Review Phim 49 ngày thử thách Thần Chết Phần 2 - hay và lôi cuốn hơn phần 1

1,989,752
439
Review Phim thử thách Thần Chết 2, Review Phim 49 ngày thử thách Thần Chết Phần 2 - hay và lôi cuốn hơn phần 1 tóm tắt phim thử thách thần chết 49 ngày cuối cùng, review phim kinh dị thử thách thần chết phần 2, review phim thử thách thần chết 49 ngày cuối cùng. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #vuaphim
ông vua phim xin chào các bạn sau phần ông vua phim xin chào các bạn sau phần ông vua phim xin chào các bạn sau phần một là phần phim khá lôi cuốn và cảm một là phần phim khá lôi cuốn và cảm một là phần phim khá lôi cuốn và cảm động chảy nước mắt khi phần 2 ngày lại động chảy nước mắt khi phần 2 ngày lại động chảy nước mắt khi phần 2 ngày lại bị đánh giá cao hơn rất nhiều được cốt bị đánh giá cao hơn rất nhiều được cốt bị đánh giá cao hơn rất nhiều được cốt truyện li kỳ và rất chi là bánh cuốn bộ truyện li kỳ và rất chi là bánh cuốn bộ truyện li kỳ và rất chi là bánh cuốn bộ phim phần này sẽ soi quan đại chiến của phim phần này sẽ soi quan đại chiến của phim phần này sẽ soi quan đại chiến của các Sứ Giả Địa Ngục Và Thần Chết lần này các Sứ Giả Địa Ngục Và Thần Chết lần này các Sứ Giả Địa Ngục Và Thần Chết lần này đội trưởng sẽ giản anh Vinh sẽ dẫn theo đội trưởng sẽ giản anh Vinh sẽ dẫn theo đội trưởng sẽ giản anh Vinh sẽ dẫn theo hai đàn em là Bi Rain và c úc giúp linh hai đàn em là Bi Rain và c úc giúp linh hai đàn em là Bi Rain và c úc giúp linh hồn của người em là Trần Đức câu không hồn của người em là Trần Đức câu không hồn của người em là Trần Đức câu không đầu thai nhóm các sứ giả mới xuống tới đầu thai nhóm các sứ giả mới xuống tới đầu thai nhóm các sứ giả mới xuống tới địa ngục đã phải đánh một trận với con địa ngục đã phải đánh một trận với con địa ngục đã phải đánh một trận với con lĩnh của Phe Hắc Ám thì thấy hai bên lao lĩnh của Phe Hắc Ám thì thấy hai bên lao lĩnh của Phe Hắc Ám thì thấy hai bên lao vào đánh nhau tới tấp không phân biệt độ vào đánh nhau tới tấp không phân biệt độ vào đánh nhau tới tấp không phân biệt độ đẹp trai trận đánh cực kỳ hung hãn ác đẹp trai trận đánh cực kỳ hung hãn ác đẹp trai trận đánh cực kỳ hung hãn ác liệt lúc này hiện Vương giao ma xuất liệt lúc này hiện Vương giao ma xuất liệt lúc này hiện Vương giao ma xuất hiện nhanh viên cầu kinh nghiệm hương hiện nhanh viên cầu kinh nghiệm hương hiện nhanh viên cầu kinh nghiệm hương thẩm phán linh hồn của Trần Đức xô hoang thẩm phán linh hồn của Trần Đức xô hoang thẩm phán linh hồn của Trần Đức xô hoang bởi anh ra không phải tự phát mà là bị bởi anh ra không phải tự phát mà là bị bởi anh ra không phải tự phát mà là bị giết chết theo mà nghe vậy nổi lên uống giết chết theo mà nghe vậy nổi lên uống giết chết theo mà nghe vậy nổi lên uống thú nói với răng riêng rằng chỉ cần thú nói với răng riêng rằng chỉ cần thú nói với răng riêng rằng chỉ cần trong vòng 49 ngày anh ta có thể thông trong vòng 49 ngày anh ta có thể thông trong vòng 49 ngày anh ta có thể thông qua thẩm phán của địa ngục chứng minh qua thẩm phán của địa ngục chứng minh qua thẩm phán của địa ngục chứng minh được sông bị giết hại vậy thì trông có được sông bị giết hại vậy thì trông có được sông bị giết hại vậy thì trông có thể được đi đầu thai ngoài ra Ranma còn thể được đi đầu thai ngoài ra Ranma còn thể được đi đầu thai ngoài ra Ranma còn đưa ra một yêu cầu nữa đó là gan riêng đưa ra một yêu cầu nữa đó là gan riêng đưa ra một yêu cầu nữa đó là gan riêng và hai sứ giả và đi dương gian bắt được và hai sứ giả và đi dương gian bắt được và hai sứ giả và đi dương gian bắt được một linh hồn của người đàn ông về bởi một linh hồn của người đàn ông về bởi một linh hồn của người đàn ông về bởi linh hồn này có một sứ giả pháp luật bảo linh hồn này có một sứ giả pháp luật bảo linh hồn này có một sứ giả pháp luật bảo vệ thần bảo vệ này lại có sức mạnh chiến vệ thần bảo vệ này lại có sức mạnh chiến vệ thần bảo vệ này lại có sức mạnh chiến đấu đi anh nhìn gia hoa đã phòng Mỹ sứ đấu đi anh nhìn gia hoa đã phòng Mỹ sứ đấu đi anh nhìn gia hoa đã phòng Mỹ sứ giả đi mà đều bị người này giết chết giả đi mà đều bị người này giết chết giả đi mà đều bị người này giết chết gang Dinh nghe vậy lập tức kêu hay đàn gang Dinh nghe vậy lập tức kêu hay đàn gang Dinh nghe vậy lập tức kêu hay đàn em là bins và c ốc đến dân gian còn mình em là bins và c ốc đến dân gian còn mình em là bins và c ốc đến dân gian còn mình thì dẫn linh hồn của sông đi đến nơi thì dẫn linh hồn của sông đi đến nơi thì dẫn linh hồn của sông đi đến nơi thẩm phán ở dân gian hay người đã tìm thẩm phán ở dân gian hay người đã tìm thẩm phán ở dân gian hay người đã tìm đến nhà của ông lão vẫn đang sống họ đến nhà của ông lão vẫn đang sống họ đến nhà của ông lão vẫn đang sống họ đang định dùng lệnh ngoài đưa hồn ông ta đang định dùng lệnh ngoài đưa hồn ông ta đang định dùng lệnh ngoài đưa hồn ông ta đi không người cứ giả béo ma Đông xuất đi không người cứ giả béo ma Đông xuất đi không người cứ giả béo ma Đông xuất hiện một cái tát đánh bài xíu đi đi lên chuẩn bị mAh đồng xu pop của ngài lên chuẩn bị mAh đồng xu pop của ngài lên chuẩn bị mAh đồng xu pop của ngài xuống dưới đất hai chứ giờ này cũng xuống dưới đất hai chứ giờ này cũng xuống dưới đất hai chứ giờ này cũng nhanh chóng Bị hắn khắc phục sau đó mà nhanh chóng Bị hắn khắc phục sau đó mà nhanh chóng Bị hắn khắc phục sau đó mà đồng chút nói cho hai người biết 1000 đồng chút nói cho hai người biết 1000 đồng chút nói cho hai người biết 1000 năm trước anh ta cũng là thứ giả còn năm trước anh ta cũng là thứ giả còn năm trước anh ta cũng là thứ giả còn biết hết ký ức sinh thời của hai người biết hết ký ức sinh thời của hai người biết hết ký ức sinh thời của hai người vốn đã bị Diêm Vương gieo mạ xóa đi điều vốn đã bị Diêm Vương gieo mạ xóa đi điều vốn đã bị Diêm Vương gieo mạ xóa đi điều này làm cả hai vô cùng hiếu kỳ rất muốn này làm cả hai vô cùng hiếu kỳ rất muốn này làm cả hai vô cùng hiếu kỳ rất muốn biết được ký ức lúc còn sống của mình nó biết được ký ức lúc còn sống của mình nó biết được ký ức lúc còn sống của mình nó như thế nào mà đừng rút khỏi nói 40 ngày như thế nào mà đừng rút khỏi nói 40 ngày như thế nào mà đừng rút khỏi nói 40 ngày nữa cháu của ông lão sẽ đến trường chỉ nữa cháu của ông lão sẽ đến trường chỉ nữa cháu của ông lão sẽ đến trường chỉ cần thằng bé thành công nghiệp học thì cần thằng bé thành công nghiệp học thì cần thằng bé thành công nghiệp học thì hai người có thể dẫn linh hồn của ông hai người có thể dẫn linh hồn của ông hai người có thể dẫn linh hồn của ông lão đi cả hai lập tức bó phim về cho lão đi cả hai lập tức bó phim về cho lão đi cả hai lập tức bó phim về cho rằng riêng biết Jang Jin cũng đồng ý yêu rằng riêng biết Jang Jin cũng đồng ý yêu rằng riêng biết Jang Jin cũng đồng ý yêu cầu của anh béo ma Dong Suk tiếp đó Anh cầu của anh béo ma Dong Suk tiếp đó Anh cầu của anh béo ma Dong Suk tiếp đó Anh đang dùng linh hồn của cô không làm mồi đang dùng linh hồn của cô không làm mồi đang dùng linh hồn của cô không làm mồi nhử câu được một con cá ăn xin giới nhử câu được một con cá ăn xin giới nhử câu được một con cá ăn xin giới thiệu ngược lên để con cá rất lâu rồi thiệu ngược lên để con cá rất lâu rồi thiệu ngược lên để con cá rất lâu rồi kéo thuyền đi theo ngang giúp cả nhóm kéo thuyền đi theo ngang giúp cả nhóm kéo thuyền đi theo ngang giúp cả nhóm mình với tốc độ chóng mặt trên đường đi mình với tốc độ chóng mặt trên đường đi mình với tốc độ chóng mặt trên đường đi nhanh zin vì giúp do ông chấp nhận sự nhanh zin vì giúp do ông chấp nhận sự nhanh zin vì giúp do ông chấp nhận sự thật mình bị giết đã kể cho anh ta nghe thật mình bị giết đã kể cho anh ta nghe thật mình bị giết đã kể cho anh ta nghe chuyện lúc mình còn sống hóa ra 1.000 chuyện lúc mình còn sống hóa ra 1.000 chuyện lúc mình còn sống hóa ra 1.000 năm trước Go Green là con trai của Tướng năm trước Go Green là con trai của Tướng năm trước Go Green là con trai của Tướng quân cao ly nhưng sau một trận chiến cha quân cao ly nhưng sau một trận chiến cha quân cao ly nhưng sau một trận chiến cha anh đã nhận nuôi một cô người Khiết đan anh đã nhận nuôi một cô người Khiết đan anh đã nhận nuôi một cô người Khiết đan còn tiến hành bồi dưỡng cho đứa trẻ đó còn tiến hành bồi dưỡng cho đứa trẻ đó còn tiến hành bồi dưỡng cho đứa trẻ đó hơn cả con ruột điều này làm nhanh Vinh hơn cả con ruột điều này làm nhanh Vinh hơn cả con ruột điều này làm nhanh Vinh rất chi là ghen tị anh cảm thấy địa vị rất chi là ghen tị anh cảm thấy địa vị rất chi là ghen tị anh cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nên phải thì ngọn cơ của mình bị uy hiếp nên phải thì ngọn cơ của mình bị uy hiếp nên phải thì ngọn cơ hội để Việt sử đứa trẻ đó ngay khi gan hội để Việt sử đứa trẻ đó ngay khi gan hội để Việt sử đứa trẻ đó ngay khi gan riêng kể chuyện của mình một tên Giang riêng kể chuyện của mình một tên Giang riêng kể chuyện của mình một tên Giang vụ dẫn đàn em xông vào nhà ông lão nước vụ dẫn đàn em xông vào nhà ông lão nước vụ dẫn đàn em xông vào nhà ông lão nước mắt đã đánh bay mà đông đúc bởi vì ma mắt đã đánh bay mà đông đúc bởi vì ma mắt đã đánh bay mà đông đúc bởi vì ma Dong Suk là thần bảo vệ nên sức mạnh của Dong Suk là thần bảo vệ nên sức mạnh của Dong Suk là thần bảo vệ nên sức mạnh của anh ta không có tác dụng với con người anh ta không có tác dụng với con người anh ta không có tác dụng với con người vì để cứu hai ông cháu mà đông đúc đồng vì để cứu hai ông cháu mà đông đúc đồng vì để cứu hai ông cháu mà đông đúc đồng ý nói cho hai người biết ký ức còn sống ý nói cho hai người biết ký ức còn sống ý nói cho hai người biết ký ức còn sống của họ điều kiện là hai thứ già này sẽ của họ điều kiện là hai thứ già này sẽ của họ điều kiện là hai thứ già này sẽ đánh đuổi đám côn đồ kia đi hai người đánh đuổi đám côn đồ kia đi hai người đánh đuổi đám côn đồ kia đi hai người lắp nghịch nghiện Thân nè đầu đám côn đồ lắp nghịch nghiện Thân nè đầu đám côn đồ lắp nghịch nghiện Thân nè đầu đám côn đồ cho vay nặng lãi đánh cho một trận chẳng cho vay nặng lãi đánh cho một trận chẳng cho vay nặng lãi đánh cho một trận chẳng mấy chốc đã đánh tan tác chúng khi giải mấy chốc đã đánh tan tác chúng khi giải mấy chốc đã đánh tan tác chúng khi giải quyết xong chuyện đám côn đồ mà đồng quyết xong chuyện đám côn đồ mà đồng quyết xong chuyện đám côn đồ mà đồng xuống bắt đầu kể về thân thế của hai thứ xuống bắt đầu kể về thân thế của hai thứ xuống bắt đầu kể về thân thế của hai thứ và này đó là khoảng 1000 năm trước Bie và này đó là khoảng 1000 năm trước Bie và này đó là khoảng 1000 năm trước Bie ren vốn là một tướng Số này của Cao Ly ren vốn là một tướng Số này của Cao Ly ren vốn là một tướng Số này của Cao Ly Anh ta có sức chiến đấu kinh người được Anh ta có sức chiến đấu kinh người được Anh ta có sức chiến đấu kinh người được đánh có thể nói nhanh với Đinh Bộ Lĩnh đánh có thể nói nhanh với Đinh Bộ Lĩnh đánh có thể nói nhanh với Đinh Bộ Lĩnh của Việt Nam kẻ địch Chỉ cần nghe tên là của Việt Nam kẻ địch Chỉ cần nghe tên là của Việt Nam kẻ địch Chỉ cần nghe tên là đã sợ tới mức Chân tay bủn dùng mà mất đã sợ tới mức Chân tay bủn dùng mà mất đã sợ tới mức Chân tay bủn dùng mà mất sức chiến đấu con thứ giải c ấp 4 là sức chiến đấu con thứ giải c ấp 4 là sức chiến đấu con thứ giải c ấp 4 là thôn nữ của nước núi đỉnh vì chiến tranh thôn nữ của nước núi đỉnh vì chiến tranh thôn nữ của nước núi đỉnh vì chiến tranh nhân viên nên phải dẫn theo nhóm cony nhân viên nên phải dẫn theo nhóm cony nhân viên nên phải dẫn theo nhóm cony Trốn vào trong núi trong một lần đi tìm Trốn vào trong núi trong một lần đi tìm Trốn vào trong núi trong một lần đi tìm thức ăn cô đã vô tình bị hổ tấn công thức ăn cô đã vô tình bị hổ tấn công thức ăn cô đã vô tình bị hổ tấn công ngay lúc tình hình nguy cấp nhất đi dây ngay lúc tình hình nguy cấp nhất đi dây ngay lúc tình hình nguy cấp nhất đi dây dẫn theo thuộc hạ vô tình đi ngang qua dẫn theo thuộc hạ vô tình đi ngang qua dẫn theo thuộc hạ vô tình đi ngang qua kịp thời giết con hổ cứu sẽ Úc trong kịp thời giết con hổ cứu sẽ Úc trong kịp thời giết con hổ cứu sẽ Úc trong răng tắc sau đó còn thịt vươn con hổ cứu răng tắc sau đó còn thịt vươn con hổ cứu răng tắc sau đó còn thịt vươn con hổ cứu đói lũ trẻ nghe kể đến đây sẽ ốp cũng đói lũ trẻ nghe kể đến đây sẽ ốp cũng đói lũ trẻ nghe kể đến đây sẽ ốp cũng cảm thấy quan hệ giữa hai người thân cảm thấy quan hệ giữa hai người thân cảm thấy quan hệ giữa hai người thân thiết hơn cùng lúc này găng Dinh vẫn cô thiết hơn cùng lúc này găng Dinh vẫn cô thiết hơn cùng lúc này găng Dinh vẫn cô không đi vào sa mạc sợ hãi da mặt này không đi vào sa mạc sợ hãi da mặt này không đi vào sa mạc sợ hãi da mặt này uống rất là kinh dị nhưng hôm nay nó còn uống rất là kinh dị nhưng hôm nay nó còn uống rất là kinh dị nhưng hôm nay nó còn kinh dị hơn vì bộ phim đang yêu cả nó nó kinh dị hơn vì bộ phim đang yêu cả nó nó kinh dị hơn vì bộ phim đang yêu cả nó nó có thể thả ra thứ con người sợ hãi nhất có thể thả ra thứ con người sợ hãi nhất có thể thả ra thứ con người sợ hãi nhất trong lòng để chính sự sợ hãi đó sẽ giết trong lòng để chính sự sợ hãi đó sẽ giết trong lòng để chính sự sợ hãi đó sẽ giết chết họ mà đổi sợ hãi của sông là khủng chết họ mà đổi sợ hãi của sông là khủng chết họ mà đổi sợ hãi của sông là khủng long thế nên cả sa mạc điều bùng nổ trên long thế nên cả sa mạc điều bùng nổ trên long thế nên cả sa mạc điều bùng nổ trên mặt đất xuất hiện cả Bầy Khủng Long Bạo mặt đất xuất hiện cả Bầy Khủng Long Bạo mặt đất xuất hiện cả Bầy Khủng Long Bạo Chúa gan Duyên lập tức kẻ một vòng lửa Chúa gan Duyên lập tức kẻ một vòng lửa Chúa gan Duyên lập tức kẻ một vòng lửa địa ngục để bảo vệ mình và cô hoang địa ngục để bảo vệ mình và cô hoang địa ngục để bảo vệ mình và cô hoang Không Ngờ Rằng dưới đất trồi lên một con Không Ngờ Rằng dưới đất trồi lên một con Không Ngờ Rằng dưới đất trồi lên một con cá sấu siêu bạo chúa nó há miệng một cái cá sấu siêu bạo chúa nó há miệng một cái cá sấu siêu bạo chúa nó há miệng một cái đốt chọn cả hai vòi cho ở bên trong bụng đốt chọn cả hai vòi cho ở bên trong bụng đốt chọn cả hai vòi cho ở bên trong bụng con Thương xấu Long này Cả hai vẫn sống con Thương xấu Long này Cả hai vẫn sống con Thương xấu Long này Cả hai vẫn sống và lại đang rảnh rỗi gang dừng lại bắt và lại đang rảnh rỗi gang dừng lại bắt và lại đang rảnh rỗi gang dừng lại bắt đầu kể tiếp chuyện đời mình Giang Rin và đầu kể tiếp chuyện đời mình Giang Rin và đầu kể tiếp chuyện đời mình Giang Rin và kẻ cony kia sau khi được tướng quân bồi kẻ cony kia sau khi được tướng quân bồi kẻ cony kia sau khi được tướng quân bồi dưỡng cả hai đều trở thành tướng lĩnh dưỡng cả hai đều trở thành tướng lĩnh dưỡng cả hai đều trở thành tướng lĩnh cấp cao nhưng trong một trận chiến khốc cấp cao nhưng trong một trận chiến khốc cấp cao nhưng trong một trận chiến khốc liệt đại tướng quân là bố của gan riêng liệt đại tướng quân là bố của gan riêng liệt đại tướng quân là bố của gan riêng bất ngờ Trên Trận nhanh Vinh trở thành bất ngờ Trên Trận nhanh Vinh trở thành bất ngờ Trên Trận nhanh Vinh trở thành đại tướng quân mới vốn dĩ đã cực kỳ căm đại tướng quân mới vốn dĩ đã cực kỳ căm đại tướng quân mới vốn dĩ đã cực kỳ căm hận thiếu niên kia đến khi có quyền hành hận thiếu niên kia đến khi có quyền hành hận thiếu niên kia đến khi có quyền hành rồi lập tức ra lệnh lưu này cô như này rồi lập tức ra lệnh lưu này cô như này rồi lập tức ra lệnh lưu này cô như này ngay trong câu chuyện của nhân viên xô ngay trong câu chuyện của nhân viên xô ngay trong câu chuyện của nhân viên xô hôm Tò mò không biết kết cục của người hôm Tò mò không biết kết cục của người hôm Tò mò không biết kết cục của người cô như kia sẽ ra sao còn phía bên kia cô như kia sẽ ra sao còn phía bên kia cô như kia sẽ ra sao còn phía bên kia trong nhà ông lão đi d muốn dao cậu bé trong nhà ông lão đi d muốn dao cậu bé trong nhà ông lão đi d muốn dao cậu bé cho người khác nuôi dưỡng như vậy thì rủ cho người khác nuôi dưỡng như vậy thì rủ cho người khác nuôi dưỡng như vậy thì rủ ông lão có qua đời và siêu thoát cậu bé ông lão có qua đời và siêu thoát cậu bé ông lão có qua đời và siêu thoát cậu bé cũng vẫn có thể cấm tiếp đương nhiên ông cũng vẫn có thể cấm tiếp đương nhiên ông cũng vẫn có thể cấm tiếp đương nhiên ông lão méo chấp nhận tát thẳng vào mặt lão méo chấp nhận tát thẳng vào mặt lão méo chấp nhận tát thẳng vào mặt binzen làm anh Thành Tất nhiên lên như binzen làm anh Thành Tất nhiên lên như binzen làm anh Thành Tất nhiên lên như chó kiến chiều gió sấm sắp mây đen ùn ùn chó kiến chiều gió sấm sắp mây đen ùn ùn chó kiến chiều gió sấm sắp mây đen ùn ùn kéo tới thế mà ông lão không hề sợ hãi kéo tới thế mà ông lão không hề sợ hãi kéo tới thế mà ông lão không hề sợ hãi ông lại còn bước lên đánh thêm cho một ông lại còn bước lên đánh thêm cho một ông lại còn bước lên đánh thêm cho một cái bàn tay nữa đến lúc này pin liền lập cái bàn tay nữa đến lúc này pin liền lập cái bàn tay nữa đến lúc này pin liền lập tức phải nhún nhường mà đồng phục thấy tức phải nhún nhường mà đồng phục thấy tức phải nhún nhường mà đồng phục thấy Bie ren vốn quá nên tiếp tục kể chuyện Bie ren vốn quá nên tiếp tục kể chuyện Bie ren vốn quá nên tiếp tục kể chuyện quá khứ cho anh ta nghe 1000 năm trước quá khứ cho anh ta nghe 1000 năm trước quá khứ cho anh ta nghe 1000 năm trước sau khi biz nghiên cứu Giốc quan hệ giữa sau khi biz nghiên cứu Giốc quan hệ giữa sau khi biz nghiên cứu Giốc quan hệ giữa cả hai ngày càng thân thiết một ngày nọ cả hai ngày càng thân thiết một ngày nọ cả hai ngày càng thân thiết một ngày nọ cho có chuyện gì ốc đã nói cho video cho có chuyện gì ốc đã nói cho video cho có chuyện gì ốc đã nói cho video biết rằng cha mẹ mình đã bị Tướng Quân biết rằng cha mẹ mình đã bị Tướng Quân biết rằng cha mẹ mình đã bị Tướng Quân cao giết chết Vi Dân nghe vậy trong lòng cao giết chết Vi Dân nghe vậy trong lòng cao giết chết Vi Dân nghe vậy trong lòng rất khó chịu thấy mình đã phạm một sai rất khó chịu thấy mình đã phạm một sai rất khó chịu thấy mình đã phạm một sai lầm lớn rồi Vì vậy anh quyết định dạy sẽ lầm lớn rồi Vì vậy anh quyết định dạy sẽ lầm lớn rồi Vì vậy anh quyết định dạy sẽ ốc và nhóm trẻ cách săn bắn và chiến đấu ốc và nhóm trẻ cách săn bắn và chiến đấu ốc và nhóm trẻ cách săn bắn và chiến đấu còn để lại tất cả lương thực của quân còn để lại tất cả lương thực của quân còn để lại tất cả lương thực của quân đội cho họ nhưng ngay khi kể đến đoạn đội cho họ nhưng ngay khi kể đến đoạn đội cho họ nhưng ngay khi kể đến đoạn này thì nhóm cho vay nặng lãi kia lại này thì nhóm cho vay nặng lãi kia lại này thì nhóm cho vay nặng lãi kia lại lén tấn công nhà ông lão đạp bị thần đàn lén tấn công nhà ông lão đạp bị thần đàn lén tấn công nhà ông lão đạp bị thần đàn của anh béo nha Đông sức hoa Đông Trúc của anh béo nha Đông sức hoa Đông Trúc của anh béo nha Đông sức hoa Đông Trúc lập tức mất hết sạch pháp thuật anh sẽ lập tức mất hết sạch pháp thuật anh sẽ lập tức mất hết sạch pháp thuật anh sẽ không còn tồn tại được lâu nữa trước khi không còn tồn tại được lâu nữa trước khi không còn tồn tại được lâu nữa trước khi biến mất anh đã cố gắng thể cho hai sứ biến mất anh đã cố gắng thể cho hai sứ biến mất anh đã cố gắng thể cho hai sứ giả bí mật cuối cùng 1000 năm trước vì giả bí mật cuối cùng 1000 năm trước vì giả bí mật cuối cùng 1000 năm trước vì đi lên đưa hết lương thực cho nhóm chạy đi lên đưa hết lương thực cho nhóm chạy đi lên đưa hết lương thực cho nhóm chạy của CF điều này vô tình đến vai của đại của CF điều này vô tình đến vai của đại của CF điều này vô tình đến vai của đại tướng quân Khiến ông ta rất giận ông ta tướng quân Khiến ông ta rất giận ông ta tướng quân Khiến ông ta rất giận ông ta lập tức theo người giết sạch thuộc hạ lập tức theo người giết sạch thuộc hạ lập tức theo người giết sạch thuộc hạ của main còn muốn ném Milan cho chó sói của main còn muốn ném Milan cho chó sói của main còn muốn ném Milan cho chó sói ngăn nhưng thức chiến đấu của Bi Rain đã ngăn nhưng thức chiến đấu của Bi Rain đã ngăn nhưng thức chiến đấu của Bi Rain đã nói là rất mạnh bị trói mà anh vẫn có nói là rất mạnh bị trói mà anh vẫn có nói là rất mạnh bị trói mà anh vẫn có thể gồng mình biết được cả đàn sói Anh thể gồng mình biết được cả đàn sói Anh thể gồng mình biết được cả đàn sói Anh bảo sữa Úc dẫn đám trẻ sẽ đi bảo sữa Úc dẫn đám trẻ sẽ đi bảo sữa Úc dẫn đám trẻ sẽ đi các bạn còn mình thì ở lại chặn đường đánh bạn còn mình thì ở lại chặn đường đánh bạn còn mình thì ở lại chặn đường đánh một trận với tên tướng quân tin rằng mới một trận với tên tướng quân tin rằng mới một trận với tên tướng quân tin rằng mới kể đến đây mà đông xúc đã hết Giờ mà tan kể đến đây mà đông xúc đã hết Giờ mà tan kể đến đây mà đông xúc đã hết Giờ mà tan thành mây khói vi dân sự nhận ra đại thành mây khói vi dân sự nhận ra đại thành mây khói vi dân sự nhận ra đại tướng quân chị ấy cũng chính là đội tướng quân chị ấy cũng chính là đội tướng quân chị ấy cũng chính là đội trưởng nhanh riêng của mình Hóa ra visa trưởng nhanh riêng của mình Hóa ra visa trưởng nhanh riêng của mình Hóa ra visa năm đó lại chính là cô nhi Khuyết gian năm đó lại chính là cô nhi Khuyết gian năm đó lại chính là cô nhi Khuyết gian và năm chưa cha của gan Dinh nhận nuôi và năm chưa cha của gan Dinh nhận nuôi và năm chưa cha của gan Dinh nhận nuôi sau này khi đại tướng quân chết đi dân sau này khi đại tướng quân chết đi dân sau này khi đại tướng quân chết đi dân bị gan Dinh lưu này thế rồi gang din bị gan Dinh lưu này thế rồi gang din bị gan Dinh lưu này thế rồi gang din giết chết Bi Rain sẽ ốc nhân cơ hội này giết chết Bi Rain sẽ ốc nhân cơ hội này giết chết Bi Rain sẽ ốc nhân cơ hội này đánh đánh răng viêm gan Dinh tôi đã bị đánh đánh răng viêm gan Dinh tôi đã bị đánh đánh răng viêm gan Dinh tôi đã bị đâm trọng thương nhưng vẫn đủ sức một đâm trọng thương nhưng vẫn đủ sức một đâm trọng thương nhưng vẫn đủ sức một kiếm giết chết sẽ ốc như vậy thoát lại kiếm giết chết sẽ ốc như vậy thoát lại kiếm giết chết sẽ ốc như vậy thoát lại mà người đều chết hết mà tất cả chuyện mà người đều chết hết mà tất cả chuyện mà người đều chết hết mà tất cả chuyện này đều là do thiên đạo luân hồi Vận này đều là do thiên đạo luân hồi Vận này đều là do thiên đạo luân hồi Vận Mệnh An Bài đã định sẵn quay lại với Mệnh An Bài đã định sẵn quay lại với Mệnh An Bài đã định sẵn quay lại với răng riêng lúc này đã dẫn xô hôm đến địa răng riêng lúc này đã dẫn xô hôm đến địa răng riêng lúc này đã dẫn xô hôm đến địa ngục bất nghĩa gặp được ngũ quan đại ngục bất nghĩa gặp được ngũ quan đại ngục bất nghĩa gặp được ngũ quan đại vương vì để chứng minh cho hông không vương vì để chứng minh cho hông không vương vì để chứng minh cho hông không phải hồn hoa tự sát gan dẫn tên lính lúc phải hồn hoa tự sát gan dẫn tên lính lúc phải hồn hoa tự sát gan dẫn tên lính lúc đó đã vô tình giết chết của ông đến đó đã vô tình giết chết của ông đến đó đã vô tình giết chết của ông đến nhưng không ngờ rằng cây này đã biến nhưng không ngờ rằng cây này đã biến nhưng không ngờ rằng cây này đã biến thành kẻ nhiên không thể chứng minh được thành kẻ nhiên không thể chứng minh được thành kẻ nhiên không thể chứng minh được gì cả cuối cùng hắn kích động tới mức gì cả cuối cùng hắn kích động tới mức gì cả cuối cùng hắn kích động tới mức hồn siêu phách tán ngũ quan đại vương hồn siêu phách tán ngũ quan đại vương hồn siêu phách tán ngũ quan đại vương thấy nhân chứng đã chết niệm phật sông thấy nhân chứng đã chết niệm phật sông thấy nhân chứng đã chết niệm phật sông bị nước vào ngục măng 500 năm gan ăn xin bị nước vào ngục măng 500 năm gan ăn xin bị nước vào ngục măng 500 năm gan ăn xin tích lũy hình phạt còn nói trong lần tích lũy hình phạt còn nói trong lần tích lũy hình phạt còn nói trong lần thẩm phán tới ông ngoan nhất định sẽ có thẩm phán tới ông ngoan nhất định sẽ có thẩm phán tới ông ngoan nhất định sẽ có mặt để làm nhân chứng đến nước này thì mặt để làm nhân chứng đến nước này thì mặt để làm nhân chứng đến nước này thì mũ con đại vương chỉ còn cách đồng ý yêu mũ con đại vương chỉ còn cách đồng ý yêu mũ con đại vương chỉ còn cách đồng ý yêu cầu của Gang Dinh thả không ra Giang cầu của Gang Dinh thả không ra Giang cầu của Gang Dinh thả không ra Giang Dinh tiếp tục dẫn xô hoang đến địa ngục Dinh tiếp tục dẫn xô hoang đến địa ngục Dinh tiếp tục dẫn xô hoang đến địa ngục phản bội gặp Diêm Vương giao hoa và Đại phản bội gặp Diêm Vương giao hoa và Đại phản bội gặp Diêm Vương giao hoa và Đại Vương ở nơi này nhanh Vinh gọi linh hồn Vương ở nơi này nhanh Vinh gọi linh hồn Vương ở nơi này nhanh Vinh gọi linh hồn của tên trung úy lên muốn để anh ta nói của tên trung úy lên muốn để anh ta nói của tên trung úy lên muốn để anh ta nói ra Chân Tướng Việt đã thương sống xô ra Chân Tướng Việt đã thương sống xô ra Chân Tướng Việt đã thương sống xô hông nhưng anh ta nhất quyết không nói hông nhưng anh ta nhất quyết không nói hông nhưng anh ta nhất quyết không nói lúc này đang di mới kệ ra một bí mật năm lúc này đang di mới kệ ra một bí mật năm lúc này đang di mới kệ ra một bí mật năm xưa sau khi anh chết sau đó gieo ma đã xưa sau khi anh chết sau đó gieo ma đã xưa sau khi anh chết sau đó gieo ma đã xuất hiện và cho anh một cơ hội để giữ xuất hiện và cho anh một cơ hội để giữ xuất hiện và cho anh một cơ hội để giữ lại ký ức ở kiếp trước chỉ cần ở địa lại ký ức ở kiếp trước chỉ cần ở địa lại ký ức ở kiếp trước chỉ cần ở địa ngục chữ khổ một mình 5 đồng thời còn ngục chữ khổ một mình 5 đồng thời còn ngục chữ khổ một mình 5 đồng thời còn xóa đi ký ức của Bi Rain và mục đích là xóa đi ký ức của Bi Rain và mục đích là xóa đi ký ức của Bi Rain và mục đích là vì để gan riêng phải dằn vặt rất Đời mà vì để gan riêng phải dằn vặt rất Đời mà vì để gan riêng phải dằn vặt rất Đời mà giờ anh đã cho xem chú ý một cơ hội thay giờ anh đã cho xem chú ý một cơ hội thay giờ anh đã cho xem chú ý một cơ hội thay đổi vậy hoài anh ta vẫn nhất quyết không đổi vậy hoài anh ta vẫn nhất quyết không đổi vậy hoài anh ta vẫn nhất quyết không chịu nói hết nước rồi nhanh Vinh lại chịu nói hết nước rồi nhanh Vinh lại chịu nói hết nước rồi nhanh Vinh lại đáng nói trên một bí mật nữa năm xưa đáng nói trên một bí mật nữa năm xưa đáng nói trên một bí mật nữa năm xưa trong trận chiến đó cha anh Thật ra trong trận chiến đó cha anh Thật ra trong trận chiến đó cha anh Thật ra không phải chết trận mà là anh thì quyền không phải chết trận mà là anh thì quyền không phải chết trận mà là anh thì quyền lợi cá nhân đã giả vờ không nhìn thấy lợi cá nhân đã giả vờ không nhìn thấy lợi cá nhân đã giả vờ không nhìn thấy ông vẫn còn sống dẫn đến việc ông bị rét ông vẫn còn sống dẫn đến việc ông bị rét ông vẫn còn sống dẫn đến việc ông bị rét cóng nơi ra trường chính những kí ức này cóng nơi ra trường chính những kí ức này cóng nơi ra trường chính những kí ức này đã làm anh đau đơn suốt 1000 năm nay tên đã làm anh đau đơn suốt 1000 năm nay tên đã làm anh đau đơn suốt 1000 năm nay tên trung úy nghe tới đó thì sợ tới mức trung úy nghe tới đó thì sợ tới mức trung úy nghe tới đó thì sợ tới mức thoát họ lập tức thử nghiệm mình là thoát họ lập tức thử nghiệm mình là thoát họ lập tức thử nghiệm mình là người đã giết SOHO Vậy là xong không người đã giết SOHO Vậy là xong không người đã giết SOHO Vậy là xong không phải thực cát đại vương thấy vậy lập tức phải thực cát đại vương thấy vậy lập tức phải thực cát đại vương thấy vậy lập tức Tuyên bố cô không không phải tự tử nên Tuyên bố cô không không phải tự tử nên Tuyên bố cô không không phải tự tử nên có thể đổi thay như thường sau đó găng có thể đổi thay như thường sau đó găng có thể đổi thay như thường sau đó găng Dinh dẫn theo Pigeon và c úc đến nhà của Dinh dẫn theo Pigeon và c úc đến nhà của Dinh dẫn theo Pigeon và c úc đến nhà của ông lão hướng dẫn linh hồn của ông ta đi ông lão hướng dẫn linh hồn của ông ta đi ông lão hướng dẫn linh hồn của ông ta đi nhưng ngay vào lúc quan trọng đang Dinh nhưng ngay vào lúc quan trọng đang Dinh nhưng ngay vào lúc quan trọng đang Dinh đã đổi ý anh đã làm trái quy tắc địa đã đổi ý anh đã làm trái quy tắc địa đã đổi ý anh đã làm trái quy tắc địa ngục để ông lão tiếp tục sống trên đời ở ngục để ông lão tiếp tục sống trên đời ở ngục để ông lão tiếp tục sống trên đời ở phía khác khi xong chuẩn bị bước qua phía khác khi xong chuẩn bị bước qua phía khác khi xong chuẩn bị bước qua cánh cửa để đổi thay bất ngờ Diêm Vương cánh cửa để đổi thay bất ngờ Diêm Vương cánh cửa để đổi thay bất ngờ Diêm Vương giao ma xuất hiện ra kèo anh trở thành giao ma xuất hiện ra kèo anh trở thành giao ma xuất hiện ra kèo anh trở thành sứ giả tiếp theo để giúp đỡ những linh sứ giả tiếp theo để giúp đỡ những linh sứ giả tiếp theo để giúp đỡ những linh hồn tốt chứ dạ Ừ xô xong liền lập tức hồn tốt chứ dạ Ừ xô xong liền lập tức hồn tốt chứ dạ Ừ xô xong liền lập tức đồng ý còn về phía sứ giả gan Dream Thực đồng ý còn về phía sứ giả gan Dream Thực đồng ý còn về phía sứ giả gan Dream Thực ra sau khi để cha mình qua đêm Sáng hôm ra sau khi để cha mình qua đêm Sáng hôm ra sau khi để cha mình qua đêm Sáng hôm sau anh ta đã vội vàng ân hận mà quay sau anh ta đã vội vàng ân hận mà quay sau anh ta đã vội vàng ân hận mà quay lại nhưng tiếc rằng đã quá muộn mất rồi lại nhưng tiếc rằng đã quá muộn mất rồi lại nhưng tiếc rằng đã quá muộn mất rồi khi này diêm Hương gieo ma Đã tìm đến khi này diêm Hương gieo ma Đã tìm đến khi này diêm Hương gieo ma Đã tìm đến chỗ đại tướng quân vừa chết muốn để ông chỗ đại tướng quân vừa chết muốn để ông chỗ đại tướng quân vừa chết muốn để ông ta trở thành Diêm Vương 1000 năm tiếp ta trở thành Diêm Vương 1000 năm tiếp ta trở thành Diêm Vương 1000 năm tiếp theo nhưng đại tướng quân lại nhờ Diêm theo nhưng đại tướng quân lại nhờ Diêm theo nhưng đại tướng quân lại nhờ Diêm Vương thay đổi hình dáng của mình giống Vương thay đổi hình dáng của mình giống Vương thay đổi hình dáng của mình giống đeo mang mục đích là để con trai gan đeo mang mục đích là để con trai gan đeo mang mục đích là để con trai gan Dream không nhận ra cứ như vậy người bố Dream không nhận ra cứ như vậy người bố Dream không nhận ra cứ như vậy người bố chấp nhận ở địa ngục 1000 năm để hằng chấp nhận ở địa ngục 1000 năm để hằng chấp nhận ở địa ngục 1000 năm để hằng ngày vẫn theo dấu con trai gang riêng Ừ ngày vẫn theo dấu con trai gang riêng Ừ ngày vẫn theo dấu con trai gang riêng Ừ thì tốt sửa lại lỗi lầm trong quá khứ thì tốt sửa lại lỗi lầm trong quá khứ thì tốt sửa lại lỗi lầm trong quá khứ xem xong bộ phim ta có thể giúp ra rằng xem xong bộ phim ta có thể giúp ra rằng xem xong bộ phim ta có thể giúp ra rằng việc mình làm luôn có mặt trời theo dõi việc mình làm luôn có mặt trời theo dõi việc mình làm luôn có mặt trời theo dõi cha mẹ thường sẽ yêu thương con cái hơn cha mẹ thường sẽ yêu thương con cái hơn cha mẹ thường sẽ yêu thương con cái hơn gấp trăm ngàn lần người Việt Nam có câu gấp trăm ngàn lần người Việt Nam có câu gấp trăm ngàn lần người Việt Nam có câu nói rằng cha mẹ thiện lành để đức cho nói rằng cha mẹ thiện lành để đức cho nói rằng cha mẹ thiện lành để đức cho con được rồi vô phim xin dừng tại đây con được rồi vô phim xin dừng tại đây con được rồi vô phim xin dừng tại đây thôi nếu các bạn thấy hay thì hãy like thôi nếu các bạn thấy hay thì hãy like thôi nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký Kênh ủng hộ Vô Phi nha Bye và đăng ký Kênh ủng hộ Vô Phi nha Bye và đăng ký Kênh ủng hộ Vô Phi nha Bye bye bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để món anh biết nhé và kiến bên dưới để món anh biết nhé và kiến bên dưới để món anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai