Ký Sinh Trùng khiến bạn Uống Nước đến Chết - review phim ký sinh trùng Khát Nước

4,450,084
1,879
review phim ký sinh trùng hàn quốc, Ký Sinh Trùng khiến bạn Uống Nước đến Chết - review phim ký sinh trùng Khát Nước, tóm tắt phim kinh dị ký sinh trùng hàn quốc, review phim kinh dị ký sinh trùng, Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nha ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #vuaphim
ông vua phim xin chào các bạn Nếu bạn ông vua phim xin chào các bạn Nếu bạn ông vua phim xin chào các bạn Nếu bạn hỏi tôi phim Hàn Quốc nào hay và xem hỏi tôi phim Hàn Quốc nào hay và xem hỏi tôi phim Hàn Quốc nào hay và xem xong gây ám ảnh nhất khi đó chính là bộ xong gây ám ảnh nhất khi đó chính là bộ xong gây ám ảnh nhất khi đó chính là bộ phim Ký Sinh Trùng mà bộ phim muốn giới phim Ký Sinh Trùng mà bộ phim muốn giới phim Ký Sinh Trùng mà bộ phim muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay nếu không thiệu cho các bạn ngày hôm nay nếu không thiệu cho các bạn ngày hôm nay nếu không xem đến cuối e rằng sẽ không thỏa mãn xem đến cuối e rằng sẽ không thỏa mãn xem đến cuối e rằng sẽ không thỏa mãn được có lòng nào ta bắt đầu nhé Nam được có lòng nào ta bắt đầu nhé Nam được có lòng nào ta bắt đầu nhé Nam Chính Kim Yong vốn là một tiến sĩ Y Dược Chính Kim Yong vốn là một tiến sĩ Y Dược Chính Kim Yong vốn là một tiến sĩ Y Dược còn anh trai của kim jong-un là Kim Dong còn anh trai của kim jong-un là Kim Dong còn anh trai của kim jong-un là Kim Dong Wan làm cảnh sát anh nhận ra công ty Wan làm cảnh sát anh nhận ra công ty Wan làm cảnh sát anh nhận ra công ty dược phẩm nơi người em làm việc đang có dược phẩm nơi người em làm việc đang có dược phẩm nơi người em làm việc đang có những đầu cơ lớn Khả Nghi chắc hẳn là những đầu cơ lớn Khả Nghi chắc hẳn là những đầu cơ lớn Khả Nghi chắc hẳn là đang có âm mưu gì mờ ám nửa đêm khi Miu đang có âm mưu gì mờ ám nửa đêm khi Miu đang có âm mưu gì mờ ám nửa đêm khi Miu về nhà anh thấy rằng vợ và hai đứa con về nhà anh thấy rằng vợ và hai đứa con về nhà anh thấy rằng vợ và hai đứa con vẫn còn đang ăn miến Mới có vài ngày như vẫn còn đang ăn miến Mới có vài ngày như vẫn còn đang ăn miến Mới có vài ngày như vậy nên anh cũng chưa nghĩ ngợi gì Sáng vậy nên anh cũng chưa nghĩ ngợi gì Sáng vậy nên anh cũng chưa nghĩ ngợi gì Sáng hôm sau một cặp đôi đang thể dục buổi hôm sau một cặp đôi đang thể dục buổi hôm sau một cặp đôi đang thể dục buổi sáng chàng thanh niên học sinh ra đáy sáng chàng thanh niên học sinh ra đáy sáng chàng thanh niên học sinh ra đáy xuống bờ mương Không Ngờ Rằng lại bị xuống bờ mương Không Ngờ Rằng lại bị xuống bờ mương Không Ngờ Rằng lại bị thụt chân xuống nước khốn nạn hai bên thụt chân xuống nước khốn nạn hai bên thụt chân xuống nước khốn nạn hai bên cạnh là một sắc người cảnh sát lập tức cạnh là một sắc người cảnh sát lập tức cạnh là một sắc người cảnh sát lập tức được điều động tới nay kinh doanhquan được điều động tới nay kinh doanhquan được điều động tới nay kinh doanhquan tiến lại quan sát khi để mất ngừa phát tiến lại quan sát khi để mất ngừa phát tiến lại quan sát khi để mất ngừa phát hoảng lên bởi vì người phụ nữ này tối hoảng lên bởi vì người phụ nữ này tối hoảng lên bởi vì người phụ nữ này tối hôm qua vẫn còn sống vậy mà sáng nay đã hôm qua vẫn còn sống vậy mà sáng nay đã hôm qua vẫn còn sống vậy mà sáng nay đã cô đi trông như một tác góp nó rất là vô cô đi trông như một tác góp nó rất là vô cô đi trông như một tác góp nó rất là vô lý với khoa học hiện đại và điều kỳ lạ lý với khoa học hiện đại và điều kỳ lạ lý với khoa học hiện đại và điều kỳ lạ hơn là họ còn phát hiện thêm vài thi thể hơn là họ còn phát hiện thêm vài thi thể hơn là họ còn phát hiện thêm vài thi thể nữa cũng như vậy nó đến từ hai tỉnh khác nữa cũng như vậy nó đến từ hai tỉnh khác nữa cũng như vậy nó đến từ hai tỉnh khác nhau Sáng hôm sau người dân bàng hoàng nhau Sáng hôm sau người dân bàng hoàng nhau Sáng hôm sau người dân bàng hoàng gọi công an những thi thể nằm ngay bên gọi công an những thi thể nằm ngay bên gọi công an những thi thể nằm ngay bên con suối cạn nước tính đến trưa đã là 58 con suối cạn nước tính đến trưa đã là 58 con suối cạn nước tính đến trưa đã là 58 thi thể được tìm thấy ở tỉnh gangwon thi thể được tìm thấy ở tỉnh gangwon thi thể được tìm thấy ở tỉnh gangwon trong đó có cả chồng và con của người trong đó có cả chồng và con của người trong đó có cả chồng và con của người phụ nữ mới Quét tất cả đều Chất trên phụ nữ mới Quét tất cả đều Chất trên phụ nữ mới Quét tất cả đều Chất trên cùng của con suối phía cảnh sát nghi ngờ cùng của con suối phía cảnh sát nghi ngờ cùng của con suối phía cảnh sát nghi ngờ nguồn nước bị nhiễm độc trong khi này nguồn nước bị nhiễm độc trong khi này nguồn nước bị nhiễm độc trong khi này nam tính vẫn chưa biết gì mà cùng xét đi nam tính vẫn chưa biết gì mà cùng xét đi nam tính vẫn chưa biết gì mà cùng xét đi đánh golf riêng ông chủ tịch cứ ngồi đánh golf riêng ông chủ tịch cứ ngồi đánh golf riêng ông chủ tịch cứ ngồi trong xe mà uống nước hết 6 chai rồi mà trong xe mà uống nước hết 6 chai rồi mà trong xe mà uống nước hết 6 chai rồi mà miệng còn kêu khát lắm triệu chứng kỳ lạ miệng còn kêu khát lắm triệu chứng kỳ lạ miệng còn kêu khát lắm triệu chứng kỳ lạ này ông đã bị tới ba ngày rồi vị chủ này ông đã bị tới ba ngày rồi vị chủ này ông đã bị tới ba ngày rồi vị chủ tịch tiếp tục nhìn xuống nước mà thèm tịch tiếp tục nhìn xuống nước mà thèm tịch tiếp tục nhìn xuống nước mà thèm nhỏ dãi không chịu nổi cơn khát nữa ông nhỏ dãi không chịu nổi cơn khát nữa ông nhỏ dãi không chịu nổi cơn khát nữa ông điên cuồng lao đến ao nước rồi ngủ trong điên cuồng lao đến ao nước rồi ngủ trong điên cuồng lao đến ao nước rồi ngủ trong đó mà uống lấy uống để mọi người nhìn đó mà uống lấy uống để mọi người nhìn đó mà uống lấy uống để mọi người nhìn thấy liền lao đến kéo ông lên vậy mà thấy liền lao đến kéo ông lên vậy mà thấy liền lao đến kéo ông lên vậy mà trong Trước mắt ông đã chết khô một cách trong Trước mắt ông đã chết khô một cách trong Trước mắt ông đã chết khô một cách đáng sợ sau cái chết kinh hoàng của chủ đáng sợ sau cái chết kinh hoàng của chủ đáng sợ sau cái chết kinh hoàng của chủ tịch Kim Yu về đến nhà vẫn thấy vợ con tịch Kim Yu về đến nhà vẫn thấy vợ con tịch Kim Yu về đến nhà vẫn thấy vợ con anh điên cuồng ăn uống anh gào lên rằng anh điên cuồng ăn uống anh gào lên rằng anh điên cuồng ăn uống anh gào lên rằng hãy dừng lại nhưng họ có vẻ chẳng phản hãy dừng lại nhưng họ có vẻ chẳng phản hãy dừng lại nhưng họ có vẻ chẳng phản ứng gì lại còn quay sang mắng cho anh ứng gì lại còn quay sang mắng cho anh ứng gì lại còn quay sang mắng cho anh một trận khi này anh trai Kim Dong quan một trận khi này anh trai Kim Dong quan một trận khi này anh trai Kim Dong quan điều tra ngọn nguồn con suối thấy nó điều tra ngọn nguồn con suối thấy nó điều tra ngọn nguồn con suối thấy nó hoàn toàn trong sạch không phát hiện ra hoàn toàn trong sạch không phát hiện ra hoàn toàn trong sạch không phát hiện ra bất kỳ công ty nào xả thải ra đây anh bất kỳ công ty nào xả thải ra đây anh bất kỳ công ty nào xả thải ra đây anh đành ngủ lại qua đêm trong ô tô bên bờ đành ngủ lại qua đêm trong ô tô bên bờ đành ngủ lại qua đêm trong ô tô bên bờ suối khi lạnh hai nửa đêm mọi người lại suối khi lạnh hai nửa đêm mọi người lại suối khi lạnh hai nửa đêm mọi người lại tấp nập lao ra Suối mà Kim Dong Wan tấp nập lao ra Suối mà Kim Dong Wan tấp nập lao ra Suối mà Kim Dong Wan không hề hay biết cứ thế mà khi rất ngon không hề hay biết cứ thế mà khi rất ngon không hề hay biết cứ thế mà khi rất ngon lành đến lúc tỉnh dậy anh mới bằng hoa lành đến lúc tỉnh dậy anh mới bằng hoa lành đến lúc tỉnh dậy anh mới bằng hoa ca khúc suối nơi anh nằm ngủ cũng đã đề ca khúc suối nơi anh nằm ngủ cũng đã đề ca khúc suối nơi anh nằm ngủ cũng đã đề xác chết rồi tôi theo về phía hạ nguồn xác chết rồi tôi theo về phía hạ nguồn xác chết rồi tôi theo về phía hạ nguồn cũng vậy tác rất nhiều nhưng thi thể cũng vậy tác rất nhiều nhưng thi thể cũng vậy tác rất nhiều nhưng thi thể trôi ở sông Hằng Ấn Độ vì cô vít người trôi ở sông Hằng Ấn Độ vì cô vít người trôi ở sông Hằng Ấn Độ vì cô vít người dân bắt đầu Hoành loại toàn đất nước dân bắt đầu Hoành loại toàn đất nước dân bắt đầu Hoành loại toàn đất nước được cảnh báo lên mức cao nhất cán bộ được cảnh báo lên mức cao nhất cán bộ được cảnh báo lên mức cao nhất cán bộ học hành chán mà vẫn chưa ra được nguyên học hành chán mà vẫn chưa ra được nguyên học hành chán mà vẫn chưa ra được nguyên nhân thì có thể đoán là một virus gì đó nhân thì có thể đoán là một virus gì đó nhân thì có thể đoán là một virus gì đó nhưng mức độ nguy hiểm hơn thế rất nhiều nhưng mức độ nguy hiểm hơn thế rất nhiều nhưng mức độ nguy hiểm hơn thế rất nhiều dấu hiệu ban đầu là ăn uống vô độ nhưng dấu hiệu ban đầu là ăn uống vô độ nhưng dấu hiệu ban đầu là ăn uống vô độ nhưng lại không tăng cân tí nào rồi Tiếp sau lại không tăng cân tí nào rồi Tiếp sau lại không tăng cân tí nào rồi Tiếp sau đó là rất khát nước và chết ngay sau 2 đó là rất khát nước và chết ngay sau 2 đó là rất khát nước và chết ngay sau 2 đến 3 ngày những triệu chứng này không đến 3 ngày những triệu chứng này không đến 3 ngày những triệu chứng này không thể giống với bất kỳ cơ sở dữ liệu đi thể giống với bất kỳ cơ sở dữ liệu đi thể giống với bất kỳ cơ sở dữ liệu đi học nào hiện có trong khi khi thể bên học nào hiện có trong khi khi thể bên học nào hiện có trong khi khi thể bên ngoài không ngừng tăng lên xét nghiệm ngoài không ngừng tăng lên xét nghiệm ngoài không ngừng tăng lên xét nghiệm nguồn nước khắp nơi cũng không thấy có nguồn nước khắp nơi cũng không thấy có nguồn nước khắp nơi cũng không thấy có độc tố cảnh sát đã bắt đầu nghĩ đến vũ độc tố cảnh sát đã bắt đầu nghĩ đến vũ độc tố cảnh sát đã bắt đầu nghĩ đến vũ khí sinh học của khí Bắc Hàn nhưng người khí sinh học của khí Bắc Hàn nhưng người khí sinh học của khí Bắc Hàn nhưng người dân bây giờ không những chiếc bên bờ dân bây giờ không những chiếc bên bờ dân bây giờ không những chiếc bên bờ suối mà trong bồn tắm cũng có thể rồi suối mà trong bồn tắm cũng có thể rồi suối mà trong bồn tắm cũng có thể rồi Cuối cùng họ cũng thấy sinh vật gì đó Cuối cùng họ cũng thấy sinh vật gì đó Cuối cùng họ cũng thấy sinh vật gì đó Đang ngoài nguội vậy hóa ra đây chính là Đang ngoài nguội vậy hóa ra đây chính là Đang ngoài nguội vậy hóa ra đây chính là nguyên nhân sao chúng có tên gọi là chùm nguyên nhân sao chúng có tên gọi là chùm nguyên nhân sao chúng có tên gọi là chùm lông ngựa vốn dĩ hàng nghìn năm nay thì lông ngựa vốn dĩ hàng nghìn năm nay thì lông ngựa vốn dĩ hàng nghìn năm nay thì sống ký sinh côn chủng nhưng bất ngờ đột sống ký sinh côn chủng nhưng bất ngờ đột sống ký sinh côn chủng nhưng bất ngờ đột biến để có thể ký sinh nhân cơ thể người biến để có thể ký sinh nhân cơ thể người biến để có thể ký sinh nhân cơ thể người trúng thưởng chọn xấu là vật chủ khi đến trúng thưởng chọn xấu là vật chủ khi đến trúng thưởng chọn xấu là vật chủ khi đến giai đoạn sinh sản chúng sẽ kích thích giai đoạn sinh sản chúng sẽ kích thích giai đoạn sinh sản chúng sẽ kích thích não bộ trung ương khiến vật chủ khác mà não bộ trung ương khiến vật chủ khác mà não bộ trung ương khiến vật chủ khác mà nhảy xuống nước tiếp đó chúng rời khỏi nhảy xuống nước tiếp đó chúng rời khỏi nhảy xuống nước tiếp đó chúng rời khỏi vật chủ và Khi dòng nước từ trước đến vật chủ và Khi dòng nước từ trước đến vật chủ và Khi dòng nước từ trước đến nay chưa từng ghi nhận ký sinh trên nay chưa từng ghi nhận ký sinh trên nay chưa từng ghi nhận ký sinh trên người nhưng chắc chắn một điều là nạn người nhưng chắc chắn một điều là nạn người nhưng chắc chắn một điều là nạn nhân đã tiếp xúc với một nước thơ ấu nhân đã tiếp xúc với một nước thơ ấu nhân đã tiếp xúc với một nước thơ ấu trùng đó khiến chúng thâm nhập qua hậu trùng đó khiến chúng thâm nhập qua hậu trùng đó khiến chúng thâm nhập qua hậu môn hoặc miệng con người sẽ phải ăn điên môn hoặc miệng con người sẽ phải ăn điên môn hoặc miệng con người sẽ phải ăn điên cuồng để cung cấp dinh dưỡng cho chúng cuồng để cung cấp dinh dưỡng cho chúng cuồng để cung cấp dinh dưỡng cho chúng vài ngày sau chúng đến giai đoạn sinh vài ngày sau chúng đến giai đoạn sinh vài ngày sau chúng đến giai đoạn sinh sản vật thủ sẽ khát nước không chịu được sản vật thủ sẽ khát nước không chịu được sản vật thủ sẽ khát nước không chịu được cuối cùng là nhảy nhào xuống nước ngay cuối cùng là nhảy nhào xuống nước ngay cuối cùng là nhảy nhào xuống nước ngay đó cũng chính là lúc những con trùm này đó cũng chính là lúc những con trùm này đó cũng chính là lúc những con trùm này vỏ ra khỏi cơ thể vật chủ nhanh chóng bị vỏ ra khỏi cơ thể vật chủ nhanh chóng bị vỏ ra khỏi cơ thể vật chủ nhanh chóng bị chúng rút hết dinh dưỡng mà Khéo như cái chúng rút hết dinh dưỡng mà Khéo như cái chúng rút hết dinh dưỡng mà Khéo như cái xác khô đặc biệt loài này lại sinh sản xác khô đặc biệt loài này lại sinh sản xác khô đặc biệt loài này lại sinh sản vô độ mỗi con để hàng triệu chứng một vô độ mỗi con để hàng triệu chứng một vô độ mỗi con để hàng triệu chứng một lúc tim rất lúc này cũng nhanh chóng lúc tim rất lúc này cũng nhanh chóng lúc tim rất lúc này cũng nhanh chóng được Loan đi vấn đề là chưa có phương án được Loan đi vấn đề là chưa có phương án được Loan đi vấn đề là chưa có phương án chữa bệnh nam chính Liên cuồng chạy về chữa bệnh nam chính Liên cuồng chạy về chữa bệnh nam chính Liên cuồng chạy về nhà nhìn thấy mọi người đang uống nước nhà nhìn thấy mọi người đang uống nước nhà nhìn thấy mọi người đang uống nước ứng ở Kim Yu vội đến Ngăn cản kịp thời ứng ở Kim Yu vội đến Ngăn cản kịp thời ứng ở Kim Yu vội đến Ngăn cản kịp thời anh nói vợ con mau phát đồ đạc đến bệnh anh nói vợ con mau phát đồ đạc đến bệnh anh nói vợ con mau phát đồ đạc đến bệnh viện nhưng ở đây đã quá tải mất gửi đến viện nhưng ở đây đã quá tải mất gửi đến viện nhưng ở đây đã quá tải mất gửi đến nhập hàng trăm lần rồi phía bên trong nhập hàng trăm lần rồi phía bên trong nhập hàng trăm lần rồi phía bên trong các bác sĩ cũng phát hiện ra thí sinh các bác sĩ cũng phát hiện ra thí sinh các bác sĩ cũng phát hiện ra thí sinh này thông minh hơn họ suy nghĩ chúng bắn này thông minh hơn họ suy nghĩ chúng bắn này thông minh hơn họ suy nghĩ chúng bắn chặt và nội tạng để vời như một phần của chặt và nội tạng để vời như một phần của chặt và nội tạng để vời như một phần của Cơ quan con người chúng hợp nhất với Cơ quan con người chúng hợp nhất với Cơ quan con người chúng hợp nhất với thành của ruột non tới mức không thể lấy thành của ruột non tới mức không thể lấy thành của ruột non tới mức không thể lấy ra được bằng vật lý thì có thể dùng ra được bằng vật lý thì có thể dùng ra được bằng vật lý thì có thể dùng thuốc Dương thích hợp để hoại tử chúng thuốc Dương thích hợp để hoại tử chúng thuốc Dương thích hợp để hoại tử chúng thủ tướng lập tức cho thử nghiệm trên thủ tướng lập tức cho thử nghiệm trên thủ tướng lập tức cho thử nghiệm trên Bệnh nhân không cần báo trước cô gái sợ Bệnh nhân không cần báo trước cô gái sợ Bệnh nhân không cần báo trước cô gái sợ nguy hiểm lên ngăn cản nhưng cứ thử đi nguy hiểm lên ngăn cản nhưng cứ thử đi nguy hiểm lên ngăn cản nhưng cứ thử đi anh có trả chết trong vòng 3 ngày nhân anh có trả chết trong vòng 3 ngày nhân anh có trả chết trong vòng 3 ngày nhân tử sẽ không thể làm được chính trị bệnh tử sẽ không thể làm được chính trị bệnh tử sẽ không thể làm được chính trị bệnh nhân đầu tiên thử thuốc lên cơn đau bụng nhân đầu tiên thử thuốc lên cơn đau bụng nhân đầu tiên thử thuốc lên cơn đau bụng quằn quại và la hét miệng không ngừng quằn quại và la hét miệng không ngừng quằn quại và la hét miệng không ngừng lưng da mặt vàng thì năm phút sau đã lưng da mặt vàng thì năm phút sau đã lưng da mặt vàng thì năm phút sau đã không qua khỏi thông tin này càng khiến không qua khỏi thông tin này càng khiến không qua khỏi thông tin này càng khiến mọi người càng Hỗn Loạn hơn những người mọi người càng Hỗn Loạn hơn những người mọi người càng Hỗn Loạn hơn những người dân tự ý dùng thuốc dùng đều đã chết hết dân tự ý dùng thuốc dùng đều đã chết hết dân tự ý dùng thuốc dùng đều đã chết hết họ thật chẳng còn biết trông cậy vào ai họ thật chẳng còn biết trông cậy vào ai họ thật chẳng còn biết trông cậy vào ai gọi điện cầu cứu cũng chẳng có ai giải gọi điện cầu cứu cũng chẳng có ai giải gọi điện cầu cứu cũng chẳng có ai giải quyết ba mẹ con thì đã khác khô cháy cổ quyết ba mẹ con thì đã khác khô cháy cổ quyết ba mẹ con thì đã khác khô cháy cổ họng Chị vội liên tục nhìn vòi nước với họng Chị vội liên tục nhìn vòi nước với họng Chị vội liên tục nhìn vòi nước với ánh mắt thèm thuồng chỉ chực lao ngục ánh mắt thèm thuồng chỉ chực lao ngục ánh mắt thèm thuồng chỉ chực lao ngục lại trong đó chắc có lẽ ký sinh trùng lại trong đó chắc có lẽ ký sinh trùng lại trong đó chắc có lẽ ký sinh trùng thắp sinh sản rồi phía khác ở bên trong thắp sinh sản rồi phía khác ở bên trong thắp sinh sản rồi phía khác ở bên trong bệnh viện mọi người tranh nhau giành bệnh viện mọi người tranh nhau giành bệnh viện mọi người tranh nhau giành giật lấy cần chai nước Anh thay Kim Dong giật lấy cần chai nước Anh thay Kim Dong giật lấy cần chai nước Anh thay Kim Dong Wan chuột nhìn thấy một người khả nghi Wan chuột nhìn thấy một người khả nghi Wan chuột nhìn thấy một người khả nghi ông cụ này đang định nói cho anh biết bí ông cụ này đang định nói cho anh biết bí ông cụ này đang định nói cho anh biết bí mật gì đó đúng lúc này anh lại có điện mật gì đó đúng lúc này anh lại có điện mật gì đó đúng lúc này anh lại có điện thoại phải nghe con ở nhà nam tính đang thoại phải nghe con ở nhà nam tính đang thoại phải nghe con ở nhà nam tính đang phải ra sức giữa vợ và các con lại bên phải ra sức giữa vợ và các con lại bên phải ra sức giữa vợ và các con lại bên ngoài dường như tất cả mọi người đều đến ngoài dường như tất cả mọi người đều đến ngoài dường như tất cả mọi người đều đến cân phát bệnh đồng loạt xông lên như ong cân phát bệnh đồng loạt xông lên như ong cân phát bệnh đồng loạt xông lên như ong vỡ tổ Chỉ với một mục đích duy nhất là vỡ tổ Chỉ với một mục đích duy nhất là vỡ tổ Chỉ với một mục đích duy nhất là lao đến nơi có nguồn nước Cứ thế mà làm lao đến nơi có nguồn nước Cứ thế mà làm lao đến nơi có nguồn nước Cứ thế mà làm xuống để cho ký sinh trùng sinh sản hết xuống để cho ký sinh trùng sinh sản hết xuống để cho ký sinh trùng sinh sản hết bể bơi rồi đến hồ cá không ai còn kiềm bể bơi rồi đến hồ cá không ai còn kiềm bể bơi rồi đến hồ cá không ai còn kiềm chế được mạng sống nữa Nam chính ông chế được mạng sống nữa Nam chính ông chế được mạng sống nữa Nam chính ông được hai người thì còn đứa con đang muốn được hai người thì còn đứa con đang muốn được hai người thì còn đứa con đang muốn nhảy qua lan can xuống hồ nước Anh lại nhảy qua lan can xuống hồ nước Anh lại nhảy qua lan can xuống hồ nước Anh lại phải vội vàng đến Tóm lại cứ cho đến khi phải vội vàng đến Tóm lại cứ cho đến khi phải vội vàng đến Tóm lại cứ cho đến khi mọi người hét lên cơn cả nhà nằm vật mọi người hét lên cơn cả nhà nằm vật mọi người hét lên cơn cả nhà nằm vật dưới đất thì quá mạnh phía bên ngoài kỳ dưới đất thì quá mạnh phía bên ngoài kỳ dưới đất thì quá mạnh phía bên ngoài kỳ một số ít không lao xuống nước vẫn còn một số ít không lao xuống nước vẫn còn một số ít không lao xuống nước vẫn còn sống các chất nhiều đến mức không đến sống các chất nhiều đến mức không đến sống các chất nhiều đến mức không đến tuổi nó cũng đến một phần mười dân số tuổi nó cũng đến một phần mười dân số tuổi nó cũng đến một phần mười dân số quốc gia rồi điều này trực tiếp làm ký quốc gia rồi điều này trực tiếp làm ký quốc gia rồi điều này trực tiếp làm ký sinh trùng sinh sản nhân viên gấp hàng sinh trùng sinh sản nhân viên gấp hàng sinh trùng sinh sản nhân viên gấp hàng triệu lần nữa ước tính chỉ vài lần bùng triệu lần nữa ước tính chỉ vài lần bùng triệu lần nữa ước tính chỉ vài lần bùng phát tiếp theo sẽ chết gần hết chín phần phát tiếp theo sẽ chết gần hết chín phần phát tiếp theo sẽ chết gần hết chín phần còn lại chính phủ phải đưa ra phương án còn lại chính phủ phải đưa ra phương án còn lại chính phủ phải đưa ra phương án tạm thời đó là lùi hết người dân vào các tạm thời đó là lùi hết người dân vào các tạm thời đó là lùi hết người dân vào các trại tập trung tránh ra nguồn nước ông trại tập trung tránh ra nguồn nước ông trại tập trung tránh ra nguồn nước ông cụ Lúc nãy cũng bắt đầu nói ra sự thật cụ Lúc nãy cũng bắt đầu nói ra sự thật cụ Lúc nãy cũng bắt đầu nói ra sự thật đó là vào một đêm mùa xuân vì mất ngủ đó là vào một đêm mùa xuân vì mất ngủ đó là vào một đêm mùa xuân vì mất ngủ nên ông định ra suối tắm ông nhìn thấy nên ông định ra suối tắm ông nhìn thấy nên ông định ra suối tắm ông nhìn thấy vài người kỳ lạ họ thả những con chó vài người kỳ lạ họ thả những con chó vài người kỳ lạ họ thả những con chó xuống dòng sông nhanh chóng chúng xét và xuống dòng sông nhanh chóng chúng xét và xuống dòng sông nhanh chóng chúng xét và chồng như đã khô héo Nhưng vì sắp đến chồng như đã khô héo Nhưng vì sắp đến chồng như đã khô héo Nhưng vì sắp đến mùa du lịch nên nói ra chuyện này khôn mùa du lịch nên nói ra chuyện này khôn mùa du lịch nên nói ra chuyện này khôn lành sẽ nghĩ khách nên ông âm thầm vứt lành sẽ nghĩ khách nên ông âm thầm vứt lành sẽ nghĩ khách nên ông âm thầm vứt xác chúng lên mà đi Thôi vài ngày sau du xác chúng lên mà đi Thôi vài ngày sau du xác chúng lên mà đi Thôi vài ngày sau du khách Lũ lượt kéo tới đến nay đã được khách Lũ lượt kéo tới đến nay đã được khách Lũ lượt kéo tới đến nay đã được hai tháng rồi một người bạn cũng máu hai tháng rồi một người bạn cũng máu hai tháng rồi một người bạn cũng máu rằng đã tìm ra mấy người mua cổ phiếu rằng đã tìm ra mấy người mua cổ phiếu rằng đã tìm ra mấy người mua cổ phiếu của công ty dược phẩm Kotex lúc này bên của công ty dược phẩm Kotex lúc này bên của công ty dược phẩm Kotex lúc này bên bộ y tế cũng nhận được thông báo có một bộ y tế cũng nhận được thông báo có một bộ y tế cũng nhận được thông báo có một bệnh nhân đã tự chữa khỏi được rồi đó là bệnh nhân đã tự chữa khỏi được rồi đó là bệnh nhân đã tự chữa khỏi được rồi đó là nhờ uống một loại thuốc của công ty dược nhờ uống một loại thuốc của công ty dược nhờ uống một loại thuốc của công ty dược phẩm Kotex kia quả nhiên đã hoại tử được phẩm Kotex kia quả nhiên đã hoại tử được phẩm Kotex kia quả nhiên đã hoại tử được hết nuôi ký sinh trùng đó thủ tướng hết nuôi ký sinh trùng đó thủ tướng hết nuôi ký sinh trùng đó thủ tướng Nhanh chóng ra chỉ thị dùng thuốc này Nhanh chóng ra chỉ thị dùng thuốc này Nhanh chóng ra chỉ thị dùng thuốc này thương I work tin tức của màu trắng được thương I work tin tức của màu trắng được thương I work tin tức của màu trắng được lên đi mọi người đều đổ xô đi mua thuốc lên đi mọi người đều đổ xô đi mua thuốc lên đi mọi người đều đổ xô đi mua thuốc Nhưng khóc này chỉ vài phút đã bán hết Nhưng khóc này chỉ vài phút đã bán hết Nhưng khóc này chỉ vài phút đã bán hết sạch rồi Nam Chính Kim Ngưu vội vàng sạch rồi Nam Chính Kim Ngưu vội vàng sạch rồi Nam Chính Kim Ngưu vội vàng chạy đến công ty của mình thêm một ít chạy đến công ty của mình thêm một ít chạy đến công ty của mình thêm một ít tiếc rằng trong khó cũng không gọn và tiếc rằng trong khó cũng không gọn và tiếc rằng trong khó cũng không gọn và cũng đã ngừng sản xuất Vì doanh số quá cũng đã ngừng sản xuất Vì doanh số quá cũng đã ngừng sản xuất Vì doanh số quá thấp chính phủ vội vàng bơm tiền cho thấp chính phủ vội vàng bơm tiền cho thấp chính phủ vội vàng bơm tiền cho công ty Kotex để kích hoạt lại sản xuất công ty Kotex để kích hoạt lại sản xuất công ty Kotex để kích hoạt lại sản xuất tối đa tặng cho vài lô đất vàng và miễn tối đa tặng cho vài lô đất vàng và miễn tối đa tặng cho vài lô đất vàng và miễn thuế một trăm năm nữa Lúc này ở bệnh thuế một trăm năm nữa Lúc này ở bệnh thuế một trăm năm nữa Lúc này ở bệnh viện dã chiến Thông báo mọi người nhà viện dã chiến Thông báo mọi người nhà viện dã chiến Thông báo mọi người nhà của bệnh nhân phải rời khỏi để cách ly của bệnh nhân phải rời khỏi để cách ly của bệnh nhân phải rời khỏi để cách ly hoàn toàn những người bị bệnh đó là hoàn toàn những người bị bệnh đó là hoàn toàn những người bị bệnh đó là phương án của chính phủ đưa ra nhưng phương án của chính phủ đưa ra nhưng phương án của chính phủ đưa ra nhưng người dân thì hết mực phản đối Nam chính người dân thì hết mực phản đối Nam chính người dân thì hết mực phản đối Nam chính đành Đi đường vòng lên đến tầng 2 để đành Đi đường vòng lên đến tầng 2 để đành Đi đường vòng lên đến tầng 2 để nhìn thấy gia đình đúng lúc này lại đến nhìn thấy gia đình đúng lúc này lại đến nhìn thấy gia đình đúng lúc này lại đến con bùng phát thứ hai mọi người lại bắt con bùng phát thứ hai mọi người lại bắt con bùng phát thứ hai mọi người lại bắt đầu tiên cùng hoảng loại làm tất cả để đầu tiên cùng hoảng loại làm tất cả để đầu tiên cùng hoảng loại làm tất cả để lao về nguồn nước thì lạ thay không thấy lao về nguồn nước thì lạ thay không thấy lao về nguồn nước thì lạ thay không thấy bóng dáng một cán bộ nào bị bệnh bên bóng dáng một cán bộ nào bị bệnh bên bóng dáng một cán bộ nào bị bệnh bên trong bệnh viện dã chiến mọi người cũng trong bệnh viện dã chiến mọi người cũng trong bệnh viện dã chiến mọi người cũng bắt đầu chiến tranh người bên ngoài bắt đầu chiến tranh người bên ngoài bắt đầu chiến tranh người bên ngoài không thấy mà hết sức đau xót Qua Cơn không thấy mà hết sức đau xót Qua Cơn không thấy mà hết sức đau xót Qua Cơn bạo bệnh thứ hai Hầu hết những người bị bạo bệnh thứ hai Hầu hết những người bị bạo bệnh thứ hai Hầu hết những người bị sét đều là những người chưa được cách ly sét đều là những người chưa được cách ly sét đều là những người chưa được cách ly Do chưa có triệu chứng hoặc cố tình trốn Do chưa có triệu chứng hoặc cố tình trốn Do chưa có triệu chứng hoặc cố tình trốn chạy sang người lúc này cũng đã nhiều chạy sang người lúc này cũng đã nhiều chạy sang người lúc này cũng đã nhiều như cá biển Sáng hôm sau chính phủ mới như cá biển Sáng hôm sau chính phủ mới như cá biển Sáng hôm sau chính phủ mới bàng hoàng phát hiện đêm qua công ty bàng hoàng phát hiện đêm qua công ty bàng hoàng phát hiện đêm qua công ty cotec đã không thì sản xuất một viên cotec đã không thì sản xuất một viên cotec đã không thì sản xuất một viên thuốc nào Người đã Khi dòng máy móc đã thuốc nào Người đã Khi dòng máy móc đã thuốc nào Người đã Khi dòng máy móc đã quá cũ kỹ nên khởi động không được cần quá cũ kỹ nên khởi động không được cần quá cũ kỹ nên khởi động không được cần chính phủ phải bơm thêm tiền phía tổng chính phủ phải bơm thêm tiền phía tổng chính phủ phải bơm thêm tiền phía tổng thống yêu cầu công ty công bố công thức thống yêu cầu công ty công bố công thức thống yêu cầu công ty công bố công thức để nhà máy khác sản xuất nhưng đó hoàn để nhà máy khác sản xuất nhưng đó hoàn để nhà máy khác sản xuất nhưng đó hoàn toàn là quyền tự nguyện của công ty tên toàn là quyền tự nguyện của công ty tên toàn là quyền tự nguyện của công ty tên giám đốc cũng nhất quyết nói rằng công giám đốc cũng nhất quyết nói rằng công giám đốc cũng nhất quyết nói rằng công ty đã đăng ký bằng sáng chế rồi và cổ ty đã đăng ký bằng sáng chế rồi và cổ ty đã đăng ký bằng sáng chế rồi và cổ đông chính gồm ba người vừa mới mua 51 đông chính gồm ba người vừa mới mua 51 đông chính gồm ba người vừa mới mua 51 phần trăm cổ phần phải thuyết phục họ phần trăm cổ phần phải thuyết phục họ phần trăm cổ phần phải thuyết phục họ mới có thể đưa ra quyết định hắn sẽ đại mới có thể đưa ra quyết định hắn sẽ đại mới có thể đưa ra quyết định hắn sẽ đại diện và thương lượng hay cho chính phủ diện và thương lượng hay cho chính phủ diện và thương lượng hay cho chính phủ người dân viết tinh lại càng kích động người dân viết tinh lại càng kích động người dân viết tinh lại càng kích động hơn nữa Nam chính lúc này đến công ty hơn nữa Nam chính lúc này đến công ty hơn nữa Nam chính lúc này đến công ty mua được một hộp 3 viên còn sót lại với mua được một hộp 3 viên còn sót lại với mua được một hộp 3 viên còn sót lại với giá ngàn đô khi đi ra ngoài lại thấy đứa giá ngàn đô khi đi ra ngoài lại thấy đứa giá ngàn đô khi đi ra ngoài lại thấy đứa bé đáng thương quá đáng bóc hộp ra chia bé đáng thương quá đáng bóc hộp ra chia bé đáng thương quá đáng bóc hộp ra chia cho bà mẹ một viên thuốc cứu đứa bé cho bà mẹ một viên thuốc cứu đứa bé cho bà mẹ một viên thuốc cứu đứa bé không ngờ việc này lại có vẻ nhìn được không ngờ việc này lại có vẻ nhìn được không ngờ việc này lại có vẻ nhìn được khiến hắn hôn lên Thế là cả đám người khiến hắn hôn lên Thế là cả đám người khiến hắn hôn lên Thế là cả đám người lao ra cấp thuốc của nam chính một kẻ đã lao ra cấp thuốc của nam chính một kẻ đã lao ra cấp thuốc của nam chính một kẻ đã cắn hoặc được một viên còn một viên vất cắn hoặc được một viên còn một viên vất cắn hoặc được một viên còn một viên vất thế ngoài nhưng mà tranh Ngoác quá khiến thế ngoài nhưng mà tranh Ngoác quá khiến thế ngoài nhưng mà tranh Ngoác quá khiến nó vỡ vụ Cơ hội cuối cùng cũng đã chẳng nó vỡ vụ Cơ hội cuối cùng cũng đã chẳng nó vỡ vụ Cơ hội cuối cùng cũng đã chẳng còn phía bên giám đốc sau khi thương còn phía bên giám đốc sau khi thương còn phía bên giám đốc sau khi thương thảo đã quay lại hắn nói rằng ba cổ đông thảo đã quay lại hắn nói rằng ba cổ đông thảo đã quay lại hắn nói rằng ba cổ đông kia từ chối rồi phía các tại cách ly kia từ chối rồi phía các tại cách ly kia từ chối rồi phía các tại cách ly cũng khốn khổ không kém người bên trong cũng khốn khổ không kém người bên trong cũng khốn khổ không kém người bên trong sống chết thế nào người thân cũng không sống chết thế nào người thân cũng không sống chết thế nào người thân cũng không làm gì được dùng như chính phủ muốn đưa làm gì được dùng như chính phủ muốn đưa làm gì được dùng như chính phủ muốn đưa ra giới hạn cuối có thể chấp nhận hi ra giới hạn cuối có thể chấp nhận hi ra giới hạn cuối có thể chấp nhận hi sinh tất cả những người đã ngấm bệnh nam sinh tất cả những người đã ngấm bệnh nam sinh tất cả những người đã ngấm bệnh nam chính cũng có việc gì hơn nữa Nhưng lúc chính cũng có việc gì hơn nữa Nhưng lúc chính cũng có việc gì hơn nữa Nhưng lúc này người bạn suy luận rằng lúc ngừng này người bạn suy luận rằng lúc ngừng này người bạn suy luận rằng lúc ngừng sản xuất thì vẫn còn 100.000 hộp mỗi hộp sản xuất thì vẫn còn 100.000 hộp mỗi hộp sản xuất thì vẫn còn 100.000 hộp mỗi hộp chứng viên là đủ cho 900.000 người vậy chứng viên là đủ cho 900.000 người vậy chứng viên là đủ cho 900.000 người vậy tại sao vừa công bố một cái là hết thuốc tại sao vừa công bố một cái là hết thuốc tại sao vừa công bố một cái là hết thuốc luôn Có ai đó đã đầu cơ số lúc đó giá 3 luôn Có ai đó đã đầu cơ số lúc đó giá 3 luôn Có ai đó đã đầu cơ số lúc đó giá 3 đô mà giờ trở nên bán với giá 3.000 đô đô mà giờ trở nên bán với giá 3.000 đô đô mà giờ trở nên bán với giá 3.000 đô và đây là những người đã mua cổ phiếu họ và đây là những người đã mua cổ phiếu họ và đây là những người đã mua cổ phiếu họ đều là những kẻ vô danh bán hàng rong đều là những kẻ vô danh bán hàng rong đều là những kẻ vô danh bán hàng rong ngoài chợ vậy là có kẻ đã mượn danh họ ngoài chợ vậy là có kẻ đã mượn danh họ ngoài chợ vậy là có kẻ đã mượn danh họ để mua cục lỗi rồi manh mối duy nhất là để mua cục lỗi rồi manh mối duy nhất là để mua cục lỗi rồi manh mối duy nhất là trong bọ Họ có một ông già bị thần kinh trong bọ Họ có một ông già bị thần kinh trong bọ Họ có một ông già bị thần kinh mà con trai của ông ta lại làm trong mà con trai của ông ta lại làm trong mà con trai của ông ta lại làm trong công ty dược Kotex quay lại với tên giám công ty dược Kotex quay lại với tên giám công ty dược Kotex quay lại với tên giám đốc này hắn đề nghị chính phủ mua lại đốc này hắn đề nghị chính phủ mua lại đốc này hắn đề nghị chính phủ mua lại Công ty dược từ đó có thể công bố công Công ty dược từ đó có thể công bố công Công ty dược từ đó có thể công bố công thức của viên thuốc kia bởi 3 nhà đầu tư thức của viên thuốc kia bởi 3 nhà đầu tư thức của viên thuốc kia bởi 3 nhà đầu tư kia chỉ cần lợi nhuận chính phủ nhưng kia chỉ cần lợi nhuận chính phủ nhưng kia chỉ cần lợi nhuận chính phủ nhưng giá hợp lý thì họ sẽ bán thôi thủ tướng giá hợp lý thì họ sẽ bán thôi thủ tướng giá hợp lý thì họ sẽ bán thôi thủ tướng nghe vậy cũng thấy hợp tình ở phía Bắc nghe vậy cũng thấy hợp tình ở phía Bắc nghe vậy cũng thấy hợp tình ở phía Bắc Bộ Y tế cũng phát hiện ra thì cần bệnh Bộ Y tế cũng phát hiện ra thì cần bệnh Bộ Y tế cũng phát hiện ra thì cần bệnh nhân kiềm chế được cơn khát nước thì tạm nhân kiềm chế được cơn khát nước thì tạm nhân kiềm chế được cơn khát nước thì tạm thời ký sinh trùng sẽ chưa sinh sản thời ký sinh trùng sẽ chưa sinh sản thời ký sinh trùng sẽ chưa sinh sản nhưng đến một lúc nào đó sinh vật kia sẽ nhưng đến một lúc nào đó sinh vật kia sẽ nhưng đến một lúc nào đó sinh vật kia sẽ vật lộn cơn khát cuối cùng mạnh mẽ nhất vật lộn cơn khát cuối cùng mạnh mẽ nhất vật lộn cơn khát cuối cùng mạnh mẽ nhất có nghĩa là sau gương khác đó hoặc vật có nghĩa là sau gương khác đó hoặc vật có nghĩa là sau gương khác đó hoặc vật chủ chết hoặc thí sinh dịch nhất đúng chủ chết hoặc thí sinh dịch nhất đúng chủ chết hoặc thí sinh dịch nhất đúng lúc này ở khu tập trung mọi người cũng lúc này ở khu tập trung mọi người cũng lúc này ở khu tập trung mọi người cũng nên cân hát tiếp theo lũ ký sinh trùng nên cân hát tiếp theo lũ ký sinh trùng nên cân hát tiếp theo lũ ký sinh trùng khi đang đấu tranh sinh tồn với tất cả khi đang đấu tranh sinh tồn với tất cả khi đang đấu tranh sinh tồn với tất cả sức mạnh cơn khát này có lẽ hơn bao giờ sức mạnh cơn khát này có lẽ hơn bao giờ sức mạnh cơn khát này có lẽ hơn bao giờ hết ai không chịu nổi sẽ bị chúng chui hết ai không chịu nổi sẽ bị chúng chui hết ai không chịu nổi sẽ bị chúng chui ra thế này thời gian không còn nhiều nữa ra thế này thời gian không còn nhiều nữa ra thế này thời gian không còn nhiều nữa Chính phủ phải đưa ra quyết định cuối Chính phủ phải đưa ra quyết định cuối Chính phủ phải đưa ra quyết định cuối cùng thủ tướng lập tức kêu thằng giám cùng thủ tướng lập tức kêu thằng giám cùng thủ tướng lập tức kêu thằng giám đốc cho tao một cái giá quay lại với khu đốc cho tao một cái giá quay lại với khu đốc cho tao một cái giá quay lại với khu tập trung vợ nhằm chính đã nhìn thấy khu tập trung vợ nhằm chính đã nhìn thấy khu tập trung vợ nhằm chính đã nhìn thấy khu bình chứa nước Cô chẳng còn nghĩ được gì bình chứa nước Cô chẳng còn nghĩ được gì bình chứa nước Cô chẳng còn nghĩ được gì cứ thế tiến lên nhanh chóng đã uống hết cứ thế tiến lên nhanh chóng đã uống hết cứ thế tiến lên nhanh chóng đã uống hết nửa Bình nhanh chính lúc này cũng lên nửa Bình nhanh chính lúc này cũng lên nửa Bình nhanh chính lúc này cũng lên mạng tìm được chỗ bán thuốc chợ đen Liên mạng tìm được chỗ bán thuốc chợ đen Liên mạng tìm được chỗ bán thuốc chợ đen Liên tìm đến tận nơi để giao dịch vụ đưa tiền tìm đến tận nơi để giao dịch vụ đưa tiền tìm đến tận nơi để giao dịch vụ đưa tiền chưa kịp lấy thuốc thì cảnh sát lại ập chưa kịp lấy thuốc thì cảnh sát lại ập chưa kịp lấy thuốc thì cảnh sát lại ập tới hắn nhanh chóng vượt ngã vào bồn cầu tới hắn nhanh chóng vượt ngã vào bồn cầu tới hắn nhanh chóng vượt ngã vào bồn cầu phía bà mẹ thì vẫn không ngừng lại may phía bà mẹ thì vẫn không ngừng lại may phía bà mẹ thì vẫn không ngừng lại may là có bệnh nhân khác kịp thời ngăn cản là có bệnh nhân khác kịp thời ngăn cản là có bệnh nhân khác kịp thời ngăn cản Nam chính lúc này được anh thay gọi tới Nam chính lúc này được anh thay gọi tới Nam chính lúc này được anh thay gọi tới anh ta đã điều tra ra nơi chúng dấu anh ta đã điều tra ra nơi chúng dấu anh ta đã điều tra ra nơi chúng dấu thuốc Bởi đã bắt được kẻ biết rõ tất cả thuốc Bởi đã bắt được kẻ biết rõ tất cả thuốc Bởi đã bắt được kẻ biết rõ tất cả hắn là tiến sĩ trưởng nhóm nghiên cứu ở hắn là tiến sĩ trưởng nhóm nghiên cứu ở hắn là tiến sĩ trưởng nhóm nghiên cứu ở công ty hắn mới hay rằng đó là một dự án công ty hắn mới hay rằng đó là một dự án công ty hắn mới hay rằng đó là một dự án tối mật được truyền cảm hứng từ hương tối mật được truyền cảm hứng từ hương tối mật được truyền cảm hứng từ hương lông ngựa trong việc sao giống não vật lông ngựa trong việc sao giống não vật lông ngựa trong việc sao giống não vật chủ loài ký sinh này sản sinh ra một chủ loài ký sinh này sản sinh ra một chủ loài ký sinh này sản sinh ra một loại chất đạm đặc biệt có thể chữa được loại chất đạm đặc biệt có thể chữa được loại chất đạm đặc biệt có thể chữa được các bệnh nan y về thần kinh như mất trí các bệnh nan y về thần kinh như mất trí các bệnh nan y về thần kinh như mất trí nhớ hay là u não đó sẽ là một cơ hội nhớ hay là u não đó sẽ là một cơ hội nhớ hay là u não đó sẽ là một cơ hội mang lại lợi nhuận khổng lồ nhức đầu là mang lại lợi nhuận khổng lồ nhức đầu là mang lại lợi nhuận khổng lồ nhức đầu là tạo ra gen đột biến cho chúng rồi thí tạo ra gen đột biến cho chúng rồi thí tạo ra gen đột biến cho chúng rồi thí sinh nhân vật chủ thả ra môi trường sinh nhân vật chủ thả ra môi trường sinh nhân vật chủ thả ra môi trường nhiều lần thất bại cuối cùng họ cũng nhiều lần thất bại cuối cùng họ cũng nhiều lần thất bại cuối cùng họ cũng thành công nhưng đột nhiên công ty lại thành công nhưng đột nhiên công ty lại thành công nhưng đột nhiên công ty lại đi mua lại bài hát vị giám đốc mới sẽ đi mua lại bài hát vị giám đốc mới sẽ đi mua lại bài hát vị giám đốc mới sẽ giải tán dự án này thì Âu cũng vì thế mà giải tán dự án này thì Âu cũng vì thế mà giải tán dự án này thì Âu cũng vì thế mà sự phát lên công trình phải dừng lại sự phát lên công trình phải dừng lại sự phát lên công trình phải dừng lại nhưng vì quá đam mê với công trình còn nhưng vì quá đam mê với công trình còn nhưng vì quá đam mê với công trình còn dang dở cả nhóm nghiên cứu đã nhất trí dang dở cả nhóm nghiên cứu đã nhất trí dang dở cả nhóm nghiên cứu đã nhất trí cùng làm rồi tạo ra thuốc dương như loại cùng làm rồi tạo ra thuốc dương như loại cùng làm rồi tạo ra thuốc dương như loại thông thường sau đó thả thí sinh trùng thông thường sau đó thả thí sinh trùng thông thường sau đó thả thí sinh trùng lông ngựa đột biến và mua cổ phiếu của lông ngựa đột biến và mua cổ phiếu của lông ngựa đột biến và mua cổ phiếu của công ty nhưng hắn không nghĩ mọi chuyện công ty nhưng hắn không nghĩ mọi chuyện công ty nhưng hắn không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến thế hắn dẫn hai người đến lại đi xa đến thế hắn dẫn hai người đến lại đi xa đến thế hắn dẫn hai người đến con dấu thuốc cả hai bộ khóa cửa vào bên con dấu thuốc cả hai bộ khóa cửa vào bên con dấu thuốc cả hai bộ khóa cửa vào bên trong nam chính vội vàng lao và lấy trong nam chính vội vàng lao và lấy trong nam chính vội vàng lao và lấy thuốc bất ngờ có kẻ bí ẩn trước khóa cửa thuốc bất ngờ có kẻ bí ẩn trước khóa cửa thuốc bất ngờ có kẻ bí ẩn trước khóa cửa nhốt hai người con cháu mang tới mức ném nhốt hai người con cháu mang tới mức ném nhốt hai người con cháu mang tới mức ném bom xăng đốt hết 100.000 nhiều thuốc bom xăng đốt hết 100.000 nhiều thuốc bom xăng đốt hết 100.000 nhiều thuốc cùng hai người kia đi khác là muốn hủy cùng hai người kia đi khác là muốn hủy cùng hai người kia đi khác là muốn hủy diệt luôn cả đất nước hắn còn tiến lại diệt luôn cả đất nước hắn còn tiến lại diệt luôn cả đất nước hắn còn tiến lại chiếc xe Giết nó trưởng nhóm để diệt chiếc xe Giết nó trưởng nhóm để diệt chiếc xe Giết nó trưởng nhóm để diệt khẩu phía bên trong mặc kệ lừa vòng Nam khẩu phía bên trong mặc kệ lừa vòng Nam khẩu phía bên trong mặc kệ lừa vòng Nam chính vẫn cố gắng với lấy một nhiều thứ chính vẫn cố gắng với lấy một nhiều thứ chính vẫn cố gắng với lấy một nhiều thứ vợ con trong khi anh thay kinh do we cấp vợ con trong khi anh thay kinh do we cấp vợ con trong khi anh thay kinh do we cấp nên phải giải cứu lửa đã cháy quá to rồi nên phải giải cứu lửa đã cháy quá to rồi nên phải giải cứu lửa đã cháy quá to rồi có vẻ hay em không qua khỏi đúng lúc này có vẻ hay em không qua khỏi đúng lúc này có vẻ hay em không qua khỏi đúng lúc này cô bạn gái của Kim Dong Wan lấy xe đâm cô bạn gái của Kim Dong Wan lấy xe đâm cô bạn gái của Kim Dong Wan lấy xe đâm thủng tường thành công cứu được hai thủng tường thành công cứu được hai thủng tường thành công cứu được hai người thoát ra khi tỉnh lại kim yêu vội người thoát ra khi tỉnh lại kim yêu vội người thoát ra khi tỉnh lại kim yêu vội vàng lao vào thuốc Nhưng chúng đã cháy vàng lao vào thuốc Nhưng chúng đã cháy vàng lao vào thuốc Nhưng chúng đã cháy thành than hết miệng rồi Rốt cuộc là vì thành than hết miệng rồi Rốt cuộc là vì thành than hết miệng rồi Rốt cuộc là vì cái gì mà chúng tán tận lương tâm đến cái gì mà chúng tán tận lương tâm đến cái gì mà chúng tán tận lương tâm đến thế Lúc này vợ anh cũng gọi báo em hết thế Lúc này vợ anh cũng gọi báo em hết thế Lúc này vợ anh cũng gọi báo em hết điện thoại và các sóng wi-fi sẽ không điện thoại và các sóng wi-fi sẽ không điện thoại và các sóng wi-fi sẽ không thể liên lạc nữa nên mẹ con muốn cho anh thể liên lạc nữa nên mẹ con muốn cho anh thể liên lạc nữa nên mẹ con muốn cho anh lần cuối cùng nhưng chưa kịp nói ra bị lần cuối cùng nhưng chưa kịp nói ra bị lần cuối cùng nhưng chưa kịp nói ra bị thu mất kinh miung đổ gục xuống thì quá thu mất kinh miung đổ gục xuống thì quá thu mất kinh miung đổ gục xuống thì quá tuyệt vọng Tại sao lại cắt điện thoại tuyệt vọng Tại sao lại cắt điện thoại tuyệt vọng Tại sao lại cắt điện thoại của họ bởi vì mọi diễn biến đều bị phát của họ bởi vì mọi diễn biến đều bị phát của họ bởi vì mọi diễn biến đều bị phát trực tiếp làm Facebook náo loạn hết cả trực tiếp làm Facebook náo loạn hết cả trực tiếp làm Facebook náo loạn hết cả lên Nếu không xử lý chuyện để làm sao lên Nếu không xử lý chuyện để làm sao lên Nếu không xử lý chuyện để làm sao tôi giữ được chất ngay lúc này một người tôi giữ được chất ngay lúc này một người tôi giữ được chất ngay lúc này một người thiết bị ký sinh trùng chui ra thật thiết bị ký sinh trùng chui ra thật thiết bị ký sinh trùng chui ra thật không thể kinh khủng hơn được nữa đúng không thể kinh khủng hơn được nữa đúng không thể kinh khủng hơn được nữa đúng vào lúc tuyệt vọng Nhất Nam trí nhớ lại vào lúc tuyệt vọng Nhất Nam trí nhớ lại vào lúc tuyệt vọng Nhất Nam trí nhớ lại việc làm của các con đã làm xà phòng thì việc làm của các con đã làm xà phòng thì việc làm của các con đã làm xà phòng thì hình dáng nào cũng vậy điều quan trọng hình dáng nào cũng vậy điều quan trọng hình dáng nào cũng vậy điều quan trọng là thành phần của nó mà thôi Vậy là anh là thành phần của nó mà thôi Vậy là anh là thành phần của nó mà thôi Vậy là anh đã có phương án lập tức đến khó hóa học đã có phương án lập tức đến khó hóa học đã có phương án lập tức đến khó hóa học dược phẩm của công ty ở đó có thành phần dược phẩm của công ty ở đó có thành phần dược phẩm của công ty ở đó có thành phần cơ bản để chế tạo thuốc dùng đó đúng lúc cơ bản để chế tạo thuốc dùng đó đúng lúc cơ bản để chế tạo thuốc dùng đó đúng lúc này ở trại tập trung báo đến nhiều khi này ở trại tập trung báo đến nhiều khi này ở trại tập trung báo đến nhiều khi thể đang được mang ra ngoài kiêng nhiễu thể đang được mang ra ngoài kiêng nhiễu thể đang được mang ra ngoài kiêng nhiễu bộ nhờ anh trai mình đến đó để giúp đỡ bộ nhờ anh trai mình đến đó để giúp đỡ bộ nhờ anh trai mình đến đó để giúp đỡ vợ con anh còn Nam chính sẽ tiếp tục đến vợ con anh còn Nam chính sẽ tiếp tục đến vợ con anh còn Nam chính sẽ tiếp tục đến kho dược Nhưng đến cổng thì người dân kho dược Nhưng đến cổng thì người dân kho dược Nhưng đến cổng thì người dân đang chắn ngang biểu tình phía trong là đang chắn ngang biểu tình phía trong là đang chắn ngang biểu tình phía trong là quân đội đang bảo vệ kiniem xuống vô hào quân đội đang bảo vệ kiniem xuống vô hào quân đội đang bảo vệ kiniem xuống vô hào mọi người giúp anh vào trong để chế tạo mọi người giúp anh vào trong để chế tạo mọi người giúp anh vào trong để chế tạo thuốc mọi người nên đồng loạt xông lên thuốc mọi người nên đồng loạt xông lên thuốc mọi người nên đồng loạt xông lên đẩy lùi cảnh vệ còn bên trong thì tên đẩy lùi cảnh vệ còn bên trong thì tên đẩy lùi cảnh vệ còn bên trong thì tên giám đốc khối nát đang chờ ký hợp đồng giám đốc khối nát đang chờ ký hợp đồng giám đốc khối nát đang chờ ký hợp đồng bán công ty với chính phủ giới hạn khí bán công ty với chính phủ giới hạn khí bán công ty với chính phủ giới hạn khí xong rồi Đang ngốc thủ tướng chuẩn bị xong rồi Đang ngốc thủ tướng chuẩn bị xong rồi Đang ngốc thủ tướng chuẩn bị trí ai ngờ có người xông vào tim thôi bỏ trí ai ngờ có người xông vào tim thôi bỏ trí ai ngờ có người xông vào tim thôi bỏ mẹ rồi Thắng cho món này nữa phía bên mẹ rồi Thắng cho món này nữa phía bên mẹ rồi Thắng cho món này nữa phía bên ngoài người dân cuối cùng cũng mở được ngoài người dân cuối cùng cũng mở được ngoài người dân cuối cùng cũng mở được đường máu tách ra được một lối đồ dùng đường máu tách ra được một lối đồ dùng đường máu tách ra được một lối đồ dùng Nam chính lái xe tông thẳng trực tiếp Nam chính lái xe tông thẳng trực tiếp Nam chính lái xe tông thẳng trực tiếp qua cửa xông vào khu tập trung lại còn qua cửa xông vào khu tập trung lại còn qua cửa xông vào khu tập trung lại còn căng thẳng hơn nữa mà mẹ vô tình nhìn căng thẳng hơn nữa mà mẹ vô tình nhìn căng thẳng hơn nữa mà mẹ vô tình nhìn lên trên thấy hoài báo cháy lý liền bị lên trên thấy hoài báo cháy lý liền bị lên trên thấy hoài báo cháy lý liền bị cơn khát Nó điều khiển mà nhìn ngay sang cơn khát Nó điều khiển mà nhìn ngay sang cơn khát Nó điều khiển mà nhìn ngay sang chiếc tủ báo cháy cố gắng truyền sẽ lại chiếc tủ báo cháy cố gắng truyền sẽ lại chiếc tủ báo cháy cố gắng truyền sẽ lại nhưng hình như có người khác cũng nghĩ nhưng hình như có người khác cũng nghĩ nhưng hình như có người khác cũng nghĩ như bà nữ chính nhanh chân đến cản lại như bà nữ chính nhanh chân đến cản lại như bà nữ chính nhanh chân đến cản lại kịp nếu Ấn nút này thì tất cả ở đây sẽ kịp nếu Ấn nút này thì tất cả ở đây sẽ kịp nếu Ấn nút này thì tất cả ở đây sẽ hết nhưng người phụ nữ kia đã hết ý thức hết nhưng người phụ nữ kia đã hết ý thức hết nhưng người phụ nữ kia đã hết ý thức rồi thì lao lên như một con Zombie ghê rồi thì lao lên như một con Zombie ghê rồi thì lao lên như một con Zombie ghê các bệnh nhân khác cũng như hiểu chuyện các bệnh nhân khác cũng như hiểu chuyện các bệnh nhân khác cũng như hiểu chuyện đồng thời ngửa cổ lên trời trời đổ nước đồng thời ngửa cổ lên trời trời đổ nước đồng thời ngửa cổ lên trời trời đổ nước tưới xuống chắc là không cản được nữa tưới xuống chắc là không cản được nữa tưới xuống chắc là không cản được nữa đâu mà mẹ thì kêu các con bỏ chạy đánh đâu mà mẹ thì kêu các con bỏ chạy đánh đâu mà mẹ thì kêu các con bỏ chạy đánh người lúc này đồng loạt thông tối gọi người lúc này đồng loạt thông tối gọi người lúc này đồng loạt thông tối gọi báo cháy mà mẹ lập tức lấy thân mình che báo cháy mà mẹ lập tức lấy thân mình che báo cháy mà mẹ lập tức lấy thân mình che chắn nhưng cuối cùng cũng bị tái Nhã dắt chắn nhưng cuối cùng cũng bị tái Nhã dắt chắn nhưng cuối cùng cũng bị tái Nhã dắt mai anh thay kim Loan cũng đến nơi chỉ mai anh thay kim Loan cũng đến nơi chỉ mai anh thay kim Loan cũng đến nơi chỉ thấy khóa vòi cấp nước đúng lúc đám thấy khóa vòi cấp nước đúng lúc đám thấy khóa vòi cấp nước đúng lúc đám người Ấn nút khởi động còn Nam chúng lúc người Ấn nút khởi động còn Nam chúng lúc người Ấn nút khởi động còn Nam chúng lúc này đã vào được tới thừa kho các đồng này đã vào được tới thừa kho các đồng này đã vào được tới thừa kho các đồng nghĩa cũ cũng giúp đỡ một tay họ chỉ cần nghĩa cũ cũng giúp đỡ một tay họ chỉ cần nghĩa cũ cũng giúp đỡ một tay họ chỉ cần nguyên liệu thôi chưa chế biến bộ y tế nguyên liệu thôi chưa chế biến bộ y tế nguyên liệu thôi chưa chế biến bộ y tế lập tức đồng ý sản xuất luôn không cần lập tức đồng ý sản xuất luôn không cần lập tức đồng ý sản xuất luôn không cần gấp fast tất cả sẽ có thuốc ngay trong gấp fast tất cả sẽ có thuốc ngay trong gấp fast tất cả sẽ có thuốc ngay trong đêm nay khi ăn trứng quay lại trại tập đêm nay khi ăn trứng quay lại trại tập đêm nay khi ăn trứng quay lại trại tập trung gặp vợ con mình mọi người đã thoát trung gặp vợ con mình mọi người đã thoát trung gặp vợ con mình mọi người đã thoát khỏi cơn khát chết người trong rằng tất khỏi cơn khát chết người trong rằng tất khỏi cơn khát chết người trong rằng tất cả nhà cùng ôm lấy nhau mà khóc trải qua cả nhà cùng ôm lấy nhau mà khóc trải qua cả nhà cùng ôm lấy nhau mà khóc trải qua hoạn nạn mới thấy tình thân quý giá đến hoạn nạn mới thấy tình thân quý giá đến hoạn nạn mới thấy tình thân quý giá đến nhường nào Chỉ 12 tiếng sau với sự trợ nhường nào Chỉ 12 tiếng sau với sự trợ nhường nào Chỉ 12 tiếng sau với sự trợ giúp của các nhà máy trên cả nước thuốc giúp của các nhà máy trên cả nước thuốc giúp của các nhà máy trên cả nước thuốc giun fugacar đã đếm được tất cả người giun fugacar đã đếm được tất cả người giun fugacar đã đếm được tất cả người dân còn tên giám đốc thăm viện vô liêm dân còn tên giám đốc thăm viện vô liêm dân còn tên giám đốc thăm viện vô liêm thì có bị trừng phạt đất nước Hàn Quốc thì có bị trừng phạt đất nước Hàn Quốc thì có bị trừng phạt đất nước Hàn Quốc đã vượt qua cơn hoạn nạn nhưng Nam chính đã vượt qua cơn hoạn nạn nhưng Nam chính đã vượt qua cơn hoạn nạn nhưng Nam chính trận hoảng vùng nói rằng anh sợ nó đã trận hoảng vùng nói rằng anh sợ nó đã trận hoảng vùng nói rằng anh sợ nó đã lây sang đến Việt Nam rồi ấy ai mà khát lây sang đến Việt Nam rồi ấy ai mà khát lây sang đến Việt Nam rồi ấy ai mà khát nước thì coi chừng nha Bye bye nước thì coi chừng nha Bye bye nước thì coi chừng nha Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha Hihi