Review phim Cuốn Sổ Tử Thần 3 - phần cuối - khi 6 cuốn sổ tử thần rơi xuống cùng lúc

2,557,865
752
review phim kinh dị hay cuốn sổ tử thần phần 3 Review phim Cuốn Sổ Tử Thần 3 - phần cuối - khi 6 cuốn sổ tử thần rơi xuống cùng lúc tóm tắt phim kinh dị cực hay cuốn sổ tử thần 3 phần cuối Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/channel/UC1M-iXnn2cRdg6erZn92cGA?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimkinhdihay
những câu chuyện xảy ra vào 10 năm sau những câu chuyện xảy ra vào 10 năm sau những câu chuyện xảy ra vào 10 năm sau cuộc đại chiến của raito và L trên đường cuộc đại chiến của raito và L trên đường cuộc đại chiến của raito và L trên đường phố Buổi đêm một cô gái mặc áo gió đang phố Buổi đêm một cô gái mặc áo gió đang phố Buổi đêm một cô gái mặc áo gió đang đi tìm con mồi bên cạnh cô không ngừng đi tìm con mồi bên cạnh cô không ngừng đi tìm con mồi bên cạnh cô không ngừng có người sẽ tinh đầu gục xuống đám đông có người sẽ tinh đầu gục xuống đám đông có người sẽ tinh đầu gục xuống đám đông bắt đầu hoảng loạn thì có quá nhiều bắt đầu hoảng loạn thì có quá nhiều bắt đầu hoảng loạn thì có quá nhiều người chết rồi nhìn kỹ khi mắt của cô người chết rồi nhìn kỹ khi mắt của cô người chết rồi nhìn kỹ khi mắt của cô gái phát ra ánh sáng đỏ không sai cô ấy gái phát ra ánh sáng đỏ không sai cô ấy gái phát ra ánh sáng đỏ không sai cô ấy chính là người kế tục sở hữu đôi mắt của chính là người kế tục sở hữu đôi mắt của chính là người kế tục sở hữu đôi mắt của thần chết Cô nhanh chóng viết ra tên của thần chết Cô nhanh chóng viết ra tên của thần chết Cô nhanh chóng viết ra tên của những người cô thấy từng người từng những người cô thấy từng người từng những người cô thấy từng người từng người vô tội liên tục ngã xuống dùng người vô tội liên tục ngã xuống dùng người vô tội liên tục ngã xuống dùng khắp nơi rơi vào cảnh hỗn loạn kinh khắp nơi rơi vào cảnh hỗn loạn kinh khắp nơi rơi vào cảnh hỗn loạn kinh hoàng nó đáng sợ hơn mất thì Đại Việt hoàng nó đáng sợ hơn mất thì Đại Việt hoàng nó đáng sợ hơn mất thì Đại Việt ngào từng xuất hiện trước đây còn cô gái ngào từng xuất hiện trước đây còn cô gái ngào từng xuất hiện trước đây còn cô gái thì nở nụ cười mãn nguyện trung lưu và thì nở nụ cười mãn nguyện trung lưu và thì nở nụ cười mãn nguyện trung lưu và bạn gái phụ trách vụ án vốn phục kịp bạn gái phụ trách vụ án vốn phục kịp bạn gái phụ trách vụ án vốn phục kịp thời sẽ đến xông Hương ơi nhìn thấy quá thời sẽ đến xông Hương ơi nhìn thấy quá thời sẽ đến xông Hương ơi nhìn thấy quá nhiều người ngã xuống anh không thể nhiều người ngã xuống anh không thể nhiều người ngã xuống anh không thể không giúp súng ra chuẩn bị bắn chết cô không giúp súng ra chuẩn bị bắn chết cô không giúp súng ra chuẩn bị bắn chết cô ấy nhưng của bạn lại nói với anh rằng nổ ấy nhưng của bạn lại nói với anh rằng nổ ấy nhưng của bạn lại nói với anh rằng nổ súng có thể bắn nhầm người khác đúng lúc súng có thể bắn nhầm người khác đúng lúc súng có thể bắn nhầm người khác đúng lúc này trong đám người xuất hiện một người này trong đám người xuất hiện một người này trong đám người xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ anh ta không Chút do đàn ông đeo mặt nạ anh ta không Chút do đàn ông đeo mặt nạ anh ta không Chút do dự nổ súng về phía cô gái cô gái ngã dự nổ súng về phía cô gái cô gái ngã dự nổ súng về phía cô gái cô gái ngã xuống theo kiếm xuống chết ngay tại chỗ xuống theo kiếm xuống chết ngay tại chỗ xuống theo kiếm xuống chết ngay tại chỗ người đàn ông đeo mặt nạ này chính là người đàn ông đeo mặt nạ này chính là người đàn ông đeo mặt nạ này chính là người kế thừa của lời tên hiệu là tóc người kế thừa của lời tên hiệu là tóc người kế thừa của lời tên hiệu là tóc xoăn dương hư chất vấn tóc xoăn rằng xoăn dương hư chất vấn tóc xoăn rằng xoăn dương hư chất vấn tóc xoăn rằng mang mỗi của chúng ta còn chưa lấy được mang mỗi của chúng ta còn chưa lấy được mang mỗi của chúng ta còn chưa lấy được Sao lại tự ý đổ xuống như vậy tóc xoăn Sao lại tự ý đổ xuống như vậy tóc xoăn Sao lại tự ý đổ xuống như vậy tóc xoăn mới nói tất cả đạn Tôi dùng đều là đại mới nói tất cả đạn Tôi dùng đều là đại mới nói tất cả đạn Tôi dùng đều là đại gây mê từ lúc này chung cư tôi nhận được gây mê từ lúc này chung cư tôi nhận được gây mê từ lúc này chung cư tôi nhận được điện thoại nói rằng cô gái mặc áo gió điện thoại nói rằng cô gái mặc áo gió điện thoại nói rằng cô gái mặc áo gió không chết thì bạn mà chết vì sự tim không chết thì bạn mà chết vì sự tim không chết thì bạn mà chết vì sự tim điều đó có nghĩa là ngoài cô gái mặc áo điều đó có nghĩa là ngoài cô gái mặc áo điều đó có nghĩa là ngoài cô gái mặc áo gió thì chắc chắn còn có người giữ Cuốn gió thì chắc chắn còn có người giữ Cuốn gió thì chắc chắn còn có người giữ Cuốn Sổ Tử Thần khác nữa thế là bọn họ nghĩ Sổ Tử Thần khác nữa thế là bọn họ nghĩ Sổ Tử Thần khác nữa thế là bọn họ nghĩ ra một cách điều tất cả các thành viên ra một cách điều tất cả các thành viên ra một cách điều tất cả các thành viên của tổ chức đến tầng hầm cất giữ Cuốn Sổ của tổ chức đến tầng hầm cất giữ Cuốn Sổ của tổ chức đến tầng hầm cất giữ Cuốn Sổ Tử Thần Thông qua việc chạm vào cuốn cậu Tử Thần Thông qua việc chạm vào cuốn cậu Tử Thần Thông qua việc chạm vào cuốn cậu nhìn thấy đại thần chết iPhone sau khi nhìn thấy đại thần chết iPhone sau khi nhìn thấy đại thần chết iPhone sau khi chất vấn một buổi với thần chết này họ chất vấn một buổi với thần chết này họ chất vấn một buổi với thần chết này họ đã hiểu ra một số vấn đề mua thần chết đã hiểu ra một số vấn đề mua thần chết đã hiểu ra một số vấn đề mua thần chết đã để lại sáu Cuốn Sổ Tử Thần ở nhân đã để lại sáu Cuốn Sổ Tử Thần ở nhân đã để lại sáu Cuốn Sổ Tử Thần ở nhân gian để đi tìm người kế thừa Khi ra mới gian để đi tìm người kế thừa Khi ra mới gian để đi tìm người kế thừa Khi ra mới thần chết trình được khi ra mới sẽ có thần chết trình được khi ra mới sẽ có thần chết trình được khi ra mới sẽ có được hương vị cực hạn của Cuốn Sổ Tử được hương vị cực hạn của Cuốn Sổ Tử được hương vị cực hạn của Cuốn Sổ Tử Thần trong nhân gian chính là cuốn Thứ Thần trong nhân gian chính là cuốn Thứ Thần trong nhân gian chính là cuốn Thứ Sáu sau này bất luận là để lại bao nhiêu Sáu sau này bất luận là để lại bao nhiêu Sáu sau này bất luận là để lại bao nhiêu vốn cũng sẽ vô hiệu loài người chỉ cần vốn cũng sẽ vô hiệu loài người chỉ cần vốn cũng sẽ vô hiệu loài người chỉ cần phong ấn được Cuốn Sổ Tử Thần Thứ Sáu phong ấn được Cuốn Sổ Tử Thần Thứ Sáu phong ấn được Cuốn Sổ Tử Thần Thứ Sáu vậy cũng có nghĩa là tiêu hủy được toàn vậy cũng có nghĩa là tiêu hủy được toàn vậy cũng có nghĩa là tiêu hủy được toàn bộ vũ khí giết người quy mô khổng lồ này bộ vũ khí giết người quy mô khổng lồ này bộ vũ khí giết người quy mô khổng lồ này đúng lúc này trên mặt xuất hiện một đúng lúc này trên mặt xuất hiện một đúng lúc này trên mặt xuất hiện một thông tin giống như vi rút Lan chuyển thông tin giống như vi rút Lan chuyển thông tin giống như vi rút Lan chuyển đến vậy Mà like câu xuất hiện trong đến vậy Mà like câu xuất hiện trong đến vậy Mà like câu xuất hiện trong video trong điện thoại máy tính TV đâu video trong điện thoại máy tính TV đâu video trong điện thoại máy tính TV đâu đâu cũng gặp tôi có thể tự do khống chế đâu cũng gặp tôi có thể tự do khống chế đâu cũng gặp tôi có thể tự do khống chế sự sống chết của con người tôi sẽ tiêu sự sống chết của con người tôi sẽ tiêu sự sống chết của con người tôi sẽ tiêu diệt tất cả thế giới tràn ngập tội ác và diệt tất cả thế giới tràn ngập tội ác và diệt tất cả thế giới tràn ngập tội ác và điều Hận Thù này khi Loan sẽ tạo ra một điều Hận Thù này khi Loan sẽ tạo ra một điều Hận Thù này khi Loan sẽ tạo ra một thế giới hòa bình mới những người năm đó thế giới hòa bình mới những người năm đó thế giới hòa bình mới những người năm đó tham gia vào vụ án khi ra ở ngoài tôi có tham gia vào vụ án khi ra ở ngoài tôi có tham gia vào vụ án khi ra ở ngoài tôi có cô bạn gái chung thủy Một lòng tên là cô bạn gái chung thủy Một lòng tên là cô bạn gái chung thủy Một lòng tên là Misa nên họ cảm thấy chuyện khi ra mới Misa nên họ cảm thấy chuyện khi ra mới Misa nên họ cảm thấy chuyện khi ra mới lần này có thể sẽ liên quan đến cô ấy lần này có thể sẽ liên quan đến cô ấy lần này có thể sẽ liên quan đến cô ấy thế là lập tức mở rộng Điều Tra nghi xa thế là lập tức mở rộng Điều Tra nghi xa thế là lập tức mở rộng Điều Tra nghi xa năm đó đã từ bỏ quyền nắm giữ Cuốn Sổ Tử năm đó đã từ bỏ quyền nắm giữ Cuốn Sổ Tử năm đó đã từ bỏ quyền nắm giữ Cuốn Sổ Tử Thần mình giờ chỉ là một ca sĩ mà thôi Thần mình giờ chỉ là một ca sĩ mà thôi Thần mình giờ chỉ là một ca sĩ mà thôi sau khi like cơ chế Misa luôn u sầu bất sau khi like cơ chế Misa luôn u sầu bất sau khi like cơ chế Misa luôn u sầu bất ngờ hay lúc này cô nghe thấy tiếng của ngờ hay lúc này cô nghe thấy tiếng của ngờ hay lúc này cô nghe thấy tiếng của Lie To Miss A Mở túi Du Truyện ra bên Lie To Miss A Mở túi Du Truyện ra bên Lie To Miss A Mở túi Du Truyện ra bên trong có một chiếc điện thoại Anh đã trong có một chiếc điện thoại Anh đã trong có một chiếc điện thoại Anh đã chuẩn bị cho em một món quà Hãy mở nó ra chuẩn bị cho em một món quà Hãy mở nó ra chuẩn bị cho em một món quà Hãy mở nó ra xem khi Miss A mở ra thì đó là một Cuốn xem khi Miss A mở ra thì đó là một Cuốn xem khi Miss A mở ra thì đó là một Cuốn Sổ Tử Thần đứng giây phút Nghi xa Chạm Sổ Tử Thần đứng giây phút Nghi xa Chạm Sổ Tử Thần đứng giây phút Nghi xa Chạm vào nó ký ức của cô lập tức khôi phục vào nó ký ức của cô lập tức khôi phục vào nó ký ức của cô lập tức khôi phục trở lại bao nhiêu đau khổ cũng vừa về trở lại bao nhiêu đau khổ cũng vừa về trở lại bao nhiêu đau khổ cũng vừa về thần chết sắc đã xuất hiện trước mặt hóa thần chết sắc đã xuất hiện trước mặt hóa thần chết sắc đã xuất hiện trước mặt hóa ra cuốn sổ này là cuốn sổ của thần chết ra cuốn sổ này là cuốn sổ của thần chết ra cuốn sổ này là cuốn sổ của thần chết ráp như ra hỏi rằng ngay câu còn sống ráp như ra hỏi rằng ngay câu còn sống ráp như ra hỏi rằng ngay câu còn sống không nhưng chắc không nói gì mà hóa không nhưng chắc không nói gì mà hóa không nhưng chắc không nói gì mà hóa thành một luồng khói đen gửi biến mất mi thành một luồng khói đen gửi biến mất mi thành một luồng khói đen gửi biến mất mi sao ta làm đến bãi đỗ xe Cô vừa lên xe sao ta làm đến bãi đỗ xe Cô vừa lên xe sao ta làm đến bãi đỗ xe Cô vừa lên xe thì lại nghe thấy tiếng của liveshow sau thì lại nghe thấy tiếng của liveshow sau thì lại nghe thấy tiếng của liveshow sau mình Nhưng người này không phải live mình Nhưng người này không phải live mình Nhưng người này không phải live show mà hắn tự xưng là sứ giả mới của show mà hắn tự xưng là sứ giả mới của show mà hắn tự xưng là sứ giả mới của Kara cũng gọi hắn là Yuki là được rồi Kara cũng gọi hắn là Yuki là được rồi Kara cũng gọi hắn là Yuki là được rồi hắn ta đến để 10 Miss A cùng tham gia hắn ta đến để 10 Miss A cùng tham gia hắn ta đến để 10 Miss A cùng tham gia việc sưu tập cuối cầu tử thần dù khi nói việc sưu tập cuối cầu tử thần dù khi nói việc sưu tập cuối cầu tử thần dù khi nói rằng nhân gian xuất hiện sáu Cuốn Sổ Tử rằng nhân gian xuất hiện sáu Cuốn Sổ Tử rằng nhân gian xuất hiện sáu Cuốn Sổ Tử Thần thì cần tập kết 6 vốn của Ngài lại Thần thì cần tập kết 6 vốn của Ngài lại Thần thì cần tập kết 6 vốn của Ngài lại thì có thể tạo anh mới đến khi đó lại thì có thể tạo anh mới đến khi đó lại thì có thể tạo anh mới đến khi đó lại rồi sẽ xuất hiện trở lại dù khi nói xong rồi sẽ xuất hiện trở lại dù khi nói xong rồi sẽ xuất hiện trở lại dù khi nói xong liền để lại Cuốn Sổ Tử Thần và rời đi liền để lại Cuốn Sổ Tử Thần và rời đi liền để lại Cuốn Sổ Tử Thần và rời đi tóc xoăn phía bên khác trở về nhà trên tóc xoăn phía bên khác trở về nhà trên tóc xoăn phía bên khác trở về nhà trên công tác có gắn một mẩu giấy nhỏ anh công tác có gắn một mẩu giấy nhỏ anh công tác có gắn một mẩu giấy nhỏ anh chạm vào mẫu giấy trên công tác quay đầu chạm vào mẫu giấy trên công tác quay đầu chạm vào mẫu giấy trên công tác quay đầu lại nhìn trước mắt xuất hiện một thần lại nhìn trước mắt xuất hiện một thần lại nhìn trước mắt xuất hiện một thần chết khác thần chết thì bị này tên là chết khác thần chết thì bị này tên là chết khác thần chết thì bị này tên là amin gửi giữ cuốn cầu tử thần của cô ấy amin gửi giữ cuốn cầu tử thần của cô ấy amin gửi giữ cuốn cầu tử thần của cô ấy chính là tóc xoăn nhưng vốn cầu này chưa chính là tóc xoăn nhưng vốn cầu này chưa chính là tóc xoăn nhưng vốn cầu này chưa từng được sử dụng bởi vì góc sao nắm giữ từng được sử dụng bởi vì góc sao nắm giữ từng được sử dụng bởi vì góc sao nắm giữ Cuốn Sổ Tử Thần này nhưng không để kẻ Cuốn Sổ Tử Thần này nhưng không để kẻ Cuốn Sổ Tử Thần này nhưng không để kẻ địch phát hiện mỗi lần anh ra ngoài đều địch phát hiện mỗi lần anh ra ngoài đều địch phát hiện mỗi lần anh ra ngoài đều sẽ bỏ đi quyền nắm giữ Sổ Tử Thần sau sẽ bỏ đi quyền nắm giữ Sổ Tử Thần sau sẽ bỏ đi quyền nắm giữ Sổ Tử Thần sau khi trở về thông qua việc chạm vào mẫu khi trở về thông qua việc chạm vào mẫu khi trở về thông qua việc chạm vào mẫu giấy trên công tắc để khôi phục trí nhớ giấy trên công tắc để khôi phục trí nhớ giấy trên công tắc để khôi phục trí nhớ như vậy sẽ không ai biết rằng anh có Sổ như vậy sẽ không ai biết rằng anh có Sổ như vậy sẽ không ai biết rằng anh có Sổ Tử Thần nhiều nghị thân nhất của cuốn Tử Thần nhiều nghị thân nhất của cuốn Tử Thần nhiều nghị thân nhất của cuốn cầu tử thần chính là có thể điều khiển cầu tử thần chính là có thể điều khiển cầu tử thần chính là có thể điều khiển hành vi của người khác trước khi chết hành vi của người khác trước khi chết hành vi của người khác trước khi chết bạn nhìn vị chánh án này ông ấy chính là bạn nhìn vị chánh án này ông ấy chính là bạn nhìn vị chánh án này ông ấy chính là một trong những người ngắm giữa Sổ Tử một trong những người ngắm giữa Sổ Tử một trong những người ngắm giữa Sổ Tử Thần hắn nhìn thấy một vài người ủng hộ Thần hắn nhìn thấy một vài người ủng hộ Thần hắn nhìn thấy một vài người ủng hộ khi Lara trên mạng thì miễn viết tên của khi Lara trên mạng thì miễn viết tên của khi Lara trên mạng thì miễn viết tên của họ lên giấy đúng lúc này một nhân viên họ lên giấy đúng lúc này một nhân viên họ lên giấy đúng lúc này một nhân viên giao hàng đi vào giữa trán một bưu kiện giao hàng đi vào giữa trán một bưu kiện giao hàng đi vào giữa trán một bưu kiện chánh án mở nó ra xem thứ trên đó viết chánh án mở nó ra xem thứ trên đó viết chánh án mở nó ra xem thứ trên đó viết chính là hành vi của ông ta trước khi chính là hành vi của ông ta trước khi chính là hành vi của ông ta trước khi chết hóa ra nhân viên giao hàng này chết hóa ra nhân viên giao hàng này chết hóa ra nhân viên giao hàng này chính là Yuki kháng án dựa vào hành vi chính là Yuki kháng án dựa vào hành vi chính là Yuki kháng án dựa vào hành vi trước khi chết đó đầu tiên giao lại Cuốn trước khi chết đó đầu tiên giao lại Cuốn trước khi chết đó đầu tiên giao lại Cuốn Sổ Tử Thần Suzuki ở tập một con dao đến Sổ Tử Thần Suzuki ở tập một con dao đến Sổ Tử Thần Suzuki ở tập một con dao đến đại sảnh trong miệng nói ra là thần của đại sảnh trong miệng nói ra là thần của đại sảnh trong miệng nói ra là thần của thế giới mới ai dám chống lại người của thế giới mới ai dám chống lại người của thế giới mới ai dám chống lại người của kira đều phải chết nói xong liền đâm kira đều phải chết nói xong liền đâm kira đều phải chết nói xong liền đâm thằng con dao vào kinh chết ngay tại chỗ thằng con dao vào kinh chết ngay tại chỗ thằng con dao vào kinh chết ngay tại chỗ đây đã là Cuốn Sổ Tử Thần thứ ba mà Zuki đây đã là Cuốn Sổ Tử Thần thứ ba mà Zuki đây đã là Cuốn Sổ Tử Thần thứ ba mà Zuki sở hữu rồi Các bạn nhìn kỹ xem thử thần sở hữu rồi Các bạn nhìn kỹ xem thử thần sở hữu rồi Các bạn nhìn kỹ xem thử thần chắc có phải là nhìn đẹp trai hơn không chắc có phải là nhìn đẹp trai hơn không chắc có phải là nhìn đẹp trai hơn không chỉ ra cảnh ngộ của Yugi và Misa cũng chỉ ra cảnh ngộ của Yugi và Misa cũng chỉ ra cảnh ngộ của Yugi và Misa cũng tương đồng đều là bởi vì gia đình của họ tương đồng đều là bởi vì gia đình của họ tương đồng đều là bởi vì gia đình của họ đã bị tên vô lại giết chết và người đã bị tên vô lại giết chết và người đã bị tên vô lại giết chết và người trừng phạt những tên vô lại này giúp họ trừng phạt những tên vô lại này giúp họ trừng phạt những tên vô lại này giúp họ chính là live show từ đó về sau đã thôn chính là live show từ đó về sau đã thôn chính là live show từ đó về sau đã thôn hở và đi theo bước chân của kira sau đó hở và đi theo bước chân của kira sau đó hở và đi theo bước chân của kira sau đó ghi còn thanh minh trên truyền hình đừng ghi còn thanh minh trên truyền hình đừng ghi còn thanh minh trên truyền hình đừng ngăn cản chida tạo ra thế giới mới nữa ngăn cản chida tạo ra thế giới mới nữa ngăn cản chida tạo ra thế giới mới nữa và yêu cầu người kế thừa của lời lộ diện và yêu cầu người kế thừa của lời lộ diện và yêu cầu người kế thừa của lời lộ diện trên truyền hình Nếu không Anh ta sẽ bắt trên truyền hình Nếu không Anh ta sẽ bắt trên truyền hình Nếu không Anh ta sẽ bắt đầu tàn sát người trên khắp thế giới tóc đầu tàn sát người trên khắp thế giới tóc đầu tàn sát người trên khắp thế giới tóc xoăn chắc chắn không ngốc đến nỗi thật xoăn chắc chắn không ngốc đến nỗi thật xoăn chắc chắn không ngốc đến nỗi thật sự đến này truyền hình tìm cái chết anh sự đến này truyền hình tìm cái chết anh sự đến này truyền hình tìm cái chết anh đã gửi toàn bộ hình của lò ra muốn trực đã gửi toàn bộ hình của lò ra muốn trực đã gửi toàn bộ hình của lò ra muốn trực tiếp đối thoại với người kế thừa của tiếp đối thoại với người kế thừa của tiếp đối thoại với người kế thừa của kira Yugi thông qua địa chỉ tóc xoăn để kira Yugi thông qua địa chỉ tóc xoăn để kira Yugi thông qua địa chỉ tóc xoăn để lại bắt đầu trò chuyện người của đội lại bắt đầu trò chuyện người của đội lại bắt đầu trò chuyện người của đội điều tra rất nhanh đã xác định được địa điều tra rất nhanh đã xác định được địa điều tra rất nhanh đã xác định được địa chỉ IP toàn bộ xuất phát đến vào nhà đó chỉ IP toàn bộ xuất phát đến vào nhà đó chỉ IP toàn bộ xuất phát đến vào nhà đó nhưng khi họ đến nơi không hề Nhìn thấy nhưng khi họ đến nơi không hề Nhìn thấy nhưng khi họ đến nơi không hề Nhìn thấy dù ghi đâu cả Vậy có nghĩa là họ bị chơi dù ghi đâu cả Vậy có nghĩa là họ bị chơi dù ghi đâu cả Vậy có nghĩa là họ bị chơi rồi Lúc này đội trưởng nghe thấy âm rồi Lúc này đội trưởng nghe thấy âm rồi Lúc này đội trưởng nghe thấy âm thanh của liveshow đến mở cửa ra xem thì thanh của liveshow đến mở cửa ra xem thì thanh của liveshow đến mở cửa ra xem thì ở trên bàn đặt một chiếc điện thoại vào ở trên bàn đặt một chiếc điện thoại vào ở trên bàn đặt một chiếc điện thoại vào một tờ giấy Trên đó viết rõ hành vi một tờ giấy Trên đó viết rõ hành vi một tờ giấy Trên đó viết rõ hành vi trước khi chết của đội trưởng kết quả là trước khi chết của đội trưởng kết quả là trước khi chết của đội trưởng kết quả là đội trưởng nở nụ cười rồi tự sát lần này đội trưởng nở nụ cười rồi tự sát lần này đội trưởng nở nụ cười rồi tự sát lần này không bắt được ghi mà còn hi sinh mất không bắt được ghi mà còn hi sinh mất không bắt được ghi mà còn hi sinh mất một đồng đội chuyện này đã dẫn đến sự một đồng đội chuyện này đã dẫn đến sự một đồng đội chuyện này đã dẫn đến sự bất mãn của cấp trên hạ lệnh mọi giá bất mãn của cấp trên hạ lệnh mọi giá bất mãn của cấp trên hạ lệnh mọi giá phải chia nhau ra điều tra bây giờ trong phải chia nhau ra điều tra bây giờ trong phải chia nhau ra điều tra bây giờ trong tay Miss A vẫn còn một Cuốn Sổ Tử Thần tay Miss A vẫn còn một Cuốn Sổ Tử Thần tay Miss A vẫn còn một Cuốn Sổ Tử Thần trong tay Yuki có ba cuốn tổ điều tra trong tay Yuki có ba cuốn tổ điều tra trong tay Yuki có ba cuốn tổ điều tra Còn một cuốn bệnh cổng lại mới chỉ có 5 Còn một cuốn bệnh cổng lại mới chỉ có 5 Còn một cuốn bệnh cổng lại mới chỉ có 5 vẫn thiếu một cuốn nhưng căn bản họ vẫn thiếu một cuốn nhưng căn bản họ vẫn thiếu một cuốn nhưng căn bản họ không biết nó ở đâu buổi tối khi xu không biết nó ở đâu buổi tối khi xu không biết nó ở đâu buổi tối khi xu hướng này lại băng nói chuyện của tóc hướng này lại băng nói chuyện của tóc hướng này lại băng nói chuyện của tóc xoăn và Yuki thông qua hình ảnh của lời xoăn và Yuki thông qua hình ảnh của lời xoăn và Yuki thông qua hình ảnh của lời xoay chuyển chung cư phát hiện ra tin xoay chuyển chung cư phát hiện ra tin xoay chuyển chung cư phát hiện ra tin tức tóc xoăn để lại cuốn sổ Cuối cùng tức tóc xoăn để lại cuốn sổ Cuối cùng tức tóc xoăn để lại cuốn sổ Cuối cùng nằm ở chỗ tóc xoăn chung cư rất nhanh Đã nằm ở chỗ tóc xoăn chung cư rất nhanh Đã nằm ở chỗ tóc xoăn chung cư rất nhanh Đã tìm được tóc xoăn vừa khống chế tóc xoăn tìm được tóc xoăn vừa khống chế tóc xoăn tìm được tóc xoăn vừa khống chế tóc xoăn không hề hoảng loạn nói rằng hãy dùng không hề hoảng loạn nói rằng hãy dùng không hề hoảng loạn nói rằng hãy dùng cuốn dụ cuối cùng của tôi để rủi ro khi cuốn dụ cuối cùng của tôi để rủi ro khi cuốn dụ cuối cùng của tôi để rủi ro khi đến giao dịch đi đến lúc đó chúng ta cấp đến giao dịch đi đến lúc đó chúng ta cấp đến giao dịch đi đến lúc đó chúng ta cấp lại bốn cuốn khẩu của anh ta là được rồi lại bốn cuốn khẩu của anh ta là được rồi lại bốn cuốn khẩu của anh ta là được rồi Thế là tóc xoăn và socola đi xuống tầng Thế là tóc xoăn và socola đi xuống tầng Thế là tóc xoăn và socola đi xuống tầng hầm đem Cuốn Sổ Tử Thần đó ra sau đó lại hầm đem Cuốn Sổ Tử Thần đó ra sau đó lại hầm đem Cuốn Sổ Tử Thần đó ra sau đó lại hack vào hệ thống camera của phòng giám hack vào hệ thống camera của phòng giám hack vào hệ thống camera của phòng giám sát phía bên này Zuki Gọi điện cho Misa sát phía bên này Zuki Gọi điện cho Misa sát phía bên này Zuki Gọi điện cho Misa geocoder Cuốn Sổ Tử Thần đến vòng diễn geocoder Cuốn Sổ Tử Thần đến vòng diễn geocoder Cuốn Sổ Tử Thần đến vòng diễn tập hợp 6 Cuốn Sổ Tử Thần lại là có thể tập hợp 6 Cuốn Sổ Tử Thần lại là có thể tập hợp 6 Cuốn Sổ Tử Thần lại là có thể tạo ra thế giới mới dồi tóc xoăn tự sát tạo ra thế giới mới dồi tóc xoăn tự sát tạo ra thế giới mới dồi tóc xoăn tự sát hộ tống cuốn sổ nhờ vào tính chân thực hộ tống cuốn sổ nhờ vào tính chân thực hộ tống cuốn sổ nhờ vào tính chân thực của Cuốn Sổ Tử Thần 2 bên sẽ đặt một mẫu của Cuốn Sổ Tử Thần 2 bên sẽ đặt một mẫu của Cuốn Sổ Tử Thần 2 bên sẽ đặt một mẫu giấy nhỏ trong cuốn khổ và địa điểm quy giấy nhỏ trong cuốn khổ và địa điểm quy giấy nhỏ trong cuốn khổ và địa điểm quy định sau khi xác định thật giả sẽ cùng định sau khi xác định thật giả sẽ cùng định sau khi xác định thật giả sẽ cùng lộ diện bên này một người lang thang mở lộ diện bên này một người lang thang mở lộ diện bên này một người lang thang mở cửa tủ ra bên trong là một mẫu giấy cửa tủ ra bên trong là một mẫu giấy cửa tủ ra bên trong là một mẫu giấy khoảnh khắc anh ta chạm vào mẫu giấy khoảnh khắc anh ta chạm vào mẫu giấy khoảnh khắc anh ta chạm vào mẫu giấy thần chết lập tức xuất hiện trước mặt thần chết lập tức xuất hiện trước mặt thần chết lập tức xuất hiện trước mặt kính gọng triệu hồi khiến người lang kính gọng triệu hồi khiến người lang kính gọng triệu hồi khiến người lang thang ngay lập tức xong đời tóc xoăn thang ngay lập tức xong đời tóc xoăn thang ngay lập tức xong đời tóc xoăn cũng đến địa điểm thì định khi vừa chạm cũng đến địa điểm thì định khi vừa chạm cũng đến địa điểm thì định khi vừa chạm vào mẩu giấy rất nhiều xuất hiện trước vào mẩu giấy rất nhiều xuất hiện trước vào mẩu giấy rất nhiều xuất hiện trước mặt tóc xoăn lên tiếng cười nhạo giáp mặt tóc xoăn lên tiếng cười nhạo giáp mặt tóc xoăn lên tiếng cười nhạo giáp nhưng gặp thì nó một câu giống hệt với nhưng gặp thì nó một câu giống hệt với nhưng gặp thì nó một câu giống hệt với lờ sau đó khó khăn đến điểm hẹn đời sự lờ sau đó khó khăn đến điểm hẹn đời sự lờ sau đó khó khăn đến điểm hẹn đời sự lộ diện của Yugi sunfurơ ở nhà giám sát lộ diện của Yugi sunfurơ ở nhà giám sát lộ diện của Yugi sunfurơ ở nhà giám sát qua camera đúng lúc quan trọng thì toàn qua camera đúng lúc quan trọng thì toàn qua camera đúng lúc quan trọng thì toàn bộ Camera bị vô hiệu hóa liên lạc với bộ Camera bị vô hiệu hóa liên lạc với bộ Camera bị vô hiệu hóa liên lạc với các đặc vụ hiện trường cũng bị phá hoại các đặc vụ hiện trường cũng bị phá hoại các đặc vụ hiện trường cũng bị phá hoại bọn chúng đã phá sóng toàn bộ hệ thống bọn chúng đã phá sóng toàn bộ hệ thống bọn chúng đã phá sóng toàn bộ hệ thống mạng Ở đây toàn bộ máy chủ ở sở cảnh sát mạng Ở đây toàn bộ máy chủ ở sở cảnh sát mạng Ở đây toàn bộ máy chủ ở sở cảnh sát cũng bị hacker xâm chiếm ở bên này do cũng bị hacker xâm chiếm ở bên này do cũng bị hacker xâm chiếm ở bên này do đến giờ đến tóc xoăn phải lộ mặt theo đến giờ đến tóc xoăn phải lộ mặt theo đến giờ đến tóc xoăn phải lộ mặt theo thỏa thuận đồng nghĩa với việc anh chết thỏa thuận đồng nghĩa với việc anh chết thỏa thuận đồng nghĩa với việc anh chết bất cứ khi nào phía hiện trường của bạn bất cứ khi nào phía hiện trường của bạn bất cứ khi nào phía hiện trường của bạn Susu đã tìm ra máy phá sóng rồi phá hủy Susu đã tìm ra máy phá sóng rồi phá hủy Susu đã tìm ra máy phá sóng rồi phá hủy lập tức camera được khôi phục nhưng đã lập tức camera được khôi phục nhưng đã lập tức camera được khôi phục nhưng đã quá muộn Khi tóc xoăn bị nghi sang nhìn quá muộn Khi tóc xoăn bị nghi sang nhìn quá muộn Khi tóc xoăn bị nghi sang nhìn thấy anh Giơ súng lên bắn nhưng không thấy anh Giơ súng lên bắn nhưng không thấy anh Giơ súng lên bắn nhưng không kịp rồi Misa đã nhanh tay hơn anh một kịp rồi Misa đã nhanh tay hơn anh một kịp rồi Misa đã nhanh tay hơn anh một chút lập tức tóc xoăn đổ gục xuống luôn chút lập tức tóc xoăn đổ gục xuống luôn chút lập tức tóc xoăn đổ gục xuống luôn Vậy là Zuki đến và lấy hai cuốn Ừ rồi Vậy là Zuki đến và lấy hai cuốn Ừ rồi Vậy là Zuki đến và lấy hai cuốn Ừ rồi hắn dẫn đi xa rời đi nhưng lại bị cô từ hắn dẫn đi xa rời đi nhưng lại bị cô từ hắn dẫn đi xa rời đi nhưng lại bị cô từ chối Miss A nói đã dùng con mắt thần chối Miss A nói đã dùng con mắt thần chối Miss A nói đã dùng con mắt thần chết nhìn ảnh của liveshow không có tên chết nhìn ảnh của liveshow không có tên chết nhìn ảnh của liveshow không có tên cũng không có thủy Thọ nghĩa là anh ta cũng không có thủy Thọ nghĩa là anh ta cũng không có thủy Thọ nghĩa là anh ta đã chết rồi Tiếp theo thế nào Anh hãy tự đã chết rồi Tiếp theo thế nào Anh hãy tự đã chết rồi Tiếp theo thế nào Anh hãy tự hành động dù kia dự một hồi nhưng cũng hành động dù kia dự một hồi nhưng cũng hành động dù kia dự một hồi nhưng cũng đành rời đi lúc này hay cảnh sát lập tức đành rời đi lúc này hay cảnh sát lập tức đành rời đi lúc này hay cảnh sát lập tức chạy tới nhưng Miss A lấy giấy ra nhanh chạy tới nhưng Miss A lấy giấy ra nhanh chạy tới nhưng Miss A lấy giấy ra nhanh chóng viết tên của họ lên khiến hai cảnh chóng viết tên của họ lên khiến hai cảnh chóng viết tên của họ lên khiến hai cảnh sát này chết ngay tại chỗ sau khi làm sát này chết ngay tại chỗ sau khi làm sát này chết ngay tại chỗ sau khi làm xong tất cả Miss A nằm đối với bậc thềm xong tất cả Miss A nằm đối với bậc thềm xong tất cả Miss A nằm đối với bậc thềm tờ giấy trên tay có nhất visa chết lúc tờ giấy trên tay có nhất visa chết lúc tờ giấy trên tay có nhất visa chết lúc 12 giờ 40 phút nhất trong lòng liveshow 12 giờ 40 phút nhất trong lòng liveshow 12 giờ 40 phút nhất trong lòng liveshow đây có lẽ là kết cục tốt nhất của cô ấy đây có lẽ là kết cục tốt nhất của cô ấy đây có lẽ là kết cục tốt nhất của cô ấy còn thu Lúc này cũng Lần Theo biết được còn thu Lúc này cũng Lần Theo biết được còn thu Lúc này cũng Lần Theo biết được địa điểm cuối cùng của Yugi hóa ra ở đây địa điểm cuối cùng của Yugi hóa ra ở đây địa điểm cuối cùng của Yugi hóa ra ở đây Zuki đã thụ hợp với thần chết wiki nóng Zuki đã thụ hợp với thần chết wiki nóng Zuki đã thụ hợp với thần chết wiki nóng lòng trao đổi tuổi thọ lấy đôi mắt tử lòng trao đổi tuổi thọ lấy đôi mắt tử lòng trao đổi tuổi thọ lấy đôi mắt tử thần Vì dù khi muốn giết chết các khi ra thần Vì dù khi muốn giết chết các khi ra thần Vì dù khi muốn giết chết các khi ra khác bởi trong lòng Yugi thì chỉ có like khác bởi trong lòng Yugi thì chỉ có like khác bởi trong lòng Yugi thì chỉ có like tô mới là thần kira thực thụ lúc này tôi tô mới là thần kira thực thụ lúc này tôi tô mới là thần kira thực thụ lúc này tôi Cương cũng mức bỏ rơi xuống không thế Cương cũng mức bỏ rơi xuống không thế Cương cũng mức bỏ rơi xuống không thế nhưng wiki không động thủ không nhớ lúc nhưng wiki không động thủ không nhớ lúc nhưng wiki không động thủ không nhớ lúc này tóc xoăn cũng tìm được tới đây nhưng này tóc xoăn cũng tìm được tới đây nhưng này tóc xoăn cũng tìm được tới đây nhưng không phải là anh ta đã bị ơi da diết không phải là anh ta đã bị ơi da diết không phải là anh ta đã bị ơi da diết rồi sao mà lý do góc văn chưa hết chỉ có rồi sao mà lý do góc văn chưa hết chỉ có rồi sao mà lý do góc văn chưa hết chỉ có một nguyên nhân Chắc chắn là do có người một nguyên nhân Chắc chắn là do có người một nguyên nhân Chắc chắn là do có người đã biết chính tên của anh lên tủ sớm hơn đã biết chính tên của anh lên tủ sớm hơn đã biết chính tên của anh lên tủ sớm hơn như xa mọi người viết trước mới có hiệu như xa mọi người viết trước mới có hiệu như xa mọi người viết trước mới có hiệu lực rất rõ cơ chế của tóc xoăn vẫn chưa lực rất rõ cơ chế của tóc xoăn vẫn chưa lực rất rõ cơ chế của tóc xoăn vẫn chưa đến nhưng thì lại rằng người viết tên đến nhưng thì lại rằng người viết tên đến nhưng thì lại rằng người viết tên vào sổ lại không phải tóc xoăn vậy thì vào sổ lại không phải tóc xoăn vậy thì vào sổ lại không phải tóc xoăn vậy thì Rốt cuộc ai mới là người kế thừa của Rốt cuộc ai mới là người kế thừa của Rốt cuộc ai mới là người kế thừa của lighter không phải ghi không phải tóc lighter không phải ghi không phải tóc lighter không phải ghi không phải tóc xoăn vậy người còn lại chỉ là xông hơ xoăn vậy người còn lại chỉ là xông hơ xoăn vậy người còn lại chỉ là xông hơ cuối cùng đáp án cũng được vén màn tại cuối cùng đáp án cũng được vén màn tại cuối cùng đáp án cũng được vén màn tại Đã lâu rồi không gặp nhỉ hê hê hóa gia Đã lâu rồi không gặp nhỉ hê hê hóa gia Đã lâu rồi không gặp nhỉ hê hê hóa gia sư qua nhiều năm điều tra cuốn sổ tìm sư qua nhiều năm điều tra cuốn sổ tìm sư qua nhiều năm điều tra cuốn sổ tìm được thông tin cô gái Misa để lại hình được thông tin cô gái Misa để lại hình được thông tin cô gái Misa để lại hình ảnh có liên quan đến Liên Xô cũng là do ảnh có liên quan đến Liên Xô cũng là do ảnh có liên quan đến Liên Xô cũng là do xu giao cho thần chết sắc sau đó rất xu giao cho thần chết sắc sau đó rất xu giao cho thần chết sắc sau đó rất giao cho Yuki Để rồi khi trở thành khi giao cho Yuki Để rồi khi trở thành khi giao cho Yuki Để rồi khi trở thành khi ra mới thực ra tất cả âm mưu đều là kế ra mới thực ra tất cả âm mưu đều là kế ra mới thực ra tất cả âm mưu đều là kế hoạch của Socola Hay nói cách khác chung hoạch của Socola Hay nói cách khác chung hoạch của Socola Hay nói cách khác chung cư chính là chủng cuối biết được điều cư chính là chủng cuối biết được điều cư chính là chủng cuối biết được điều này Zuki chuẩn bị dùng giấy dấu trong này Zuki chuẩn bị dùng giấy dấu trong này Zuki chuẩn bị dùng giấy dấu trong đồng hồ để giết socola nhưng chưa thì đồng hồ để giết socola nhưng chưa thì đồng hồ để giết socola nhưng chưa thì Căn Phòng bắt đầu rung chuyển tiếp theo Căn Phòng bắt đầu rung chuyển tiếp theo Căn Phòng bắt đầu rung chuyển tiếp theo là cơn mưa đạn bắn ra rồi trực thăng là cơn mưa đạn bắn ra rồi trực thăng là cơn mưa đạn bắn ra rồi trực thăng khiến mọi người phải bỏ chạy tán loạn khiến mọi người phải bỏ chạy tán loạn khiến mọi người phải bỏ chạy tán loạn như kỳ hội cầm được Trang Giấy Rách của như kỳ hội cầm được Trang Giấy Rách của như kỳ hội cầm được Trang Giấy Rách của cuốn sổ còn tử thần giác sẽ ra ngoài lộn cuốn sổ còn tử thần giác sẽ ra ngoài lộn cuốn sổ còn tử thần giác sẽ ra ngoài lộn trùm mặt của Cảnh Sát Du khi xuống theo trùm mặt của Cảnh Sát Du khi xuống theo trùm mặt của Cảnh Sát Du khi xuống theo đó Viết Tên người vừa lộ mặt vào sổ nếu đó Viết Tên người vừa lộ mặt vào sổ nếu đó Viết Tên người vừa lộ mặt vào sổ nếu như vậy một lúc cảnh sát cũng chết gần như vậy một lúc cảnh sát cũng chết gần như vậy một lúc cảnh sát cũng chết gần hết nhưng bởi vì có quá nhiều người nên hết nhưng bởi vì có quá nhiều người nên hết nhưng bởi vì có quá nhiều người nên khi vẫn không tránh khỏi được viên đạn khi vẫn không tránh khỏi được viên đạn khi vẫn không tránh khỏi được viên đạn trước khi chết anh đành giao lại tất cả trước khi chết anh đành giao lại tất cả trước khi chết anh đành giao lại tất cả khốn khổ cho chúng cuối cùng cuối cùng khốn khổ cho chúng cuối cùng cuối cùng khốn khổ cho chúng cuối cùng cuối cùng 10 kế thường itool A và người kế thừa 10 kế thường itool A và người kế thừa 10 kế thường itool A và người kế thừa của lời là tóc xoăn hai người dìu nhau của lời là tóc xoăn hai người dìu nhau của lời là tóc xoăn hai người dìu nhau chạy trong đường hầm đúng lúc này cô gái chạy trong đường hầm đúng lúc này cô gái chạy trong đường hầm đúng lúc này cô gái cảnh sát bạn của socola xuất hiện câu cảnh sát bạn của socola xuất hiện câu cảnh sát bạn của socola xuất hiện câu nói với shipper rằng anh trai của cô đã nói với shipper rằng anh trai của cô đã nói với shipper rằng anh trai của cô đã bị Kiara giết chết giờ cũng phải báo thù bị Kiara giết chết giờ cũng phải báo thù bị Kiara giết chết giờ cũng phải báo thù cô gái rút súng ra muốn ghét những cô gái rút súng ra muốn ghét những cô gái rút súng ra muốn ghét những Scooter kết quả phát súng thứ nhất đã bị Scooter kết quả phát súng thứ nhất đã bị Scooter kết quả phát súng thứ nhất đã bị tóc xoăn chặn lại cùng với tiếng súng tóc xoăn chặn lại cùng với tiếng súng tóc xoăn chặn lại cùng với tiếng súng thứ hai thì cô gái lại là người ngã thứ hai thì cô gái lại là người ngã thứ hai thì cô gái lại là người ngã xuống đây là tình huống gì thế hóa ra xuống đây là tình huống gì thế hóa ra xuống đây là tình huống gì thế hóa ra thần chết amin vừa cứu sống khó khăn thần chết amin vừa cứu sống khó khăn thần chết amin vừa cứu sống khó khăn amin đã viết tên của cô gái lên cuốn sổ amin đã viết tên của cô gái lên cuốn sổ amin đã viết tên của cô gái lên cuốn sổ và điều này đã trực tiếp vi phạm quy và điều này đã trực tiếp vi phạm quy và điều này đã trực tiếp vi phạm quy định của tử thần vậy thì bản thân sẽ hóa định của tử thần vậy thì bản thân sẽ hóa định của tử thần vậy thì bản thân sẽ hóa thành tro bụi không thể không nói thần thành tro bụi không thể không nói thần thành tro bụi không thể không nói thần chết ama quá nặng lòng với tóc xoăn chết ama quá nặng lòng với tóc xoăn chết ama quá nặng lòng với tóc xoăn cuối cùng hai người đều bị cảnh sát nhóm cuối cùng hai người đều bị cảnh sát nhóm cuối cùng hai người đều bị cảnh sát nhóm lại tóc văn nói với shipper 6 Cuốn Sổ Tử lại tóc văn nói với shipper 6 Cuốn Sổ Tử lại tóc văn nói với shipper 6 Cuốn Sổ Tử Thần đang trong quá trình đưa đến đơn vị Thần đang trong quá trình đưa đến đơn vị Thần đang trong quá trình đưa đến đơn vị Trung tâm đã gặp phải được kích của phần Trung tâm đã gặp phải được kích của phần Trung tâm đã gặp phải được kích của phần tử khủng bố 6 khốn khổ đã bị hủy hoại đi tử khủng bố 6 khốn khổ đã bị hủy hoại đi tử khủng bố 6 khốn khổ đã bị hủy hoại đi bốn cuốn và sẽ có hai kỳ lạ mới bên bốn cuốn và sẽ có hai kỳ lạ mới bên bốn cuốn và sẽ có hai kỳ lạ mới bên ngoài phát động hàng tóc xoăn và xu Hoán ngoài phát động hàng tóc xoăn và xu Hoán ngoài phát động hàng tóc xoăn và xu Hoán đổi thân phận cho nhau bởi vì tên của đổi thân phận cho nhau bởi vì tên của đổi thân phận cho nhau bởi vì tên của góc Toàn đã bị socola viết lên sổ mà hôm góc Toàn đã bị socola viết lên sổ mà hôm góc Toàn đã bị socola viết lên sổ mà hôm nay chính là ngày Tết của anh Cuối cùng nay chính là ngày Tết của anh Cuối cùng nay chính là ngày Tết của anh Cuối cùng tôi được thả ra để đi tìm hai cuốn cầu tôi được thả ra để đi tìm hai cuốn cầu tôi được thả ra để đi tìm hai cuốn cầu kia sau khi sinh để chết lặng lẽ trong kia sau khi sinh để chết lặng lẽ trong kia sau khi sinh để chết lặng lẽ trong đó phần phim này thực chất là phần phim đó phần phim này thực chất là phần phim đó phần phim này thực chất là phần phim thứ 4 câu chuyện phần ba là việc lời đã thứ 4 câu chuyện phần ba là việc lời đã thứ 4 câu chuyện phần ba là việc lời đã làm trong 23 ngày còn lại Bởi vì phần 3 làm trong 23 ngày còn lại Bởi vì phần 3 làm trong 23 ngày còn lại Bởi vì phần 3 không hay lắm nên mình không review không hay lắm nên mình không review không hay lắm nên mình không review trước mắt thì phần 5 vẫn còn chưa phát trước mắt thì phần 5 vẫn còn chưa phát trước mắt thì phần 5 vẫn còn chưa phát hành cảm ơn và xin chào các bạn Cảm ơn hành cảm ơn và xin chào các bạn Cảm ơn hành cảm ơn và xin chào các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2