Phim Hành Động Cực Đỉnh 1 thời - review phim Ông Bà Smith

2,115,126
487
review Phim Hành Động Cực Đỉnh 1 thời - review phim Ông Bà Smith. review phim hành động cực hay Ông Bà Smith. review phim Mr. & Mrs. Smith (2005). tóm tắt phim hay Mr and Mrs Smith. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/channel/UC1M-iXnn2cRdg6erZn92cGA?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimhanhdong
á hậu quả khi xem thường bạn gái là gì á hậu quả khi xem thường bạn gái là gì á hậu quả khi xem thường bạn gái là gì đôi tình nhân chơi trò bắn súng nhận quà đôi tình nhân chơi trò bắn súng nhận quà đôi tình nhân chơi trò bắn súng nhận quà cô gái từ trước buồn thay phát xuống này cô gái từ trước buồn thay phát xuống này cô gái từ trước buồn thay phát xuống này không chúng đã đến lượt chẳng thấy anh không chúng đã đến lượt chẳng thấy anh không chúng đã đến lượt chẳng thấy anh ta chỉ bắn bừa vài phát phát nào trúng ta chỉ bắn bừa vài phát phát nào trúng ta chỉ bắn bừa vài phát phát nào trúng phát nấy anh còn không quên quên hoàng phát nấy anh còn không quên quên hoàng phát nấy anh còn không quên quên hoàng với người yêu mình vui Chửi cái trò này với người yêu mình vui Chửi cái trò này với người yêu mình vui Chửi cái trò này có vai là cứ hết đấy mà nghe vậy thì cô có vai là cứ hết đấy mà nghe vậy thì cô có vai là cứ hết đấy mà nghe vậy thì cô gái không chịu nổi nữa nhau thì cùng gái không chịu nổi nữa nhau thì cùng gái không chịu nổi nữa nhau thì cùng chơi trên một vòng không ngờ cách dùng chơi trên một vòng không ngờ cách dùng chơi trên một vòng không ngờ cách dùng súng Còn mạnh hơn cả rôn anh chàng Nhìn súng Còn mạnh hơn cả rôn anh chàng Nhìn súng Còn mạnh hơn cả rôn anh chàng Nhìn xong thì ngơ ra luôn nên cũng không vui xong thì ngơ ra luôn nên cũng không vui xong thì ngơ ra luôn nên cũng không vui nói với anh có hay là chúng hết ấy mà nói với anh có hay là chúng hết ấy mà nói với anh có hay là chúng hết ấy mà câu chuyện phải bắt đầu từ vài ngày câu chuyện phải bắt đầu từ vài ngày câu chuyện phải bắt đầu từ vài ngày trước khi đó trong khách sạn xảy ra một trước khi đó trong khách sạn xảy ra một trước khi đó trong khách sạn xảy ra một vụ án mạng nên hoang mang chị ra ngoài vụ án mạng nên hoang mang chị ra ngoài vụ án mạng nên hoang mang chị ra ngoài theo cho cô là vài đồng chí cảnh sát Cô theo cho cô là vài đồng chí cảnh sát Cô theo cho cô là vài đồng chí cảnh sát Cô đang định vào ám khi giấu trong quần đang định vào ám khi giấu trong quần đang định vào ám khi giấu trong quần chui ra thì đột nhiên thấy một anh chàng chui ra thì đột nhiên thấy một anh chàng chui ra thì đột nhiên thấy một anh chàng đẹp trai đến đối diện dân liền thay đổi đẹp trai đến đối diện dân liền thay đổi đẹp trai đến đối diện dân liền thay đổi ngay suy nghĩ của mình đi thẳng về phía ngay suy nghĩ của mình đi thẳng về phía ngay suy nghĩ của mình đi thẳng về phía anh chàng đẹp trai đó ai ngờ hai người anh chàng đẹp trai đó ai ngờ hai người anh chàng đẹp trai đó ai ngờ hai người thương tâm tương hợp anh cũng giấu khẩu thương tâm tương hợp anh cũng giấu khẩu thương tâm tương hợp anh cũng giấu khẩu súng sao viết của mình đi vòng tay qua súng sao viết của mình đi vòng tay qua súng sao viết của mình đi vòng tay qua vai của cô gái đóng giả làm đôi tình vai của cô gái đóng giả làm đôi tình vai của cô gái đóng giả làm đôi tình nhân nhờ vậy ung dung thoát khỏi hiện nhân nhờ vậy ung dung thoát khỏi hiện nhân nhờ vậy ung dung thoát khỏi hiện trường án mạng Đây là lần đầu gặp mặt trường án mạng Đây là lần đầu gặp mặt trường án mạng Đây là lần đầu gặp mặt rất vui được làm quen với anh hai người rất vui được làm quen với anh hai người rất vui được làm quen với anh hai người nhanh chóng rơi vào trò chơi chim bướm nhanh chóng rơi vào trò chơi chim bướm nhanh chóng rơi vào trò chơi chim bướm cùng nhau đi ăn tối nhà hàng rồi Cứ cuối cùng nhau đi ăn tối nhà hàng rồi Cứ cuối cùng nhau đi ăn tối nhà hàng rồi Cứ cuối tuần lại đi chơi với nhau Hai người vừa tuần lại đi chơi với nhau Hai người vừa tuần lại đi chơi với nhau Hai người vừa mới quen nhau được hai tháng do tí cả mới quen nhau được hai tháng do tí cả mới quen nhau được hai tháng do tí cả mọi thứ vừa khít lên nhanh chóng quyết mọi thứ vừa khít lên nhanh chóng quyết mọi thứ vừa khít lên nhanh chóng quyết định kết hôn Nhưng đám bạn khốn nạn đều định kết hôn Nhưng đám bạn khốn nạn đều định kết hôn Nhưng đám bạn khốn nạn đều cho rằng Cặp đôi này nhất định không cho rằng Cặp đôi này nhất định không cho rằng Cặp đôi này nhất định không được nổi 6 tháng ai ngờ được ấy thế mà được nổi 6 tháng ai ngờ được ấy thế mà được nổi 6 tháng ai ngờ được ấy thế mà đã 6 năm trôi qua chỉ là không ai trong đã 6 năm trôi qua chỉ là không ai trong đã 6 năm trôi qua chỉ là không ai trong họ Tiết lộ với đối phương thân phận thật họ Tiết lộ với đối phương thân phận thật họ Tiết lộ với đối phương thân phận thật sự của mình là một sát thủ run vỏ bọc là sự của mình là một sát thủ run vỏ bọc là sự của mình là một sát thủ run vỏ bọc là một kiến trúc sư tranh thủ lúc đàm phán một kiến trúc sư tranh thủ lúc đàm phán một kiến trúc sư tranh thủ lúc đàm phán thiết kế thì giết luôn Đối tượng theo thiết kế thì giết luôn Đối tượng theo thiết kế thì giết luôn Đối tượng theo hợp đồng còn Rin cũng nói mình là một hợp đồng còn Rin cũng nói mình là một hợp đồng còn Rin cũng nói mình là một lập trình game nhưng thực chất cô còn lập trình game nhưng thực chất cô còn lập trình game nhưng thực chất cô còn đỉnh cao hơn cả chồng ví dụ như một công đỉnh cao hơn cả chồng ví dụ như một công đỉnh cao hơn cả chồng ví dụ như một công việc hôm nay cô đóng giả là một hotgirl việc hôm nay cô đóng giả là một hotgirl việc hôm nay cô đóng giả là một hotgirl phục vụ từ A đến ã mục tiêu chưa kịp phục vụ từ A đến ã mục tiêu chưa kịp phục vụ từ A đến ã mục tiêu chưa kịp giúp khí than nào thì đã bay màu nhân giúp khí than nào thì đã bay màu nhân giúp khí than nào thì đã bay màu nhân giúp Bảo vệ còn đang đập cửa nên đã nghĩ giúp Bảo vệ còn đang đập cửa nên đã nghĩ giúp Bảo vệ còn đang đập cửa nên đã nghĩ ra từ túi của mình một chiếc vòng sắt ra từ túi của mình một chiếc vòng sắt ra từ túi của mình một chiếc vòng sắt chỉ trong cách tóc đã ngỉ ra khỏi ban chỉ trong cách tóc đã ngỉ ra khỏi ban chỉ trong cách tóc đã ngỉ ra khỏi ban công nhiều vọt sợi dây trong những công nhiều vọt sợi dây trong những công nhiều vọt sợi dây trong những trường từ tầng cao xuống đất một cách an trường từ tầng cao xuống đất một cách an trường từ tầng cao xuống đất một cách an toàn tranh thủ cướp luôn chiếc xe người toàn tranh thủ cướp luôn chiếc xe người toàn tranh thủ cướp luôn chiếc xe người khác vừa gọi mà rời khỏi cha mẹ khi dọn khác vừa gọi mà rời khỏi cha mẹ khi dọn khác vừa gọi mà rời khỏi cha mẹ khi dọn về tới nhà thì chỉ nhìn thấy lên đang về tới nhà thì chỉ nhìn thấy lên đang về tới nhà thì chỉ nhìn thấy lên đang làm cơm tối cứ như vậy ròng rã suốt 6 làm cơm tối cứ như vậy ròng rã suốt 6 làm cơm tối cứ như vậy ròng rã suốt 6 năm trời hay Sát thủ sống chung với nhau năm trời hay Sát thủ sống chung với nhau năm trời hay Sát thủ sống chung với nhau mà không hề hay biết về những công việc mà không hề hay biết về những công việc mà không hề hay biết về những công việc thực sự của đối phương nhưng trong vụ thực sự của đối phương nhưng trong vụ thực sự của đối phương nhưng trong vụ công việc rất kích thích nhưng mà cuộc công việc rất kích thích nhưng mà cuộc công việc rất kích thích nhưng mà cuộc sống hôn bắt đầu không còn vừa hít như sống hôn bắt đầu không còn vừa hít như sống hôn bắt đầu không còn vừa hít như xưa anh ghét cái rèm cửa em mua quá xấu xưa anh ghét cái rèm cửa em mua quá xấu xưa anh ghét cái rèm cửa em mua quá xấu còn em ghét anh thẩm mỹ hại tất cả đến còn em ghét anh thẩm mỹ hại tất cả đến còn em ghét anh thẩm mỹ hại tất cả đến khi em dừng lại với nhau cho đến một khi em dừng lại với nhau cho đến một khi em dừng lại với nhau cho đến một ngày cả hai cùng nhận được một nhiệm vụ ngày cả hai cùng nhận được một nhiệm vụ ngày cả hai cùng nhận được một nhiệm vụ mục tiêu lần này tên là Alibaba ngày nói mục tiêu lần này tên là Alibaba ngày nói mục tiêu lần này tên là Alibaba ngày nói hắn là một tên tội phạm khét tiếng nhưng hắn là một tên tội phạm khét tiếng nhưng hắn là một tên tội phạm khét tiếng nhưng cơ hội ra tay duy nhất chỉ có 1 là khi cơ hội ra tay duy nhất chỉ có 1 là khi cơ hội ra tay duy nhất chỉ có 1 là khi cảnh sát quốc tế nhận bàn giao ở bên cảnh sát quốc tế nhận bàn giao ở bên cảnh sát quốc tế nhận bàn giao ở bên biên cương của sa mạc ngôn cũng nhanh biên cương của sa mạc ngôn cũng nhanh biên cương của sa mạc ngôn cũng nhanh chóng chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này anh chóng chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này anh chóng chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này anh kéo hành lý của mình đến nhà kho mở lên kéo hành lý của mình đến nhà kho mở lên kéo hành lý của mình đến nhà kho mở lên hầm vũ khí vào năm giấu kín Đây mới là hầm vũ khí vào năm giấu kín Đây mới là hầm vũ khí vào năm giấu kín Đây mới là ra tài thật sự của anh anh lấy cả đống ra tài thật sự của anh anh lấy cả đống ra tài thật sự của anh anh lấy cả đống tiền cùng vũ khí tối tân nhất Nhưng anh tiền cùng vũ khí tối tân nhất Nhưng anh tiền cùng vũ khí tối tân nhất Nhưng anh không biết rằng vợ của mình cũng không không biết rằng vợ của mình cũng không không biết rằng vợ của mình cũng không phải dạng vừa mà còn thông minh và rặng phải dạng vừa mà còn thông minh và rặng phải dạng vừa mà còn thông minh và rặng To hơn anh nữa thì ra phía sau của lò To hơn anh nữa thì ra phía sau của lò To hơn anh nữa thì ra phía sau của lò nướng bếp là một khát của cô cơ quan sau nướng bếp là một khát của cô cơ quan sau nướng bếp là một khát của cô cơ quan sau khi được khởi động đủ các loại vũ khí khi được khởi động đủ các loại vũ khí khi được khởi động đủ các loại vũ khí sát thương mở ra ngay trước mắt không sát thương mở ra ngay trước mắt không sát thương mở ra ngay trước mắt không chỉ vậy nên còn có một độ nghiêm chỉnh chỉ vậy nên còn có một độ nghiêm chỉnh chỉ vậy nên còn có một độ nghiêm chỉnh đứng sau hỗ trợ từ xa nhiệm vụ lần này đứng sau hỗ trợ từ xa nhiệm vụ lần này đứng sau hỗ trợ từ xa nhiệm vụ lần này cần được hoàn thành xuất sắc cho đến cần được hoàn thành xuất sắc cho đến cần được hoàn thành xuất sắc cho đến ngày hàng lậu Hai người nói dối nhau cần ngày hàng lậu Hai người nói dối nhau cần ngày hàng lậu Hai người nói dối nhau cần phải đi công tác nên sớm đã bày sẵn phải đi công tác nên sớm đã bày sẵn phải đi công tác nên sớm đã bày sẵn nhiều cảm thấy ở đây cô an nhàn nằm đợi nhiều cảm thấy ở đây cô an nhàn nằm đợi nhiều cảm thấy ở đây cô an nhàn nằm đợi mục tiêu lập cạn nhưng chính vào lúc mục tiêu lập cạn nhưng chính vào lúc mục tiêu lập cạn nhưng chính vào lúc quan trọng này một chiếc xe việt dã xuất quan trọng này một chiếc xe việt dã xuất quan trọng này một chiếc xe việt dã xuất hiện hóa học tất cả và luôn cái bẫy của hiện hóa học tất cả và luôn cái bẫy của hiện hóa học tất cả và luôn cái bẫy của giày không thoát đặt ra nên chỉ có thể giày không thoát đặt ra nên chỉ có thể giày không thoát đặt ra nên chỉ có thể mắng âm lên cái quần què gì đây coi chứ mắng âm lên cái quần què gì đây coi chứ mắng âm lên cái quần què gì đây coi chứ và không nằm ngoài dự đoán của chúng ta và không nằm ngoài dự đoán của chúng ta và không nằm ngoài dự đoán của chúng ta khi đó chính là dùng đã xuất hiện anh khi đó chính là dùng đã xuất hiện anh khi đó chính là dùng đã xuất hiện anh cũng nhanh chóng ẩm da một chiếc súng cũng nhanh chóng ẩm da một chiếc súng cũng nhanh chóng ẩm da một chiếc súng phóng tên lửa vác vai nên nhìn ống nhòm phóng tên lửa vác vai nên nhìn ống nhòm phóng tên lửa vác vai nên nhìn ống nhòm cũng hiểu nhìn qua cũng biết chắc chắn cũng hiểu nhìn qua cũng biết chắc chắn cũng hiểu nhìn qua cũng biết chắc chắn đây là dân chuyên nghiệp rồi cô dứt đây là dân chuyên nghiệp rồi cô dứt đây là dân chuyên nghiệp rồi cô dứt khoát dùng súng bắn cho hắn một phát khoát dùng súng bắn cho hắn một phát khoát dùng súng bắn cho hắn một phát đương nhiên là gian đã mặc áo chống đạn đương nhiên là gian đã mặc áo chống đạn đương nhiên là gian đã mặc áo chống đạn dự phòng nên không hề hấn gì cả nhưng dự phòng nên không hề hấn gì cả nhưng dự phòng nên không hề hấn gì cả nhưng phát súng đã làm anh rất chi là căng Bỉ phát súng đã làm anh rất chi là căng Bỉ phát súng đã làm anh rất chi là căng Bỉ và liên biết Rốt cuộc là đứa nào không và liên biết Rốt cuộc là đứa nào không và liên biết Rốt cuộc là đứa nào không có mắt dám làm phiền anh anh cầm súng có mắt dám làm phiền anh anh cầm súng có mắt dám làm phiền anh anh cầm súng phóng ra một quả tên lửa khiến căn phòng phóng ra một quả tên lửa khiến căn phòng phóng ra một quả tên lửa khiến căn phòng phút chốc lộ danh bàng Rất may là cô đã phút chốc lộ danh bàng Rất may là cô đã phút chốc lộ danh bàng Rất may là cô đã sớm nên sẽ trốn khỏi đó khỏi cần nói thì sớm nên sẽ trốn khỏi đó khỏi cần nói thì sớm nên sẽ trốn khỏi đó khỏi cần nói thì ai cũng biết nhiệm vụ của hai người đều ai cũng biết nhiệm vụ của hai người đều ai cũng biết nhiệm vụ của hai người đều thất bại ông chủ hai bên tức giận vô thất bại ông chủ hai bên tức giận vô thất bại ông chủ hai bên tức giận vô cùng chúng ra hạn nhất định trong vòng cùng chúng ra hạn nhất định trong vòng cùng chúng ra hạn nhất định trong vòng 48 tiếng phải tìm ra Alibaba và xử lý 48 tiếng phải tìm ra Alibaba và xử lý 48 tiếng phải tìm ra Alibaba và xử lý Hán một cách gọn gàng Nếu không thì sẽ Hán một cách gọn gàng Nếu không thì sẽ Hán một cách gọn gàng Nếu không thì sẽ phải lãnh nhận hậu quả dân lát sau đến phải lãnh nhận hậu quả dân lát sau đến phải lãnh nhận hậu quả dân lát sau đến hiện trường sa mạc đào được cái máy tính hiện trường sa mạc đào được cái máy tính hiện trường sa mạc đào được cái máy tính cũ anh đưa cho ip của công ty mình phân cũ anh đưa cho ip của công ty mình phân cũ anh đưa cho ip của công ty mình phân tích ai ngờ rằng kết quả lại ra một tích ai ngờ rằng kết quả lại ra một tích ai ngờ rằng kết quả lại ra một người quen thuộc đúng như dự đoán chủ người quen thuộc đúng như dự đoán chủ người quen thuộc đúng như dự đoán chủ của cái máy tính chính là nên quyết vợ của cái máy tính chính là nên quyết vợ của cái máy tính chính là nên quyết vợ của anh và cùng vào thời điểm đó nên giữ của anh và cùng vào thời điểm đó nên giữ của anh và cùng vào thời điểm đó nên giữ trong vi quay lại của camera giám sát cô trong vi quay lại của camera giám sát cô trong vi quay lại của camera giám sát cô cũng nhận ra cái đó chính là chồng của cũng nhận ra cái đó chính là chồng của cũng nhận ra cái đó chính là chồng của mình vừa Hay lúc này có điện thoại của mình vừa Hay lúc này có điện thoại của mình vừa Hay lúc này có điện thoại của chồng cô gọi đến anh ấy hỏi cô mấy giờ chồng cô gọi đến anh ấy hỏi cô mấy giờ chồng cô gọi đến anh ấy hỏi cô mấy giờ ăn cơm Ừ anh ấy là 7 giờ đây Đúng là một ăn cơm Ừ anh ấy là 7 giờ đây Đúng là một ăn cơm Ừ anh ấy là 7 giờ đây Đúng là một bữa thịt hào hoa nhất kể từ ngày cưới bữa thịt hào hoa nhất kể từ ngày cưới bữa thịt hào hoa nhất kể từ ngày cưới giun góc rượu cho vợ rồi cố tình thả rơi giun góc rượu cho vợ rồi cố tình thả rơi giun góc rượu cho vợ rồi cố tình thả rơi chai dưỡng da không ngờ rằng phản xạ quá chai dưỡng da không ngờ rằng phản xạ quá chai dưỡng da không ngờ rằng phản xạ quá nhanh lên liền lại tóm được không ổn rồi nhanh lên liền lại tóm được không ổn rồi nhanh lên liền lại tóm được không ổn rồi nên muốn cứu vãn tình hình nên lại thả nên muốn cứu vãn tình hình nên lại thả nên muốn cứu vãn tình hình nên lại thả tay ra tiếp Nhưng thực sự là không thể tay ra tiếp Nhưng thực sự là không thể tay ra tiếp Nhưng thực sự là không thể giấu được nữa phản ứng đầu tiên của tôi giấu được nữa phản ứng đầu tiên của tôi giấu được nữa phản ứng đầu tiên của tôi là xông vào phòng ngủ anh lấy ra một là xông vào phòng ngủ anh lấy ra một là xông vào phòng ngủ anh lấy ra một khẩu súng ngắn để tính bắn cô Nhưng ai khẩu súng ngắn để tính bắn cô Nhưng ai khẩu súng ngắn để tính bắn cô Nhưng ai ngờ nên đã sớm chạy trốn gian thấy tình ngờ nên đã sớm chạy trốn gian thấy tình ngờ nên đã sớm chạy trốn gian thấy tình hình không ổn nên vội vàng đuổi theo ai hình không ổn nên vội vàng đuổi theo ai hình không ổn nên vội vàng đuổi theo ai ngờ vấp ngã nên vô tình súng bị cướp cò ngờ vấp ngã nên vô tình súng bị cướp cò ngờ vấp ngã nên vô tình súng bị cướp cò rồi chút nữa thì bắn trúng vào mặt cô vợ rồi chút nữa thì bắn trúng vào mặt cô vợ rồi chút nữa thì bắn trúng vào mặt cô vợ rên liền tưởng rằng anh định giết cô run rên liền tưởng rằng anh định giết cô run rên liền tưởng rằng anh định giết cô run cố gắng giải thích tất cả với vợ nhưng cố gắng giải thích tất cả với vợ nhưng cố gắng giải thích tất cả với vợ nhưng giờ phút này cô tạm thời không thể tin giờ phút này cô tạm thời không thể tin giờ phút này cô tạm thời không thể tin người vừa mắt mình mà dùng xe đâm thẳng người vừa mắt mình mà dùng xe đâm thẳng người vừa mắt mình mà dùng xe đâm thẳng vào anh run lại quyết tâm muốn theo cô vào anh run lại quyết tâm muốn theo cô vào anh run lại quyết tâm muốn theo cô để giải thích anh Phá cửa xe rồi chui để giải thích anh Phá cửa xe rồi chui để giải thích anh Phá cửa xe rồi chui thẳng vào không ngờ rằng nên bị dọa tới thẳng vào không ngờ rằng nên bị dọa tới thẳng vào không ngờ rằng nên bị dọa tới mức phải nhảy ra khỏi xe sau chuyện này mức phải nhảy ra khỏi xe sau chuyện này mức phải nhảy ra khỏi xe sau chuyện này càng khiến hai vợ chồng căm ghét nhau càng khiến hai vợ chồng căm ghét nhau càng khiến hai vợ chồng căm ghét nhau gục độ zoom tức giận tìm đến người bạn gục độ zoom tức giận tìm đến người bạn gục độ zoom tức giận tìm đến người bạn thân lâu năm còn cô vợ cũng tìm đến bạn thân lâu năm còn cô vợ cũng tìm đến bạn thân lâu năm còn cô vợ cũng tìm đến bạn gái uống rượu giải sầu cả bạn bè hai bên gái uống rượu giải sầu cả bạn bè hai bên gái uống rượu giải sầu cả bạn bè hai bên đều nói sớm đã nói là đối phương không đều nói sớm đã nói là đối phương không đều nói sớm đã nói là đối phương không đáng tin cậy rồi mà không nghe lừa dối đáng tin cậy rồi mà không nghe lừa dối đáng tin cậy rồi mà không nghe lừa dối nhau suốt 6 năm ròng rã lại còn lợi dụng nhau suốt 6 năm ròng rã lại còn lợi dụng nhau suốt 6 năm ròng rã lại còn lợi dụng hô khi tấm màn che đậy cứ như vậy Hiểu hô khi tấm màn che đậy cứ như vậy Hiểu hô khi tấm màn che đậy cứ như vậy Hiểu lầm lại càng lớn hơn khiến cả hai nằm lầm lại càng lớn hơn khiến cả hai nằm lầm lại càng lớn hơn khiến cả hai nằm suốt đêm không thể ngủ được sáng ngày suốt đêm không thể ngủ được sáng ngày suốt đêm không thể ngủ được sáng ngày hôm sau lên về nhà để dọn đồ đạc vô tình hôm sau lên về nhà để dọn đồ đạc vô tình hôm sau lên về nhà để dọn đồ đạc vô tình nhìn thấy video được quay lại hôn lễ nhìn thấy video được quay lại hôn lễ nhìn thấy video được quay lại hôn lễ cưới trong phút chốc cô có chút đau lòng cưới trong phút chốc cô có chút đau lòng cưới trong phút chốc cô có chút đau lòng nhưng đợi đến khi Run về đến nhà trong nhưng đợi đến khi Run về đến nhà trong nhưng đợi đến khi Run về đến nhà trong nhà đã chẳng còn cái bống gì nữa cả tài nhà đã chẳng còn cái bống gì nữa cả tài nhà đã chẳng còn cái bống gì nữa cả tài sản quan trọng nhất là đồng vũ khí của sản quan trọng nhất là đồng vũ khí của sản quan trọng nhất là đồng vũ khí của anh cũng nghĩ riêng và đi hết sạch không anh cũng nghĩ riêng và đi hết sạch không anh cũng nghĩ riêng và đi hết sạch không còn méo gì là đàn ông ai mà chịu nổi cái còn méo gì là đàn ông ai mà chịu nổi cái còn méo gì là đàn ông ai mà chịu nổi cái lỗi giúp con bà Ngã này chứ anh đuổi lỗi giúp con bà Ngã này chứ anh đuổi lỗi giúp con bà Ngã này chứ anh đuổi theo đến công ty Phát thủ Vợ anh làm theo đến công ty Phát thủ Vợ anh làm theo đến công ty Phát thủ Vợ anh làm việc đầu tiên là đàm phán với cô nói việc đầu tiên là đàm phán với cô nói việc đầu tiên là đàm phán với cô nói rằng nếu như chúng ta đã là đồng dâm với rằng nếu như chúng ta đã là đồng dâm với rằng nếu như chúng ta đã là đồng dâm với nhau chỉ cần em ngoan ngoãn chấp nhận nhau chỉ cần em ngoan ngoãn chấp nhận nhau chỉ cần em ngoan ngoãn chấp nhận thua của thì anh sẽ bỏ qua không giết em thua của thì anh sẽ bỏ qua không giết em thua của thì anh sẽ bỏ qua không giết em nữa nên nghe đến đây đã rất tức giận coi nữa nên nghe đến đây đã rất tức giận coi nữa nên nghe đến đây đã rất tức giận coi thường phụ nữ thì không đời nào khô chấp thường phụ nữ thì không đời nào khô chấp thường phụ nữ thì không đời nào khô chấp nhận đâu một tiếng nổ vang lên hủy hết nhận đâu một tiếng nổ vang lên hủy hết nhận đâu một tiếng nổ vang lên hủy hết mọi chứng cứ tại nơi làm việc các cơ mọi chứng cứ tại nơi làm việc các cơ mọi chứng cứ tại nơi làm việc các cơ quan để trốn thoát được khởi động vài quan để trốn thoát được khởi động vài quan để trốn thoát được khởi động vài phi tiêu sắc được phóng ra bám lấy tòa phi tiêu sắc được phóng ra bám lấy tòa phi tiêu sắc được phóng ra bám lấy tòa nhà phía xa cả đội sát thủ chỉ trong nhà phía xa cả đội sát thủ chỉ trong nhà phía xa cả đội sát thủ chỉ trong phút nó Tẩu Thoát hết đến khi gian đột phút nó Tẩu Thoát hết đến khi gian đột phút nó Tẩu Thoát hết đến khi gian đột nhập được vào bên trong thì chỉ còn thấy nhập được vào bên trong thì chỉ còn thấy nhập được vào bên trong thì chỉ còn thấy dân mỉm cười một cái đúng là Đồ nhát gan dân mỉm cười một cái đúng là Đồ nhát gan dân mỉm cười một cái đúng là Đồ nhát gan thật chả giống cuộc chiến giữa 2 sát thủ thật chả giống cuộc chiến giữa 2 sát thủ thật chả giống cuộc chiến giữa 2 sát thủ tí nào mà đúng ra nào giống mâu thuẫn tí nào mà đúng ra nào giống mâu thuẫn tí nào mà đúng ra nào giống mâu thuẫn giữa một đôi vợ chồng bé nhỏ Đây là giữa một đôi vợ chồng bé nhỏ Đây là giữa một đôi vợ chồng bé nhỏ Đây là phòng đầu tiên Coi như là riêng thắng phòng đầu tiên Coi như là riêng thắng phòng đầu tiên Coi như là riêng thắng không lâu sau gian đã có được manh mối không lâu sau gian đã có được manh mối không lâu sau gian đã có được manh mối để tìm đến nơi làm việc mới của Zen để tìm đến nơi làm việc mới của Zen để tìm đến nơi làm việc mới của Zen Không Ngờ Rằng không gặp được cô vợ mà Không Ngờ Rằng không gặp được cô vợ mà Không Ngờ Rằng không gặp được cô vợ mà còn bị cô lười nước vào trong thang máy còn bị cô lười nước vào trong thang máy còn bị cô lười nước vào trong thang máy điều kiện của cô cũng giống hệt lần điều kiện của cô cũng giống hệt lần điều kiện của cô cũng giống hệt lần trước của Ran một là nhận của em hay là trước của Ran một là nhận của em hay là trước của Ran một là nhận của em hay là nhận xét gian chả cần phải suy nghĩ cũng nhận xét gian chả cần phải suy nghĩ cũng nhận xét gian chả cần phải suy nghĩ cũng chọn luôn với sau D nghe xong liền có chọn luôn với sau D nghe xong liền có chọn luôn với sau D nghe xong liền có chút kinh ngạc Anh tưởng là em không dám chút kinh ngạc Anh tưởng là em không dám chút kinh ngạc Anh tưởng là em không dám giết anh à Anh biết là em sẽ không làm giết anh à Anh biết là em sẽ không làm giết anh à Anh biết là em sẽ không làm vậy đâu Ok Vậy anh còn điều gì muốn nói vậy đâu Ok Vậy anh còn điều gì muốn nói vậy đâu Ok Vậy anh còn điều gì muốn nói không rành gửi em mua quả thực rất xấu không rành gửi em mua quả thực rất xấu không rành gửi em mua quả thực rất xấu nghe đến đây thì lên đã quy định Ấn Nút nghe đến đây thì lên đã quy định Ấn Nút nghe đến đây thì lên đã quy định Ấn Nút thang máy cứ thế rơi xuống trái đất một thang máy cứ thế rơi xuống trái đất một thang máy cứ thế rơi xuống trái đất một mạch tín hiệu trên màn hình cũng biến mạch tín hiệu trên màn hình cũng biến mạch tín hiệu trên màn hình cũng biến mất thang máy rơi cũng khiến tầng trệt mất thang máy rơi cũng khiến tầng trệt mất thang máy rơi cũng khiến tầng trệt đồ vùng nên không dám tin rằng mình đã đồ vùng nên không dám tin rằng mình đã đồ vùng nên không dám tin rằng mình đã giết chồng như vậy cô nhìn hiện trường giết chồng như vậy cô nhìn hiện trường giết chồng như vậy cô nhìn hiện trường đổ nát mà không dám tin rằng luôn thật đổ nát mà không dám tin rằng luôn thật đổ nát mà không dám tin rằng luôn thật sự đã chết tôi cô đến nhà hàng run từng sự đã chết tôi cô đến nhà hàng run từng sự đã chết tôi cô đến nhà hàng run từng cầu hôn mình không thể nhịn được mà rơi cầu hôn mình không thể nhịn được mà rơi cầu hôn mình không thể nhịn được mà rơi nước mắt đúng lúc này vô lại xuất hiện nước mắt đúng lúc này vô lại xuất hiện nước mắt đúng lúc này vô lại xuất hiện này chỉ thích anh vẫn giữ dàng như khi này chỉ thích anh vẫn giữ dàng như khi này chỉ thích anh vẫn giữ dàng như khi họ mới gặp lần đầu chị khác rằng lần này họ mới gặp lần đầu chị khác rằng lần này họ mới gặp lần đầu chị khác rằng lần này anh đến để yêu cầu ly hôn thì ra buổi anh đến để yêu cầu ly hôn thì ra buổi anh đến để yêu cầu ly hôn thì ra buổi sáng anh đang ở trong một chiếc thang sáng anh đang ở trong một chiếc thang sáng anh đang ở trong một chiếc thang máy khác nên không gặp phải bất cứ máy khác nên không gặp phải bất cứ máy khác nên không gặp phải bất cứ chuyện gì Chỉ là anh muốn nhìn thấy vợ chuyện gì Chỉ là anh muốn nhìn thấy vợ chuyện gì Chỉ là anh muốn nhìn thấy vợ mình có dám tàn nhẫn ra tay hay không mình có dám tàn nhẫn ra tay hay không mình có dám tàn nhẫn ra tay hay không Điều này khiến anh cảm thấy đau lòng Điều này khiến anh cảm thấy đau lòng Điều này khiến anh cảm thấy đau lòng không khi hai người cùng nhau nhảy điệu không khi hai người cùng nhau nhảy điệu không khi hai người cùng nhau nhảy điệu nhảy cuối cùng anh khắc cô đơn hôn nhân nhảy cuối cùng anh khắc cô đơn hôn nhân nhảy cuối cùng anh khắc cô đơn hôn nhân biến thành tấm màn che giấu thân phận biến thành tấm màn che giấu thân phận biến thành tấm màn che giấu thân phận nên cũng đau lòng không kém cô mới xin nên cũng đau lòng không kém cô mới xin nên cũng đau lòng không kém cô mới xin phép vào nhà vệ sinh rồi biết rằng nhất phép vào nhà vệ sinh rồi biết rằng nhất phép vào nhà vệ sinh rồi biết rằng nhất định đây sẽ là một cái bẫy quả nhiên định đây sẽ là một cái bẫy quả nhiên định đây sẽ là một cái bẫy quả nhiên Đúng như anh dự đoán cả nhà vệ sinh đổi Đúng như anh dự đoán cả nhà vệ sinh đổi Đúng như anh dự đoán cả nhà vệ sinh đổi khiếm khuyết bay tứ tung khách trong nhà khiếm khuyết bay tứ tung khách trong nhà khiếm khuyết bay tứ tung khách trong nhà hàng cứ thế phải chạy tán loạn nhân cơ hàng cứ thế phải chạy tán loạn nhân cơ hàng cứ thế phải chạy tán loạn nhân cơ hội đó dân cũng đã sớm hòa vào dòng hội đó dân cũng đã sớm hòa vào dòng hội đó dân cũng đã sớm hòa vào dòng người dương đuổi theo sau để tìm cô người dương đuổi theo sau để tìm cô người dương đuổi theo sau để tìm cô nhưng không thể nhìn thấy vợ mình ở đâu nhưng không thể nhìn thấy vợ mình ở đâu nhưng không thể nhìn thấy vợ mình ở đâu nữa còn trong quần áo của anh lại truyền nữa còn trong quần áo của anh lại truyền nữa còn trong quần áo của anh lại truyền đến Tiếng Bom hẹn giờ Quảng Yên Lòng Dạ đến Tiếng Bom hẹn giờ Quảng Yên Lòng Dạ đến Tiếng Bom hẹn giờ Quảng Yên Lòng Dạ Đàn Bà vẫn cố chấp hơn đàn ông rộng Đàn Bà vẫn cố chấp hơn đàn ông rộng Đàn Bà vẫn cố chấp hơn đàn ông rộng lượng lần này luôn thật sự không còn bất lượng lần này luôn thật sự không còn bất lượng lần này luôn thật sự không còn bất cứ hy vọng gì nữa anh hẹn giữa gen bị cứ hy vọng gì nữa anh hẹn giữa gen bị cứ hy vọng gì nữa anh hẹn giữa gen bị gặp nhau tại tổ ấm họ từng sống chung cả gặp nhau tại tổ ấm họ từng sống chung cả gặp nhau tại tổ ấm họ từng sống chung cả hai hãy tính hết mọi ân oán và lần này hai hãy tính hết mọi ân oán và lần này hai hãy tính hết mọi ân oán và lần này trận đấu long trời lở đất cuối cùng cũng trận đấu long trời lở đất cuối cùng cũng trận đấu long trời lở đất cuối cùng cũng diễn ra đầu tiên sẽ là đối súng đạn thật diễn ra đầu tiên sẽ là đối súng đạn thật diễn ra đầu tiên sẽ là đối súng đạn thật súng hết đạn thì dùng đến bất kể thứ gì súng hết đạn thì dùng đến bất kể thứ gì súng hết đạn thì dùng đến bất kể thứ gì Cuối cùng là lao vào tay đôi vật lộn quả Cuối cùng là lao vào tay đôi vật lộn quả Cuối cùng là lao vào tay đôi vật lộn quả nhiên Đúng là trận đánh của hai sát thủ nhiên Đúng là trận đánh của hai sát thủ nhiên Đúng là trận đánh của hai sát thủ hàng đầu tiên rằng do quá ngang tài hàng đầu tiên rằng do quá ngang tài hàng đầu tiên rằng do quá ngang tài ngang sức đúng lúc này D nhìn thấy còn ngang sức đúng lúc này D nhìn thấy còn ngang sức đúng lúc này D nhìn thấy còn khẩu súng rơi trên sàn nhà cả hai hành khẩu súng rơi trên sàn nhà cả hai hành khẩu súng rơi trên sàn nhà cả hai hành động gần như cùng một thời điểm Sau một động gần như cùng một thời điểm Sau một động gần như cùng một thời điểm Sau một hồi cương cứng cuối cùng rồi cũng quyết hồi cương cứng cuối cùng rồi cũng quyết hồi cương cứng cuối cùng rồi cũng quyết định bỏ khẩu súng xuống anh thật sự định bỏ khẩu súng xuống anh thật sự định bỏ khẩu súng xuống anh thật sự không thể bắn anh bằng khẩu súng này có không thể bắn anh bằng khẩu súng này có không thể bắn anh bằng khẩu súng này có lẽ khi chúng 36 cm mới là phù hợp sau lẽ khi chúng 36 cm mới là phù hợp sau lẽ khi chúng 36 cm mới là phù hợp sau chuyện này họ mới ý thức cho dù cuộc chuyện này họ mới ý thức cho dù cuộc chuyện này họ mới ý thức cho dù cuộc sống hôn nhân có nhiều vấn đề Nhưng rốt sống hôn nhân có nhiều vấn đề Nhưng rốt sống hôn nhân có nhiều vấn đề Nhưng rốt cuộc chỉ họ mới mang lại hạnh phúc cho cuộc chỉ họ mới mang lại hạnh phúc cho cuộc chỉ họ mới mang lại hạnh phúc cho nhau hai người làm lành lại như lúc mới nhau hai người làm lành lại như lúc mới nhau hai người làm lành lại như lúc mới cưới cũng không quên xúc than cho tới cưới cũng không quên xúc than cho tới cưới cũng không quên xúc than cho tới khi Rạng Đông ai ngờ sát thủ công ty khi Rạng Đông ai ngờ sát thủ công ty khi Rạng Đông ai ngờ sát thủ công ty phải đến đã ở dưới nhà thì ra thời gian phải đến đã ở dưới nhà thì ra thời gian phải đến đã ở dưới nhà thì ra thời gian 48 tiếng đã kết thúc cho dù là sát thủ 48 tiếng đã kết thúc cho dù là sát thủ 48 tiếng đã kết thúc cho dù là sát thủ cao cấp thì công ty cũng không lưu lại cao cấp thì công ty cũng không lưu lại cao cấp thì công ty cũng không lưu lại Chút ân tình gì một quả bom rơi vào Chút ân tình gì một quả bom rơi vào Chút ân tình gì một quả bom rơi vào trong nhà hai người chỉ có nước phải trong nhà hai người chỉ có nước phải trong nhà hai người chỉ có nước phải thoát ra nhưng ngoài cửa đã có một đám thoát ra nhưng ngoài cửa đã có một đám thoát ra nhưng ngoài cửa đã có một đám sát thủ đợi sẵn vào việc này run tình sát thủ đợi sẵn vào việc này run tình sát thủ đợi sẵn vào việc này run tình đến người bạn của mình thì mới biết được đến người bạn của mình thì mới biết được đến người bạn của mình thì mới biết được hóa ra công ty sát thủ của hai người đã hóa ra công ty sát thủ của hai người đã hóa ra công ty sát thủ của hai người đã sớm đối đầu thì cần hai người còn ở bên sớm đối đầu thì cần hai người còn ở bên sớm đối đầu thì cần hai người còn ở bên nhau thì đám sát thủ sẽ không bao giờ nhau thì đám sát thủ sẽ không bao giờ nhau thì đám sát thủ sẽ không bao giờ tha cho bọn họ bây giờ chỉ có một cách tha cho bọn họ bây giờ chỉ có một cách tha cho bọn họ bây giờ chỉ có một cách giải quyết duy nhất đó là mất được mục giải quyết duy nhất đó là mất được mục giải quyết duy nhất đó là mất được mục tiêu nguy hiểm hai người lúc này Đột tiêu nguy hiểm hai người lúc này Đột tiêu nguy hiểm hai người lúc này Đột nhiên nhớ ra Alibaba như vậy thì cần bắt nhiên nhớ ra Alibaba như vậy thì cần bắt nhiên nhớ ra Alibaba như vậy thì cần bắt được hắn thì rất có thể họ sẽ được xóa được hắn thì rất có thể họ sẽ được xóa được hắn thì rất có thể họ sẽ được xóa tội hành động chính thức cũng được bắt tội hành động chính thức cũng được bắt tội hành động chính thức cũng được bắt đầu nên phụ trách quan sát hỗ trợ rời xa đầu nên phụ trách quan sát hỗ trợ rời xa đầu nên phụ trách quan sát hỗ trợ rời xa còn Zen sẽ trực tiếp ra tay hành động còn Zen sẽ trực tiếp ra tay hành động còn Zen sẽ trực tiếp ra tay hành động Tuy là khi tiến hành có chút sóng liễu Tuy là khi tiến hành có chút sóng liễu Tuy là khi tiến hành có chút sóng liễu nhưng đẳng cấp của Zone là có thể tùy cơ nhưng đẳng cấp của Zone là có thể tùy cơ nhưng đẳng cấp của Zone là có thể tùy cơ ứng biến nên anh thành công bắt được ứng biến nên anh thành công bắt được ứng biến nên anh thành công bắt được Alibaba ra ngoài tất cả quá trình thuận Alibaba ra ngoài tất cả quá trình thuận Alibaba ra ngoài tất cả quá trình thuận lợi đến kinh ngạc Ừ thì đưa hắn đến lợi đến kinh ngạc Ừ thì đưa hắn đến lợi đến kinh ngạc Ừ thì đưa hắn đến khách sạn tra khảo Luôn thắc mắc cậu chỉ khách sạn tra khảo Luôn thắc mắc cậu chỉ khách sạn tra khảo Luôn thắc mắc cậu chỉ là một đứa nhỏ tại sao ông chủ hai bên là một đứa nhỏ tại sao ông chủ hai bên là một đứa nhỏ tại sao ông chủ hai bên lại không tiếp tiền mà muốn bắt cậu bằng lại không tiếp tiền mà muốn bắt cậu bằng lại không tiếp tiền mà muốn bắt cậu bằng được lúc này anh ta mới nói ra một người được lúc này anh ta mới nói ra một người được lúc này anh ta mới nói ra một người khiến hai người kinh ngạc thì ra cậu khiến hai người kinh ngạc thì ra cậu khiến hai người kinh ngạc thì ra cậu không phải là mục tiêu mà mục tiêu thực không phải là mục tiêu mà mục tiêu thực không phải là mục tiêu mà mục tiêu thực sự chính là hai người bọn họ hai đối thủ sự chính là hai người bọn họ hai đối thủ sự chính là hai người bọn họ hai đối thủ cạnh tranh lại sống chung trong một nhà cạnh tranh lại sống chung trong một nhà cạnh tranh lại sống chung trong một nhà như vậy sẽ không có lợi cho ông chủ có như vậy sẽ không có lợi cho ông chủ có như vậy sẽ không có lợi cho ông chủ có nghĩa lần hành động đó là giả từ khi hai nghĩa lần hành động đó là giả từ khi hai nghĩa lần hành động đó là giả từ khi hai công ty phát hiện ra bí mật 2 sát thủ công ty phát hiện ra bí mật 2 sát thủ công ty phát hiện ra bí mật 2 sát thủ cao cấp nhất của công ty mình kết hôn Họ cao cấp nhất của công ty mình kết hôn Họ cao cấp nhất của công ty mình kết hôn Họ đã kết hợp lại thì phải ra một cái bẫy đã kết hợp lại thì phải ra một cái bẫy đã kết hợp lại thì phải ra một cái bẫy vốn họ nghĩ rằng trong lần hành động đó vốn họ nghĩ rằng trong lần hành động đó vốn họ nghĩ rằng trong lần hành động đó hai người họ sẽ chết với nhau ai ngờ vợ hai người họ sẽ chết với nhau ai ngờ vợ hai người họ sẽ chết với nhau ai ngờ vợ chồng này không những không chết mà lại chồng này không những không chết mà lại chồng này không những không chết mà lại còn vừa khít với nhau hơn vậy thì công còn vừa khít với nhau hơn vậy thì công còn vừa khít với nhau hơn vậy thì công ty làm sao có thể bỏ qua cho họ chứ và ty làm sao có thể bỏ qua cho họ chứ và ty làm sao có thể bỏ qua cho họ chứ và điều cuối cùng cực khốn đó là trong thắt điều cuối cùng cực khốn đó là trong thắt điều cuối cùng cực khốn đó là trong thắt lưng của Alibaba có máy theo dõi vậy có lưng của Alibaba có máy theo dõi vậy có lưng của Alibaba có máy theo dõi vậy có nghĩa là một lượng lớn sát thủ đã tiến nghĩa là một lượng lớn sát thủ đã tiến nghĩa là một lượng lớn sát thủ đã tiến đến bao vây cái này rồi bất ngờ thay đến đến bao vây cái này rồi bất ngờ thay đến đến bao vây cái này rồi bất ngờ thay đến khi lập và lại không thấy Idol cả bởi họ khi lập và lại không thấy Idol cả bởi họ khi lập và lại không thấy Idol cả bởi họ đã sống Trốn vào đường ống nước thành đã sống Trốn vào đường ống nước thành đã sống Trốn vào đường ống nước thành công thoát khỏi màn tập kích bất ngờ này công thoát khỏi màn tập kích bất ngờ này công thoát khỏi màn tập kích bất ngờ này nhưng xuống mãi cũng không phải là cách nhưng xuống mãi cũng không phải là cách nhưng xuống mãi cũng không phải là cách Đã đến lúc họ đưa ra một quyết định lớn Đã đến lúc họ đưa ra một quyết định lớn Đã đến lúc họ đưa ra một quyết định lớn nhất trong cuộc đời so với việc tự tách nhất trong cuộc đời so với việc tự tách nhất trong cuộc đời so với việc tự tách ra ai đi đường ấy rõ ràng không bằng cả ra ai đi đường ấy rõ ràng không bằng cả ra ai đi đường ấy rõ ràng không bằng cả hai hộp đựng chơi ván cuối cùng dùng kỹ hai hộp đựng chơi ván cuối cùng dùng kỹ hai hộp đựng chơi ván cuối cùng dùng kỹ ý của mình chứng minh cho công ty thấy ý của mình chứng minh cho công ty thấy ý của mình chứng minh cho công ty thấy họ đã sai Trước tiên dùng những đòn cận họ đã sai Trước tiên dùng những đòn cận họ đã sai Trước tiên dùng những đòn cận chiến hạ thủ trong im lặng sau rồi Đến chiến hạ thủ trong im lặng sau rồi Đến chiến hạ thủ trong im lặng sau rồi Đến khi nào dùng dao thượng thừa mỗi tội khi nào dùng dao thượng thừa mỗi tội khi nào dùng dao thượng thừa mỗi tội riêng Phóng hơi quá tay bóp dái rồi một riêng Phóng hơi quá tay bóp dái rồi một riêng Phóng hơi quá tay bóp dái rồi một tí Xin lỗi nha tiếp theo sau là những tí Xin lỗi nha tiếp theo sau là những tí Xin lỗi nha tiếp theo sau là những màn đấu súng kinh điển hai người cứ đánh màn đấu súng kinh điển hai người cứ đánh màn đấu súng kinh điển hai người cứ đánh hết tầng ngày lại đánh Tới tầng nọ run hết tầng ngày lại đánh Tới tầng nọ run hết tầng ngày lại đánh Tới tầng nọ run thì đánh phía dưới Còn vợ thì bắn tỉa thì đánh phía dưới Còn vợ thì bắn tỉa thì đánh phía dưới Còn vợ thì bắn tỉa phía trên hai người phối hợp hết Ăn ít phía trên hai người phối hợp hết Ăn ít phía trên hai người phối hợp hết Ăn ít nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi những vết đạn thì chít khắp người nếu những vết đạn thì chít khắp người nếu những vết đạn thì chít khắp người nếu không mặc áo giáp e rằng người chả khác không mặc áo giáp e rằng người chả khác không mặc áo giáp e rằng người chả khác gì tổ ong mà đối phương vẫn còn nhiều vô gì tổ ong mà đối phương vẫn còn nhiều vô gì tổ ong mà đối phương vẫn còn nhiều vô kể đang bò về từ phía hai người chuẩn bị kể đang bò về từ phía hai người chuẩn bị kể đang bò về từ phía hai người chuẩn bị hết Cũng bạn mình có mang ra rồi chiến hết Cũng bạn mình có mang ra rồi chiến hết Cũng bạn mình có mang ra rồi chiến đấu như đây là lần cuối cùng lên giường đấu như đây là lần cuối cùng lên giường đấu như đây là lần cuối cùng lên giường của họ đúng là một cuộc khiêu vũ cùng của họ đúng là một cuộc khiêu vũ cùng của họ đúng là một cuộc khiêu vũ cùng với những viên kẹo đồng trong tình yêu với những viên kẹo đồng trong tình yêu với những viên kẹo đồng trong tình yêu không thể tránh khỏi những hiểu lầm không thể tránh khỏi những hiểu lầm không thể tránh khỏi những hiểu lầm Nhưng khi đã dinh dưỡng vào đối phương Nhưng khi đã dinh dưỡng vào đối phương Nhưng khi đã dinh dưỡng vào đối phương khi có thể cùng nhau vượt qua mọi hoạn khi có thể cùng nhau vượt qua mọi hoạn khi có thể cùng nhau vượt qua mọi hoạn nạn kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn nạn kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn nạn kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều ha Bye bye em em cầm nước các bạn nhiều ha Bye bye em em cầm nước các bạn nhiều ha Bye bye em em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để mất anh biết nhé và đừng quên dưới để mất anh biết nhé và đừng quên dưới để mất anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai