Review Phim Trò Chơi Con Mực tập 7 tập 8 tập 9 - Squid Game full phần cuối

3,939,779
1,364
Review Phim Trò Chơi Con Mực tập 7 tập 8 tập 9 - Squid Game full phần cuối. Link trò chơi con mực tập 1 2 3 : https://youtu.be/_R22Tll3gIA Link trò chơi con mực tập 4 5 6 : https://youtu.be/DKIyoHQUFGU Link trò chơi con mực tập 7 8 9 : https://youtu.be/Gb1MS9ImOcs Review Phim Trò Chơi Con Mực Squid Game full 9 tập qua 3 phần, review phim kinh dị hay nhất trò chơi con mực squid game full, trò chơi con mực tập 3/3, Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim 2: https://www.youtube.com/channel/UCzZyeoBFt2FAv56p_YajpmQ?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #trochoiconmuc
để sau tập 6 với vòng chơi thứ tư là trò để sau tập 6 với vòng chơi thứ tư là trò để sau tập 6 với vòng chơi thứ tư là trò bắn bi Sinh Tử tập 7 bắt đầu với việc bắn bi Sinh Tử tập 7 bắt đầu với việc bắn bi Sinh Tử tập 7 bắt đầu với việc dọn phát những người thiệt mạng ở vòng dọn phát những người thiệt mạng ở vòng dọn phát những người thiệt mạng ở vòng vốn và kẻ bí ẩn được thông báo rằng các vốn và kẻ bí ẩn được thông báo rằng các vốn và kẻ bí ẩn được thông báo rằng các vip sắp đến rồi kỳ lạ thay mà cô không vip sắp đến rồi kỳ lạ thay mà cô không vip sắp đến rồi kỳ lạ thay mà cô không có gặp lại vẫn được sống thì ra đây là có gặp lại vẫn được sống thì ra đây là có gặp lại vẫn được sống thì ra đây là quy tắc của trò chơi trẻ con ngày xưa số quy tắc của trò chơi trẻ con ngày xưa số quy tắc của trò chơi trẻ con ngày xưa số người còn sống sau vòng này chỉ còn 17 người còn sống sau vòng này chỉ còn 17 người còn sống sau vòng này chỉ còn 17 nghĩa tên áo đen cũng phát hiện ra thanh nghĩa tên áo đen cũng phát hiện ra thanh nghĩa tên áo đen cũng phát hiện ra thanh tra đang ở trong phòng bởi Hán nguồn có tra đang ở trong phòng bởi Hán nguồn có tra đang ở trong phòng bởi Hán nguồn có thói quen lạc ngược ống điện thoại đúng thói quen lạc ngược ống điện thoại đúng thói quen lạc ngược ống điện thoại đúng lúc phát hiện ra thanh tra trong phòng lúc phát hiện ra thanh tra trong phòng lúc phát hiện ra thanh tra trong phòng tài liệu cấp dưới lại báo phát hiện ra tài liệu cấp dưới lại báo phát hiện ra tài liệu cấp dưới lại báo phát hiện ra thi thể khả nghi nên anh chàng mới may thi thể khả nghi nên anh chàng mới may thi thể khả nghi nên anh chàng mới may mắn thoát chết sau vòng 7 ai cũng buồn mắn thoát chết sau vòng 7 ai cũng buồn mắn thoát chết sau vòng 7 ai cũng buồn bã nhưng còn chưa cổ bằng ông chú đó mặt bã nhưng còn chưa cổ bằng ông chú đó mặt bã nhưng còn chưa cổ bằng ông chú đó mặt bọn này phía thủ lĩnh áo đen kiểm tra bọn này phía thủ lĩnh áo đen kiểm tra bọn này phía thủ lĩnh áo đen kiểm tra thi thể tìm thấy giấy tờ của thanh tra thi thể tìm thấy giấy tờ của thanh tra thi thể tìm thấy giấy tờ của thanh tra cứ nghĩ rằng tên cảnh sát đã chết nên cứ nghĩ rằng tên cảnh sát đã chết nên cứ nghĩ rằng tên cảnh sát đã chết nên cho phép các vip đến tham quan chỉ ra cho phép các vip đến tham quan chỉ ra cho phép các vip đến tham quan chỉ ra các viết Muốn tận mắt chứng kiến trò các viết Muốn tận mắt chứng kiến trò các viết Muốn tận mắt chứng kiến trò chơi chứ không muốn xem qua màn hình chơi chứ không muốn xem qua màn hình chơi chứ không muốn xem qua màn hình tivi nữa các tỷ phú thừa thiện này thông tivi nữa các tỷ phú thừa thiện này thông tivi nữa các tỷ phú thừa thiện này thông qua việc đặt cược Vào trò chơi lấy tính qua việc đặt cược Vào trò chơi lấy tính qua việc đặt cược Vào trò chơi lấy tính mạng con người khốn hộp khi làm sao giải mạng con người khốn hộp khi làm sao giải mạng con người khốn hộp khi làm sao giải trí thanh tra Hoàng không Thế một bụi trí thanh tra Hoàng không Thế một bụi trí thanh tra Hoàng không Thế một bụi vàng rồi thay hắn làm nhân viên điện vàng rồi thay hắn làm nhân viên điện vàng rồi thay hắn làm nhân viên điện thoại thì anh dắt vào vai áo người chồng thoại thì anh dắt vào vai áo người chồng thoại thì anh dắt vào vai áo người chồng thì có ăn hận nên đã thắt cổ tự tử số thì có ăn hận nên đã thắt cổ tự tử số thì có ăn hận nên đã thắt cổ tự tử số người chơi cũng chỉ còn lại 16 mà thôi người chơi cũng chỉ còn lại 16 mà thôi người chơi cũng chỉ còn lại 16 mà thôi trò chơi vòng 5 lập tức về phía một căn trò chơi vòng 5 lập tức về phía một căn trò chơi vòng 5 lập tức về phía một căn phòng khác là rất nhiều tỷ phú đang ngồi phòng khác là rất nhiều tỷ phú đang ngồi phòng khác là rất nhiều tỷ phú đang ngồi chờ đợi thủ lĩnh cũng tiết lộ trò chơi chờ đợi thủ lĩnh cũng tiết lộ trò chơi chờ đợi thủ lĩnh cũng tiết lộ trò chơi tiếp theo mỗi người phải chọn lấy một số tiếp theo mỗi người phải chọn lấy một số tiếp theo mỗi người phải chọn lấy một số áo phía trước các tỷ phú cũng bắt đầu áo phía trước các tỷ phú cũng bắt đầu áo phía trước các tỷ phú cũng bắt đầu đạt được còn thanh tra hoang đã quay lại đạt được còn thanh tra hoang đã quay lại đạt được còn thanh tra hoang đã quay lại ghi hết rồi Mấy người Nhanh chân lên ghi hết rồi Mấy người Nhanh chân lên ghi hết rồi Mấy người Nhanh chân lên trạm hết số áo ở giữa bản năng động vật trạm hết số áo ở giữa bản năng động vật trạm hết số áo ở giữa bản năng động vật khiến con người ta chọn theo bầy dàn giờ khiến con người ta chọn theo bầy dàn giờ khiến con người ta chọn theo bầy dàn giờ thì còn chọn đầu hoặc là chọn cuối chưa thì còn chọn đầu hoặc là chọn cuối chưa thì còn chọn đầu hoặc là chọn cuối chưa biết Luật chơi là gì khiến việc này trở biết Luật chơi là gì khiến việc này trở biết Luật chơi là gì khiến việc này trở nên hết sức căng thẳng Nam chính phân nên hết sức căng thẳng Nam chính phân nên hết sức căng thẳng Nam chính phân vân cũng bị người ta chọn hết rồi chỉ vân cũng bị người ta chọn hết rồi chỉ vân cũng bị người ta chọn hết rồi chỉ còn mỗi số 1 và số 16 một người chọn mất còn mỗi số 1 và số 16 một người chọn mất còn mỗi số 1 và số 16 một người chọn mất số áo đầu tiên vậy Nam chính là người số áo đầu tiên vậy Nam chính là người số áo đầu tiên vậy Nam chính là người cuối cùng mức đèn mờ ra khiến các tỷ phú cuối cùng mức đèn mờ ra khiến các tỷ phú cuối cùng mức đèn mờ ra khiến các tỷ phú trở thành khán giả trực tiếp trò chơi trở thành khán giả trực tiếp trò chơi trở thành khán giả trực tiếp trò chơi vòng 5 sẽ là đi qua cầu kính Nhưng trong vòng 5 sẽ là đi qua cầu kính Nhưng trong vòng 5 sẽ là đi qua cầu kính Nhưng trong các tấm kính sẽ ngẫu nhiên là kính cường các tấm kính sẽ ngẫu nhiên là kính cường các tấm kính sẽ ngẫu nhiên là kính cường lực hoặc kính thường người chơi phải lực hoặc kính thường người chơi phải lực hoặc kính thường người chơi phải đoán được kính cường lực để vượt qua 18 đoán được kính cường lực để vượt qua 18 đoán được kính cường lực để vượt qua 18 một ngày thành công và số áo cũng chính một ngày thành công và số áo cũng chính một ngày thành công và số áo cũng chính là số thứ tự qua cầu Vậy thì số 1 khác là số thứ tự qua cầu Vậy thì số 1 khác là số thứ tự qua cầu Vậy thì số 1 khác méo gì tự sát mà thời gian chỉ giới hạn méo gì tự sát mà thời gian chỉ giới hạn méo gì tự sát mà thời gian chỉ giới hạn trong 16 phút kính ở xa nên bắt buộc trong 16 phút kính ở xa nên bắt buộc trong 16 phút kính ở xa nên bắt buộc phải nhảy mà nhảy sai dưới cái mặt mạnh phải nhảy mà nhảy sai dưới cái mặt mạnh phải nhảy mà nhảy sai dưới cái mặt mạnh luôn mức đầu tiên may mắn mỉm cười đang luôn mức đầu tiên may mắn mỉm cười đang luôn mức đầu tiên may mắn mỉm cười đang bước thứ 2 thì thần chết đã đón và cô bước thứ 2 thì thần chết đã đón và cô bước thứ 2 thì thần chết đã đón và cô tiếp theo cũng nhanh chóng ra đi phía tiếp theo cũng nhanh chóng ra đi phía tiếp theo cũng nhanh chóng ra đi phía trước còn tới 15 lần ngày mà mỗi bước trước còn tới 15 lần ngày mà mỗi bước trước còn tới 15 lần ngày mà mỗi bước chân giống như một lần đặt cược - 2 mũ chân giống như một lần đặt cược - 2 mũ chân giống như một lần đặt cược - 2 mũ 15 tương đương một phần đúng trong hơn 15 tương đương một phần đúng trong hơn 15 tương đương một phần đúng trong hơn 32.000 lựa chọn còn khó hơn đánh tụt 32.000 lựa chọn còn khó hơn đánh tụt 32.000 lựa chọn còn khó hơn đánh tụt xuống ngàn lần giết chết nên anh này sẽ xuống ngàn lần giết chết nên anh này sẽ xuống ngàn lần giết chết nên anh này sẽ thật nhanh thật may mắn khi được Tận năm thật nhanh thật may mắn khi được Tận năm thật nhanh thật may mắn khi được Tận năm mực những người chơi phía sau sẽ phải mực những người chơi phía sau sẽ phải mực những người chơi phía sau sẽ phải nhớ tên là Oh nào mà ông chú số 4 căng nhớ tên là Oh nào mà ông chú số 4 căng nhớ tên là Oh nào mà ông chú số 4 căng thẳng quá lại thấy nhớ được những người thẳng quá lại thấy nhớ được những người thẳng quá lại thấy nhớ được những người phía sau lại cũng nhớ lung tung ông chú phía sau lại cũng nhớ lung tung ông chú phía sau lại cũng nhớ lung tung ông chú này nghe theo bà già nhảy sang bên trái này nghe theo bà già nhảy sang bên trái này nghe theo bà già nhảy sang bên trái quả nhiên Cà Pháo Nói là năm thế rồi bà quả nhiên Cà Pháo Nói là năm thế rồi bà quả nhiên Cà Pháo Nói là năm thế rồi bà cụ này cũng nhanh chóng phải ra đi phía cụ này cũng nhanh chóng phải ra đi phía cụ này cũng nhanh chóng phải ra đi phía bên trong thần kỳ từ Hiến hay muốn gặp bên trong thần kỳ từ Hiến hay muốn gặp bên trong thần kỳ từ Hiến hay muốn gặp chèo Thanh tra cứ đòi thanh tra Hoàng chèo Thanh tra cứ đòi thanh tra Hoàng chèo Thanh tra cứ đòi thanh tra Hoàng phải bỏ mặt nạ bên ngoài mọi người cũng phải bỏ mặt nạ bên ngoài mọi người cũng phải bỏ mặt nạ bên ngoài mọi người cũng đi được khá xa nam chính ở cuối thuận đi được khá xa nam chính ở cuối thuận đi được khá xa nam chính ở cuối thuận lợi về tỷ lệ sống nhưng cũng lại bất lợi lợi về tỷ lệ sống nhưng cũng lại bất lợi lợi về tỷ lệ sống nhưng cũng lại bất lợi về mặt thời gian nếu người chơi trước về mặt thời gian nếu người chơi trước về mặt thời gian nếu người chơi trước khi Trần chứ không nước hết thời gian sẽ khi Trần chứ không nước hết thời gian sẽ khi Trần chứ không nước hết thời gian sẽ mua cuộc tất cả luôn người số 6 sợ hãi mua cuộc tất cả luôn người số 6 sợ hãi mua cuộc tất cả luôn người số 6 sợ hãi ngồi quỳ xuống không đi anh số 7 liền ngồi quỳ xuống không đi anh số 7 liền ngồi quỳ xuống không đi anh số 7 liền nhảy qua xô xát kết quả anh số 7 hi sinh nhảy qua xô xát kết quả anh số 7 hi sinh nhảy qua xô xát kết quả anh số 7 hi sinh và mở ra được một lựa chọn hằng số 8 lại và mở ra được một lựa chọn hằng số 8 lại và mở ra được một lựa chọn hằng số 8 lại lao lên đẩy ông này xuống làm lót đường lao lên đẩy ông này xuống làm lót đường lao lên đẩy ông này xuống làm lót đường luôn Nhưng người phía trước chất đồng luôn Nhưng người phía trước chất đồng luôn Nhưng người phía trước chất đồng nghĩa mình sẽ là cái áp lực nhất chưa nghĩa mình sẽ là cái áp lực nhất chưa nghĩa mình sẽ là cái áp lực nhất chưa từng thấy trò chơi nào nó khốn nạn như từng thấy trò chơi nào nó khốn nạn như từng thấy trò chơi nào nó khốn nạn như cái trò chơi này anh số tám cũng thuận cái trò chơi này anh số tám cũng thuận cái trò chơi này anh số tám cũng thuận lợi đi thêm một bậc Nam chính sợ hãi quá lợi đi thêm một bậc Nam chính sợ hãi quá lợi đi thêm một bậc Nam chính sợ hãi quá và bật đầu tiên còn chả nhớ gì may mắn và bật đầu tiên còn chả nhớ gì may mắn và bật đầu tiên còn chả nhớ gì may mắn có cô gái này tốt bụng chỉ cho anh dẫn có cô gái này tốt bụng chỉ cho anh dẫn có cô gái này tốt bụng chỉ cho anh dẫn đi sử dụng một bước hắn nói rằng hẳn đi sử dụng một bước hắn nói rằng hẳn đi sử dụng một bước hắn nói rằng hẳn thấy màu sắc hai tấm kính khác nhau thấy màu sắc hai tấm kính khác nhau thấy màu sắc hai tấm kính khác nhau nhưng chọn bừa một tấm không Mày lại nhưng chọn bừa một tấm không Mày lại nhưng chọn bừa một tấm không Mày lại trách anh đầu gấu giờ là người quyết trách anh đầu gấu giờ là người quyết trách anh đầu gấu giờ là người quyết định việc trước còn 5 lần đặt cược mà định việc trước còn 5 lần đặt cược mà định việc trước còn 5 lần đặt cược mà thời gian chỉ còn lại 6 phút tên khốn thời gian chỉ còn lại 6 phút tên khốn thời gian chỉ còn lại 6 phút tên khốn này ép người khác phải đi lên Hắn sẽ chỉ này ép người khác phải đi lên Hắn sẽ chỉ này ép người khác phải đi lên Hắn sẽ chỉ đứng im ở đây không bước tiếp Nếu muốn đứng im ở đây không bước tiếp Nếu muốn đứng im ở đây không bước tiếp Nếu muốn thì tất cả sẽ phải chết chung đúng là thì tất cả sẽ phải chết chung đúng là thì tất cả sẽ phải chết chung đúng là người khốn nạn thì trong hoàn cảnh nào người khốn nạn thì trong hoàn cảnh nào người khốn nạn thì trong hoàn cảnh nào cũng nghĩ ra được những cái khốn nạn cũng nghĩ ra được những cái khốn nạn cũng nghĩ ra được những cái khốn nạn thời gian lúc này mau chóng sắp hết phía thời gian lúc này mau chóng sắp hết phía thời gian lúc này mau chóng sắp hết phía bên trong thành tỷ phú ép thanh tra phải bên trong thành tỷ phú ép thanh tra phải bên trong thành tỷ phú ép thanh tra phải chiều hắn anh nhanh trí kêu hắn về phòng chiều hắn anh nhanh trí kêu hắn về phòng chiều hắn anh nhanh trí kêu hắn về phòng riêng vào phòng rồi thanh tra khống chế riêng vào phòng rồi thanh tra khống chế riêng vào phòng rồi thanh tra khống chế và F2 ra tất cả trò chơi này bên ngoài và F2 ra tất cả trò chơi này bên ngoài và F2 ra tất cả trò chơi này bên ngoài người phía sau vì quá Sốt ruột đã đẩy người phía sau vì quá Sốt ruột đã đẩy người phía sau vì quá Sốt ruột đã đẩy hắn lao lên phía trên hóa ra đó là bàn hắn lao lên phía trên hóa ra đó là bàn hắn lao lên phía trên hóa ra đó là bàn tay của bà cô độc ác Đúng là Oan gia ngõ tay của bà cô độc ác Đúng là Oan gia ngõ tay của bà cô độc ác Đúng là Oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau trên cầu đây có lẽ là hẹp lại gặp nhau trên cầu đây có lẽ là hẹp lại gặp nhau trên cầu đây có lẽ là hai con người căm hận nhau nhất nhưng bà hai con người căm hận nhau nhất nhưng bà hai con người căm hận nhau nhất nhưng bà cô vẫn kêu Tránh ra để cô khiến lên cô vẫn kêu Tránh ra để cô khiến lên cô vẫn kêu Tránh ra để cô khiến lên không ngờ cô vòng tay ôm chặt bụng hắn không ngờ cô vòng tay ôm chặt bụng hắn không ngờ cô vòng tay ôm chặt bụng hắn phụ nữ mà bị tình sẽ luôn làm những điều phụ nữ mà bị tình sẽ luôn làm những điều phụ nữ mà bị tình sẽ luôn làm những điều bất ngờ cho nên anh em con trai đừng ai bất ngờ cho nên anh em con trai đừng ai bất ngờ cho nên anh em con trai đừng ai phụ tình bạn gái nhé các tỷ phú trông phụ tình bạn gái nhé các tỷ phú trông phụ tình bạn gái nhé các tỷ phú trông thấy lại càng phấn khích hơn thủ lĩnh áo thấy lại càng phấn khích hơn thủ lĩnh áo thấy lại càng phấn khích hơn thủ lĩnh áo đen lúc này cũng kêu người đi kiểm tra đen lúc này cũng kêu người đi kiểm tra đen lúc này cũng kêu người đi kiểm tra phòng vip phía bên ngoài chỉ còn 3 bậc 2 phòng vip phía bên ngoài chỉ còn 3 bậc 2 phòng vip phía bên ngoài chỉ còn 3 bậc 2 phút và 4 người ông này là thấu kính đã phút và 4 người ông này là thấu kính đã phút và 4 người ông này là thấu kính đã 30 năm tự tin có thể phân biệt được 2 ở 30 năm tự tin có thể phân biệt được 2 ở 30 năm tự tin có thể phân biệt được 2 ở Quảng Yên đã đi được một Mặc ông biết Quảng Yên đã đi được một Mặc ông biết Quảng Yên đã đi được một Mặc ông biết nhưng không nói cho những người đi trước nhưng không nói cho những người đi trước nhưng không nói cho những người đi trước bởi chúng là người luôn muốn biết ông bởi chúng là người luôn muốn biết ông bởi chúng là người luôn muốn biết ông phía bên trong thủ lĩnh nộp hồ sơ cũng phía bên trong thủ lĩnh nộp hồ sơ cũng phía bên trong thủ lĩnh nộp hồ sơ cũng phát hiện ra Thợ thế này hắn liền phát phát hiện ra Thợ thế này hắn liền phát phát hiện ra Thợ thế này hắn liền phát đèn cho thêm phần Kiệt tính giờ chỉ còn đèn cho thêm phần Kiệt tính giờ chỉ còn đèn cho thêm phần Kiệt tính giờ chỉ còn đúng 1 bậc cuối cùng thế mà vẫn phải đúng 1 bậc cuối cùng thế mà vẫn phải đúng 1 bậc cuối cùng thế mà vẫn phải đánh cược mạng sống thời gian cũng chỉ đánh cược mạng sống thời gian cũng chỉ đánh cược mạng sống thời gian cũng chỉ còn một phút mà thôi nhân viên vào trong còn một phút mà thôi nhân viên vào trong còn một phút mà thôi nhân viên vào trong đã phát hiện ra tỷ phú bị đánh mất lập đã phát hiện ra tỷ phú bị đánh mất lập đã phát hiện ra tỷ phú bị đánh mất lập tức Phủ lĩnh áo đen phải di chuyển ngay tức Phủ lĩnh áo đen phải di chuyển ngay tức Phủ lĩnh áo đen phải di chuyển ngay Khánh vào trong nhìn rõ mặt nam tính đã Khánh vào trong nhìn rõ mặt nam tính đã Khánh vào trong nhìn rõ mặt nam tính đã gần theo cầu thang phía dưới bên ngoài gần theo cầu thang phía dưới bên ngoài gần theo cầu thang phía dưới bên ngoài ông chú nói rằng những gì đó nghe âm ông chú nói rằng những gì đó nghe âm ông chú nói rằng những gì đó nghe âm thanh thì có thể phân biệt được may mắn thanh thì có thể phân biệt được may mắn thanh thì có thể phân biệt được may mắn rằng Nam chúng còn một viên bi ông chú rằng Nam chúng còn một viên bi ông chú rằng Nam chúng còn một viên bi ông chú đáng song vẫn cần một viên nữa mới phân đáng song vẫn cần một viên nữa mới phân đáng song vẫn cần một viên nữa mới phân biệt được thời gian chỉ còn lại đến 20 biệt được thời gian chỉ còn lại đến 20 biệt được thời gian chỉ còn lại đến 20 giây anh bạn nam chính xông lên đẩy ông giây anh bạn nam chính xông lên đẩy ông giây anh bạn nam chính xông lên đẩy ông ngã xuống nhờ vậy cả ba người vừa kịp về ngã xuống nhờ vậy cả ba người vừa kịp về ngã xuống nhờ vậy cả ba người vừa kịp về tới Bờ đúng lúc hết giờ cầu kính cũng tới Bờ đúng lúc hết giờ cầu kính cũng tới Bờ đúng lúc hết giờ cầu kính cũng được kích nổ quả nhiên không nhanh cũng được kích nổ quả nhiên không nhanh cũng được kích nổ quả nhiên không nhanh cũng chết hết hôi phía bên này hình áo dài chết hết hôi phía bên này hình áo dài chết hết hôi phía bên này hình áo dài cũng phát hiện thanh tra đi theo đường cũng phát hiện thanh tra đi theo đường cũng phát hiện thanh tra đi theo đường biển Chúng lập tức phải vào đuổi theo biển Chúng lập tức phải vào đuổi theo biển Chúng lập tức phải vào đuổi theo hình như chúng có gắn định vị gắn trên hình như chúng có gắn định vị gắn trên hình như chúng có gắn định vị gắn trên đổ lại vào vòng 5 chỉ còn lại ba người đổ lại vào vòng 5 chỉ còn lại ba người đổ lại vào vòng 5 chỉ còn lại ba người sống sót còn thanh tra cũng đã lên được sống sót còn thanh tra cũng đã lên được sống sót còn thanh tra cũng đã lên được bờ căn phòng này Vài hôm trước còn hơn bờ căn phòng này Vài hôm trước còn hơn bờ căn phòng này Vài hôm trước còn hơn 400 người mà ngày hôm nay thì còn lại 3 400 người mà ngày hôm nay thì còn lại 3 400 người mà ngày hôm nay thì còn lại 3 mạng gì hơn thế người anh có vậy độc ác mạng gì hơn thế người anh có vậy độc ác mạng gì hơn thế người anh có vậy độc ác nên hỏi rằng nếu người đó là tôi thì Ừ nên hỏi rằng nếu người đó là tôi thì Ừ nên hỏi rằng nếu người đó là tôi thì Ừ chắc không cần trả lời thì ai cũng biết chắc không cần trả lời thì ai cũng biết chắc không cần trả lời thì ai cũng biết kết quả sau vụ nổ Vừa rồi cô gái bị một kết quả sau vụ nổ Vừa rồi cô gái bị một kết quả sau vụ nổ Vừa rồi cô gái bị một mảnh kính Đâm bụng tổn thương nhưng dù mảnh kính Đâm bụng tổn thương nhưng dù mảnh kính Đâm bụng tổn thương nhưng dù gì cũng phải có chiến thắng rời khỏi gì cũng phải có chiến thắng rời khỏi gì cũng phải có chiến thắng rời khỏi phía thanh tra Hoàng vừa leo lên khỏi phía thanh tra Hoàng vừa leo lên khỏi phía thanh tra Hoàng vừa leo lên khỏi vách đá nhìn xuống đã thấy chúng tôi vách đá nhìn xuống đã thấy chúng tôi vách đá nhìn xuống đã thấy chúng tôi thấy xác chết rồi anh mau chóng gọi điện thấy xác chết rồi anh mau chóng gọi điện thấy xác chết rồi anh mau chóng gọi điện báo tổ trưởng cứu trợ Nếu không nhanh báo tổ trưởng cứu trợ Nếu không nhanh báo tổ trưởng cứu trợ Nếu không nhanh thì sẽ chết toi sau vòng 53 người được thì sẽ chết toi sau vòng 53 người được thì sẽ chết toi sau vòng 53 người được thưởng bữa ăn Quý Tộc Nhưng có lẽ họ thưởng bữa ăn Quý Tộc Nhưng có lẽ họ thưởng bữa ăn Quý Tộc Nhưng có lẽ họ không còn tâm trí nào mà ăn Có khi nào không còn tâm trí nào mà ăn Có khi nào không còn tâm trí nào mà ăn Có khi nào đây lại là Bữa ăn cuối rồi hôi chứ mấy đây lại là Bữa ăn cuối rồi hôi chứ mấy đây lại là Bữa ăn cuối rồi hôi chứ mấy ngày nay còn ăn ngô với chúng nói vãi ngày nay còn ăn ngô với chúng nói vãi ngày nay còn ăn ngô với chúng nói vãi đái ra rồi lại chạy nhanh hơn An bụng đái ra rồi lại chạy nhanh hơn An bụng đái ra rồi lại chạy nhanh hơn An bụng dưới hết trong khi ngài thanh tra đã bị dưới hết trong khi ngài thanh tra đã bị dưới hết trong khi ngài thanh tra đã bị phát hiện đám lính tước tóc thì ra hết phát hiện đám lính tước tóc thì ra hết phát hiện đám lính tước tóc thì ra hết cỡ không may phía trước lại là vực thẳm cỡ không may phía trước lại là vực thẳm cỡ không may phía trước lại là vực thẳm hai bên cứ rơi xuống trẻ nhau tên áo đen hai bên cứ rơi xuống trẻ nhau tên áo đen hai bên cứ rơi xuống trẻ nhau tên áo đen biết thừa khu vực này ít sóng chưa thể biết thừa khu vực này ít sóng chưa thể biết thừa khu vực này ít sóng chưa thể gửi bằng chuyến đi được hắn thật thì gửi bằng chuyến đi được hắn thật thì gửi bằng chuyến đi được hắn thật thì thông minh còn tính ra được chứ đoạn của thông minh còn tính ra được chứ đoạn của thông minh còn tính ra được chứ đoạn của thanh tra chỉ còn một viên đang căng thanh tra chỉ còn một viên đang căng thanh tra chỉ còn một viên đang căng thẳng và bên này mấy người đã ăn hết thẳng và bên này mấy người đã ăn hết thẳng và bên này mấy người đã ăn hết sạch chúng để lại cho mỗi người một con sạch chúng để lại cho mỗi người một con sạch chúng để lại cho mỗi người một con dao không biết là để làm gì nữa Chả lẽ dao không biết là để làm gì nữa Chả lẽ dao không biết là để làm gì nữa Chả lẽ để và người giết nhau à phía bên ngoài để và người giết nhau à phía bên ngoài để và người giết nhau à phía bên ngoài thanh tra đã bắn tên áo đen 1 viên vào thanh tra đã bắn tên áo đen 1 viên vào thanh tra đã bắn tên áo đen 1 viên vào vai nhưng hãng vẫn cứ lầm lũi tiến đến vai nhưng hãng vẫn cứ lầm lũi tiến đến vai nhưng hãng vẫn cứ lầm lũi tiến đến rồi từ từ bỏ trước mặt nạ ra hóa ra đây rồi từ từ bỏ trước mặt nạ ra hóa ra đây rồi từ từ bỏ trước mặt nạ ra hóa ra đây chính là người anh trai mà thanh tra vẫn chính là người anh trai mà thanh tra vẫn chính là người anh trai mà thanh tra vẫn tìm kiếm Vậy là người thắng cuộc năm tìm kiếm Vậy là người thắng cuộc năm tìm kiếm Vậy là người thắng cuộc năm trước ở Phủ Lý ngáo đen hắn mời cậu em trước ở Phủ Lý ngáo đen hắn mời cậu em trước ở Phủ Lý ngáo đen hắn mời cậu em tham gia nhưng bị từ chối nên cố tình tham gia nhưng bị từ chối nên cố tình tham gia nhưng bị từ chối nên cố tình bắn vào vai của cậu anh ruột để cậu anh bắn vào vai của cậu anh ruột để cậu anh bắn vào vai của cậu anh ruột để cậu anh ngã xuống biển nếu sống thì làm ai quay ngã xuống biển nếu sống thì làm ai quay ngã xuống biển nếu sống thì làm ai quay lại với ba người ngồi lầm lũi trong lại với ba người ngồi lầm lũi trong lại với ba người ngồi lầm lũi trong phòng cầm dao phòng thủ nam chính đương phòng cầm dao phòng thủ nam chính đương phòng cầm dao phòng thủ nam chính đương nhiên không phải muốn giết người chỉ là nhiên không phải muốn giết người chỉ là nhiên không phải muốn giết người chỉ là muốn Phòng bị quanh phía đối diện là anh muốn Phòng bị quanh phía đối diện là anh muốn Phòng bị quanh phía đối diện là anh em họ nhưng tiền nó là mù mắt cậu ta rồi em họ nhưng tiền nó là mù mắt cậu ta rồi em họ nhưng tiền nó là mù mắt cậu ta rồi Đúng thật cô gái là này còn nhắn tin hơn Đúng thật cô gái là này còn nhắn tin hơn Đúng thật cô gái là này còn nhắn tin hơn cậu ấy thấy cô gái không ổn nên anh muốn cậu ấy thấy cô gái không ổn nên anh muốn cậu ấy thấy cô gái không ổn nên anh muốn đến bảo vệ cùng hợp lực nhiều Thắng thì đến bảo vệ cùng hợp lực nhiều Thắng thì đến bảo vệ cùng hợp lực nhiều Thắng thì chia đôi tiền thưởng thằng chủ Sao lại chia đôi tiền thưởng thằng chủ Sao lại chia đôi tiền thưởng thằng chủ Sao lại còn khốn nạn nốt ba người bên cạnh đống còn khốn nạn nốt ba người bên cạnh đống còn khốn nạn nốt ba người bên cạnh đống tiền để lòng tham thuốc thuộc họ toàn tiền để lòng tham thuốc thuộc họ toàn tiền để lòng tham thuốc thuộc họ toàn khác nhau cô gái muốn Nam chính vừa sẽ khác nhau cô gái muốn Nam chính vừa sẽ khác nhau cô gái muốn Nam chính vừa sẽ lo cho em trai và mẹ của cậu Nam chính lo cho em trai và mẹ của cậu Nam chính lo cho em trai và mẹ của cậu Nam chính nhìn thấy chú em ngủ gật nên muốn lao tự nhìn thấy chú em ngủ gật nên muốn lao tự nhìn thấy chú em ngủ gật nên muốn lao tự giết luôn Nhưng cô gái nằm lại muốn Vĩ giết luôn Nhưng cô gái nằm lại muốn Vĩ giết luôn Nhưng cô gái nằm lại muốn Vĩ trú không phải là người xấu cơ mà lúc trú không phải là người xấu cơ mà lúc trú không phải là người xấu cơ mà lúc này anh mới biết cô gái đã bị thường sẵn này anh mới biết cô gái đã bị thường sẵn này anh mới biết cô gái đã bị thường sẵn rất vội chạy ra đập cửa kêu bác sĩ không rất vội chạy ra đập cửa kêu bác sĩ không rất vội chạy ra đập cửa kêu bác sĩ không ngờ chúng đã mang quan tài vào hóa ra là ngờ chúng đã mang quan tài vào hóa ra là ngờ chúng đã mang quan tài vào hóa ra là thằng anh kia đã ra tay sát hại cô gái thằng anh kia đã ra tay sát hại cô gái thằng anh kia đã ra tay sát hại cô gái nam chính thẳng nghĩ gì lao đến thắp nam chính thẳng nghĩ gì lao đến thắp nam chính thẳng nghĩ gì lao đến thắp hương cho cô Anh muốn giết cậu em trả hương cho cô Anh muốn giết cậu em trả hương cho cô Anh muốn giết cậu em trả thù nhưng quân lính đã nằm lại Tại sao thù nhưng quân lính đã nằm lại Tại sao thù nhưng quân lính đã nằm lại Tại sao không chia tiền mà phải sát hại nhau như không chia tiền mà phải sát hại nhau như không chia tiền mà phải sát hại nhau như thế 800 thì chia nhau cũng thường sống thế 800 thì chia nhau cũng thường sống thế 800 thì chia nhau cũng thường sống cả đời rồi mà người ta nói lòng làm tham cả đời rồi mà người ta nói lòng làm tham cả đời rồi mà người ta nói lòng làm tham con người vô đáy quả không sai ở cuối con người vô đáy quả không sai ở cuối con người vô đáy quả không sai ở cuối cùng chỉ còn lại hai em chiến đấu ở vòng cùng chỉ còn lại hai em chiến đấu ở vòng cùng chỉ còn lại hai em chiến đấu ở vòng này sẽ không đồng xu để biết ai tấn công này sẽ không đồng xu để biết ai tấn công này sẽ không đồng xu để biết ai tấn công vài phòng thủ nam chính may mắn được vài phòng thủ nam chính may mắn được vài phòng thủ nam chính may mắn được chọn vào lỗ tấn công còn thằng em sẽ về chọn vào lỗ tấn công còn thằng em sẽ về chọn vào lỗ tấn công còn thằng em sẽ về phòng thủ trò chơi cuối cùng này có tên phòng thủ trò chơi cuối cùng này có tên phòng thủ trò chơi cuối cùng này có tên là trò chơi con mực rất thịnh hành của là trò chơi con mực rất thịnh hành của là trò chơi con mực rất thịnh hành của trẻ con Hàn Quốc thập niên 90 người tấn trẻ con Hàn Quốc thập niên 90 người tấn trẻ con Hàn Quốc thập niên 90 người tấn công phải bước vào bên trong hình vẽ mực công phải bước vào bên trong hình vẽ mực công phải bước vào bên trong hình vẽ mực ống vượt qua người phòng thủ và đạp lên ống vượt qua người phòng thủ và đạp lên ống vượt qua người phòng thủ và đạp lên đầu của mực ống thì sẽ chiến thắng con đầu của mực ống thì sẽ chiến thắng con đầu của mực ống thì sẽ chiến thắng con người phòng thủ thì cần đẩy được người người phòng thủ thì cần đẩy được người người phòng thủ thì cần đẩy được người tấn công ra khỏi vạch và nếu 1 trong 2 tấn công ra khỏi vạch và nếu 1 trong 2 tấn công ra khỏi vạch và nếu 1 trong 2 người chết đi thì người còn lại sẽ dành người chết đi thì người còn lại sẽ dành người chết đi thì người còn lại sẽ dành chiến thắng lập tức trò chơi cũng được chiến thắng lập tức trò chơi cũng được chiến thắng lập tức trò chơi cũng được bắt đầu song những trò chơi con trẻ thì bắt đầu song những trò chơi con trẻ thì bắt đầu song những trò chơi con trẻ thì đây là trò công sức và tàn bạo nhất đây là trò công sức và tàn bạo nhất đây là trò công sức và tàn bạo nhất nhưng người tấn công lại có một bất lợi nhưng người tấn công lại có một bất lợi nhưng người tấn công lại có một bất lợi đó là chỉ được đi một chân cho tới khi đó là chỉ được đi một chân cho tới khi đó là chỉ được đi một chân cho tới khi vượt qua khổ của con mực Nam Chính rất vượt qua khổ của con mực Nam Chính rất vượt qua khổ của con mực Nam Chính rất khôn ném cát vào mặt thằng em dễ dàng khôn ném cát vào mặt thằng em dễ dàng khôn ném cát vào mặt thằng em dễ dàng vượt qua được của con mực giờ đã có thể vượt qua được của con mực giờ đã có thể vượt qua được của con mực giờ đã có thể đi bằng hai chân Đúng lúc này trời cũng đi bằng hai chân Đúng lúc này trời cũng đi bằng hai chân Đúng lúc này trời cũng đổ cơn mưa như thương hay cho thân phận đổ cơn mưa như thương hay cho thân phận đổ cơn mưa như thương hay cho thân phận hai người tri kỷ đã một thuở thơ ấu lớn hai người tri kỷ đã một thuở thơ ấu lớn hai người tri kỷ đã một thuở thơ ấu lớn lên bằng giờ vệ sinh tử với nhau Nam lên bằng giờ vệ sinh tử với nhau Nam lên bằng giờ vệ sinh tử với nhau Nam chính nhanh chóng giành được lợi thế đã chính nhanh chóng giành được lợi thế đã chính nhanh chóng giành được lợi thế đã bay được con dao của cậu em đi tiếc rằng bay được con dao của cậu em đi tiếc rằng bay được con dao của cậu em đi tiếc rằng anh vẫn mau chóng bị dồi dào mất cuộc anh vẫn mau chóng bị dồi dào mất cuộc anh vẫn mau chóng bị dồi dào mất cuộc đấu sống chết Cứ Thế diễn ra để cho mấy đấu sống chết Cứ Thế diễn ra để cho mấy đấu sống chết Cứ Thế diễn ra để cho mấy ông tỷ phú thế trên thưởng thức một lát ông tỷ phú thế trên thưởng thức một lát ông tỷ phú thế trên thưởng thức một lát sau Nam chính đã bị siết cổ rồi may mắn sau Nam chính đã bị siết cổ rồi may mắn sau Nam chính đã bị siết cổ rồi may mắn lắm Chỉ tiếc rằng cậu em đã gặp được con lắm Chỉ tiếc rằng cậu em đã gặp được con lắm Chỉ tiếc rằng cậu em đã gặp được con dao đâm người anh hai nhát Chẳng lẽ dao đâm người anh hai nhát Chẳng lẽ dao đâm người anh hai nhát Chẳng lẽ người anh sẽ kết thúc sinh mạng ở đây người anh sẽ kết thúc sinh mạng ở đây người anh sẽ kết thúc sinh mạng ở đây sao đúng nhắc kết liễu Nham chúng Giơ sao đúng nhắc kết liễu Nham chúng Giơ sao đúng nhắc kết liễu Nham chúng Giơ tay ra kẹt được con dao lại rồi Cắm tay ra kẹt được con dao lại rồi Cắm tay ra kẹt được con dao lại rồi Cắm thẳng vào chân thằng em người anh căm thẳng vào chân thằng em người anh căm thẳng vào chân thằng em người anh căm hận vì tiền mà cậu Em đã giết quá nhiều hận vì tiền mà cậu Em đã giết quá nhiều hận vì tiền mà cậu Em đã giết quá nhiều người Nhưng anh vẫn không thể nào ra tay người Nhưng anh vẫn không thể nào ra tay người Nhưng anh vẫn không thể nào ra tay được Anh bỏ mặc cậu Em lầm lũi tiến lên được Anh bỏ mặc cậu Em lầm lũi tiến lên được Anh bỏ mặc cậu Em lầm lũi tiến lên để cậu em chưa thành những kết liễu để cậu em chưa thành những kết liễu để cậu em chưa thành những kết liễu nhưng Trước Cửa Thiên Đường anh bỗng nhưng Trước Cửa Thiên Đường anh bỗng nhưng Trước Cửa Thiên Đường anh bỗng dừng lại anh nói rằng cô không chơi nữa dừng lại anh nói rằng cô không chơi nữa dừng lại anh nói rằng cô không chơi nữa luật chơi nói rằng nếu hai người đồng ý luật chơi nói rằng nếu hai người đồng ý luật chơi nói rằng nếu hai người đồng ý từ bọ hình trò chơi có thể dùng loại mà từ bọ hình trò chơi có thể dùng loại mà từ bọ hình trò chơi có thể dùng loại mà nếu người em đồng ý thì vẫn có thể giữ nếu người em đồng ý thì vẫn có thể giữ nếu người em đồng ý thì vẫn có thể giữ được mạng người anh đã từ bỏ 800 tỷ để được mạng người anh đã từ bỏ 800 tỷ để được mạng người anh đã từ bỏ 800 tỷ để cứu lấy người anh họ Mặc dù cậu ấy đã cứu lấy người anh họ Mặc dù cậu ấy đã cứu lấy người anh họ Mặc dù cậu ấy đã mấy lần hãm hại chết anh thật sự là một mấy lần hãm hại chết anh thật sự là một mấy lần hãm hại chết anh thật sự là một tình thương cao cả cậu em thấy mình tình thương cao cả cậu em thấy mình tình thương cao cả cậu em thấy mình không xứng đáng như vậy nên cắt cổ tự tử không xứng đáng như vậy nên cắt cổ tự tử không xứng đáng như vậy nên cắt cổ tự tử ra đi anh hãy về lo cho mẹ và vợ con anh ra đi anh hãy về lo cho mẹ và vợ con anh ra đi anh hãy về lo cho mẹ và vợ con anh là được Thực sự tôi đã khóc khi nhìn là được Thực sự tôi đã khóc khi nhìn là được Thực sự tôi đã khóc khi nhìn thấy cảnh này tên thủ lĩnh nói rằng các thấy cảnh này tên thủ lĩnh nói rằng các thấy cảnh này tên thủ lĩnh nói rằng các anh chỉ là những con ngựa luôn đừng quan anh chỉ là những con ngựa luôn đừng quan anh chỉ là những con ngựa luôn đừng quan tâm đến những người tạo ra khỏi chưa đó tâm đến những người tạo ra khỏi chưa đó tâm đến những người tạo ra khỏi chưa đó nói xong rồi Nam chính lại Bịt thuốc mê nói xong rồi Nam chính lại Bịt thuốc mê nói xong rồi Nam chính lại Bịt thuốc mê và ngắn Xuống giữa con đường đông đúc và ngắn Xuống giữa con đường đông đúc và ngắn Xuống giữa con đường đông đúc trên mùng còn nhận một thẻ ATM anh lập trên mùng còn nhận một thẻ ATM anh lập trên mùng còn nhận một thẻ ATM anh lập tức mang đến đây để rút số tiền quả tức mang đến đây để rút số tiền quả tức mang đến đây để rút số tiền quả nhiên là 46 vì luôn người đầu tiên anh nhiên là 46 vì luôn người đầu tiên anh nhiên là 46 vì luôn người đầu tiên anh gặp là người gì mẹ của thằng em gửi chết gặp là người gì mẹ của thằng em gửi chết gặp là người gì mẹ của thằng em gửi chết anh bằng cái cổ nó nghẹn đắng lại không anh bằng cái cổ nó nghẹn đắng lại không anh bằng cái cổ nó nghẹn đắng lại không thể nói được gì anh nhanh chóng về nhà thể nói được gì anh nhanh chóng về nhà thể nói được gì anh nhanh chóng về nhà gặp mẹ nhưng mẹ anh cũng đã mất rồi lúc gặp mẹ nhưng mẹ anh cũng đã mất rồi lúc gặp mẹ nhưng mẹ anh cũng đã mất rồi lúc nghèo khó mẹ một tay nuôi con khôn lớn nghèo khó mẹ một tay nuôi con khôn lớn nghèo khó mẹ một tay nuôi con khôn lớn đến lúc con dầu rồi thì mẹ lại bỏ con đi đến lúc con dầu rồi thì mẹ lại bỏ con đi đến lúc con dầu rồi thì mẹ lại bỏ con đi con xin lỗi mẹ một năm sau Nam chính đã con xin lỗi mẹ một năm sau Nam chính đã con xin lỗi mẹ một năm sau Nam chính đã hiểu vị như chung thấy đích thân giám hiểu vị như chung thấy đích thân giám hiểu vị như chung thấy đích thân giám đốc ngân hàng đến gợi mở sổ tiết kiệm đốc ngân hàng đến gợi mở sổ tiết kiệm đốc ngân hàng đến gợi mở sổ tiết kiệm cho anh nhưng Nam chứng chỉ hỏi sinh ông cho anh nhưng Nam chứng chỉ hỏi sinh ông cho anh nhưng Nam chứng chỉ hỏi sinh ông chú 10.000 rồi mua chai rượu ra ngồi bờ chú 10.000 rồi mua chai rượu ra ngồi bờ chú 10.000 rồi mua chai rượu ra ngồi bờ sông uống một bà cụ bán hàng rong đến sông uống một bà cụ bán hàng rong đến sông uống một bà cụ bán hàng rong đến mời mua hoa không ngờ rằng bên trong lại mời mua hoa không ngờ rằng bên trong lại mời mua hoa không ngờ rằng bên trong lại là một tấm thiệp của tổ chức trên trẻ là một tấm thiệp của tổ chức trên trẻ là một tấm thiệp của tổ chức trên trẻ con như một địa chỉ rõ ràng Nam chính con như một địa chỉ rõ ràng Nam chính con như một địa chỉ rõ ràng Nam chính theo địa chỉ đích thân đến địa điểm đến theo địa chỉ đích thân đến địa điểm đến theo địa chỉ đích thân đến địa điểm đến tận nơi anh gặp lại cụ già ung thư hôm tận nơi anh gặp lại cụ già ung thư hôm tận nơi anh gặp lại cụ già ung thư hôm trước vậy có nghĩa ông này chính là trước vậy có nghĩa ông này chính là trước vậy có nghĩa ông này chính là chúng cuối này sao tại sao ông lại bày chúng cuối này sao tại sao ông lại bày chúng cuối này sao tại sao ông lại bày ra trò đó ông cụ không trả lời mà chỉ ra ra trò đó ông cụ không trả lời mà chỉ ra ra trò đó ông cụ không trả lời mà chỉ ra một người vô gia cư bên dưới nếu không một người vô gia cư bên dưới nếu không một người vô gia cư bên dưới nếu không ai giúp hắn thì sẽ chết cóng thôi ông ai giúp hắn thì sẽ chết cóng thôi ông ai giúp hắn thì sẽ chết cóng thôi ông cực rằng tới 12 giờ đêm mà không ai dưới cực rằng tới 12 giờ đêm mà không ai dưới cực rằng tới 12 giờ đêm mà không ai dưới giúp hắn thì ông sẽ thắng Còn nếu có giúp hắn thì ông sẽ thắng Còn nếu có giúp hắn thì ông sẽ thắng Còn nếu có người giúp đỡ hắn thì ông sẽ thua Nếu người giúp đỡ hắn thì ông sẽ thua Nếu người giúp đỡ hắn thì ông sẽ thua Nếu ông già thua thì ông ta chấp nhận thôi ông già thua thì ông ta chấp nhận thôi ông già thua thì ông ta chấp nhận thôi Nam chứ giết còn ông Thắng thì nam chính Nam chứ giết còn ông Thắng thì nam chính Nam chứ giết còn ông Thắng thì nam chính phải như người ông ta Nam chính hỏi tại phải như người ông ta Nam chính hỏi tại phải như người ông ta Nam chính hỏi tại sao ông già này lại nhiều tiền như vậy sao ông già này lại nhiều tiền như vậy sao ông già này lại nhiều tiền như vậy Thì ra ông ta tạo ra các phần mềm cho Thì ra ông ta tạo ra các phần mềm cho Thì ra ông ta tạo ra các phần mềm cho vay lãi cao dồi Thuê nhiều người gọi vay lãi cao dồi Thuê nhiều người gọi vay lãi cao dồi Thuê nhiều người gọi điện và đi đòi em ăn chuối mau chỉ còn 5 điện và đi đòi em ăn chuối mau chỉ còn 5 điện và đi đòi em ăn chuối mau chỉ còn 5 phút nhưng vẫn không ai giúp đỡ anh phút nhưng vẫn không ai giúp đỡ anh phút nhưng vẫn không ai giúp đỡ anh chẳng sắp chết lạnh ông già nói rằng khi chẳng sắp chết lạnh ông già nói rằng khi chẳng sắp chết lạnh ông già nói rằng khi ông và các tỷ phú quá nhiều tiền ăn gì ông và các tỷ phú quá nhiều tiền ăn gì ông và các tỷ phú quá nhiều tiền ăn gì trên thì mua sắm gì cũng không làm cho trên thì mua sắm gì cũng không làm cho trên thì mua sắm gì cũng không làm cho học vui nữa mọi thứ đều có thể sở hữu học vui nữa mọi thứ đều có thể sở hữu học vui nữa mọi thứ đều có thể sở hữu nên họ bắt đầu chán đời nên ông và đám nên họ bắt đầu chán đời nên ông và đám nên họ bắt đầu chán đời nên ông và đám tỷ phú và tìm ra một tí khiến họ thấy tỷ phú và tìm ra một tí khiến họ thấy tỷ phú và tìm ra một tí khiến họ thấy thú vị kết quả là Trò Chơi Sinh Tồn ác thú vị kết quả là Trò Chơi Sinh Tồn ác thú vị kết quả là Trò Chơi Sinh Tồn ác liệt kê ra đời vì sắp chết nên ông nghĩ liệt kê ra đời vì sắp chết nên ông nghĩ liệt kê ra đời vì sắp chết nên ông nghĩ ra mấy trò trẻ con Để Nhớ Lại Ký Ức Tuổi ra mấy trò trẻ con Để Nhớ Lại Ký Ức Tuổi ra mấy trò trẻ con Để Nhớ Lại Ký Ức Tuổi Thơ đúng lúc tương đồng thú máu 12 giờ Thơ đúng lúc tương đồng thú máu 12 giờ Thơ đúng lúc tương đồng thú máu 12 giờ chàng thanh niên cũng được giúp đỡ còn chàng thanh niên cũng được giúp đỡ còn chàng thanh niên cũng được giúp đỡ còn ông già cũng tạm biệt cuộc sống ngừng ông già cũng tạm biệt cuộc sống ngừng ông già cũng tạm biệt cuộc sống ngừng lại hết con người cho kẻ bí ẩn đứng phía lại hết con người cho kẻ bí ẩn đứng phía lại hết con người cho kẻ bí ẩn đứng phía sau còn Nam chính cũng đã yêu đời Trở sau còn Nam chính cũng đã yêu đời Trở sau còn Nam chính cũng đã yêu đời Trở lại giúp đỡ cậu bé em trai của cô gái và lại giúp đỡ cậu bé em trai của cô gái và lại giúp đỡ cậu bé em trai của cô gái và người mẹ thằng em đây là tổng số tiền người mẹ thằng em đây là tổng số tiền người mẹ thằng em đây là tổng số tiền cháu mẹ con trai gì Nam chính bước ra cháu mẹ con trai gì Nam chính bước ra cháu mẹ con trai gì Nam chính bước ra bến tàu không ngờ lại nhìn thấy thành bến tàu không ngờ lại nhìn thấy thành bến tàu không ngờ lại nhìn thấy thành người đàn ông đẹp trai nhất thế giới người đàn ông đẹp trai nhất thế giới người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đang Dạ chào người khác tiếc rằng tới đang Dạ chào người khác tiếc rằng tới đang Dạ chào người khác tiếc rằng tới nơi thì hắn đã lên tàu đi rồi anh quyết nơi thì hắn đã lên tàu đi rồi anh quyết nơi thì hắn đã lên tàu đi rồi anh quyết định sẽ đi tìm tụi này bằng được để mắt định sẽ đi tìm tụi này bằng được để mắt định sẽ đi tìm tụi này bằng được để mắt cũng phải trả giá khi sự một tạm thời cũng phải trả giá khi sự một tạm thời cũng phải trả giá khi sự một tạm thời khác lại ở đây mong nhà phát hành sớm khác lại ở đây mong nhà phát hành sớm khác lại ở đây mong nhà phát hành sớm Gia phần 2 Để mình review cho các bạn Gia phần 2 Để mình review cho các bạn Gia phần 2 Để mình review cho các bạn nhé Bye bye em Xin cảm ơn các bạn đã nhé Bye bye em Xin cảm ơn các bạn đã nhé Bye bye em Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2