Review phim Cuốn Sổ Tử Thần 2 - bí mật Cái Tên Cuối Cùng

3,021,201
691
Review phim kinh dị hay nhất Cuốn Sổ Tử Thần phần 2 - song kiếm hợp bích 2 tử thần đen và trắng. Review phim Cuốn Sổ Tử Thần 2 - bí mật Cái Tên Cuối Cùng. tóm tắt phim kinh dị cực hay cuốn sổ tử thần 1 2 3 Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/channel/UC1M-iXnn2cRdg6erZn92cGA?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #cuonsotuthan
khi hắn là Tử Thần nhóm quyền quyết định khi hắn là Tử Thần nhóm quyền quyết định khi hắn là Tử Thần nhóm quyền quyết định sinh tử của con người nhưng lại đem lòng sinh tử của con người nhưng lại đem lòng sinh tử của con người nhưng lại đem lòng yêu một cô gái đáng lẽ hôm nay là ngày yêu một cô gái đáng lẽ hôm nay là ngày yêu một cô gái đáng lẽ hôm nay là ngày chết của cô gái đó nhưng tự thần lại chết của cô gái đó nhưng tự thần lại chết của cô gái đó nhưng tự thần lại viết hoặc tổ tên của thằng thước và vì viết hoặc tổ tên của thằng thước và vì viết hoặc tổ tên của thằng thước và vì vi phạm quy tắc của tử thần nên hắn đã vi phạm quy tắc của tử thần nên hắn đã vi phạm quy tắc của tử thần nên hắn đã tan thành cát bụi trước khi chết thắng tan thành cát bụi trước khi chết thắng tan thành cát bụi trước khi chết thắng nào đồng nghĩa của mình bảo vệ cô gái đó nào đồng nghĩa của mình bảo vệ cô gái đó nào đồng nghĩa của mình bảo vệ cô gái đó vì thế ren và Miss A mới gặp mặt vị thần vì thế ren và Miss A mới gặp mặt vị thần vì thế ren và Miss A mới gặp mặt vị thần chết này tên là Zen cũng đang chán đời chết này tên là Zen cũng đang chán đời chết này tên là Zen cũng đang chán đời nên xem dương thế có gì vui mà Niềm vui nên xem dương thế có gì vui mà Niềm vui nên xem dương thế có gì vui mà Niềm vui của ông ta là gì thì ai cũng biết rồi của ông ta là gì thì ai cũng biết rồi của ông ta là gì thì ai cũng biết rồi đấy trong khi này khi tôi đã được tham đấy trong khi này khi tôi đã được tham đấy trong khi này khi tôi đã được tham gia vào đội phá án cùng nhờ Thì phía bên gia vào đội phá án cùng nhờ Thì phía bên gia vào đội phá án cùng nhờ Thì phía bên ngoài Miss A bắt đầu cầm cuốn sổ tung ngoài Miss A bắt đầu cầm cuốn sổ tung ngoài Miss A bắt đầu cầm cuốn sổ tung hoành khắp nơi những kẻ độc ác hấp dẫn hoành khắp nơi những kẻ độc ác hấp dẫn hoành khắp nơi những kẻ độc ác hấp dẫn liên tục nằm xuống thậm chí cô gái đi xa liên tục nằm xuống thậm chí cô gái đi xa liên tục nằm xuống thậm chí cô gái đi xa này còn báo tin cho lại truyền hình quay này còn báo tin cho lại truyền hình quay này còn báo tin cho lại truyền hình quay trực tiếp chứng kiến quan chức giàu có trực tiếp chứng kiến quan chức giàu có trực tiếp chứng kiến quan chức giàu có và cảnh sát cũng chết ngay trước sóng và cảnh sát cũng chết ngay trước sóng và cảnh sát cũng chết ngay trước sóng truyền hình khiến cuộc điều tra áp lực truyền hình khiến cuộc điều tra áp lực truyền hình khiến cuộc điều tra áp lực phải nhanh chóng nhìn ra cái đó với tốc phải nhanh chóng nhìn ra cái đó với tốc phải nhanh chóng nhìn ra cái đó với tốc độ này chỉ vài ngày nữa đám tội phạm dễ độ này chỉ vài ngày nữa đám tội phạm dễ độ này chỉ vài ngày nữa đám tội phạm dễ chết hàng loạt hơn xưa nhiều lần nhưng chết hàng loạt hơn xưa nhiều lần nhưng chết hàng loạt hơn xưa nhiều lần nhưng tại sao Miss A lại có khả năng ra tay dễ tại sao Miss A lại có khả năng ra tay dễ tại sao Miss A lại có khả năng ra tay dễ dàng và nhanh chóng như vậy đó là vì đài dàng và nhanh chóng như vậy đó là vì đài dàng và nhanh chóng như vậy đó là vì đài truyền hình muốn lợi dụng việc này để truyền hình muốn lợi dụng việc này để truyền hình muốn lợi dụng việc này để thu hút khán giả nhiều hơn vô tình tiếp thu hút khán giả nhiều hơn vô tình tiếp thu hút khán giả nhiều hơn vô tình tiếp tay cho Misa thuận lợi ra tay qua truyền tay cho Misa thuận lợi ra tay qua truyền tay cho Misa thuận lợi ra tay qua truyền hình trực tiếp cảnh sát trưởng nhanh hình trực tiếp cảnh sát trưởng nhanh hình trực tiếp cảnh sát trưởng nhanh chính lao xe vào hiện trường rồi cầm chứ chính lao xe vào hiện trường rồi cầm chứ chính lao xe vào hiện trường rồi cầm chứ nghe đài truyền hình phải hình ảnh viết nghe đài truyền hình phải hình ảnh viết nghe đài truyền hình phải hình ảnh viết cấp lại như vậy tạm thời dừng được làm cấp lại như vậy tạm thời dừng được làm cấp lại như vậy tạm thời dừng được làm sóng giết người này hóa ra Misa cũng là sóng giết người này hóa ra Misa cũng là sóng giết người này hóa ra Misa cũng là một phóng viên của đài truyền hình khi một phóng viên của đài truyền hình khi một phóng viên của đài truyền hình khi cô bước ra ngoài thì đôi mắt phát sáng cô bước ra ngoài thì đôi mắt phát sáng cô bước ra ngoài thì đôi mắt phát sáng trong mắt Cô chỉ có tên của Kaito là trong mắt Cô chỉ có tên của Kaito là trong mắt Cô chỉ có tên của Kaito là không có số bên dưới Điều này chứng tỏ không có số bên dưới Điều này chứng tỏ không có số bên dưới Điều này chứng tỏ anh ta chính là khi là người nắm giữ anh ta chính là khi là người nắm giữ anh ta chính là khi là người nắm giữ Cuốn Sổ Tử Thần trên đường Kaitou về nhà Cuốn Sổ Tử Thần trên đường Kaitou về nhà Cuốn Sổ Tử Thần trên đường Kaitou về nhà Misa chạy ra chẳng anh lại rồi cô lấy ra Misa chạy ra chẳng anh lại rồi cô lấy ra Misa chạy ra chẳng anh lại rồi cô lấy ra Cuốn Sổ Tử Thần của mình khi khi tôi Cuốn Sổ Tử Thần của mình khi khi tôi Cuốn Sổ Tử Thần của mình khi khi tôi chạm vào cuốn sổ lập tức anh nhìn thấy chạm vào cuốn sổ lập tức anh nhìn thấy chạm vào cuốn sổ lập tức anh nhìn thấy danh tử thần của cô gái Miss A trai tôi danh tử thần của cô gái Miss A trai tôi danh tử thần của cô gái Miss A trai tôi rất Hiếu khi làm sao cô có thể tìm được rất Hiếu khi làm sao cô có thể tìm được rất Hiếu khi làm sao cô có thể tìm được anh giữ hàng trăm ngàn người ngoài kia anh giữ hàng trăm ngàn người ngoài kia anh giữ hàng trăm ngàn người ngoài kia đi xa giải thích rằng cô đã đổi ngừa đi xa giải thích rằng cô đã đổi ngừa đi xa giải thích rằng cô đã đổi ngừa tuổi thọ để được con mắt tử thần có thể tuổi thọ để được con mắt tử thần có thể tuổi thọ để được con mắt tử thần có thể nhìn thấy tên và tuổi thọ của người khác nhìn thấy tên và tuổi thọ của người khác nhìn thấy tên và tuổi thọ của người khác nhưng lại không thể nhìn được tuổi thọ nhưng lại không thể nhìn được tuổi thọ nhưng lại không thể nhìn được tuổi thọ của người nắm giữ vốn cầu tử thần mục của người nắm giữ vốn cầu tử thần mục của người nắm giữ vốn cầu tử thần mục đích Hôm nay cô tới tiếng Anh rất đơn đích Hôm nay cô tới tiếng Anh rất đơn đích Hôm nay cô tới tiếng Anh rất đơn giản cô tình nguyện dâng lên cuốn sổ của giản cô tình nguyện dâng lên cuốn sổ của giản cô tình nguyện dâng lên cuốn sổ của mình nghe theo mọi mệnh lệnh của Kaito mình nghe theo mọi mệnh lệnh của Kaito mình nghe theo mọi mệnh lệnh của Kaito với điều kiện trao đổi là được trở thành với điều kiện trao đổi là được trở thành với điều kiện trao đổi là được trở thành bạn gái đồng hành cùng anh thời gian bạn gái đồng hành cùng anh thời gian bạn gái đồng hành cùng anh thời gian Diệt Bạo không ngờ lại có chuyện tốt thế Diệt Bạo không ngờ lại có chuyện tốt thế Diệt Bạo không ngờ lại có chuyện tốt thế này ư Thì ra vào vai Năm trước gia đình này ư Thì ra vào vai Năm trước gia đình này ư Thì ra vào vai Năm trước gia đình Miss A bị kẻ cướp tấn công vì cô tận mắt Miss A bị kẻ cướp tấn công vì cô tận mắt Miss A bị kẻ cướp tấn công vì cô tận mắt trông thấy tướng mạo thằng cướp nên trông thấy tướng mạo thằng cướp nên trông thấy tướng mạo thằng cướp nên không lâu sau hắn đã bị bắt nhưng vì không lâu sau hắn đã bị bắt nhưng vì không lâu sau hắn đã bị bắt nhưng vì không có đủ chứng cứ lên hắn đã được thả không có đủ chứng cứ lên hắn đã được thả không có đủ chứng cứ lên hắn đã được thả ra ngay Điều này khiến mi xa vùng Uất ra ngay Điều này khiến mi xa vùng Uất ra ngay Điều này khiến mi xa vùng Uất Hận lúc này cô thấy trên báo như kim tên Hận lúc này cô thấy trên báo như kim tên Hận lúc này cô thấy trên báo như kim tên cướp đã bị ma thần giáng thế kira hành cướp đã bị ma thần giáng thế kira hành cướp đã bị ma thần giáng thế kira hành quyết kể từ ngày đó cô đã coi ra là thần quyết kể từ ngày đó cô đã coi ra là thần quyết kể từ ngày đó cô đã coi ra là thần tượng của mình tay câu lập tức đồng ý tượng của mình tay câu lập tức đồng ý tượng của mình tay câu lập tức đồng ý điều kiện gì hàng ngày Vừa được sáng gái điều kiện gì hàng ngày Vừa được sáng gái điều kiện gì hàng ngày Vừa được sáng gái Nhật hơn nữa còn lợi dụng được con mắt Nhật hơn nữa còn lợi dụng được con mắt Nhật hơn nữa còn lợi dụng được con mắt tử thần của cô như vậy thì chắc chắn có tử thần của cô như vậy thì chắc chắn có tử thần của cô như vậy thì chắc chắn có thể hạ thủy được tên lời rồi nhờ bên này thể hạ thủy được tên lời rồi nhờ bên này thể hạ thủy được tên lời rồi nhờ bên này cũng hành động rất nhanh anh đeo mặt nạ cũng hành động rất nhanh anh đeo mặt nạ cũng hành động rất nhanh anh đeo mặt nạ đi giám sát hành động cùng Kaito Hai đi giám sát hành động cùng Kaito Hai đi giám sát hành động cùng Kaito Hai người vừa lúc sau chạm mặt Missha nhưng người vừa lúc sau chạm mặt Missha nhưng người vừa lúc sau chạm mặt Missha nhưng sao bất ngờ tò mò vỡ mặt nạ của lối sao bất ngờ tò mò vỡ mặt nạ của lối sao bất ngờ tò mò vỡ mặt nạ của lối xuống vậy là tên của lợn ra hoàn toàn xuống vậy là tên của lợn ra hoàn toàn xuống vậy là tên của lợn ra hoàn toàn Bại Lộ khiến anh đưa hết người sau khi Bại Lộ khiến anh đưa hết người sau khi Bại Lộ khiến anh đưa hết người sau khi mấy người khách ra hai câu lập tức lấy mấy người khách ra hai câu lập tức lấy mấy người khách ra hai câu lập tức lấy điện thoại gọi cho Misa không ngờ người điện thoại gọi cho Misa không ngờ người điện thoại gọi cho Misa không ngờ người ở đầu dây bên kia lại là lờ sau phải ở đầu dây bên kia lại là lờ sau phải ở đầu dây bên kia lại là lờ sau phải tiếp xúc vừa rồi lời đã bán được Misa tiếp xúc vừa rồi lời đã bán được Misa tiếp xúc vừa rồi lời đã bán được Misa chính là khi xa Thứ hai anh nhanh chóng chính là khi xa Thứ hai anh nhanh chóng chính là khi xa Thứ hai anh nhanh chóng báo cảnh sát bắt cô lại đã hai ngày rồi báo cảnh sát bắt cô lại đã hai ngày rồi báo cảnh sát bắt cô lại đã hai ngày rồi Miss A không hề ăn uống và vì không muốn Miss A không hề ăn uống và vì không muốn Miss A không hề ăn uống và vì không muốn tiết lộ hết sự thật với cảnh sát Misa từ tiết lộ hết sự thật với cảnh sát Misa từ tiết lộ hết sự thật với cảnh sát Misa từ bỏ nắm giữ Cuốn Sổ Tử Thần tất cả ký ức bỏ nắm giữ Cuốn Sổ Tử Thần tất cả ký ức bỏ nắm giữ Cuốn Sổ Tử Thần tất cả ký ức liên quan đến cuốn sổ đều biến mất tử liên quan đến cuốn sổ đều biến mất tử liên quan đến cuốn sổ đều biến mất tử thần dân yêu cầu Kaito đi thế Misa nếu thần dân yêu cầu Kaito đi thế Misa nếu thần dân yêu cầu Kaito đi thế Misa nếu không sẽ viết tên anh lên Cuốn Sổ Tử không sẽ viết tên anh lên Cuốn Sổ Tử không sẽ viết tên anh lên Cuốn Sổ Tử Thần bởi gen đã hứa với tử thần ra alo Thần bởi gen đã hứa với tử thần ra alo Thần bởi gen đã hứa với tử thần ra alo là luôn trong trùng như sa Zalo chính là là luôn trong trùng như sa Zalo chính là là luôn trong trùng như sa Zalo chính là vị tử thần đã viết tên của tên trộm Hòa vị tử thần đã viết tên của tên trộm Hòa vị tử thần đã viết tên của tên trộm Hòa xổ để cứu cô gái anh trực tiếp vi phạm xổ để cứu cô gái anh trực tiếp vi phạm xổ để cứu cô gái anh trực tiếp vi phạm điều cấm kỵ mà bị tan biến đi và cuốn sổ điều cấm kỵ mà bị tan biến đi và cuốn sổ điều cấm kỵ mà bị tan biến đi và cuốn sổ mà Misa cầm cũng chính là của ông ấy rơi mà Misa cầm cũng chính là của ông ấy rơi mà Misa cầm cũng chính là của ông ấy rơi xuống tay tôi lập tức giấu cuốn sổ của xuống tay tôi lập tức giấu cuốn sổ của xuống tay tôi lập tức giấu cuốn sổ của mình đi rồi nói với rác sau này khi anh mình đi rồi nói với rác sau này khi anh mình đi rồi nói với rác sau này khi anh nói ra một Ám Hiệu tức là đã từ bỏ nắm nói ra một Ám Hiệu tức là đã từ bỏ nắm nói ra một Ám Hiệu tức là đã từ bỏ nắm giữ Cuốn Sổ Tử Thần sau đó hai cô sẽ tới giữ Cuốn Sổ Tử Thần sau đó hai cô sẽ tới giữ Cuốn Sổ Tử Thần sau đó hai cô sẽ tới cầu điều tra nói Tiệm thuốc của mình rất cầu điều tra nói Tiệm thuốc của mình rất cầu điều tra nói Tiệm thuốc của mình rất có thể chính là kira lời quyết định ra có thể chính là kira lời quyết định ra có thể chính là kira lời quyết định ra mang lại nếu trong thời gian Cai tôi bị mang lại nếu trong thời gian Cai tôi bị mang lại nếu trong thời gian Cai tôi bị giam mà phán quyết của Khi nào vẫn chưa giam mà phán quyết của Khi nào vẫn chưa giam mà phán quyết của Khi nào vẫn chưa dừng lại hiện nghi của Kaito và Misa sẽ dừng lại hiện nghi của Kaito và Misa sẽ dừng lại hiện nghi của Kaito và Misa sẽ được xóa bỏ như vậy khi tôi sẽ cứu được được xóa bỏ như vậy khi tôi sẽ cứu được được xóa bỏ như vậy khi tôi sẽ cứu được Lisa ra ngoài ở phía khác một cô gái Lisa ra ngoài ở phía khác một cô gái Lisa ra ngoài ở phía khác một cô gái thấy mặt kính hơi bất thường vừa quay thấy mặt kính hơi bất thường vừa quay thấy mặt kính hơi bất thường vừa quay lại thì thử Thành Danh đã khống chế khô lại thì thử Thành Danh đã khống chế khô lại thì thử Thành Danh đã khống chế khô cô gái này chính là người kế nhiệm kỳ cô gái này chính là người kế nhiệm kỳ cô gái này chính là người kế nhiệm kỳ VII và thần chết em đã lựa chọn sai câu VII và thần chết em đã lựa chọn sai câu VII và thần chết em đã lựa chọn sai câu lẩm bẩm nói câu từ bỏ rác liền xác định lẩm bẩm nói câu từ bỏ rác liền xác định lẩm bẩm nói câu từ bỏ rác liền xác định Anh ta đã từ bỏ quyền giữ sổ khi ráp rời Anh ta đã từ bỏ quyền giữ sổ khi ráp rời Anh ta đã từ bỏ quyền giữ sổ khi ráp rời đi cũng là lúc ai tôi mất đi toàn bộ ký đi cũng là lúc ai tôi mất đi toàn bộ ký đi cũng là lúc ai tôi mất đi toàn bộ ký ức về Cuốn Sổ Tử Thần còn L và mọi người ức về Cuốn Sổ Tử Thần còn L và mọi người ức về Cuốn Sổ Tử Thần còn L và mọi người vẫn canh chừng kyzo vào Misa 24 trên 24 vẫn canh chừng kyzo vào Misa 24 trên 24 vẫn canh chừng kyzo vào Misa 24 trên 24 quả nhiên khi hai người vẫn còn bị trói quả nhiên khi hai người vẫn còn bị trói quả nhiên khi hai người vẫn còn bị trói trên ghế thì việc hành quyết của khi lại trên ghế thì việc hành quyết của khi lại trên ghế thì việc hành quyết của khi lại vai diễn Tada vốn là phóng viên đài vai diễn Tada vốn là phóng viên đài vai diễn Tada vốn là phóng viên đài truyền hình ủng hộ tư tưởng kira cô luôn truyền hình ủng hộ tư tưởng kira cô luôn truyền hình ủng hộ tư tưởng kira cô luôn nắm trong tay thông tin mới nhất về tội nắm trong tay thông tin mới nhất về tội nắm trong tay thông tin mới nhất về tội phạm để cô là người kế nhiệm khi ra vô phạm để cô là người kế nhiệm khi ra vô phạm để cô là người kế nhiệm khi ra vô cùng thích hợp tội phạm à càng nhiều hơn cùng thích hợp tội phạm à càng nhiều hơn cùng thích hợp tội phạm à càng nhiều hơn mà phía bên này hai người bị ra nhiều mà phía bên này hai người bị ra nhiều mà phía bên này hai người bị ra nhiều ngày đã không chịu nổi nữa giờ cũng chỉ ngày đã không chịu nổi nữa giờ cũng chỉ ngày đã không chịu nổi nữa giờ cũng chỉ còn cách phải đưa hai người đến viện còn cách phải đưa hai người đến viện còn cách phải đưa hai người đến viện cato đề nghị gia nhập tổ hiểu cho hỗ trợ cato đề nghị gia nhập tổ hiểu cho hỗ trợ cato đề nghị gia nhập tổ hiểu cho hỗ trợ phá án hai câu cực kỳ thông minh dựa vào phá án hai câu cực kỳ thông minh dựa vào phá án hai câu cực kỳ thông minh dựa vào hai liệu thống kê về các cuộc Hành quyết hai liệu thống kê về các cuộc Hành quyết hai liệu thống kê về các cuộc Hành quyết cũ và mới kết hợp chúng lại với nhau cũ và mới kết hợp chúng lại với nhau cũ và mới kết hợp chúng lại với nhau cuối cùng phân tích ra mấy từ khóa quan cuối cùng phân tích ra mấy từ khóa quan cuối cùng phân tích ra mấy từ khóa quan trọng thứ nhất là tính lan truyền của trọng thứ nhất là tính lan truyền của trọng thứ nhất là tính lan truyền của tin tức truyền thông đưa tin về kira mới tin tức truyền thông đưa tin về kira mới tin tức truyền thông đưa tin về kira mới nhiều hơn Kia cũ thứ hai là giới tính nhiều hơn Kia cũ thứ hai là giới tính nhiều hơn Kia cũ thứ hai là giới tính của nạn nhân khi ra mới tập trung rất của nạn nhân khi ra mới tập trung rất của nạn nhân khi ra mới tập trung rất nhiều vào các vụ án biên giới tiếp theo nhiều vào các vụ án biên giới tiếp theo nhiều vào các vụ án biên giới tiếp theo là đài nào đưa tin về các vụ hành quyết là đài nào đưa tin về các vụ hành quyết là đài nào đưa tin về các vụ hành quyết của kira với số lần nhiều đặc biệt tổng của kira với số lần nhiều đặc biệt tổng của kira với số lần nhiều đặc biệt tổng hợp các phân tích trên khi ra mới rất có hợp các phân tích trên khi ra mới rất có hợp các phân tích trên khi ra mới rất có thể là một nữ phóng viên của đài Sakura thể là một nữ phóng viên của đài Sakura thể là một nữ phóng viên của đài Sakura vv Kaito và mọi người lập tức khóa mục vv Kaito và mọi người lập tức khóa mục vv Kaito và mọi người lập tức khóa mục tiêu là nữ phóng viên takada và xem tiêu là nữ phóng viên takada và xem tiêu là nữ phóng viên takada và xem camera thì hiện phát hiện cô đang viết camera thì hiện phát hiện cô đang viết camera thì hiện phát hiện cô đang viết tên tội phạm không ngừng nghỉ và cuốn sổ tên tội phạm không ngừng nghỉ và cuốn sổ tên tội phạm không ngừng nghỉ và cuốn sổ tổ điều tra xác nhận thông tin tội phạm tổ điều tra xác nhận thông tin tội phạm tổ điều tra xác nhận thông tin tội phạm người chết hoàn toàn trùng khớp với người chết hoàn toàn trùng khớp với người chết hoàn toàn trùng khớp với takata chính là khi la mới giờ gọi điện takata chính là khi la mới giờ gọi điện takata chính là khi la mới giờ gọi điện phụ nữ phóng viên takada tới đài truyền phụ nữ phóng viên takada tới đài truyền phụ nữ phóng viên takada tới đài truyền hình sau đó dùng đèn là khống chế con hình sau đó dùng đèn là khống chế con hình sau đó dùng đèn là khống chế con mắt tử thần rồi cử một cảnh sát đội ngũ mắt tử thần rồi cử một cảnh sát đội ngũ mắt tử thần rồi cử một cảnh sát đội ngũ sắc xông lên khống chế cô ta nhanh chóng sắc xông lên khống chế cô ta nhanh chóng sắc xông lên khống chế cô ta nhanh chóng đeo vòng tay và bịt mắt nhưng khi Cảnh đeo vòng tay và bịt mắt nhưng khi Cảnh đeo vòng tay và bịt mắt nhưng khi Cảnh sát cầm Cuốn Sổ Tử Thần lên người này sát cầm Cuốn Sổ Tử Thần lên người này sát cầm Cuốn Sổ Tử Thần lên người này lại nhìn anh em đang đứng ngay sau lưng lại nhìn anh em đang đứng ngay sau lưng lại nhìn anh em đang đứng ngay sau lưng mình giờ suy đoán người chạm vào cuốn sổ mình giờ suy đoán người chạm vào cuốn sổ mình giờ suy đoán người chạm vào cuốn sổ sẽ thấy được tử thần quả thực hắn ta sẽ thấy được tử thần quả thực hắn ta sẽ thấy được tử thần quả thực hắn ta chạm vào cũng nhìn thấy ren đến lượt chạm vào cũng nhìn thấy ren đến lượt chạm vào cũng nhìn thấy ren đến lượt Kaito chạm vào cuốn sổ kết quả là anh Kaito chạm vào cuốn sổ kết quả là anh Kaito chạm vào cuốn sổ kết quả là anh Đồng thời lấy lại được ký ức liên quan Đồng thời lấy lại được ký ức liên quan Đồng thời lấy lại được ký ức liên quan đến cuối câu này Cho Đến Giờ Phút Này đến cuối câu này Cho Đến Giờ Phút Này đến cuối câu này Cho Đến Giờ Phút Này mọi việc vẫn đi theo đúng kế hoạch của mọi việc vẫn đi theo đúng kế hoạch của mọi việc vẫn đi theo đúng kế hoạch của Kaito hơn nữa cái cô còn lấy nút dấu một Kaito hơn nữa cái cô còn lấy nút dấu một Kaito hơn nữa cái cô còn lấy nút dấu một trang giấy của Sổ Tử Thần mới bên trong trang giấy của Sổ Tử Thần mới bên trong trang giấy của Sổ Tử Thần mới bên trong đồng hồ của mình anh dùng đầu kim chọc đồng hồ của mình anh dùng đầu kim chọc đồng hồ của mình anh dùng đầu kim chọc vào tay lấy máu bí mật viết tên takada vào tay lấy máu bí mật viết tên takada vào tay lấy máu bí mật viết tên takada lên mẫu giấy này ngay lập tức takata lên mẫu giấy này ngay lập tức takata lên mẫu giấy này ngay lập tức takata chết vì đột quỵ trước mặt mọi người vậy chết vì đột quỵ trước mặt mọi người vậy chết vì đột quỵ trước mặt mọi người vậy là manh mối duy nhất của ở lại viết đoạn là manh mối duy nhất của ở lại viết đoạn là manh mối duy nhất của ở lại viết đoạn hiểm nghi của Kaito và Miss A lại cũng hiểm nghi của Kaito và Miss A lại cũng hiểm nghi của Kaito và Miss A lại cũng bị rửa sạch rồi lúc chia tay Kaisoul bị rửa sạch rồi lúc chia tay Kaisoul bị rửa sạch rồi lúc chia tay Kaisoul thầm nói cho cô biết một địa điểm ở đó thầm nói cho cô biết một địa điểm ở đó thầm nói cho cô biết một địa điểm ở đó Miss A đào được Cuốn Sổ Tử Thần của Rock Miss A đào được Cuốn Sổ Tử Thần của Rock Miss A đào được Cuốn Sổ Tử Thần của Rock khi vừa chạm vào cuốn sổ cô lập tức nhớ khi vừa chạm vào cuốn sổ cô lập tức nhớ khi vừa chạm vào cuốn sổ cô lập tức nhớ lại mọi chuyện và đặt cùng một chỗ với lại mọi chuyện và đặt cùng một chỗ với lại mọi chuyện và đặt cùng một chỗ với cuốn trụ còn có bức thư mà cái tô viết cuốn trụ còn có bức thư mà cái tô viết cuốn trụ còn có bức thư mà cái tô viết sẵn cho cô Anh muốn Miss A tiếp tục thực sẵn cho cô Anh muốn Miss A tiếp tục thực sẵn cho cô Anh muốn Miss A tiếp tục thực hiện cuộc hành khuất tội phạm và viết hiện cuộc hành khuất tội phạm và viết hiện cuộc hành khuất tội phạm và viết tên của lời liên sổ nhưng hóa ra một khi tên của lời liên sổ nhưng hóa ra một khi tên của lời liên sổ nhưng hóa ra một khi mất của ngắm giữa Sổ Tử Thần trước con mất của ngắm giữa Sổ Tử Thần trước con mất của ngắm giữa Sổ Tử Thần trước con mắt tử thần cũng sẽ biến mất cùng với ký mắt tử thần cũng sẽ biến mất cùng với ký mắt tử thần cũng sẽ biến mất cùng với ký ức đó như ta đành dùng tuổi thọ Đổi lấy ức đó như ta đành dùng tuổi thọ Đổi lấy ức đó như ta đành dùng tuổi thọ Đổi lấy con mắt lần nữa tuổi thọ của cô thì còn con mắt lần nữa tuổi thọ của cô thì còn con mắt lần nữa tuổi thọ của cô thì còn lại một phần tư phía đầu lơ để kiểm lại một phần tư phía đầu lơ để kiểm lại một phần tư phía đầu lơ để kiểm chứng tính chân thật của Tuấn cầu này chứng tính chân thật của Tuấn cầu này chứng tính chân thật của Tuấn cầu này anh yêu cầu Cá Ấn Độ điều tra ra ngoài anh yêu cầu Cá Ấn Độ điều tra ra ngoài anh yêu cầu Cá Ấn Độ điều tra ra ngoài tổng bộ chỉ còn lại anh và Kaito Dù tổng bộ chỉ còn lại anh và Kaito Dù tổng bộ chỉ còn lại anh và Kaito Dù chuyện đã đến nước này nhưng nhờ vẫn chuyện đã đến nước này nhưng nhờ vẫn chuyện đã đến nước này nhưng nhờ vẫn tinh khắc visa chính là khi ra thứ hai tinh khắc visa chính là khi ra thứ hai tinh khắc visa chính là khi ra thứ hai anh dặn khoản ra đưa cô tới rồi chuẩn bị anh dặn khoản ra đưa cô tới rồi chuẩn bị anh dặn khoản ra đưa cô tới rồi chuẩn bị bắt cô keiko cũng nói sẽ tự tay bắt Misa bắt cô keiko cũng nói sẽ tự tay bắt Misa bắt cô keiko cũng nói sẽ tự tay bắt Misa về quy án thấy cá rô định hỏi dư vô thì về quy án thấy cá rô định hỏi dư vô thì về quy án thấy cá rô định hỏi dư vô thì sự thành danh đã hiểu ra rô cố tình đẩy sự thành danh đã hiểu ra rô cố tình đẩy sự thành danh đã hiểu ra rô cố tình đẩy ra ngoài đường cùng em mình phải ra tay ra ngoài đường cùng em mình phải ra tay ra ngoài đường cùng em mình phải ra tay cứu cô lần nữa Nhưng nếu làm vậy thì Zen cứu cô lần nữa Nhưng nếu làm vậy thì Zen cứu cô lần nữa Nhưng nếu làm vậy thì Zen sẽ vi phạm quy tắc và hóa thành cát bụi sẽ vi phạm quy tắc và hóa thành cát bụi sẽ vi phạm quy tắc và hóa thành cát bụi rồi đây tử thần Zen phải chọn một trong rồi đây tử thần Zen phải chọn một trong rồi đây tử thần Zen phải chọn một trong hai thật không ngờ cái tô dám Gài bẫy cả hai thật không ngờ cái tô dám Gài bẫy cả hai thật không ngờ cái tô dám Gài bẫy cả tử thần Đúng là còn cao thơm hơn cả quỷ tử thần Đúng là còn cao thơm hơn cả quỷ tử thần Đúng là còn cao thơm hơn cả quỷ gian viết xong thì liền bị hóa thành cát gian viết xong thì liền bị hóa thành cát gian viết xong thì liền bị hóa thành cát bụi và người quản gia cũng Ngã vật xuống bụi và người quản gia cũng Ngã vật xuống bụi và người quản gia cũng Ngã vật xuống đất tiếp theo cũng đến lượt lời nằm đất tiếp theo cũng đến lượt lời nằm đất tiếp theo cũng đến lượt lời nằm xuống đến tận lúc này nhờ mới chắc chắn xuống đến tận lúc này nhờ mới chắc chắn xuống đến tận lúc này nhờ mới chắc chắn gai chỗ chính là khi ra thần sét Zen gai chỗ chính là khi ra thần sét Zen gai chỗ chính là khi ra thần sét Zen cũng chết vì quá nhân từ Kaitou và Misa cũng chết vì quá nhân từ Kaitou và Misa cũng chết vì quá nhân từ Kaitou và Misa gặp nhau lúc này mặc dù đã trừ khử lờ gặp nhau lúc này mặc dù đã trừ khử lờ gặp nhau lúc này mặc dù đã trừ khử lờ những kế hoạch của cây cầu Vẫn chưa kết những kế hoạch của cây cầu Vẫn chưa kết những kế hoạch của cây cầu Vẫn chưa kết thúc trai tôi còn biết chính tên người thúc trai tôi còn biết chính tên người thúc trai tôi còn biết chính tên người cha của mình và Cuốn Sổ Tử Thần vì anh cha của mình và Cuốn Sổ Tử Thần vì anh cha của mình và Cuốn Sổ Tử Thần vì anh ta muốn tạo ra một thế giới mới không có ta muốn tạo ra một thế giới mới không có ta muốn tạo ra một thế giới mới không có tội phạm nên gay go quyết định làm vậy tội phạm nên gay go quyết định làm vậy tội phạm nên gay go quyết định làm vậy ông làm theo hành vi trước khi chất được ông làm theo hành vi trước khi chất được ông làm theo hành vi trước khi chất được hai tôi miêu tả trong sổ anh đưa Cuốn Sổ hai tôi miêu tả trong sổ anh đưa Cuốn Sổ hai tôi miêu tả trong sổ anh đưa Cuốn Sổ Tử Thần tới đồng bộ Kaitou Visa về việc Tử Thần tới đồng bộ Kaitou Visa về việc Tử Thần tới đồng bộ Kaitou Visa về việc cha Nhưng không ngờ ông chưa hề bị chất cha Nhưng không ngờ ông chưa hề bị chất cha Nhưng không ngờ ông chưa hề bị chất anh đã bị giờ đánh tráo đi rồi đội điều anh đã bị giờ đánh tráo đi rồi đội điều anh đã bị giờ đánh tráo đi rồi đội điều tra lập tức bao vây Kaito mà lúc này hóa tra lập tức bao vây Kaito mà lúc này hóa tra lập tức bao vây Kaito mà lúc này hóa ra lời cũng chưa chết thì ra lời đã ghi ra lời cũng chưa chết thì ra lời đã ghi ra lời cũng chưa chết thì ra lời đã ghi vào sổ 23 ngày sau mình sẽ ra đi một vào sổ 23 ngày sau mình sẽ ra đi một vào sổ 23 ngày sau mình sẽ ra đi một cách thanh thản và chỉ điều đầu tiên ghi cách thanh thản và chỉ điều đầu tiên ghi cách thanh thản và chỉ điều đầu tiên ghi trong sổ mới có hiệu lực lời dẫn dùng trong sổ mới có hiệu lực lời dẫn dùng trong sổ mới có hiệu lực lời dẫn dùng cách khi sinh chính bản thân mình vừa cách khi sinh chính bản thân mình vừa cách khi sinh chính bản thân mình vừa phá được án lại có thêm 23 ngày để sống phá được án lại có thêm 23 ngày để sống phá được án lại có thêm 23 ngày để sống anh cũng đã thông báo chuyện này với các anh cũng đã thông báo chuyện này với các anh cũng đã thông báo chuyện này với các thành viên khác trong đội điều tra nên thành viên khác trong đội điều tra nên thành viên khác trong đội điều tra nên họ vẫn luôn ở trong phòng giám sát tất họ vẫn luôn ở trong phòng giám sát tất họ vẫn luôn ở trong phòng giám sát tất cả mọi chuyện xảy ra họ đều trông thấy cả mọi chuyện xảy ra họ đều trông thấy cả mọi chuyện xảy ra họ đều trông thấy tất cả Bây giờ thì chứng cứ đã rõ như tất cả Bây giờ thì chứng cứ đã rõ như tất cả Bây giờ thì chứng cứ đã rõ như ban ngày hay cô chính là khi ra lúc này ban ngày hay cô chính là khi ra lúc này ban ngày hay cô chính là khi ra lúc này cái câu còn muốn phản kháng một cảnh sát cái câu còn muốn phản kháng một cảnh sát cái câu còn muốn phản kháng một cảnh sát tinh mắt đã bắn rơi đồng hồ đeo tay của tinh mắt đã bắn rơi đồng hồ đeo tay của tinh mắt đã bắn rơi đồng hồ đeo tay của anh trai câu nói kể từ khi hắn hai người anh trai câu nói kể từ khi hắn hai người anh trai câu nói kể từ khi hắn hai người hành đạo tỷ lệ tội phạm trên thế giới đã hành đạo tỷ lệ tội phạm trên thế giới đã hành đạo tỷ lệ tội phạm trên thế giới đã giảm tới 70 phần trăm thế giới này đâu giảm tới 70 phần trăm thế giới này đâu giảm tới 70 phần trăm thế giới này đâu đâu cũng có những người chết oan uổng đâu cũng có những người chết oan uổng đâu cũng có những người chết oan uổng Nếu chỉ dùng pháp luật thì không thể cứu Nếu chỉ dùng pháp luật thì không thể cứu Nếu chỉ dùng pháp luật thì không thể cứu cả thế giới Tất nhiên là cảnh sát sẽ cả thế giới Tất nhiên là cảnh sát sẽ cả thế giới Tất nhiên là cảnh sát sẽ không bị lung lay trước những lập luận không bị lung lay trước những lập luận không bị lung lay trước những lập luận sai lệch của cây tô được cay có lúc này sai lệch của cây tô được cay có lúc này sai lệch của cây tô được cay có lúc này gọi rác và nói với ông ta chỉ cần giết gọi rác và nói với ông ta chỉ cần giết gọi rác và nói với ông ta chỉ cần giết chết tất cả những người có mặt ở đây thì chết tất cả những người có mặt ở đây thì chết tất cả những người có mặt ở đây thì hắn sẽ có tàu ăn mãi không hết sắc liền hắn sẽ có tàu ăn mãi không hết sắc liền hắn sẽ có tàu ăn mãi không hết sắc liền mở cuốn Cậu của mình mọi người hoảng sợ mở cuốn Cậu của mình mọi người hoảng sợ mở cuốn Cậu của mình mọi người hoảng sợ huyện bắn đạn điên cuồng nhưng bất ngờ huyện bắn đạn điên cuồng nhưng bất ngờ huyện bắn đạn điên cuồng nhưng bất ngờ thay nhắc lại viết chính tên của Kaito thay nhắc lại viết chính tên của Kaito thay nhắc lại viết chính tên của Kaito lên đó Hóa ra Tử Thần anh thấy Chơi đủ lên đó Hóa ra Tử Thần anh thấy Chơi đủ lên đó Hóa ra Tử Thần anh thấy Chơi đủ rồi một kẻ phạm Trần Như Kaito sống hay rồi một kẻ phạm Trần Như Kaito sống hay rồi một kẻ phạm Trần Như Kaito sống hay chết thì tử thần cũng đâu có thêm được chết thì tử thần cũng đâu có thêm được chết thì tử thần cũng đâu có thêm được lợi lộc gì vào một điều bí mật cuối Nếu lợi lộc gì vào một điều bí mật cuối Nếu lợi lộc gì vào một điều bí mật cuối Nếu ai đã từng sử dụng vốn thủ thì sẽ không ai đã từng sử dụng vốn thủ thì sẽ không ai đã từng sử dụng vốn thủ thì sẽ không được siêu thoát sắp vừa dứt lời thì hay được siêu thoát sắp vừa dứt lời thì hay được siêu thoát sắp vừa dứt lời thì hay tôi cũng trách người được tụi anh ngã tôi cũng trách người được tụi anh ngã tôi cũng trách người được tụi anh ngã vào lòng cha mình cài tô vẫn nghĩ rằng vào lòng cha mình cài tô vẫn nghĩ rằng vào lòng cha mình cài tô vẫn nghĩ rằng giết hết những kẻ xấu đi thì thế giới sẽ giết hết những kẻ xấu đi thì thế giới sẽ giết hết những kẻ xấu đi thì thế giới sẽ tốt đẹp mà không biết rằng Chính Việt tốt đẹp mà không biết rằng Chính Việt tốt đẹp mà không biết rằng Chính Việt Anh làm cũng là một điều xấu vì nó không Anh làm cũng là một điều xấu vì nó không Anh làm cũng là một điều xấu vì nó không cho bất kỳ ai cơ hội nào chuộc lại lỗi cho bất kỳ ai cơ hội nào chuộc lại lỗi cho bất kỳ ai cơ hội nào chuộc lại lỗi lầm 23 ngày sau lời cũng ra đi thanh lầm 23 ngày sau lời cũng ra đi thanh lầm 23 ngày sau lời cũng ra đi thanh thản cuộc đối đầu giữa chim và lời cuối thản cuộc đối đầu giữa chim và lời cuối thản cuộc đối đầu giữa chim và lời cuối cùng đã kết thúc nhưng cái ông tự thần cùng đã kết thúc nhưng cái ông tự thần cùng đã kết thúc nhưng cái ông tự thần giấc thì vẫn ngây ngất bên ngoài bởi vì giấc thì vẫn ngây ngất bên ngoài bởi vì giấc thì vẫn ngây ngất bên ngoài bởi vì phần 3 tiếp theo sẽ cực kỳ đáng sợ hơn phần 3 tiếp theo sẽ cực kỳ đáng sợ hơn phần 3 tiếp theo sẽ cực kỳ đáng sợ hơn cả hai phần trước cộng lại cả hai phần trước cộng lại cả hai phần trước cộng lại cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai