Nữ Sinh Đẹp thay nhau Mất Mạng Bí Ẩn - Review Phim Hồi Chuông Tử Thần 2008

1,154,785
380
Review Phim Hồi Chuông Tử Thần 2008, Nữ Sinh Đẹp thay nhau Mất Mạng Bí Ẩn, tóm tắt phim kinh dị death bell 2008, review phim kinh dị hay hồi chuông tử thần 1, gian lận trong thi cử và cái kết hết sức bất ngờ. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim , #tomtatphim , #reviewphimkinhdihay
là một học sinh bị nước trong bể nước là một học sinh bị nước trong bể nước là một học sinh bị nước trong bể nước kín sau đó người thần bí thông qua loa kín sau đó người thần bí thông qua loa kín sau đó người thần bí thông qua loa phát thanh nói rằng ông ấy muốn những phát thanh nói rằng ông ấy muốn những phát thanh nói rằng ông ấy muốn những học sinh giỏi nhất trường ngày tham gia học sinh giỏi nhất trường ngày tham gia học sinh giỏi nhất trường ngày tham gia một bài thi mà sai một câu là chết một một bài thi mà sai một câu là chết một một bài thi mà sai một câu là chết một người nạn nhân đầu tiên là nữ sinh trong người nạn nhân đầu tiên là nữ sinh trong người nạn nhân đầu tiên là nữ sinh trong bể nước khi bà kiểm tra bắt đầu lập tức bể nước khi bà kiểm tra bắt đầu lập tức bể nước khi bà kiểm tra bắt đầu lập tức nước được bơm vào bể cá trong thời gian nước được bơm vào bể cá trong thời gian nước được bơm vào bể cá trong thời gian giới hạn của bài thi nếu như không trả giới hạn của bài thi nếu như không trả giới hạn của bài thi nếu như không trả lời được phụ nữ sinh sẽ bị nước ngập lời được phụ nữ sinh sẽ bị nước ngập lời được phụ nữ sinh sẽ bị nước ngập chết tình hình thang là vô cùng quý cáp chết tình hình thang là vô cùng quý cáp chết tình hình thang là vô cùng quý cáp Nhưng thầy giáo và các học sinh dốt nát Nhưng thầy giáo và các học sinh dốt nát Nhưng thầy giáo và các học sinh dốt nát không biết giải hết giờ quay sang thì không biết giải hết giờ quay sang thì không biết giải hết giờ quay sang thì nước đã ngập dép nữ sinh kia rồi Rốt nước đã ngập dép nữ sinh kia rồi Rốt nước đã ngập dép nữ sinh kia rồi Rốt cuộc nhóm học sinh này sẽ phải làm gì để cuộc nhóm học sinh này sẽ phải làm gì để cuộc nhóm học sinh này sẽ phải làm gì để sinh tồn được Đây Nào cùng Vua Phim theo sinh tồn được Đây Nào cùng Vua Phim theo sinh tồn được Đây Nào cùng Vua Phim theo dõi một bộ phim cực kỳ gay gắt này nhé dõi một bộ phim cực kỳ gay gắt này nhé dõi một bộ phim cực kỳ gay gắt này nhé câu chuyện bắt đầu khi nữ chính Garena câu chuyện bắt đầu khi nữ chính Garena câu chuyện bắt đầu khi nữ chính Garena mơ thấy một con át mộng vô cùng đáng sợ mơ thấy một con át mộng vô cùng đáng sợ mơ thấy một con át mộng vô cùng đáng sợ cơ sở tới nỗi nước sốt cà chua cũng cơ sở tới nỗi nước sốt cà chua cũng cơ sở tới nỗi nước sốt cà chua cũng chẳng khỏi Bí xem ra sắp tới sẽ có chẳng khỏi Bí xem ra sắp tới sẽ có chẳng khỏi Bí xem ra sắp tới sẽ có chuyện gì đó thằng làng còn bên này Nam chuyện gì đó thằng làng còn bên này Nam chuyện gì đó thằng làng còn bên này Nam chính ghi âm của chúng ta xuất hiện một chính ghi âm của chúng ta xuất hiện một chính ghi âm của chúng ta xuất hiện một cách vô cùng rực rỡ chàng trai trước giờ cách vô cùng rực rỡ chàng trai trước giờ cách vô cùng rực rỡ chàng trai trước giờ luôn khác người như cậu không đi học luôn khác người như cậu không đi học luôn khác người như cậu không đi học muộn mới là điều bất thường Hôm nay là muộn mới là điều bất thường Hôm nay là muộn mới là điều bất thường Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng nhà trường một ngày hết sức quan trọng nhà trường một ngày hết sức quan trọng nhà trường tổ chức một bài kiểm tra giữa kỳ vô cùng tổ chức một bài kiểm tra giữa kỳ vô cùng tổ chức một bài kiểm tra giữa kỳ vô cùng căng thẳng nhưng đăng kiểm tra thì có căng thẳng nhưng đăng kiểm tra thì có căng thẳng nhưng đăng kiểm tra thì có một nam sinh tên vô danh xuất hiện những một nam sinh tên vô danh xuất hiện những một nam sinh tên vô danh xuất hiện những biểu hiện bất thường cậu ta liên tục biểu hiện bất thường cậu ta liên tục biểu hiện bất thường cậu ta liên tục nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và sản nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và sản nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và sản phẩm xuất hiện khuôn mặt của một con ma phẩm xuất hiện khuôn mặt của một con ma phẩm xuất hiện khuôn mặt của một con ma khiến cậu ta sợ hãi Ngã vật xuống đất khiến cậu ta sợ hãi Ngã vật xuống đất khiến cậu ta sợ hãi Ngã vật xuống đất nhưng dám thi Quang lại cho rằng Chắc là nhưng dám thi Quang lại cho rằng Chắc là nhưng dám thi Quang lại cho rằng Chắc là do nhu dam áp lực quá nên sinh ra ảo do nhu dam áp lực quá nên sinh ra ảo do nhu dam áp lực quá nên sinh ra ảo giác sau khi kết thúc bài thi hiệu giác sau khi kết thúc bài thi hiệu giác sau khi kết thúc bài thi hiệu trưởng gọi tất cả các giáo viên tới để trưởng gọi tất cả các giáo viên tới để trưởng gọi tất cả các giáo viên tới để họ ông ấy muốn tập trung hai đứa em học họ ông ấy muốn tập trung hai đứa em học họ ông ấy muốn tập trung hai đứa em học sinh xuất sắc trong kỳ thi giữa kì này sinh xuất sắc trong kỳ thi giữa kì này sinh xuất sắc trong kỳ thi giữa kì này để thành lập một lớp chọn của trường và để thành lập một lớp chọn của trường và để thành lập một lớp chọn của trường và chuẩn bị cho kỳ thi đại học và ông ấy chuẩn bị cho kỳ thi đại học và ông ấy chuẩn bị cho kỳ thi đại học và ông ấy cũng nhờ Hoàng phụ trách việc này vào cũng nhờ Hoàng phụ trách việc này vào cũng nhờ Hoàng phụ trách việc này vào lúc Thông báo mọi người cao Hiểm Nhất lúc Thông báo mọi người cao Hiểm Nhất lúc Thông báo mọi người cao Hiểm Nhất Thu Giang lại xuất hiện ảo giác kỳ lạ Thu Giang lại xuất hiện ảo giác kỳ lạ Thu Giang lại xuất hiện ảo giác kỳ lạ nhìn Garena lại thành một nữ học sinh nhìn Garena lại thành một nữ học sinh nhìn Garena lại thành một nữ học sinh năm trước ra tự tử cậu ta sẽ về phía năm trước ra tự tử cậu ta sẽ về phía năm trước ra tự tử cậu ta sẽ về phía càng khi nào một cách điên cuồng muốn càng khi nào một cách điên cuồng muốn càng khi nào một cách điên cuồng muốn móc cisco Mày thấy có mấy năm sinh dũng móc cisco Mày thấy có mấy năm sinh dũng móc cisco Mày thấy có mấy năm sinh dũng cảm giúp đỡ mới có thể ngăn hu ra lại cảm giúp đỡ mới có thể ngăn hu ra lại cảm giúp đỡ mới có thể ngăn hu ra lại được sau đó xe cứu thương tới trước khi được sau đó xe cứu thương tới trước khi được sau đó xe cứu thương tới trước khi đi cậu ấy còn không ngừng vùng vẫy và đi cậu ấy còn không ngừng vùng vẫy và đi cậu ấy còn không ngừng vùng vẫy và gào thét các người đều sẽ chết tất cả gào thét các người đều sẽ chết tất cả gào thét các người đều sẽ chết tất cả các người đều sẽ chết mọi người đều cảm các người đều sẽ chết mọi người đều cảm các người đều sẽ chết mọi người đều cảm nghĩ rằng chắc thu gian đã qua áp lực mà nghĩ rằng chắc thu gian đã qua áp lực mà nghĩ rằng chắc thu gian đã qua áp lực mà không biết rằng thảm họa kinh hoàng cũng không biết rằng thảm họa kinh hoàng cũng không biết rằng thảm họa kinh hoàng cũng sắp diễn ra rất nhanh sau đó việc tập sắp diễn ra rất nhanh sau đó việc tập sắp diễn ra rất nhanh sau đó việc tập huấn cho lớp chọn đã bắt đầu trường học huấn cho lớp chọn đã bắt đầu trường học huấn cho lớp chọn đã bắt đầu trường học vào ngày thứ 7 vô cùng yên tĩnh chỉ có vào ngày thứ 7 vô cùng yên tĩnh chỉ có vào ngày thứ 7 vô cùng yên tĩnh chỉ có lớp chọn đi học để cho mọi người yên tâm lớp chọn đi học để cho mọi người yên tâm lớp chọn đi học để cho mọi người yên tâm học tập thầy quanh yêu cầu lớp trưởng học tập thầy quanh yêu cầu lớp trưởng học tập thầy quanh yêu cầu lớp trưởng tịch thu toàn bộ điện thoại của mọi tịch thu toàn bộ điện thoại của mọi tịch thu toàn bộ điện thoại của mọi người sau đó mang tới phòng giáo vụ để người sau đó mang tới phòng giáo vụ để người sau đó mang tới phòng giáo vụ để bảo quản ai ngờ rằng đi được nửa đường bảo quản ai ngờ rằng đi được nửa đường bảo quản ai ngờ rằng đi được nửa đường lớp chuẩn bị một tên Bí Ẩn tập em kéo cả lớp chuẩn bị một tên Bí Ẩn tập em kéo cả lớp chuẩn bị một tên Bí Ẩn tập em kéo cả cơ thể anh lên cái lỗ trần nhà lúc này cơ thể anh lên cái lỗ trần nhà lúc này cơ thể anh lên cái lỗ trần nhà lúc này mọi người đang chăm chú xem vi Giảng bài mọi người đang chăm chú xem vi Giảng bài mọi người đang chăm chú xem vi Giảng bài thì đột nhiên màn hình tivi lấy lên đó thì đột nhiên màn hình tivi lấy lên đó thì đột nhiên màn hình tivi lấy lên đó là phát trực tiếp nữ sinh viên răng bị là phát trực tiếp nữ sinh viên răng bị là phát trực tiếp nữ sinh viên răng bị nhốt trong một bể cá kín cả lớp nhìn nhốt trong một bể cá kín cả lớp nhìn nhốt trong một bể cá kín cả lớp nhìn thấy ai cũng hoảng loạn một nữ sinh vội thấy ai cũng hoảng loạn một nữ sinh vội thấy ai cũng hoảng loạn một nữ sinh vội chạy đi Báo cho phòng giáo vụ rồi cũng chạy đi Báo cho phòng giáo vụ rồi cũng chạy đi Báo cho phòng giáo vụ rồi cũng bật tivi cho các thầy giáo xem lúc này bật tivi cho các thầy giáo xem lúc này bật tivi cho các thầy giáo xem lúc này trên loa phát ra giọng nói của kẻ thần trên loa phát ra giọng nói của kẻ thần trên loa phát ra giọng nói của kẻ thần bí tháng yêu cầu tất cả các thí sinh bí tháng yêu cầu tất cả các thí sinh bí tháng yêu cầu tất cả các thí sinh đang có mặt điều phải ghi giữa kì một đang có mặt điều phải ghi giữa kì một đang có mặt điều phải ghi giữa kì một lần nữa mà đề bài là do kẻ thần bí dạt lần nữa mà đề bài là do kẻ thần bí dạt lần nữa mà đề bài là do kẻ thần bí dạt ra thì cần có thể trả lời đúng tất cả ra thì cần có thể trả lời đúng tất cả ra thì cần có thể trả lời đúng tất cả các câu hỏi thì không ai bị làm sao cả các câu hỏi thì không ai bị làm sao cả các câu hỏi thì không ai bị làm sao cả Nhưng nếu chỉ trả lời sai một câu thì sẽ Nhưng nếu chỉ trả lời sai một câu thì sẽ Nhưng nếu chỉ trả lời sai một câu thì sẽ có một người phải chết cũng không được có một người phải chết cũng không được có một người phải chết cũng không được tìm cách trốn khỏi trường học nếu không tìm cách trốn khỏi trường học nếu không tìm cách trốn khỏi trường học nếu không sẽ chết càng thảm hơn tiếp đó và kiểm sẽ chết càng thảm hơn tiếp đó và kiểm sẽ chết càng thảm hơn tiếp đó và kiểm tra bắt đầu lập tức nước được bơm vào bể tra bắt đầu lập tức nước được bơm vào bể tra bắt đầu lập tức nước được bơm vào bể cá trong thời gian giới hạn của bài thi cá trong thời gian giới hạn của bài thi cá trong thời gian giới hạn của bài thi nếu như không trả lời được thì ghim răng nếu như không trả lời được thì ghim răng nếu như không trả lời được thì ghim răng sẽ bị nước ngập chết nhưng mọi người và sẽ bị nước ngập chết nhưng mọi người và sẽ bị nước ngập chết nhưng mọi người và các giáo viên tất cả Không ai chữ giải các giáo viên tất cả Không ai chữ giải các giáo viên tất cả Không ai chữ giải bài toán mà chỉ chăm chăm tìm cách báo bài toán mà chỉ chăm chăm tìm cách báo bài toán mà chỉ chăm chăm tìm cách báo công an nhưng toàn bộ sóng điện thoại công an nhưng toàn bộ sóng điện thoại công an nhưng toàn bộ sóng điện thoại đều đã bị ngắt Lúc này bụng nước trong đều đã bị ngắt Lúc này bụng nước trong đều đã bị ngắt Lúc này bụng nước trong bể cá không ngừng dâng lên tình hình bể cá không ngừng dâng lên tình hình bể cá không ngừng dâng lên tình hình đang là Vô cùng nguy cấp nhưng thầy giáo đang là Vô cùng nguy cấp nhưng thầy giáo đang là Vô cùng nguy cấp nhưng thầy giáo lại nghĩ đây là trò đùa của Kang Hye lại nghĩ đây là trò đùa của Kang Hye lại nghĩ đây là trò đùa của Kang Hye Jung Thế là tất cả bầu vào chửi rủa đánh Jung Thế là tất cả bầu vào chửi rủa đánh Jung Thế là tất cả bầu vào chửi rủa đánh đập nam sinh này mà không để ý rằng nữ đập nam sinh này mà không để ý rằng nữ đập nam sinh này mà không để ý rằng nữ sinh ghi danh ở trong đó rồi được nghiên sinh ghi danh ở trong đó rồi được nghiên sinh ghi danh ở trong đó rồi được nghiên một nữ sinh khác hét lên mọi người khoai một nữ sinh khác hét lên mọi người khoai một nữ sinh khác hét lên mọi người khoai xanh thì đã quá muộn mini do đã chết vì xanh thì đã quá muộn mini do đã chết vì xanh thì đã quá muộn mini do đã chết vì dám giáo viên ngu ngốc này lúc này mọi dám giáo viên ngu ngốc này lúc này mọi dám giáo viên ngu ngốc này lúc này mọi người mới đã nhận thấy vấn đề là cực kỳ người mới đã nhận thấy vấn đề là cực kỳ người mới đã nhận thấy vấn đề là cực kỳ nghiêm trọng một giáo viên nam chủ động nghiêm trọng một giáo viên nam chủ động nghiêm trọng một giáo viên nam chủ động đề xuất trốn ra ngoài rồi dùng điện đề xuất trốn ra ngoài rồi dùng điện đề xuất trốn ra ngoài rồi dùng điện thoại công cộng báo cảnh sát nhưng chưa thoại công cộng báo cảnh sát nhưng chưa thoại công cộng báo cảnh sát nhưng chưa được bao lâu thì anh ra quay lại với được bao lâu thì anh ra quay lại với được bao lâu thì anh ra quay lại với tình trạng máu me đầy mình trước khi tình trạng máu me đầy mình trước khi tình trạng máu me đầy mình trước khi chết mắt anh ta còn mình chăm chăm vào chết mắt anh ta còn mình chăm chăm vào chết mắt anh ta còn mình chăm chăm vào chỗ nào đó sau đó giọng nói thần bí lại chỗ nào đó sau đó giọng nói thần bí lại chỗ nào đó sau đó giọng nói thần bí lại vang lên lần nữa bắt họ phải tiếp tục vang lên lần nữa bắt họ phải tiếp tục vang lên lần nữa bắt họ phải tiếp tục làm bài kiểm tra khác trong radio chuyển làm bài kiểm tra khác trong radio chuyển làm bài kiểm tra khác trong radio chuyển giới Tiếng Kêu Gào thảm thiết của lớp giới Tiếng Kêu Gào thảm thiết của lớp giới Tiếng Kêu Gào thảm thiết của lớp trưởng cậu là này sẽ là nạn nhân tiếp trưởng cậu là này sẽ là nạn nhân tiếp trưởng cậu là này sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu mọi người không dài được bày theo nếu mọi người không dài được bày theo nếu mọi người không dài được bày lần này người thần bí bảo mọi người đi lần này người thần bí bảo mọi người đi lần này người thần bí bảo mọi người đi tới hội trường họ thần kinh ra 8 chữ mà tới hội trường họ thần kinh ra 8 chữ mà tới hội trường họ thần kinh ra 8 chữ mà thể hiện mong ước của mẹ lớp trưởng thể hiện mong ước của mẹ lớp trưởng thể hiện mong ước của mẹ lớp trưởng trong 1000 chữ Hán rắn dưới sàn nhà sau trong 1000 chữ Hán rắn dưới sàn nhà sau trong 1000 chữ Hán rắn dưới sàn nhà sau khi suy nghĩ kỹ càng Canada đã tìm ra khi suy nghĩ kỹ càng Canada đã tìm ra khi suy nghĩ kỹ càng Canada đã tìm ra câu trả lời đó chính là một câu trong câu trả lời đó chính là một câu trong câu trả lời đó chính là một câu trong Đạo Đức Kinh của lão tử Viết đủ thì Đạo Đức Kinh của lão tử Viết đủ thì Đạo Đức Kinh của lão tử Viết đủ thì không hiểu biết dừng thì không nguy không hiểu biết dừng thì không nguy không hiểu biết dừng thì không nguy Nhưng khi đó đã quá thời gian trả lời Nhưng khi đó đã quá thời gian trả lời Nhưng khi đó đã quá thời gian trả lời câu hỏi lớp trưởng rơi xuống khỏi trần câu hỏi lớp trưởng rơi xuống khỏi trần câu hỏi lớp trưởng rơi xuống khỏi trần nhà mà chết mọi người nhìn thấy cảnh này nhà mà chết mọi người nhìn thấy cảnh này nhà mà chết mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng khiếp đảm thậm chí có một nữ đều vô cùng khiếp đảm thậm chí có một nữ đều vô cùng khiếp đảm thậm chí có một nữ sinh sợ vãi cả đái ra quần dường như sinh sợ vãi cả đái ra quần dường như sinh sợ vãi cả đái ra quần dường như card Vina đã nghĩ ra gì đó sau đó cô và card Vina đã nghĩ ra gì đó sau đó cô và card Vina đã nghĩ ra gì đó sau đó cô và Kang Hye Jung ở văn phòng thầy hiệu Kang Hye Jung ở văn phòng thầy hiệu Kang Hye Jung ở văn phòng thầy hiệu trưởng họ phát hiện ra thứ tự giết người trưởng họ phát hiện ra thứ tự giết người trưởng họ phát hiện ra thứ tự giết người của kẻ thần bí đó là Dựa theo bảng xếp của kẻ thần bí đó là Dựa theo bảng xếp của kẻ thần bí đó là Dựa theo bảng xếp hạng thành tích học tập khi răng số 1 hạng thành tích học tập khi răng số 1 hạng thành tích học tập khi răng số 1 của lớp trưởng số 2 bạn học sinh xếp thứ của lớp trưởng số 2 bạn học sinh xếp thứ của lớp trưởng số 2 bạn học sinh xếp thứ 3 khi nãy cũng mất tích như vậy chắc 3 khi nãy cũng mất tích như vậy chắc 3 khi nãy cũng mất tích như vậy chắc chắn rằng những ai thành tích đối đầu sẽ chắn rằng những ai thành tích đối đầu sẽ chắn rằng những ai thành tích đối đầu sẽ chết càng nhanh xếp ở vị trí thứ 4 chính chết càng nhanh xếp ở vị trí thứ 4 chính chết càng nhanh xếp ở vị trí thứ 4 chính là bạn thân của Garena mà Carina thì xếp là bạn thân của Garena mà Carina thì xếp là bạn thân của Garena mà Carina thì xếp ở vị trí số 5 sau khi biết được quy luật ở vị trí số 5 sau khi biết được quy luật ở vị trí số 5 sau khi biết được quy luật có một vài học sinh đã đưa bạn thân của có một vài học sinh đã đưa bạn thân của có một vài học sinh đã đưa bạn thân của người chết thứ 4 Trốn vào trong ký túc người chết thứ 4 Trốn vào trong ký túc người chết thứ 4 Trốn vào trong ký túc xá Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì xá Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì xá Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì bởi kẻ Thần Bí đã tìm tới hắn dùng vật bởi kẻ Thần Bí đã tìm tới hắn dùng vật bởi kẻ Thần Bí đã tìm tới hắn dùng vật gì đó đọc mại nhân rửa một chút đã bị gì đó đọc mại nhân rửa một chút đã bị gì đó đọc mại nhân rửa một chút đã bị đập vỡ một lỗ thủng lớn nam Sinh vào màu đập vỡ một lỗ thủng lớn nam Sinh vào màu đập vỡ một lỗ thủng lớn nam Sinh vào màu da nhãn liền bị cáo dịch đầu câu hỏi thứ da nhãn liền bị cáo dịch đầu câu hỏi thứ da nhãn liền bị cáo dịch đầu câu hỏi thứ ba cũng bắt đầu ngay sau đó cài thần bí ba cũng bắt đầu ngay sau đó cài thần bí ba cũng bắt đầu ngay sau đó cài thần bí Yêu cầu mọi người sử dụng tấm ảnh trên Yêu cầu mọi người sử dụng tấm ảnh trên Yêu cầu mọi người sử dụng tấm ảnh trên bảng để đoán một câu nói sau đó nhập đáp bảng để đoán một câu nói sau đó nhập đáp bảng để đoán một câu nói sau đó nhập đáp án vào trong máy tính ở khí thuộc ánh án vào trong máy tính ở khí thuộc ánh án vào trong máy tính ở khí thuộc ánh đèn cũng bắt đầu chập chờn khiến mọi đèn cũng bắt đầu chập chờn khiến mọi đèn cũng bắt đầu chập chờn khiến mọi người sợ hãi chạy tới phía kẻ thần bí người sợ hãi chạy tới phía kẻ thần bí người sợ hãi chạy tới phía kẻ thần bí trong bóng tối vô tình đã bắt nhiều trong bóng tối vô tình đã bắt nhiều trong bóng tối vô tình đã bắt nhiều người cô bạn thân may mắn đã thoát được người cô bạn thân may mắn đã thoát được người cô bạn thân may mắn đã thoát được một kiếp nạn phía bên này mọi người cũng một kiếp nạn phía bên này mọi người cũng một kiếp nạn phía bên này mọi người cũng đã chỉ ra lời giải đừng quên Bộ trưởng đã chỉ ra lời giải đừng quên Bộ trưởng đã chỉ ra lời giải đừng quên Bộ trưởng ấm áp Vào ngày xuân nhưng người xếp thứ ấm áp Vào ngày xuân nhưng người xếp thứ ấm áp Vào ngày xuân nhưng người xếp thứ 3 vẫn bị giết hại Sao lại thế chứ Rõ 3 vẫn bị giết hại Sao lại thế chứ Rõ 3 vẫn bị giết hại Sao lại thế chứ Rõ ràng họ đã trả lời đúng vào lúc này anh ràng họ đã trả lời đúng vào lúc này anh ràng họ đã trả lời đúng vào lúc này anh đột nhiên nhớ ra một chuyện hai năm đột nhiên nhớ ra một chuyện hai năm đột nhiên nhớ ra một chuyện hai năm trước ở đây có một học sinh viên Kim Ji trước ở đây có một học sinh viên Kim Ji trước ở đây có một học sinh viên Kim Ji Won Tuy rằng gia đình rất nghèo nhưng Won Tuy rằng gia đình rất nghèo nhưng Won Tuy rằng gia đình rất nghèo nhưng thành tích của Kim jihoon lúc nào cũng thành tích của Kim jihoon lúc nào cũng thành tích của Kim jihoon lúc nào cũng rất đầu toàn trường học bổng của cô ấy rất đầu toàn trường học bổng của cô ấy rất đầu toàn trường học bổng của cô ấy đã trở thành nguồn kinh tế chính của gia đã trở thành nguồn kinh tế chính của gia đã trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình nhưng có một lần kiểm tra thành đình nhưng có một lần kiểm tra thành đình nhưng có một lần kiểm tra thành tích của Kim Ji Won lại tụt xuống hạng 6 tích của Kim Ji Won lại tụt xuống hạng 6 tích của Kim Ji Won lại tụt xuống hạng 6 vài ngày sau cô ấy tự sát lúc này có học vài ngày sau cô ấy tự sát lúc này có học vài ngày sau cô ấy tự sát lúc này có học sinh đoán có phải là Kim Ji Won quay về sinh đoán có phải là Kim Ji Won quay về sinh đoán có phải là Kim Ji Won quay về báo thù hay không Bây giờ ba học sinh báo thù hay không Bây giờ ba học sinh báo thù hay không Bây giờ ba học sinh nằm trong top 3 đề liên tục gặp nạn trò nằm trong top 3 đề liên tục gặp nạn trò nằm trong top 3 đề liên tục gặp nạn trò chơi vẫn còn tiếp tục đề bài lần này yêu chơi vẫn còn tiếp tục đề bài lần này yêu chơi vẫn còn tiếp tục đề bài lần này yêu cầu các học sinh ghép xong bức tranh cầu các học sinh ghép xong bức tranh cầu các học sinh ghép xong bức tranh trong thời gian quy định nhưng do quá trong thời gian quy định nhưng do quá trong thời gian quy định nhưng do quá thời gian học sinh thứ 4 mất tích đã bị thời gian học sinh thứ 4 mất tích đã bị thời gian học sinh thứ 4 mất tích đã bị máy giặt cuốn chết Phú Giang bị bắt vào máy giặt cuốn chết Phú Giang bị bắt vào máy giặt cuốn chết Phú Giang bị bắt vào tối hôm trước đã chạy trốn khỏi bệnh tối hôm trước đã chạy trốn khỏi bệnh tối hôm trước đã chạy trốn khỏi bệnh viện cậu ta điên cuồng tấn công các học viện cậu ta điên cuồng tấn công các học viện cậu ta điên cuồng tấn công các học sinh trong cơn hoảng loạn vì cứ lấy card sinh trong cơn hoảng loạn vì cứ lấy card sinh trong cơn hoảng loạn vì cứ lấy card Vina mà cowell đã hy sinh tính mạng của Vina mà cowell đã hy sinh tính mạng của Vina mà cowell đã hy sinh tính mạng của mình ngay thay thầy Quang Tới kịp ngăn mình ngay thay thầy Quang Tới kịp ngăn mình ngay thay thầy Quang Tới kịp ngăn chặn Hương Giang nhưng tất cả những gì chặn Hương Giang nhưng tất cả những gì chặn Hương Giang nhưng tất cả những gì xảy ra trong mấy ngày nay đã khiến thành xảy ra trong mấy ngày nay đã khiến thành xảy ra trong mấy ngày nay đã khiến thành gió mất đi lý trí trong công thức dẫn gió mất đi lý trí trong công thức dẫn gió mất đi lý trí trong công thức dẫn thầy đã không thèm được mặc giết chết thầy đã không thèm được mặc giết chết thầy đã không thèm được mặc giết chết thu gian nhưng thật ra thì dạo này đã thu gian nhưng thật ra thì dạo này đã thu gian nhưng thật ra thì dạo này đã giết người để bịt đầu mối còn Carina giết người để bịt đầu mối còn Carina giết người để bịt đầu mối còn Carina nhìn thấy càng ghi âm đã chết vì cứu nhìn thấy càng ghi âm đã chết vì cứu nhìn thấy càng ghi âm đã chết vì cứu mình nên đã nói rằng người chết không mình nên đã nói rằng người chết không mình nên đã nói rằng người chết không nên là cậu không để mọi người nghỉ ngơi nên là cậu không để mọi người nghỉ ngơi nên là cậu không để mọi người nghỉ ngơi thì phải bí ẩn lại Ừ cô bạn thân có bị thì phải bí ẩn lại Ừ cô bạn thân có bị thì phải bí ẩn lại Ừ cô bạn thân có bị bắt từ lúc nào mọi người chỉ có thể bắt từ lúc nào mọi người chỉ có thể bắt từ lúc nào mọi người chỉ có thể nhanh chóng trả lời thì cứ cô bạn nhưng nhanh chóng trả lời thì cứ cô bạn nhưng nhanh chóng trả lời thì cứ cô bạn nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cứu được nữ đến cuối cùng vẫn không thể cứu được nữ đến cuối cùng vẫn không thể cứu được nữ sinh kia Lúc này bên trên xuất hiện một sinh kia Lúc này bên trên xuất hiện một sinh kia Lúc này bên trên xuất hiện một gương mặt đáng sợ của một người phụ nữ gương mặt đáng sợ của một người phụ nữ gương mặt đáng sợ của một người phụ nữ đang nhìn thẳng thẳng xuống họ thấy đang nhìn thẳng thẳng xuống họ thấy đang nhìn thẳng thẳng xuống họ thấy quanh tức giận đuổi theo Lập Tức muốn quanh tức giận đuổi theo Lập Tức muốn quanh tức giận đuổi theo Lập Tức muốn dùng dây thừng siết chết kẻ bí ẩn nhó dùng dây thừng siết chết kẻ bí ẩn nhó dùng dây thừng siết chết kẻ bí ẩn nhó hóa ra người phụ nữ này là mẹ của Kim Ji hóa ra người phụ nữ này là mẹ của Kim Ji hóa ra người phụ nữ này là mẹ của Kim Ji Won Vì để báo thù nhà trường gian lận Won Vì để báo thù nhà trường gian lận Won Vì để báo thù nhà trường gian lận thi cử và ta đã tổ chức bài Khi này để thi cử và ta đã tổ chức bài Khi này để thi cử và ta đã tổ chức bài Khi này để báo thù cho con mọi người nghĩ rằng câu báo thù cho con mọi người nghĩ rằng câu báo thù cho con mọi người nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc đơn giản hư không chuyện đã kết thúc đơn giản hư không chuyện đã kết thúc đơn giản hư không phải đâu bởi đăng khi nhà trường tổ chức phải đâu bởi đăng khi nhà trường tổ chức phải đâu bởi đăng khi nhà trường tổ chức lễ truy điệu cho học sinh đã chết thì lễ truy điệu cho học sinh đã chết thì lễ truy điệu cho học sinh đã chết thì trong lòng đột nhiên phát ra giọng nói trong lòng đột nhiên phát ra giọng nói trong lòng đột nhiên phát ra giọng nói của kẻ thần bí kẻ thần bí nói luôn hẳn của kẻ thần bí kẻ thần bí nói luôn hẳn của kẻ thần bí kẻ thần bí nói luôn hẳn là cha của Kim Ji Won mà hội trường đã là cha của Kim Ji Won mà hội trường đã là cha của Kim Ji Won mà hội trường đã bị ông ấy cả khí ga hết lượt còn Carina bị ông ấy cả khí ga hết lượt còn Carina bị ông ấy cả khí ga hết lượt còn Carina cũng đang bị xói tại chỗ ông ta bây giờ cũng đang bị xói tại chỗ ông ta bây giờ cũng đang bị xói tại chỗ ông ta bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng trên màn hình sẽ là câu hỏi cuối cùng trên màn hình sẽ là câu hỏi cuối cùng trên màn hình đột nhiên chiếu một video nội dung của đột nhiên chiếu một video nội dung của đột nhiên chiếu một video nội dung của video chính là cảnh tượng những sinh con video chính là cảnh tượng những sinh con video chính là cảnh tượng những sinh con gái của ông già đã bị giết chứ không gái của ông già đã bị giết chứ không gái của ông già đã bị giết chứ không phải tự tử mà kẻ giết nữ sinh là ai thì phải tự tử mà kẻ giết nữ sinh là ai thì phải tự tử mà kẻ giết nữ sinh là ai thì mau chóng tự thú Nếu không Tất cả mọi mau chóng tự thú Nếu không Tất cả mọi mau chóng tự thú Nếu không Tất cả mọi người ở đây sẽ cùng chết với nhau thì ra người ở đây sẽ cùng chết với nhau thì ra người ở đây sẽ cùng chết với nhau thì ra kim jee-woon nhìn thấy thầy Quang và phụ kim jee-woon nhìn thấy thầy Quang và phụ kim jee-woon nhìn thấy thầy Quang và phụ huynh đang giao dịch với nhau vì tham huynh đang giao dịch với nhau vì tham huynh đang giao dịch với nhau vì tham tiền Thầy Hoàng đã bán đề thi cho các tiền Thầy Hoàng đã bán đề thi cho các tiền Thầy Hoàng đã bán đề thi cho các bậc phụ huynh ưa hư Vinh Ừ anh sống qua bậc phụ huynh ưa hư Vinh Ừ anh sống qua bậc phụ huynh ưa hư Vinh Ừ anh sống qua ngày bằng tiền học bổng từ hạnh một giấc ngày bằng tiền học bổng từ hạnh một giấc ngày bằng tiền học bổng từ hạnh một giấc xuống hạng 6 kim jong-un tìm thấy quang xuống hạng 6 kim jong-un tìm thấy quang xuống hạng 6 kim jong-un tìm thấy quang để trao đổi mong rằng có thể kiểm tra để trao đổi mong rằng có thể kiểm tra để trao đổi mong rằng có thể kiểm tra lại từ đầu nhưng thầy hoang sợ rằng mọi lại từ đầu nhưng thầy hoang sợ rằng mọi lại từ đầu nhưng thầy hoang sợ rằng mọi chuyện sẽ Bại Lộ sẽ ảnh hưởng đến sự chuyện sẽ Bại Lộ sẽ ảnh hưởng đến sự chuyện sẽ Bại Lộ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nên hắn đã nảy sinh ra nghiệp của mình nên hắn đã nảy sinh ra nghiệp của mình nên hắn đã nảy sinh ra một hành động man rợ Thậm chí còn bị tạo một hành động man rợ Thậm chí còn bị tạo một hành động man rợ Thậm chí còn bị tạo cảnh tượng kim jihoon tự sát cảnh tượng cảnh tượng kim jihoon tự sát cảnh tượng cảnh tượng kim jihoon tự sát cảnh tượng tàn nhẫn này đã bị hư gian nhìn thấy tàn nhẫn này đã bị hư gian nhìn thấy tàn nhẫn này đã bị hư gian nhìn thấy khiến tinh thần cậu ta liền trở nên bất khiến tinh thần cậu ta liền trở nên bất khiến tinh thần cậu ta liền trở nên bất ổn thấy mọi chuyện Bại Lộ nên thấy quanh ổn thấy mọi chuyện Bại Lộ nên thấy quanh ổn thấy mọi chuyện Bại Lộ nên thấy quanh bắt đầu hồi viên cầm giữ gia định sẽ mọi bắt đầu hồi viên cầm giữ gia định sẽ mọi bắt đầu hồi viên cầm giữ gia định sẽ mọi người Đúng lúc nguy cấp một chú bảo vệ người Đúng lúc nguy cấp một chú bảo vệ người Đúng lúc nguy cấp một chú bảo vệ xông tới đâm chết thầy Quang Hóa ra ông xông tới đâm chết thầy Quang Hóa ra ông xông tới đâm chết thầy Quang Hóa ra ông ấy chính là bố của Kim Ji Won để báo thù ấy chính là bố của Kim Ji Won để báo thù ấy chính là bố của Kim Ji Won để báo thù cho con gái mình Ông ấy đã mai phục cho con gái mình Ông ấy đã mai phục cho con gái mình Ông ấy đã mai phục trong trường học suốt hai năm nay còn trong trường học suốt hai năm nay còn trong trường học suốt hai năm nay còn những học sinh đã bị giết Đó cũng chính những học sinh đã bị giết Đó cũng chính những học sinh đã bị giết Đó cũng chính là những thí sinh hai năm trước Mua được là những thí sinh hai năm trước Mua được là những thí sinh hai năm trước Mua được đề thi đoạn kết của bộ phim Nhà trường đề thi đoạn kết của bộ phim Nhà trường đề thi đoạn kết của bộ phim Nhà trường đã công bố bảng thành tích mới những học đã công bố bảng thành tích mới những học đã công bố bảng thành tích mới những học sinh tốp đầu đã chết hết rồi nên bên sinh tốp đầu đã chết hết rồi nên bên sinh tốp đầu đã chết hết rồi nên bên Canada đứng vị trí thứ nhất đem đến đây Canada đứng vị trí thứ nhất đem đến đây Canada đứng vị trí thứ nhất đem đến đây gây ra lở một lũ cưới quỷ dị bộ phim kết gây ra lở một lũ cưới quỷ dị bộ phim kết gây ra lở một lũ cưới quỷ dị bộ phim kết thúc xem xong bộ phim này đúng là rất thúc xem xong bộ phim này đúng là rất thúc xem xong bộ phim này đúng là rất kinh khủng liệu Carolina có phải kẻ đứng kinh khủng liệu Carolina có phải kẻ đứng kinh khủng liệu Carolina có phải kẻ đứng sau mọi chuyện lợi dụng bố mẹ Kim sau mọi chuyện lợi dụng bố mẹ Kim sau mọi chuyện lợi dụng bố mẹ Kim jong-un để giết người đạo diễn không cho jong-un để giết người đạo diễn không cho jong-un để giết người đạo diễn không cho chúng ta đáp án chính xác bộ phim châm chúng ta đáp án chính xác bộ phim châm chúng ta đáp án chính xác bộ phim châm biếm bi kịch của nền giáo dục Bổ cho bố biếm bi kịch của nền giáo dục Bổ cho bố biếm bi kịch của nền giáo dục Bổ cho bố mà không từ bỏ mất thì thủ đoạn nào vì mà không từ bỏ mất thì thủ đoạn nào vì mà không từ bỏ mất thì thủ đoạn nào vì danh tiếng của trường học hoặc dùng tất danh tiếng của trường học hoặc dùng tất danh tiếng của trường học hoặc dùng tất cả mọi cách kinh tới đây là kết thúc rồi cả mọi cách kinh tới đây là kết thúc rồi cả mọi cách kinh tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều nha Bye bye cảm ơn các bạn nhiều nha Bye bye cảm ơn các bạn nhiều nha Bye bye em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai