Review Kiệt Tác Điện Ảnh Hàn Quốc - review phim báo thù oldboy 2003

1,227,269
443
Review Kiệt Tác Điện Ảnh Hàn Quốc - review phim báo thù oldboy 2003 review phim old boy 2003, tóm tắt phim báo thù hàn quốc cực hay và lôi cuốn, Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
ông vua phim xin chào các bạn Hôm nay ông vua phim xin chào các bạn Hôm nay ông vua phim xin chào các bạn Hôm nay mình xin review một bộ phim xứng tầm gọi mình xin review một bộ phim xứng tầm gọi mình xin review một bộ phim xứng tầm gọi là kiệt tác điện ảnh của Hàn Quốc mà đến là kiệt tác điện ảnh của Hàn Quốc mà đến là kiệt tác điện ảnh của Hàn Quốc mà đến nay vẫn chưa Khi nào vượt qua được nội nay vẫn chưa Khi nào vượt qua được nội nay vẫn chưa Khi nào vượt qua được nội dung phim Duy cực kỳ lôi cuốn Nhưng ai dung phim Duy cực kỳ lôi cuốn Nhưng ai dung phim Duy cực kỳ lôi cuốn Nhưng ai dưới 18 tuổi thì cân nhắc nhà cứ mỗi năm dưới 18 tuổi thì cân nhắc nhà cứ mỗi năm dưới 18 tuổi thì cân nhắc nhà cứ mỗi năm trôi qua người đàn ông này lại khắc lên trôi qua người đàn ông này lại khắc lên trôi qua người đàn ông này lại khắc lên tay một hình xăm bởi vì có ai đó đã mắt tay một hình xăm bởi vì có ai đó đã mắt tay một hình xăm bởi vì có ai đó đã mắt khóc và biệt giam anh ta hàng ngày cứ khóc và biệt giam anh ta hàng ngày cứ khóc và biệt giam anh ta hàng ngày cứ đến bữa thì toàn người đóng trở lại Bây đến bữa thì toàn người đóng trở lại Bây đến bữa thì toàn người đóng trở lại Bây giờ đã là năm thứ 8 vừa qua mỗi ngày anh giờ đã là năm thứ 8 vừa qua mỗi ngày anh giờ đã là năm thứ 8 vừa qua mỗi ngày anh ta đều học kỹ thuật chiến đấu trên ti vi ta đều học kỹ thuật chiến đấu trên ti vi ta đều học kỹ thuật chiến đấu trên ti vi nấm vào vách tường để luyện tập dù hai nấm vào vách tường để luyện tập dù hai nấm vào vách tường để luyện tập dù hai tay có gì đầy máu thì ông chú này cũng tay có gì đầy máu thì ông chú này cũng tay có gì đầy máu thì ông chú này cũng không dừng lại anh phải luyện mình thành không dừng lại anh phải luyện mình thành không dừng lại anh phải luyện mình thành một cao thủ mới có thể báo thù kẻ đã một cao thủ mới có thể báo thù kẻ đã một cao thủ mới có thể báo thù kẻ đã nhắc mình lại nhưng hôm đó khi thôi nhắc mình lại nhưng hôm đó khi thôi nhắc mình lại nhưng hôm đó khi thôi nhiên lại phun vào phòng khiến anh ta nhiên lại phun vào phòng khiến anh ta nhiên lại phun vào phòng khiến anh ta hôn mê bất tỉnh với người lạ mặt đi vào hôn mê bất tỉnh với người lạ mặt đi vào hôn mê bất tỉnh với người lạ mặt đi vào rồi đấy đi máu của anh lấy cái cốc và rồi đấy đi máu của anh lấy cái cốc và rồi đấy đi máu của anh lấy cái cốc và những vật dụng của anh không biết là những vật dụng của anh không biết là những vật dụng của anh không biết là muốn làm gì mấy ngày sau anh thấy trên muốn làm gì mấy ngày sau anh thấy trên muốn làm gì mấy ngày sau anh thấy trên tivi khác một tin tức vợ của anh đã bị tivi khác một tin tức vợ của anh đã bị tivi khác một tin tức vợ của anh đã bị hại chết một cách dã man với những vết hại chết một cách dã man với những vết hại chết một cách dã man với những vết dao trên cổ nhưng kỳ lạ thay bên phía dao trên cổ nhưng kỳ lạ thay bên phía dao trên cổ nhưng kỳ lạ thay bên phía cảnh sát lại kết luận anh là hung thủ cảnh sát lại kết luận anh là hung thủ cảnh sát lại kết luận anh là hung thủ bởi vì họ phát hiện cái khó của anh ở bởi vì họ phát hiện cái khó của anh ở bởi vì họ phát hiện cái khó của anh ở hiện trường bên trên có vân tay của anh hiện trường bên trên có vân tay của anh hiện trường bên trên có vân tay của anh còn có cả một vệt máu của anh nữa Nam còn có cả một vệt máu của anh nữa Nam còn có cả một vệt máu của anh nữa Nam Chính rất tức giận anh Liêm gồm gạo sẽ Chính rất tức giận anh Liêm gồm gạo sẽ Chính rất tức giận anh Liêm gồm gạo sẽ vào tường vi chỉ vài năm nữa tiếp tục từ vào tường vi chỉ vài năm nữa tiếp tục từ vào tường vi chỉ vài năm nữa tiếp tục từ khóa khiến mặt anh thêm nhiều vết nhăn khóa khiến mặt anh thêm nhiều vết nhăn khóa khiến mặt anh thêm nhiều vết nhăn mới anh ghi lại toàn bộ những người mà mới anh ghi lại toàn bộ những người mà mới anh ghi lại toàn bộ những người mà anh có thể đã làm tổn thương họ nó như anh có thể đã làm tổn thương họ nó như anh có thể đã làm tổn thương họ nó như một bản tường trình toàn bộ Tội Lỗi của một bản tường trình toàn bộ Tội Lỗi của một bản tường trình toàn bộ Tội Lỗi của anh nhưng vẫn không thể nghĩ ra ai lại anh nhưng vẫn không thể nghĩ ra ai lại anh nhưng vẫn không thể nghĩ ra ai lại ác với anh như vậy bao nhiêu nỗi căm hận ác với anh như vậy bao nhiêu nỗi căm hận ác với anh như vậy bao nhiêu nỗi căm hận tên hung thủ ngày càng dồn nén Anh điên tên hung thủ ngày càng dồn nén Anh điên tên hung thủ ngày càng dồn nén Anh điên cuồng tập luyện để mong đến ngày trả thù cuồng tập luyện để mong đến ngày trả thù cuồng tập luyện để mong đến ngày trả thù Mỗi ngày anh lại lấy lỗ cạnh hoạch vỡ Mỗi ngày anh lại lấy lỗ cạnh hoạch vỡ Mỗi ngày anh lại lấy lỗ cạnh hoạch vỡ của bức tường cứ như vậy 55 lại cơ qua của bức tường cứ như vậy 55 lại cơ qua của bức tường cứ như vậy 55 lại cơ qua nữa bức tường cũng sắp nghĩ anh lãnh đạo nữa bức tường cũng sắp nghĩ anh lãnh đạo nữa bức tường cũng sắp nghĩ anh lãnh đạo xong rồi anh nếm nước mưa như muốn cảm xong rồi anh nếm nước mưa như muốn cảm xong rồi anh nếm nước mưa như muốn cảm nhận một chút hương vị của sự tự do bằng nhận một chút hương vị của sự tự do bằng nhận một chút hương vị của sự tự do bằng mọi giá anh phải ra ngoài để báo thù mọi giá anh phải ra ngoài để báo thù mọi giá anh phải ra ngoài để báo thù Nhưng lúc này Đột nhiên trong phòng lại Nhưng lúc này Đột nhiên trong phòng lại Nhưng lúc này Đột nhiên trong phòng lại hung khí gây mê anh vội vàng kéo giường hung khí gây mê anh vội vàng kéo giường hung khí gây mê anh vội vàng kéo giường về vị trí cũ để che giấu đi Cái miệng hố về vị trí cũ để che giấu đi Cái miệng hố về vị trí cũ để che giấu đi Cái miệng hố sau đó anh lại bị ngất đi đến khi tỉnh sau đó anh lại bị ngất đi đến khi tỉnh sau đó anh lại bị ngất đi đến khi tỉnh lại anh phát hiện mình đã ở trên sân lại anh phát hiện mình đã ở trên sân lại anh phát hiện mình đã ở trên sân thượng kẻ giam cầm cứ thế mà lại thả anh thượng kẻ giam cầm cứ thế mà lại thả anh thượng kẻ giam cầm cứ thế mà lại thả anh ra phía bên cạnh anh nhìn thấy một người ra phía bên cạnh anh nhìn thấy một người ra phía bên cạnh anh nhìn thấy một người đàn ông ôm con chó đang chuẩn bị thự sát đàn ông ôm con chó đang chuẩn bị thự sát đàn ông ôm con chó đang chuẩn bị thự sát Oh Soo vội lao đến túm lấy người đàn ông Oh Soo vội lao đến túm lấy người đàn ông Oh Soo vội lao đến túm lấy người đàn ông này nghe câu chuyện của tôi xong rồi này nghe câu chuyện của tôi xong rồi này nghe câu chuyện của tôi xong rồi chết cũng chưa muộn người đàn ông nghe chết cũng chưa muộn người đàn ông nghe chết cũng chưa muộn người đàn ông nghe ông thật chẳng muốn chết nữa cái muốn ông thật chẳng muốn chết nữa cái muốn ông thật chẳng muốn chết nữa cái muốn chết của anh còn sướng hơn odc gấp ngàn chết của anh còn sướng hơn odc gấp ngàn chết của anh còn sướng hơn odc gấp ngàn lần anh ra được ngoài rồi thì chỉ muốn lần anh ra được ngoài rồi thì chỉ muốn lần anh ra được ngoài rồi thì chỉ muốn báo thù nhưng đối phương là ai và ở đâu báo thù nhưng đối phương là ai và ở đâu báo thù nhưng đối phương là ai và ở đâu thì anh không biết anh đi lung tung trên thì anh không biết anh đi lung tung trên thì anh không biết anh đi lung tung trên đường thì gặp A Gấu từ Thế anh lấy thuốc đường thì gặp A Gấu từ Thế anh lấy thuốc đường thì gặp A Gấu từ Thế anh lấy thuốc của chúng mà hút 15 năm đấm vào tường của chúng mà hút 15 năm đấm vào tường của chúng mà hút 15 năm đấm vào tường rồi anh cũng tò mò đến nhau nhóm Như nào rồi anh cũng tò mò đến nhau nhóm Như nào rồi anh cũng tò mò đến nhau nhóm Như nào Không ngờ cái game này lại dễ đến vậy Không ngờ cái game này lại dễ đến vậy Không ngờ cái game này lại dễ đến vậy rồi Năm Tính đến trước một cửa hàng Nhật rồi Năm Tính đến trước một cửa hàng Nhật rồi Năm Tính đến trước một cửa hàng Nhật bổn anh bất động Nhìn chằm chằm vào con bổn anh bất động Nhìn chằm chằm vào con bổn anh bất động Nhìn chằm chằm vào con cá bên trong đúng lúc này một ông chú cá bên trong đúng lúc này một ông chú cá bên trong đúng lúc này một ông chú đến gần đưa cho anh một cái ví và chiếc đến gần đưa cho anh một cái ví và chiếc đến gần đưa cho anh một cái ví và chiếc điện thoại ông ta nói Đừng hỏi tôi cái điện thoại ông ta nói Đừng hỏi tôi cái điện thoại ông ta nói Đừng hỏi tôi cái gì cả tôi cái gì cũng không biết đâu anh gì cả tôi cái gì cũng không biết đâu anh gì cả tôi cái gì cũng không biết đâu anh Mở ví ra thấy rằng bên trong đầy tiền Mở ví ra thấy rằng bên trong đầy tiền Mở ví ra thấy rằng bên trong đầy tiền mặt nam tính trước tiên vào cửa hàng và mặt nam tính trước tiên vào cửa hàng và mặt nam tính trước tiên vào cửa hàng và gọi đồ ăn ở đây có cuộc phục vụ video gọi đồ ăn ở đây có cuộc phục vụ video gọi đồ ăn ở đây có cuộc phục vụ video nhưng mà sao nhìn lại thân quen như vậy nhưng mà sao nhìn lại thân quen như vậy nhưng mà sao nhìn lại thân quen như vậy nhưng Nam chính nghĩ mãi vẫn không ra nhưng Nam chính nghĩ mãi vẫn không ra nhưng Nam chính nghĩ mãi vẫn không ra đúng lúc này điện thoại bỗng reo lên đúng lúc này điện thoại bỗng reo lên đúng lúc này điện thoại bỗng reo lên chính là hung thủ gọi đến tôi nhớ anh chính là hung thủ gọi đến tôi nhớ anh chính là hung thủ gọi đến tôi nhớ anh quá ngon đến tình tôi đi Nói xong đối quá ngon đến tình tôi đi Nói xong đối quá ngon đến tình tôi đi Nói xong đối phương Quốc máy trong tôi hụt hẫng OD phương Quốc máy trong tôi hụt hẫng OD phương Quốc máy trong tôi hụt hẫng OD cùng nhớ lại nỗi đau mất vợ anh rằng vẫn cùng nhớ lại nỗi đau mất vợ anh rằng vẫn cùng nhớ lại nỗi đau mất vợ anh rằng vẫn nó cực kỳ tức giận đến một cầm luôn con nó cực kỳ tức giận đến một cầm luôn con nó cực kỳ tức giận đến một cầm luôn con bạch tuộc lên mãn Tống cảm giác như bây bạch tuộc lên mãn Tống cảm giác như bây bạch tuộc lên mãn Tống cảm giác như bây giờ anh có thể ngay luôn cái đầu của giờ anh có thể ngay luôn cái đầu của giờ anh có thể ngay luôn cái đầu của thằng hung thủ này mất lượt thu lại ngất thằng hung thủ này mất lượt thu lại ngất thằng hung thủ này mất lượt thu lại ngất đi đợi đến khi tỉnh lại anh đã nằm trong đi đợi đến khi tỉnh lại anh đã nằm trong đi đợi đến khi tỉnh lại anh đã nằm trong nhà của cô phục vụ Milo được cô gái có nhà của cô phục vụ Milo được cô gái có nhà của cô phục vụ Milo được cô gái có bụng giữ lại hóa ra do quá lâu không bụng giữ lại hóa ra do quá lâu không bụng giữ lại hóa ra do quá lâu không thấy được mặt trời nên bị thiếu Vitamin thấy được mặt trời nên bị thiếu Vitamin thấy được mặt trời nên bị thiếu Vitamin trầm trọng bằng cách lỵ Milo cũng thấy trầm trọng bằng cách lỵ Milo cũng thấy trầm trọng bằng cách lỵ Milo cũng thấy anh rất quanh mắt cảm giác như 1 Ừ thì anh rất quanh mắt cảm giác như 1 Ừ thì anh rất quanh mắt cảm giác như 1 Ừ thì với mình do 15 năm chưa được gần phụ nữ với mình do 15 năm chưa được gần phụ nữ với mình do 15 năm chưa được gần phụ nữ Ori không kiềm chế nổi thú tính điên Ori không kiềm chế nổi thú tính điên Ori không kiềm chế nổi thú tính điên cuồng Vội Lấy Milo đến mức cô phải cầm cuồng Vội Lấy Milo đến mức cô phải cầm cuồng Vội Lấy Milo đến mức cô phải cầm con dao gõ vào đầu anh mới tỉnh lại con dao gõ vào đầu anh mới tỉnh lại con dao gõ vào đầu anh mới tỉnh lại video biết được câu chuyện của nam chính video biết được câu chuyện của nam chính video biết được câu chuyện của nam chính qua nhật ký nên tha thứ cho anh và biết qua nhật ký nên tha thứ cho anh và biết qua nhật ký nên tha thứ cho anh và biết rằng trước khi bị nước Anh cũng có một rằng trước khi bị nước Anh cũng có một rằng trước khi bị nước Anh cũng có một bé gái khoảng ba tuổi bây giờ có lẽ đã bé gái khoảng ba tuổi bây giờ có lẽ đã bé gái khoảng ba tuổi bây giờ có lẽ đã lớn xấp xỉ chính mình cô gái thấy anh lớn xấp xỉ chính mình cô gái thấy anh lớn xấp xỉ chính mình cô gái thấy anh đáng thương quá cũng là kẻ cô độc giống đáng thương quá cũng là kẻ cô độc giống đáng thương quá cũng là kẻ cô độc giống như cô vậy Thế là cô đóng giả một phóng như cô vậy Thế là cô đóng giả một phóng như cô vậy Thế là cô đóng giả một phóng viên gặp mà cô để tìm hiểu địa chỉ hiện viên gặp mà cô để tìm hiểu địa chỉ hiện viên gặp mà cô để tìm hiểu địa chỉ hiện giờ của con gái anh ta ai ngờ là ok giờ của con gái anh ta ai ngờ là ok giờ của con gái anh ta ai ngờ là ok không vội vàng đi tìm con gái mà anh không vội vàng đi tìm con gái mà anh không vội vàng đi tìm con gái mà anh chọn đi Báo Thù Trước cuộc hẹn này anh chọn đi Báo Thù Trước cuộc hẹn này anh chọn đi Báo Thù Trước cuộc hẹn này anh đã nhận 15 năm rồi còn làm sao tìm được đã nhận 15 năm rồi còn làm sao tìm được đã nhận 15 năm rồi còn làm sao tìm được hung thủ thì anh cũng nghĩ ra được một hung thủ thì anh cũng nghĩ ra được một hung thủ thì anh cũng nghĩ ra được một cách bị nước ở phòng bí mật 15 năm bữa cách bị nước ở phòng bí mật 15 năm bữa cách bị nước ở phòng bí mật 15 năm bữa nào cũng chỉ có ăn bánh tên là bánh nào cũng chỉ có ăn bánh tên là bánh nào cũng chỉ có ăn bánh tên là bánh thanh long cả đời này anh không thể nào thanh long cả đời này anh không thể nào thanh long cả đời này anh không thể nào quên mùi vị đó nên sau khi ra ngoài anh quên mùi vị đó nên sau khi ra ngoài anh quên mùi vị đó nên sau khi ra ngoài anh đến tất cả các nơi bán bánh thanh long ở đến tất cả các nơi bán bánh thanh long ở đến tất cả các nơi bán bánh thanh long ở thành phố thử tưởng số 1 dùng phương thành phố thử tưởng số 1 dùng phương thành phố thử tưởng số 1 dùng phương pháp loại chữ từng cửa hàng một ăn đến pháp loại chữ từng cửa hàng một ăn đến pháp loại chữ từng cửa hàng một ăn đến khi Cái dạ dày không chịu được mà Nôn khi Cái dạ dày không chịu được mà Nôn khi Cái dạ dày không chịu được mà Nôn hết ra mãi cũng tìm được cửa tiệm ban hết ra mãi cũng tìm được cửa tiệm ban hết ra mãi cũng tìm được cửa tiệm ban đầu anh nhìn theo dõi clip của việc đầu anh nhìn theo dõi clip của việc đầu anh nhìn theo dõi clip của việc nhanh chóng tìm ra được vị trí của căn nhanh chóng tìm ra được vị trí của căn nhanh chóng tìm ra được vị trí của căn phòng bí mật đã ngoan anh 15 năm hóa ra phòng bí mật đã ngoan anh 15 năm hóa ra phòng bí mật đã ngoan anh 15 năm hóa ra và nhà nơi đây có một số phòng giam khi và nhà nơi đây có một số phòng giam khi và nhà nơi đây có một số phòng giam khi khách hàng có nhu cầu giam giữ người khách hàng có nhu cầu giam giữ người khách hàng có nhu cầu giam giữ người khác sẽ tìm đến ông chủ bảo ông chủ nước khác sẽ tìm đến ông chủ bảo ông chủ nước khác sẽ tìm đến ông chủ bảo ông chủ nước người mà họ muốn nhất và anh chính là người mà họ muốn nhất và anh chính là người mà họ muốn nhất và anh chính là một nạn nhân trong số đó biết được câu một nạn nhân trong số đó biết được câu một nạn nhân trong số đó biết được câu chuyện này Ok Cứ lấy băng dính ra rồi cứ chuyện này Ok Cứ lấy băng dính ra rồi cứ chuyện này Ok Cứ lấy băng dính ra rồi cứ thế dính chặt ông thủ với cái nghiện Nam thế dính chặt ông thủ với cái nghiện Nam thế dính chặt ông thủ với cái nghiện Nam Hán sau đó lấy ra một chiếc búa đinh lần Hán sau đó lấy ra một chiếc búa đinh lần Hán sau đó lấy ra một chiếc búa đinh lần lượt nhỏ từng cái răng của hắn từng cái lượt nhỏ từng cái răng của hắn từng cái lượt nhỏ từng cái răng của hắn từng cái từng cái một hết sức đau đớn và kinh từng cái một hết sức đau đớn và kinh từng cái một hết sức đau đớn và kinh khủng sau đó mới cho hỏi kẻ đứng đằng khủng sau đó mới cho hỏi kẻ đứng đằng khủng sau đó mới cho hỏi kẻ đứng đằng sau đã ngọn anh là ai ông chủ bảo rằng sau đã ngọn anh là ai ông chủ bảo rằng sau đã ngọn anh là ai ông chủ bảo rằng chưa thấy mặt hắn Bao giờ thì có mỗi ghi chưa thấy mặt hắn Bao giờ thì có mỗi ghi chưa thấy mặt hắn Bao giờ thì có mỗi ghi âm lúc nói chuyện Oh Soo lập tức cầm và âm lúc nói chuyện Oh Soo lập tức cầm và âm lúc nói chuyện Oh Soo lập tức cầm và ghi âm rồi đi cùng khống chế ông chủ ghi âm rồi đi cùng khống chế ông chủ ghi âm rồi đi cùng khống chế ông chủ xuống phía dưới tầng ném ông chủ lại cho xuống phía dưới tầng ném ông chủ lại cho xuống phía dưới tầng ném ông chủ lại cho đám đàn em gửi lao vào hỗn chiến tụi này đám đàn em gửi lao vào hỗn chiến tụi này đám đàn em gửi lao vào hỗn chiến tụi này lấy hết sức lao lên muốn đánh chết anh lấy hết sức lao lên muốn đánh chết anh lấy hết sức lao lên muốn đánh chết anh tại chỗ đâm anh từ sau lưng một cái nút tại chỗ đâm anh từ sau lưng một cái nút tại chỗ đâm anh từ sau lưng một cái nút cán dao Nhưng đúng là có công mài sắt có cán dao Nhưng đúng là có công mài sắt có cán dao Nhưng đúng là có công mài sắt có ngày nên kim không hề uổng công mười mấy ngày nên kim không hề uổng công mười mấy ngày nên kim không hề uổng công mười mấy năm khổ luyện võ thuật nói nhanh cho nó năm khổ luyện võ thuật nói nhanh cho nó năm khổ luyện võ thuật nói nhanh cho nó vuông là mình tao chấp hết vũ khí của vuông là mình tao chấp hết vũ khí của vuông là mình tao chấp hết vũ khí của anh cũng đã bị chúng lấy mất anh vẫn anh cũng đã bị chúng lấy mất anh vẫn anh cũng đã bị chúng lấy mất anh vẫn dùng tay không chiến đấu được đánh nổi dùng tay không chiến đấu được đánh nổi dùng tay không chiến đấu được đánh nổi một tên rồi lại một tên khác nữa đến một tên rồi lại một tên khác nữa đến một tên rồi lại một tên khác nữa đến cuối cùng trong cả con hẻm nhỏ thì còn cuối cùng trong cả con hẻm nhỏ thì còn cuối cùng trong cả con hẻm nhỏ thì còn vài chục người làm cuộc chiến đẫm máu vài chục người làm cuộc chiến đẫm máu vài chục người làm cuộc chiến đẫm máu duy nhất và nam tính đứng vững mà thôi duy nhất và nam tính đứng vững mà thôi duy nhất và nam tính đứng vững mà thôi khi mở thang máy ra bên trong lại có một khi mở thang máy ra bên trong lại có một khi mở thang máy ra bên trong lại có một đám nữa thì thấy Nam trí khi dùng rồi cả đám nữa thì thấy Nam trí khi dùng rồi cả đám nữa thì thấy Nam trí khi dùng rồi cả đám người cũng đầu gục luôn nam tính đi đám người cũng đầu gục luôn nam tính đi đám người cũng đầu gục luôn nam tính đi ra đường lớn do mất máu quá nhiều khiến ra đường lớn do mất máu quá nhiều khiến ra đường lớn do mất máu quá nhiều khiến anh ngã xuống rồi một người tốt bụng nữa anh ngã xuống rồi một người tốt bụng nữa anh ngã xuống rồi một người tốt bụng nữa anh dậy hắn nữa anh lên taxi Phong lại anh dậy hắn nữa anh lên taxi Phong lại anh dậy hắn nữa anh lên taxi Phong lại nói ra chính xác địa chỉ của nam chính nói ra chính xác địa chỉ của nam chính nói ra chính xác địa chỉ của nam chính hẹn gặp lại nhé kho nhiên tích Ôi vãi cả hẹn gặp lại nhé kho nhiên tích Ôi vãi cả hẹn gặp lại nhé kho nhiên tích Ôi vãi cả rất đó chính là hung thủ Anh muốn đuổi rất đó chính là hung thủ Anh muốn đuổi rất đó chính là hung thủ Anh muốn đuổi theo hắn Nhưng giờ đây toàn thân đã bắt theo hắn Nhưng giờ đây toàn thân đã bắt theo hắn Nhưng giờ đây toàn thân đã bắt được không thể làm được gì Thì ra bấy được không thể làm được gì Thì ra bấy được không thể làm được gì Thì ra bấy lâu nay tên hung thủ này vẫn luôn theo lâu nay tên hung thủ này vẫn luôn theo lâu nay tên hung thủ này vẫn luôn theo dõi anh sau khi hồi phục anh tìm tới một dõi anh sau khi hồi phục anh tìm tới một dõi anh sau khi hồi phục anh tìm tới một tên béo đó chính là người bạn tốt 15 năm tên béo đó chính là người bạn tốt 15 năm tên béo đó chính là người bạn tốt 15 năm trước của anh Hai người cùng nghĩ fan Oh trước của anh Hai người cùng nghĩ fan Oh trước của anh Hai người cùng nghĩ fan Oh Dal Soo đã đắc tội với ai mà hắn tra tấn Dal Soo đã đắc tội với ai mà hắn tra tấn Dal Soo đã đắc tội với ai mà hắn tra tấn hàng hải 15 năm rồi còn giết vợ của anh hàng hải 15 năm rồi còn giết vợ của anh hàng hải 15 năm rồi còn giết vợ của anh nữa hai người ngồi vào máy tính rồi đăng nữa hai người ngồi vào máy tính rồi đăng nữa hai người ngồi vào máy tính rồi đăng nhập tài khoản email cũ của cho Minh nhập tài khoản email cũ của cho Minh nhập tài khoản email cũ của cho Minh tích Đột nhiên có một tài khoản tên là tích Đột nhiên có một tài khoản tên là tích Đột nhiên có một tài khoản tên là Who drink gửi lời mời kết bạn mở ra xem Who drink gửi lời mời kết bạn mở ra xem Who drink gửi lời mời kết bạn mở ra xem thì thấy chủ tài khoản này lại biết hết thì thấy chủ tài khoản này lại biết hết thì thấy chủ tài khoản này lại biết hết tất cả chuyện của nam chính vậy hắn chắc tất cả chuyện của nam chính vậy hắn chắc tất cả chuyện của nam chính vậy hắn chắc chắn là hung thủ rồi anh béo nhanh chóng chắn là hung thủ rồi anh béo nhanh chóng chắn là hung thủ rồi anh béo nhanh chóng vị ra ID của Jing Oh Dal Soo cũng lập vị ra ID của Jing Oh Dal Soo cũng lập vị ra ID của Jing Oh Dal Soo cũng lập tức chạy tới đó quả nhiên đã thật sự gặp tức chạy tới đó quả nhiên đã thật sự gặp tức chạy tới đó quả nhiên đã thật sự gặp được tên hung thủ này mà hắn thường như được tên hung thủ này mà hắn thường như được tên hung thủ này mà hắn thường như còn biết trước được anh sẽ tới nên mày còn biết trước được anh sẽ tới nên mày còn biết trước được anh sẽ tới nên mày ra về mặt đắc ý như là vừa nhận được mấy ra về mặt đắc ý như là vừa nhận được mấy ra về mặt đắc ý như là vừa nhận được mấy trăm thì tiền hỗ trợ miền Trung vậy nghe trăm thì tiền hỗ trợ miền Trung vậy nghe trăm thì tiền hỗ trợ miền Trung vậy nghe đến đoạn này Nam chính liền bị kích động đến đoạn này Nam chính liền bị kích động đến đoạn này Nam chính liền bị kích động không khi chết hung thủ hắn lại nói nếu không khi chết hung thủ hắn lại nói nếu không khi chết hung thủ hắn lại nói nếu oder giết hắn rồi thì mãi mãi không thể oder giết hắn rồi thì mãi mãi không thể oder giết hắn rồi thì mãi mãi không thể biết tại sao hắn lại nhốt anh tới cạnh biết tại sao hắn lại nhốt anh tới cạnh biết tại sao hắn lại nhốt anh tới cạnh 15 năm hung thủ còn cho anh xem ngực hóa 15 năm hung thủ còn cho anh xem ngực hóa 15 năm hung thủ còn cho anh xem ngực hóa ra hắn bị đau tim luôn luôn phải gắn máy ra hắn bị đau tim luôn luôn phải gắn máy ra hắn bị đau tim luôn luôn phải gắn máy không nhịp để duy trì chỉ cần Nham chính không nhịp để duy trì chỉ cần Nham chính không nhịp để duy trì chỉ cần Nham chính mạnh tay với hắn Vậy thì hắn sẽ lập tức mạnh tay với hắn Vậy thì hắn sẽ lập tức mạnh tay với hắn Vậy thì hắn sẽ lập tức ấn nút tắt máy khiến hắn lập tức chết ấn nút tắt máy khiến hắn lập tức chết ấn nút tắt máy khiến hắn lập tức chết luôn Nam chính đừng Hồng biết được sự luôn Nam chính đừng Hồng biết được sự luôn Nam chính đừng Hồng biết được sự thật hung thủ còn đưa ra một chỉ dẫn Nếu thật hung thủ còn đưa ra một chỉ dẫn Nếu thật hung thủ còn đưa ra một chỉ dẫn Nếu muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy muốn biết tại sao hắn lại làm như vậy đầu tiên thì hiểu xem hắn là ai trong đầu tiên thì hiểu xem hắn là ai trong đầu tiên thì hiểu xem hắn là ai trong vòng 5 ngày nếu tìm được gốc tích của vòng 5 ngày nếu tìm được gốc tích của vòng 5 ngày nếu tìm được gốc tích của hắn Vậy thì hắn sẽ thử phát hắn còn cảnh hắn Vậy thì hắn sẽ thử phát hắn còn cảnh hắn Vậy thì hắn sẽ thử phát hắn còn cảnh báo Milo Ở nhà đang gặp nguy hiểm rồi báo Milo Ở nhà đang gặp nguy hiểm rồi báo Milo Ở nhà đang gặp nguy hiểm rồi Nam chính vội vàng quay về nhà trọ Hóa Nam chính vội vàng quay về nhà trọ Hóa Nam chính vội vàng quay về nhà trọ Hóa ra Thằng chủ phòng giam đã tìm được tới ra Thằng chủ phòng giam đã tìm được tới ra Thằng chủ phòng giam đã tìm được tới đây để trả thù hắn trói chặt Milo trên đây để trả thù hắn trói chặt Milo trên đây để trả thù hắn trói chặt Milo trên giường để khống chế cho nên tích mục giường để khống chế cho nên tích mục giường để khống chế cho nên tích mục đích để gặp lại đúng mười cái răng trả đích để gặp lại đúng mười cái răng trả đích để gặp lại đúng mười cái răng trả thù Nam chính gạo lên vì oán hận chưa thù Nam chính gạo lên vì oán hận chưa thù Nam chính gạo lên vì oán hận chưa trả thù được hận Chả lẽ bỏ xác tại đây trả thù được hận Chả lẽ bỏ xác tại đây trả thù được hận Chả lẽ bỏ xác tại đây nhưng đúng lúc này vui dinh cho người nhưng đúng lúc này vui dinh cho người nhưng đúng lúc này vui dinh cho người mang tiền tới để tên này dừng tay lại cả mang tiền tới để tên này dừng tay lại cả mang tiền tới để tên này dừng tay lại cả hai người kia ra hai con người cùng hai người kia ra hai con người cùng hai người kia ra hai con người cùng trong hoàn cảnh khốn khó tự dưng lại trong hoàn cảnh khốn khó tự dưng lại trong hoàn cảnh khốn khó tự dưng lại đồng cảm với nhau cô gái Milo lại tỏ đồng cảm với nhau cô gái Milo lại tỏ đồng cảm với nhau cô gái Milo lại tỏ tình với nam chính rồi về nhà không kiềm tình với nam chính rồi về nhà không kiềm tình với nam chính rồi về nhà không kiềm chế được mà đã quan hệ với nhau bất ngờ chế được mà đã quan hệ với nhau bất ngờ chế được mà đã quan hệ với nhau bất ngờ 2 vừa xong việc thì căn phòng lại bị xả 2 vừa xong việc thì căn phòng lại bị xả 2 vừa xong việc thì căn phòng lại bị xả thuốc mê thì ra tình huống này là do tên thuốc mê thì ra tình huống này là do tên thuốc mê thì ra tình huống này là do tên hung thủ kia đã không Thu sắp đặt Sáng hung thủ kia đã không Thu sắp đặt Sáng hung thủ kia đã không Thu sắp đặt Sáng hôm sau hai người thấy trên bàn một hôm sau hai người thấy trên bàn một hôm sau hai người thấy trên bàn một chiếc hộp màu tím bên trong là một bàn chiếc hộp màu tím bên trong là một bàn chiếc hộp màu tím bên trong là một bàn tay của một con người Oh dal-su điên tay của một con người Oh dal-su điên tay của một con người Oh dal-su điên cuồng Tìm kiếm hắn cho bằng được mà điểm cuồng Tìm kiếm hắn cho bằng được mà điểm cuồng Tìm kiếm hắn cho bằng được mà điểm manh mối duy nhất là bắt đầu điều tra từ manh mối duy nhất là bắt đầu điều tra từ manh mối duy nhất là bắt đầu điều tra từ tài khoản Hood zin của hãng theo dữ liệu tài khoản Hood zin của hãng theo dữ liệu tài khoản Hood zin của hãng theo dữ liệu Họ tìm tới hội bạn học khu dân và hội Họ tìm tới hội bạn học khu dân và hội Họ tìm tới hội bạn học khu dân và hội bạn học này ứng với trường cấp 3 sang bạn học này ứng với trường cấp 3 sang bạn học này ứng với trường cấp 3 sang nhau đúng là trường cũ của nam chính Oh nhau đúng là trường cũ của nam chính Oh nhau đúng là trường cũ của nam chính Oh dal-su tới thư viện trường anh cầm cuốn dal-su tới thư viện trường anh cầm cuốn dal-su tới thư viện trường anh cầm cuốn album ảnh tốt nghiệp lên đến khi mở ra album ảnh tốt nghiệp lên đến khi mở ra album ảnh tốt nghiệp lên đến khi mở ra ảnh tốt nghiệp 20 năm trước hãy rằng bên ảnh tốt nghiệp 20 năm trước hãy rằng bên ảnh tốt nghiệp 20 năm trước hãy rằng bên trong có một tấm ảnh thì lạ có một cô trong có một tấm ảnh thì lạ có một cô trong có một tấm ảnh thì lạ có một cô gái chỉ có cơ thể không có đầu nặng trí gái chỉ có cơ thể không có đầu nặng trí gái chỉ có cơ thể không có đầu nặng trí nhớ lại cô gái này tên là Soha nghe nói nhớ lại cô gái này tên là Soha nghe nói nhớ lại cô gái này tên là Soha nghe nói năm đó một mình cô ấy ra bờ sông vô tình năm đó một mình cô ấy ra bờ sông vô tình năm đó một mình cô ấy ra bờ sông vô tình trượt chân rơi xuống chết đuối Đúng một trượt chân rơi xuống chết đuối Đúng một trượt chân rơi xuống chết đuối Đúng một tuần sau mới được vớt lên cô ấy còn gọi tuần sau mới được vớt lên cô ấy còn gọi tuần sau mới được vớt lên cô ấy còn gọi em trai nữa đó chính là Fuji sau khi chị em trai nữa đó chính là Fuji sau khi chị em trai nữa đó chính là Fuji sau khi chị chết nghe nói anh ra ra nước ngoài học chết nghe nói anh ra ra nước ngoài học chết nghe nói anh ra ra nước ngoài học cũng mất tích thần bí vậy đến đây là đã cũng mất tích thần bí vậy đến đây là đã cũng mất tích thần bí vậy đến đây là đã rõ kẻ giết vợ anh chính là Hull Nhưng rõ kẻ giết vợ anh chính là Hull Nhưng rõ kẻ giết vợ anh chính là Hull Nhưng điều kì lạ là thì mình thích không rõ điều kì lạ là thì mình thích không rõ điều kì lạ là thì mình thích không rõ nguyên nhân thì tại sao lại chỉ Mode thu nguyên nhân thì tại sao lại chỉ Mode thu nguyên nhân thì tại sao lại chỉ Mode thu để trả thù Câu trả lời thì hung thủ mới để trả thù Câu trả lời thì hung thủ mới để trả thù Câu trả lời thì hung thủ mới có thể giải đáp anh tìm hung thủ và hỏi có thể giải đáp anh tìm hung thủ và hỏi có thể giải đáp anh tìm hung thủ và hỏi rõ sự việc gì Anh đã tìm ra địa chỉ của rõ sự việc gì Anh đã tìm ra địa chỉ của rõ sự việc gì Anh đã tìm ra địa chỉ của hắn câu hỏi cuối cùng cũng à hóa ra là hắn câu hỏi cuối cùng cũng à hóa ra là hắn câu hỏi cuối cùng cũng à hóa ra là năm đó chị gái châu Á chơi trò xếp hình năm đó chị gái châu Á chơi trò xếp hình năm đó chị gái châu Á chơi trò xếp hình với anh trai trong phòng học bị Nam với anh trai trong phòng học bị Nam với anh trai trong phòng học bị Nam chính code cương nhìn thấy anh Hiền nói chính code cương nhìn thấy anh Hiền nói chính code cương nhìn thấy anh Hiền nói với thằng bạn chuyện hai chị em kia loạn với thằng bạn chuyện hai chị em kia loạn với thằng bạn chuyện hai chị em kia loạn luân ai ngờ đám bạn liên tục đồng thử luân ai ngờ đám bạn liên tục đồng thử luân ai ngờ đám bạn liên tục đồng thử một truyền mười người truyền 100 cuối một truyền mười người truyền 100 cuối một truyền mười người truyền 100 cuối cùng lời lẽ đã biến thành số a có hai cùng lời lẽ đã biến thành số a có hai cùng lời lẽ đã biến thành số a có hai với em trai cô chị không thể chịu nổi với em trai cô chị không thể chịu nổi với em trai cô chị không thể chịu nổi lời đồn nên đã lựa chọn tự sát khu dịch lời đồn nên đã lựa chọn tự sát khu dịch lời đồn nên đã lựa chọn tự sát khu dịch vô cùng tức giận đã nhiều năm tìm cách vô cùng tức giận đã nhiều năm tìm cách vô cùng tức giận đã nhiều năm tìm cách trả thù mày ra một kế hoạch báo thù hết trả thù mày ra một kế hoạch báo thù hết trả thù mày ra một kế hoạch báo thù hết sức công phu khiến Oh Soo tột cùng đau sức công phu khiến Oh Soo tột cùng đau sức công phu khiến Oh Soo tột cùng đau khổ Hắn jean nam 9 15 năm không biết lý khổ Hắn jean nam 9 15 năm không biết lý khổ Hắn jean nam 9 15 năm không biết lý do giết người vợ của anh rồi đổ tội cho do giết người vợ của anh rồi đổ tội cho do giết người vợ của anh rồi đổ tội cho nam chính trong khi Oh Dal Soo cũng tìm nam chính trong khi Oh Dal Soo cũng tìm nam chính trong khi Oh Dal Soo cũng tìm ra nguyên nhân không phải chị gái của vô ra nguyên nhân không phải chị gái của vô ra nguyên nhân không phải chị gái của vô duyên tự sát mà chính là Hood zin đã tự duyên tự sát mà chính là Hood zin đã tự duyên tự sát mà chính là Hood zin đã tự tay đẩy chị gái mình bởi hắn sợ người tay đẩy chị gái mình bởi hắn sợ người tay đẩy chị gái mình bởi hắn sợ người chị sẽ giữ đứa con lại còn điều kinh chị sẽ giữ đứa con lại còn điều kinh chị sẽ giữ đứa con lại còn điều kinh khủng nhất là hung thủ hỏi có nghĩa cô khủng nhất là hung thủ hỏi có nghĩa cô khủng nhất là hung thủ hỏi có nghĩa cô gái video ở quán ăn không Và tại sao ta gái video ở quán ăn không Và tại sao ta gái video ở quán ăn không Và tại sao ta lại thì thằng này sau 15 năm mà không lại thì thằng này sau 15 năm mà không lại thì thằng này sau 15 năm mà không phải thời gian khác hóa ra lí do hai phải thời gian khác hóa ra lí do hai phải thời gian khác hóa ra lí do hai người cảm thấy trong quanh mắt bởi vì người cảm thấy trong quanh mắt bởi vì người cảm thấy trong quanh mắt bởi vì thân phận thật của cô gái ở trong Chiếc thân phận thật của cô gái ở trong Chiếc thân phận thật của cô gái ở trong Chiếc Hộp phấn này OD tới vào nồi chiếc hộp ra Hộp phấn này OD tới vào nồi chiếc hộp ra Hộp phấn này OD tới vào nồi chiếc hộp ra trong đó là cuốn ảnh album của gia đình trong đó là cuốn ảnh album của gia đình trong đó là cuốn ảnh album của gia đình cho Ngân tích tiếp tục các trang Sau là cho Ngân tích tiếp tục các trang Sau là cho Ngân tích tiếp tục các trang Sau là hình ảnh của con gái tới bức ảnh cuối hình ảnh của con gái tới bức ảnh cuối hình ảnh của con gái tới bức ảnh cuối thì người trên đó chính là Milo chi phí thì người trên đó chính là Milo chi phí thì người trên đó chính là Milo chi phí khác hung thủ cũng đã phải thuộc hạ tới khác hung thủ cũng đã phải thuộc hạ tới khác hung thủ cũng đã phải thuộc hạ tới bảo chúng mang tới nhà cô gái một chiếc bảo chúng mang tới nhà cô gái một chiếc bảo chúng mang tới nhà cô gái một chiếc hộp phím giống hệt Nam chính vội vàng hộp phím giống hệt Nam chính vội vàng hộp phím giống hệt Nam chính vội vàng gọi điện anh không muốn thế giới của con gọi điện anh không muốn thế giới của con gọi điện anh không muốn thế giới của con gái sụp đổ vì biết được bí mật động trời gái sụp đổ vì biết được bí mật động trời gái sụp đổ vì biết được bí mật động trời rằng thực ra hai người là cha con không rằng thực ra hai người là cha con không rằng thực ra hai người là cha con không thể để cô biết được cô đã quan hệ với thể để cô biết được cô đã quan hệ với thể để cô biết được cô đã quan hệ với người không đúng anh bảo cô được ngồi người không đúng anh bảo cô được ngồi người không đúng anh bảo cô được ngồi chiếc hộp tiếp đó Nam chính sinh ra cho chiếc hộp tiếp đó Nam chính sinh ra cho chiếc hộp tiếp đó Nam chính sinh ra cho con gái tôi thay rồi là tôi sai trăm con gái tôi thay rồi là tôi sai trăm con gái tôi thay rồi là tôi sai trăm nghìn lần đừng để nhân luyện video nữa nghìn lần đừng để nhân luyện video nữa nghìn lần đừng để nhân luyện video nữa cầu xinh xắn được làm như thế Anh muốn cầu xinh xắn được làm như thế Anh muốn cầu xinh xắn được làm như thế Anh muốn coi làm gì cũng được coi làm gì cũng được coi làm gì cũng được mua sim Tôi có lỗi Thưa ông chủ Oshin nếu anh muốn tôi làm chó con tôi sẽ làm nếu anh muốn tôi làm chó con tôi sẽ làm nếu anh muốn tôi làm chó con tôi sẽ làm rồi anh của liên tục như một con cún còn rồi anh của liên tục như một con cún còn rồi anh của liên tục như một con cún còn liếm giày của hãng liên tục nhìn thấy liếm giày của hãng liên tục nhìn thấy liếm giày của hãng liên tục nhìn thấy cảnh này tên hung thủ cười điên cuồng cảnh này tên hung thủ cười điên cuồng cảnh này tên hung thủ cười điên cuồng như phát tiết hết ra lỗi căm hận nhưng như phát tiết hết ra lỗi căm hận nhưng như phát tiết hết ra lỗi căm hận nhưng vẫn chưa tha cho nam chính cuối cùng Oh vẫn chưa tha cho nam chính cuối cùng Oh vẫn chưa tha cho nam chính cuối cùng Oh dae-su cầm lấy kéo anh sẽ tự các cái dae-su cầm lấy kéo anh sẽ tự các cái dae-su cầm lấy kéo anh sẽ tự các cái lưỡi của mình để cầu xin hung thủ anh đã làm tất cả để bảo vệ bí mật cho anh đã làm tất cả để bảo vệ bí mật cho anh đã làm tất cả để bảo vệ bí mật cho con gái của mình thấy dáng về tột cùng con gái của mình thấy dáng về tột cùng con gái của mình thấy dáng về tột cùng nhục nhã và đáng thương của nam chính nhục nhã và đáng thương của nam chính nhục nhã và đáng thương của nam chính hung thủ cũng gọi điện cho đàn em đừng hung thủ cũng gọi điện cho đàn em đừng hung thủ cũng gọi điện cho đàn em đừng để đi đâu mở trước anh nữa khẳng định để đi đâu mở trước anh nữa khẳng định để đi đâu mở trước anh nữa khẳng định dùng súng giết sao nhiên tích nhưng cuối dùng súng giết sao nhiên tích nhưng cuối dùng súng giết sao nhiên tích nhưng cuối cùng lại không thích anh mà để cho anh cùng lại không thích anh mà để cho anh cùng lại không thích anh mà để cho anh tiếp tục sống với sự thật đó mới là sự tiếp tục sống với sự thật đó mới là sự tiếp tục sống với sự thật đó mới là sự giày vò đau khổ lớn nhất cuối cùng hung giày vò đau khổ lớn nhất cuối cùng hung giày vò đau khổ lớn nhất cuối cùng hung thủ rời đi một tên biến thái với kế thủ rời đi một tên biến thái với kế thủ rời đi một tên biến thái với kế hoạch trả thù kinh khủng tởm nhất hệ mặt hoạch trả thù kinh khủng tởm nhất hệ mặt hoạch trả thù kinh khủng tởm nhất hệ mặt trời nhưng Trả thù xong tâm trí quán lại trời nhưng Trả thù xong tâm trí quán lại trời nhưng Trả thù xong tâm trí quán lại trống rỗng rồi hắn tự kết liễu đời mình trống rỗng rồi hắn tự kết liễu đời mình trống rỗng rồi hắn tự kết liễu đời mình qua dã man độc ác biến thái và kinh tổng qua dã man độc ác biến thái và kinh tổng qua dã man độc ác biến thái và kinh tổng trong một tên phản diện không lâu sau trong một tên phản diện không lâu sau trong một tên phản diện không lâu sau nam chính trong rất biểu thị tình tới nam chính trong rất biểu thị tình tới nam chính trong rất biểu thị tình tới một nhà thôi miên anh thấu Tim Bạc xóa một nhà thôi miên anh thấu Tim Bạc xóa một nhà thôi miên anh thấu Tim Bạc xóa đi ký ức của Midu trong tâm trí không đi ký ức của Midu trong tâm trí không đi ký ức của Midu trong tâm trí không lâu sau anh tỉnh lại truyền thuyết video lâu sau anh tỉnh lại truyền thuyết video lâu sau anh tỉnh lại truyền thuyết video lại tìm thấy anh và ông Nam chính vào lại tìm thấy anh và ông Nam chính vào lại tìm thấy anh và ông Nam chính vào lòng nhưng lúc này anh không còn nhớ vắt lòng nhưng lúc này anh không còn nhớ vắt lòng nhưng lúc này anh không còn nhớ vắt thì điều gì nữa thì điều gì nữa thì điều gì nữa Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai