của nho váy tài sản và kiểm kê tài sản của nho váy tổng đến được ba trăm tám mươi vạn lượng tổng đến được ba trăm tám mươi vạn lượng tổng đến được ba trăm tám mươi vạn lượng bạc trong nhà lại còn rất nhiều vợ bé và bạc trong nhà lại còn rất nhiều vợ bé và bạc trong nhà lại còn rất nhiều vợ bé và Đôra dự trữ cô này chảy quá để tao mang Đôra dự trữ cô này chảy quá để tao mang Đôra dự trữ cô này chảy quá để tao mang về nhà nuôi dưỡng người này chắc là bị về nhà nuôi dưỡng người này chắc là bị về nhà nuôi dưỡng người này chắc là bị bệnh xương ngực Thôi mang về nhà tao bóp bệnh xương ngực Thôi mang về nhà tao bóp bệnh xương ngực Thôi mang về nhà tao bóp cho nhỏ lại còn bà già này thì tặng hơi cho nhỏ lại còn bà già này thì tặng hơi cho nhỏ lại còn bà già này thì tặng hơi đó Ka Long trong kho còn một khẩu súng đó Ka Long trong kho còn một khẩu súng đó Ka Long trong kho còn một khẩu súng và một áo giáp trong nhà lại còn cả một và một áo giáp trong nhà lại còn cả một và một áo giáp trong nhà lại còn cả một quyển bản đồ kho báu liền thu hồi luôn quyển bản đồ kho báu liền thu hồi luôn quyển bản đồ kho báu liền thu hồi luôn Tiểu Bảo về nhà nói rằng Vừa tham ô được Tiểu Bảo về nhà nói rằng Vừa tham ô được Tiểu Bảo về nhà nói rằng Vừa tham ô được mấy chục vạn lượng bạc của nhau váy mấy chục vạn lượng bạc của nhau váy mấy chục vạn lượng bạc của nhau váy nhưng khi còn đang vui thì sư phụ lại nhưng khi còn đang vui thì sư phụ lại nhưng khi còn đang vui thì sư phụ lại đến ông thành lập tức vùng đội công rải đến ông thành lập tức vùng đội công rải đến ông thành lập tức vùng đội công rải chất độc trong người của Tiểu Bảo sau đó chất độc trong người của Tiểu Bảo sau đó chất độc trong người của Tiểu Bảo sau đó được về thăm đàn chủ phong cho tiểu bảo được về thăm đàn chủ phong cho tiểu bảo được về thăm đàn chủ phong cho tiểu bảo lên giúp đại pháp Vương nhận nhiệm vụ đi lên giúp đại pháp Vương nhận nhiệm vụ đi lên giúp đại pháp Vương nhận nhiệm vụ đi giết Ngao Bái ở trong mục còn phải hai giết Ngao Bái ở trong mục còn phải hai giết Ngao Bái ở trong mục còn phải hai cô song sinh đi cùng giám sát kiểu vào cô song sinh đi cùng giám sát kiểu vào cô song sinh đi cùng giám sát kiểu vào hai người này có thần giao cách cảm với hai người này có thần giao cách cảm với hai người này có thần giao cách cảm với nhau người nào làm gì người kia cũng cảm nhau người nào làm gì người kia cũng cảm nhau người nào làm gì người kia cũng cảm nhận được hai cô gái lúc nào cũng kè kè nhận được hai cô gái lúc nào cũng kè kè nhận được hai cô gái lúc nào cũng kè kè lấy tiểu vào Châu Tinh Trì nói muốn biết lấy tiểu vào Châu Tinh Trì nói muốn biết lấy tiểu vào Châu Tinh Trì nói muốn biết xem hai người có cảm nhận được nhau xem hai người có cảm nhận được nhau xem hai người có cảm nhận được nhau không để một cô bên ngoài sau một cô vào không để một cô bên ngoài sau một cô vào không để một cô bên ngoài sau một cô vào trong kéo rèm Chả hiểu sao cô bên ngoài trong kéo rèm Chả hiểu sao cô bên ngoài trong kéo rèm Chả hiểu sao cô bên ngoài cứ rên Ừ cứ rên Ừ cứ rên Ừ đừng hiểu lầm nhé Chỉ là đang gãi cái đừng hiểu lầm nhé Chỉ là đang gãi cái đừng hiểu lầm nhé Chỉ là đang gãi cái chân hôi mà nhưng đến cái đoạn sau là chân hôi mà nhưng đến cái đoạn sau là chân hôi mà nhưng đến cái đoạn sau là không hay rồi nha Chắc lại dùng bóp vú không hay rồi nha Chắc lại dùng bóp vú không hay rồi nha Chắc lại dùng bóp vú lòng trả thủ quả nhiên hai cô có thần lòng trả thủ quả nhiên hai cô có thần lòng trả thủ quả nhiên hai cô có thần giao cách cảm hai cô nói sau khi phản giao cách cảm hai cô nói sau khi phản giao cách cảm hai cô nói sau khi phản Thanh Phục minh sẽ trao thân cho công tử Thanh Phục minh sẽ trao thân cho công tử Thanh Phục minh sẽ trao thân cho công tử vừa nói xong thì bất ngờ công chúa lại vừa nói xong thì bất ngờ công chúa lại vừa nói xong thì bất ngờ công chúa lại gọi thế là đánh dấu hai cô vào trong gọi thế là đánh dấu hai cô vào trong gọi thế là đánh dấu hai cô vào trong giường nhưng tiểu bảo vẫn thích sờ mó giường nhưng tiểu bảo vẫn thích sờ mó giường nhưng tiểu bảo vẫn thích sờ mó nên bị khóa tay lại còn họ ra bên ngoài nên bị khóa tay lại còn họ ra bên ngoài nên bị khóa tay lại còn họ ra bên ngoài thì là hai tay của hai cô gái công chúa thì là hai tay của hai cô gái công chúa thì là hai tay của hai cô gái công chúa nói đêm nay lại giúp 9 tấn than nữa nha nói đêm nay lại giúp 9 tấn than nữa nha nói đêm nay lại giúp 9 tấn than nữa nha hai cô nghe thấy ghen tức cứ lấm tay vào hai cô nghe thấy ghen tức cứ lấm tay vào hai cô nghe thấy ghen tức cứ lấm tay vào ngực khiến Châu Tinh Trì thể hết máu mồm ngực khiến Châu Tinh Trì thể hết máu mồm ngực khiến Châu Tinh Trì thể hết máu mồm Cuối cùng thì công chúa cũng phát hiện Cuối cùng thì công chúa cũng phát hiện Cuối cùng thì công chúa cũng phát hiện ra hai người đang phải khống chế công ra hai người đang phải khống chế công ra hai người đang phải khống chế công chúa đúng lúc này thái hậu lại cho người chúa đúng lúc này thái hậu lại cho người chúa đúng lúc này thái hậu lại cho người đến người đi niêm phong nhà của nhà máy đến người đi niêm phong nhà của nhà máy đến người đi niêm phong nhà của nhà máy người cũng kiếm được kha khá chứ hà người cũng kiếm được kha khá chứ hà người cũng kiếm được kha khá chứ hà không phải thông minh bên trái phản phục không phải thông minh bên trái phản phục không phải thông minh bên trái phản phục ta biết ngươi chính là người xã hội Thái ta biết ngươi chính là người xã hội Thái ta biết ngươi chính là người xã hội Thái Hậu giả cũng lấy được Cà Mau khuẩn bản Hậu giả cũng lấy được Cà Mau khuẩn bản Hậu giả cũng lấy được Cà Mau khuẩn bản đồ của Tiểu Bảo Nhưng cô ta sẽ mãi không đồ của Tiểu Bảo Nhưng cô ta sẽ mãi không đồ của Tiểu Bảo Nhưng cô ta sẽ mãi không hiểu được bản đồ nên mới Ép kiểu bảo nói hiểu được bản đồ nên mới Ép kiểu bảo nói hiểu được bản đồ nên mới Ép kiểu bảo nói ra bí mật trong đó anh không nói liền bị ra bí mật trong đó anh không nói liền bị ra bí mật trong đó anh không nói liền bị hạ xuống cho nhau bài viết công chúa lúc hạ xuống cho nhau bài viết công chúa lúc hạ xuống cho nhau bài viết công chúa lúc này tự cởi trói để chạy thoát nhưng khi này tự cởi trói để chạy thoát nhưng khi này tự cởi trói để chạy thoát nhưng khi sẽ đến điện Thái Hậu thì vô tình khiến sẽ đến điện Thái Hậu thì vô tình khiến sẽ đến điện Thái Hậu thì vô tình khiến một cơ quan khởi động bất ngờ bên trong một cơ quan khởi động bất ngờ bên trong một cơ quan khởi động bất ngờ bên trong là thái hậu thận về phía Châu Tinh Trì là thái hậu thận về phía Châu Tinh Trì là thái hậu thận về phía Châu Tinh Trì lúc này đang tiếp tục chửi nhau Bái thì lúc này đang tiếp tục chửi nhau Bái thì lúc này đang tiếp tục chửi nhau Bái thì bất ngờ có đồ địa đến cứu hắn cũng chia bất ngờ có đồ địa đến cứu hắn cũng chia bất ngờ có đồ địa đến cứu hắn cũng chia kéo theo cả Tiểu Bảo ra phía ngoài nhau kéo theo cả Tiểu Bảo ra phía ngoài nhau kéo theo cả Tiểu Bảo ra phía ngoài nhau bãi cho đồ để bảo vệ để hắn vẫn không bãi cho đồ để bảo vệ để hắn vẫn không bãi cho đồ để bảo vệ để hắn vẫn không đẩy kim châm ra đúng lúc này Thiên Địa đẩy kim châm ra đúng lúc này Thiên Địa đẩy kim châm ra đúng lúc này Thiên Địa hội lại tới hai bên lập tức giao tranh hội lại tới hai bên lập tức giao tranh hội lại tới hai bên lập tức giao tranh ác liệt đám la bà càng thành quả là lợi ác liệt đám la bà càng thành quả là lợi ác liệt đám la bà càng thành quả là lợi hại cắt người của Thiên Địa hội như là hại cắt người của Thiên Địa hội như là hại cắt người của Thiên Địa hội như là xúc xích trong lúc Trần Cận Nam còn đang xúc xích trong lúc Trần Cận Nam còn đang xúc xích trong lúc Trần Cận Nam còn đang giao tranh với mấy tên đệ tử thì nhau giao tranh với mấy tên đệ tử thì nhau giao tranh với mấy tên đệ tử thì nhau vài đã vẫn không phóng được ba trước ở vài đã vẫn không phóng được ba trước ở vài đã vẫn không phóng được ba trước ở lưng ra ngoài nhưng nhanh chóng thần Cận lưng ra ngoài nhưng nhanh chóng thần Cận lưng ra ngoài nhưng nhanh chóng thần Cận Nam cũng đánh thắng hết đám đệ tử rồi xé Nam cũng đánh thắng hết đám đệ tử rồi xé Nam cũng đánh thắng hết đám đệ tử rồi xé một khúc Cây thật to phóng thẳng vào một khúc Cây thật to phóng thẳng vào một khúc Cây thật to phóng thẳng vào người Ngao Bái Ngao Bái lúc này và đội người Ngao Bái Ngao Bái lúc này và đội người Ngao Bái Ngao Bái lúc này và đội công phóng kim châm Thiên quá khúc gỗ công phóng kim châm Thiên quá khúc gỗ công phóng kim châm Thiên quá khúc gỗ còn đủ lực xuyên qua người của Trần Cận còn đủ lực xuyên qua người của Trần Cận còn đủ lực xuyên qua người của Trần Cận Nam khiến sư phụ này nhanh chóng bị thua Nam khiến sư phụ này nhanh chóng bị thua Nam khiến sư phụ này nhanh chóng bị thua châu tinh chỉ chợt nhớ tới chiều đâm kim châu tinh chỉ chợt nhớ tới chiều đâm kim châu tinh chỉ chợt nhớ tới chiều đâm kim vào đít của cô chị đúng lúc này hay vào đít của cô chị đúng lúc này hay vào đít của cô chị đúng lúc này hay không công cũng đến giao chiến với nhau không công cũng đến giao chiến với nhau không công cũng đến giao chiến với nhau vãi cả hai người đánh nha ở cùng Châu vãi cả hai người đánh nha ở cùng Châu vãi cả hai người đánh nha ở cùng Châu Tinh Trì đẩy cột đá cho thuộc vào đi Tinh Trì đẩy cột đá cho thuộc vào đi Tinh Trì đẩy cột đá cho thuộc vào đi khiến Ngao Bái lòi con cu ra ngoài chân khiến Ngao Bái lòi con cu ra ngoài chân khiến Ngao Bái lòi con cu ra ngoài chân Cận Nam tranh thủ dùng Kiếm kết thúc Cận Nam tranh thủ dùng Kiếm kết thúc Cận Nam tranh thủ dùng Kiếm kết thúc cuộc đời của hắn thấy dục phụ bị thương cuộc đời của hắn thấy dục phụ bị thương cuộc đời của hắn thấy dục phụ bị thương nặng Tiểu Bảo Khuyên Hãy để dưỡng thương nặng Tiểu Bảo Khuyên Hãy để dưỡng thương nặng Tiểu Bảo Khuyên Hãy để dưỡng thương đi được giết hoàng thượng nữa thì còn đi được giết hoàng thượng nữa thì còn đi được giết hoàng thượng nữa thì còn chú Đạt đang hấp hối chắc là không qua chú Đạt đang hấp hối chắc là không qua chú Đạt đang hấp hối chắc là không qua khỏi đúng lúc này tên thái hậu sản xuất khỏi đúng lúc này tên thái hậu sản xuất khỏi đúng lúc này tên thái hậu sản xuất hiện cô ra đòi ép Tiểu Bảo Nói ra Bí mật hiện cô ra đòi ép Tiểu Bảo Nói ra Bí mật hiện cô ra đòi ép Tiểu Bảo Nói ra Bí mật kho báu vừa hay hoàng thượng cùng quân kho báu vừa hay hoàng thượng cùng quân kho báu vừa hay hoàng thượng cùng quân lính cũng tới Thái Hậu giả liền báo cáo lính cũng tới Thái Hậu giả liền báo cáo lính cũng tới Thái Hậu giả liền báo cáo rằng tiểu vào phản loạn dưới chân có chữ rằng tiểu vào phản loạn dưới chân có chữ rằng tiểu vào phản loạn dưới chân có chữ phản Thanh Phục minh nhưng rất may là phản Thanh Phục minh nhưng rất may là phản Thanh Phục minh nhưng rất may là anh Châu Tinh Trì mới Việt có một nửa anh Châu Tinh Trì mới Việt có một nửa anh Châu Tinh Trì mới Việt có một nửa anh hơn gạo rằng xong thanh minh và chân anh hơn gạo rằng xong thanh minh và chân anh hơn gạo rằng xong thanh minh và chân là để nhớ đến ngày thanh minh Báo Hiếu là để nhớ đến ngày thanh minh Báo Hiếu là để nhớ đến ngày thanh minh Báo Hiếu còn cô ta thực ra Thái Hậu giả vừa hai còn cô ta thực ra Thái Hậu giả vừa hai còn cô ta thực ra Thái Hậu giả vừa hai công chúa cũng mang thái hậu thật đến công chúa cũng mang thái hậu thật đến công chúa cũng mang thái hậu thật đến nơi thái hậu giải liền Nhanh chân chạy nơi thái hậu giải liền Nhanh chân chạy nơi thái hậu giải liền Nhanh chân chạy thoát còn hứa rằng sẽ quay lại trả thù thoát còn hứa rằng sẽ quay lại trả thù thoát còn hứa rằng sẽ quay lại trả thù Vi Tiểu Bảo dưới một hình dạng khác Nếu Vi Tiểu Bảo dưới một hình dạng khác Nếu Vi Tiểu Bảo dưới một hình dạng khác Nếu các bạn muốn thì mình sẽ review phần các bạn muốn thì mình sẽ review phần các bạn muốn thì mình sẽ review phần tiếp theo nha Bye bye tiếp theo nha Bye bye tiếp theo nha Bye bye Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai