Siêu Sát Thủ báo thù tại Việt Nam - review phim Nữ Sát Thủ 2021

1,196,209
382
review phim Nữ Sát Thủ Protege 2021. review phim hành động cực hay nữ sát thủ báo thù 2021. tóm tắt phim hành động hay nữ sát thủ Protege 2021. review phim hay nữ sát thủ mới ra mắt 2021. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #satthu2021
ở cô gái này tận mắt thấy toàn bộ người ở cô gái này tận mắt thấy toàn bộ người ở cô gái này tận mắt thấy toàn bộ người trong gia đình mình bị giết hại Tên ác trong gia đình mình bị giết hại Tên ác trong gia đình mình bị giết hại Tên ác ôn chặt đầu mẹ cô rồi đưa đến trước mặt ôn chặt đầu mẹ cô rồi đưa đến trước mặt ôn chặt đầu mẹ cô rồi đưa đến trước mặt cô bé mặc dù hai mắt đã ngập nước nhưng cô bé mặc dù hai mắt đã ngập nước nhưng cô bé mặc dù hai mắt đã ngập nước nhưng cô không khóc sau đó tên các ông dí súng cô không khóc sau đó tên các ông dí súng cô không khóc sau đó tên các ông dí súng vào cổng cô gái vừa nhịn cười xấu xa hắn vào cổng cô gái vừa nhịn cười xấu xa hắn vào cổng cô gái vừa nhịn cười xấu xa hắn lấy chăn ra trải xuống nền nhà chuẩn bị lấy chăn ra trải xuống nền nhà chuẩn bị lấy chăn ra trải xuống nền nhà chuẩn bị giờ sau gì đó với cô bé kết quả quay đầu giờ sau gì đó với cô bé kết quả quay đầu giờ sau gì đó với cô bé kết quả quay đầu lại đã thấy khẩu súng trên bàn đã biến lại đã thấy khẩu súng trên bàn đã biến lại đã thấy khẩu súng trên bàn đã biến mất rồi hắn ngạc nhiên nhìn sang thì đã mất rồi hắn ngạc nhiên nhìn sang thì đã mất rồi hắn ngạc nhiên nhìn sang thì đã thấy cô bé cầm súng cô bé ngắm trần thấy cô bé cầm súng cô bé ngắm trần thấy cô bé cầm súng cô bé ngắm trần không do dự lập tức bóp cò mấy tên côn không do dự lập tức bóp cò mấy tên côn không do dự lập tức bóp cò mấy tên côn đồ khác trong nhà nghe thấy Vội vàng đồ khác trong nhà nghe thấy Vội vàng đồ khác trong nhà nghe thấy Vội vàng chạy đến kết quả nhạc như người ngốc của chạy đến kết quả nhạc như người ngốc của chạy đến kết quả nhạc như người ngốc của cô bé không hề sợ hãi đôi mắt không chút cô bé không hề sợ hãi đôi mắt không chút cô bé không hề sợ hãi đôi mắt không chút cảm xúc tặng thêm cho bọn chúng một loạt cảm xúc tặng thêm cho bọn chúng một loạt cảm xúc tặng thêm cho bọn chúng một loạt đạn không lâu sau một người đàn ông thì đạn không lâu sau một người đàn ông thì đạn không lâu sau một người đàn ông thì lại bước vào thấy khi thể khác nhà thấy lại bước vào thấy khi thể khác nhà thấy lại bước vào thấy khi thể khác nhà thấy ngu người luôn ông ta giỏ xách ngôi nhà ngu người luôn ông ta giỏ xách ngôi nhà ngu người luôn ông ta giỏ xách ngôi nhà cẩn thận Mỗi cánh cửa tù thì ra là một cẩn thận Mỗi cánh cửa tù thì ra là một cẩn thận Mỗi cánh cửa tù thì ra là một cô bé đang cầm khẩu súng chĩa vào mình cô bé đang cầm khẩu súng chĩa vào mình cô bé đang cầm khẩu súng chĩa vào mình cô bé vẫn giật nổ súng nhưng đã hết đạn cô bé vẫn giật nổ súng nhưng đã hết đạn cô bé vẫn giật nổ súng nhưng đã hết đạn người đàn ông mình với mắt lợi của cô bé người đàn ông mình với mắt lợi của cô bé người đàn ông mình với mắt lợi của cô bé bất chợt hiểu ra những thi thể kia là do bất chợt hiểu ra những thi thể kia là do bất chợt hiểu ra những thi thể kia là do cô làm cô bé cảm thấy người đàn ông cô làm cô bé cảm thấy người đàn ông cô làm cô bé cảm thấy người đàn ông không có ác ý châm chậm mà khẩu súng không có ác ý châm chậm mà khẩu súng không có ác ý châm chậm mà khẩu súng cũng theo ông ra ngoài nắm lấy tay ông cũng theo ông ra ngoài nắm lấy tay ông cũng theo ông ra ngoài nắm lấy tay ông và rời khỏi người ác mộng người đàn ông và rời khỏi người ác mộng người đàn ông và rời khỏi người ác mộng người đàn ông này nhận nuôi cô bé ông đặt tên cho cô này nhận nuôi cô bé ông đặt tên cho cô này nhận nuôi cô bé ông đặt tên cho cô bé tên là lal 30 năm sau con trai e băng bé tên là lal 30 năm sau con trai e băng bé tên là lal 30 năm sau con trai e băng đảng đột nhiên bị bắt cóc mà kẻ cướp đòi đảng đột nhiên bị bắt cóc mà kẻ cướp đòi đảng đột nhiên bị bắt cóc mà kẻ cướp đòi ba triệu đô la tiền chuộc ông trùm lập ba triệu đô la tiền chuộc ông trùm lập ba triệu đô la tiền chuộc ông trùm lập tức chuẩn bị tiền mặt nhưng đối phương tức chuẩn bị tiền mặt nhưng đối phương tức chuẩn bị tiền mặt nhưng đối phương muốn đến tận nơi Lấy đó chính là L'Oreal muốn đến tận nơi Lấy đó chính là L'Oreal muốn đến tận nơi Lấy đó chính là L'Oreal đã trưởng thành cô vậy mà không có sức đã trưởng thành cô vậy mà không có sức đã trưởng thành cô vậy mà không có sức sợ hãi nào một mình vào hàng của chúng sợ hãi nào một mình vào hàng của chúng sợ hãi nào một mình vào hàng của chúng ông thuộc nhìn thấy cô đơn công cú đấm ông thuộc nhìn thấy cô đơn công cú đấm ông thuộc nhìn thấy cô đơn công cú đấm dọn nhạt rồi ép cô gọi điện cho người dọn nhạt rồi ép cô gọi điện cho người dọn nhạt rồi ép cô gọi điện cho người đứng sau lauriel giả vờ sợ hãi cầm ra đứng sau lauriel giả vờ sợ hãi cầm ra đứng sau lauriel giả vờ sợ hãi cầm ra chiếc điện thoại toàn bộ hành động dứt khoát gọn gàng toàn bộ hành động dứt khoát gọn gàng toàn bộ hành động dứt khoát gọn gàng chưa đến 6 giây rồi đường đường chính chưa đến 6 giây rồi đường đường chính chưa đến 6 giây rồi đường đường chính chính minh ra khỏi cửa mà mấy tên bảo vệ chính minh ra khỏi cửa mà mấy tên bảo vệ chính minh ra khỏi cửa mà mấy tên bảo vệ Nguyên gốc mình cô rời đi đến lúc biết Nguyên gốc mình cô rời đi đến lúc biết Nguyên gốc mình cô rời đi đến lúc biết tính ông chủ chết mỗi đuổi theo thì đã tính ông chủ chết mỗi đuổi theo thì đã tính ông chủ chết mỗi đuổi theo thì đã quá muộn bởi một xạ thủ nào đó ở phía quá muộn bởi một xạ thủ nào đó ở phía quá muộn bởi một xạ thủ nào đó ở phía sau đã yểm trợ cho cô hóa ra Người Bạn sau đã yểm trợ cho cô hóa ra Người Bạn sau đã yểm trợ cho cô hóa ra Người Bạn Đồng Hành chính là chuyên gia Bắn Tỉa IV Đồng Hành chính là chuyên gia Bắn Tỉa IV Đồng Hành chính là chuyên gia Bắn Tỉa IV người đã thu nhận và nuôi đứng côn năm người đã thu nhận và nuôi đứng côn năm người đã thu nhận và nuôi đứng côn năm đó và đã đào tạo cô trở thành một sát đó và đã đào tạo cô trở thành một sát đó và đã đào tạo cô trở thành một sát thủ hàng đầu hai người đi tới một người thủ hàng đầu hai người đi tới một người thủ hàng đầu hai người đi tới một người vắng về ném khẩu súng m24 xuống hồ rồi vắng về ném khẩu súng m24 xuống hồ rồi vắng về ném khẩu súng m24 xuống hồ rồi vui vẻ rời đi sau đó chủ động báo nhiệm vui vẻ rời đi sau đó chủ động báo nhiệm vui vẻ rời đi sau đó chủ động báo nhiệm vụ đã được hoàn thành người thuê lập tức vụ đã được hoàn thành người thuê lập tức vụ đã được hoàn thành người thuê lập tức Chuyển vào tài khoản vài triệu Đôla cộng Chuyển vào tài khoản vài triệu Đôla cộng Chuyển vào tài khoản vài triệu Đôla cộng thêm 3 triệu vừa cướp của tinh trùng Vậy thêm 3 triệu vừa cướp của tinh trùng Vậy thêm 3 triệu vừa cướp của tinh trùng Vậy là hôm nay thu hoạch được tầm 10 triệu là hôm nay thu hoạch được tầm 10 triệu là hôm nay thu hoạch được tầm 10 triệu buổi tối để chuẩn bị cho Yuri một chiếc buổi tối để chuẩn bị cho Yuri một chiếc buổi tối để chuẩn bị cho Yuri một chiếc bánh gato hóa ra hôm nay là sinh nhật bánh gato hóa ra hôm nay là sinh nhật bánh gato hóa ra hôm nay là sinh nhật ông 70 tuổi Tiếp theo lấy một món quà ông 70 tuổi Tiếp theo lấy một món quà ông 70 tuổi Tiếp theo lấy một món quà lớn tặng cho cây đàn guitar quý giá trên lớn tặng cho cây đàn guitar quý giá trên lớn tặng cho cây đàn guitar quý giá trên thế giới chỉ có duy nhất chính phiên bản thế giới chỉ có duy nhất chính phiên bản thế giới chỉ có duy nhất chính phiên bản có thể thấy vị trí của Ea trong lòng cô có thể thấy vị trí của Ea trong lòng cô có thể thấy vị trí của Ea trong lòng cô quan trọng đến thế nào mà yêu cũng rất quan trọng đến thế nào mà yêu cũng rất quan trọng đến thế nào mà yêu cũng rất hào phóng tặng cô Hằng một quyển sách hào phóng tặng cô Hằng một quyển sách hào phóng tặng cô Hằng một quyển sách chỉ ra IV đã bị ung thư giai đoạn cuối chỉ ra IV đã bị ung thư giai đoạn cuối chỉ ra IV đã bị ung thư giai đoạn cuối và ông thực sự muốn thực hiện nguyện và ông thực sự muốn thực hiện nguyện và ông thực sự muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng đó là tứ Việt Nam giết vọng cuối cùng đó là tứ Việt Nam giết vọng cuối cùng đó là tứ Việt Nam giết một mục tiêu tên là không dai hắn vốn là một mục tiêu tên là không dai hắn vốn là một mục tiêu tên là không dai hắn vốn là một tên gỗ cùng khốn nạn mà 30 năm trước một tên gỗ cùng khốn nạn mà 30 năm trước một tên gỗ cùng khốn nạn mà 30 năm trước kia đã giết nhưng có thông tin cho rằng kia đã giết nhưng có thông tin cho rằng kia đã giết nhưng có thông tin cho rằng hắn vẫn sống nhăn răng L'Oreal nghe tới hắn vẫn sống nhăn răng L'Oreal nghe tới hắn vẫn sống nhăn răng L'Oreal nghe tới Việt Nam thì ngay lập tức từ chối vì bố Việt Nam thì ngay lập tức từ chối vì bố Việt Nam thì ngay lập tức từ chối vì bố mẹ gia đình cô đã bị giết ở Việt Nam cô mẹ gia đình cô đã bị giết ở Việt Nam cô mẹ gia đình cô đã bị giết ở Việt Nam cô không muốn một lần nữa phải trở về nơi không muốn một lần nữa phải trở về nơi không muốn một lần nữa phải trở về nơi đáng sợ này nhưng cô vẫn muốn giúp kia đáng sợ này nhưng cô vẫn muốn giúp kia đáng sợ này nhưng cô vẫn muốn giúp kia nên tìm thấy anh bạn nếu anh da đen đỉnh nên tìm thấy anh bạn nếu anh da đen đỉnh nên tìm thấy anh bạn nếu anh da đen đỉnh giúp thông tin với dân tôn dai mà ngày giúp thông tin với dân tôn dai mà ngày giúp thông tin với dân tôn dai mà ngày hôm sau đã xảy ra một số chuyện toàn bộ hôm sau đã xảy ra một số chuyện toàn bộ hôm sau đã xảy ra một số chuyện toàn bộ thông tin về sông dài đã được chọn vào thông tin về sông dài đã được chọn vào thông tin về sông dài đã được chọn vào usb nhưng khi về nhà ngay lập tức thấy usb nhưng khi về nhà ngay lập tức thấy usb nhưng khi về nhà ngay lập tức thấy khung cảnh kinh hoàng người bảo mẫu khung cảnh kinh hoàng người bảo mẫu khung cảnh kinh hoàng người bảo mẫu trong nhà đã bị sát hại cây đàn triệu đô trong nhà đã bị sát hại cây đàn triệu đô trong nhà đã bị sát hại cây đàn triệu đô cũng bị đập nát rồi điều đáng sợ hơn là cũng bị đập nát rồi điều đáng sợ hơn là cũng bị đập nát rồi điều đáng sợ hơn là trong bồn tắm của phát hiện ra thi thể trong bồn tắm của phát hiện ra thi thể trong bồn tắm của phát hiện ra thi thể của cha nuôi bị sát hại không còn hình của cha nuôi bị sát hại không còn hình của cha nuôi bị sát hại không còn hình dạng nhưng thực sự có thời gian để mà dạng nhưng thực sự có thời gian để mà dạng nhưng thực sự có thời gian để mà đau lòng cô nhanh chóng đi tìm anh bạn đau lòng cô nhanh chóng đi tìm anh bạn đau lòng cô nhanh chóng đi tìm anh bạn da đen màu bỏ trốn Nhưng đến nơi thì đã da đen màu bỏ trốn Nhưng đến nơi thì đã da đen màu bỏ trốn Nhưng đến nơi thì đã quá muộn thì còn lại đống da thịt lẫn quá muộn thì còn lại đống da thịt lẫn quá muộn thì còn lại đống da thịt lẫn lộn cô phản ứng được rằng Việc này là lộn cô phản ứng được rằng Việc này là lộn cô phản ứng được rằng Việc này là rất nghiêm trọng lập tức lấy tiền và hộ rất nghiêm trọng lập tức lấy tiền và hộ rất nghiêm trọng lập tức lấy tiền và hộ Chiếu rời đi nhưng bất ngờ Phát hiện bên Chiếu rời đi nhưng bất ngờ Phát hiện bên Chiếu rời đi nhưng bất ngờ Phát hiện bên ngoài cửa là một chiếc tai nạn quả nhiệm ngoài cửa là một chiếc tai nạn quả nhiệm ngoài cửa là một chiếc tai nạn quả nhiệm vụ này cả xuống một cách kiên cường hai vụ này cả xuống một cách kiên cường hai vụ này cả xuống một cách kiên cường hai bên phát thủ bước vào nhìn thấy đôi chân bên phát thủ bước vào nhìn thấy đôi chân bên phát thủ bước vào nhìn thấy đôi chân dài như ngoan nằm im cứ nghĩ tới đây là dài như ngoan nằm im cứ nghĩ tới đây là dài như ngoan nằm im cứ nghĩ tới đây là ngon ăn rồi lên ra ngoài báo tim tên ngon ăn rồi lên ra ngoài báo tim tên ngon ăn rồi lên ra ngoài báo tim tên ngốc còn lại khiến tới kiểm tra thì kết ngốc còn lại khiến tới kiểm tra thì kết ngốc còn lại khiến tới kiểm tra thì kết quả là vỡ sọ các thủ còn lại bất chợt quả là vỡ sọ các thủ còn lại bất chợt quả là vỡ sọ các thủ còn lại bất chợt giật mình bỏ chạy nhưng chưa kịp nổ máy giật mình bỏ chạy nhưng chưa kịp nổ máy giật mình bỏ chạy nhưng chưa kịp nổ máy thì bộ não của hắn đã phải nổ tung thì bộ não của hắn đã phải nổ tung thì bộ não của hắn đã phải nổ tung lauriel lập tức kiểm tra tài liệu anh lauriel lập tức kiểm tra tài liệu anh lauriel lập tức kiểm tra tài liệu anh bạn da đen đã gửi phát hiện ra tôm dai bạn da đen đã gửi phát hiện ra tôm dai bạn da đen đã gửi phát hiện ra tôm dai có một người bạn làm ăn vô cùng giàu có có một người bạn làm ăn vô cùng giàu có có một người bạn làm ăn vô cùng giàu có đang sinh sống ở Việt Nam thì cần tìm đang sinh sống ở Việt Nam thì cần tìm đang sinh sống ở Việt Nam thì cần tìm được người chợ Phú này chắc chắn sẽ tìm được người chợ Phú này chắc chắn sẽ tìm được người chợ Phú này chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối của Tôn dai sau đấu ra được manh mối của Tôn dai sau đấu ra được manh mối của Tôn dai sau đấu tranh nội tâm một hồi thì cô vẫn quyết tranh nội tâm một hồi thì cô vẫn quyết tranh nội tâm một hồi thì cô vẫn quyết định quay lại Đà Nẵng Việt Nam thì ra sự định quay lại Đà Nẵng Việt Nam thì ra sự định quay lại Đà Nẵng Việt Nam thì ra sự thật phải công nhận Việt Nam mình đẹp thật phải công nhận Việt Nam mình đẹp thật phải công nhận Việt Nam mình đẹp gặp một người bạn của English tại Đà gặp một người bạn của English tại Đà gặp một người bạn của English tại Đà Nẵng ngờ ông ta là mối mà ông này chính Nẵng ngờ ông ta là mối mà ông này chính Nẵng ngờ ông ta là mối mà ông này chính là hội trưởng hội cuối phần lớn ở Việt là hội trưởng hội cuối phần lớn ở Việt là hội trưởng hội cuối phần lớn ở Việt Nam Cô phát hiện ra bên cạnh người triệu Nam Cô phát hiện ra bên cạnh người triệu Nam Cô phát hiện ra bên cạnh người triệu phú này luôn có vệ sĩ hộ tống nhưng ông phú này luôn có vệ sĩ hộ tống nhưng ông phú này luôn có vệ sĩ hộ tống nhưng ông lại có một sở thích đặc biệt là hút xì lại có một sở thích đặc biệt là hút xì lại có một sở thích đặc biệt là hút xì gà vì vậy lorio chuẩn Ừ thì gà hảo hạng gà vì vậy lorio chuẩn Ừ thì gà hảo hạng gà vì vậy lorio chuẩn Ừ thì gà hảo hạng đóng gói cẩn thận để mang tới cho tên đóng gói cẩn thận để mang tới cho tên đóng gói cẩn thận để mang tới cho tên triệu phú khi vào căn phòng trước tiên triệu phú khi vào căn phòng trước tiên triệu phú khi vào căn phòng trước tiên xác nhận là triệu phú đã nhận thì gà ở xác nhận là triệu phú đã nhận thì gà ở xác nhận là triệu phú đã nhận thì gà ở trong phòng triệu phú chỉ còn lại đúng trong phòng triệu phú chỉ còn lại đúng trong phòng triệu phú chỉ còn lại đúng một vệ sĩ câu hỏi hắn tất cả thông tin một vệ sĩ câu hỏi hắn tất cả thông tin một vệ sĩ câu hỏi hắn tất cả thông tin về kẻ tên là tôm dai nhưng ông ta nói đó về kẻ tên là tôm dai nhưng ông ta nói đó về kẻ tên là tôm dai nhưng ông ta nói đó chỉ là mối quan hệ làm ăn mà tại sao cô chỉ là mối quan hệ làm ăn mà tại sao cô chỉ là mối quan hệ làm ăn mà tại sao cô lại có hứng thú với kẻ đã chết 30 năm lại có hứng thú với kẻ đã chết 30 năm lại có hứng thú với kẻ đã chết 30 năm trước lauriel ngói ba người bạn của cô trước lauriel ngói ba người bạn của cô trước lauriel ngói ba người bạn của cô biết thì hỏi chuyện không dai nghe đến biết thì hỏi chuyện không dai nghe đến biết thì hỏi chuyện không dai nghe đến đây mặt tên triệu phú đột nhiên đổi sắc đây mặt tên triệu phú đột nhiên đổi sắc đây mặt tên triệu phú đột nhiên đổi sắc dường như có một bí mật gì rất lớn đằng dường như có một bí mật gì rất lớn đằng dường như có một bí mật gì rất lớn đằng sau bất chợt Lúc này người vệ sĩ mới lộ sau bất chợt Lúc này người vệ sĩ mới lộ sau bất chợt Lúc này người vệ sĩ mới lộ rõ Bộ mặt thật Tất nhiên tên triệu phú rõ Bộ mặt thật Tất nhiên tên triệu phú rõ Bộ mặt thật Tất nhiên tên triệu phú không biết chuyện này ngày 4G ông ta chỉ không biết chuyện này ngày 4G ông ta chỉ không biết chuyện này ngày 4G ông ta chỉ là một con rối thế thân nói xong liền là một con rối thế thân nói xong liền là một con rối thế thân nói xong liền dùng súng Kết Liễu tên đóng thuế trước dùng súng Kết Liễu tên đóng thuế trước dùng súng Kết Liễu tên đóng thuế trước mặt L'Oreal nghe tiếng súng đám vệ sĩ mặt L'Oreal nghe tiếng súng đám vệ sĩ mặt L'Oreal nghe tiếng súng đám vệ sĩ cũng vội không vào L'Oreal ngay lập tức cũng vội không vào L'Oreal ngay lập tức cũng vội không vào L'Oreal ngay lập tức lấy con dao nguội trang phản công lại lấy con dao nguội trang phản công lại lấy con dao nguội trang phản công lại nhạt ổ cứng lên chỉ vài giây đã giải nhạt ổ cứng lên chỉ vài giây đã giải nhạt ổ cứng lên chỉ vài giây đã giải quyết xong thủ hạn rồi vội vàng chui lên quyết xong thủ hạn rồi vội vàng chui lên quyết xong thủ hạn rồi vội vàng chui lên ống thông gió bỏ chạy đám vệ sĩ biết vậy ống thông gió bỏ chạy đám vệ sĩ biết vậy ống thông gió bỏ chạy đám vệ sĩ biết vậy hiện tượng mắt lên trần nhà trong lúc hiện tượng mắt lên trần nhà trong lúc hiện tượng mắt lên trần nhà trong lúc khẩn cấp vô rừng toàn bộ sức lực mở vòi khẩn cấp vô rừng toàn bộ sức lực mở vòi khẩn cấp vô rừng toàn bộ sức lực mở vòi thứ hòa người vậy đánh lạc hướng tuổi thứ hòa người vậy đánh lạc hướng tuổi thứ hòa người vậy đánh lạc hướng tuổi thì sẽ được xuống dưới kịp thời quay lại thì sẽ được xuống dưới kịp thời quay lại thì sẽ được xuống dưới kịp thời quay lại bắn ngót hai kẻ đuổi theo mà đi bộ chậm bắn ngót hai kẻ đuổi theo mà đi bộ chậm bắn ngót hai kẻ đuổi theo mà đi bộ chậm quá nhân cô dừng vòi cứu hỏa nhảy xuống quá nhân cô dừng vòi cứu hỏa nhảy xuống quá nhân cô dừng vòi cứu hỏa nhảy xuống đó chính là sát thủ trong trường hợp nào đó chính là sát thủ trong trường hợp nào đó chính là sát thủ trong trường hợp nào cũng có thể thừa cơ khiến biết rằng khi cũng có thể thừa cơ khiến biết rằng khi cũng có thể thừa cơ khiến biết rằng khi vừa sẽ ra đến rồi lại bị đâm văng lên vừa sẽ ra đến rồi lại bị đâm văng lên vừa sẽ ra đến rồi lại bị đâm văng lên lập tức bị khi mang và tra tấn bằng cách lập tức bị khi mang và tra tấn bằng cách lập tức bị khi mang và tra tấn bằng cách đổ nước đây chính là khách tra tấn man đổ nước đây chính là khách tra tấn man đổ nước đây chính là khách tra tấn man rợ nhất dùng trong chiến tranh Hắn muốn rợ nhất dùng trong chiến tranh Hắn muốn rợ nhất dùng trong chiến tranh Hắn muốn ép thuộc khai ra người đứng sau là ai để ép thuộc khai ra người đứng sau là ai để ép thuộc khai ra người đứng sau là ai để Hán viết có thế nào L'Oreal cũng không Hán viết có thế nào L'Oreal cũng không Hán viết có thế nào L'Oreal cũng không thoát phụ như thế này các cô sắp không thoát phụ như thế này các cô sắp không thoát phụ như thế này các cô sắp không chịu nổi nữa Ngày nào chúng cũng tra tấn chịu nổi nữa Ngày nào chúng cũng tra tấn chịu nổi nữa Ngày nào chúng cũng tra tấn đến 3 4 lần đúng lúc này một tên cận vệ đến 3 4 lần đúng lúc này một tên cận vệ đến 3 4 lần đúng lúc này một tên cận vệ của Tôm dài bước vào còn tự giới thiệu của Tôm dài bước vào còn tự giới thiệu của Tôm dài bước vào còn tự giới thiệu mình chính là nách son và cái chết của mình chính là nách son và cái chết của mình chính là nách son và cái chết của cha người cô cũng không liên quan gì đến cha người cô cũng không liên quan gì đến cha người cô cũng không liên quan gì đến hắn hắn nham hiểm muốn Hà cô ra để theo hắn hắn nham hiểm muốn Hà cô ra để theo hắn hắn nham hiểm muốn Hà cô ra để theo đó tìm được J nên ra lệnh cho đàn em đó tìm được J nên ra lệnh cho đàn em đó tìm được J nên ra lệnh cho đàn em phải thả không ai nhưng Hằng vệ sĩ lúc phải thả không ai nhưng Hằng vệ sĩ lúc phải thả không ai nhưng Hằng vệ sĩ lúc trước vị của món hàng đã này thì nhá ký trước vị của món hàng đã này thì nhá ký trước vị của món hàng đã này thì nhá ký rách con bị khỏi thì ba thằng to con đã rách con bị khỏi thì ba thằng to con đã rách con bị khỏi thì ba thằng to con đã lao vào nhập thức lấy vải quấn cổ theo lao vào nhập thức lấy vải quấn cổ theo lao vào nhập thức lấy vải quấn cổ theo cô lên đến chết không ngờ bạn những sát cô lên đến chết không ngờ bạn những sát cô lên đến chết không ngờ bạn những sát thủ trong L'Oreal trỗi dậy mạnh mẽ dùng thủ trong L'Oreal trỗi dậy mạnh mẽ dùng thủ trong L'Oreal trỗi dậy mạnh mẽ dùng cái hắn kẹp cổ gãy xương một thằng còn cái hắn kẹp cổ gãy xương một thằng còn cái hắn kẹp cổ gãy xương một thằng còn đôi chân đạp ngã hai thằng ngã xuống để đôi chân đạp ngã hai thằng ngã xuống để đôi chân đạp ngã hai thằng ngã xuống để cô rơi ra tiếp theo dùng thay đồ ăn vào cô rơi ra tiếp theo dùng thay đồ ăn vào cô rơi ra tiếp theo dùng thay đồ ăn vào mồm liên tục kết thúc tên còn lại một mồm liên tục kết thúc tên còn lại một mồm liên tục kết thúc tên còn lại một cách đơn giản không ngờ lát sau rất Sơn cách đơn giản không ngờ lát sau rất Sơn cách đơn giản không ngờ lát sau rất Sơn quay lại thấy thì lại một mớ hỗn đội sau quay lại thấy thì lại một mớ hỗn đội sau quay lại thấy thì lại một mớ hỗn đội sau khi chạy thoát cô Quyết tâm trả thù cho khi chạy thoát cô Quyết tâm trả thù cho khi chạy thoát cô Quyết tâm trả thù cho người cha nuôi vì Yuri đi sống lại cuộc người cha nuôi vì Yuri đi sống lại cuộc người cha nuôi vì Yuri đi sống lại cuộc đời thứ 2 vừa Hay lúc này các sơn lại đời thứ 2 vừa Hay lúc này các sơn lại đời thứ 2 vừa Hay lúc này các sơn lại gọi điện hẹn gặp tất nhiên gặp đàn em gọi điện hẹn gặp tất nhiên gặp đàn em gọi điện hẹn gặp tất nhiên gặp đàn em của tôm chay làm sao cô có thể thối từ của tôm chay làm sao cô có thể thối từ của tôm chay làm sao cô có thể thối từ nhưng vừa gặp nhau hai người đã giúp nhưng vừa gặp nhau hai người đã giúp nhưng vừa gặp nhau hai người đã giúp xuống bên dưới Khắc Sơn muốn khuyên cô xuống bên dưới Khắc Sơn muốn khuyên cô xuống bên dưới Khắc Sơn muốn khuyên cô dừng tay lại còn Liar lại muốn hắn mình dừng tay lại còn Liar lại muốn hắn mình dừng tay lại còn Liar lại muốn hắn mình có ngăn cản khối rất công dai sau đó có ngăn cản khối rất công dai sau đó có ngăn cản khối rất công dai sau đó L'Oreal bắt đầu làng vào nhà vệ sĩ trả L'Oreal bắt đầu làng vào nhà vệ sĩ trả L'Oreal bắt đầu làng vào nhà vệ sĩ trả thù bên trong cánh cửa dường như có bóng thù bên trong cánh cửa dường như có bóng thù bên trong cánh cửa dường như có bóng ai đó Tên gia chủ yếu khi đi đến kiểm ai đó Tên gia chủ yếu khi đi đến kiểm ai đó Tên gia chủ yếu khi đi đến kiểm tra kết quả là kẻ đồng ngâm ngay giữa họ tra kết quả là kẻ đồng ngâm ngay giữa họ tra kết quả là kẻ đồng ngâm ngay giữa họ còn tên vệ sĩ lúc này định giết cô vẫn còn tên vệ sĩ lúc này định giết cô vẫn còn tên vệ sĩ lúc này định giết cô vẫn chưa biết gì thì một giây sau đã bị chưa biết gì thì một giây sau đã bị chưa biết gì thì một giây sau đã bị lauriel nhé đầu vào trong bồn tắm vừa lauriel nhé đầu vào trong bồn tắm vừa lauriel nhé đầu vào trong bồn tắm vừa Hay lúc này gặp Sơn cũng đã đến đây thì Hay lúc này gặp Sơn cũng đã đến đây thì Hay lúc này gặp Sơn cũng đã đến đây thì thấy xác người la liệt và tên vị sĩ treo thấy xác người la liệt và tên vị sĩ treo thấy xác người la liệt và tên vị sĩ treo cổ lorio cầm súng sóc lọ ra rồi hai cổ lorio cầm súng sóc lọ ra rồi hai cổ lorio cầm súng sóc lọ ra rồi hai người giao cấu chơi súng chán một hồi người giao cấu chơi súng chán một hồi người giao cấu chơi súng chán một hồi thì lại chuyển sang chơi giáp lá cà hai thì lại chuyển sang chơi giáp lá cà hai thì lại chuyển sang chơi giáp lá cà hai người càng đánh càng thấy hợp nhau kết người càng đánh càng thấy hợp nhau kết người càng đánh càng thấy hợp nhau kết quả là giúp em luôn cho nó mệt muốn chết quả là giúp em luôn cho nó mệt muốn chết quả là giúp em luôn cho nó mệt muốn chết đôi khi công việc là đối đầu nhưng biết đôi khi công việc là đối đầu nhưng biết đôi khi công việc là đối đầu nhưng biết giờ làm việc lại là bạn tình nhưng khi giờ làm việc lại là bạn tình nhưng khi giờ làm việc lại là bạn tình nhưng khi L'Oreal ra đến cùng bất ngờ bị bắn sát L'Oreal ra đến cùng bất ngờ bị bắn sát L'Oreal ra đến cùng bất ngờ bị bắn sát thủ khác bên ngoài đang định kết liễu thủ khác bên ngoài đang định kết liễu thủ khác bên ngoài đang định kết liễu khô thì được nên thắng Bị hắn chết một khô thì được nên thắng Bị hắn chết một khô thì được nên thắng Bị hắn chết một bóng dáng quen thuộc xuất hiện hóa ra là bóng dáng quen thuộc xuất hiện hóa ra là bóng dáng quen thuộc xuất hiện hóa ra là cha nuôi vội đưa cô gái được khách sạn cha nuôi vội đưa cô gái được khách sạn cha nuôi vội đưa cô gái được khách sạn chữa trị hơn nữa còn giải thích người chữa trị hơn nữa còn giải thích người chữa trị hơn nữa còn giải thích người nằm trong vùng nữ sát thủ giết ông ông nằm trong vùng nữ sát thủ giết ông ông nằm trong vùng nữ sát thủ giết ông ông thực ra chỉ giả chết để tìm ra Chân thực ra chỉ giả chết để tìm ra Chân thực ra chỉ giả chết để tìm ra Chân Tướng sự thật và dễ dàng điều tra manh Tướng sự thật và dễ dàng điều tra manh Tướng sự thật và dễ dàng điều tra manh mối của Tôm dai mà thôi Huy đã biết ông mối của Tôm dai mà thôi Huy đã biết ông mối của Tôm dai mà thôi Huy đã biết ông dai hiện giờ là một ông trùm buôn lậu vũ dai hiện giờ là một ông trùm buôn lậu vũ dai hiện giờ là một ông trùm buôn lậu vũ khí mà sắp tới hắn tổ chức một buổi từ khí mà sắp tới hắn tổ chức một buổi từ khí mà sắp tới hắn tổ chức một buổi từ thiện tại Đà Nẵng để che mắt thiên hạ và thiện tại Đà Nẵng để che mắt thiên hạ và thiện tại Đà Nẵng để che mắt thiên hạ và tăng do ảnh hưởng của bản thân mà biện tăng do ảnh hưởng của bản thân mà biện tăng do ảnh hưởng của bản thân mà biện phụ của Tôm dai đã được trang bị an ninh phụ của Tôm dai đã được trang bị an ninh phụ của Tôm dai đã được trang bị an ninh quốc phòng lính đánh thuê còn đông hơn quốc phòng lính đánh thuê còn đông hơn quốc phòng lính đánh thuê còn đông hơn cả thuê trọ mỗi mét đất đều có cháu giữa cả thuê trọ mỗi mét đất đều có cháu giữa cả thuê trọ mỗi mét đất đều có cháu giữa canh chừng đảm bảo không để thứ gì nguy canh chừng đảm bảo không để thứ gì nguy canh chừng đảm bảo không để thứ gì nguy hiểm có thể lọc dào thậm chí nhân dân hiểm có thể lọc dào thậm chí nhân dân hiểm có thể lọc dào thậm chí nhân dân phục vụ cũng được đeo vòng nhận diện phục vụ cũng được đeo vòng nhận diện phục vụ cũng được đeo vòng nhận diện khách quan chịu trách nhiệm Chính trực khách quan chịu trách nhiệm Chính trực khách quan chịu trách nhiệm Chính trực tiếp quan sát tất cả mọi người còn đưa tiếp quan sát tất cả mọi người còn đưa tiếp quan sát tất cả mọi người còn đưa vệ sĩ hình ảnh của L'Oreal để màn đối vệ sĩ hình ảnh của L'Oreal để màn đối vệ sĩ hình ảnh của L'Oreal để màn đối chiếu với con khách không ngờ L'Oreal đã chiếu với con khách không ngờ L'Oreal đã chiếu với con khách không ngờ L'Oreal đã cải trang thành Vội Vàng Đi vào từ phía cải trang thành Vội Vàng Đi vào từ phía cải trang thành Vội Vàng Đi vào từ phía sau dễ dàng qua mặt Hệ thống nhận diện sau dễ dàng qua mặt Hệ thống nhận diện sau dễ dàng qua mặt Hệ thống nhận diện vừa Hay lúc này không dài đã xuất hiện vừa Hay lúc này không dài đã xuất hiện vừa Hay lúc này không dài đã xuất hiện lách quanh quan sát hiện tượng nhìn thấy lách quanh quan sát hiện tượng nhìn thấy lách quanh quan sát hiện tượng nhìn thấy một người vóc dáng giống L'Oreal nhưng một người vóc dáng giống L'Oreal nhưng một người vóc dáng giống L'Oreal nhưng lại không chắc chắn nên quay người bỏ lại không chắc chắn nên quay người bỏ lại không chắc chắn nên quay người bỏ sót mà ngay lập tức lauriel tiến đến gần sót mà ngay lập tức lauriel tiến đến gần sót mà ngay lập tức lauriel tiến đến gần rút súng ra nổ Không Ngờ Rằng vaccin Đã rút súng ra nổ Không Ngờ Rằng vaccin Đã rút súng ra nổ Không Ngờ Rằng vaccin Đã kịp thời lao cái thứ Huy hiện trường Hỗn kịp thời lao cái thứ Huy hiện trường Hỗn kịp thời lao cái thứ Huy hiện trường Hỗn Loạn khiến công dài lập tức phải chờ vào Loạn khiến công dài lập tức phải chờ vào Loạn khiến công dài lập tức phải chờ vào hầm trú ẩn L'Oreal cũng tranh thủ đứng hầm trú ẩn L'Oreal cũng tranh thủ đứng hầm trú ẩn L'Oreal cũng tranh thủ đứng dậy trả trộm vào Theo đám đông bắc sơn dậy trả trộm vào Theo đám đông bắc sơn dậy trả trộm vào Theo đám đông bắc sơn rất thông minh Lần Theo vết máu mắn được rất thông minh Lần Theo vết máu mắn được rất thông minh Lần Theo vết máu mắn được vào vai lô à mà bên trong IV đã làm được vào vai lô à mà bên trong IV đã làm được vào vai lô à mà bên trong IV đã làm được vào trong hầm trú ẩn 30 năm xuất nhiệm vào trong hầm trú ẩn 30 năm xuất nhiệm vào trong hầm trú ẩn 30 năm xuất nhiệm vụ giết mày đã thất bại hôm nay nhất vụ giết mày đã thất bại hôm nay nhất vụ giết mày đã thất bại hôm nay nhất định tao sẽ phải thành công hóa ra năm định tao sẽ phải thành công hóa ra năm định tao sẽ phải thành công hóa ra năm đó tồn tại đã thuê giết chính mình nhưng đó tồn tại đã thuê giết chính mình nhưng đó tồn tại đã thuê giết chính mình nhưng hắn đã thay gọi là các người khác mục hắn đã thay gọi là các người khác mục hắn đã thay gọi là các người khác mục đích là tạo cái chết là đảm bảo an toàn đích là tạo cái chết là đảm bảo an toàn đích là tạo cái chết là đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình thật không ngờ cho bản thân và gia đình thật không ngờ cho bản thân và gia đình thật không ngờ lại tận tâm với người như vậy một kẻ lại tận tâm với người như vậy một kẻ lại tận tâm với người như vậy một kẻ thuê giết chính mình mà 30 năm sau vẫn thuê giết chính mình mà 30 năm sau vẫn thuê giết chính mình mà 30 năm sau vẫn gửi cùng giết cố Như Yuri nói lần này gửi cùng giết cố Như Yuri nói lần này gửi cùng giết cố Như Yuri nói lần này giết hắn không phải vì ông tận tâm mà vì giết hắn không phải vì ông tận tâm mà vì giết hắn không phải vì ông tận tâm mà vì tội ác chiến tranh mà tôm dai đã gây ra tội ác chiến tranh mà tôm dai đã gây ra tội ác chiến tranh mà tôm dai đã gây ra tại Việt Nam là quá đáng sợ nói trong y tại Việt Nam là quá đáng sợ nói trong y tại Việt Nam là quá đáng sợ nói trong y quyền rút ra một cục C4 lớn ông chuẩn bị quyền rút ra một cục C4 lớn ông chuẩn bị quyền rút ra một cục C4 lớn ông chuẩn bị cùng với ông ra đồng quy vô tận bên này cùng với ông ra đồng quy vô tận bên này cùng với ông ra đồng quy vô tận bên này khắp sân Lần Theo vết máu rất nhanh cũng khắp sân Lần Theo vết máu rất nhanh cũng khắp sân Lần Theo vết máu rất nhanh cũng tìm thấy L'Oreal Nhưng không ngờ cô nói tìm thấy L'Oreal Nhưng không ngờ cô nói tìm thấy L'Oreal Nhưng không ngờ cô nói rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành giấc rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành giấc rằng nhiệm vụ của cô đã hoàn thành giấc Sơn mất xác nhận ra kế Điệu hổ ly sơn Sơn mất xác nhận ra kế Điệu hổ ly sơn Sơn mất xác nhận ra kế Điệu hổ ly sơn thì đã quá muộn cả không biệt phủ nổ thì đã quá muộn cả không biệt phủ nổ thì đã quá muộn cả không biệt phủ nổ tung không còn cái gì dính vào nhau tung không còn cái gì dính vào nhau tung không còn cái gì dính vào nhau L'Oreal nhân vụ nổ cũng thành công trốn L'Oreal nhân vụ nổ cũng thành công trốn L'Oreal nhân vụ nổ cũng thành công trốn thoát đến chính nơi mà năm xưa cả nhà cô thoát đến chính nơi mà năm xưa cả nhà cô thoát đến chính nơi mà năm xưa cả nhà cô bị sát hại không ngờ một lát sau gấp Sơn bị sát hại không ngờ một lát sau gấp Sơn bị sát hại không ngờ một lát sau gấp Sơn đã đuổi kịp tới nơi hai người một lần đã đuổi kịp tới nơi hai người một lần đã đuổi kịp tới nơi hai người một lần nữa giống vào nhau căng thẳng căn phòng nữa giống vào nhau căng thẳng căn phòng nữa giống vào nhau căng thẳng căn phòng lát sau chị thấy những tiếng trống vang lát sau chị thấy những tiếng trống vang lát sau chị thấy những tiếng trống vang lên cánh cửa từ từ hé mở màn hình bước lên cánh cửa từ từ hé mở màn hình bước lên cánh cửa từ từ hé mở màn hình bước ra đúng là Lũ kể từ đó có quy định cấm ở ra đúng là Lũ kể từ đó có quy định cấm ở ra đúng là Lũ kể từ đó có quy định cấm ở Đà Nẵng cho nó yên bình xin kết thúc rồi Đà Nẵng cho nó yên bình xin kết thúc rồi Đà Nẵng cho nó yên bình xin kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều nha vai vai cảm ơn các bạn nhiều nha vai vai cảm ơn các bạn nhiều nha vai vai Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2