Review Phim Venom 2 đối mặt tử thù 2021 - Siêu Bom Tấn vừa ra Mắt

2,972,446
1,017
Review Phim Venom 2 Carnage đối mặt tử thù review phim hay venom p2 review phim quái vật venom p3 tóm tắt phim venom đối mặt tử thù review phim nhanh quái vật venom 2021 Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #venom2
khi mua kim chi vào các bạn về lương đối khi mua kim chi vào các bạn về lương đối khi mua kim chi vào các bạn về lương đối mặt tử kanaid vừa ra mắt khả năng nóng mặt tử kanaid vừa ra mắt khả năng nóng mặt tử kanaid vừa ra mắt khả năng nóng bỏng quả nhiên là một bộ phim hấp dẫn bỏng quả nhiên là một bộ phim hấp dẫn bỏng quả nhiên là một bộ phim hấp dẫn không thể nào không xem đến cuối nếu không thể nào không xem đến cuối nếu không thể nào không xem đến cuối nếu không kể đến dịch bệnh thì các bạn nên không kể đến dịch bệnh thì các bạn nên không kể đến dịch bệnh thì các bạn nên ra rạp xanh để thưởng thức trọn vẹn âm ra rạp xanh để thưởng thức trọn vẹn âm ra rạp xanh để thưởng thức trọn vẹn âm thanh và hình ảnh nha câu chuyện bắt đầu thanh và hình ảnh nha câu chuyện bắt đầu thanh và hình ảnh nha câu chuyện bắt đầu tại nhà thương điên năm 1996 Places và tại nhà thương điên năm 1996 Places và tại nhà thương điên năm 1996 Places và cô gái Nga Mi là một cặp đôi tâm thần cô gái Nga Mi là một cặp đôi tâm thần cô gái Nga Mi là một cặp đôi tâm thần yêu nhau đột nhiên một ngày bác sĩ mang yêu nhau đột nhiên một ngày bác sĩ mang yêu nhau đột nhiên một ngày bác sĩ mang cô gái nhau đi người khác điều này đã cô gái nhau đi người khác điều này đã cô gái nhau đi người khác điều này đã kích động của raito tục độ Đó cũng chính kích động của raito tục độ Đó cũng chính kích động của raito tục độ Đó cũng chính là nguyên nhân khiến hắn giết người hàng là nguyên nhân khiến hắn giết người hàng là nguyên nhân khiến hắn giết người hàng loạt sau này phía nhau mình có khả năng loạt sau này phía nhau mình có khả năng loạt sau này phía nhau mình có khả năng tạo ra tiếng hát cực lớn khiến cảnh sát tạo ra tiếng hát cực lớn khiến cảnh sát tạo ra tiếng hát cực lớn khiến cảnh sát phải nổ súng mù mắt cô ta quay về với phải nổ súng mù mắt cô ta quay về với phải nổ súng mù mắt cô ta quay về với hiện tại 2021 ngao mi vẫn được gian hiện tại 2021 ngao mi vẫn được gian hiện tại 2021 ngao mi vẫn được gian trong một phòng khách âm đặc biệt Đột trong một phòng khách âm đặc biệt Đột trong một phòng khách âm đặc biệt Đột nhiên hôm nay cô nhận được tờ báo nói nhiên hôm nay cô nhận được tờ báo nói nhiên hôm nay cô nhận được tờ báo nói rằng bạn trai cô phải tử hình chỉ vì cái rằng bạn trai cô phải tử hình chỉ vì cái rằng bạn trai cô phải tử hình chỉ vì cái tội giết người hàng loạt vô cùng tàn tội giết người hàng loạt vô cùng tàn tội giết người hàng loạt vô cùng tàn nhẫn nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản nhẫn nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản nhẫn nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy Nam chính S II phần này cũng vẫn như vậy Nam chính S II phần này cũng vẫn như vậy Nam chính S II phần này cũng vẫn ở vùng ven âm mà không quái vật vui tính ở vùng ven âm mà không quái vật vui tính ở vùng ven âm mà không quái vật vui tính chỉ Rình mò cắn thiệu người khác về nho chỉ Rình mò cắn thiệu người khác về nho chỉ Rình mò cắn thiệu người khác về nho vốn có một cái tính nóng này hơn cả Bà vốn có một cái tính nóng này hơn cả Bà vốn có một cái tính nóng này hơn cả Bà bầu nên suốt ngày Hai người cãi nhau như bầu nên suốt ngày Hai người cãi nhau như bầu nên suốt ngày Hai người cãi nhau như mèo với chó hôm nay em đi nhận nhiệm vụ mèo với chó hôm nay em đi nhận nhiệm vụ mèo với chó hôm nay em đi nhận nhiệm vụ phỏng vấn tử tù like để tìm hiểu vì sao phỏng vấn tử tù like để tìm hiểu vì sao phỏng vấn tử tù like để tìm hiểu vì sao hắn lạnh dã tâm ra tay sát hại nhiều hắn lạnh dã tâm ra tay sát hại nhiều hắn lạnh dã tâm ra tay sát hại nhiều người người người có điều kiện sẽ tiết lộ hết nơi dấu các có điều kiện sẽ tiết lộ hết nơi dấu các có điều kiện sẽ tiết lộ hết nơi dấu các xác chết miễn là em đang công nghiệp xác chết miễn là em đang công nghiệp xác chết miễn là em đang công nghiệp quán lên trang nhất 24 giờ Tất nhiên quán lên trang nhất 24 giờ Tất nhiên quán lên trang nhất 24 giờ Tất nhiên việc này đối với em đi là không thể việc này đối với em đi là không thể việc này đối với em đi là không thể truyền bá tư tưởng của hãng khác vì nối truyền bá tư tưởng của hãng khác vì nối truyền bá tư tưởng của hãng khác vì nối giáo cho giặc đang băn khoăn thì bất giáo cho giặc đang băn khoăn thì bất giáo cho giặc đang băn khoăn thì bất chợt Venom kéo Harry quay sang nhìn các chợt Venom kéo Harry quay sang nhìn các chợt Venom kéo Harry quay sang nhìn các bức vẽ khi quạt của hãng Thiên Tường rồi bức vẽ khi quạt của hãng Thiên Tường rồi bức vẽ khi quạt của hãng Thiên Tường rồi lập tức về nhà Venom biểu diễn hội họa lập tức về nhà Venom biểu diễn hội họa lập tức về nhà Venom biểu diễn hội họa như Pika sâu điều kiện e đi vẽ lại ít như Pika sâu điều kiện e đi vẽ lại ít như Pika sâu điều kiện e đi vẽ lại ít các bức hình trên phòng giam Lúc nãy mà các bức hình trên phòng giam Lúc nãy mà các bức hình trên phòng giam Lúc nãy mà quả nhiên nó thủng khóc với một địa điểm quả nhiên nó thủng khóc với một địa điểm quả nhiên nó thủng khóc với một địa điểm ngoài đời và chính xác đó là nơi hắn ngoài đời và chính xác đó là nơi hắn ngoài đời và chính xác đó là nơi hắn giấu xác các nạn nhân nhớ e đi tìm ra giấu xác các nạn nhân nhớ e đi tìm ra giấu xác các nạn nhân nhớ e đi tìm ra manh mối quan trọng mà thẩm phán ra lệnh manh mối quan trọng mà thẩm phán ra lệnh manh mối quan trọng mà thẩm phán ra lệnh tử hình khoe tu Sau nhiều lần trì hoãn tử hình khoe tu Sau nhiều lần trì hoãn tử hình khoe tu Sau nhiều lần trì hoãn khiến trên này cực kỳ Thăng hạng AD sao khiến trên này cực kỳ Thăng hạng AD sao khiến trên này cực kỳ Thăng hạng AD sao Việc này em đi cũng hiền được thăng chức Việc này em đi cũng hiền được thăng chức Việc này em đi cũng hiền được thăng chức mới vậy mà em đi Không khao cho vendor mới vậy mà em đi Không khao cho vendor mới vậy mà em đi Không khao cho vendor một cái đầu nào về ngay sống suốt ngày một cái đầu nào về ngay sống suốt ngày một cái đầu nào về ngay sống suốt ngày mắt ăn bim bim với mì tôm sống khiến vai mắt ăn bim bim với mì tôm sống khiến vai mắt ăn bim bim với mì tôm sống khiến vai nơ phát đồ ao thực sự không thể sống như nơ phát đồ ao thực sự không thể sống như nơ phát đồ ao thực sự không thể sống như thế này nữa Venom chỉ muốn ra ngoài ngay thế này nữa Venom chỉ muốn ra ngoài ngay thế này nữa Venom chỉ muốn ra ngoài ngay đầu bọn khớp làm siêu anh hùng thỉnh đầu bọn khớp làm siêu anh hùng thỉnh đầu bọn khớp làm siêu anh hùng thỉnh thoảng tán gái đẹp còn nhút nhát được tí thoảng tán gái đẹp còn nhút nhát được tí thoảng tán gái đẹp còn nhút nhát được tí thì cái ô nghe đi này suốt ngày quay tay thì cái ô nghe đi này suốt ngày quay tay thì cái ô nghe đi này suốt ngày quay tay Mỹ nó chán thấy mồ về nằm nhất định khóa Mỹ nó chán thấy mồ về nằm nhất định khóa Mỹ nó chán thấy mồ về nằm nhất định khóa đám cho admin không làm việc nổi đám cho admin không làm việc nổi đám cho admin không làm việc nổi Agribank phải ra tiệm bách hóa xem có kẻ Agribank phải ra tiệm bách hóa xem có kẻ Agribank phải ra tiệm bách hóa xem có kẻ cướp nào về ngay đầu khốn nạn Thì dạo cướp nào về ngay đầu khốn nạn Thì dạo cướp nào về ngay đầu khốn nạn Thì dạo này các Giang Ê thằng online hết chả có này các Giang Ê thằng online hết chả có này các Giang Ê thằng online hết chả có thằng nào lang thang để nói ngay đầu kết thằng nào lang thang để nói ngay đầu kết thằng nào lang thang để nói ngay đầu kết quả là SV phải dẫn vai non đi ăn trộm gà quả là SV phải dẫn vai non đi ăn trộm gà quả là SV phải dẫn vai non đi ăn trộm gà nuốt sống lúc thở ra toàn là lông gà nuốt sống lúc thở ra toàn là lông gà nuốt sống lúc thở ra toàn là lông gà đang phát khùng thì bất chợt nghe được đang phát khùng thì bất chợt nghe được đang phát khùng thì bất chợt nghe được nhìn thấy kẻ xấu con vợ Venom sung sướng nhìn thấy kẻ xấu con vợ Venom sung sướng nhìn thấy kẻ xấu con vợ Venom sung sướng như kiểu chúng nô lập tức kéo cày cuốc như kiểu chúng nô lập tức kéo cày cuốc như kiểu chúng nô lập tức kéo cày cuốc chuẩn bị ăn dưới nước chấm ngon lành chuẩn bị ăn dưới nước chấm ngon lành chuẩn bị ăn dưới nước chấm ngon lành không ngờ SD phản ứng quá mạnh mẽ khiến không ngờ SD phản ứng quá mạnh mẽ khiến không ngờ SD phản ứng quá mạnh mẽ khiến vai Lâm đành phải vứt đi đúng lúc này vai Lâm đành phải vứt đi đúng lúc này vai Lâm đành phải vứt đi đúng lúc này bạn gái cũ An La điện hẹn gặp với cái bạn gái cũ An La điện hẹn gặp với cái bạn gái cũ An La điện hẹn gặp với cái đầu óc đen thì lập tức vai Lâm Đồng ý đầu óc đen thì lập tức vai Lâm Đồng ý đầu óc đen thì lập tức vai Lâm Đồng ý với hi vọng được những củ khoai không với hi vọng được những củ khoai không với hi vọng được những củ khoai không ngờ đến nơi lại các bạn cái đeo nhẫn ngờ đến nơi lại các bạn cái đeo nhẫn ngờ đến nơi lại các bạn cái đeo nhẫn chuẩn bị mời cưới đã có lẽ chỉ có bàn chuẩn bị mời cưới đã có lẽ chỉ có bàn chuẩn bị mời cưới đã có lẽ chỉ có bàn tay mới mang lại hạnh phúc được USB Anh tay mới mang lại hạnh phúc được USB Anh tay mới mang lại hạnh phúc được USB Anh Lượng dầu tủi hổ tư thế bảo về rồi lấy Lượng dầu tủi hổ tư thế bảo về rồi lấy Lượng dầu tủi hổ tư thế bảo về rồi lấy xe môtô ra cao dốc phóng như cháu đuổi xe môtô ra cao dốc phóng như cháu đuổi xe môtô ra cao dốc phóng như cháu đuổi Căn bản là khó vinyl thì tai nạn cũng có Căn bản là khó vinyl thì tai nạn cũng có Căn bản là khó vinyl thì tai nạn cũng có trước được đâu mà nhiên AD buồn lên vai trước được đâu mà nhiên AD buồn lên vai trước được đâu mà nhiên AD buồn lên vai Lâm trổ tài nấu nướng với hi vọng sẽ Lâm trổ tài nấu nướng với hi vọng sẽ Lâm trổ tài nấu nướng với hi vọng sẽ được món ăn ngon ăn ủ USB nhưng mình thế được món ăn ngon ăn ủ USB nhưng mình thế được món ăn ngon ăn ủ USB nhưng mình thế này có ai mà dám ăn cơm chứ đúng lúc này này có ai mà dám ăn cơm chứ đúng lúc này này có ai mà dám ăn cơm chứ đúng lúc này em đi nhận được lá thư của kẻ tử tù hắn em đi nhận được lá thư của kẻ tử tù hắn em đi nhận được lá thư của kẻ tử tù hắn mời anh đến thăm lần cuối trước khi tiêm mời anh đến thăm lần cuối trước khi tiêm mời anh đến thăm lần cuối trước khi tiêm thuốc độc Còn kể cho sj rằng hãng đã thuốc độc Còn kể cho sj rằng hãng đã thuốc độc Còn kể cho sj rằng hãng đã giết bà rồi tự tay sát hại cả người mẹ giết bà rồi tự tay sát hại cả người mẹ giết bà rồi tự tay sát hại cả người mẹ ruột sau khi bị bố phát hiện nên mới ruột sau khi bị bố phát hiện nên mới ruột sau khi bị bố phát hiện nên mới phải giam trong trại tâm thần kể từ đó phải giam trong trại tâm thần kể từ đó phải giam trong trại tâm thần kể từ đó Hắn gặp được tình yêu đích thực là cô họ Hắn gặp được tình yêu đích thực là cô họ Hắn gặp được tình yêu đích thực là cô họ lập tức các đi chẳng mảy may Nghi nhược lập tức các đi chẳng mảy may Nghi nhược lập tức các đi chẳng mảy may Nghi nhược cơ thể đến thăm hẳn kết quả là đã rơi cơ thể đến thăm hẳn kết quả là đã rơi cơ thể đến thăm hẳn kết quả là đã rơi vào cái bẫy đồng tâm lý của tử tù này vào cái bẫy đồng tâm lý của tử tù này vào cái bẫy đồng tâm lý của tử tù này đây tours liên tục sử dụng ép đi một đây tours liên tục sử dụng ép đi một đây tours liên tục sử dụng ép đi một cách thậm tệ quả nhiên đã kích động được cách thậm tệ quả nhiên đã kích động được cách thậm tệ quả nhiên đã kích động được vai Long ngoài ra tấn công tên dự dù chỉ vai Long ngoài ra tấn công tên dự dù chỉ vai Long ngoài ra tấn công tên dự dù chỉ chờ có vậy cầm tay sj mà hắn lấy máu bởi chờ có vậy cầm tay sj mà hắn lấy máu bởi chờ có vậy cầm tay sj mà hắn lấy máu bởi hắn viết trong máu Ag có chứa seameo thí hắn viết trong máu Ag có chứa seameo thí hắn viết trong máu Ag có chứa seameo thí sinh và thật sự điều này đúng là một sinh và thật sự điều này đúng là một sinh và thật sự điều này đúng là một thảm họa Em đi về nhà tức giận mắng chửi thảm họa Em đi về nhà tức giận mắng chửi thảm họa Em đi về nhà tức giận mắng chửi vining không giữ được bình tĩnh Venom vining không giữ được bình tĩnh Venom vining không giữ được bình tĩnh Venom cũng chẳng chịu thua thò đầu ra bật lại cũng chẳng chịu thua thò đầu ra bật lại cũng chẳng chịu thua thò đầu ra bật lại không ngừng lấy đầu Bước thẳng vào mặt không ngừng lấy đầu Bước thẳng vào mặt không ngừng lấy đầu Bước thẳng vào mặt SD kết quả là hai con vợ tự thấy bóc dải SD kết quả là hai con vợ tự thấy bóc dải SD kết quả là hai con vợ tự thấy bóc dải mình theo đau đến chết cả căn nhà tan mình theo đau đến chết cả căn nhà tan mình theo đau đến chết cả căn nhà tan nát chẳng còn một cái thứ gì em đi cực nát chẳng còn một cái thứ gì em đi cực nát chẳng còn một cái thứ gì em đi cực kì cái dái nhưng không làm gì được vào kì cái dái nhưng không làm gì được vào kì cái dái nhưng không làm gì được vào nước cuối cùng anh đành ấn nút phát nước cuối cùng anh đành ấn nút phát nước cuối cùng anh đành ấn nút phát chuông âm thanh này khiến Venom phải chuông âm thanh này khiến Venom phải chuông âm thanh này khiến Venom phải thoát khỏi người em đi tháo chạy nhưng thoát khỏi người em đi tháo chạy nhưng thoát khỏi người em đi tháo chạy nhưng còn vợ Venom không quên phá nát chiếc xe còn vợ Venom không quên phá nát chiếc xe còn vợ Venom không quên phá nát chiếc xe yêu quý của SV trả thù quả nhiên là một yêu quý của SV trả thù quả nhiên là một yêu quý của SV trả thù quả nhiên là một MV Lâm vui tính phía bên này crytal cũng MV Lâm vui tính phía bên này crytal cũng MV Lâm vui tính phía bên này crytal cũng đã đến giờ xử tử nhưng mọi người hoàn đã đến giờ xử tử nhưng mọi người hoàn đã đến giờ xử tử nhưng mọi người hoàn toàn không biết rằng hắn đã bị những toàn không biết rằng hắn đã bị những toàn không biết rằng hắn đã bị những Kerry đến khi nhân viên bơm thuốc độc Kerry đến khi nhân viên bơm thuốc độc Kerry đến khi nhân viên bơm thuốc độc vào máu lactum cũng là lúc quái vật kena vào máu lactum cũng là lúc quái vật kena vào máu lactum cũng là lúc quái vật kena thức tỉnh đây vốn là được coi là trùng thức tỉnh đây vốn là được coi là trùng thức tỉnh đây vốn là được coi là trùng loài ký sinh độc ác nhất trong các loài loài ký sinh độc ác nhất trong các loài loài ký sinh độc ác nhất trong các loài chim bị nhốt nó trỗi dậy mạnh mẽ và ở chim bị nhốt nó trỗi dậy mạnh mẽ và ở chim bị nhốt nó trỗi dậy mạnh mẽ và ở thảm sát đặc trưng của Canada là mang thảm sát đặc trưng của Canada là mang thảm sát đặc trưng của Canada là mang màu đỏ giết hại bất cứ ai trên đường hắn màu đỏ giết hại bất cứ ai trên đường hắn màu đỏ giết hại bất cứ ai trên đường hắn đi bất kể là cảnh sát hay là tù nhân hay đi bất kể là cảnh sát hay là tù nhân hay đi bất kể là cảnh sát hay là tù nhân hay là có cầu sinh hoạt thiết thế nào trong là có cầu sinh hoạt thiết thế nào trong là có cầu sinh hoạt thiết thế nào trong nữa kanaid thoát ra thực sự đúng là ngày nữa kanaid thoát ra thực sự đúng là ngày nữa kanaid thoát ra thực sự đúng là ngày tàn của nhân loại đến rồi trong khi này tàn của nhân loại đến rồi trong khi này tàn của nhân loại đến rồi trong khi này em đi Ở nhà vẫn mãi nên thu dọn chưa em đi Ở nhà vẫn mãi nên thu dọn chưa em đi Ở nhà vẫn mãi nên thu dọn chưa ngày hay nhất còn Venom cũng rất buồn ngày hay nhất còn Venom cũng rất buồn ngày hay nhất còn Venom cũng rất buồn rầu vì thiếu cảm xúc của SD đúng lúc này rầu vì thiếu cảm xúc của SD đúng lúc này rầu vì thiếu cảm xúc của SD đúng lúc này em đi xem thời sự đã biết sát nhân thoát em đi xem thời sự đã biết sát nhân thoát em đi xem thời sự đã biết sát nhân thoát Nếu vinyl Không Quay Về nhanh thì chắc Nếu vinyl Không Quay Về nhanh thì chắc Nếu vinyl Không Quay Về nhanh thì chắc chắn anh sẽ nguy hiểm trong khi này Vâng chắn anh sẽ nguy hiểm trong khi này Vâng chắn anh sẽ nguy hiểm trong khi này Vâng vẫn còn đang chơi lễ hội bên ngoài như vẫn còn đang chơi lễ hội bên ngoài như vẫn còn đang chơi lễ hội bên ngoài như là Halloween nên ai cũng nghĩ nhanh thì là Halloween nên ai cũng nghĩ nhanh thì là Halloween nên ai cũng nghĩ nhanh thì là hóa trang Chả sợ bên này kanaid cũng là hóa trang Chả sợ bên này kanaid cũng là hóa trang Chả sợ bên này kanaid cũng đã chọn một chiếc xe để đi cứu người yêu đã chọn một chiếc xe để đi cứu người yêu đã chọn một chiếc xe để đi cứu người yêu xe nào hướng đường cứ thế mà lấy mỏ thì xe nào hướng đường cứ thế mà lấy mỏ thì xe nào hướng đường cứ thế mà lấy mỏ thì ai cũng dựa vào bức vẽ Tìm đường đến ai cũng dựa vào bức vẽ Tìm đường đến ai cũng dựa vào bức vẽ Tìm đường đến bệnh viện tâm thần năm xưa còn Kangaroo bệnh viện tâm thần năm xưa còn Kangaroo bệnh viện tâm thần năm xưa còn Kangaroo lúc này xông vào một cửa hàng học tay và lúc này xông vào một cửa hàng học tay và lúc này xông vào một cửa hàng học tay và mấy tiếng liền truy cập được trung tâm mấy tiếng liền truy cập được trung tâm mấy tiếng liền truy cập được trung tâm dữ liệu mật rất nhanh chóng hình ra vị dữ liệu mật rất nhanh chóng hình ra vị dữ liệu mật rất nhanh chóng hình ra vị trí nơi nước người yêu nhau mi việc đầu trí nơi nước người yêu nhau mi việc đầu trí nơi nước người yêu nhau mi việc đầu tiên hắn làm là giết một mảng y tá rồi tiên hắn làm là giết một mảng y tá rồi tiên hắn làm là giết một mảng y tá rồi việc tiếp theo mới là Vương ra những cái việc tiếp theo mới là Vương ra những cái việc tiếp theo mới là Vương ra những cái vòi bạch tuộc khổng lồ ông lấy lồng kính vòi bạch tuộc khổng lồ ông lấy lồng kính vòi bạch tuộc khổng lồ ông lấy lồng kính siết chặt Giải Cứu Nami phóng thẳng ra siết chặt Giải Cứu Nami phóng thẳng ra siết chặt Giải Cứu Nami phóng thẳng ra ngoài đưa cô lên xe ô tô bỏ trốn vì quá ngoài đưa cô lên xe ô tô bỏ trốn vì quá ngoài đưa cô lên xe ô tô bỏ trốn vì quá phấn khích nên hắn bắt đầu biến thành phấn khích nên hắn bắt đầu biến thành phấn khích nên hắn bắt đầu biến thành hình dạng nguyên bản sức mạnh vô đối của hình dạng nguyên bản sức mạnh vô đối của hình dạng nguyên bản sức mạnh vô đối của Duy xe ô tô cảnh sát đuổi theo nhau đi Duy xe ô tô cảnh sát đuổi theo nhau đi Duy xe ô tô cảnh sát đuổi theo nhau đi bên cạnh không ngừng hét lên sung sướng bên cạnh không ngừng hét lên sung sướng bên cạnh không ngừng hét lên sung sướng quả nhiên là trời sinh một cặp độc ác quả nhiên là trời sinh một cặp độc ác quả nhiên là trời sinh một cặp độc ác như nhau bất ngờ một trực thăng long tới như nhau bất ngờ một trực thăng long tới như nhau bất ngờ một trực thăng long tới tai nạn liên hồi kangae vội lấy một ô tô tai nạn liên hồi kangae vội lấy một ô tô tai nạn liên hồi kangae vội lấy một ô tô ra làm chiến thắng đạn còn ngao mi thì ra làm chiến thắng đạn còn ngao mi thì ra làm chiến thắng đạn còn ngao mi thì lấy hơi từ hướng đầu ngược lên trên bục lấy hơi từ hướng đầu ngược lên trên bục lấy hơi từ hướng đầu ngược lên trên bục phát ra một tiếng thét kinh thiên động phát ra một tiếng thét kinh thiên động phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa Nhưng tần số cao cũng khiến kanae địa Nhưng tần số cao cũng khiến kanae địa Nhưng tần số cao cũng khiến kanae phải trở lại hình dáng kanaid cũng bắt phải trở lại hình dáng kanaid cũng bắt phải trở lại hình dáng kanaid cũng bắt đầu ghét con mụ nào mình từ đây sau đó đầu ghét con mụ nào mình từ đây sau đó đầu ghét con mụ nào mình từ đây sau đó Hắn nhẹ nhàng hạ nốt trước trực thăng Hắn nhẹ nhàng hạ nốt trước trực thăng Hắn nhẹ nhàng hạ nốt trước trực thăng rồi cả hai rời khỏi ở cảng khác với Lâm rồi cả hai rời khỏi ở cảng khác với Lâm rồi cả hai rời khỏi ở cảng khác với Lâm cũng đã trở lại quán tạp hóa Cũng Bởi Do cũng đã trở lại quán tạp hóa Cũng Bởi Do cũng đã trở lại quán tạp hóa Cũng Bởi Do thiên nhiên hiệu quá yếu không có cảm thiên nhiên hiệu quá yếu không có cảm thiên nhiên hiệu quá yếu không có cảm xúc khi nào bên cảnh sát cũng mắt ram SD xúc khi nào bên cảnh sát cũng mắt ram SD xúc khi nào bên cảnh sát cũng mắt ram SD để điều tra bởi sau khi S đi đến thăm để điều tra bởi sau khi S đi đến thăm để điều tra bởi sau khi S đi đến thăm thì tên kia mới bỏ xuống được hãy đi lúc thì tên kia mới bỏ xuống được hãy đi lúc thì tên kia mới bỏ xuống được hãy đi lúc này mới nhận ra chính mình là người với này mới nhận ra chính mình là người với này mới nhận ra chính mình là người với họ khi để hắn cắn anh lập tức gọi bạn họ khi để hắn cắn anh lập tức gọi bạn họ khi để hắn cắn anh lập tức gọi bạn gái tới nhiều đi tìm vai nơ mau đến giúp gái tới nhiều đi tìm vai nơ mau đến giúp gái tới nhiều đi tìm vai nơ mau đến giúp anh bây giờ chỉ có Viber mới có thể xoay anh bây giờ chỉ có Viber mới có thể xoay anh bây giờ chỉ có Viber mới có thể xoay chuyển tình thế trường hợp thai bạn gái chuyển tình thế trường hợp thai bạn gái chuyển tình thế trường hợp thai bạn gái anh lại hình tới đúng quán tạp hóa hàng anh lại hình tới đúng quán tạp hóa hàng anh lại hình tới đúng quán tạp hóa hàng xóm nhà S đi rất nhanh chóng cô thuyết xóm nhà S đi rất nhanh chóng cô thuyết xóm nhà S đi rất nhanh chóng cô thuyết phục được Venom nhập vào người cô rồi phục được Venom nhập vào người cô rồi phục được Venom nhập vào người cô rồi quay trở lại trại giam bến luôn cái đi quay trở lại trại giam bến luôn cái đi quay trở lại trại giam bến luôn cái đi Thoát khỏi nhưng vai nơ Muốn ad xin lỗi Thoát khỏi nhưng vai nơ Muốn ad xin lỗi Thoát khỏi nhưng vai nơ Muốn ad xin lỗi hạt nhất thì mới chuyển sang kết quả là ừ ừ cho đến khi chuyển sang cơ thể SD hắn cho đến khi chuyển sang cơ thể SD hắn cho đến khi chuyển sang cơ thể SD hắn còn không quên và cho người yêu mới của còn không quên và cho người yêu mới của còn không quên và cho người yêu mới của bạn gái vài phát rồi mới đi cứu thế giới bạn gái vài phát rồi mới đi cứu thế giới bạn gái vài phát rồi mới đi cứu thế giới phía bên này thanh tra đã tìm ra được phía bên này thanh tra đã tìm ra được phía bên này thanh tra đã tìm ra được Canada do không biết sự đáng sợ của hãng Canada do không biết sự đáng sợ của hãng Canada do không biết sự đáng sợ của hãng nên ông hồn nhiên xả đạn Thì ra ông nên ông hồn nhiên xả đạn Thì ra ông nên ông hồn nhiên xả đạn Thì ra ông thanh tra này ngày xưa đã bắn mù mắt thanh tra này ngày xưa đã bắn mù mắt thanh tra này ngày xưa đã bắn mù mắt ngamy nên Konica bắt về trả thù cho vợ ngamy nên Konica bắt về trả thù cho vợ ngamy nên Konica bắt về trả thù cho vợ phía bên này nha mi cũng đã đến nhà phía bên này nha mi cũng đã đến nhà phía bên này nha mi cũng đã đến nhà người yêu cũ USD Bắt cóc luôn cô gái SS người yêu cũ USD Bắt cóc luôn cô gái SS người yêu cũ USD Bắt cóc luôn cô gái SS đi phải đến trao đổi sau đó Chúng bắt đi phải đến trao đổi sau đó Chúng bắt đi phải đến trao đổi sau đó Chúng bắt cóc luôn xa xứ đến nhà thờ tổ chức hôn cóc luôn xa xứ đến nhà thờ tổ chức hôn cóc luôn xa xứ đến nhà thờ tổ chức hôn lễ với hai vị khách nổi bất đắc dĩ là lễ với hai vị khách nổi bất đắc dĩ là lễ với hai vị khách nổi bất đắc dĩ là viên thanh tra và cô gái tóc vàng đúng viên thanh tra và cô gái tóc vàng đúng viên thanh tra và cô gái tóc vàng đúng lúc hai tên này đang thực hiện lời hứa lúc hai tên này đang thực hiện lời hứa lúc hai tên này đang thực hiện lời hứa thì Venom xuất hiện Kangaroo lập tức thì Venom xuất hiện Kangaroo lập tức thì Venom xuất hiện Kangaroo lập tức biến hình trở về nguyên trạng khiến vai biến hình trở về nguyên trạng khiến vai biến hình trở về nguyên trạng khiến vai Lâm sợ vãi mà thuộc vào trong bởi phân Lâm sợ vãi mà thuộc vào trong bởi phân Lâm sợ vãi mà thuộc vào trong bởi phân góp ý sinh mạnh nhất chính là màu đỏ nói góp ý sinh mạnh nhất chính là màu đỏ nói góp ý sinh mạnh nhất chính là màu đỏ nói cách khác thì cannage có sức mạnh hơn cách khác thì cannage có sức mạnh hơn cách khác thì cannage có sức mạnh hơn ver nhiều lần khiến con vợ lương chúng ver nhiều lần khiến con vợ lương chúng ver nhiều lần khiến con vợ lương chúng sâu trong ruột mãi lâu mới chịu lòi ra sâu trong ruột mãi lâu mới chịu lòi ra sâu trong ruột mãi lâu mới chịu lòi ra nhanh chóng cả hai bên lao vào chiến đấu nhanh chóng cả hai bên lao vào chiến đấu nhanh chóng cả hai bên lao vào chiến đấu Canada có khả năng bắn ra rất nhiều vũ Canada có khả năng bắn ra rất nhiều vũ Canada có khả năng bắn ra rất nhiều vũ khí còn Venom thì hai bàn tay trần Nhưng khí còn Venom thì hai bàn tay trần Nhưng khí còn Venom thì hai bàn tay trần Nhưng anh chẳng ngày mai tự hãy vẫn quyết tâm anh chẳng ngày mai tự hãy vẫn quyết tâm anh chẳng ngày mai tự hãy vẫn quyết tâm Sống Còn với hắn rất nhanh chóng đã bị Sống Còn với hắn rất nhanh chóng đã bị Sống Còn với hắn rất nhanh chóng đã bị Canada ghim sạc vào tường đúng lúc này Canada ghim sạc vào tường đúng lúc này Canada ghim sạc vào tường đúng lúc này hai vợ chồng ngạc nhiên xảy ra lục đục hai vợ chồng ngạc nhiên xảy ra lục đục hai vợ chồng ngạc nhiên xảy ra lục đục bởi Kenny vốn dĩ rất khác con hội đã bởi Kenny vốn dĩ rất khác con hội đã bởi Kenny vốn dĩ rất khác con hội đã nhân cơ hội anh thanh tra đến mau trốn nhân cơ hội anh thanh tra đến mau trốn nhân cơ hội anh thanh tra đến mau trốn kịp kurogane nổi cơn thịnh nộ ngay luôn kịp kurogane nổi cơn thịnh nộ ngay luôn kịp kurogane nổi cơn thịnh nộ ngay luôn đầu cha xứ mà bên này nào mình cũng đã đầu cha xứ mà bên này nào mình cũng đã đầu cha xứ mà bên này nào mình cũng đã bắt kịp thành ra khốn khổ nhìn họ hay bắt kịp thành ra khốn khổ nhìn họ hay bắt kịp thành ra khốn khổ nhìn họ hay móc mắt là thù Chuyện Năm Xưa Nghĩa bên móc mắt là thù Chuyện Năm Xưa Nghĩa bên móc mắt là thù Chuyện Năm Xưa Nghĩa bên này Venom cũng là nguy cấp cũng vừa hai này Venom cũng là nguy cấp cũng vừa hai này Venom cũng là nguy cấp cũng vừa hai anh bạn đến Đồ lừa vào Canada cứ Huy anh bạn đến Đồ lừa vào Canada cứ Huy anh bạn đến Đồ lừa vào Canada cứ Huy tiếc rằng bình xăng hơi nhỏ nên anh ta tiếc rằng bình xăng hơi nhỏ nên anh ta tiếc rằng bình xăng hơi nhỏ nên anh ta mau chóng bị bắt lại đúng lúc này tiếng mau chóng bị bắt lại đúng lúc này tiếng mau chóng bị bắt lại đúng lúc này tiếng chuông nhà thờ lại đổ tần số lớn khiến chuông nhà thờ lại đổ tần số lớn khiến chuông nhà thờ lại đổ tần số lớn khiến hai quái vật sợ hãi chuyển về bình hai quái vật sợ hãi chuyển về bình hai quái vật sợ hãi chuyển về bình thường tất nhiên một nhà máu Làm sao có thường tất nhiên một nhà máu Làm sao có thường tất nhiên một nhà máu Làm sao có thể đấu lại một tên sát nhân cô chứ rất thể đấu lại một tên sát nhân cô chứ rất thể đấu lại một tên sát nhân cô chứ rất nhanh chóng đã bị tên này ép vào tình nhanh chóng đã bị tên này ép vào tình nhanh chóng đã bị tên này ép vào tình thế lâm nguy đứng lúc nguy cấp vai lưng thế lâm nguy đứng lúc nguy cấp vai lưng thế lâm nguy đứng lúc nguy cấp vai lưng chị thời trở lại cứu USD một bàn thua chị thời trở lại cứu USD một bàn thua chị thời trở lại cứu USD một bàn thua trông thấy không ngờ rằng thực sự Canada trông thấy không ngờ rằng thực sự Canada trông thấy không ngờ rằng thực sự Canada quá mạnh thì một lòng suất hạ đã khiến quá mạnh thì một lòng suất hạ đã khiến quá mạnh thì một lòng suất hạ đã khiến vai nâng gục ngã mặt rồi phát nhân cơ vai nâng gục ngã mặt rồi phát nhân cơ vai nâng gục ngã mặt rồi phát nhân cơ thể dùng búa đập gãy hết chân của SV một thể dùng búa đập gãy hết chân của SV một thể dùng búa đập gãy hết chân của SV một cách đau đớn rồi hắn mắt mỗi người yêu cách đau đớn rồi hắn mắt mỗi người yêu cách đau đớn rồi hắn mắt mỗi người yêu cũ của FBI lên đỉnh khác trong sự bất cũ của FBI lên đỉnh khác trong sự bất cũ của FBI lên đỉnh khác trong sự bất lực của Venom không ngờ rằng kaname con lực của Venom không ngờ rằng kaname con lực của Venom không ngờ rằng kaname con vợ nhau Mi nên xảy ra xung đột và nâng vợ nhau Mi nên xảy ra xung đột và nâng vợ nhau Mi nên xảy ra xung đột và nâng nhận ra chúng không phải cộng sinh như nhận ra chúng không phải cộng sinh như nhận ra chúng không phải cộng sinh như mình mà bọn chúng không được ý thức mình mà bọn chúng không được ý thức mình mà bọn chúng không được ý thức không hề đồng nhất hiểu ra vấn đề hết đi không hề đồng nhất hiểu ra vấn đề hết đi không hề đồng nhất hiểu ra vấn đề hết đi vào vai Lâm Đồng dân hiệu lực vùng lên vào vai Lâm Đồng dân hiệu lực vùng lên vào vai Lâm Đồng dân hiệu lực vùng lên mạnh mẽ cầm thanh sắt nhọn trèo lên đỉnh mạnh mẽ cầm thanh sắt nhọn trèo lên đỉnh mạnh mẽ cầm thanh sắt nhọn trèo lên đỉnh khác trong nhà thờ Đúng lúc ghê Định khác trong nhà thờ Đúng lúc ghê Định khác trong nhà thờ Đúng lúc ghê Định ngày đầu tóc vàng xe hơi nhảy xuống cứu ngày đầu tóc vàng xe hơi nhảy xuống cứu ngày đầu tóc vàng xe hơi nhảy xuống cứu con vợ lần nữa mặc dù bị cắt cổ và đăng con vợ lần nữa mặc dù bị cắt cổ và đăng con vợ lần nữa mặc dù bị cắt cổ và đăng cùng người nhưng e đi vẫn bị đau từ từ cùng người nhưng e đi vẫn bị đau từ từ cùng người nhưng e đi vẫn bị đau từ từ hạ Hoàng xuống đất khiến bản thân bị hạ Hoàng xuống đất khiến bản thân bị hạ Hoàng xuống đất khiến bản thân bị đánh tới trọng thương không còn chút sức đánh tới trọng thương không còn chút sức đánh tới trọng thương không còn chút sức lực nào cơ hội nào cho ver nhà mình đây lực nào cơ hội nào cho ver nhà mình đây lực nào cơ hội nào cho ver nhà mình đây nhỉ rất thông minh anh đánh bật nhau nhỉ rất thông minh anh đánh bật nhau nhỉ rất thông minh anh đánh bật nhau baby chính Điều này khiến con mụ tức baby chính Điều này khiến con mụ tức baby chính Điều này khiến con mụ tức giận mà phát ra âm thanh tần số chết giận mà phát ra âm thanh tần số chết giận mà phát ra âm thanh tần số chết khiến gà tháp chuông nhà thờ tủ rơi khiến gà tháp chuông nhà thờ tủ rơi khiến gà tháp chuông nhà thờ tủ rơi chúng đè nát cô ta chúng đè nát cô ta chúng đè nát cô ta nghe Danh Hương may mắn được hai người nghe Danh Hương may mắn được hai người nghe Danh Hương may mắn được hai người giúp đỡ lại còn tên canadi thì đem gửi giúp đỡ lại còn tên canadi thì đem gửi giúp đỡ lại còn tên canadi thì đem gửi rơi mỗi đứa một nơi đang khi chúng định rơi mỗi đứa một nơi đang khi chúng định rơi mỗi đứa một nơi đang khi chúng định hợp nhau thì Venom cản lại không có vật hợp nhau thì Venom cản lại không có vật hợp nhau thì Venom cản lại không có vật chủ khiến hắn Mỹ Venom ngay sống như rau chủ khiến hắn Mỹ Venom ngay sống như rau chủ khiến hắn Mỹ Venom ngay sống như rau tên sát nhân plasil lúc này vẫn còn mạnh tên sát nhân plasil lúc này vẫn còn mạnh tên sát nhân plasil lúc này vẫn còn mạnh miệng kết quả là Venom ngay hơn cái đầu miệng kết quả là Venom ngay hơn cái đầu miệng kết quả là Venom ngay hơn cái đầu thơm ngon bổ dưỡng và cái kết như bo thơm ngon bổ dưỡng và cái kết như bo thơm ngon bổ dưỡng và cái kết như bo phim thì cảnh sát cũng tới sau khi đã phim thì cảnh sát cũng tới sau khi đã phim thì cảnh sát cũng tới sau khi đã xong chuyện bất ngờ thay viên thanh tra xong chuyện bất ngờ thay viên thanh tra xong chuyện bất ngờ thay viên thanh tra bên thiên lúc này đôi mắt sáng lên báo bên thiên lúc này đôi mắt sáng lên báo bên thiên lúc này đôi mắt sáng lên báo hiệu phần sau lại thêm một đối thủ mới hiệu phần sau lại thêm một đối thủ mới hiệu phần sau lại thêm một đối thủ mới cuối phim SD và gây Long ra đảo Cô Tô cuối phim SD và gây Long ra đảo Cô Tô cuối phim SD và gây Long ra đảo Cô Tô nghỉ dưỡng mất trực xem tivi thấy nghỉ dưỡng mất trực xem tivi thấy nghỉ dưỡng mất trực xem tivi thấy Spiderman khiến vai Lâm nổi đóa lên chắc Spiderman khiến vai Lâm nổi đóa lên chắc Spiderman khiến vai Lâm nổi đóa lên chắc hẳn phần sau sẽ có phim hay để xem các hẳn phần sau sẽ có phim hay để xem các hẳn phần sau sẽ có phim hay để xem các bạn nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ bạn nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ bạn nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2