Review Phim Trở Về Bến Thượng Hải Châu Tinh Trì - Đỗ Thánh Phần Cuối | Vua Phim #3

857,460
184
Review Phim Trở Về Bến Thượng Hải Châu Tinh Trì - Đỗ Thánh Phần Cuối; Review Phim Đỗ Thánh Phần 3 thần bài 3 châu tinh trì Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
Hi xin chào các bạn hôm nay bộ phim tình Hi xin chào các bạn hôm nay bộ phim tình Hi xin chào các bạn hôm nay bộ phim tình hình điều tiếp bộ phim hài đỉnh cao Thần hình điều tiếp bộ phim hài đỉnh cao Thần hình điều tiếp bộ phim hài đỉnh cao Thần Bài phần 3 của Châu Tinh Trì ở phần này Bài phần 3 của Châu Tinh Trì ở phần này Bài phần 3 của Châu Tinh Trì ở phần này do Phát không mang quá hạn chiến rating do Phát không mang quá hạn chiến rating do Phát không mang quá hạn chiến rating thì bị chơi bời quá khứ thời băng mới thì bị chơi bời quá khứ thời băng mới thì bị chơi bời quá khứ thời băng mới hiểu Bến Thượng Hải với an ninh được đẹp hiểu Bến Thượng Hải với an ninh được đẹp hiểu Bến Thượng Hải với an ninh được đẹp trai Từ đây bao nhiêu cái gặp gỡ được trai Từ đây bao nhiêu cái gặp gỡ được trai Từ đây bao nhiêu cái gặp gỡ được anh tinh vào chú đạp xe móc dái thể hiện anh tinh vào chú đạp xe móc dái thể hiện anh tinh vào chú đạp xe móc dái thể hiện khiến chúng ta chỉ biết ôm bụng mà cười khiến chúng ta chỉ biết ôm bụng mà cười khiến chúng ta chỉ biết ôm bụng mà cười nhờ có bắt đầu nhé xong phần trước Hoặc nhờ có bắt đầu nhé xong phần trước Hoặc nhờ có bắt đầu nhé xong phần trước Hoặc cùng với Lưu Đức Hoa thì sang tuần này cùng với Lưu Đức Hoa thì sang tuần này cùng với Lưu Đức Hoa thì sang tuần này anh kinh đã rất chi là nổi tiếng phóng anh kinh đã rất chi là nổi tiếng phóng anh kinh đã rất chi là nổi tiếng phóng viên đến Ngọc vẫn đang yêu gửi nơi mắm viên đến Ngọc vẫn đang yêu gửi nơi mắm viên đến Ngọc vẫn đang yêu gửi nơi mắm tôm ngày nắng cũng đạt vì thế cũng trở tôm ngày nắng cũng đạt vì thế cũng trở tôm ngày nắng cũng đạt vì thế cũng trở thành một bầu sô khác lên thỉnh thoảng thành một bầu sô khác lên thỉnh thoảng thành một bầu sô khác lên thỉnh thoảng chú Đạt mang tấm ảnh cũ ra thì cho tinh chú Đạt mang tấm ảnh cũ ra thì cho tinh chú Đạt mang tấm ảnh cũ ra thì cho tinh chị ảnh ông nội và bà nội để nhớ về tổ chị ảnh ông nội và bà nội để nhớ về tổ chị ảnh ông nội và bà nội để nhớ về tổ tiên một vòng Shooting thì đọc sách về tiên một vòng Shooting thì đọc sách về tiên một vòng Shooting thì đọc sách về thần tài người pháp chính sách nói rằng thần tài người pháp chính sách nói rằng thần tài người pháp chính sách nói rằng Thần Bài này thì thua duy nhất một lần Thần Bài này thì thua duy nhất một lần Thần Bài này thì thua duy nhất một lần bởi một người bí ẩn tên còn mang á ra bú bởi một người bí ẩn tên còn mang á ra bú bởi một người bí ẩn tên còn mang á ra bú trong lúc hai chú cháu đang muốn không trong lúc hai chú cháu đang muốn không trong lúc hai chú cháu đang muốn không thích ăn chơi thì đánh người của độc thích ăn chơi thì đánh người của độc thích ăn chơi thì đánh người của độc nhãn long cầm súng tiến tới trả thù nhãn long cầm súng tiến tới trả thù nhãn long cầm súng tiến tới trả thù nhưng cả hai bị thương nhân thể nhìn nhưng cả hai bị thương nhân thể nhìn nhưng cả hai bị thương nhân thể nhìn thấy 5 cô gái căng mọng cả hai lên nhìn thấy 5 cô gái căng mọng cả hai lên nhìn thấy 5 cô gái căng mọng cả hai lên nhìn thấy mỡ mà không biết rằng mình sắp chết thấy mỡ mà không biết rằng mình sắp chết thấy mỡ mà không biết rằng mình sắp chết may mắn rằng có ăn cơm với đắn tội kia may mắn rằng có ăn cơm với đắn tội kia may mắn rằng có ăn cơm với đắn tội kia cứ lấy hai chú cháu cũng tranh thủ chạy cứ lấy hai chú cháu cũng tranh thủ chạy cứ lấy hai chú cháu cũng tranh thủ chạy vào nhà một kẻ phát công năng quay bị vào nhà một kẻ phát công năng quay bị vào nhà một kẻ phát công năng quay bị giật điện chú Đạt Mau so với chúng ra giật điện chú Đạt Mau so với chúng ra giật điện chú Đạt Mau so với chúng ra chủ đầu hắn anh đấm không quanh chủ đầu hắn anh đấm không quanh chủ đầu hắn anh đấm không quanh Anh tên kia bán đi một kẻ khác vùng năng Anh tên kia bán đi một kẻ khác vùng năng Anh tên kia bán đi một kẻ khác vùng năng lực đốt cháy anh tinh khiến anh tin chạy lực đốt cháy anh tinh khiến anh tin chạy lực đốt cháy anh tinh khiến anh tin chạy cong đít sau khi một cái khác lại gây Ảo cong đít sau khi một cái khác lại gây Ảo cong đít sau khi một cái khác lại gây Ảo Giác Hồ nước để anh tên nhảy xuống kẻ Giác Hồ nước để anh tên nhảy xuống kẻ Giác Hồ nước để anh tên nhảy xuống kẻ thứ 4 phóng ra mà anh đi lấy gương cho thứ 4 phóng ra mà anh đi lấy gương cho thứ 4 phóng ra mà anh đi lấy gương cho phản lại khiến hắn tự bóp mà chết rồi phản lại khiến hắn tự bóp mà chết rồi phản lại khiến hắn tự bóp mà chết rồi chỉ còn độc nhãn long mặt đối mặt hắn chỉ còn độc nhãn long mặt đối mặt hắn chỉ còn độc nhãn long mặt đối mặt hắn bắt đầu vẫn không đấu Anh Đinh 4 kẻ khác bắt đầu vẫn không đấu Anh Đinh 4 kẻ khác bắt đầu vẫn không đấu Anh Đinh 4 kẻ khác cũng sẽ tới hợp lực pháp công năng trúng cũng sẽ tới hợp lực pháp công năng trúng cũng sẽ tới hợp lực pháp công năng trúng vật lực hết sức chú đạp như tới gần cũng vật lực hết sức chú đạp như tới gần cũng vật lực hết sức chú đạp như tới gần cũng bị hút vào cả 6 người phát không có hạnh bị hút vào cả 6 người phát không có hạnh bị hút vào cả 6 người phát không có hạnh khiến không gian và thời gian bị bẻ cong khiến không gian và thời gian bị bẻ cong khiến không gian và thời gian bị bẻ cong tại chỗ cả 7 người biến mất cả nhóm bị tại chỗ cả 7 người biến mất cả nhóm bị tại chỗ cả 7 người biến mất cả nhóm bị truyền ngược thời gian từ nhiều năm truyền ngược thời gian từ nhiều năm truyền ngược thời gian từ nhiều năm trước anh Thanh thì rơi xuống một phen trước anh Thanh thì rơi xuống một phen trước anh Thanh thì rơi xuống một phen tích điện thoại của chú Đạt cũng bị tích điện thoại của chú Đạt cũng bị tích điện thoại của chú Đạt cũng bị người theo lúc này anh đi nhìn thấy một người theo lúc này anh đi nhìn thấy một người theo lúc này anh đi nhìn thấy một thiếu nữ đẹp tuyệt trần anh hỏi đường để thiếu nữ đẹp tuyệt trần anh hỏi đường để thiếu nữ đẹp tuyệt trần anh hỏi đường để bắt taxi những cô gái Là Tất Cả Nhưng bắt taxi những cô gái Là Tất Cả Nhưng bắt taxi những cô gái Là Tất Cả Nhưng Mất đi một đoạn thì thấy một người giống Mất đi một đoạn thì thấy một người giống Mất đi một đoạn thì thấy một người giống thứ đạp đang treo cổ trên cây anh lập thứ đạp đang treo cổ trên cây anh lập thứ đạp đang treo cổ trên cây anh lập tức cứu chúng xuống nhưng đây không phải tức cứu chúng xuống nhưng đây không phải tức cứu chúng xuống nhưng đây không phải chú Đạt mà đó là ông nội của tôi kênh chú Đạt mà đó là ông nội của tôi kênh chú Đạt mà đó là ông nội của tôi kênh Thì hồi trẻ Vậy là anh tinh đã bị ngược Thì hồi trẻ Vậy là anh tinh đã bị ngược Thì hồi trẻ Vậy là anh tinh đã bị ngược về quá khứ thời của Hứa Văn Cường và về quá khứ thời của Hứa Văn Cường và về quá khứ thời của Hứa Văn Cường và Đinh Văn Lực xảy ra phố phường anh thấy Đinh Văn Lực xảy ra phố phường anh thấy Đinh Văn Lực xảy ra phố phường anh thấy băng đảng với người mặc áo đen đang uống băng đảng với người mặc áo đen đang uống băng đảng với người mặc áo đen đang uống hết bằng áo đỏ anh tinh mặc áo đỏ cũng hết bằng áo đỏ anh tinh mặc áo đỏ cũng hết bằng áo đỏ anh tinh mặc áo đỏ cũng nghĩ xuống đây đến thế phải bỏ chạy lấy nghĩ xuống đây đến thế phải bỏ chạy lấy nghĩ xuống đây đến thế phải bỏ chạy lấy anh đấm một thằng nhưng nó chẳng làm sao anh đấm một thằng nhưng nó chẳng làm sao anh đấm một thằng nhưng nó chẳng làm sao cả mới lạ thôi lại chạy tiếp tục cái áo cả mới lạ thôi lại chạy tiếp tục cái áo cả mới lạ thôi lại chạy tiếp tục cái áo đỏ ngay trước mặt bị chém ràng trong đỏ ngay trước mặt bị chém ràng trong đỏ ngay trước mặt bị chém ràng trong Hà Nội đánh giá của đánh đánh thuê Tinh Hà Nội đánh giá của đánh đánh thuê Tinh Hà Nội đánh giá của đánh đánh thuê Tinh Trì để qua mặt tôi kia nhưng một kẻ bắt Trì để qua mặt tôi kia nhưng một kẻ bắt Trì để qua mặt tôi kia nhưng một kẻ bắt phải đọc Ám Hiệu thôi chạy đi thay quần phải đọc Ám Hiệu thôi chạy đi thay quần phải đọc Ám Hiệu thôi chạy đi thay quần áo cho lành nhưng vừa thay sang được bộ áo cho lành nhưng vừa thay sang được bộ áo cho lành nhưng vừa thay sang được bộ áo đen chạy ra đến ngoài thì lại thấy áo đen chạy ra đến ngoài thì lại thấy áo đen chạy ra đến ngoài thì lại thấy toàn anh em mặc áo đỏ buổi đến thế là toàn anh em mặc áo đỏ buổi đến thế là toàn anh em mặc áo đỏ buổi đến thế là hai người ba thương bốn càng bỏ chạy hai người ba thương bốn càng bỏ chạy hai người ba thương bốn càng bỏ chạy thục hạn Anh đang chạy lên nóc nhà bác thục hạn Anh đang chạy lên nóc nhà bác thục hạn Anh đang chạy lên nóc nhà bác qua các biểu tượng xuống mặt đất anh qua các biểu tượng xuống mặt đất anh qua các biểu tượng xuống mặt đất anh phát hiện ra nhiều đâm xuyên qua càng phát hiện ra nhiều đâm xuyên qua càng phát hiện ra nhiều đâm xuyên qua càng nhiều người thì được càng mạnh quả thực nhiều người thì được càng mạnh quả thực nhiều người thì được càng mạnh quả thực Đúng là như vậy mà thằng béo phát hiện Đúng là như vậy mà thằng béo phát hiện Đúng là như vậy mà thằng béo phát hiện ra nên kêu mọi người nho cảm trái một ra nên kêu mọi người nho cảm trái một ra nên kêu mọi người nho cảm trái một mình hắn Khanh và khóa của Châu Tinh Trì mình hắn Khanh và khóa của Châu Tinh Trì mình hắn Khanh và khóa của Châu Tinh Trì anh danh dự đấm không qua người mình anh danh dự đấm không qua người mình anh danh dự đấm không qua người mình khiến hắn bật lại nắng đàn em lao đến khiến hắn bật lại nắng đàn em lao đến khiến hắn bật lại nắng đàn em lao đến hỏi thăm vừa tỉnh tạo thành một hàng dài hỏi thăm vừa tỉnh tạo thành một hàng dài hỏi thăm vừa tỉnh tạo thành một hàng dài Đúng là cơ hội ngàn năm có một vừa Hay Đúng là cơ hội ngàn năm có một vừa Hay Đúng là cơ hội ngàn năm có một vừa Hay lúc này có vài người vác xe máy đến phải lúc này có vài người vác xe máy đến phải lúc này có vài người vác xe máy đến phải đạn chết cả đám áo đỏ đó chính là định đạn chết cả đám áo đỏ đó chính là định đạn chết cả đám áo đỏ đó chính là định lực ông trùm xã hội đen khét tiếng Trọng lực ông trùm xã hội đen khét tiếng Trọng lực ông trùm xã hội đen khét tiếng Trọng Nghĩa khí Vì vô tình đáng kể vào lúc nãy Nghĩa khí Vì vô tình đáng kể vào lúc nãy Nghĩa khí Vì vô tình đáng kể vào lúc nãy morning Được tới cảm ơn vì đã trả thù morning Được tới cảm ơn vì đã trả thù morning Được tới cảm ơn vì đã trả thù cho Hứa Văn Cường hắn là lồ Lão hồ hôm cho Hứa Văn Cường hắn là lồ Lão hồ hôm cho Hứa Văn Cường hắn là lồ Lão hồ hôm qua hắn đã giết anh thường hay người qua hắn đã giết anh thường hay người qua hắn đã giết anh thường hay người theo tiên được về dinh thự riêng của ông theo tiên được về dinh thự riêng của ông theo tiên được về dinh thự riêng của ông cậu đã giúp tôi nên tôi cho cậu ba cậu đã giúp tôi nên tôi cho cậu ba cậu đã giúp tôi nên tôi cho cậu ba nguyện vọng ông nội của Châu Tinh Trì cứ nguyện vọng ông nội của Châu Tinh Trì cứ nguyện vọng ông nội của Châu Tinh Trì cứ là ngày làm chua sinh thì bực mình làm là ngày làm chua sinh thì bực mình làm là ngày làm chua sinh thì bực mình làm hơn anh ấy hộ tôi cái thế là người của hơn anh ấy hộ tôi cái thế là người của hơn anh ấy hộ tôi cái thế là người của Linh Lực lập tức làm theo đây là nguyện Linh Lực lập tức làm theo đây là nguyện Linh Lực lập tức làm theo đây là nguyện vọng thứ nhất của cậu ô tô cẩu vọng thứ nhất của cậu ô tô cẩu vọng thứ nhất của cậu ô tô cẩu Anh bảo với ra đi có được không hả Ok Anh bảo với ra đi có được không hả Ok Anh bảo với ra đi có được không hả Ok đây chính là nguyện ước thứ hai Đúng là đây chính là nguyện ước thứ hai Đúng là đây chính là nguyện ước thứ hai Đúng là đồ ngu vừa lãng phí 2 điều ước rồi đấy đồ ngu vừa lãng phí 2 điều ước rồi đấy đồ ngu vừa lãng phí 2 điều ước rồi đấy ông nội nói hãy cho tôi thật Bùi phiền ông nội nói hãy cho tôi thật Bùi phiền ông nội nói hãy cho tôi thật Bùi phiền và 4 chiếc xe hơi hay già Tiền bạc đâu và 4 chiếc xe hơi hay già Tiền bạc đâu và 4 chiếc xe hơi hay già Tiền bạc đâu có giúp ích gì chứ Tôi chỉ đơn giản là có giúp ích gì chứ Tôi chỉ đơn giản là có giúp ích gì chứ Tôi chỉ đơn giản là muốn có 3 nguyện vọng nữa thôi hàng vọng muốn có 3 nguyện vọng nữa thôi hàng vọng muốn có 3 nguyện vọng nữa thôi hàng vọng tạo nên sức mạnh tôi bắt đầu thích những tạo nên sức mạnh tôi bắt đầu thích những tạo nên sức mạnh tôi bắt đầu thích những người như cậu rồi đó hôm sau đến dự đám người như cậu rồi đó hôm sau đến dự đám người như cậu rồi đó hôm sau đến dự đám tang tôi làm cho anh Hứa Văn Cường nàng tang tôi làm cho anh Hứa Văn Cường nàng tang tôi làm cho anh Hứa Văn Cường nàng lúc mặc niệm người quá gỗ thì anh tinh lúc mặc niệm người quá gỗ thì anh tinh lúc mặc niệm người quá gỗ thì anh tinh lại mắc tiểu chú đạt được sau cái này lại mắc tiểu chú đạt được sau cái này lại mắc tiểu chú đạt được sau cái này rồi kêu hãy phát nó vọng kim lúc sau thị rồi kêu hãy phát nó vọng kim lúc sau thị rồi kêu hãy phát nó vọng kim lúc sau thị trưởng thành phố không đến bên cạnh trưởng thành phố không đến bên cạnh trưởng thành phố không đến bên cạnh chính là cô gái hôm trước cô này Thực ra chính là cô gái hôm trước cô này Thực ra chính là cô gái hôm trước cô này Thực ra là chị gái sinh đôi của cô mà Anh Vinh là chị gái sinh đôi của cô mà Anh Vinh là chị gái sinh đôi của cô mà Anh Vinh đã gặp anh kinh nghiệm lên hàng Giang đã gặp anh kinh nghiệm lên hàng Giang đã gặp anh kinh nghiệm lên hàng Giang hơi bị quá lố tiếp theo lại ca Áo trắng hơi bị quá lố tiếp theo lại ca Áo trắng hơi bị quá lố tiếp theo lại ca Áo trắng cũng đến Hoàng Kim Quý là anh em kết cũng đến Hoàng Kim Quý là anh em kết cũng đến Hoàng Kim Quý là anh em kết nghĩa của lỗi Lão Hổ và cậu đánh chết nghĩa của lỗi Lão Hổ và cậu đánh chết nghĩa của lỗi Lão Hổ và cậu đánh chết hôm qua đó bên này gạ kèo đi ngược toàn hôm qua đó bên này gạ kèo đi ngược toàn hôm qua đó bên này gạ kèo đi ngược toàn quốc theo quân nhiệt nhưng năng lực Hải quốc theo quân nhiệt nhưng năng lực Hải quốc theo quân nhiệt nhưng năng lực Hải chết chứ không chịu làm Hán Giang đâu áo chết chứ không chịu làm Hán Giang đâu áo chết chứ không chịu làm Hán Giang đâu áo trắng lập tức Bỏ đi rồi cái đàn em nổ trắng lập tức Bỏ đi rồi cái đàn em nổ trắng lập tức Bỏ đi rồi cái đàn em nổ súng bắn chết hết quan hệ Mau Quên từ súng bắn chết hết quan hệ Mau Quên từ súng bắn chết hết quan hệ Mau Quên từ phía bán loạn xạ khiến quân ra thương phía bán loạn xạ khiến quân ra thương phía bán loạn xạ khiến quân ra thương vong vô số kể anh vội lao đến ông gái vong vô số kể anh vội lao đến ông gái vong vô số kể anh vội lao đến ông gái nằm xuống hết ạ cận vệ của đi ngược với nằm xuống hết ạ cận vệ của đi ngược với nằm xuống hết ạ cận vệ của đi ngược với bị bắn chết anh được cũng bị dồn vào bị bắn chết anh được cũng bị dồn vào bị bắn chết anh được cũng bị dồn vào đường cùng Châu Tinh Trì lập tức vận đường cùng Châu Tinh Trì lập tức vận đường cùng Châu Tinh Trì lập tức vận công không cho anh nhìn thấy Linh Lực công không cho anh nhìn thấy Linh Lực công không cho anh nhìn thấy Linh Lực ở xung quanh mà không ai thấy cả Đinh ở xung quanh mà không ai thấy cả Đinh ở xung quanh mà không ai thấy cả Đinh được Chắc thời cơ Đục nước béo cò bắn được Chắc thời cơ Đục nước béo cò bắn được Chắc thời cơ Đục nước béo cò bắn chết hết rồi kia do bận công quá mạnh chết hết rồi kia do bận công quá mạnh chết hết rồi kia do bận công quá mạnh nên Thủy Tinh Thủy cũng ngất lịm khi nên Thủy Tinh Thủy cũng ngất lịm khi nên Thủy Tinh Thủy cũng ngất lịm khi tỉnh lại thì cho Vinh thì lập tức hỏi tỉnh lại thì cho Vinh thì lập tức hỏi tỉnh lại thì cho Vinh thì lập tức hỏi thăm cô gái cô gái đó là như tiên người thăm cô gái cô gái đó là như tiên người thăm cô gái cô gái đó là như tiên người yêu của Linh lực mà nhưng yêu đương cạnh yêu của Linh lực mà nhưng yêu đương cạnh yêu của Linh lực mà nhưng yêu đương cạnh tranh Công Bằng đâu có sao cứ viết như tranh Công Bằng đâu có sao cứ viết như tranh Công Bằng đâu có sao cứ viết như tiền hay đến nhà thờ thương tội Châu tiền hay đến nhà thờ thương tội Châu tiền hay đến nhà thờ thương tội Châu Tinh Trì quyền và cử lý xa xứ rồi thay Tinh Trì quyền và cử lý xa xứ rồi thay Tinh Trì quyền và cử lý xa xứ rồi thay thế linh mục kia để nghe viên để Tội Lỗi thế linh mục kia để nghe viên để Tội Lỗi thế linh mục kia để nghe viên để Tội Lỗi của mình sau đó giảm Vọng Xanh cứ khuyên của mình sau đó giảm Vọng Xanh cứ khuyên của mình sau đó giảm Vọng Xanh cứ khuyên nhiêu tiền hãy yêu chàng trai mới thực nhiêu tiền hãy yêu chàng trai mới thực nhiêu tiền hãy yêu chàng trai mới thực hiện đang ngon lành thì ông nội đứng bên hiện đang ngon lành thì ông nội đứng bên hiện đang ngon lành thì ông nội đứng bên ngoài lại xảy ra câu chuyện với người ngoài lại xảy ra câu chuyện với người ngoài lại xảy ra câu chuyện với người hầu của như thiên kết quả là bị cô vạch hầu của như thiên kết quả là bị cô vạch hầu của như thiên kết quả là bị cô vạch mặt đúng là kẻ biến thái nguyên não hôm mặt đúng là kẻ biến thái nguyên não hôm mặt đúng là kẻ biến thái nguyên não hôm sau Linh được khai trương thêm một phòng sau Linh được khai trương thêm một phòng sau Linh được khai trương thêm một phòng bạc mới thằng tiểu nhân hoàng kim quý bạc mới thằng tiểu nhân hoàng kim quý bạc mới thằng tiểu nhân hoàng kim quý cũng đến góp mặt nhưng theo Cường Hãn là cũng đến góp mặt nhưng theo Cường Hãn là cũng đến góp mặt nhưng theo Cường Hãn là tiểu như khi mô khi người nhận cô ta tiểu như khi mô khi người nhận cô ta tiểu như khi mô khi người nhận cô ta mang tới hai hoàng vàng thì đánh với nhà mang tới hai hoàng vàng thì đánh với nhà mang tới hai hoàng vàng thì đánh với nhà gái của anh tinh độc nhãn long cũng theo gái của anh tinh độc nhãn long cũng theo gái của anh tinh độc nhãn long cũng theo bà ta để sử dụng đều có được nhãn long bà ta để sử dụng đều có được nhãn long bà ta để sử dụng đều có được nhãn long biên chúng đánh tới đâu chúng khóc Từ Đó biên chúng đánh tới đâu chúng khóc Từ Đó biên chúng đánh tới đâu chúng khóc Từ Đó cứ đánh thế này chẳng mấy chốc linh lực cứ đánh thế này chẳng mấy chốc linh lực cứ đánh thế này chẳng mấy chốc linh lực sẽ phá sản mất bạn bè nói hãy cho người sẽ phá sản mất bạn bè nói hãy cho người sẽ phá sản mất bạn bè nói hãy cho người kéo chúng ta hết tiền mất anh được yêu kéo chúng ta hết tiền mất anh được yêu kéo chúng ta hết tiền mất anh được yêu nhau đánh thức anh tin cậy ông nội chỉ nhau đánh thức anh tin cậy ông nội chỉ nhau đánh thức anh tin cậy ông nội chỉ còn khách mời như tiền đến kích thích còn khách mời như tiền đến kích thích còn khách mời như tiền đến kích thích chú Đạt hơn kênh thì để giả vào là như chú Đạt hơn kênh thì để giả vào là như chú Đạt hơn kênh thì để giả vào là như phiên hôm Châu Tinh Trì tưởng thật nên phiên hôm Châu Tinh Trì tưởng thật nên phiên hôm Châu Tinh Trì tưởng thật nên huynh hướng gần hết cả người huynh hướng gần hết cả người huynh hướng gần hết cả người đã một lần đặt cược nữa là sòng bạc sẽ đã một lần đặt cược nữa là sòng bạc sẽ đã một lần đặt cược nữa là sòng bạc sẽ phá sản mày là tinh chính Ngài đã trở phá sản mày là tinh chính Ngài đã trở phá sản mày là tinh chính Ngài đã trở lại rồi anh Vinh lập tức nhảy sang để lại rồi anh Vinh lập tức nhảy sang để lại rồi anh Vinh lập tức nhảy sang để cầm gái quay tay sóc lọ các kiểu từng cầm gái quay tay sóc lọ các kiểu từng cầm gái quay tay sóc lọ các kiểu từng ngày ấy lên trời còn thời gian uống rượu ngày ấy lên trời còn thời gian uống rượu ngày ấy lên trời còn thời gian uống rượu hút thuốc đến khi đặt xuống mới hiểu làm hút thuốc đến khi đặt xuống mới hiểu làm hút thuốc đến khi đặt xuống mới hiểu làm sao không biết con bị thì là sống mới sao không biết con bị thì là sống mới sao không biết con bị thì là sống mới nữa Nếu nhất thì là kiểu là lục thì lại nữa Nếu nhất thì là kiểu là lục thì lại nữa Nếu nhất thì là kiểu là lục thì lại tinh thì nói Đây là kiểu đó là kiểu đi tinh thì nói Đây là kiểu đó là kiểu đi tinh thì nói Đây là kiểu đó là kiểu đi được nhãn long cũng bó tay lên chỉ đoán được nhãn long cũng bó tay lên chỉ đoán được nhãn long cũng bó tay lên chỉ đoán bừa Chắc là lại chúng mày thua rồi Nhà bừa Chắc là lại chúng mày thua rồi Nhà bừa Chắc là lại chúng mày thua rồi Nhà tao bảo sẵn là kiểu Đạt Còn dốc hết tiền tao bảo sẵn là kiểu Đạt Còn dốc hết tiền tao bảo sẵn là kiểu Đạt Còn dốc hết tiền nên Kimochi kêu 10 ngày nữa sẽ đánh lại nên Kimochi kêu 10 ngày nữa sẽ đánh lại nên Kimochi kêu 10 ngày nữa sẽ đánh lại một ván sống chết nếu ai thua thì phải một ván sống chết nếu ai thua thì phải một ván sống chết nếu ai thua thì phải về Bến Thượng Hải mãi mãi anh nghiên cứu về Bến Thượng Hải mãi mãi anh nghiên cứu về Bến Thượng Hải mãi mãi anh nghiên cứu được sòng bài nên mọi người tung hô tán được sòng bài nên mọi người tung hô tán được sòng bài nên mọi người tung hô tán thưởng hết sức nhưng tiện đây người ta thưởng hết sức nhưng tiện đây người ta thưởng hết sức nhưng tiện đây người ta cũng tin thông báo tháng sau tôi và như cũng tin thông báo tháng sau tôi và như cũng tin thông báo tháng sau tôi và như tiên sẽ đến hôm anh tinh nhà mình Từ đây tiên sẽ đến hôm anh tinh nhà mình Từ đây tiên sẽ đến hôm anh tinh nhà mình Từ đây đứng cả ngày thì giữ nguyên một tư thế đứng cả ngày thì giữ nguyên một tư thế đứng cả ngày thì giữ nguyên một tư thế mình cười không ăn không ngủ không để mình cười không ăn không ngủ không để mình cười không ăn không ngủ không để lấy gì cậu ấy mà không hồi phục kịp thời lấy gì cậu ấy mà không hồi phục kịp thời lấy gì cậu ấy mà không hồi phục kịp thời thì chúng ta cũng hết đường sống ông nội thì chúng ta cũng hết đường sống ông nội thì chúng ta cũng hết đường sống ông nội cũng kể hết sự tình với bà nội tương lai cũng kể hết sự tình với bà nội tương lai cũng kể hết sự tình với bà nội tương lai bà Nội lên với tình gặp như vọng cô là bà Nội lên với tình gặp như vọng cô là bà Nội lên với tình gặp như vọng cô là em gái sinh đôi của như tiên Nhưng cô bị em gái sinh đôi của như tiên Nhưng cô bị em gái sinh đôi của như tiên Nhưng cô bị cấm phát triển trí óc chỉ như đứa trẻ cấm phát triển trí óc chỉ như đứa trẻ cấm phát triển trí óc chỉ như đứa trẻ lên 5 dẫn Vui Nhộn tới gặp anh tinh cô lên 5 dẫn Vui Nhộn tới gặp anh tinh cô lên 5 dẫn Vui Nhộn tới gặp anh tinh cô gái này cũng thích anh tinh từ lâu rồi gái này cũng thích anh tinh từ lâu rồi gái này cũng thích anh tinh từ lâu rồi cô vào mũi một cái khiến anh ta như bùng cô vào mũi một cái khiến anh ta như bùng cô vào mũi một cái khiến anh ta như bùng tất cả bầu trời ngập phản ánh nắng ban tất cả bầu trời ngập phản ánh nắng ban tất cả bầu trời ngập phản ánh nắng ban mai cũng như vậy mà chú Đạt cũng hẹn hò mai cũng như vậy mà chú Đạt cũng hẹn hò mai cũng như vậy mà chú Đạt cũng hẹn hò được với bà nội thì khổ anh tinh chưa cô được với bà nội thì khổ anh tinh chưa cô được với bà nội thì khổ anh tinh chưa cô bé trí óc 5 tuổi mà không biết cả ngày bé trí óc 5 tuổi mà không biết cả ngày bé trí óc 5 tuổi mà không biết cả ngày thì gửi về vụ ở chứ Không nói gì cả thì gửi về vụ ở chứ Không nói gì cả thì gửi về vụ ở chứ Không nói gì cả Nhưng dù sao thì có còn hơn không anh về Nhưng dù sao thì có còn hơn không anh về Nhưng dù sao thì có còn hơn không anh về nhà Lòng hớn hở mà không biết rằng mình nhà Lòng hớn hở mà không biết rằng mình nhà Lòng hớn hở mà không biết rằng mình vừa đi chơi với cô em ngốc nghếch nên vừa đi chơi với cô em ngốc nghếch nên vừa đi chơi với cô em ngốc nghếch nên cười nháy mắt các kiểu với cô chị đi cười nháy mắt các kiểu với cô chị đi cười nháy mắt các kiểu với cô chị đi tiên Mày có ông vội kéo đi khác đúng lúc tiên Mày có ông vội kéo đi khác đúng lúc tiên Mày có ông vội kéo đi khác đúng lúc này tương lai cũng gọi lại cho Châu Tinh này tương lai cũng gọi lại cho Châu Tinh này tương lai cũng gọi lại cho Châu Tinh Trì Anh mới kể chuyện mình đang mắc kẹt Trì Anh mới kể chuyện mình đang mắc kẹt Trì Anh mới kể chuyện mình đang mắc kẹt tại Thượng Hải 1937 giờ cần tìm người tại Thượng Hải 1937 giờ cần tìm người tại Thượng Hải 1937 giờ cần tìm người mới có công năng đặc tính mong rằng có mới có công năng đặc tính mong rằng có mới có công năng đặc tính mong rằng có thể đưa anh ấy trở lại như tiền lúc sau thể đưa anh ấy trở lại như tiền lúc sau thể đưa anh ấy trở lại như tiền lúc sau cũng đến thăm như một cô cũng nhận ra cũng đến thăm như một cô cũng nhận ra cũng đến thăm như một cô cũng nhận ra như mộng đã thầm yêu Châu Tinh Trì nhưng như mộng đã thầm yêu Châu Tinh Trì nhưng như mộng đã thầm yêu Châu Tinh Trì nhưng khi ra ngoài cô hay lòng được bố mình khi ra ngoài cô hay lòng được bố mình khi ra ngoài cô hay lòng được bố mình đang bàn kế hoạch với khi vô thì để biết đang bàn kế hoạch với khi vô thì để biết đang bàn kế hoạch với khi vô thì để biết năng lực họ sẽ biết được khi đang tổ năng lực họ sẽ biết được khi đang tổ năng lực họ sẽ biết được khi đang tổ chức tính hôm như viên lập tức gọi điện chức tính hôm như viên lập tức gọi điện chức tính hôm như viên lập tức gọi điện báo trái ngược nhưng được chưa kịp nói báo trái ngược nhưng được chưa kịp nói báo trái ngược nhưng được chưa kịp nói thì đã điều Hoàng Kim Quý phát hiện cô thì đã điều Hoàng Kim Quý phát hiện cô thì đã điều Hoàng Kim Quý phát hiện cô Thủy ngắm là tên Hàn Quốc Tên này liên Thủy ngắm là tên Hàn Quốc Tên này liên Thủy ngắm là tên Hàn Quốc Tên này liên tiếp đánh cô bay xuống cửa sổ sữa tươi tiếp đánh cô bay xuống cửa sổ sữa tươi tiếp đánh cô bay xuống cửa sổ sữa tươi Thị Trưởng nhìn thấy con gái mình chết Thị Trưởng nhìn thấy con gái mình chết Thị Trưởng nhìn thấy con gái mình chết thì đau lòng lắm nhưng và khi mô khi độc thì đau lòng lắm nhưng và khi mô khi độc thì đau lòng lắm nhưng và khi mô khi độc ác mắt ghép mộng sẽ dài yêu thiêng cứ ác mắt ghép mộng sẽ dài yêu thiêng cứ ác mắt ghép mộng sẽ dài yêu thiêng cứ đinh lực để ám sát tại lễ cưới anh được đinh lực để ám sát tại lễ cưới anh được đinh lực để ám sát tại lễ cưới anh được hôm sau với thăm nhưng thấy viên sao hôm sau với thăm nhưng thấy viên sao hôm sau với thăm nhưng thấy viên sao khác quá cứ ôm chầm lấy anh Vinh khác quá cứ ôm chầm lấy anh Vinh khác quá cứ ôm chầm lấy anh Vinh anh đau lòng mà bỏ đi bởi cả anh Lực anh đau lòng mà bỏ đi bởi cả anh Lực anh đau lòng mà bỏ đi bởi cả anh Lực cũng không biết đó là cô em như mộng ông cũng không biết đó là cô em như mộng ông cũng không biết đó là cô em như mộng ông Thị Trưởng người sơ sinh thì tới câu lạc Thị Trưởng người sơ sinh thì tới câu lạc Thị Trưởng người sơ sinh thì tới câu lạc bộ gặp Linh được nói chuyện lúc này kênh bộ gặp Linh được nói chuyện lúc này kênh bộ gặp Linh được nói chuyện lúc này kênh với biết thị trưởng đã theo phe của với biết thị trưởng đã theo phe của với biết thị trưởng đã theo phe của Hoàng Kim Quý bán nước Cầu Vinh nhưng Hoàng Kim Quý bán nước Cầu Vinh nhưng Hoàng Kim Quý bán nước Cầu Vinh nhưng bất ngờ hắn rút súng bắn chết nên ông bất ngờ hắn rút súng bắn chết nên ông bất ngờ hắn rút súng bắn chết nên ông thị trưởng một kẻ khác trong đến đáng thị trưởng một kẻ khác trong đến đáng thị trưởng một kẻ khác trong đến đáng ngạc Anh tên 2 người bị bắt về căn cứ ngạc Anh tên 2 người bị bắt về căn cứ ngạc Anh tên 2 người bị bắt về căn cứ của Nhật bổn và khi mô khi muốn thuê của Nhật bổn và khi mô khi muốn thuê của Nhật bổn và khi mô khi muốn thuê tinh thì phải viết năng lực để đổi lấy tinh thì phải viết năng lực để đổi lấy tinh thì phải viết năng lực để đổi lấy mạng của ông Đạt xuống cho buổi ra tấn mạng của ông Đạt xuống cho buổi ra tấn mạng của ông Đạt xuống cho buổi ra tấn kéo dài cơ thể ông Đạt để mang Vinh kéo dài cơ thể ông Đạt để mang Vinh kéo dài cơ thể ông Đạt để mang Vinh chúng mày cứ tra tấn ông ấy như ta không chúng mày cứ tra tấn ông ấy như ta không chúng mày cứ tra tấn ông ấy như ta không sợ đâu nhưng khi nhìn thấy bạn gái như sợ đâu nhưng khi nhìn thấy bạn gái như sợ đâu nhưng khi nhìn thấy bạn gái như một mỹ dài đến thì anh Vinh đã mềm lòng một mỹ dài đến thì anh Vinh đã mềm lòng một mỹ dài đến thì anh Vinh đã mềm lòng lúc này anh cũng biết người kia là như lúc này anh cũng biết người kia là như lúc này anh cũng biết người kia là như bộ công nhân viên đã chết rồi chúng thả bộ công nhân viên đã chết rồi chúng thả bộ công nhân viên đã chết rồi chúng thả hai ông cháu về để làm nhiệm vụ hành hai ông cháu về để làm nhiệm vụ hành hai ông cháu về để làm nhiệm vụ hành tinh cũng kể hết mọi chuyện gia đình một tinh cũng kể hết mọi chuyện gia đình một tinh cũng kể hết mọi chuyện gia đình một ngày để đạt thành thủ ám sát nhưng cái ngày để đạt thành thủ ám sát nhưng cái ngày để đạt thành thủ ám sát nhưng cái quần khốn nạn bị mắc lại khiến chú đã quần khốn nạn bị mắc lại khiến chú đã quần khốn nạn bị mắc lại khiến chú đã không ra tay được nên phải cởi quần bây không ra tay được nên phải cởi quần bây không ra tay được nên phải cởi quần bây giờ chúng thôi tiếp theo chú Đạt đến con giờ chúng thôi tiếp theo chú Đạt đến con giờ chúng thôi tiếp theo chú Đạt đến con dao thì đúng lúc anh được cúi xuống một dao thì đúng lúc anh được cúi xuống một dao thì đúng lúc anh được cúi xuống một dây giày con dao phóng thẳng mặt anh dây giày con dao phóng thẳng mặt anh dây giày con dao phóng thẳng mặt anh tinh như là có trái thưởng riêng để mà tinh như là có trái thưởng riêng để mà tinh như là có trái thưởng riêng để mà đỡ đạn không ăn thứ ba là âm thầm vào đỡ đạn không ăn thứ ba là âm thầm vào đỡ đạn không ăn thứ ba là âm thầm vào đầu bò sữa của mình được đã sẵn sàng đầu bò sữa của mình được đã sẵn sàng đầu bò sữa của mình được đã sẵn sàng đinh lực hỏi cậu thích như thiên thần ư đinh lực hỏi cậu thích như thiên thần ư đinh lực hỏi cậu thích như thiên thần ư sao anh lại hỏi vậy đối với tôi bạn bè sao anh lại hỏi vậy đối với tôi bạn bè sao anh lại hỏi vậy đối với tôi bạn bè quan trọng hơn Phụ nữ nhất là bây giờ an quan trọng hơn Phụ nữ nhất là bây giờ an quan trọng hơn Phụ nữ nhất là bây giờ an ninh của Thượng Hải phụ thuộc và ninh của Thượng Hải phụ thuộc và ninh của Thượng Hải phụ thuộc và à mình để giúp nuôi và Chúc cậu hạnh à mình để giúp nuôi và Chúc cậu hạnh à mình để giúp nuôi và Chúc cậu hạnh phúc tinh chỉ nghe thấy lực sống có khi phúc tinh chỉ nghe thấy lực sống có khi phúc tinh chỉ nghe thấy lực sống có khi hái quá nên động lòng một người tốt và hái quá nên động lòng một người tốt và hái quá nên động lòng một người tốt và có nghĩa như vậy làm sao có thể giết cơ có nghĩa như vậy làm sao có thể giết cơ có nghĩa như vậy làm sao có thể giết cơ chứ mắt mờ anh được nguồn gốc nữa nên chứ mắt mờ anh được nguồn gốc nữa nên chứ mắt mờ anh được nguồn gốc nữa nên uống anh tinh thấy hổ thẹn nhìn thật lấy uống anh tinh thấy hổ thẹn nhìn thật lấy uống anh tinh thấy hổ thẹn nhìn thật lấy uống hết hơn nhanh chóng Cơ thể anh tinh uống hết hơn nhanh chóng Cơ thể anh tinh uống hết hơn nhanh chóng Cơ thể anh tinh bắt đầu bốc khói thường Tinh Trì phải bắt đầu bốc khói thường Tinh Trì phải bắt đầu bốc khói thường Tinh Trì phải cẩn công bị đẩy chất độc ra nhưng chú cẩn công bị đẩy chất độc ra nhưng chú cẩn công bị đẩy chất độc ra nhưng chú Đạt thừa biết mình lại nhánh thêm con Đạt thừa biết mình lại nhánh thêm con Đạt thừa biết mình lại nhánh thêm con rắn hổ mang vào theo đúng kế hoạch anh rắn hổ mang vào theo đúng kế hoạch anh rắn hổ mang vào theo đúng kế hoạch anh kinh lại phải dưới góc mối họa này đánh kinh lại phải dưới góc mối họa này đánh kinh lại phải dưới góc mối họa này đánh đấm vật buồn một hồi như phim chưởng rồi đấm vật buồn một hồi như phim chưởng rồi đấm vật buồn một hồi như phim chưởng rồi anh mới nói thắp hương cả vạn Lúc này anh mới nói thắp hương cả vạn Lúc này anh mới nói thắp hương cả vạn Lúc này anh được cũng phát hiện ra ý định của anh được cũng phát hiện ra ý định của anh được cũng phát hiện ra ý định của ông nội và anh rồi thì sơn tinh mới kể ông nội và anh rồi thì sơn tinh mới kể ông nội và anh rồi thì sơn tinh mới kể hết mọi sự việc rằng như tiên đã bị hết mọi sự việc rằng như tiên đã bị hết mọi sự việc rằng như tiên đã bị chúng đánh chết và hai người kia đang chúng đánh chết và hai người kia đang chúng đánh chết và hai người kia đang nghĩ rằng dưới đó chúng mắt tôi biết nghĩ rằng dưới đó chúng mắt tôi biết nghĩ rằng dưới đó chúng mắt tôi biết album tôi không làm được nếu biết tôi có album tôi không làm được nếu biết tôi có album tôi không làm được nếu biết tôi có thể cứu được họ thì anh hãy cầm lấy khẩu thể cứu được họ thì anh hãy cầm lấy khẩu thể cứu được họ thì anh hãy cầm lấy khẩu súng này biết tôi sau đó tôi Mong cậu súng này biết tôi sau đó tôi Mong cậu súng này biết tôi sau đó tôi Mong cậu giết Hoàng Kim Quý và con mụ kia trả thù giết Hoàng Kim Quý và con mụ kia trả thù giết Hoàng Kim Quý và con mụ kia trả thù cho tôi đừng nói lấy thứ gì đó của anh cho tôi đừng nói lấy thứ gì đó của anh cho tôi đừng nói lấy thứ gì đó của anh được rồi giả làm cái chết là lời được được rồi giả làm cái chết là lời được được rồi giả làm cái chết là lời được tụi kia thôi là một vụ nổ rồi giờ chỉ tụi kia thôi là một vụ nổ rồi giờ chỉ tụi kia thôi là một vụ nổ rồi giờ chỉ còn mỗi cái răng nhưng Hoàng Kim Quý đã còn mỗi cái răng nhưng Hoàng Kim Quý đã còn mỗi cái răng nhưng Hoàng Kim Quý đã biết đó chị lừa đảo ra cấp tiền ảo kết biết đó chị lừa đảo ra cấp tiền ảo kết biết đó chị lừa đảo ra cấp tiền ảo kết quả lại bị giam vào ngục tiếp anh Tinh quả lại bị giam vào ngục tiếp anh Tinh quả lại bị giam vào ngục tiếp anh Tinh Khôi Nguyên một cái lấy chìa khóa mở cửa Khôi Nguyên một cái lấy chìa khóa mở cửa Khôi Nguyên một cái lấy chìa khóa mở cửa cho anh Dinh đến người chạy được xuống cho anh Dinh đến người chạy được xuống cho anh Dinh đến người chạy được xuống dưới thì gặp lại Tưởng con người nhận dưới thì gặp lại Tưởng con người nhận dưới thì gặp lại Tưởng con người nhận anh Vinh thôi nhiên xóa anh Vinh thôi nhiên xóa anh Vinh thôi nhiên xóa bóng đá vào mặt Bình nhưng nhanh chóng bóng đá vào mặt Bình nhưng nhanh chóng bóng đá vào mặt Bình nhưng nhanh chóng thoát được quay lại khóa cổ từ phía sau thoát được quay lại khóa cổ từ phía sau thoát được quay lại khóa cổ từ phía sau anh tinh phải gọi điện về sở cảnh sát anh tinh phải gọi điện về sở cảnh sát anh tinh phải gọi điện về sở cảnh sát cảnh sát trưởng hướng dẫn cho anh dừng cảnh sát trưởng hướng dẫn cho anh dừng cảnh sát trưởng hướng dẫn cho anh dừng hai ngón tay chọc vào mắt hắn đến đoạn hai ngón tay chọc vào mắt hắn đến đoạn hai ngón tay chọc vào mắt hắn đến đoạn thực hành thì nó lại lệch kho một tí thực hành thì nó lại lệch kho một tí thực hành thì nó lại lệch kho một tí xuống nhận lỗ mũi vừa thoát ra được thì xuống nhận lỗ mũi vừa thoát ra được thì xuống nhận lỗ mũi vừa thoát ra được thì lại bị khóa để xuống thử sau lưng chưa lại bị khóa để xuống thử sau lưng chưa lại bị khóa để xuống thử sau lưng chưa này khó nên cảnh sát thường phải gọi tất này khó nên cảnh sát thường phải gọi tất này khó nên cảnh sát thường phải gọi tất cả đến họp bàn tìm cách hóa giải phương cả đến họp bàn tìm cách hóa giải phương cả đến họp bàn tìm cách hóa giải phương án cuối cùng là chúng lấy hai hành vi án cuối cùng là chúng lấy hai hành vi án cuối cùng là chúng lấy hai hành vi của nó Hoàng giận quỹ trả tạo ghê gớm của nó Hoàng giận quỹ trả tạo ghê gớm của nó Hoàng giận quỹ trả tạo ghê gớm lúc này đi bộ vô tình sẽ đến Ngăn cản lúc này đi bộ vô tình sẽ đến Ngăn cản lúc này đi bộ vô tình sẽ đến Ngăn cản ngừng Bị thằng kia đá bay đi Điều này ngừng Bị thằng kia đá bay đi Điều này ngừng Bị thằng kia đá bay đi Điều này khiến anh tin tức vẫn cổ cho bác hở bốn khiến anh tin tức vẫn cổ cho bác hở bốn khiến anh tin tức vẫn cổ cho bác hở bốn người mau chóng trở về để nghỉ của đại người mau chóng trở về để nghỉ của đại người mau chóng trở về để nghỉ của đại tướng cờ bạc như thế này nhận đã hòa với tướng cờ bạc như thế này nhận đã hòa với tướng cờ bạc như thế này nhận đã hòa với tất cả ở phòng bạc thì mọi người vẫn tất cả ở phòng bạc thì mọi người vẫn tất cả ở phòng bạc thì mọi người vẫn đang phải chờ đợi Nếu 15 phút nữa mà đang phải chờ đợi Nếu 15 phút nữa mà đang phải chờ đợi Nếu 15 phút nữa mà người chơi không đến thì sẽ phải nhận người chơi không đến thì sẽ phải nhận người chơi không đến thì sẽ phải nhận thua đúng lúc này cánh cổng thời gian mở thua đúng lúc này cánh cổng thời gian mở thua đúng lúc này cánh cổng thời gian mở ra quân ta dừng Xuống mấy hiện đại bắn ra quân ta dừng Xuống mấy hiện đại bắn ra quân ta dừng Xuống mấy hiện đại bắn chết hết ý nhận anh cơn báo với tinh chết hết ý nhận anh cơn báo với tinh chết hết ý nhận anh cơn báo với tinh rằng 45 phút nữa họ sẽ các công lại thì rằng 45 phút nữa họ sẽ các công lại thì rằng 45 phút nữa họ sẽ các công lại thì khi đó anh Vinh sẽ phải rời đi Châu Tinh khi đó anh Vinh sẽ phải rời đi Châu Tinh khi đó anh Vinh sẽ phải rời đi Châu Tinh Trì nói vậy vẫn đủ thời gian để tôi quay Trì nói vậy vẫn đủ thời gian để tôi quay Trì nói vậy vẫn đủ thời gian để tôi quay về hỗ trợ anh Linh Lực Nói chung là nhìn về hỗ trợ anh Linh Lực Nói chung là nhìn về hỗ trợ anh Linh Lực Nói chung là nhìn như nhộng ngon và ngọt quá anh em ạ bắt như nhộng ngon và ngọt quá anh em ạ bắt như nhộng ngon và ngọt quá anh em ạ bắt đầu thôi anh em nghỉ thì đã mời đệ nhất đầu thôi anh em nghỉ thì đã mời đệ nhất đầu thôi anh em nghỉ thì đã mời đệ nhất thần bài nước hoa cây hoa đến năng lực thần bài nước hoa cây hoa đến năng lực thần bài nước hoa cây hoa đến năng lực của ông còn lớn hơn được nhãn long gấp của ông còn lớn hơn được nhãn long gấp của ông còn lớn hơn được nhãn long gấp Bội Nhi Bội Nhi Bội Nhi ăn được nhãn lòng mày mất Tuy rằng Bảy ăn được nhãn lòng mày mất Tuy rằng Bảy ăn được nhãn lòng mày mất Tuy rằng Bảy Chị có áp bức hay cơ nhưng anh vẫn ổn Chị có áp bức hay cơ nhưng anh vẫn ổn Chị có áp bức hay cơ nhưng anh vẫn ổn tính xách tay bài của người khác cũng tính xách tay bài của người khác cũng tính xách tay bài của người khác cũng vậy chơi khô máu luôn đúng không tiếp vậy chơi khô máu luôn đúng không tiếp vậy chơi khô máu luôn đúng không tiếp theo hai người giống hệt nhau giờ hai theo hai người giống hệt nhau giờ hai theo hai người giống hệt nhau giờ hai người cứ cho vào tay mà trà ai lên quân người cứ cho vào tay mà trà ai lên quân người cứ cho vào tay mà trà ai lên quân bài cao hơn cái Thắng tra kiểu gì ngoại bài cao hơn cái Thắng tra kiểu gì ngoại bài cao hơn cái Thắng tra kiểu gì ngoại giao thằng vớ vẩn ông Pháp ra được con giao thằng vớ vẩn ông Pháp ra được con giao thằng vớ vẩn ông Pháp ra được con cám nhưng anh tinh là cao Toàn hình là cám nhưng anh tinh là cao Toàn hình là cám nhưng anh tinh là cao Toàn hình là không dùng được ông pháp lúc sau cũng không dùng được ông pháp lúc sau cũng không dùng được ông pháp lúc sau cũng lên tới được con gì hai người dùng công lên tới được con gì hai người dùng công lên tới được con gì hai người dùng công lực hết sức mà trà khi đạt tới cực hạn lực hết sức mà trà khi đạt tới cực hạn lực hết sức mà trà khi đạt tới cực hạn thì cả hai đều biến thành quân bài trắng thì cả hai đều biến thành quân bài trắng thì cả hai đều biến thành quân bài trắng năng lực cũng vì thế mà mất hết hai năng lực cũng vì thế mà mất hết hai năng lực cũng vì thế mà mất hết hai người đồng ý ván này vì đổi sàng và mới người đồng ý ván này vì đổi sàng và mới người đồng ý ván này vì đổi sàng và mới Bây giờ tôi và hắn đã mất mạng rồi nên Bây giờ tôi và hắn đã mất mạng rồi nên Bây giờ tôi và hắn đã mất mạng rồi nên giờ chỉ xem hay may mắn hơn thôi Anh giờ chỉ xem hay may mắn hơn thôi Anh giờ chỉ xem hay may mắn hơn thôi Anh thương em bài nhưng vẫn tối hết đến khi thương em bài nhưng vẫn tối hết đến khi thương em bài nhưng vẫn tối hết đến khi Khanh bài thì mới thấy nó vốn làm sao Khanh bài thì mới thấy nó vốn làm sao Khanh bài thì mới thấy nó vốn làm sao lúc sau chưa thêm tự dưng bài lại một lúc sau chưa thêm tự dưng bài lại một lúc sau chưa thêm tự dưng bài lại một nên anh muốn được thêm cái đầu của thằng nên anh muốn được thêm cái đầu của thằng nên anh muốn được thêm cái đầu của thằng Quý Hãn đã ghi tiền nên tôi muốn của cái Quý Hãn đã ghi tiền nên tôi muốn của cái Quý Hãn đã ghi tiền nên tôi muốn của cái đầu tư lấy cái đầu hắn đây này sợ vãi đầu tư lấy cái đầu hắn đây này sợ vãi đầu tư lấy cái đầu hắn đây này sợ vãi đái những Kimochi mới là người quyết đái những Kimochi mới là người quyết đái những Kimochi mới là người quyết định vay của người Pháp cao nhất cũng định vay của người Pháp cao nhất cũng định vay của người Pháp cao nhất cũng chỉ là thùng nên bài vùng lũ của anh chỉ là thùng nên bài vùng lũ của anh chỉ là thùng nên bài vùng lũ của anh tinh sẽ thắng Anh thử con vụ đi gửi đi tinh sẽ thắng Anh thử con vụ đi gửi đi tinh sẽ thắng Anh thử con vụ đi gửi đi Mua khi một thôi một hồi xong xuống Mua khi một thôi một hồi xong xuống Mua khi một thôi một hồi xong xuống nguyện Nhưng không ngờ rằng con bị thiêu nguyện Nhưng không ngờ rằng con bị thiêu nguyện Nhưng không ngờ rằng con bị thiêu ra lệnh cho độc nhãn đổi quân bài Thôi ra lệnh cho độc nhãn đổi quân bài Thôi ra lệnh cho độc nhãn đổi quân bài Thôi bỏ vào miệng rồi dài Đã Bị hắn đẩy bỏ vào miệng rồi dài Đã Bị hắn đẩy bỏ vào miệng rồi dài Đã Bị hắn đẩy ý của người khác thì vẫn là thùng viên ý của người khác thì vẫn là thùng viên ý của người khác thì vẫn là thùng viên thắng chắc Châu Tinh Trì nhớ đến không thắng chắc Châu Tinh Trì nhớ đến không thắng chắc Châu Tinh Trì nhớ đến không Muốn tách đầu phim có nói dùng bài người Muốn tách đầu phim có nói dùng bài người Muốn tách đầu phim có nói dùng bài người khác có thua một người bí ẩn hả ra vú khác có thua một người bí ẩn hả ra vú khác có thua một người bí ẩn hả ra vú Chẳng lẽ người đó là mình sao cách nói Chẳng lẽ người đó là mình sao cách nói Chẳng lẽ người đó là mình sao cách nói thì chắc là không thể nào thay rồi anh thì chắc là không thể nào thay rồi anh thì chắc là không thể nào thay rồi anh bầu trời rồi là quân bài xuống sao nó bầu trời rồi là quân bài xuống sao nó bầu trời rồi là quân bài xuống sao nó vẫn vậy nên khi nghĩ là thắng rồi nhưng vẫn vậy nên khi nghĩ là thắng rồi nhưng vẫn vậy nên khi nghĩ là thắng rồi nhưng khi lật bài gia mới thật bất ngờ hóa ra khi lật bài gia mới thật bất ngờ hóa ra khi lật bài gia mới thật bất ngờ hóa ra độc nhãn long đã muốn lật đổ lại quân độc nhãn long đã muốn lật đổ lại quân độc nhãn long đã muốn lật đổ lại quân bài của người khác bởi vì ta không chịu bài của người khác bởi vì ta không chịu bài của người khác bởi vì ta không chịu nổi cái mùi khám lọc của mày nữa vào mua nổi cái mùi khám lọc của mày nữa vào mua nổi cái mùi khám lọc của mày nữa vào mua nước hoa tinh dầu Dubai để dùng thì nước hoa tinh dầu Dubai để dùng thì nước hoa tinh dầu Dubai để dùng thì không Số điện thoại Zalo để sẵn đấy rồi không Số điện thoại Zalo để sẵn đấy rồi không Số điện thoại Zalo để sẵn đấy rồi Hoàng Kim Quý lúc này vội vàng chống chế Hoàng Kim Quý lúc này vội vàng chống chế Hoàng Kim Quý lúc này vội vàng chống chế như mộng Nhưng đó là cận vệ của Linh như mộng Nhưng đó là cận vệ của Linh như mộng Nhưng đó là cận vệ của Linh được đóng giả thôi nhưng lực cũng một được đóng giả thôi nhưng lực cũng một được đóng giả thôi nhưng lực cũng một súng bắn chết hắn đúng lúc này cánh cổng súng bắn chết hắn đúng lúc này cánh cổng súng bắn chết hắn đúng lúc này cánh cổng ra mở ra anh đang định như mộng đi cùng ra mở ra anh đang định như mộng đi cùng ra mở ra anh đang định như mộng đi cùng hàng ngon thế này để lại gặp nhân 37 hàng ngon thế này để lại gặp nhân 37 hàng ngon thế này để lại gặp nhân 37 người tiếc Độc Nhãn Long hát lớn nếu đi người tiếc Độc Nhãn Long hát lớn nếu đi người tiếc Độc Nhãn Long hát lớn nếu đi cùng đến tương lai thì cô ấy giả đấy anh cùng đến tương lai thì cô ấy giả đấy anh cùng đến tương lai thì cô ấy giả đấy anh tinh đành phải ném cô lại những ngành tinh đành phải ném cô lại những ngành tinh đành phải ném cô lại những ngành không thuộc về mình thì nó sẽ mãi của không thuộc về mình thì nó sẽ mãi của không thuộc về mình thì nó sẽ mãi của người khác mà thôi trở về tương lai Anh người khác mà thôi trở về tương lai Anh người khác mà thôi trở về tương lai Anh cực kì buồm mã thì nhớ thương như hậu cực kì buồm mã thì nhớ thương như hậu cực kì buồm mã thì nhớ thương như hậu nhưng bất ngờ người con gái năm xưa xuất nhưng bất ngờ người con gái năm xưa xuất nhưng bất ngờ người con gái năm xưa xuất hiện thật chả còn biết nói gì nữa cứ hiện thật chả còn biết nói gì nữa cứ hiện thật chả còn biết nói gì nữa cứ phải gọi là thương vẫn những vùng lưng phải gọi là thương vẫn những vùng lưng phải gọi là thương vẫn những vùng lưng mục II mục II mục II em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thể thao Từ bộ phim này hãy để các bạn thể thao Từ bộ phim này hãy để các bạn thể thao Từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để mất anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để mất anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để mất anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là ai