Review Phim Đỗ Thánh Châu Tinh Trì - Phim đầu tiên giúp Châu Tinh Trì nổi tiếng | Vua Phim #1

1,871,295
444
Review Phim Đỗ Thánh Châu Tinh Trì - Phim đầu tiên giúp Châu Tinh Trì nổi tiếng | Vua Phim #1 review phim Thánh Bài 1 Châu Tinh Trì Thần Bài hồng kông châu tinh trì review phim thần bài 1 Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
sau khi bộ phim này ra mắt thì anh Châu sau khi bộ phim này ra mắt thì anh Châu sau khi bộ phim này ra mắt thì anh Châu Tinh Trì chỉ là một diễn viên của Hồng Tinh Trì chỉ là một diễn viên của Hồng Tinh Trì chỉ là một diễn viên của Hồng Kông ngồi ở nhà xem phim Thần Bài của Kông ngồi ở nhà xem phim Thần Bài của Kông ngồi ở nhà xem phim Thần Bài của Châu Nhuận Phát mà ngưỡng mộ hết sức Châu Nhuận Phát mà ngưỡng mộ hết sức Châu Nhuận Phát mà ngưỡng mộ hết sức Nhưng từ sau bộ phim thần vài ăn theo Nhưng từ sau bộ phim thần vài ăn theo Nhưng từ sau bộ phim thần vài ăn theo này tên tuổi của sâu tinh chỉnh đã Vươn này tên tuổi của sâu tinh chỉnh đã Vươn này tên tuổi của sâu tinh chỉnh đã Vươn Tới Ngôi Sao hàng đầu của dòng phim hài Tới Ngôi Sao hàng đầu của dòng phim hài Tới Ngôi Sao hàng đầu của dòng phim hài Hồng Kông mở ra một kỷ nguyên mới cùng Hồng Kông mở ra một kỷ nguyên mới cùng Hồng Kông mở ra một kỷ nguyên mới cùng chú Đạt chuyện móc ráy mà mãi về sau này chú Đạt chuyện móc ráy mà mãi về sau này chú Đạt chuyện móc ráy mà mãi về sau này còn chưa có ai kết quả nổi vị chính của còn chưa có ai kết quả nổi vị chính của còn chưa có ai kết quả nổi vị chính của anh trong lòng người hâm mộ nào cùng vô anh trong lòng người hâm mộ nào cùng vô anh trong lòng người hâm mộ nào cùng vô phim bắt đầu nhé mở đầu bộ phim Châu phim bắt đầu nhé mở đầu bộ phim Châu phim bắt đầu nhé mở đầu bộ phim Châu Tinh Trì đến Hồng Kông anh hùng nhân dân Tinh Trì đến Hồng Kông anh hùng nhân dân Tinh Trì đến Hồng Kông anh hùng nhân dân tệ nhưng không tiêu được tên bảo vệ nói tệ nhưng không tiêu được tên bảo vệ nói tệ nhưng không tiêu được tên bảo vệ nói muốn có nước thì xin cái máy nhá Thế là muốn có nước thì xin cái máy nhá Thế là muốn có nước thì xin cái máy nhá Thế là anh tên quay ra thì nó rồi vẫn không anh tên quay ra thì nó rồi vẫn không anh tên quay ra thì nó rồi vẫn không chuyển sang bất ngờ hai cái máy lò luôn chuyển sang bất ngờ hai cái máy lò luôn chuyển sang bất ngờ hai cái máy lò luôn ra một non mới sợ mà sao Đợi mãi chưa ra một non mới sợ mà sao Đợi mãi chưa ra một non mới sợ mà sao Đợi mãi chưa thấy chú Đạt tới đón nhỉ hóa ra chứ còn thấy chú Đạt tới đón nhỉ hóa ra chứ còn thấy chú Đạt tới đón nhỉ hóa ra chứ còn đang mải mê cờ bạc ở nhà chợt nhớ ra là đang mải mê cờ bạc ở nhà chợt nhớ ra là đang mải mê cờ bạc ở nhà chợt nhớ ra là phải đi đón thằng cháu nhưng mới bạn ở phải đi đón thằng cháu nhưng mới bạn ở phải đi đón thằng cháu nhưng mới bạn ở nhà cứ rủ rê Thế là chú mặc kệ anh tinh nhà cứ rủ rê Thế là chú mặc kệ anh tinh nhà cứ rủ rê Thế là chú mặc kệ anh tinh quay lại bàn đáng tiếc nhưng không phải quay lại bàn đáng tiếc nhưng không phải quay lại bàn đáng tiếc nhưng không phải vì tôi bảo hoặc nó đâu gửi tôi mắc chứng vì tôi bảo hoặc nó đâu gửi tôi mắc chứng vì tôi bảo hoặc nó đâu gửi tôi mắc chứng bệnh bẩm sinh di truyền đó là chứng bệnh bệnh bẩm sinh di truyền đó là chứng bệnh bệnh bẩm sinh di truyền đó là chứng bệnh gì vậy chỉ cần thằng cháu đó gọi một gì vậy chỉ cần thằng cháu đó gọi một gì vậy chỉ cần thằng cháu đó gọi một tiếng thân thuộc là chú ba là tôi mất tiếng thân thuộc là chú ba là tôi mất tiếng thân thuộc là chú ba là tôi mất kiểm soát Thì lúc đó anh sẽ làm sao à kiểm soát Thì lúc đó anh sẽ làm sao à kiểm soát Thì lúc đó anh sẽ làm sao à Lúc đó thì đừng có ngồi gần tôi kẻ rồi Lúc đó thì đừng có ngồi gần tôi kẻ rồi Lúc đó thì đừng có ngồi gần tôi kẻ rồi hãm hiếp luôn đó Vậy thì càng tốt chúng hãm hiếp luôn đó Vậy thì càng tốt chúng hãm hiếp luôn đó Vậy thì càng tốt chúng tôi cũng muốn lâu rồi mà anh tin làng tôi cũng muốn lâu rồi mà anh tin làng tôi cũng muốn lâu rồi mà anh tin làng theo địa chỉ trên tờ giấy âm nhạc của theo địa chỉ trên tờ giấy âm nhạc của theo địa chỉ trên tờ giấy âm nhạc của chú Đạt vừa Cất Tiếng Gọi chú Đạt ơi thì chú Đạt vừa Cất Tiếng Gọi chú Đạt ơi thì chú Đạt vừa Cất Tiếng Gọi chú Đạt ơi thì cả đám người trang đổ xuống đúng lúc này cả đám người trang đổ xuống đúng lúc này cả đám người trang đổ xuống đúng lúc này có ảnh bị vợ giận khóa cửa lại phải nói có ảnh bị vợ giận khóa cửa lại phải nói có ảnh bị vợ giận khóa cửa lại phải nói anh yêu em mấy lần cô vợ mới mở cửa anh yêu em mấy lần cô vợ mới mở cửa anh yêu em mấy lần cô vợ mới mở cửa nhưng hắn lại thích chìa khóa cửa luôn nhưng hắn lại thích chìa khóa cửa luôn nhưng hắn lại thích chìa khóa cửa luôn thế là anh tin cứ nói nhiều anh vào cái thế là anh tin cứ nói nhiều anh vào cái thế là anh tin cứ nói nhiều anh vào cái chung cửa khiến bà già bên cạnh lại chung cửa khiến bà già bên cạnh lại chung cửa khiến bà già bên cạnh lại tưởng là thằng biến thái Anh thấy cửa mở tưởng là thằng biến thái Anh thấy cửa mở tưởng là thằng biến thái Anh thấy cửa mở cũng tranh thủ vào theo lúc đợi thang cũng tranh thủ vào theo lúc đợi thang cũng tranh thủ vào theo lúc đợi thang máy làm bàn khi sợ vãi đái chỉ sợ thằng máy làm bàn khi sợ vãi đái chỉ sợ thằng máy làm bàn khi sợ vãi đái chỉ sợ thằng kia nó hót viên mình thế là được banh kia nó hót viên mình thế là được banh kia nó hót viên mình thế là được banh thiên hương được chọn đề phòng lên tới thiên hương được chọn đề phòng lên tới thiên hương được chọn đề phòng lên tới nơi gọi tên chú Đạt thì lập tức bị mọi nơi gọi tên chú Đạt thì lập tức bị mọi nơi gọi tên chú Đạt thì lập tức bị mọi người đánh đuổi thành lại phải xuống người đánh đuổi thành lại phải xuống người đánh đuổi thành lại phải xuống dưới cửa chờ anh đành nghĩ ra cách máu dưới cửa chờ anh đành nghĩ ra cách máu dưới cửa chờ anh đành nghĩ ra cách máu cảnh sát rằng có tên giết người đang ở cảnh sát rằng có tên giết người đang ở cảnh sát rằng có tên giết người đang ở trong chung cư này kết quả là chú Đại trong chung cư này kết quả là chú Đại trong chung cư này kết quả là chú Đại đang đánh mặt trưởng thì cảnh sát xông đang đánh mặt trưởng thì cảnh sát xông đang đánh mặt trưởng thì cảnh sát xông vào nhóm cổ phía đằng sau anh tinh cũng vào nhóm cổ phía đằng sau anh tinh cũng vào nhóm cổ phía đằng sau anh tinh cũng tới cháu này Chú ba ơi giận tức chú đặt tới cháu này Chú ba ơi giận tức chú đặt tới cháu này Chú ba ơi giận tức chú đặt lên cơn bạo bệnh thấy ai biết người đó lên cơn bạo bệnh thấy ai biết người đó lên cơn bạo bệnh thấy ai biết người đó vừa hết Xong cân thì anh tinh lại gọi vừa hết Xong cân thì anh tinh lại gọi vừa hết Xong cân thì anh tinh lại gọi chú Ba tiếc chỉ khổ thân anh cảnh sát chú Ba tiếc chỉ khổ thân anh cảnh sát chú Ba tiếc chỉ khổ thân anh cảnh sát chả biết tính sao cô hàng xóm thấy vậy chả biết tính sao cô hàng xóm thấy vậy chả biết tính sao cô hàng xóm thấy vậy Hiện này sinh ý định xấu hổ đúng lúc bay Hiện này sinh ý định xấu hổ đúng lúc bay Hiện này sinh ý định xấu hổ đúng lúc bay ngược ra thì chú lại hết lên cơn lạnh ngược ra thì chú lại hết lên cơn lạnh ngược ra thì chú lại hết lên cơn lạnh đây xin lỗi nha Xin lỗi nha thiệt là xấu đây xin lỗi nha Xin lỗi nha thiệt là xấu đây xin lỗi nha Xin lỗi nha thiệt là xấu hổ quá đi Cảnh sát nhận ra không phải hổ quá đi Cảnh sát nhận ra không phải hổ quá đi Cảnh sát nhận ra không phải lên cũng đi về bất chợt anh kêu em bé lên cũng đi về bất chợt anh kêu em bé lên cũng đi về bất chợt anh kêu em bé bên kia coi chừng đánh ngã hóa ra là bên kia coi chừng đánh ngã hóa ra là bên kia coi chừng đánh ngã hóa ra là trâu tranh chỉ có thể nhỉ những thứ quần trâu tranh chỉ có thể nhỉ những thứ quần trâu tranh chỉ có thể nhỉ những thứ quần tao màu gì chưa có mặc quần xì đâu chú tao màu gì chưa có mặc quần xì đâu chú tao màu gì chưa có mặc quần xì đâu chú Đạt bất ngờ hết đám bài xuống hỏi kết Đạt bất ngờ hết đám bài xuống hỏi kết Đạt bất ngờ hết đám bài xuống hỏi kết quả lại đúng là một trăm phần trăm mà có quả lại đúng là một trăm phần trăm mà có quả lại đúng là một trăm phần trăm mà có khả năng như vậy thì công việc của mình khả năng như vậy thì công việc của mình khả năng như vậy thì công việc của mình tốt chứ à Người ta cho cháu làm hải quan tốt chứ à Người ta cho cháu làm hải quan tốt chứ à Người ta cho cháu làm hải quan để soi hành lý đến khi người ta mua máy để soi hành lý đến khi người ta mua máy để soi hành lý đến khi người ta mua máy x-quang thế là xong bị đuổi việc đó ạ x-quang thế là xong bị đuổi việc đó ạ x-quang thế là xong bị đuổi việc đó ạ xong người ta như thế nhỉ mày theo tao xong người ta như thế nhỉ mày theo tao xong người ta như thế nhỉ mày theo tao đi đánh cờ bạc đảm bảo cả đời sung sướng đi đánh cờ bạc đảm bảo cả đời sung sướng đi đánh cờ bạc đảm bảo cả đời sung sướng lập tức dậy anh anh tin về họ đánh của lập tức dậy anh anh tin về họ đánh của lập tức dậy anh anh tin về họ đánh của bạn rồi dẫn đi đánh tài xỉu do nhìn bạn rồi dẫn đi đánh tài xỉu do nhìn bạn rồi dẫn đi đánh tài xỉu do nhìn xuyên thấu nên đánh tới đầu tháng tới đó xuyên thấu nên đánh tới đầu tháng tới đó xuyên thấu nên đánh tới đầu tháng tới đó khiến chủ sòng bài bắt đầu ngán ngẩm đặt khiến chủ sòng bài bắt đầu ngán ngẩm đặt khiến chủ sòng bài bắt đầu ngán ngẩm đặt ở đâu thì tất cả mọi người cũng đặt theo ở đâu thì tất cả mọi người cũng đặt theo ở đâu thì tất cả mọi người cũng đặt theo đó nên chú đạp phải cố tình qua để nhà đó nên chú đạp phải cố tình qua để nhà đó nên chú đạp phải cố tình qua để nhà cái lỗ dập kết quả là bị mọi người làm cái lỗ dập kết quả là bị mọi người làm cái lỗ dập kết quả là bị mọi người làm cho tính mạng chạy xuống dưới rồi lại bị cho tính mạng chạy xuống dưới rồi lại bị cho tính mạng chạy xuống dưới rồi lại bị nhà cái Đánh tím hoa cái mắt còn lại nhà cái Đánh tím hoa cái mắt còn lại nhà cái Đánh tím hoa cái mắt còn lại nhưng chú vẫn nhiều mình khi khám xanh nhưng chú vẫn nhiều mình khi khám xanh nhưng chú vẫn nhiều mình khi khám xanh Vinh vào tình huống nguy cấp năng lực Vinh vào tình huống nguy cấp năng lực Vinh vào tình huống nguy cấp năng lực của Châu Tinh Trì bắt đầu xuất hiện đánh của Châu Tinh Trì bắt đầu xuất hiện đánh của Châu Tinh Trì bắt đầu xuất hiện đánh thử nhạt giống Lý Tiểu Long trong vài thử nhạt giống Lý Tiểu Long trong vài thử nhạt giống Lý Tiểu Long trong vài nốt nhạc ngắn gọn đã hạ được tất cả nốt nhạc ngắn gọn đã hạ được tất cả nốt nhạc ngắn gọn đã hạ được tất cả nhưng thôi chạy trước đã gửi kia nó kéo nhưng thôi chạy trước đã gửi kia nó kéo nhưng thôi chạy trước đã gửi kia nó kéo tới đừng quá rồi anh tinh chạy ra ngoài tới đừng quá rồi anh tinh chạy ra ngoài tới đừng quá rồi anh tinh chạy ra ngoài đường nhảy vội lên một xe mui trần bất đường nhảy vội lên một xe mui trần bất đường nhảy vội lên một xe mui trần bất ngờ hai tài xế lại là một cô gái xinh ngờ hai tài xế lại là một cô gái xinh ngờ hai tài xế lại là một cô gái xinh đẹp thế mà vẫn có một tuổi ô tô đuổi đẹp thế mà vẫn có một tuổi ô tô đuổi đẹp thế mà vẫn có một tuổi ô tô đuổi theo đằng sau chạy một hồi hết xăng liền theo đằng sau chạy một hồi hết xăng liền theo đằng sau chạy một hồi hết xăng liền bị nám kia dồn vào đường cùng hóa ra là bị nám kia dồn vào đường cùng hóa ra là bị nám kia dồn vào đường cùng hóa ra là do Trương Mẫn vừa rét đại ca của tụi nó do Trương Mẫn vừa rét đại ca của tụi nó do Trương Mẫn vừa rét đại ca của tụi nó anh mở ra để bảo vệ cô gái Nhưng không anh mở ra để bảo vệ cô gái Nhưng không anh mở ra để bảo vệ cô gái Nhưng không ngờ võ công của Trương Mẫn Cao Cường chủ ngờ võ công của Trương Mẫn Cao Cường chủ ngờ võ công của Trương Mẫn Cao Cường chủ động đánh lại tự chia lại trên đại ca động đánh lại tự chia lại trên đại ca động đánh lại tự chia lại trên đại ca của Trương Mẫn cũng tới hỗ trợ hai người của Trương Mẫn cũng tới hỗ trợ hai người của Trương Mẫn cũng tới hỗ trợ hai người này võ công thật là Cao Cường đánh tới này võ công thật là Cao Cường đánh tới này võ công thật là Cao Cường đánh tới đâu Quân định nằm gục tới đó khiến anh đâu Quân định nằm gục tới đó khiến anh đâu Quân định nằm gục tới đó khiến anh Vinh cũng chả phải động tay chân gì hết Vinh cũng chả phải động tay chân gì hết Vinh cũng chả phải động tay chân gì hết đúng và phút sau đánh gục tất cả rồi kéo đúng và phút sau đánh gục tất cả rồi kéo đúng và phút sau đánh gục tất cả rồi kéo chương vẫn lên xe rồi đi anh chỉ hỏi tên chương vẫn lên xe rồi đi anh chỉ hỏi tên chương vẫn lên xe rồi đi anh chỉ hỏi tên cô gái lại mẫu cô còn có một nốt ruồi cô gái lại mẫu cô còn có một nốt ruồi cô gái lại mẫu cô còn có một nốt ruồi sau tướng dưới cánh tay trước khăn caro sau tướng dưới cánh tay trước khăn caro sau tướng dưới cánh tay trước khăn caro rồi lại quả thực có mùi thơm ngàn hóa ra rồi lại quả thực có mùi thơm ngàn hóa ra rồi lại quả thực có mùi thơm ngàn hóa ra hai người này là bảo vệ của Vua Cờ Bạc hai người này là bảo vệ của Vua Cờ Bạc hai người này là bảo vệ của Vua Cờ Bạc Hồng Kông bên trong đang giao chiến với Hồng Kông bên trong đang giao chiến với Hồng Kông bên trong đang giao chiến với vua cờ bạc Đài Loan lưu trấn Vỹ cả hai vua cờ bạc Đài Loan lưu trấn Vỹ cả hai vua cờ bạc Đài Loan lưu trấn Vỹ cả hai dắt tay trong một ván bài Phía vua cờ dắt tay trong một ván bài Phía vua cờ dắt tay trong một ván bài Phía vua cờ bạc lưu trấn Vỹ là thùng phá sảnh cứ bạc lưu trấn Vỹ là thùng phá sảnh cứ bạc lưu trấn Vỹ là thùng phá sảnh cứ nghĩ mình thắng Nhưng không ngờ Hồng nghĩ mình thắng Nhưng không ngờ Hồng nghĩ mình thắng Nhưng không ngờ Hồng Quang còn là thùng phá sảnh cao hơn cả Quang còn là thùng phá sảnh cao hơn cả Quang còn là thùng phá sảnh cao hơn cả hai lại hẹn Quyết chiến tại giải quốc tế hai lại hẹn Quyết chiến tại giải quốc tế hai lại hẹn Quyết chiến tại giải quốc tế vào tháng sau doãn-chí-bình lúc này cũng vào tháng sau doãn-chí-bình lúc này cũng vào tháng sau doãn-chí-bình lúc này cũng kể lại câu chuyện năng lực của anh tinh kể lại câu chuyện năng lực của anh tinh kể lại câu chuyện năng lực của anh tinh cho Hồng quanh nghe sáng hôm sau chú Đạt cho Hồng quanh nghe sáng hôm sau chú Đạt cho Hồng quanh nghe sáng hôm sau chú Đạt dẫn hành tinh tới trường đua ngựa để cá dẫn hành tinh tới trường đua ngựa để cá dẫn hành tinh tới trường đua ngựa để cá cược anh xem qua rồi kêu con số 7 sẽ đạt cược anh xem qua rồi kêu con số 7 sẽ đạt cược anh xem qua rồi kêu con số 7 sẽ đạt giải nhất trong khi những người khác giải nhất trong khi những người khác giải nhất trong khi những người khác điều rằng con đó báo chí viết nó yếu Sửu điều rằng con đó báo chí viết nó yếu Sửu điều rằng con đó báo chí viết nó yếu Sửu chú Đạt thông tin lên đi mua con số 62 chú Đạt thông tin lên đi mua con số 62 chú Đạt thông tin lên đi mua con số 62 cô chú ở cùng cũng đến mua vé số và kết cô chú ở cùng cũng đến mua vé số và kết cô chú ở cùng cũng đến mua vé số và kết quả bị thua chúng là thấy con số 7 rẻ quả bị thua chúng là thấy con số 7 rẻ quả bị thua chúng là thấy con số 7 rẻ nhất này mới tin Ừ anh tên nhìn biết con nhất này mới tin Ừ anh tên nhìn biết con nhất này mới tin Ừ anh tên nhìn biết con số 9 Thắng nên ghi vào giấy cho chú Đại số 9 Thắng nên ghi vào giấy cho chú Đại số 9 Thắng nên ghi vào giấy cho chú Đại tiếc rằng đến khi chú chở ra xem lại tiếc rằng đến khi chú chở ra xem lại tiếc rằng đến khi chú chở ra xem lại thành con số sáu mà đám người xung quanh thành con số sáu mà đám người xung quanh thành con số sáu mà đám người xung quanh cũng ngồi theo chú đã hết nữa phía hai cũng ngồi theo chú đã hết nữa phía hai cũng ngồi theo chú đã hết nữa phía hai cô chú cùng ngạc bị thua hết tiền chữa cô chú cùng ngạc bị thua hết tiền chữa cô chú cùng ngạc bị thua hết tiền chữa bệnh chữa tìm cho đứa cháu anh thanh bệnh chữa tìm cho đứa cháu anh thanh bệnh chữa tìm cho đứa cháu anh thanh liền tiêu đưa vé cho cháu rồi Ngồi vẫn liền tiêu đưa vé cho cháu rồi Ngồi vẫn liền tiêu đưa vé cho cháu rồi Ngồi vẫn công quả thực tấm vé của anh hai cô chú công quả thực tấm vé của anh hai cô chú công quả thực tấm vé của anh hai cô chú làm biến đổi thành váy chiến thắng trong làm biến đổi thành váy chiến thắng trong làm biến đổi thành váy chiến thắng trong khi chú Đạt mua nhầm vé thì lại không khi chú Đạt mua nhầm vé thì lại không khi chú Đạt mua nhầm vé thì lại không hết tiền chú đã thấy vậy liền kêu chả hết tiền chú đã thấy vậy liền kêu chả hết tiền chú đã thấy vậy liền kêu chả tiếc cho cháu hành chính nhưng Phát tiếc cho cháu hành chính nhưng Phát tiếc cho cháu hành chính nhưng Phát không xong cháu phải nghỉ một tháng mới không xong cháu phải nghỉ một tháng mới không xong cháu phải nghỉ một tháng mới hồi lại được về nhà cô hàng xóm cũng bị hồi lại được về nhà cô hàng xóm cũng bị hồi lại được về nhà cô hàng xóm cũng bị đưa cháu sang cảm ơn cô Cháu nghe truyện đưa cháu sang cảm ơn cô Cháu nghe truyện đưa cháu sang cảm ơn cô Cháu nghe truyện cũng đến nhờ chút việc muốn anh tinh cũng đến nhờ chút việc muốn anh tinh cũng đến nhờ chút việc muốn anh tinh dùng công năng sử qua bộ ngực cho nó lớn dùng công năng sử qua bộ ngực cho nó lớn dùng công năng sử qua bộ ngực cho nó lớn thêm chút nữa Vậy thì đợi một tháng nữa thêm chút nữa Vậy thì đợi một tháng nữa thêm chút nữa Vậy thì đợi một tháng nữa nha lúc sau buộc cờ và Hồng Quang cũng nha lúc sau buộc cờ và Hồng Quang cũng nha lúc sau buộc cờ và Hồng Quang cũng đưa thiệp mời tới làm việc cho ông chú đưa thiệp mời tới làm việc cho ông chú đưa thiệp mời tới làm việc cho ông chú đặt liền biểu diễn nghệ thuật 6 bài để đặt liền biểu diễn nghệ thuật 6 bài để đặt liền biểu diễn nghệ thuật 6 bài để anh tinh học theo Hood đã lấy được Cả anh tinh học theo Hood đã lấy được Cả anh tinh học theo Hood đã lấy được Cả vốn là ác hay thêm cho hai bộ áo vest vốn là ác hay thêm cho hai bộ áo vest vốn là ác hay thêm cho hai bộ áo vest đen sì cộng thêm tính lên cho nó ngủ đen sì cộng thêm tính lên cho nó ngủ đen sì cộng thêm tính lên cho nó ngủ giống hệt Đỗ Thánh còn phải xem vi học giống hệt Đỗ Thánh còn phải xem vi học giống hệt Đỗ Thánh còn phải xem vi học theo phong cách đi cực trọng của thần theo phong cách đi cực trọng của thần theo phong cách đi cực trọng của thần bài nữa ở phía này Hồng Quang cũng đã bài nữa ở phía này Hồng Quang cũng đã bài nữa ở phía này Hồng Quang cũng đã đợi sẵn tại nhà khoa thường anh danh đợi sẵn tại nhà khoa thường anh danh đợi sẵn tại nhà khoa thường anh danh xuất hiện đi để Thần Bài còn tạo dáng đi xuất hiện đi để Thần Bài còn tạo dáng đi xuất hiện đi để Thần Bài còn tạo dáng đi chậm chuẩn chỉ trong video nữa mà không chậm chuẩn chỉ trong video nữa mà không chậm chuẩn chỉ trong video nữa mà không biết rằng đó là hiệu ứng quay chậm mà biết rằng đó là hiệu ứng quay chậm mà biết rằng đó là hiệu ứng quay chậm mà thôi Đúng là anh hùng xuất thiếu niên đi thôi Đúng là anh hùng xuất thiếu niên đi thôi Đúng là anh hùng xuất thiếu niên đi đứng cũng khác người 367 cũng trai làm đứng cũng khác người 367 cũng trai làm đứng cũng khác người 367 cũng trai làm giống Làm sao để lấy bốn lá áo dài cho giống Làm sao để lấy bốn lá áo dài cho giống Làm sao để lấy bốn lá áo dài cho giống chú đạt bây giờ nghỉ ở đây Thực ra giống chú đạt bây giờ nghỉ ở đây Thực ra giống chú đạt bây giờ nghỉ ở đây Thực ra là chưa biến mất không có lãi nào cả là chưa biến mất không có lãi nào cả là chưa biến mất không có lãi nào cả Hồng Quang cho anh Vinh 500.000 nếu thua Hồng Quang cho anh Vinh 500.000 nếu thua Hồng Quang cho anh Vinh 500.000 nếu thua thì không sao nếu thắng thì được cầm về thì không sao nếu thắng thì được cầm về thì không sao nếu thắng thì được cầm về hết rồi hắn vào trong phòng để theo dõi hết rồi hắn vào trong phòng để theo dõi hết rồi hắn vào trong phòng để theo dõi camera theo sát từng cử chỉ của Châu camera theo sát từng cử chỉ của Châu camera theo sát từng cử chỉ của Châu Tinh Trì anh tinh là người xóc đĩa trước Tinh Trì anh tinh là người xóc đĩa trước Tinh Trì anh tinh là người xóc đĩa trước nhưng làm lỗ quá mất hết cả xúc xắc đi nhưng làm lỗ quá mất hết cả xúc xắc đi nhưng làm lỗ quá mất hết cả xúc xắc đi rồi thôi lần sau cầm vỏ cho nó làm tóc rồi thôi lần sau cầm vỏ cho nó làm tóc rồi thôi lần sau cầm vỏ cho nó làm tóc xong cứ ngỡ là ngon không ngờ đối thủ xong cứ ngỡ là ngon không ngờ đối thủ xong cứ ngỡ là ngon không ngờ đối thủ lại đoán trúng phóc khiến anh vất 50.000 lại đoán trúng phóc khiến anh vất 50.000 lại đoán trúng phóc khiến anh vất 50.000 đến lượt anh kinh lại đoán nhầm sai kết đến lượt anh kinh lại đoán nhầm sai kết đến lượt anh kinh lại đoán nhầm sai kết quả Bởi anh đã bị mất hết công lực rồi quả Bởi anh đã bị mất hết công lực rồi quả Bởi anh đã bị mất hết công lực rồi Mà toán sau cô gái giấu hết và nói đúng Mà toán sau cô gái giấu hết và nói đúng Mà toán sau cô gái giấu hết và nói đúng thế là tiền anh tinh cũng mất sạch Sông thế là tiền anh tinh cũng mất sạch Sông thế là tiền anh tinh cũng mất sạch Sông lại ít tiền cũng không được Thằng kia lại ít tiền cũng không được Thằng kia lại ít tiền cũng không được Thằng kia cũng ngồi giờ hết Hồng Quang kiên trì cũng ngồi giờ hết Hồng Quang kiên trì cũng ngồi giờ hết Hồng Quang kiên trì chịu tỉnh ngộ ra đưa tiếp thanhvinh chịu tỉnh ngộ ra đưa tiếp thanhvinh chịu tỉnh ngộ ra đưa tiếp thanhvinh 500.000 nữa quả thường ánh mắt đắm đuối 500.000 nữa quả thường ánh mắt đắm đuối 500.000 nữa quả thường ánh mắt đắm đuối rồi làm người ấy đã khiến anh thổn thức rồi làm người ấy đã khiến anh thổn thức rồi làm người ấy đã khiến anh thổn thức công lực lập tức được hồi phục nhìn thấu công lực lập tức được hồi phục nhìn thấu công lực lập tức được hồi phục nhìn thấu cái góc tuổi thơ đầu tháng tới đó vua cờ cái góc tuổi thơ đầu tháng tới đó vua cờ cái góc tuổi thơ đầu tháng tới đó vua cờ và cũng lập tức nhìn ra anh tinh đã và cũng lập tức nhìn ra anh tinh đã và cũng lập tức nhìn ra anh tinh đã thích mộng nhưng mà cái cô gái tây này thích mộng nhưng mà cái cô gái tây này thích mộng nhưng mà cái cô gái tây này không biết xóc đĩa hay là sóc bưởi nữa không biết xóc đĩa hay là sóc bưởi nữa không biết xóc đĩa hay là sóc bưởi nữa chơi một lát sau mới cô gái cũng thua chơi một lát sau mới cô gái cũng thua chơi một lát sau mới cô gái cũng thua hết tiền Thần Bài Siêu hi vọng sẽ được hết tiền Thần Bài Siêu hi vọng sẽ được hết tiền Thần Bài Siêu hi vọng sẽ được hợp tác chứ đặt rồi anh tinh đi ra phải hợp tác chứ đặt rồi anh tinh đi ra phải hợp tác chứ đặt rồi anh tinh đi ra phải làm cao rồi kêu chắc nó sẽ gọi khi Thần làm cao rồi kêu chắc nó sẽ gọi khi Thần làm cao rồi kêu chắc nó sẽ gọi khi Thần Bài nói rằng không cần ép nào quá Hãy để Bài nói rằng không cần ép nào quá Hãy để Bài nói rằng không cần ép nào quá Hãy để nó nhập cuộc từ từ Thế là hai chú cháu nó nhập cuộc từ từ Thế là hai chú cháu nó nhập cuộc từ từ Thế là hai chú cháu giờ đi mà chẳng thì cầm Đồng tiền nào cả giờ đi mà chẳng thì cầm Đồng tiền nào cả giờ đi mà chẳng thì cầm Đồng tiền nào cả vua cờ bạc Đài Loan có nội gián bên Hồng vua cờ bạc Đài Loan có nội gián bên Hồng vua cờ bạc Đài Loan có nội gián bên Hồng quan nên cũng biết chuyện liền mời anh quan nên cũng biết chuyện liền mời anh quan nên cũng biết chuyện liền mời anh đến Để ký hợp đồng hợp tác phía Hồng đến Để ký hợp đồng hợp tác phía Hồng đến Để ký hợp đồng hợp tác phía Hồng Khoảng lúc sau cũng mặc được nội gián Khoảng lúc sau cũng mặc được nội gián Khoảng lúc sau cũng mặc được nội gián liền ra lệnh giết hết cả đám tụi kia cho liền ra lệnh giết hết cả đám tụi kia cho liền ra lệnh giết hết cả đám tụi kia cho hỏi thi đấu trong khi mấy người bên này hỏi thi đấu trong khi mấy người bên này hỏi thi đấu trong khi mấy người bên này còn chưa biết chuyện thì tụi kia đã cho còn chưa biết chuyện thì tụi kia đã cho còn chưa biết chuyện thì tụi kia đã cho người đến xả súng loạn xạ quân địch chết người đến xả súng loạn xạ quân địch chết người đến xả súng loạn xạ quân địch chết ba quân ta chết phía ngoài cũng phục ba quân ta chết phía ngoài cũng phục ba quân ta chết phía ngoài cũng phục kích hàng trăm thắng áo đen kích hàng trăm thắng áo đen kích hàng trăm thắng áo đen doãn-chí-bình cùng nhỉ mộng cũng được doãn-chí-bình cùng nhỉ mộng cũng được doãn-chí-bình cùng nhỉ mộng cũng được phái tới khiến đội áo trắng bị bắn chết phái tới khiến đội áo trắng bị bắn chết phái tới khiến đội áo trắng bị bắn chết vô số thiệt hại vô kể đúng lúc vụ cờ bạc vô số thiệt hại vô kể đúng lúc vụ cờ bạc vô số thiệt hại vô kể đúng lúc vụ cờ bạc Đài Loan bị ép vào đường cùng thì có Đài Loan bị ép vào đường cùng thì có Đài Loan bị ép vào đường cùng thì có người giải cứu nó chính là một hùng dũng người giải cứu nó chính là một hùng dũng người giải cứu nó chính là một hùng dũng xông lên từng viên từng viên khiến đám xông lên từng viên từng viên khiến đám xông lên từng viên từng viên khiến đám kia chất sạch 2 tay 2 súng thóc tới đầu kia chất sạch 2 tay 2 súng thóc tới đầu kia chất sạch 2 tay 2 súng thóc tới đầu đạn bắn ra rồi đó Hóa ra Cô này chính là đạn bắn ra rồi đó Hóa ra Cô này chính là đạn bắn ra rồi đó Hóa ra Cô này chính là em gái của vua hoặc Đài Loan Nhưng không em gái của vua hoặc Đài Loan Nhưng không em gái của vua hoặc Đài Loan Nhưng không ngờ doãn-chí-bình lại khống chế được lúc ngờ doãn-chí-bình lại khống chế được lúc ngờ doãn-chí-bình lại khống chế được lúc này bất ngờ có kẻ sắp bắn láng + phải này bất ngờ có kẻ sắp bắn láng + phải này bất ngờ có kẻ sắp bắn láng + phải đạt Doãn chính mình đi để rất đây này đạt Doãn chính mình đi để rất đây này đạt Doãn chính mình đi để rất đây này rồi bán quay do của chính mình Hãy tha rồi bán quay do của chính mình Hãy tha rồi bán quay do của chính mình Hãy tha cho hắn thì hắn đã từng cứu em quân địch cho hắn thì hắn đã từng cứu em quân địch cho hắn thì hắn đã từng cứu em quân địch lại kéo tới đâu hơn nữa khiến đám người lại kéo tới đâu hơn nữa khiến đám người lại kéo tới đâu hơn nữa khiến đám người phải chạy hết lên tầng thượng rồi ba phải chạy hết lên tầng thượng rồi ba phải chạy hết lên tầng thượng rồi ba người liều mình nhảy xuống dưới chỉ còn người liều mình nhảy xuống dưới chỉ còn người liều mình nhảy xuống dưới chỉ còn chú Đạt vải mỏng Hai người cùng nhảy chú Đạt vải mỏng Hai người cùng nhảy chú Đạt vải mỏng Hai người cùng nhảy xuống thế anh giữ lấy cô gái để chúng xuống thế anh giữ lấy cô gái để chúng xuống thế anh giữ lấy cô gái để chúng mình hơi to Anh đúng là cái đồ mắc dịch mình hơi to Anh đúng là cái đồ mắc dịch mình hơi to Anh đúng là cái đồ mắc dịch này nhá cả nhóm lập tức lên thuyền bỏ này nhá cả nhóm lập tức lên thuyền bỏ này nhá cả nhóm lập tức lên thuyền bỏ chạy ra ngoài khơi khác nạ chỉ sang ngày chạy ra ngoài khơi khác nạ chỉ sang ngày chạy ra ngoài khơi khác nạ chỉ sang ngày mai là đến ngày thi đấu quốc tế nhưng mai là đến ngày thi đấu quốc tế nhưng mai là đến ngày thi đấu quốc tế nhưng anh thanh chỉ mơ màng tới mộng mà thôi anh thanh chỉ mơ màng tới mộng mà thôi anh thanh chỉ mơ màng tới mộng mà thôi chú đã đành phải bầy cho rằng sau tỉnh chú đã đành phải bầy cho rằng sau tỉnh chú đã đành phải bầy cho rằng sau tỉnh thấy nhộng rồi Chỉ cần thắng bài Ngày thấy nhộng rồi Chỉ cần thắng bài Ngày thấy nhộng rồi Chỉ cần thắng bài Ngày mai thì tao dẫn đi gặp cô ấy đến ngày mai thì tao dẫn đi gặp cô ấy đến ngày mai thì tao dẫn đi gặp cô ấy đến ngày thi đấu phô bày vòng quanh đánh thắng thi đấu phô bày vòng quanh đánh thắng thi đấu phô bày vòng quanh đánh thắng liên tục phía bên này anh tinh cũng chơi liên tục phía bên này anh tinh cũng chơi liên tục phía bên này anh tinh cũng chơi đầu tháng đó cứ hết nhàng lại được đi đầu tháng đó cứ hết nhàng lại được đi đầu tháng đó cứ hết nhàng lại được đi chơi vậy mà cuộc đời đẹp như suy nghĩ chơi vậy mà cuộc đời đẹp như suy nghĩ chơi vậy mà cuộc đời đẹp như suy nghĩ của kẻ tâm thần sự nghiệp thì thăng tiến của kẻ tâm thần sự nghiệp thì thăng tiến của kẻ tâm thần sự nghiệp thì thăng tiến tình yêu thì được hoa chẳng mấy chốc đã tình yêu thì được hoa chẳng mấy chốc đã tình yêu thì được hoa chẳng mấy chốc đã tiến sâu vào vòng trong giải đấu chỉ có tiến sâu vào vòng trong giải đấu chỉ có tiến sâu vào vòng trong giải đấu chỉ có hiểu đi đâu chơi cũng có hàng tá người hiểu đi đâu chơi cũng có hàng tá người hiểu đi đâu chơi cũng có hàng tá người bảo vệ từng bước từng bước đi theo ý hệ bảo vệ từng bước từng bước đi theo ý hệ bảo vệ từng bước từng bước đi theo ý hệ Dung đi Anh Thanh bực bội nấm này tính Dung đi Anh Thanh bực bội nấm này tính Dung đi Anh Thanh bực bội nấm này tính hết mặt thần bài kêu vậy thì thôi Không hết mặt thần bài kêu vậy thì thôi Không hết mặt thần bài kêu vậy thì thôi Không bảo vệ nữa nhưng đặt hàng kêu em họ đang bảo vệ nữa nhưng đặt hàng kêu em họ đang bảo vệ nữa nhưng đặt hàng kêu em họ đang làm gái gọi đến để bảo vệ cho thằng Sáu làm gái gọi đến để bảo vệ cho thằng Sáu làm gái gọi đến để bảo vệ cho thằng Sáu tinh Tối hôm đó Đang khi hẹn hò với Mộng tinh Tối hôm đó Đang khi hẹn hò với Mộng tinh Tối hôm đó Đang khi hẹn hò với Mộng tại một quán cà phê mất trợ có kẻ đến ám tại một quán cà phê mất trợ có kẻ đến ám tại một quán cà phê mất trợ có kẻ đến ám sát mai là cô gái gọi chú Đạt thuê còn sát mai là cô gái gọi chú Đạt thuê còn sát mai là cô gái gọi chú Đạt thuê còn ra tay cứu giúp nhưng bụng lại bị Doãn ra tay cứu giúp nhưng bụng lại bị Doãn ra tay cứu giúp nhưng bụng lại bị Doãn Chí Bình khống chế đưa đi mất rồi phải Chí Bình khống chế đưa đi mất rồi phải Chí Bình khống chế đưa đi mất rồi phải lên trong mấy cô gái gọi cũng hạ hết lên trong mấy cô gái gọi cũng hạ hết lên trong mấy cô gái gọi cũng hạ hết được đám còn lại anh Vinh cũng ra tay được đám còn lại anh Vinh cũng ra tay được đám còn lại anh Vinh cũng ra tay đấm một quả xuyên gửi chú ra hạ gục kẻ đấm một quả xuyên gửi chú ra hạ gục kẻ đấm một quả xuyên gửi chú ra hạ gục kẻ đằng sau mỗi điều chú đã hơi sủi bọt nét đằng sau mỗi điều chú đã hơi sủi bọt nét đằng sau mỗi điều chú đã hơi sủi bọt nét một tí Hôm sau thi đấu bán kết nhưng anh một tí Hôm sau thi đấu bán kết nhưng anh một tí Hôm sau thi đấu bán kết nhưng anh anh bệnh không tới bởi vì không tìm được anh bệnh không tới bởi vì không tìm được anh bệnh không tới bởi vì không tìm được kỳ vọng thì có đáng cũng thua mà trong kỳ vọng thì có đáng cũng thua mà trong kỳ vọng thì có đáng cũng thua mà trong khi này nhộng đang bị giam giữ tại một khi này nhộng đang bị giam giữ tại một khi này nhộng đang bị giam giữ tại một ngôi nhà hoang Còn anh thì cứ thẩn thơ ngôi nhà hoang Còn anh thì cứ thẩn thơ ngôi nhà hoang Còn anh thì cứ thẩn thơ thất tình ở nhà chú là đành phải dùng thất tình ở nhà chú là đành phải dùng thất tình ở nhà chú là đành phải dùng ảnh Quyết hai năm sau thì đôi mắt nhìn ảnh Quyết hai năm sau thì đôi mắt nhìn ảnh Quyết hai năm sau thì đôi mắt nhìn mộng sẽ thay đổi như này 5 năm nữa cái mộng sẽ thay đổi như này 5 năm nữa cái mộng sẽ thay đổi như này 5 năm nữa cái miệng cũng gửi nhiều mà đội xanh thì miệng cũng gửi nhiều mà đội xanh thì miệng cũng gửi nhiều mà đội xanh thì khác còn cái mũi không bị lão hóa và đây khác còn cái mũi không bị lão hóa và đây khác còn cái mũi không bị lão hóa và đây chính lại mộng của tương lai chính lại mộng của tương lai chính lại mộng của tương lai Nhìn mày như vậy là tao biết mày không Nhìn mày như vậy là tao biết mày không Nhìn mày như vậy là tao biết mày không yêu thì học nữa rồi mày chị yêu vì nhan yêu thì học nữa rồi mày chị yêu vì nhan yêu thì học nữa rồi mày chị yêu vì nhan sắc nó thôi còn nếu yêu thật lòng thì sắc nó thôi còn nếu yêu thật lòng thì sắc nó thôi còn nếu yêu thật lòng thì mày phải xuất hiện nhan sắc tương lai mày phải xuất hiện nhan sắc tương lai mày phải xuất hiện nhan sắc tương lai của nó chứ vẫn thương like ô vào đi anh của nó chứ vẫn thương like ô vào đi anh của nó chứ vẫn thương like ô vào đi anh Vinh cũng cố gắng hết sức tiến tới nhưng Vinh cũng cố gắng hết sức tiến tới nhưng Vinh cũng cố gắng hết sức tiến tới nhưng không ổn không ổn đâu chú đà ngoại hình không ổn không ổn đâu chú đà ngoại hình không ổn không ổn đâu chú đà ngoại hình là một chuyện nhưng có cái mùi gì đó hơi là một chuyện nhưng có cái mùi gì đó hơi là một chuyện nhưng có cái mùi gì đó hơi lắm chứ Đạt đánh kéo vào nhà thủy tinh lắm chứ Đạt đánh kéo vào nhà thủy tinh lắm chứ Đạt đánh kéo vào nhà thủy tinh dầu nước hoa Dubai còn cho thêm cái nốt dầu nước hoa Dubai còn cho thêm cái nốt dầu nước hoa Dubai còn cho thêm cái nốt ruồi dưới cánh tay nữa anh Vinh vì thế ruồi dưới cánh tay nữa anh Vinh vì thế ruồi dưới cánh tay nữa anh Vinh vì thế cũng chấp nhận đi chơi cùng Nhưng anh cứ cũng chấp nhận đi chơi cùng Nhưng anh cứ cũng chấp nhận đi chơi cùng Nhưng anh cứ bắt chị Sáu giờ cái nách lên để anh tâm bắt chị Sáu giờ cái nách lên để anh tâm bắt chị Sáu giờ cái nách lên để anh tâm sự với cái nốt ruồi sau đúng một ngày sự với cái nốt ruồi sau đúng một ngày sự với cái nốt ruồi sau đúng một ngày vất vả đi chơi về chiến cánh tay của chị vất vả đi chơi về chiến cánh tay của chị vất vả đi chơi về chiến cánh tay của chị 60 hạ xuống nổi nữa Nhưng dù sao không 60 hạ xuống nổi nữa Nhưng dù sao không 60 hạ xuống nổi nữa Nhưng dù sao không khiến anh tin lấy lại được tinh thần khiến anh tin lấy lại được tinh thần khiến anh tin lấy lại được tinh thần thành công chiến thắng vòng bán kết mọi thành công chiến thắng vòng bán kết mọi thành công chiến thắng vòng bán kết mọi người cùng tổ chức họp báo cho trận người cùng tổ chức họp báo cho trận người cùng tổ chức họp báo cho trận chung kết cả hai đồng ý mỗi người bỏ chung kết cả hai đồng ý mỗi người bỏ chung kết cả hai đồng ý mỗi người bỏ thêm 100 triệu đô lá Góp thêm thế nhưng thêm 100 triệu đô lá Góp thêm thế nhưng thêm 100 triệu đô lá Góp thêm thế nhưng khi về đến nhà anh hàng xóm lại mắng khi về đến nhà anh hàng xóm lại mắng khi về đến nhà anh hàng xóm lại mắng chửi mày được thượng đế ban sao tài năng chửi mày được thượng đế ban sao tài năng chửi mày được thượng đế ban sao tài năng mà không kiếm tiền giúp người nghèo khổ mà không kiếm tiền giúp người nghèo khổ mà không kiếm tiền giúp người nghèo khổ lại chỉ thích kiếm tiền cô gái lời nói lại chỉ thích kiếm tiền cô gái lời nói lại chỉ thích kiếm tiền cô gái lời nói đúng khiến Hai chú cháu buồn bã ngồi đúng khiến Hai chú cháu buồn bã ngồi đúng khiến Hai chú cháu buồn bã ngồi thẫn thờ anh cũng chán đời Lấy hành lý thẫn thờ anh cũng chán đời Lấy hành lý thẫn thờ anh cũng chán đời Lấy hành lý bảo về quê nội mọi người cũng lại nhớ bảo về quê nội mọi người cũng lại nhớ bảo về quê nội mọi người cũng lại nhớ ngáo đi tình người vô tình nhận ra tay ngáo đi tình người vô tình nhận ra tay ngáo đi tình người vô tình nhận ra tay chân của Hồng Quang nên mắc xin gửi theo chân của Hồng Quang nên mắc xin gửi theo chân của Hồng Quang nên mắc xin gửi theo lát sau cũng theo giới được chỗ giam giữ lát sau cũng theo giới được chỗ giam giữ lát sau cũng theo giới được chỗ giam giữ cô vẫn phía bên này trận chung kết cờ cô vẫn phía bên này trận chung kết cờ cô vẫn phía bên này trận chung kết cờ bạc quốc tế cũng được bắt đầu nhưng bạc quốc tế cũng được bắt đầu nhưng bạc quốc tế cũng được bắt đầu nhưng không có anh tinh thì vua cờ bạc Đài không có anh tinh thì vua cờ bạc Đài không có anh tinh thì vua cờ bạc Đài Loan tính sau đây phía hai người vừa cứu Loan tính sau đây phía hai người vừa cứu Loan tính sau đây phía hai người vừa cứu được xương vẫn ra thì tội kia cũng phát được xương vẫn ra thì tội kia cũng phát được xương vẫn ra thì tội kia cũng phát hiện nên cô gái phải ra tay đánh gục bọn hiện nên cô gái phải ra tay đánh gục bọn hiện nên cô gái phải ra tay đánh gục bọn này giờ chỉ còn doãn-chí-bình ở lại này giờ chỉ còn doãn-chí-bình ở lại này giờ chỉ còn doãn-chí-bình ở lại Nhưng bây giờ anh đã thành người thoát Nhưng bây giờ anh đã thành người thoát Nhưng bây giờ anh đã thành người thoát rồi theo luật thi đấu nếu bên nào vắng rồi theo luật thi đấu nếu bên nào vắng rồi theo luật thi đấu nếu bên nào vắng mặt thì coi như bỏ cuộc và phải nhận mặt thì coi như bỏ cuộc và phải nhận mặt thì coi như bỏ cuộc và phải nhận thua trong khi đợi máy anh tinh còn chưa thua trong khi đợi máy anh tinh còn chưa thua trong khi đợi máy anh tinh còn chưa tìm được trọng tài cũng đồng ý rồi lại tìm được trọng tài cũng đồng ý rồi lại tìm được trọng tài cũng đồng ý rồi lại 10 phút nhưng mười phút cũng nhanh chóng 10 phút nhưng mười phút cũng nhanh chóng 10 phút nhưng mười phút cũng nhanh chóng sắp hết Đang thì trọng tài tuyên bố bên sắp hết Đang thì trọng tài tuyên bố bên sắp hết Đang thì trọng tài tuyên bố bên thắng cuộc là thì bất ngờ có người hô thắng cuộc là thì bất ngờ có người hô thắng cuộc là thì bất ngờ có người hô lên anh đã tới phong cách xuất hiện lại lên anh đã tới phong cách xuất hiện lại lên anh đã tới phong cách xuất hiện lại một lần nữa giống hệt thần bài Cứ từ từ một lần nữa giống hệt thần bài Cứ từ từ một lần nữa giống hệt thần bài Cứ từ từ và vứt cho mọi người hoàn vũ vỗ tay và vứt cho mọi người hoàn vũ vỗ tay và vứt cho mọi người hoàn vũ vỗ tay nhưng trước khi bắt đầu thì Hồng Quang nhưng trước khi bắt đầu thì Hồng Quang nhưng trước khi bắt đầu thì Hồng Quang sang bắt tay đưa cho anh Vinh bông tai sang bắt tay đưa cho anh Vinh bông tai sang bắt tay đưa cho anh Vinh bông tai của mộc chiến tranh chính mất hết tinh của mộc chiến tranh chính mất hết tinh của mộc chiến tranh chính mất hết tinh thần năng khiếu đặc biệt vì thế cũng mặt thần năng khiếu đặc biệt vì thế cũng mặt thần năng khiếu đặc biệt vì thế cũng mặt theo không nhìn tiền Ừ thì đánh đánh theo không nhìn tiền Ừ thì đánh đánh theo không nhìn tiền Ừ thì đánh đánh nhiều bộ phanh thôi ván này đầu tiên khá nhiều bộ phanh thôi ván này đầu tiên khá nhiều bộ phanh thôi ván này đầu tiên khá Thấp Hồng Quang tốt em 500.000 anh Vinh Thấp Hồng Quang tốt em 500.000 anh Vinh Thấp Hồng Quang tốt em 500.000 anh Vinh không cần xem bài lập tức tối hết Đây là không cần xem bài lập tức tối hết Đây là không cần xem bài lập tức tối hết Đây là cách đánh đòn tâm lý đối thụ kết quả là cách đánh đòn tâm lý đối thụ kết quả là cách đánh đòn tâm lý đối thụ kết quả là vua vài lập tức Quốc rồi làm gì dám theo vua vài lập tức Quốc rồi làm gì dám theo vua vài lập tức Quốc rồi làm gì dám theo ván thứ hai cũng vậy không cần xem bài ván thứ hai cũng vậy không cần xem bài ván thứ hai cũng vậy không cần xem bài Cứ lập tức xả láng đừng có giỡn nghe sao Cứ lập tức xả láng đừng có giỡn nghe sao Cứ lập tức xả láng đừng có giỡn nghe sao phải dày lắm rồi đấy Tất nhiên một người phải dày lắm rồi đấy Tất nhiên một người phải dày lắm rồi đấy Tất nhiên một người có trình độ cao hơn sẽ không bao giờ có trình độ cao hơn sẽ không bao giờ có trình độ cao hơn sẽ không bao giờ xách tay khi mới chỉ ra có 2 quân bài xách tay khi mới chỉ ra có 2 quân bài xách tay khi mới chỉ ra có 2 quân bài như vậy chả khác nào xong khoảng 50 50 như vậy chả khác nào xong khoảng 50 50 như vậy chả khác nào xong khoảng 50 50 với đối thủ sao đến một ván bài của Hồng với đối thủ sao đến một ván bài của Hồng với đối thủ sao đến một ván bài của Hồng Quang có quân khá đẹp Anh trên nhà mình Quang có quân khá đẹp Anh trên nhà mình Quang có quân khá đẹp Anh trên nhà mình thì vẫn vậy lúc nào cũng hết mình thời thì vẫn vậy lúc nào cũng hết mình thời thì vẫn vậy lúc nào cũng hết mình thời gian còn lại thì còn có 15 phút Nếu gian còn lại thì còn có 15 phút Nếu gian còn lại thì còn có 15 phút Nếu không theo thì cũng sẽ thua về số tiền không theo thì cũng sẽ thua về số tiền không theo thì cũng sẽ thua về số tiền mà thua cuộc suy đi tính lại một buổi mà thua cuộc suy đi tính lại một buổi mà thua cuộc suy đi tính lại một buổi xuất lại cũng đành phải theo giờ không xuất lại cũng đành phải theo giờ không xuất lại cũng đành phải theo giờ không bằng chị thật nữa thì coi ai lên Ai Xui bằng chị thật nữa thì coi ai lên Ai Xui bằng chị thật nữa thì coi ai lên Ai Xui Mà thôi mày Anh Vinh đã là ba là ác Mà thôi mày Anh Vinh đã là ba là ác Mà thôi mày Anh Vinh đã là ba là ác trong khi bài của Hồng quanh có thể là trong khi bài của Hồng quanh có thể là trong khi bài của Hồng quanh có thể là thùng phá sảnh liệu kết cục sẽ ra sao thùng phá sảnh liệu kết cục sẽ ra sao thùng phá sảnh liệu kết cục sẽ ra sao đây căng thẳng quá đi à soi con cuối thì đây căng thẳng quá đi à soi con cuối thì đây căng thẳng quá đi à soi con cuối thì bài của Hồng qua ra cùng bây giờ bài của bài của Hồng qua ra cùng bây giờ bài của bài của Hồng qua ra cùng bây giờ bài của anh Vinh chỉ có tứ quý ắt mới thắng được anh Vinh chỉ có tứ quý ắt mới thắng được anh Vinh chỉ có tứ quý ắt mới thắng được nhưng có vẻ như không ổn rồi thì là con nhưng có vẻ như không ổn rồi thì là con nhưng có vẻ như không ổn rồi thì là con ma mà không khiến anh tinh không dám lận ma mà không khiến anh tinh không dám lận ma mà không khiến anh tinh không dám lận đánh nhiều chả lá bài Một Phen trả tới đánh nhiều chả lá bài Một Phen trả tới đánh nhiều chả lá bài Một Phen trả tới trà nuôi mà kết quả vẫn thế bất ngờ Ở trà nuôi mà kết quả vẫn thế bất ngờ Ở trà nuôi mà kết quả vẫn thế bất ngờ Ở phía cuối có Chuyện ồn ào hóa ra là cố ý phía cuối có Chuyện ồn ào hóa ra là cố ý phía cuối có Chuyện ồn ào hóa ra là cố ý mẫu đã trở lại không chị như thủy điện mẫu đã trở lại không chị như thủy điện mẫu đã trở lại không chị như thủy điện thác Bà Phương phải áo như là vỡ Đập thác Bà Phương phải áo như là vỡ Đập thác Bà Phương phải áo như là vỡ Đập Nhưng cái cục lại vẫn chỉ là con Ba Nhưng cái cục lại vẫn chỉ là con Ba Nhưng cái cục lại vẫn chỉ là con Ba khiến anh tin ngã ngửa hóa ra con át đã khiến anh tin ngã ngửa hóa ra con át đã khiến anh tin ngã ngửa hóa ra con át đã đổi nghĩa sang bài của Hồng Quang Rốt đổi nghĩa sang bài của Hồng Quang Rốt đổi nghĩa sang bài của Hồng Quang Rốt cuộc anh tin chiến thắng một cách hết cuộc anh tin chiến thắng một cách hết cuộc anh tin chiến thắng một cách hết sức ngoạn mục Hồng Quang kháng nghị cũng sức ngoạn mục Hồng Quang kháng nghị cũng sức ngoạn mục Hồng Quang kháng nghị cũng lập tức bị lỗi ra ngoài anh Vinh đến cảm lập tức bị lỗi ra ngoài anh Vinh đến cảm lập tức bị lỗi ra ngoài anh Vinh đến cảm ơn nghỉ nhậu Anh biết em đi bên anh chỉ ơn nghỉ nhậu Anh biết em đi bên anh chỉ ơn nghỉ nhậu Anh biết em đi bên anh chỉ là công việc nên anh cố gắng để bán độ là công việc nên anh cố gắng để bán độ là công việc nên anh cố gắng để bán độ em đấy nhé Xin hết rồi cảm ơn các bạn em đấy nhé Xin hết rồi cảm ơn các bạn em đấy nhé Xin hết rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa nhiều hoa nhiều hoa Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai