Phim Võ Thuật Đỉnh của Chóp - Review Phim Tuyệt Đỉnh Kungfu Châu Tinh Trì

4,588,415
1,175
review phim kungfu hustle chau tinh tri Phim Võ Thuật Đỉnh của Chóp - Review Phim Tuyệt Đỉnh Kungfu Châu Tinh Trì review phim hài châu tinh trì tuyệt đỉnh kungfu tóm tắt phim hành động võ thuật tuyệt đỉnh kung fu châu tinh trì review phim kungfu hustle Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/channel/UC1M-iXnn2cRdg6erZn92cGA?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
ông vua phim xin chào các bạn chưa bao ông vua phim xin chào các bạn chưa bao ông vua phim xin chào các bạn chưa bao giờ tôi xem một bộ phim võ công mà nó đã giờ tôi xem một bộ phim võ công mà nó đã giờ tôi xem một bộ phim võ công mà nó đã mất như thế này chả khác gì tranh mất như thế này chả khác gì tranh mất như thế này chả khác gì tranh cameras phim ma trận mà lại còn được gửi cameras phim ma trận mà lại còn được gửi cameras phim ma trận mà lại còn được gửi cháy hết cả quai hàm Đó cũng là lý do mà cháy hết cả quai hàm Đó cũng là lý do mà cháy hết cả quai hàm Đó cũng là lý do mà nó đạt được doanh thu phòng vé nào cùng nó đạt được doanh thu phòng vé nào cùng nó đạt được doanh thu phòng vé nào cùng vua phim nằm xuống và thưởng thức bộ vua phim nằm xuống và thưởng thức bộ vua phim nằm xuống và thưởng thức bộ phim rất hay của Châu Tinh Trì này nhé phim rất hay của Châu Tinh Trì này nhé phim rất hay của Châu Tinh Trì này nhé câu chuyện bắt đầu Xã hội loạn lạc Trung câu chuyện bắt đầu Xã hội loạn lạc Trung câu chuyện bắt đầu Xã hội loạn lạc Trung Quốc những năm 1940 các băng đảng xã hội Quốc những năm 1940 các băng đảng xã hội Quốc những năm 1940 các băng đảng xã hội nổi lên như quất ngâm khiến cảnh sát nổi lên như quất ngâm khiến cảnh sát nổi lên như quất ngâm khiến cảnh sát cũng phải run sợ xã hội nên nếu thích cũng phải run sợ xã hội nên nếu thích cũng phải run sợ xã hội nên nếu thích thì đến chỗ sẽ đánh đập công an rồi thản thì đến chỗ sẽ đánh đập công an rồi thản thì đến chỗ sẽ đánh đập công an rồi thản nhiên rồi đi trong khi cảnh sát còn nằm nhiên rồi đi trong khi cảnh sát còn nằm nhiên rồi đi trong khi cảnh sát còn nằm dưới đau đớn Hoành tá tràng là thế nhưng dưới đau đớn Hoành tá tràng là thế nhưng dưới đau đớn Hoành tá tràng là thế nhưng hắn vẫn chưa phải là oai bởi bên ngoài hắn vẫn chưa phải là oai bởi bên ngoài hắn vẫn chưa phải là oai bởi bên ngoài còn dọn phải một thế lực khác lớn kinh còn dọn phải một thế lực khác lớn kinh còn dọn phải một thế lực khác lớn kinh hồn đó chính là Băng Đảng búa rìu mà chỉ hồn đó chính là Băng Đảng búa rìu mà chỉ hồn đó chính là Băng Đảng búa rìu mà chỉ nghe tên thôi tên đại ca Vừa nãy ra táo nghe tên thôi tên đại ca Vừa nãy ra táo nghe tên thôi tên đại ca Vừa nãy ra táo bón không thể để nổi kẻ cầm đầu tiên xâm bón không thể để nổi kẻ cầm đầu tiên xâm bón không thể để nổi kẻ cầm đầu tiên xâm vốn là kẻ độc ác Say Me chém giết lại vốn là kẻ độc ác Say Me chém giết lại vốn là kẻ độc ác Say Me chém giết lại cực kỳ nhẫn tâm để cả phụ nữ cũng không cực kỳ nhẫn tâm để cả phụ nữ cũng không cực kỳ nhẫn tâm để cả phụ nữ cũng không thoát khỏi tay hắn hắn đi đến đâu là thoát khỏi tay hắn hắn đi đến đâu là thoát khỏi tay hắn hắn đi đến đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng người dân thành gieo rắc nỗi kinh hoàng người dân thành gieo rắc nỗi kinh hoàng người dân thành phố thì lo lắng còn đám cảnh sát thì sợ phố thì lo lắng còn đám cảnh sát thì sợ phố thì lo lắng còn đám cảnh sát thì sợ sệt chỉ duy nhất có khu nhà trọ thường sệt chỉ duy nhất có khu nhà trọ thường sệt chỉ duy nhất có khu nhà trọ thường heo này là chưa bị bọn chúng quấy nhiễu heo này là chưa bị bọn chúng quấy nhiễu heo này là chưa bị bọn chúng quấy nhiễu đơn giản là vì người dân ở đây quá nghèo đơn giản là vì người dân ở đây quá nghèo đơn giản là vì người dân ở đây quá nghèo mọi người đều là những người hiền lành mọi người đều là những người hiền lành mọi người đều là những người hiền lành chăm trị cuộc sống em chẳng có cái gì để chăm trị cuộc sống em chẳng có cái gì để chăm trị cuộc sống em chẳng có cái gì để chúng đến móc luộc cả ông chủ kou trùng chúng đến móc luộc cả ông chủ kou trùng chúng đến móc luộc cả ông chủ kou trùng heo này biệt danh là Dương Quá còn bà heo này biệt danh là Dương Quá còn bà heo này biệt danh là Dương Quá còn bà sui chiêu ghê gớm biệt danh là cô cô một sui chiêu ghê gớm biệt danh là cô cô một sui chiêu ghê gớm biệt danh là cô cô một anh thanh niên này vừa gội đầu vừa đánh anh thanh niên này vừa gội đầu vừa đánh anh thanh niên này vừa gội đầu vừa đánh răng rửa đít thế mà cũng bị bà chủ các răng rửa đít thế mà cũng bị bà chủ các răng rửa đít thế mà cũng bị bà chủ các nước giữa chừng không đóng tiền nhà thì nước giữa chừng không đóng tiền nhà thì nước giữa chừng không đóng tiền nhà thì đái ra mà đánh răng lũ các người suốt đái ra mà đánh răng lũ các người suốt đái ra mà đánh răng lũ các người suốt ngày đóng tiền nhà chậm thì đừng có mà ngày đóng tiền nhà chậm thì đừng có mà ngày đóng tiền nhà chậm thì đừng có mà đòi hỏi lại còn đứng ở đây muốn mình đòi hỏi lại còn đứng ở đây muốn mình đòi hỏi lại còn đứng ở đây muốn mình không ạ Thôi đành phải mất chút nước không ạ Thôi đành phải mất chút nước không ạ Thôi đành phải mất chút nước cống lên vội nó vậy tiếp theo chúng ta cống lên vội nó vậy tiếp theo chúng ta cống lên vội nó vậy tiếp theo chúng ta có Châu Tinh Trì và anh béo xuất hiện có Châu Tinh Trì và anh béo xuất hiện có Châu Tinh Trì và anh béo xuất hiện anh xanh lúc này vốn là một kẻ bố láo bố anh xanh lúc này vốn là một kẻ bố láo bố anh xanh lúc này vốn là một kẻ bố láo bố toét lưu manh vô lại giả danh làm người toét lưu manh vô lại giả danh làm người toét lưu manh vô lại giả danh làm người của băng mũi gì để vòi tiền bảo kê người của băng mũi gì để vòi tiền bảo kê người của băng mũi gì để vòi tiền bảo kê người dân trong xóm chọn thấy vậy liền đồng dân trong xóm chọn thấy vậy liền đồng dân trong xóm chọn thấy vậy liền đồng loạt tiến đến ai không sợ băng mũi gì ta loạt tiến đến ai không sợ băng mũi gì ta loạt tiến đến ai không sợ băng mũi gì ta thì cứ xông ra vừa nói xong thì tất cả thì cứ xông ra vừa nói xong thì tất cả thì cứ xông ra vừa nói xong thì tất cả bước tới à Vậy các người thích đánh nhau bước tới à Vậy các người thích đánh nhau bước tới à Vậy các người thích đánh nhau thì bây giờ thử 1 chọn một người ta xem thì bây giờ thử 1 chọn một người ta xem thì bây giờ thử 1 chọn một người ta xem mà thím kia lại đây đánh thử sau tính ấm mà thím kia lại đây đánh thử sau tính ấm mà thím kia lại đây đánh thử sau tính ấm tôi trước đấy kết quả khiến anh vào hết tôi trước đấy kết quả khiến anh vào hết tôi trước đấy kết quả khiến anh vào hết máu mồm thôi về chỗ đi đàn bà tôi không máu mồm thôi về chỗ đi đàn bà tôi không máu mồm thôi về chỗ đi đàn bà tôi không thích ra tay sát hại anh thấy một kẻ lùn thích ra tay sát hại anh thấy một kẻ lùn thích ra tay sát hại anh thấy một kẻ lùn lập tức gọi tới đến khi hắn đứng ra thì lập tức gọi tới đến khi hắn đứng ra thì lập tức gọi tới đến khi hắn đứng ra thì ôi thôi thôi Cứ nhìn ai hiểu nhất gọi ôi thôi thôi Cứ nhìn ai hiểu nhất gọi ôi thôi thôi Cứ nhìn ai hiểu nhất gọi thì lại đúng vậy người ta xác là không thì lại đúng vậy người ta xác là không thì lại đúng vậy người ta xác là không Không ý tôi nói cậu nhóc con kia cơ thôi Không ý tôi nói cậu nhóc con kia cơ thôi Không ý tôi nói cậu nhóc con kia cơ thôi thôi hôi cả cái xóm này Không có ai xứng thôi hôi cả cái xóm này Không có ai xứng thôi hôi cả cái xóm này Không có ai xứng đáng ý của ta trả Châu Tinh Trì Đang tìm đáng ý của ta trả Châu Tinh Trì Đang tìm đáng ý của ta trả Châu Tinh Trì Đang tìm cách để giúp nuôi thì bà chủ xóm trọ lại cách để giúp nuôi thì bà chủ xóm trọ lại cách để giúp nuôi thì bà chủ xóm trọ lại tới này thì chim non mà còn đòi ra gió tới này thì chim non mà còn đòi ra gió tới này thì chim non mà còn đòi ra gió đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm ạ tao đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm ạ tao đã ngu còn thích tỏ ra nguy hiểm ạ tao đánh cho bỏ mẹ chúng mày nhá châu tinh đánh cho bỏ mẹ chúng mày nhá châu tinh đánh cho bỏ mẹ chúng mày nhá châu tinh chỉ tiêu để ta gọi người rồi anh trăm chỉ tiêu để ta gọi người rồi anh trăm chỉ tiêu để ta gọi người rồi anh trăm quả pháo Ném đi không hai quả pháo vô quả pháo Ném đi không hai quả pháo vô quả pháo Ném đi không hai quả pháo vô tình ném trúng đầu một kiểu đại ca lưỡi tình ném trúng đầu một kiểu đại ca lưỡi tình ném trúng đầu một kiểu đại ca lưỡi búa thế là anh tinh lập tức gắp lửa bỏ búa thế là anh tinh lập tức gắp lửa bỏ búa thế là anh tinh lập tức gắp lửa bỏ tay người vui hết tội cho bà chủ sóng tay người vui hết tội cho bà chủ sóng tay người vui hết tội cho bà chủ sóng tạo trùng heo em chùm lần này lành ít dữ tạo trùng heo em chùm lần này lành ít dữ tạo trùng heo em chùm lần này lành ít dữ quá nhiều Tiểu Long Nữ biết điều chạy quá nhiều Tiểu Long Nữ biết điều chạy quá nhiều Tiểu Long Nữ biết điều chạy nhanh hơn cả chó tiếc rằng anh các vẫn nhanh hơn cả chó tiếc rằng anh các vẫn nhanh hơn cả chó tiếc rằng anh các vẫn da mặt hay cước tiểu đại ca lập tức chút da mặt hay cước tiểu đại ca lập tức chút da mặt hay cước tiểu đại ca lập tức chút xíu nhưng khi trái một cái thì hắn lại xíu nhưng khi trái một cái thì hắn lại xíu nhưng khi trái một cái thì hắn lại mày thích đi xa không ai thèm nhìn mày thích đi xa không ai thèm nhìn mày thích đi xa không ai thèm nhìn Chuyện gì đã xảy ra cả lập tức chúng bắn Chuyện gì đã xảy ra cả lập tức chúng bắn Chuyện gì đã xảy ra cả lập tức chúng bắn pháo sáng mọi người trong băng tối thứ pháo sáng mọi người trong băng tối thứ pháo sáng mọi người trong băng tối thứ thì vài phút sau chúng đã kéo giấy hàng thì vài phút sau chúng đã kéo giấy hàng thì vài phút sau chúng đã kéo giấy hàng ngàn người có thể là chuẩn bị cho một ngàn người có thể là chuẩn bị cho một ngàn người có thể là chuẩn bị cho một cuộc đại thảm sát đích thân đại ca sân cuộc đại thảm sát đích thân đại ca sân cuộc đại thảm sát đích thân đại ca sân nhà mình cũng tôi chỉ đạo cũng lôi hai nhà mình cũng tôi chỉ đạo cũng lôi hai nhà mình cũng tôi chỉ đạo cũng lôi hai mẹ con ra giữa sân rồi không nói một lời mẹ con ra giữa sân rồi không nói một lời mẹ con ra giữa sân rồi không nói một lời cưới xong ướt hết hai người bây giờ hỏi cưới xong ướt hết hai người bây giờ hỏi cưới xong ướt hết hai người bây giờ hỏi thằng nào đánh em dao tâm bật ngửa rồi thằng nào đánh em dao tâm bật ngửa rồi thằng nào đánh em dao tâm bật ngửa rồi đến 3 tiếng không ai ra nhận thì hắn đến 3 tiếng không ai ra nhận thì hắn đến 3 tiếng không ai ra nhận thì hắn liền ném lựa vào hai người lúc nguy cấp liền ném lựa vào hai người lúc nguy cấp liền ném lựa vào hai người lúc nguy cấp nhất thì anh lưu Cường đứng ra nhận nhất thì anh lưu Cường đứng ra nhận nhất thì anh lưu Cường đứng ra nhận trách nhiệm lập tức đàn ông xung quanh trách nhiệm lập tức đàn ông xung quanh trách nhiệm lập tức đàn ông xung quanh gần dù lao vào với tóc nhưng bọn chúng Ừ gần dù lao vào với tóc nhưng bọn chúng Ừ gần dù lao vào với tóc nhưng bọn chúng Ừ anh chính là một cao thủ võ lâm ẩn danh anh chính là một cao thủ võ lâm ẩn danh anh chính là một cao thủ võ lâm ẩn danh với việc học chân nhanh hơn não giúp với việc học chân nhanh hơn não giúp với việc học chân nhanh hơn não giúp người chả khác vì Ronaldo ghi bàn giúp người chả khác vì Ronaldo ghi bàn giúp người chả khác vì Ronaldo ghi bàn giúp phát nào khi giày cũng giữ nguyên của phát nào khi giày cũng giữ nguyên của phát nào khi giày cũng giữ nguyên của mép nhưng do quân địch quá đông đã dùng mép nhưng do quân địch quá đông đã dùng mép nhưng do quân địch quá đông đã dùng anh vào đường cùng tuyệt vời hai chú thợ anh vào đường cùng tuyệt vời hai chú thợ anh vào đường cùng tuyệt vời hai chú thợ may tài cùng cũng ra ứng cứ với việc học may tài cùng cũng ra ứng cứ với việc học may tài cùng cũng ra ứng cứ với việc học Thiết tuyến Hồng gia quyền hai tay đeo Thiết tuyến Hồng gia quyền hai tay đeo Thiết tuyến Hồng gia quyền hai tay đeo những vòng sắt không thủ linh hoạt mà những vòng sắt không thủ linh hoạt mà những vòng sắt không thủ linh hoạt mà đấm mồm chuẩn xác thì đừng hỏi tại sao đấm mồm chuẩn xác thì đừng hỏi tại sao đấm mồm chuẩn xác thì đừng hỏi tại sao hai người cùng hợp lực với nhau quả hai người cùng hợp lực với nhau quả hai người cùng hợp lực với nhau quả nhiên lợi hại bọn chúng lập tức Vác súng nhiên lợi hại bọn chúng lập tức Vác súng nhiên lợi hại bọn chúng lập tức Vác súng ra bắn lại thương anh tình thế nguy cấp ra bắn lại thương anh tình thế nguy cấp ra bắn lại thương anh tình thế nguy cấp thì đột nhiên có một chiếc giải phóng ra thì đột nhiên có một chiếc giải phóng ra thì đột nhiên có một chiếc giải phóng ra bác chủ quán ăn cũng không chịu được lao bác chủ quán ăn cũng không chịu được lao bác chủ quán ăn cũng không chịu được lao vào tham chứng việc Học đã cầu vồng Pháp vào tham chứng việc Học đã cầu vồng Pháp vào tham chứng việc Học đã cầu vồng Pháp Quả nhiên sức mạnh kinh hồn nội lực kinh Quả nhiên sức mạnh kinh hồn nội lực kinh Quả nhiên sức mạnh kinh hồn nội lực kinh người được ép ra theo sóng của ngậy chắc người được ép ra theo sóng của ngậy chắc người được ép ra theo sóng của ngậy chắc hẳn ngày xưa có cần quan sát trong Thiếu hẳn ngày xưa có cần quan sát trong Thiếu hẳn ngày xưa có cần quan sát trong Thiếu Lâm Tự đánh người mà nhẹ nhàng nhưng Lâm Tự đánh người mà nhẹ nhàng nhưng Lâm Tự đánh người mà nhẹ nhàng nhưng giặt lá cây thì thấy khói bụi bay mình giặt lá cây thì thấy khói bụi bay mình giặt lá cây thì thấy khói bụi bay mình và các kết là toàn bộ 800 kẻ địch nằm và các kết là toàn bộ 800 kẻ địch nằm và các kết là toàn bộ 800 kẻ địch nằm sàn phía bên này Châu Tinh Trì và anh sàn phía bên này Châu Tinh Trì và anh sàn phía bên này Châu Tinh Trì và anh béo đã bị xâm mắt lại chỉ vì hai thằng béo đã bị xâm mắt lại chỉ vì hai thằng béo đã bị xâm mắt lại chỉ vì hai thằng Hoàng Băng lưỡi bố mới bị cảnh này không Hoàng Băng lưỡi bố mới bị cảnh này không Hoàng Băng lưỡi bố mới bị cảnh này không ngờ chỉ trong thời gian tích tắc Anh ngờ chỉ trong thời gian tích tắc Anh ngờ chỉ trong thời gian tích tắc Anh Vinh cũng mở khóa được bằng một cây kim Vinh cũng mở khóa được bằng một cây kim Vinh cũng mở khóa được bằng một cây kim chúng nhận ra anh có biệt tài mở khóa chúng nhận ra anh có biệt tài mở khóa chúng nhận ra anh có biệt tài mở khóa chỉ một giây cũng mở khóa cứu được anh chỉ một giây cũng mở khóa cứu được anh chỉ một giây cũng mở khóa cứu được anh béo kia rồi anh tin này xin được tham béo kia rồi anh tin này xin được tham béo kia rồi anh tin này xin được tham gia băng đảng tập nói ý là hiệp anh là gia băng đảng tập nói ý là hiệp anh là gia băng đảng tập nói ý là hiệp anh là phải viết một người tuy rằng đang là kẻ phải viết một người tuy rằng đang là kẻ phải viết một người tuy rằng đang là kẻ ăn mày đổi bại nhưng anh vẫn tin rằng ăn mày đổi bại nhưng anh vẫn tin rằng ăn mày đổi bại nhưng anh vẫn tin rằng sau này mình sẽ thành cao thủ võ lâm đó sau này mình sẽ thành cao thủ võ lâm đó sau này mình sẽ thành cao thủ võ lâm đó chính là ước mơ anh ôm ấp từ nhỏ khi đó chính là ước mơ anh ôm ấp từ nhỏ khi đó chính là ước mơ anh ôm ấp từ nhỏ khi đó một kẻ ăn mày đã dự đoán anh có tiềm một kẻ ăn mày đã dự đoán anh có tiềm một kẻ ăn mày đã dự đoán anh có tiềm năng của Kỳ Tài võ học thực chất là để năng của Kỳ Tài võ học thực chất là để năng của Kỳ Tài võ học thực chất là để hắn bán sách cho anh với giá 10 đồng Anh hắn bán sách cho anh với giá 10 đồng Anh hắn bán sách cho anh với giá 10 đồng Anh đã đặt hết lợn tiết kiệm và đưa cho hắn đã đặt hết lợn tiết kiệm và đưa cho hắn đã đặt hết lợn tiết kiệm và đưa cho hắn vì ngây thơ nên hàng ngày anh đều luyện vì ngây thơ nên hàng ngày anh đều luyện vì ngây thơ nên hàng ngày anh đều luyện tập vừa Hay lúc này anh thấy chuyện bất tập vừa Hay lúc này anh thấy chuyện bất tập vừa Hay lúc này anh thấy chuyện bất bình một tuổi trẻ trâu đang bắt nạt một bình một tuổi trẻ trâu đang bắt nạt một bình một tuổi trẻ trâu đang bắt nạt một bé gái anh giới trưởng hắn nhưng không bé gái anh giới trưởng hắn nhưng không bé gái anh giới trưởng hắn nhưng không có tác dụng còn bị tội kia chỉ được một có tác dụng còn bị tội kia chỉ được một có tác dụng còn bị tội kia chỉ được một trận rồi đáy hết lên đầu từ đó dưới này trận rồi đáy hết lên đầu từ đó dưới này trận rồi đáy hết lên đầu từ đó dưới này anh ôm hận muốn trở thành sát thủ đúng anh ôm hận muốn trở thành sát thủ đúng anh ôm hận muốn trở thành sát thủ đúng lúc này anh nhìn thấy một cô gái bán kem lúc này anh nhìn thấy một cô gái bán kem lúc này anh nhìn thấy một cô gái bán kem anh không nhận ra đây chính là cô bé anh không nhận ra đây chính là cô bé anh không nhận ra đây chính là cô bé ngày ngọ 2 tháng ăn hỏi cưới mau chóng ngày ngọ 2 tháng ăn hỏi cưới mau chóng ngày ngọ 2 tháng ăn hỏi cưới mau chóng chạy lên xe buýt cô bé bị câm nên chẳng chạy lên xe buýt cô bé bị câm nên chẳng chạy lên xe buýt cô bé bị câm nên chẳng thể gọi với theo quay về xóm Tại lúc này thể gọi với theo quay về xóm Tại lúc này thể gọi với theo quay về xóm Tại lúc này mọi người nhóm họ cứ được hai mẹ con mọi người nhóm họ cứ được hai mẹ con mọi người nhóm họ cứ được hai mẹ con khỏi cảnh chết cháy nhưng đối đầu với khỏi cảnh chết cháy nhưng đối đầu với khỏi cảnh chết cháy nhưng đối đầu với đám người kia thì chúng ta hết đường đám người kia thì chúng ta hết đường đám người kia thì chúng ta hết đường sống rồi tiểu long nữ vẫn tiếp tục không sống rồi tiểu long nữ vẫn tiếp tục không sống rồi tiểu long nữ vẫn tiếp tục không ngừng chửi với cả xóm trọ bất bình liền ngừng chửi với cả xóm trọ bất bình liền ngừng chửi với cả xóm trọ bất bình liền quay sang - sói đến đoạn này thì Và đã quay sang - sói đến đoạn này thì Và đã quay sang - sói đến đoạn này thì Và đã rất biến lắm rồi vào kocos lên một tiếng rất biến lắm rồi vào kocos lên một tiếng rất biến lắm rồi vào kocos lên một tiếng như sấm nổ trả một ai còn dám nói gì như sấm nổ trả một ai còn dám nói gì như sấm nổ trả một ai còn dám nói gì không may cho Châu Tinh Trì lúc này lại không may cho Châu Tinh Trì lúc này lại không may cho Châu Tinh Trì lúc này lại đến anh muốn phóng dao giết người Em làm đến anh muốn phóng dao giết người Em làm đến anh muốn phóng dao giết người Em làm thủ tục gia nhập bang nhưng không may thủ tục gia nhập bang nhưng không may thủ tục gia nhập bang nhưng không may lại chỉ ra sự tay bóp dái Thôi chuyện lại chỉ ra sự tay bóp dái Thôi chuyện lại chỉ ra sự tay bóp dái Thôi chuyện khó để thằng béo lo Kết cục là cục cức khó để thằng béo lo Kết cục là cục cức khó để thằng béo lo Kết cục là cục cức trôi sông Tao nghĩ là mày lên phía sau trôi sông Tao nghĩ là mày lên phía sau trôi sông Tao nghĩ là mày lên phía sau tao mà phóng nhưng kết quả cũng chẳng tao mà phóng nhưng kết quả cũng chẳng tao mà phóng nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn cán dao thì nhắn đi con lưỡi dao khá hơn cán dao thì nhắn đi con lưỡi dao khá hơn cán dao thì nhắn đi con lưỡi dao vẫn cắm lại vẫn cắm lại vẫn cắm lại gần à gần à gần à Ừ đúng lúc này bà tiểu long nữ cũng phát Ừ đúng lúc này bà tiểu long nữ cũng phát Ừ đúng lúc này bà tiểu long nữ cũng phát hiện ra hai người anh béo lập tức phát hiện ra hai người anh béo lập tức phát hiện ra hai người anh béo lập tức phát cả cái lồng rắn lên đây dọa không ngờ cả cái lồng rắn lên đây dọa không ngờ cả cái lồng rắn lên đây dọa không ngờ lại đổ hết lên đầu anh tinh quả thực lại đổ hết lên đầu anh tinh quả thực lại đổ hết lên đầu anh tinh quả thực Thằng này không khác chút đặt là mấy béo Thằng này không khác chút đặt là mấy béo Thằng này không khác chút đặt là mấy béo nói rằng viết Cháu đi rắn nó khác chạy nói rằng viết Cháu đi rắn nó khác chạy nói rằng viết Cháu đi rắn nó khác chạy anh tinh làm theo và cái kết thật không anh tinh làm theo và cái kết thật không anh tinh làm theo và cái kết thật không ngờ quả nhiên người ta bảo Chọn Bạn Mà ngờ quả nhiên người ta bảo Chọn Bạn Mà ngờ quả nhiên người ta bảo Chọn Bạn Mà Chơi Hay anh lúc này bỏ chạy thục mạng Chơi Hay anh lúc này bỏ chạy thục mạng Chơi Hay anh lúc này bỏ chạy thục mạng và chủ xóm lập tức cũng lấy hết sức gửi và chủ xóm lập tức cũng lấy hết sức gửi và chủ xóm lập tức cũng lấy hết sức gửi Theo Màn rượt đuổi quá nhanh quá nguy Theo Màn rượt đuổi quá nhanh quá nguy Theo Màn rượt đuổi quá nhanh quá nguy hiểm chạy thế này đúng là thì có trong hiểm chạy thế này đúng là thì có trong hiểm chạy thế này đúng là thì có trong tim anh Vinh còn nhìn Vương Qua do làm tim anh Vinh còn nhìn Vương Qua do làm tim anh Vinh còn nhìn Vương Qua do làm gương chiếu hậu chạy bộ mà chả kém gì gương chiếu hậu chạy bộ mà chả kém gì gương chiếu hậu chạy bộ mà chả kém gì tốc độ âm thanh bất ngờ thay gặp chướng tốc độ âm thanh bất ngờ thay gặp chướng tốc độ âm thanh bất ngờ thay gặp chướng ngại vật và tiểu long nữ bay lên phía ngại vật và tiểu long nữ bay lên phía ngại vật và tiểu long nữ bay lên phía trên cao kết quả là góc share clip rơi trên cao kết quả là góc share clip rơi trên cao kết quả là góc share clip rơi ta lạ cũng chỉ vì cái biển quảng cáo lực ta lạ cũng chỉ vì cái biển quảng cáo lực ta lạ cũng chỉ vì cái biển quảng cáo lực rửa biến dạng gương vào dịp này anh Vinh rửa biến dạng gương vào dịp này anh Vinh rửa biến dạng gương vào dịp này anh Vinh Trở Về Mái nhà quen thuộc độc tố lúc này Trở Về Mái nhà quen thuộc độc tố lúc này Trở Về Mái nhà quen thuộc độc tố lúc này cũng một phát khiến anh lên cơn được phá cũng một phát khiến anh lên cơn được phá cũng một phát khiến anh lên cơn được phá các Lưỡi Dao như bị một lực F bắn ra một các Lưỡi Dao như bị một lực F bắn ra một các Lưỡi Dao như bị một lực F bắn ra một lỗi khác phóng xuống đường khiến một xe lỗi khác phóng xuống đường khiến một xe lỗi khác phóng xuống đường khiến một xe nổ lốp hai cái mép thì nhìn như mấy và nổ lốp hai cái mép thì nhìn như mấy và nổ lốp hai cái mép thì nhìn như mấy và đi bơm môi về vỏ thùng sắt đầy rẫy những đi bơm môi về vỏ thùng sắt đầy rẫy những đi bơm môi về vỏ thùng sắt đầy rẫy những vest tay được cáng ra từ phía trong có vest tay được cáng ra từ phía trong có vest tay được cáng ra từ phía trong có lẽ nhiều chất độc mà tiềm lực của anh đã lẽ nhiều chất độc mà tiềm lực của anh đã lẽ nhiều chất độc mà tiềm lực của anh đã được giải phóng Một lát sau tỉnh lại mà được giải phóng Một lát sau tỉnh lại mà được giải phóng Một lát sau tỉnh lại mà anh không nhớ gì thì tên xâm sau khi bị anh không nhớ gì thì tên xâm sau khi bị anh không nhớ gì thì tên xâm sau khi bị thua tan tác tại xóm cho con heo hãng thua tan tác tại xóm cho con heo hãng thua tan tác tại xóm cho con heo hãng nhãn 12 dễ nhớ mọi người bây giờ đến đó nhãn 12 dễ nhớ mọi người bây giờ đến đó nhãn 12 dễ nhớ mọi người bây giờ đến đó chính là nách vào cây ATM nhưng họ nói chính là nách vào cây ATM nhưng họ nói chính là nách vào cây ATM nhưng họ nói rằng người giỏi nhất phải là lão ái hỏa rằng người giỏi nhất phải là lão ái hỏa rằng người giỏi nhất phải là lão ái hỏa Vân Tà Thần nhưng hắn đang ở viện tâm Vân Tà Thần nhưng hắn đang ở viện tâm Vân Tà Thần nhưng hắn đang ở viện tâm thần rồi không ngồi được và chủ xóm thì thần rồi không ngồi được và chủ xóm thì thần rồi không ngồi được và chủ xóm thì có cái Lọ thể xem có nên gửi ba người đi có cái Lọ thể xem có nên gửi ba người đi có cái Lọ thể xem có nên gửi ba người đi không Và kết quả là có người giờ đi đầu không Và kết quả là có người giờ đi đầu không Và kết quả là có người giờ đi đầu tiên là anh Lực Cường thấy càng ngồi tiên là anh Lực Cường thấy càng ngồi tiên là anh Lực Cường thấy càng ngồi chơi đàn bên cạnh anh chẳng đi ngồi gì chơi đàn bên cạnh anh chẳng đi ngồi gì chơi đàn bên cạnh anh chẳng đi ngồi gì cả cứ thế bước đi mà không biết rằng âm cả cứ thế bước đi mà không biết rằng âm cả cứ thế bước đi mà không biết rằng âm thanh thoát ra khiến mọi thứ bị cát bụi thanh thoát ra khiến mọi thứ bị cát bụi thanh thoát ra khiến mọi thứ bị cát bụi đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi một đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi một đến lúc nhận ra thì đã quá muộn rồi một đường khí phóng ra các nút cơ thể ông đường khí phóng ra các nút cơ thể ông đường khí phóng ra các nút cơ thể ông thực hiện mai ở nhà thì sát thủ thứ hai thực hiện mai ở nhà thì sát thủ thứ hai thực hiện mai ở nhà thì sát thủ thứ hai cũng đến thăm một trưởng đáng ra bất ngờ cũng đến thăm một trưởng đáng ra bất ngờ cũng đến thăm một trưởng đáng ra bất ngờ Rất may là chú vẫn đỡ được mong dối lòng Rất may là chú vẫn đỡ được mong dối lòng Rất may là chú vẫn đỡ được mong dối lòng chảo thấy nó là sở trường nhưng cải tiến chảo thấy nó là sở trường nhưng cải tiến chảo thấy nó là sở trường nhưng cải tiến thêm bộ móng guốc So với bản gốc nên có thêm bộ móng guốc So với bản gốc nên có thêm bộ móng guốc So với bản gốc nên có vẻ cũng lợi hay hơn đôi vai phần hai vẻ cũng lợi hay hơn đôi vai phần hai vẻ cũng lợi hay hơn đôi vai phần hai người đánh ra tới ngoài sân Thì Phát vụ người đánh ra tới ngoài sân Thì Phát vụ người đánh ra tới ngoài sân Thì Phát vụ ATM cũng đang thuê đàn rách viết vậy thì ATM cũng đang thuê đàn rách viết vậy thì ATM cũng đang thuê đàn rách viết vậy thì cần đứng bên cạnh mà thôi Khi ATM và độ cần đứng bên cạnh mà thôi Khi ATM và độ cần đứng bên cạnh mà thôi Khi ATM và độ cong gửi vào dây khác những vị trí phóng cong gửi vào dây khác những vị trí phóng cong gửi vào dây khác những vị trí phóng ra sắc lệnh cắt dứt mọi thứ xung quanh ra sắc lệnh cắt dứt mọi thứ xung quanh ra sắc lệnh cắt dứt mọi thứ xung quanh phát ngày thứ hai như một nỗi đau hóa phát ngày thứ hai như một nỗi đau hóa phát ngày thứ hai như một nỗi đau hóa tăng vòng tắt của chú Thợ may này chứ tăng vòng tắt của chú Thợ may này chứ tăng vòng tắt của chú Thợ may này chứ không ai vội nước vào cối đá lắm rồi vẫn không ai vội nước vào cối đá lắm rồi vẫn không ai vội nước vào cối đá lắm rồi vẫn không ném về phía chúng không ngờ hắn không ném về phía chúng không ngờ hắn không ném về phía chúng không ngờ hắn vậy cả tàn phá cây cối Thanh dành Bác vậy cả tàn phá cây cối Thanh dành Bác vậy cả tàn phá cây cối Thanh dành Bác dạy Cuối cùng thì chú ấy không có hình dạy Cuối cùng thì chú ấy không có hình dạy Cuối cùng thì chú ấy không có hình ảnh của chú gục ngã ba tiếp theo rằng ảnh của chú gục ngã ba tiếp theo rằng ảnh của chú gục ngã ba tiếp theo rằng chúng sẽ coi đời đúng lúc nuôi giấc thì chúng sẽ coi đời đúng lúc nuôi giấc thì chúng sẽ coi đời đúng lúc nuôi giấc thì tay cùng cầm cây giáo cứu trợ rách và tay cùng cầm cây giáo cứu trợ rách và tay cùng cầm cây giáo cứu trợ rách và Ipin lúc này hợp tác với nhau nhưng dựng Ipin lúc này hợp tác với nhau nhưng dựng Ipin lúc này hợp tác với nhau nhưng dựng lưỡi đao khi phóng tới điều vụ tài Phùng lưỡi đao khi phóng tới điều vụ tài Phùng lưỡi đao khi phóng tới điều vụ tài Phùng đánh bật giống như chú đang chơi một vài đánh bật giống như chú đang chơi một vài đánh bật giống như chú đang chơi một vài nhạc tử thần mà chỉ sai một nốt cũng sẽ nhạc tử thần mà chỉ sai một nốt cũng sẽ nhạc tử thần mà chỉ sai một nốt cũng sẽ làm mất mạng chứ quyết định lấy không làm mất mạng chứ quyết định lấy không làm mất mạng chứ quyết định lấy không làm thủ đá vào mũi vào phía trước và làm thủ đá vào mũi vào phía trước và làm thủ đá vào mũi vào phía trước và mình theo sau Tưởng chúng lần này sẽ hạ mình theo sau Tưởng chúng lần này sẽ hạ mình theo sau Tưởng chúng lần này sẽ hạ được chúng nhưng như vậy là vẫn chưa đủ được chúng nhưng như vậy là vẫn chưa đủ được chúng nhưng như vậy là vẫn chưa đủ nội công của hai tác phụ họa thì cao nội công của hai tác phụ họa thì cao nội công của hai tác phụ họa thì cao thâm đến lúc trên người dường như chúng thâm đến lúc trên người dường như chúng thâm đến lúc trên người dường như chúng đã không còn sức lực nào nữa tát chủ đã không còn sức lực nào nữa tát chủ đã không còn sức lực nào nữa tát chủ nhân cơ hội Kết Liễu thì chú thợ may nhỉ nhân cơ hội Kết Liễu thì chú thợ may nhỉ nhân cơ hội Kết Liễu thì chú thợ may nhỉ ra đỡ cho ghi âm thanh chói tai khiến và ra đỡ cho ghi âm thanh chói tai khiến và ra đỡ cho ghi âm thanh chói tai khiến và chủ xóm trọ bực tức đúng lúc trúng giải chủ xóm trọ bực tức đúng lúc trúng giải chủ xóm trọ bực tức đúng lúc trúng giải thoát kết liễu thì một tiếng hét vang thoát kết liễu thì một tiếng hét vang thoát kết liễu thì một tiếng hét vang lên đám nhau khi bay đi vào dây đàn lên đám nhau khi bay đi vào dây đàn lên đám nhau khi bay đi vào dây đàn xuống đất hai sát thủ Chả hiểu chuyện gì xuống đất hai sát thủ Chả hiểu chuyện gì xuống đất hai sát thủ Chả hiểu chuyện gì mà Dương Quá bám vỏ voi lúc nào cũng mà Dương Quá bám vỏ voi lúc nào cũng mà Dương Quá bám vỏ voi lúc nào cũng không biết hai thằng lập tức đánh nhưng không biết hai thằng lập tức đánh nhưng không biết hai thằng lập tức đánh nhưng Dương Quá dùng Thái Cực Quyền chống đỡ Dương Quá dùng Thái Cực Quyền chống đỡ Dương Quá dùng Thái Cực Quyền chống đỡ mượn lực mà chả được cảm giác như anh mượn lực mà chả được cảm giác như anh mượn lực mà chả được cảm giác như anh đang chơi đùa với hai vẽ trẻ con vậy và đang chơi đùa với hai vẽ trẻ con vậy và đang chơi đùa với hai vẽ trẻ con vậy và chủ sóng mang hai chú vào nhà chú thợ chủ sóng mang hai chú vào nhà chú thợ chủ sóng mang hai chú vào nhà chú thợ may thương nặng nên cũng đã chết trong may thương nặng nên cũng đã chết trong may thương nặng nên cũng đã chết trong khi này bên ngoài hai sát thủ cũng đã bị khi này bên ngoài hai sát thủ cũng đã bị khi này bên ngoài hai sát thủ cũng đã bị ném visa chúng mau chóng nối lại dây đàn ném visa chúng mau chóng nối lại dây đàn ném visa chúng mau chóng nối lại dây đàn để phản công bằng tất cả những gì mình để phản công bằng tất cả những gì mình để phản công bằng tất cả những gì mình để tạo ra những Lưỡi Dao Tử Thần tiểu để tạo ra những Lưỡi Dao Tử Thần tiểu để tạo ra những Lưỡi Dao Tử Thần tiểu long nữ lúc này vẫn không dừng Sư Tử long nữ lúc này vẫn không dừng Sư Tử long nữ lúc này vẫn không dừng Sư Tử Hống chiến giữ khi tam giác bị gió cuốn Hống chiến giữ khi tam giác bị gió cuốn Hống chiến giữ khi tam giác bị gió cuốn đi hai sát thủ cũng trở thành tàn phế đi hai sát thủ cũng trở thành tàn phế đi hai sát thủ cũng trở thành tàn phế tâm và quản lý đang ngồi trên xe nhưng tâm và quản lý đang ngồi trên xe nhưng tâm và quản lý đang ngồi trên xe nhưng không kịp chạy đã bị ông bà chủ xóm lên không kịp chạy đã bị ông bà chủ xóm lên không kịp chạy đã bị ông bà chủ xóm lên xe ngồi cùng dọa cho một trận sợ vãi cả xe ngồi cùng dọa cho một trận sợ vãi cả xe ngồi cùng dọa cho một trận sợ vãi cả đái đi được một đoạn rồi vẫn còn run cầm đái đi được một đoạn rồi vẫn còn run cầm đái đi được một đoạn rồi vẫn còn run cầm + châm lửa cho đại ca không nổi tiếng + châm lửa cho đại ca không nổi tiếng + châm lửa cho đại ca không nổi tiếng thấy cả đầu lại còn lấy rượu dập lửa nó thấy cả đầu lại còn lấy rượu dập lửa nó thấy cả đầu lại còn lấy rượu dập lửa nó mới khốn nạn vì sự an toàn của mọi người mới khốn nạn vì sự an toàn của mọi người mới khốn nạn vì sự an toàn của mọi người ông bà chủ xóm cầu xin mọi người tạm ông bà chủ xóm cầu xin mọi người tạm ông bà chủ xóm cầu xin mọi người tạm thời rời khỏi quay lại phía sau sinh chị thời rời khỏi quay lại phía sau sinh chị thời rời khỏi quay lại phía sau sinh chị cùng anh bạn Tại sao chúng ta lại nhát cùng anh bạn Tại sao chúng ta lại nhát cùng anh bạn Tại sao chúng ta lại nhát gan đến mức thế này anh tinh thể phải gan đến mức thế này anh tinh thể phải gan đến mức thế này anh tinh thể phải quyết tâm độc ác một lần mới được anh quyết tâm độc ác một lần mới được anh quyết tâm độc ác một lần mới được anh can đảm xông ra khớp tiền của cô gái bán can đảm xông ra khớp tiền của cô gái bán can đảm xông ra khớp tiền của cô gái bán kem nhưng kết cục cũng chỉ có vài đồng kem nhưng kết cục cũng chỉ có vài đồng kem nhưng kết cục cũng chỉ có vài đồng bạc là cô gái không gian khử chỉ nói bạc là cô gái không gian khử chỉ nói bạc là cô gái không gian khử chỉ nói rằng em chính là cô bé ngày xưa anh cứu rằng em chính là cô bé ngày xưa anh cứu rằng em chính là cô bé ngày xưa anh cứu cái kẹo mút cầu vồng là thứ cô vẫn giữ cái kẹo mút cầu vồng là thứ cô vẫn giữ cái kẹo mút cầu vồng là thứ cô vẫn giữ cho tôi dạy hôm nay anh sợ mình sẽ buồn cho tôi dạy hôm nay anh sợ mình sẽ buồn cho tôi dạy hôm nay anh sợ mình sẽ buồn lòng Huyền được cái kẹo vỡ rồi bỏ chạy lòng Huyền được cái kẹo vỡ rồi bỏ chạy lòng Huyền được cái kẹo vỡ rồi bỏ chạy Tôi chỉ muốn độc ác một lần thôi Tại sao Tôi chỉ muốn độc ác một lần thôi Tại sao Tôi chỉ muốn độc ác một lần thôi Tại sao ông trời không cho tôi thỏa mãn cơ chứ ông trời không cho tôi thỏa mãn cơ chứ ông trời không cho tôi thỏa mãn cơ chứ vừa Hay lúc này Băng múa rìu cũng cho vừa Hay lúc này Băng múa rìu cũng cho vừa Hay lúc này Băng múa rìu cũng cho người tới đưa anh về chủ sở họ đã chấp người tới đưa anh về chủ sở họ đã chấp người tới đưa anh về chủ sở họ đã chấp nhận thay làm thành viên của băng mũi nhận thay làm thành viên của băng mũi nhận thay làm thành viên của băng mũi dìu anh tham gia cho anh một nhiệm vụ dìu anh tham gia cho anh một nhiệm vụ dìu anh tham gia cho anh một nhiệm vụ đầu tiên đó chính là đến nhà ra áo khoác đầu tiên đó chính là đến nhà ra áo khoác đầu tiên đó chính là đến nhà ra áo khoác hỏa Vân theo đúng bản đồ Anh vào tới căn hỏa Vân theo đúng bản đồ Anh vào tới căn hỏa Vân theo đúng bản đồ Anh vào tới căn phòng cuối cùng tự dưng anh cảm nhận phòng cuối cùng tự dưng anh cảm nhận phòng cuối cùng tự dưng anh cảm nhận được mở cánh cửa này máu sẽ chảy thành được mở cánh cửa này máu sẽ chảy thành được mở cánh cửa này máu sẽ chảy thành sông Nhưng cái Sĩ Diện Nó bắt anh phải sông Nhưng cái Sĩ Diện Nó bắt anh phải sông Nhưng cái Sĩ Diện Nó bắt anh phải hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng mở khóa được hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng mở khóa được hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng mở khóa được triển khai nhanh chóng bắt gặp lão quái triển khai nhanh chóng bắt gặp lão quái triển khai nhanh chóng bắt gặp lão quái Đang rặn ỉa thành công người được lão về Đang rặn ỉa thành công người được lão về Đang rặn ỉa thành công người được lão về tổng đàn thù của Tâm Tiểu Đại ca nói cho tổng đàn thù của Tâm Tiểu Đại ca nói cho tổng đàn thù của Tâm Tiểu Đại ca nói cho tôi xin cái giá để giết 2 người nhưng tôi xin cái giá để giết 2 người nhưng tôi xin cái giá để giết 2 người nhưng vấn đề của lão quái không phải là tiền vấn đề của lão quái không phải là tiền vấn đề của lão quái không phải là tiền cả đời này hắn chỉ mong được gặp một đối cả đời này hắn chỉ mong được gặp một đối cả đời này hắn chỉ mong được gặp một đối thủ mạnh anh Sâm lão quái không giống thủ mạnh anh Sâm lão quái không giống thủ mạnh anh Sâm lão quái không giống rau củ nên mắt sâu tinh thì phải ra đòn rau củ nên mắt sâu tinh thì phải ra đòn rau củ nên mắt sâu tinh thì phải ra đòn để ép ông Bộc Phát khả năng anh tan nát để ép ông Bộc Phát khả năng anh tan nát để ép ông Bộc Phát khả năng anh tan nát gan chạm vừa bỏ chạy thanh niên khác với gan chạm vừa bỏ chạy thanh niên khác với gan chạm vừa bỏ chạy thanh niên khác với chúng ra dọn Huyền bị lão quái khớp mất chúng ra dọn Huyền bị lão quái khớp mất chúng ra dọn Huyền bị lão quái khớp mất thôi để tao cho chúng mày xem thế nào là thôi để tao cho chúng mày xem thế nào là thôi để tao cho chúng mày xem thế nào là cao thủ thực sự viên đạn bắn ra bị cải cao thủ thực sự viên đạn bắn ra bị cải cao thủ thực sự viên đạn bắn ra bị cải gọn trong hai ngón tay võ công trên gọn trong hai ngón tay võ công trên gọn trong hai ngón tay võ công trên thiên hạ chưa ai dám sáng Cả bang lập thiên hạ chưa ai dám sáng Cả bang lập thiên hạ chưa ai dám sáng Cả bang lập tức kính chào lão quái dễ nhất là thần tức kính chào lão quái dễ nhất là thần tức kính chào lão quái dễ nhất là thần Nhưng lúc này được nhiên hắn quay ra đạp Nhưng lúc này được nhiên hắn quay ra đạp Nhưng lúc này được nhiên hắn quay ra đạp chân của phát triển Tường Hóa ra bên chân của phát triển Tường Hóa ra bên chân của phát triển Tường Hóa ra bên ngoài Dương Quá và cô Cô đang chơi xì tố ngoài Dương Quá và cô Cô đang chơi xì tố ngoài Dương Quá và cô Cô đang chơi xì tố hai người biết không phải đối thủ của hai người biết không phải đối thủ của hai người biết không phải đối thủ của hắn nên thêm khác rút lui nhưng lão quái hắn nên thêm khác rút lui nhưng lão quái hắn nên thêm khác rút lui nhưng lão quái đã nhiều năm chưa gặp cao thủ nên không đã nhiều năm chưa gặp cao thủ nên không đã nhiều năm chưa gặp cao thủ nên không đánh e rằng không xong vậy màn Sao đọc đánh e rằng không xong vậy màn Sao đọc đánh e rằng không xong vậy màn Sao đọc của các cao thủ đệ nhất bắt đầu hai của các cao thủ đệ nhất bắt đầu hai của các cao thủ đệ nhất bắt đầu hai người cứ mạnh tay hết cỡ đi chưa thấm ở người cứ mạnh tay hết cỡ đi chưa thấm ở người cứ mạnh tay hết cỡ đi chưa thấm ở tốc độ của lão quái đã vượt trên tốc độ tốc độ của lão quái đã vượt trên tốc độ tốc độ của lão quái đã vượt trên tốc độ của đạn bắn hai cao thủ quy đứng đầu võ của đạn bắn hai cao thủ quy đứng đầu võ của đạn bắn hai cao thủ quy đứng đầu võ lâm cũng chả là gì cảnh giới Thái Cực lâm cũng chả là gì cảnh giới Thái Cực lâm cũng chả là gì cảnh giới Thái Cực Quyền đỉnh cao cũng chưa thể so bì kịp Quyền đỉnh cao cũng chưa thể so bì kịp Quyền đỉnh cao cũng chưa thể so bì kịp tiểu long nữ lấy hết sức vẫn công bộ tiểu long nữ lấy hết sức vẫn công bộ tiểu long nữ lấy hết sức vẫn công bộ phát chưa thức Sư Tử Hống mọi thứ bay phát chưa thức Sư Tử Hống mọi thứ bay phát chưa thức Sư Tử Hống mọi thứ bay tung bướm nhưng lão quái chưa hề hấn gì tung bướm nhưng lão quái chưa hề hấn gì tung bướm nhưng lão quái chưa hề hấn gì võ công hắn gửi như trên cơ hai người võ công hắn gửi như trên cơ hai người võ công hắn gửi như trên cơ hai người này nhiều vật hút mốt đánh cho hai người này nhiều vật hút mốt đánh cho hai người này nhiều vật hút mốt đánh cho hai người gần như không còn đường thở tiểu long nữ gần như không còn đường thở tiểu long nữ gần như không còn đường thở tiểu long nữ muốn phá cái đít chuông để tạo thành cái muốn phá cái đít chuông để tạo thành cái muốn phá cái đít chuông để tạo thành cái loa phóng đại hoặc cho bị đánh cũng phải loa phóng đại hoặc cho bị đánh cũng phải loa phóng đại hoặc cho bị đánh cũng phải cố gắng vì đây là cơ hội cuối cùng rất cố gắng vì đây là cơ hội cuối cùng rất cố gắng vì đây là cơ hội cuối cùng rất may cuối cùng cũng được dùng được cái may cuối cùng cũng được dùng được cái may cuối cùng cũng được dùng được cái đít vừa Hay lúc này cơ hội lại đến và đít vừa Hay lúc này cơ hội lại đến và đít vừa Hay lúc này cơ hội lại đến và hít một hơi từ đến nhiều ngược lên thêm hít một hơi từ đến nhiều ngược lên thêm hít một hơi từ đến nhiều ngược lên thêm rồi dồn toàn bộ âm khí Mộc Phát qua cái rồi dồn toàn bộ âm khí Mộc Phát qua cái rồi dồn toàn bộ âm khí Mộc Phát qua cái trung tính âm hưởng tăng lên nhiều lần trung tính âm hưởng tăng lên nhiều lần trung tính âm hưởng tăng lên nhiều lần hút chắc Tốn khoảng đi mọi thứ như một hút chắc Tốn khoảng đi mọi thứ như một hút chắc Tốn khoảng đi mọi thứ như một cùng phong siêu cấp lão quái thực sự cùng phong siêu cấp lão quái thực sự cùng phong siêu cấp lão quái thực sự không còn đứng dậy nổi khi hai người không còn đứng dậy nổi khi hai người không còn đứng dậy nổi khi hai người định ra đoàn kết Nỗ thì hắn sinh tha định ra đoàn kết Nỗ thì hắn sinh tha định ra đoàn kết Nỗ thì hắn sinh tha Nhưng thực tế là để hắn giúp ám khí ra Nhưng thực tế là để hắn giúp ám khí ra Nhưng thực tế là để hắn giúp ám khí ra chơi trò bẩn thỉu 2 người bị đâm vào chơi trò bẩn thỉu 2 người bị đâm vào chơi trò bẩn thỉu 2 người bị đâm vào bụng nhưng cùng hợp lực để khóa đoàn hắn bụng nhưng cùng hợp lực để khóa đoàn hắn bụng nhưng cùng hợp lực để khóa đoàn hắn lại cả ba người lúc này đều không thể lại cả ba người lúc này đều không thể lại cả ba người lúc này đều không thể nhúc nhích tâm ra lệnh cho Châu Tinh chỉ nhúc nhích tâm ra lệnh cho Châu Tinh chỉ nhúc nhích tâm ra lệnh cho Châu Tinh chỉ biết hai người kia nhưng mà tại hắn với biết hai người kia nhưng mà tại hắn với biết hai người kia nhưng mà tại hắn với dụng nhiều quá dụng với đã cái à làm dụng nhiều quá dụng với đã cái à làm dụng nhiều quá dụng với đã cái à làm thì không làm lại cứ thích được với đã thì không làm lại cứ thích được với đã thì không làm lại cứ thích được với đã anh gái hết sức bình ở đầu lão trọc anh gái hết sức bình ở đầu lão trọc anh gái hết sức bình ở đầu lão trọc khiến hắn lên cơn sùi màu thoát khỏi kỳ khiến hắn lên cơn sùi màu thoát khỏi kỳ khiến hắn lên cơn sùi màu thoát khỏi kỳ gặp hai người đấm cho Châu Tinh Trì một gặp hai người đấm cho Châu Tinh Trì một gặp hai người đấm cho Châu Tinh Trì một quả giữa ngực thùng áo ra sau Nạp thêm quả giữa ngực thùng áo ra sau Nạp thêm quả giữa ngực thùng áo ra sau Nạp thêm tranh của cái hướng xuống mặt đất ấm tranh của cái hướng xuống mặt đất ấm tranh của cái hướng xuống mặt đất ấm thêm một quả rõ hết sàn nhà Thế mà anh thêm một quả rõ hết sàn nhà Thế mà anh thêm một quả rõ hết sàn nhà Thế mà anh vẫn thường dạy gõ hắn thêm được một cái vẫn thường dạy gõ hắn thêm được một cái vẫn thường dạy gõ hắn thêm được một cái nhưng hắn quay đi quay lại thì hai người nhưng hắn quay đi quay lại thì hai người nhưng hắn quay đi quay lại thì hai người đã lấy được sắc Châu Tinh Trì sẽ mất đã lấy được sắc Châu Tinh Trì sẽ mất đã lấy được sắc Châu Tinh Trì sẽ mất tiêu anh Sâm ngứa mồm lại ngày khán giả tiêu anh Sâm ngứa mồm lại ngày khán giả tiêu anh Sâm ngứa mồm lại ngày khán giả vào một cái đầu xoay 36 vòng giờ dạng sẽ vào một cái đầu xoay 36 vòng giờ dạng sẽ vào một cái đầu xoay 36 vòng giờ dạng sẽ đuổi cùng diệt tận hai người đưa xác anh đuổi cùng diệt tận hai người đưa xác anh đuổi cùng diệt tận hai người đưa xác anh tinh chạy tới một ngôi miếu hoang họ tinh chạy tới một ngôi miếu hoang họ tinh chạy tới một ngôi miếu hoang họ nhận ra anh tinh vẫn còn thoi thóp ngày nhận ra anh tinh vẫn còn thoi thóp ngày nhận ra anh tinh vẫn còn thoi thóp ngày hôm sau lão quái được gửi tới xóm trọ hôm sau lão quái được gửi tới xóm trọ hôm sau lão quái được gửi tới xóm trọ bên trong hai người cũng đã bó bột nấu bên trong hai người cũng đã bó bột nấu bên trong hai người cũng đã bó bột nấu thuốc đắp cho Châu Tinh Trì chỉ thích thuốc đắp cho Châu Tinh Trì chỉ thích thuốc đắp cho Châu Tinh Trì chỉ thích như cậu ta đúng là nghìn năm có một đột như cậu ta đúng là nghìn năm có một đột như cậu ta đúng là nghìn năm có một đột nhiên cái kén bỗng chốc động đậy phía nhiên cái kén bỗng chốc động đậy phía nhiên cái kén bỗng chốc động đậy phía ngoài băng đảng múa diều cũng òa âm vào ngoài băng đảng múa diều cũng òa âm vào ngoài băng đảng múa diều cũng òa âm vào nhưng bên trong chỉ còn lại những mảnh nhưng bên trong chỉ còn lại những mảnh nhưng bên trong chỉ còn lại những mảnh vải rách thì ra Anh Vinh đã hồi phục vải rách thì ra Anh Vinh đã hồi phục vải rách thì ra Anh Vinh đã hồi phục hoàn toàn hai người cứ yên tâm mà nằm hoàn toàn hai người cứ yên tâm mà nằm hoàn toàn hai người cứ yên tâm mà nằm nghỉ bởi đòn đánh của lão quái đã vô nghỉ bởi đòn đánh của lão quái đã vô nghỉ bởi đòn đánh của lão quái đã vô tình đả thông kinh mạch của anh tinh quả tình đả thông kinh mạch của anh tinh quả tình đả thông kinh mạch của anh tinh quả nhiên Đúng là một thiên tài võ học phía nhiên Đúng là một thiên tài võ học phía nhiên Đúng là một thiên tài võ học phía bên ngoài đám người cũng bắt đầu xông bên ngoài đám người cũng bắt đầu xông bên ngoài đám người cũng bắt đầu xông tới tiếc rằng giờ đây anh đã là một siêu tới tiếc rằng giờ đây anh đã là một siêu tới tiếc rằng giờ đây anh đã là một siêu cao thủ thời gian thì ảnh hưởng như gió cao thủ thời gian thì ảnh hưởng như gió cao thủ thời gian thì ảnh hưởng như gió nhưng động khi đối thủ ra đòn cảm dám nhưng động khi đối thủ ra đòn cảm dám nhưng động khi đối thủ ra đòn cảm dám xông lên anh thì cần dám ngón chân là xông lên anh thì cần dám ngón chân là xông lên anh thì cần dám ngón chân là được chưa bao giờ xem ở không mà nó ra được chưa bao giờ xem ở không mà nó ra được chưa bao giờ xem ở không mà nó ra mắt như này chả khác gì trên canam sở mắt như này chả khác gì trên canam sở mắt như này chả khác gì trên canam sở phim ma trận nhưng mình xem vẫn rất chi phim ma trận nhưng mình xem vẫn rất chi phim ma trận nhưng mình xem vẫn rất chi là đã con ngươi một ngồi sau cũng khiến là đã con ngươi một ngồi sau cũng khiến là đã con ngươi một ngồi sau cũng khiến đàn em ngủ hết chỉ còn anh chút lão quái đàn em ngủ hết chỉ còn anh chút lão quái đàn em ngủ hết chỉ còn anh chút lão quái và thần lão hoá cho anh đánh thức bot và thần lão hoá cho anh đánh thức bot và thần lão hoá cho anh đánh thức bot yêu trưởng ngực có mạnh hơn hẳn Nhưng có yêu trưởng ngực có mạnh hơn hẳn Nhưng có yêu trưởng ngực có mạnh hơn hẳn Nhưng có phải lão vẫn chịu được hắn bắt đầu phản phải lão vẫn chịu được hắn bắt đầu phản phải lão vẫn chịu được hắn bắt đầu phản công đánh nhanh giới mặc trên người công đánh nhanh giới mặc trên người công đánh nhanh giới mặc trên người nhưng không lời lãi thua ở cái chưa dẫn nhưng không lời lãi thua ở cái chưa dẫn nhưng không lời lãi thua ở cái chưa dẫn nát bàn chân nên mới bị ăn 1 củ hành nát bàn chân nên mới bị ăn 1 củ hành nát bàn chân nên mới bị ăn 1 củ hành nặng tới một yến đến nước này lão đành nặng tới một yến đến nước này lão đành nặng tới một yến đến nước này lão đành dùng đến các mô công chân đạp mạnh lao dùng đến các mô công chân đạp mạnh lao dùng đến các mô công chân đạp mạnh lao đổ phóng tới một phút ăn chênh bay xuyên đổ phóng tới một phút ăn chênh bay xuyên đổ phóng tới một phút ăn chênh bay xuyên qua mấy bức tượng các cô công là chiêu qua mấy bức tượng các cô công là chiêu qua mấy bức tượng các cô công là chiêu thức cải tiến của Tây Độc Âu Dương Phong thức cải tiến của Tây Độc Âu Dương Phong thức cải tiến của Tây Độc Âu Dương Phong Bây giờ đã quái đã tăng nó lên thêm vài Bây giờ đã quái đã tăng nó lên thêm vài Bây giờ đã quái đã tăng nó lên thêm vài góc độ bất ngờ thay hắn đã ở bên dưới góc độ bất ngờ thay hắn đã ở bên dưới góc độ bất ngờ thay hắn đã ở bên dưới một cũng nhảy guốc vào bụng khiến anh một cũng nhảy guốc vào bụng khiến anh một cũng nhảy guốc vào bụng khiến anh Vinh bắn lên tận trời xanh Anh quay Vinh bắn lên tận trời xanh Anh quay Vinh bắn lên tận trời xanh Anh quay người đặt chân lên chú đại bàng cả cơ người đặt chân lên chú đại bàng cả cơ người đặt chân lên chú đại bàng cả cơ thể nhẹ như sợi tóc thật nhìn thấy đám thể nhẹ như sợi tóc thật nhìn thấy đám thể nhẹ như sợi tóc thật nhìn thấy đám mây Phật Tổ Anh Nhớ Đến Như Lai Thần mây Phật Tổ Anh Nhớ Đến Như Lai Thần mây Phật Tổ Anh Nhớ Đến Như Lai Thần Chưởng đã đọc khi xưa rồi lao xuống như Chưởng đã đọc khi xưa rồi lao xuống như Chưởng đã đọc khi xưa rồi lao xuống như một thiên thạch lão quái bị khí ép không một thiên thạch lão quái bị khí ép không một thiên thạch lão quái bị khí ép không đứng nổi lên tiếp tục mình anh tan rã đứng nổi lên tiếp tục mình anh tan rã đứng nổi lên tiếp tục mình anh tan rã trong một Trưởng trạm mặt đất ngõ xuống trong một Trưởng trạm mặt đất ngõ xuống trong một Trưởng trạm mặt đất ngõ xuống Bàn Tay Phật Tổ Như Lai bất ngờ lão quái Bàn Tay Phật Tổ Như Lai bất ngờ lão quái Bàn Tay Phật Tổ Như Lai bất ngờ lão quái cầm ám khí xông lên nhưng anh danh chỉ cầm ám khí xông lên nhưng anh danh chỉ cầm ám khí xông lên nhưng anh danh chỉ đánh dọa cho một trưởng cả vào nhà thủng đánh dọa cho một trưởng cả vào nhà thủng đánh dọa cho một trưởng cả vào nhà thủng một lỗ cử Ý anh muốn dùng cái tâm mà thu một lỗ cử Ý anh muốn dùng cái tâm mà thu một lỗ cử Ý anh muốn dùng cái tâm mà thu phục kẻ ác võ công của mày là cái quái phục kẻ ác võ công của mày là cái quái phục kẻ ác võ công của mày là cái quái gì nếu muốn học từ sẽ dạy cho ông lão ái gì nếu muốn học từ sẽ dạy cho ông lão ái gì nếu muốn học từ sẽ dạy cho ông lão ái Hiền Chấp nhận máy anh làm sư phụ cuối Hiền Chấp nhận máy anh làm sư phụ cuối Hiền Chấp nhận máy anh làm sư phụ cuối kỳ nhông ăn mày khi xưa lại xuất hiện Đã kỳ nhông ăn mày khi xưa lại xuất hiện Đã kỳ nhông ăn mày khi xưa lại xuất hiện Đã chào bán bí kíp võ công cho một cậu bé chào bán bí kíp võ công cho một cậu bé chào bán bí kíp võ công cho một cậu bé thò lò mũi xanh nhưng lần này số lượng thò lò mũi xanh nhưng lần này số lượng thò lò mũi xanh nhưng lần này số lượng còn nhiều hơn gấp bội Cảm ơn các bạn đã còn nhiều hơn gấp bội Cảm ơn các bạn đã còn nhiều hơn gấp bội Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ phim Xin chào và hẹn gặp lại xem hết bộ phim Xin chào và hẹn gặp lại xem hết bộ phim Xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thấy cao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thấy cao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thấy cao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2