Review Phim Đẹp Trai Không Bằng Khoai To - Review Phim Sư Huynh Trúng Tà Châu Tinh Trì

2,928,253
716
Đẹp Trai Không Bằng Khoai To - Review Phim Sư Huynh Trúng Tà Châu Tinh Trì tóm tắt phim sư huynh trúng tà châu tinh trì review phim hài châu tinh trì sư huynh trúng tàư Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
khi lần đầu tiên anh cảnh sát thu tinh khi lần đầu tiên anh cảnh sát thu tinh khi lần đầu tiên anh cảnh sát thu tinh thì đi hẹn hò với gái vừa ngồi xuống thì thì đi hẹn hò với gái vừa ngồi xuống thì thì đi hẹn hò với gái vừa ngồi xuống thì khẩu súng trong túi quần nó vẫn xanh khẩu súng trong túi quần nó vẫn xanh khẩu súng trong túi quần nó vẫn xanh Ngại quá đổi sang bên này nhưng vẫn có Ngại quá đổi sang bên này nhưng vẫn có Ngại quá đổi sang bên này nhưng vẫn có khẩu khác trà hoa đùi cô gái đi qua anh khẩu khác trà hoa đùi cô gái đi qua anh khẩu khác trà hoa đùi cô gái đi qua anh đành mang hết chúng ra sẽ vứt không ngờ đành mang hết chúng ra sẽ vứt không ngờ đành mang hết chúng ra sẽ vứt không ngờ đến khi quay lại hẹn hò sắp đến đoạn kém đến khi quay lại hẹn hò sắp đến đoạn kém đến khi quay lại hẹn hò sắp đến đoạn kém con nhà người ta thì cứ phải gọi là mối con nhà người ta thì cứ phải gọi là mối con nhà người ta thì cứ phải gọi là mối rồi ơi hóa ra mẹ truyện khóa đám này là rồi ơi hóa ra mẹ truyện khóa đám này là rồi ơi hóa ra mẹ truyện khóa đám này là do một bồn hoa nào trêu Châu Tinh Trì do một bồn hoa nào trêu Châu Tinh Trì do một bồn hoa nào trêu Châu Tinh Trì vốn là một cảnh sát mới vào nghề còn hồn vốn là một cảnh sát mới vào nghề còn hồn vốn là một cảnh sát mới vào nghề còn hồn ma kia là cuối cùng một cỗ cảnh sát vừa ma kia là cuối cùng một cỗ cảnh sát vừa ma kia là cuối cùng một cỗ cảnh sát vừa qua đời vì oan sai nên một núi ở lại nhớ qua đời vì oan sai nên một núi ở lại nhớ qua đời vì oan sai nên một núi ở lại nhớ anh tinh làm sáng tỏ trú thân và chứ anh tinh làm sáng tỏ trú thân và chứ anh tinh làm sáng tỏ trú thân và chứ vàng là hai cảnh sát đang theo dấu nhóm vàng là hai cảnh sát đang theo dấu nhóm vàng là hai cảnh sát đang theo dấu nhóm tội phạm buôn ma túy đến một nhà xưởng tội phạm buôn ma túy đến một nhà xưởng tội phạm buôn ma túy đến một nhà xưởng bỏ hoang Chu Phạm là kẻ lười biếng Nên bỏ hoang Chu Phạm là kẻ lười biếng Nên bỏ hoang Chu Phạm là kẻ lười biếng Nên giả vờ bận việc nên vì trước để chút ông giả vờ bận việc nên vì trước để chút ông giả vờ bận việc nên vì trước để chút ông ở lại hóa ra ở đây là xưởng Chế biến ma ở lại hóa ra ở đây là xưởng Chế biến ma ở lại hóa ra ở đây là xưởng Chế biến ma túy tổng hợp mất được một kẻ phát hiện túy tổng hợp mất được một kẻ phát hiện túy tổng hợp mất được một kẻ phát hiện ra thú cùng cả đám phía dưới cũng nổi ra thú cùng cả đám phía dưới cũng nổi ra thú cùng cả đám phía dưới cũng nổi trống chả bị cảnh sát Võ Công Cao Cường trống chả bị cảnh sát Võ Công Cao Cường trống chả bị cảnh sát Võ Công Cao Cường nhanh chóng hạ gục được vô số tội phạm nhanh chóng hạ gục được vô số tội phạm nhanh chóng hạ gục được vô số tội phạm nhưng Một cây làm chẳng nên non đáng tội nhưng Một cây làm chẳng nên non đáng tội nhưng Một cây làm chẳng nên non đáng tội phạm nhanh chóng cũng không Thế được chú phạm nhanh chóng cũng không Thế được chú phạm nhanh chóng cũng không Thế được chú kẻ cầm đồ tiến đến phía sau một viên bắn kẻ cầm đồ tiến đến phía sau một viên bắn kẻ cầm đồ tiến đến phía sau một viên bắn chết cuối cùng chứ không biết mặt hắn mà chết cuối cùng chứ không biết mặt hắn mà chết cuối cùng chứ không biết mặt hắn mà chỉ cảm nhận được mùi tên này rất thối ở chỉ cảm nhận được mùi tên này rất thối ở chỉ cảm nhận được mùi tên này rất thối ở phía khác anh phạm vi về mà trong lòng phía khác anh phạm vi về mà trong lòng phía khác anh phạm vi về mà trong lòng áy náy quá nên Ừ đúng lúc này sắc chú áy náy quá nên Ừ đúng lúc này sắc chú áy náy quá nên Ừ đúng lúc này sắc chú dùng cũng được vất xuống rơi ngay góc xe dùng cũng được vất xuống rơi ngay góc xe dùng cũng được vất xuống rơi ngay góc xe ô tô hôm chú cùng nhanh chóng được đưa ô tô hôm chú cùng nhanh chóng được đưa ô tô hôm chú cùng nhanh chóng được đưa đến toàn viêm hương để xét xử theo pháp đến toàn viêm hương để xét xử theo pháp đến toàn viêm hương để xét xử theo pháp quang thì chú tục vướng và cho vay nặng quang thì chú tục vướng và cho vay nặng quang thì chú tục vướng và cho vay nặng lãi không có tiền trả nên đổ xuống nhảy lãi không có tiền trả nên đổ xuống nhảy lãi không có tiền trả nên đổ xuống nhảy lầu tự sát đương nhiên đây là do lão đại lầu tự sát đương nhiên đây là do lão đại lầu tự sát đương nhiên đây là do lão đại của bọn ma túy Ngụy tạo nên thấy mình bị của bọn ma túy Ngụy tạo nên thấy mình bị của bọn ma túy Ngụy tạo nên thấy mình bị oan ức không chịu được nên cứ xin được oan ức không chịu được nên cứ xin được oan ức không chịu được nên cứ xin được lên Dương Thế điều tra lại tất nhiên lên Dương Thế điều tra lại tất nhiên lên Dương Thế điều tra lại tất nhiên quan tòa âm phủ đâu có đồng ý mày làm quan tòa âm phủ đâu có đồng ý mày làm quan tòa âm phủ đâu có đồng ý mày làm sao lúc trước lại cầm theo 1 cặp tiền âm sao lúc trước lại cầm theo 1 cặp tiền âm sao lúc trước lại cầm theo 1 cặp tiền âm phủ lập tức thẩm phán dưới này nhận hối phủ lập tức thẩm phán dưới này nhận hối phủ lập tức thẩm phán dưới này nhận hối lộ cho hồn Chú cầm quay về còn dặn dò lộ cho hồn Chú cầm quay về còn dặn dò lộ cho hồn Chú cầm quay về còn dặn dò đến Dương Thế nhất định phải gặp cứu đến Dương Thế nhất định phải gặp cứu đến Dương Thế nhất định phải gặp cứu tinh là người có nốt ruồi ở mông trùng tinh là người có nốt ruồi ở mông trùng tinh là người có nốt ruồi ở mông trùng hợp hay ở Cục Cảnh Sát Anh Vinh cùng hợp hay ở Cục Cảnh Sát Anh Vinh cùng hợp hay ở Cục Cảnh Sát Anh Vinh cùng nhóm người đang chờ khám sức khỏe phòng nhóm người đang chờ khám sức khỏe phòng nhóm người đang chờ khám sức khỏe phòng số 2 thì bình thường phòng số 3 là một số 2 thì bình thường phòng số 3 là một số 2 thì bình thường phòng số 3 là một cô y tá rất chi là xinh đẹp nhưng Phòng cô y tá rất chi là xinh đẹp nhưng Phòng cô y tá rất chi là xinh đẹp nhưng Phòng Số 1 lại đúng thằng bác sĩ cục thúc Số 1 lại đúng thằng bác sĩ cục thúc Số 1 lại đúng thằng bác sĩ cục thúc không may cho anh Vinh lại trúng cái không may cho anh Vinh lại trúng cái không may cho anh Vinh lại trúng cái phòng này ai vào cũng nhiều thằng bác sĩ phòng này ai vào cũng nhiều thằng bác sĩ phòng này ai vào cũng nhiều thằng bác sĩ khốn nạn lấy dùi cui học chân ít lên tận khốn nạn lấy dùi cui học chân ít lên tận khốn nạn lấy dùi cui học chân ít lên tận dạ dày cực Thốn đến khi ăn tinh vào vừa dạ dày cực Thốn đến khi ăn tinh vào vừa dạ dày cực Thốn đến khi ăn tinh vào vừa mới tụt quần xuống thì chú dùng cũng mới tụt quần xuống thì chú dùng cũng mới tụt quần xuống thì chú dùng cũng phát hiện ra Anh chính là cứ Vinh liền phát hiện ra Anh chính là cứ Vinh liền phát hiện ra Anh chính là cứ Vinh liền ra tay cứu anh tinh một bàn thua trông ra tay cứu anh tinh một bàn thua trông ra tay cứu anh tinh một bàn thua trông thấy vậy là anh tinh thành công trúng thấy vậy là anh tinh thành công trúng thấy vậy là anh tinh thành công trúng tuyển vào làm cảnh sát nhưng không may tuyển vào làm cảnh sát nhưng không may tuyển vào làm cảnh sát nhưng không may lại làm đồng nghiệp của anh chàng bát lại làm đồng nghiệp của anh chàng bát lại làm đồng nghiệp của anh chàng bát nháo anh này phải cắt không muốn làm nháo anh này phải cắt không muốn làm nháo anh này phải cắt không muốn làm nhưng lạ tất cả ngày thì thích sang gặp nhưng lạ tất cả ngày thì thích sang gặp nhưng lạ tất cả ngày thì thích sang gặp thí người lớn Nhiệm vụ đầu tiên chú thí người lớn Nhiệm vụ đầu tiên chú thí người lớn Nhiệm vụ đầu tiên chú phòng phải anh tinh lên chung cư liên hệ phòng phải anh tinh lên chung cư liên hệ phòng phải anh tinh lên chung cư liên hệ với hai những cảnh sát nằm vùng thu thập với hai những cảnh sát nằm vùng thu thập với hai những cảnh sát nằm vùng thu thập thông tin tình báo còn mình thì ở lại thông tin tình báo còn mình thì ở lại thông tin tình báo còn mình thì ở lại xây nhà giấy mù một giấc khi anh đang xây nhà giấy mù một giấc khi anh đang xây nhà giấy mù một giấc khi anh đang lên tới nơi nhận ra đây nhà cô gái gọi lên tới nơi nhận ra đây nhà cô gái gọi lên tới nơi nhận ra đây nhà cô gái gọi hay những Mật Vụ Decolgen Nhưng đám cave hay những Mật Vụ Decolgen Nhưng đám cave hay những Mật Vụ Decolgen Nhưng đám cave ở đây đứa nào cũng mặc tất ren tiếng ở đây đứa nào cũng mặc tất ren tiếng ở đây đứa nào cũng mặc tất ren tiếng anhkênh bối rối anh tinh đành phải thước anhkênh bối rối anh tinh đành phải thước anhkênh bối rối anh tinh đành phải thước lớn gọi hết cả 6 khô và phòng vừa đi lớn gọi hết cả 6 khô và phòng vừa đi lớn gọi hết cả 6 khô và phòng vừa đi xong thì hai cô cảnh sát mặt cũng đến xong thì hai cô cảnh sát mặt cũng đến xong thì hai cô cảnh sát mặt cũng đến sáu câu nói chúng em quê ở Quất Lâm đến sáu câu nói chúng em quê ở Quất Lâm đến sáu câu nói chúng em quê ở Quất Lâm đến đây học Điệp sâu tinh chỉnh lập tức đây học Điệp sâu tinh chỉnh lập tức đây học Điệp sâu tinh chỉnh lập tức huyết Mình bị nhầm liền sẽ ra ngoài huyết Mình bị nhầm liền sẽ ra ngoài huyết Mình bị nhầm liền sẽ ra ngoài nhưng lại bị tên bảo kê đã bắt được anh nhưng lại bị tên bảo kê đã bắt được anh nhưng lại bị tên bảo kê đã bắt được anh tin vì ngày đầu làm nhiệm vụ nên quá tin vì ngày đầu làm nhiệm vụ nên quá tin vì ngày đầu làm nhiệm vụ nên quá căng thẳng Nên bị tên bảo kê phát hiện căng thẳng Nên bị tên bảo kê phát hiện căng thẳng Nên bị tên bảo kê phát hiện ra thân thế ngay đúng lúc này Hay ngứa ra thân thế ngay đúng lúc này Hay ngứa ra thân thế ngay đúng lúc này Hay ngứa Đặc Vụ không chịu tiếp khách của Mỹ phát Đặc Vụ không chịu tiếp khách của Mỹ phát Đặc Vụ không chịu tiếp khách của Mỹ phát hiện thân phận Anh Vinh rút súng ra đóng hiện thân phận Anh Vinh rút súng ra đóng hiện thân phận Anh Vinh rút súng ra đóng lại để tên kia thuộc được Vừa lúc hắn lại để tên kia thuộc được Vừa lúc hắn lại để tên kia thuộc được Vừa lúc hắn phát nổ súng thì cứ dùng cũng hiện tới phát nổ súng thì cứ dùng cũng hiện tới phát nổ súng thì cứ dùng cũng hiện tới cứ phải con nòng súng khiến đây này tự cứ phải con nòng súng khiến đây này tự cứ phải con nòng súng khiến đây này tự bắn vào chân và những cây đàn em khác bắn vào chân và những cây đàn em khác bắn vào chân và những cây đàn em khác chả mấy khóc đám kia bị hạ gục toàn bộ chả mấy khóc đám kia bị hạ gục toàn bộ chả mấy khóc đám kia bị hạ gục toàn bộ tên bảo kê sợ quá vật khẩu súng lại tên bảo kê sợ quá vật khẩu súng lại tên bảo kê sợ quá vật khẩu súng lại chuyện mất dép chứ phẩm lúc sau mới đến chuyện mất dép chứ phẩm lúc sau mới đến chuyện mất dép chứ phẩm lúc sau mới đến trông thấy cảnh này mới quen anh tinh trông thấy cảnh này mới quen anh tinh trông thấy cảnh này mới quen anh tinh thật cũng mãnh ở phía hát nhạc chú vòng thật cũng mãnh ở phía hát nhạc chú vòng thật cũng mãnh ở phía hát nhạc chú vòng có một cô con gái rất chi là xinh đẹp có một cô con gái rất chi là xinh đẹp có một cô con gái rất chi là xinh đẹp vừa hai ngày hôm nay ăn canh chuyển đến vừa hai ngày hôm nay ăn canh chuyển đến vừa hai ngày hôm nay ăn canh chuyển đến khi khi gặp cô học sinh hoạt khiến anh khi khi gặp cô học sinh hoạt khiến anh khi khi gặp cô học sinh hoạt khiến anh tên người chết lặng anh đuổi thử xem cho tên người chết lặng anh đuổi thử xem cho tên người chết lặng anh đuổi thử xem cho vui ai dè chú Hùng đứng sau cho mái tóc vui ai dè chú Hùng đứng sau cho mái tóc vui ai dè chú Hùng đứng sau cho mái tóc lên như chưa bao giờ được tóc Đúng là do lên như chưa bao giờ được tóc Đúng là do lên như chưa bao giờ được tóc Đúng là do thổi qua khe cho nó hát mà khán giả xem thổi qua khe cho nó hát mà khán giả xem thổi qua khe cho nó hát mà khán giả xem cũng rất chi là bồ con mắt nữa Mày nhìn cũng rất chi là bồ con mắt nữa Mày nhìn cũng rất chi là bồ con mắt nữa Mày nhìn khiến đồ đạc rơi ta là ai ngờ cô gái lại khiến đồ đạc rơi ta là ai ngờ cô gái lại khiến đồ đạc rơi ta là ai ngờ cô gái lại đến giúp đỡ anh tinh phút chốc đã cướp đến giúp đỡ anh tinh phút chốc đã cướp đến giúp đỡ anh tinh phút chốc đã cướp đi trái tim của anh mất rồi hóa ra ký đi trái tim của anh mất rồi hóa ra ký đi trái tim của anh mất rồi hóa ra ký túc Anh tên người gọi đến chính là phòng túc Anh tên người gọi đến chính là phòng túc Anh tên người gọi đến chính là phòng cũ của chú cùng ban đầu gian còn mỉm cũ của chú cùng ban đầu gian còn mỉm cũ của chú cùng ban đầu gian còn mỉm cười nhẹ khiến anh tinh giật mình lát cười nhẹ khiến anh tinh giật mình lát cười nhẹ khiến anh tinh giật mình lát sau những hình thẳng từ không lại lần sau những hình thẳng từ không lại lần sau những hình thẳng từ không lại lần nữa khiến anh Tinh Thần hồn nát thần nữa khiến anh Tinh Thần hồn nát thần nữa khiến anh Tinh Thần hồn nát thần tính sợ vãi cả đái ra quần tìm mọi cách tính sợ vãi cả đái ra quần tìm mọi cách tính sợ vãi cả đái ra quần tìm mọi cách để thoát ra ngoài nhưng gặp phải cánh để thoát ra ngoài nhưng gặp phải cánh để thoát ra ngoài nhưng gặp phải cánh cửa ma làm đi kiểu gì cũng lạnh chạy vào cửa ma làm đi kiểu gì cũng lạnh chạy vào cửa ma làm đi kiểu gì cũng lạnh chạy vào trong kiểu như vòng lạc không gian đi trong kiểu như vòng lạc không gian đi trong kiểu như vòng lạc không gian đi uốn cong vậy đến lúc mình sắp chết muối uốn cong vậy đến lúc mình sắp chết muối uốn cong vậy đến lúc mình sắp chết muối đành chấp nhận sự thật chú Tùng nói nếu đành chấp nhận sự thật chú Tùng nói nếu đành chấp nhận sự thật chú Tùng nói nếu cậu đồng ý thức sơ mi ngoan thì tôi sẽ cậu đồng ý thức sơ mi ngoan thì tôi sẽ cậu đồng ý thức sơ mi ngoan thì tôi sẽ giúp lại cậu tán đổ cô gái đó nhưng anh giúp lại cậu tán đổ cô gái đó nhưng anh giúp lại cậu tán đổ cô gái đó nhưng anh vẫn còn sợ quá nên không dám đồng ý kiến vẫn còn sợ quá nên không dám đồng ý kiến vẫn còn sợ quá nên không dám đồng ý kiến trúc cùng đành phải biến đi đến khi hỏi trúc cùng đành phải biến đi đến khi hỏi trúc cùng đành phải biến đi đến khi hỏi thử thì chú còn nói nếu gặp ma mà từ thử thì chú còn nói nếu gặp ma mà từ thử thì chú còn nói nếu gặp ma mà từ chối giúp đỡ là sẽ gặp xui xẻo đó quả chối giúp đỡ là sẽ gặp xui xẻo đó quả chối giúp đỡ là sẽ gặp xui xẻo đó quả thực Anh vừa bước xuống xe đã dẫm phải thực Anh vừa bước xuống xe đã dẫm phải thực Anh vừa bước xuống xe đã dẫm phải đinh còn trượt chân ngã ngồi vọng Cái Vỏ đinh còn trượt chân ngã ngồi vọng Cái Vỏ đinh còn trượt chân ngã ngồi vọng Cái Vỏ sầu riêng nữa đi lên cầu thang cũng sầu riêng nữa đi lên cầu thang cũng sầu riêng nữa đi lên cầu thang cũng trượt chân mà ngã dập rồi nói chung cả trượt chân mà ngã dập rồi nói chung cả trượt chân mà ngã dập rồi nói chung cả ngày còn gặp em em khiến anh không còn ngày còn gặp em em khiến anh không còn ngày còn gặp em em khiến anh không còn cách nào nữa đành phải về đồng chí hợp cách nào nữa đành phải về đồng chí hợp cách nào nữa đành phải về đồng chí hợp tác với chú dùng chỉ cần anh điều cho ai tác với chú dùng chỉ cần anh điều cho ai tác với chú dùng chỉ cần anh điều cho ai là hung thủ đã giết và trả thù cho chú là hung thủ đã giết và trả thù cho chú là hung thủ đã giết và trả thù cho chú cùng chúng sẽ giúp anh vô cô con gái của cùng chúng sẽ giúp anh vô cô con gái của cùng chúng sẽ giúp anh vô cô con gái của anh phạm giới ở thế là một người một mai anh phạm giới ở thế là một người một mai anh phạm giới ở thế là một người một mai đến chỗ anh ngọc cô gái đang quay một đến chỗ anh ngọc cô gái đang quay một đến chỗ anh ngọc cô gái đang quay một video quảng cáo trà sữa chú Tùng biến ra video quảng cáo trà sữa chú Tùng biến ra video quảng cáo trà sữa chú Tùng biến ra một bông hoa kiều anh Tinh mang lên tỏ một bông hoa kiều anh Tinh mang lên tỏ một bông hoa kiều anh Tinh mang lên tỏ tình nhưng mà sao nó hồi hộp quá Kết quả tình nhưng mà sao nó hồi hộp quá Kết quả tình nhưng mà sao nó hồi hộp quá Kết quả là anh tên quay sang tỏ tình với con bò là anh tên quay sang tỏ tình với con bò là anh tên quay sang tỏ tình với con bò cho đỡ ngại chính lúc này nhà đầu tư cho đỡ ngại chính lúc này nhà đầu tư cho đỡ ngại chính lúc này nhà đầu tư quảng cáo bước tới trước mặt mọi người quảng cáo bước tới trước mặt mọi người quảng cáo bước tới trước mặt mọi người đòi hẹn hò em Ngọc đi ăn cơm nhưng cô đòi hẹn hò em Ngọc đi ăn cơm nhưng cô đòi hẹn hò em Ngọc đi ăn cơm nhưng cô gái thấy hắn mồm hối nên tụi tuyệt tên gái thấy hắn mồm hối nên tụi tuyệt tên gái thấy hắn mồm hối nên tụi tuyệt tên xã hội đen thấy em ngọc từ chối liền cho xã hội đen thấy em ngọc từ chối liền cho xã hội đen thấy em ngọc từ chối liền cho đàn em với giai đoạn rồi định hấp dẫn đàn em với giai đoạn rồi định hấp dẫn đàn em với giai đoạn rồi định hấp dẫn luôn tại chỗ phẩm nói giờ là cơ hội để luôn tại chỗ phẩm nói giờ là cơ hội để luôn tại chỗ phẩm nói giờ là cơ hội để anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó anh tinh cứ anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó anh tinh cứ anh hùng cứu mỹ nhân rồi đó anh tinh cứ tưởng chú Hùng đứng sau sẽ giúp đỡ ai tưởng chú Hùng đứng sau sẽ giúp đỡ ai tưởng chú Hùng đứng sau sẽ giúp đỡ ai ngờ chú cứ để anh tin ăn nấm đến Ngậm ngờ chú cứ để anh tin ăn nấm đến Ngậm ngờ chú cứ để anh tin ăn nấm đến Ngậm mồm mai là đám người này đánh chán rồi mồm mai là đám người này đánh chán rồi mồm mai là đám người này đánh chán rồi cũng bỏ đi nhưng cũng nhờ Thế mà anh cũng bỏ đi nhưng cũng nhờ Thế mà anh cũng bỏ đi nhưng cũng nhờ Thế mà anh Vinh thành công lấy được lòng của cô gái Vinh thành công lấy được lòng của cô gái Vinh thành công lấy được lòng của cô gái đến lúc hẹn nàng ra bờ biển thì bất chợt đến lúc hẹn nàng ra bờ biển thì bất chợt đến lúc hẹn nàng ra bờ biển thì bất chợt chú Tùng lại hiện đến lúc yêu anh xinh chú Tùng lại hiện đến lúc yêu anh xinh chú Tùng lại hiện đến lúc yêu anh xinh đi giúp điều tra gấp nhưng hàng ngon đưa đi giúp điều tra gấp nhưng hàng ngon đưa đi giúp điều tra gấp nhưng hàng ngon đưa đến miệng lại bảo không mất Sao Được Đây đến miệng lại bảo không mất Sao Được Đây đến miệng lại bảo không mất Sao Được Đây Rồi để xem tao cho mày nhẹ luôn liệu Rồi để xem tao cho mày nhẹ luôn liệu Rồi để xem tao cho mày nhẹ luôn liệu cuộc hẹn hò này sẽ gặp vấn đề gì đây nhỉ cuộc hẹn hò này sẽ gặp vấn đề gì đây nhỉ cuộc hẹn hò này sẽ gặp vấn đề gì đây nhỉ người gần một chút thì cái khẩu trứng người gần một chút thì cái khẩu trứng người gần một chút thì cái khẩu trứng với loài ở ngoài Thủ cô gái có hết khẩu với loài ở ngoài Thủ cô gái có hết khẩu với loài ở ngoài Thủ cô gái có hết khẩu này lại lòi ra khẩu khác nữa anh đành này lại lòi ra khẩu khác nữa anh đành này lại lòi ra khẩu khác nữa anh đành mang chúng lại xe xin lỗi chú cùng đến mang chúng lại xe xin lỗi chú cùng đến mang chúng lại xe xin lỗi chú cùng đến khi quay lại hẹn hỏi Ngọc có vẻ ổn áp khi quay lại hẹn hỏi Ngọc có vẻ ổn áp khi quay lại hẹn hỏi Ngọc có vẻ ổn áp thả thính một lát nàng đã nhảy vào rồi thả thính một lát nàng đã nhảy vào rồi thả thính một lát nàng đã nhảy vào rồi đang ngon lành thì bất chợt em hoặc đang ngon lành thì bất chợt em hoặc đang ngon lành thì bất chợt em hoặc hoảng hốt hóa ra là cây súng thứ ba nó hoảng hốt hóa ra là cây súng thứ ba nó hoảng hốt hóa ra là cây súng thứ ba nó chồng cột cờ chú Tùng ơi chú chưa trò chồng cột cờ chú Tùng ơi chú chưa trò chồng cột cờ chú Tùng ơi chú chưa trò này cắm lọ quá lát sau anh tinh và chú này cắm lọ quá lát sau anh tinh và chú này cắm lọ quá lát sau anh tinh và chú giảm đến một sự tưởng bỏ hoang phòng và giảm đến một sự tưởng bỏ hoang phòng và giảm đến một sự tưởng bỏ hoang phòng và để anh tinh ở lại coi xe ngoài bãi mất để anh tinh ở lại coi xe ngoài bãi mất để anh tinh ở lại coi xe ngoài bãi mất sự cả lũ đầu gấu xuất hiện đòi ăn sống sự cả lũ đầu gấu xuất hiện đòi ăn sống sự cả lũ đầu gấu xuất hiện đòi ăn sống anh tinh may mắn có chú Hùng giúp đỡ làm anh tinh may mắn có chú Hùng giúp đỡ làm anh tinh may mắn có chú Hùng giúp đỡ làm viên đạn bay lòng vòng kiếm và 12 thằng viên đạn bay lòng vòng kiếm và 12 thằng viên đạn bay lòng vòng kiếm và 12 thằng bị thương nằm trằn hết cả nhưng khi để bị thương nằm trằn hết cả nhưng khi để bị thương nằm trằn hết cả nhưng khi để báo cáo với phép để nhận canh thưởng báo cáo với phép để nhận canh thưởng báo cáo với phép để nhận canh thưởng Quảng Yên chú vòng gửi anh tinh ra ngoài Quảng Yên chú vòng gửi anh tinh ra ngoài Quảng Yên chú vòng gửi anh tinh ra ngoài rồi ở phía trong nhận hết công trạng anh rồi ở phía trong nhận hết công trạng anh rồi ở phía trong nhận hết công trạng anh tin tức cố lắm chứ không cũng biết cái tin tức cố lắm chứ không cũng biết cái tin tức cố lắm chứ không cũng biết cái tính Mưa này rồi chú phạm Nên muốn giáo tính Mưa này rồi chú phạm Nên muốn giáo tính Mưa này rồi chú phạm Nên muốn giáo huấn hắn một trận chú việc cho bà xếp huấn hắn một trận chú việc cho bà xếp huấn hắn một trận chú việc cho bà xếp một cái mùa yêu khiến 3 chiếc gạch luôn một cái mùa yêu khiến 3 chiếc gạch luôn một cái mùa yêu khiến 3 chiếc gạch luôn hai quả bưởi to chà bá khoai ra thật hai quả bưởi to chà bá khoai ra thật hai quả bưởi to chà bá khoai ra thật Tinh Anh Phạm Thèm chảy hết nước Nếu Tinh Anh Phạm Thèm chảy hết nước Nếu Tinh Anh Phạm Thèm chảy hết nước Nếu không chịu được bất ngờ chú dùng cho các không chịu được bất ngờ chú dùng cho các không chịu được bất ngờ chú dùng cho các tỉnh lại thấy mình bị xâm hại nên rất tỉnh lại thấy mình bị xâm hại nên rất tỉnh lại thấy mình bị xâm hại nên rất đáng cho chú vào một trận ra trò anh đáng cho chú vào một trận ra trò anh đáng cho chú vào một trận ra trò anh tinh còn thâm đều cho vài câu nữa về đến tinh còn thâm đều cho vài câu nữa về đến tinh còn thâm đều cho vài câu nữa về đến nhà mặt Đăng kính cái đau tức thì con nhà mặt Đăng kính cái đau tức thì con nhà mặt Đăng kính cái đau tức thì con gái kêu bạn trai con sắp tới việc đúng gái kêu bạn trai con sắp tới việc đúng gái kêu bạn trai con sắp tới việc đúng là Oan Gia Ngõ Hẹp ở trước mặt con gái là Oan Gia Ngõ Hẹp ở trước mặt con gái là Oan Gia Ngõ Hẹp ở trước mặt con gái cũng không muốn con mình phải tự ái nên cũng không muốn con mình phải tự ái nên cũng không muốn con mình phải tự ái nên chỉ hận trong lòng là không thể đánh chỉ hận trong lòng là không thể đánh chỉ hận trong lòng là không thể đánh chết cái thằng đồng Hiện đang muốn kém chết cái thằng đồng Hiện đang muốn kém chết cái thằng đồng Hiện đang muốn kém con gái mình mà thôi Đến khi vào bữa cơm con gái mình mà thôi Đến khi vào bữa cơm con gái mình mà thôi Đến khi vào bữa cơm mới khốn nạn chúa hằng biết anh tinh mới khốn nạn chúa hằng biết anh tinh mới khốn nạn chúa hằng biết anh tinh không ăn được cay thế là vai trò gấp cái không ăn được cay thế là vai trò gấp cái không ăn được cay thế là vai trò gấp cái gì cũng phải giảm thật nhiều tương ớt gì cũng phải giảm thật nhiều tương ớt gì cũng phải giảm thật nhiều tương ớt còn giới thiệu là do chính tay em học còn giới thiệu là do chính tay em học còn giới thiệu là do chính tay em học làm mày là em ngọc phải đi lấy món canh làm mày là em ngọc phải đi lấy món canh làm mày là em ngọc phải đi lấy món canh Anh Vinh thủy điện cho mày muốn chơi tao Anh Vinh thủy điện cho mày muốn chơi tao Anh Vinh thủy điện cho mày muốn chơi tao Hà hai người đũa một hồi khiến miếng Hà hai người đũa một hồi khiến miếng Hà hai người đũa một hồi khiến miếng thịt căng đúng mồng ông chú công nhận là thịt căng đúng mồng ông chú công nhận là thịt căng đúng mồng ông chú công nhận là ướt sống cay thật chú vòng tay Phú liền ướt sống cay thật chú vòng tay Phú liền ướt sống cay thật chú vòng tay Phú liền lấy cả lốc đổ thẳng vào mắt của anh tinh lấy cả lốc đổ thẳng vào mắt của anh tinh lấy cả lốc đổ thẳng vào mắt của anh tinh vì anh Ngọc nói anh cũng thích ăn ớt Thế vì anh Ngọc nói anh cũng thích ăn ớt Thế vì anh Ngọc nói anh cũng thích ăn ớt Thế là anh Vinh ăn hết cả bác theo sở thích là anh Vinh ăn hết cả bác theo sở thích là anh Vinh ăn hết cả bác theo sở thích giống nhau Nhưng trong lòng thì đầy căm giống nhau Nhưng trong lòng thì đầy căm giống nhau Nhưng trong lòng thì đầy căm phẫn hai người xưa giúp nhau cho em thế phẫn hai người xưa giúp nhau cho em thế phẫn hai người xưa giúp nhau cho em thế giới Lâm vàng em ngọc cúi xuống liền giới Lâm vàng em ngọc cúi xuống liền giới Lâm vàng em ngọc cúi xuống liền Vĩnh Tường mai mất hút ở phía khác ở Vĩnh Tường mai mất hút ở phía khác ở Vĩnh Tường mai mất hút ở phía khác ở dưới một cống nước thải tên cầm đầu đang dưới một cống nước thải tên cầm đầu đang dưới một cống nước thải tên cầm đầu đang thờ cúng một góc sư tại đây hóa ra đó là thờ cúng một góc sư tại đây hóa ra đó là thờ cúng một góc sư tại đây hóa ra đó là nguyên nhân khiến cơ thể hắn bốc mùi hôi nguyên nhân khiến cơ thể hắn bốc mùi hôi nguyên nhân khiến cơ thể hắn bốc mùi hôi thối pháp sư đưa chán một lá bùa chấm thối pháp sư đưa chán một lá bùa chấm thối pháp sư đưa chán một lá bùa chấm điểm để đấu lại hồn ma về phía Châu Tinh điểm để đấu lại hồn ma về phía Châu Tinh điểm để đấu lại hồn ma về phía Châu Tinh Trì lúc này muốn xin chút dùng bùa yêu Trì lúc này muốn xin chút dùng bùa yêu Trì lúc này muốn xin chút dùng bùa yêu để tránh lên Ngọc cho nhanh nhưng đời để tránh lên Ngọc cho nhanh nhưng đời để tránh lên Ngọc cho nhanh nhưng đời nào chứ khùng lại như lối của việc làm nào chứ khùng lại như lối của việc làm nào chứ khùng lại như lối của việc làm thì hồi giáo chứ Thế là anh Vinh tranh thì hồi giáo chứ Thế là anh Vinh tranh thì hồi giáo chứ Thế là anh Vinh tranh thủ ăn trộm vừa yêu của chú cùng rồi thủ ăn trộm vừa yêu của chú cùng rồi thủ ăn trộm vừa yêu của chú cùng rồi Ngon ở nhà chứ phạm gọi cửa cô cảnh sát Ngon ở nhà chứ phạm gọi cửa cô cảnh sát Ngon ở nhà chứ phạm gọi cửa cô cảnh sát bên trong bất ngờ mở cửa tiếng Anh Danh bên trong bất ngờ mở cửa tiếng Anh Danh bên trong bất ngờ mở cửa tiếng Anh Danh Dự chỉ vào mình mùi yêu phát tiếng Anh Dự chỉ vào mình mùi yêu phát tiếng Anh Dự chỉ vào mình mùi yêu phát tiếng Anh Vinh lập tức quyến rũ sư phạm túi trà Vinh lập tức quyến rũ sư phạm túi trà Vinh lập tức quyến rũ sư phạm túi trà nhà có dầu ăn chứ hả bất ngờ khi cắt dở nhà có dầu ăn chứ hả bất ngờ khi cắt dở nhà có dầu ăn chứ hả bất ngờ khi cắt dở trò đồi bại thì em ngọc lại vì chứng trò đồi bại thì em ngọc lại vì chứng trò đồi bại thì em ngọc lại vì chứng kiến mọi chuyện vô tình cái khác của em kiến mọi chuyện vô tình cái khác của em kiến mọi chuyện vô tình cái khác của em Ngọc cũng khiến anh tinh tỉnh gấp anh Ngọc cũng khiến anh tinh tỉnh gấp anh Ngọc cũng khiến anh tinh tỉnh gấp anh vội chuyện ra Giải thích là hồn của chú vội chuyện ra Giải thích là hồn của chú vội chuyện ra Giải thích là hồn của chú vẫn làm nhưng không ai trên cả làng chỉ vẫn làm nhưng không ai trên cả làng chỉ vẫn làm nhưng không ai trên cả làng chỉ còn cách phải kêu cứ dùng hiện về giải còn cách phải kêu cứ dùng hiện về giải còn cách phải kêu cứ dùng hiện về giải thích thôi Hiến Lê Ngọc trong Thấy mà thích thôi Hiến Lê Ngọc trong Thấy mà thích thôi Hiến Lê Ngọc trong Thấy mà mất tụi bây giờ có giải thích cách nào mất tụi bây giờ có giải thích cách nào mất tụi bây giờ có giải thích cách nào cũng không xong thì còn cách mau chóng cũng không xong thì còn cách mau chóng cũng không xong thì còn cách mau chóng tìm được hung thủ để mà mi ngoan chú tìm được hung thủ để mà mi ngoan chú tìm được hung thủ để mà mi ngoan chú dùng không biết mặt hắn mà chỉ nhớ hắn dùng không biết mặt hắn mà chỉ nhớ hắn dùng không biết mặt hắn mà chỉ nhớ hắn có mùi hôi nách rất nồng nặc anh tinh có mùi hôi nách rất nồng nặc anh tinh có mùi hôi nách rất nồng nặc anh tinh đành đi khắp nơi Người nách mọi người mà đành đi khắp nơi Người nách mọi người mà đành đi khắp nơi Người nách mọi người mà không phát hiện ra ai chỉ có nước quay không phát hiện ra ai chỉ có nước quay không phát hiện ra ai chỉ có nước quay về hiện trường thì manh mối không ngờ về hiện trường thì manh mối không ngờ về hiện trường thì manh mối không ngờ bọn tội phạm vẫn còn chuẩn tại đây nếu bọn tội phạm vẫn còn chuẩn tại đây nếu bọn tội phạm vẫn còn chuẩn tại đây nếu có chú Hùng giúp đỡ nên hạ đám lâu la bộ có chú Hùng giúp đỡ nên hạ đám lâu la bộ có chú Hùng giúp đỡ nên hạ đám lâu la bộ dạo này cũng không phải chuyện khó gì dạo này cũng không phải chuyện khó gì dạo này cũng không phải chuyện khó gì bên trong phát hiện ra toàn là hàng cấm bên trong phát hiện ra toàn là hàng cấm bên trong phát hiện ra toàn là hàng cấm bất ngờ lại bị tên cầm đầu xuống được bất ngờ lại bị tên cầm đầu xuống được bất ngờ lại bị tên cầm đầu xuống được Quảng Yên gửi Hán phát ra một mùi hôi Quảng Yên gửi Hán phát ra một mùi hôi Quảng Yên gửi Hán phát ra một mùi hôi khối đến trước sợ nhưng hắn có một hộ khối đến trước sợ nhưng hắn có một hộ khối đến trước sợ nhưng hắn có một hộ thân rồi chúng dùng chỉ còn cách giúp thân rồi chúng dùng chỉ còn cách giúp thân rồi chúng dùng chỉ còn cách giúp anh tinh hạ hắn Anh Vinh bắn trúng một anh tinh hạ hắn Anh Vinh bắn trúng một anh tinh hạ hắn Anh Vinh bắn trúng một viên nhưng hắn vẫn bỏ chạy được hóa ra viên nhưng hắn vẫn bỏ chạy được hóa ra viên nhưng hắn vẫn bỏ chạy được hóa ra viên đạn vô tình trúng ngay Lá Bùa Hộ viên đạn vô tình trúng ngay Lá Bùa Hộ viên đạn vô tình trúng ngay Lá Bùa Hộ thân bị yêu Thư nói ở tư thế sẵn rồi thân bị yêu Thư nói ở tư thế sẵn rồi thân bị yêu Thư nói ở tư thế sẵn rồi chưa chú phẩm Thực ra cũng hàng ngày chưa chú phẩm Thực ra cũng hàng ngày chưa chú phẩm Thực ra cũng hàng ngày thời Tổ Sư Gia sinh đối phó lại với hồn thời Tổ Sư Gia sinh đối phó lại với hồn thời Tổ Sư Gia sinh đối phó lại với hồn ma túy Tùng bất ngờ Tổ Sư Gia Hiển Linh ma túy Tùng bất ngờ Tổ Sư Gia Hiển Linh ma túy Tùng bất ngờ Tổ Sư Gia Hiển Linh đưa cho chúng một lá bùa để dán nhưng đưa cho chúng một lá bùa để dán nhưng đưa cho chúng một lá bùa để dán nhưng chứ không ngờ tên thần này Thực ra là chứ không ngờ tên thần này Thực ra là chứ không ngờ tên thần này Thực ra là yêu Thư giả mạo đến khi gặp anh tinh cứ yêu Thư giả mạo đến khi gặp anh tinh cứ yêu Thư giả mạo đến khi gặp anh tinh cứ đòi cầm súng của chú Tùng bằng được rồi đòi cầm súng của chú Tùng bằng được rồi đòi cầm súng của chú Tùng bằng được rồi nét ngay lá mùa vào cái lòng súng quả nét ngay lá mùa vào cái lòng súng quả nét ngay lá mùa vào cái lòng súng quả nhiên nguồn ma cứ dùng bị giam cầm trong nhiên nguồn ma cứ dùng bị giam cầm trong nhiên nguồn ma cứ dùng bị giam cầm trong cái bong bóng rồi bị mang đến nước tại cái bong bóng rồi bị mang đến nước tại cái bong bóng rồi bị mang đến nước tại động thủ yêu sư thì anh tinh khi đang động thủ yêu sư thì anh tinh khi đang động thủ yêu sư thì anh tinh khi đang hẹn hò với em Ngọc tại công viên sắp đến hẹn hò với em Ngọc tại công viên sắp đến hẹn hò với em Ngọc tại công viên sắp đến đoạn ăn cháo lưỡi thì bất ngờ từ đầu dấu đoạn ăn cháo lưỡi thì bất ngờ từ đầu dấu đoạn ăn cháo lưỡi thì bất ngờ từ đầu dấu kia xuất hiện không còn khẩu súng của kia xuất hiện không còn khẩu súng của kia xuất hiện không còn khẩu súng của chú tục nữa phải làm sao đây thì còn chú tục nữa phải làm sao đây thì còn chú tục nữa phải làm sao đây thì còn khách kêu em mặc sẽ thoát để anh tinh ở khách kêu em mặc sẽ thoát để anh tinh ở khách kêu em mặc sẽ thoát để anh tinh ở lại Cả đường may là có em học tiêu Cảnh lại Cả đường may là có em học tiêu Cảnh lại Cả đường may là có em học tiêu Cảnh sát tới thì không lại no đòn về đến nhà sát tới thì không lại no đòn về đến nhà sát tới thì không lại no đòn về đến nhà mới phát hiện hóa ra mọi chuyện là do mới phát hiện hóa ra mọi chuyện là do mới phát hiện hóa ra mọi chuyện là do chú phẩm chơi đểu nhưng cứ hồn chú Hùng chú phẩm chơi đểu nhưng cứ hồn chú Hùng chú phẩm chơi đểu nhưng cứ hồn chú Hùng đã chẳng còn ở đây nữa đến khi hỏi lại đã chẳng còn ở đây nữa đến khi hỏi lại đã chẳng còn ở đây nữa đến khi hỏi lại tổ sư mới Hiển Linh nhập vào chúa còn tổ sư mới Hiển Linh nhập vào chúa còn tổ sư mới Hiển Linh nhập vào chúa còn nói rõ mọi chuyện Tổ Sư Gia vẽ một lời nói rõ mọi chuyện Tổ Sư Gia vẽ một lời nói rõ mọi chuyện Tổ Sư Gia vẽ một lời dài vào lưng của anh tinh chỉ có nó mới dài vào lưng của anh tinh chỉ có nó mới dài vào lưng của anh tinh chỉ có nó mới cứu được hồn cứ dùng khỏi hộp bát quái cứu được hồn cứ dùng khỏi hộp bát quái cứu được hồn cứ dùng khỏi hộp bát quái theo công thức ở trên lưng cần phải lấy theo công thức ở trên lưng cần phải lấy theo công thức ở trên lưng cần phải lấy vết mèo trộn với nước đái trinh nữ và vết mèo trộn với nước đái trinh nữ và vết mèo trộn với nước đái trinh nữ và rắm thối chú vòng nghìn là món ăn rồi rắm thối chú vòng nghìn là món ăn rồi rắm thối chú vòng nghìn là món ăn rồi cho thêm gốc đổ đến khi mang ra con mèo cho thêm gốc đổ đến khi mang ra con mèo cho thêm gốc đổ đến khi mang ra con mèo lại không chịu ăn anh tin nhanh trí thêu lại không chịu ăn anh tin nhanh trí thêu lại không chịu ăn anh tin nhanh trí thêu những mẫu cho nhá kết quả là thuốc tục những mẫu cho nhá kết quả là thuốc tục những mẫu cho nhá kết quả là thuốc tục khiến anh đi đái không ngừng quả thực khiến anh đi đái không ngừng quả thực khiến anh đi đái không ngừng quả thực con mèo lấy gương anh tinh cũng chỉ được con mèo lấy gương anh tinh cũng chỉ được con mèo lấy gương anh tinh cũng chỉ được một vài giờ có nước tiểu của gái trinh một vài giờ có nước tiểu của gái trinh một vài giờ có nước tiểu của gái trinh nữ thôi cả cơ quan chỉ còn và quét sắc nữ thôi cả cơ quan chỉ còn và quét sắc nữ thôi cả cơ quan chỉ còn và quét sắc 60 tuổi là còn trinh tiết chú phạm dạng 60 tuổi là còn trinh tiết chú phạm dạng 60 tuổi là còn trinh tiết chú phạm dạng nghèo mua cho vào mấy chai nước ngọt nghèo mua cho vào mấy chai nước ngọt nghèo mua cho vào mấy chai nước ngọt công việc lao động vất vả chỉ một lát bà công việc lao động vất vả chỉ một lát bà công việc lao động vất vả chỉ một lát bà này đã uống hết tận ba chai sau đó Bà cụ này đã uống hết tận ba chai sau đó Bà cụ này đã uống hết tận ba chai sau đó Bà cụ vào nhà lau dọn Tiếc quả thực Anh Vinh vào nhà lau dọn Tiếc quả thực Anh Vinh vào nhà lau dọn Tiếc quả thực Anh Vinh đã chờ sẵn bên trong này anh là Mẹo đã chờ sẵn bên trong này anh là Mẹo đã chờ sẵn bên trong này anh là Mẹo khiến cái đầu giả rơi xuống đất Quảng khiến cái đầu giả rơi xuống đất Quảng khiến cái đầu giả rơi xuống đất Quảng Yên đã khiến bà cụ sợ vãi đái ra quần Yên đã khiến bà cụ sợ vãi đái ra quần Yên đã khiến bà cụ sợ vãi đái ra quần anh tinh vội vàng lao xuống lấy cốc để anh tinh vội vàng lao xuống lấy cốc để anh tinh vội vàng lao xuống lấy cốc để hắn thực sự là một hành động dũng cảm hắn thực sự là một hành động dũng cảm hắn thực sự là một hành động dũng cảm đến chiếc hồn giờ thì còn chút sắn Hữu đến chiếc hồn giờ thì còn chút sắn Hữu đến chiếc hồn giờ thì còn chút sắn Hữu Nghĩa là được những phòng ăn thật nhiều Nghĩa là được những phòng ăn thật nhiều Nghĩa là được những phòng ăn thật nhiều khoai lang cộng với hột mít nướng rồi khoai lang cộng với hột mít nướng rồi khoai lang cộng với hột mít nướng rồi kết nối với một chiếc máy kích điện Hậu kết nối với một chiếc máy kích điện Hậu kết nối với một chiếc máy kích điện Hậu môn Sau một hồi thì hơi rám gối bắt đầu môn Sau một hồi thì hơi rám gối bắt đầu môn Sau một hồi thì hơi rám gối bắt đầu thích Mỹ năng lượng đến khi đạt tới hạn thích Mỹ năng lượng đến khi đạt tới hạn thích Mỹ năng lượng đến khi đạt tới hạn không chịu nổi nữa những tiếng nổ long không chịu nổi nữa những tiếng nổ long không chịu nổi nữa những tiếng nổ long trời dưới đất có những bài tập riêng trời dưới đất có những bài tập riêng trời dưới đất có những bài tập riêng mình thấy thật quá sức tưởng tượng Nhưng mình thấy thật quá sức tưởng tượng Nhưng mình thấy thật quá sức tưởng tượng Nhưng nếu không nhanh thì nó sẽ tan biến mất nếu không nhanh thì nó sẽ tan biến mất nếu không nhanh thì nó sẽ tan biến mất hay rằng anh Vinh đã kịp thời Nhận lấy hay rằng anh Vinh đã kịp thời Nhận lấy hay rằng anh Vinh đã kịp thời Nhận lấy một bụng rắn lớn trong bùm sau đó nhà mà một bụng rắn lớn trong bùm sau đó nhà mà một bụng rắn lớn trong bùm sau đó nhà mà lọ lát sau hai người cũng bào chế thành lọ lát sau hai người cũng bào chế thành lọ lát sau hai người cũng bào chế thành công loại nước để nghiên cứu gồm chú công loại nước để nghiên cứu gồm chú công loại nước để nghiên cứu gồm chú cùng theo chỉ dẫn của Tổ Sư Gia quả cùng theo chỉ dẫn của Tổ Sư Gia quả cùng theo chỉ dẫn của Tổ Sư Gia quả nhiên thấy được lồng bát quái đang giam nhiên thấy được lồng bát quái đang giam nhiên thấy được lồng bát quái đang giam giữ chúng phạm nhanh chóng em có phòng giữ chúng phạm nhanh chóng em có phòng giữ chúng phạm nhanh chóng em có phòng ấn linh hòm nhưng không có tác dụng gì ấn linh hòm nhưng không có tác dụng gì ấn linh hòm nhưng không có tác dụng gì cả thì ra đó là mưu mẹo của tên đầu gấu cả thì ra đó là mưu mẹo của tên đầu gấu cả thì ra đó là mưu mẹo của tên đầu gấu đã trao đổi Hoàng giả màu đó hòm Thiện đã trao đổi Hoàng giả màu đó hòm Thiện đã trao đổi Hoàng giả màu đó hòm Thiện đang giữ hồn thì hắn còn cầm trên tay đang giữ hồn thì hắn còn cầm trên tay đang giữ hồn thì hắn còn cầm trên tay nhưng anh tinh đâu phải dạng vừa cơ chứ nhưng anh tinh đâu phải dạng vừa cơ chứ nhưng anh tinh đâu phải dạng vừa cơ chứ giúp chúng ra ngắm bắn mà thực tế đó là giúp chúng ra ngắm bắn mà thực tế đó là giúp chúng ra ngắm bắn mà thực tế đó là cú bắn nước hóa giải bùa phép Vậy là cú bắn nước hóa giải bùa phép Vậy là cú bắn nước hóa giải bùa phép Vậy là thành công cứu được cuối cùng hai người thành công cứu được cuối cùng hai người thành công cứu được cuối cùng hai người nhanh chóng giúp chúng thật ra vẫn một nhanh chóng giúp chúng thật ra vẫn một nhanh chóng giúp chúng thật ra vẫn một hết đám đàn em nhưng tên yêu từ này khỏi hết đám đàn em nhưng tên yêu từ này khỏi hết đám đàn em nhưng tên yêu từ này khỏi quá bao nhiêu đạn dược phẩm tươi hắn quá bao nhiêu đạn dược phẩm tươi hắn quá bao nhiêu đạn dược phẩm tươi hắn cũng bắt gọn trong lòng bàn tay rồi cũng bắt gọn trong lòng bàn tay rồi cũng bắt gọn trong lòng bàn tay rồi trong khi chú phòng mới thoát khỏi nên trong khi chú phòng mới thoát khỏi nên trong khi chú phòng mới thoát khỏi nên công lực còn chưa hồi phục đúng lúc nguy công lực còn chưa hồi phục đúng lúc nguy công lực còn chưa hồi phục đúng lúc nguy cấp thì cứ toàn kịp thời và nước tinh tế cấp thì cứ toàn kịp thời và nước tinh tế cấp thì cứ toàn kịp thời và nước tinh tế và mặt kính bên này cháy bỏng nhưng tiếc và mặt kính bên này cháy bỏng nhưng tiếc và mặt kính bên này cháy bỏng nhưng tiếc rằng nước cũng mau chóng hết rồi cả đám rằng nước cũng mau chóng hết rồi cả đám rằng nước cũng mau chóng hết rồi cả đám lại biểu hiện nguy cơ mất mạng vì phép lại biểu hiện nguy cơ mất mạng vì phép lại biểu hiện nguy cơ mất mạng vì phép thuật của hắn không còn đường nuôi nữa thuật của hắn không còn đường nuôi nữa thuật của hắn không còn đường nuôi nữa nhưng phẩm giúp bùa chú và kiếm chưa yêu nhưng phẩm giúp bùa chú và kiếm chưa yêu nhưng phẩm giúp bùa chú và kiếm chưa yêu quyết đấu với hắn nhưng bấy nhiêu đó là quyết đấu với hắn nhưng bấy nhiêu đó là quyết đấu với hắn nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ chú phòng cũng bị hắn ép đến sắp chưa đủ chú phòng cũng bị hắn ép đến sắp chưa đủ chú phòng cũng bị hắn ép đến sắp chết rồi giờ chỉ còn lấy nước đái Đồng chết rồi giờ chỉ còn lấy nước đái Đồng chết rồi giờ chỉ còn lấy nước đái Đồng Tử mới dùng được chú Hùng lấy lại không Tử mới dùng được chú Hùng lấy lại không Tử mới dùng được chú Hùng lấy lại không được không ngờ anh tên nhà mình vẫn còn được không ngờ anh tên nhà mình vẫn còn được không ngờ anh tên nhà mình vẫn còn tinh viết quả nhiên đái ra một bãi đổ tinh viết quả nhiên đái ra một bãi đổ tinh viết quả nhiên đái ra một bãi đổ lên đầu chú Hùng đã có kết quả công việc lên đầu chú Hùng đã có kết quả công việc lên đầu chú Hùng đã có kết quả công việc lập tức phục hồi đánh nhau ngang ngửa lập tức phục hồi đánh nhau ngang ngửa lập tức phục hồi đánh nhau ngang ngửa với hắn rồi làm pha trước hạn cuối cùng với hắn rồi làm pha trước hạn cuối cùng với hắn rồi làm pha trước hạn cuối cùng Chiến Thắng nổ tung tiếc rằng chứ Dùng Chiến Thắng nổ tung tiếc rằng chứ Dùng Chiến Thắng nổ tung tiếc rằng chứ Dùng cũng Ừ đúng lúc này thằng đầu gấu cũng cũng Ừ đúng lúc này thằng đầu gấu cũng cũng Ừ đúng lúc này thằng đầu gấu cũng quay lại khống chế em ngọc trong tay hắn quay lại khống chế em ngọc trong tay hắn quay lại khống chế em ngọc trong tay hắn S3 người bỏ súng xuống tự trói nhưng bỏ S3 người bỏ súng xuống tự trói nhưng bỏ S3 người bỏ súng xuống tự trói nhưng bỏ xuống thì cũng chết thôi Nhiều một phen xuống thì cũng chết thôi Nhiều một phen xuống thì cũng chết thôi Nhiều một phen đi anh tin nhanh khi bắn xuyên qua cái đi anh tin nhanh khi bắn xuyên qua cái đi anh tin nhanh khi bắn xuyên qua cái khay của em ngọc thành công giết chết khay của em ngọc thành công giết chết khay của em ngọc thành công giết chết hàng đầu gấu này quả nhiên cái khe cô hàng đầu gấu này quả nhiên cái khe cô hàng đầu gấu này quả nhiên cái khe cô gái còn trinh vừa khít cho viên đạn gái còn trinh vừa khít cho viên đạn gái còn trinh vừa khít cho viên đạn xuyên qua mà không sao cả cứ dùng đã xuyên qua mà không sao cả cứ dùng đã xuyên qua mà không sao cả cứ dùng đã hoàn thành được miễn cước nên tạm biệt hoàn thành được miễn cước nên tạm biệt hoàn thành được miễn cước nên tạm biệt mọi người rời đi Để ý kỹ khi em Ngọc mọi người rời đi Để ý kỹ khi em Ngọc mọi người rời đi Để ý kỹ khi em Ngọc không có mặc bảo hộ nhưng khi quay lại không có mặc bảo hộ nhưng khi quay lại không có mặc bảo hộ nhưng khi quay lại đoán để xét chuyện bên thiên đường chúng đoán để xét chuyện bên thiên đường chúng đoán để xét chuyện bên thiên đường chúng dùng quên không có mang theo tiền đút dùng quên không có mang theo tiền đút dùng quên không có mang theo tiền đút lót nên bị ghét xuống địa ngục vừa lúc lót nên bị ghét xuống địa ngục vừa lúc lót nên bị ghét xuống địa ngục vừa lúc này anh chích xuống cho chú Đạt một này anh chích xuống cho chú Đạt một này anh chích xuống cho chú Đạt một thùng đôla âm phủ thôi quả này lên thiên thùng đôla âm phủ thôi quả này lên thiên thùng đôla âm phủ thôi quả này lên thiên đường không làm chủ tịch mới là lại đây đường không làm chủ tịch mới là lại đây đường không làm chủ tịch mới là lại đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là ai