Review Phim Mad Max Con Đường Tử Thần - Tuyệt Phẩm Hành Động Của Thế Kỉ 21

2,511,823
763
Review Phim Mad Max con đường cuồng nộ, Review Phim Mad Max Con Đường Tử Thần - Tuyệt Phẩm Hành Động Của Thế Kỉ 21 Review Phim con đường cuồng nộ 4 bộ phim hành động cực hay, Review Phim Con Đường Tử Thần, tóm tắt phim hành động hay Con Đường Tử Thần, Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim 2: https://www.youtube.com/channel/UCzZyeoBFt2FAv56p_YajpmQ?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #vuaphim
ông vua phim xin chào các bạn ngày hôm ông vua phim xin chào các bạn ngày hôm ông vua phim xin chào các bạn ngày hôm nay sẽ là một tuyệt phẩm hành động của nay sẽ là một tuyệt phẩm hành động của nay sẽ là một tuyệt phẩm hành động của thế kỷ 21 có thể nói mát maxq Vios chính thế kỷ 21 có thể nói mát maxq Vios chính thế kỷ 21 có thể nói mát maxq Vios chính là một tượng đài của dòng Kim hành động là một tượng đài của dòng Kim hành động là một tượng đài của dòng Kim hành động hiện nay nào cùng vua phim bắt đầu nhé Ở hiện nay nào cùng vua phim bắt đầu nhé Ở hiện nay nào cùng vua phim bắt đầu nhé Ở một tương lai sau khi nhân loại trải qua một tương lai sau khi nhân loại trải qua một tương lai sau khi nhân loại trải qua cuộc chiến tranh hạt nhân thảm khóc trái cuộc chiến tranh hạt nhân thảm khóc trái cuộc chiến tranh hạt nhân thảm khóc trái đất khắp nơi trở nên khô cằn chỗ nào đất khắp nơi trở nên khô cằn chỗ nào đất khắp nơi trở nên khô cằn chỗ nào cũng như hoang mạc con người chỉ còn một cũng như hoang mạc con người chỉ còn một cũng như hoang mạc con người chỉ còn một bản năng duy nhất đó chính là bản năng bản năng duy nhất đó chính là bản năng bản năng duy nhất đó chính là bản năng sinh tồn Nam chính Tom hardy đã bị một sinh tồn Nam chính Tom hardy đã bị một sinh tồn Nam chính Tom hardy đã bị một băng nhóm bắt về làm nô lệ kẻ đứng đầu băng nhóm bắt về làm nô lệ kẻ đứng đầu băng nhóm bắt về làm nô lệ kẻ đứng đầu được gọi là dù bất tử với thân hình gớm được gọi là dù bất tử với thân hình gớm được gọi là dù bất tử với thân hình gớm nhất dù gì bị nhiễm phải phóng xạ hạt nhất dù gì bị nhiễm phải phóng xạ hạt nhất dù gì bị nhiễm phải phóng xạ hạt nhân và cái mặt trông không thì nào yêu nhân và cái mặt trông không thì nào yêu nhân và cái mặt trông không thì nào yêu đổi ấy thế mà hắn và tặng 5 cô vợ đẹp đổi ấy thế mà hắn và tặng 5 cô vợ đẹp đổi ấy thế mà hắn và tặng 5 cô vợ đẹp như tiên giáng trần Các cụ bảo đúng là như tiên giáng trần Các cụ bảo đúng là như tiên giáng trần Các cụ bảo đúng là của ngon Béo Chó hàng ngày hắn sẽ khai của ngon Béo Chó hàng ngày hắn sẽ khai của ngon Béo Chó hàng ngày hắn sẽ khai các chiến binh của mình đi cướp giết các chiến binh của mình đi cướp giết các chiến binh của mình đi cướp giết khắp nơi dù bất tử coi hắn là chúa tể khắp nơi dù bất tử coi hắn là chúa tể khắp nơi dù bất tử coi hắn là chúa tể của nhân loại thỉnh thoảng cái bàn phát của nhân loại thỉnh thoảng cái bàn phát của nhân loại thỉnh thoảng cái bàn phát nước uống cho những người dân và coi đó nước uống cho những người dân và coi đó nước uống cho những người dân và coi đó là thứ để thao túng họ rồi bắt những bà là thứ để thao túng họ rồi bắt những bà là thứ để thao túng họ rồi bắt những bà bầu về hút sữa cho hắn uống hàng ngày bầu về hút sữa cho hắn uống hàng ngày bầu về hút sữa cho hắn uống hàng ngày furiosa là những tướng áp lực dưới tay furiosa là những tướng áp lực dưới tay furiosa là những tướng áp lực dưới tay hắn lãnh đạo đoàn xe chiến binh cướp bóc hắn lãnh đạo đoàn xe chiến binh cướp bóc hắn lãnh đạo đoàn xe chiến binh cướp bóc khởi hành vi chiến Nhưng bất ngờ furiosa khởi hành vi chiến Nhưng bất ngờ furiosa khởi hành vi chiến Nhưng bất ngờ furiosa đổi những cách đoàn ở trên cao hắn cũng đổi những cách đoàn ở trên cao hắn cũng đổi những cách đoàn ở trên cao hắn cũng phát hiện ra mọi truyện Hãn huyết aliosa phát hiện ra mọi truyện Hãn huyết aliosa phát hiện ra mọi truyện Hãn huyết aliosa đã phản bội mình mang theo 5 cô vợ ở đã phản bội mình mang theo 5 cô vợ ở đã phản bội mình mang theo 5 cô vợ ở thời Ừ thế do phóng xạ này hầu hết mọi thời Ừ thế do phóng xạ này hầu hết mọi thời Ừ thế do phóng xạ này hầu hết mọi người đều bị dị tật ai để được người người đều bị dị tật ai để được người người đều bị dị tật ai để được người bình thường rất là quý hiếm nên 5 cô vợ bình thường rất là quý hiếm nên 5 cô vợ bình thường rất là quý hiếm nên 5 cô vợ này với hắn chính là tất cả hắn tức tóc này với hắn chính là tất cả hắn tức tóc này với hắn chính là tất cả hắn tức tóc phải tất cả chiến binh của mình đuổi phải tất cả chiến binh của mình đuổi phải tất cả chiến binh của mình đuổi giết cô ta trong khi này Nam chính đang giết cô ta trong khi này Nam chính đang giết cô ta trong khi này Nam chính đang truyền máu sang tên nick Ola cũng được truyền máu sang tên nick Ola cũng được truyền máu sang tên nick Ola cũng được buộc vào đầu xe để chuyển nốt thú máu buộc vào đầu xe để chuyển nốt thú máu buộc vào đầu xe để chuyển nốt thú máu còn lại có thể nói như Cola là chứng còn lại có thể nói như Cola là chứng còn lại có thể nói như Cola là chứng minh điên cuồng sẵn sàng Xét để làm vui minh điên cuồng sẵn sàng Xét để làm vui minh điên cuồng sẵn sàng Xét để làm vui lòng dù bất tử phía trước zo xa lúc này lòng dù bất tử phía trước zo xa lúc này lòng dù bất tử phía trước zo xa lúc này cũng gặp một toán khớp khác chúng rưỡi cũng gặp một toán khớp khác chúng rưỡi cũng gặp một toán khớp khác chúng rưỡi trên những con tay ga ngọn lông nhím Hạ trên những con tay ga ngọn lông nhím Hạ trên những con tay ga ngọn lông nhím Hạ Thành Công một xe Dẫn đường của đội Thành Công một xe Dẫn đường của đội Thành Công một xe Dẫn đường của đội furiosa khi chúng đối với lợi hại những furiosa khi chúng đối với lợi hại những furiosa khi chúng đối với lợi hại những xe hộ tống đã bị nhiễm thanh niên trên xe hộ tống đã bị nhiễm thanh niên trên xe hộ tống đã bị nhiễm thanh niên trên tay của Hyo sao phóng lao Thăng hạ đo tay của Hyo sao phóng lao Thăng hạ đo tay của Hyo sao phóng lao Thăng hạ đo ván nay kết liễu bằng chứng phóng ngao ván nay kết liễu bằng chứng phóng ngao ván nay kết liễu bằng chứng phóng ngao khổng lồ phía bên phải vẫn còn hai xe khổng lồ phía bên phải vẫn còn hai xe khổng lồ phía bên phải vẫn còn hai xe khác đi thân sumio sao phải ra mặt chiến khác đi thân sumio sao phải ra mặt chiến khác đi thân sumio sao phải ra mặt chiến hạm mới xong nhưng giải quyết xong con hạm mới xong nhưng giải quyết xong con hạm mới xong nhưng giải quyết xong con muỗi lại có thêm con ruồi còn điều kinh muỗi lại có thêm con ruồi còn điều kinh muỗi lại có thêm con ruồi còn điều kinh khủng hơn nữa là Đoàn xe đuổi bắt của khủng hơn nữa là Đoàn xe đuổi bắt của khủng hơn nữa là Đoàn xe đuổi bắt của dối bất tử cũng đã Gần tới nơi Nicola dối bất tử cũng đã Gần tới nơi Nicola dối bất tử cũng đã Gần tới nơi Nicola hiếu chiến xông lên chiến đấu đầu tiên hiếu chiến xông lên chiến đấu đầu tiên hiếu chiến xông lên chiến đấu đầu tiên nhanh chóng đã đuổi kịp xe của Toyota nhanh chóng đã đuổi kịp xe của Toyota nhanh chóng đã đuổi kịp xe của Toyota như mấy con nhím bên cạnh không biết bạn như mấy con nhím bên cạnh không biết bạn như mấy con nhím bên cạnh không biết bạn hay thù cũng giết chúng luôn cho đỡ ngứa hay thù cũng giết chúng luôn cho đỡ ngứa hay thù cũng giết chúng luôn cho đỡ ngứa mắt họ này cũng bắn tên xuyên thủng một mắt họ này cũng bắn tên xuyên thủng một mắt họ này cũng bắn tên xuyên thủng một anh thanh niên này thích Sơn vào mồm rồi anh thanh niên này thích Sơn vào mồm rồi anh thanh niên này thích Sơn vào mồm rồi cầm 2 mũi tên lao Anh dịch chân chính là cầm 2 mũi tên lao Anh dịch chân chính là cầm 2 mũi tên lao Anh dịch chân chính là như giúp để tận hiến mạng sống cho thủ như giúp để tận hiến mạng sống cho thủ như giúp để tận hiến mạng sống cho thủ lĩnh vô Lúc này một chất khác đã áp sát lĩnh vô Lúc này một chất khác đã áp sát lĩnh vô Lúc này một chất khác đã áp sát thùng dầu bên phải hai thanh niên khách thùng dầu bên phải hai thanh niên khách thùng dầu bên phải hai thanh niên khách đánh lái sang tự sát nhưng không thành đánh lái sang tự sát nhưng không thành đánh lái sang tự sát nhưng không thành nhưng coli nhìn thấy thì đã nóng mắt lắm nhưng coli nhìn thấy thì đã nóng mắt lắm nhưng coli nhìn thấy thì đã nóng mắt lắm rồi cũng càng nhựa sang bên này để hạ rồi cũng càng nhựa sang bên này để hạ rồi cũng càng nhựa sang bên này để hạ hắn bằng được nhưng bị ngâm cho công hết hắn bằng được nhưng bị ngâm cho công hết hắn bằng được nhưng bị ngâm cho công hết cả đít lên nick Ola hay giải quyết nhưng cả đít lên nick Ola hay giải quyết nhưng cả đít lên nick Ola hay giải quyết nhưng xe quay ngược lại cùng 3 thanh niên khác xe quay ngược lại cùng 3 thanh niên khác xe quay ngược lại cùng 3 thanh niên khác Nhấn lau rửa sang đánh gục xe kia nhưng Nhấn lau rửa sang đánh gục xe kia nhưng Nhấn lau rửa sang đánh gục xe kia nhưng vì thế mà cái đầu của nam chính cũng vì thế mà cái đầu của nam chính cũng vì thế mà cái đầu của nam chính cũng Suýt chút nữa phải bỏ lại mục tiêu tiếp Suýt chút nữa phải bỏ lại mục tiêu tiếp Suýt chút nữa phải bỏ lại mục tiêu tiếp theo của Nicola là tóm gọn furiosa không theo của Nicola là tóm gọn furiosa không theo của Nicola là tóm gọn furiosa không ngờ rằng phía trước là một cơn bão khổng ngờ rằng phía trước là một cơn bão khổng ngờ rằng phía trước là một cơn bão khổng lồ như trên sao hỏa Fujio sao muốn đâm lồ như trên sao hỏa Fujio sao muốn đâm lồ như trên sao hỏa Fujio sao muốn đâm thẳng vào đó mong được thoát thân cô thẳng vào đó mong được thoát thân cô thẳng vào đó mong được thoát thân cô hàng trăm khiến một bánh xe đằng trước hàng trăm khiến một bánh xe đằng trước hàng trăm khiến một bánh xe đằng trước của nam chính bị nổ lốp nên Nicola phải của nam chính bị nổ lốp nên Nicola phải của nam chính bị nổ lốp nên Nicola phải chuyển nam chính ra phía sau để cân bằng chuyển nam chính ra phía sau để cân bằng chuyển nam chính ra phía sau để cân bằng nam chính nhân cơ hội tấn côngthanh niên nam chính nhân cơ hội tấn côngthanh niên nam chính nhân cơ hội tấn côngthanh niên Đạt một lúc sau cũng hạn được hắn nhưng Đạt một lúc sau cũng hạn được hắn nhưng Đạt một lúc sau cũng hạn được hắn nhưng vừa xong thì chiếc xe lại lao vào cơn vừa xong thì chiếc xe lại lao vào cơn vừa xong thì chiếc xe lại lao vào cơn bão mất rồi Trong Bão khác mà ngồi bên bão mất rồi Trong Bão khác mà ngồi bên bão mất rồi Trong Bão khác mà ngồi bên ngoài thì cực kỳ khó thở như cô la đã ngoài thì cực kỳ khó thở như cô la đã ngoài thì cực kỳ khó thở như cô la đã phát hiện ra vị trí của croattia hắn phát hiện ra vị trí của croattia hắn phát hiện ra vị trí của croattia hắn điên cuồng xông lên mong dành được tâm điên cuồng xông lên mong dành được tâm điên cuồng xông lên mong dành được tâm trạng nhìn thấy Kẻ phía trước khi sinh trạng nhìn thấy Kẻ phía trước khi sinh trạng nhìn thấy Kẻ phía trước khi sinh tử nạn ngay trước mắt điều này càng tử nạn ngay trước mắt điều này càng tử nạn ngay trước mắt điều này càng khiến hắn phấn khích Cực Độ hắn kêu lên khiến hắn phấn khích Cực Độ hắn kêu lên khiến hắn phấn khích Cực Độ hắn kêu lên thật đúng là một ngày đẹp trời để chết thật đúng là một ngày đẹp trời để chết thật đúng là một ngày đẹp trời để chết hay là sợ hết xăng ra sàn C Vậy là hắn hay là sợ hết xăng ra sàn C Vậy là hắn hay là sợ hết xăng ra sàn C Vậy là hắn đã quyết định cảm tử làm nghi thức thịt đã quyết định cảm tử làm nghi thức thịt đã quyết định cảm tử làm nghi thức thịt Sơn hóc môn nam chính trong tế bào sau Sơn hóc môn nam chính trong tế bào sau Sơn hóc môn nam chính trong tế bào sau lòng đắng thế mày chết thì chết cụ mày lòng đắng thế mày chết thì chết cụ mày lòng đắng thế mày chết thì chết cụ mày đi lại còn kéo dao và làm gì nữa giao đi lại còn kéo dao và làm gì nữa giao đi lại còn kéo dao và làm gì nữa giao hưởng dây xích nên anh không cần lại hưởng dây xích nên anh không cần lại hưởng dây xích nên anh không cần lại được trong khi nicholas đã châm pháo được trong khi nicholas đã châm pháo được trong khi nicholas đã châm pháo sáng lên rồi đứng lúc hắn giống xuống sáng lên rồi đứng lúc hắn giống xuống sáng lên rồi đứng lúc hắn giống xuống thì nam chính Tóm lại xe của caryota cú thì nam chính Tóm lại xe của caryota cú thì nam chính Tóm lại xe của caryota cú đâm vào đi khắp concern Sáng hôm sau Nam đâm vào đi khắp concern Sáng hôm sau Nam đâm vào đi khắp concern Sáng hôm sau Nam chúng Tom hay đi tỉnh lại sau trận bão chúng Tom hay đi tỉnh lại sau trận bão chúng Tom hay đi tỉnh lại sau trận bão khát trong khi vẫn còn truyền máu cho khát trong khi vẫn còn truyền máu cho khát trong khi vẫn còn truyền máu cho thằng vkool kia liệu quan trọng trước thằng vkool kia liệu quan trọng trước thằng vkool kia liệu quan trọng trước tiên phải tuổi bỏ xương tích thế mèo nào tiên phải tuổi bỏ xương tích thế mèo nào tiên phải tuổi bỏ xương tích thế mèo nào chúng lại học vừa rồi Kết quả là phải chúng lại học vừa rồi Kết quả là phải chúng lại học vừa rồi Kết quả là phải cõng rằng người Hán trên lưng rồi khiến cõng rằng người Hán trên lưng rồi khiến cõng rằng người Hán trên lưng rồi khiến đến xe của folio xa đang tạm thời dừng đến xe của folio xa đang tạm thời dừng đến xe của folio xa đang tạm thời dừng lại phía trước là 5 cô vợ của robot tự lại phía trước là 5 cô vợ của robot tự lại phía trước là 5 cô vợ của robot tự đang rửa ráy chân tay mà thằng này nó đang rửa ráy chân tay mà thằng này nó đang rửa ráy chân tay mà thằng này nó còn cẩn thận làm cả khóa bím cho vợ Nam còn cẩn thận làm cả khóa bím cho vợ Nam còn cẩn thận làm cả khóa bím cho vợ Nam chính lúc này rất chi là mỗi vectơ cả chính lúc này rất chi là mỗi vectơ cả chính lúc này rất chi là mỗi vectơ cả cái cứng hết đạn lên rọi người thế mà cái cứng hết đạn lên rọi người thế mà cái cứng hết đạn lên rọi người thế mà cũng khiến các cô sợ không dám cử động cũng khiến các cô sợ không dám cử động cũng khiến các cô sợ không dám cử động đang khát nước lên phải bơm vào mùa đang khát nước lên phải bơm vào mùa đang khát nước lên phải bơm vào mùa trước đã rồi Bắt tay Em rất thích cho trước đã rồi Bắt tay Em rất thích cho trước đã rồi Bắt tay Em rất thích cho mình nhưng điều khốn nạn sắp tiến đến mình nhưng điều khốn nạn sắp tiến đến mình nhưng điều khốn nạn sắp tiến đến phía sau tình hình đã khẩn cấp lắm rồi phía sau tình hình đã khẩn cấp lắm rồi phía sau tình hình đã khẩn cấp lắm rồi nên furiosa lao đến Quật ngã Tom had nên furiosa lao đến Quật ngã Tom had nên furiosa lao đến Quật ngã Tom had nhưng móc còn mới biết thằng này lừa tao nhưng móc còn mới biết thằng này lừa tao nhưng móc còn mới biết thằng này lừa tao cũng hỏng hai người bắt đầu chiến đấu cũng hỏng hai người bắt đầu chiến đấu cũng hỏng hai người bắt đầu chiến đấu tay đôi em chỉ còn một tay nhưng bản tay đôi em chỉ còn một tay nhưng bản tay đôi em chỉ còn một tay nhưng bản lĩnh của furiosa không phải dạng vừa mà lĩnh của furiosa không phải dạng vừa mà lĩnh của furiosa không phải dạng vừa mà nói chuyện gia phải là dạng rất rộng mai nói chuyện gia phải là dạng rất rộng mai nói chuyện gia phải là dạng rất rộng mai là Linh Cola cũng tỉnh lại trợ giúp con là Linh Cola cũng tỉnh lại trợ giúp con là Linh Cola cũng tỉnh lại trợ giúp con Hari kết hợp lại mới khống chế nổi những Hari kết hợp lại mới khống chế nổi những Hari kết hợp lại mới khống chế nổi những tướng này nhưng không chạy nhanh thì tội tướng này nhưng không chạy nhanh thì tội tướng này nhưng không chạy nhanh thì tội thì sẽ đến giết hết Nam chính cứ thế lên thì sẽ đến giết hết Nam chính cứ thế lên thì sẽ đến giết hết Nam chính cứ thế lên xe Phóng đi một mình bỏ hết em sinh đôi xe Phóng đi một mình bỏ hết em sinh đôi xe Phóng đi một mình bỏ hết em sinh đôi ở lại nhưng thực ra furiosa đã tính toán ở lại nhưng thực ra furiosa đã tính toán ở lại nhưng thực ra furiosa đã tính toán hết rồi chiếc xe này chỉ cô ta mới có hết rồi chiếc xe này chỉ cô ta mới có hết rồi chiếc xe này chỉ cô ta mới có thể mở khóa để di chuyển Thôi đành phải thể mở khóa để di chuyển Thôi đành phải thể mở khóa để di chuyển Thôi đành phải mang hết cả 5 bà vợ này lên xe thật đúng mang hết cả 5 bà vợ này lên xe thật đúng mang hết cả 5 bà vợ này lên xe thật đúng là thanh niên Số Hưởng không ngờ Nicola là thanh niên Số Hưởng không ngờ Nicola là thanh niên Số Hưởng không ngờ Nicola vẫn chạy được theo bám vào vip trong khi vẫn chạy được theo bám vào vip trong khi vẫn chạy được theo bám vào vip trong khi này đám xe kia chạy gần tới nơi Nicola này đám xe kia chạy gần tới nơi Nicola này đám xe kia chạy gần tới nơi Nicola đang ở phía sau anh cái bồn nước lại Tom đang ở phía sau anh cái bồn nước lại Tom đang ở phía sau anh cái bồn nước lại Tom had phải trèo ra sau để vỡ Khanh mà had phải trèo ra sau để vỡ Khanh mà had phải trèo ra sau để vỡ Khanh mà không biết rằng nicholas đã leo lên phía không biết rằng nicholas đã leo lên phía không biết rằng nicholas đã leo lên phía trước đúng lúc anh áo được cái khóa mồm trước đúng lúc anh áo được cái khóa mồm trước đúng lúc anh áo được cái khóa mồm nicholas cũng chui vào khóa của thủ nicholas cũng chui vào khóa của thủ nicholas cũng chui vào khóa của thủ tướng mai là năm em gái cắn trong phải tướng mai là năm em gái cắn trong phải tướng mai là năm em gái cắn trong phải bỏ tay ra nhóm người nhìn lén trên này bỏ tay ra nhóm người nhìn lén trên này bỏ tay ra nhóm người nhìn lén trên này xuống đất đúng lúc này họ lại trông thấy xuống đất đúng lúc này họ lại trông thấy xuống đất đúng lúc này họ lại trông thấy người của chanh trái đạn sắp tới đó là người của chanh trái đạn sắp tới đó là người của chanh trái đạn sắp tới đó là người mà folio xa đã liên hệ để cứu giúp người mà folio xa đã liên hệ để cứu giúp người mà folio xa đã liên hệ để cứu giúp cô năng cô vợ và Tôm bụi vàng ẩn náu để cô năng cô vợ và Tôm bụi vàng ẩn náu để cô năng cô vợ và Tôm bụi vàng ẩn náu để chiếc xe tiến vào hình đã chuẩn bị giao chiếc xe tiến vào hình đã chuẩn bị giao chiếc xe tiến vào hình đã chuẩn bị giao dịch coolio Xa để đổi 2 bình nước và dịch coolio Xa để đổi 2 bình nước và dịch coolio Xa để đổi 2 bình nước và xăng để lấy chỗ Sinh Tồn tướng lĩnh bên xăng để lấy chỗ Sinh Tồn tướng lĩnh bên xăng để lấy chỗ Sinh Tồn tướng lĩnh bên này cũng đồng ý thế nhưng khi curiosa này cũng đồng ý thế nhưng khi curiosa này cũng đồng ý thế nhưng khi curiosa chưa kịp tháo chót khi đoàn xe của robot chưa kịp tháo chót khi đoàn xe của robot chưa kịp tháo chót khi đoàn xe của robot tử đã đuổi Gần tới nơi không còn cách tử đã đuổi Gần tới nơi không còn cách tử đã đuổi Gần tới nơi không còn cách nào không chỉ đánh hét lên màu sạch méo nào không chỉ đánh hét lên màu sạch méo nào không chỉ đánh hét lên màu sạch méo giao dịch rau giết người nữa Nhưng lại giao dịch rau giết người nữa Nhưng lại giao dịch rau giết người nữa Nhưng lại cũng không có thêm kẻ thù là trang trại cũng không có thêm kẻ thù là trang trại cũng không có thêm kẻ thù là trang trại đạn hắn cho người thích mùa hè núi để đạn hắn cho người thích mùa hè núi để đạn hắn cho người thích mùa hè núi để chặn đường kẻ ô nhưng vẫn sẽ chẳng được chặn đường kẻ ô nhưng vẫn sẽ chẳng được chặn đường kẻ ô nhưng vẫn sẽ chẳng được lâu Bao lâu bởi hắn đã lên hai cái xe to lâu Bao lâu bởi hắn đã lên hai cái xe to lâu Bao lâu bởi hắn đã lên hai cái xe to của bố auris qua đơn giản phía bên này của bố auris qua đơn giản phía bên này của bố auris qua đơn giản phía bên này người của trang trại đang gốc cũng đuổi người của trang trại đang gốc cũng đuổi người của trang trại đang gốc cũng đuổi theo ném bom xăng làm cháy hết cả đầu xe theo ném bom xăng làm cháy hết cả đầu xe theo ném bom xăng làm cháy hết cả đầu xe tải toàn dân chơi bốc đầu xe chả kém thì tải toàn dân chơi bốc đầu xe chả kém thì tải toàn dân chơi bốc đầu xe chả kém thì học sinh Việt Nam tình hình nguy cấp thì học sinh Việt Nam tình hình nguy cấp thì học sinh Việt Nam tình hình nguy cấp thì một cô bầu lại sắp đẹp thế bên ngoài xe một cô bầu lại sắp đẹp thế bên ngoài xe một cô bầu lại sắp đẹp thế bên ngoài xe cũng trái to quá rồi folio Sao thông cũng trái to quá rồi folio Sao thông cũng trái to quá rồi folio Sao thông minh hạt ầm xúc cát kịp thời dập lừa hai minh hạt ầm xúc cát kịp thời dập lừa hai minh hạt ầm xúc cát kịp thời dập lừa hai người phối kết hợp nhanh chóng hạ sát người phối kết hợp nhanh chóng hạ sát người phối kết hợp nhanh chóng hạ sát rất nhiều thanh niên hoi folio xa quả rất nhiều thanh niên hoi folio xa quả rất nhiều thanh niên hoi folio xa quả không hổ danh là một nữ tướng nêu đã mắn không hổ danh là một nữ tướng nêu đã mắn không hổ danh là một nữ tướng nêu đã mắn thì chẳng chuyện bao giờ vừa hai rô bất thì chẳng chuyện bao giờ vừa hai rô bất thì chẳng chuyện bao giờ vừa hai rô bất tử cũng đuổi kịp tới cùng với thanh niên tử cũng đuổi kịp tới cùng với thanh niên tử cũng đuổi kịp tới cùng với thanh niên thì xuống lửa dọn người vô địch bắn thì thì xuống lửa dọn người vô địch bắn thì thì xuống lửa dọn người vô địch bắn thì cô vợ bầu ra cản lại vì Hương vợ nên hắn cô vợ bầu ra cản lại vì Hương vợ nên hắn cô vợ bầu ra cản lại vì Hương vợ nên hắn không dám ra tay trillo sa nhân cơ hội không dám ra tay trillo sa nhân cơ hội không dám ra tay trillo sa nhân cơ hội điện bắn thẳng mặt hắn không ngừng rồi điện bắn thẳng mặt hắn không ngừng rồi điện bắn thẳng mặt hắn không ngừng rồi Để lại sẵn dặn hai cho Nicola xung phong Để lại sẵn dặn hai cho Nicola xung phong Để lại sẵn dặn hai cho Nicola xung phong nhảy sang xe kia để Z aliosa khi sinh và nhảy sang xe kia để Z aliosa khi sinh và nhảy sang xe kia để Z aliosa khi sinh và Rô là một niềm vinh dự nhưng thanh niên Rô là một niềm vinh dự nhưng thanh niên Rô là một niềm vinh dự nhưng thanh niên hoi giữa Sam đã bị kẹt thích cho dù bất hoi giữa Sam đã bị kẹt thích cho dù bất hoi giữa Sam đã bị kẹt thích cho dù bất tử diễn viết phóng xe lên phía trước một tử diễn viết phóng xe lên phía trước một tử diễn viết phóng xe lên phía trước một đàn anh kịp thời gắn móc câu xanh kết đàn anh kịp thời gắn móc câu xanh kết đàn anh kịp thời gắn móc câu xanh kết quả là chúng tôi bảo nó vô lăng bị mất quả là chúng tôi bảo nó vô lăng bị mất quả là chúng tôi bảo nó vô lăng bị mất đúng lúc sẽ sắp đâm vào núi đá phía trên đúng lúc sẽ sắp đâm vào núi đá phía trên đúng lúc sẽ sắp đâm vào núi đá phía trên cô vợ bầu may mắn lấy được vụ tai nạn cô vợ bầu may mắn lấy được vụ tai nạn cô vợ bầu may mắn lấy được vụ tai nạn này nhưng không hay rằng cánh cửa lại này nhưng không hay rằng cánh cửa lại này nhưng không hay rằng cánh cửa lại đưa ra kính mẹ bỏ rơi xuống đồng thời La đưa ra kính mẹ bỏ rơi xuống đồng thời La đưa ra kính mẹ bỏ rơi xuống đồng thời La Mã Mượn xe của Xô bất tử hắn bế Người Vợ Mã Mượn xe của Xô bất tử hắn bế Người Vợ Mã Mượn xe của Xô bất tử hắn bế Người Vợ hắn yêu thương nhất nằm nhọn trên tay hắn yêu thương nhất nằm nhọn trên tay hắn yêu thương nhất nằm nhọn trên tay khiến vô căm hận điên cuồng vào khách khiến vô căm hận điên cuồng vào khách khiến vô căm hận điên cuồng vào khách thì rằng mọi giá phải giết tôi osha cô thì rằng mọi giá phải giết tôi osha cô thì rằng mọi giá phải giết tôi osha cô tóc đỏ ra phía sau gặp được thanh niên tóc đỏ ra phía sau gặp được thanh niên tóc đỏ ra phía sau gặp được thanh niên nikola Nhưng hắn quá chán nản vì hi sinh nikola Nhưng hắn quá chán nản vì hi sinh nikola Nhưng hắn quá chán nản vì hi sinh cho mấy lần không được nên hơi lại cho cho mấy lần không được nên hơi lại cho cho mấy lần không được nên hơi lại cho phép các cô nhóm người cơ thể di chuyển phép các cô nhóm người cơ thể di chuyển phép các cô nhóm người cơ thể di chuyển tới tối không ngờ bị kẹt lại tại một chỗ tới tối không ngờ bị kẹt lại tại một chỗ tới tối không ngờ bị kẹt lại tại một chỗ sa lầy mà Nhóm kia đã theo dấu bánh xe sa lầy mà Nhóm kia đã theo dấu bánh xe sa lầy mà Nhóm kia đã theo dấu bánh xe để gần chục đến họ nhanh trí chạy ra để gần chục đến họ nhanh trí chạy ra để gần chục đến họ nhanh trí chạy ra phía sau Đạt bom quả nhân đã làm chậm phía sau Đạt bom quả nhân đã làm chậm phía sau Đạt bom quả nhân đã làm chậm bước bọn chúng được một lát do phát nhận bước bọn chúng được một lát do phát nhận bước bọn chúng được một lát do phát nhận ra vợ bầu của hắn phát giác thở hắn ra ra vợ bầu của hắn phát giác thở hắn ra ra vợ bầu của hắn phát giác thở hắn ra lệnh rạch bụng phí được lấy ra Kết quả lệnh rạch bụng phí được lấy ra Kết quả lệnh rạch bụng phí được lấy ra Kết quả nó là một máy trai phải mạnh ở phía trên nó là một máy trai phải mạnh ở phía trên nó là một máy trai phải mạnh ở phía trên nhóm người lại một lần nữa sa lầy trong nhóm người lại một lần nữa sa lầy trong nhóm người lại một lần nữa sa lầy trong khi một chiếc xe đã nổi Gần tới nơi dạng khi một chiếc xe đã nổi Gần tới nơi dạng khi một chiếc xe đã nổi Gần tới nơi dạng thứ máy nam tính lấy ngắm ra bắn hụt thứ máy nam tính lấy ngắm ra bắn hụt thứ máy nam tính lấy ngắm ra bắn hụt cuối cùng vẫn phải nhờ đến nữ tướng cuối cùng vẫn phải nhờ đến nữ tướng cuối cùng vẫn phải nhờ đến nữ tướng Fujio xa ra tay một viên bắn Tắt Đèn vũ Fujio xa ra tay một viên bắn Tắt Đèn vũ Fujio xa ra tay một viên bắn Tắt Đèn vũ trụ bóng đêm lại bao trùm tối như bùng trụ bóng đêm lại bao trùm tối như bùng trụ bóng đêm lại bao trùm tối như bùng chị Dậu nhóm em thích vào gốc cây để kéo chị Dậu nhóm em thích vào gốc cây để kéo chị Dậu nhóm em thích vào gốc cây để kéo xe lên còn trước tay thứ sau vẫn cứ xả xe lên còn trước tay thứ sau vẫn cứ xả xe lên còn trước tay thứ sau vẫn cứ xả đạn điên cuồng khiến mọi người gần như đạn điên cuồng khiến mọi người gần như đạn điên cuồng khiến mọi người gần như khó lòng sống nổi như Cola đặt ra kéo khó lòng sống nổi như Cola đặt ra kéo khó lòng sống nổi như Cola đặt ra kéo đến một gốc cây mới phát điện xe ra nam đến một gốc cây mới phát điện xe ra nam đến một gốc cây mới phát điện xe ra nam chính xung phong ở lại ném bom tại đường chính xung phong ở lại ném bom tại đường chính xung phong ở lại ném bom tại đường nếu mọi người chờ năm phút sau mà không nếu mọi người chờ năm phút sau mà không nếu mọi người chờ năm phút sau mà không quay lại thì bỏ thật không ngờ anh đã quay lại thì bỏ thật không ngờ anh đã quay lại thì bỏ thật không ngờ anh đã thành công kiếm thêm được một nấm vũ khí thành công kiếm thêm được một nấm vũ khí thành công kiếm thêm được một nấm vũ khí và đạn dược tạm thời thoát khỏi được dám và đạn dược tạm thời thoát khỏi được dám và đạn dược tạm thời thoát khỏi được dám đuổi theo mikolaj dường như đã thích anh đuổi theo mikolaj dường như đã thích anh đuổi theo mikolaj dường như đã thích anh tóc đỏ thấy còn mọi Hưng Yên cho vào mồm tóc đỏ thấy còn mọi Hưng Yên cho vào mồm tóc đỏ thấy còn mọi Hưng Yên cho vào mồm mất được mọi người thấy một cái khỏa mất được mọi người thấy một cái khỏa mất được mọi người thấy một cái khỏa thân trên cao thì ra đây chính là quê thân trên cao thì ra đây chính là quê thân trên cao thì ra đây chính là quê nhà của nữ tướng đứa con lưu lạc bao năm nhà của nữ tướng đứa con lưu lạc bao năm nhà của nữ tướng đứa con lưu lạc bao năm nay mới trở về nhưng quê hương của cô nay mới trở về nhưng quê hương của cô nay mới trở về nhưng quê hương của cô giờ cũng chỉ còn vài người phụ nữ cánh giờ cũng chỉ còn vài người phụ nữ cánh giờ cũng chỉ còn vài người phụ nữ cánh đàn ông đã chất hết 20 năm rồi nhóm đàn ông đã chất hết 20 năm rồi nhóm đàn ông đã chất hết 20 năm rồi nhóm người quyết định bỏ lại chuyến xe để di người quyết định bỏ lại chuyến xe để di người quyết định bỏ lại chuyến xe để di chuyển bằng xe máy họ cũng góp cho nam chuyển bằng xe máy họ cũng góp cho nam chuyển bằng xe máy họ cũng góp cho nam chính một cái để đường ai lấy đi nhưng chính một cái để đường ai lấy đi nhưng chính một cái để đường ai lấy đi nhưng Nam chính đuổi theo chặn đường chạy trốn Nam chính đuổi theo chặn đường chạy trốn Nam chính đuổi theo chặn đường chạy trốn khó khăn mãi cũng không phải là khách có khó khăn mãi cũng không phải là khách có khó khăn mãi cũng không phải là khách có thể họ sẽ chết khát ở con đường phía thể họ sẽ chết khát ở con đường phía thể họ sẽ chết khát ở con đường phía trước với Khát Vọng Sinh Tồn mãnh liệt trước với Khát Vọng Sinh Tồn mãnh liệt trước với Khát Vọng Sinh Tồn mãnh liệt ông đề nghị hãy quay lại đánh chiếm ông đề nghị hãy quay lại đánh chiếm ông đề nghị hãy quay lại đánh chiếm thành trì của tội kia trong khi tụi kia thành trì của tội kia trong khi tụi kia thành trì của tội kia trong khi tụi kia đang ngồi chơi dái đã nhìn thấy chiến xa đang ngồi chơi dái đã nhìn thấy chiến xa đang ngồi chơi dái đã nhìn thấy chiến xa đang hướng thẳng về phía thành thì thôi đang hướng thẳng về phía thành thì thôi đang hướng thẳng về phía thành thì thôi bỏ mẹ đã trúng kế Điệu hổ ly sơn của bọn bỏ mẹ đã trúng kế Điệu hổ ly sơn của bọn bỏ mẹ đã trúng kế Điệu hổ ly sơn của bọn nó rồi cả đoàn nhanh chóng Đạt ra Hết nó rồi cả đoàn nhanh chóng Đạt ra Hết nó rồi cả đoàn nhanh chóng Đạt ra Hết Tốc Lực Ừ bắt kịp chúng ta hello bà Trà Tốc Lực Ừ bắt kịp chúng ta hello bà Trà Tốc Lực Ừ bắt kịp chúng ta hello bà Trà mới nhóc họ đầu ra là bà toàn kẹo sát mới nhóc họ đầu ra là bà toàn kẹo sát mới nhóc họ đầu ra là bà toàn kẹo sát liền Nhưng bọn này đúng là con như sấy liền Nhưng bọn này đúng là con như sấy liền Nhưng bọn này đúng là con như sấy chạy lên phía trước rồi thả chân dài chạy lên phía trước rồi thả chân dài chạy lên phía trước rồi thả chân dài nhanh chóng đã hạ được một lốp xe rồi cả nhanh chóng đã hạ được một lốp xe rồi cả nhanh chóng đã hạ được một lốp xe rồi cả hai xe khi nhau cũng tăng vào ống hút hai xe khi nhau cũng tăng vào ống hút hai xe khi nhau cũng tăng vào ống hút gió để tăng tốc chiếc xe mạnh hơn này gió để tăng tốc chiếc xe mạnh hơn này gió để tăng tốc chiếc xe mạnh hơn này thì thích mua với các cụ ạ thêm hai bà thì thích mua với các cụ ạ thêm hai bà thì thích mua với các cụ ạ thêm hai bà cụ chờ sẵn ở phía cuối không ngờ rằng cụ chờ sẵn ở phía cuối không ngờ rằng cụ chờ sẵn ở phía cuối không ngờ rằng đám xe kia đã nổi tiếng rồi súng bắn móc đám xe kia đã nổi tiếng rồi súng bắn móc đám xe kia đã nổi tiếng rồi súng bắn móc của bồn nước để thả móc hãng xe lại nếu của bồn nước để thả móc hãng xe lại nếu của bồn nước để thả móc hãng xe lại nếu không xứng ngang sẽ không chịu nổi nữa không xứng ngang sẽ không chịu nổi nữa không xứng ngang sẽ không chịu nổi nữa Nam chúng ra khao khát được một sợi xích Nam chúng ra khao khát được một sợi xích Nam chúng ra khao khát được một sợi xích móc ra thì chúng lại bắn thẳng vào ca móc ra thì chúng lại bắn thẳng vào ca móc ra thì chúng lại bắn thẳng vào ca bin xe một móc câu khác mà Cự Giải đáp bin xe một móc câu khác mà Cự Giải đáp bin xe một móc câu khác mà Cự Giải đáp trả một đêm thầm mặt giúp chúng về sống trả một đêm thầm mặt giúp chúng về sống trả một đêm thầm mặt giúp chúng về sống gặp hương hương nhưng chúng vẫn còn quá gặp hương hương nhưng chúng vẫn còn quá gặp hương hương nhưng chúng vẫn còn quá nhiều đang áp sát phía sau và chúng lại nhiều đang áp sát phía sau và chúng lại nhiều đang áp sát phía sau và chúng lại có thêm một trò chơi mới đó là dùng cây có thêm một trò chơi mới đó là dùng cây có thêm một trò chơi mới đó là dùng cây gậy để nhảy sang xe quân mình tình hình gậy để nhảy sang xe quân mình tình hình gậy để nhảy sang xe quân mình tình hình lúc này không còn gì nguy cấp hơn được lúc này không còn gì nguy cấp hơn được lúc này không còn gì nguy cấp hơn được nữa một tay nén dùng bom xăng vào cabin nữa một tay nén dùng bom xăng vào cabin nữa một tay nén dùng bom xăng vào cabin một tên khác thì cho cổ nữ chính Muộn một tên khác thì cho cổ nữ chính Muộn một tên khác thì cho cổ nữ chính Muộn Màng tục Lại bị chúng cắn mất người con Màng tục Lại bị chúng cắn mất người con Màng tục Lại bị chúng cắn mất người con Nhật Thực sự quá đông và cắn sản cảm tử Nhật Thực sự quá đông và cắn sản cảm tử Nhật Thực sự quá đông và cắn sản cảm tử quân mình cũng vừa chiến đấu vừa phải hỗ quân mình cũng vừa chiến đấu vừa phải hỗ quân mình cũng vừa chiến đấu vừa phải hỗ trợ nhau một cô gái đã bị chứng có được trợ nhau một cô gái đã bị chứng có được trợ nhau một cô gái đã bị chứng có được trong khi công đang phải chiến đấu với trong khi công đang phải chiến đấu với trong khi công đang phải chiến đấu với hai tên ở đậu xe đúng lúc rơi xuống may hai tên ở đậu xe đúng lúc rơi xuống may hai tên ở đậu xe đúng lúc rơi xuống may mắn Fujio xa lại tóm được đãm thể loại mắn Fujio xa lại tóm được đãm thể loại mắn Fujio xa lại tóm được đãm thể loại bắn tên vào bụng cô mà Thùy già điên lên bắn tên vào bụng cô mà Thùy già điên lên bắn tên vào bụng cô mà Thùy già điên lên Viết Thắng tại chỗ furiosa cũng những Viết Thắng tại chỗ furiosa cũng những Viết Thắng tại chỗ furiosa cũng những cơn đau không để Nam chúng rơi tên đại cơn đau không để Nam chúng rơi tên đại cơn đau không để Nam chúng rơi tên đại ca thấy vậy muốn ép sẽ chuyển rất nam ca thấy vậy muốn ép sẽ chuyển rất nam ca thấy vậy muốn ép sẽ chuyển rất nam tính nhưng đáng buồn rằng hắn mới là kẻ tính nhưng đáng buồn rằng hắn mới là kẻ tính nhưng đáng buồn rằng hắn mới là kẻ phải ra đi bởi chiếc xe đò khác đã tiếp phải ra đi bởi chiếc xe đò khác đã tiếp phải ra đi bởi chiếc xe đò khác đã tiếp tại s phát liên tục phun lửa cho đổ xe tại s phát liên tục phun lửa cho đổ xe tại s phát liên tục phun lửa cho đổ xe mình nam tính liều mạng nhảy sang bám mình nam tính liều mạng nhảy sang bám mình nam tính liều mạng nhảy sang bám vào đầu xe chừng đó rồi leo lên dốc vào đầu xe chừng đó rồi leo lên dốc vào đầu xe chừng đó rồi leo lên dốc Hương cái này dễ như ăn kẹo rồi anh lấy Hương cái này dễ như ăn kẹo rồi anh lấy Hương cái này dễ như ăn kẹo rồi anh lấy luôn thằng Béo thắng nạn cho mình nhưng luôn thằng Béo thắng nạn cho mình nhưng luôn thằng Béo thắng nạn cho mình nhưng xem chừng furiosa bị thương quá nặng một xem chừng furiosa bị thương quá nặng một xem chừng furiosa bị thương quá nặng một thằng khác lấy súng phun lửa thằng mặt thằng khác lấy súng phun lửa thằng mặt thằng khác lấy súng phun lửa thằng mặt anh tôm mày là có foreo xe đạp ta không anh tôm mày là có foreo xe đạp ta không anh tôm mày là có foreo xe đạp ta không nát xe hắn đúng lúc này Xe của nam chính nát xe hắn đúng lúc này Xe của nam chính nát xe hắn đúng lúc này Xe của nam chính phát đổ anh cũng bị một kẻ Tóm Lấy xuống phát đổ anh cũng bị một kẻ Tóm Lấy xuống phát đổ anh cũng bị một kẻ Tóm Lấy xuống mặt đường đương nhiên là Nam chúng luôn mặt đường đương nhiên là Nam chúng luôn mặt đường đương nhiên là Nam chúng luôn biết cách để sống cuộc rượt đuổi ngày biết cách để sống cuộc rượt đuổi ngày biết cách để sống cuộc rượt đuổi ngày càng khốc liệt hơn khi vô tự thần vượt càng khốc liệt hơn khi vô tự thần vượt càng khốc liệt hơn khi vô tự thần vượt lên phía trước thành excel của đã khuất lên phía trước thành excel của đã khuất lên phía trước thành excel của đã khuất tầm nhìn mặc dù đã bị thương nhưng folio tầm nhìn mặc dù đã bị thương nhưng folio tầm nhìn mặc dù đã bị thương nhưng folio xa vẫn muốn nhau xăng xe hắn chiến đấu xa vẫn muốn nhau xăng xe hắn chiến đấu xa vẫn muốn nhau xăng xe hắn chiến đấu hạ chúng trong khi Nam chính phía sau hạ chúng trong khi Nam chính phía sau hạ chúng trong khi Nam chính phía sau cũng đang đánh nhau với thằng chơi nhạc cũng đang đánh nhau với thằng chơi nhạc cũng đang đánh nhau với thằng chơi nhạc thật đúng là giai điệu tử thần cô gái thật đúng là giai điệu tử thần cô gái thật đúng là giai điệu tử thần cô gái trẻ trợ chết lên đầu hàng cho thằng to trẻ trợ chết lên đầu hàng cho thằng to trẻ trợ chết lên đầu hàng cho thằng to xác bí xanh thằng bé bữa này khỏi như xác bí xanh thằng bé bữa này khỏi như xác bí xanh thằng bé bữa này khỏi như chó năm chiến đấu với hắn thêm trường chó năm chiến đấu với hắn thêm trường chó năm chiến đấu với hắn thêm trường cũng chỉ như thấy con bị hắn đánh như là cũng chỉ như thấy con bị hắn đánh như là cũng chỉ như thấy con bị hắn đánh như là con nít mày có bàn hỗ trợ từ phía sau con nít mày có bàn hỗ trợ từ phía sau con nít mày có bàn hỗ trợ từ phía sau anh mới thành công được đầu được hắn một anh mới thành công được đầu được hắn một anh mới thành công được đầu được hắn một trận furiosa bên này cũng chẳng phải trận furiosa bên này cũng chẳng phải trận furiosa bên này cũng chẳng phải dạng vừa chiến đấu Ngoan Cường hạ được dạng vừa chiến đấu Ngoan Cường hạ được dạng vừa chiến đấu Ngoan Cường hạ được một tên rồi Nhanh tay móc mũi tên vào một tên rồi Nhanh tay móc mũi tên vào một tên rồi Nhanh tay móc mũi tên vào mồm Du bất tử phân tích trống bánh xe là mồm Du bất tử phân tích trống bánh xe là mồm Du bất tử phân tích trống bánh xe là không Mặt tên này một cô vợ hoa lên rằng không Mặt tên này một cô vợ hoa lên rằng không Mặt tên này một cô vợ hoa lên rằng hắn đã chết Mọi người nhanh chóng di hắn đã chết Mọi người nhanh chóng di hắn đã chết Mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe phía trên thì có nicôla ở chuyển lên xe phía trên thì có nicôla ở chuyển lên xe phía trên thì có nicôla ở lại lái chiếc xe tải tên to con lúc này lại lái chiếc xe tải tên to con lúc này lại lái chiếc xe tải tên to con lúc này cũng tỉnh lại hắn mắc luôn cả cái ống cũng tỉnh lại hắn mắc luôn cả cái ống cũng tỉnh lại hắn mắc luôn cả cái ống khói lên định văng vào mặt Nicola anh khói lên định văng vào mặt Nicola anh khói lên định văng vào mặt Nicola anh chẳng biết không qua khỏi lên giơ tay chẳng biết không qua khỏi lên giơ tay chẳng biết không qua khỏi lên giơ tay vẫy chào người yêu anh sẽ đi xinh cho em vẫy chào người yêu anh sẽ đi xinh cho em vẫy chào người yêu anh sẽ đi xinh cho em được hưởng cuộc sống đúng lúc chiếc xe được hưởng cuộc sống đúng lúc chiếc xe được hưởng cuộc sống đúng lúc chiếc xe của nhóm người qua khỏi cánh đồng đá như của nhóm người qua khỏi cánh đồng đá như của nhóm người qua khỏi cánh đồng đá như Cola khoai lang vô lăng cho xe Quật ngã Cola khoai lang vô lăng cho xe Quật ngã Cola khoai lang vô lăng cho xe Quật ngã xuống chắn ngang đường đó là một sự hi xuống chắn ngang đường đó là một sự hi xuống chắn ngang đường đó là một sự hi sinh cao cả để mở ra con đường sống cho sinh cao cả để mở ra con đường sống cho sinh cao cả để mở ra con đường sống cho người khác nó không nên nghĩa như việc người khác nó không nên nghĩa như việc người khác nó không nên nghĩa như việc khi sinh để giết người như lúc ban đầu khi sinh để giết người như lúc ban đầu khi sinh để giết người như lúc ban đầu tôi ohhh xa chảy máu quá nhiều khiến của tôi ohhh xa chảy máu quá nhiều khiến của tôi ohhh xa chảy máu quá nhiều khiến của khó thở sắp chết Tom hardy phải đâm một khó thở sắp chết Tom hardy phải đâm một khó thở sắp chết Tom hardy phải đâm một lỗ qua thanh quản rồi lấy Dòng Máu tinh lỗ qua thanh quản rồi lấy Dòng Máu tinh lỗ qua thanh quản rồi lấy Dòng Máu tinh khiết của mình chuyển sang đoàn xe vài khiết của mình chuyển sang đoàn xe vài khiết của mình chuyển sang đoàn xe vài tiếng sau cũng quay trở về lãnh địa lý tiếng sau cũng quay trở về lãnh địa lý tiếng sau cũng quay trở về lãnh địa lý nhanh còn lại ra hiệu kiểm tra Nam chính nhanh còn lại ra hiệu kiểm tra Nam chính nhanh còn lại ra hiệu kiểm tra Nam chính ném xác của dù bất tử cuốn đất dân chúng ném xác của dù bất tử cuốn đất dân chúng ném xác của dù bất tử cuốn đất dân chúng mình thấy bên mình muốn hỏi lao lên cùng mình thấy bên mình muốn hỏi lao lên cùng mình thấy bên mình muốn hỏi lao lên cùng nhau đến sẽ vắng mặt trời nhau ăn sống nhau đến sẽ vắng mặt trời nhau ăn sống nhau đến sẽ vắng mặt trời nhau ăn sống furiosa đã hồi phục và đứng lên anh Hoan furiosa đã hồi phục và đứng lên anh Hoan furiosa đã hồi phục và đứng lên anh Hoan vui mừng phía bên trên cũng đồng ý xả vui mừng phía bên trên cũng đồng ý xả vui mừng phía bên trên cũng đồng ý xả nước xuống cho người dân thường Lộc có nước xuống cho người dân thường Lộc có nước xuống cho người dân thường Lộc có lẽ những chính trở thành thủ lĩnh Nơi lẽ những chính trở thành thủ lĩnh Nơi lẽ những chính trở thành thủ lĩnh Nơi này còn Tom hay đi sẽ vẫn yêu dù khám này còn Tom hay đi sẽ vẫn yêu dù khám này còn Tom hay đi sẽ vẫn yêu dù khám phá cung đường mới sinh tới đây là kết phá cung đường mới sinh tới đây là kết phá cung đường mới sinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa Bye bye bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha Hihi