Review phim Sinh Tồn ở Borderland phần 2 - Bố của phim Trò Chơi Con Mực

3,333,823
1,056
Review Phim Alice in borland 2 Càng về sau Càng gay cấn hơn nữa review phim thế giới không lối thoát phần 2, review phim sinh tồn ở borderland 2, Phiên bản gốc của Trò Chơi Con Mực - Review phim Sinh Tồn ở Borderland 2, tóm tắt phim kinh dị hay thế giới không lối thoát 2. phim sinh tồn hay nhất thế giới không lối thoát full. #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimkinhdihay
thí sinh nhắc lại đây là bộ phim gay cấn thí sinh nhắc lại đây là bộ phim gay cấn thí sinh nhắc lại đây là bộ phim gay cấn hơn trò chơi con mực nhiều lần vì đây là hơn trò chơi con mực nhiều lần vì đây là hơn trò chơi con mực nhiều lần vì đây là phần 2 nên nếu ai chưa xem phần 1 thì phần 2 nên nếu ai chưa xem phần 1 thì phần 2 nên nếu ai chưa xem phần 1 thì hãy xem video đó trước rồi hãy quay lại hãy xem video đó trước rồi hãy quay lại hãy xem video đó trước rồi hãy quay lại sáng tiếp video cực hay và hấp dẫn này sáng tiếp video cực hay và hấp dẫn này sáng tiếp video cực hay và hấp dẫn này nhé sau trò chơi vòng 3 bạn bè và người nhé sau trò chơi vòng 3 bạn bè và người nhé sau trò chơi vòng 3 bạn bè và người thân đã chết hết khiến Nam Chính điều thân đã chết hết khiến Nam Chính điều thân đã chết hết khiến Nam Chính điều trị không muốn sống nữa Anh cứ nằm vật trị không muốn sống nữa Anh cứ nằm vật trị không muốn sống nữa Anh cứ nằm vật vã ở đường chờ chết trời mưa suốt đêm mà vã ở đường chờ chết trời mưa suốt đêm mà vã ở đường chờ chết trời mưa suốt đêm mà anh vẫn mặc kệ Tất nhiên khi Alice tỉnh anh vẫn mặc kệ Tất nhiên khi Alice tỉnh anh vẫn mặc kệ Tất nhiên khi Alice tỉnh lại thì đã ở trong nhà của cô gái ngực lại thì đã ở trong nhà của cô gái ngực lại thì đã ở trong nhà của cô gái ngực sưng to này rồi vì anh mà hai người bạn sưng to này rồi vì anh mà hai người bạn sưng to này rồi vì anh mà hai người bạn đã phải đi Sing Alice vẫn cứ dằn vặt đã phải đi Sing Alice vẫn cứ dằn vặt đã phải đi Sing Alice vẫn cứ dằn vặt không thể nào tha thứ cho bản thân mình không thể nào tha thứ cho bản thân mình không thể nào tha thứ cho bản thân mình được ưsaghi nói bây giờ sống tiếp mới được ưsaghi nói bây giờ sống tiếp mới được ưsaghi nói bây giờ sống tiếp mới khó chứ Muốn chết thì ngày mai đi ra khó chứ Muốn chết thì ngày mai đi ra khó chứ Muốn chết thì ngày mai đi ra cũng hết hạn rồi mà Nếu ở vòng trước cũng hết hạn rồi mà Nếu ở vòng trước cũng hết hạn rồi mà Nếu ở vòng trước không có anh thì tôi cũng chết rồi hay không có anh thì tôi cũng chết rồi hay không có anh thì tôi cũng chết rồi hay đứng lên chiến đấu nhớ súng được tôi sẽ đứng lên chiến đấu nhớ súng được tôi sẽ đứng lên chiến đấu nhớ súng được tôi sẽ cho anh nướng củ khoai Quảng Yên câu nói cho anh nướng củ khoai Quảng Yên câu nói cho anh nướng củ khoai Quảng Yên câu nói khiến Alice như bừng tỉnh cả hai lập tức khiến Alice như bừng tỉnh cả hai lập tức khiến Alice như bừng tỉnh cả hai lập tức đến với trò chơi thứ 4 vòng chơi này đến với trò chơi thứ 4 vòng chơi này đến với trò chơi thứ 4 vòng chơi này diễn ra ở một đường hầm xuyên lòng đất diễn ra ở một đường hầm xuyên lòng đất diễn ra ở một đường hầm xuyên lòng đất cả hai bước lên xe buýt thì đã có 3 cả hai bước lên xe buýt thì đã có 3 cả hai bước lên xe buýt thì đã có 3 người ở đây vẫn như mọi khi mỗi người người ở đây vẫn như mọi khi mỗi người người ở đây vẫn như mọi khi mỗi người một cái điện thoại ba người này đã từng một cái điện thoại ba người này đã từng một cái điện thoại ba người này đã từng phá đảo bốn trò còn nói rằng họ là ba phá đảo bốn trò còn nói rằng họ là ba phá đảo bốn trò còn nói rằng họ là ba người bạn thân Alice nghe đến đây mà người bạn thân Alice nghe đến đây mà người bạn thân Alice nghe đến đây mà thấy chột Dạ vòng này mức độ khó là con thấy chột Dạ vòng này mức độ khó là con thấy chột Dạ vòng này mức độ khó là con Bún phép là trò chơi giữ khoảng cách Tức Bún phép là trò chơi giữ khoảng cách Tức Bún phép là trò chơi giữ khoảng cách Tức là trong thời gian giới hạn phải vì được là trong thời gian giới hạn phải vì được là trong thời gian giới hạn phải vì được nick ở hai thời gian lại kéo dài tới 2 nick ở hai thời gian lại kéo dài tới 2 nick ở hai thời gian lại kéo dài tới 2 tiếng cũng chưa hiểu giữ khoảng cách là tiếng cũng chưa hiểu giữ khoảng cách là tiếng cũng chưa hiểu giữ khoảng cách là như thế nào Không lẽ là phải chạy bộ như thế nào Không lẽ là phải chạy bộ như thế nào Không lẽ là phải chạy bộ xuyên căn hầm này ư anh bạn bị thương ở xuyên căn hầm này ư anh bạn bị thương ở xuyên căn hầm này ư anh bạn bị thương ở trên nói rằng hãy cứ để tôi ở lại kéo trên nói rằng hãy cứ để tôi ở lại kéo trên nói rằng hãy cứ để tôi ở lại kéo tôi lại làm cho mọi người các bạn phải tôi lại làm cho mọi người các bạn phải tôi lại làm cho mọi người các bạn phải sống để lo cho gia đình các bạn hết cách sống để lo cho gia đình các bạn hết cách sống để lo cho gia đình các bạn hết cách rồi mọi người cũng chỉ đánh giờ đi mọi rồi mọi người cũng chỉ đánh giờ đi mọi rồi mọi người cũng chỉ đánh giờ đi mọi người nhanh chóng cũng bắt đầu chạy bộ người nhanh chóng cũng bắt đầu chạy bộ người nhanh chóng cũng bắt đầu chạy bộ chạy một lúc thì màn hình cũng báo lên chạy một lúc thì màn hình cũng báo lên chạy một lúc thì màn hình cũng báo lên đã chạy được 4.000 mét rồi 30 phút sau đã chạy được 4.000 mét rồi 30 phút sau đã chạy được 4.000 mét rồi 30 phút sau mọi người tới một trạm tiếp nước nhưng mọi người tới một trạm tiếp nước nhưng mọi người tới một trạm tiếp nước nhưng không ai dám uống vì sợ bị thử ưsaghi không ai dám uống vì sợ bị thử ưsaghi không ai dám uống vì sợ bị thử ưsaghi mới lấy nước theo người ra cho mọi người mới lấy nước theo người ra cho mọi người mới lấy nước theo người ra cho mọi người cùng uống khoảng cách đã chạy được 6000m cùng uống khoảng cách đã chạy được 6000m cùng uống khoảng cách đã chạy được 6000m mà còn chưa thấy đầu bên kia đâu cả mà mà còn chưa thấy đầu bên kia đâu cả mà mà còn chưa thấy đầu bên kia đâu cả mà dường như có gì đó Đang khiến tôi rất dường như có gì đó Đang khiến tôi rất dường như có gì đó Đang khiến tôi rất nhanh chỉ ra đó là một con báo đen to nhanh chỉ ra đó là một con báo đen to nhanh chỉ ra đó là một con báo đen to tướng bốn người lại được một phen chạy tướng bốn người lại được một phen chạy tướng bốn người lại được một phen chạy hết hồn thanh niên này chui dưới gầm xe hết hồn thanh niên này chui dưới gầm xe hết hồn thanh niên này chui dưới gầm xe lên May Mắn nó không mới được liền quay lên May Mắn nó không mới được liền quay lên May Mắn nó không mới được liền quay sang đuổi theo Nam Chính rất nhanh chui sang đuổi theo Nam Chính rất nhanh chui sang đuổi theo Nam Chính rất nhanh chui vào ô tô nhưng lại không kịp đóng cửa vào ô tô nhưng lại không kịp đóng cửa vào ô tô nhưng lại không kịp đóng cửa khiến tình thế hết sức nguy gấp cô gái khiến tình thế hết sức nguy gấp cô gái khiến tình thế hết sức nguy gấp cô gái nhanh trí đó pháo sáng cứu được chàng nhanh trí đó pháo sáng cứu được chàng nhanh trí đó pháo sáng cứu được chàng trai nhưng anh bạn khác thì không may đã trai nhưng anh bạn khác thì không may đã trai nhưng anh bạn khác thì không may đã bị nó cắn rồi thanh niên này hi sinh ở bị nó cắn rồi thanh niên này hi sinh ở bị nó cắn rồi thanh niên này hi sinh ở lại giữ chân con báo cho ba người trốn lại giữ chân con báo cho ba người trốn lại giữ chân con báo cho ba người trốn thoát chạy một hồi sau elysee sự phát thoát chạy một hồi sau elysee sự phát thoát chạy một hồi sau elysee sự phát hiện ra một chiếc môtô đời cổ sẽ dầu hiện ra một chiếc môtô đời cổ sẽ dầu hiện ra một chiếc môtô đời cổ sẽ dầu chiếc xe này không dùng bản mạch điện tử chiếc xe này không dùng bản mạch điện tử chiếc xe này không dùng bản mạch điện tử vậy có nghĩa là nó vẫn chạy ngon thì anh vậy có nghĩa là nó vẫn chạy ngon thì anh vậy có nghĩa là nó vẫn chạy ngon thì anh lại không có dầu diesel mà ở chiếc xe lại không có dầu diesel mà ở chiếc xe lại không có dầu diesel mà ở chiếc xe buýt lại có dầu này Alice nói hai người buýt lại có dầu này Alice nói hai người buýt lại có dầu này Alice nói hai người hãy về kích thước anh sẽ dắt chiếc xe hãy về kích thước anh sẽ dắt chiếc xe hãy về kích thước anh sẽ dắt chiếc xe này về cứu người bạn ở chiếc xe buýt rồi này về cứu người bạn ở chiếc xe buýt rồi này về cứu người bạn ở chiếc xe buýt rồi theo sau phía bên này hai người đã chạy theo sau phía bên này hai người đã chạy theo sau phía bên này hai người đã chạy ra được 12 ngàn mét mà Nam chính vẫn còn ra được 12 ngàn mét mà Nam chính vẫn còn ra được 12 ngàn mét mà Nam chính vẫn còn 4.000 mét mới về tới ban đầu một lát sau 4.000 mét mới về tới ban đầu một lát sau 4.000 mét mới về tới ban đầu một lát sau hai người bên này đã về tới đích Nam hai người bên này đã về tới đích Nam hai người bên này đã về tới đích Nam chính cố gắng hết sức lực cuối cùng cũng chính cố gắng hết sức lực cuối cùng cũng chính cố gắng hết sức lực cuối cùng cũng về tới nơi đột nhiên bức tường phía sau về tới nơi đột nhiên bức tường phía sau về tới nơi đột nhiên bức tường phía sau hai người động đậy như là động đất rồi hai người động đậy như là động đất rồi hai người động đậy như là động đất rồi các góc hoặc mạng vắt nước ra khắp nơi các góc hoặc mạng vắt nước ra khắp nơi các góc hoặc mạng vắt nước ra khắp nơi hai người lấy hết sức bình sinh bỏ sẽ hai người lấy hết sức bình sinh bỏ sẽ hai người lấy hết sức bình sinh bỏ sẽ còn hơn cháu đuổi dòng nước cũng bắt đầu còn hơn cháu đuổi dòng nước cũng bắt đầu còn hơn cháu đuổi dòng nước cũng bắt đầu được ra đổi ngay phía sau ở thế hóa ra được ra đổi ngay phía sau ở thế hóa ra được ra đổi ngay phía sau ở thế hóa ra họ đã bị lừa từ nãy tới giờ anh bạn thì họ đã bị lừa từ nãy tới giờ anh bạn thì họ đã bị lừa từ nãy tới giờ anh bạn thì chạy yếu hơn nên đã bị nước mắt trưởng chạy yếu hơn nên đã bị nước mắt trưởng chạy yếu hơn nên đã bị nước mắt trưởng mà nước cũng trải sát tới đít của asahi mà nước cũng trải sát tới đít của asahi mà nước cũng trải sát tới đít của asahi rồi vừa Hay lúc này xe buýt Nam chính rồi vừa Hay lúc này xe buýt Nam chính rồi vừa Hay lúc này xe buýt Nam chính cũng tới cả hai bên chỉ có một cơ hội cũng tới cả hai bên chỉ có một cơ hội cũng tới cả hai bên chỉ có một cơ hội duy nhất để bắt được nhau khi anh bạn duy nhất để bắt được nhau khi anh bạn duy nhất để bắt được nhau khi anh bạn huyết chiếc xe và nam chứng tỏ tay ra huyết chiếc xe và nam chứng tỏ tay ra huyết chiếc xe và nam chứng tỏ tay ra bắt kịp cô gái cũng là lúc nước lũ cuốn bắt kịp cô gái cũng là lúc nước lũ cuốn bắt kịp cô gái cũng là lúc nước lũ cuốn phăng đi cả chiếc xe một lát sau cô gái phăng đi cả chiếc xe một lát sau cô gái phăng đi cả chiếc xe một lát sau cô gái cũng tỉnh lại cả ba người may mắn vẫn cũng tỉnh lại cả ba người may mắn vẫn cũng tỉnh lại cả ba người may mắn vẫn còn an toàn và chiếc xe cũng được nước còn an toàn và chiếc xe cũng được nước còn an toàn và chiếc xe cũng được nước cuốn về vị trí ban đầu mà ban đầu cũng cuốn về vị trí ban đầu mà ban đầu cũng cuốn về vị trí ban đầu mà ban đầu cũng chính là đến chỉ có điều họ không nhận chính là đến chỉ có điều họ không nhận chính là đến chỉ có điều họ không nhận ra rồi cưới nhau chưa dạy học mặt mấy ra rồi cưới nhau chưa dạy học mặt mấy ra rồi cưới nhau chưa dạy học mặt mấy tiếng đồng hồ lại còn hi sinh đi mất anh tiếng đồng hồ lại còn hi sinh đi mất anh tiếng đồng hồ lại còn hi sinh đi mất anh trò trò chơi Đánh vào tâm lí tinh vào trò trò chơi Đánh vào tâm lí tinh vào trò trò chơi Đánh vào tâm lí tinh vào đám đông bởi con người thường hành động đám đông bởi con người thường hành động đám đông bởi con người thường hành động theo số đông mà không cần suy nghĩ nên theo số đông mà không cần suy nghĩ nên theo số đông mà không cần suy nghĩ nên tiếp theo trò chơi bắt đầu với một vòng tiếp theo trò chơi bắt đầu với một vòng tiếp theo trò chơi bắt đầu với một vòng quay khổng lồ rất nhiều người visa sắp quay khổng lồ rất nhiều người visa sắp quay khổng lồ rất nhiều người visa sắp hết hạn vội vàng đến tham gia nam chính hết hạn vội vàng đến tham gia nam chính hết hạn vội vàng đến tham gia nam chính không tham gia mà muốn đi tìm bãi biển không tham gia mà muốn đi tìm bãi biển không tham gia mà muốn đi tìm bãi biển anh muốn tìm ra người quản trò để kết anh muốn tìm ra người quản trò để kết anh muốn tìm ra người quản trò để kết thúc trò chơi này bởi visa của anh vẫn thúc trò chơi này bởi visa của anh vẫn thúc trò chơi này bởi visa của anh vẫn còn 3 ngày để sống ban đầu Alice còn còn 3 ngày để sống ban đầu Alice còn còn 3 ngày để sống ban đầu Alice còn ngại nên gửi bên ngoài nhưng mà mũi nó ngại nên gửi bên ngoài nhưng mà mũi nó ngại nên gửi bên ngoài nhưng mà mũi nó cắn cho béo thì nào ngủ nổi cô gái cắn cho béo thì nào ngủ nổi cô gái cắn cho béo thì nào ngủ nổi cô gái thương tình cho vòng ngủ chung đến khi thương tình cho vòng ngủ chung đến khi thương tình cho vòng ngủ chung đến khi vào trong thì củ khoai nó lại tỉnh thức vào trong thì củ khoai nó lại tỉnh thức vào trong thì củ khoai nó lại tỉnh thức hôm sau hai người ra ngoài theo dõi các hôm sau hai người ra ngoài theo dõi các hôm sau hai người ra ngoài theo dõi các nhóm chơi họ phát hiện ra một số người nhóm chơi họ phát hiện ra một số người nhóm chơi họ phát hiện ra một số người có đeo vòng tay thì lạ có lẽ đó là manh có đeo vòng tay thì lạ có lẽ đó là manh có đeo vòng tay thì lạ có lẽ đó là manh mối để tìm ra khoản trò quả nhiên những mối để tìm ra khoản trò quả nhiên những mối để tìm ra khoản trò quả nhiên những người đeo vòng tay đi ra đều đã thắng người đeo vòng tay đi ra đều đã thắng người đeo vòng tay đi ra đều đã thắng cuộc Alice lập tức bám theo nhưng bọn cuộc Alice lập tức bám theo nhưng bọn cuộc Alice lập tức bám theo nhưng bọn chúng đã lên một chiếc ôtô đời cũ và ở chúng đã lên một chiếc ôtô đời cũ và ở chúng đã lên một chiếc ôtô đời cũ và ở phía của cô gái cũng thấy hai người như phía của cô gái cũng thấy hai người như phía của cô gái cũng thấy hai người như vậy hai người lập tức sẽ đuổi theo đám vậy hai người lập tức sẽ đuổi theo đám vậy hai người lập tức sẽ đuổi theo đám người này bọn chúng đang hướng thẳng về người này bọn chúng đang hướng thẳng về người này bọn chúng đang hướng thẳng về cùng một địa chỉ đó chính là tòa nhà cùng một địa chỉ đó chính là tòa nhà cùng một địa chỉ đó chính là tòa nhà sáng điện phía trước kia trên đó còn ghi sáng điện phía trước kia trên đó còn ghi sáng điện phía trước kia trên đó còn ghi rõ đó là bãi biển bất ngờ cả hai người rõ đó là bãi biển bất ngờ cả hai người rõ đó là bãi biển bất ngờ cả hai người là bị ai đó đánh ngắt khi tỉnh lại thì là bị ai đó đánh ngắt khi tỉnh lại thì là bị ai đó đánh ngắt khi tỉnh lại thì đã bị mất vào trong nhà tiếp đón họ là đã bị mất vào trong nhà tiếp đón họ là đã bị mất vào trong nhà tiếp đón họ là thợ mũ vua của khu vui chơi này họ mũ thợ mũ vua của khu vui chơi này họ mũ thợ mũ vua của khu vui chơi này họ mũ lúc này mới tiết lộ bí mật cho họ hóa ra lúc này mới tiết lộ bí mật cho họ hóa ra lúc này mới tiết lộ bí mật cho họ hóa ra Ừ để thoát khỏi trò chơi siêu siêu khó Ừ để thoát khỏi trò chơi siêu siêu khó Ừ để thoát khỏi trò chơi siêu siêu khó này đó là phải chiến thắng và sự thật đủ này đó là phải chiến thắng và sự thật đủ này đó là phải chiến thắng và sự thật đủ 52 Lá bài tây và điều khốn nạn hơn nữa 52 Lá bài tây và điều khốn nạn hơn nữa 52 Lá bài tây và điều khốn nạn hơn nữa là 52 đã chỉ đủ vé cho một người thoát là 52 đã chỉ đủ vé cho một người thoát là 52 đã chỉ đủ vé cho một người thoát khỏi chả khác gì Nói tỉ lệ sống không khỏi chả khác gì Nói tỉ lệ sống không khỏi chả khác gì Nói tỉ lệ sống không bằng một phần 1 tỉ nên sẽ chẳng có ai tự bằng một phần 1 tỉ nên sẽ chẳng có ai tự bằng một phần 1 tỉ nên sẽ chẳng có ai tự giúp mình là kiếm đủ 52 vé đó chính là giúp mình là kiếm đủ 52 vé đó chính là giúp mình là kiếm đủ 52 vé đó chính là lý do mà hắn bắt rất nhiều người phải đi lý do mà hắn bắt rất nhiều người phải đi lý do mà hắn bắt rất nhiều người phải đi chơi để sưu tập bài cho hắn có thể nói chơi để sưu tập bài cho hắn có thể nói chơi để sưu tập bài cho hắn có thể nói đây chính là vương quốc mà hắn là vua đây chính là vương quốc mà hắn là vua đây chính là vương quốc mà hắn là vua tất cả phải tuân theo 3 điều luật thứ tất cả phải tuân theo 3 điều luật thứ tất cả phải tuân theo 3 điều luật thứ nhất luôn luôn phải mặc đồ bơi vì đồ bơi nhất luôn luôn phải mặc đồ bơi vì đồ bơi nhất luôn luôn phải mặc đồ bơi vì đồ bơi thì không thể giấu vũ khí luật Thứ hai thì không thể giấu vũ khí luật Thứ hai thì không thể giấu vũ khí luật Thứ hai là tất cả các lá bài đều phải nộp cho là tất cả các lá bài đều phải nộp cho là tất cả các lá bài đều phải nộp cho hắn ai đóng góp được nhiều lá bài hơn hắn ai đóng góp được nhiều lá bài hơn hắn ai đóng góp được nhiều lá bài hơn thì sẽ được thăng hạng sau khi hắn xuất thì sẽ được thăng hạng sau khi hắn xuất thì sẽ được thăng hạng sau khi hắn xuất cảnh rồi thì người đó sẽ là kế vì và cảnh rồi thì người đó sẽ là kế vì và cảnh rồi thì người đó sẽ là kế vì và được xuất cảnh tiếp theo và điều luật được xuất cảnh tiếp theo và điều luật được xuất cảnh tiếp theo và điều luật thứ ba ai phản bội hắn đơn giản là sẽ thứ ba ai phản bội hắn đơn giản là sẽ thứ ba ai phản bội hắn đơn giản là sẽ phải chết thôi bỏ mẹ rồi tự dưng lại lao phải chết thôi bỏ mẹ rồi tự dưng lại lao phải chết thôi bỏ mẹ rồi tự dưng lại lao đầu vào đây là vô lệ phí mạnh cho thằng đầu vào đây là vô lệ phí mạnh cho thằng đầu vào đây là vô lệ phí mạnh cho thằng này thì ở đây không biết sống chết ngày này thì ở đây không biết sống chết ngày này thì ở đây không biết sống chết ngày nào nên cứ Ban này là mọi người ăn chơi nào nên cứ Ban này là mọi người ăn chơi nào nên cứ Ban này là mọi người ăn chơi nhảy múa hết cỡ Sorry mặc áo tắm quả nhảy múa hết cỡ Sorry mặc áo tắm quả nhảy múa hết cỡ Sorry mặc áo tắm quả nhiên ngon hơn người cuộc vui như thế nhiên ngon hơn người cuộc vui như thế nhiên ngon hơn người cuộc vui như thế diễn ra cho tới giờ tham gia trò chơi diễn ra cho tới giờ tham gia trò chơi diễn ra cho tới giờ tham gia trò chơi hàng trăm người như thế chia nhau đi hàng trăm người như thế chia nhau đi hàng trăm người như thế chia nhau đi khắp các hướng ở vòng này anh áo trắng khắp các hướng ở vòng này anh áo trắng khắp các hướng ở vòng này anh áo trắng có ở đây và thêm một cô nàng chuyển giới có ở đây và thêm một cô nàng chuyển giới có ở đây và thêm một cô nàng chuyển giới một đội tham gia trò chơi gian Hữu cho một đội tham gia trò chơi gian Hữu cho một đội tham gia trò chơi gian Hữu cho hộ ngõ Hồ đã được hội trong dùng vũ khí hộ ngõ Hồ đã được hội trong dùng vũ khí hộ ngõ Hồ đã được hội trong dùng vũ khí nên có vẻ cũng thuận lợi nhóm khác thì nên có vẻ cũng thuận lợi nhóm khác thì nên có vẻ cũng thuận lợi nhóm khác thì chơi trò thang máy người kéo người lên chơi trò thang máy người kéo người lên chơi trò thang máy người kéo người lên cao ai mỏi tay không bám nổi thì sẽ rơi cao ai mỏi tay không bám nổi thì sẽ rơi cao ai mỏi tay không bám nổi thì sẽ rơi mà chết nhóm của og thì chơi trò bí mật mà chết nhóm của og thì chơi trò bí mật mà chết nhóm của og thì chơi trò bí mật xưởng đêm thì được dùng trứng quay hương xưởng đêm thì được dùng trứng quay hương xưởng đêm thì được dùng trứng quay hương tình ra 24 con số trong 24 căn phòng mà tình ra 24 con số trong 24 căn phòng mà tình ra 24 con số trong 24 căn phòng mà tìm không nhanh thì cũng sẽ riêng mà tìm không nhanh thì cũng sẽ riêng mà tìm không nhanh thì cũng sẽ riêng mà chết ở phía bên xanh cũng có anh đầu chết ở phía bên xanh cũng có anh đầu chết ở phía bên xanh cũng có anh đầu trọng dùng kiếm quả nhiên liệu nghệ còn trọng dùng kiếm quả nhiên liệu nghệ còn trọng dùng kiếm quả nhiên liệu nghệ còn Nam chính Eros lúc này cũng bắt đầu tham Nam chính Eros lúc này cũng bắt đầu tham Nam chính Eros lúc này cũng bắt đầu tham gia chơi cùng với anh là cô nàng chuyển gia chơi cùng với anh là cô nàng chuyển gia chơi cùng với anh là cô nàng chuyển giới Kuta xoa mày người được Nhốt trong giới Kuta xoa mày người được Nhốt trong giới Kuta xoa mày người được Nhốt trong một căn phòng đầy nước và điện cao áp độ một căn phòng đầy nước và điện cao áp độ một căn phòng đầy nước và điện cao áp độ khó đang ở mức 4g và tên trò chơi là khó đang ở mức 4g và tên trò chơi là khó đang ở mức 4g và tên trò chơi là bóng đèn 1 trong 3 cầu dao sẽ làm đèn bóng đèn 1 trong 3 cầu dao sẽ làm đèn bóng đèn 1 trong 3 cầu dao sẽ làm đèn sáng nếu cửa mở chỉ được dập cầu dao một sáng nếu cửa mở chỉ được dập cầu dao một sáng nếu cửa mở chỉ được dập cầu dao một lần Còn khi cửa đóng thì được gặp cầu lần Còn khi cửa đóng thì được gặp cầu lần Còn khi cửa đóng thì được gặp cầu dao nhiêu lần tùy ý nhưng khi có người dao nhiêu lần tùy ý nhưng khi có người dao nhiêu lần tùy ý nhưng khi có người trong phòng hoặc khi cầu dao Đang tập trong phòng hoặc khi cầu dao Đang tập trong phòng hoặc khi cầu dao Đang tập thừa sẽ bị khóa và không thể di chuyển thừa sẽ bị khóa và không thể di chuyển thừa sẽ bị khóa và không thể di chuyển trả lời đúng cầu dao nào làm đèn sáng trả lời đúng cầu dao nào làm đèn sáng trả lời đúng cầu dao nào làm đèn sáng thì phá đảo mà đến khi nước dâng lên thì phá đảo mà đến khi nước dâng lên thì phá đảo mà đến khi nước dâng lên chạm vào cột sắt tất cả sẽ chết Một cô chạm vào cột sắt tất cả sẽ chết Một cô chạm vào cột sắt tất cả sẽ chết Một cô gái vào mò rộng và huyền bị giật Z rơi gái vào mò rộng và huyền bị giật Z rơi gái vào mò rộng và huyền bị giật Z rơi tại chỗ mọi người tranh cãi vì chưa có tại chỗ mọi người tranh cãi vì chưa có tại chỗ mọi người tranh cãi vì chưa có cách giải mà nước chân cao Nếu không đưa cách giải mà nước chân cao Nếu không đưa cách giải mà nước chân cao Nếu không đưa ra đáp án Nhanh thì sẽ soi vào tình ra đáp án Nhanh thì sẽ soi vào tình ra đáp án Nhanh thì sẽ soi vào tình huống nguy cấp thì một lần nữa trí óc huống nguy cấp thì một lần nữa trí óc huống nguy cấp thì một lần nữa trí óc của nam chính lại Bộc Phát anh vội hét của nam chính lại Bộc Phát anh vội hét của nam chính lại Bộc Phát anh vội hét lên mau đóng cửa dập cầu dao tự động hai lên mau đóng cửa dập cầu dao tự động hai lên mau đóng cửa dập cầu dao tự động hai bóng đèn nóng lên sau đó mở cửa ra và bóng đèn nóng lên sau đó mở cửa ra và bóng đèn nóng lên sau đó mở cửa ra và dập cầu dao thứ hai nếu sợ vào bóng đèn dập cầu dao thứ hai nếu sợ vào bóng đèn dập cầu dao thứ hai nếu sợ vào bóng đèn còn nóng thì đoán ngay được đáp án và còn nóng thì đoán ngay được đáp án và còn nóng thì đoán ngay được đáp án và thật sự bóng đèn rất nóng vậy đáp án là thật sự bóng đèn rất nóng vậy đáp án là thật sự bóng đèn rất nóng vậy đáp án là cầu dao số 1 rồi Xin chúc mừng bạn đã cầu dao số 1 rồi Xin chúc mừng bạn đã cầu dao số 1 rồi Xin chúc mừng bạn đã phá đảo vào giây phút cuối nghĩa bên này phá đảo vào giây phút cuối nghĩa bên này phá đảo vào giây phút cuối nghĩa bên này cô gái xinh ngực cũng đã thắng lợi trở cô gái xinh ngực cũng đã thắng lợi trở cô gái xinh ngực cũng đã thắng lợi trở về u nang hỏi sau hai người còn chưa làm về u nang hỏi sau hai người còn chưa làm về u nang hỏi sau hai người còn chưa làm giấy chứng nhận Nhưng chắc gì đã sống giấy chứng nhận Nhưng chắc gì đã sống giấy chứng nhận Nhưng chắc gì đã sống nổi đến mai tên đầu trọc này hiện đang nổi đến mai tên đầu trọc này hiện đang nổi đến mai tên đầu trọc này hiện đang là người nắm giữ rất nhiều vũ khí và là người nắm giữ rất nhiều vũ khí và là người nắm giữ rất nhiều vũ khí và cũng là kẻ đang muốn lật đổ môi của thợ cũng là kẻ đang muốn lật đổ môi của thợ cũng là kẻ đang muốn lật đổ môi của thợ mũ hắn và đàn anh mắt Sorry về phòng mũ hắn và đàn anh mắt Sorry về phòng mũ hắn và đàn anh mắt Sorry về phòng suốt than Nam chính Alice vội vàng tiến suốt than Nam chính Alice vội vàng tiến suốt than Nam chính Alice vội vàng tiến ra chặn lại hàng đầu trọc lập tức ra ra chặn lại hàng đầu trọc lập tức ra ra chặn lại hàng đầu trọc lập tức ra lệnh đập gãy hai chân anh rất mày lúc lệnh đập gãy hai chân anh rất mày lúc lệnh đập gãy hai chân anh rất mày lúc này thợ mũi phím đến Ngăn cản hai thằng này thợ mũi phím đến Ngăn cản hai thằng này thợ mũi phím đến Ngăn cản hai thằng nhầm dù chỉ muốn ăn tươi nuốt giống nhau nhầm dù chỉ muốn ăn tươi nuốt giống nhau nhầm dù chỉ muốn ăn tươi nuốt giống nhau nhưng mỗi tối quá nên nuôi ai về nhà lấy nhưng mỗi tối quá nên nuôi ai về nhà lấy nhưng mỗi tối quá nên nuôi ai về nhà lấy họ mũ lúc này gọi led theo hắn đến phòng họ mũ lúc này gọi led theo hắn đến phòng họ mũ lúc này gọi led theo hắn đến phòng điều hành học mặt lãnh đạo ngày hôm nay điều hành học mặt lãnh đạo ngày hôm nay điều hành học mặt lãnh đạo ngày hôm nay họ đã thu thập thêm được bốn lá Vậy là họ đã thu thập thêm được bốn lá Vậy là họ đã thu thập thêm được bốn lá Vậy là họ chỉ còn thiếu duy nhất một lá 10 cỡ họ chỉ còn thiếu duy nhất một lá 10 cỡ họ chỉ còn thiếu duy nhất một lá 10 cỡ nữa là đủ bộ mà nó chưa từng xuất hiện ở nữa là đủ bộ mà nó chưa từng xuất hiện ở nữa là đủ bộ mà nó chưa từng xuất hiện ở bất kỳ Chỗ nào chắc hẳn phải là một trò bất kỳ Chỗ nào chắc hẳn phải là một trò bất kỳ Chỗ nào chắc hẳn phải là một trò chơi siêu khó họ mũ Suối Máu quyết định chơi siêu khó họ mũ Suối Máu quyết định chơi siêu khó họ mũ Suối Máu quyết định tham gia trò chơi tiếp theo này còn đầu tham gia trò chơi tiếp theo này còn đầu tham gia trò chơi tiếp theo này còn đầu trọc sẽ ở lại điều hành trong khi thợ mũ trọc sẽ ở lại điều hành trong khi thợ mũ trọc sẽ ở lại điều hành trong khi thợ mũ vắng mặt phía nam chính thì hàng ngày đi vắng mặt phía nam chính thì hàng ngày đi vắng mặt phía nam chính thì hàng ngày đi thu thập thông tin viết được ở thành phố thu thập thông tin viết được ở thành phố thu thập thông tin viết được ở thành phố cây cối đã bao trùm là rừng và tổng cộng cây cối đã bao trùm là rừng và tổng cộng cây cối đã bao trùm là rừng và tổng cộng Mới có 23 điểm chơi tại các quận một số Mới có 23 điểm chơi tại các quận một số Mới có 23 điểm chơi tại các quận một số kẻ dùng thuyền vượt Nguyên Thành Phố Sau kẻ dùng thuyền vượt Nguyên Thành Phố Sau kẻ dùng thuyền vượt Nguyên Thành Phố Sau khi ô điều gì là giày đánh chết vài khi ô điều gì là giày đánh chết vài khi ô điều gì là giày đánh chết vài người lại cho rằng là do người ngoài người lại cho rằng là do người ngoài người lại cho rằng là do người ngoài hành tinh đang điều khiển càng nghe thêm hành tinh đang điều khiển càng nghe thêm hành tinh đang điều khiển càng nghe thêm lại càng rối não nên trước mắt cũng chả lại càng rối não nên trước mắt cũng chả lại càng rối não nên trước mắt cũng chả có phương án gì vừa Hay lúc này Alice có phương án gì vừa Hay lúc này Alice có phương án gì vừa Hay lúc này Alice thấy vài kẻ Khả Nghi liền bám theo thì thấy vài kẻ Khả Nghi liền bám theo thì thấy vài kẻ Khả Nghi liền bám theo thì thấy một mùi rất thối hóa ra đây là thấy một mùi rất thối hóa ra đây là thấy một mùi rất thối hóa ra đây là thùng rác chứa rất nhiều thi thể tóc thùng rác chứa rất nhiều thi thể tóc thùng rác chứa rất nhiều thi thể tóc trắng nói rằng đó là những kẻ có ý định trắng nói rằng đó là những kẻ có ý định trắng nói rằng đó là những kẻ có ý định trốn khỏi nhưng sau đó hắn lại nói rằng trốn khỏi nhưng sau đó hắn lại nói rằng trốn khỏi nhưng sau đó hắn lại nói rằng hắn viết cách thoát khỏi nơi này giờ chỉ hắn viết cách thoát khỏi nơi này giờ chỉ hắn viết cách thoát khỏi nơi này giờ chỉ cần ăn cắp hết thẻ bài rồi hắn sẽ dẫn cần ăn cắp hết thẻ bài rồi hắn sẽ dẫn cần ăn cắp hết thẻ bài rồi hắn sẽ dẫn đường thoát khỏi bãi biển phía bên này đường thoát khỏi bãi biển phía bên này đường thoát khỏi bãi biển phía bên này thợ mũ cũng bắt đầu khởi hành đi tìm trò thợ mũ cũng bắt đầu khởi hành đi tìm trò thợ mũ cũng bắt đầu khởi hành đi tìm trò chơi hắn cẩn thận được 5 đàn em hộ tống chơi hắn cẩn thận được 5 đàn em hộ tống chơi hắn cẩn thận được 5 đàn em hộ tống ở phía khác Anna đang phẫu thuật tử thi ở phía khác Anna đang phẫu thuật tử thi ở phía khác Anna đang phẫu thuật tử thi để tìm chiếc cái não thì đàn em đã chạy để tìm chiếc cái não thì đàn em đã chạy để tìm chiếc cái não thì đàn em đã chạy vào thông báo viên khẩn hóa ra Thợ mũ đã vào thông báo viên khẩn hóa ra Thợ mũ đã vào thông báo viên khẩn hóa ra Thợ mũ đã tử nạn và trò chơi đêm qua nhưng có phải tử nạn và trò chơi đêm qua nhưng có phải tử nạn và trò chơi đêm qua nhưng có phải đã bị ai đó ám sát chính vẫn là số 2 nên đã bị ai đó ám sát chính vẫn là số 2 nên đã bị ai đó ám sát chính vẫn là số 2 nên sẽ ưu tiên được thăng chức nhưng đám đầu sẽ ưu tiên được thăng chức nhưng đám đầu sẽ ưu tiên được thăng chức nhưng đám đầu gấu thì lại muốn tranh giành lập tức kêu gấu thì lại muốn tranh giành lập tức kêu gấu thì lại muốn tranh giành lập tức kêu đàn em rút kiếm khống chế Tất nhiên mọi đàn em rút kiếm khống chế Tất nhiên mọi đàn em rút kiếm khống chế Tất nhiên mọi người chỉ còn cách đồng ý chứ Phải Làm người chỉ còn cách đồng ý chứ Phải Làm người chỉ còn cách đồng ý chứ Phải Làm Sao không vô dài ngang lại chả còn cái Sao không vô dài ngang lại chả còn cái Sao không vô dài ngang lại chả còn cái nhỉ đầu trọc lập tức Tuyên bố hắn sẽ là nhỉ đầu trọc lập tức Tuyên bố hắn sẽ là nhỉ đầu trọc lập tức Tuyên bố hắn sẽ là vị vua kế tiếp mật mã để mở két sắt chứa vị vua kế tiếp mật mã để mở két sắt chứa vị vua kế tiếp mật mã để mở két sắt chứa toàn bộ lá bay được khi ngủ trọn xem rồi toàn bộ lá bay được khi ngủ trọn xem rồi toàn bộ lá bay được khi ngủ trọn xem rồi hắn lại niêm phong một lần nữa cát lại hắn lại niêm phong một lần nữa cát lại hắn lại niêm phong một lần nữa cát lại kế hoạch của tóc trắng là Alice sẽ lành kế hoạch của tóc trắng là Alice sẽ lành kế hoạch của tóc trắng là Alice sẽ lành vào tìm két sắt khi tìm được thì tóc vào tìm két sắt khi tìm được thì tóc vào tìm két sắt khi tìm được thì tóc trắng sẽ đọc mật khẩu có thể đứng cho trắng sẽ đọc mật khẩu có thể đứng cho trắng sẽ đọc mật khẩu có thể đứng cho phải tranh thủ thật nhanh khi hắn đang phải tranh thủ thật nhanh khi hắn đang phải tranh thủ thật nhanh khi hắn đang phát biểu nhận chức quả nhiên hồi sau phát biểu nhận chức quả nhiên hồi sau phát biểu nhận chức quả nhiên hồi sau Alice đã tìm thấy rồi tóc trắng Huyền Alice đã tìm thấy rồi tóc trắng Huyền Alice đã tìm thấy rồi tóc trắng Huyền nói mật khẩu là 8022 tên này theo thông nói mật khẩu là 8022 tên này theo thông nói mật khẩu là 8022 tên này theo thông minh Nhìn biểu cảm của mặt sẹo là đoán minh Nhìn biểu cảm của mặt sẹo là đoán minh Nhìn biểu cảm của mặt sẹo là đoán được Hắn có vẻ ngạc nhiên và hoang mang được Hắn có vẻ ngạc nhiên và hoang mang được Hắn có vẻ ngạc nhiên và hoang mang vậy có nghĩa là tờ giấy đó trống trơn vậy có nghĩa là tờ giấy đó trống trơn vậy có nghĩa là tờ giấy đó trống trơn con số 8022 có lẽ là chữ Mode niêm phong con số 8022 có lẽ là chữ Mode niêm phong con số 8022 có lẽ là chữ Mode niêm phong ở cái nhẫn khiến xuống đáng tiếc rằng ở cái nhẫn khiến xuống đáng tiếc rằng ở cái nhẫn khiến xuống đáng tiếc rằng Ari tấn mãi mà nó không mở mà lại còn bị Ari tấn mãi mà nó không mở mà lại còn bị Ari tấn mãi mà nó không mở mà lại còn bị báo động cho tên đại ca về phòng hóa ra báo động cho tên đại ca về phòng hóa ra báo động cho tên đại ca về phòng hóa ra Alice đã bị Tóc Trắng cái bẫy hắn cố Alice đã bị Tóc Trắng cái bẫy hắn cố Alice đã bị Tóc Trắng cái bẫy hắn cố tình làm vậy để gây sự chú ý của tên đại tình làm vậy để gây sự chú ý của tên đại tình làm vậy để gây sự chú ý của tên đại ca dẫn tới Alice bị đánh tới nhất định ca dẫn tới Alice bị đánh tới nhất định ca dẫn tới Alice bị đánh tới nhất định còn bị đưa tới vòng trói vào tra tấn hắn còn bị đưa tới vòng trói vào tra tấn hắn còn bị đưa tới vòng trói vào tra tấn hắn còn nói sẽ hấp viêm Sorry cho mà nghe ở còn nói sẽ hấp viêm Sorry cho mà nghe ở còn nói sẽ hấp viêm Sorry cho mà nghe ở phía khác cô áo trắng võ thuật gắp ra phía khác cô áo trắng võ thuật gắp ra phía khác cô áo trắng võ thuật gắp ra viên đạn nghiệm phát hiện đó là súng của viên đạn nghiệm phát hiện đó là súng của viên đạn nghiệm phát hiện đó là súng của thằng đầu trọc kia phía bên này tóc thằng đầu trọc kia phía bên này tóc thằng đầu trọc kia phía bên này tóc trắng mới vào vòng để tìm két sắt Hóa ra trắng mới vào vòng để tìm két sắt Hóa ra trắng mới vào vòng để tìm két sắt Hóa ra anh đã quan sát rất kỹ Lúc nãy vất lượng anh đã quan sát rất kỹ Lúc nãy vất lượng anh đã quan sát rất kỹ Lúc nãy vất lượng hàng đầu trọc nhìn vào bức tranh trên hàng đầu trọc nhìn vào bức tranh trên hàng đầu trọc nhìn vào bức tranh trên tường vậy chắc chắn đó là địa điểm dấu tường vậy chắc chắn đó là địa điểm dấu tường vậy chắc chắn đó là địa điểm dấu bài thực sự quả nhiên tên Góc Sáng ngày bài thực sự quả nhiên tên Góc Sáng ngày bài thực sự quả nhiên tên Góc Sáng ngày không những siêu thông minh à còn nhanh không những siêu thông minh à còn nhanh không những siêu thông minh à còn nhanh hiểm lợi dụng Eros làm vật thế thân thật hiểm lợi dụng Eros làm vật thế thân thật hiểm lợi dụng Eros làm vật thế thân thật sự đã thành công mở được két sắt chứa lá sự đã thành công mở được két sắt chứa lá sự đã thành công mở được két sắt chứa lá bài đó mà mấy thằng bạn em lại chẳng bài đó mà mấy thằng bạn em lại chẳng bài đó mà mấy thằng bạn em lại chẳng biết gì chỉ nằng nặc đòi hấp diêm Sorry biết gì chỉ nằng nặc đòi hấp diêm Sorry biết gì chỉ nằng nặc đòi hấp diêm Sorry trong tình huống này ai sẽ cứu được em trong tình huống này ai sẽ cứu được em trong tình huống này ai sẽ cứu được em ấy chứ đúng lúc nguy cấp thì điện chập ấy chứ đúng lúc nguy cấp thì điện chập ấy chứ đúng lúc nguy cấp thì điện chập chờn thì ra giới hạn không gian của Trò chờn thì ra giới hạn không gian của Trò chờn thì ra giới hạn không gian của Trò Chơi Sinh Tồn đã bao nhỏ xung quanh khu Chơi Sinh Tồn đã bao nhỏ xung quanh khu Chơi Sinh Tồn đã bao nhỏ xung quanh khu vực khách sạn Toàn bộ người ở bãi biển vực khách sạn Toàn bộ người ở bãi biển vực khách sạn Toàn bộ người ở bãi biển sẽ phải tham gia hết một lượt và độ khó sẽ phải tham gia hết một lượt và độ khó sẽ phải tham gia hết một lượt và độ khó ở mức cao nhất chính là con mồi cơ toàn ở mức cao nhất chính là con mồi cơ toàn ở mức cao nhất chính là con mồi cơ toàn bộ mọi người mau chóng kiếm ra lấy điện bộ mọi người mau chóng kiếm ra lấy điện bộ mọi người mau chóng kiếm ra lấy điện thoại đăng ký như ra đi vội vàng tìm thoại đăng ký như ra đi vội vàng tìm thoại đăng ký như ra đi vội vàng tìm hoài mà không thấy Alice dâu mà lúc này hoài mà không thấy Alice dâu mà lúc này hoài mà không thấy Alice dâu mà lúc này một cô gái đã bị đâm chết đây chính là một cô gái đã bị đâm chết đây chính là một cô gái đã bị đâm chết đây chính là trò chơi săn tìm phù thủy phù thủy đã trò chơi săn tìm phù thủy phù thủy đã trò chơi săn tìm phù thủy phù thủy đã giết cô gái này là một người trong số giết cô gái này là một người trong số giết cô gái này là một người trong số bọn họ nhiệm vụ phải tìm ra phù thủy rồi bọn họ nhiệm vụ phải tìm ra phù thủy rồi bọn họ nhiệm vụ phải tìm ra phù thủy rồi thiêu sống trong đống lửa thì sẽ phá đảo thiêu sống trong đống lửa thì sẽ phá đảo thiêu sống trong đống lửa thì sẽ phá đảo trò chơi trong thời gian hai tiếng mà trò chơi trong thời gian hai tiếng mà trò chơi trong thời gian hai tiếng mà không bị ra thì tất cả sẽ phải chết hết không bị ra thì tất cả sẽ phải chết hết không bị ra thì tất cả sẽ phải chết hết thật sự là quá ác nghiệp cho cái vòng thật sự là quá ác nghiệp cho cái vòng thật sự là quá ác nghiệp cho cái vòng chơi này phần 2 tạm thời kết thúc tại chơi này phần 2 tạm thời kết thúc tại chơi này phần 2 tạm thời kết thúc tại đây nếu các bạn thấy hay thì mình nên đây nếu các bạn thấy hay thì mình nên đây nếu các bạn thấy hay thì mình nên đưa tiếp phần 3 là phần cuối cho các bạn đưa tiếp phần 3 là phần cuối cho các bạn đưa tiếp phần 3 là phần cuối cho các bạn nha Bye bye nha Bye bye nha Bye bye em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai