Màn Cướp trinh Khắm Lọ của Châu Tinh Trì - Review Phim Tinh Võ Môn

3,273,641
987
Vân Anh xin chào các bạn, Màn Cướp trinh Khắm Lọ của Châu Tinh Trì - Vua Phim Review Phim Tinh Võ Môn. Vua Phim review phim tân tinh võ môn châu tinh trì, tóm tắt phim hài tân tinh võ môn phần 1, tinh võ môn 1 châu tinh trì. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #Vuaphim, #chautinhtri
khi đến tuổi trưởng thành Châu Tinh Trì khi đến tuổi trưởng thành Châu Tinh Trì khi đến tuổi trưởng thành Châu Tinh Trì lần đầu đi lang bạt cứ gửi kiếm những lần đầu đi lang bạt cứ gửi kiếm những lần đầu đi lang bạt cứ gửi kiếm những công mang áo lại bị trộm mất ví đang nói công mang áo lại bị trộm mất ví đang nói công mang áo lại bị trộm mất ví đang nói chuyện hỏi thăm đường thì hành lý cũng chuyện hỏi thăm đường thì hành lý cũng chuyện hỏi thăm đường thì hành lý cũng bị cuốn nốt cả nhà Còn mỗi cái túi lên bị cuốn nốt cả nhà Còn mỗi cái túi lên bị cuốn nốt cả nhà Còn mỗi cái túi lên anh thứ nhất định đuổi theo bằng được anh thứ nhất định đuổi theo bằng được anh thứ nhất định đuổi theo bằng được mày là tên này chạy vào ngõ cụt nên phải mày là tên này chạy vào ngõ cụt nên phải mày là tên này chạy vào ngõ cụt nên phải dừng lại trong túi của anh Vinh nhà dừng lại trong túi của anh Vinh nhà dừng lại trong túi của anh Vinh nhà nghèo chị có quần xì với vài cái rất nghèo chị có quần xì với vài cái rất nghèo chị có quần xì với vài cái rất thối thằng trộm viết vậy nên tức quá thối thằng trộm viết vậy nên tức quá thối thằng trộm viết vậy nên tức quá không trả lại để chưa thức anh Vinh còn không trả lại để chưa thức anh Vinh còn không trả lại để chưa thức anh Vinh còn đạp anh tinh của cái cá mặt nhưng hắn đạp anh tinh của cái cá mặt nhưng hắn đạp anh tinh của cái cá mặt nhưng hắn không hiểu biết rằng anh Vinh đã hứa là không hiểu biết rằng anh Vinh đã hứa là không hiểu biết rằng anh Vinh đã hứa là không dùng được đánh người nên chỉ còn không dùng được đánh người nên chỉ còn không dùng được đánh người nên chỉ còn cách hạt đường mà bắn hạ đối thủ cả hai cách hạt đường mà bắn hạ đối thủ cả hai cách hạt đường mà bắn hạ đối thủ cả hai vật nuôi không sâu thẳm từ cuống phổi để vật nuôi không sâu thẳm từ cuống phổi để vật nuôi không sâu thẳm từ cuống phổi để có thể tạo ra được những máy gầm nhặt và có thể tạo ra được những máy gầm nhặt và có thể tạo ra được những máy gầm nhặt và khó nhất sau đó là màn đưa cung khóm lọ khó nhất sau đó là màn đưa cung khóm lọ khó nhất sau đó là màn đưa cung khóm lọ nhất quả đất mà tôi từng được chứng kiến nhất quả đất mà tôi từng được chứng kiến nhất quả đất mà tôi từng được chứng kiến trong cái thời buổi cô viết này thì quả trong cái thời buổi cô viết này thì quả trong cái thời buổi cô viết này thì quả thực nước bọt và đường còn nguy hiểm hơn thực nước bọt và đường còn nguy hiểm hơn thực nước bọt và đường còn nguy hiểm hơn cả súng đạn đang ăn cơm mà xem cảnh này cả súng đạn đang ăn cơm mà xem cảnh này cả súng đạn đang ăn cơm mà xem cảnh này chắn muốn ói lắm Thực sự em phải đi luôn chắn muốn ói lắm Thực sự em phải đi luôn chắn muốn ói lắm Thực sự em phải đi luôn một cái đã mới và thuyết minh tiếp được một cái đã mới và thuyết minh tiếp được một cái đã mới và thuyết minh tiếp được ạ thằng trộm thấy anh từng yếu đuối nên ạ thằng trộm thấy anh từng yếu đuối nên ạ thằng trộm thấy anh từng yếu đuối nên đứng lại khách anh đấm hắn một quả Anh đứng lại khách anh đấm hắn một quả Anh đứng lại khách anh đấm hắn một quả Anh Vinh quá bực với thằng trộm ngây này Vinh quá bực với thằng trộm ngây này Vinh quá bực với thằng trộm ngây này quyết định phá dưới đấm hắn phát triển quyết định phá dưới đấm hắn phát triển quyết định phá dưới đấm hắn phát triển cây này may ra đúng vào mép nhất định cây này may ra đúng vào mép nhất định cây này may ra đúng vào mép nhất định nhưng cái địa chỉ người quen ở đây ở nhưng cái địa chỉ người quen ở đây ở nhưng cái địa chỉ người quen ở đây ở trong bị móc mất rồi nàng phải theo trong bị móc mất rồi nàng phải theo trong bị móc mất rồi nàng phải theo thằng trộm anh tặng tên trộm này Thực ra thằng trộm anh tặng tên trộm này Thực ra thằng trộm anh tặng tên trộm này Thực ra Dẫn anh kinh tới một nhà thổ mại dâm mà Dẫn anh kinh tới một nhà thổ mại dâm mà Dẫn anh kinh tới một nhà thổ mại dâm mà anh không biết cô gái đòi thổi sáo cho anh không biết cô gái đòi thổi sáo cho anh không biết cô gái đòi thổi sáo cho anh đi nghe anh cũng chả biết gì Huyền anh đi nghe anh cũng chả biết gì Huyền anh đi nghe anh cũng chả biết gì Huyền thỏ hai mốc cây sáo Thật ra thổi Giờ tới thỏ hai mốc cây sáo Thật ra thổi Giờ tới thỏ hai mốc cây sáo Thật ra thổi Giờ tới phiên Cô thổi nè Nhưng cái này Thực sự phiên Cô thổi nè Nhưng cái này Thực sự phiên Cô thổi nè Nhưng cái này Thực sự tôi không biết Hồi cô gái liền gọi mấy tôi không biết Hồi cô gái liền gọi mấy tôi không biết Hồi cô gái liền gọi mấy anh bảo kê và đánh cho một trận Anh Vinh anh bảo kê và đánh cho một trận Anh Vinh anh bảo kê và đánh cho một trận Anh Vinh cay cú tình về được nhà thật của thằng cay cú tình về được nhà thật của thằng cay cú tình về được nhà thật của thằng Trọng Thằng danh không dám lừa tao vào Trọng Thằng danh không dám lừa tao vào Trọng Thằng danh không dám lừa tao vào nhà thổi kèn hạ anh sẽ hết quần áo của nhà thổi kèn hạ anh sẽ hết quần áo của nhà thổi kèn hạ anh sẽ hết quần áo của hắn rồi nháy hết quần áo của cây này đi hắn rồi nháy hết quần áo của cây này đi hắn rồi nháy hết quần áo của cây này đi khám khỏi chạy đến cái quần Kỳ đang mặc khám khỏi chạy đến cái quần Kỳ đang mặc khám khỏi chạy đến cái quần Kỳ đang mặc cũng bị Khiếm đó sáng hôm sau anh bắt cũng bị Khiếm đó sáng hôm sau anh bắt cũng bị Khiếm đó sáng hôm sau anh bắt đầu đi xin việc khắp nơi cố gắng kiếm đầu đi xin việc khắp nơi cố gắng kiếm đầu đi xin việc khắp nơi cố gắng kiếm miếng cơm qua ngày nhưng đi đâu cũng bị miếng cơm qua ngày nhưng đi đâu cũng bị miếng cơm qua ngày nhưng đi đâu cũng bị đuổi nhà cũng chỉ còn gói mì tôm cuối đuổi nhà cũng chỉ còn gói mì tôm cuối đuổi nhà cũng chỉ còn gói mì tôm cuối cùng Sáng hôm sau nữa Anh tên cùng Kelly cùng Sáng hôm sau nữa Anh tên cùng Kelly cùng Sáng hôm sau nữa Anh tên cùng Kelly cũng xin được làm vội vàng tại một nhà cũng xin được làm vội vàng tại một nhà cũng xin được làm vội vàng tại một nhà hàng phía bên trong là hai đại ca giang hàng phía bên trong là hai đại ca giang hàng phía bên trong là hai đại ca giang hồ đang cùng đàn em đang đàm phán phân hồ đang cùng đàn em đang đàm phán phân hồ đang cùng đàn em đang đàm phán phân chia lãnh thổ hết sức căng thẳng anh chia lãnh thổ hết sức căng thẳng anh chia lãnh thổ hết sức căng thẳng anh tinh không hiểu chuyện nên vào xen ngang tinh không hiểu chuyện nên vào xen ngang tinh không hiểu chuyện nên vào xen ngang Kết cục là gia vào tổ chiến lửa may mắn Kết cục là gia vào tổ chiến lửa may mắn Kết cục là gia vào tổ chiến lửa may mắn là cây đi ngang qua đẩy xe vào cứu rồi là cây đi ngang qua đẩy xe vào cứu rồi là cây đi ngang qua đẩy xe vào cứu rồi cả hai chạy thục mạng ra ngoài Canon cả hai chạy thục mạng ra ngoài Canon cả hai chạy thục mạng ra ngoài Canon chạy chậm bị tụi kia đánh đập túi bụi chạy chậm bị tụi kia đánh đập túi bụi chạy chậm bị tụi kia đánh đập túi bụi anh Vinh thương quá chạy lại cứu thế là anh Vinh thương quá chạy lại cứu thế là anh Vinh thương quá chạy lại cứu thế là cả đám kia lại quay sang đổi chủ Kali cả đám kia lại quay sang đổi chủ Kali cả đám kia lại quay sang đổi chủ Kali hết gớm của tội kia rồi ca cổ Trương Mẫn hết gớm của tội kia rồi ca cổ Trương Mẫn hết gớm của tội kia rồi ca cổ Trương Mẫn ánh mắt người đẹp lại khiến anh Vinh bị ánh mắt người đẹp lại khiến anh Vinh bị ánh mắt người đẹp lại khiến anh Vinh bị hót hồn Nhưng tụi này đâu phải cảnh sát hót hồn Nhưng tụi này đâu phải cảnh sát hót hồn Nhưng tụi này đâu phải cảnh sát mà khống chế con tin dữ cả đám đầu gấu mà khống chế con tin dữ cả đám đầu gấu mà khống chế con tin dữ cả đám đầu gấu lập tức xông lên đúng lúc này có đại ca lập tức xông lên đúng lúc này có đại ca lập tức xông lên đúng lúc này có đại ca của chương vẫn là doãn-chí-bình tới cứu của chương vẫn là doãn-chí-bình tới cứu của chương vẫn là doãn-chí-bình tới cứu hắn là vô địch võ đường Quốc gia nên mấy hắn là vô địch võ đường Quốc gia nên mấy hắn là vô địch võ đường Quốc gia nên mấy tên kia cũng đành bỏ mặc còn hai anh ở tên kia cũng đành bỏ mặc còn hai anh ở tên kia cũng đành bỏ mặc còn hai anh ở lại thì tất nhiên là phải bỏ chạy thục lại thì tất nhiên là phải bỏ chạy thục lại thì tất nhiên là phải bỏ chạy thục mạng rồi sẽ ra đến ngoài khi anh đang mạng rồi sẽ ra đến ngoài khi anh đang mạng rồi sẽ ra đến ngoài khi anh đang chán đời thì bất ngờ khi Giơ tay lên chán đời thì bất ngờ khi Giơ tay lên chán đời thì bất ngờ khi Giơ tay lên trời lại với lượng tờ báo quảng cáo đánh trời lại với lượng tờ báo quảng cáo đánh trời lại với lượng tờ báo quảng cáo đánh võ tự do với giải thưởng 10 triệu đô võ tự do với giải thưởng 10 triệu đô võ tự do với giải thưởng 10 triệu đô Hồng Kông nhưng muốn được thi đấu phải Hồng Kông nhưng muốn được thi đấu phải Hồng Kông nhưng muốn được thi đấu phải có võ đường giới thiệu ở phía khác Tại có võ đường giới thiệu ở phía khác Tại có võ đường giới thiệu ở phía khác Tại một võ đường bên trong là ông chủ Thành một võ đường bên trong là ông chủ Thành một võ đường bên trong là ông chủ Thành An đang chỉ đạo đàn em phụ cách người An đang chỉ đạo đàn em phụ cách người An đang chỉ đạo đàn em phụ cách người của võ đường khác không may cho Châu của võ đường khác không may cho Châu của võ đường khác không may cho Châu Tinh Trì lại đến đúng cái võ đường bát Tinh Trì lại đến đúng cái võ đường bát Tinh Trì lại đến đúng cái võ đường bát nháo này để học tiền có bao nhiêu tiền nháo này để học tiền có bao nhiêu tiền nháo này để học tiền có bao nhiêu tiền được cho ông chủ hết sau đó đêm nay lập được cho ông chủ hết sau đó đêm nay lập được cho ông chủ hết sau đó đêm nay lập tức được đi học Chém người hiện là vãi tức được đi học Chém người hiện là vãi tức được đi học Chém người hiện là vãi đạn quả đúng như kế hoạch cả võ đường đạn quả đúng như kế hoạch cả võ đường đạn quả đúng như kế hoạch cả võ đường phục kích tại một bờ sông không mai anh phục kích tại một bờ sông không mai anh phục kích tại một bờ sông không mai anh tình lại bị tiêu chảy tụt quần ỉa tại tình lại bị tiêu chảy tụt quần ỉa tại tình lại bị tiêu chảy tụt quần ỉa tại chỗ khiến cả đám bỏ chạy thừa sống thiếu chỗ khiến cả đám bỏ chạy thừa sống thiếu chỗ khiến cả đám bỏ chạy thừa sống thiếu chết vừa Hay lúc này chưởng môn của võ chết vừa Hay lúc này chưởng môn của võ chết vừa Hay lúc này chưởng môn của võ đường đó cũng đi ngang qua cả nhóm lập đường đó cũng đi ngang qua cả nhóm lập đường đó cũng đi ngang qua cả nhóm lập tức ra bao vây khiêu chiến hóa ra ông tức ra bao vây khiêu chiến hóa ra ông tức ra bao vây khiêu chiến hóa ra ông Thành An này đã nhận tiền để giết thuê Thành An này đã nhận tiền để giết thuê Thành An này đã nhận tiền để giết thuê được vụ này giỏi quá nhanh chóng 100 đô được vụ này giỏi quá nhanh chóng 100 đô được vụ này giỏi quá nhanh chóng 100 đô la nhưng rằng lúc khống chế thì có kể la nhưng rằng lúc khống chế thì có kể la nhưng rằng lúc khống chế thì có kể đến nhất vào mặt may mắn là châu tinh đến nhất vào mặt may mắn là châu tinh đến nhất vào mặt may mắn là châu tinh thì kịp thời tới đỡ cho một cao vừa hai thì kịp thời tới đỡ cho một cao vừa hai thì kịp thời tới đỡ cho một cao vừa hai chương vẫn cùng sư huynh cũng tới thì ra chương vẫn cùng sư huynh cũng tới thì ra chương vẫn cùng sư huynh cũng tới thì ra người này vô tình lại là bố của cô nàng người này vô tình lại là bố của cô nàng người này vô tình lại là bố của cô nàng xinh đẹp hai người nhanh chóng đánh tan xinh đẹp hai người nhanh chóng đánh tan xinh đẹp hai người nhanh chóng đánh tan tác đám đàn em nhưng anh tin không thì tác đám đàn em nhưng anh tin không thì tác đám đàn em nhưng anh tin không thì chạy để Chương Vẫn lật cái khăn che mặt chạy để Chương Vẫn lật cái khăn che mặt chạy để Chương Vẫn lật cái khăn che mặt thằng sư huynh cũng đạt một cái anh tính thằng sư huynh cũng đạt một cái anh tính thằng sư huynh cũng đạt một cái anh tính nhất luôn hay là sư phụ nguyên Khuê nói nhất luôn hay là sư phụ nguyên Khuê nói nhất luôn hay là sư phụ nguyên Khuê nói hắn là người tốt nên mang về nhà cứu hắn là người tốt nên mang về nhà cứu hắn là người tốt nên mang về nhà cứu chữa sư phụ cũng nên anh kinh đang lưu chữa sư phụ cũng nên anh kinh đang lưu chữa sư phụ cũng nên anh kinh đang lưu lạc ở Hồng Kông nên góp bụng ngồi ở lại lạc ở Hồng Kông nên góp bụng ngồi ở lại lạc ở Hồng Kông nên góp bụng ngồi ở lại ca khúc trong khi này Khen như bên ngoài ca khúc trong khi này Khen như bên ngoài ca khúc trong khi này Khen như bên ngoài thì còn đang viết thư tình để lên bàn thì còn đang viết thư tình để lên bàn thì còn đang viết thư tình để lên bàn tán tỉnh thường vẫn lát sau anh tinh tán tỉnh thường vẫn lát sau anh tinh tán tỉnh thường vẫn lát sau anh tinh cũng lại đến để đưa thương nhưng sự thì cũng lại đến để đưa thương nhưng sự thì cũng lại đến để đưa thương nhưng sự thì thương vẫn đã quay lại thấy có động tĩnh thương vẫn đã quay lại thấy có động tĩnh thương vẫn đã quay lại thấy có động tĩnh bên ngoài nên anh tinh hội trại đi trong bên ngoài nên anh tinh hội trại đi trong bên ngoài nên anh tinh hội trại đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái thương vẫn ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái thương vẫn ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái thương vẫn phải cứ tưởng từ này của anh Vinh trong phải cứ tưởng từ này của anh Vinh trong phải cứ tưởng từ này của anh Vinh trong lòng cũng lâng lâng vui sướng Sáng hôm lòng cũng lâng lâng vui sướng Sáng hôm lòng cũng lâng lâng vui sướng Sáng hôm sau Kerry đã đến điểm hẹn theo bức thư sau Kerry đã đến điểm hẹn theo bức thư sau Kerry đã đến điểm hẹn theo bức thư thì chương vẫn cũng tới chương vẫn cứ thì chương vẫn cũng tới chương vẫn cứ thì chương vẫn cũng tới chương vẫn cứ nghĩ rằng đó là thư của anh tinh nên nói nghĩ rằng đó là thư của anh tinh nên nói nghĩ rằng đó là thư của anh tinh nên nói rằng trong lòng rất vui trong khi cai rằng trong lòng rất vui trong khi cai rằng trong lòng rất vui trong khi cai nhi lại cứ tưởng cô gái đã yêu mình đến nhi lại cứ tưởng cô gái đã yêu mình đến nhi lại cứ tưởng cô gái đã yêu mình đến lúc thương vẫn nói hãy gửi bức thư này lúc thương vẫn nói hãy gửi bức thư này lúc thương vẫn nói hãy gửi bức thư này cho anh tinh mới nhớ hết cả người bao cho anh tinh mới nhớ hết cả người bao cho anh tinh mới nhớ hết cả người bao công sức mình làm cuối cùng lại để cho công sức mình làm cuối cùng lại để cho công sức mình làm cuối cùng lại để cho ảnh hưởng những bức thư này sang thiên ảnh hưởng những bức thư này sang thiên ảnh hưởng những bức thư này sang thiên nga bài bài Mẹ kiếp thằng tinh còn lâu nga bài bài Mẹ kiếp thằng tinh còn lâu nga bài bài Mẹ kiếp thằng tinh còn lâu tao với người nhá Ở phía khác anh tinh tao với người nhá Ở phía khác anh tinh tao với người nhá Ở phía khác anh tinh đến xin bái thể nguyên Khuê làm Sư phụ đến xin bái thể nguyên Khuê làm Sư phụ đến xin bái thể nguyên Khuê làm Sư phụ hãy dùng thiết Bố sang được kêu anh tính hãy dùng thiết Bố sang được kêu anh tính hãy dùng thiết Bố sang được kêu anh tính ấm thường nếu có lực tốt thì cho học ấm thường nếu có lực tốt thì cho học ấm thường nếu có lực tốt thì cho học biết rằng ông thầy này chưa biết cánh biết rằng ông thầy này chưa biết cánh biết rằng ông thầy này chưa biết cánh tay của anh tính nóng lạnh như nào Đúng tay của anh tính nóng lạnh như nào Đúng tay của anh tính nóng lạnh như nào Đúng là méo hết cả mặt nhưng làm thầy thì là méo hết cả mặt nhưng làm thầy thì là méo hết cả mặt nhưng làm thầy thì phải quay Phong không được để cho người phải quay Phong không được để cho người phải quay Phong không được để cho người ta biết mình đã rất chi là trốn quả đấm ta biết mình đã rất chi là trốn quả đấm ta biết mình đã rất chi là trốn quả đấm của cậu cũng khá đó nhưng như vậy là của cậu cũng khá đó nhưng như vậy là của cậu cũng khá đó nhưng như vậy là chưa đủ đâu Dạ thưa thầy anh mới dùng chưa đủ đâu Dạ thưa thầy anh mới dùng chưa đủ đâu Dạ thưa thầy anh mới dùng một phần mười công lực thôi ạ thật là một phần mười công lực thôi ạ thật là một phần mười công lực thôi ạ thật là được cười quá đi nhà Hương có thiết bố được cười quá đi nhà Hương có thiết bố được cười quá đi nhà Hương có thiết bố xanh Vô Địch Thiên Hạ của ta là thứ gì xanh Vô Địch Thiên Hạ của ta là thứ gì xanh Vô Địch Thiên Hạ của ta là thứ gì hả anh Vinh này xin được đấm lại nhất hả anh Vinh này xin được đấm lại nhất hả anh Vinh này xin được đấm lại nhất tức ông thầy vì cái diện cũng cố gắng tức ông thầy vì cái diện cũng cố gắng tức ông thầy vì cái diện cũng cố gắng vận công may là Trương Mẫn đến kịp chứ vận công may là Trương Mẫn đến kịp chứ vận công may là Trương Mẫn đến kịp chứ Không sư phụ cũng lục mất nó bụng rồi Không sư phụ cũng lục mất nó bụng rồi Không sư phụ cũng lục mất nó bụng rồi thì ra bên ngoài có kẻ Hán gian dẫn theo thì ra bên ngoài có kẻ Hán gian dẫn theo thì ra bên ngoài có kẻ Hán gian dẫn theo võ sư nhật buồn đến để phá đám bạn sư võ sư nhật buồn đến để phá đám bạn sư võ sư nhật buồn đến để phá đám bạn sư phụ kiều tao không hứng thú chúng mày phụ kiều tao không hứng thú chúng mày phụ kiều tao không hứng thú chúng mày cút về đi Ok Thôi vậy thì nhận tấm bảng cút về đi Ok Thôi vậy thì nhận tấm bảng cút về đi Ok Thôi vậy thì nhận tấm bảng này nhá hiện đúng là một lũ đồng á bệnh này nhá hiện đúng là một lũ đồng á bệnh này nhá hiện đúng là một lũ đồng á bệnh phu đúng lúc này thằng sư huynh đứng sau phu đúng lúc này thằng sư huynh đứng sau phu đúng lúc này thằng sư huynh đứng sau này anh tinh ra Nghĩa thằng chó nào để này anh tinh ra Nghĩa thằng chó nào để này anh tinh ra Nghĩa thằng chó nào để cao ra vậy tụi nhật buồn này phải một võ cao ra vậy tụi nhật buồn này phải một võ cao ra vậy tụi nhật buồn này phải một võ sĩ cao như cái sào chọc tức tiến vào tên sĩ cao như cái sào chọc tức tiến vào tên sĩ cao như cái sào chọc tức tiến vào tên này khỏe quá đáng sao anh tinh học hết này khỏe quá đáng sao anh tinh học hết này khỏe quá đáng sao anh tinh học hết máu mồm Anh Bình doãn-chí-bình không máu mồm Anh Bình doãn-chí-bình không máu mồm Anh Bình doãn-chí-bình không thấy cũng sướng đánh người kia thì cười thấy cũng sướng đánh người kia thì cười thấy cũng sướng đánh người kia thì cười sỉ và nỗi nhục nó không ngờ rằng anh vẫn sỉ và nỗi nhục nó không ngờ rằng anh vẫn sỉ và nỗi nhục nó không ngờ rằng anh vẫn đứng dậy được đang khi tên này khách hộ đứng dậy được đang khi tên này khách hộ đứng dậy được đang khi tên này khách hộ anh lên thì Châu Tinh Trì nó vẫn hết anh lên thì Châu Tinh Trì nó vẫn hết anh lên thì Châu Tinh Trì nó vẫn hết người phần công lược công một cú đấm như người phần công lược công một cú đấm như người phần công lược công một cú đấm như thần sấm khiến võ thừa nhận buồn Mai xa thần sấm khiến võ thừa nhận buồn Mai xa thần sấm khiến võ thừa nhận buồn Mai xa đúng 500m đám nhật buồn cũng sợ vãi đái đúng 500m đám nhật buồn cũng sợ vãi đái đúng 500m đám nhật buồn cũng sợ vãi đái hết Riêng thằng Hán ra muốn chạy cũng hết Riêng thằng Hán ra muốn chạy cũng hết Riêng thằng Hán ra muốn chạy cũng không được vì anh tinh mắt nhãn hết cái không được vì anh tinh mắt nhãn hết cái không được vì anh tinh mắt nhãn hết cái tờ giấy mới cho chạy đúng là thời thế tờ giấy mới cho chạy đúng là thời thế tờ giấy mới cho chạy đúng là thời thế lại tạo anh hùng khiến doãn-chí-bình lại tạo anh hùng khiến doãn-chí-bình lại tạo anh hùng khiến doãn-chí-bình càng thêm tức tối lập tức hai người được càng thêm tức tối lập tức hai người được càng thêm tức tối lập tức hai người được nhận làm đệ tử Nhưng đáng tiếc rằng đến nhận làm đệ tử Nhưng đáng tiếc rằng đến nhận làm đệ tử Nhưng đáng tiếc rằng đến lúc tập luyện thằng Ngoãn khi mình nói lúc tập luyện thằng Ngoãn khi mình nói lúc tập luyện thằng Ngoãn khi mình nói trước khi học võ phải học chữ đòn hãng trước khi học võ phải học chữ đòn hãng trước khi học võ phải học chữ đòn hãng muốn lợi dụng cơ hội này để đến gặp anh muốn lợi dụng cơ hội này để đến gặp anh muốn lợi dụng cơ hội này để đến gặp anh Vinh mày là còn có chương vẫn tới cứu Vinh mày là còn có chương vẫn tới cứu Vinh mày là còn có chương vẫn tới cứu không thì thoi tối đến anh Vinh nhiều không thì thoi tối đến anh Vinh nhiều không thì thoi tối đến anh Vinh nhiều Kali viết hộ bức thư để tán tỉnh Trương Kali viết hộ bức thư để tán tỉnh Trương Kali viết hộ bức thư để tán tỉnh Trương Mẫn nhưng khi có vẫn đang thắp hương Mẫn nhưng khi có vẫn đang thắp hương Mẫn nhưng khi có vẫn đang thắp hương phía ngoài bất ngờ bị Doãn Chí Mình bị phía ngoài bất ngờ bị Doãn Chí Mình bị phía ngoài bất ngờ bị Doãn Chí Mình bị thuốc mê Kerry đến để đưa thương thì thuốc mê Kerry đến để đưa thương thì thuốc mê Kerry đến để đưa thương thì nghe thấy tiếng động nên phải phấn sao nghe thấy tiếng động nên phải phấn sao nghe thấy tiếng động nên phải phấn sao tủ trong khi Doãn Chí Bình đã thế của tủ trong khi Doãn Chí Bình đã thế của tủ trong khi Doãn Chí Bình đã thế của vẫn vào để giờ trao đổi lại anh Vinh ở vẫn vào để giờ trao đổi lại anh Vinh ở vẫn vào để giờ trao đổi lại anh Vinh ở nhà cũng Vô tình nhận được bức thư tỏ nhà cũng Vô tình nhận được bức thư tỏ nhà cũng Vô tình nhận được bức thư tỏ tình của em vẫn Hóa Ra Em Vẫn đã yêu tình của em vẫn Hóa Ra Em Vẫn đã yêu tình của em vẫn Hóa Ra Em Vẫn đã yêu thầm mình rồi à Ở phía Doãn chính mình thầm mình rồi à Ở phía Doãn chính mình thầm mình rồi à Ở phía Doãn chính mình đang cởi từng cúc áo anh Vinh ở Phủ khi đang cởi từng cúc áo anh Vinh ở Phủ khi đang cởi từng cúc áo anh Vinh ở Phủ khi gặp được người bạn cũ đến đây ăn trộm gặp được người bạn cũ đến đây ăn trộm gặp được người bạn cũ đến đây ăn trộm anh này nói rằng trong phòng có kẻ đang anh này nói rằng trong phòng có kẻ đang anh này nói rằng trong phòng có kẻ đang hấp diêm đó sơ sinh chỉ vừa kịp xong một hấp diêm đó sơ sinh chỉ vừa kịp xong một hấp diêm đó sơ sinh chỉ vừa kịp xong một trước khi hắn bắt đầu bên này lập tức trước khi hắn bắt đầu bên này lập tức trước khi hắn bắt đầu bên này lập tức lao ra đánh Trả hai người anh vội đến lao ra đánh Trả hai người anh vội đến lao ra đánh Trả hai người anh vội đến cởi áo để che chắn cho Trương Mẫn đang cởi áo để che chắn cho Trương Mẫn đang cởi áo để che chắn cho Trương Mẫn đang khi này sư phụ đến lập tức khoái chí khi này sư phụ đến lập tức khoái chí khi này sư phụ đến lập tức khoái chí đình đổ tội cho Châu Tinh Trì hiếp dâm đình đổ tội cho Châu Tinh Trì hiếp dâm đình đổ tội cho Châu Tinh Trì hiếp dâm rồi miễn dịch giả vờ Chính mắt tôi nhìn rồi miễn dịch giả vờ Chính mắt tôi nhìn rồi miễn dịch giả vờ Chính mắt tôi nhìn thấy hắn dùng cái khăn này để bịt mồm em thấy hắn dùng cái khăn này để bịt mồm em thấy hắn dùng cái khăn này để bịt mồm em vẫn đó Sư phụ ơi tiếc rằng cái áo anh vẫn đó Sư phụ ơi tiếc rằng cái áo anh vẫn đó Sư phụ ơi tiếc rằng cái áo anh tinh lại là nắp trên người vẫn rồi hơn tinh lại là nắp trên người vẫn rồi hơn tinh lại là nắp trên người vẫn rồi hơn nữa cái đi làm trứng thì nút trong tủ nữa cái đi làm trứng thì nút trong tủ nữa cái đi làm trứng thì nút trong tủ quần áo còn người bạn kia làm trứng thì quần áo còn người bạn kia làm trứng thì quần áo còn người bạn kia làm trứng thì lại là kẻ ăn trộm tất cả hoàng trứng đều lại là kẻ ăn trộm tất cả hoàng trứng đều lại là kẻ ăn trộm tất cả hoàng trứng đều chống lại anh tinh sư phụ cũng lập tức chống lại anh tinh sư phụ cũng lập tức chống lại anh tinh sư phụ cũng lập tức đuổi trâu Vinh thì đi khỏi thật là một đuổi trâu Vinh thì đi khỏi thật là một đuổi trâu Vinh thì đi khỏi thật là một sự việc đau lòng theo tinh thì cũng từ sự việc đau lòng theo tinh thì cũng từ sự việc đau lòng theo tinh thì cũng từ mặt Kenny vì tội Không Đưa Thư của mặt Kenny vì tội Không Đưa Thư của mặt Kenny vì tội Không Đưa Thư của Trương Mẫn người bạn dẫn châu tinh chỉ Trương Mẫn người bạn dẫn châu tinh chỉ Trương Mẫn người bạn dẫn châu tinh chỉ phải gặp các sư phụ ở đây bốn ông già phải gặp các sư phụ ở đây bốn ông già phải gặp các sư phụ ở đây bốn ông già đang bàn cách để cướp ngân hàng Phố Núi đang bàn cách để cướp ngân hàng Phố Núi đang bàn cách để cướp ngân hàng Phố Núi nhưng giờ không có súng thì làm sao ăn nhưng giờ không có súng thì làm sao ăn nhưng giờ không có súng thì làm sao ăn cướp đây Thôi đành chuyển sang khớp tiện cướp đây Thôi đành chuyển sang khớp tiện cướp đây Thôi đành chuyển sang khớp tiện dạo cuối xóm vậy anh Thanh nói mấy người dạo cuối xóm vậy anh Thanh nói mấy người dạo cuối xóm vậy anh Thanh nói mấy người tuổi còn thể không phấn đấu lại nghĩ ra tuổi còn thể không phấn đấu lại nghĩ ra tuổi còn thể không phấn đấu lại nghĩ ra mấy trò điều kiện khiến bốn ông già bực mấy trò điều kiện khiến bốn ông già bực mấy trò điều kiện khiến bốn ông già bực tức lao lên đánh cho anh tinh một trận tức lao lên đánh cho anh tinh một trận tức lao lên đánh cho anh tinh một trận toàn những chiêu bá đạo trên từng hạt toàn những chiêu bá đạo trên từng hạt toàn những chiêu bá đạo trên từng hạt gạo võ công thì ít mà ăn nhiều vô kể sau gạo võ công thì ít mà ăn nhiều vô kể sau gạo võ công thì ít mà ăn nhiều vô kể sau đó còn bắt ép anh Vinh làm dễ cử để thăm đó còn bắt ép anh Vinh làm dễ cử để thăm đó còn bắt ép anh Vinh làm dễ cử để thăm đưa ra giải vô địch võ thuật bài đầu đưa ra giải vô địch võ thuật bài đầu đưa ra giải vô địch võ thuật bài đầu tiên là học cách sửa chẽ với ông già lừa tiên là học cách sửa chẽ với ông già lừa tiên là học cách sửa chẽ với ông già lừa anh vào ngân hàng đưa một mẫu giấy cho anh vào ngân hàng đưa một mẫu giấy cho anh vào ngân hàng đưa một mẫu giấy cho nhân viên mà anh Vinh không biết nó viết nhân viên mà anh Vinh không biết nó viết nhân viên mà anh Vinh không biết nó viết gửi hóa ra nội dung là anh muốn gấp gửi hóa ra nội dung là anh muốn gấp gửi hóa ra nội dung là anh muốn gấp trinh tiết của em trinh tiết của em trinh tiết của em nhưng em mất nó từ lâu rồi còn đâu Tao nhưng em mất nó từ lâu rồi còn đâu Tao nhưng em mất nó từ lâu rồi còn đâu Tao có xuống đó nha cô gái sẽ đi hỏi khắp có xuống đó nha cô gái sẽ đi hỏi khắp có xuống đó nha cô gái sẽ đi hỏi khắp nơi nhưng ai cũng mất hết rồi chỉ còn cô nơi nhưng ai cũng mất hết rồi chỉ còn cô nơi nhưng ai cũng mất hết rồi chỉ còn cô béo ở cửa sổ chính thôi à quả thực cô béo ở cửa sổ chính thôi à quả thực cô béo ở cửa sổ chính thôi à quả thực cô béo vẫn còn và lại lập tức đồng ý nữa béo vẫn còn và lại lập tức đồng ý nữa béo vẫn còn và lại lập tức đồng ý nữa anh tinh thì cứ nghĩ là đang cướp tiền anh tinh thì cứ nghĩ là đang cướp tiền anh tinh thì cứ nghĩ là đang cướp tiền nên kêu mang ra đặt trên bàn nhưng tinh nên kêu mang ra đặt trên bàn nhưng tinh nên kêu mang ra đặt trên bàn nhưng tinh khiết làm sao đặt trên bàn được cơ chứ khiết làm sao đặt trên bàn được cơ chứ khiết làm sao đặt trên bàn được cơ chứ cô béo lập tức lao ra ngoài vội lấy anh cô béo lập tức lao ra ngoài vội lấy anh cô béo lập tức lao ra ngoài vội lấy anh tinh theo thân tại chỗ lúc này anh mới tinh theo thân tại chỗ lúc này anh mới tinh theo thân tại chỗ lúc này anh mới đọc nội dung trong mẫu giấy thì đã quá đọc nội dung trong mẫu giấy thì đã quá đọc nội dung trong mẫu giấy thì đã quá muộn giờ không thể thoát nổi Lưới Tình muộn giờ không thể thoát nổi Lưới Tình muộn giờ không thể thoát nổi Lưới Tình của cô béo rồi nha Giờ gan mày cũng lớn của cô béo rồi nha Giờ gan mày cũng lớn của cô béo rồi nha Giờ gan mày cũng lớn rồi các sư phụ sẽ dạy thêm vài chiêu bẩn rồi các sư phụ sẽ dạy thêm vài chiêu bẩn rồi các sư phụ sẽ dạy thêm vài chiêu bẩn bựa nhất những lúc không ngờ nhất các sư bựa nhất những lúc không ngờ nhất các sư bựa nhất những lúc không ngờ nhất các sư phụ sẽ ra tay để nâng cao tinh thần cảnh phụ sẽ ra tay để nâng cao tinh thần cảnh phụ sẽ ra tay để nâng cao tinh thần cảnh giác phải luôn tỉnh thức sẵn sàng kể cả giác phải luôn tỉnh thức sẵn sàng kể cả giác phải luôn tỉnh thức sẵn sàng kể cả là khi đang ngủ cũng không thoát được là khi đang ngủ cũng không thoát được là khi đang ngủ cũng không thoát được rồi cũng đến ngày đăng ký thi đấu đại rồi cũng đến ngày đăng ký thi đấu đại rồi cũng đến ngày đăng ký thi đấu đại hội võ thuật các sư phụ kêu vì mục đích hội võ thuật các sư phụ kêu vì mục đích hội võ thuật các sư phụ kêu vì mục đích phải bất chấp thủ đoạn Nhưng không ngờ phải bất chấp thủ đoạn Nhưng không ngờ phải bất chấp thủ đoạn Nhưng không ngờ đối thủ còn nhựa hơn cho bộ hạ của anh đối thủ còn nhựa hơn cho bộ hạ của anh đối thủ còn nhựa hơn cho bộ hạ của anh tình trước Đúng là hai thằng ngựa Gặp tình trước Đúng là hai thằng ngựa Gặp tình trước Đúng là hai thằng ngựa Gặp nhau các sư phụ cũng đánh lạc hướng nhau các sư phụ cũng đánh lạc hướng nhau các sư phụ cũng đánh lạc hướng trọng chày để cho hai anh gửi trò đồi trọng chày để cho hai anh gửi trò đồi trọng chày để cho hai anh gửi trò đồi bại nhưng đối thủ cũng không ngờ vãi đờm bại nhưng đối thủ cũng không ngờ vãi đờm bại nhưng đối thủ cũng không ngờ vãi đờm của anh Vinh nó là đặc sệt và khám lọ của anh Vinh nó là đặc sệt và khám lọ của anh Vinh nó là đặc sệt và khám lọ đến vậy tất nhiên là thua không còn đến vậy tất nhiên là thua không còn đến vậy tất nhiên là thua không còn đường lùi nữa rồi đến khi trọng tài quay đường lùi nữa rồi đến khi trọng tài quay đường lùi nữa rồi đến khi trọng tài quay lại thì đối thủ chẳng còn hình tượng gì lại thì đối thủ chẳng còn hình tượng gì lại thì đối thủ chẳng còn hình tượng gì nữa ở phía khác Doãn Chí Bình cũng đánh nữa ở phía khác Doãn Chí Bình cũng đánh nữa ở phía khác Doãn Chí Bình cũng đánh đâu thắng đó nhưng đối thủ tiếp theo lại đâu thắng đó nhưng đối thủ tiếp theo lại đâu thắng đó nhưng đối thủ tiếp theo lại là sư phụ cũ Vì thế anh Vinh cũng như ở là sư phụ cũ Vì thế anh Vinh cũng như ở là sư phụ cũ Vì thế anh Vinh cũng như ở sư phụ cho bà chiều hóa ra đây là vài sư phụ cho bà chiều hóa ra đây là vài sư phụ cho bà chiều hóa ra đây là vài đánh lạc hướng để oánh đánh chiến dịch đánh lạc hướng để oánh đánh chiến dịch đánh lạc hướng để oánh đánh chiến dịch vụ cũ thua trận sự nghiệp thì tiến tới vụ cũ thua trận sự nghiệp thì tiến tới vụ cũ thua trận sự nghiệp thì tiến tới nhưng còn tình yêu thì sao đây cầm điện nhưng còn tình yêu thì sao đây cầm điện nhưng còn tình yêu thì sao đây cầm điện thoại lên cũng ngập ngừng không dám nói thoại lên cũng ngập ngừng không dám nói thoại lên cũng ngập ngừng không dám nói trước mắt là trận bán kết gặp chính bố trước mắt là trận bán kết gặp chính bố trước mắt là trận bán kết gặp chính bố của em vẫn Anh Vinh và gặp Trương Mẫn để của em vẫn Anh Vinh và gặp Trương Mẫn để của em vẫn Anh Vinh và gặp Trương Mẫn để giải thích Nhưng bất ngờ thằng Ngoãn giải thích Nhưng bất ngờ thằng Ngoãn giải thích Nhưng bất ngờ thằng Ngoãn chính mình đánh lánh rồi kêu chương vẫn chính mình đánh lánh rồi kêu chương vẫn chính mình đánh lánh rồi kêu chương vẫn ra ngoài trong khi hắn ở lại mặc sức hãm ra ngoài trong khi hắn ở lại mặc sức hãm ra ngoài trong khi hắn ở lại mặc sức hãm hiếp anh tinh thằng già Đúng là ngu ngốc hiếp anh tinh thằng già Đúng là ngu ngốc hiếp anh tinh thằng già Đúng là ngu ngốc cao hiếp dâm con gái hắn mà còn ngu vô cao hiếp dâm con gái hắn mà còn ngu vô cao hiếp dâm con gái hắn mà còn ngu vô tình ông bố đứng ngoài cũng ngày được tình ông bố đứng ngoài cũng ngày được tình ông bố đứng ngoài cũng ngày được tất cả khi ra trận sư phụ cũng kêu cú tất cả khi ra trận sư phụ cũng kêu cú tất cả khi ra trận sư phụ cũng kêu cú đánh thắng đi rồi tao chưa cưới Trương đánh thắng đi rồi tao chưa cưới Trương đánh thắng đi rồi tao chưa cưới Trương Mẫn khiến anh Vinh hết sức vui mừng phấn Mẫn khiến anh Vinh hết sức vui mừng phấn Mẫn khiến anh Vinh hết sức vui mừng phấn khởi Hai thầy trò là một trận long trời khởi Hai thầy trò là một trận long trời khởi Hai thầy trò là một trận long trời lở nhất cả hai cùng cố gắng hết sức để lở nhất cả hai cùng cố gắng hết sức để lở nhất cả hai cùng cố gắng hết sức để trận đấu thêm phần hấp dẫn tác giả khắc trận đấu thêm phần hấp dẫn tác giả khắc trận đấu thêm phần hấp dẫn tác giả khắc thần giao hò mừng rỡ nhưng có vẻ sư phụ thần giao hò mừng rỡ nhưng có vẻ sư phụ thần giao hò mừng rỡ nhưng có vẻ sư phụ lên cơn hen Xuyến Hoàng quá nên cũng lên cơn hen Xuyến Hoàng quá nên cũng lên cơn hen Xuyến Hoàng quá nên cũng nhận thua đến khi vào phòng nghỉ thì cân nhận thua đến khi vào phòng nghỉ thì cân nhận thua đến khi vào phòng nghỉ thì cân hay nặng thêm chiến ông Ất Sửu bác sĩ hay nặng thêm chiến ông Ất Sửu bác sĩ hay nặng thêm chiến ông Ất Sửu bác sĩ cùng mọi người ra ngoài chỉ còn Doãn cùng mọi người ra ngoài chỉ còn Doãn cùng mọi người ra ngoài chỉ còn Doãn chính mình rồi lại sư phụ không kiềm chế chính mình rồi lại sư phụ không kiềm chế chính mình rồi lại sư phụ không kiềm chế được đã nóng bỏng án hiếp dâm con gái được đã nóng bỏng án hiếp dâm con gái được đã nóng bỏng án hiếp dâm con gái ông khiến trên này người lòng lang dạ ông khiến trên này người lòng lang dạ ông khiến trên này người lòng lang dạ thú Mặc dù hắn là trẻ mồ côi được sư phụ thú Mặc dù hắn là trẻ mồ côi được sư phụ thú Mặc dù hắn là trẻ mồ côi được sư phụ nuôi dẫn từ nhỏ nhưng hắn giả vờ khóc nuôi dẫn từ nhỏ nhưng hắn giả vờ khóc nuôi dẫn từ nhỏ nhưng hắn giả vờ khóc lóc van xin rồi lấy khăn bịt mũi FZ sư lóc van xin rồi lấy khăn bịt mũi FZ sư lóc van xin rồi lấy khăn bịt mũi FZ sư phụ tác thở mày nuôi tao ăn học lớn phụ tác thở mày nuôi tao ăn học lớn phụ tác thở mày nuôi tao ăn học lớn thành người có 30 năm mà giờ đòi kể công thành người có 30 năm mà giờ đòi kể công thành người có 30 năm mà giờ đòi kể công hà con gái của mày tao hiếp không được hà con gái của mày tao hiếp không được hà con gái của mày tao hiếp không được thì tao giết mưa ngày đến khi chương vẫn thì tao giết mưa ngày đến khi chương vẫn thì tao giết mưa ngày đến khi chương vẫn quay lại thì hắn lại giả vờ khóc lóc nói quay lại thì hắn lại giả vờ khóc lóc nói quay lại thì hắn lại giả vờ khóc lóc nói rằng sư phụ đã bị trâu tình thì ra tay rằng sư phụ đã bị trâu tình thì ra tay rằng sư phụ đã bị trâu tình thì ra tay quá mạnh nên rất rồi không mở sư phụ vẫn quá mạnh nên rất rồi không mở sư phụ vẫn quá mạnh nên rất rồi không mở sư phụ vẫn còn thoi thóp nhưng ông chưa kịp nói gì còn thoi thóp nhưng ông chưa kịp nói gì còn thoi thóp nhưng ông chưa kịp nói gì thì đã ra đi thật doãn-chí-bình lại kêu thì đã ra đi thật doãn-chí-bình lại kêu thì đã ra đi thật doãn-chí-bình lại kêu sẽ giết sơ sinh thì trả thù trận chung sẽ giết sơ sinh thì trả thù trận chung sẽ giết sơ sinh thì trả thù trận chung kết lập tức cũng được bắt đầu nhưng vừa kết lập tức cũng được bắt đầu nhưng vừa kết lập tức cũng được bắt đầu nhưng vừa lên võ đài thì ban tổ chức thông báo sư lên võ đài thì ban tổ chức thông báo sư lên võ đài thì ban tổ chức thông báo sư phụ bác đã chết khiến châu tinh chỉ mất phụ bác đã chết khiến châu tinh chỉ mất phụ bác đã chết khiến châu tinh chỉ mất hết tinh thần thằng chó mà cục các bọ hết tinh thần thằng chó mà cục các bọ hết tinh thần thằng chó mà cục các bọ hung thối lại khi rằng tí Anh Vinh đã hung thối lại khi rằng tí Anh Vinh đã hung thối lại khi rằng tí Anh Vinh đã giết sư phụ giờ mày hãy chụp tội đi anh giết sư phụ giờ mày hãy chụp tội đi anh giết sư phụ giờ mày hãy chụp tội đi anh Vinh thật sự chân tay bủn rủn tất cả với Vinh thật sự chân tay bủn rủn tất cả với Vinh thật sự chân tay bủn rủn tất cả với anh những điều vô nghĩa sư phụ chỉ tốt anh những điều vô nghĩa sư phụ chỉ tốt anh những điều vô nghĩa sư phụ chỉ tốt với anh vài ngày nhưng anh cũng đã còn với anh vài ngày nhưng anh cũng đã còn với anh vài ngày nhưng anh cũng đã còn sư phụ như cha nên võ này anh mặc sức sư phụ như cha nên võ này anh mặc sức sư phụ như cha nên võ này anh mặc sức cho Doãn Chí Bình đánh hạ anh nghĩ mình cho Doãn Chí Bình đánh hạ anh nghĩ mình cho Doãn Chí Bình đánh hạ anh nghĩ mình đáng như vậy vì đã khiến sư phụ chết đáng như vậy vì đã khiến sư phụ chết đáng như vậy vì đã khiến sư phụ chết cũng may lúc này với hết hiệp 1 Khán giả cũng may lúc này với hết hiệp 1 Khán giả cũng may lúc này với hết hiệp 1 Khán giả kêu lan sỉ nhục anh tinh quá trời hiệp 2 kêu lan sỉ nhục anh tinh quá trời hiệp 2 kêu lan sỉ nhục anh tinh quá trời hiệp 2 bắt đầu doãn-chí-bình lại càng ra tay bắt đầu doãn-chí-bình lại càng ra tay bắt đầu doãn-chí-bình lại càng ra tay độc ác hơn nữa Hắn gần như muốn giết độc ác hơn nữa Hắn gần như muốn giết độc ác hơn nữa Hắn gần như muốn giết luôn Châu Tinh Trì để bịt đầu mối phía luôn Châu Tinh Trì để bịt đầu mối phía luôn Châu Tinh Trì để bịt đầu mối phía bên trong Kẻ chứng kiến vụ giết người bên trong Kẻ chứng kiến vụ giết người bên trong Kẻ chứng kiến vụ giết người cũng bắt đầu ăn hận nhưng vừa kể ra sự cũng bắt đầu ăn hận nhưng vừa kể ra sự cũng bắt đầu ăn hận nhưng vừa kể ra sự thật thì đám đàn em của Doãn Chí Linh thật thì đám đàn em của Doãn Chí Linh thật thì đám đàn em của Doãn Chí Linh xông vào chúng muốn biết nót hai người xông vào chúng muốn biết nót hai người xông vào chúng muốn biết nót hai người để bị đầu gối may mắn thế nào Kenny lại để bị đầu gối may mắn thế nào Kenny lại để bị đầu gối may mắn thế nào Kenny lại vô tình đi ngang qua thấy tiếng thương vô tình đi ngang qua thấy tiếng thương vô tình đi ngang qua thấy tiếng thương vẫn kêu cứu liền xông vào hỗ trợ rồi một vẫn kêu cứu liền xông vào hỗ trợ rồi một vẫn kêu cứu liền xông vào hỗ trợ rồi một mình đứng chặn cửa mặc kệ cho tụi kia mình đứng chặn cửa mặc kệ cho tụi kia mình đứng chặn cửa mặc kệ cho tụi kia đánh đập đến lúc nhất định thì mới chịu đánh đập đến lúc nhất định thì mới chịu đánh đập đến lúc nhất định thì mới chịu thôi phía bên ngoài anh Dinh dường như thôi phía bên ngoài anh Dinh dường như thôi phía bên ngoài anh Dinh dường như cũng không chịu nổi nữa hết Hiện nhưng cũng không chịu nổi nữa hết Hiện nhưng cũng không chịu nổi nữa hết Hiện nhưng doãn-chí-bình vẫn cố đánh cho chết được doãn-chí-bình vẫn cố đánh cho chết được doãn-chí-bình vẫn cố đánh cho chết được phụ gia hoàn cảnh cũng bị hắn Đạt mây phụ gia hoàn cảnh cũng bị hắn Đạt mây phụ gia hoàn cảnh cũng bị hắn Đạt mây luôn mặc cho các sư phụ cổ sinh gan lạnh luôn mặc cho các sư phụ cổ sinh gan lạnh luôn mặc cho các sư phụ cổ sinh gan lạnh Anh Vinh cũng không thể nào lấy lại được Anh Vinh cũng không thể nào lấy lại được Anh Vinh cũng không thể nào lấy lại được tinh thần Chẳng có lẽ bao nhiêu công sức tinh thần Chẳng có lẽ bao nhiêu công sức tinh thần Chẳng có lẽ bao nhiêu công sức và hi vọng cứ thể để cho Doãn Chí Bình và hi vọng cứ thể để cho Doãn Chí Bình và hi vọng cứ thể để cho Doãn Chí Bình khóc mặt hay sau đây chẳng mấy chốc hiệu khóc mặt hay sau đây chẳng mấy chốc hiệu khóc mặt hay sau đây chẳng mấy chốc hiệu cuối cùng cũng đến sơ sinh thì quyết cuối cùng cũng đến sơ sinh thì quyết cuối cùng cũng đến sơ sinh thì quyết định để cho án đánh chết mong được chuộc định để cho án đánh chết mong được chuộc định để cho án đánh chết mong được chuộc tội Doãn Chí Bình những cú đánh chết anh tội Doãn Chí Bình những cú đánh chết anh tội Doãn Chí Bình những cú đánh chết anh tinh khiến máu may mắn ướt hết cả các tinh khiến máu may mắn ướt hết cả các tinh khiến máu may mắn ướt hết cả các thể bên dưới quả cuối cùng khiến anh đổ thể bên dưới quả cuối cùng khiến anh đổ thể bên dưới quả cuối cùng khiến anh đổ gục xuống như một cây chuối bị chặt đúng gục xuống như một cây chuối bị chặt đúng gục xuống như một cây chuối bị chặt đúng lúc này thường vẫn cũng chạy tới nơi cô lúc này thường vẫn cũng chạy tới nơi cô lúc này thường vẫn cũng chạy tới nơi cô tố cáo chính hãng đã giết sư phụ chỉ vì tố cáo chính hãng đã giết sư phụ chỉ vì tố cáo chính hãng đã giết sư phụ chỉ vì cái nguồn mà phản bội sư môn vong Ân bội cái nguồn mà phản bội sư môn vong Ân bội cái nguồn mà phản bội sư môn vong Ân bội Nghĩa giết hại cha nuôi của mình Doãn Nghĩa giết hại cha nuôi của mình Doãn Nghĩa giết hại cha nuôi của mình Doãn Chí Bình Thạnh thủ Hỗn Loạn kêu trọng Chí Bình Thạnh thủ Hỗn Loạn kêu trọng Chí Bình Thạnh thủ Hỗn Loạn kêu trọng tài Mau tuyên bố hắn Chiến Thắng Tiên tài Mau tuyên bố hắn Chiến Thắng Tiên tài Mau tuyên bố hắn Chiến Thắng Tiên Đoán rằng Châu Tinh Trì Đã Lấy lại tinh Đoán rằng Châu Tinh Trì Đã Lấy lại tinh Đoán rằng Châu Tinh Trì Đã Lấy lại tinh thần trọng tài có ủng hộ vì quá rét thần trọng tài có ủng hộ vì quá rét thần trọng tài có ủng hộ vì quá rét doãn-chí-bình Thôi chết con mẹ nhà thằng doãn-chí-bình Thôi chết con mẹ nhà thằng doãn-chí-bình Thôi chết con mẹ nhà thằng này rồi này thì khinh thương Việt tổ cái này rồi này thì khinh thương Việt tổ cái này rồi này thì khinh thương Việt tổ cái tội hoang dâm vô độ bỉ ổi vô liêm sỉ tội hoang dâm vô độ bỉ ổi vô liêm sỉ tội hoang dâm vô độ bỉ ổi vô liêm sỉ muốn chạy cũng không thoát được đâu muốn muốn chạy cũng không thoát được đâu muốn muốn chạy cũng không thoát được đâu muốn ăn thì tao cho mày ăn ngập mồm luôn ăn thì tao cho mày ăn ngập mồm luôn ăn thì tao cho mày ăn ngập mồm luôn nhá quả cuối cùng anh vẫn không đâm nhá quả cuối cùng anh vẫn không đâm nhá quả cuối cùng anh vẫn không đâm xuyên qua cả bao tay cho tên này bay mất xuyên qua cả bao tay cho tên này bay mất xuyên qua cả bao tay cho tên này bay mất hút Đúng là một chiến thắng vẻ vang anh hút Đúng là một chiến thắng vẻ vang anh hút Đúng là một chiến thắng vẻ vang anh Dũng chỉ khổ thân anh Danny vì bảo vệ Dũng chỉ khổ thân anh Danny vì bảo vệ Dũng chỉ khổ thân anh Danny vì bảo vệ Phương vẫn mà giật hết cả mồm thôi Phương vẫn mà giật hết cả mồm thôi Phương vẫn mà giật hết cả mồm thôi chuyện cũ bỏ qua anh em thì sẽ mãi là chuyện cũ bỏ qua anh em thì sẽ mãi là chuyện cũ bỏ qua anh em thì sẽ mãi là anh em nhá phim tới đây là kết thúc rồi anh em nhá phim tới đây là kết thúc rồi anh em nhá phim tới đây là kết thúc rồi cảm ơn các bạn rất nhiều ạ cảm ơn các bạn rất nhiều ạ cảm ơn các bạn rất nhiều ạ họ cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim họ cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim họ cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai