Review Phim Hài Bựa bị Cấm Chiếu của Châu Tinh Trì review phim Nhị Đại Thám Báo

4,668,704
1,418
review phim hay quốc sản 007 châu tinh trì, điệp viên 007 hài hước, Review Phim Hài Bựa bị Cấm Chiếu của Châu Tinh Trì review phim Nhị Đại Thám Báo, tóm tắt phim hài quốc sản 007 chau tinh tri, review phim quốc sản 007 châu tinh trì. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
Ngô Quốc Linh Xin chào các bạn hôm nay Ngô Quốc Linh Xin chào các bạn hôm nay Ngô Quốc Linh Xin chào các bạn hôm nay Vân Anh xin review cho các bạn một bộ Vân Anh xin review cho các bạn một bộ Vân Anh xin review cho các bạn một bộ phim bị cấm chiếu của Châu Tinh Trì tại phim bị cấm chiếu của Châu Tinh Trì tại phim bị cấm chiếu của Châu Tinh Trì tại sao nó lại bị cấm chiếu không phải vì sao nó lại bị cấm chiếu không phải vì sao nó lại bị cấm chiếu không phải vì những cảnh nóng quá Thốn của anh đâu mà những cảnh nóng quá Thốn của anh đâu mà những cảnh nóng quá Thốn của anh đâu mà vì nó có những tình thiết châm biếm vì nó có những tình thiết châm biếm vì nó có những tình thiết châm biếm chính quyền Tàu Khựa và cũng không thiếu chính quyền Tàu Khựa và cũng không thiếu chính quyền Tàu Khựa và cũng không thiếu những tình huống hài sự rất hiện bao giờ những tình huống hài sự rất hiện bao giờ những tình huống hài sự rất hiện bao giờ nào cùng Vua Phim xem một bộ phim bựa nào cùng Vua Phim xem một bộ phim bựa nào cùng Vua Phim xem một bộ phim bựa hơn cả đời của anh chưa kênh chị nhà hơn cả đời của anh chưa kênh chị nhà hơn cả đời của anh chưa kênh chị nhà mình nhé câu chuyện bắt đầu khi thiếu mình nhé câu chuyện bắt đầu khi thiếu mình nhé câu chuyện bắt đầu khi thiếu quân đội xảy ra một cuộc khủng hoảng hóa quân đội xảy ra một cuộc khủng hoảng hóa quân đội xảy ra một cuộc khủng hoảng hóa thạch thương khủng long duy nhất đã bị thạch thương khủng long duy nhất đã bị thạch thương khủng long duy nhất đã bị trộm rồi đó là một kẻ mặc áo giáp sắt trộm rồi đó là một kẻ mặc áo giáp sắt trộm rồi đó là một kẻ mặc áo giáp sắt Không đại náo thiên đổi mà mãi sau này Không đại náo thiên đổi mà mãi sau này Không đại náo thiên đổi mà mãi sau này ai đừng mang mới học chế tạo theo hắn ai đừng mang mới học chế tạo theo hắn ai đừng mang mới học chế tạo theo hắn còn có một khẩu súng bằng vàng quy luật còn có một khẩu súng bằng vàng quy luật còn có một khẩu súng bằng vàng quy luật bán khinh người như baret m99 chỉ một bán khinh người như baret m99 chỉ một bán khinh người như baret m99 chỉ một viên bắn xuyên qua hàng đống vực thường viên bắn xuyên qua hàng đống vực thường viên bắn xuyên qua hàng đống vực thường giết chết điệp viên 001 do đó là máu vật giết chết điệp viên 001 do đó là máu vật giết chết điệp viên 001 do đó là máu vật Quốc gia nên chính phủ trực tiếp yêu cầu Quốc gia nên chính phủ trực tiếp yêu cầu Quốc gia nên chính phủ trực tiếp yêu cầu tổng tư lệnh khóa điệp viên đi tìm kiếm tổng tư lệnh khóa điệp viên đi tìm kiếm tổng tư lệnh khóa điệp viên đi tìm kiếm đúng lúc nhân viên mang vác đi bắt ông đúng lúc nhân viên mang vác đi bắt ông đúng lúc nhân viên mang vác đi bắt ông Tư lệnh nhận được hồ sơ anh Vinh liền ra Tư lệnh nhận được hồ sơ anh Vinh liền ra Tư lệnh nhận được hồ sơ anh Vinh liền ra lệnh Khoái thằng này đi Châu Tinh Trì lệnh Khoái thằng này đi Châu Tinh Trì lệnh Khoái thằng này đi Châu Tinh Trì vốn là cháu đít nhôm 30 đời của Tiểu Lý vốn là cháu đít nhôm 30 đời của Tiểu Lý vốn là cháu đít nhôm 30 đời của Tiểu Lý Phi Đao và cũng là một điểm viên đã bị Phi Đao và cũng là một điểm viên đã bị Phi Đao và cũng là một điểm viên đã bị sa thải vì không biết bắn súng sau 75 sa thải vì không biết bắn súng sau 75 sa thải vì không biết bắn súng sau 75 Thanh Hiệp anh lại quay về với người một Thanh Hiệp anh lại quay về với người một Thanh Hiệp anh lại quay về với người một lợn của sư tổ Tiểu Lý Phi Đao Nhưng tối lợn của sư tổ Tiểu Lý Phi Đao Nhưng tối lợn của sư tổ Tiểu Lý Phi Đao Nhưng tối nào anh cũng theo anh Tuấn đi đã for vai nào anh cũng theo anh Tuấn đi đã for vai nào anh cũng theo anh Tuấn đi đã for vai gáy do em có tiền nhiên Sáng hôm sau các gáy do em có tiền nhiên Sáng hôm sau các gáy do em có tiền nhiên Sáng hôm sau các cậu cứ đến đòi nợ thôi thì lấy ít thì cậu cứ đến đòi nợ thôi thì lấy ít thì cậu cứ đến đòi nợ thôi thì lấy ít thì theo này về rồi tối lại đọc tiếp thôi theo này về rồi tối lại đọc tiếp thôi theo này về rồi tối lại đọc tiếp thôi ông im mẹ mồm đi nhá viện kịp mà cứ đòi ông im mẹ mồm đi nhá viện kịp mà cứ đòi ông im mẹ mồm đi nhá viện kịp mà cứ đòi hết chồng thơm Anh hỏi này vốn là trợ lý hết chồng thơm Anh hỏi này vốn là trợ lý hết chồng thơm Anh hỏi này vốn là trợ lý của điệp viên Châu Tinh Trì ngày trước của điệp viên Châu Tinh Trì ngày trước của điệp viên Châu Tinh Trì ngày trước đến máu rằng tổ quốc đã gần anh 7 năm đến máu rằng tổ quốc đã gần anh 7 năm đến máu rằng tổ quốc đã gần anh 7 năm nay anh tin mới trở về tổng đài thấy mọi nay anh tin mới trở về tổng đài thấy mọi nay anh tin mới trở về tổng đài thấy mọi thứ vẫn quen thuộc chỉ có mỗi hiểu không thứ vẫn quen thuộc chỉ có mỗi hiểu không thứ vẫn quen thuộc chỉ có mỗi hiểu không thấy Arsenal trong top 4 ngoại hạng anh thấy Arsenal trong top 4 ngoại hạng anh thấy Arsenal trong top 4 ngoại hạng anh và thêm cái cửa kính khốn nạn này nữa tư và thêm cái cửa kính khốn nạn này nữa tư và thêm cái cửa kính khốn nạn này nữa tư lệnh báo rằng kẻ đã lấy trộm bảo vật đó lệnh báo rằng kẻ đã lấy trộm bảo vật đó lệnh báo rằng kẻ đã lấy trộm bảo vật đó đang ở Hồng Kông nên cần Châu Tinh Trì đang ở Hồng Kông nên cần Châu Tinh Trì đang ở Hồng Kông nên cần Châu Tinh Trì đến đó điều tra gấp còn anh hỏi sẽ là đến đó điều tra gấp còn anh hỏi sẽ là đến đó điều tra gấp còn anh hỏi sẽ là hậu cần cung cấp tài liệu thiết bị cho hậu cần cung cấp tài liệu thiết bị cho hậu cần cung cấp tài liệu thiết bị cho anh vì bị người ta bảo ông bị tâm thần anh vì bị người ta bảo ông bị tâm thần anh vì bị người ta bảo ông bị tâm thần nhưng ông đã phát minh ra một loại đèn nhưng ông đã phát minh ra một loại đèn nhưng ông đã phát minh ra một loại đèn kinh Thái Dương Năng lúc trời sáng thì kinh Thái Dương Năng lúc trời sáng thì kinh Thái Dương Năng lúc trời sáng thì nó sẽ sáng mà trời tối thì nó cũng tắt nó sẽ sáng mà trời tối thì nó cũng tắt nó sẽ sáng mà trời tối thì nó cũng tắt mẹ luôn và khi trời tối mà muốn nó sáng mẹ luôn và khi trời tối mà muốn nó sáng mẹ luôn và khi trời tối mà muốn nó sáng thì chỉ cần chiếu một chiếc đèn pin khác thì chỉ cần chiếu một chiếc đèn pin khác thì chỉ cần chiếu một chiếc đèn pin khác vào là ok ngay thôi Phát Minh thứ hai vào là ok ngay thôi Phát Minh thứ hai vào là ok ngay thôi Phát Minh thứ hai Nhìn có vẻ vô hại nhưng thực ra nó vô Nhìn có vẻ vô hại nhưng thực ra nó vô Nhìn có vẻ vô hại nhưng thực ra nó vô hại vãi đái luôn với chức năng dùng để hại vãi đái luôn với chức năng dùng để hại vãi đái luôn với chức năng dùng để ngồi để theo dõi kẻ địch mà không bị mỏi ngồi để theo dõi kẻ địch mà không bị mỏi ngồi để theo dõi kẻ địch mà không bị mỏi thời gian rảnh Ông còn công tác tại viện thời gian rảnh Ông còn công tác tại viện thời gian rảnh Ông còn công tác tại viện thần kinh trung ương với nhiệm vụ quan thần kinh trung ương với nhiệm vụ quan thần kinh trung ương với nhiệm vụ quan trọng là để cho người ta nghiên cứu trọng là để cho người ta nghiên cứu trọng là để cho người ta nghiên cứu thiết bị điệp viên nhanh chóng được thiết bị điệp viên nhanh chóng được thiết bị điệp viên nhanh chóng được chuẩn bị xong tư lệnh giúp ý riêng thêm chuẩn bị xong tư lệnh giúp ý riêng thêm chuẩn bị xong tư lệnh giúp ý riêng thêm tiền cho hai người đi công tác nhưng tại tiền cho hai người đi công tác nhưng tại tiền cho hai người đi công tác nhưng tại sao hắn những kẻ thần kinh và một điệp sao hắn những kẻ thần kinh và một điệp sao hắn những kẻ thần kinh và một điệp viên không biết bắn súng đi làm nhiệm vụ viên không biết bắn súng đi làm nhiệm vụ viên không biết bắn súng đi làm nhiệm vụ bởi vì hung thủ vụ cướp máu vật chính là bởi vì hung thủ vụ cướp máu vật chính là bởi vì hung thủ vụ cướp máu vật chính là viên tư lệnh này hắn vào người giết luôn viên tư lệnh này hắn vào người giết luôn viên tư lệnh này hắn vào người giết luôn viên tướng khác khi ông này đầu dây món viên tướng khác khi ông này đầu dây món viên tướng khác khi ông này đầu dây món ăn phần với hắn bị sai cho bố mày cái ăn phần với hắn bị sai cho bố mày cái ăn phần với hắn bị sai cho bố mày cái coi rồi hắn phái thủ Hạ Hương cầm đi coi rồi hắn phái thủ Hạ Hương cầm đi coi rồi hắn phái thủ Hạ Hương cầm đi theo Rất Sâu Tinh thì bịt đầu mối khi theo Rất Sâu Tinh thì bịt đầu mối khi theo Rất Sâu Tinh thì bịt đầu mối khi tới Hồng Kông Anh Vinh đến khách sạn tới Hồng Kông Anh Vinh đến khách sạn tới Hồng Kông Anh Vinh đến khách sạn Mường Thanh nhận phòng với con mắt điệp Mường Thanh nhận phòng với con mắt điệp Mường Thanh nhận phòng với con mắt điệp viên Anh nhanh chóng Nhìn chằm chằm vào viên Anh nhanh chóng Nhìn chằm chằm vào viên Anh nhanh chóng Nhìn chằm chằm vào mông với ngực nhưng lễ tân kiểm tra mãi mông với ngực nhưng lễ tân kiểm tra mãi mông với ngực nhưng lễ tân kiểm tra mãi cũng không thấy tên Hóa ra viên tư lệnh cũng không thấy tên Hóa ra viên tư lệnh cũng không thấy tên Hóa ra viên tư lệnh thì đặt phòng cho anh tại Khu Ổ Chuột thì đặt phòng cho anh tại Khu Ổ Chuột thì đặt phòng cho anh tại Khu Ổ Chuột mườngthanh ở đây tôi bẩn thỉu vọng Nhưng mườngthanh ở đây tôi bẩn thỉu vọng Nhưng mườngthanh ở đây tôi bẩn thỉu vọng Nhưng được cái lại rất chi là hôi thối lát sau được cái lại rất chi là hôi thối lát sau được cái lại rất chi là hôi thối lát sau anh đến công viên gặp đầu mối Hương Cầm anh đến công viên gặp đầu mối Hương Cầm anh đến công viên gặp đầu mối Hương Cầm nhìn thấy anh ngũ quá đến là buồn cười nhìn thấy anh ngũ quá đến là buồn cười nhìn thấy anh ngũ quá đến là buồn cười Hai người cùng về nhà riêng của Hương Hai người cùng về nhà riêng của Hương Hai người cùng về nhà riêng của Hương Cầm để bàn nhiệm vụ hóa ra Hương Cầm Cầm để bàn nhiệm vụ hóa ra Hương Cầm Cầm để bàn nhiệm vụ hóa ra Hương Cầm chính là con gái của Hương Lan bạn học chính là con gái của Hương Lan bạn học chính là con gái của Hương Lan bạn học cũ của anh tinh đột nhiên anh chị phát cũ của anh tinh đột nhiên anh chị phát cũ của anh tinh đột nhiên anh chị phát hiện ra sàn nhà có một mẫu trái thuốc hiện ra sàn nhà có một mẫu trái thuốc hiện ra sàn nhà có một mẫu trái thuốc Ngộ Không hút thuốc mà sàn nhà lại có Ngộ Không hút thuốc mà sàn nhà lại có Ngộ Không hút thuốc mà sàn nhà lại có trái rất có khả năng hắn đang ở trong tủ trái rất có khả năng hắn đang ở trong tủ trái rất có khả năng hắn đang ở trong tủ anh Đạt một cái xuyên qua cánh cổng anh Đạt một cái xuyên qua cánh cổng anh Đạt một cái xuyên qua cánh cổng nhưng không thấy gì nhưng Hương Cẩm Nhặt nhưng không thấy gì nhưng Hương Cẩm Nhặt nhưng không thấy gì nhưng Hương Cẩm Nhặt trái lên hỏi anh Út Thăng Long phải trái lên hỏi anh Út Thăng Long phải trái lên hỏi anh Út Thăng Long phải không Ơ sao cô lại nhất hai vậy chắc là không Ơ sao cô lại nhất hai vậy chắc là không Ơ sao cô lại nhất hai vậy chắc là do mệt mỏi nên tôi nhạy cảm chút thôi do mệt mỏi nên tôi nhạy cảm chút thôi do mệt mỏi nên tôi nhạy cảm chút thôi chứ thực ra tôi có nhiều thiết bị kinh chứ thực ra tôi có nhiều thiết bị kinh chứ thực ra tôi có nhiều thiết bị kinh khủng lắm ví dụ như cái điện thoại này khủng lắm ví dụ như cái điện thoại này khủng lắm ví dụ như cái điện thoại này nhá Nhìn bề ngoài giống iPhone 13 thế nhá Nhìn bề ngoài giống iPhone 13 thế nhá Nhìn bề ngoài giống iPhone 13 thế nhưng thực tế nó chỉ là đồ cạo râu còn nhưng thực tế nó chỉ là đồ cạo râu còn nhưng thực tế nó chỉ là đồ cạo râu còn cái máy cạo râu này ư Thực ra nó lại là cái máy cạo râu này ư Thực ra nó lại là cái máy cạo râu này ư Thực ra nó lại là đồ sấy tóc ở thế chẳng phải anh có đồ sẽ đồ sấy tóc ở thế chẳng phải anh có đồ sẽ đồ sấy tóc ở thế chẳng phải anh có đồ sẽ góc đây sao gà máy sấy góc thì là xe vậy góc đây sao gà máy sấy góc thì là xe vậy góc đây sao gà máy sấy góc thì là xe vậy thôi thực tế nó là đồ cạo râu vậy Giả sử thôi thực tế nó là đồ cạo râu vậy Giả sử thôi thực tế nó là đồ cạo râu vậy Giả sử những thứ này hỏng hết thì anh làm gì những thứ này hỏng hết thì anh làm gì những thứ này hỏng hết thì anh làm gì vậy thì cô đã quá coi thường tôi rồi đấy vậy thì cô đã quá coi thường tôi rồi đấy vậy thì cô đã quá coi thường tôi rồi đấy bởi vì cái đôi giày này cũng là sấy tóc bởi vì cái đôi giày này cũng là sấy tóc bởi vì cái đôi giày này cũng là sấy tóc Hương Cầm há mồm vì không nghĩ tư lệnh Hương Cầm há mồm vì không nghĩ tư lệnh Hương Cầm há mồm vì không nghĩ tư lệnh lại tìm được kẻ ngu đến thế cô giờ hỏi lại tìm được kẻ ngu đến thế cô giờ hỏi lại tìm được kẻ ngu đến thế cô giờ hỏi anh sẽ lấy gì mà giết kẻ địch à Tôi chỉ anh sẽ lấy gì mà giết kẻ địch à Tôi chỉ anh sẽ lấy gì mà giết kẻ địch à Tôi chỉ dùng đau mà thôi Thực ra rồi chính là dùng đau mà thôi Thực ra rồi chính là dùng đau mà thôi Thực ra rồi chính là cháu đít nhôm 30 đời của Tiểu Lý Phi Đao cháu đít nhôm 30 đời của Tiểu Lý Phi Đao cháu đít nhôm 30 đời của Tiểu Lý Phi Đao đấy rồi anh vẫn không phóng thẳng vào đấy rồi anh vẫn không phóng thẳng vào đấy rồi anh vẫn không phóng thẳng vào con nít khi kết quả là con nít khi kết quả là con nít khi kết quả là Ừ tôi thực sự là để anh vãi nước ra rồi Ừ tôi thực sự là để anh vãi nước ra rồi Ừ tôi thực sự là để anh vãi nước ra rồi đấy Thôi để tôi cho anh xem súng của tôi đấy Thôi để tôi cho anh xem súng của tôi đấy Thôi để tôi cho anh xem súng của tôi đi Thực ra Hưng Cẩm nhanh lấy súng ra để đi Thực ra Hưng Cẩm nhanh lấy súng ra để đi Thực ra Hưng Cẩm nhanh lấy súng ra để chuẩn bị giết Châu Tinh Trì Cô vừa gắn chuẩn bị giết Châu Tinh Trì Cô vừa gắn chuẩn bị giết Châu Tinh Trì Cô vừa gắn giảm thanh vừa thuyết minh rằng gắn giảm giảm thanh vừa thuyết minh rằng gắn giảm giảm thanh vừa thuyết minh rằng gắn giảm thanh vào giường muốn biết ai cũng không thanh vào giường muốn biết ai cũng không thanh vào giường muốn biết ai cũng không bị lộ châu tinh chỉ dạy ruột nhóm mặt bị lộ châu tinh chỉ dạy ruột nhóm mặt bị lộ châu tinh chỉ dạy ruột nhóm mặt vào cái lỗ nòng giảm thanh trai nó thế vào cái lỗ nòng giảm thanh trai nó thế vào cái lỗ nòng giảm thanh trai nó thế nào không ngờ Hương Cầm chưa kịp bóp cò nào không ngờ Hương Cầm chưa kịp bóp cò nào không ngờ Hương Cầm chưa kịp bóp cò thì anh chỉ ra tháo nó ra mắt mà sao nó thì anh chỉ ra tháo nó ra mắt mà sao nó thì anh chỉ ra tháo nó ra mắt mà sao nó lại gắn với chúng anh khiến Hương Cầm sợ lại gắn với chúng anh khiến Hương Cầm sợ lại gắn với chúng anh khiến Hương Cầm sợ hãi may là trời mưa lớn quá nên anh quay hãi may là trời mưa lớn quá nên anh quay hãi may là trời mưa lớn quá nên anh quay ra đóng cửa sổ Hương Cầm cho thời cơ bản ra đóng cửa sổ Hương Cầm cho thời cơ bản ra đóng cửa sổ Hương Cầm cho thời cơ bản luôn từ phía sau Nhưng thế quái nào đã luôn từ phía sau Nhưng thế quái nào đã luôn từ phía sau Nhưng thế quái nào đã Nó bắn ngược lại sao cô lại tự bắn mình Nó bắn ngược lại sao cô lại tự bắn mình Nó bắn ngược lại sao cô lại tự bắn mình vậy à Thì tôi muốn thử cây súng này mà vậy à Thì tôi muốn thử cây súng này mà vậy à Thì tôi muốn thử cây súng này mà chúng mày của tôi là bắn đạn ngược về chúng mày của tôi là bắn đạn ngược về chúng mày của tôi là bắn đạn ngược về phía sau đó để tôi đi lấy đồ băng bó cho phía sau đó để tôi đi lấy đồ băng bó cho phía sau đó để tôi đi lấy đồ băng bó cho cô cô gái rút kinh nghiệm quay ngược cô cô gái rút kinh nghiệm quay ngược cô cô gái rút kinh nghiệm quay ngược súng lại điểm bán kết quả cũng chẳng khá súng lại điểm bán kết quả cũng chẳng khá súng lại điểm bán kết quả cũng chẳng khá hơn được thì ra đó phát minh mới của anh hơn được thì ra đó phát minh mới của anh hơn được thì ra đó phát minh mới của anh đầu trọc bán một viên phía sau rồi lại đầu trọc bán một viên phía sau rồi lại đầu trọc bán một viên phía sau rồi lại bàn phía trước Danh cãi nhau bắt đầu là bàn phía trước Danh cãi nhau bắt đầu là bàn phía trước Danh cãi nhau bắt đầu là giết mình phát thứ hai mỗi lần giết địch giết mình phát thứ hai mỗi lần giết địch giết mình phát thứ hai mỗi lần giết địch Hương ngầm chạy vào bồn cầu liên lạc với Hương ngầm chạy vào bồn cầu liên lạc với Hương ngầm chạy vào bồn cầu liên lạc với tư lệnh đây chính là chi tiết chỉ được tư lệnh đây chính là chi tiết chỉ được tư lệnh đây chính là chi tiết chỉ được lãnh đạo của anh tinh ông ta kêu rằng lãnh đạo của anh tinh ông ta kêu rằng lãnh đạo của anh tinh ông ta kêu rằng Tạm thời chưa biết mà để mấy hôm nữa Tạm thời chưa biết mà để mấy hôm nữa Tạm thời chưa biết mà để mấy hôm nữa giết hắn vừa đổ tội cho là Hữu Vi Mất giết hắn vừa đổ tội cho là Hữu Vi Mất giết hắn vừa đổ tội cho là Hữu Vi Mất Người Anh tinh lại xông vào tư lệnh bộ Người Anh tinh lại xông vào tư lệnh bộ Người Anh tinh lại xông vào tư lệnh bộ lật mặt nói chị yên tâm làm nhiệm vụ tra lật mặt nói chị yên tâm làm nhiệm vụ tra lật mặt nói chị yên tâm làm nhiệm vụ tra cứu vì giết ông đèn như này còn không cứu vì giết ông đèn như này còn không cứu vì giết ông đèn như này còn không được thiên giết bắn súng lên trần kết được thiên giết bắn súng lên trần kết được thiên giết bắn súng lên trần kết quả là cái đèn rơi xuống lát sau hai quả là cái đèn rơi xuống lát sau hai quả là cái đèn rơi xuống lát sau hai người vào Vincom ăn uống châu tinh chỉ người vào Vincom ăn uống châu tinh chỉ người vào Vincom ăn uống châu tinh chỉ ngứa của khác mãi đờm vô tình trúng ngay ngứa của khác mãi đờm vô tình trúng ngay ngứa của khác mãi đờm vô tình trúng ngay đổi người bên cạnh đổi người bên cạnh đổi người bên cạnh đó nhưng Hỏi ra mới biết cả hai cùng quê đó nhưng Hỏi ra mới biết cả hai cùng quê đó nhưng Hỏi ra mới biết cả hai cùng quê với Lộc cụ Hồ Nên hồi thôi không giận với Lộc cụ Hồ Nên hồi thôi không giận với Lộc cụ Hồ Nên hồi thôi không giận nhau nữa Hương cầm cũng nhận thấy thằng nhau nữa Hương cầm cũng nhận thấy thằng nhau nữa Hương cầm cũng nhận thấy thằng bên cạnh đang rất căng thẳng và hết mồ bên cạnh đang rất căng thẳng và hết mồ bên cạnh đang rất căng thẳng và hết mồ hôi Chắc chắn là tụi này có gì mà áo mới hôi Chắc chắn là tụi này có gì mà áo mới hôi Chắc chắn là tụi này có gì mà áo mới mang theo thú thế này cô xin phép gửi đi mang theo thú thế này cô xin phép gửi đi mang theo thú thế này cô xin phép gửi đi trước để chở chúng giết hại anh tinh quả trước để chở chúng giết hại anh tinh quả trước để chở chúng giết hại anh tinh quả thực ngay sau đó mấy tên này vào cướp thực ngay sau đó mấy tên này vào cướp thực ngay sau đó mấy tên này vào cướp tiệm vàng trong khu chính giữa còn một tiệm vàng trong khu chính giữa còn một tiệm vàng trong khu chính giữa còn một tên ở ngoài nói chuyện cùng Tinh Trì tên ở ngoài nói chuyện cùng Tinh Trì tên ở ngoài nói chuyện cùng Tinh Trì canh chừng bảo vệ anh tinh thấy bên cạnh canh chừng bảo vệ anh tinh thấy bên cạnh canh chừng bảo vệ anh tinh thấy bên cạnh là một ông bố đang chơi cùng đứa con là một ông bố đang chơi cùng đứa con là một ông bố đang chơi cùng đứa con trai bé bỏng của mình không ngờ rằng khi trai bé bỏng của mình không ngờ rằng khi trai bé bỏng của mình không ngờ rằng khi đi ra cảnh sát bên ngoài rơi súng khống đi ra cảnh sát bên ngoài rơi súng khống đi ra cảnh sát bên ngoài rơi súng khống chế mấy thằng này lập tức rút súng bắn chế mấy thằng này lập tức rút súng bắn chế mấy thằng này lập tức rút súng bắn luôn rồi bắt Châu Tinh Trì và đứa bé làm luôn rồi bắt Châu Tinh Trì và đứa bé làm luôn rồi bắt Châu Tinh Trì và đứa bé làm con tin để thoát người bố ngốc nghếch con tin để thoát người bố ngốc nghếch con tin để thoát người bố ngốc nghếch thương con trai nên Quỳ Xuống này thì thương con trai nên Quỳ Xuống này thì thương con trai nên Quỳ Xuống này thì bọn chúng trả lại nhưng một tên gian ác bọn chúng trả lại nhưng một tên gian ác bọn chúng trả lại nhưng một tên gian ác bắn chết ông luôn Điều này đã kích đầu bắn chết ông luôn Điều này đã kích đầu bắn chết ông luôn Điều này đã kích đầu anh tính đến ngực đột nói thêm rằng thực anh tính đến ngực đột nói thêm rằng thực anh tính đến ngực đột nói thêm rằng thực ra mũi dao anh tinh Lúc nãy phóng lên ra mũi dao anh tinh Lúc nãy phóng lên ra mũi dao anh tinh Lúc nãy phóng lên Tưởng đã trúng một con ruồi có nghĩa là Tưởng đã trúng một con ruồi có nghĩa là Tưởng đã trúng một con ruồi có nghĩa là anh tinh là cao thủ thực sự hai bên mở anh tinh là cao thủ thực sự hai bên mở anh tinh là cao thủ thực sự hai bên mở cửa thang máy mau chóng bước vào trong cửa thang máy mau chóng bước vào trong cửa thang máy mau chóng bước vào trong thích e hèm thực chúng vào tay thằng kia thích e hèm thực chúng vào tay thằng kia thích e hèm thực chúng vào tay thằng kia lấy lên cái nữa là Bảo Hạnh hai thằng lấy lên cái nữa là Bảo Hạnh hai thằng lấy lên cái nữa là Bảo Hạnh hai thằng gọi được đội không thấy trả lời hắn định gọi được đội không thấy trả lời hắn định gọi được đội không thấy trả lời hắn định vắn nhưng không thịt rồi trong vài giây vắn nhưng không thịt rồi trong vài giây vắn nhưng không thịt rồi trong vài giây ngắn ngủi anh tinh đã phục người mũi dao ngắn ngủi anh tinh đã phục người mũi dao ngắn ngủi anh tinh đã phục người mũi dao về phía chúng Hương cần nhìn thấy thì về phía chúng Hương cần nhìn thấy thì về phía chúng Hương cần nhìn thấy thì biết Há hốc mồm đến khi cảnh sát mở cửa biết Há hốc mồm đến khi cảnh sát mở cửa biết Há hốc mồm đến khi cảnh sát mở cửa thang máy thì thấy điều đáng sợ Hương thang máy thì thấy điều đáng sợ Hương thang máy thì thấy điều đáng sợ Hương cầm về mùa bồn cầu báo cáo rằng cho Vinh cầm về mùa bồn cầu báo cáo rằng cho Vinh cầm về mùa bồn cầu báo cáo rằng cho Vinh chỉ rất là lương thiện cô không muốn chỉ rất là lương thiện cô không muốn chỉ rất là lương thiện cô không muốn biết một người như thế ông tướng con nói biết một người như thế ông tướng con nói biết một người như thế ông tướng con nói dối rằng Châu Tinh Trì là kẻ trên giết dối rằng Châu Tinh Trì là kẻ trên giết dối rằng Châu Tinh Trì là kẻ trên giết hại trẻ em Hán gọn hãy cả những bà già hại trẻ em Hán gọn hãy cả những bà già hại trẻ em Hán gọn hãy cả những bà già 200 tuổi cô nhất định phải giết hắn để 200 tuổi cô nhất định phải giết hắn để 200 tuổi cô nhất định phải giết hắn để hoàn thành nhiệm vụ Hương Cần nghe vậy hoàn thành nhiệm vụ Hương Cần nghe vậy hoàn thành nhiệm vụ Hương Cần nghe vậy Lại thưởng thật quyết chí giết anh bất Lại thưởng thật quyết chí giết anh bất Lại thưởng thật quyết chí giết anh bất ngờ anh tinh đột ngột xông vào định hỏi ngờ anh tinh đột ngột xông vào định hỏi ngờ anh tinh đột ngột xông vào định hỏi thăm xem cô có cần tắm giúp tôi không thăm xem cô có cần tắm giúp tôi không thăm xem cô có cần tắm giúp tôi không sao đâu Anh làm ơn khóa cửa lại anh Vinh sao đâu Anh làm ơn khóa cửa lại anh Vinh sao đâu Anh làm ơn khóa cửa lại anh Vinh khôn lỏi đóng nhận cửa vào đi tôi là anh khôn lỏi đóng nhận cửa vào đi tôi là anh khôn lỏi đóng nhận cửa vào đi tôi là anh đi ra ngoài rồi đóng cửa lại đi ra ngoài rồi đóng cửa lại đi ra ngoài rồi đóng cửa lại anh Vinh ra rồi lại mở cửa xông vào tiếp anh Vinh ra rồi lại mở cửa xông vào tiếp anh Vinh ra rồi lại mở cửa xông vào tiếp có làm không Làm gì chứ làm xong rồi trả có làm không Làm gì chứ làm xong rồi trả có làm không Làm gì chứ làm xong rồi trả tiền hóa ra là anh tên hỏi có lấy tiền tiền hóa ra là anh tên hỏi có lấy tiền tiền hóa ra là anh tên hỏi có lấy tiền đi viếng Bố đứa trẻ vừa chat 202 người đi viếng Bố đứa trẻ vừa chat 202 người đi viếng Bố đứa trẻ vừa chat 202 người tìm đến Biên Phủ của Lan Hữu Huy để điều tìm đến Biên Phủ của Lan Hữu Huy để điều tìm đến Biên Phủ của Lan Hữu Huy để điều tra Hương Cầm giữ cho anh chìa khóa tra Hương Cầm giữ cho anh chìa khóa tra Hương Cầm giữ cho anh chìa khóa nhưng anh tên miền mất đi và lấy ra một nhưng anh tên miền mất đi và lấy ra một nhưng anh tên miền mất đi và lấy ra một chiếc vali bí mật của anh hỏi sáng tạo chiếc vali bí mật của anh hỏi sáng tạo chiếc vali bí mật của anh hỏi sáng tạo anh khổng lồ sao để người lên cao để mai anh khổng lồ sao để người lên cao để mai anh khổng lồ sao để người lên cao để mai qua hàng rào nhưng bay một hồi vẫn để qua hàng rào nhưng bay một hồi vẫn để qua hàng rào nhưng bay một hồi vẫn để chỗ cũ anh tiếp tục chỉnh lại để hai lần chỗ cũ anh tiếp tục chỉnh lại để hai lần chỗ cũ anh tiếp tục chỉnh lại để hai lần 2 kết quả đúng là khốn vãi đạn thôi Thôi 2 kết quả đúng là khốn vãi đạn thôi Thôi 2 kết quả đúng là khốn vãi đạn thôi Thôi anh vào đi tôi mở cửa rồi nhưng anh vẫn anh vào đi tôi mở cửa rồi nhưng anh vẫn anh vào đi tôi mở cửa rồi nhưng anh vẫn cố một lần cuối quả nhiên cũng vào được cố một lần cuối quả nhiên cũng vào được cố một lần cuối quả nhiên cũng vào được tới bên trong Hương cầm ở phía ngoài hỏi tới bên trong Hương cầm ở phía ngoài hỏi tới bên trong Hương cầm ở phía ngoài hỏi bên trong thế nào Châu Tinh Trì nói rằng bên trong thế nào Châu Tinh Trì nói rằng bên trong thế nào Châu Tinh Trì nói rằng cho này đang căng thẳng lắm ai đấy Đều cho này đang căng thẳng lắm ai đấy Đều cho này đang căng thẳng lắm ai đấy Đều nhảy ngỡ cả lên nguy hiểm cực kỳ nhìn về nhảy ngỡ cả lên nguy hiểm cực kỳ nhìn về nhảy ngỡ cả lên nguy hiểm cực kỳ nhìn về phía xa anh nhận ra kẻ Cần theo dõi anh phía xa anh nhận ra kẻ Cần theo dõi anh phía xa anh nhận ra kẻ Cần theo dõi anh giúp máy ra nghe trộm được điện thoại giúp máy ra nghe trộm được điện thoại giúp máy ra nghe trộm được điện thoại của hắn nhưng ông ta chỉ là hướng dẫn của hắn nhưng ông ta chỉ là hướng dẫn của hắn nhưng ông ta chỉ là hướng dẫn con gái nấu cơm ở nhà Hương cầm vào anh con gái nấu cơm ở nhà Hương cầm vào anh con gái nấu cơm ở nhà Hương cầm vào anh tinh ra chỗ ít người để cố ám sát châu tinh ra chỗ ít người để cố ám sát châu tinh ra chỗ ít người để cố ám sát châu tinh chỉ có thấy dinh dưỡng da ngồi chỗ tinh chỉ có thấy dinh dưỡng da ngồi chỗ tinh chỉ có thấy dinh dưỡng da ngồi chỗ cái đàn đúng nó Cô chuẩn bị bóp có cũng cái đàn đúng nó Cô chuẩn bị bóp có cũng cái đàn đúng nó Cô chuẩn bị bóp có cũng là lúc anh tinh bắt đầu hát Không Ngờ là lúc anh tinh bắt đầu hát Không Ngờ là lúc anh tinh bắt đầu hát Không Ngờ Rằng anh lại hát đúng bài hát của mẹ cô Rằng anh lại hát đúng bài hát của mẹ cô Rằng anh lại hát đúng bài hát của mẹ cô một bài hát mà người mẹ đã mắt của cô một bài hát mà người mẹ đã mắt của cô một bài hát mà người mẹ đã mắt của cô sáng tác bài hát cảm động khiến Hương sáng tác bài hát cảm động khiến Hương sáng tác bài hát cảm động khiến Hương Cầm bừng tỉnh cô như được hồi về Kí Ức Cầm bừng tỉnh cô như được hồi về Kí Ức Cầm bừng tỉnh cô như được hồi về Kí Ức Tuổi Thơ mà quên mất cả việc bóp cò sao Tuổi Thơ mà quên mất cả việc bóp cò sao Tuổi Thơ mà quên mất cả việc bóp cò sao thương lại bảo nó ác mà nó hát cảm động thương lại bảo nó ác mà nó hát cảm động thương lại bảo nó ác mà nó hát cảm động thế nhỉ đúng lúc này một áo hồng lao đến thế nhỉ đúng lúc này một áo hồng lao đến thế nhỉ đúng lúc này một áo hồng lao đến dưới ngực vào mặt anh Tinh Anh có rảnh dưới ngực vào mặt anh Tinh Anh có rảnh dưới ngực vào mặt anh Tinh Anh có rảnh không Đi làm một hiệu rồi bắt đầu mơn không Đi làm một hiệu rồi bắt đầu mơn không Đi làm một hiệu rồi bắt đầu mơn trớn anh tinh nhưng giữa cửng lên thì trớn anh tinh nhưng giữa cửng lên thì trớn anh tinh nhưng giữa cửng lên thì phía trên lại có một sát thủ khác hẳn phía trên lại có một sát thủ khác hẳn phía trên lại có một sát thủ khác hẳn bạn cột đèn phóng thẳng về phía anh cổ bạn cột đèn phóng thẳng về phía anh cổ bạn cột đèn phóng thẳng về phía anh cổ áo sữa súng ra bắn thẳng mặt anh tin áo sữa súng ra bắn thẳng mặt anh tin áo sữa súng ra bắn thẳng mặt anh tin nhanh chóng trong miếng trải bàn lên nhanh chóng trong miếng trải bàn lên nhanh chóng trong miếng trải bàn lên đánh lạc hướng rồi Cầm dao phóng chúng đánh lạc hướng rồi Cầm dao phóng chúng đánh lạc hướng rồi Cầm dao phóng chúng tay cô ta Hương Cầm tranh thủ nổ súng để tay cô ta Hương Cầm tranh thủ nổ súng để tay cô ta Hương Cầm tranh thủ nổ súng để bắn trâu danh thủ loạn xạ hết luôn cả bắn trâu danh thủ loạn xạ hết luôn cả bắn trâu danh thủ loạn xạ hết luôn cả lại Hữu Vi Không hiểu sao châu tinh thì lại Hữu Vi Không hiểu sao châu tinh thì lại Hữu Vi Không hiểu sao châu tinh thì lại chạy ra ngoài làm gì đó Hương Cẩm lại chạy ra ngoài làm gì đó Hương Cẩm lại chạy ra ngoài làm gì đó Hương Cẩm lợi dụng bắn hồn anh tình mấy phát vào lợi dụng bắn hồn anh tình mấy phát vào lợi dụng bắn hồn anh tình mấy phát vào người rồi tức tốc quay lại sẽ đóng cửa người rồi tức tốc quay lại sẽ đóng cửa người rồi tức tốc quay lại sẽ đóng cửa sổ mái không ngờ anh Cang đã ở trên xe sổ mái không ngờ anh Cang đã ở trên xe sổ mái không ngờ anh Cang đã ở trên xe từ bao giờ áo giáp thì ok nhưng quần ráp từ bao giờ áo giáp thì ok nhưng quần ráp từ bao giờ áo giáp thì ok nhưng quần ráp lại không có hương cầm định kết ngốc thì lại không có hương cầm định kết ngốc thì lại không có hương cầm định kết ngốc thì anh kênh tặng hoa hóa ra lúc nãy anh chỉ anh kênh tặng hoa hóa ra lúc nãy anh chỉ anh kênh tặng hoa hóa ra lúc nãy anh chỉ bất chấp là nạn mà lâu ra lấy hoa tặng bất chấp là nạn mà lâu ra lấy hoa tặng bất chấp là nạn mà lâu ra lấy hoa tặng Hương Cầm Hương Cầm hiểu ra anh là người Hương Cầm Hương Cầm hiểu ra anh là người Hương Cầm Hương Cầm hiểu ra anh là người tốt thì đã quá muộn thằng sát thủ khi tốt thì đã quá muộn thằng sát thủ khi tốt thì đã quá muộn thằng sát thủ khi nãy lại đến để giết 2 người Hương Cầm nãy lại đến để giết 2 người Hương Cầm nãy lại đến để giết 2 người Hương Cầm Đạp ga cao ô tô hàng qua người mà hắn Đạp ga cao ô tô hàng qua người mà hắn Đạp ga cao ô tô hàng qua người mà hắn cũng không sao Hương cầm lúc này kéo cũng không sao Hương cầm lúc này kéo cũng không sao Hương cầm lúc này kéo Châu Tinh Trì về nhà để cấp cứu cảm động Châu Tinh Trì về nhà để cấp cứu cảm động Châu Tinh Trì về nhà để cấp cứu cảm động về việc lúc nãy nên cô đã yêu anh mất về việc lúc nãy nên cô đã yêu anh mất về việc lúc nãy nên cô đã yêu anh mất rồi mau chóng lấy đồ đi để cấp cứu tư rồi mau chóng lấy đồ đi để cấp cứu tư rồi mau chóng lấy đồ đi để cấp cứu tư lệnh gọi cũng không nghe con dao của anh lệnh gọi cũng không nghe con dao của anh lệnh gọi cũng không nghe con dao của anh thì nặng 60 cân nên Hương Cầm không thể thì nặng 60 cân nên Hương Cầm không thể thì nặng 60 cân nên Hương Cầm không thể giúp nổi anh bên phải giúp nó ra rồi giúp nổi anh bên phải giúp nó ra rồi giúp nổi anh bên phải giúp nó ra rồi rạch đùi rồi đến lượt Hương Cần gắp đạn rạch đùi rồi đến lượt Hương Cần gắp đạn rạch đùi rồi đến lượt Hương Cần gắp đạn cái cục lên gì ngày là gì vậy anh Tinh à cái cục lên gì ngày là gì vậy anh Tinh à cái cục lên gì ngày là gì vậy anh Tinh à cô đừng quan tâm đến nó nhưng viên đạn ở cô đừng quan tâm đến nó nhưng viên đạn ở cô đừng quan tâm đến nó nhưng viên đạn ở sâu lắm mà Anh không cần thuốc mê hay sâu lắm mà Anh không cần thuốc mê hay sâu lắm mà Anh không cần thuốc mê hay sao sao cái băng nghĩa này vào là được sao sao cái băng nghĩa này vào là được sao sao cái băng nghĩa này vào là được Đây là chiêu đánh Lạc Hướng Ừ bắt rõ Đây là chiêu đánh Lạc Hướng Ừ bắt rõ Đây là chiêu đánh Lạc Hướng Ừ bắt rõ ràng đây là trêu ông già đẩy xe Cơ mà ràng đây là trêu ông già đẩy xe Cơ mà ràng đây là trêu ông già đẩy xe Cơ mà thương cầm cứu mày xem mà chẳng để ý anh thương cầm cứu mày xem mà chẳng để ý anh thương cầm cứu mày xem mà chẳng để ý anh Vinh gì cả Còn anh Vinh cũng chú tâm mà Vinh gì cả Còn anh Vinh cũng chú tâm mà Vinh gì cả Còn anh Vinh cũng chú tâm mà quên đi hết đau đớn của mình từ cố tình quên đi hết đau đớn của mình từ cố tình quên đi hết đau đớn của mình từ cố tình gom hết máu của mình vào một chỗ Nhưng gom hết máu của mình vào một chỗ Nhưng gom hết máu của mình vào một chỗ Nhưng Nó che mất viên đạn rồi cho sang một bên Nó che mất viên đạn rồi cho sang một bên Nó che mất viên đạn rồi cho sang một bên đi Ok luôn nhá lát sau Hương Cầm vô tình đi Ok luôn nhá lát sau Hương Cầm vô tình đi Ok luôn nhá lát sau Hương Cầm vô tình được chúng và động mạch đùi khiến máu được chúng và động mạch đùi khiến máu được chúng và động mạch đùi khiến máu hoặc ra quá nhiều anh tinh gần như ngất hoặc ra quá nhiều anh tinh gần như ngất hoặc ra quá nhiều anh tinh gần như ngất nghị sau một ngồi đục đẽo thì Hương cầm nghị sau một ngồi đục đẽo thì Hương cầm nghị sau một ngồi đục đẽo thì Hương cầm cũng lấy được viên đạn ra ngoài rắc một cũng lấy được viên đạn ra ngoài rắc một cũng lấy được viên đạn ra ngoài rắc một ít khóc súng rồi đốt cháy khử trùng các ít khóc súng rồi đốt cháy khử trùng các ít khóc súng rồi đốt cháy khử trùng các kiểu như nhát sao Châu Tinh Trì cũng kiểu như nhát sao Châu Tinh Trì cũng kiểu như nhát sao Châu Tinh Trì cũng nhận ra vỏ đạn kiện chính là của Hưng nhận ra vỏ đạn kiện chính là của Hưng nhận ra vỏ đạn kiện chính là của Hưng cầm biết mình bị lộ Hương Cần nói anh cầm biết mình bị lộ Hương Cần nói anh cầm biết mình bị lộ Hương Cần nói anh hãy giết tôi đi nhưng Châu Giang Chị hãy giết tôi đi nhưng Châu Giang Chị hãy giết tôi đi nhưng Châu Giang Chị không biết bắn súng thôi tôi lấy băng không biết bắn súng thôi tôi lấy băng không biết bắn súng thôi tôi lấy băng đĩa này về nhà xem phim con heo còn hơn đĩa này về nhà xem phim con heo còn hơn đĩa này về nhà xem phim con heo còn hơn vừa hay khi anh tinh bỏ về thì Sát thủ vừa hay khi anh tinh bỏ về thì Sát thủ vừa hay khi anh tinh bỏ về thì Sát thủ áo hồng lúc này lại đến cùng với tên áo hồng lúc này lại đến cùng với tên áo hồng lúc này lại đến cùng với tên cánh tay phát cũng tới để bắt cô đi xong cánh tay phát cũng tới để bắt cô đi xong cánh tay phát cũng tới để bắt cô đi xong việc danh chỉ về nước gặp tư lệnh ông việc danh chỉ về nước gặp tư lệnh ông việc danh chỉ về nước gặp tư lệnh ông Kiều hay ký rồi nó Cận Vệ đưa anh đi Kiều hay ký rồi nó Cận Vệ đưa anh đi Kiều hay ký rồi nó Cận Vệ đưa anh đi nghỉ ngơi nhưng thực ra chúng lại đưa nghỉ ngơi nhưng thực ra chúng lại đưa nghỉ ngơi nhưng thực ra chúng lại đưa anh ra pháp trường xử tử Rốt cuộc là tại anh ra pháp trường xử tử Rốt cuộc là tại anh ra pháp trường xử tử Rốt cuộc là tại sao lại đưa tôi ra đây vậy Lúc này đội sao lại đưa tôi ra đây vậy Lúc này đội sao lại đưa tôi ra đây vậy Lúc này đội trưởng mới đọc cáo trạng rằng 007 vừa ký trưởng mới đọc cáo trạng rằng 007 vừa ký trưởng mới đọc cáo trạng rằng 007 vừa ký tên nhận tội Hàn Quốc xử bắn ngay lập tên nhận tội Hàn Quốc xử bắn ngay lập tên nhận tội Hàn Quốc xử bắn ngay lập tức anh Tinh Kiêu vãi đái thật tôi bị tức anh Tinh Kiêu vãi đái thật tôi bị tức anh Tinh Kiêu vãi đái thật tôi bị oan đó tên bên cạnh cũng kêu oan theo oan đó tên bên cạnh cũng kêu oan theo oan đó tên bên cạnh cũng kêu oan theo kết quả là vụ án chết tại chỗ anh tin kết quả là vụ án chết tại chỗ anh tin kết quả là vụ án chết tại chỗ anh tin tiếp tục kêu rằng mình chơi thân với cục tiếp tục kêu rằng mình chơi thân với cục tiếp tục kêu rằng mình chơi thân với cục trưởng hai anh bên cạnh cũng theo kiểu trưởng hai anh bên cạnh cũng theo kiểu trưởng hai anh bên cạnh cũng theo kiểu anh tinh kết cục cũng chả khác người đầu anh tinh kết cục cũng chả khác người đầu anh tinh kết cục cũng chả khác người đầu tiên là mấy giờ không biết làm cách nào tiên là mấy giờ không biết làm cách nào tiên là mấy giờ không biết làm cách nào để sống đây nhỉ chắc chỉ có nước chạy để sống đây nhỉ chắc chỉ có nước chạy để sống đây nhỉ chắc chỉ có nước chạy thôi Anh Quay sang thấy ông bên cạnh thôi Anh Quay sang thấy ông bên cạnh thôi Anh Quay sang thấy ông bên cạnh người lớn hắn trong một rạp khiến mặt người lớn hắn trong một rạp khiến mặt người lớn hắn trong một rạp khiến mặt đất nước ra rồi đạp gió bay lên như chi đất nước ra rồi đạp gió bay lên như chi đất nước ra rồi đạp gió bay lên như chi nhánh nhưng cuối cùng vẫn bị bắn chết nhánh nhưng cuối cùng vẫn bị bắn chết nhánh nhưng cuối cùng vẫn bị bắn chết bằng 1 quả mắc vai anh danh hiệu có phát bằng 1 quả mắc vai anh danh hiệu có phát bằng 1 quả mắc vai anh danh hiệu có phát Thủy không đến cảnh khác là viên tướng Thủy không đến cảnh khác là viên tướng Thủy không đến cảnh khác là viên tướng đang chuẩn bị vận chuyển vào vật ra bến đang chuẩn bị vận chuyển vào vật ra bến đang chuẩn bị vận chuyển vào vật ra bến cảng bất ngờ hai sát thủ lại xuất hiện cảng bất ngờ hai sát thủ lại xuất hiện cảng bất ngờ hai sát thủ lại xuất hiện hai người này khống chế Hưng gầm để trao hai người này khống chế Hưng gầm để trao hai người này khống chế Hưng gầm để trao đổi viên tướng lập tức rút súng bắn đổi viên tướng lập tức rút súng bắn đổi viên tướng lập tức rút súng bắn Hương Cần nhiều nhá cũng may là cô có Hương Cần nhiều nhá cũng may là cô có Hương Cần nhiều nhá cũng may là cô có mặc áo chống đạn trước rồi hai bên bắt mặc áo chống đạn trước rồi hai bên bắt mặc áo chống đạn trước rồi hai bên bắt đầu lao vào vắn nhau loạn xạ hương gần đầu lao vào vắn nhau loạn xạ hương gần đầu lao vào vắn nhau loạn xạ hương gần cũng giúp tức chuyện hạ viên tướng kia cũng giúp tức chuyện hạ viên tướng kia cũng giúp tức chuyện hạ viên tướng kia trong khi này hắn đã vào trong để lấy trong khi này hắn đã vào trong để lấy trong khi này hắn đã vào trong để lấy giáp sắt và người vừa vào đến nơi giáp giáp sắt và người vừa vào đến nơi giáp giáp sắt và người vừa vào đến nơi giáp sắt giúp xuống vàng bắn 1 viên đổ tung sắt giúp xuống vàng bắn 1 viên đổ tung sắt giúp xuống vàng bắn 1 viên đổ tung bức tường Văn Huyên thứ hai nước luôn bức tường Văn Huyên thứ hai nước luôn bức tường Văn Huyên thứ hai nước luôn cánh tay của người sắt đúng lúc này cô cánh tay của người sắt đúng lúc này cô cánh tay của người sắt đúng lúc này cô gái trông tiêu cực độc đây chính là vũ gái trông tiêu cực độc đây chính là vũ gái trông tiêu cực độc đây chính là vũ Liệt Hỏa Long tiếc rằng chuyển đổi 3 Liệt Hỏa Long tiếc rằng chuyển đổi 3 Liệt Hỏa Long tiếc rằng chuyển đổi 3 giây sau đã tắt Hóa ra anh bạn tối qua giây sau đã tắt Hóa ra anh bạn tối qua giây sau đã tắt Hóa ra anh bạn tối qua nửa ngực chưa đổ thêm dầu Xin lỗi nha nửa ngực chưa đổ thêm dầu Xin lỗi nha nửa ngực chưa đổ thêm dầu Xin lỗi nha giáp sắt liền vắng trong một cái kết quả giáp sắt liền vắng trong một cái kết quả giáp sắt liền vắng trong một cái kết quả là người đi hai bầu vú ở lại rằng vụ là người đi hai bầu vú ở lại rằng vụ là người đi hai bầu vú ở lại rằng vụ phóng hoặc cánh tay về phía người hắn em phóng hoặc cánh tay về phía người hắn em phóng hoặc cánh tay về phía người hắn em tắt bài đi mấy chục mét xuyên qua mấy tắt bài đi mấy chục mét xuyên qua mấy tắt bài đi mấy chục mét xuyên qua mấy bức tường giáp phát bắn chặt tiếng Anh bức tường giáp phát bắn chặt tiếng Anh bức tường giáp phát bắn chặt tiếng Anh này chỉ còn mỗi hàm răng nhát ráp sắc này chỉ còn mỗi hàm răng nhát ráp sắc này chỉ còn mỗi hàm răng nhát ráp sắc đến đến Hương Cầm Việt đầu mối khi hắn đến đến Hương Cầm Việt đầu mối khi hắn đến đến Hương Cầm Việt đầu mối khi hắn định Vẫn khô thì Châu Tinh Trì cũng xuất định Vẫn khô thì Châu Tinh Trì cũng xuất định Vẫn khô thì Châu Tinh Trì cũng xuất hiện tại sao anh kinh lại thoát khỏi án hiện tại sao anh kinh lại thoát khỏi án hiện tại sao anh kinh lại thoát khỏi án tử hình thì ra là tối qua anh đã mua chỗ tử hình thì ra là tối qua anh đã mua chỗ tử hình thì ra là tối qua anh đã mua chỗ tính từ Vẫn mỗi người một hộp bao cao su tính từ Vẫn mỗi người một hộp bao cao su tính từ Vẫn mỗi người một hộp bao cao su thật đúng là một chính quyền thối nát thật đúng là một chính quyền thối nát thật đúng là một chính quyền thối nát đến cấp độ Đạt Văn Tây lúc này cũng quay đến cấp độ Đạt Văn Tây lúc này cũng quay đến cấp độ Đạt Văn Tây lúc này cũng quay combo vũ khí người muốn giết người mới combo vũ khí người muốn giết người mới combo vũ khí người muốn giết người mới sáng tạo giáp sắt bực mình gắn một viên sáng tạo giáp sắt bực mình gắn một viên sáng tạo giáp sắt bực mình gắn một viên chuyên qua cả cánh tay nhất lệnh Thôi chuyên qua cả cánh tay nhất lệnh Thôi chuyên qua cả cánh tay nhất lệnh Thôi thì việc khó đã có anh tinh lo thằng thì việc khó đã có anh tinh lo thằng thì việc khó đã có anh tinh lo thằng tướng cười như đười ươi sóc lọ hắn rút tướng cười như đười ươi sóc lọ hắn rút tướng cười như đười ươi sóc lọ hắn rút súng ra bắn Ngư Châu Tinh Trì vẫn dùng súng ra bắn Ngư Châu Tinh Trì vẫn dùng súng ra bắn Ngư Châu Tinh Trì vẫn dùng dao đỡ được thì để lại một vết lõm viên dao đỡ được thì để lại một vết lõm viên dao đỡ được thì để lại một vết lõm viên đạn thứ hai anh Châu Tinh Trì ném con đạn thứ hai anh Châu Tinh Trì ném con đạn thứ hai anh Châu Tinh Trì ném con dao chặn được viên đạn nổ tung Châu Tinh dao chặn được viên đạn nổ tung Châu Tinh dao chặn được viên đạn nổ tung Châu Tinh Trì bước tới trước mặt hắn viên tướng Trì bước tới trước mặt hắn viên tướng Trì bước tới trước mặt hắn viên tướng nhanh chóng nhất đã còn anh thì vẫn cứ nhanh chóng nhất đã còn anh thì vẫn cứ nhanh chóng nhất đã còn anh thì vẫn cứ hút nó lên tay một dao chém xuống như hút nó lên tay một dao chém xuống như hút nó lên tay một dao chém xuống như trời long đất lở ra ngoài là do gì Dạo trời long đất lở ra ngoài là do gì Dạo trời long đất lở ra ngoài là do gì Dạo này là do mổ chó đó con lợn ạ khẩu súng này là do mổ chó đó con lợn ạ khẩu súng này là do mổ chó đó con lợn ạ khẩu súng đứt làm đôi viên tướng Đi vài bước thì đứt làm đôi viên tướng Đi vài bước thì đứt làm đôi viên tướng Đi vài bước thì ngã quỵ xuống cùng bộ giáp đôi nhiệm vụ ngã quỵ xuống cùng bộ giáp đôi nhiệm vụ ngã quỵ xuống cùng bộ giáp đôi nhiệm vụ Đã xong anhthu tinh trùng lại đề với cái Đã xong anhthu tinh trùng lại đề với cái Đã xong anhthu tinh trùng lại đề với cái phạt lợn tại giữa chợ lớn giờ không bán phạt lợn tại giữa chợ lớn giờ không bán phạt lợn tại giữa chợ lớn giờ không bán hàng đâu một tiếng xong việc hãy quay hàng đâu một tiếng xong việc hãy quay hàng đâu một tiếng xong việc hãy quay lại nói rồi Anh đổi khác đi tiếp tục Xếp lại nói rồi Anh đổi khác đi tiếp tục Xếp lại nói rồi Anh đổi khác đi tiếp tục Xếp hình cùng Hương Cầm hình cùng Hương Cầm hình cùng Hương Cầm ông Thành Đạt vân tay đã lên làm Tổng tư ông Thành Đạt vân tay đã lên làm Tổng tư ông Thành Đạt vân tay đã lên làm Tổng tư lệnh Thay Thế ông đã chết bốn chữ trên lệnh Thay Thế ông đã chết bốn chữ trên lệnh Thay Thế ông đã chết bốn chữ trên con dao chính là sự châm biếm cuối cùng con dao chính là sự châm biếm cuối cùng con dao chính là sự châm biếm cuối cùng Vân Anh cảm ơn các bạn đã xem video nhé Vân Anh cảm ơn các bạn đã xem video nhé Vân Anh cảm ơn các bạn đã xem video nhé Bye bye Bye bye Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai