Review Phim Trò Chơi Con Mực Squid Game 2021 - Trò Chơi Kịch Tính Và Dã Man Nhất Lịch Sử

6,176,009
2,284
review phim trò chơi con mực squid game full, Review Phim Trò Chơi Con Mực Squid Game 2021 - Trò Chơi Kịch Tính Và Dã Man Nhất Lịch Sử, review phim trò chơi con mực squid game tap 1, Review Phim Trò Chơi Con Mực tập 1 tập 2 tập 3, review phim kinh dị hay nhất trò chơi con mực squid game full, trò chơi con mực tập 1/3, Link trò chơi con mực tập 1 2 3 : https://youtu.be/_R22Tll3gIA Link trò chơi con mực tập 4 5 6 : https://youtu.be/DKIyoHQUFGU Link trò chơi con mực tập 7 8 9 : https://youtu.be/Gb1MS9ImOcs Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim 2: https://www.youtube.com/channel/UCzZyeoBFt2FAv56p_YajpmQ?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #trochoiconmuc
khi mua phim xin chào các bạn Trò Chơi khi mua phim xin chào các bạn Trò Chơi khi mua phim xin chào các bạn Trò Chơi Sinh Tồn luôn gay cấn và kích thích cảm Sinh Tồn luôn gay cấn và kích thích cảm Sinh Tồn luôn gay cấn và kích thích cảm xúc đến tột độ có thể nói lâu lắm rồi xúc đến tột độ có thể nói lâu lắm rồi xúc đến tột độ có thể nói lâu lắm rồi Hàn Quốc với cho ra một bộ phim hay đến Hàn Quốc với cho ra một bộ phim hay đến Hàn Quốc với cho ra một bộ phim hay đến thế này sự kịch tính và cảm xúc còn được thế này sự kịch tính và cảm xúc còn được thế này sự kịch tính và cảm xúc còn được đẩy lên tới cực hạn khi có giấy hàng mấy đẩy lên tới cực hạn khi có giấy hàng mấy đẩy lên tới cực hạn khi có giấy hàng mấy trăm người bỏ mạng ngay khi tham gia trò trăm người bỏ mạng ngay khi tham gia trò trăm người bỏ mạng ngay khi tham gia trò chơi nó hay tới mức mình phải thức trắng chơi nó hay tới mức mình phải thức trắng chơi nó hay tới mức mình phải thức trắng đêm để review cho bằng được nhau cùng đêm để review cho bằng được nhau cùng đêm để review cho bằng được nhau cùng theo dõi đến cuối xem kết cục sẽ ra sao theo dõi đến cuối xem kết cục sẽ ra sao theo dõi đến cuối xem kết cục sẽ ra sao nhé Nam chính Lee hơn bốn là kẻ thất nhé Nam chính Lee hơn bốn là kẻ thất nhé Nam chính Lee hơn bốn là kẻ thất nghiệp nghèo đói hơn nữa lại vay tiền nghiệp nghèo đói hơn nữa lại vay tiền nghiệp nghèo đói hơn nữa lại vay tiền quá ác quá nhiều vị đại ca s giấy bán quá ác quá nhiều vị đại ca s giấy bán quá ác quá nhiều vị đại ca s giấy bán thận nếu một tháng sau không trả vợ anh thận nếu một tháng sau không trả vợ anh thận nếu một tháng sau không trả vợ anh đã li dị và lấy chồng khác có thể nói đã li dị và lấy chồng khác có thể nói đã li dị và lấy chồng khác có thể nói cuộc sống của anh rất chán đời đến việc cuộc sống của anh rất chán đời đến việc cuộc sống của anh rất chán đời đến việc mắt cái bảo hiểm cũng bị lỡ chuyến đúng mắt cái bảo hiểm cũng bị lỡ chuyến đúng mắt cái bảo hiểm cũng bị lỡ chuyến đúng lúc này người đàn ông đẹp trai nhất thế lúc này người đàn ông đẹp trai nhất thế lúc này người đàn ông đẹp trai nhất thế giới xuất hiện hắn gạ theo những người giới xuất hiện hắn gạ theo những người giới xuất hiện hắn gạ theo những người nghèo chưa Chào đập giấy mỗi lần thắng nghèo chưa Chào đập giấy mỗi lần thắng nghèo chưa Chào đập giấy mỗi lần thắng thì được 100.000 Won Còn nếu thua thì thì được 100.000 Won Còn nếu thua thì thì được 100.000 Won Còn nếu thua thì chị bị cắt một cái có thể nói người chị bị cắt một cái có thể nói người chị bị cắt một cái có thể nói người nghèo nào cũng tham gia Phần thưởng thì nghèo nào cũng tham gia Phần thưởng thì nghèo nào cũng tham gia Phần thưởng thì lớn màn hình phạt lại quá nhẹ bắt đầu lớn màn hình phạt lại quá nhẹ bắt đầu lớn màn hình phạt lại quá nhẹ bắt đầu tiên được xuống kết quả chả ra gì đến tiên được xuống kết quả chả ra gì đến tiên được xuống kết quả chả ra gì đến lượt anh chàng đẹp trai quả nhiên đã đập lượt anh chàng đẹp trai quả nhiên đã đập lượt anh chàng đẹp trai quả nhiên đã đập này được lên ngày thì chim non mà còn này được lên ngày thì chim non mà còn này được lên ngày thì chim non mà còn đòi ra gió nam chính Bắt đầu cái dài lắm đòi ra gió nam chính Bắt đầu cái dài lắm đòi ra gió nam chính Bắt đầu cái dài lắm rồi nhưng mà càng chơi lại càng thua rồi nhưng mà càng chơi lại càng thua rồi nhưng mà càng chơi lại càng thua động tác hẳn là người đàn ông này có bí động tác hẳn là người đàn ông này có bí động tác hẳn là người đàn ông này có bí quyết gì đó mà được phát nào cũng ăn quyết gì đó mà được phát nào cũng ăn quyết gì đó mà được phát nào cũng ăn khiến Nam sữa tươi cả nhưng chả nhẽ mua khiến Nam sữa tươi cả nhưng chả nhẽ mua khiến Nam sữa tươi cả nhưng chả nhẽ mua máy hay sao hội huyện mãi cũng phải có máy hay sao hội huyện mãi cũng phải có máy hay sao hội huyện mãi cũng phải có ngày thành công chứ muốn đánh để trả thù ngày thành công chứ muốn đánh để trả thù ngày thành công chứ muốn đánh để trả thù lắm nhưng nhận 100.000 vẫn hơn hắn bắt lắm nhưng nhận 100.000 vẫn hơn hắn bắt lắm nhưng nhận 100.000 vẫn hơn hắn bắt đầu gặp chèo Nham chứng kiếm tiền nhiều đầu gặp chèo Nham chứng kiếm tiền nhiều đầu gặp chèo Nham chứng kiếm tiền nhiều hơn nữa Nam chính từ chối ngay Vì sợ bị hơn nữa Nam chính từ chối ngay Vì sợ bị hơn nữa Nam chính từ chối ngay Vì sợ bị lừa đảo không ngờ rằng hắn đọc đúng hết lừa đảo không ngờ rằng hắn đọc đúng hết lừa đảo không ngờ rằng hắn đọc đúng hết tất cả tông ty họ hàng còn biết rằng anh tất cả tông ty họ hàng còn biết rằng anh tất cả tông ty họ hàng còn biết rằng anh đang vay nặng lãi 160 triệu Won muốn đang vay nặng lãi 160 triệu Won muốn đang vay nặng lãi 160 triệu Won muốn tham gia thì cứ gọi cho tôi đúng là đang tham gia thì cứ gọi cho tôi đúng là đang tham gia thì cứ gọi cho tôi đúng là đang cơn khát nước lại gặp anh đái đường về cơn khát nước lại gặp anh đái đường về cơn khát nước lại gặp anh đái đường về nhà vui Mình muốn hỏi đưa tiền cho mẹ nhà vui Mình muốn hỏi đưa tiền cho mẹ nhà vui Mình muốn hỏi đưa tiền cho mẹ không ngờ và mẹ báo tin cực sock Sang không ngờ và mẹ báo tin cực sock Sang không ngờ và mẹ báo tin cực sock Sang Năm Con gái anh sẽ theo bố dượng sang Mỹ Năm Con gái anh sẽ theo bố dượng sang Mỹ Năm Con gái anh sẽ theo bố dượng sang Mỹ sống luôn nhưng chỉ cần Nham chứng sống luôn nhưng chỉ cần Nham chứng sống luôn nhưng chỉ cần Nham chứng jihoon có tiền thì sẽ dành được quyền jihoon có tiền thì sẽ dành được quyền jihoon có tiền thì sẽ dành được quyền nuôi con gái ở lại mà mẹ thật ngày sinh nuôi con gái ở lại mà mẹ thật ngày sinh nuôi con gái ở lại mà mẹ thật ngày sinh con trai đừng để cháu Bà đi xa đúng là con trai đừng để cháu Bà đi xa đúng là con trai đừng để cháu Bà đi xa đúng là tình thế bức bách quá rồi Nam chính tình thế bức bách quá rồi Nam chính tình thế bức bách quá rồi Nam chính quyết định gọi người đàn ông để tham gia quyết định gọi người đàn ông để tham gia quyết định gọi người đàn ông để tham gia trò chơi con mực không ngờ rằng vừa lên trò chơi con mực không ngờ rằng vừa lên trò chơi con mực không ngờ rằng vừa lên xe đã bị xịt thuốc mê đến khi tỉnh lại xe đã bị xịt thuốc mê đến khi tỉnh lại xe đã bị xịt thuốc mê đến khi tỉnh lại thấy hàng trăm người giống mình vậy là thấy hàng trăm người giống mình vậy là thấy hàng trăm người giống mình vậy là anh đã chính thức tham gia trò chơi sinh anh đã chính thức tham gia trò chơi sinh anh đã chính thức tham gia trò chơi sinh tử mà quy mô của nó rất lớn chưa bao giờ tử mà quy mô của nó rất lớn chưa bao giờ tử mà quy mô của nó rất lớn chưa bao giờ hoành tráng thế này ông già này mang số hoành tráng thế này ông già này mang số hoành tráng thế này ông già này mang số áo đầu tiên còn nam tính mang số hiệu áo đầu tiên còn nam tính mang số hiệu áo đầu tiên còn nam tính mang số hiệu cuối cùng khoản trò chơi là những kẻ mặc cuối cùng khoản trò chơi là những kẻ mặc cuối cùng khoản trò chơi là những kẻ mặc áo đỏ tổng cộng sẽ có 6 vòng chơi trong áo đỏ tổng cộng sẽ có 6 vòng chơi trong áo đỏ tổng cộng sẽ có 6 vòng chơi trong vài ngày tới hóa ra ở đây mọi người đều vài ngày tới hóa ra ở đây mọi người đều vài ngày tới hóa ra ở đây mọi người đều có điểm chung họ Em đang nợ nần chồng có điểm chung họ Em đang nợ nần chồng có điểm chung họ Em đang nợ nần chồng chất Nếu Ai thắng giải cũng sẽ trở thành chất Nếu Ai thắng giải cũng sẽ trở thành chất Nếu Ai thắng giải cũng sẽ trở thành tỷ phú luôn mà Luật chơi là gì thì khi tỷ phú luôn mà Luật chơi là gì thì khi tỷ phú luôn mà Luật chơi là gì thì khi nào chơi mới công bố ai không chơi thì nào chơi mới công bố ai không chơi thì nào chơi mới công bố ai không chơi thì giờ có thể bỏ về mọi người nghĩ đơn giản giờ có thể bỏ về mọi người nghĩ đơn giản giờ có thể bỏ về mọi người nghĩ đơn giản nên điều tiến lên ký giấy cam kết mà nên điều tiến lên ký giấy cam kết mà nên điều tiến lên ký giấy cam kết mà không biết rằng thảm họa kinh hoàng đang không biết rằng thảm họa kinh hoàng đang không biết rằng thảm họa kinh hoàng đang chờ đón phía sau ký giấy xong lập tức chờ đón phía sau ký giấy xong lập tức chờ đón phía sau ký giấy xong lập tức trò chơi được bắt đầu kẻ bí ẩn bắt đầu trò chơi được bắt đầu kẻ bí ẩn bắt đầu trò chơi được bắt đầu kẻ bí ẩn bắt đầu kích hoạt 456 người bước ra một phòng kích hoạt 456 người bước ra một phòng kích hoạt 456 người bước ra một phòng chơi cực to luật chơi vào ngày rất là chơi cực to luật chơi vào ngày rất là chơi cực to luật chơi vào ngày rất là đơn giản khi có hiệu lệnh sẽ di chuyển đơn giản khi có hiệu lệnh sẽ di chuyển đơn giản khi có hiệu lệnh sẽ di chuyển lên và khi búp bê quay lại thì không lên và khi búp bê quay lại thì không lên và khi búp bê quay lại thì không được tự động A khởi động sẽ bị loại ngay được tự động A khởi động sẽ bị loại ngay được tự động A khởi động sẽ bị loại ngay trong vòng 5 phút phải về việc thích lần trong vòng 5 phút phải về việc thích lần trong vòng 5 phút phải về việc thích lần đầu tiên bắt đầu diễn ra nhưng vì chạy đầu tiên bắt đầu diễn ra nhưng vì chạy đầu tiên bắt đầu diễn ra nhưng vì chạy quá nhanh mà thanh niên vẫn còn cử động quá nhanh mà thanh niên vẫn còn cử động quá nhanh mà thanh niên vẫn còn cử động kết quả một tiếng súng vang lên mọi kết quả một tiếng súng vang lên mọi kết quả một tiếng súng vang lên mọi người bắt đầu lo âu không hiểu hiện loại người bắt đầu lo âu không hiểu hiện loại người bắt đầu lo âu không hiểu hiện loại là như nào nữa tiếp theo là luật chơi là như nào nữa tiếp theo là luật chơi là như nào nữa tiếp theo là luật chơi thứ hai thanh niên kia bắt đầu nôn ra thứ hai thanh niên kia bắt đầu nôn ra thứ hai thanh niên kia bắt đầu nôn ra máu khiến bạn này hoảng sợ không giữ máu khiến bạn này hoảng sợ không giữ máu khiến bạn này hoảng sợ không giữ được mình khi bỏ sẽ hiển vị cũng bắn được mình khi bỏ sẽ hiển vị cũng bắn được mình khi bỏ sẽ hiển vị cũng bắn chết sau lần này cả đoàn người xương Sao chết sau lần này cả đoàn người xương Sao chết sau lần này cả đoàn người xương Sao giờ mới biết chúng giết người thì đã quá giờ mới biết chúng giết người thì đã quá giờ mới biết chúng giết người thì đã quá muộn càng hoảng loạn lại càng bỏ chạy muộn càng hoảng loạn lại càng bỏ chạy muộn càng hoảng loạn lại càng bỏ chạy nhiều hơn những lòng chứng cứ thế thả ra nhiều hơn những lòng chứng cứ thế thả ra nhiều hơn những lòng chứng cứ thế thả ra bắn hàng trăm người bị giết một cách hết bắn hàng trăm người bị giết một cách hết bắn hàng trăm người bị giết một cách hết sức dã man tốc độ tàn sát Nó ở cái tầm sức dã man tốc độ tàn sát Nó ở cái tầm sức dã man tốc độ tàn sát Nó ở cái tầm diệt chủng mức kinh dị lớn chưa có từng diệt chủng mức kinh dị lớn chưa có từng diệt chủng mức kinh dị lớn chưa có từng kẻ bí ẩn bên trong thản nhiên uống nước kẻ bí ẩn bên trong thản nhiên uống nước kẻ bí ẩn bên trong thản nhiên uống nước được chơi lại được anh một lần thua cuộc được chơi lại được anh một lần thua cuộc được chơi lại được anh một lần thua cuộc ở đây có nghĩa là mất mạng nhưng không ở đây có nghĩa là mất mạng nhưng không ở đây có nghĩa là mất mạng nhưng không ngờ lại có ông cụ này hơn Hỏi chơi đùa ngờ lại có ông cụ này hơn Hỏi chơi đùa ngờ lại có ông cụ này hơn Hỏi chơi đùa hóa ra ông đã ung thư Thì đằng nào cũng hóa ra ông đã ung thư Thì đằng nào cũng hóa ra ông đã ung thư Thì đằng nào cũng vậy mỗi lượt chơi lại thêm một mình ra vậy mỗi lượt chơi lại thêm một mình ra vậy mỗi lượt chơi lại thêm một mình ra đi ở trong này không có nhân từ hay là đi ở trong này không có nhân từ hay là đi ở trong này không có nhân từ hay là phản kháng mà thời gian cứ thế trôi qua phản kháng mà thời gian cứ thế trôi qua phản kháng mà thời gian cứ thế trôi qua còn mạng người cũng lần lượt bỏ lại cô còn mạng người cũng lần lượt bỏ lại cô còn mạng người cũng lần lượt bỏ lại cô gái rất thông minh cứ lúc sau mà đi Vậy gái rất thông minh cứ lúc sau mà đi Vậy gái rất thông minh cứ lúc sau mà đi Vậy thì cảm biến sẽ không cách được nhưng thì cảm biến sẽ không cách được nhưng thì cảm biến sẽ không cách được nhưng nhiều đi trước Nam chính cũng bị hạn rồi nhiều đi trước Nam chính cũng bị hạn rồi nhiều đi trước Nam chính cũng bị hạn rồi lại Liên kẻ khác vừa bán chân anh lại lại Liên kẻ khác vừa bán chân anh lại lại Liên kẻ khác vừa bán chân anh lại nghiên cứu nhưng hoàn cảnh này anh cũng nghiên cứu nhưng hoàn cảnh này anh cũng nghiên cứu nhưng hoàn cảnh này anh cũng chẳng làm được gì bởi thời gian chỉ còn chẳng làm được gì bởi thời gian chỉ còn chẳng làm được gì bởi thời gian chỉ còn hơn 1 phút những con người khốn khổ tham hơn 1 phút những con người khốn khổ tham hơn 1 phút những con người khốn khổ tham gia trò chơi đổi mạng sống để mua vui gia trò chơi đổi mạng sống để mua vui gia trò chơi đổi mạng sống để mua vui cho cái nào đó vài trăm người nằm xuống cho cái nào đó vài trăm người nằm xuống cho cái nào đó vài trăm người nằm xuống Vũng máu cùng chỉ đổi được một cái nhắc Vũng máu cùng chỉ đổi được một cái nhắc Vũng máu cùng chỉ đổi được một cái nhắc nét của hãng ta ông cụ già và nhiều nét của hãng ta ông cụ già và nhiều nét của hãng ta ông cụ già và nhiều người đã về tới đích trong khi Nam chính người đã về tới đích trong khi Nam chính người đã về tới đích trong khi Nam chính vẫn kẹt lại phía sau mày rằng khi ngã vẫn kẹt lại phía sau mày rằng khi ngã vẫn kẹt lại phía sau mày rằng khi ngã của anh thằng Ấn Độ kịp thời nối lại Và của anh thằng Ấn Độ kịp thời nối lại Và của anh thằng Ấn Độ kịp thời nối lại Và họ cũng là người cuối cùng về đích hiển họ cũng là người cuối cùng về đích hiển họ cũng là người cuối cùng về đích hiển nhiên những người còn sót lại không bị nhiên những người còn sót lại không bị nhiên những người còn sót lại không bị bắn bỏ không thương tiếc gì cuộc đại bắn bỏ không thương tiếc gì cuộc đại bắn bỏ không thương tiếc gì cuộc đại thảm sát cũng Khép Lại tập 1 vào đây tập thảm sát cũng Khép Lại tập 1 vào đây tập thảm sát cũng Khép Lại tập 1 vào đây tập 2 bắt đầu với việc họ hiểu những con 2 bắt đầu với việc họ hiểu những con 2 bắt đầu với việc họ hiểu những con người đã chết ở tập 1 Những ai còn cựa người đã chết ở tập 1 Những ai còn cựa người đã chết ở tập 1 Những ai còn cựa quậy sống sót cũng lập tức bị từ sống quậy sống sót cũng lập tức bị từ sống quậy sống sót cũng lập tức bị từ sống luôn tập 2 ngày mang tên địa ngục sau luôn tập 2 ngày mang tên địa ngục sau luôn tập 2 ngày mang tên địa ngục sau vòng 1 chỉ còn sống được 201 người mà cô vòng 1 chỉ còn sống được 201 người mà cô vòng 1 chỉ còn sống được 201 người mà cô này sợ hãi quỳ Xin chào chơi lại Bởi cô này sợ hãi quỳ Xin chào chơi lại Bởi cô này sợ hãi quỳ Xin chào chơi lại Bởi cô còn có con Thơm và mẹ già ở nhà ai ở đây còn có con Thơm và mẹ già ở nhà ai ở đây còn có con Thơm và mẹ già ở nhà ai ở đây cũng đều có người thân đang chờ đợi nên cũng đều có người thân đang chờ đợi nên cũng đều có người thân đang chờ đợi nên rất nhiều người cũng quỳ xuống xin Nếu rất nhiều người cũng quỳ xuống xin Nếu rất nhiều người cũng quỳ xuống xin Nếu các người muốn thì có thể bỏ phiếu dừng các người muốn thì có thể bỏ phiếu dừng các người muốn thì có thể bỏ phiếu dừng lại nhưng trước tiên hãy nhìn phần lại nhưng trước tiên hãy nhìn phần lại nhưng trước tiên hãy nhìn phần thưởng rồi fan quả cầu may mắn bắt đầu thưởng rồi fan quả cầu may mắn bắt đầu thưởng rồi fan quả cầu may mắn bắt đầu rơi tiền xuống sau vòng 1 Đã có 255 rơi tiền xuống sau vòng 1 Đã có 255 rơi tiền xuống sau vòng 1 Đã có 255 người bị loại mà mỗi người trị giá 100 người bị loại mà mỗi người trị giá 100 người bị loại mà mỗi người trị giá 100 triệu buôn vậy trong đó đã có hơn 25 tỷ triệu buôn vậy trong đó đã có hơn 25 tỷ triệu buôn vậy trong đó đã có hơn 25 tỷ nếu dừng lại thì mỗi gia đình người chết nếu dừng lại thì mỗi gia đình người chết nếu dừng lại thì mỗi gia đình người chết sẽ được nhận 100 triệu này tổng giải sẽ được nhận 100 triệu này tổng giải sẽ được nhận 100 triệu này tổng giải thưởng cho bà Sáu vòng đã là hơn 45 tỷ thưởng cho bà Sáu vòng đã là hơn 45 tỷ thưởng cho bà Sáu vòng đã là hơn 45 tỷ buôn nó tương đương hơn 800 triệu tiền buôn nó tương đương hơn 800 triệu tiền buôn nó tương đương hơn 800 triệu tiền Việt ai muốn tiếp tục ấn nút màu xanh Việt ai muốn tiếp tục ấn nút màu xanh Việt ai muốn tiếp tục ấn nút màu xanh còn ai muốn dừng lại hay Ấn màu đỏ thứ còn ai muốn dừng lại hay Ấn màu đỏ thứ còn ai muốn dừng lại hay Ấn màu đỏ thứ tự mỏ Hiếu sẽ từ cao đến thấp Nam chính tự mỏ Hiếu sẽ từ cao đến thấp Nam chính tự mỏ Hiếu sẽ từ cao đến thấp Nam chính giờ chỉ muốn gặp con nên muốn về nhà giờ chỉ muốn gặp con nên muốn về nhà giờ chỉ muốn gặp con nên muốn về nhà nhưng người khác nhìn thấy tiền thì lại nhưng người khác nhìn thấy tiền thì lại nhưng người khác nhìn thấy tiền thì lại nghĩ khác đôi khi lòng tham quá lớn hơn nghĩ khác đôi khi lòng tham quá lớn hơn nghĩ khác đôi khi lòng tham quá lớn hơn cả mạng sống của mình nó phản ánh đúng cả mạng sống của mình nó phản ánh đúng cả mạng sống của mình nó phản ánh đúng thực tế xã hội nhưng cũng nhiều người vì thực tế xã hội nhưng cũng nhiều người vì thực tế xã hội nhưng cũng nhiều người vì tiền mà sẵn sàng liều chết từ đó nảy tiền mà sẵn sàng liều chết từ đó nảy tiền mà sẵn sàng liều chết từ đó nảy sinh ra mâu thuẫn những người muốn tiếp sinh ra mâu thuẫn những người muốn tiếp sinh ra mâu thuẫn những người muốn tiếp tục rằng về nhà mà không có tiền thì tục rằng về nhà mà không có tiền thì tục rằng về nhà mà không có tiền thì sống hơn gì là chết nhưng mà chết thì sống hơn gì là chết nhưng mà chết thì sống hơn gì là chết nhưng mà chết thì chết cụ mày đi đi tao và làm gì cuộc bỏ chết cụ mày đi đi tao và làm gì cuộc bỏ chết cụ mày đi đi tao và làm gì cuộc bỏ phiếu nhanh chóng đi đến hồi kết hai bên phiếu nhanh chóng đi đến hồi kết hai bên phiếu nhanh chóng đi đến hồi kết hai bên bằng nhau thì còn một cụ già bị ung thư bằng nhau thì còn một cụ già bị ung thư bằng nhau thì còn một cụ già bị ung thư tuyến đến Nam chính nhìn thấy vậy cũng tuyến đến Nam chính nhìn thấy vậy cũng tuyến đến Nam chính nhìn thấy vậy cũng biết kết quả rồi Không Ngờ Rằng từ 100 biết kết quả rồi Không Ngờ Rằng từ 100 biết kết quả rồi Không Ngờ Rằng từ 100 người kia sống nên chấp nhận sẽ dừng người kia sống nên chấp nhận sẽ dừng người kia sống nên chấp nhận sẽ dừng cuộc chơi nhưng đám người kia vẫn nhất cuộc chơi nhưng đám người kia vẫn nhất cuộc chơi nhưng đám người kia vẫn nhất quyết muốn bán mạnh tiếc người quản trò quyết muốn bán mạnh tiếc người quản trò quyết muốn bán mạnh tiếc người quản trò đàng thông báo sẽ tiếp tục trò chơi bất đàng thông báo sẽ tiếp tục trò chơi bất đàng thông báo sẽ tiếp tục trò chơi bất cứ khi nào nếu số người muốn thôi lớn cứ khi nào nếu số người muốn thôi lớn cứ khi nào nếu số người muốn thôi lớn hơn số còn lại rồi cũng đến nam chính và hơn số còn lại rồi cũng đến nam chính và hơn số còn lại rồi cũng đến nam chính và cô gái móc túi ở giữa đường Nam chính cô gái móc túi ở giữa đường Nam chính cô gái móc túi ở giữa đường Nam chính lập tức đến báo công an nhưng tên cảnh lập tức đến báo công an nhưng tên cảnh lập tức đến báo công an nhưng tên cảnh sát không đội nào Kim lại có chuyện như sát không đội nào Kim lại có chuyện như sát không đội nào Kim lại có chuyện như thế Làm gì có chuyện giết một lúc tới thế Làm gì có chuyện giết một lúc tới thế Làm gì có chuyện giết một lúc tới 255 người hơn nữa Nam chính lại không 255 người hơn nữa Nam chính lại không 255 người hơn nữa Nam chính lại không đưa ra được bằng chứng họ nghĩ anh bị ảo đưa ra được bằng chứng họ nghĩ anh bị ảo đưa ra được bằng chứng họ nghĩ anh bị ảo ma Canada phát do Xem phim của Ấn Độ ma Canada phát do Xem phim của Ấn Độ ma Canada phát do Xem phim của Ấn Độ nhiều quá gọi điện theo danh thiếp lại nhiều quá gọi điện theo danh thiếp lại nhiều quá gọi điện theo danh thiếp lại là một cô gái làng chơi sau đó thuê bao là một cô gái làng chơi sau đó thuê bao là một cô gái làng chơi sau đó thuê bao cũng không liên lạc được những người cũng không liên lạc được những người cũng không liên lạc được những người khác đến báo án cũng nhận bị đuổi về nam khác đến báo án cũng nhận bị đuổi về nam khác đến báo án cũng nhận bị đuổi về nam chính về nhà lại chẳng thấy mẹ đâu hóa chính về nhà lại chẳng thấy mẹ đâu hóa chính về nhà lại chẳng thấy mẹ đâu hóa ra bà bị tiểu đường quá nặng phải nằm ra bà bị tiểu đường quá nặng phải nằm ra bà bị tiểu đường quá nặng phải nằm viện Nếu không chữa thì thì sắp tới sẽ viện Nếu không chữa thì thì sắp tới sẽ viện Nếu không chữa thì thì sắp tới sẽ phải cắt chân nhưng không có tiền nên phải cắt chân nhưng không có tiền nên phải cắt chân nhưng không có tiền nên vẫn phải xuất hiện Anh muốn sống như vẫn phải xuất hiện Anh muốn sống như vẫn phải xuất hiện Anh muốn sống như hoàn cảnh nó dặn em chết anh rồi ở cảng hoàn cảnh nó dặn em chết anh rồi ở cảng hoàn cảnh nó dặn em chết anh rồi ở cảng khác nhiều chú chó báo có người mất tích khác nhiều chú chó báo có người mất tích khác nhiều chú chó báo có người mất tích hàng cha hoàng với người nhận ra họ đều hàng cha hoàng với người nhận ra họ đều hàng cha hoàng với người nhận ra họ đều có một danh thiếp giống nhau ở phía khác có một danh thiếp giống nhau ở phía khác có một danh thiếp giống nhau ở phía khác thanh niên Ấn Độ đến vào tiền lương để thanh niên Ấn Độ đến vào tiền lương để thanh niên Ấn Độ đến vào tiền lương để về quê ông chủ đã nợ anh tới 6 tháng năm về quê ông chủ đã nợ anh tới 6 tháng năm về quê ông chủ đã nợ anh tới 6 tháng năm rồi phía cô gái cũng cần tới 40 triệu rồi phía cô gái cũng cần tới 40 triệu rồi phía cô gái cũng cần tới 40 triệu Won để môi giới đều được mạng Cô Về Từ Won để môi giới đều được mạng Cô Về Từ Won để môi giới đều được mạng Cô Về Từ Triều Tiên Triều Tiên Triều Tiên anh cũng rất là Venus bị cảnh sát tìm anh cũng rất là Venus bị cảnh sát tìm anh cũng rất là Venus bị cảnh sát tìm đến nhà theo lệnh ngân hàng thật sự sống đến nhà theo lệnh ngân hàng thật sự sống đến nhà theo lệnh ngân hàng thật sự sống và chạy nợ cũng khổ muốn chết đang lúc và chạy nợ cũng khổ muốn chết đang lúc và chạy nợ cũng khổ muốn chết đang lúc muốn tự tử thì tổ chức Bí Mật Ghi lại muốn tự tử thì tổ chức Bí Mật Ghi lại muốn tự tử thì tổ chức Bí Mật Ghi lại gửi thiệp mời kia khác thanh tra Hoàng gửi thiệp mời kia khác thanh tra Hoàng gửi thiệp mời kia khác thanh tra Hoàng cũng tìm được địa chỉ của Ji Won nhưng cũng tìm được địa chỉ của Ji Won nhưng cũng tìm được địa chỉ của Ji Won nhưng Nam chính quá chán đời nên không khai Nam chính quá chán đời nên không khai Nam chính quá chán đời nên không khai báo gì hết Anh vào nhà lại lấy được tấm báo gì hết Anh vào nhà lại lấy được tấm báo gì hết Anh vào nhà lại lấy được tấm chuyện khác ở đây Thế là mau ra đường chuyện khác ở đây Thế là mau ra đường chuyện khác ở đây Thế là mau ra đường chờ người đến đón chơi tiếp trường hợp chờ người đến đón chơi tiếp trường hợp chờ người đến đón chơi tiếp trường hợp hay nhiều người khác cũng vậy họ nghĩ hay nhiều người khác cũng vậy họ nghĩ hay nhiều người khác cũng vậy họ nghĩ rằng có lẽ là dòng đời xô đẩy thanh tra rằng có lẽ là dòng đời xô đẩy thanh tra rằng có lẽ là dòng đời xô đẩy thanh tra Hoàng cũng theo dõi phía sau còn cô gái Hoàng cũng theo dõi phía sau còn cô gái Hoàng cũng theo dõi phía sau còn cô gái kia định mũi nên giờ tỉnh lại là hết tập kia định mũi nên giờ tỉnh lại là hết tập kia định mũi nên giờ tỉnh lại là hết tập 2 ở tập 31 mình thanh tra Hoàng theo dấu 2 ở tập 31 mình thanh tra Hoàng theo dấu 2 ở tập 31 mình thanh tra Hoàng theo dấu đến một cành hoa riêng anh nhanh chân đến một cành hoa riêng anh nhanh chân đến một cành hoa riêng anh nhanh chân bám vào gầm một chiếc xe lên tàu rời bến bám vào gầm một chiếc xe lên tàu rời bến bám vào gầm một chiếc xe lên tàu rời bến nghĩa bên này chúng cũng bắt đầu kiểu nghĩa bên này chúng cũng bắt đầu kiểu nghĩa bên này chúng cũng bắt đầu kiểu người theo chiếc rắn thanh tra Hoàng người theo chiếc rắn thanh tra Hoàng người theo chiếc rắn thanh tra Hoàng không biết gì cũng chả lên xe giả vờ quả không biết gì cũng chả lên xe giả vờ quả không biết gì cũng chả lên xe giả vờ quả nhiên Quách không ra thông tin gì cả Anh nhiên Quách không ra thông tin gì cả Anh nhiên Quách không ra thông tin gì cả Anh mau chóng quá khổ lắm đất bên này rồi mau chóng quá khổ lắm đất bên này rồi mau chóng quá khổ lắm đất bên này rồi cũng mặc đồng phục của hắn ném mượn xác cũng mặc đồng phục của hắn ném mượn xác cũng mặc đồng phục của hắn ném mượn xác hắn xuống dưới biển sâu cũng may là nhóm hắn xuống dưới biển sâu cũng may là nhóm hắn xuống dưới biển sâu cũng may là nhóm kia không ai phát hiện Tiếp tục vận kia không ai phát hiện Tiếp tục vận kia không ai phát hiện Tiếp tục vận chuyển tất cả mọi người vào đang khi chuyển tất cả mọi người vào đang khi chuyển tất cả mọi người vào đang khi chúng tháo bỏ hết dụng cụ thiết bị cô chúng tháo bỏ hết dụng cụ thiết bị cô chúng tháo bỏ hết dụng cụ thiết bị cô gái móc túi bỏ nhiều một con dao khi gái móc túi bỏ nhiều một con dao khi gái móc túi bỏ nhiều một con dao khi khám xong thì nhanh tay móc lại số người khám xong thì nhanh tay móc lại số người khám xong thì nhanh tay móc lại số người chơi lần này chỉ còn 187 số tiền vì thế chơi lần này chỉ còn 187 số tiền vì thế chơi lần này chỉ còn 187 số tiền vì thế cũng tăng theo lớn hơn phía thanh tra cũng tăng theo lớn hơn phía thanh tra cũng tăng theo lớn hơn phía thanh tra hoàng lúc Ừ chứ không của mình nhưng hoàng lúc Ừ chứ không của mình nhưng hoàng lúc Ừ chứ không của mình nhưng trong phòng lại có camera hộp cơm lúc trong phòng lại có camera hộp cơm lúc trong phòng lại có camera hộp cơm lúc sau cũng được mang tới tất cả đều được sau cũng được mang tới tất cả đều được sau cũng được mang tới tất cả đều được theo dõi từ xa phía và cô tranh thủ lúc theo dõi từ xa phía và cô tranh thủ lúc theo dõi từ xa phía và cô tranh thủ lúc đi vệ sinh môi thì bí ra một hộp tròn đi vệ sinh môi thì bí ra một hộp tròn đi vệ sinh môi thì bí ra một hộp tròn nhỏ thì ra thèm thuốc vãi cả đái ra rồi nhỏ thì ra thèm thuốc vãi cả đái ra rồi nhỏ thì ra thèm thuốc vãi cả đái ra rồi sáng hôm sau bắt đầu vòng chơi thứ Hai sáng hôm sau bắt đầu vòng chơi thứ Hai sáng hôm sau bắt đầu vòng chơi thứ Hai thanh tra Hoàng cũng theo cả đoàn di thanh tra Hoàng cũng theo cả đoàn di thanh tra Hoàng cũng theo cả đoàn di chuyển Nhóm người được dẫn tới một phòng chuyển Nhóm người được dẫn tới một phòng chuyển Nhóm người được dẫn tới một phòng rất to mỗi người phải chọn một trong bốn rất to mỗi người phải chọn một trong bốn rất to mỗi người phải chọn một trong bốn bức hình phía trước mặt anh bạn của nam bức hình phía trước mặt anh bạn của nam bức hình phía trước mặt anh bạn của nam chính thật nhớ lại trò chơi hồi nhỏ chính thật nhớ lại trò chơi hồi nhỏ chính thật nhớ lại trò chơi hồi nhỏ nhưng lại giấu không nói cho nam chính nhưng lại giấu không nói cho nam chính nhưng lại giấu không nói cho nam chính biết nó là trò gì con nói rằng bốn người biết nó là trò gì con nói rằng bốn người biết nó là trò gì con nói rằng bốn người chúng ta không nên chọn giống nhau thế chúng ta không nên chọn giống nhau thế chúng ta không nên chọn giống nhau thế là nam chính chọn bừa cái ô cậu bạn nghe là nam chính chọn bừa cái ô cậu bạn nghe là nam chính chọn bừa cái ô cậu bạn nghe thấy hết hồn nhưng cũng mặc kệ hết một thấy hết hồn nhưng cũng mặc kệ hết một thấy hết hồn nhưng cũng mặc kệ hết một người cũng mất được một đối thủ thôi người cũng mất được một đối thủ thôi người cũng mất được một đối thủ thôi chọn xong thì chúng cũng công bố luật lệ chọn xong thì chúng cũng công bố luật lệ chọn xong thì chúng cũng công bố luật lệ mỗi người lúc này nhận được một hộp đồ mỗi người lúc này nhận được một hộp đồ mỗi người lúc này nhận được một hộp đồ chơi nhiệm vụ của họ là dùng cây kinh chơi nhiệm vụ của họ là dùng cây kinh chơi nhiệm vụ của họ là dùng cây kinh sách kẹo Xem truyền hình của nam chính sách kẹo Xem truyền hình của nam chính sách kẹo Xem truyền hình của nam chính là khó đẹp nhất rồi tổng thời gian chỉ là khó đẹp nhất rồi tổng thời gian chỉ là khó đẹp nhất rồi tổng thời gian chỉ có 10 phút vỡ hình bên trong là mất mạng có 10 phút vỡ hình bên trong là mất mạng có 10 phút vỡ hình bên trong là mất mạng luôn chưa bao giờ chơi trò trẻ con mà luôn chưa bao giờ chơi trò trẻ con mà luôn chưa bao giờ chơi trò trẻ con mà lại nguy hiểm đến vậy chắc hẳn thằng bí lại nguy hiểm đến vậy chắc hẳn thằng bí lại nguy hiểm đến vậy chắc hẳn thằng bí ẩn bị cùng trò con nít mỗi gọi hắn lại ẩn bị cùng trò con nít mỗi gọi hắn lại ẩn bị cùng trò con nít mỗi gọi hắn lại thích giết người một kẻ vô tình làm vỡ thích giết người một kẻ vô tình làm vỡ thích giết người một kẻ vô tình làm vỡ hình vẽ kết cục thế nào ai cũng biết hình vẽ kết cục thế nào ai cũng biết hình vẽ kết cục thế nào ai cũng biết được hơi sau đó rất nhiều người cũng được hơi sau đó rất nhiều người cũng được hơi sau đó rất nhiều người cũng phải bỏ mạng cứ nghĩ nên dễ mà lại khó phải bỏ mạng cứ nghĩ nên dễ mà lại khó phải bỏ mạng cứ nghĩ nên dễ mà lại khó đến không ngờ đến không ngờ đến không ngờ anh bằng nền lại khiến con thiên thần anh bằng nền lại khiến con thiên thần anh bằng nền lại khiến con thiên thần hot Bà cô có dấu theo bật lửa nên cũng hot Bà cô có dấu theo bật lửa nên cũng hot Bà cô có dấu theo bật lửa nên cũng rất thuận lợi thằng bạn nam chính cũng rất thuận lợi thằng bạn nam chính cũng rất thuận lợi thằng bạn nam chính cũng đã thành công rồi sau đó đến lượt anh đã thành công rồi sau đó đến lượt anh đã thành công rồi sau đó đến lượt anh bạn Ấn Độ nhiều người tiếp theo cũng đã bạn Ấn Độ nhiều người tiếp theo cũng đã bạn Ấn Độ nhiều người tiếp theo cũng đã thành công bất ngờ lúc này thanh tra thành công bất ngờ lúc này thanh tra thành công bất ngờ lúc này thanh tra Hoàng nghị xét trên Tra Hỏi trách mắng Hoàng nghị xét trên Tra Hỏi trách mắng Hoàng nghị xét trên Tra Hỏi trách mắng Sao không dẫn người ra ngoài bên trong Sao không dẫn người ra ngoài bên trong Sao không dẫn người ra ngoài bên trong nam chính vẫn còn phần khó nhất mà thời nam chính vẫn còn phần khó nhất mà thời nam chính vẫn còn phần khó nhất mà thời gian đã kết thúc rồi đột nhiên giọt mồ gian đã kết thúc rồi đột nhiên giọt mồ gian đã kết thúc rồi đột nhiên giọt mồ hôi anh rơi xuống quả nhiên đã làm mình hôi anh rơi xuống quả nhiên đã làm mình hôi anh rơi xuống quả nhiên đã làm mình kéo ra vậy thì làm tan chảy mặt sau ra kéo ra vậy thì làm tan chảy mặt sau ra kéo ra vậy thì làm tan chảy mặt sau ra là được mà cô kia cũng đã xong rồi trong là được mà cô kia cũng đã xong rồi trong là được mà cô kia cũng đã xong rồi trong khi Nam chính vẫn còn vét máng chưa xong khi Nam chính vẫn còn vét máng chưa xong khi Nam chính vẫn còn vét máng chưa xong chưa bao giờ liếm láp mà mang lại hi chưa bao giờ liếm láp mà mang lại hi chưa bao giờ liếm láp mà mang lại hi vọng đến thế khiến cả căn phòng ai lấy vọng đến thế khiến cả căn phòng ai lấy vọng đến thế khiến cả căn phòng ai lấy đều mút chùn chụt quả nhiên cũng có kết đều mút chùn chụt quả nhiên cũng có kết đều mút chùn chụt quả nhiên cũng có kết quả rồi đến Giây Cuối cùng nam chính quả rồi đến Giây Cuối cùng nam chính quả rồi đến Giây Cuối cùng nam chính cũng ngoại cảm ơn những cô bạn gái đã cũng ngoại cảm ơn những cô bạn gái đã cũng ngoại cảm ơn những cô bạn gái đã Luyện tập tranh em lúc này một người Luyện tập tranh em lúc này một người Luyện tập tranh em lúc này một người thua cuộc sát bị bắn chết anh ta vùng thua cuộc sát bị bắn chết anh ta vùng thua cuộc sát bị bắn chết anh ta vùng lên cướp được khẩu súng rồi bắn hạ một lên cướp được khẩu súng rồi bắn hạ một lên cướp được khẩu súng rồi bắn hạ một tên địch rồi nhanh chóng khống chế thêm tên địch rồi nhanh chóng khống chế thêm tên địch rồi nhanh chóng khống chế thêm được một kẻ thứ hai chúng mặc kệ quay được một kẻ thứ hai chúng mặc kệ quay được một kẻ thứ hai chúng mặc kệ quay lại bắn chết hết những người chưa xong lại bắn chết hết những người chưa xong lại bắn chết hết những người chưa xong việc anh này bắt thanh niên bịt mặt cởi việc anh này bắt thanh niên bịt mặt cởi việc anh này bắt thanh niên bịt mặt cởi cái mũ ra không ngờ thanh niên này lại cái mũ ra không ngờ thanh niên này lại cái mũ ra không ngờ thanh niên này lại thẻ như vậy ông chú này hết check nên thẻ như vậy ông chú này hết check nên thẻ như vậy ông chú này hết check nên cũng sự phát luôn và ai bị lộ mặt cũng cũng sự phát luôn và ai bị lộ mặt cũng cũng sự phát luôn và ai bị lộ mặt cũng sẽ bị bắn chết tập thứ ba kết thúc khi sẽ bị bắn chết tập thứ ba kết thúc khi sẽ bị bắn chết tập thứ ba kết thúc khi ông kính đã được người quen ở đây đưa đi ông kính đã được người quen ở đây đưa đi ông kính đã được người quen ở đây đưa đi ra chỗ khác hẹn các bạn ở rạp A và tập 6 ra chỗ khác hẹn các bạn ở rạp A và tập 6 ra chỗ khác hẹn các bạn ở rạp A và tập 6 Lát nữa mình đi đi nha Bye bye Lát nữa mình đi đi nha Bye bye Lát nữa mình đi đi nha Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai