Khi Thánh Lừa Gặp Vua Bịp - Review Phim Bịp Vương Châu Tinh Trì | Vua Phim #4

1,407,171
338
Review Phim Bịp Vương Châu Tinh Trì | Vua Phim #4 Khi Thánh Lừa Gặp Vua Bịp, review phim vua bịp bợm châu tinh trì, phim hài châu tinh trì hay nhất. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
Hi xin chào các bạn bộ phim hôm nay xin Hi xin chào các bạn bộ phim hôm nay xin Hi xin chào các bạn bộ phim hôm nay xin review cho các bạn bộ phim về cuộc đấu review cho các bạn bộ phim về cuộc đấu review cho các bạn bộ phim về cuộc đấu trí giữa các chuyên gia thực phẩm nhưng trí giữa các chuyên gia thực phẩm nhưng trí giữa các chuyên gia thực phẩm nhưng không kém phần hài hước của Châu Tinh không kém phần hài hước của Châu Tinh không kém phần hài hước của Châu Tinh Trì hi vọng sẽ mang lại cho các bạn 10 Trì hi vọng sẽ mang lại cho các bạn 10 Trì hi vọng sẽ mang lại cho các bạn 10 phút thư giãn và thoải mái Châu Tinh Trì phút thư giãn và thoải mái Châu Tinh Trì phút thư giãn và thoải mái Châu Tinh Trì nổi tiếng là vua lửa bị hiện giờ đang nổi tiếng là vua lửa bị hiện giờ đang nổi tiếng là vua lửa bị hiện giờ đang chữ Phủ Lý tại một trại giam tên Cai chữ Phủ Lý tại một trại giam tên Cai chữ Phủ Lý tại một trại giam tên Cai ngục Nghe danh tiếng nên muốn đến cả cực ngục Nghe danh tiếng nên muốn đến cả cực ngục Nghe danh tiếng nên muốn đến cả cực một ván sen và lừa gạt của anh thế nào một ván sen và lừa gạt của anh thế nào một ván sen và lừa gạt của anh thế nào nếu anh tinh thua thì mỗi ngày sẽ bị đập nếu anh tinh thua thì mỗi ngày sẽ bị đập nếu anh tinh thua thì mỗi ngày sẽ bị đập một gậy Còn nếu hắn thua thì sẽ người một gậy Còn nếu hắn thua thì sẽ người một gậy Còn nếu hắn thua thì sẽ người anh tính hút thuốc một Hiếu hắn cho ba anh tính hút thuốc một Hiếu hắn cho ba anh tính hút thuốc một Hiếu hắn cho ba quân lên bàn xáo trộn rồi yêu cầu anh quân lên bàn xáo trộn rồi yêu cầu anh quân lên bàn xáo trộn rồi yêu cầu anh Vinh chỉ ra là ác Anh đang muốn thay đổi Vinh chỉ ra là ác Anh đang muốn thay đổi Vinh chỉ ra là ác Anh đang muốn thay đổi rằng nếu thắng thì anh chỉ cần được hắn rằng nếu thắng thì anh chỉ cần được hắn rằng nếu thắng thì anh chỉ cần được hắn một gậy thôi cái la này không phải lá một gậy thôi cái la này không phải lá một gậy thôi cái la này không phải lá này cũng không phải là ác vậy Chỉ còn này cũng không phải là ác vậy Chỉ còn này cũng không phải là ác vậy Chỉ còn một lá thì đúng là nó rồi rồi giơ gậy một lá thì đúng là nó rồi rồi giơ gậy một lá thì đúng là nó rồi rồi giơ gậy lên được nhưng cố tình đập trượt để giữ lên được nhưng cố tình đập trượt để giữ lên được nhưng cố tình đập trượt để giữ lại sĩ diện cho hắn thế là vừa oai phong lại sĩ diện cho hắn thế là vừa oai phong lại sĩ diện cho hắn thế là vừa oai phong và vẫn được thuốc hút thì anh Hương và vẫn được thuốc hút thì anh Hương và vẫn được thuốc hút thì anh Hương khoan là một Cảnh Sát Chìm giả làm học khoan là một Cảnh Sát Chìm giả làm học khoan là một Cảnh Sát Chìm giả làm học sinh để bảo vệ một cô gái con của tỷ phú sinh để bảo vệ một cô gái con của tỷ phú sinh để bảo vệ một cô gái con của tỷ phú Hồng Kông tránh bị bắt cóc nhưng đồng Hồng Kông tránh bị bắt cóc nhưng đồng Hồng Kông tránh bị bắt cóc nhưng đồng đội của anh bên ngoài đã bị khống chế đội của anh bên ngoài đã bị khống chế đội của anh bên ngoài đã bị khống chế hóa ra là ảnh của Lương Khoan để rãi hóa ra là ảnh của Lương Khoan để rãi hóa ra là ảnh của Lương Khoan để rãi trên mặt báo lá cải tụi kia cũng dễ dàng trên mặt báo lá cải tụi kia cũng dễ dàng trên mặt báo lá cải tụi kia cũng dễ dàng vào được tận lớp bắt cô gái đi chúng vào được tận lớp bắt cô gái đi chúng vào được tận lớp bắt cô gái đi chúng trói cô gái trên ghế rồi xả trói cô gái trên ghế rồi xả trói cô gái trên ghế rồi xả ở góc phòng để anh khoan không dám nổ ở góc phòng để anh khoan không dám nổ ở góc phòng để anh khoan không dám nổ súng nhưng anh đã mang theo Vì sữa nên súng nhưng anh đã mang theo Vì sữa nên súng nhưng anh đã mang theo Vì sữa nên đổ xuống xuyên qua cũng không gây cháy đổ xuống xuyên qua cũng không gây cháy đổ xuống xuyên qua cũng không gây cháy nổ thành công cứu được cô gái của vị tỷ nổ thành công cứu được cô gái của vị tỷ nổ thành công cứu được cô gái của vị tỷ phú kia Sau vụ này anh được xét giao phú kia Sau vụ này anh được xét giao phú kia Sau vụ này anh được xét giao thêm cho một vụ án mới đó là tỉnh ra thêm cho một vụ án mới đó là tỉnh ra thêm cho một vụ án mới đó là tỉnh ra chứng cứ phạm tội của một tay trùm cờ chứng cứ phạm tội của một tay trùm cờ chứng cứ phạm tội của một tay trùm cờ bạc khét tiếng tên là Tiến bị anh bắt bạc khét tiếng tên là Tiến bị anh bắt bạc khét tiếng tên là Tiến bị anh bắt đầu đến bãi biển để theo dõi hắn thấy cô đầu đến bãi biển để theo dõi hắn thấy cô đầu đến bãi biển để theo dõi hắn thấy cô gái anh thư sinh quá lập tức đến xin số gái anh thư sinh quá lập tức đến xin số gái anh thư sinh quá lập tức đến xin số điện thoại rồi thủ dâm tư tưởng rằng điện thoại rồi thủ dâm tư tưởng rằng điện thoại rồi thủ dâm tư tưởng rằng đang đi chơi với cô ấy đang ngon thì lại đang đi chơi với cô ấy đang ngon thì lại đang đi chơi với cô ấy đang ngon thì lại Ca Xuân Tóc đỏ kêu cầm gậy vào được tiến Ca Xuân Tóc đỏ kêu cầm gậy vào được tiến Ca Xuân Tóc đỏ kêu cầm gậy vào được tiến mịn rồi hắn lại lao đến tóm lấy anh hóa mịn rồi hắn lại lao đến tóm lấy anh hóa mịn rồi hắn lại lao đến tóm lấy anh hóa ra thằng Tiến bị béo này đang Bày trò để ra thằng Tiến bị béo này đang Bày trò để ra thằng Tiến bị béo này đang Bày trò để lừa bà triệu phú rằng từ ngày Hắn đứng lừa bà triệu phú rằng từ ngày Hắn đứng lừa bà triệu phú rằng từ ngày Hắn đứng ra bảo vệ quyền lợi phụ nữ chỉ có nhiều ra bảo vệ quyền lợi phụ nữ chỉ có nhiều ra bảo vệ quyền lợi phụ nữ chỉ có nhiều kẻ muốn triệt hạ hắn mà hắn không có kẻ muốn triệt hạ hắn mà hắn không có kẻ muốn triệt hạ hắn mà hắn không có tiền để thuê vệ sĩ và tỷ phú lập tức kêu tiền để thuê vệ sĩ và tỷ phú lập tức kêu tiền để thuê vệ sĩ và tỷ phú lập tức kêu cho anh 5 triệu Đôla cũng nhiều nghe lời cho anh 5 triệu Đôla cũng nhiều nghe lời cho anh 5 triệu Đôla cũng nhiều nghe lời mời Lương Khoan được Chuyên gia lừa dào mời Lương Khoan được Chuyên gia lừa dào mời Lương Khoan được Chuyên gia lừa dào tiến việc cho làm bảo vệ nhà của hắn ban tiến việc cho làm bảo vệ nhà của hắn ban tiến việc cho làm bảo vệ nhà của hắn ban đêm anh phát hiện ra có người đột nhập đêm anh phát hiện ra có người đột nhập đêm anh phát hiện ra có người đột nhập phòng máy tính để ăn trộm dữ liệu chính phòng máy tính để ăn trộm dữ liệu chính phòng máy tính để ăn trộm dữ liệu chính là cô gái anh gặp trên bãi biển lúc sáng là cô gái anh gặp trên bãi biển lúc sáng là cô gái anh gặp trên bãi biển lúc sáng cô nói rằng cô cần lấy bằng chứng phạm cô nói rằng cô cần lấy bằng chứng phạm cô nói rằng cô cần lấy bằng chứng phạm tội của chiến dịch để trả thù bởi hắn là tội của chiến dịch để trả thù bởi hắn là tội của chiến dịch để trả thù bởi hắn là người đã hại chết cả nhà cô bất ngờ có người đã hại chết cả nhà cô bất ngờ có người đã hại chết cả nhà cô bất ngờ có bảo vệ khác xông vào liền bị anh thương bảo vệ khác xông vào liền bị anh thương bảo vệ khác xông vào liền bị anh thương sử để gọn gàng sử để gọn gàng sử để gọn gàng em còn quay sang mỉm cười khiến cái gì em còn quay sang mỉm cười khiến cái gì em còn quay sang mỉm cười khiến cái gì đó Của Anh Khoan bị sưng tấy đẩy ngược đó Của Anh Khoan bị sưng tấy đẩy ngược đó Của Anh Khoan bị sưng tấy đẩy ngược cái mông lên đến khi anh từ chạy xuống cái mông lên đến khi anh từ chạy xuống cái mông lên đến khi anh từ chạy xuống tầng dưới thì gặp nhiều bảo vệ khác hai tầng dưới thì gặp nhiều bảo vệ khác hai tầng dưới thì gặp nhiều bảo vệ khác hai bên lao vào như muốn rãnh o tập thể anh bên lao vào như muốn rãnh o tập thể anh bên lao vào như muốn rãnh o tập thể anh khoan thấy vậy cũng chạy ra cứu cô gái khoan thấy vậy cũng chạy ra cứu cô gái khoan thấy vậy cũng chạy ra cứu cô gái nhưng chủ yếu là để ăn đến khi đại ca nhưng chủ yếu là để ăn đến khi đại ca nhưng chủ yếu là để ăn đến khi đại ca góc nhỏ đến hắn bắn trúng một viên đạn góc nhỏ đến hắn bắn trúng một viên đạn góc nhỏ đến hắn bắn trúng một viên đạn vào vai cô gái Lương Khoan giả vừa cầm vào vai cô gái Lương Khoan giả vừa cầm vào vai cô gái Lương Khoan giả vừa cầm dao chị ra mắt cô nhưng thực ra là dễ dao chị ra mắt cô nhưng thực ra là dễ dao chị ra mắt cô nhưng thực ra là dễ cục khống chế mình chạy thoát hai người cục khống chế mình chạy thoát hai người cục khống chế mình chạy thoát hai người chạy về một căn hộ riêng của anh khoan chạy về một căn hộ riêng của anh khoan chạy về một căn hộ riêng của anh khoan thấy cô gái phọt máu ra nhiều quá khiến thấy cô gái phọt máu ra nhiều quá khiến thấy cô gái phọt máu ra nhiều quá khiến anh Khoa nhất lỵ đến khi mở mắt ra chỉ anh Khoa nhất lỵ đến khi mở mắt ra chỉ anh Khoa nhất lỵ đến khi mở mắt ra chỉ thấy toàn đồi núi non sông cô gái gửi thấy toàn đồi núi non sông cô gái gửi thấy toàn đồi núi non sông cô gái gửi chúng con dao rồi tiểu sử viên đạn cảnh chúng con dao rồi tiểu sử viên đạn cảnh chúng con dao rồi tiểu sử viên đạn cảnh này lại khiến cái bơm hơi trong túi quần này lại khiến cái bơm hơi trong túi quần này lại khiến cái bơm hơi trong túi quần của anh Lương Khoan nó hoạt động Sau một của anh Lương Khoan nó hoạt động Sau một của anh Lương Khoan nó hoạt động Sau một hồi vất vả thì cuối cùng nó cũng ra xong hồi vất vả thì cuối cùng nó cũng ra xong hồi vất vả thì cuối cùng nó cũng ra xong việc anh Thư Vào phòng anh khoan để nghỉ việc anh Thư Vào phòng anh khoan để nghỉ việc anh Thư Vào phòng anh khoan để nghỉ ngơi đúng lúc này thì vợ của anh cũng ngơi đúng lúc này thì vợ của anh cũng ngơi đúng lúc này thì vợ của anh cũng tới đỡ làm sao được vụ này đây đuổi mãi tới đỡ làm sao được vụ này đây đuổi mãi tới đỡ làm sao được vụ này đây đuổi mãi nhưng cô này cứ nhất định đòi ở lại cuối nhưng cô này cứ nhất định đòi ở lại cuối nhưng cô này cứ nhất định đòi ở lại cuối cùng đành phải rủ nhau đi nhà nghỉ thay cùng đành phải rủ nhau đi nhà nghỉ thay cùng đành phải rủ nhau đi nhà nghỉ thay đổi không khí hôm sau và vợ của Châu đổi không khí hôm sau và vợ của Châu đổi không khí hôm sau và vợ của Châu Tinh Trì tổ chức một tiệc lớn cho anh Tinh Trì tổ chức một tiệc lớn cho anh Tinh Trì tổ chức một tiệc lớn cho anh Vinh ra tù về thăm nhưng khi chạy Đến để Vinh ra tù về thăm nhưng khi chạy Đến để Vinh ra tù về thăm nhưng khi chạy Đến để ôm thì lập tức bị cận vệ Đạp cho một cái ôm thì lập tức bị cận vệ Đạp cho một cái ôm thì lập tức bị cận vệ Đạp cho một cái Cận Vệ đã được lệnh nên không ai Cận Vệ đã được lệnh nên không ai Cận Vệ đã được lệnh nên không ai khi đến gần anh kinh Mọi người vỗ tay khi đến gần anh kinh Mọi người vỗ tay khi đến gần anh kinh Mọi người vỗ tay chào đón nhưng anh Vinh nói rằng hôm nay chào đón nhưng anh Vinh nói rằng hôm nay chào đón nhưng anh Vinh nói rằng hôm nay là ngày giỗ của bố tôi sao lại vỗ tay là ngày giỗ của bố tôi sao lại vỗ tay là ngày giỗ của bố tôi sao lại vỗ tay chứ mọi người nghe vậy buồn rầu lắm chứ mọi người nghe vậy buồn rầu lắm chứ mọi người nghe vậy buồn rầu lắm nhưng anh tin lại nói ông ta có bóp và nhưng anh tin lại nói ông ta có bóp và nhưng anh tin lại nói ông ta có bóp và hiếp dâm nên chết cũng là thuốc cho xã hiếp dâm nên chết cũng là thuốc cho xã hiếp dâm nên chết cũng là thuốc cho xã hội mà thôi Thế là mọi người lại hoan hộ hội mà thôi Thế là mọi người lại hoan hộ hội mà thôi Thế là mọi người lại hoan hộ chúc mừng nhưng ông ấy cướp ngân hàng chúc mừng nhưng ông ấy cướp ngân hàng chúc mừng nhưng ông ấy cướp ngân hàng cũng chỉ vì muốn có tiền cho tôi ăn học cũng chỉ vì muốn có tiền cho tôi ăn học cũng chỉ vì muốn có tiền cho tôi ăn học ông hiếp dâm tại vì tôi nói rằng tôi ông hiếp dâm tại vì tôi nói rằng tôi ông hiếp dâm tại vì tôi nói rằng tôi muốn có em gái thực ra ông ấy là một muốn có em gái thực ra ông ấy là một muốn có em gái thực ra ông ấy là một người cha rất là tốt đó nha mọi người người cha rất là tốt đó nha mọi người người cha rất là tốt đó nha mọi người lại lập tức hút thuốc khi bà vợ muốn hôm lại lập tức hút thuốc khi bà vợ muốn hôm lại lập tức hút thuốc khi bà vợ muốn hôm thì cũng phải hôn cận vệ rồi sau đó vẫn thì cũng phải hôn cận vệ rồi sau đó vẫn thì cũng phải hôn cận vệ rồi sau đó vẫn vệ chuyển lại cho Châu Tinh Trì lỡ tay vệ chuyển lại cho Châu Tinh Trì lỡ tay vệ chuyển lại cho Châu Tinh Trì lỡ tay nhổ một cái các bạc trên đầu anh tinh nhổ một cái các bạc trên đầu anh tinh nhổ một cái các bạc trên đầu anh tinh kết quả là Cẩm Y Vệ từ đằng sau lao gia kết quả là Cẩm Y Vệ từ đằng sau lao gia kết quả là Cẩm Y Vệ từ đằng sau lao gia súc cho một cái méo mặt còn liên hoan súc cho một cái méo mặt còn liên hoan súc cho một cái méo mặt còn liên hoan xác thịt đấm đá đúng 1.000 cái không tha xác thịt đấm đá đúng 1.000 cái không tha xác thịt đấm đá đúng 1.000 cái không tha đến khi định ra đòn kết liễu may là anh đến khi định ra đòn kết liễu may là anh đến khi định ra đòn kết liễu may là anh vinh danh hiệu cảm kịp thời Chơi mà chửi vinh danh hiệu cảm kịp thời Chơi mà chửi vinh danh hiệu cảm kịp thời Chơi mà chửi cũng không bao giờ phải động tay đến cũng không bao giờ phải động tay đến cũng không bao giờ phải động tay đến chuyện người khác cũng có người chỉ tay chuyện người khác cũng có người chỉ tay chuyện người khác cũng có người chỉ tay hộ Lương Khoan nói sao lại có người kiêu hộ Lương Khoan nói sao lại có người kiêu hộ Lương Khoan nói sao lại có người kiêu căng và ăn sẵn như vậy chớ hóa ra là anh căng và ăn sẵn như vậy chớ hóa ra là anh căng và ăn sẵn như vậy chớ hóa ra là anh Vinh chưa Mãn hạn tù nên chỉ xin phép ra Vinh chưa Mãn hạn tù nên chỉ xin phép ra Vinh chưa Mãn hạn tù nên chỉ xin phép ra ngoài được ba tiếng mà thôi lại còn phải ngoài được ba tiếng mà thôi lại còn phải ngoài được ba tiếng mà thôi lại còn phải xích như vậy Lương Khoan ngứa mắt nên gã xích như vậy Lương Khoan ngứa mắt nên gã xích như vậy Lương Khoan ngứa mắt nên gã anh rể chơi một ván bài Anh Vinh anh rể chơi một ván bài Anh Vinh anh rể chơi một ván bài Anh Vinh ở trong nhà còn khoan thua thì phải mút ở trong nhà còn khoan thua thì phải mút ở trong nhà còn khoan thua thì phải mút lưỡi bao người đẹp kết quả là lương lưỡi bao người đẹp kết quả là lương lưỡi bao người đẹp kết quả là lương khoan thua sắc mặt xinh chỉ tiêu 3 cô khoan thua sắc mặt xinh chỉ tiêu 3 cô khoan thua sắc mặt xinh chỉ tiêu 3 cô gái nhan sắc vãi phân ra cho hắn nhút gái nhan sắc vãi phân ra cho hắn nhút gái nhan sắc vãi phân ra cho hắn nhút nhát nhưng thế này thì em sẽ Thôi anh gì nhát nhưng thế này thì em sẽ Thôi anh gì nhát nhưng thế này thì em sẽ Thôi anh gì ơi Ok vậy thì cúi xuống liếm chiếc giày ơi Ok vậy thì cúi xuống liếm chiếc giày ơi Ok vậy thì cúi xuống liếm chiếc giày của tao đi Anh phải dạy cho chúng một của tao đi Anh phải dạy cho chúng một của tao đi Anh phải dạy cho chúng một bài học để sau này ra ngoài còn biết bài học để sau này ra ngoài còn biết bài học để sau này ra ngoài còn biết nhiều được thôi em sẽ liếm cái giày của nhiều được thôi em sẽ liếm cái giày của nhiều được thôi em sẽ liếm cái giày của anh Vinh Toàn sô-cô-la lên Lương Khoan anh Vinh Toàn sô-cô-la lên Lương Khoan anh Vinh Toàn sô-cô-la lên Lương Khoan chấp nhận hút nó nhưng chỉ có lớp mỏng chấp nhận hút nó nhưng chỉ có lớp mỏng chấp nhận hút nó nhưng chỉ có lớp mỏng Bên trên là sô-cô-la còn bên dưới là Bên trên là sô-cô-la còn bên dưới là Bên trên là sô-cô-la còn bên dưới là xuất Thật khiến Lương Khoan xấu hổ không xuất Thật khiến Lương Khoan xấu hổ không xuất Thật khiến Lương Khoan xấu hổ không còn biết Chui vào đâu nữa về nhà đánh còn biết Chui vào đâu nữa về nhà đánh còn biết Chui vào đâu nữa về nhà đánh răng đúng 3 ngày không hết đến tối thở răng đúng 3 ngày không hết đến tối thở răng đúng 3 ngày không hết đến tối thở ra vẫn còn thối anh nhất định sẽ trả thù ra vẫn còn thối anh nhất định sẽ trả thù ra vẫn còn thối anh nhất định sẽ trả thù anh tinh đến khi lên giường định xét anh tinh đến khi lên giường định xét anh tinh đến khi lên giường định xét hình một tí thì lại không có ba con sâu hình một tí thì lại không có ba con sâu hình một tí thì lại không có ba con sâu chạy ra ngoài hiệu thuốc lại đóng cửa đi chạy ra ngoài hiệu thuốc lại đóng cửa đi chạy ra ngoài hiệu thuốc lại đóng cửa đi sinh khắp nơi đều không có cuối cùng cầm sinh khắp nơi đều không có cuối cùng cầm sinh khắp nơi đều không có cuối cùng cầm được một cuộn nilông nghĩ về vọng chạm được một cuộn nilông nghĩ về vọng chạm được một cuộn nilông nghĩ về vọng chạm vào cũng được nhưng mà anh Thư đã đến vào cũng được nhưng mà anh Thư đã đến vào cũng được nhưng mà anh Thư đã đến đây từ lúc nào lại còn kể hết mọi chuyện đây từ lúc nào lại còn kể hết mọi chuyện đây từ lúc nào lại còn kể hết mọi chuyện cho vợ sắp cưới của anh nghe nữa khiến cho vợ sắp cưới của anh nghe nữa khiến cho vợ sắp cưới của anh nghe nữa khiến cô vợ chán được bỏ đi Thực ra anh thôi cô vợ chán được bỏ đi Thực ra anh thôi cô vợ chán được bỏ đi Thực ra anh thôi chỉ muốn Lương Khoan giúp cô đối phó với chỉ muốn Lương Khoan giúp cô đối phó với chỉ muốn Lương Khoan giúp cô đối phó với chiến bị kế hoạch là giả vờ ra nổi cô chiến bị kế hoạch là giả vờ ra nổi cô chiến bị kế hoạch là giả vờ ra nổi cô cho hắn rồi sau đó sẽ báo cảnh sát đến cho hắn rồi sau đó sẽ báo cảnh sát đến cho hắn rồi sau đó sẽ báo cảnh sát đến bắt quả tang Anh Khoan cũng tranh thủ bắt quả tang Anh Khoan cũng tranh thủ bắt quả tang Anh Khoan cũng tranh thủ vào phòng máy tính của tiếng Việt để lấy vào phòng máy tính của tiếng Việt để lấy vào phòng máy tính của tiếng Việt để lấy chứng cứ chứng cứ chứng cứ Ê khoan copy tài liệu ra đĩa chạy xuống Ê khoan copy tài liệu ra đĩa chạy xuống Ê khoan copy tài liệu ra đĩa chạy xuống dưới nhà cảnh sát cũng hợp tới Lương dưới nhà cảnh sát cũng hợp tới Lương dưới nhà cảnh sát cũng hợp tới Lương Khoan lập tức đưa băng đĩa chứng cứ cho Khoan lập tức đưa băng đĩa chứng cứ cho Khoan lập tức đưa băng đĩa chứng cứ cho cảnh sát nhưng tiếng vịt cũng chủ nhật cảnh sát nhưng tiếng vịt cũng chủ nhật cảnh sát nhưng tiếng vịt cũng chủ nhật mọi tội lỗi bởi khám xét Chả ra cái gì mọi tội lỗi bởi khám xét Chả ra cái gì mọi tội lỗi bởi khám xét Chả ra cái gì Lương Khoan mang nghĩa về thì toàn là Lương Khoan mang nghĩa về thì toàn là Lương Khoan mang nghĩa về thì toàn là virus khiến tất cả tài liệu của tổ trọng virus khiến tất cả tài liệu của tổ trọng virus khiến tất cả tài liệu của tổ trọng án bị mất sạch vậy là lại bị thằng kia án bị mất sạch vậy là lại bị thằng kia án bị mất sạch vậy là lại bị thằng kia nó phải vẫy chơi cho Cảnh Sát 1 gỗ đau nó phải vẫy chơi cho Cảnh Sát 1 gỗ đau nó phải vẫy chơi cho Cảnh Sát 1 gỗ đau đớn vừa ra đến cổng thì lại thì một bọn đớn vừa ra đến cổng thì lại thì một bọn đớn vừa ra đến cổng thì lại thì một bọn lao tới chém tới tấp đúng lúc này anh lao tới chém tới tấp đúng lúc này anh lao tới chém tới tấp đúng lúc này anh thương lái xe máy tới đón Nhưng mà đừng thương lái xe máy tới đón Nhưng mà đừng thương lái xe máy tới đón Nhưng mà đừng ôm tôi chặt quá theo tôi ngẩng đầu rồng ôm tôi chặt quá theo tôi ngẩng đầu rồng ôm tôi chặt quá theo tôi ngẩng đầu rồng nha Anh Thư lao vào gặp chèo cho Lương nha Anh Thư lao vào gặp chèo cho Lương nha Anh Thư lao vào gặp chèo cho Lương Khoan dối nhưng anh đưa em vào bồn tắm Khoan dối nhưng anh đưa em vào bồn tắm Khoan dối nhưng anh đưa em vào bồn tắm rửa bím chút xíu nữa nha đúng 1 phút nữa rửa bím chút xíu nữa nha đúng 1 phút nữa rửa bím chút xíu nữa nha đúng 1 phút nữa khi em chuyển ra Anh đừng có mặc quần áo khi em chuyển ra Anh đừng có mặc quần áo khi em chuyển ra Anh đừng có mặc quần áo nữa nhá Thế là anh Lương Khoan lại bị nữa nhá Thế là anh Lương Khoan lại bị nữa nhá Thế là anh Lương Khoan lại bị mắc mấy của hắn trong khi này video của mắc mấy của hắn trong khi này video của mắc mấy của hắn trong khi này video của anh đang được phát trực tiếp trên mạng anh đang được phát trực tiếp trên mạng anh đang được phát trực tiếp trên mạng khổ thân cô người yêu đang chơi bài thì khổ thân cô người yêu đang chơi bài thì khổ thân cô người yêu đang chơi bài thì thấy lưng khoan Đang uốn éo trên YouTube thấy lưng khoan Đang uốn éo trên YouTube thấy lưng khoan Đang uốn éo trên YouTube cả sở cảnh sát cũng được một phen cười cả sở cảnh sát cũng được một phen cười cả sở cảnh sát cũng được một phen cười nhất người rồi lát sau anh thương ra nhất người rồi lát sau anh thương ra nhất người rồi lát sau anh thương ra ngoài kích điện cho anh nhất mang ném ra ngoài kích điện cho anh nhất mang ném ra ngoài kích điện cho anh nhất mang ném ra đường cho xấu Văn Hổ muốn trả thù được đường cho xấu Văn Hổ muốn trả thù được đường cho xấu Văn Hổ muốn trả thù được thì bây giờ chỉ còn một cách là đi học thì bây giờ chỉ còn một cách là đi học thì bây giờ chỉ còn một cách là đi học theo mua vì Châu Tinh Trì đang ở trong theo mua vì Châu Tinh Trì đang ở trong theo mua vì Châu Tinh Trì đang ở trong tù thôi Lương Khoan ra ngoài đường khớp tù thôi Lương Khoan ra ngoài đường khớp tù thôi Lương Khoan ra ngoài đường khớp giật để mong vào tù nhưng dẫn đến mười giật để mong vào tù nhưng dẫn đến mười giật để mong vào tù nhưng dẫn đến mười mấy cái cũng không ai bắt mấy cái cũng không ai bắt mấy cái cũng không ai bắt Vợ yêu lên rằng hiếp dâm này liền bị cả Vợ yêu lên rằng hiếp dâm này liền bị cả Vợ yêu lên rằng hiếp dâm này liền bị cả đám người lao vào rãnh đạn nhưng may là đám người lao vào rãnh đạn nhưng may là đám người lao vào rãnh đạn nhưng may là cuối cùng vẫn được vào tù nhưng hôm nay cuối cùng vẫn được vào tù nhưng hôm nay cuối cùng vẫn được vào tù nhưng hôm nay lại là ngày anh được ra tù mất thật đúng lại là ngày anh được ra tù mất thật đúng lại là ngày anh được ra tù mất thật đúng là anh khoan suối Ngọ còn khí Anh vừa ra là anh khoan suối Ngọ còn khí Anh vừa ra là anh khoan suối Ngọ còn khí Anh vừa ra tù liền về nhà chưa bạc chơi tới đầu tù liền về nhà chưa bạc chơi tới đầu tù liền về nhà chưa bạc chơi tới đầu tháng hết rồi đó chồng thì anh cũng vậy tháng hết rồi đó chồng thì anh cũng vậy tháng hết rồi đó chồng thì anh cũng vậy Anh là số 2 thì không ai số 1 đến cả trò Anh là số 2 thì không ai số 1 đến cả trò Anh là số 2 thì không ai số 1 đến cả trò chơi điện tử với con nít cũng thắng rồi chơi điện tử với con nít cũng thắng rồi chơi điện tử với con nít cũng thắng rồi ăn tiền Đang vui thì anh gái cũng dẫn ăn tiền Đang vui thì anh gái cũng dẫn ăn tiền Đang vui thì anh gái cũng dẫn được lương khoan ra tù về để xin theo được lương khoan ra tù về để xin theo được lương khoan ra tù về để xin theo học dậy được thằng ngu này đến lúc thành học dậy được thằng ngu này đến lúc thành học dậy được thằng ngu này đến lúc thành tài chắc phải 30 năm nữa thì tao chết gì tài chắc phải 30 năm nữa thì tao chết gì tài chắc phải 30 năm nữa thì tao chết gì đâu rồi Thôi cứ liếm giày đi rồi hãy nói Thôi được rồi có thành ý thì tao dạy cho Thôi được rồi có thành ý thì tao dạy cho Thôi được rồi có thành ý thì tao dạy cho vài chiêu Khuyến nghị quyết được châu vài chiêu Khuyến nghị quyết được châu vài chiêu Khuyến nghị quyết được châu tinh chỉ ra tù liền kêu đàn em dưới giết tinh chỉ ra tù liền kêu đàn em dưới giết tinh chỉ ra tù liền kêu đàn em dưới giết một thằng cầm súng bắn vào tay anh Tinh một thằng cầm súng bắn vào tay anh Tinh một thằng cầm súng bắn vào tay anh Tinh Anh Vinh nhanh chóng hạng mục tất cả chỉ Anh Vinh nhanh chóng hạng mục tất cả chỉ Anh Vinh nhanh chóng hạng mục tất cả chỉ bằng vài đòn đơn giản thằng tóc đỏ xông bằng vài đòn đơn giản thằng tóc đỏ xông bằng vài đòn đơn giản thằng tóc đỏ xông vào cũng nghĩ anh tinh cho vay qua cửa vào cũng nghĩ anh tinh cho vay qua cửa vào cũng nghĩ anh tinh cho vay qua cửa sổ một quả lựu đạn ném tới khiến anh sổ một quả lựu đạn ném tới khiến anh sổ một quả lựu đạn ném tới khiến anh Vinh phải nhảy ra ngoài lao xuống thùng Vinh phải nhảy ra ngoài lao xuống thùng Vinh phải nhảy ra ngoài lao xuống thùng rác vụ khủng bố này khiến anh tinh bực rác vụ khủng bố này khiến anh tinh bực rác vụ khủng bố này khiến anh tinh bực bội lập tức kêu đi Hồng Kông để trả thù bội lập tức kêu đi Hồng Kông để trả thù bội lập tức kêu đi Hồng Kông để trả thù Tiến bị thì em gái anh cứ lúc này thì Tiến bị thì em gái anh cứ lúc này thì Tiến bị thì em gái anh cứ lúc này thì cặp kè cùng các tỷ phú thực chất là để cặp kè cùng các tỷ phú thực chất là để cặp kè cùng các tỷ phú thực chất là để kích điện và bắt cóc những tỷ phú này kích điện và bắt cóc những tỷ phú này kích điện và bắt cóc những tỷ phú này đến khi đến khi đến khi Ừ thì vô tình va phải anh tinh cô lập Ừ thì vô tình va phải anh tinh cô lập Ừ thì vô tình va phải anh tinh cô lập tức gọi báo về chiến dịch cũng kêu đưa tức gọi báo về chiến dịch cũng kêu đưa tức gọi báo về chiến dịch cũng kêu đưa hắn đi gặp hắn anh cứ nói anh là đàn ông hắn đi gặp hắn anh cứ nói anh là đàn ông hắn đi gặp hắn anh cứ nói anh là đàn ông hư hay Ngoan vậy anh Vinh điều tất nhiên hư hay Ngoan vậy anh Vinh điều tất nhiên hư hay Ngoan vậy anh Vinh điều tất nhiên rất hư là đằng khác thế thì lên xe luôn rất hư là đằng khác thế thì lên xe luôn rất hư là đằng khác thế thì lên xe luôn đi anh không đâu lên xe của tôi đi hai đi anh không đâu lên xe của tôi đi hai đi anh không đâu lên xe của tôi đi hai người chửi nhau trên chiếc xe đạp đúng 3 người chửi nhau trên chiếc xe đạp đúng 3 người chửi nhau trên chiếc xe đạp đúng 3 giờ sau cũng về tới nhà của chiến dịch giờ sau cũng về tới nhà của chiến dịch giờ sau cũng về tới nhà của chiến dịch gặp nhau một cái là dạng nghèo chơi mà gặp nhau một cái là dạng nghèo chơi mà gặp nhau một cái là dạng nghèo chơi mà trước luôn Anh Vinh lập tức kêu đánh ít trước luôn Anh Vinh lập tức kêu đánh ít trước luôn Anh Vinh lập tức kêu đánh ít nhất 10 triệu nhưng chỉ đánh một ván duy nhất 10 triệu nhưng chỉ đánh một ván duy nhất 10 triệu nhưng chỉ đánh một ván duy nhất mà thôi khiến vịt cũng kêu anh Thư nhất mà thôi khiến vịt cũng kêu anh Thư nhất mà thôi khiến vịt cũng kêu anh Thư Xanh hầu hạ châu tinh trì rồi quay quay Xanh hầu hạ châu tinh trì rồi quay quay Xanh hầu hạ châu tinh trì rồi quay quay khởi động quân bày các kiểu dăm ba cái khởi động quân bày các kiểu dăm ba cái khởi động quân bày các kiểu dăm ba cái trò con nít này anh tên còn múa quạt hơn trò con nít này anh tên còn múa quạt hơn trò con nít này anh tên còn múa quạt hơn cả khá vàng ấy anh thương muốn nhìn trộm cả khá vàng ấy anh thương muốn nhìn trộm cả khá vàng ấy anh thương muốn nhìn trộm bài nhưng anh Vinh chỉ vuốt tay nên bài nhưng anh Vinh chỉ vuốt tay nên bài nhưng anh Vinh chỉ vuốt tay nên không có biết được có mắt nhưng chỉ để không có biết được có mắt nhưng chỉ để không có biết được có mắt nhưng chỉ để nhìn vào chỗ khác thôi khiến bị lật bài nhìn vào chỗ khác thôi khiến bị lật bài nhìn vào chỗ khác thôi khiến bị lật bài có kết quả rất cao Anh Vinh Hiển xin có kết quả rất cao Anh Vinh Hiển xin có kết quả rất cao Anh Vinh Hiển xin phép đi đái kiến nghị lập tay xuống cho phép đi đái kiến nghị lập tay xuống cho phép đi đái kiến nghị lập tay xuống cho con bài của anh tên lửa lên nhưng kết con bài của anh tên lửa lên nhưng kết con bài của anh tên lửa lên nhưng kết cục lại là dòng chữ con quỷ cái dám coi cục lại là dòng chữ con quỷ cái dám coi cục lại là dòng chữ con quỷ cái dám coi trộn mày tao à đến khi anh tinh quay lại trộn mày tao à đến khi anh tinh quay lại trộn mày tao à đến khi anh tinh quay lại lật bài lên thì thắng cả 3 người mỗi lật bài lên thì thắng cả 3 người mỗi lật bài lên thì thắng cả 3 người mỗi người 10 triệu nên tổng là 30 triệu đưa người 10 triệu nên tổng là 30 triệu đưa người 10 triệu nên tổng là 30 triệu đưa hết cho tôi kiến nghị viết luôn cái chi hết cho tôi kiến nghị viết luôn cái chi hết cho tôi kiến nghị viết luôn cái chi phiếu rồi hẹn thứ bảy này chơi lại một phiếu rồi hẹn thứ bảy này chơi lại một phiếu rồi hẹn thứ bảy này chơi lại một ván sinh tố đỉnh cao hợp đồng ghi sẵn ván sinh tố đỉnh cao hợp đồng ghi sẵn ván sinh tố đỉnh cao hợp đồng ghi sẵn em có mặt thì sẽ bị phạt 50 triệu anh em có mặt thì sẽ bị phạt 50 triệu anh em có mặt thì sẽ bị phạt 50 triệu anh Vinh cũng bỏ mặc cho thằng khoan khí hộ Vinh cũng bỏ mặc cho thằng khoan khí hộ Vinh cũng bỏ mặc cho thằng khoan khí hộ anh Thư Kiêu Hôm nay anh khỏi quá em anh Thư Kiêu Hôm nay anh khỏi quá em anh Thư Kiêu Hôm nay anh khỏi quá em mình hết cả người nè cô vợ nghe thấy mình hết cả người nè cô vợ nghe thấy mình hết cả người nè cô vợ nghe thấy liền lao ra đòi tự tử anh Vinh nói rõ liền lao ra đòi tự tử anh Vinh nói rõ liền lao ra đòi tự tử anh Vinh nói rõ ràng là con nhỏ nó vốn trên mình mà cũng ràng là con nhỏ nó vốn trên mình mà cũng ràng là con nhỏ nó vốn trên mình mà cũng Thiên Hạ Để anh Thắng thêm mấy chục Thiên Hạ Để anh Thắng thêm mấy chục Thiên Hạ Để anh Thắng thêm mấy chục triệu anh cho con khác thế là cô vợ lại triệu anh cho con khác thế là cô vợ lại triệu anh cho con khác thế là cô vợ lại chạy vào khung dự tử nữa Châu Tinh Trì chạy vào khung dự tử nữa Châu Tinh Trì chạy vào khung dự tử nữa Châu Tinh Trì cũng biết rằng ba Đại Phú Hào đã mất cũng biết rằng ba Đại Phú Hào đã mất cũng biết rằng ba Đại Phú Hào đã mất tích khả năng là thằng này bắt cóc nó tích khả năng là thằng này bắt cóc nó tích khả năng là thằng này bắt cóc nó hẹn đình chưa bạc thực chất là để đánh hẹn đình chưa bạc thực chất là để đánh hẹn đình chưa bạc thực chất là để đánh lạc hướng Thôi có lẽ nó muốn thao túng lạc hướng Thôi có lẽ nó muốn thao túng lạc hướng Thôi có lẽ nó muốn thao túng thị trường cổ phiếu nên mới bắt cóc tỷ thị trường cổ phiếu nên mới bắt cóc tỷ thị trường cổ phiếu nên mới bắt cóc tỷ phú như vậy anh Vinh muốn đánh bảo vệ để phú như vậy anh Vinh muốn đánh bảo vệ để phú như vậy anh Vinh muốn đánh bảo vệ để đột nhập các cụ cũng bị bắt luôn rồi đột nhập các cụ cũng bị bắt luôn rồi đột nhập các cụ cũng bị bắt luôn rồi dưới nước chung với 3 Tỷ Phú mà người đã dưới nước chung với 3 Tỷ Phú mà người đã dưới nước chung với 3 Tỷ Phú mà người đã bị kiến việc chưa nghĩ tới ba ngày nên bị kiến việc chưa nghĩ tới ba ngày nên bị kiến việc chưa nghĩ tới ba ngày nên rất chi là đói Anh rút ra được một con rất chi là đói Anh rút ra được một con rất chi là đói Anh rút ra được một con thằn lằn Thế là 3 tỷ phú tranh nhau đấu thằn lằn Thế là 3 tỷ phú tranh nhau đấu thằn lằn Thế là 3 tỷ phú tranh nhau đấu giá để được ăn ông thứ nhất ra giá 1 giá để được ăn ông thứ nhất ra giá 1 giá để được ăn ông thứ nhất ra giá 1 triệu đô ông thứ hai lập tức ra 10 triệu triệu đô ông thứ hai lập tức ra 10 triệu triệu đô ông thứ hai lập tức ra 10 triệu ông thứ ba cho luôn 10 căn nhà ông thứ ông thứ ba cho luôn 10 căn nhà ông thứ ông thứ ba cho luôn 10 căn nhà ông thứ nhất bực mình chơi luôn cả cái này nhất bực mình chơi luôn cả cái này nhất bực mình chơi luôn cả cái này truyền hình cho máu Vậy là thắng giải truyền hình cho máu Vậy là thắng giải truyền hình cho máu Vậy là thắng giải được ăn ngon thằng thằng ngấu nghiến vừa được ăn ngon thằng thằng ngấu nghiến vừa được ăn ngon thằng thằng ngấu nghiến vừa ăn xong thì điểm tâm lại tới nghĩ mà nó ăn xong thì điểm tâm lại tới nghĩ mà nó ăn xong thì điểm tâm lại tới nghĩ mà nó cứu thế chứ lị mấy người ở nhà sau xình cứu thế chứ lị mấy người ở nhà sau xình cứu thế chứ lị mấy người ở nhà sau xình xịch thì tối ngày đánh bạc mà anh Vinh xịch thì tối ngày đánh bạc mà anh Vinh xịch thì tối ngày đánh bạc mà anh Vinh còn đang mất tích trong khi này anh tin còn đang mất tích trong khi này anh tin còn đang mất tích trong khi này anh tin hình ảnh khỏa thân của ba vị tỷ phú hóa hình ảnh khỏa thân của ba vị tỷ phú hóa hình ảnh khỏa thân của ba vị tỷ phú hóa ra là anh rủ họ chơi bài khiến họ thôi ra là anh rủ họ chơi bài khiến họ thôi ra là anh rủ họ chơi bài khiến họ thôi nên phải như vậy phía thằng Tiến Việt nên phải như vậy phía thằng Tiến Việt nên phải như vậy phía thằng Tiến Việt lúc này cũng đang chờ sẵn hắn thử nghiệm lúc này cũng đang chờ sẵn hắn thử nghiệm lúc này cũng đang chờ sẵn hắn thử nghiệm chiếc kính có hiển thị màn hình kết nối chiếc kính có hiển thị màn hình kết nối chiếc kính có hiển thị màn hình kết nối với camera nhìn được hết bài Đối thủ chỉ với camera nhìn được hết bài Đối thủ chỉ với camera nhìn được hết bài Đối thủ chỉ có lo gì chứ đến giờ hoàng đạo khách có lo gì chứ đến giờ hoàng đạo khách có lo gì chứ đến giờ hoàng đạo khách khứa cũng tới để nhà anh Vinh vắng mặt khứa cũng tới để nhà anh Vinh vắng mặt khứa cũng tới để nhà anh Vinh vắng mặt nhiên Lương Khoan phải đánh hay thế còn nhiên Lương Khoan phải đánh hay thế còn nhiên Lương Khoan phải đánh hay thế còn không quên dẫn theo một chuyện xấu ra không quên dẫn theo một chuyện xấu ra không quên dẫn theo một chuyện xấu ra nhận nữa theo Khiết hai người chơi dưới nhận nữa theo Khiết hai người chơi dưới nhận nữa theo Khiết hai người chơi dưới ba tiếng nữa nếu thua một đồng cũng sẽ ba tiếng nữa nếu thua một đồng cũng sẽ ba tiếng nữa nếu thua một đồng cũng sẽ mất hết 50 triệu lương khoán cũng mất mất hết 50 triệu lương khoán cũng mất mất hết 50 triệu lương khoán cũng mất hết 2 tạ tiền lên bàn chơi luôn lương hết 2 tạ tiền lên bàn chơi luôn lương hết 2 tạ tiền lên bàn chơi luôn lương hoan đòi đi đái ỉa để kéo dài thời gian hoan đòi đi đái ỉa để kéo dài thời gian hoan đòi đi đái ỉa để kéo dài thời gian nhưng lập tức dây nhìn vào mô cũng được nhưng lập tức dây nhìn vào mô cũng được nhưng lập tức dây nhìn vào mô cũng được mang tới ván bài lập tức được bắt đầu mang tới ván bài lập tức được bắt đầu mang tới ván bài lập tức được bắt đầu Lương Khoan G7 lên ngó thì thật không Lương Khoan G7 lên ngó thì thật không Lương Khoan G7 lên ngó thì thật không thoát nổi khỏi cặp mắt của Vương khoan thoát nổi khỏi cặp mắt của Vương khoan thoát nổi khỏi cặp mắt của Vương khoan cứ thấy hắn tố thêm là lại út bày phía cứ thấy hắn tố thêm là lại út bày phía cứ thấy hắn tố thêm là lại út bày phía hai cô gái vừa với được chỗ anh tinh còn hai cô gái vừa với được chỗ anh tinh còn hai cô gái vừa với được chỗ anh tinh còn chưa lấy được chìa khóa thì con à Anh chưa lấy được chìa khóa thì con à Anh chưa lấy được chìa khóa thì con à Anh thương lại cướp mất hai cô xong đến hợp thương lại cướp mất hai cô xong đến hợp thương lại cướp mất hai cô xong đến hợp bích cùng lao vào đánh anh Thư chìa khóa bích cùng lao vào đánh anh Thư chìa khóa bích cùng lao vào đánh anh Thư chìa khóa thì rơi ra gần ngay cửa phía lương Hoàn thì rơi ra gần ngay cửa phía lương Hoàn thì rơi ra gần ngay cửa phía lương Hoàn vẫn tiếp tục dùng chiến thuật Quốc bài vẫn tiếp tục dùng chiến thuật Quốc bài vẫn tiếp tục dùng chiến thuật Quốc bài mỗi ván Út bày nhiều Mất 100 ngàn thì mỗi ván Út bày nhiều Mất 100 ngàn thì mỗi ván Út bày nhiều Mất 100 ngàn thì còn lâu mới hết 500 triệu phía trong mấy còn lâu mới hết 500 triệu phía trong mấy còn lâu mới hết 500 triệu phía trong mấy người đang khóc với tay tới được chìa người đang khóc với tay tới được chìa người đang khóc với tay tới được chìa khóa thì lại bị bảo vệ nguồn vào khóa thì lại bị bảo vệ nguồn vào khóa thì lại bị bảo vệ nguồn vào à cô vợ tính vạch bụng thì anh tinh vội à cô vợ tính vạch bụng thì anh tinh vội à cô vợ tính vạch bụng thì anh tinh vội ra ngăn cản ổ khóa như vậy chỉ một cây ra ngăn cản ổ khóa như vậy chỉ một cây ra ngăn cản ổ khóa như vậy chỉ một cây kim làm ở xong mà ở phía khi anh Thư kim làm ở xong mà ở phía khi anh Thư kim làm ở xong mà ở phía khi anh Thư Xinh đẹp cũng bị vợ của Lương Khoan đáng Xinh đẹp cũng bị vợ của Lương Khoan đáng Xinh đẹp cũng bị vợ của Lương Khoan đáng nhất xong việc anh tinh Vội Vàng Rời đi nhất xong việc anh tinh Vội Vàng Rời đi nhất xong việc anh tinh Vội Vàng Rời đi cho khi trận đấu trong khi này hương cho khi trận đấu trong khi này hương cho khi trận đấu trong khi này hương khoan thì vẫn cứ làm đủ các trò nghèo để khoan thì vẫn cứ làm đủ các trò nghèo để khoan thì vẫn cứ làm đủ các trò nghèo để kéo dài thời gian nhưng quay đi quay lại kéo dài thời gian nhưng quay đi quay lại kéo dài thời gian nhưng quay đi quay lại chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ anh Tinh chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ anh Tinh chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ anh Tinh lúc này cũng chạy gần tới nơi mấy thằng lúc này cũng chạy gần tới nơi mấy thằng lúc này cũng chạy gần tới nơi mấy thằng bảo vệ đến liền bị anh đánh gục y xì Như bảo vệ đến liền bị anh đánh gục y xì Như bảo vệ đến liền bị anh đánh gục y xì Như Ý Tiểu Long Vậy vừa hai dây tóc đỏ lại Ý Tiểu Long Vậy vừa hai dây tóc đỏ lại Ý Tiểu Long Vậy vừa hai dây tóc đỏ lại cứ cản đường phải nói thêm rằng châu cứ cản đường phải nói thêm rằng châu cứ cản đường phải nói thêm rằng châu tinh chỉ rất học bộ Lý Tiểu Long nên tinh chỉ rất học bộ Lý Tiểu Long nên tinh chỉ rất học bộ Lý Tiểu Long nên những màn đánh đấm thường mang nhận xét những màn đánh đấm thường mang nhận xét những màn đánh đấm thường mang nhận xét võ thuật của ngôi sao này à nhìn thì võ thuật của ngôi sao này à nhìn thì võ thuật của ngôi sao này à nhìn thì giống vậy thôi nhưng thực ra là đang bị giống vậy thôi nhưng thực ra là đang bị giống vậy thôi nhưng thực ra là đang bị cắn vào chân đấy Anh đang bực mình đạt cắn vào chân đấy Anh đang bực mình đạt cắn vào chân đấy Anh đang bực mình đạt cho tên kia sái quai hàm phía bên trong cho tên kia sái quai hàm phía bên trong cho tên kia sái quai hàm phía bên trong tiếng Việt xấu ván cuối 10 triệu Lương tiếng Việt xấu ván cuối 10 triệu Lương tiếng Việt xấu ván cuối 10 triệu Lương Khoan lỡ mồm kêu 500 triệu thì tao mới Khoan lỡ mồm kêu 500 triệu thì tao mới Khoan lỡ mồm kêu 500 triệu thì tao mới chơi khuyến nghị lập tức đồng ý cũng vừa chơi khuyến nghị lập tức đồng ý cũng vừa chơi khuyến nghị lập tức đồng ý cũng vừa mày lúc anh trên nhà mình dịp vào nhưng mày lúc anh trên nhà mình dịp vào nhưng mày lúc anh trên nhà mình dịp vào nhưng theo trọng tài thì vẫn này anh khoan theo trọng tài thì vẫn này anh khoan theo trọng tài thì vẫn này anh khoan đang chơi nên không được hai người giữa đang chơi nên không được hai người giữa đang chơi nên không được hai người giữa chừng nữa anh hỏi tiền đâu mà lắm vậy cô chừng nữa anh hỏi tiền đâu mà lắm vậy cô chừng nữa anh hỏi tiền đâu mà lắm vậy cô vợ lại bảo anh bán hết nhà của anh đi vợ lại bảo anh bán hết nhà của anh đi vợ lại bảo anh bán hết nhà của anh đi rồi nghe đến mà thấy choáng váng quá rồi nghe đến mà thấy choáng váng quá rồi nghe đến mà thấy choáng váng quá lương khoan vào đường cùng đành phải xả lương khoan vào đường cùng đành phải xả lương khoan vào đường cùng đành phải xả láng hết tiền thôi rút mày ra là ko láng hết tiền thôi rút mày ra là ko láng hết tiền thôi rút mày ra là ko ở vĩ tuyến vị nhìn trộm trong khi phía ở vĩ tuyến vị nhìn trộm trong khi phía ở vĩ tuyến vị nhìn trộm trong khi phía hắn lại là đuôi át chia thêm nhưng bài hắn lại là đuôi át chia thêm nhưng bài hắn lại là đuôi át chia thêm nhưng bài của Lương Khoan chẳng có đôi gì hết kiến của Lương Khoan chẳng có đôi gì hết kiến của Lương Khoan chẳng có đôi gì hết kiến Việt sẽ nghĩ rằng đôi ác của mình sẽ Việt sẽ nghĩ rằng đôi ác của mình sẽ Việt sẽ nghĩ rằng đôi ác của mình sẽ thắng lên bắt đầu sinh tướng nhưng bài thắng lên bắt đầu sinh tướng nhưng bài thắng lên bắt đầu sinh tướng nhưng bài của Lương Khoan lại là đuôi áo to hơn của Lương Khoan lại là đuôi áo to hơn của Lương Khoan lại là đuôi áo to hơn nên thắng rồi cái mà mấy người nhìn thấy nên thắng rồi cái mà mấy người nhìn thấy nên thắng rồi cái mà mấy người nhìn thấy chỉ là mấy ngón tay của tao thôi nhá chỉ là mấy ngón tay của tao thôi nhá chỉ là mấy ngón tay của tao thôi nhá chiêu này của sư phụ quả là cao thủ trên chiêu này của sư phụ quả là cao thủ trên chiêu này của sư phụ quả là cao thủ trên Các Cao Thủ Giả vờ ngu ngốc để kẻ địch Các Cao Thủ Giả vờ ngu ngốc để kẻ địch Các Cao Thủ Giả vờ ngu ngốc để kẻ địch mắc bẫy khiến vịt kêu lớn 500 triệu đâu mắc bẫy khiến vịt kêu lớn 500 triệu đâu mắc bẫy khiến vịt kêu lớn 500 triệu đâu là cái gì Sáng ngày mai tao bán hết cổ là cái gì Sáng ngày mai tao bán hết cổ là cái gì Sáng ngày mai tao bán hết cổ phiếu của 3 Tỷ phú giàu có đến 5 thủ lận phiếu của 3 Tỷ phú giàu có đến 5 thủ lận phiếu của 3 Tỷ phú giàu có đến 5 thủ lận rất trước ba vị tỷ phú ra quay trở lại rất trước ba vị tỷ phú ra quay trở lại rất trước ba vị tỷ phú ra quay trở lại rồi Sáng ngày mai ông sẽ mất luôn người rồi Sáng ngày mai ông sẽ mất luôn người rồi Sáng ngày mai ông sẽ mất luôn người từ đó kaka Khuyến nghị dùng võ công xông từ đó kaka Khuyến nghị dùng võ công xông từ đó kaka Khuyến nghị dùng võ công xông lên đánh gục luôn và bảo vệ của anh tinh lên đánh gục luôn và bảo vệ của anh tinh lên đánh gục luôn và bảo vệ của anh tinh gì đó chính là võ Bọ Ngựa đã phát triển gì đó chính là võ Bọ Ngựa đã phát triển gì đó chính là võ Bọ Ngựa đã phát triển một trăm năm nay hắn xông thẳng lên định một trăm năm nay hắn xông thẳng lên định một trăm năm nay hắn xông thẳng lên định kết Hiếu Anh tinh chỉ thuốc xịt mũi giết kết Hiếu Anh tinh chỉ thuốc xịt mũi giết kết Hiếu Anh tinh chỉ thuốc xịt mũi giết thịt Mỗi cái sâu bọ chết hết hiệu quả thịt Mỗi cái sâu bọ chết hết hiệu quả thịt Mỗi cái sâu bọ chết hết hiệu quả 100 phần trăm cô vợ hỏi sao lại bị hết 100 phần trăm cô vợ hỏi sao lại bị hết 100 phần trăm cô vợ hỏi sao lại bị hết tiền cho Lương Khoan vậy Có mấy tấm hình tiền cho Lương Khoan vậy Có mấy tấm hình tiền cho Lương Khoan vậy Có mấy tấm hình của ba ông tỷ phú này đánh giá cả chị của ba ông tỷ phú này đánh giá cả chị của ba ông tỷ phú này đánh giá cả chị vào đấy chứ cô gái lập tức rút ra xem vào đấy chứ cô gái lập tức rút ra xem vào đấy chứ cô gái lập tức rút ra xem Vậy là hư hỏng hết rồi đó Phim tới đây Vậy là hư hỏng hết rồi đó Phim tới đây Vậy là hư hỏng hết rồi đó Phim tới đây là kết thúc rồi Các bạn thấy hay thì là kết thúc rồi Các bạn thấy hay thì là kết thúc rồi Các bạn thấy hay thì đăng kí kênh ủng hộ mình nha à đăng kí kênh ủng hộ mình nha à đăng kí kênh ủng hộ mình nha à Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2