Review Phim Cuộc Lột Xác Huy Hoàng của Harley Quinn - khi cô bị Joker bỏ rơi và cái kết

2,997,131
791
khi bị Harley QuinnJoker bỏ rơi và cái kết Review Phim cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn. review phim Birds of Prey. review phim hành động cực hay cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn. tóm tắt phim hành động hay nhất Birds of Prey cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/channel/UC1M-iXnn2cRdg6erZn92cGA?sub_confirmation=1 #reviewphim , #tomtatphim , #HarleyQuinn , #joker
ông vua phim xin chào các bạn nhắc đến ông vua phim xin chào các bạn nhắc đến ông vua phim xin chào các bạn nhắc đến Halloween thì chắc ai cũng biết cô ấy Halloween thì chắc ai cũng biết cô ấy Halloween thì chắc ai cũng biết cô ấy quá điên và cũng quá đẹp đến chỗ nào thì quá điên và cũng quá đẹp đến chỗ nào thì quá điên và cũng quá đẹp đến chỗ nào thì cũng sẽ là trung tâm chú ý không ai muốn cũng sẽ là trung tâm chú ý không ai muốn cũng sẽ là trung tâm chú ý không ai muốn rời mắt khỏi cô nhưng cái chiếc điên rời mắt khỏi cô nhưng cái chiếc điên rời mắt khỏi cô nhưng cái chiếc điên cuồng thì thật không ai ở thành phố ra cuồng thì thật không ai ở thành phố ra cuồng thì thật không ai ở thành phố ra Thơm có thể tôm đú cô làm tất cả để Thơm có thể tôm đú cô làm tất cả để Thơm có thể tôm đú cô làm tất cả để chứng minh tình yêu với dâu cơ sẵn sàng chứng minh tình yêu với dâu cơ sẵn sàng chứng minh tình yêu với dâu cơ sẵn sàng nhảy vào thùng sơn thì cần dâu cơ đồng ý nhảy vào thùng sơn thì cần dâu cơ đồng ý nhảy vào thùng sơn thì cần dâu cơ đồng ý một tình yêu tự nguyện và dâng hiến hết một tình yêu tự nguyện và dâng hiến hết một tình yêu tự nguyện và dâng hiến hết linh hồn nhưng người ta bảo cứ Châu để linh hồn nhưng người ta bảo cứ Châu để linh hồn nhưng người ta bảo cứ Châu để lâu hóa mồm yêu quá lâu rồi cô cũng có lâu hóa mồm yêu quá lâu rồi cô cũng có lâu hóa mồm yêu quá lâu rồi cô cũng có ngày bị anh ta dùng vỏ Hari Won đau khổ ngày bị anh ta dùng vỏ Hari Won đau khổ ngày bị anh ta dùng vỏ Hari Won đau khổ đến thực quần Cô làm mọi cách để có thể đến thực quần Cô làm mọi cách để có thể đến thực quần Cô làm mọi cách để có thể quên được dâu cơ Kể cả việc nhận nuôi quên được dâu cơ Kể cả việc nhận nuôi quên được dâu cơ Kể cả việc nhận nuôi của con Linh cậu cũng không đỡ được suốt của con Linh cậu cũng không đỡ được suốt của con Linh cậu cũng không đỡ được suốt ngày đến quán uống rượu như gái Tuyên ngày đến quán uống rượu như gái Tuyên ngày đến quán uống rượu như gái Tuyên Quang còn không quên đánh gãy chân một Quang còn không quên đánh gãy chân một Quang còn không quên đánh gãy chân một kẻ vì dám nhìn đểu nhưng không ai dám kẻ vì dám nhìn đểu nhưng không ai dám kẻ vì dám nhìn đểu nhưng không ai dám bật lại vì chúng vẫn nghĩ cô là bạn gái bật lại vì chúng vẫn nghĩ cô là bạn gái bật lại vì chúng vẫn nghĩ cô là bạn gái của dâu cơ cô quyết tâm phải làm gì đó của dâu cơ cô quyết tâm phải làm gì đó của dâu cơ cô quyết tâm phải làm gì đó để dứt khoát quên đi đau cơ và cái ý để dứt khoát quên đi đau cơ và cái ý để dứt khoát quên đi đau cơ và cái ý tưởng nhiên rồi nhất cũng tới đó là ăn tưởng nhiên rồi nhất cũng tới đó là ăn tưởng nhiên rồi nhất cũng tới đó là ăn trộm một chiếc xe bồn chở dầu thô sẽ phá trộm một chiếc xe bồn chở dầu thô sẽ phá trộm một chiếc xe bồn chở dầu thô sẽ phá hủy nơi hai người gặp mặt chiếc xe dầu hủy nơi hai người gặp mặt chiếc xe dầu hủy nơi hai người gặp mặt chiếc xe dầu đâm phòng nổ tung nhà máy Hóa chất hi đâm phòng nổ tung nhà máy Hóa chất hi đâm phòng nổ tung nhà máy Hóa chất hi vọng rằng sau cuộc lột xác này sẽ là một vọng rằng sau cuộc lột xác này sẽ là một vọng rằng sau cuộc lột xác này sẽ là một Khởi Đầu Mới mà nó đẹp hay thâm như ra Khởi Đầu Mới mà nó đẹp hay thâm như ra Khởi Đầu Mới mà nó đẹp hay thâm như ra chó thì cũng phải chịu thôi khuya khác chó thì cũng phải chịu thôi khuya khác chó thì cũng phải chịu thôi khuya khác chúng ta có Highlander một cô gái rất chúng ta có Highlander một cô gái rất chúng ta có Highlander một cô gái rất giận dỗi đề tài đã giết bốn thằng và giận dỗi đề tài đã giết bốn thằng và giận dỗi đề tài đã giết bốn thằng và người phụ trách Phân tích điều này là người phụ trách Phân tích điều này là người phụ trách Phân tích điều này là một nữ thanh tra thanh tra nhìn sợi dây một nữ thanh tra thanh tra nhìn sợi dây một nữ thanh tra thanh tra nhìn sợi dây chuyền haswell đi thì nhận biết được hai chuyền haswell đi thì nhận biết được hai chuyền haswell đi thì nhận biết được hai người này đã chia tay rồi Mắc sự bảo kê người này đã chia tay rồi Mắc sự bảo kê người này đã chia tay rồi Mắc sự bảo kê của dâu cơ lên xã hội đen truy lùng của dâu cơ lên xã hội đen truy lùng của dâu cơ lên xã hội đen truy lùng Halloween để giết kẻ đầu tiên độc ác Halloween để giết kẻ đầu tiên độc ác Halloween để giết kẻ đầu tiên độc ác nhất phải là tên chủ quán và hoàn một kẻ nhất phải là tên chủ quán và hoàn một kẻ nhất phải là tên chủ quán và hoàn một kẻ có sở thích luộc da mặt người khác không có sở thích luộc da mặt người khác không có sở thích luộc da mặt người khác không chỉ có xã hội đen mà cảnh sát cũng nổi chỉ có xã hội đen mà cảnh sát cũng nổi chỉ có xã hội đen mà cảnh sát cũng nổi bắt Halloween những người ngày xưa bị cô bắt Halloween những người ngày xưa bị cô bắt Halloween những người ngày xưa bị cô chơi kiểu này đều quay lại trả thù mà sẽ chơi kiểu này đều quay lại trả thù mà sẽ chơi kiểu này đều quay lại trả thù mà sẽ đi đâu cũng gặp Oan Gia Ngõ Hẹp kể ra đi đâu cũng gặp Oan Gia Ngõ Hẹp kể ra đi đâu cũng gặp Oan Gia Ngõ Hẹp kể ra ngày xưa cô cũng ác với nhiều người đấy ngày xưa cô cũng ác với nhiều người đấy ngày xưa cô cũng ác với nhiều người đấy chứ nhưng Hari Won lại có thần may mắn chứ nhưng Hari Won lại có thần may mắn chứ nhưng Hari Won lại có thần may mắn bên cạnh vô tình ông gãy chân lại bắn bên cạnh vô tình ông gãy chân lại bắn bên cạnh vô tình ông gãy chân lại bắn ông lái xe lái xe chết rồi mất lái lại ông lái xe lái xe chết rồi mất lái lại ông lái xe lái xe chết rồi mất lái lại đâm chết hắn những đối thủ này cứ tự bóp đâm chết hắn những đối thủ này cứ tự bóp đâm chết hắn những đối thủ này cứ tự bóp dái nhau chết hết Nhưng không ngờ lại dái nhau chết hết Nhưng không ngờ lại dái nhau chết hết Nhưng không ngờ lại gặp người khác một kẻ ngày xưa bị khô và gặp người khác một kẻ ngày xưa bị khô và gặp người khác một kẻ ngày xưa bị khô và rau câu rạch mặt khâu vá Đang khi hắn rau câu rạch mặt khâu vá Đang khi hắn rau câu rạch mặt khâu vá Đang khi hắn định giết cô thì cô lại cúi xuống kết định giết cô thì cô lại cúi xuống kết định giết cô thì cô lại cúi xuống kết quả là đối thủ khác giết hắn luôn tiếp quả là đối thủ khác giết hắn luôn tiếp quả là đối thủ khác giết hắn luôn tiếp theo là hàng loạt Băng Đảng khác tiến theo là hàng loạt Băng Đảng khác tiến theo là hàng loạt Băng Đảng khác tiến tới tác hại Lệ Quyên chỉ có nước đầu tới tác hại Lệ Quyên chỉ có nước đầu tới tác hại Lệ Quyên chỉ có nước đầu hàng 15 năm trước một nhóm sát thủ giết hàng 15 năm trước một nhóm sát thủ giết hàng 15 năm trước một nhóm sát thủ giết hại hết cả nhà tỷ phú giàu nhất thành hại hết cả nhà tỷ phú giàu nhất thành hại hết cả nhà tỷ phú giàu nhất thành phố vô time nhưng tài khoản ngân hàng phố vô time nhưng tài khoản ngân hàng phố vô time nhưng tài khoản ngân hàng lại được mã hóa trong một viên kim cương lại được mã hóa trong một viên kim cương lại được mã hóa trong một viên kim cương và cô bé móc túi Trung Quốc này lại là và cô bé móc túi Trung Quốc này lại là và cô bé móc túi Trung Quốc này lại là người cầm nó Halloween nữ sinh cầm súng người cầm nó Halloween nữ sinh cầm súng người cầm nó Halloween nữ sinh cầm súng cao su đến sở cảnh sát bất ngờ vẫn hằng cao su đến sở cảnh sát bất ngờ vẫn hằng cao su đến sở cảnh sát bất ngờ vẫn hằng Mặt khác bảo vệ rồi cứ thế vào trong Mặt khác bảo vệ rồi cứ thế vào trong Mặt khác bảo vệ rồi cứ thế vào trong hạng mục từng người tuy chỉ là súng bắn hạng mục từng người tuy chỉ là súng bắn hạng mục từng người tuy chỉ là súng bắn cao su hình lực sát thương cũng khá mạnh cao su hình lực sát thương cũng khá mạnh cao su hình lực sát thương cũng khá mạnh cảm giác nó cứ bị phê chữ Ê kéo dài nhìn cảm giác nó cứ bị phê chữ Ê kéo dài nhìn cảm giác nó cứ bị phê chữ Ê kéo dài nhìn Hà Lệ Quyên đánh đấm quả là cứng mắt mà Hà Lệ Quyên đánh đấm quả là cứng mắt mà Hà Lệ Quyên đánh đấm quả là cứng mắt mà tại sao Halloween lại đến đây khắp Lục tại sao Halloween lại đến đây khắp Lục tại sao Halloween lại đến đây khắp Lục đó là khoai lại câu chuyện một tuần đó là khoai lại câu chuyện một tuần đó là khoai lại câu chuyện một tuần trước ngoan đã lên kế hoạch để lấy viên trước ngoan đã lên kế hoạch để lấy viên trước ngoan đã lên kế hoạch để lấy viên kim cương chữa tài khoản ngân hàng mà kim cương chữa tài khoản ngân hàng mà kim cương chữa tài khoản ngân hàng mà cách dễ dàng là hợp tác cùng ông chủ cách dễ dàng là hợp tác cùng ông chủ cách dễ dàng là hợp tác cùng ông chủ người Trung Quốc hắn không đồng ý nhận người Trung Quốc hắn không đồng ý nhận người Trung Quốc hắn không đồng ý nhận bị lột mặt da luôn nghĩa bên ngoài Hà Lệ bị lột mặt da luôn nghĩa bên ngoài Hà Lệ bị lột mặt da luôn nghĩa bên ngoài Hà Lệ Quyên bị hai kẻ lợi dụng lúc koschei cô Quyên bị hai kẻ lợi dụng lúc koschei cô Quyên bị hai kẻ lợi dụng lúc koschei cô ca sĩ Tóc Dài thấy vậy liền giới đánh ca sĩ Tóc Dài thấy vậy liền giới đánh ca sĩ Tóc Dài thấy vậy liền giới đánh hai tên này để giúp đỡ thật không ngờ hai tên này để giúp đỡ thật không ngờ hai tên này để giúp đỡ thật không ngờ khả năng đánh đấm của cô gái này lại gót khả năng đánh đấm của cô gái này lại gót khả năng đánh đấm của cô gái này lại gót như vậy vào mang vô tình nhìn thấy hiện như vậy vào mang vô tình nhìn thấy hiện như vậy vào mang vô tình nhìn thấy hiện chuyện cô làm tài xế cho hắn ta và thanh chuyện cô làm tài xế cho hắn ta và thanh chuyện cô làm tài xế cho hắn ta và thanh tra liên tiếp cận ca sĩ này muốn cô làm tra liên tiếp cận ca sĩ này muốn cô làm tra liên tiếp cận ca sĩ này muốn cô làm tay trong một lát sau tội kia đã đến tay trong một lát sau tội kia đã đến tay trong một lát sau tội kia đã đến ngân hàng lấy được viên kim cương chiếu ngân hàng lấy được viên kim cương chiếu ngân hàng lấy được viên kim cương chiếu mật mã đáng tiếc rằng nó lại bị cô bé mật mã đáng tiếc rằng nó lại bị cô bé mật mã đáng tiếc rằng nó lại bị cô bé Trung Quốc ngày móc túi mất ngay sau đó Trung Quốc ngày móc túi mất ngay sau đó Trung Quốc ngày móc túi mất ngay sau đó thì cảnh sát cũng mặt được Kiểu đại ca thì cảnh sát cũng mặt được Kiểu đại ca thì cảnh sát cũng mặt được Kiểu đại ca nhìn thấy mới biết mình đã mất viên kim nhìn thấy mới biết mình đã mất viên kim nhìn thấy mới biết mình đã mất viên kim cương vào tai cô bé rồi cô bé sợ Thành cương vào tai cô bé rồi cô bé sợ Thành cương vào tai cô bé rồi cô bé sợ Thành Phát viết lên lại mất nó Đó chính là lí Phát viết lên lại mất nó Đó chính là lí Phát viết lên lại mất nó Đó chính là lí do đám kia khi bắt được Halloween nhiên do đám kia khi bắt được Halloween nhiên do đám kia khi bắt được Halloween nhiên ép cô phải đến sở cảnh sát cướp lấy cô ép cô phải đến sở cảnh sát cướp lấy cô ép cô phải đến sở cảnh sát cướp lấy cô bé kia Bởi chỉ có cô mới đủ sự có bản bé kia Bởi chỉ có cô mới đủ sự có bản bé kia Bởi chỉ có cô mới đủ sự có bản lĩnh đánh thẳng vào chữ sở cảnh sát hắn lĩnh đánh thẳng vào chữ sở cảnh sát hắn lĩnh đánh thẳng vào chữ sở cảnh sát hắn còn giá ra 500 ngàn đô cho mọi lính đánh còn giá ra 500 ngàn đô cho mọi lính đánh còn giá ra 500 ngàn đô cho mọi lính đánh thuê ở ga thơm Halloween đánh thẳng vào thuê ở ga thơm Halloween đánh thẳng vào thuê ở ga thơm Halloween đánh thẳng vào chữ sở nhanh chóng cũng đánh giới phòng chữ sở nhanh chóng cũng đánh giới phòng chữ sở nhanh chóng cũng đánh giới phòng kỹ thuật mở khóa không được cô liền được kỹ thuật mở khóa không được cô liền được kỹ thuật mở khóa không được cô liền được tan cái bảng điều khiển vào tới phòng tan cái bảng điều khiển vào tới phòng tan cái bảng điều khiển vào tới phòng giam không ngờ ở đây lại còn kẻ thù của giam không ngờ ở đây lại còn kẻ thù của giam không ngờ ở đây lại còn kẻ thù của cô khốn nạn hay các cửa phòng giam đột cô khốn nạn hay các cửa phòng giam đột cô khốn nạn hay các cửa phòng giam đột nhiên lại Mở tất cả đám côn đồ đồng loạt nhiên lại Mở tất cả đám côn đồ đồng loạt nhiên lại Mở tất cả đám côn đồ đồng loạt xông ra ý định trả thù đem chừng để xông ra ý định trả thù đem chừng để xông ra ý định trả thù đem chừng để thoát khỏi đây cũng không hề đơn giản thoát khỏi đây cũng không hề đơn giản thoát khỏi đây cũng không hề đơn giản một mình cô lại phải chiến đấu hết đám một mình cô lại phải chiến đấu hết đám một mình cô lại phải chiến đấu hết đám côn đồ trong khi cô bé lại tranh thủ côn đồ trong khi cô bé lại tranh thủ côn đồ trong khi cô bé lại tranh thủ chạy ra ngoài trước những đám Sát Thủ chạy ra ngoài trước những đám Sát Thủ chạy ra ngoài trước những đám Sát Thủ Tiền Thưởng cũng vừa nho sinh giành tự Tiền Thưởng cũng vừa nho sinh giành tự Tiền Thưởng cũng vừa nho sinh giành tự dưng lại khiến hai người rơi vào hoàn dưng lại khiến hai người rơi vào hoàn dưng lại khiến hai người rơi vào hoàn cảnh nguy khốn giờ khản giới tội phạm sẽ cảnh nguy khốn giờ khản giới tội phạm sẽ cảnh nguy khốn giờ khản giới tội phạm sẽ gửi hai người để dành lấy 500.000 đô còn gửi hai người để dành lấy 500.000 đô còn gửi hai người để dành lấy 500.000 đô còn cảnh sát cũng sẽ đuổi bắt để có một cô cảnh sát cũng sẽ đuổi bắt để có một cô cảnh sát cũng sẽ đuổi bắt để có một cô bé về đến lúc Halloween cầm được vũ khí bé về đến lúc Halloween cầm được vũ khí bé về đến lúc Halloween cầm được vũ khí yêu thích trên tay Đừng hỏi vì sao răng yêu thích trên tay Đừng hỏi vì sao răng yêu thích trên tay Đừng hỏi vì sao răng mỗi các anh lại không lẫn lộn đánh thêm mỗi các anh lại không lẫn lộn đánh thêm mỗi các anh lại không lẫn lộn đánh thêm một hồi gãy hết cả tay chân một tên to một hồi gãy hết cả tay chân một tên to một hồi gãy hết cả tay chân một tên to con đến đóng và khóa chặt cô vào tưởng con đến đóng và khóa chặt cô vào tưởng con đến đóng và khóa chặt cô vào tưởng bé gái ném lên cho Hari Won một cái mặt bé gái ném lên cho Hari Won một cái mặt bé gái ném lên cho Hari Won một cái mặt lừa kết quả là trái hai con cụ nó dâu lừa kết quả là trái hai con cụ nó dâu lừa kết quả là trái hai con cụ nó dâu vừa xong thì tên khác đã tóm được cô bé vừa xong thì tên khác đã tóm được cô bé vừa xong thì tên khác đã tóm được cô bé Halloween lại phải chán thanh kẹo đồng Halloween lại phải chán thanh kẹo đồng Halloween lại phải chán thanh kẹo đồng lấy điện thoại của hắn cô mới biết được lấy điện thoại của hắn cô mới biết được lấy điện thoại của hắn cô mới biết được sự thật đúng lúc này và thanh tra tới sự thật đúng lúc này và thanh tra tới sự thật đúng lúc này và thanh tra tới không chế thật dại thị trường Halloween không chế thật dại thị trường Halloween không chế thật dại thị trường Halloween Halloween cùng cô bé lên xe trốn chạy Halloween cùng cô bé lên xe trốn chạy Halloween cùng cô bé lên xe trốn chạy nhưng đi đến đâu cũng có người đuổi theo nhưng đi đến đâu cũng có người đuổi theo nhưng đi đến đâu cũng có người đuổi theo kết quả là cứ phải dùng đến thuốc nổ mới kết quả là cứ phải dùng đến thuốc nổ mới kết quả là cứ phải dùng đến thuốc nổ mới chịu hai người đi siêu thị mua thuốc xổ chịu hai người đi siêu thị mua thuốc xổ chịu hai người đi siêu thị mua thuốc xổ để ý viên kim cương ra xong việc vừa nãy để ý viên kim cương ra xong việc vừa nãy để ý viên kim cương ra xong việc vừa nãy cô bé ngưỡng mộ Halloween cực kì nên mới cô bé ngưỡng mộ Halloween cực kì nên mới cô bé ngưỡng mộ Halloween cực kì nên mới hỏi phải làm sao để trở thành nguyên chị hỏi phải làm sao để trở thành nguyên chị hỏi phải làm sao để trở thành nguyên chị Halloween mới dậy cho bé bài học đầu Halloween mới dậy cho bé bài học đầu Halloween mới dậy cho bé bài học đầu tiên đó là đi siêu thị đừng có trả tiền tiên đó là đi siêu thị đừng có trả tiền tiên đó là đi siêu thị đừng có trả tiền sau đó chúng tặng vào nhà một ông lão sau đó chúng tặng vào nhà một ông lão sau đó chúng tặng vào nhà một ông lão người Tàu còn không quên mang cả con người Tàu còn không quên mang cả con người Tàu còn không quên mang cả con linh cẩu tới đây chăm sóc ngay sau đó cô linh cẩu tới đây chăm sóc ngay sau đó cô linh cẩu tới đây chăm sóc ngay sau đó cô gái sát thủ giết nữ xã hội lên đầu phim gái sát thủ giết nữ xã hội lên đầu phim gái sát thủ giết nữ xã hội lên đầu phim cũng xuất hiện thì ra Cô này vốn là con cũng xuất hiện thì ra Cô này vốn là con cũng xuất hiện thì ra Cô này vốn là con gái gia tộc giàu nhất ra thơm cả gia gái gia tộc giàu nhất ra thơm cả gia gái gia tộc giàu nhất ra thơm cả gia đình ngày xưa đã bị tù này giết hết một đình ngày xưa đã bị tù này giết hết một đình ngày xưa đã bị tù này giết hết một tên tay sai thấy cô bé còn sống nhưng đã tên tay sai thấy cô bé còn sống nhưng đã tên tay sai thấy cô bé còn sống nhưng đã mềm lòng cứu em vì để báo thù suốt 15 mềm lòng cứu em vì để báo thù suốt 15 mềm lòng cứu em vì để báo thù suốt 15 năm cộ không ngừng luyện tập kỹ thuật năm cộ không ngừng luyện tập kỹ thuật năm cộ không ngừng luyện tập kỹ thuật chiến đấu cuối cùng trở thành một sát chiến đấu cuối cùng trở thành một sát chiến đấu cuối cùng trở thành một sát thủ hàng đầu giờ là lúc cô quay lại để thủ hàng đầu giờ là lúc cô quay lại để thủ hàng đầu giờ là lúc cô quay lại để trả thù những kẻ đã giết gia đình năm đó trả thù những kẻ đã giết gia đình năm đó trả thù những kẻ đã giết gia đình năm đó cô được gọi là nữ thợ săn ở phía cô cô được gọi là nữ thợ săn ở phía cô cô được gọi là nữ thợ săn ở phía cô thanh tra lúc này có bị đình chỉ công thanh tra lúc này có bị đình chỉ công thanh tra lúc này có bị đình chỉ công tác chỉ vì đã biết quá nhiều về vụ án tác chỉ vì đã biết quá nhiều về vụ án tác chỉ vì đã biết quá nhiều về vụ án theo đuổi viên kim cương phía Hari Won theo đuổi viên kim cương phía Hari Won theo đuổi viên kim cương phía Hari Won lúc này đang ở nhà thì cảnh sát đã tìm lúc này đang ở nhà thì cảnh sát đã tìm lúc này đang ở nhà thì cảnh sát đã tìm tới cô tính bỏ chạy thì một kẻ thù ném tới cô tính bỏ chạy thì một kẻ thù ném tới cô tính bỏ chạy thì một kẻ thù ném khó vào nhà những căn nhà nổ tung và con khó vào nhà những căn nhà nổ tung và con khó vào nhà những căn nhà nổ tung và con Linh Cậu cũng mất anh ra ông cụ người Linh Cậu cũng mất anh ra ông cụ người Linh Cậu cũng mất anh ra ông cụ người Trung Quốc đã báo tin cho chú đang săn Trung Quốc đã báo tin cho chú đang săn Trung Quốc đã báo tin cho chú đang săn lùng cô đau lòng bật khóc bởi cô tin lùng cô đau lòng bật khóc bởi cô tin lùng cô đau lòng bật khóc bởi cô tin tưởng chủ nhà như thế nhưng ông lại nói tưởng chủ nhà như thế nhưng ông lại nói tưởng chủ nhà như thế nhưng ông lại nói đó chỉ là công việc làm ăn cô hiểu rồi đó chỉ là công việc làm ăn cô hiểu rồi đó chỉ là công việc làm ăn cô hiểu rồi Làm ăn chính là làm ăn cái gì mà tình Làm ăn chính là làm ăn cái gì mà tình Làm ăn chính là làm ăn cái gì mà tình người ấm áp thẳng qua đều vì lợi ích mà người ấm áp thẳng qua đều vì lợi ích mà người ấm áp thẳng qua đều vì lợi ích mà thôi Vì thế mà cô lạnh lùng cắt đứt tình thôi Vì thế mà cô lạnh lùng cắt đứt tình thôi Vì thế mà cô lạnh lùng cắt đứt tình cảm với em móc túi Thế là cô gọi điện cảm với em móc túi Thế là cô gọi điện cảm với em móc túi Thế là cô gọi điện thương lượng với mang tính chuyện gia thương lượng với mang tính chuyện gia thương lượng với mang tính chuyện gia tên trộm ra cho hắn đổi lại khô sẽ không tên trộm ra cho hắn đổi lại khô sẽ không tên trộm ra cho hắn đổi lại khô sẽ không bị tội Thiên săn đuổi và hoàng tử ngon bị tội Thiên săn đuổi và hoàng tử ngon bị tội Thiên săn đuổi và hoàng tử ngon diện Phái đoàn anh tập trung hết vào diện Phái đoàn anh tập trung hết vào diện Phái đoàn anh tập trung hết vào điểm hẹn bằng mọi giá phải lấy kim cương điểm hẹn bằng mọi giá phải lấy kim cương điểm hẹn bằng mọi giá phải lấy kim cương về sau khi này Hari Won đã nhắn tin cho về sau khi này Hari Won đã nhắn tin cho về sau khi này Hari Won đã nhắn tin cho cha về địa điểm cô gái sát thủ cũng theo cha về địa điểm cô gái sát thủ cũng theo cha về địa điểm cô gái sát thủ cũng theo dõi ngay sau đít không ngờ rằng tên đàn dõi ngay sau đít không ngờ rằng tên đàn dõi ngay sau đít không ngờ rằng tên đàn anh nhìn thấy tin nhắn của cô Ca sĩ với anh nhìn thấy tin nhắn của cô Ca sĩ với anh nhìn thấy tin nhắn của cô Ca sĩ với thanh tra Hắn biết cô gái phản bội Huyền thanh tra Hắn biết cô gái phản bội Huyền thanh tra Hắn biết cô gái phản bội Huyền báo cho đại commen ở nhà tên đại gia báo cho đại commen ở nhà tên đại gia báo cho đại commen ở nhà tên đại gia khang dẫn đeo mặt nạ đen và sẽ đến tận khang dẫn đeo mặt nạ đen và sẽ đến tận khang dẫn đeo mặt nạ đen và sẽ đến tận nơi xử lý khí Halloween cũng đã tới nơi nơi xử lý khí Halloween cũng đã tới nơi nơi xử lý khí Halloween cũng đã tới nơi lập tức các cô bé phải ra viên kim cương lập tức các cô bé phải ra viên kim cương lập tức các cô bé phải ra viên kim cương bằng được không ngờ đúng lúc này anh sao bằng được không ngờ đúng lúc này anh sao bằng được không ngờ đúng lúc này anh sao lại đến đánh đấm một hồi đã vòng được lại đến đánh đấm một hồi đã vòng được lại đến đánh đấm một hồi đã vòng được tay Halloween vào tai mình nhưng nhờ ảo tay Halloween vào tai mình nhưng nhờ ảo tay Halloween vào tai mình nhưng nhờ ảo thuật Halloween đã đổi vòng tay sang thuật Halloween đã đổi vòng tay sang thuật Halloween đã đổi vòng tay sang thanh tra rồi làm một cái thanh tra bay thanh tra rồi làm một cái thanh tra bay thanh tra rồi làm một cái thanh tra bay ra cửa sổ không ngờ rằng tên đàn em đã ra cửa sổ không ngờ rằng tên đàn em đã ra cửa sổ không ngờ rằng tên đàn em đã bắn tên vào cổ khiến cô mất luôn con cô bắn tên vào cổ khiến cô mất luôn con cô bắn tên vào cổ khiến cô mất luôn con cô ca sĩ vào trong thủ cô bé thế nhưng tên ca sĩ vào trong thủ cô bé thế nhưng tên ca sĩ vào trong thủ cô bé thế nhưng tên đầu gấu muốn mổ bụng cô bé theo nhanh và đầu gấu muốn mổ bụng cô bé theo nhanh và đầu gấu muốn mổ bụng cô bé theo nhanh và hắn cũng nói đã biết cô là kẻ nội gián hắn cũng nói đã biết cô là kẻ nội gián hắn cũng nói đã biết cô là kẻ nội gián nên ép cô một bụng đứa bé để chứng minh nên ép cô một bụng đứa bé để chứng minh nên ép cô một bụng đứa bé để chứng minh may mắn rằng cô gái sát thủ cũng đến bắn may mắn rằng cô gái sát thủ cũng đến bắn may mắn rằng cô gái sát thủ cũng đến bắn cổ rồi ca sĩ không kết hợp giết chết hắn cổ rồi ca sĩ không kết hợp giết chết hắn cổ rồi ca sĩ không kết hợp giết chết hắn luôn vừa Hay lúc này thanh tra tiến tới luôn vừa Hay lúc này thanh tra tiến tới luôn vừa Hay lúc này thanh tra tiến tới không ngờ cô bé đã cầm súng bước ra không ngờ cô bé đã cầm súng bước ra không ngờ cô bé đã cầm súng bước ra khống chế mọi người đến lúc này mọi khống chế mọi người đến lúc này mọi khống chế mọi người đến lúc này mọi người cũng mới biết hết thân phận của người cũng mới biết hết thân phận của người cũng mới biết hết thân phận của nhau thì ra Sát Thủ Bắn nỏ là người duy nhau thì ra Sát Thủ Bắn nỏ là người duy nhau thì ra Sát Thủ Bắn nỏ là người duy nhất chống Pháp năm đó giờ cô đã giết nhất chống Pháp năm đó giờ cô đã giết nhất chống Pháp năm đó giờ cô đã giết sạch những tên cần trả thù nhưng thanh sạch những tên cần trả thù nhưng thanh sạch những tên cần trả thù nhưng thanh tra bảo rằng kẻ đứng sau mới là đáng sợ tra bảo rằng kẻ đứng sau mới là đáng sợ tra bảo rằng kẻ đứng sau mới là đáng sợ đó chính là tên Juan đang săn lùng cô bé đó chính là tên Juan đang săn lùng cô bé đó chính là tên Juan đang săn lùng cô bé giữa kim cương Nói đến đây thì bên dưới giữa kim cương Nói đến đây thì bên dưới giữa kim cương Nói đến đây thì bên dưới Và Hoàn đích thân dẫn tới cả một đội xem Và Hoàn đích thân dẫn tới cả một đội xem Và Hoàn đích thân dẫn tới cả một đội xem chúng lần này khó mà cấm thoát ra khỏi chúng lần này khó mà cấm thoát ra khỏi chúng lần này khó mà cấm thoát ra khỏi đây ai cũng là kẻ thù mà hắn muốn giết đây ai cũng là kẻ thù mà hắn muốn giết đây ai cũng là kẻ thù mà hắn muốn giết giờ chỉ còn cách kết hợp lại chiến đấu giờ chỉ còn cách kết hợp lại chiến đấu giờ chỉ còn cách kết hợp lại chiến đấu cùng nhau cứ như vậy một liên minh phụ cùng nhau cứ như vậy một liên minh phụ cùng nhau cứ như vậy một liên minh phụ nữ cứ thế ra đời rất may rằng rô câu nữ cứ thế ra đời rất may rằng rô câu nữ cứ thế ra đời rất may rằng rô câu ngày xưa có để lại ở đây chút ít vũ khí ngày xưa có để lại ở đây chút ít vũ khí ngày xưa có để lại ở đây chút ít vũ khí phía bên dưới đám đầu gấu cũng bắt đầu phía bên dưới đám đầu gấu cũng bắt đầu phía bên dưới đám đầu gấu cũng bắt đầu công cuộc đi săn khắp nơi này là súng công cuộc đi săn khắp nơi này là súng công cuộc đi săn khắp nơi này là súng đạn mong đổ cả nhóm chuột vào ống xuống đạn mong đổ cả nhóm chuột vào ống xuống đạn mong đổ cả nhóm chuột vào ống xuống dưới ở dưới này lại là rất nhiều cái dưới ở dưới này lại là rất nhiều cái dưới ở dưới này lại là rất nhiều cái khác cả đám đánh lâu chả khác gì một rạp khác cả đám đánh lâu chả khác gì một rạp khác cả đám đánh lâu chả khác gì một rạp xiếc ngoài trời Halloween thì cứ đội xiếc ngoài trời Halloween thì cứ đội xiếc ngoài trời Halloween thì cứ đội bóng chày hoạt động thiếu nữ sát thủ thì bóng chày hoạt động thiếu nữ sát thủ thì bóng chày hoạt động thiếu nữ sát thủ thì Đẳng cấp hơn nhiều Đẳng cấp hơn nhiều Đẳng cấp hơn nhiều Ừ từ láy nên đẳng cấp vượt trội hơn hẳn Ừ từ láy nên đẳng cấp vượt trội hơn hẳn Ừ từ láy nên đẳng cấp vượt trội hơn hẳn cả nhóm 4 người phụ nữ cơ Thế chiến đấu cả nhóm 4 người phụ nữ cơ Thế chiến đấu cả nhóm 4 người phụ nữ cơ Thế chiến đấu một lát sau cũng hãy nốt được tên cuối một lát sau cũng hãy nốt được tên cuối một lát sau cũng hãy nốt được tên cuối cùng họ kề vai bên nhau như một đội ngũ cùng họ kề vai bên nhau như một đội ngũ cùng họ kề vai bên nhau như một đội ngũ nghĩ rằng mọi chuyện xong rồi viêm họng nghĩ rằng mọi chuyện xong rồi viêm họng nghĩ rằng mọi chuyện xong rồi viêm họng ung dung bước ra không ngồi vào bàn đã ung dung bước ra không ngồi vào bàn đã ung dung bước ra không ngồi vào bàn đã đợi sẵn bên ngoài vắng ngay chúng cô đợi sẵn bên ngoài vắng ngay chúng cô đợi sẵn bên ngoài vắng ngay chúng cô thanh tra một phát tự dưng mọi người rơi thanh tra một phát tự dưng mọi người rơi thanh tra một phát tự dưng mọi người rơi vào tình huống nguy hiểm vô cùng cô bé vào tình huống nguy hiểm vô cùng cô bé vào tình huống nguy hiểm vô cùng cô bé móc túi sau đó cũng bị bắt lên xe lúc móc túi sau đó cũng bị bắt lên xe lúc móc túi sau đó cũng bị bắt lên xe lúc này cả nhóm chỉ còn một viên đạn cuối Nữ này cả nhóm chỉ còn một viên đạn cuối Nữ này cả nhóm chỉ còn một viên đạn cuối Nữ Sát Thủ của Mĩ hết sạch mũi tên trong Sát Thủ của Mĩ hết sạch mũi tên trong Sát Thủ của Mĩ hết sạch mũi tên trong khung cảnh giường như chuyện họ ấy nữ ca khung cảnh giường như chuyện họ ấy nữ ca khung cảnh giường như chuyện họ ấy nữ ca sĩ ra tuyệt chiêu cô hát nướng chẳng sĩ ra tuyệt chiêu cô hát nướng chẳng sĩ ra tuyệt chiêu cô hát nướng chẳng khác gì Sư Tử Hống cả đám ruồi nhặng bị khác gì Sư Tử Hống cả đám ruồi nhặng bị khác gì Sư Tử Hống cả đám ruồi nhặng bị thổi bay như giấy vệ sinh quả nhiên Đúng thổi bay như giấy vệ sinh quả nhiên Đúng thổi bay như giấy vệ sinh quả nhiên Đúng là một giọng ca chết người Halloween và là một giọng ca chết người Halloween và là một giọng ca chết người Halloween và sát thủ phóng thay đổi theo cứu cô bé sát thủ phóng thay đổi theo cứu cô bé sát thủ phóng thay đổi theo cứu cô bé trượt patin kiểu này rồi như thế lần đầu trượt patin kiểu này rồi như thế lần đầu trượt patin kiểu này rồi như thế lần đầu thế mà một mình cô lao lên sẽ đối đầu thế mà một mình cô lao lên sẽ đối đầu thế mà một mình cô lao lên sẽ đối đầu vốn tiền mặt lợi từng người từng người vốn tiền mặt lợi từng người từng người vốn tiền mặt lợi từng người từng người cứ thế bị cô soàn hàng chả mấy khắp bốn cứ thế bị cô soàn hàng chả mấy khắp bốn cứ thế bị cô soàn hàng chả mấy khắp bốn tên bị hạ gục hết cả Hari Won lại xuống tên bị hạ gục hết cả Hari Won lại xuống tên bị hạ gục hết cả Hari Won lại xuống khỏi xe trượt theo cùng xe mô tô của sát khỏi xe trượt theo cùng xe mô tô của sát khỏi xe trượt theo cùng xe mô tô của sát thủ kia tiếp tục Muốn đuổi theo tên thủ kia tiếp tục Muốn đuổi theo tên thủ kia tiếp tục Muốn đuổi theo tên norman bằng được quả nhiên cũng đã bám norman bằng được quả nhiên cũng đã bám norman bằng được quả nhiên cũng đã bám vào được đuôi xe rồi đây phang lại khiến vào được đuôi xe rồi đây phang lại khiến vào được đuôi xe rồi đây phang lại khiến cô trưởng Vòng lên trước rồi thực hiện cô trưởng Vòng lên trước rồi thực hiện cô trưởng Vòng lên trước rồi thực hiện một pha phải lái đẹp mê hồn hạnh phục một pha phải lái đẹp mê hồn hạnh phục một pha phải lái đẹp mê hồn hạnh phục thẻ định sau đó tiếp tục vào xe chiến thẻ định sau đó tiếp tục vào xe chiến thẻ định sau đó tiếp tục vào xe chiến đấu cùng tên Anh không ngờ phía trước có đấu cùng tên Anh không ngờ phía trước có đấu cùng tên Anh không ngờ phía trước có vật cản nên cũng phải nhảy còn cái xe vật cản nên cũng phải nhảy còn cái xe vật cản nên cũng phải nhảy còn cái xe cũng tông vào cột đèn tên cầm đầu Bắt cũng tông vào cột đèn tên cầm đầu Bắt cũng tông vào cột đèn tên cầm đầu Bắt luôn em bé vào sâu bên trong ở trong này luôn em bé vào sâu bên trong ở trong này luôn em bé vào sâu bên trong ở trong này Sương Khói mơ mình và rất nhiều bức Sương Khói mơ mình và rất nhiều bức Sương Khói mơ mình và rất nhiều bức tượng hai bên viên đạn cuối cùng cô lại tượng hai bên viên đạn cuối cùng cô lại tượng hai bên viên đạn cuối cùng cô lại bắn nhầm vào tượng bởi Loan không loại bắn nhầm vào tượng bởi Loan không loại bắn nhầm vào tượng bởi Loan không loại lấp chúng đằng sau khi đã rơi vào tình lấp chúng đằng sau khi đã rơi vào tình lấp chúng đằng sau khi đã rơi vào tình huống nguy hiểm khả năng trộm khó của em huống nguy hiểm khả năng trộm khó của em huống nguy hiểm khả năng trộm khó của em bé lại được phát huy Hóa ra em đã giúp bé lại được phát huy Hóa ra em đã giúp bé lại được phát huy Hóa ra em đã giúp cái chốt lựu đạn của hắn Halloween kẹt cái chốt lựu đạn của hắn Halloween kẹt cái chốt lựu đạn của hắn Halloween kẹt tay hắn xuống cũng phát đầu luôn những tay hắn xuống cũng phát đầu luôn những tay hắn xuống cũng phát đầu luôn những người phụ nữ còn lại cũng đến chung vui người phụ nữ còn lại cũng đến chung vui người phụ nữ còn lại cũng đến chung vui với đội hôm sau các cô đến một nhà hàng với đội hôm sau các cô đến một nhà hàng với đội hôm sau các cô đến một nhà hàng bên đường tất cả các cô đã tìm thấy giá bên đường tất cả các cô đã tìm thấy giá bên đường tất cả các cô đã tìm thấy giá trị bản thân của mình viên thanh tra trị bản thân của mình viên thanh tra trị bản thân của mình viên thanh tra Quyết định nghỉ việc rời khỏi đám đồng Quyết định nghỉ việc rời khỏi đám đồng Quyết định nghỉ việc rời khỏi đám đồng nghiệp đạo đức giả cướp công lao những nghiệp đạo đức giả cướp công lao những nghiệp đạo đức giả cướp công lao những sát thủ dùng mật mã của viên kim cương sát thủ dùng mật mã của viên kim cương sát thủ dùng mật mã của viên kim cương mở ra tài sản của gia tộc vô cùng với mở ra tài sản của gia tộc vô cùng với mở ra tài sản của gia tộc vô cùng với cảnh sát và nữ ca khi hợp thành một nhóm cảnh sát và nữ ca khi hợp thành một nhóm cảnh sát và nữ ca khi hợp thành một nhóm lãnh phụ bắt đầu con đường Trừ Gian Diệt lãnh phụ bắt đầu con đường Trừ Gian Diệt lãnh phụ bắt đầu con đường Trừ Gian Diệt Tặc Halloween thì nhận cô bé làm đồ đệ Tặc Halloween thì nhận cô bé làm đồ đệ Tặc Halloween thì nhận cô bé làm đồ đệ cuối cùng cô cũng đã tìm thấy niềm vui cuối cùng cô cũng đã tìm thấy niềm vui cuối cùng cô cũng đã tìm thấy niềm vui sống của cuộc đời mình đó là một sống của cuộc đời mình đó là một sống của cuộc đời mình đó là một Halloween tự tin và đẹp đến mấy người Halloween tự tin và đẹp đến mấy người Halloween tự tin và đẹp đến mấy người kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa à bạn nhiều hoa à bạn nhiều hoa à họ cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim họ cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim họ cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn Thể thao dịch vụ phim này hãy để các bạn Thể thao dịch vụ phim này hãy để các bạn Thể thao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là ai