Không Xem Phí Nửa Đời Người - Review Phim Cuối Cùng của Châu Tinh Trì Siêu khuyển thần thông

3,318,060
1,142
review phim siêu khuyển thần thông châu tinh trì, Không Xem Phí Nửa Đời Người - Review Phim Cuối Cùng của Châu Tinh Trì Siêu khuyển thần thông, Cj7 châu tinh trì, review phim hài châu tinh trì, chau tinh tri. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
khi mua phim xin chào các bạn Hôm nay khi mua phim xin chào các bạn Hôm nay khi mua phim xin chào các bạn Hôm nay mình xin review cho các bạn một bộ phim mình xin review cho các bạn một bộ phim mình xin review cho các bạn một bộ phim có thể nói là tâm huyết nhất của Châu có thể nói là tâm huyết nhất của Châu có thể nói là tâm huyết nhất của Châu Tinh Trì đây cũng chính là bộ phim cuối Tinh Trì đây cũng chính là bộ phim cuối Tinh Trì đây cũng chính là bộ phim cuối cùng Mà anh ra nhà mình còn làm diễn cùng Mà anh ra nhà mình còn làm diễn cùng Mà anh ra nhà mình còn làm diễn viên chính Tất nhiên là kiêm luôn cả viên chính Tất nhiên là kiêm luôn cả viên chính Tất nhiên là kiêm luôn cả viết kịch bản và đạo diễn nữa bộ phim viết kịch bản và đạo diễn nữa bộ phim viết kịch bản và đạo diễn nữa bộ phim chứa đựng rất nhiều những thông điệp ý chứa đựng rất nhiều những thông điệp ý chứa đựng rất nhiều những thông điệp ý nghĩa nhưng cũng không kém phần hài hước nghĩa nhưng cũng không kém phần hài hước nghĩa nhưng cũng không kém phần hài hước mà bộ phim hài muốn truyền lại trước khi mà bộ phim hài muốn truyền lại trước khi mà bộ phim hài muốn truyền lại trước khi xa lìa cõi thế tại một trường học con xa lìa cõi thế tại một trường học con xa lìa cõi thế tại một trường học con nhà người ta đi mê Bách với rom roi đưa nhà người ta đi mê Bách với rom roi đưa nhà người ta đi mê Bách với rom roi đưa đón Còn cậu bé con nhà anh tinh Chỉ có đón Còn cậu bé con nhà anh tinh Chỉ có đón Còn cậu bé con nhà anh tinh Chỉ có đôi giày cũ rách Thương do kính Tình đôi giày cũ rách Thương do kính Tình đôi giày cũ rách Thương do kính Tình Nghịch Ngợm nên thường xuyên bị mẩn khi Nghịch Ngợm nên thường xuyên bị mẩn khi Nghịch Ngợm nên thường xuyên bị mẩn khi đến lớp thầy giáo nhìn thấy đã xa lánh đến lớp thầy giáo nhìn thấy đã xa lánh đến lớp thầy giáo nhìn thấy đã xa lánh không dám đến gần mẹ em thì mất rồi Bố không dám đến gần mẹ em thì mất rồi Bố không dám đến gần mẹ em thì mất rồi Bố em là người phụ vỡ nên không đưa em đi em là người phụ vỡ nên không đưa em đi em là người phụ vỡ nên không đưa em đi học được mai là cô giáo Thảo lại có lòng học được mai là cô giáo Thảo lại có lòng học được mai là cô giáo Thảo lại có lòng nhân từ không xa lánh em vào lớp thầy nhân từ không xa lánh em vào lớp thầy nhân từ không xa lánh em vào lớp thầy giáo hỏi ước mơ sau này cô bé nói tương giáo hỏi ước mơ sau này cô bé nói tương giáo hỏi ước mơ sau này cô bé nói tương lai muốn trở thành một minh tinh và Đó lai muốn trở thành một minh tinh và Đó lai muốn trở thành một minh tinh và Đó cũng chính là niềm khao khát của thầy cũng chính là niềm khao khát của thầy cũng chính là niềm khao khát của thầy giáo cậu bé nhà giàu nói sau này nhất giáo cậu bé nhà giàu nói sau này nhất giáo cậu bé nhà giàu nói sau này nhất định trở thành doanh nhân thầy giáo em định trở thành doanh nhân thầy giáo em định trở thành doanh nhân thầy giáo em như vậy là rất tốt đến lượt tiểu địch như vậy là rất tốt đến lượt tiểu địch như vậy là rất tốt đến lượt tiểu địch Thầy giáo còn chẳng thèm hỏi nhưng cậu Thầy giáo còn chẳng thèm hỏi nhưng cậu Thầy giáo còn chẳng thèm hỏi nhưng cậu nói sau này muốn trở thành một người nói sau này muốn trở thành một người nói sau này muốn trở thành một người nghèo cả lớp cười Ô vì không cần Mơ cậu nghèo cả lớp cười Ô vì không cần Mơ cậu nghèo cả lớp cười Ô vì không cần Mơ cậu cũng nghèo sẵn rồi mà Bởi cho em Hương cũng nghèo sẵn rồi mà Bởi cho em Hương cũng nghèo sẵn rồi mà Bởi cho em Hương dặn rằng không Nói láo không đánh nhau dặn rằng không Nói láo không đánh nhau dặn rằng không Nói láo không đánh nhau và học thật giỏi thì chắc chắn sẽ nghèo và học thật giỏi thì chắc chắn sẽ nghèo và học thật giỏi thì chắc chắn sẽ nghèo mọi người kính trọng câu nói khiến thầy mọi người kính trọng câu nói khiến thầy mọi người kính trọng câu nói khiến thầy giáo phận người rơi cả bút nhưng vì cậu giáo phận người rơi cả bút nhưng vì cậu giáo phận người rơi cả bút nhưng vì cậu bé bẩn thỉu nên thầy giáo không cho cậu bé bẩn thỉu nên thầy giáo không cho cậu bé bẩn thỉu nên thầy giáo không cho cậu Nhặt hộ hoa đuổi về chỗ thấy con phải Nhặt hộ hoa đuổi về chỗ thấy con phải Nhặt hộ hoa đuổi về chỗ thấy con phải cẩn thận lau đi mới dám gần nữa theo cẩn thận lau đi mới dám gần nữa theo cẩn thận lau đi mới dám gần nữa theo tinh chỉ muốn làm công việc như anh nộp tinh chỉ muốn làm công việc như anh nộp tinh chỉ muốn làm công việc như anh nộp phụ hồ ở Việt Nam vậy Nhưng cho dù khó phụ hồ ở Việt Nam vậy Nhưng cho dù khó phụ hồ ở Việt Nam vậy Nhưng cho dù khó khăn là thế nhưng ông vẫn cố gắng cho khăn là thế nhưng ông vẫn cố gắng cho khăn là thế nhưng ông vẫn cố gắng cho con được học vào trường tuyển tiểu địch con được học vào trường tuyển tiểu địch con được học vào trường tuyển tiểu địch nhìn thấy đồ chơi robot của cậu bé con nhìn thấy đồ chơi robot của cậu bé con nhìn thấy đồ chơi robot của cậu bé con nhà giàu thì thích lắm nhưng làm gì được nhà giàu thì thích lắm nhưng làm gì được nhà giàu thì thích lắm nhưng làm gì được động họ chứ cậu này chính là người được động họ chứ cậu này chính là người được động họ chứ cậu này chính là người được đưa đón bằng xe Hull rồi tới trường cậu đưa đón bằng xe Hull rồi tới trường cậu đưa đón bằng xe Hull rồi tới trường cậu ra chửi rủa bạn béo ngu si tứ chi phát ra chửi rủa bạn béo ngu si tứ chi phát ra chửi rủa bạn béo ngu si tứ chi phát triển khiến cô bé ôm mặt từ hồ khó hiểu triển khiến cô bé ôm mặt từ hồ khó hiểu triển khiến cô bé ôm mặt từ hồ khó hiểu được lập tức lao đến bảo vệ bạn kia bố được lập tức lao đến bảo vệ bạn kia bố được lập tức lao đến bảo vệ bạn kia bố cậu đã nhận rằng hảo hán không bao giờ cậu đã nhận rằng hảo hán không bao giờ cậu đã nhận rằng hảo hán không bao giờ ăn hiếp con gái dò không có giày nên ăn hiếp con gái dò không có giày nên ăn hiếp con gái dò không có giày nên tiểu địch bị phạt đứng cạnh của cờ bạn tiểu địch bị phạt đứng cạnh của cờ bạn tiểu địch bị phạt đứng cạnh của cờ bạn béo liền đến Đứng cùng ngại ngùng nói béo liền đến Đứng cùng ngại ngùng nói béo liền đến Đứng cùng ngại ngùng nói mình muốn được đứng phạt cùng cậu nghe mình muốn được đứng phạt cùng cậu nghe mình muốn được đứng phạt cùng cậu nghe xong tiểu địch sợ hãi hơn nước bọt ừng xong tiểu địch sợ hãi hơn nước bọt ừng xong tiểu địch sợ hãi hơn nước bọt ừng ực trong khi này người cha vẫn đang miệt ực trong khi này người cha vẫn đang miệt ực trong khi này người cha vẫn đang miệt mài Lao Động ngoài công trường tuổi già mài Lao Động ngoài công trường tuổi già mài Lao Động ngoài công trường tuổi già sức yếu nên nghĩ quản lý Lộc phụ hồ đuổi sức yếu nên nghĩ quản lý Lộc phụ hồ đuổi sức yếu nên nghĩ quản lý Lộc phụ hồ đuổi việc nhưng ông hứa này xin được làm để việc nhưng ông hứa này xin được làm để việc nhưng ông hứa này xin được làm để đủ tiền mua cho tiểu địch cái quạt điện đủ tiền mua cho tiểu địch cái quạt điện đủ tiền mua cho tiểu địch cái quạt điện thời tiết nóng thế này hay rằng thằng vé thời tiết nóng thế này hay rằng thằng vé thời tiết nóng thế này hay rằng thằng vé sẽ không ngủ nổi như vậy hôm sau sẽ sẽ không ngủ nổi như vậy hôm sau sẽ sẽ không ngủ nổi như vậy hôm sau sẽ không học được bài tôi không muốn nó sau không học được bài tôi không muốn nó sau không học được bài tôi không muốn nó sau này sẽ lại khổ như tôi Lộc phụ hồ thấy này sẽ lại khổ như tôi Lộc phụ hồ thấy này sẽ lại khổ như tôi Lộc phụ hồ thấy Châu Tinh Trì ngày nghỉ quá em cho anh Châu Tinh Trì ngày nghỉ quá em cho anh Châu Tinh Trì ngày nghỉ quá em cho anh gửi lại làm việc khác đó là được phá bê gửi lại làm việc khác đó là được phá bê gửi lại làm việc khác đó là được phá bê tông trên tòa tháp cao tầng vì thế cuối tông trên tòa tháp cao tầng vì thế cuối tông trên tòa tháp cao tầng vì thế cuối cùng cũng đủ tiền mua được cái quạt nhỏ cùng cũng đủ tiền mua được cái quạt nhỏ cùng cũng đủ tiền mua được cái quạt nhỏ hai cha con ở tạm trong một căn nhà đang hai cha con ở tạm trong một căn nhà đang hai cha con ở tạm trong một căn nhà đang tháo dỡ bỏ hoang có lẽ đây là tài sản ra tháo dỡ bỏ hoang có lẽ đây là tài sản ra tháo dỡ bỏ hoang có lẽ đây là tài sản ra tiền nhất và hai cha con từng Hữu nhưng tiền nhất và hai cha con từng Hữu nhưng tiền nhất và hai cha con từng Hữu nhưng chưa mở thì đã thực hiện hỏng rồi hay là chưa mở thì đã thực hiện hỏng rồi hay là chưa mở thì đã thực hiện hỏng rồi hay là cha mua phải hàng tàu lửa bố đầu Rét quá cha mua phải hàng tàu lửa bố đầu Rét quá cha mua phải hàng tàu lửa bố đầu Rét quá Con học nói bậy ở đâu Hả Còn nhớ và điều Con học nói bậy ở đâu Hả Còn nhớ và điều Con học nói bậy ở đâu Hả Còn nhớ và điều bố dạy không đấy Không nói láo không bố dạy không đấy Không nói láo không bố dạy không đấy Không nói láo không đánh nhau và phải học thật giỏi bố mày đánh nhau và phải học thật giỏi bố mày đánh nhau và phải học thật giỏi bố mày ngày xưa không học nên giờ mới khổ sở ngày xưa không học nên giờ mới khổ sở ngày xưa không học nên giờ mới khổ sở thế này Kết cục là hai cha con lại sống thế này Kết cục là hai cha con lại sống thế này Kết cục là hai cha con lại sống chung với cái quạt nan Huyền Thoại và chung với cái quạt nan Huyền Thoại và chung với cái quạt nan Huyền Thoại và bữa cơm thanh đạm mới đầu cá mắm và quả bữa cơm thanh đạm mới đầu cá mắm và quả bữa cơm thanh đạm mới đầu cá mắm và quả táo thối ngày mai nếu không có giày lành táo thối ngày mai nếu không có giày lành táo thối ngày mai nếu không có giày lành con lại bị phạt nữa bố ạ không vậy Để con lại bị phạt nữa bố ạ không vậy Để con lại bị phạt nữa bố ạ không vậy Để vài năm bố đưa con đi mua nhà không có vài năm bố đưa con đi mua nhà không có vài năm bố đưa con đi mua nhà không có tivi lên hai cha con chỉ biết chơi với tivi lên hai cha con chỉ biết chơi với tivi lên hai cha con chỉ biết chơi với rán hết con thì lại đến lượt ra đòn cho rán hết con thì lại đến lượt ra đòn cho rán hết con thì lại đến lượt ra đòn cho vui Hôm sau được mũi dắt đi xem tivi vui Hôm sau được mũi dắt đi xem tivi vui Hôm sau được mũi dắt đi xem tivi ngoài siêu thị hoá một cái kiểu định đã ngoài siêu thị hoá một cái kiểu định đã ngoài siêu thị hoá một cái kiểu định đã chạy vào trong Xem đồ chơi nhưng nhà chạy vào trong Xem đồ chơi nhưng nhà chạy vào trong Xem đồ chơi nhưng nhà nghèo thì làm gì dám mơ tới cái này chứ nghèo thì làm gì dám mơ tới cái này chứ nghèo thì làm gì dám mơ tới cái này chứ để tháng sau bố lĩnh lương rồi bố mua để tháng sau bố lĩnh lương rồi bố mua để tháng sau bố lĩnh lương rồi bố mua cho do quá thích nên kiểu định nhất định cho do quá thích nên kiểu định nhất định cho do quá thích nên kiểu định nhất định không buông tay nhân viên siêu thị cũng không buông tay nhân viên siêu thị cũng không buông tay nhân viên siêu thị cũng bắt đầu để ý hết cách gửi châu tinh thì bắt đầu để ý hết cách gửi châu tinh thì bắt đầu để ý hết cách gửi châu tinh thì chỉ còn cách đánh đòn kiểu dịch tiểu chỉ còn cách đánh đòn kiểu dịch tiểu chỉ còn cách đánh đòn kiểu dịch tiểu địch khóc lóc bỏ ra ngõ à hay là gặp cô địch khóc lóc bỏ ra ngõ à hay là gặp cô địch khóc lóc bỏ ra ngõ à hay là gặp cô giáo ở đây tiểu địch giận bố nên cứ ôm giáo ở đây tiểu địch giận bố nên cứ ôm giáo ở đây tiểu địch giận bố nên cứ ôm chầm lấy cô giáo Thảo tí đuổi mà hôm thế chầm lấy cô giáo Thảo tí đuổi mà hôm thế chầm lấy cô giáo Thảo tí đuổi mà hôm thế chứ lị vì ân hận chuyện buổi sáng nên cả chứ lị vì ân hận chuyện buổi sáng nên cả chứ lị vì ân hận chuyện buổi sáng nên cả dối anh sinh ra bãi rác khi vọng sẽ tìm dối anh sinh ra bãi rác khi vọng sẽ tìm dối anh sinh ra bãi rác khi vọng sẽ tìm được đồ chơi gì đó cho con trai không được đồ chơi gì đó cho con trai không được đồ chơi gì đó cho con trai không ngờ rằng anh đã vô tình khởi động trên ngờ rằng anh đã vô tình khởi động trên ngờ rằng anh đã vô tình khởi động trên tàu ngoài hành tinh đang khi cầm chiếc tàu ngoài hành tinh đang khi cầm chiếc tàu ngoài hành tinh đang khi cầm chiếc tivi cũ lên mà không để ý chiếc UFO đã tivi cũ lên mà không để ý chiếc UFO đã tivi cũ lên mà không để ý chiếc UFO đã khởi động rồi bay đi mà Cho Dinh thì khởi động rồi bay đi mà Cho Dinh thì khởi động rồi bay đi mà Cho Dinh thì không hề hay biết thì còn rơi lại một không hề hay biết thì còn rơi lại một không hề hay biết thì còn rơi lại một quả trứng Lạnh thì anh Thanh Hiền mang quả trứng Lạnh thì anh Thanh Hiền mang quả trứng Lạnh thì anh Thanh Hiền mang về cho tiểu địch làm hòa với con cậu bé về cho tiểu địch làm hòa với con cậu bé về cho tiểu địch làm hòa với con cậu bé tưởng là quả bóng nên sự thích thú lắm tưởng là quả bóng nên sự thích thú lắm tưởng là quả bóng nên sự thích thú lắm Sáng hôm sau hơn hở khoe quả bóng với Sáng hôm sau hơn hở khoe quả bóng với Sáng hôm sau hơn hở khoe quả bóng với bạn gái kiểu Mỹ đúng lúc này cậu bé nhà bạn gái kiểu Mỹ đúng lúc này cậu bé nhà bạn gái kiểu Mỹ đúng lúc này cậu bé nhà giàu đi ngang qua thì cười rằng đúng là giàu đi ngang qua thì cười rằng đúng là giàu đi ngang qua thì cười rằng đúng là hai cha con nhà rác rưởi tiểu địch tức hai cha con nhà rác rưởi tiểu địch tức hai cha con nhà rác rưởi tiểu địch tức giận vì hắn dám xúc phạm Phú tinh cậu bé giận vì hắn dám xúc phạm Phú tinh cậu bé giận vì hắn dám xúc phạm Phú tinh cậu bé kia liền quýt còn một cái quả nhiên đã kia liền quýt còn một cái quả nhiên đã kia liền quýt còn một cái quả nhiên đã có đệ tử to con đến mặt nạ kiểu định nhẹ có đệ tử to con đến mặt nạ kiểu định nhẹ có đệ tử to con đến mặt nạ kiểu định nhẹ nhàng cầm tay của bé nhé một cái băng đi nhàng cầm tay của bé nhé một cái băng đi nhàng cầm tay của bé nhé một cái băng đi đúng 3.000 mét hiểu được về nhà đã tính đúng 3.000 mét hiểu được về nhà đã tính đúng 3.000 mét hiểu được về nhà đã tính hết mắc lại còn bị Bố mắng vì tội đánh hết mắc lại còn bị Bố mắng vì tội đánh hết mắc lại còn bị Bố mắng vì tội đánh nhau nhưng mà bọn nó cười con ông bố nhau nhưng mà bọn nó cười con ông bố nhau nhưng mà bọn nó cười con ông bố điên giết cầm gậy để đánh nhưng mà điên giết cầm gậy để đánh nhưng mà điên giết cầm gậy để đánh nhưng mà thương con quá Thôi chị đánh cuốn từ báo thương con quá Thôi chị đánh cuốn từ báo thương con quá Thôi chị đánh cuốn từ báo làm roi để dạy dỗ đúng lúc này quả trứng làm roi để dạy dỗ đúng lúc này quả trứng làm roi để dạy dỗ đúng lúc này quả trứng động dậy vừa Hay lúc bố tinh quay ra động dậy vừa Hay lúc bố tinh quay ra động dậy vừa Hay lúc bố tinh quay ra đóng cửa sổ quả trứng bỗng nhiên như đã đóng cửa sổ quả trứng bỗng nhiên như đã đóng cửa sổ quả trứng bỗng nhiên như đã nở ra con gì đó anh thấy giật mình lén nở ra con gì đó anh thấy giật mình lén nở ra con gì đó anh thấy giật mình lén đi rồi từ từ sợ hãi nhìn ra phía ngoài đi rồi từ từ sợ hãi nhìn ra phía ngoài đi rồi từ từ sợ hãi nhìn ra phía ngoài Ôi trời ơi mang thì bố ơi Ôi trời ơi mang thì bố ơi Ôi trời ơi mang thì bố ơi nhưng đến khi anh ra đến nơi nó chỉ là nhưng đến khi anh ra đến nơi nó chỉ là nhưng đến khi anh ra đến nơi nó chỉ là cái chụp đèn thôi mà đến khi nhìn bố cậu cái chụp đèn thôi mà đến khi nhìn bố cậu cái chụp đèn thôi mà đến khi nhìn bố cậu bé lại hét hôn em Ê thằng bố giống ma bé lại hét hôn em Ê thằng bố giống ma bé lại hét hôn em Ê thằng bố giống ma quá Mày mà không Im đi ra cho ngủ ngoài quá Mày mà không Im đi ra cho ngủ ngoài quá Mày mà không Im đi ra cho ngủ ngoài đường cậu bé lại từ từ nhìn vào trong tủ đường cậu bé lại từ từ nhìn vào trong tủ đường cậu bé lại từ từ nhìn vào trong tủ hãy cảnh Sợ Hãi lắm nhưng cũng không dám hãy cảnh Sợ Hãi lắm nhưng cũng không dám hãy cảnh Sợ Hãi lắm nhưng cũng không dám la cuối cùng hét lớn liền Vĩnh Châu Tinh la cuối cùng hét lớn liền Vĩnh Châu Tinh la cuối cùng hét lớn liền Vĩnh Châu Tinh Trì cho họ trong tủ nước luôn lại mặc Trì cho họ trong tủ nước luôn lại mặc Trì cho họ trong tủ nước luôn lại mặc theo cậu bé khóc gào thảm thiết với sinh theo cậu bé khóc gào thảm thiết với sinh theo cậu bé khóc gào thảm thiết với sinh vật bên trong tiểu địch nhẹ nhàng mở mắt vật bên trong tiểu địch nhẹ nhàng mở mắt vật bên trong tiểu địch nhẹ nhàng mở mắt không ngờ sinh vật khi lại phát sáng đưa không ngờ sinh vật khi lại phát sáng đưa không ngờ sinh vật khi lại phát sáng đưa cậu vào một không gian ảo giác tuyệt đẹp cậu vào một không gian ảo giác tuyệt đẹp cậu vào một không gian ảo giác tuyệt đẹp về vũ trụ Thực ra nó chính là một thú về vũ trụ Thực ra nó chính là một thú về vũ trụ Thực ra nó chính là một thú cưng ngoài Thiên Hà Châu Tinh Trì đột cưng ngoài Thiên Hà Châu Tinh Trì đột cưng ngoài Thiên Hà Châu Tinh Trì đột nhiên mở cửa cậu bé lúc này rất chi là nhiên mở cửa cậu bé lúc này rất chi là nhiên mở cửa cậu bé lúc này rất chi là vui sướng tạm biệt Bố đi làm để cậu ở vui sướng tạm biệt Bố đi làm để cậu ở vui sướng tạm biệt Bố đi làm để cậu ở nhà chơi với thú cưng vũ trụ một con thú nhà chơi với thú cưng vũ trụ một con thú nhà chơi với thú cưng vũ trụ một con thú cực kỳ đáng yêu và ngộ nghĩnh kiểu định cực kỳ đáng yêu và ngộ nghĩnh kiểu định cực kỳ đáng yêu và ngộ nghĩnh kiểu định đặt tên cho nó là Cristiano Ronaldo hay đặt tên cho nó là Cristiano Ronaldo hay đặt tên cho nó là Cristiano Ronaldo hay còn gọi khác là CG vầy yêu thú cũng lập còn gọi khác là CG vầy yêu thú cũng lập còn gọi khác là CG vầy yêu thú cũng lập tức đồng ý cả hai vui vẻ quẩy banh nóc tức đồng ý cả hai vui vẻ quẩy banh nóc tức đồng ý cả hai vui vẻ quẩy banh nóc khá Bảnh không ngờ rằng CR7 lại có khả khá Bảnh không ngờ rằng CR7 lại có khả khá Bảnh không ngờ rằng CR7 lại có khả năng chữa lành quả táo quả nhiên ăn ngon năng chữa lành quả táo quả nhiên ăn ngon năng chữa lành quả táo quả nhiên ăn ngon hết sảy Sáng hôm sau kiểu định mang tiêu hết sảy Sáng hôm sau kiểu định mang tiêu hết sảy Sáng hôm sau kiểu định mang tiêu thú định cho nó đấu với con chó Linh thú định cho nó đấu với con chó Linh thú định cho nó đấu với con chó Linh Hoài đây là con chó dữ nhất sóng truyền Hoài đây là con chó dữ nhất sóng truyền Hoài đây là con chó dữ nhất sóng truyền đi cắn trộm trẻ em lập tức kiểu định ném đi cắn trộm trẻ em lập tức kiểu định ném đi cắn trộm trẻ em lập tức kiểu định ném cg7 xuống tất nhiên Linh Hoài nhanh cg7 xuống tất nhiên Linh Hoài nhanh cg7 xuống tất nhiên Linh Hoài nhanh chóng bị hạ gục cậu bé vui sướng và kiểu chóng bị hạ gục cậu bé vui sướng và kiểu chóng bị hạ gục cậu bé vui sướng và kiểu thú cưng tới trường hôm nay cậu có bài thú cưng tới trường hôm nay cậu có bài thú cưng tới trường hôm nay cậu có bài kiểm tra mà tối qua chưa kịp học ạ bây kiểm tra mà tối qua chưa kịp học ạ bây kiểm tra mà tối qua chưa kịp học ạ bây giờ vậy cứu giúp một phen thú cưng lực giờ vậy cứu giúp một phen thú cưng lực giờ vậy cứu giúp một phen thú cưng lực lại một người bao nhiêu đồ như là mèo lại một người bao nhiêu đồ như là mèo lại một người bao nhiêu đồ như là mèo máy cuối cùng đưa ra một cái kính Thần máy cuối cùng đưa ra một cái kính Thần máy cuối cùng đưa ra một cái kính Thần Kỳ không ngờ trước khiến ngoài hành tinh Kỳ không ngờ trước khiến ngoài hành tinh Kỳ không ngờ trước khiến ngoài hành tinh lại hiện đại với như vậy công nghệ quả lại hiện đại với như vậy công nghệ quả lại hiện đại với như vậy công nghệ quả nhiên Hình thức loài người hàng ngàn năm nhiên Hình thức loài người hàng ngàn năm nhiên Hình thức loài người hàng ngàn năm những máy quay siêu nhỏ được phóng ra để những máy quay siêu nhỏ được phóng ra để những máy quay siêu nhỏ được phóng ra để chụp bài người khác kết quả là tụi trẻ chụp bài người khác kết quả là tụi trẻ chụp bài người khác kết quả là tụi trẻ tưởng con ruồi đập vỡ hết cả mặt thầy tưởng con ruồi đập vỡ hết cả mặt thầy tưởng con ruồi đập vỡ hết cả mặt thầy giáo nỗi thầy có con ruồi nó bay qua đến khi thông báo điểm thi cậu bé Hiền đến khi thông báo điểm thi cậu bé Hiền đến khi thông báo điểm thi cậu bé Hiền đạt tối đa là 100 điểm thầy giáo Minh đạt tối đa là 100 điểm thầy giáo Minh đạt tối đa là 100 điểm thầy giáo Minh ước muốn xem chính của tiểu địch và cái ước muốn xem chính của tiểu địch và cái ước muốn xem chính của tiểu địch và cái chết không còn gì có thể trốn hơn nhiên chết không còn gì có thể trốn hơn nhiên chết không còn gì có thể trốn hơn nhiên thiếu quyền thần thông như mèo máy lập thiếu quyền thần thông như mèo máy lập thiếu quyền thần thông như mèo máy lập tức cậu bé xin được đôi giày mới có khả tức cậu bé xin được đôi giày mới có khả tức cậu bé xin được đôi giày mới có khả năng nhảy cao siêu bá đạo chạy bộ thì năng nhảy cao siêu bá đạo chạy bộ thì năng nhảy cao siêu bá đạo chạy bộ thì đừng hỏi tại sao hãy thay của trường lại đừng hỏi tại sao hãy thay của trường lại đừng hỏi tại sao hãy thay của trường lại tan tành khi mới cũng tự động tạo ra tan tành khi mới cũng tự động tạo ra tan tành khi mới cũng tự động tạo ra kháng quạt chạy nhanh như du thuyền ấy kháng quạt chạy nhanh như du thuyền ấy kháng quạt chạy nhanh như du thuyền ấy đá bóng thì đừng hỏi một chút bay mất đá bóng thì đừng hỏi một chút bay mất đá bóng thì đừng hỏi một chút bay mất cầu tiêu các thầy cô giáo và bảo vệ kéo cầu tiêu các thầy cô giáo và bảo vệ kéo cầu tiêu các thầy cô giáo và bảo vệ kéo nhau ở Mỹ ra để Phát biểu định kiểu định nhau ở Mỹ ra để Phát biểu định kiểu định nhau ở Mỹ ra để Phát biểu định kiểu định một nhảy ngay lên tít tận trời xanh tớ một nhảy ngay lên tít tận trời xanh tớ một nhảy ngay lên tít tận trời xanh tớ là tớ đã nhịn được lâu lắm rồi nhá ngược là tớ đã nhịn được lâu lắm rồi nhá ngược là tớ đã nhịn được lâu lắm rồi nhá ngược trưởng đánh xuống khiến đám người đổ gục trưởng đánh xuống khiến đám người đổ gục trưởng đánh xuống khiến đám người đổ gục cơ mà hóa ra từ nãy giờ chỉ là mơ nhưng cơ mà hóa ra từ nãy giờ chỉ là mơ nhưng cơ mà hóa ra từ nãy giờ chỉ là mơ nhưng quay lại thì thấy theo Khuyến là thật quay lại thì thấy theo Khuyến là thật quay lại thì thấy theo Khuyến là thật sau khi tuyên bố hôm nay con sẽ lấy được sau khi tuyên bố hôm nay con sẽ lấy được sau khi tuyên bố hôm nay con sẽ lấy được 100 điểm có việc chứ hả con nhất định 100 điểm có việc chứ hả con nhất định 100 điểm có việc chứ hả con nhất định làm được theo đúng Giấc Mơ cậu bé được làm được theo đúng Giấc Mơ cậu bé được làm được theo đúng Giấc Mơ cậu bé được yêu khuẩn đi đánh nhau với con chó hai yêu khuẩn đi đánh nhau với con chó hai yêu khuẩn đi đánh nhau với con chó hai chặng đường hai bên vẫn khiến kết quả chặng đường hai bên vẫn khiến kết quả chặng đường hai bên vẫn khiến kết quả thật chả ra sao siêu khuẩn bị Linh Hoài thật chả ra sao siêu khuẩn bị Linh Hoài thật chả ra sao siêu khuẩn bị Linh Hoài cắn cho tan nát hết cả thật là thất vọng cắn cho tan nát hết cả thật là thất vọng cắn cho tan nát hết cả thật là thất vọng quá đừng nói mày là C giờ vậy hàng ở Nga quá đừng nói mày là C giờ vậy hàng ở Nga quá đừng nói mày là C giờ vậy hàng ở Nga Hãy giúp ta đạt 100 điểm đi mà như tao Hãy giúp ta đạt 100 điểm đi mà như tao Hãy giúp ta đạt 100 điểm đi mà như tao một vũ khí ma thuật siêu khuyển cố gắng một vũ khí ma thuật siêu khuyển cố gắng một vũ khí ma thuật siêu khuyển cố gắng hết sức cuối cùng cũng nghĩ ra được một hết sức cuối cùng cũng nghĩ ra được một hết sức cuối cùng cũng nghĩ ra được một mãi phân sau món đồ này thôi thế mà mãi phân sau món đồ này thôi thế mà mãi phân sau món đồ này thôi thế mà không giúp mình làm được bài nhỉ chả không giúp mình làm được bài nhỉ chả không giúp mình làm được bài nhỉ chả khác gì cục cứt mũi của thầy giáo nhìn khác gì cục cứt mũi của thầy giáo nhìn khác gì cục cứt mũi của thầy giáo nhìn thấy ăn rất chi là thứ mài còn chưa làm thấy ăn rất chi là thứ mài còn chưa làm thấy ăn rất chi là thứ mài còn chưa làm được câu nào thì đã hết Giờ Đã thế lại được câu nào thì đã hết Giờ Đã thế lại được câu nào thì đã hết Giờ Đã thế lại còn bị cậu kia ốp luôn bãi phân vào mặt còn bị cậu kia ốp luôn bãi phân vào mặt còn bị cậu kia ốp luôn bãi phân vào mặt kiểu địch liên tiếp khí quyển và bồn cầu kiểu địch liên tiếp khí quyển và bồn cầu kiểu địch liên tiếp khí quyển và bồn cầu kết cục lại bị bỏ hết gì Bán hết nước kết cục lại bị bỏ hết gì Bán hết nước kết cục lại bị bỏ hết gì Bán hết nước Giang lại còn đánh rắm cho một cái rất Giang lại còn đánh rắm cho một cái rất Giang lại còn đánh rắm cho một cái rất đáng đời người sao mày dám là bạn cứ tay đáng đời người sao mày dám là bạn cứ tay đáng đời người sao mày dám là bạn cứ tay cứ không tiếp hồn quá đi mất đến giờ thể cứ không tiếp hồn quá đi mất đến giờ thể cứ không tiếp hồn quá đi mất đến giờ thể dục thầy giáo phải cho hai vòi rồng đến dục thầy giáo phải cho hai vòi rồng đến dục thầy giáo phải cho hai vòi rồng đến dịch rửa ra thì không sao nhưng tôi dịch rửa ra thì không sao nhưng tôi dịch rửa ra thì không sao nhưng tôi không ngờ em lại nghịch bẩn đến như vậy không ngờ em lại nghịch bẩn đến như vậy không ngờ em lại nghịch bẩn đến như vậy cả lớp cứ đứng gửi trong chị anh bị thực cả lớp cứ đứng gửi trong chị anh bị thực cả lớp cứ đứng gửi trong chị anh bị thực dừa siêu khuyển cũng thấy hổ thẹn nên cứ dừa siêu khuyển cũng thấy hổ thẹn nên cứ dừa siêu khuyển cũng thấy hổ thẹn nên cứ trốn sau gốc cây thôi tao không giận mày trốn sau gốc cây thôi tao không giận mày trốn sau gốc cây thôi tao không giận mày đâu nhá người mãi mới bắt được miễn vòng đâu nhá người mãi mới bắt được miễn vòng đâu nhá người mãi mới bắt được miễn vòng ở một trận Cắn một miếng rồi bỏ đi thật ở một trận Cắn một miếng rồi bỏ đi thật ở một trận Cắn một miếng rồi bỏ đi thật xa nhưng tiểu địch thì có mỗi nó là bạn xa nhưng tiểu địch thì có mỗi nó là bạn xa nhưng tiểu địch thì có mỗi nó là bạn cậu thấy ân hận liền quay lại tiếc rằng cậu thấy ân hận liền quay lại tiếc rằng cậu thấy ân hận liền quay lại tiếc rằng xe rác đã mang Cậu đi mất rồi bây giờ xe rác đã mang Cậu đi mất rồi bây giờ xe rác đã mang Cậu đi mất rồi bây giờ nhận ra thì đã quá muộn cậu bé về nhà nhận ra thì đã quá muộn cậu bé về nhà nhận ra thì đã quá muộn cậu bé về nhà khóc nức nở không ngờ anh tinh đã ở nhà khóc nức nở không ngờ anh tinh đã ở nhà khóc nức nở không ngờ anh tinh đã ở nhà cùng nó thử bao giờ chưa bao giờ kiểu cùng nó thử bao giờ chưa bao giờ kiểu cùng nó thử bao giờ chưa bao giờ kiểu địch lại vui đến thế cậu mày nói nó là địch lại vui đến thế cậu mày nói nó là địch lại vui đến thế cậu mày nói nó là con robot một người bạn cho mượn Châu con robot một người bạn cho mượn Châu con robot một người bạn cho mượn Châu Tinh Trì cứ vặn vẹo thì chú lắp pin còn Tinh Trì cứ vặn vẹo thì chú lắp pin còn Tinh Trì cứ vặn vẹo thì chú lắp pin còn Ném nó đi chơi trò chơi nhìn xót hết cả Ném nó đi chơi trò chơi nhìn xót hết cả Ném nó đi chơi trò chơi nhìn xót hết cả ruột nhập thử một cái xem thế nào tiểu ruột nhập thử một cái xem thế nào tiểu ruột nhập thử một cái xem thế nào tiểu địch nhìn thấy mà ngất lịm không ngờ nó địch nhìn thấy mà ngất lịm không ngờ nó địch nhìn thấy mà ngất lịm không ngờ nó vẫn tỉnh lại kìa Thôi nhá mình có màn vẫn tỉnh lại kìa Thôi nhá mình có màn vẫn tỉnh lại kìa Thôi nhá mình có màn dàng đổi chơi với con quả thật đồ chơi dàng đổi chơi với con quả thật đồ chơi dàng đổi chơi với con quả thật đồ chơi Bây giờ công nghệ cao thế không biết lúc Bây giờ công nghệ cao thế không biết lúc Bây giờ công nghệ cao thế không biết lúc này tiểu định mới nói thật nó chính là này tiểu định mới nói thật nó chính là này tiểu định mới nói thật nó chính là quả bóng bố đưa nó đến từ vũ trụ đấy quả bóng bố đưa nó đến từ vũ trụ đấy quả bóng bố đưa nó đến từ vũ trụ đấy kinh làm sao được đây bố tinh lại dậy kinh làm sao được đây bố tinh lại dậy kinh làm sao được đây bố tinh lại dậy cho một hồi không được nói láo rồi các cho một hồi không được nói láo rồi các cho một hồi không được nói láo rồi các kiểu các kiểu nhưng mà mùa hè nóng quá kiểu các kiểu nhưng mà mùa hè nóng quá kiểu các kiểu nhưng mà mùa hè nóng quá không ngủ được yêu quý nhìn thấy mà không ngủ được yêu quý nhìn thấy mà không ngủ được yêu quý nhìn thấy mà thương nó liền vẫn khác chuyển vào trong thương nó liền vẫn khác chuyển vào trong thương nó liền vẫn khác chuyển vào trong quạt lập tức các phân tử Hỏng hóc được quạt lập tức các phân tử Hỏng hóc được quạt lập tức các phân tử Hỏng hóc được chữa lành dây điện nhất vì thế cũng được chữa lành dây điện nhất vì thế cũng được chữa lành dây điện nhất vì thế cũng được nối lại trước quạt lại hoạt động rồi nối lại trước quạt lại hoạt động rồi nối lại trước quạt lại hoạt động rồi Nhưng sau mỗi lần phát công thì tiêu Nhưng sau mỗi lần phát công thì tiêu Nhưng sau mỗi lần phát công thì tiêu khuẩn lại hiện tức và cần nghỉ ngơi có khuẩn lại hiện tức và cần nghỉ ngơi có khuẩn lại hiện tức và cần nghỉ ngơi có vẻ nó dùng Chính sự lành lặn của bản vẻ nó dùng Chính sự lành lặn của bản vẻ nó dùng Chính sự lành lặn của bản thân để đổi lấy sự Hỏng hóc anh khác như thân để đổi lấy sự Hỏng hóc anh khác như thân để đổi lấy sự Hỏng hóc anh khác như vậy mà hai bố con lại được một giấy ngủ vậy mà hai bố con lại được một giấy ngủ vậy mà hai bố con lại được một giấy ngủ ngon lành hiếm hoi hôm sau kiểu gì cũng ngon lành hiếm hoi hôm sau kiểu gì cũng ngon lành hiếm hoi hôm sau kiểu gì cũng được bài kiểm tra cho bố xem Cậu bé đi được bài kiểm tra cho bố xem Cậu bé đi được bài kiểm tra cho bố xem Cậu bé đi cùng siêu khuẩn đến trường nó vẫn còn cùng siêu khuẩn đến trường nó vẫn còn cùng siêu khuẩn đến trường nó vẫn còn rất yếu ớt bất được gắn thẻ khác trông rất yếu ớt bất được gắn thẻ khác trông rất yếu ớt bất được gắn thẻ khác trông thấy liền đuổi theo định khớp lấy chú thấy liền đuổi theo định khớp lấy chú thấy liền đuổi theo định khớp lấy chú nhìn thấy siêu khuẩn liền thi nhau kéo nhìn thấy siêu khuẩn liền thi nhau kéo nhìn thấy siêu khuẩn liền thi nhau kéo sắt hết mấy rồi Đúng như Màn rượt đuổi sắt hết mấy rồi Đúng như Màn rượt đuổi sắt hết mấy rồi Đúng như Màn rượt đuổi quá nhanh quá nguy hiểm lạng lách đánh quá nhanh quá nguy hiểm lạng lách đánh quá nhanh quá nguy hiểm lạng lách đánh võng vượt qua biết bao chướng ngại vật võng vượt qua biết bao chướng ngại vật võng vượt qua biết bao chướng ngại vật hiểm nguy thế mà cuối cùng vẫn bị thằng hiểm nguy thế mà cuối cùng vẫn bị thằng hiểm nguy thế mà cuối cùng vẫn bị thằng bé nhà rồi bắt được chúng vác đồ nghề ra bé nhà rồi bắt được chúng vác đồ nghề ra bé nhà rồi bắt được chúng vác đồ nghề ra mổ xẻ để xem bên trong có gì Thôi thế mổ xẻ để xem bên trong có gì Thôi thế mổ xẻ để xem bên trong có gì Thôi thế này chúng rất siêu khuẩn mất hiểu định này chúng rất siêu khuẩn mất hiểu định này chúng rất siêu khuẩn mất hiểu định lấy hết thân mình lao ra ngăn cản nhưng lấy hết thân mình lao ra ngăn cản nhưng lấy hết thân mình lao ra ngăn cản nhưng vệ sĩ của cậu bé nhà giàu xuất hiện dự vệ sĩ của cậu bé nhà giàu xuất hiện dự vệ sĩ của cậu bé nhà giàu xuất hiện dự định tung cú đấm bất ngờ một bàn tay lớn định tung cú đấm bất ngờ một bàn tay lớn định tung cú đấm bất ngờ một bàn tay lớn hơn gấp bội túm lấy cậu ta núi cao và hơn gấp bội túm lấy cậu ta núi cao và hơn gấp bội túm lấy cậu ta núi cao và núi khác cao hơn Cao nhân tất hữu cao núi khác cao hơn Cao nhân tất hữu cao núi khác cao hơn Cao nhân tất hữu cao nhân trị thật là kinh hồn bạt vía cậu nhân trị thật là kinh hồn bạt vía cậu nhân trị thật là kinh hồn bạt vía cậu béo trưởng bay phí nước với lực một béo trưởng bay phí nước với lực một béo trưởng bay phí nước với lực một triệu niutơn cô béo vẫn dễ dàng bắt gọn triệu niutơn cô béo vẫn dễ dàng bắt gọn triệu niutơn cô béo vẫn dễ dàng bắt gọn Đã bảo là không thích đánh nhau mà bất Đã bảo là không thích đánh nhau mà bất Đã bảo là không thích đánh nhau mà bất ngờ cậu béo lao đến đâm vào như tên lửa ngờ cậu béo lao đến đâm vào như tên lửa ngờ cậu béo lao đến đâm vào như tên lửa nhiệt hạch Tưởng thế nào hóa ra vẫn bị nhiệt hạch Tưởng thế nào hóa ra vẫn bị nhiệt hạch Tưởng thế nào hóa ra vẫn bị bé gái ôm sạch giúp cho một cái kính bé gái ôm sạch giúp cho một cái kính bé gái ôm sạch giúp cho một cái kính lĩnh vực luôn anh có sao không hà Kết lĩnh vực luôn anh có sao không hà Kết lĩnh vực luôn anh có sao không hà Kết cục là cả đám bị thầy phạt đứng đó kêu cục là cả đám bị thầy phạt đứng đó kêu cục là cả đám bị thầy phạt đứng đó kêu khuẩn lại xảy ra chơi đùa cùng kiểu định khuẩn lại xảy ra chơi đùa cùng kiểu định khuẩn lại xảy ra chơi đùa cùng kiểu định làm về mặt buồn cười cáo ở biển Chỉ buồn làm về mặt buồn cười cáo ở biển Chỉ buồn làm về mặt buồn cười cáo ở biển Chỉ buồn thiu Nhìn thấy gái đẹp nhìn thấy mẹ cầm thiu Nhìn thấy gái đẹp nhìn thấy mẹ cầm thiu Nhìn thấy gái đẹp nhìn thấy mẹ cầm roi vừa được 100 điểm quả nhiên là con roi vừa được 100 điểm quả nhiên là con roi vừa được 100 điểm quả nhiên là con trẻ muốn giận một chút cũng không được trẻ muốn giận một chút cũng không được trẻ muốn giận một chút cũng không được lâu lại chơi với nhau như chưa từng có lâu lại chơi với nhau như chưa từng có lâu lại chơi với nhau như chưa từng có cuộc chia ly vậy Châu Tinh Trì cầm và cuộc chia ly vậy Châu Tinh Trì cầm và cuộc chia ly vậy Châu Tinh Trì cầm và kiểm tra 100 điểm của con trai đi quay kiểm tra 100 điểm của con trai đi quay kiểm tra 100 điểm của con trai đi quay khắp không thường một người ta có gì tự khắp không thường một người ta có gì tự khắp không thường một người ta có gì tự hào hơn về con gái mình học giỏi thứ hào hơn về con gái mình học giỏi thứ hào hơn về con gái mình học giỏi thứ nhưng anh danh không biết rằng kiểu định nhưng anh danh không biết rằng kiểu định nhưng anh danh không biết rằng kiểu định thì nộp giấy trắng chắc chắn là có gian thì nộp giấy trắng chắc chắn là có gian thì nộp giấy trắng chắc chắn là có gian lận rồi nó được 0 điểm chỉ viết thêm số lận rồi nó được 0 điểm chỉ viết thêm số lận rồi nó được 0 điểm chỉ viết thêm số 10 đằng trước mà còn không biết lại còn 10 đằng trước mà còn không biết lại còn 10 đằng trước mà còn không biết lại còn biết cả hai màu mực kìa thế mà anh tin biết cả hai màu mực kìa thế mà anh tin biết cả hai màu mực kìa thế mà anh tin vẫn nhất định kinh Tưởng kiểu định vì vẫn nhất định kinh Tưởng kiểu định vì vẫn nhất định kinh Tưởng kiểu định vì vậy mà thành ra cãi nhau với quản lý lộc vậy mà thành ra cãi nhau với quản lý lộc vậy mà thành ra cãi nhau với quản lý lộc kết quả là bị ông đổi việc tức khắc Sáng kết quả là bị ông đổi việc tức khắc Sáng kết quả là bị ông đổi việc tức khắc Sáng hôm sau Hết giờ làm ông bị tra hỏi con hôm sau Hết giờ làm ông bị tra hỏi con hôm sau Hết giờ làm ông bị tra hỏi con rồi lại dạy nó không được gian lận hay rồi lại dạy nó không được gian lận hay rồi lại dạy nó không được gian lận hay ra không biết rồi sao bố cứ là nhảy cái ra không biết rồi sao bố cứ là nhảy cái ra không biết rồi sao bố cứ là nhảy cái đó hoài vậy Đúng y trong suy nghĩ của đó hoài vậy Đúng y trong suy nghĩ của đó hoài vậy Đúng y trong suy nghĩ của con thể khiến bố mẹ đau lòng thật là hết con thể khiến bố mẹ đau lòng thật là hết con thể khiến bố mẹ đau lòng thật là hết cách mà tao thì thu đồ chơi này không cách mà tao thì thu đồ chơi này không cách mà tao thì thu đồ chơi này không học được thì đừng có mà chơi nữa nếu học được thì đừng có mà chơi nữa nếu học được thì đừng có mà chơi nữa nếu được 60 điểm thì tao mới ngày đồ chơi được 60 điểm thì tao mới ngày đồ chơi được 60 điểm thì tao mới ngày đồ chơi này nha con sẽ làm được bố hay thường này nha con sẽ làm được bố hay thường này nha con sẽ làm được bố hay thường xem Nhìn cái gì mà nhìn dù có giận thế xem Nhìn cái gì mà nhìn dù có giận thế xem Nhìn cái gì mà nhìn dù có giận thế nào anh Dinh cũng không để con mình bị nào anh Dinh cũng không để con mình bị nào anh Dinh cũng không để con mình bị đói âm thầm mang cơm đến nhờ cô giáo đưa đói âm thầm mang cơm đến nhờ cô giáo đưa đói âm thầm mang cơm đến nhờ cô giáo đưa giúp à cô giáo Thảo viết truyện nên xin giúp à cô giáo Thảo viết truyện nên xin giúp à cô giáo Thảo viết truyện nên xin phép cho kiểu định đến nhà cô ở một ngày phép cho kiểu định đến nhà cô ở một ngày phép cho kiểu định đến nhà cô ở một ngày để cô dạy thêm cho em Nếu được vậy suốt để cô dạy thêm cho em Nếu được vậy suốt để cô dạy thêm cho em Nếu được vậy suốt đời này Tôi xin Đội ơn cô giáo để có cái đời này Tôi xin Đội ơn cô giáo để có cái đời này Tôi xin Đội ơn cô giáo để có cái ăn cho con anh kênh lại mặc giày đến ăn cho con anh kênh lại mặc giày đến ăn cho con anh kênh lại mặc giày đến công trường sinh được bằng được lập tức công trường sinh được bằng được lập tức công trường sinh được bằng được lập tức bị ông chủ động đẩy mạnh vào phòng không bị ông chủ động đẩy mạnh vào phòng không bị ông chủ động đẩy mạnh vào phòng không ngờ được phụ hồ lại rút ra 1 bao lì xì ngờ được phụ hồ lại rút ra 1 bao lì xì ngờ được phụ hồ lại rút ra 1 bao lì xì còn xin lỗi vì hôm qua đã hơi nóng giận còn xin lỗi vì hôm qua đã hơi nóng giận còn xin lỗi vì hôm qua đã hơi nóng giận Công việc hôm nay phải là một số mới đó Công việc hôm nay phải là một số mới đó Công việc hôm nay phải là một số mới đó là lắp giàn giáo cao một kẻ bất cẩn nhảy là lắp giàn giáo cao một kẻ bất cẩn nhảy là lắp giàn giáo cao một kẻ bất cẩn nhảy mạnh khiến mình khi lung lay gửi rơi mạnh khiến mình khi lung lay gửi rơi mạnh khiến mình khi lung lay gửi rơi xuống hai dây khí cũng bị lôi theo không xuống hai dây khí cũng bị lôi theo không xuống hai dây khí cũng bị lôi theo không mai lại quấn vào chân của Châu Tinh Trì mai lại quấn vào chân của Châu Tinh Trì mai lại quấn vào chân của Châu Tinh Trì kéo anh đi anh bán được hai tay vào giàn kéo anh đi anh bán được hai tay vào giàn kéo anh đi anh bán được hai tay vào giàn giáo để giữ lại nhưng mình thấy nặng quá giáo để giữ lại nhưng mình thấy nặng quá giáo để giữ lại nhưng mình thấy nặng quá thiếu khuẩn cũng biết có chuyện chẳng thiếu khuẩn cũng biết có chuyện chẳng thiếu khuẩn cũng biết có chuyện chẳng lành đúng lúc này ở trường tiểu địch lành đúng lúc này ở trường tiểu địch lành đúng lúc này ở trường tiểu địch cũng khi được 65 điểm phía Châu Tinh Trì cũng khi được 65 điểm phía Châu Tinh Trì cũng khi được 65 điểm phía Châu Tinh Trì hôn người đến cứu họ lại bảo tự thắt dây hôn người đến cứu họ lại bảo tự thắt dây hôn người đến cứu họ lại bảo tự thắt dây an toàn đi anh bỏ một tay ra để thắp dây an toàn đi anh bỏ một tay ra để thắp dây an toàn đi anh bỏ một tay ra để thắp dây thì không bấm nổi nên tuột xuống mình kỹ thì không bấm nổi nên tuột xuống mình kỹ thì không bấm nổi nên tuột xuống mình kỹ quá nặng ngồi một anh đi dường như không quá nặng ngồi một anh đi dường như không quá nặng ngồi một anh đi dường như không thể trả nổi thì còn bám lại được vào một thể trả nổi thì còn bám lại được vào một thể trả nổi thì còn bám lại được vào một chút sợi vải cuối cùng mấy người tình đó chút sợi vải cuối cùng mấy người tình đó chút sợi vải cuối cùng mấy người tình đó không biết có mình khi theo bên dưới lại không biết có mình khi theo bên dưới lại không biết có mình khi theo bên dưới lại kêu anh tinh họ tay ra kết cục thật kêu anh tinh họ tay ra kết cục thật kêu anh tinh họ tay ra kết cục thật không còn gì đau xót hơn nữa Anh Vinh đã không còn gì đau xót hơn nữa Anh Vinh đã không còn gì đau xót hơn nữa Anh Vinh đã qua đời trong một tai nạn khốn cùng cô qua đời trong một tai nạn khốn cùng cô qua đời trong một tai nạn khốn cùng cô giáo gọi kiểu gì đến bệnh viện anh xuống giáo gọi kiểu gì đến bệnh viện anh xuống giáo gọi kiểu gì đến bệnh viện anh xuống nên nhìn thi thể rất thương tâm Cô giáo nên nhìn thi thể rất thương tâm Cô giáo nên nhìn thi thể rất thương tâm Cô giáo cũng không muốn bé bị khóc nên không thể cũng không muốn bé bị khóc nên không thể cũng không muốn bé bị khóc nên không thể hình khác nhau mà đưa cậu về nhà cậu bé hình khác nhau mà đưa cậu về nhà cậu bé hình khác nhau mà đưa cậu về nhà cậu bé chỉ biết khóc Cô giáo cũng không cầm nổi chỉ biết khóc Cô giáo cũng không cầm nổi chỉ biết khóc Cô giáo cũng không cầm nổi nước mắt tiểu địch quá đau lòng chỉ muốn nước mắt tiểu địch quá đau lòng chỉ muốn nước mắt tiểu địch quá đau lòng chỉ muốn một mình bé đẩy cô ra ngoài rồi khóc cả một mình bé đẩy cô ra ngoài rồi khóc cả một mình bé đẩy cô ra ngoài rồi khóc cả đêm sao người tốt cứ phải nhận những đêm sao người tốt cứ phải nhận những đêm sao người tốt cứ phải nhận những người thương đau đớn làm vậy nhỉ cảnh người thương đau đớn làm vậy nhỉ cảnh người thương đau đớn làm vậy nhỉ cảnh khác tại nhà xác bệnh viện siêu khuẩn từ khác tại nhà xác bệnh viện siêu khuẩn từ khác tại nhà xác bệnh viện siêu khuẩn từ từ chuyên gia từ cái ba lô nó nhìn các từ chuyên gia từ cái ba lô nó nhìn các từ chuyên gia từ cái ba lô nó nhìn các anh tinh Hoàng rơi nước mắt người quyết anh tinh Hoàng rơi nước mắt người quyết anh tinh Hoàng rơi nước mắt người quyết định sẽ cứu Châu Tinh Trì Dùng toàn bộ định sẽ cứu Châu Tinh Trì Dùng toàn bộ định sẽ cứu Châu Tinh Trì Dùng toàn bộ sinh lực Mình có để chuyển sang đến lúc sinh lực Mình có để chuyển sang đến lúc sinh lực Mình có để chuyển sang đến lúc kiệt sức mà vẫn chưa đủ nó lại cố gắng kiệt sức mà vẫn chưa đủ nó lại cố gắng kiệt sức mà vẫn chưa đủ nó lại cố gắng đẩy ra tất cả những gì còn lại cứ như đẩy ra tất cả những gì còn lại cứ như đẩy ra tất cả những gì còn lại cứ như vậy đến khi trời sáng kiểu định ngủ dậy vậy đến khi trời sáng kiểu định ngủ dậy vậy đến khi trời sáng kiểu định ngủ dậy đã thấy bố Thành ở nhà đây là thật hay đã thấy bố Thành ở nhà đây là thật hay đã thấy bố Thành ở nhà đây là thật hay là mơ là thật đó chưa bao giờ cậu thấy là mơ là thật đó chưa bao giờ cậu thấy là mơ là thật đó chưa bao giờ cậu thấy yêu bố mình đến vậy Có những người chỉ yêu bố mình đến vậy Có những người chỉ yêu bố mình đến vậy Có những người chỉ khi mất đi ta mới biết họ quý giá với ta khi mất đi ta mới biết họ quý giá với ta khi mất đi ta mới biết họ quý giá với ta đến nhường nào còn người sẽ vâng lời bố đến nhường nào còn người sẽ vâng lời bố đến nhường nào còn người sẽ vâng lời bố hai người thật nghe thấy trước tiếp tiếp hai người thật nghe thấy trước tiếp tiếp hai người thật nghe thấy trước tiếp tiếp trong túi họ nhận ra kiểu định đã kiệt trong túi họ nhận ra kiểu định đã kiệt trong túi họ nhận ra kiểu định đã kiệt sức mất rồi nó chỉ còn vài giây cuối sức mất rồi nó chỉ còn vài giây cuối sức mất rồi nó chỉ còn vài giây cuối cùng để sống những tiêu chí cuối cùng cùng để sống những tiêu chí cuối cùng cùng để sống những tiêu chí cuối cùng vang lên cuối cùng nó cũng Từ Giã có đời vang lên cuối cùng nó cũng Từ Giã có đời vang lên cuối cùng nó cũng Từ Giã có đời nhắm mắt viết hình thành con con thú nhắm mắt viết hình thành con con thú nhắm mắt viết hình thành con con thú bông lấy phim thì không có chỗ lắm thích bông lấy phim thì không có chỗ lắm thích bông lấy phim thì không có chỗ lắm thích diện cũng chẳng em chuyển nước muối cũng diện cũng chẳng em chuyển nước muối cũng diện cũng chẳng em chuyển nước muối cũng chả có tác dụng tiểu địch thần thơ Nhìn chả có tác dụng tiểu địch thần thơ Nhìn chả có tác dụng tiểu địch thần thơ Nhìn siêu khuyển cậu hi vọng rằng học hành siêu khuyển cậu hi vọng rằng học hành siêu khuyển cậu hi vọng rằng học hành chăm chỉ thì nó sẽ sống lại cứ như vậy chăm chỉ thì nó sẽ sống lại cứ như vậy chăm chỉ thì nó sẽ sống lại cứ như vậy Cuối cùng cũng hết năm học cậu béo thì Cuối cùng cũng hết năm học cậu béo thì Cuối cùng cũng hết năm học cậu béo thì thích Mỹ còn An Mỹ thì lại chỉ thích thích Mỹ còn An Mỹ thì lại chỉ thích thích Mỹ còn An Mỹ thì lại chỉ thích mình nhưng mình thì lại chỉ thích tiểu mình nhưng mình thì lại chỉ thích tiểu mình nhưng mình thì lại chỉ thích tiểu phần Và quan trọng là tiểu phần cũng phần Và quan trọng là tiểu phần cũng phần Và quan trọng là tiểu phần cũng thích nữa Mỗi tội thằng Rooney nó con thích nữa Mỗi tội thằng Rooney nó con thích nữa Mỗi tội thằng Rooney nó con nhà giàu đến lẫn tay khen bố mình cũng nhà giàu đến lẫn tay khen bố mình cũng nhà giàu đến lẫn tay khen bố mình cũng có sử dụng riêng nhá ông đến nhỏ tình có sử dụng riêng nhá ông đến nhỏ tình có sử dụng riêng nhá ông đến nhỏ tình với cô giáo Thảo Nhưng ghét như thế thì với cô giáo Thảo Nhưng ghét như thế thì với cô giáo Thảo Nhưng ghét như thế thì có mà lại đẹp qua cô gái đâu phải dễ có mà lại đẹp qua cô gái đâu phải dễ có mà lại đẹp qua cô gái đâu phải dễ dàng nhất là khi bạn không có khiếu hài dàng nhất là khi bạn không có khiếu hài dàng nhất là khi bạn không có khiếu hài hước chứ Nhưng bố mình nhất định làm hước chứ Nhưng bố mình nhất định làm hước chứ Nhưng bố mình nhất định làm được mà quả thật siêu khuẩn đã thay đổi được mà quả thật siêu khuẩn đã thay đổi được mà quả thật siêu khuẩn đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của hai bố con tiểu hoàn toàn cuộc đời của hai bố con tiểu hoàn toàn cuộc đời của hai bố con tiểu địch đặt giờ vậy Tú đất từ cầu nguyện địch đặt giờ vậy Tú đất từ cầu nguyện địch đặt giờ vậy Tú đất từ cầu nguyện bất được UFO bay qua rồi nó hạ cánh bất được UFO bay qua rồi nó hạ cánh bất được UFO bay qua rồi nó hạ cánh xuống Tiếp theo là cái kết không thể nào xuống Tiếp theo là cái kết không thể nào xuống Tiếp theo là cái kết không thể nào vui hơn siêu khuyển đã trở lại rồi kìa vui hơn siêu khuyển đã trở lại rồi kìa vui hơn siêu khuyển đã trở lại rồi kìa kéo theo là hàng ngàn bạn khác Cảm ơn kéo theo là hàng ngàn bạn khác Cảm ơn kéo theo là hàng ngàn bạn khác Cảm ơn các bạn đã xem phim của mình nha Bye bye các bạn đã xem phim của mình nha Bye bye các bạn đã xem phim của mình nha Bye bye Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2