Review Phim Mỹ Nhân Ngư Châu Tinh Trì - Bộ Phim cực kỳ hay và ý nghĩa

5,569,211
1,941
Review Phim Mỹ Nhân Ngư Châu Tinh Trì - một Bộ Phim cực kỳ hay và ý nghĩa, review phim hài mỹ nhân ngư châu tinh trì, huyền thoại người cá nàng tiên cá mỹ nhân ngư. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
khi bộ phim xin chào các bạn kể từ sau khi bộ phim xin chào các bạn kể từ sau khi bộ phim xin chào các bạn kể từ sau năm 2000 châu tinh chỉ ra mắt các bộ năm 2000 châu tinh chỉ ra mắt các bộ năm 2000 châu tinh chỉ ra mắt các bộ phim ít hơn nhưng vì thế mà chất lượng phim ít hơn nhưng vì thế mà chất lượng phim ít hơn nhưng vì thế mà chất lượng các bộ phim cao hơn rất nhiều đỉnh cao các bộ phim cao hơn rất nhiều đỉnh cao các bộ phim cao hơn rất nhiều đỉnh cao cuối cùng là phim Mỹ Nhân Ngư ra mắt năm cuối cùng là phim Mỹ Nhân Ngư ra mắt năm cuối cùng là phim Mỹ Nhân Ngư ra mắt năm 2016 mà Châu Tinh Trì viết kịch bản và 2016 mà Châu Tinh Trì viết kịch bản và 2016 mà Châu Tinh Trì viết kịch bản và làm đạo diễn Nếu không xem đến cuối em làm đạo diễn Nếu không xem đến cuối em làm đạo diễn Nếu không xem đến cuối em rằng bạn đã lãng phí một nửa đời người rằng bạn đã lãng phí một nửa đời người rằng bạn đã lãng phí một nửa đời người nào ta bắt đầu nhé vì luyện cá nhân và nào ta bắt đầu nhé vì luyện cá nhân và nào ta bắt đầu nhé vì luyện cá nhân và lợi ích nhóm một số ít người độc ác tàn lợi ích nhóm một số ít người độc ác tàn lợi ích nhóm một số ít người độc ác tàn phá môi trường chung của nhân loại xả phá môi trường chung của nhân loại xả phá môi trường chung của nhân loại xả thải thẳng ra môi trường hả các máy siêu thải thẳng ra môi trường hả các máy siêu thải thẳng ra môi trường hả các máy siêu âm xuống biển để được các loài sinh vật âm xuống biển để được các loài sinh vật âm xuống biển để được các loài sinh vật tại một cuộc đấu giá bất động sản vùng tại một cuộc đấu giá bất động sản vùng tại một cuộc đấu giá bất động sản vùng ven biển ông chủ nặng thi đấu giá thành ven biển ông chủ nặng thi đấu giá thành ven biển ông chủ nặng thi đấu giá thành công Vùng Vịnh với giá cao gấp 3 lần thị công Vùng Vịnh với giá cao gấp 3 lần thị công Vùng Vịnh với giá cao gấp 3 lần thị trường Trường Vũ thì cũng là một siêu trường Trường Vũ thì cũng là một siêu trường Trường Vũ thì cũng là một siêu đại gia bất động sản cùng mọi người được đại gia bất động sản cùng mọi người được đại gia bất động sản cùng mọi người được mời đến nhà dạng siêu để ăn mừng vì đã mời đến nhà dạng siêu để ăn mừng vì đã mời đến nhà dạng siêu để ăn mừng vì đã mua thành công cả Vùng Vịnh các đại gia mua thành công cả Vùng Vịnh các đại gia mua thành công cả Vùng Vịnh các đại gia bất động sản đều cười nhạo rằng đây là bất động sản đều cười nhạo rằng đây là bất động sản đều cười nhạo rằng đây là khu bảo tồn thì chả có giá trị gì cả hóa khu bảo tồn thì chả có giá trị gì cả hóa khu bảo tồn thì chả có giá trị gì cả hóa ra Đặng chiều đã đút lót để lấy được ra Đặng chiều đã đút lót để lấy được ra Đặng chiều đã đút lót để lấy được giấy phép lấp biển lý do bởi chính những giấy phép lấp biển lý do bởi chính những giấy phép lấp biển lý do bởi chính những máy siêu âm Thua đuổi sinh vật mà hắn bí máy siêu âm Thua đuổi sinh vật mà hắn bí máy siêu âm Thua đuổi sinh vật mà hắn bí mật nắp đầu tiên một anh nghe vậy ghen mật nắp đầu tiên một anh nghe vậy ghen mật nắp đầu tiên một anh nghe vậy ghen ăn tức ở mảnh Thủy rồi định dưới đi ăn tức ở mảnh Thủy rồi định dưới đi ăn tức ở mảnh Thủy rồi định dưới đi không hay nặng siêu mở nắp chai lại bán không hay nặng siêu mở nắp chai lại bán không hay nặng siêu mở nắp chai lại bán đúng vào cái nút tiến bộ đồ bay của ông đúng vào cái nút tiến bộ đồ bay của ông đúng vào cái nút tiến bộ đồ bay của ông này khởi động bay tứ tung và đập loạn xạ này khởi động bay tứ tung và đập loạn xạ này khởi động bay tứ tung và đập loạn xạ mấy người phải mở cửa hình ảnh Ra ngoài mấy người phải mở cửa hình ảnh Ra ngoài mấy người phải mở cửa hình ảnh Ra ngoài Ông chủ từ khắp thấy miếng bánh ngon quá Ông chủ từ khắp thấy miếng bánh ngon quá Ông chủ từ khắp thấy miếng bánh ngon quá Muốn Chu phần đời nào kể ranh mãnh như Muốn Chu phần đời nào kể ranh mãnh như Muốn Chu phần đời nào kể ranh mãnh như nặng tiêu lại đồng ý chứ đang khi tổ nặng tiêu lại đồng ý chứ đang khi tổ nặng tiêu lại đồng ý chứ đang khi tổ chức bữa tiệc vui vẻ cùng các mỹ nhân vũ chức bữa tiệc vui vẻ cùng các mỹ nhân vũ chức bữa tiệc vui vẻ cùng các mỹ nhân vũ thì gửi chiếc đồng hồ Rolex kim cương thì gửi chiếc đồng hồ Rolex kim cương thì gửi chiếc đồng hồ Rolex kim cương ném xuống hồ rồi Theo Ai nhặt được thì ném xuống hồ rồi Theo Ai nhặt được thì ném xuống hồ rồi Theo Ai nhặt được thì người đấy lấy thế là làm bạn gái đang người đấy lấy thế là làm bạn gái đang người đấy lấy thế là làm bạn gái đang ngồi quanh lập tức là cứ Hồ lấy hết ném ngồi quanh lập tức là cứ Hồ lấy hết ném ngồi quanh lập tức là cứ Hồ lấy hết ném một chiếc đồng hồ 8 triệu đồng xuống hồ một chiếc đồng hồ 8 triệu đồng xuống hồ một chiếc đồng hồ 8 triệu đồng xuống hồ cũng chỉ để lấy cơ hội được nói chuyện cũng chỉ để lấy cơ hội được nói chuyện cũng chỉ để lấy cơ hội được nói chuyện với bạn siêu quả nhiên đã được đặt chưa với bạn siêu quả nhiên đã được đặt chưa với bạn siêu quả nhiên đã được đặt chưa đồng ý cho hợp tác Bất chợt có một cô đồng ý cho hợp tác Bất chợt có một cô đồng ý cho hợp tác Bất chợt có một cô gái trên nhanh hỏi chuyện đó là xanh ta gái trên nhanh hỏi chuyện đó là xanh ta gái trên nhanh hỏi chuyện đó là xanh ta nhân vật chính của phim này cô Thúy Đưa nhân vật chính của phim này cô Thúy Đưa nhân vật chính của phim này cô Thúy Đưa danh thiếp cho Đặng Siêu nhưng do cô danh thiếp cho Đặng Siêu nhưng do cô danh thiếp cho Đặng Siêu nhưng do cô không có cái nồi nên bị đuổi khỏi bữa không có cái nồi nên bị đuổi khỏi bữa không có cái nồi nên bị đuổi khỏi bữa tiệc thực chất San San là một người có tiệc thực chất San San là một người có tiệc thực chất San San là một người có được phái lên mua thực phẩm và thuốc men được phái lên mua thực phẩm và thuốc men được phái lên mua thực phẩm và thuốc men cô không có chân nên phải di chuyển trên cô không có chân nên phải di chuyển trên cô không có chân nên phải di chuyển trên cạn bằng ván trượt địa điểm của tộc cạn bằng ván trượt địa điểm của tộc cạn bằng ván trượt địa điểm của tộc người cá cuối cùng còn trú ẩn là bên người cá cuối cùng còn trú ẩn là bên người cá cuối cùng còn trú ẩn là bên dưới sắc một con tàu khổng lồ nhưng nạn dưới sắc một con tàu khổng lồ nhưng nạn dưới sắc một con tàu khổng lồ nhưng nạn thải ra biển khiến người cá mắc bệnh sắp thải ra biển khiến người cá mắc bệnh sắp thải ra biển khiến người cá mắc bệnh sắp chết hết thanh thanh phải nhận nhiệm vụ chết hết thanh thanh phải nhận nhiệm vụ chết hết thanh thanh phải nhận nhiệm vụ ám sát Đặng Siêu để giữ lại môi trường ám sát Đặng Siêu để giữ lại môi trường ám sát Đặng Siêu để giữ lại môi trường dự án Thanh lấp biển đang gặp phản ứng dự án Thanh lấp biển đang gặp phản ứng dự án Thanh lấp biển đang gặp phản ứng dữ dội từ các tổ chức bảo vệ động vật dữ dội từ các tổ chức bảo vệ động vật dữ dội từ các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã nhưng phương án lắp thiết bị hoang dã nhưng phương án lắp thiết bị hoang dã nhưng phương án lắp thiết bị siêu âm của công ty đã có kết quả trong siêu âm của công ty đã có kết quả trong siêu âm của công ty đã có kết quả trong bán kính 5km xung quanh vị đã không còn bán kính 5km xung quanh vị đã không còn bán kính 5km xung quanh vị đã không còn sinh vật nữa Vũ khi muốn được chứng Anh sinh vật nữa Vũ khi muốn được chứng Anh sinh vật nữa Vũ khi muốn được chứng Anh tìm kết quả thật là đáng sợ số phận tìm kết quả thật là đáng sợ số phận tìm kết quả thật là đáng sợ số phận những người cá ở Vịnh sẽ ra sau đây những người cá ở Vịnh sẽ ra sau đây những người cá ở Vịnh sẽ ra sau đây Trong khi này San San đã gửi vào đuôi Trong khi này San San đã gửi vào đuôi Trong khi này San San đã gửi vào đuôi giả cùng với xuống với đầu như bên dưới giả cùng với xuống với đầu như bên dưới giả cùng với xuống với đầu như bên dưới tổ tiên người cá và loài người đều do tổ tiên người cá và loài người đều do tổ tiên người cá và loài người đều do thượng đế sáng tạo nhưng do cãi nhau vì thượng đế sáng tạo nhưng do cãi nhau vì thượng đế sáng tạo nhưng do cãi nhau vì chuyện gọi quả địa cầu là trái đất 2 cái chuyện gọi quả địa cầu là trái đất 2 cái chuyện gọi quả địa cầu là trái đất 2 cái nước những người như chúng ta thấy hiện nước những người như chúng ta thấy hiện nước những người như chúng ta thấy hiện chiếm phần lớn bề mặt nên gọi là trái chiếm phần lớn bề mặt nên gọi là trái chiếm phần lớn bề mặt nên gọi là trái nước kết quả là phải xuống nước sinh nước kết quả là phải xuống nước sinh nước kết quả là phải xuống nước sinh sống dần dần thích nghi thành người cá sống dần dần thích nghi thành người cá sống dần dần thích nghi thành người cá nhưng loài người trên cạn không hiểu nhưng loài người trên cạn không hiểu nhưng loài người trên cạn không hiểu biết đến chúng ta chúng ác độc tàn phá biết đến chúng ta chúng ác độc tàn phá biết đến chúng ta chúng ác độc tàn phá môi trường biển và giết hại ra quá nhiều môi trường biển và giết hại ra quá nhiều môi trường biển và giết hại ra quá nhiều đang gửi đến đây thì tổ bảo là ngủ gật đang gửi đến đây thì tổ bảo là ngủ gật đang gửi đến đây thì tổ bảo là ngủ gật anh bạch tuộc phải kể tiếp câu chuyện anh bạch tuộc phải kể tiếp câu chuyện anh bạch tuộc phải kể tiếp câu chuyện sang gian phải các đây để cải tiến hành sang gian phải các đây để cải tiến hành sang gian phải các đây để cải tiến hành thân lên bờ dùng mỹ nhân kế để ám sát Kẻ thân lên bờ dùng mỹ nhân kế để ám sát Kẻ thân lên bờ dùng mỹ nhân kế để ám sát Kẻ muốn ngăn nắp Vùng Vịnh khi quyến rũ Hán muốn ngăn nắp Vùng Vịnh khi quyến rũ Hán muốn ngăn nắp Vùng Vịnh khi quyến rũ Hán không phải hôn cho tên đó mất cảnh giác không phải hôn cho tên đó mất cảnh giác không phải hôn cho tên đó mất cảnh giác Nhưng cô hôn bao giờ chưa để tôi dậy thế Nhưng cô hôn bao giờ chưa để tôi dậy thế Nhưng cô hôn bao giờ chưa để tôi dậy thế là anh bạch tuộc lao vào hôn làm mẫu một là anh bạch tuộc lao vào hôn làm mẫu một là anh bạch tuộc lao vào hôn làm mẫu một hồi Bố cái thằng Cơ Hội Phía bên này hồi Bố cái thằng Cơ Hội Phía bên này hồi Bố cái thằng Cơ Hội Phía bên này công ty cũng bắt được âm thanh của sinh công ty cũng bắt được âm thanh của sinh công ty cũng bắt được âm thanh của sinh vật lạ dưới biển nặng thì lập tức phải vật lạ dưới biển nặng thì lập tức phải vật lạ dưới biển nặng thì lập tức phải người đi điều tra gấp rồi ở lại định người đi điều tra gấp rồi ở lại định người đi điều tra gấp rồi ở lại định trái nguồn em Vũ Kỳ nhưng cô nàng thì trái nguồn em Vũ Kỳ nhưng cô nàng thì trái nguồn em Vũ Kỳ nhưng cô nàng thì lục đạo siêu ngày xưa xuất thân là con lục đạo siêu ngày xưa xuất thân là con lục đạo siêu ngày xưa xuất thân là con nhà nghèo dù có thành đạt đến mấy thì nhà nghèo dù có thành đạt đến mấy thì nhà nghèo dù có thành đạt đến mấy thì vẫn chỉ là kẻ có cái danh sách hàng mà vẫn chỉ là kẻ có cái danh sách hàng mà vẫn chỉ là kẻ có cái danh sách hàng mà thôi nặng siêu nhân biết gọi top 10 phút thôi nặng siêu nhân biết gọi top 10 phút thôi nặng siêu nhân biết gọi top 10 phút nữa sẽ đến đón dàn khách hàng của anh là nữa sẽ đến đón dàn khách hàng của anh là nữa sẽ đến đón dàn khách hàng của anh là vậy đó không thành khiến em nữa đúng là vậy đó không thành khiến em nữa đúng là vậy đó không thành khiến em nữa đúng là một cơ hội hiếm có được rất nặng tiêu một cơ hội hiếm có được rất nặng tiêu một cơ hội hiếm có được rất nặng tiêu cài đặt nuôi cá chuẩn bị phục kích để cài đặt nuôi cá chuẩn bị phục kích để cài đặt nuôi cá chuẩn bị phục kích để sát hại nhân vật này không ngờ rằng nặn sát hại nhân vật này không ngờ rằng nặn sát hại nhân vật này không ngờ rằng nặn siêu lại cho người đến đón anh bạc tục siêu lại cho người đến đón anh bạc tục siêu lại cho người đến đón anh bạc tục đuổi theo để đưa Zalo Bất chợt một người đuổi theo để đưa Zalo Bất chợt một người đuổi theo để đưa Zalo Bất chợt một người dám ngay phải cái xúc thuộc của anh và dám ngay phải cái xúc thuộc của anh và dám ngay phải cái xúc thuộc của anh và thuộc mấy ông này định cắt ra rồi nướng thuộc mấy ông này định cắt ra rồi nướng thuộc mấy ông này định cắt ra rồi nướng mà thời tái luôn thôi Thôi nào mà các mà thời tái luôn thôi Thôi nào mà các mà thời tái luôn thôi Thôi nào mà các người gặp sinh vật khác là cứ muốn giết người gặp sinh vật khác là cứ muốn giết người gặp sinh vật khác là cứ muốn giết ngay thế May mắn là chúng không để ý nên ngay thế May mắn là chúng không để ý nên ngay thế May mắn là chúng không để ý nên cũng rời đi San San Đến phòng chờ lập cũng rời đi San San Đến phòng chờ lập cũng rời đi San San Đến phòng chờ lập tức Bỏ độc vào cốc nước không nhở nhân tức Bỏ độc vào cốc nước không nhở nhân tức Bỏ độc vào cốc nước không nhở nhân viên lại đến gớm nhất phải kiểm tra an viên lại đến gớm nhất phải kiểm tra an viên lại đến gớm nhất phải kiểm tra an ninh trong giày của cô lại phát ra kim ninh trong giày của cô lại phát ra kim ninh trong giày của cô lại phát ra kim loại giờ sẽ phải cởi ra để xem cách loại giờ sẽ phải cởi ra để xem cách loại giờ sẽ phải cởi ra để xem cách nhưng tháo ra thì sẽ lộ mất may mắn làm nhưng tháo ra thì sẽ lộ mất may mắn làm nhưng tháo ra thì sẽ lộ mất may mắn làm sao đó thì là cái Linh dẫn dưới đế giày sao đó thì là cái Linh dẫn dưới đế giày sao đó thì là cái Linh dẫn dưới đế giày Lúc nãy cô cầm 2 cốc nước có phải là cô Lúc nãy cô cầm 2 cốc nước có phải là cô Lúc nãy cô cầm 2 cốc nước có phải là cô đã được không haha Tôi chỉ đùa thôi mà đã được không haha Tôi chỉ đùa thôi mà đã được không haha Tôi chỉ đùa thôi mà làm tôi mất đồng ý thôi cả hai ra uống làm tôi mất đồng ý thôi cả hai ra uống làm tôi mất đồng ý thôi cả hai ra uống hết đi không biết ai đã dính độc đây nhỉ hết đi không biết ai đã dính độc đây nhỉ hết đi không biết ai đã dính độc đây nhỉ Quả nhiên anh quản lý đã bị sùi bọt mép Quả nhiên anh quản lý đã bị sùi bọt mép Quả nhiên anh quản lý đã bị sùi bọt mép San nhanh chóng đổi dựa vào vùng miền San nhanh chóng đổi dựa vào vùng miền San nhanh chóng đổi dựa vào vùng miền giải được độc đúng lúc này nhìn thấy đặt giải được độc đúng lúc này nhìn thấy đặt giải được độc đúng lúc này nhìn thấy đặt yêu ở phía xa cô gái liền theo dấu tới yêu ở phía xa cô gái liền theo dấu tới yêu ở phía xa cô gái liền theo dấu tới phòng riêng của hãng giám sát không may phòng riêng của hãng giám sát không may phòng riêng của hãng giám sát không may cho cô đúng vào lúc đó hướng dẫn nhánh cho cô đúng vào lúc đó hướng dẫn nhánh cho cô đúng vào lúc đó hướng dẫn nhánh đồ vào nhân viên trúng ngay giữa mặt cơ đồ vào nhân viên trúng ngay giữa mặt cơ đồ vào nhân viên trúng ngay giữa mặt cơ hội đến thì lại ném đúng vào cửa kính tự hội đến thì lại ném đúng vào cửa kính tự hội đến thì lại ném đúng vào cửa kính tự hại mình lần thứ ba lại Nghị Hậu xử tù hại mình lần thứ ba lại Nghị Hậu xử tù hại mình lần thứ ba lại Nghị Hậu xử tù cho vỡ mặt ông trời ông muốn tôi thế nào cho vỡ mặt ông trời ông muốn tôi thế nào cho vỡ mặt ông trời ông muốn tôi thế nào đây hả vừa Hay lúc này nặng chưa bật đây hả vừa Hay lúc này nặng chưa bật đây hả vừa Hay lúc này nặng chưa bật nhạc lên nhảy thành ra xa ném thế nào nhạc lên nhảy thành ra xa ném thế nào nhạc lên nhảy thành ra xa ném thế nào cũng không chúng còn lãnh thổ điệu nhảy cũng không chúng còn lãnh thổ điệu nhảy cũng không chúng còn lãnh thổ điệu nhảy hay sầu và cái kết thật ai đâu mình cực hay sầu và cái kết thật ai đâu mình cực hay sầu và cái kết thật ai đâu mình cực thốn Lấy hết sức lực lao đến đâm dao kết thốn Lấy hết sức lực lao đến đâm dao kết thốn Lấy hết sức lực lao đến đâm dao kết cục lại thì ăn một hệ gồm nhất lịch quả cục lại thì ăn một hệ gồm nhất lịch quả cục lại thì ăn một hệ gồm nhất lịch quả thực cô gái làm tôi nhớ chú Đạt quá nặng thực cô gái làm tôi nhớ chú Đạt quá nặng thực cô gái làm tôi nhớ chú Đạt quá nặng chiều nói lúc nãy tôi chỉ gọi cô đến chiều nói lúc nãy tôi chỉ gọi cô đến chiều nói lúc nãy tôi chỉ gọi cô đến giỡn chơi cho đỡ Tức cái con vũ thì thôi giỡn chơi cho đỡ Tức cái con vũ thì thôi giỡn chơi cho đỡ Tức cái con vũ thì thôi cầm cục chuyện này rồi biến đi cho khuất cầm cục chuyện này rồi biến đi cho khuất cầm cục chuyện này rồi biến đi cho khuất mắt nhưng vấn đề là người cá xanh Thanh mắt nhưng vấn đề là người cá xanh Thanh mắt nhưng vấn đề là người cá xanh Thanh đâu có cần tiền chữ càng cho nhiều Than đâu có cần tiền chữ càng cho nhiều Than đâu có cần tiền chữ càng cho nhiều Than San càng không cần làm sao đặng siêu San càng không cần làm sao đặng siêu San càng không cần làm sao đặng siêu phát không bỏ đi nhưng đột nhiên hắn phát không bỏ đi nhưng đột nhiên hắn phát không bỏ đi nhưng đột nhiên hắn quay lại âu yếm nhẹ nhàng rủ nàng đi quay lại âu yếm nhẹ nhàng rủ nàng đi quay lại âu yếm nhẹ nhàng rủ nàng đi chơi hóa ra đặt yêu làm vậy để chọc tức chơi hóa ra đặt yêu làm vậy để chọc tức chơi hóa ra đặt yêu làm vậy để chọc tức vũ thì đang bước tới quả nhiên đã làm cô vũ thì đang bước tới quả nhiên đã làm cô vũ thì đang bước tới quả nhiên đã làm cô gái cay đắng lắm xanh xa nói và 2 chú gái cay đắng lắm xanh xa nói và 2 chú gái cay đắng lắm xanh xa nói và 2 chú này đúng nơi tôi làm gà quay này nặng này đúng nơi tôi làm gà quay này nặng này đúng nơi tôi làm gà quay này nặng siêu đang chán đời nên cũng dừng chân siêu đang chán đời nên cũng dừng chân siêu đang chán đời nên cũng dừng chân lại hai người ăn một thoáng hết cả đống lại hai người ăn một thoáng hết cả đống lại hai người ăn một thoáng hết cả đống con gà nhớ lại hoàn cảnh khốn khó của con gà nhớ lại hoàn cảnh khốn khó của con gà nhớ lại hoàn cảnh khốn khó của mình khi xưa khiến anh nghẹn ngào rơi mình khi xưa khiến anh nghẹn ngào rơi mình khi xưa khiến anh nghẹn ngào rơi nước mắt ngày xưa vì quá nghèo hai bố nước mắt ngày xưa vì quá nghèo hai bố nước mắt ngày xưa vì quá nghèo hai bố con nhìn người ta ăn đùi gà chỉ biết con nhìn người ta ăn đùi gà chỉ biết con nhìn người ta ăn đùi gà chỉ biết nước giờ thành công thì bố đã chẳ Ừ nước giờ thành công thì bố đã chẳ Ừ nước giờ thành công thì bố đã chẳ Ừ nhưng giàu có để làm gì khi môi trường nhưng giàu có để làm gì khi môi trường nhưng giàu có để làm gì khi môi trường sống của thế hệ tương lai sẽ bị hủy hoại sống của thế hệ tương lai sẽ bị hủy hoại sống của thế hệ tương lai sẽ bị hủy hoại Nói đến đây lại khiến nặng chưa nổi giận Nói đến đây lại khiến nặng chưa nổi giận Nói đến đây lại khiến nặng chưa nổi giận anh viết cho cô gái tờ check một triệu anh viết cho cô gái tờ check một triệu anh viết cho cô gái tờ check một triệu Đôla vì đã món gà lập tức San chẳng quan Đôla vì đã món gà lập tức San chẳng quan Đôla vì đã món gà lập tức San chẳng quan tâm và ném thẳng nó vào bếp nướng Chính tâm và ném thẳng nó vào bếp nướng Chính tâm và ném thẳng nó vào bếp nướng Chính điều này đã gây được sự chú ý của đặng điều này đã gây được sự chú ý của đặng điều này đã gây được sự chú ý của đặng siêu giúp phục cô gái này là ai mà dám siêu giúp phục cô gái này là ai mà dám siêu giúp phục cô gái này là ai mà dám đi cả triệu đô như vậy bởi tất cả lũ đàn đi cả triệu đô như vậy bởi tất cả lũ đàn đi cả triệu đô như vậy bởi tất cả lũ đàn và từng đến với anh cũng chỉ vì tiền hai và từng đến với anh cũng chỉ vì tiền hai và từng đến với anh cũng chỉ vì tiền hai người trở nên thân thiện như hai người người trở nên thân thiện như hai người người trở nên thân thiện như hai người bạn cùng nhau thôi đủ cho đến cả ngày bạn cùng nhau thôi đủ cho đến cả ngày bạn cùng nhau thôi đủ cho đến cả ngày Lát tao Đặt tiêu đề San San vì tới nhà Lát tao Đặt tiêu đề San San vì tới nhà Lát tao Đặt tiêu đề San San vì tới nhà gần bờ biển chưa bao giờ anh có được cảm gần bờ biển chưa bao giờ anh có được cảm gần bờ biển chưa bao giờ anh có được cảm giác thế này nó thật kỳ lạ phía bên giác thế này nó thật kỳ lạ phía bên giác thế này nó thật kỳ lạ phía bên trong ba người cũng sẵn sàng để ra tay trong ba người cũng sẵn sàng để ra tay trong ba người cũng sẵn sàng để ra tay sang gian từ từ mở cửa rồi cô hỏi rằng sang gian từ từ mở cửa rồi cô hỏi rằng sang gian từ từ mở cửa rồi cô hỏi rằng nếu Cuộc đời anh chỉ còn một phút thì nếu Cuộc đời anh chỉ còn một phút thì nếu Cuộc đời anh chỉ còn một phút thì anh muống gì tặng thiếu nói rằng anh chỉ anh muống gì tặng thiếu nói rằng anh chỉ anh muống gì tặng thiếu nói rằng anh chỉ muốn ngắm thêm chút nữa ai Giày Xanh muốn ngắm thêm chút nữa ai Giày Xanh muốn ngắm thêm chút nữa ai Giày Xanh Xanh ngố gửi ra cho anh ngắm thật Đặng Xanh ngố gửi ra cho anh ngắm thật Đặng Xanh ngố gửi ra cho anh ngắm thật Đặng sự kiện mùng tỏ tình rằng anh yêu em sự kiện mùng tỏ tình rằng anh yêu em sự kiện mùng tỏ tình rằng anh yêu em Điều này khiến xanh xao động lòng nhanh Điều này khiến xanh xao động lòng nhanh Điều này khiến xanh xao động lòng nhanh không cho mọi người giết anh ta nữa thế không cho mọi người giết anh ta nữa thế không cho mọi người giết anh ta nữa thế là kế hoạch đổ bể ở punjab hôm sau Đặng là kế hoạch đổ bể ở punjab hôm sau Đặng là kế hoạch đổ bể ở punjab hôm sau Đặng Siêu lại gọi điện hẹn Sang San đi ăn tối Siêu lại gọi điện hẹn Sang San đi ăn tối Siêu lại gọi điện hẹn Sang San đi ăn tối Đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy loài Đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy loài Đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy loài người cả chúng ta viết nặng tiêu giết người cả chúng ta viết nặng tiêu giết người cả chúng ta viết nặng tiêu giết lạnh siêu anh Thành anh sang sang một bó lạnh siêu anh Thành anh sang sang một bó lạnh siêu anh Thành anh sang sang một bó hồng siêu đẹp đầu bếp riêng nấu ăn đã hồng siêu đẹp đầu bếp riêng nấu ăn đã hồng siêu đẹp đầu bếp riêng nấu ăn đã đổi thành anh bạch tuộc vừa do gia đình đổi thành anh bạch tuộc vừa do gia đình đổi thành anh bạch tuộc vừa do gia đình ám sát thì đám đàn em đã xuất hiện Vội ám sát thì đám đàn em đã xuất hiện Vội ám sát thì đám đàn em đã xuất hiện Vội Vàng anh vứt dao xuống rồi giả vờ như Vàng anh vứt dao xuống rồi giả vờ như Vàng anh vứt dao xuống rồi giả vờ như đang ôm con bạch tuộc nặng tiêu nói món đang ôm con bạch tuộc nặng tiêu nói món đang ôm con bạch tuộc nặng tiêu nói món bạch tuộc cũng ngon bất đắc dĩ ông chú bạch tuộc cũng ngon bất đắc dĩ ông chú bạch tuộc cũng ngon bất đắc dĩ ông chú cũng phải làm thôi tiếng chèo chèo nó cố cũng phải làm thôi tiếng chèo chèo nó cố cũng phải làm thôi tiếng chèo chèo nó cố gắng làm sao cần miếng từng miếng xúc vô gắng làm sao cần miếng từng miếng xúc vô gắng làm sao cần miếng từng miếng xúc vô địch hai đầu bếp bên cạnh Cắt Lát lại địch hai đầu bếp bên cạnh Cắt Lát lại địch hai đầu bếp bên cạnh Cắt Lát lại còn cho vào tay bị băng làm biểu cảm của còn cho vào tay bị băng làm biểu cảm của còn cho vào tay bị băng làm biểu cảm của chú ông thì nào vốn hơn được nữa không chú ông thì nào vốn hơn được nữa không chú ông thì nào vốn hơn được nữa không chịu nổi phải gọn đúng mực ra ngoài rồi chịu nổi phải gọn đúng mực ra ngoài rồi chịu nổi phải gọn đúng mực ra ngoài rồi tranh thủ chạy thoát là chú của em làm tranh thủ chạy thoát là chú của em làm tranh thủ chạy thoát là chú của em làm ảo thuật đó bất ngờ thấy lúc này đã tiêu ảo thuật đó bất ngờ thấy lúc này đã tiêu ảo thuật đó bất ngờ thấy lúc này đã tiêu lại lấy nhẫn cầu hôn gái tất nhiên làm lại lấy nhẫn cầu hôn gái tất nhiên làm lại lấy nhẫn cầu hôn gái tất nhiên làm sao mà sang sang đồng ý được chữ tình sao mà sang sang đồng ý được chữ tình sao mà sang sang đồng ý được chữ tình cảm thì anh có nhưng em đến đây để giết cảm thì anh có nhưng em đến đây để giết cảm thì anh có nhưng em đến đây để giết anh cơ mà Thế thì biết mua đi hôm sau anh cơ mà Thế thì biết mua đi hôm sau anh cơ mà Thế thì biết mua đi hôm sau thế này mà không rút ra nhanh chắc có thế này mà không rút ra nhanh chắc có thế này mà không rút ra nhanh chắc có ngày Tác thở mày là vũ khí đến kịp HP ngày Tác thở mày là vũ khí đến kịp HP ngày Tác thở mày là vũ khí đến kịp HP dòng nụ hôn nồng nàn vì ghen tuông nên dòng nụ hôn nồng nàn vì ghen tuông nên dòng nụ hôn nồng nàn vì ghen tuông nên cô cũng đã giúp Vốn Thế thì rút nhanh cô cũng đã giúp Vốn Thế thì rút nhanh cô cũng đã giúp Vốn Thế thì rút nhanh lên cho tôi nhờ những người chú bạch lên cho tôi nhờ những người chú bạch lên cho tôi nhờ những người chú bạch tuộc về nhà của chân gần hết nhưng hóa tuộc về nhà của chân gần hết nhưng hóa tuộc về nhà của chân gần hết nhưng hóa ra thì còn mấy cái thôi nhìn lại càng ra thì còn mấy cái thôi nhìn lại càng ra thì còn mấy cái thôi nhìn lại càng giống con người hơn thu phát khùng vì kế giống con người hơn thu phát khùng vì kế giống con người hơn thu phát khùng vì kế hoạch ám sát đạn tiêu cứ thất bại hoài hoạch ám sát đạn tiêu cứ thất bại hoài hoạch ám sát đạn tiêu cứ thất bại hoài đột nhiên đặt yêu Mở cửa anh nhìn thấy đột nhiên đặt yêu Mở cửa anh nhìn thấy đột nhiên đặt yêu Mở cửa anh nhìn thấy toàn bộ những cảnh ở đây mọi người đánh toàn bộ những cảnh ở đây mọi người đánh toàn bộ những cảnh ở đây mọi người đánh đánh mặt rồi dội nước cho tỉnh lại em đánh mặt rồi dội nước cho tỉnh lại em đánh mặt rồi dội nước cho tỉnh lại em chỉ vì những cái máy thêu âm của người chỉ vì những cái máy thêu âm của người chỉ vì những cái máy thêu âm của người mà tộc người cá người bị bệnh người bị mà tộc người cá người bị bệnh người bị mà tộc người cá người bị bệnh người bị thương vô số người đâu giết hắn thử đã thương vô số người đâu giết hắn thử đã thương vô số người đâu giết hắn thử đã giết ta thì những cái máy đó vẫn còn thì giết ta thì những cái máy đó vẫn còn thì giết ta thì những cái máy đó vẫn còn thì có khách hả Tao về thì tao mới ra lệnh có khách hả Tao về thì tao mới ra lệnh có khách hả Tao về thì tao mới ra lệnh tắt nó được mọi người thấy cũng có lý tắt nó được mọi người thấy cũng có lý tắt nó được mọi người thấy cũng có lý nhưng mạch tự nhiên giết định siết cổ nhưng mạch tự nhiên giết định siết cổ nhưng mạch tự nhiên giết định siết cổ cho nặng Kiều chết luôn bất ngờ một con cho nặng Kiều chết luôn bất ngờ một con cho nặng Kiều chết luôn bất ngờ một con dao chặt xúc rất hẳn San San đã vì tình dao chặt xúc rất hẳn San San đã vì tình dao chặt xúc rất hẳn San San đã vì tình yêu mà phản bội đồng loại rồi thả cho yêu mà phản bội đồng loại rồi thả cho yêu mà phản bội đồng loại rồi thả cho Đặng Siêu Thoát đi ra ngoài mau chóng Đặng Siêu Thoát đi ra ngoài mau chóng Đặng Siêu Thoát đi ra ngoài mau chóng anh ta lập tức chạy về đồn máu cảnh sát anh ta lập tức chạy về đồn máu cảnh sát anh ta lập tức chạy về đồn máu cảnh sát tôi đã bị người cá rồi bạch tuộc bắt cóc tôi đã bị người cá rồi bạch tuộc bắt cóc tôi đã bị người cá rồi bạch tuộc bắt cóc Tất nhiên cảnh sát nghe những điều này Tất nhiên cảnh sát nghe những điều này Tất nhiên cảnh sát nghe những điều này làm sao mà quên được họ chỉ nghĩ rằng làm sao mà quên được họ chỉ nghĩ rằng làm sao mà quên được họ chỉ nghĩ rằng anh ta bị tâm thần đến là buồn cười thật anh ta bị tâm thần đến là buồn cười thật anh ta bị tâm thần đến là buồn cười thật đúng là không thể nhịn nổi cười mà giờ đúng là không thể nhịn nổi cười mà giờ đúng là không thể nhịn nổi cười mà giờ anh cứ về đi chúng tôi sẽ cho người tới anh cứ về đi chúng tôi sẽ cho người tới anh cứ về đi chúng tôi sẽ cho người tới hiểu cha à cho đến cả giám đốc dưới quyền cũng nghĩ cho đến cả giám đốc dưới quyền cũng nghĩ cho đến cả giám đốc dưới quyền cũng nghĩ đặng siêu đã bị tâm thần nhìn thấy đồng đặng siêu đã bị tâm thần nhìn thấy đồng đặng siêu đã bị tâm thần nhìn thấy đồng loại chết dần chết mòn do nước biển ô loại chết dần chết mòn do nước biển ô loại chết dần chết mòn do nước biển ô nhiễm sẵn sàng muốn tự tử vì tội của nhiễm sẵn sàng muốn tự tử vì tội của nhiễm sẵn sàng muốn tự tử vì tội của mình nhưng già làng cản lại tình yêu mình nhưng già làng cản lại tình yêu mình nhưng già làng cản lại tình yêu vượt qua tất cả cũng là một điều tốt vượt qua tất cả cũng là một điều tốt vượt qua tất cả cũng là một điều tốt phía Đặng Thiếu lúc này tự mình lên mạng phía Đặng Thiếu lúc này tự mình lên mạng phía Đặng Thiếu lúc này tự mình lên mạng tìm kiếm thông tin người cá hoặc cho Vũ tìm kiếm thông tin người cá hoặc cho Vũ tìm kiếm thông tin người cá hoặc cho Vũ Kỳ đã nằm nghiêng ráo nước chưa sẵn rồi Kỳ đã nằm nghiêng ráo nước chưa sẵn rồi Kỳ đã nằm nghiêng ráo nước chưa sẵn rồi cứ tưởng anh chàng sẽ nắm lấy cơ hội ai cứ tưởng anh chàng sẽ nắm lấy cơ hội ai cứ tưởng anh chàng sẽ nắm lấy cơ hội ai giày đặt yêu khốn nạn cứ thể bỏ đi còn giày đặt yêu khốn nạn cứ thể bỏ đi còn giày đặt yêu khốn nạn cứ thể bỏ đi còn gì đau khổ hơn chị cái bang ra mà lại bị gì đau khổ hơn chị cái bang ra mà lại bị gì đau khổ hơn chị cái bang ra mà lại bị từ chối cơ chứ Hóa ra tặng chiều muốn từ chối cơ chứ Hóa ra tặng chiều muốn từ chối cơ chứ Hóa ra tặng chiều muốn đến phòng thí nghiệm sáng tác hại của đến phòng thí nghiệm sáng tác hại của đến phòng thí nghiệm sáng tác hại của máy siêu âm tới môi trường quả thực mới máy siêu âm tới môi trường quả thực mới máy siêu âm tới môi trường quả thực mới thử ở công suất một phần trăm mà các hại thử ở công suất một phần trăm mà các hại thử ở công suất một phần trăm mà các hại của nó đã lớn kinh người lập tức nặng của nó đã lớn kinh người lập tức nặng của nó đã lớn kinh người lập tức nặng tiêu họp hội đồng quản trị Yêu cầu tắt tiêu họp hội đồng quản trị Yêu cầu tắt tiêu họp hội đồng quản trị Yêu cầu tắt máy sona tất cả các thành viên đều không máy sona tất cả các thành viên đều không máy sona tất cả các thành viên đều không đồng ý không ngờ rằng vũ thì cũng đồng ý đồng ý không ngờ rằng vũ thì cũng đồng ý đồng ý không ngờ rằng vũ thì cũng đồng ý cho các máy sơn la nặng thì mới kể rằng cho các máy sơn la nặng thì mới kể rằng cho các máy sơn la nặng thì mới kể rằng có người cá và người bạch tuộc sóng âm có người cá và người bạch tuộc sóng âm có người cá và người bạch tuộc sóng âm của máy Sauna khiến họ chết gần hết rồi của máy Sauna khiến họ chết gần hết rồi của máy Sauna khiến họ chết gần hết rồi tất cả họ đang trốn ở con tàu nhát ở vị tất cả họ đang trốn ở con tàu nhát ở vị tất cả họ đang trốn ở con tàu nhát ở vị lập tức vũ Kỳ và phòng bó Kim cho đội lập tức vũ Kỳ và phòng bó Kim cho đội lập tức vũ Kỳ và phòng bó Kim cho đội ngũ Kỹ thuật hóa ra cô ta đã biết có sự ngũ Kỹ thuật hóa ra cô ta đã biết có sự ngũ Kỹ thuật hóa ra cô ta đã biết có sự hiện diện của người các từ lâu và đang hiện diện của người các từ lâu và đang hiện diện của người các từ lâu và đang tìm kiếm để bắt về nhân giống rồi bán ra tìm kiếm để bắt về nhân giống rồi bán ra tìm kiếm để bắt về nhân giống rồi bán ra bên ngoài không ngờ nặng tiêu lại vô bên ngoài không ngờ nặng tiêu lại vô bên ngoài không ngờ nặng tiêu lại vô tình tiết lộ cho con hai kỹ sư báo rằng tình tiết lộ cho con hai kỹ sư báo rằng tình tiết lộ cho con hai kỹ sư báo rằng vừa định vị được con tàu Đúng là có vừa định vị được con tàu Đúng là có vừa định vị được con tàu Đúng là có người cá lập tức cho người đi bắt ngay người cá lập tức cho người đi bắt ngay người cá lập tức cho người đi bắt ngay thì cần bắt được đám người kia sẽ khiến thì cần bắt được đám người kia sẽ khiến thì cần bắt được đám người kia sẽ khiến hai ta dầu to đó tiền tiền tiền nhưng hai ta dầu to đó tiền tiền tiền nhưng hai ta dầu to đó tiền tiền tiền nhưng cũng phải có giới hạn của nó chứ lương cũng phải có giới hạn của nó chứ lương cũng phải có giới hạn của nó chứ lương tâm như nó là cái nguồn gì hà em mang ra tâm như nó là cái nguồn gì hà em mang ra tâm như nó là cái nguồn gì hà em mang ra rồi Anh còn không gửi lại thích đi cứu rồi Anh còn không gửi lại thích đi cứu rồi Anh còn không gửi lại thích đi cứu người cao như em sẽ bắt con than xanh người cao như em sẽ bắt con than xanh người cao như em sẽ bắt con than xanh kia về làm canh đầu cá thôi Xong mũ Kỳ kia về làm canh đầu cá thôi Xong mũ Kỳ kia về làm canh đầu cá thôi Xong mũ Kỳ dẫn theo cả một đội quân đánh thuê khiến dẫn theo cả một đội quân đánh thuê khiến dẫn theo cả một đội quân đánh thuê khiến đến con tàu còn ra lệnh người cá nào đến con tàu còn ra lệnh người cá nào đến con tàu còn ra lệnh người cá nào chạy lập tức giết hết không được để một chạy lập tức giết hết không được để một chạy lập tức giết hết không được để một con nào phát cả phía đặt yêu ở nhà có con nào phát cả phía đặt yêu ở nhà có con nào phát cả phía đặt yêu ở nhà có kịp đến cứu không quân đội cầm theo vũ kịp đến cứu không quân đội cầm theo vũ kịp đến cứu không quân đội cầm theo vũ khí đã vòng trong hết Thợ Lặn mò xuống khí đã vòng trong hết Thợ Lặn mò xuống khí đã vòng trong hết Thợ Lặn mò xuống nhận ra người khác đang lẩn xuống phía nhận ra người khác đang lẩn xuống phía nhận ra người khác đang lẩn xuống phía dưới sau hàng trăm cá thể lập tức chỉ dưới sau hàng trăm cá thể lập tức chỉ dưới sau hàng trăm cá thể lập tức chỉ đạo cho bên trên lính đánh thuê điên đạo cho bên trên lính đánh thuê điên đạo cho bên trên lính đánh thuê điên cuồng xả nạn liên hoàn xuống nước khiến cuồng xả nạn liên hoàn xuống nước khiến cuồng xả nạn liên hoàn xuống nước khiến người cá bên dưới khác như ngả rạ họ người cá bên dưới khác như ngả rạ họ người cá bên dưới khác như ngả rạ họ cũng là con người nhưng bọn bên trên lại cũng là con người nhưng bọn bên trên lại cũng là con người nhưng bọn bên trên lại ra tay thảm sát phía nặng tiêu không kịp ra tay thảm sát phía nặng tiêu không kịp ra tay thảm sát phía nặng tiêu không kịp đến vì bị tắc đường Nghĩa bên này máu đến vì bị tắc đường Nghĩa bên này máu đến vì bị tắc đường Nghĩa bên này máu người cá đã thể thành sông vài người cá người cá đã thể thành sông vài người cá người cá đã thể thành sông vài người cá xâm pháp lao lên bờ tránh đạn lập tức xâm pháp lao lên bờ tránh đạn lập tức xâm pháp lao lên bờ tránh đạn lập tức cũng bị ném chết luôn sao chúng lại ác cũng bị ném chết luôn sao chúng lại ác cũng bị ném chết luôn sao chúng lại ác thể nhỉ Không một ai có thể thoát nổi thể nhỉ Không một ai có thể thoát nổi thể nhỉ Không một ai có thể thoát nổi bọn chúng chúng chỉ bắt lấy và vỗ mang bọn chúng chúng chỉ bắt lấy và vỗ mang bọn chúng chúng chỉ bắt lấy và vỗ mang về san san lúc này cũng bị phát hiện 12 về san san lúc này cũng bị phát hiện 12 về san san lúc này cũng bị phát hiện 12 Thợ Lặn súng bắn tên khi cô bay lên thì Thợ Lặn súng bắn tên khi cô bay lên thì Thợ Lặn súng bắn tên khi cô bay lên thì hàng trăm tên đuổi theo bắt sống bằng hàng trăm tên đuổi theo bắt sống bằng hàng trăm tên đuổi theo bắt sống bằng được Vũ Kỳ đã ra lệnh bắt tăng tăng về được Vũ Kỳ đã ra lệnh bắt tăng tăng về được Vũ Kỳ đã ra lệnh bắt tăng tăng về để tra tấn Đến Chết mày làm sao chú bạch để tra tấn Đến Chết mày làm sao chú bạch để tra tấn Đến Chết mày làm sao chú bạch tuộc lại cứu một phen làm chiếc Nhã vắng tuộc lại cứu một phen làm chiếc Nhã vắng tuộc lại cứu một phen làm chiếc Nhã vắng cô ra ngoài mong được phát nhạ nhưng xem cô ra ngoài mong được phát nhạ nhưng xem cô ra ngoài mong được phát nhạ nhưng xem chừng Không ổn rồi hàng chục nhát chém chừng Không ổn rồi hàng chục nhát chém chừng Không ổn rồi hàng chục nhát chém khiến cô khó lòng sống nổi tình hình hết khiến cô khó lòng sống nổi tình hình hết khiến cô khó lòng sống nổi tình hình hết sức nguy cấp đúng lúc này già là người sức nguy cấp đúng lúc này già là người sức nguy cấp đúng lúc này già là người cá ra thay đổi vai đám lính và vẫn không cá ra thay đổi vai đám lính và vẫn không cá ra thay đổi vai đám lính và vẫn không khiến nước biển dâng lên như những con khiến nước biển dâng lên như những con khiến nước biển dâng lên như những con Cuồng Phong nước lũ cuốn băng mọi kẻ độc Cuồng Phong nước lũ cuốn băng mọi kẻ độc Cuồng Phong nước lũ cuốn băng mọi kẻ độc ác đi tan tành thì còn mình và điềm tĩnh ác đi tan tành thì còn mình và điềm tĩnh ác đi tan tành thì còn mình và điềm tĩnh ngồi lại không may rằng tên kỹ sư đã cầm ngồi lại không may rằng tên kỹ sư đã cầm ngồi lại không may rằng tên kỹ sư đã cầm súng phóng Lựu phía sau một viên bắn vào súng phóng Lựu phía sau một viên bắn vào súng phóng Lựu phía sau một viên bắn vào hai ra ngoài nhưng bà cũng phát hiện hai ra ngoài nhưng bà cũng phát hiện hai ra ngoài nhưng bà cũng phát hiện sóng âm không còn nữa mọi người hãy cùng sóng âm không còn nữa mọi người hãy cùng sóng âm không còn nữa mọi người hãy cùng nhau xuống chạy ra ngoài đi San San cũng nhau xuống chạy ra ngoài đi San San cũng nhau xuống chạy ra ngoài đi San San cũng cố gắng vơi thoát nhưng một mũi câu cố gắng vơi thoát nhưng một mũi câu cố gắng vơi thoát nhưng một mũi câu khổng lồ được khởi động một phát xuyên khổng lồ được khởi động một phát xuyên khổng lồ được khởi động một phát xuyên qua thân dưới của em thật quá giữ tàn qua thân dưới của em thật quá giữ tàn qua thân dưới của em thật quá giữ tàn nhẫn HQ mà do đã mặc cầu phao nên San nhẫn HQ mà do đã mặc cầu phao nên San nhẫn HQ mà do đã mặc cầu phao nên San bơi tới đầu tuổi kia đuổi theo tới đó đã bơi tới đầu tuổi kia đuổi theo tới đó đã bơi tới đầu tuổi kia đuổi theo tới đó đã thế trực thăng của mỹ thì lại bay bên thế trực thăng của mỹ thì lại bay bên thế trực thăng của mỹ thì lại bay bên trên kotov luôn tên lửa ra để dứt điểm trên kotov luôn tên lửa ra để dứt điểm trên kotov luôn tên lửa ra để dứt điểm tên lửa phóng ra đuổi theo San San kết tên lửa phóng ra đuổi theo San San kết tên lửa phóng ra đuổi theo San San kết thúc bằng một tiếng nổ long trời San San thúc bằng một tiếng nổ long trời San San thúc bằng một tiếng nổ long trời San San bị thổi bay lên bởi thân hình thanh Pháp bị thổi bay lên bởi thân hình thanh Pháp bị thổi bay lên bởi thân hình thanh Pháp tác giả tranh thủ chụp vài hình đám lính tác giả tranh thủ chụp vài hình đám lính tác giả tranh thủ chụp vài hình đám lính đánh thuê cũng tới nơi với bắt trong khi đánh thuê cũng tới nơi với bắt trong khi đánh thuê cũng tới nơi với bắt trong khi này đã tự vẫn kẹt đứng chôn chân mày thế này đã tự vẫn kẹt đứng chôn chân mày thế này đã tự vẫn kẹt đứng chôn chân mày thế nào Ông chủ có bộ đồ bay lại ở ngay cạnh nào Ông chủ có bộ đồ bay lại ở ngay cạnh nào Ông chủ có bộ đồ bay lại ở ngay cạnh Vũ Kỳ phải làm gì đây cô ta ra lệnh bắn Vũ Kỳ phải làm gì đây cô ta ra lệnh bắn Vũ Kỳ phải làm gì đây cô ta ra lệnh bắn chết tại chỗ đúng lúc này Đặng Siêu bay chết tại chỗ đúng lúc này Đặng Siêu bay chết tại chỗ đúng lúc này Đặng Siêu bay tới nơi ai dám mắn cô ấy thì bước quan tới nơi ai dám mắn cô ấy thì bước quan tới nơi ai dám mắn cô ấy thì bước quan sát vào đi Vũ chỉ ra lệnh bắn nhưng sát vào đi Vũ chỉ ra lệnh bắn nhưng sát vào đi Vũ chỉ ra lệnh bắn nhưng không ai dám làm cô K khớp súng bắn luôn không ai dám làm cô K khớp súng bắn luôn không ai dám làm cô K khớp súng bắn luôn Đặng Siêu vội chắn cho nàng một viên đạn Đặng Siêu vội chắn cho nàng một viên đạn Đặng Siêu vội chắn cho nàng một viên đạn nhựa Con chó này nhá xa nơi anh sẽ cứu nhựa Con chó này nhá xa nơi anh sẽ cứu nhựa Con chó này nhá xa nơi anh sẽ cứu em bằng được mũ thì càng điên tiết lấy em bằng được mũ thì càng điên tiết lấy em bằng được mũ thì càng điên tiết lấy súng bắn móc câu giá bán anh chàng vẫn súng bắn móc câu giá bán anh chàng vẫn súng bắn móc câu giá bán anh chàng vẫn quyết không buông bỏ có vẻ cô ta đã quá quyết không buông bỏ có vẻ cô ta đã quá quyết không buông bỏ có vẻ cô ta đã quá hận vì cái khám lòng bị nặng tiêu từ hận vì cái khám lòng bị nặng tiêu từ hận vì cái khám lòng bị nặng tiêu từ chối nên muốn biết hai người kia bằng chối nên muốn biết hai người kia bằng chối nên muốn biết hai người kia bằng được mày là anh nghĩ chưa kịp thời ngăn được mày là anh nghĩ chưa kịp thời ngăn được mày là anh nghĩ chưa kịp thời ngăn lại nặng tiêu Lấy hết sức lực cuối cùng lại nặng tiêu Lấy hết sức lực cuối cùng lại nặng tiêu Lấy hết sức lực cuối cùng thả San về với biển Đúng lúc này cảnh thả San về với biển Đúng lúc này cảnh thả San về với biển Đúng lúc này cảnh sát cũng tới vây bắt vũ thì con nặng sát cũng tới vây bắt vũ thì con nặng sát cũng tới vây bắt vũ thì con nặng thiêu thì đổ gục xuống ba năm sau nặng thiêu thì đổ gục xuống ba năm sau nặng thiêu thì đổ gục xuống ba năm sau nặng chiều bán hết tài sản thành lập quỹ bảo chiều bán hết tài sản thành lập quỹ bảo chiều bán hết tài sản thành lập quỹ bảo vệ môi trường anh cũng phủ nhận mọi vệ môi trường anh cũng phủ nhận mọi vệ môi trường anh cũng phủ nhận mọi thông tin về người cá thực ra là để bảo thông tin về người cá thực ra là để bảo thông tin về người cá thực ra là để bảo vệ cho họ hơn nữa còn sống hạnh phúc vệ cho họ hơn nữa còn sống hạnh phúc vệ cho họ hơn nữa còn sống hạnh phúc cùng cô nàng xinh đẹp Thanh San cảm ơn cùng cô nàng xinh đẹp Thanh San cảm ơn cùng cô nàng xinh đẹp Thanh San cảm ơn bác Châu Tinh Trì đã là một bộ phim bảo bác Châu Tinh Trì đã là một bộ phim bảo bác Châu Tinh Trì đã là một bộ phim bảo vệ môi trường hết sức ý nghĩa như anh vệ môi trường hết sức ý nghĩa như anh vệ môi trường hết sức ý nghĩa như anh hỏi là con của hai người kia sẽ thành ra hỏi là con của hai người kia sẽ thành ra hỏi là con của hai người kia sẽ thành ra như nào nhỉ bạn nào giỏi tưởng tượng như nào nhỉ bạn nào giỏi tưởng tượng như nào nhỉ bạn nào giỏi tưởng tượng sinh con mừng cho mình biết với nha Bye sinh con mừng cho mình biết với nha Bye sinh con mừng cho mình biết với nha Bye bye bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai