Phát Minh Đê Tiện Nhất của Châu Tinh Trì - Máy Phịch 5 cấp độ - review phim Đại Nội Mật Thám

987,767
239
review phim đại nội mật thám châu tinh trì, Phát Minh Đê Tiện Nhất của Châu Tinh Trì - Máy Phịch 5 cấp độ - review phim Đại Nội Mật Thám, cười không nhặt được mồm review phim hài chau tinh tri đại nội mật thám 1996, Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
Hi xin chào các bạn Châu Tinh Trì luôn Hi xin chào các bạn Châu Tinh Trì luôn Hi xin chào các bạn Châu Tinh Trì luôn nổi tiếng với những trò mèo hài hước mà nổi tiếng với những trò mèo hài hước mà nổi tiếng với những trò mèo hài hước mà không ai nghĩ ra nổi mà nhắc đến những không ai nghĩ ra nổi mà nhắc đến những không ai nghĩ ra nổi mà nhắc đến những cái chào thẳng xí đú như cái máy hùm ông cái chào thẳng xí đú như cái máy hùm ông cái chào thẳng xí đú như cái máy hùm ông thế này thì anh cũng chịu Thậm chí còn thế này thì anh cũng chịu Thậm chí còn thế này thì anh cũng chịu Thậm chí còn có hộp số nâng cấp để điều chỉnh tốc độ có hộp số nâng cấp để điều chỉnh tốc độ có hộp số nâng cấp để điều chỉnh tốc độ thật đúng là máy của tương lai được bộ thật đúng là máy của tương lai được bộ thật đúng là máy của tương lai được bộ phim với những cái sáng chế biến là Cười phim với những cái sáng chế biến là Cười phim với những cái sáng chế biến là Cười không nhặt được mồm của anh Vinh nào cá không nhặt được mồm của anh Vinh nào cá không nhặt được mồm của anh Vinh nào cá bắt đầu nhé Ở phim này chưa tinh chỉ là bắt đầu nhé Ở phim này chưa tinh chỉ là bắt đầu nhé Ở phim này chưa tinh chỉ là một trong Tứ Đại Nội Mật Thám những đồng một trong Tứ Đại Nội Mật Thám những đồng một trong Tứ Đại Nội Mật Thám những đồng nghiệp của anh đều là những người có võ nghiệp của anh đều là những người có võ nghiệp của anh đều là những người có võ công Cao Cường biểu diễn võ thuật cho công Cao Cường biểu diễn võ thuật cho công Cao Cường biểu diễn võ thuật cho hoàng thượng xem vui mắt anh thứ nhất có hoàng thượng xem vui mắt anh thứ nhất có hoàng thượng xem vui mắt anh thứ nhất có thể ký kết bố Sam đao thương bất nhập thể ký kết bố Sam đao thương bất nhập thể ký kết bố Sam đao thương bất nhập chén vào thì tổng kiếm đều cứ như đồ đắt chén vào thì tổng kiếm đều cứ như đồ đắt chén vào thì tổng kiếm đều cứ như đồ đắt đến cái còn cứng hơn cả dùi cui cảnh sát đến cái còn cứng hơn cả dùi cui cảnh sát đến cái còn cứng hơn cả dùi cui cảnh sát giao thông quả nhiên là tuyệt vời người giao thông quả nhiên là tuyệt vời người giao thông quả nhiên là tuyệt vời người thứ hai thì chân nhanh hơn não mỗi phút thứ hai thì chân nhanh hơn não mỗi phút thứ hai thì chân nhanh hơn não mỗi phút đá ra tới hàng trăm nhịp giúp vào bê đá ra tới hàng trăm nhịp giúp vào bê đá ra tới hàng trăm nhịp giúp vào bê tông Nhẹ Nhàng Như giúp và đậu phụ người tông Nhẹ Nhàng Như giúp và đậu phụ người tông Nhẹ Nhàng Như giúp và đậu phụ người thứ ba thì tay nhanh hơn cả máy rung móc thứ ba thì tay nhanh hơn cả máy rung móc thứ ba thì tay nhanh hơn cả máy rung móc lót nhanh thì đừng hỏi đám đến xong vào lót nhanh thì đừng hỏi đám đến xong vào lót nhanh thì đừng hỏi đám đến xong vào bao nhiêu cũng không gõ cho anh thử bao nhiêu cũng không gõ cho anh thử bao nhiêu cũng không gõ cho anh thử trình và bây giờ đến lượt Châu Tinh Trì trình và bây giờ đến lượt Châu Tinh Trì trình và bây giờ đến lượt Châu Tinh Trì nhà mình biểu diễn Nhìn bề ngoài thì vô nhà mình biểu diễn Nhìn bề ngoài thì vô nhà mình biểu diễn Nhìn bề ngoài thì vô dụng vậy thôi chứ thực ra anh vô dụng dụng vậy thôi chứ thực ra anh vô dụng dụng vậy thôi chứ thực ra anh vô dụng lắm võ của anh là Võ hẹp chủ yếu là rừng lắm võ của anh là Võ hẹp chủ yếu là rừng lắm võ của anh là Võ hẹp chủ yếu là rừng nuôi chứ không đủ sức Đây là hai viên đá nuôi chứ không đủ sức Đây là hai viên đá nuôi chứ không đủ sức Đây là hai viên đá vô cực cùng mặt thì đầy mà khác mặt thì vô cực cùng mặt thì đầy mà khác mặt thì vô cực cùng mặt thì đầy mà khác mặt thì hút quả làm anh Đại nhìn tôi cũng chưa hút quả làm anh Đại nhìn tôi cũng chưa hút quả làm anh Đại nhìn tôi cũng chưa biết dùng làm gì con cái này là Khánh biết dùng làm gì con cái này là Khánh biết dùng làm gì con cái này là Khánh quạt lắp vào rồi quay tay thì sẽ tạo ra quạt lắp vào rồi quay tay thì sẽ tạo ra quạt lắp vào rồi quay tay thì sẽ tạo ra một luồng gió lớn Trời nhóm hoặc dùng một luồng gió lớn Trời nhóm hoặc dùng một luồng gió lớn Trời nhóm hoặc dùng cái này thì quá là tuyệt vời anh đội cái này thì quá là tuyệt vời anh đội cái này thì quá là tuyệt vời anh đội trưởng quá xấu hổ vì bạn này không biết trưởng quá xấu hổ vì bạn này không biết trưởng quá xấu hổ vì bạn này không biết rõ nhưng anh chỉ lại tự tin phá được võ rõ nhưng anh chỉ lại tự tin phá được võ rõ nhưng anh chỉ lại tự tin phá được võ công Kim Cương Bất Hoại của anh ta chỉ công Kim Cương Bất Hoại của anh ta chỉ công Kim Cương Bất Hoại của anh ta chỉ cần trộn lưu huỳnh và Magie rồi nhé vào cần trộn lưu huỳnh và Magie rồi nhé vào cần trộn lưu huỳnh và Magie rồi nhé vào một kẻ địch rồi để qua Bi thép và cửa một kẻ địch rồi để qua Bi thép và cửa một kẻ địch rồi để qua Bi thép và cửa nghiệm Nhớ bật lửa Cho nó phạt đổ riêng nghiệm Nhớ bật lửa Cho nó phạt đổ riêng nghiệm Nhớ bật lửa Cho nó phạt đổ riêng mashhad sẽ phóng đi kinh hồn Kim Cương mashhad sẽ phóng đi kinh hồn Kim Cương mashhad sẽ phóng đi kinh hồn Kim Cương Bất Hoại cũng chỉ là trò thì thôi tớ Bất Hoại cũng chỉ là trò thì thôi tớ Bất Hoại cũng chỉ là trò thì thôi tớ luôn đi Tao sẵn sàng rồi đó Châu Tinh luôn đi Tao sẵn sàng rồi đó Châu Tinh luôn đi Tao sẵn sàng rồi đó Châu Tinh Trì bắt đầu bước Ngòi Nổ anh nói rằng Trì bắt đầu bước Ngòi Nổ anh nói rằng Trì bắt đầu bước Ngòi Nổ anh nói rằng nhược điểm duy nhất của vĩnh khí này là nhược điểm duy nhất của vĩnh khí này là nhược điểm duy nhất của vĩnh khí này là kẻ dùng nó có khả năng vỡ bụng rất cao kẻ dùng nó có khả năng vỡ bụng rất cao kẻ dùng nó có khả năng vỡ bụng rất cao quả ngâm sau một tiếng rồi tâm hồn mình quả ngâm sau một tiếng rồi tâm hồn mình quả ngâm sau một tiếng rồi tâm hồn mình ra đi còn hơn mi thì ở lại sau pha biểu ra đi còn hơn mi thì ở lại sau pha biểu ra đi còn hơn mi thì ở lại sau pha biểu diễn gốm vãi đạn vừa rồi anh thì gần bị diễn gốm vãi đạn vừa rồi anh thì gần bị diễn gốm vãi đạn vừa rồi anh thì gần bị đưa bọn tớ trách mắng còn không quân đưa bọn tớ trách mắng còn không quân đưa bọn tớ trách mắng còn không quân Pháp đang một cái giờ gửi anh cút đi Dạ Pháp đang một cái giờ gửi anh cút đi Dạ Pháp đang một cái giờ gửi anh cút đi Dạ thưa xuất thân của hắn là bác sĩ thú y thưa xuất thân của hắn là bác sĩ thú y thưa xuất thân của hắn là bác sĩ thú y nhân với vậy đó ạ sau các bạn nghiệt ngã nhân với vậy đó ạ sau các bạn nghiệt ngã nhân với vậy đó ạ sau các bạn nghiệt ngã quá sâu tinh thì bị đuổi khỏi Tử Cấm quá sâu tinh thì bị đuổi khỏi Tử Cấm quá sâu tinh thì bị đuổi khỏi Tử Cấm Thành anh nhìn về nhà chuyển từ bác sĩ Thành anh nhìn về nhà chuyển từ bác sĩ Thành anh nhìn về nhà chuyển từ bác sĩ thú y xanh mốc với 10 ai đến kêu ốm teo thú y xanh mốc với 10 ai đến kêu ốm teo thú y xanh mốc với 10 ai đến kêu ốm teo bệnh không cần họ triệu chứng lấy thuốc bệnh không cần họ triệu chứng lấy thuốc bệnh không cần họ triệu chứng lấy thuốc trả tiền tiếng hát một bệnh nhân khác trả tiền tiếng hát một bệnh nhân khác trả tiền tiếng hát một bệnh nhân khác đến khám Anh cũng không biết là bệnh gì đến khám Anh cũng không biết là bệnh gì đến khám Anh cũng không biết là bệnh gì mà nói chuyện với đàn ông là anh thứ hai mà nói chuyện với đàn ông là anh thứ hai mà nói chuyện với đàn ông là anh thứ hai hết quần thế thì làm sao mà tôi chữa hết quần thế thì làm sao mà tôi chữa hết quần thế thì làm sao mà tôi chữa được chứ đơn giản thôi lấy thuốc Thế này được chứ đơn giản thôi lấy thuốc Thế này được chứ đơn giản thôi lấy thuốc Thế này là được này thanh toán trả tiền tôi có là được này thanh toán trả tiền tôi có là được này thanh toán trả tiền tôi có gì đấy sai sai nè tiếp theo là một phụ gì đấy sai sai nè tiếp theo là một phụ gì đấy sai sai nè tiếp theo là một phụ nữ còn khó chữa hơn nữa chồng em cứ đưa nữ còn khó chữa hơn nữa chồng em cứ đưa nữ còn khó chữa hơn nữa chồng em cứ đưa em lên tới lần đổi là lại cho xuống tìm em lên tới lần đổi là lại cho xuống tìm em lên tới lần đổi là lại cho xuống tìm đại phu có thể giúp em đi nốt quãng đại phu có thể giúp em đi nốt quãng đại phu có thể giúp em đi nốt quãng đường còn lại lên đỉnh đồi có được không đường còn lại lên đỉnh đồi có được không đường còn lại lên đỉnh đồi có được không Đang nói đến đây thì bảo vợ Châu Tinh Đang nói đến đây thì bảo vợ Châu Tinh Đang nói đến đây thì bảo vợ Châu Tinh Trì xuất hiện người ta có nhu cầu thì Trì xuất hiện người ta có nhu cầu thì Trì xuất hiện người ta có nhu cầu thì anh sẽ cho người ta đi tôi thì không có anh sẽ cho người ta đi tôi thì không có anh sẽ cho người ta đi tôi thì không có vợ ở đây thì tôi mới dám chữa Sơn Tinh vợ ở đây thì tôi mới dám chữa Sơn Tinh vợ ở đây thì tôi mới dám chữa Sơn Tinh chỉ muốn là một người có đầu óc lanh lợi chỉ muốn là một người có đầu óc lanh lợi chỉ muốn là một người có đầu óc lanh lợi nhuận phát minh ra những thứ kỳ lạ nhưng nhuận phát minh ra những thứ kỳ lạ nhưng nhuận phát minh ra những thứ kỳ lạ nhưng cái bàn tay vỗ này để thấy hàng thì sẽ cái bàn tay vỗ này để thấy hàng thì sẽ cái bàn tay vỗ này để thấy hàng thì sẽ không bị chặt vào tay khốn nạn nhất phải không bị chặt vào tay khốn nạn nhất phải không bị chặt vào tay khốn nạn nhất phải kể đến Phát minh máy hỗ trợ vấn đề ấy kể đến Phát minh máy hỗ trợ vấn đề ấy kể đến Phát minh máy hỗ trợ vấn đề ấy dừng sức thuộc tạo ra vòng quay từ đó dừng sức thuộc tạo ra vòng quay từ đó dừng sức thuộc tạo ra vòng quay từ đó đẩy cái mông của người nằm dưới nhập đẩy cái mông của người nằm dưới nhập đẩy cái mông của người nằm dưới nhập người lên xuống Thậm chí còn có hộp số 5 người lên xuống Thậm chí còn có hộp số 5 người lên xuống Thậm chí còn có hộp số 5 cấp để điều chỉnh tốc độ Úi chà cô vợ cấp để điều chỉnh tốc độ Úi chà cô vợ cấp để điều chỉnh tốc độ Úi chà cô vợ nhìn thấy mà đứng hết cả người Thật là nhìn thấy mà đứng hết cả người Thật là nhìn thấy mà đứng hết cả người Thật là đê tiện đưa viện quá đi thôi ạ nhưng mà đê tiện đưa viện quá đi thôi ạ nhưng mà đê tiện đưa viện quá đi thôi ạ nhưng mà cái nút dưới phòng Đừng có đụng tới vừa cái nút dưới phòng Đừng có đụng tới vừa cái nút dưới phòng Đừng có đụng tới vừa nói xong thì có bộ chơi luôn Kết quả là nói xong thì có bộ chơi luôn Kết quả là nói xong thì có bộ chơi luôn Kết quả là trong bếp cũng có quạt gió để thổi khói trong bếp cũng có quạt gió để thổi khói trong bếp cũng có quạt gió để thổi khói ra ngoài bất chợt lúc này có nhiều tới ra ngoài bất chợt lúc này có nhiều tới ra ngoài bất chợt lúc này có nhiều tới Bình và kể lại câu chuyện bắt đầu vào Bình và kể lại câu chuyện bắt đầu vào Bình và kể lại câu chuyện bắt đầu vào tháng trước khi cho A và đại sư bị phạt tháng trước khi cho A và đại sư bị phạt tháng trước khi cho A và đại sư bị phạt rửa bát cho hoàng thượng sao bộ biểu rửa bát cho hoàng thượng sao bộ biểu rửa bát cho hoàng thượng sao bộ biểu diễn võ thuật một tên Thái Giám đang diễn võ thuật một tên Thái Giám đang diễn võ thuật một tên Thái Giám đang chịu cho hoàng thượng về cuốn sách lên chịu cho hoàng thượng về cuốn sách lên chịu cho hoàng thượng về cuốn sách lên Ngoại Phi Tiên mà khả răng rồi đang tìm Ngoại Phi Tiên mà khả răng rồi đang tìm Ngoại Phi Tiên mà khả răng rồi đang tìm kiếm thì cần hoàng thượng lấy được nó kiếm thì cần hoàng thượng lấy được nó kiếm thì cần hoàng thượng lấy được nó thì sẽ dễ dàng chế phục được cả thiên hạ thì sẽ dễ dàng chế phục được cả thiên hạ thì sẽ dễ dàng chế phục được cả thiên hạ băng theo châu tinh chỉ biết thử tên băng theo châu tinh chỉ biết thử tên băng theo châu tinh chỉ biết thử tên Thái Giám đó đang lừa để ám hại hoàng Thái Giám đó đang lừa để ám hại hoàng Thái Giám đó đang lừa để ám hại hoàng thượng nhưng mà làm sao ngăn cản được thượng nhưng mà làm sao ngăn cản được thượng nhưng mà làm sao ngăn cản được đây hoàng thượng đã đồng ý tháng sau khi đây hoàng thượng đã đồng ý tháng sau khi đây hoàng thượng đã đồng ý tháng sau khi hành vi Tìm kiếm danh chỉ cũng biết được hành vi Tìm kiếm danh chỉ cũng biết được hành vi Tìm kiếm danh chỉ cũng biết được ngồi nghịch nên chị đánh im lặng hoặc kể ngồi nghịch nên chị đánh im lặng hoặc kể ngồi nghịch nên chị đánh im lặng hoặc kể cho qua lũ phản loạn đang học bằng cách cho qua lũ phản loạn đang học bằng cách cho qua lũ phản loạn đang học bằng cách tiêu diệt hoàng thượng để chiếm đoạt tiêu diệt hoàng thượng để chiếm đoạt tiêu diệt hoàng thượng để chiếm đoạt Trung Nguyên đứng đầu là vị tướng tình Trung Nguyên đứng đầu là vị tướng tình Trung Nguyên đứng đầu là vị tướng tình hình trên mặt không có nổi lấy một cái hình trên mặt không có nổi lấy một cái hình trên mặt không có nổi lấy một cái ngõ Châu Tinh Trì dù đã ẩn cùng vợ con ngõ Châu Tinh Trì dù đã ẩn cùng vợ con ngõ Châu Tinh Trì dù đã ẩn cùng vợ con nhưng vẫn lo lắng cho Hoàng Thượng nên nhưng vẫn lo lắng cho Hoàng Thượng nên nhưng vẫn lo lắng cho Hoàng Thượng nên quyết định sẽ cùng vợ thì thiếu giá bởi quyết định sẽ cùng vợ thì thiếu giá bởi quyết định sẽ cùng vợ thì thiếu giá bởi Hôm nay là ngày hoàng thượng vi hành đến Hôm nay là ngày hoàng thượng vi hành đến Hôm nay là ngày hoàng thượng vi hành đến đoạn đường vắng Sương Khói Mờ Nhân Ảnh đoạn đường vắng Sương Khói Mờ Nhân Ảnh đoạn đường vắng Sương Khói Mờ Nhân Ảnh quả thật đúng là địa điểm Mai thuộc quả thật đúng là địa điểm Mai thuộc quả thật đúng là địa điểm Mai thuộc tuyệt vời Để ám tát đột nhiên những tuyệt vời Để ám tát đột nhiên những tuyệt vời Để ám tát đột nhiên những chiếc lá rơi xuống chúng hàm chứa nội chiếc lá rơi xuống chúng hàm chứa nội chiếc lá rơi xuống chúng hàm chứa nội lực kinh người nhanh chóng cắt cổ hết lực kinh người nhanh chóng cắt cổ hết lực kinh người nhanh chóng cắt cổ hết đám thương hiệu cuối cùng hai sát thủ đám thương hiệu cuối cùng hai sát thủ đám thương hiệu cuối cùng hai sát thủ cũng xuất hiện ba Cẩm Y Vệ mau chóng ra cũng xuất hiện ba Cẩm Y Vệ mau chóng ra cũng xuất hiện ba Cẩm Y Vệ mau chóng ra chặng đường quyết đấu nhanh chóng một chặng đường quyết đấu nhanh chóng một chặng đường quyết đấu nhanh chóng một người bị hạ sát nát sọ người thứ hai người bị hạ sát nát sọ người thứ hai người bị hạ sát nát sọ người thứ hai cũng bị kẻ có võ công thì dị này gạt cũng bị kẻ có võ công thì dị này gạt cũng bị kẻ có võ công thì dị này gạt thương rồi sẽ tăng nội tạng trong khi ăn thương rồi sẽ tăng nội tạng trong khi ăn thương rồi sẽ tăng nội tạng trong khi ăn tinh và Anh đang ngồi thưởng thức gà tinh và Anh đang ngồi thưởng thức gà tinh và Anh đang ngồi thưởng thức gà Mạnh Hoạch thì ngoài kia Chỉ Còn Mình Mạnh Hoạch thì ngoài kia Chỉ Còn Mình Mạnh Hoạch thì ngoài kia Chỉ Còn Mình Anh Cẩm Y Vệ có Kim Cương Bất Hoại hộ Anh Cẩm Y Vệ có Kim Cương Bất Hoại hộ Anh Cẩm Y Vệ có Kim Cương Bất Hoại hộ thân dường như cơ thể anh chỗ nào cũng thân dường như cơ thể anh chỗ nào cũng thân dường như cơ thể anh chỗ nào cũng cứng như thép nhưng cuối cùng hai hòn cứng như thép nhưng cuối cùng hai hòn cứng như thép nhưng cuối cùng hai hòn dái cũng bị bóp nát như hai quả trứng dái cũng bị bóp nát như hai quả trứng dái cũng bị bóp nát như hai quả trứng vậy hoàng thượng bị bọn chúng ta mặc một vậy hoàng thượng bị bọn chúng ta mặc một vậy hoàng thượng bị bọn chúng ta mặc một bộ đồ với mang nén ra ngoài chợ những bộ đồ với mang nén ra ngoài chợ những bộ đồ với mang nén ra ngoài chợ những người tò mò về Thiên Ngoại Phi Tiên đến người tò mò về Thiên Ngoại Phi Tiên đến người tò mò về Thiên Ngoại Phi Tiên đến để xem xét Kết cục là bị sát thủ âm thầm để xem xét Kết cục là bị sát thủ âm thầm để xem xét Kết cục là bị sát thủ âm thầm giết chết gần hết mai làm sao châu doanh giết chết gần hết mai làm sao châu doanh giết chết gần hết mai làm sao châu doanh chỉ nhận ra giọng nói của hoàng thượng chỉ nhận ra giọng nói của hoàng thượng chỉ nhận ra giọng nói của hoàng thượng nên rửa mặt nặn ra để cứu này Nhưng phía nên rửa mặt nặn ra để cứu này Nhưng phía nên rửa mặt nặn ra để cứu này Nhưng phía trước là đám sát thủ đã chờ sẵn Châu trước là đám sát thủ đã chờ sẵn Châu trước là đám sát thủ đã chờ sẵn Châu Tinh Trì hôm nay sẽ dùng mọi thủ đoạn để Tinh Trì hôm nay sẽ dùng mọi thủ đoạn để Tinh Trì hôm nay sẽ dùng mọi thủ đoạn để bảo vệ hoàng thượng cái đầu tiên là bằng bảo vệ hoàng thượng cái đầu tiên là bằng bảo vệ hoàng thượng cái đầu tiên là bằng cách nam châm một giây thu hết đao kiếm cách nam châm một giây thu hết đao kiếm cách nam châm một giây thu hết đao kiếm bọn chúng dùng dao găm xông lên nhưng ở bọn chúng dùng dao găm xông lên nhưng ở bọn chúng dùng dao găm xông lên nhưng ở đây có hai cao thủ hạ sắt hết sạch cuối đây có hai cao thủ hạ sắt hết sạch cuối đây có hai cao thủ hạ sắt hết sạch cuối cùng thằng võ không ma quái cũng xuất cùng thằng võ không ma quái cũng xuất cùng thằng võ không ma quái cũng xuất hiện nhanh chóng hạ sát một người hãy hiện nhanh chóng hạ sát một người hãy hiện nhanh chóng hạ sát một người hãy biến hình một cái thành hai người nhanh biến hình một cái thành hai người nhanh biến hình một cái thành hai người nhanh chóng giết hại những cao thủ khác đám chóng giết hại những cao thủ khác đám chóng giết hại những cao thủ khác đám người nhìn thấy mà run sợ vãi đái ra người nhìn thấy mà run sợ vãi đái ra người nhìn thấy mà run sợ vãi đái ra quần Nhưng Châu Tinh Trì chẳng mảy may quần Nhưng Châu Tinh Trì chẳng mảy may quần Nhưng Châu Tinh Trì chẳng mảy may sợ hãi thẳng tiến gần dậy bước lên phanh sợ hãi thẳng tiến gần dậy bước lên phanh sợ hãi thẳng tiến gần dậy bước lên phanh giữa đầu đây này bắt đầu biến hình Đổi giữa đầu đây này bắt đầu biến hình Đổi giữa đầu đây này bắt đầu biến hình Đổi chỗ cho nhau nhìn chóng thỏa mãn vừa chỗ cho nhau nhìn chóng thỏa mãn vừa chỗ cho nhau nhìn chóng thỏa mãn vừa dừng lại hiện vị chơi tinh chỉ đặt cho dừng lại hiện vị chơi tinh chỉ đặt cho dừng lại hiện vị chơi tinh chỉ đặt cho liên tiếp tại sao ta biến hình thế nào liên tiếp tại sao ta biến hình thế nào liên tiếp tại sao ta biến hình thế nào người vẫn đập trúng được vậy Nhìn cái người vẫn đập trúng được vậy Nhìn cái người vẫn đập trúng được vậy Nhìn cái chân của người xem chỉ có một cái chạm chân của người xem chỉ có một cái chạm chân của người xem chỉ có một cái chạm nghe được hắn điên tiết lên đường vì anh nghe được hắn điên tiết lên đường vì anh nghe được hắn điên tiết lên đường vì anh ta ném cho cái Nam Châm dính chặt vũ khí ta ném cho cái Nam Châm dính chặt vũ khí ta ném cho cái Nam Châm dính chặt vũ khí rồi bị dính vào thanh thép anh khắp rồi bị dính vào thanh thép anh khắp rồi bị dính vào thanh thép anh khắp người cô lao đến nhập như đúng rồi bất người cô lao đến nhập như đúng rồi bất người cô lao đến nhập như đúng rồi bất ngờ tên này gặp ai được người ra xa anh ngờ tên này gặp ai được người ra xa anh ngờ tên này gặp ai được người ra xa anh Thanh lấy thêm một mảnh nam châm nữa để Thanh lấy thêm một mảnh nam châm nữa để Thanh lấy thêm một mảnh nam châm nữa để quay với hoàng thượng không ngờ khiến quay với hoàng thượng không ngờ khiến quay với hoàng thượng không ngờ khiến hai người bị bước vào nhau thôi quả này hai người bị bước vào nhau thôi quả này hai người bị bước vào nhau thôi quả này lại tự tay dân ca đến miệng mèo rồi Đúng lại tự tay dân ca đến miệng mèo rồi Đúng lại tự tay dân ca đến miệng mèo rồi Đúng lúc mình gặp thì anh sang kịp thời lật lúc mình gặp thì anh sang kịp thời lật lúc mình gặp thì anh sang kịp thời lật ngược lại được nghiên Nam trong dãy bay ngược lại được nghiên Nam trong dãy bay ngược lại được nghiên Nam trong dãy bay gian này hắn tay thứ vỡ Việt Nam trong gian này hắn tay thứ vỡ Việt Nam trong gian này hắn tay thứ vỡ Việt Nam trong trên người rồi ném sang chào lừa Châu trên người rồi ném sang chào lừa Châu trên người rồi ném sang chào lừa Châu Tinh Trì nhanh trí nhân viên còn lại lên Tinh Trì nhanh trí nhân viên còn lại lên Tinh Trì nhanh trí nhân viên còn lại lên người hắn Rốt cục tên này thì hãy đưa người hắn Rốt cục tên này thì hãy đưa người hắn Rốt cục tên này thì hãy đưa bút dính vào chảo nóng kia Cuối cùng thì bút dính vào chảo nóng kia Cuối cùng thì bút dính vào chảo nóng kia Cuối cùng thì gõ không cả mà ngoại đạo đã chết cháy gõ không cả mà ngoại đạo đã chết cháy gõ không cả mà ngoại đạo đã chết cháy rồi bánh khoái hơn nhạc của Châu Tinh rồi bánh khoái hơn nhạc của Châu Tinh rồi bánh khoái hơn nhạc của Châu Tinh Trì Hoàng Thượng của mọi người nhanh Trì Hoàng Thượng của mọi người nhanh Trì Hoàng Thượng của mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài không được người dân chóng chạy ra ngoài không được người dân chóng chạy ra ngoài không được người dân bên ngoài đều bị giết hết những chiếc lá bên ngoài đều bị giết hết những chiếc lá bên ngoài đều bị giết hết những chiếc lá đột nhiên cũng rơi xuống như những máy đột nhiên cũng rơi xuống như những máy đột nhiên cũng rơi xuống như những máy Khánh cắt nước Áo anh danh Vậy là Tên Đồ Khánh cắt nước Áo anh danh Vậy là Tên Đồ Khánh cắt nước Áo anh danh Vậy là Tên Đồ Tể lại gái cũng xuất hiện cùng đại ca Tể lại gái cũng xuất hiện cùng đại ca Tể lại gái cũng xuất hiện cùng đại ca của hắn đây này tiếp tục Vẫn công và lá của hắn đây này tiếp tục Vẫn công và lá của hắn đây này tiếp tục Vẫn công và lá cờ phóng tới Châu Tinh Trì nhanh chân cờ phóng tới Châu Tinh Trì nhanh chân cờ phóng tới Châu Tinh Trì nhanh chân chạy vào một điều bạn cho Bi sắt vào chạy vào một điều bạn cho Bi sắt vào chạy vào một điều bạn cho Bi sắt vào trước chúng thành công anh mới chế tạo trước chúng thành công anh mới chế tạo trước chúng thành công anh mới chế tạo nút hai cánh trên mũ lắp vào tạo thành nút hai cánh trên mũ lắp vào tạo thành nút hai cánh trên mũ lắp vào tạo thành cánh quạt trực thăng quay tay thế nào mà cánh quạt trực thăng quay tay thế nào mà cánh quạt trực thăng quay tay thế nào mà lại tạo thành công rõ siêu mạnh bởi lại tạo thành công rõ siêu mạnh bởi lại tạo thành công rõ siêu mạnh bởi ngược những chiếc lá giết hết đám lâu la ngược những chiếc lá giết hết đám lâu la ngược những chiếc lá giết hết đám lâu la anh Vinh ổ cứng cả người bay lên như anh Vinh ổ cứng cả người bay lên như anh Vinh ổ cứng cả người bay lên như trực thăng mình thì nhận thành súng được trực thăng mình thì nhận thành súng được trực thăng mình thì nhận thành súng được tay châm lửa vào mồm hỏa lực từ trên cao tay châm lửa vào mồm hỏa lực từ trên cao tay châm lửa vào mồm hỏa lực từ trên cao bắn xuống như những viên đại bác còn có bắn xuống như những viên đại bác còn có bắn xuống như những viên đại bác còn có cả chế độ bắn ngân hàng người thứ mấy ai cả chế độ bắn ngân hàng người thứ mấy ai cả chế độ bắn ngân hàng người thứ mấy ai chưa được kích lại bảo hack hơn một trăm chưa được kích lại bảo hack hơn một trăm chưa được kích lại bảo hack hơn một trăm phần trăm không sai em cũng đến lại mấy phần trăm không sai em cũng đến lại mấy phần trăm không sai em cũng đến lại mấy tháng nghĩ ra được cả cái trò này vì cứu tháng nghĩ ra được cả cái trò này vì cứu tháng nghĩ ra được cả cái trò này vì cứu được Hoàng Thượng nên châu tinh chỉ lại được Hoàng Thượng nên châu tinh chỉ lại được Hoàng Thượng nên châu tinh chỉ lại được dinh dưỡng và ban thường ngọc quý được dinh dưỡng và ban thường ngọc quý được dinh dưỡng và ban thường ngọc quý nhưng không đâu anh nhất định muốn cá nhưng không đâu anh nhất định muốn cá nhưng không đâu anh nhất định muốn cá nhân ở trên mũ của hoàng thượng cơ khi nhân ở trên mũ của hoàng thượng cơ khi nhân ở trên mũ của hoàng thượng cơ khi mang về cho vợ không mở nó đẹp quá khiến mang về cho vợ không mở nó đẹp quá khiến mang về cho vợ không mở nó đẹp quá khiến chị vợ Phát điên Phát Khùng thì nhìn chị vợ Phát điên Phát Khùng thì nhìn chị vợ Phát điên Phát Khùng thì nhìn thấy cô đã lên được mấy lần không chịu thấy cô đã lên được mấy lần không chịu thấy cô đã lên được mấy lần không chịu được Sáng hôm sau hoàng thượng lại kêu được Sáng hôm sau hoàng thượng lại kêu được Sáng hôm sau hoàng thượng lại kêu Châu Tinh Trì hương hoàng thượng ghi Châu Tinh Trì hương hoàng thượng ghi Châu Tinh Trì hương hoàng thượng ghi hàng đi tìm gái bởi 300 không nữ chuyển hàng đi tìm gái bởi 300 không nữ chuyển hàng đi tìm gái bởi 300 không nữ chuyển từ các cuộc thi hoa hậu về toàn bọn mút từ các cuộc thi hoa hậu về toàn bọn mút từ các cuộc thi hoa hậu về toàn bọn mút lót ăn tiền để vào cung nên trông xấu lót ăn tiền để vào cung nên trông xấu lót ăn tiền để vào cung nên trông xấu đến là tội ác hoàng thượng chỉ biết Ngậm đến là tội ác hoàng thượng chỉ biết Ngậm đến là tội ác hoàng thượng chỉ biết Ngậm Ngùi khóc lóc thật là một hoàn cảnh đáng Ngùi khóc lóc thật là một hoàn cảnh đáng Ngùi khóc lóc thật là một hoàn cảnh đáng thương làm sao Châu Tinh Trì nghĩ ra thương làm sao Châu Tinh Trì nghĩ ra thương làm sao Châu Tinh Trì nghĩ ra cách giả gái đến xin việc ở lầu xanh để cách giả gái đến xin việc ở lầu xanh để cách giả gái đến xin việc ở lầu xanh để tìm gái đẹp quả nhiều những cô gái ở đây tìm gái đẹp quả nhiều những cô gái ở đây tìm gái đẹp quả nhiều những cô gái ở đây là hơn cung tần mỹ nữ hàng ngàn lần Thảo là hơn cung tần mỹ nữ hàng ngàn lần Thảo là hơn cung tần mỹ nữ hàng ngàn lần Thảo nào các bạn ra đường mà còn tiền ra hết nào các bạn ra đường mà còn tiền ra hết nào các bạn ra đường mà còn tiền ra hết bất chợt một cô gái giả trai đến gặp bất chợt một cô gái giả trai đến gặp bất chợt một cô gái giả trai đến gặp chèo Châu Tinh Trì Thèm lắm rồi nhưng mà chèo Châu Tinh Trì Thèm lắm rồi nhưng mà chèo Châu Tinh Trì Thèm lắm rồi nhưng mà chợt nhớ rối vọng nên vội chạy về Nhưng chợt nhớ rối vọng nên vội chạy về Nhưng chợt nhớ rối vọng nên vội chạy về Nhưng mà không sao quên được ánh mắt hồn giấy mà không sao quên được ánh mắt hồn giấy mà không sao quên được ánh mắt hồn giấy hôm sau Châu Tinh Trì cho những nhân hôm sau Châu Tinh Trì cho những nhân hôm sau Châu Tinh Trì cho những nhân xuất hiện khiến đám đàn ông chỉ biết hóa xuất hiện khiến đám đàn ông chỉ biết hóa xuất hiện khiến đám đàn ông chỉ biết hóa học gồm thứ từ từ trình bét sau chúng ta học gồm thứ từ từ trình bét sau chúng ta học gồm thứ từ từ trình bét sau chúng ta sẽ trước nhưng nhiều chém gió lên thần sẽ trước nhưng nhiều chém gió lên thần sẽ trước nhưng nhiều chém gió lên thần anh tan mau chóng chiếm được sự chú ý anh tan mau chóng chiếm được sự chú ý anh tan mau chóng chiếm được sự chú ý của người đẹp cô gái đồng ý nhận kèo với của người đẹp cô gái đồng ý nhận kèo với của người đẹp cô gái đồng ý nhận kèo với Châu Tinh Trì và động phòng anh thanh Châu Tinh Trì và động phòng anh thanh Châu Tinh Trì và động phòng anh thanh niên ra đường học hành nàng để lấy le niên ra đường học hành nàng để lấy le niên ra đường học hành nàng để lấy le không ngờ nhằm chỉ khen rằng khá đẹp bởi không ngờ nhằm chỉ khen rằng khá đẹp bởi không ngờ nhằm chỉ khen rằng khá đẹp bởi người bình thường mà nhìn thấy viên ngọc người bình thường mà nhìn thấy viên ngọc người bình thường mà nhìn thấy viên ngọc này không phát vô thì cũng phải khóc hết này không phát vô thì cũng phải khóc hết này không phát vô thì cũng phải khóc hết tôi gái này liên quan đến Lừng cứ gạ kèo tôi gái này liên quan đến Lừng cứ gạ kèo tôi gái này liên quan đến Lừng cứ gạ kèo anh tinh hoài còn tụi nhỏ sát và các rồi anh tinh hoài còn tụi nhỏ sát và các rồi anh tinh hoài còn tụi nhỏ sát và các rồi tôi lên rất là sự tích quả thực Điều này tôi lên rất là sự tích quả thực Điều này tôi lên rất là sự tích quả thực Điều này khiến anh hết lòng chịu nổi rồi đang khiến anh hết lòng chịu nổi rồi đang khiến anh hết lòng chịu nổi rồi đang tính qua lại để tránh hơn thì không ngờ tính qua lại để tránh hơn thì không ngờ tính qua lại để tránh hơn thì không ngờ cô gái đã nhìn mặt chỉnh tề hóa ra đó cô gái đã nhìn mặt chỉnh tề hóa ra đó cô gái đã nhìn mặt chỉnh tề hóa ra đó chỉ là màn thử lòng anh hùng anh tinh là chỉ là màn thử lòng anh hùng anh tinh là chỉ là màn thử lòng anh hùng anh tinh là người duy nhất bởi chưa có ai qua được người duy nhất bởi chưa có ai qua được người duy nhất bởi chưa có ai qua được cái nó đâu nhá thật là uổng phí viên cái nó đâu nhá thật là uổng phí viên cái nó đâu nhá thật là uổng phí viên ngọc mà chẳng được tráng nướng nào về ngọc mà chẳng được tráng nướng nào về ngọc mà chẳng được tráng nướng nào về đến nhà ăn cơm vợ cứ hỏi đi đâu về mà đến nhà ăn cơm vợ cứ hỏi đi đâu về mà đến nhà ăn cơm vợ cứ hỏi đi đâu về mà còn mùi hương con gái lại hỏi về viên còn mùi hương con gái lại hỏi về viên còn mùi hương con gái lại hỏi về viên ngọc ở đâu mất rồi ấy nhỉ Đang nói phét ngọc ở đâu mất rồi ấy nhỉ Đang nói phét ngọc ở đâu mất rồi ấy nhỉ Đang nói phét chém gió thấy gỗ kinh tưởng là ngon ai chém gió thấy gỗ kinh tưởng là ngon ai chém gió thấy gỗ kinh tưởng là ngon ai ngờ cô gái kỹ viện tìm đến tận rốn thật ngờ cô gái kỹ viện tìm đến tận rốn thật ngờ cô gái kỹ viện tìm đến tận rốn thật đúng chuẩn cái mùi hương này rồi những đúng chuẩn cái mùi hương này rồi những đúng chuẩn cái mùi hương này rồi những những con Đưa hẳn viên ngọc ra nữa Đúng những con Đưa hẳn viên ngọc ra nữa Đúng những con Đưa hẳn viên ngọc ra nữa Đúng là giao trứng cho ác mà lần này thì có là giao trứng cho ác mà lần này thì có là giao trứng cho ác mà lần này thì có chút Cậu đang chơi bố mẹ vội lao vào móc chút Cậu đang chơi bố mẹ vội lao vào móc chút Cậu đang chơi bố mẹ vội lao vào móc cụ anh tinh khí ngươi đạo của vợ mà ở cụ anh tinh khí ngươi đạo của vợ mà ở cụ anh tinh khí ngươi đạo của vợ mà ở vùng cả đám người lao vào khống chế nhau vùng cả đám người lao vào khống chế nhau vùng cả đám người lao vào khống chế nhau lấy mảnh Sắc kẻ lên Ngộ Không ai động lấy mảnh Sắc kẻ lên Ngộ Không ai động lấy mảnh Sắc kẻ lên Ngộ Không ai động đậy được cô vợ Tranh thủ cầm con nhện dự đậy được cô vợ Tranh thủ cầm con nhện dự đậy được cô vợ Tranh thủ cầm con nhện dự định đập đầu kỹ nữ không nổi châu danh định đập đầu kỹ nữ không nổi châu danh định đập đầu kỹ nữ không nổi châu danh chỉ phản bội thật rồi ép vợ bỏ vũ khí chỉ phản bội thật rồi ép vợ bỏ vũ khí chỉ phản bội thật rồi ép vợ bỏ vũ khí xuống rồi em cả mọi người khác hạnh hoàn xuống rồi em cả mọi người khác hạnh hoàn xuống rồi em cả mọi người khác hạnh hoàn thành để cứu thế kia bỏ luôn nhà cửa vợ thành để cứu thế kia bỏ luôn nhà cửa vợ thành để cứu thế kia bỏ luôn nhà cửa vợ con mà theo Kỹ Nữ sao lại có người tệ con mà theo Kỹ Nữ sao lại có người tệ con mà theo Kỹ Nữ sao lại có người tệ bạc thế chứ hay ngồi đếm kỷ niệm vui bạc thế chứ hay ngồi đếm kỷ niệm vui bạc thế chứ hay ngồi đếm kỷ niệm vui được hưởng hạnh phúc Châu Tinh Trì lúc được hưởng hạnh phúc Châu Tinh Trì lúc được hưởng hạnh phúc Châu Tinh Trì lúc này mới nói rằng thực ra ta chỉ muốn này mới nói rằng thực ra ta chỉ muốn này mới nói rằng thực ra ta chỉ muốn tuyệt nàng làm tiếp cho hoàng thượng bất tuyệt nàng làm tiếp cho hoàng thượng bất tuyệt nàng làm tiếp cho hoàng thượng bất ngờ hoàng thượng Quan cận vệ xuất hiện à ngờ hoàng thượng Quan cận vệ xuất hiện à ngờ hoàng thượng Quan cận vệ xuất hiện à Cái những lúc này lật mặt nói rằng hắn Cái những lúc này lật mặt nói rằng hắn Cái những lúc này lật mặt nói rằng hắn theo tưởng anh cho hoàng thượng mà hắn theo tưởng anh cho hoàng thượng mà hắn theo tưởng anh cho hoàng thượng mà hắn lại còn chích trước kiểm tra quả là tao lại còn chích trước kiểm tra quả là tao lại còn chích trước kiểm tra quả là tao gan biết hoàng thượng chích con cái này gan biết hoàng thượng chích con cái này gan biết hoàng thượng chích con cái này mà lại dám học giữa khe Châu Tinh Trì mà lại dám học giữa khe Châu Tinh Trì mà lại dám học giữa khe Châu Tinh Trì cạn người vì bị những ô trống hoàng cạn người vì bị những ô trống hoàng cạn người vì bị những ô trống hoàng thượng dựa vào đó mà các đội tru di tam thượng dựa vào đó mà các đội tru di tam thượng dựa vào đó mà các đội tru di tam tộc ra lệnh thì kệ xuống mặt nhưng là tộc ra lệnh thì kệ xuống mặt nhưng là tộc ra lệnh thì kệ xuống mặt nhưng là mắt thả thính yêu kia hóa ra từ nãy chỉ mắt thả thính yêu kia hóa ra từ nãy chỉ mắt thả thính yêu kia hóa ra từ nãy chỉ là một vở kịch mà cho danh chị đã đẩy ra là một vở kịch mà cho danh chị đã đẩy ra là một vở kịch mà cho danh chị đã đẩy ra để cho hoàng thượng thấy được lòng dạng để cho hoàng thượng thấy được lòng dạng để cho hoàng thượng thấy được lòng dạng của đàn bà đẹp mê hoặc đàn ông bảo vợ của đàn bà đẹp mê hoặc đàn ông bảo vợ của đàn bà đẹp mê hoặc đàn ông bảo vợ rồi kéo anh tinh dịch mà phản bội hoàng rồi kéo anh tinh dịch mà phản bội hoàng rồi kéo anh tinh dịch mà phản bội hoàng thượng Liễu địa kỹ nữ làm hoàng hậu em thượng Liễu địa kỹ nữ làm hoàng hậu em thượng Liễu địa kỹ nữ làm hoàng hậu em rằng cả đất nước làm vỏ thật là một chưa rằng cả đất nước làm vỏ thật là một chưa rằng cả đất nước làm vỏ thật là một chưa quá cao tay của Châu Tinh Trì vợ của anh quá cao tay của Châu Tinh Trì vợ của anh quá cao tay của Châu Tinh Trì vợ của anh cũng đúng là một diễn viên Ê thằng Thái cũng đúng là một diễn viên Ê thằng Thái cũng đúng là một diễn viên Ê thằng Thái Giám lo mũi dài nửa mét xung phong nên Giám lo mũi dài nửa mét xung phong nên Giám lo mũi dài nửa mét xung phong nên khám xét được thí nữ lúc này con cave khám xét được thí nữ lúc này con cave khám xét được thí nữ lúc này con cave cũng mỗi nhân hình đó chính là kẻ dị cũng mỗi nhân hình đó chính là kẻ dị cũng mỗi nhân hình đó chính là kẻ dị Tuấn kỳ hình đã biến thành quả nhiều Võ Tuấn kỳ hình đã biến thành quả nhiều Võ Tuấn kỳ hình đã biến thành quả nhiều Võ Công Cao Cường qua những khó lòng chống Công Cao Cường qua những khó lòng chống Công Cao Cường qua những khó lòng chống đỡ nổi đấm một quả xuyên thủng cả mấy đỡ nổi đấm một quả xuyên thủng cả mấy đỡ nổi đấm một quả xuyên thủng cả mấy mấy người cả đánh Cận Vệ xông lên bao mấy người cả đánh Cận Vệ xông lên bao mấy người cả đánh Cận Vệ xông lên bao nhiêu cũng không đủ chán vẫn còn một cái nhiêu cũng không đủ chán vẫn còn một cái nhiêu cũng không đủ chán vẫn còn một cái đúng lúc này bạn thân của anh tinh xuất đúng lúc này bạn thân của anh tinh xuất đúng lúc này bạn thân của anh tinh xuất hiện dùng siêu dị Hồn Đại Pháp bay vòng hiện dùng siêu dị Hồn Đại Pháp bay vòng hiện dùng siêu dị Hồn Đại Pháp bay vòng quanh tên vô sắc mặt này nhanh chóng quanh tên vô sắc mặt này nhanh chóng quanh tên vô sắc mặt này nhanh chóng trói chặt được khám hoặc sự tích tắc và trói chặt được khám hoặc sự tích tắc và trói chặt được khám hoặc sự tích tắc và nó không được nối với đèn lồng trên cao nó không được nối với đèn lồng trên cao nó không được nối với đèn lồng trên cao đây là phát minh mới của anh tinh để hút đây là phát minh mới của anh tinh để hút đây là phát minh mới của anh tinh để hút khác trên trời nhưng sét đánh chưa kịp khác trên trời nhưng sét đánh chưa kịp khác trên trời nhưng sét đánh chưa kịp xuống thì tên kia lại quá được dưới da xuống thì tên kia lại quá được dưới da xuống thì tên kia lại quá được dưới da mất anh đang vội vàng lao tới vồ lấy đầu mất anh đang vội vàng lao tới vồ lấy đầu mất anh đang vội vàng lao tới vồ lấy đầu sợi xích chưa kịp cắm vào hắn thì dòng sợi xích chưa kịp cắm vào hắn thì dòng sợi xích chưa kịp cắm vào hắn thì dòng điện đã nhanh hơn giật cho anh tinh điện đã nhanh hơn giật cho anh tinh điện đã nhanh hơn giật cho anh tinh trùng hết cả người ngã gục xuống đất dơ trùng hết cả người ngã gục xuống đất dơ trùng hết cả người ngã gục xuống đất dơ sắc mặt nhân cơ hội này ra đoàn kết sắc mặt nhân cơ hội này ra đoàn kết sắc mặt nhân cơ hội này ra đoàn kết nghĩa với vợ của anh Tinh đúng lúc người nghĩa với vợ của anh Tinh đúng lúc người nghĩa với vợ của anh Tinh đúng lúc người khác thì bất chợt anh tinh tỉnh dậy Chắc khác thì bất chợt anh tinh tỉnh dậy Chắc khác thì bất chợt anh tinh tỉnh dậy Chắc là con của thần sấm đây rồi sét đánh là con của thần sấm đây rồi sét đánh là con của thần sấm đây rồi sét đánh xong tự dưng lại bố hiểm như Lục Tiểu xong tự dưng lại bố hiểm như Lục Tiểu xong tự dưng lại bố hiểm như Lục Tiểu Phụng rừng tre trên ngoại thương trắng Phụng rừng tre trên ngoại thương trắng Phụng rừng tre trên ngoại thương trắng xuống như trời long đất lở đến lúc nút xuống như trời long đất lở đến lúc nút xuống như trời long đất lở đến lúc nút kiếm quả bao thì tên kia vỡ vụn thành kiếm quả bao thì tên kia vỡ vụn thành kiếm quả bao thì tên kia vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh Anh Vinh thành công thứ trăm ngàn mảnh Anh Vinh thành công thứ trăm ngàn mảnh Anh Vinh thành công thứ giá được hoàng thượng hàng ngày đưa vợ giá được hoàng thượng hàng ngày đưa vợ giá được hoàng thượng hàng ngày đưa vợ đi bằng cánh quạt quay ở thân tự trực đi bằng cánh quạt quay ở thân tự trực đi bằng cánh quạt quay ở thân tự trực thăng sinh tới đây là kết thúc rồi cảm thăng sinh tới đây là kết thúc rồi cảm thăng sinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều hoa ơn các bạn nhiều hoa ơn các bạn nhiều hoa Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thấy cao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thấy cao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thấy cao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2