Review Phim Chuyến Tàu Sinh Tử Phần 2 - Train To Busan 2 Zombie ngày hậu tận thế

3,933,315
1,203
Review Phim Chuyến Tàu Sinh Tử Phần 2 - Train To Busan 2 Zombie ngày hậu tận thế, Review Phim Train To Busan 2 Peninsula , review phim chuyến tàu sinh tử, chuyến tàu tử thần kinh hoàng, review phim kinh dị hay chuyến tàu tử thần kinh hoàng. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #vuaphim, #reviewphimkinhdihay
ông vua phim xin chào các bạn Ai đã xem ông vua phim xin chào các bạn Ai đã xem ông vua phim xin chào các bạn Ai đã xem phần một mình video hôm trước thì đều phần một mình video hôm trước thì đều phần một mình video hôm trước thì đều biết rằng phần 1 của chuyến tàu sinh tử biết rằng phần 1 của chuyến tàu sinh tử biết rằng phần 1 của chuyến tàu sinh tử quá đỉnh và cảm động rớt nước mắt và quá đỉnh và cảm động rớt nước mắt và quá đỉnh và cảm động rớt nước mắt và phần thứ hai mình giới thiệu đây cũng phần thứ hai mình giới thiệu đây cũng phần thứ hai mình giới thiệu đây cũng không hề kém cạnh các cảnh thiên Tuy không hề kém cạnh các cảnh thiên Tuy không hề kém cạnh các cảnh thiên Tuy không dập dồn liên tục như phần 1 nhưng không dập dồn liên tục như phần 1 nhưng không dập dồn liên tục như phần 1 nhưng mạch phim lại thiệt tính một cách rất là mạch phim lại thiệt tính một cách rất là mạch phim lại thiệt tính một cách rất là kỳ nhau cùng vô phim bắt đầu nhé Tiếp kỳ nhau cùng vô phim bắt đầu nhé Tiếp kỳ nhau cùng vô phim bắt đầu nhé Tiếp tục câu chuyện của phần 1 trong khi tỉnh tục câu chuyện của phần 1 trong khi tỉnh tục câu chuyện của phần 1 trong khi tỉnh kangwon bị Do mi xâm chiếm gia đình nhà kangwon bị Do mi xâm chiếm gia đình nhà kangwon bị Do mi xâm chiếm gia đình nhà Nam chính vẫn còn đang trên sẽ tìm cách Nam chính vẫn còn đang trên sẽ tìm cách Nam chính vẫn còn đang trên sẽ tìm cách thoát khỏi nơi này đang đi thì thêm thoát khỏi nơi này đang đi thì thêm thoát khỏi nơi này đang đi thì thêm đường lại có người muốn đi nhờ xe nhưng đường lại có người muốn đi nhờ xe nhưng đường lại có người muốn đi nhờ xe nhưng trong thế người anh ta để máu khiến Nam trong thế người anh ta để máu khiến Nam trong thế người anh ta để máu khiến Nam chính Kang Dong luôn khó sửa anh phải chính Kang Dong luôn khó sửa anh phải chính Kang Dong luôn khó sửa anh phải đấu tranh lựa chọn giữa sự nguy hiểm của đấu tranh lựa chọn giữa sự nguy hiểm của đấu tranh lựa chọn giữa sự nguy hiểm của gia đình chị gái và lòng lương thiện gia đình chị gái và lòng lương thiện gia đình chị gái và lòng lương thiện cuối cùng anh đã lựa chọn an toàn trong cuối cùng anh đã lựa chọn an toàn trong cuối cùng anh đã lựa chọn an toàn trong gia đình là trên hết virus dịch bệnh gia đình là trên hết virus dịch bệnh gia đình là trên hết virus dịch bệnh nhanh chóng lây lan sang cả đất nước nơi nhanh chóng lây lan sang cả đất nước nơi nhanh chóng lây lan sang cả đất nước nơi an toàn gần nhất chỉ có thể là Triều an toàn gần nhất chỉ có thể là Triều an toàn gần nhất chỉ có thể là Triều Tiên hoặc là rồi giàu theo đường biển Tiên hoặc là rồi giàu theo đường biển Tiên hoặc là rồi giàu theo đường biển trong khi này Nam chính đã đưa được gia trong khi này Nam chính đã đưa được gia trong khi này Nam chính đã đưa được gia đình chị gái lên tàu một con tàu khổng đình chị gái lên tàu một con tàu khổng đình chị gái lên tàu một con tàu khổng lồ sức chứa mấy chục ngàn người bắt đầu lồ sức chứa mấy chục ngàn người bắt đầu lồ sức chứa mấy chục ngàn người bắt đầu ra khơi đang ngồi cùng chị gái và cháu ra khơi đang ngồi cùng chị gái và cháu ra khơi đang ngồi cùng chị gái và cháu thì cấp dưới đến máu rằng con vào đang thì cấp dưới đến máu rằng con vào đang thì cấp dưới đến máu rằng con vào đang chuyển hướng sang Hồng Kông nên anh phải chuyển hướng sang Hồng Kông nên anh phải chuyển hướng sang Hồng Kông nên anh phải đi hỏi cấp trên lúc này thì như có một đi hỏi cấp trên lúc này thì như có một đi hỏi cấp trên lúc này thì như có một thanh niên đã bị rắn nhưng không khai thanh niên đã bị rắn nhưng không khai thanh niên đã bị rắn nhưng không khai báo tàu đâm thế này mà cắn nhau thì kênh báo tàu đâm thế này mà cắn nhau thì kênh báo tàu đâm thế này mà cắn nhau thì kênh phải biết cậu bé nhặt quả bóng cũng đã phải biết cậu bé nhặt quả bóng cũng đã phải biết cậu bé nhặt quả bóng cũng đã phát hiện cho cả căn phòng bắt đầu chạy phát hiện cho cả căn phòng bắt đầu chạy phát hiện cho cả căn phòng bắt đầu chạy tán loạn trong khi Nam chính còn đang đi tán loạn trong khi Nam chính còn đang đi tán loạn trong khi Nam chính còn đang đi hỏi chị Vui nghe được thông tin khu dân hỏi chị Vui nghe được thông tin khu dân hỏi chị Vui nghe được thông tin khu dân cư liền tức tốc quay lại ở đây mọi người cư liền tức tốc quay lại ở đây mọi người cư liền tức tốc quay lại ở đây mọi người đã chạy hết thì còn những Vệt máu trên đã chạy hết thì còn những Vệt máu trên đã chạy hết thì còn những Vệt máu trên giường mà thôi căn phòng của chị và cháu giường mà thôi căn phòng của chị và cháu giường mà thôi căn phòng của chị và cháu gái toàn là những người vừa mới những gái toàn là những người vừa mới những gái toàn là những người vừa mới những bệnh cậu bé lúc này cũng đã bị cắn rồi bệnh cậu bé lúc này cũng đã bị cắn rồi bệnh cậu bé lúc này cũng đã bị cắn rồi thì còn chị gái đang ôm chầm lấy cháu thì còn chị gái đang ôm chầm lấy cháu thì còn chị gái đang ôm chầm lấy cháu tình hình nguyên giáp phải di chuyển tình hình nguyên giáp phải di chuyển tình hình nguyên giáp phải di chuyển ngay thôi Nếu không thì sẽ không bị mất ngay thôi Nếu không thì sẽ không bị mất ngay thôi Nếu không thì sẽ không bị mất Nhưng bà mẹ thương con của ôm thật lấy Nhưng bà mẹ thương con của ôm thật lấy Nhưng bà mẹ thương con của ôm thật lấy đứa trẻ đến khi anh dễ quay lại thì đã đứa trẻ đến khi anh dễ quay lại thì đã đứa trẻ đến khi anh dễ quay lại thì đã quá muộn rồi người mẹ hạt chết cũng quá muộn rồi người mẹ hạt chết cũng quá muộn rồi người mẹ hạt chết cũng không bỏ rơi con của mình vì dịch bệnh không bỏ rơi con của mình vì dịch bệnh không bỏ rơi con của mình vì dịch bệnh này nên không một nước nào chấp nhận này nên không một nước nào chấp nhận này nên không một nước nào chấp nhận người Tỵ nạn Hàn Quốc thời gian mau người Tỵ nạn Hàn Quốc thời gian mau người Tỵ nạn Hàn Quốc thời gian mau chóng trôi qua được 45 cảnh phim cũng chóng trôi qua được 45 cảnh phim cũng chóng trôi qua được 45 cảnh phim cũng được chuyển tới Hồng Kông nơi mà Nam được chuyển tới Hồng Kông nơi mà Nam được chuyển tới Hồng Kông nơi mà Nam chính đang sống vị nạn chỉ huy quân đội chính đang sống vị nạn chỉ huy quân đội chính đang sống vị nạn chỉ huy quân đội Cũ lúc này đã là một đại ca giang hồ có Cũ lúc này đã là một đại ca giang hồ có Cũ lúc này đã là một đại ca giang hồ có tiếng Hán muốn anh và mọi người quay lại tiếng Hán muốn anh và mọi người quay lại tiếng Hán muốn anh và mọi người quay lại Hàn Quốc để kiếm vàng bởi lũ zombie kiếm Hàn Quốc để kiếm vàng bởi lũ zombie kiếm Hàn Quốc để kiếm vàng bởi lũ zombie kiếm hết đất nước rồi thì tiền vàng đâu có ai hết đất nước rồi thì tiền vàng đâu có ai hết đất nước rồi thì tiền vàng đâu có ai động tới chả khác gì một kho báu khổng động tới chả khác gì một kho báu khổng động tới chả khác gì một kho báu khổng lồ Thực ra là nhóm của Đại Ca đã chuyển lồ Thực ra là nhóm của Đại Ca đã chuyển lồ Thực ra là nhóm của Đại Ca đã chuyển 20 triệu Đôla lên xe tải rồi nhưng đã bị 20 triệu Đôla lên xe tải rồi nhưng đã bị 20 triệu Đôla lên xe tải rồi nhưng đã bị lạc mất một nửa trên cầu móc nếu sống lạc mất một nửa trên cầu móc nếu sống lạc mất một nửa trên cầu móc nếu sống sót trở về thì mỗi người sẽ được chia sót trở về thì mỗi người sẽ được chia sót trở về thì mỗi người sẽ được chia nhau 2,5 triệu Đôla đang trong hoàn cảnh nhau 2,5 triệu Đôla đang trong hoàn cảnh nhau 2,5 triệu Đôla đang trong hoàn cảnh khốn khó mà có cơ hội đổi đời nên anh khốn khó mà có cơ hội đổi đời nên anh khốn khó mà có cơ hội đổi đời nên anh rất chi là hám em tính cách quá lập tức rất chi là hám em tính cách quá lập tức rất chi là hám em tính cách quá lập tức lên tàu luôn trên tàu của nhóm xã hội lên tàu luôn trên tàu của nhóm xã hội lên tàu luôn trên tàu của nhóm xã hội đen này trang bị đầy đủ xuống nhưng họ đen này trang bị đầy đủ xuống nhưng họ đen này trang bị đầy đủ xuống nhưng họ sẽ chỉ neo đậu và đợi bốn người quay lại sẽ chỉ neo đậu và đợi bốn người quay lại sẽ chỉ neo đậu và đợi bốn người quay lại sau đúng 3 ngày 4 người bắt đầu hành sau đúng 3 ngày 4 người bắt đầu hành sau đúng 3 ngày 4 người bắt đầu hành trình đi vào chỗ chết họ không biết rằng trình đi vào chỗ chết họ không biết rằng trình đi vào chỗ chết họ không biết rằng đang đợi họ là một thảm thần kinh hoàng đang đợi họ là một thảm thần kinh hoàng đang đợi họ là một thảm thần kinh hoàng màn đêm Zombie bị mù và chủ nghe thấy màn đêm Zombie bị mù và chủ nghe thấy màn đêm Zombie bị mù và chủ nghe thấy tiếng động nên gọi hành động phải thật tiếng động nên gọi hành động phải thật tiếng động nên gọi hành động phải thật nhẹ nhàng và phải thoát khỏi đây trước nhẹ nhàng và phải thoát khỏi đây trước nhẹ nhàng và phải thoát khỏi đây trước khi trời sáng muốn người nhanh trí lấy khi trời sáng muốn người nhanh trí lấy khi trời sáng muốn người nhanh trí lấy xe di chuyển cho mẹ rất nhanh Đã Khiến xe di chuyển cho mẹ rất nhanh Đã Khiến xe di chuyển cho mẹ rất nhanh Đã Khiến sau vào bên trong đến khi nhìn thấy sau vào bên trong đến khi nhìn thấy sau vào bên trong đến khi nhìn thấy chiếc xe tải có phải giống Nam chứng chiếc xe tải có phải giống Nam chứng chiếc xe tải có phải giống Nam chứng kiến lên thì lại không phải đúng lúc này kiến lên thì lại không phải đúng lúc này kiến lên thì lại không phải đúng lúc này Mặt Trăng nhô ra để lộ hàng ngàn không Mặt Trăng nhô ra để lộ hàng ngàn không Mặt Trăng nhô ra để lộ hàng ngàn không do bên gạch nhóm người lại tiếp tục tiến do bên gạch nhóm người lại tiếp tục tiến do bên gạch nhóm người lại tiếp tục tiến lên Tìm kiếm chiếc xe lần này cả nhóm lên Tìm kiếm chiếc xe lần này cả nhóm lên Tìm kiếm chiếc xe lần này cả nhóm cùng xông ra sân khách Không Ngờ Rằng Đã cùng xông ra sân khách Không Ngờ Rằng Đã cùng xông ra sân khách Không Ngờ Rằng Đã có người theo dõi bọn họ nó đúng là có người theo dõi bọn họ nó đúng là có người theo dõi bọn họ nó đúng là chiếc xe tải này rồi Và tiền cũng cần chiếc xe tải này rồi Và tiền cũng cần chiếc xe tải này rồi Và tiền cũng cần hàng luôn đang khi anh dự định kém sát hàng luôn đang khi anh dự định kém sát hàng luôn đang khi anh dự định kém sát tài xế cũng ra ngoài khi mất rồi khi nó tài xế cũng ra ngoài khi mất rồi khi nó tài xế cũng ra ngoài khi mất rồi khi nó lại tỉnh phát dạy làm anh Hoàng ấy liên lại tỉnh phát dạy làm anh Hoàng ấy liên lại tỉnh phát dạy làm anh Hoàng ấy liên vùng và gọi xe báo your cả khu phố nam vùng và gọi xe báo your cả khu phố nam vùng và gọi xe báo your cả khu phố nam chính bắn chết hắn đồng nghĩa với tiếng chính bắn chết hắn đồng nghĩa với tiếng chính bắn chết hắn đồng nghĩa với tiếng chúng cực to quả nhiên đám Zombie xông chúng cực to quả nhiên đám Zombie xông chúng cực to quả nhiên đám Zombie xông ra như điên cuồng Nam chúng đứng bắn ra như điên cuồng Nam chúng đứng bắn ra như điên cuồng Nam chúng đứng bắn chặn đường cho mọi người giúp chạy bán chặn đường cho mọi người giúp chạy bán chặn đường cho mọi người giúp chạy bán hết đoạn này thì loạt sau còn đông hơn hết đoạn này thì loạt sau còn đông hơn hết đoạn này thì loạt sau còn đông hơn nữa anh nhanh khi bắn vào một cây cho nữa anh nhanh khi bắn vào một cây cho nữa anh nhanh khi bắn vào một cây cho phát còi báo động Chỉ tiếc rằng anh lái phát còi báo động Chỉ tiếc rằng anh lái phát còi báo động Chỉ tiếc rằng anh lái xe đụng ngay phải một xe khác Thế là sắp xe đụng ngay phải một xe khác Thế là sắp xe đụng ngay phải một xe khác Thế là sắp sống lại chuyển hướng tấn công không ngờ sống lại chuyển hướng tấn công không ngờ sống lại chuyển hướng tấn công không ngờ chúng tiến hóa nhanh đến bậy đến nước chúng tiến hóa nhanh đến bậy đến nước chúng tiến hóa nhanh đến bậy đến nước này thì còn cách bỏ chạy cho nhanh cuối này thì còn cách bỏ chạy cho nhanh cuối này thì còn cách bỏ chạy cho nhanh cuối cùng cũng lên được xe và tẩu thoát Nhưng cùng cũng lên được xe và tẩu thoát Nhưng cùng cũng lên được xe và tẩu thoát Nhưng mấy người này nghĩ game dễ như vậy thì mấy người này nghĩ game dễ như vậy thì mấy người này nghĩ game dễ như vậy thì quá đơn giản rồi một kẻ nào đó đã bắn quá đơn giản rồi một kẻ nào đó đã bắn quá đơn giản rồi một kẻ nào đó đã bắn pháo sáng rực phía sau ra chặn đường pháo sáng rực phía sau ra chặn đường pháo sáng rực phía sau ra chặn đường Đoàn xe dừng lại chúng lại càng vắng Đoàn xe dừng lại chúng lại càng vắng Đoàn xe dừng lại chúng lại càng vắng nhiều hơn nữa ánh sáng và tiếng động đã nhiều hơn nữa ánh sáng và tiếng động đã nhiều hơn nữa ánh sáng và tiếng động đã thu hút đám Zombie tràn ra hai chiếc xe thu hút đám Zombie tràn ra hai chiếc xe thu hút đám Zombie tràn ra hai chiếc xe đạp lút chân ga Phóng đi Hết Tốc Lực đạp lút chân ga Phóng đi Hết Tốc Lực đạp lút chân ga Phóng đi Hết Tốc Lực nhưng do Đâm phải xác sống quá nhiều nhưng do Đâm phải xác sống quá nhiều nhưng do Đâm phải xác sống quá nhiều khiến xe mất lái chiếc xe tải vì thế đâm khiến xe mất lái chiếc xe tải vì thế đâm khiến xe mất lái chiếc xe tải vì thế đâm trúng gây ra một tai nạn kinh hoàng nam trúng gây ra một tai nạn kinh hoàng nam trúng gây ra một tai nạn kinh hoàng nam chính bắn ra xa chục mét Chỉ còn nhìn chính bắn ra xa chục mét Chỉ còn nhìn chính bắn ra xa chục mét Chỉ còn nhìn đồng đội bị cắn tên nào đó đã bắn pháo đồng đội bị cắn tên nào đó đã bắn pháo đồng đội bị cắn tên nào đó đã bắn pháo sáng lên trời để Do mi nhìn thấy bọn họ sáng lên trời để Do mi nhìn thấy bọn họ sáng lên trời để Do mi nhìn thấy bọn họ nhưng còn nước thì còn dập dồn anh lấy nhưng còn nước thì còn dập dồn anh lấy nhưng còn nước thì còn dập dồn anh lấy súng ra chiến đấu với hi vọng mong manh súng ra chiến đấu với hi vọng mong manh súng ra chiến đấu với hi vọng mong manh ông anh rể nhanh Chí Phèo vào thùng tay ông anh rể nhanh Chí Phèo vào thùng tay ông anh rể nhanh Chí Phèo vào thùng tay đóng cửa lại trong khi này Nam chính đã đóng cửa lại trong khi này Nam chính đã đóng cửa lại trong khi này Nam chính đã bắn hết đạn tình hình hết lỗ mũi bên kia bắn hết đạn tình hình hết lỗ mũi bên kia bắn hết đạn tình hình hết lỗ mũi bên kia là hàng trăm con đang nhe hàm răng trắng là hàng trăm con đang nhe hàm răng trắng là hàng trăm con đang nhe hàm răng trắng muốt đúng lúc nguy cấp thì một chiếc xe muốt đúng lúc nguy cấp thì một chiếc xe muốt đúng lúc nguy cấp thì một chiếc xe lao tới giải cứu Đó là một bé gái rất lao tới giải cứu Đó là một bé gái rất lao tới giải cứu Đó là một bé gái rất dũng cảm kỹ năng lái xe của cô em cũng dũng cảm kỹ năng lái xe của cô em cũng dũng cảm kỹ năng lái xe của cô em cũng rất tuyệt vời dưới quay xe thì đừng hỏi rất tuyệt vời dưới quay xe thì đừng hỏi rất tuyệt vời dưới quay xe thì đừng hỏi bên cạnh lại còn một em nhỏ khác nữa Nam bên cạnh lại còn một em nhỏ khác nữa Nam bên cạnh lại còn một em nhỏ khác nữa Nam chính sự hai mảnh hồn nhưng các em thì chính sự hai mảnh hồn nhưng các em thì chính sự hai mảnh hồn nhưng các em thì Mặt Tỉnh Bơ xem trình sống ở đây cũng Mặt Tỉnh Bơ xem trình sống ở đây cũng Mặt Tỉnh Bơ xem trình sống ở đây cũng chẳng phải dễ dàng tiếp theo vẫn là chẳng phải dễ dàng tiếp theo vẫn là chẳng phải dễ dàng tiếp theo vẫn là những màn viết tay đánh võng kinh điển những màn viết tay đánh võng kinh điển những màn viết tay đánh võng kinh điển mang thương hiệu Người Vận Chuyển một mang thương hiệu Người Vận Chuyển một mang thương hiệu Người Vận Chuyển một thời nay đã được tái hiện trong hình hài thời nay đã được tái hiện trong hình hài thời nay đã được tái hiện trong hình hài một cô bé không khác gì dây Sơn đã hiện một cô bé không khác gì dây Sơn đã hiện một cô bé không khác gì dây Sơn đã hiện hồn về nhập vào đây nhanh chóng đã thoát hồn về nhập vào đây nhanh chóng đã thoát hồn về nhập vào đây nhanh chóng đã thoát khỏi đám Zombie này tiếc là nam chính khỏi đám Zombie này tiếc là nam chính khỏi đám Zombie này tiếc là nam chính của chúng ta đã mất Sửu phía trước còn của chúng ta đã mất Sửu phía trước còn của chúng ta đã mất Sửu phía trước còn một toán Zombie khác cô gái nhỏ lấy ra một toán Zombie khác cô gái nhỏ lấy ra một toán Zombie khác cô gái nhỏ lấy ra một chiếc xe đồ chơi thành thục lái một chiếc xe đồ chơi thành thục lái một chiếc xe đồ chơi thành thục lái xuống thu hút giám sát sống cuối cùng xuống thu hút giám sát sống cuối cùng xuống thu hút giám sát sống cuối cùng cũng vụ gần hết chúng ra phía sau năm cũng vụ gần hết chúng ra phía sau năm cũng vụ gần hết chúng ra phía sau năm trước còn vài em thì thôi cô gái trông trước còn vài em thì thôi cô gái trông trước còn vài em thì thôi cô gái trông cho bày hết thì anh dậy lúc này vẫn bị cho bày hết thì anh dậy lúc này vẫn bị cho bày hết thì anh dậy lúc này vẫn bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe gắn đèn mắc kẹt bên trong một chiếc xe gắn đèn mắc kẹt bên trong một chiếc xe gắn đèn và nhạc kiến danh dự án do vi rút khỏi và nhạc kiến danh dự án do vi rút khỏi và nhạc kiến danh dự án do vi rút khỏi để ba chiếc xe khác tiến lại xe tải để ba chiếc xe khác tiến lại xe tải để ba chiếc xe khác tiến lại xe tải Ninja là một đám phiến quân sống sót hóa Ninja là một đám phiến quân sống sót hóa Ninja là một đám phiến quân sống sót hóa ra Cậu lái xe tải vẫn còn sống sinh cứu ra Cậu lái xe tải vẫn còn sống sinh cứu ra Cậu lái xe tải vẫn còn sống sinh cứu nhưng tên lại ra độc ác liên tục đập đầu nhưng tên lại ra độc ác liên tục đập đầu nhưng tên lại ra độc ác liên tục đập đầu anh này còn lấy một thanh khác to là kết anh này còn lấy một thanh khác to là kết anh này còn lấy một thanh khác to là kết liễu sau tất cả lái chiếc xe tải về đi liễu sau tất cả lái chiếc xe tải về đi liễu sau tất cả lái chiếc xe tải về đi Nghĩa bên này Nam chính đã tỉnh lại đó Nghĩa bên này Nam chính đã tỉnh lại đó Nghĩa bên này Nam chính đã tỉnh lại đó là một ông già bị hâm và hai cháu gái là một ông già bị hâm và hai cháu gái là một ông già bị hâm và hai cháu gái nhỏ đã cứu anh Ngoài ra còn có một người nhỏ đã cứu anh Ngoài ra còn có một người nhỏ đã cứu anh Ngoài ra còn có một người mẹ trẻ thì ra đó chính là bà mẹ mà anh mẹ trẻ thì ra đó chính là bà mẹ mà anh mẹ trẻ thì ra đó chính là bà mẹ mà anh đã bỏ rơi nằm đó còn băng nhóm kia là đã bỏ rơi nằm đó còn băng nhóm kia là đã bỏ rơi nằm đó còn băng nhóm kia là đội 631 chuyên đi cướp giết đêm thì ra đội 631 chuyên đi cướp giết đêm thì ra đội 631 chuyên đi cướp giết đêm thì ra ngoài hành động để A và vì trước khi ngoài hành động để A và vì trước khi ngoài hành động để A và vì trước khi trời sáng tiếc rằng tên đại ca hoa nhài trời sáng tiếc rằng tên đại ca hoa nhài trời sáng tiếc rằng tên đại ca hoa nhài không biết trong thùng xe có tiền mà chỉ không biết trong thùng xe có tiền mà chỉ không biết trong thùng xe có tiền mà chỉ phát hiện ra người anh rể trong đó hắn phát hiện ra người anh rể trong đó hắn phát hiện ra người anh rể trong đó hắn liền ra lệnh cho đàn em anh vào đấu liền ra lệnh cho đàn em anh vào đấu liền ra lệnh cho đàn em anh vào đấu trường sắc uống chỉ duy nhất Thanh niên trường sắc uống chỉ duy nhất Thanh niên trường sắc uống chỉ duy nhất Thanh niên quay phát hiện ra đó là rất nhiều tiền quay phát hiện ra đó là rất nhiều tiền quay phát hiện ra đó là rất nhiều tiền rồi vào gặp đại ca khác là đại lý Shell rồi vào gặp đại ca khác là đại lý Shell rồi vào gặp đại ca khác là đại lý Shell anh quầy báo cáo rằng trong xe tải không anh quầy báo cáo rằng trong xe tải không anh quầy báo cáo rằng trong xe tải không có thực phẩm nhưng lại có một núi tiền có thực phẩm nhưng lại có một núi tiền có thực phẩm nhưng lại có một núi tiền Đôla phía nam chính lúc này cũng kể mọi Đôla phía nam chính lúc này cũng kể mọi Đôla phía nam chính lúc này cũng kể mọi chuyện với bà mẹ trẻ biết rằng điện chuyện với bà mẹ trẻ biết rằng điện chuyện với bà mẹ trẻ biết rằng điện thoại vệ tinh để gọi nhóm trên tàu vẫn ở thoại vệ tinh để gọi nhóm trên tàu vẫn ở thoại vệ tinh để gọi nhóm trên tàu vẫn ở trên xe tải còn tên đại lý Seo đã nhìn trên xe tải còn tên đại lý Seo đã nhìn trên xe tải còn tên đại lý Seo đã nhìn thấy chiếc điện thoại này người anh dậy thấy chiếc điện thoại này người anh dậy thấy chiếc điện thoại này người anh dậy lúc này đang bị lũ mọi rợ khi mang ra lúc này đang bị lũ mọi rợ khi mang ra lúc này đang bị lũ mọi rợ khi mang ra làm trò tiêu khiển chúng ném anh vào làm trò tiêu khiển chúng ném anh vào làm trò tiêu khiển chúng ném anh vào thùng xe còn rất nhiều người như vậy nữa thùng xe còn rất nhiều người như vậy nữa thùng xe còn rất nhiều người như vậy nữa tiếp theo là đủ nhóm người này ra cản tiếp theo là đủ nhóm người này ra cản tiếp theo là đủ nhóm người này ra cản đấu bên ngoài bên ngoài là lũ khán giả đấu bên ngoài bên ngoài là lũ khán giả đấu bên ngoài bên ngoài là lũ khán giả đang do họ nhảy múa tên Đại Úy theo bật đang do họ nhảy múa tên Đại Úy theo bật đang do họ nhảy múa tên Đại Úy theo bật điện thoại lên liền nghe thấy đội biên điện thoại lên liền nghe thấy đội biên điện thoại lên liền nghe thấy đội biên phòng nói chuyện đầu bên kia thương phòng nói chuyện đầu bên kia thương phòng nói chuyện đầu bên kia thương lượng rằng mang tiền đến thì hắn sẽ lên lượng rằng mang tiền đến thì hắn sẽ lên lượng rằng mang tiền đến thì hắn sẽ lên tàu thì thoát khỏi Hàn Quốc Nghe dạy hát tàu thì thoát khỏi Hàn Quốc Nghe dạy hát tàu thì thoát khỏi Hàn Quốc Nghe dạy hát lập đồng ý luôn thoát khỏi xuống địa lập đồng ý luôn thoát khỏi xuống địa lập đồng ý luôn thoát khỏi xuống địa ngục này ai chả muốn quay trở lại bên ngục này ai chả muốn quay trở lại bên ngục này ai chả muốn quay trở lại bên trong đấu trường bọn chúng bắt đầu thả trong đấu trường bọn chúng bắt đầu thả trong đấu trường bọn chúng bắt đầu thả lũ shun pizza cho tấn công những người lũ shun pizza cho tấn công những người lũ shun pizza cho tấn công những người kia để bọn bên ngoài cá cược sang người kia để bọn bên ngoài cá cược sang người kia để bọn bên ngoài cá cược sang người có bao nhiêu sẽ còn sống Tuy bên ngoài có bao nhiêu sẽ còn sống Tuy bên ngoài có bao nhiêu sẽ còn sống Tuy bên ngoài chúng là con người nhưng thực ra nhân chúng là con người nhưng thực ra nhân chúng là con người nhưng thực ra nhân tính của chúng đã bị vong Bi ăn mất Cô tính của chúng đã bị vong Bi ăn mất Cô tính của chúng đã bị vong Bi ăn mất Cô nhanh chóng bị tấn công chức rất nhiều nhanh chóng bị tấn công chức rất nhiều nhanh chóng bị tấn công chức rất nhiều cuối cùng thời gian hai Quốc kết thúc cuối cùng thời gian hai Quốc kết thúc cuối cùng thời gian hai Quốc kết thúc một người ra thu hút đám Zombie đi người một người ra thu hút đám Zombie đi người một người ra thu hút đám Zombie đi người khác để nhóm người kia lại chạy vào nhà khác để nhóm người kia lại chạy vào nhà khác để nhóm người kia lại chạy vào nhà bên trong sao Việc này đồ ăn được nhé bên trong sao Việc này đồ ăn được nhé bên trong sao Việc này đồ ăn được nhé Gọi ném cho chó phía bà mẹ lúc này cũng Gọi ném cho chó phía bà mẹ lúc này cũng Gọi ném cho chó phía bà mẹ lúc này cũng lên kế hoạch nếu cướp được chuyển ra bến lên kế hoạch nếu cướp được chuyển ra bến lên kế hoạch nếu cướp được chuyển ra bến cảng thì họ có thể thoát khỏi đất nước cảng thì họ có thể thoát khỏi đất nước cảng thì họ có thể thoát khỏi đất nước khốn khổ này ở đây mà gặp phải băng cướp khốn khổ này ở đây mà gặp phải băng cướp khốn khổ này ở đây mà gặp phải băng cướp 631 thì thật sống không bằng chết phía 631 thì thật sống không bằng chết phía 631 thì thật sống không bằng chết phía Đại ý theo muốn đi phải trời trời tối Đại ý theo muốn đi phải trời trời tối Đại ý theo muốn đi phải trời trời tối hơn nữa Còn phải thoát khỏi tai mắt của hơn nữa Còn phải thoát khỏi tai mắt của hơn nữa Còn phải thoát khỏi tai mắt của đại ca Hoàng kia nên hắn quyết định sẽ đại ca Hoàng kia nên hắn quyết định sẽ đại ca Hoàng kia nên hắn quyết định sẽ làm một cái gì đó khiến doanh trại này làm một cái gì đó khiến doanh trại này làm một cái gì đó khiến doanh trại này sụp đổ trong khi này nhóm người của nam sụp đổ trong khi này nhóm người của nam sụp đổ trong khi này nhóm người của nam chính và bà mẹ đã chuẩn bị xong vũ khí chính và bà mẹ đã chuẩn bị xong vũ khí chính và bà mẹ đã chuẩn bị xong vũ khí năm người bắt đầu lên xe xuất phát ông năm người bắt đầu lên xe xuất phát ông năm người bắt đầu lên xe xuất phát ông già sẽ ở lại xe chăm sóc hai đứa trẻ còn già sẽ ở lại xe chăm sóc hai đứa trẻ còn già sẽ ở lại xe chăm sóc hai đứa trẻ còn hai người bắt đầu tiến vào phía Dân chạy hai người bắt đầu tiến vào phía Dân chạy hai người bắt đầu tiến vào phía Dân chạy khiến Quân Nam chính nhanh chóng hạ gục khiến Quân Nam chính nhanh chóng hạ gục khiến Quân Nam chính nhanh chóng hạ gục một kẻ vừa phát hiện cái xe tải mục tiêu một kẻ vừa phát hiện cái xe tải mục tiêu một kẻ vừa phát hiện cái xe tải mục tiêu đã gần ngay trước mắt rồi phía thằng đại đã gần ngay trước mắt rồi phía thằng đại đã gần ngay trước mắt rồi phía thằng đại lý theo thông báo rằng hôm nay sẽ không lý theo thông báo rằng hôm nay sẽ không lý theo thông báo rằng hôm nay sẽ không chơi 2 phút như mọi khi nữa mà sẽ chơi chơi 2 phút như mọi khi nữa mà sẽ chơi chơi 2 phút như mọi khi nữa mà sẽ chơi kéo dài suốt cả đêm hãy tận hưởng như là kéo dài suốt cả đêm hãy tận hưởng như là kéo dài suốt cả đêm hãy tận hưởng như là ngày cuối cùng của các bạn đi nhé đội ngày cuối cùng của các bạn đi nhé đội ngày cuối cùng của các bạn đi nhé đội trưởng hoa nghe xong cũng có phải nghi trưởng hoa nghe xong cũng có phải nghi trưởng hoa nghe xong cũng có phải nghi ngờ nên hắn đã quay lại phòng riêng của ngờ nên hắn đã quay lại phòng riêng của ngờ nên hắn đã quay lại phòng riêng của Đại Úy chất giấu tôi chuyện gì phải Đại Úy chất giấu tôi chuyện gì phải Đại Úy chất giấu tôi chuyện gì phải không làm gì có chuyện gì chứ đúng lúc không làm gì có chuyện gì chứ đúng lúc không làm gì có chuyện gì chứ đúng lúc thằng em què bước vào thì đại úy đã ở thằng em què bước vào thì đại úy đã ở thằng em què bước vào thì đại úy đã ở phía sau rồi đại ca hoang dường như hiểu phía sau rồi đại ca hoang dường như hiểu phía sau rồi đại ca hoang dường như hiểu ra vấn đề nên giả vờ giúp ra ngoài vội ra vấn đề nên giả vờ giúp ra ngoài vội ra vấn đề nên giả vờ giúp ra ngoài vội nghĩa bên ngoài Zombie cũng đang âm thầm nghĩa bên ngoài Zombie cũng đang âm thầm nghĩa bên ngoài Zombie cũng đang âm thầm tràn về doanh trại mà không ai để ý bên tràn về doanh trại mà không ai để ý bên tràn về doanh trại mà không ai để ý bên trong hai người cũng đã lên được xe rồi trong hai người cũng đã lên được xe rồi trong hai người cũng đã lên được xe rồi Thanh niên quay đến sau liền bị khống Thanh niên quay đến sau liền bị khống Thanh niên quay đến sau liền bị khống chế ngay hắn khai ra rằng điện thoại vệ chế ngay hắn khai ra rằng điện thoại vệ chế ngay hắn khai ra rằng điện thoại vệ tinh Đại ca đang nắm giữ Nam chính Vội tinh Đại ca đang nắm giữ Nam chính Vội tinh Đại ca đang nắm giữ Nam chính Vội Vàng Đi lấy ngay thôi chị không ngờ đúng Vàng Đi lấy ngay thôi chị không ngờ đúng Vàng Đi lấy ngay thôi chị không ngờ đúng lúc đại lý theo mức ra hắn liền rút súng lúc đại lý theo mức ra hắn liền rút súng lúc đại lý theo mức ra hắn liền rút súng bắn ngân hàng cô gái cô gái lập tức lái bắn ngân hàng cô gái cô gái lập tức lái bắn ngân hàng cô gái cô gái lập tức lái xe bỏ chạy luôn Càng đông luôn vỏ khí xe bỏ chạy luôn Càng đông luôn vỏ khí xe bỏ chạy luôn Càng đông luôn vỏ khí trong rọc bảo vệ cũng phải nổ súng những trong rọc bảo vệ cũng phải nổ súng những trong rọc bảo vệ cũng phải nổ súng những tiếng nổ lớn bắt đầu kích động do đi cực tiếng nổ lớn bắt đầu kích động do đi cực tiếng nổ lớn bắt đầu kích động do đi cực mạnh trong khi này Nam chính đã vào tới mạnh trong khi này Nam chính đã vào tới mạnh trong khi này Nam chính đã vào tới đấu trường để cứu lấy anh rể nhanh chóng đấu trường để cứu lấy anh rể nhanh chóng đấu trường để cứu lấy anh rể nhanh chóng bắn hạ rất nhiều zombie bắn một quả đạn bắn hạ rất nhiều zombie bắn một quả đạn bắn hạ rất nhiều zombie bắn một quả đạn khói để dễ để trốn tránh bụi thêm một khói để dễ để trốn tránh bụi thêm một khói để dễ để trốn tránh bụi thêm một quả kho trắng da khí khác mùi đám Zombie quả kho trắng da khí khác mùi đám Zombie quả kho trắng da khí khác mùi đám Zombie Zombie bắt đầu tràn ra cắt cái đám phiến Zombie bắt đầu tràn ra cắt cái đám phiến Zombie bắt đầu tràn ra cắt cái đám phiến quân Hai người vừa chạy vừa chiến đấu quân Hai người vừa chạy vừa chiến đấu quân Hai người vừa chạy vừa chiến đấu một bên là do mi một bên là con những một bên là do mi một bên là con những một bên là do mi một bên là con những chuyến độ khó tăng lên gấp mấy lần hàng chuyến độ khó tăng lên gấp mấy lần hàng chuyến độ khó tăng lên gấp mấy lần hàng chục kẻ đang chuẩn bị tiến đến tập kích chục kẻ đang chuẩn bị tiến đến tập kích chục kẻ đang chuẩn bị tiến đến tập kích anh dậy điều mình xông ra lấy súng và anh dậy điều mình xông ra lấy súng và anh dậy điều mình xông ra lấy súng và đạn kể chuyện chết được nhiều người đạn kể chuyện chết được nhiều người đạn kể chuyện chết được nhiều người không ngồi đại ca hoang đã thử 6 móc lóc không ngồi đại ca hoang đã thử 6 móc lóc không ngồi đại ca hoang đã thử 6 móc lóc anh để lại lấy thân mình thắng nạn cho anh để lại lấy thân mình thắng nạn cho anh để lại lấy thân mình thắng nạn cho thằng em chết rồi cánh tay vẫn còn nắm thằng em chết rồi cánh tay vẫn còn nắm thằng em chết rồi cánh tay vẫn còn nắm chặt lấy áo nam chính lại một người nữa chặt lấy áo nam chính lại một người nữa chặt lấy áo nam chính lại một người nữa hi sinh rồi Kangnam khi dùng giết sạch hi sinh rồi Kangnam khi dùng giết sạch hi sinh rồi Kangnam khi dùng giết sạch như phát viết ra hết nỗi căm hờn Nhưng như phát viết ra hết nỗi căm hờn Nhưng như phát viết ra hết nỗi căm hờn Nhưng phía sau thằng Hoàng lại chuẩn bị hắn phía sau thằng Hoàng lại chuẩn bị hắn phía sau thằng Hoàng lại chuẩn bị hắn đúng lúc này cô gái lái xe tải đâm từ đúng lúc này cô gái lái xe tải đâm từ đúng lúc này cô gái lái xe tải đâm từ phía sau kịp thời vào cứu càng đông phía sau kịp thời vào cứu càng đông phía sau kịp thời vào cứu càng đông buông ra ngoài lại K hông cũng sôi máu buông ra ngoài lại K hông cũng sôi máu buông ra ngoài lại K hông cũng sôi máu trong da kiếm trai đuổi theo bằng được trong da kiếm trai đuổi theo bằng được trong da kiếm trai đuổi theo bằng được hai người lao xe ra nhưng vì do mi quá hai người lao xe ra nhưng vì do mi quá hai người lao xe ra nhưng vì do mi quá đông nên bị sẵn đứng lại cứ như vậy đông nên bị sẵn đứng lại cứ như vậy đông nên bị sẵn đứng lại cứ như vậy chúng cố gắng trèo lên nhanh chừng hai chúng cố gắng trèo lên nhanh chừng hai chúng cố gắng trèo lên nhanh chừng hai người khó mà sống nổi đúng lúc nguy cấp người khó mà sống nổi đúng lúc nguy cấp người khó mà sống nổi đúng lúc nguy cấp cô con gái cũng kịp thời cứu nguy bật cô con gái cũng kịp thời cứu nguy bật cô con gái cũng kịp thời cứu nguy bật đèn nên thu hút đám Zombie đuổi theo rồi đèn nên thu hút đám Zombie đuổi theo rồi đèn nên thu hút đám Zombie đuổi theo rồi bắn pháo sáng tăng của con ngõ để đánh bắn pháo sáng tăng của con ngõ để đánh bắn pháo sáng tăng của con ngõ để đánh lạc hướng thành công thứ phát được mẹ và lạc hướng thành công thứ phát được mẹ và lạc hướng thành công thứ phát được mẹ và Kang Dong Won vừa xong thì khó khăn lại Kang Dong Won vừa xong thì khó khăn lại Kang Dong Won vừa xong thì khó khăn lại bắn tới cả một đoàn xe khiến Quân đã đổi bắn tới cả một đoàn xe khiến Quân đã đổi bắn tới cả một đoàn xe khiến Quân đã đổi tới từ phía sau chúng chèn ép xe tải tới từ phía sau chúng chèn ép xe tải tới từ phía sau chúng chèn ép xe tải quyết nữa thì mất lái cô con gái liền quyết nữa thì mất lái cô con gái liền quyết nữa thì mất lái cô con gái liền giảm tốc về phía sau giúp mẹ dành cho giảm tốc về phía sau giúp mẹ dành cho giảm tốc về phía sau giúp mẹ dành cho tên này lên xe ngựa bụng nằm phơi sương tên này lên xe ngựa bụng nằm phơi sương tên này lên xe ngựa bụng nằm phơi sương đại ca hoang sôi máu ra lệnh giết hết đại ca hoang sôi máu ra lệnh giết hết đại ca hoang sôi máu ra lệnh giết hết đám mua được là nổ súng điên cuồng trong đám mua được là nổ súng điên cuồng trong đám mua được là nổ súng điên cuồng trong khi xe của con gái bị một đêm biến thái khi xe của con gái bị một đêm biến thái khi xe của con gái bị một đêm biến thái đuổi theo bánh xe bánh có lắp trong ngọn đuổi theo bánh xe bánh có lắp trong ngọn đuổi theo bánh xe bánh có lắp trong ngọn cực kỳ nguy hiểm mặt kỹ năng lái xe của cực kỳ nguy hiểm mặt kỹ năng lái xe của cực kỳ nguy hiểm mặt kỹ năng lái xe của cây này không hề kén em chút nào có list cây này không hề kén em chút nào có list cây này không hề kén em chút nào có list thế nào Hắn cũng theo được nước cuối thế nào Hắn cũng theo được nước cuối thế nào Hắn cũng theo được nước cuối cùng em gái bật đèn kéo một đám rong cùng em gái bật đèn kéo một đám rong cùng em gái bật đèn kéo một đám rong pizza sẵn đường mới hạ được hắn còn pizza sẵn đường mới hạ được hắn còn pizza sẵn đường mới hạ được hắn còn người mẹ lúc này cũng rất anh bằng axit người mẹ lúc này cũng rất anh bằng axit người mẹ lúc này cũng rất anh bằng axit mày có con gái chẳng access hắn bị tụt mày có con gái chẳng access hắn bị tụt mày có con gái chẳng access hắn bị tụt lại phía sau hắn liền ra lệnh bật hết lại phía sau hắn liền ra lệnh bật hết lại phía sau hắn liền ra lệnh bật hết đèn chiếu sáng tức là hắn muốn Chơi tới đèn chiếu sáng tức là hắn muốn Chơi tới đèn chiếu sáng tức là hắn muốn Chơi tới bến luôn rồi hàng vạn Zombie lập tức bến luôn rồi hàng vạn Zombie lập tức bến luôn rồi hàng vạn Zombie lập tức xông ra du học sinh tan lớp Tình hình xông ra du học sinh tan lớp Tình hình xông ra du học sinh tan lớp Tình hình này chắc khó lòng về qua Nam chính hòa này chắc khó lòng về qua Nam chính hòa này chắc khó lòng về qua Nam chính hòa đầu ra vắng đèn nhanh chóng cũng hạ được đầu ra vắng đèn nhanh chóng cũng hạ được đầu ra vắng đèn nhanh chóng cũng hạ được tới hai cái trong thêm một em đã nhảy lệ tới hai cái trong thêm một em đã nhảy lệ tới hai cái trong thêm một em đã nhảy lệ càng đấm đá phía trước cũng một kẻ bám càng đấm đá phía trước cũng một kẻ bám càng đấm đá phía trước cũng một kẻ bám chặt cầm súng bắn lên cô gái nhanh trí chặt cầm súng bắn lên cô gái nhanh trí chặt cầm súng bắn lên cô gái nhanh trí phanh xe lại hắn lên phía trước hại được phanh xe lại hắn lên phía trước hại được phanh xe lại hắn lên phía trước hại được tên này nhưng thanh trùng phía sau vẫn tên này nhưng thanh trùng phía sau vẫn tên này nhưng thanh trùng phía sau vẫn còn nhiều thay đổi theo quá cô bé huyết còn nhiều thay đổi theo quá cô bé huyết còn nhiều thay đổi theo quá cô bé huyết xe khám sát do vi phạm thành một hàng xe khám sát do vi phạm thành một hàng xe khám sát do vi phạm thành một hàng dài khiến bài xe theo sau bị đâm vào mà dài khiến bài xe theo sau bị đâm vào mà dài khiến bài xe theo sau bị đâm vào mà lần nhưng trước mặt mới là điều khốn nạn lần nhưng trước mặt mới là điều khốn nạn lần nhưng trước mặt mới là điều khốn nạn nhất đèn chiếu sáng kiến đám zombie trên nhất đèn chiếu sáng kiến đám zombie trên nhất đèn chiếu sáng kiến đám zombie trên cầu vượt nhảy xuống như mưa cho bài 2 cầu vượt nhảy xuống như mưa cho bài 2 cầu vượt nhảy xuống như mưa cho bài 2 người đi nhanh hơn khác được Còn mấy người đi nhanh hơn khác được Còn mấy người đi nhanh hơn khác được Còn mấy phía sau có bị lật nhào Nam chính chợt phía sau có bị lật nhào Nam chính chợt phía sau có bị lật nhào Nam chính chợt nhớ ra cái nhà kính Lúc nãy liền vắng nhớ ra cái nhà kính Lúc nãy liền vắng nhớ ra cái nhà kính Lúc nãy liền vắng nhân tan vào đó kính vỡ ra khiến do mưa nhân tan vào đó kính vỡ ra khiến do mưa nhân tan vào đó kính vỡ ra khiến do mưa đổ xuống đường chạy đúng xe của đại ca đổ xuống đường chạy đúng xe của đại ca đổ xuống đường chạy đúng xe của đại ca hoang để hắn vào tình thế ngàn cân treo hoang để hắn vào tình thế ngàn cân treo hoang để hắn vào tình thế ngàn cân treo sợi bún có cái đang ngắm lại càng phút sợi bún có cái đang ngắm lại càng phút sợi bún có cái đang ngắm lại càng phút đám giòn bên dưới nhiều hơn thật đáng đám giòn bên dưới nhiều hơn thật đáng đám giòn bên dưới nhiều hơn thật đáng đời cho một kẻ vô nhân tính nam tính gọi đời cho một kẻ vô nhân tính nam tính gọi đời cho một kẻ vô nhân tính nam tính gọi điện báo với vào rằng 15 phút nữa sẽ tới điện báo với vào rằng 15 phút nữa sẽ tới điện báo với vào rằng 15 phút nữa sẽ tới nơi nhưng khi vừa tới bến tàu thì bị tai nơi nhưng khi vừa tới bến tàu thì bị tai nơi nhưng khi vừa tới bến tàu thì bị tai nạn trung úy theo cô con gái lớn mất rồi nạn trung úy theo cô con gái lớn mất rồi nạn trung úy theo cô con gái lớn mất rồi không bỏ súng xuống thì tao biết nó Hai không bỏ súng xuống thì tao biết nó Hai không bỏ súng xuống thì tao biết nó Hai người cũng chỉ đành làm theo hắn muốn ôm người cũng chỉ đành làm theo hắn muốn ôm người cũng chỉ đành làm theo hắn muốn ôm trọn số tiền và rời khỏi Cô Chị lúc này trọn số tiền và rời khỏi Cô Chị lúc này trọn số tiền và rời khỏi Cô Chị lúc này nháy mắt với cô em nhỏ bé liền lái một nháy mắt với cô em nhỏ bé liền lái một nháy mắt với cô em nhỏ bé liền lái một chiếc xe đồ chơi chiến thắng sau lãnh chiếc xe đồ chơi chiến thắng sau lãnh chiếc xe đồ chơi chiến thắng sau lãnh cho cô chị thoát ra nhưng hắn lại quay cho cô chị thoát ra nhưng hắn lại quay cho cô chị thoát ra nhưng hắn lại quay sang sẽ súng vào em nhỏ ông già thấy vậy sang sẽ súng vào em nhỏ ông già thấy vậy sang sẽ súng vào em nhỏ ông già thấy vậy liền ôm sẵn đạm cho em bà mẹ cầm súng liền ôm sẵn đạm cho em bà mẹ cầm súng liền ôm sẵn đạm cho em bà mẹ cầm súng lên nhưng không kịp nam tính bắn thì hắn lên nhưng không kịp nam tính bắn thì hắn lên nhưng không kịp nam tính bắn thì hắn lại phải lên xe tải mất rồi Thế là hắn lại phải lên xe tải mất rồi Thế là hắn lại phải lên xe tải mất rồi Thế là hắn rời đi trong sự uất ức của cả nhóm rồi rời đi trong sự uất ức của cả nhóm rồi rời đi trong sự uất ức của cả nhóm rồi hắn mỉm cười một nụ cười nham hiểm đây hắn mỉm cười một nụ cười nham hiểm đây hắn mỉm cười một nụ cười nham hiểm đây này cứ từ từ tiến hành lên tàu chở hàng này cứ từ từ tiến hành lên tàu chở hàng này cứ từ từ tiến hành lên tàu chở hàng đám Đại ca tên này cũng mỉm cười chào đám Đại ca tên này cũng mỉm cười chào đám Đại ca tên này cũng mỉm cười chào đón và kết thúc hắn bằng một loạt đạn đón và kết thúc hắn bằng một loạt đạn đón và kết thúc hắn bằng một loạt đạn liên thanh biết chết rồi nên hắn vẫn cố liên thanh biết chết rồi nên hắn vẫn cố liên thanh biết chết rồi nên hắn vẫn cố gãy số Đạp ga chiếc xe cứ thế lùi thẳng gãy số Đạp ga chiếc xe cứ thế lùi thẳng gãy số Đạp ga chiếc xe cứ thế lùi thẳng ra chỗ cửa Zombie cũng theo đó trằn ra chỗ cửa Zombie cũng theo đó trằn ra chỗ cửa Zombie cũng theo đó trằn thẳng vào trong giết chết luôn tên đầu thẳng vào trong giết chết luôn tên đầu thẳng vào trong giết chết luôn tên đầu đoàn xã hội phía con mình Cụ già cũng đoàn xã hội phía con mình Cụ già cũng đoàn xã hội phía con mình Cụ già cũng sắp xét mọi người khóc lóc nói với nhau sắp xét mọi người khóc lóc nói với nhau sắp xét mọi người khóc lóc nói với nhau những lời cuối cùng cũng xin lỗi gì Chỉ những lời cuối cùng cũng xin lỗi gì Chỉ những lời cuối cùng cũng xin lỗi gì Chỉ có thể giúp các cháu tới đây thôi chúng có thể giúp các cháu tới đây thôi chúng có thể giúp các cháu tới đây thôi chúng ta là gia đình mà ta là gia đình mà ta là gia đình mà ông ơi ông ơi ông ơi ông Ẩn Ừ ông đừng chết đứng lúc này cũng ông Ẩn Ừ ông đừng chết đứng lúc này cũng ông Ẩn Ừ ông đừng chết đứng lúc này cũng có trực thăng bay tới bé gánh Anh chỉ có trực thăng bay tới bé gánh Anh chỉ có trực thăng bay tới bé gánh Anh chỉ lấy Sáu trắng da làm hiệu hãy hứa với lấy Sáu trắng da làm hiệu hãy hứa với lấy Sáu trắng da làm hiệu hãy hứa với tôi là anh sẽ đảm bảo an toàn cho lũ trẻ tôi là anh sẽ đảm bảo an toàn cho lũ trẻ tôi là anh sẽ đảm bảo an toàn cho lũ trẻ bà mẹ sẽ ở lại phía sau để giết Zombie bà mẹ sẽ ở lại phía sau để giết Zombie bà mẹ sẽ ở lại phía sau để giết Zombie chặng đường mặc dù chân đã bị thương chặng đường mặc dù chân đã bị thương chặng đường mặc dù chân đã bị thương nhưng chị sẽ cố gắng mẹ sẽ ghi sinh tất nhưng chị sẽ cố gắng mẹ sẽ ghi sinh tất nhưng chị sẽ cố gắng mẹ sẽ ghi sinh tất cả vì các con chỉ cần các con được sống cả vì các con chỉ cần các con được sống cả vì các con chỉ cần các con được sống thì dù mẹ có khó khăn thế nào mẹ cũng sẽ thì dù mẹ có khó khăn thế nào mẹ cũng sẽ thì dù mẹ có khó khăn thế nào mẹ cũng sẽ chịu được Cho dù làm bằng cả mạng sống chịu được Cho dù làm bằng cả mạng sống chịu được Cho dù làm bằng cả mạng sống này nên sẽ ấn khỏi dòng người hết cỡ hạt này nên sẽ ấn khỏi dòng người hết cỡ hạt này nên sẽ ấn khỏi dòng người hết cỡ hạt thóc sẽ chết đi để cây mới được ngày thóc sẽ chết đi để cây mới được ngày thóc sẽ chết đi để cây mới được ngày ngầm 3 người lúc này cũng đã khiến đến ngầm 3 người lúc này cũng đã khiến đến ngầm 3 người lúc này cũng đã khiến đến trực thăng cô bé liền rút súng ra ép trực thăng cô bé liền rút súng ra ép trực thăng cô bé liền rút súng ra ép nhân viên phải quay lại thứ mẹ bà mẹ nhân viên phải quay lại thứ mẹ bà mẹ nhân viên phải quay lại thứ mẹ bà mẹ biết rằng như thế sẽ nguy hiểm cho mọi biết rằng như thế sẽ nguy hiểm cho mọi biết rằng như thế sẽ nguy hiểm cho mọi người nhiên lấy chúng ra chuẩn bị thử người nhiên lấy chúng ra chuẩn bị thử người nhiên lấy chúng ra chuẩn bị thử phát cũng không phát cũng không phát cũng không đẹp bạn tung Nam chính thấy rằng chỉ có đẹp bạn tung Nam chính thấy rằng chỉ có đẹp bạn tung Nam chính thấy rằng chỉ có thế này thì nhận cátxê chưa xứng đáng thế này thì nhận cátxê chưa xứng đáng thế này thì nhận cátxê chưa xứng đáng anh quyết định một mình lao lên bắn súng anh quyết định một mình lao lên bắn súng anh quyết định một mình lao lên bắn súng thu hút Zombie và mẹ nghe tiếng giống thu hút Zombie và mẹ nghe tiếng giống thu hút Zombie và mẹ nghe tiếng giống như bừng tỉnh cũng quét chí chiến đấu như bừng tỉnh cũng quét chí chiến đấu như bừng tỉnh cũng quét chí chiến đấu tới cùng khổ lấy hết sức Phá cửa xông ra tới cùng khổ lấy hết sức Phá cửa xông ra tới cùng khổ lấy hết sức Phá cửa xông ra phía bên ngoài Nam chính cũng cật lực phía bên ngoài Nam chính cũng cật lực phía bên ngoài Nam chính cũng cật lực yểm trợ giờ đây anh sẽ ở lại chặng đường yểm trợ giờ đây anh sẽ ở lại chặng đường yểm trợ giờ đây anh sẽ ở lại chặng đường anh thông minh mở 2 cánh cửa chặn được anh thông minh mở 2 cánh cửa chặn được anh thông minh mở 2 cánh cửa chặn được chúng lại thuận lợi cho bà mẹ tiến về chúng lại thuận lợi cho bà mẹ tiến về chúng lại thuận lợi cho bà mẹ tiến về phía máy bay ở phía Nam em trả lại chết phía máy bay ở phía Nam em trả lại chết phía máy bay ở phía Nam em trả lại chết như những phim khác như Không đâu anh ấy như những phim khác như Không đâu anh ấy như những phim khác như Không đâu anh ấy cũng đã còn lại giờ họ tới được đến một cũng đã còn lại giờ họ tới được đến một cũng đã còn lại giờ họ tới được đến một thế giới đáng sống hơn nơi họ được tự do thế giới đáng sống hơn nơi họ được tự do thế giới đáng sống hơn nơi họ được tự do Xem review của vua phim mà không phải sợ Xem review của vua phim mà không phải sợ Xem review của vua phim mà không phải sợ hãi gì nữa Vân Anh cảm ơn các bạn nhiều hãi gì nữa Vân Anh cảm ơn các bạn nhiều hãi gì nữa Vân Anh cảm ơn các bạn nhiều ha Bye bye ha Bye bye ha Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới chữ vẫn Anh viết nhé và kiến bên dưới chữ vẫn Anh viết nhé và kiến bên dưới chữ vẫn Anh viết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2