review phim Quái Vật Kaiju Phần 2 - Siêu Đại Chiến với chúa tể Kaiju cấp 6 pacific rim 2

2,787,137
878
review phim pacific rim 2 sự trỗi dậy của quái vật, review phim Quái Vật Kaiju Phần 2 - Siêu Đại Chiến với chúa tể Kaiju cấp 6, review phim siêu đại chiến thái bình dương phần 2, review phim đại chiến thái bình dương 2018, review phim pacific 2, tóm tắt phim hay đại chiến thái bình dương phần 2. review phim Pacific Rim phần 1: https://youtu.be/BKBzH7mSNfo Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
sự tiếp nối câu chuyện phần 1 sau khi lũ sự tiếp nối câu chuyện phần 1 sau khi lũ sự tiếp nối câu chuyện phần 1 sau khi lũ cai-du tấn công trái đất đã bị đẩy lùi cai-du tấn công trái đất đã bị đẩy lùi cai-du tấn công trái đất đã bị đẩy lùi lũ người ngoài hành tinh là tộc vai lũ người ngoài hành tinh là tộc vai lũ người ngoài hành tinh là tộc vai Fisher luôn muốn quay lại người cha già Fisher luôn muốn quay lại người cha già Fisher luôn muốn quay lại người cha già đã hi sinh để cho nổ tan cánh cổng nhưng đã hi sinh để cho nổ tan cánh cổng nhưng đã hi sinh để cho nổ tan cánh cổng nhưng người con rết thì suốt ngày thì Tùng người con rết thì suốt ngày thì Tùng người con rết thì suốt ngày thì Tùng Thác Loạn bằng tiền lấy được từ việc đi Thác Loạn bằng tiền lấy được từ việc đi Thác Loạn bằng tiền lấy được từ việc đi trộm đồ công nghệ từ những xác của những trộm đồ công nghệ từ những xác của những trộm đồ công nghệ từ những xác của những bộ giáp girl Ngoài ra còn có thêm một kẻ bộ giáp girl Ngoài ra còn có thêm một kẻ bộ giáp girl Ngoài ra còn có thêm một kẻ cũng rất đam mê trộm cắp nhưng chỉ để về cũng rất đam mê trộm cắp nhưng chỉ để về cũng rất đam mê trộm cắp nhưng chỉ để về tự chế ra những bộ giáp bé nhỏ của mình tự chế ra những bộ giáp bé nhỏ của mình tự chế ra những bộ giáp bé nhỏ của mình đó chính là cô bé dâu mới thì 12 tuổi đó chính là cô bé dâu mới thì 12 tuổi đó chính là cô bé dâu mới thì 12 tuổi đây là việc làm vi phạm pháp luật nên đây là việc làm vi phạm pháp luật nên đây là việc làm vi phạm pháp luật nên cảnh sát thường xuyên khí bắt vì sợ bị cảnh sát thường xuyên khí bắt vì sợ bị cảnh sát thường xuyên khí bắt vì sợ bị ám nên cô bé lao vào bộ giáp để khởi ám nên cô bé lao vào bộ giáp để khởi ám nên cô bé lao vào bộ giáp để khởi động thử không ngờ bộ giáp đái nhỏ ấy động thử không ngờ bộ giáp đái nhỏ ấy động thử không ngờ bộ giáp đái nhỏ ấy thế mà lại hoạt động nam chính sách cũng thế mà lại hoạt động nam chính sách cũng thế mà lại hoạt động nam chính sách cũng tò mò lao vào bộ giáp để cùng trốn chạy tò mò lao vào bộ giáp để cùng trốn chạy tò mò lao vào bộ giáp để cùng trốn chạy ra ngoài chiếc rằng vừa chạy được 3 nước ra ngoài chiếc rằng vừa chạy được 3 nước ra ngoài chiếc rằng vừa chạy được 3 nước thì đã bị quân phòng chính thống chặn thì đã bị quân phòng chính thống chặn thì đã bị quân phòng chính thống chặn lại cô bé cũng rất nghịch ngợm mắn ra lại cô bé cũng rất nghịch ngợm mắn ra lại cô bé cũng rất nghịch ngợm mắn ra lựu đạn khói rồi Nhờ đó cuộn tròn vào lựu đạn khói rồi Nhờ đó cuộn tròn vào lựu đạn khói rồi Nhờ đó cuộn tròn vào giữa năm đi bỏ trốn vào một căn nhà đồ giữa năm đi bỏ trốn vào một căn nhà đồ giữa năm đi bỏ trốn vào một căn nhà đồ không Ờ thế mà vẫn bị ngừng phát hiện không Ờ thế mà vẫn bị ngừng phát hiện không Ờ thế mà vẫn bị ngừng phát hiện Nam Chính rất thông minh thì đạo cô bé Nam Chính rất thông minh thì đạo cô bé Nam Chính rất thông minh thì đạo cô bé ra lên đồ bộ giáp rồi thả ra bình tĩnh ra lên đồ bộ giáp rồi thả ra bình tĩnh ra lên đồ bộ giáp rồi thả ra bình tĩnh điện làm Tây để Zinger tạm thời nhưng điện làm Tây để Zinger tạm thời nhưng điện làm Tây để Zinger tạm thời nhưng kết quả thì cũng không chạy được bao xa kết quả thì cũng không chạy được bao xa kết quả thì cũng không chạy được bao xa cả hai bị mất vào trại giam tạm thời chị cả hai bị mất vào trại giam tạm thời chị cả hai bị mất vào trại giam tạm thời chị gái nuôi mang komori lại phải đến bảo gái nuôi mang komori lại phải đến bảo gái nuôi mang komori lại phải đến bảo lãnh đưa thằng 2 á quân sự tại Hồng Kông lãnh đưa thằng 2 á quân sự tại Hồng Kông lãnh đưa thằng 2 á quân sự tại Hồng Kông rất sẽ làm huấn luyện viên còn cô bé rất sẽ làm huấn luyện viên còn cô bé rất sẽ làm huấn luyện viên còn cô bé Maria sẽ là học viên tập lái tại đây rất Maria sẽ là học viên tập lái tại đây rất Maria sẽ là học viên tập lái tại đây rất gặp lại người đồng đội cũng giờ đã là gặp lại người đồng đội cũng giờ đã là gặp lại người đồng đội cũng giờ đã là đội trưởng Nam bớt hóa ra ngày trước Nam đội trưởng Nam bớt hóa ra ngày trước Nam đội trưởng Nam bớt hóa ra ngày trước Nam chính sách đã từng là phi công lái rất chính sách đã từng là phi công lái rất chính sách đã từng là phi công lái rất đắt nhất ở đây giờ anh được quay lại để đắt nhất ở đây giờ anh được quay lại để đắt nhất ở đây giờ anh được quay lại để huấn luyện đám nhóc được tuyển chọn này huấn luyện đám nhóc được tuyển chọn này huấn luyện đám nhóc được tuyển chọn này có thể coi đám nhóc này là siêu thông có thể coi đám nhóc này là siêu thông có thể coi đám nhóc này là siêu thông minh và nhanh nhạy tiếp theo chúng ta có minh và nhanh nhạy tiếp theo chúng ta có minh và nhanh nhạy tiếp theo chúng ta có cảnh điềm là những chiến sĩ của công ty cảnh điềm là những chiến sĩ của công ty cảnh điềm là những chiến sĩ của công ty công nghệ futech chuyên phát triển các công nghệ futech chuyên phát triển các công nghệ futech chuyên phát triển các bộ giáp Thế Hệ tiếp theo Còn anh kính bộ giáp Thế Hệ tiếp theo Còn anh kính bộ giáp Thế Hệ tiếp theo Còn anh kính cận cũng đã phải làm việc cho em cảnh cận cũng đã phải làm việc cho em cảnh cận cũng đã phải làm việc cho em cảnh điềm cô ta và chính phủ Trung Quốc đang điềm cô ta và chính phủ Trung Quốc đang điềm cô ta và chính phủ Trung Quốc đang phát triển một dự án lớn đó là chế tạo phát triển một dự án lớn đó là chế tạo phát triển một dự án lớn đó là chế tạo các video tự động và có thể điều khiển các video tự động và có thể điều khiển các video tự động và có thể điều khiển từ xa nếu Hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể từ xa nếu Hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể từ xa nếu Hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể đồng ý thì sẽ không cần bất kỳ phi công đồng ý thì sẽ không cần bất kỳ phi công đồng ý thì sẽ không cần bất kỳ phi công nào phải mạo hiểm ra trận nhưng thực ra nào phải mạo hiểm ra trận nhưng thực ra nào phải mạo hiểm ra trận nhưng thực ra là tụi Trung Quốc muốn thông qua đám là tụi Trung Quốc muốn thông qua đám là tụi Trung Quốc muốn thông qua đám girl này thì làm chủ thế giới hôm sau girl này thì làm chủ thế giới hôm sau girl này thì làm chủ thế giới hôm sau công ty cotec cho triển lãm gì người tự công ty cotec cho triển lãm gì người tự công ty cotec cho triển lãm gì người tự động tại Sydney Nam chính sách và nam động tại Sydney Nam chính sách và nam động tại Sydney Nam chính sách và nam than được phái đến Làm cảnh cho đẹp than được phái đến Làm cảnh cho đẹp than được phái đến Làm cảnh cho đẹp không ngờ lúc này bất ngờ xuất hiện 1 bộ không ngờ lúc này bất ngờ xuất hiện 1 bộ không ngờ lúc này bất ngờ xuất hiện 1 bộ giáp lạ hùng hổ Tiến và phá tan buổi giáp lạ hùng hổ Tiến và phá tan buổi giáp lạ hùng hổ Tiến và phá tan buổi triển lãm hàng không Zinger bất hợp pháp triển lãm hàng không Zinger bất hợp pháp triển lãm hàng không Zinger bất hợp pháp không nói gì bắn thẳng ra một đống tên không nói gì bắn thẳng ra một đống tên không nói gì bắn thẳng ra một đống tên lửa về phía file exe Nam Chính May mắn lửa về phía file exe Nam Chính May mắn lửa về phía file exe Nam Chính May mắn nữa được bãi đỗ trực thăng cứu được cảnh nữa được bãi đỗ trực thăng cứu được cảnh nữa được bãi đỗ trực thăng cứu được cảnh điềm chủ pháo trên cao lợi dụng bắn đạn điềm chủ pháo trên cao lợi dụng bắn đạn điềm chủ pháo trên cao lợi dụng bắn đạn để hạn anh không được còn bị Zinger này để hạn anh không được còn bị Zinger này để hạn anh không được còn bị Zinger này trả đòn cho hai quả tên lửa hỏng luôn trả đòn cho hai quả tên lửa hỏng luôn trả đòn cho hai quả tên lửa hỏng luôn lập tức hai bộ giáp lao vào nhau chiến lập tức hai bộ giáp lao vào nhau chiến lập tức hai bộ giáp lao vào nhau chiến đấu không ngờ bộ giáp kia đã chiếm được đấu không ngờ bộ giáp kia đã chiếm được đấu không ngờ bộ giáp kia đã chiếm được lợi thế ban đầu còn đến bộ giáp của Nam lợi thế ban đầu còn đến bộ giáp của Nam lợi thế ban đầu còn đến bộ giáp của Nam chúng đi như là con nít nam kính giúp chúng đi như là con nít nam kính giúp chúng đi như là con nít nam kính giúp lương gia vũ khí lợi hại nhất là thanh lương gia vũ khí lợi hại nhất là thanh lương gia vũ khí lợi hại nhất là thanh kiếm vũ trụ không ngờ Bộc Phát này còn kiếm vũ trụ không ngờ Bộc Phát này còn kiếm vũ trụ không ngờ Bộc Phát này còn có tới cả hai thanh mà thao tác chiến có tới cả hai thanh mà thao tác chiến có tới cả hai thanh mà thao tác chiến đấu của nó còn phần Thục hơn cả nam đấu của nó còn phần Thục hơn cả nam đấu của nó còn phần Thục hơn cả nam chính rất nhanh Đã chém không ra được chính rất nhanh Đã chém không ra được chính rất nhanh Đã chém không ra được một nhát rồi phân ra tranh thủ quân địch một nhát rồi phân ra tranh thủ quân địch một nhát rồi phân ra tranh thủ quân địch ném trượt một cái nghiêng Sài Gòn bằng ném trượt một cái nghiêng Sài Gòn bằng ném trượt một cái nghiêng Sài Gòn bằng cú đấm hỗ trợ tên lửa phía sau mà chị cú đấm hỗ trợ tên lửa phía sau mà chị cú đấm hỗ trợ tên lửa phía sau mà chị gái mà cô Mây đang bay trực thăng bên gái mà cô Mây đang bay trực thăng bên gái mà cô Mây đang bay trực thăng bên cạnh đã bị tên lửa của bộ giáp kia đã cạnh đã bị tên lửa của bộ giáp kia đã cạnh đã bị tên lửa của bộ giáp kia đã thêm sắp rơi Nam chính vội vàng lao đến thêm sắp rơi Nam chính vội vàng lao đến thêm sắp rơi Nam chính vội vàng lao đến hỗ trợ với hi vọng xóm lấy nhưng rất hỗ trợ với hi vọng xóm lấy nhưng rất hỗ trợ với hi vọng xóm lấy nhưng rất tiếc rằng đường cơ này vẫn hơi bị non tiếc rằng đường cơ này vẫn hơi bị non tiếc rằng đường cơ này vẫn hơi bị non tay khiến ma câu xinh đẹp đã phải ra đi tay khiến ma câu xinh đẹp đã phải ra đi tay khiến ma câu xinh đẹp đã phải ra đi mãi mãi đúng lúc này quân đội cũng khoái mãi mãi đúng lúc này quân đội cũng khoái mãi mãi đúng lúc này quân đội cũng khoái ba bộ giáp tới nơi reserve bất hợp pháp ba bộ giáp tới nơi reserve bất hợp pháp ba bộ giáp tới nơi reserve bất hợp pháp thấy vậy liền lặn xuống biển bỏ trốn Rốt thấy vậy liền lặn xuống biển bỏ trốn Rốt thấy vậy liền lặn xuống biển bỏ trốn Rốt cục bộ giáp phản bội Thiên nguồn gốc là cục bộ giáp phản bội Thiên nguồn gốc là cục bộ giáp phản bội Thiên nguồn gốc là do đâu chỉ biết rằng Hoa Cầu trước khi do đâu chỉ biết rằng Hoa Cầu trước khi do đâu chỉ biết rằng Hoa Cầu trước khi chết đã gửi về một tập dữ liệu mã hóa chết đã gửi về một tập dữ liệu mã hóa chết đã gửi về một tập dữ liệu mã hóa nhưng chiều dài được quay lại với trụ sở nhưng chiều dài được quay lại với trụ sở nhưng chiều dài được quay lại với trụ sở của tập đoàn cotec cảnh điềm đang mắng của tập đoàn cotec cảnh điềm đang mắng của tập đoàn cotec cảnh điềm đang mắng chửi kính cận phải gấp rút lắp ráp các chửi kính cận phải gấp rút lắp ráp các chửi kính cận phải gấp rút lắp ráp các video tự động cô ta chỉ cho kính cận 48 video tự động cô ta chỉ cho kính cận 48 video tự động cô ta chỉ cho kính cận 48 tiếng nữa là phải hoàn thành hóada ý là tiếng nữa là phải hoàn thành hóada ý là tiếng nữa là phải hoàn thành hóada ý là hàng ngàn Trinh ơi đang được công ty hàng ngàn Trinh ơi đang được công ty hàng ngàn Trinh ơi đang được công ty cotec chế tạo kính dẫn rất công thức vì cotec chế tạo kính dẫn rất công thức vì cotec chế tạo kính dẫn rất công thức vì liên tục bị sếp càng điểm la mắng anh về liên tục bị sếp càng điểm la mắng anh về liên tục bị sếp càng điểm la mắng anh về nhà tâm sự với con vợ ở phòng ngủ mà nhà tâm sự với con vợ ở phòng ngủ mà nhà tâm sự với con vợ ở phòng ngủ mà không ngờ rằng con vợ này hóa ra lại là không ngờ rằng con vợ này hóa ra lại là không ngờ rằng con vợ này hóa ra lại là một bộ não cay dù rằng sống thì ra sau một bộ não cay dù rằng sống thì ra sau một bộ não cay dù rằng sống thì ra sau khi kết nối với kaiju ở tập trước anh đã khi kết nối với kaiju ở tập trước anh đã khi kết nối với kaiju ở tập trước anh đã trở thành nô lệ cho nó điều khiển phía trở thành nô lệ cho nó điều khiển phía trở thành nô lệ cho nó điều khiển phía bên này anh một cách cũng đã giải mã bên này anh một cách cũng đã giải mã bên này anh một cách cũng đã giải mã được tập phim của Macau nó chỉ ra một được tập phim của Macau nó chỉ ra một được tập phim của Macau nó chỉ ra một địa điểm nhà máy bỏ hoang tay nam cực địa điểm nhà máy bỏ hoang tay nam cực địa điểm nhà máy bỏ hoang tay nam cực lập tức Nam chính được lệnh lấy bộ giáp lập tức Nam chính được lệnh lấy bộ giáp lập tức Nam chính được lệnh lấy bộ giáp vip thì tới nơi nhưng hai người còn chưa vip thì tới nơi nhưng hai người còn chưa vip thì tới nơi nhưng hai người còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị tấn công bất kịp hiểu chuyện thì đã bị tấn công bất kịp hiểu chuyện thì đã bị tấn công bất ngờ và nhà máy phía trước cũng bị con ngờ và nhà máy phía trước cũng bị con ngờ và nhà máy phía trước cũng bị con Tiger này phá hủy chứng cứ bộ giáp quân Tiger này phá hủy chứng cứ bộ giáp quân Tiger này phá hủy chứng cứ bộ giáp quân Bình lao thẳng về phía con Zinger phản Bình lao thẳng về phía con Zinger phản Bình lao thẳng về phía con Zinger phản loại cắm vào chân rồi Quật ngã nào xuống loại cắm vào chân rồi Quật ngã nào xuống loại cắm vào chân rồi Quật ngã nào xuống rồi cứ thế cả hai bị chuyển xuống một rồi cứ thế cả hai bị chuyển xuống một rồi cứ thế cả hai bị chuyển xuống một khe nước Băng Giá chưa thùng ra phía sau khe nước Băng Giá chưa thùng ra phía sau khe nước Băng Giá chưa thùng ra phía sau Zinger địch bắn ra chủng thiên năng Zinger địch bắn ra chủng thiên năng Zinger địch bắn ra chủng thiên năng lượng cực mạnh khiến quân mình phải đánh lượng cực mạnh khiến quân mình phải đánh lượng cực mạnh khiến quân mình phải đánh thủng mang xuống dưới trốn đi rồi phóng thủng mang xuống dưới trốn đi rồi phóng thủng mang xuống dưới trốn đi rồi phóng lên một chùm tên lửa cũng khiến hắn phải lên một chùm tên lửa cũng khiến hắn phải lên một chùm tên lửa cũng khiến hắn phải rơi xuống sau đó ôm hắn lao lên và vắn rơi xuống sau đó ôm hắn lao lên và vắn rơi xuống sau đó ôm hắn lao lên và vắn ra tên lửa khác đẩy Hán lùi lại Cuối ra tên lửa khác đẩy Hán lùi lại Cuối ra tên lửa khác đẩy Hán lùi lại Cuối cùng thì cả hai cũng rút kiếm mì diệt cùng thì cả hai cũng rút kiếm mì diệt cùng thì cả hai cũng rút kiếm mì diệt rồi lao và rau cấu Nam chính lần này rồi lao và rau cấu Nam chính lần này rồi lao và rau cấu Nam chính lần này khôn hơn nhiều cúi xuống và chém được khôn hơn nhiều cúi xuống và chém được khôn hơn nhiều cúi xuống và chém được vào bụng tranh thủ lúc này tiếp tục lao vào bụng tranh thủ lúc này tiếp tục lao vào bụng tranh thủ lúc này tiếp tục lao vào tấn công để quân địch vào tình huống vào tấn công để quân địch vào tình huống vào tấn công để quân địch vào tình huống nguy cấp cuối chỉ bằng cú đấm xuyên nguy cấp cuối chỉ bằng cú đấm xuyên nguy cấp cuối chỉ bằng cú đấm xuyên thủng qua người khiến zezo thất bại nằm thủng qua người khiến zezo thất bại nằm thủng qua người khiến zezo thất bại nằm đổ gục xuống nhưng hai người có nằm mơ đổ gục xuống nhưng hai người có nằm mơ đổ gục xuống nhưng hai người có nằm mơ cũng không ngờ được kể lái bộ giáp này cũng không ngờ được kể lái bộ giáp này cũng không ngờ được kể lái bộ giáp này không phải là người mà lại là một bộ não không phải là người mà lại là một bộ não không phải là người mà lại là một bộ não của quái vật kaiju chẳng phải cánh cổng của quái vật kaiju chẳng phải cánh cổng của quái vật kaiju chẳng phải cánh cổng kết nối đến trái đất đã đóng lại 10 năm kết nối đến trái đất đã đóng lại 10 năm kết nối đến trái đất đã đóng lại 10 năm rồi mà vậy có nghĩa là có bọn nào đó đa rồi mà vậy có nghĩa là có bọn nào đó đa rồi mà vậy có nghĩa là có bọn nào đó đa nhân bản vô tính cây Du từ ADN của chúng nhân bản vô tính cây Du từ ADN của chúng nhân bản vô tính cây Du từ ADN của chúng quân đội đưa cả cái các video thiên về quân đội đưa cả cái các video thiên về quân đội đưa cả cái các video thiên về kiểm tra cô gái Amazon trên đi trộm cắp kiểm tra cô gái Amazon trên đi trộm cắp kiểm tra cô gái Amazon trên đi trộm cắp Liga nhìn qua thì nhận biết được vội báo Liga nhìn qua thì nhận biết được vội báo Liga nhìn qua thì nhận biết được vội báo sẽ Nam chính bộ giáp này chính xác là sẽ Nam chính bộ giáp này chính xác là sẽ Nam chính bộ giáp này chính xác là được sản xuất bởi công ty cotec thủy được sản xuất bởi công ty cotec thủy được sản xuất bởi công ty cotec thủy tinh trong khi này công ty cotec thính tinh trong khi này công ty cotec thính tinh trong khi này công ty cotec thính giả đã hoàn thành xong việc cài đặt giả đã hoàn thành xong việc cài đặt giả đã hoàn thành xong việc cài đặt nhưng đột nhiên các phi công mất kết nối nhưng đột nhiên các phi công mất kết nối nhưng đột nhiên các phi công mất kết nối điều khiển với các bộ giáp mà khi này điều khiển với các bộ giáp mà khi này điều khiển với các bộ giáp mà khi này các bộ giáp đã được vận chuyển đi khắp các bộ giáp đã được vận chuyển đi khắp các bộ giáp đã được vận chuyển đi khắp thế gian bên trong các bộ não điều khiển thế gian bên trong các bộ não điều khiển thế gian bên trong các bộ não điều khiển cũng được Nhân Dị Biến cả bộ giáp biến cũng được Nhân Dị Biến cả bộ giáp biến cũng được Nhân Dị Biến cả bộ giáp biến hình thành Đám quái vật kaiju lập tức hình thành Đám quái vật kaiju lập tức hình thành Đám quái vật kaiju lập tức lao xuống Bình Diện Vương căn cứ phòng lao xuống Bình Diện Vương căn cứ phòng lao xuống Bình Diện Vương căn cứ phòng vệ một tay bắt đầu của di dời chặng vệ một tay bắt đầu của di dời chặng vệ một tay bắt đầu của di dời chặng đường dễ dàng như hái hoa quả chả mấy đường dễ dàng như hái hoa quả chả mấy đường dễ dàng như hái hoa quả chả mấy suất căn cứ phòng thủ Hồng Kông đã bị suất căn cứ phòng thủ Hồng Kông đã bị suất căn cứ phòng thủ Hồng Kông đã bị khóa săn dàng phía bên này mà sách cũng khóa săn dàng phía bên này mà sách cũng khóa săn dàng phía bên này mà sách cũng đã tìm được tới kính cận vốn cứ nghĩ đã tìm được tới kính cận vốn cứ nghĩ đã tìm được tới kính cận vốn cứ nghĩ rằng cảnh điềm là người gây ra mọi rằng cảnh điềm là người gây ra mọi rằng cảnh điềm là người gây ra mọi chuyện mà không biết rằng Chính anh bạn chuyện mà không biết rằng Chính anh bạn chuyện mà không biết rằng Chính anh bạn kính cận mới là chủng cuối quay lại với kính cận mới là chủng cuối quay lại với kính cận mới là chủng cuối quay lại với đám bạn trẻ lúc này đang chạy tán loạn đám bạn trẻ lúc này đang chạy tán loạn đám bạn trẻ lúc này đang chạy tán loạn Vì sao chạy vào lấy giường mang ra đối Vì sao chạy vào lấy giường mang ra đối Vì sao chạy vào lấy giường mang ra đối đầu còn tụi kongju thì tranh thủ phá đầu còn tụi kongju thì tranh thủ phá đầu còn tụi kongju thì tranh thủ phá những bộ giáp chưa có người lái cùng lúc những bộ giáp chưa có người lái cùng lúc những bộ giáp chưa có người lái cùng lúc này mà xách và kính cận lao và văn phòng này mà xách và kính cận lao và văn phòng này mà xách và kính cận lao và văn phòng điều khiển giờ xuống gửi hết mọi người điều khiển giờ xuống gửi hết mọi người điều khiển giờ xuống gửi hết mọi người ra ngoài bất ngờ kính dẫn khiến tới Khởi ra ngoài bất ngờ kính dẫn khiến tới Khởi ra ngoài bất ngờ kính dẫn khiến tới Khởi động hết bộ giáp đơn giản là tao muốn động hết bộ giáp đơn giản là tao muốn động hết bộ giáp đơn giản là tao muốn khó nhỉ giết hết loài người khắp nơi khó nhỉ giết hết loài người khắp nơi khó nhỉ giết hết loài người khắp nơi trên thế giới các hay dùng máy bắt đầu trên thế giới các hay dùng máy bắt đầu trên thế giới các hay dùng máy bắt đầu hắn dùng năng lượng xuống biển mục đích hắn dùng năng lượng xuống biển mục đích hắn dùng năng lượng xuống biển mục đích để tạo ra các cánh cổng không gian đưa để tạo ra các cánh cổng không gian đưa để tạo ra các cánh cổng không gian đưa tay ro thuộc đến anh hoặc cách viết tay ro thuộc đến anh hoặc cách viết tay ro thuộc đến anh hoặc cách viết truyện thì đã quá muộn mất rồi tâm trí truyện thì đã quá muộn mất rồi tâm trí truyện thì đã quá muộn mất rồi tâm trí của kính dẫn đã hoàn toàn bị thay đổi của kính dẫn đã hoàn toàn bị thay đổi của kính dẫn đã hoàn toàn bị thay đổi điều khiển quay sang bóp cổ người bạn điều khiển quay sang bóp cổ người bạn điều khiển quay sang bóp cổ người bạn theo lệnh haizhu rất may cảnh điểm thì theo lệnh haizhu rất may cảnh điểm thì theo lệnh haizhu rất may cảnh điểm thì thui rơi súng khống chế nhưng khi cảnh thui rơi súng khống chế nhưng khi cảnh thui rơi súng khống chế nhưng khi cảnh điểm định bán kính cận không ngờ một điểm định bán kính cận không ngờ một điểm định bán kính cận không ngờ một cách lại vẫn nói cứ bạn mình chán chạy cách lại vẫn nói cứ bạn mình chán chạy cách lại vẫn nói cứ bạn mình chán chạy thoát Anh vẫn nghĩ rằng anh bạn đó Rồi thoát Anh vẫn nghĩ rằng anh bạn đó Rồi thoát Anh vẫn nghĩ rằng anh bạn đó Rồi sẽ cứu được phía bên này kongju máy tiếp sẽ cứu được phía bên này kongju máy tiếp sẽ cứu được phía bên này kongju máy tiếp tục phá hoại căn cứ không quân mở toang tục phá hoại căn cứ không quân mở toang tục phá hoại căn cứ không quân mở toang cánh cửa để vào bên trong tàn sát tình cánh cửa để vào bên trong tàn sát tình cánh cửa để vào bên trong tàn sát tình hình mọi người lúc này Nguyên gấp lắm hình mọi người lúc này Nguyên gấp lắm hình mọi người lúc này Nguyên gấp lắm rồi màu sắc khung cảnh điềm phải nhanh rồi màu sắc khung cảnh điềm phải nhanh rồi màu sắc khung cảnh điềm phải nhanh chóng tìm cách dừng các hay dùng máy lại chóng tìm cách dừng các hay dùng máy lại chóng tìm cách dừng các hay dùng máy lại bởi các cây Du Thật sự cũng đang chui bởi các cây Du Thật sự cũng đang chui bởi các cây Du Thật sự cũng đang chui qua lỗ hồng rất nhiều vào đúng lúc ngàn qua lỗ hồng rất nhiều vào đúng lúc ngàn qua lỗ hồng rất nhiều vào đúng lúc ngàn cân treo sữa tóc thì thành điểm kịp thời cân treo sữa tóc thì thành điểm kịp thời cân treo sữa tóc thì thành điểm kịp thời nhắc trên dừng lại phá nộp vào bộ não nhắc trên dừng lại phá nộp vào bộ não nhắc trên dừng lại phá nộp vào bộ não của đám tang dùng máy kia khiến tất cả của đám tang dùng máy kia khiến tất cả của đám tang dùng máy kia khiến tất cả đám đang mở cánh cổng cũng bị tắt điện đám đang mở cánh cổng cũng bị tắt điện đám đang mở cánh cổng cũng bị tắt điện hết cánh cổng biết loại khi nào đang thu hết cánh cổng biết loại khi nào đang thu hết cánh cổng biết loại khi nào đang thu được một nửa qua cánh cổng sẽ bị cắt đôi được một nửa qua cánh cổng sẽ bị cắt đôi được một nửa qua cánh cổng sẽ bị cắt đôi không ngờ rằng màn hình đã báo có ba cây không ngờ rằng màn hình đã báo có ba cây không ngờ rằng màn hình đã báo có ba cây Du thành công chui lên mặt đất một khách Du thành công chui lên mặt đất một khách Du thành công chui lên mặt đất một khách báo cho nam 9 biết đó là hai con gấp 4 báo cho nam 9 biết đó là hai con gấp 4 báo cho nam 9 biết đó là hai con gấp 4 và một con cấp 5 mà bên này hầu hết phi và một con cấp 5 mà bên này hầu hết phi và một con cấp 5 mà bên này hầu hết phi công kinh nghiệm đều đã thay đời các bộ công kinh nghiệm đều đã thay đời các bộ công kinh nghiệm đều đã thay đời các bộ giáp cũng bị phá hủy nghiêm trọng nhưng giáp cũng bị phá hủy nghiêm trọng nhưng giáp cũng bị phá hủy nghiêm trọng nhưng bất ngờ thay họ phát hiện ma quái vật bất ngờ thay họ phát hiện ma quái vật bất ngờ thay họ phát hiện ma quái vật kia không hề đi phá hủy thành phố mà kia không hề đi phá hủy thành phố mà kia không hề đi phá hủy thành phố mà chúng đang di chuyển tập trung bởi núi chúng đang di chuyển tập trung bởi núi chúng đang di chuyển tập trung bởi núi Phú Sĩ của Nhật Bản Vì đơn giản ở đó là Phú Sĩ của Nhật Bản Vì đơn giản ở đó là Phú Sĩ của Nhật Bản Vì đơn giản ở đó là nơi có nhiều nguyên tố đất hiếm hóa ra nơi có nhiều nguyên tố đất hiếm hóa ra nơi có nhiều nguyên tố đất hiếm hóa ra máu của chúng phản ứng mạnh mẽ em với máu của chúng phản ứng mạnh mẽ em với máu của chúng phản ứng mạnh mẽ em với đất hiếm nếu chúng tự sát ở núi Phú Sĩ đất hiếm nếu chúng tự sát ở núi Phú Sĩ đất hiếm nếu chúng tự sát ở núi Phú Sĩ sẽ tạo ra vụ nổ trên lục địa phá hủy sẽ tạo ra vụ nổ trên lục địa phá hủy sẽ tạo ra vụ nổ trên lục địa phá hủy trái đất chỉ trong vài giờ chấm dứt toàn trái đất chỉ trong vài giờ chấm dứt toàn trái đất chỉ trong vài giờ chấm dứt toàn bộ nhân loại là điều hiển nhiên Sáng hôm bộ nhân loại là điều hiển nhiên Sáng hôm bộ nhân loại là điều hiển nhiên Sáng hôm sau mọi người sửa tặng lại vài girl để sau mọi người sửa tặng lại vài girl để sau mọi người sửa tặng lại vài girl để chiến đấu đã bạn trẻ chưa qua chiến đấu chiến đấu đã bạn trẻ chưa qua chiến đấu chiến đấu đã bạn trẻ chưa qua chiến đấu cũng đành phải ra chiến trường Tổng cộng cũng đành phải ra chiến trường Tổng cộng cũng đành phải ra chiến trường Tổng cộng quân ra chỉ có 4G còn lại vì thời gian quân ra chỉ có 4G còn lại vì thời gian quân ra chỉ có 4G còn lại vì thời gian gấp gáp cần phải di chuyển nhanh hơn gấp gáp cần phải di chuyển nhanh hơn gấp gáp cần phải di chuyển nhanh hơn kính vẫn nghĩ ra phương án điên rồ đó là kính vẫn nghĩ ra phương án điên rồ đó là kính vẫn nghĩ ra phương án điên rồ đó là lắp động cơ tên lửa vào đi của các bộ lắp động cơ tên lửa vào đi của các bộ lắp động cơ tên lửa vào đi của các bộ giáp mà trước đây chưa từng qua mất thì giáp mà trước đây chưa từng qua mất thì giáp mà trước đây chưa từng qua mất thì thử nghiệm nào vì đây vốn là cơ hội cuối thử nghiệm nào vì đây vốn là cơ hội cuối thử nghiệm nào vì đây vốn là cơ hội cuối cùng để cứu trái đất mà bên này bọn quái cùng để cứu trái đất mà bên này bọn quái cùng để cứu trái đất mà bên này bọn quái vật đã đánh giới sau khi ô rồi tranh thủ vật đã đánh giới sau khi ô rồi tranh thủ vật đã đánh giới sau khi ô rồi tranh thủ trên đường tới Phú Sĩ thì phá hoại thành trên đường tới Phú Sĩ thì phá hoại thành trên đường tới Phú Sĩ thì phá hoại thành phố 4 Zinger nhà mình rất nhanh chóng ở phố 4 Zinger nhà mình rất nhanh chóng ở phố 4 Zinger nhà mình rất nhanh chóng ở dưới chặng đường lập tức lao lên ngăn dưới chặng đường lập tức lao lên ngăn dưới chặng đường lập tức lao lên ngăn chặn chúng toàn khác người dân áo cam chặn chúng toàn khác người dân áo cam chặn chúng toàn khác người dân áo cam Plus hai thanh kiếm rơi ra rất dễ mất Plus hai thanh kiếm rơi ra rất dễ mất Plus hai thanh kiếm rơi ra rất dễ mất mấy vào nhà chém bị thương một con quái mấy vào nhà chém bị thương một con quái mấy vào nhà chém bị thương một con quái vật rồi quay góc thẳng vào mồm của một vật rồi quay góc thẳng vào mồm của một vật rồi quay góc thẳng vào mồm của một cái gì khác nữa nam chính trong bộ giáp cái gì khác nữa nam chính trong bộ giáp cái gì khác nữa nam chính trong bộ giáp vip c thì đấm thẳng vào mồm con quái gấp vip c thì đấm thẳng vào mồm con quái gấp vip c thì đấm thẳng vào mồm con quái gấp 50 người nó hoàn công và trong một cái 50 người nó hoàn công và trong một cái 50 người nó hoàn công và trong một cái cà Người vay đi 8.300 giọng Quảng Yên cà Người vay đi 8.300 giọng Quảng Yên cà Người vay đi 8.300 giọng Quảng Yên cấp 5 mạnh mẽ hơn gấp bốn rất nhiều một cấp 5 mạnh mẽ hơn gấp bốn rất nhiều một cấp 5 mạnh mẽ hơn gấp bốn rất nhiều một và đã khiến 3G giang hồ lẫn lộn với nhau và đã khiến 3G giang hồ lẫn lộn với nhau và đã khiến 3G giang hồ lẫn lộn với nhau có một cách máu rằng tuyến giáp trên bùn có một cách máu rằng tuyến giáp trên bùn có một cách máu rằng tuyến giáp trên bùn của con gấp 5 có thể phản hồi lại các cú của con gấp 5 có thể phản hồi lại các cú của con gấp 5 có thể phản hồi lại các cú đánh nam chính nghĩ ra cách kéo đồ các đánh nam chính nghĩ ra cách kéo đồ các đánh nam chính nghĩ ra cách kéo đồ các tòa nhà với hi vọng các tòa cao ốc có tòa nhà với hi vọng các tòa cao ốc có tòa nhà với hi vọng các tòa cao ốc có thể làm đau quái vật Nhưng Xem chừng có thể làm đau quái vật Nhưng Xem chừng có thể làm đau quái vật Nhưng Xem chừng có kéo đồ cả thành phố cũng chả ăn thua kéo đồ cả thành phố cũng chả ăn thua kéo đồ cả thành phố cũng chả ăn thua phía bên cạnh một cái rồi gấp 4 Đã đè phía bên cạnh một cái rồi gấp 4 Đã đè phía bên cạnh một cái rồi gấp 4 Đã đè hấp dẫn bộ giáp màu cam rất nhanh chóng hấp dẫn bộ giáp màu cam rất nhanh chóng hấp dẫn bộ giáp màu cam rất nhanh chóng giữa bên cạnh kích hoạt rồi điện quát và giữa bên cạnh kích hoạt rồi điện quát và giữa bên cạnh kích hoạt rồi điện quát và hông cho thêm phần hưng phấn không ngờ hông cho thêm phần hưng phấn không ngờ hông cho thêm phần hưng phấn không ngờ cay như này độn thổ xuống dưới mặt đất cay như này độn thổ xuống dưới mặt đất cay như này độn thổ xuống dưới mặt đất luôn khi chui lên liền bị bộ giáp nâng luôn khi chui lên liền bị bộ giáp nâng luôn khi chui lên liền bị bộ giáp nâng án cho kẻ họ đúng lúc này anh bạn kính án cho kẻ họ đúng lúc này anh bạn kính án cho kẻ họ đúng lúc này anh bạn kính cận là một điều đáng sợ hắn mở cửa hết cận là một điều đáng sợ hắn mở cửa hết cận là một điều đáng sợ hắn mở cửa hết các dự án của công ty tràn ra phía ngoài các dự án của công ty tràn ra phía ngoài các dự án của công ty tràn ra phía ngoài là hàng vạn con quái vật máy móc bé nhỏ là hàng vạn con quái vật máy móc bé nhỏ là hàng vạn con quái vật máy móc bé nhỏ chúng chạy thẳng về phía bà con quái vật chúng chạy thẳng về phía bà con quái vật chúng chạy thẳng về phía bà con quái vật kaiju Rốt cuộc là chúng định làm cái kaiju Rốt cuộc là chúng định làm cái kaiju Rốt cuộc là chúng định làm cái quần què gì đây thế nhỉ chúng cắn nát ba quần què gì đây thế nhỉ chúng cắn nát ba quần què gì đây thế nhỉ chúng cắn nát ba con trai hơn và rồi ghép nối với nhau con trai hơn và rồi ghép nối với nhau con trai hơn và rồi ghép nối với nhau lại thì một con quái vật kaiju cấp 6 lại thì một con quái vật kaiju cấp 6 lại thì một con quái vật kaiju cấp 6 chính xác thì chúng quấy mạnh nhất cũng chính xác thì chúng quấy mạnh nhất cũng chính xác thì chúng quấy mạnh nhất cũng đã xuất hiện rồi cơ hội nào cho bốn bộ đã xuất hiện rồi cơ hội nào cho bốn bộ đã xuất hiện rồi cơ hội nào cho bốn bộ giáp chúng ta chỉ một cú đấm xuống đất giáp chúng ta chỉ một cú đấm xuống đất giáp chúng ta chỉ một cú đấm xuống đất mà Sóng Xung Kích đã thổi bay guerlain mà Sóng Xung Kích đã thổi bay guerlain mà Sóng Xung Kích đã thổi bay guerlain trời bộ giáp do điện hùng hổ lao lên trời bộ giáp do điện hùng hổ lao lên trời bộ giáp do điện hùng hổ lao lên chiến đấu kết quả là Siêu Quái Vật quay chiến đấu kết quả là Siêu Quái Vật quay chiến đấu kết quả là Siêu Quái Vật quay tay một lúc rồi Ném đi như món đồ chơi tay một lúc rồi Ném đi như món đồ chơi tay một lúc rồi Ném đi như món đồ chơi bộ giáp đầu tiên hiếu chiến chính thức bộ giáp đầu tiên hiếu chiến chính thức bộ giáp đầu tiên hiếu chiến chính thức bị hại và một phi công đã phải hi sinh bị hại và một phi công đã phải hi sinh bị hại và một phi công đã phải hi sinh phía văn phòng Ý là muốn hạ được siêu phía văn phòng Ý là muốn hạ được siêu phía văn phòng Ý là muốn hạ được siêu quái vật này thì chỉ có cách là phá hủy quái vật này thì chỉ có cách là phá hủy quái vật này thì chỉ có cách là phá hủy 3 bộ não cho người của chúng và di dân 3 bộ não cho người của chúng và di dân 3 bộ não cho người của chúng và di dân tấn công đồng thời cũng đạt thương quái tấn công đồng thời cũng đạt thương quái tấn công đồng thời cũng đạt thương quái vật đôi chút nhưng sức mạnh được triển vật đôi chút nhưng sức mạnh được triển vật đôi chút nhưng sức mạnh được triển khai như đã hạ mục anh bạn màu da cam khai như đã hạ mục anh bạn màu da cam khai như đã hạ mục anh bạn màu da cam resort chuyển sắt thành thủ dâm trộm resort chuyển sắt thành thủ dâm trộm resort chuyển sắt thành thủ dâm trộm không ngờ nó ngoại một cái đã cho anh không ngờ nó ngoại một cái đã cho anh không ngờ nó ngoại một cái đã cho anh con miệng nó rồi Phải công nhận là cay con miệng nó rồi Phải công nhận là cay con miệng nó rồi Phải công nhận là cay du khắp 6 mạnh hơn gấp bội Cơ hội cuối du khắp 6 mạnh hơn gấp bội Cơ hội cuối du khắp 6 mạnh hơn gấp bội Cơ hội cuối tất cả chỉ còn biết trông cậy vào nam tất cả chỉ còn biết trông cậy vào nam tất cả chỉ còn biết trông cậy vào nam chính trong jungleology nhưng nhanh chóng anh bạn lái cùng đã bị nhưng nhanh chóng anh bạn lái cùng đã bị nhưng nhanh chóng anh bạn lái cùng đã bị thương sau Phú Trọng còn bộ giáp thì bị thương sau Phú Trọng còn bộ giáp thì bị thương sau Phú Trọng còn bộ giáp thì bị hất văng visa giờ không còn gì có thể hất văng visa giờ không còn gì có thể hất văng visa giờ không còn gì có thể ngăn cản cay như này tiến về phía sĩ nam ngăn cản cay như này tiến về phía sĩ nam ngăn cản cay như này tiến về phía sĩ nam chính ghét quyết định một mình điều chính ghét quyết định một mình điều chính ghét quyết định một mình điều khiển bộ giáp nhưng không được đúng lúc khiển bộ giáp nhưng không được đúng lúc khiển bộ giáp nhưng không được đúng lúc này cô bé Maria cũng tiến tới 2 Phiên này cô bé Maria cũng tiến tới 2 Phiên này cô bé Maria cũng tiến tới 2 Phiên một lần nữa riết thì đã quay trở lại và một lần nữa riết thì đã quay trở lại và một lần nữa riết thì đã quay trở lại và hơi ăn hại một tí Lúc này khi Duyên kia hơi ăn hại một tí Lúc này khi Duyên kia hơi ăn hại một tí Lúc này khi Duyên kia đã sắp lên tới đỉnh núi rồi vừa hay bộ đã sắp lên tới đỉnh núi rồi vừa hay bộ đã sắp lên tới đỉnh núi rồi vừa hay bộ giáp bé nhỏ của cô bé cũng tới bên trong giáp bé nhỏ của cô bé cũng tới bên trong giáp bé nhỏ của cô bé cũng tới bên trong là cảnh điểm điều khiển bác một quả tên là cảnh điểm điều khiển bác một quả tên là cảnh điểm điều khiển bác một quả tên lửa to đùng tính chuyện Hàn và cây bộ lửa to đùng tính chuyện Hàn và cây bộ lửa to đùng tính chuyện Hàn và cây bộ giáp của Nam Chính điều đó bay thẳng lên giáp của Nam Chính điều đó bay thẳng lên giáp của Nam Chính điều đó bay thẳng lên tới đỉnh núi cho nhanh cho nó vay hoặc tới đỉnh núi cho nhanh cho nó vay hoặc tới đỉnh núi cho nhanh cho nó vay hoặc một cái Lên Tận Mây Trắng Thôi đành phải một cái Lên Tận Mây Trắng Thôi đành phải một cái Lên Tận Mây Trắng Thôi đành phải lao xuống như một thiên thạch hay người lao xuống như một thiên thạch hay người lao xuống như một thiên thạch hay người lái thằng bộ giáp tính chuyện đâm Và lái thằng bộ giáp tính chuyện đâm Và lái thằng bộ giáp tính chuyện đâm Và Quái Vật Tay Rồi trước thì khi va chạm Quái Vật Tay Rồi trước thì khi va chạm Quái Vật Tay Rồi trước thì khi va chạm họ tính ấn nút thoát hiểm tin rằng bộ họ tính ấn nút thoát hiểm tin rằng bộ họ tính ấn nút thoát hiểm tin rằng bộ phát hiện lại học mất rồi hai người thứ phát hiện lại học mất rồi hai người thứ phát hiện lại học mất rồi hai người thứ nhất ôm nhau chết đúng lúc này càng điểm nhất ôm nhau chết đúng lúc này càng điểm nhất ôm nhau chết đúng lúc này càng điểm đã Khoan một lỗ phía sau giải cứu được đã Khoan một lỗ phía sau giải cứu được đã Khoan một lỗ phía sau giải cứu được hai người sang bộ giáp đái nhỏ rồi nhảy hai người sang bộ giáp đái nhỏ rồi nhảy hai người sang bộ giáp đái nhỏ rồi nhảy ra ngoài lăn tròn Theo sườn núi vừa Kịp ra ngoài lăn tròn Theo sườn núi vừa Kịp ra ngoài lăn tròn Theo sườn núi vừa Kịp Lúc bộ giáp bán hàng và mời quái vật Lúc bộ giáp bán hàng và mời quái vật Lúc bộ giáp bán hàng và mời quái vật kaiju vụ nổ kinh thiên động địa cuối kaiju vụ nổ kinh thiên động địa cuối kaiju vụ nổ kinh thiên động địa cuối cùng cũng đã thành công quái vật kaiju cùng cũng đã thành công quái vật kaiju cùng cũng đã thành công quái vật kaiju khắp 6 cuối cùng cũng đang bị hạ kính khắp 6 cuối cùng cũng đang bị hạ kính khắp 6 cuối cùng cũng đang bị hạ kính cận thì bị la mất Đấm cho vỡ mồm ở đoạn cận thì bị la mất Đấm cho vỡ mồm ở đoạn cận thì bị la mất Đấm cho vỡ mồm ở đoạn cuối phim nam chính tiết lộ phần tới họ cuối phim nam chính tiết lộ phần tới họ cuối phim nam chính tiết lộ phần tới họ tấn công hành tinh của Đám quái vật xin tấn công hành tinh của Đám quái vật xin tấn công hành tinh của Đám quái vật xin kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye bye Bye bye Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2