khi Đồ Ăn Hủy Diệt Trái Đất - review phim Cơn Mưa Thịt Viên 1

1,854,332
485
khi đồ ăn biết suy nghĩ - review phim Cơn Mưa Thịt Viên 1 review phim hoạt hình hài cực hay cơn mưa thịt viên phần 1 tóm tắt phim hài hay cơn mưa thịt viên 2009 review phim hài cơn mưa thịt xiên 1 Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #conmuathitvien
vì thế thế nào khi bạn phát minh một vì thế thế nào khi bạn phát minh một vì thế thế nào khi bạn phát minh một chiếc máy chế tạo đồ ăn nó biết nước ở chiếc máy chế tạo đồ ăn nó biết nước ở chiếc máy chế tạo đồ ăn nó biết nước ở những đám mây từ trời thành món ăn rơi những đám mây từ trời thành món ăn rơi những đám mây từ trời thành món ăn rơi xuống muốn có món gì thì chỉ việc lập xuống muốn có món gì thì chỉ việc lập xuống muốn có món gì thì chỉ việc lập trình công thức món ăn rồi gửi lên sau trình công thức món ăn rồi gửi lên sau trình công thức món ăn rồi gửi lên sau đó đồ ăn theo thực đơn cứ thế rơi xuống đó đồ ăn theo thực đơn cứ thế rơi xuống đó đồ ăn theo thực đơn cứ thế rơi xuống ngập tràn thành phố nhưng liệu những món ngập tràn thành phố nhưng liệu những món ngập tràn thành phố nhưng liệu những món ăn miễn phí sẽ là thiên đường tuyệt đẹp ăn miễn phí sẽ là thiên đường tuyệt đẹp ăn miễn phí sẽ là thiên đường tuyệt đẹp hay nó sẽ gây ra những tiêu thảm họa từ hay nó sẽ gây ra những tiêu thảm họa từ hay nó sẽ gây ra những tiêu thảm họa từ lòng tham con người nào cùng Vua Phim lòng tham con người nào cùng Vua Phim lòng tham con người nào cùng Vua Phim theo dõi một bộ phim cực hay và ý nghĩa theo dõi một bộ phim cực hay và ý nghĩa theo dõi một bộ phim cực hay và ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam thích ăn chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam thích ăn chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam thích ăn uống nhé ở Đại Tây Dương có một hòn đảo uống nhé ở Đại Tây Dương có một hòn đảo uống nhé ở Đại Tây Dương có một hòn đảo tách biệt những người dân ở đây quanh tách biệt những người dân ở đây quanh tách biệt những người dân ở đây quanh năm chỉ biết ăn cá mòi vì để tăng thêm năm chỉ biết ăn cá mòi vì để tăng thêm năm chỉ biết ăn cá mòi vì để tăng thêm mùi vì của cá bọn họ nướng cá mòi chiên mùi vì của cá bọn họ nướng cá mòi chiên mùi vì của cá bọn họ nướng cá mòi chiên cá mòi luộc cá mòi phơi khô cá mòi thậm cá mòi luộc cá mòi phơi khô cá mòi thậm cá mòi luộc cá mòi phơi khô cá mòi thậm chí sữa để cho em bé ăn đều làm từ nước chí sữa để cho em bé ăn đều làm từ nước chí sữa để cho em bé ăn đều làm từ nước ngâm cá mòi bạn nói không sống như vậy ngâm cá mòi bạn nói không sống như vậy ngâm cá mòi bạn nói không sống như vậy nó có chán không Rất may rằng trên hòn nó có chán không Rất may rằng trên hòn nó có chán không Rất may rằng trên hòn đảo này có cậu bé phim từ hồi nhỏ đã rất đảo này có cậu bé phim từ hồi nhỏ đã rất đảo này có cậu bé phim từ hồi nhỏ đã rất thích phát minh năm nắp một phát minh ra thích phát minh năm nắp một phát minh ra thích phát minh năm nắp một phát minh ra một loại theo thì lạ có thể giải quyết một loại theo thì lạ có thể giải quyết một loại theo thì lạ có thể giải quyết vấn đề của dây giày nó gọi là bình thực vấn đề của dây giày nó gọi là bình thực vấn đề của dây giày nó gọi là bình thực theo thần kỳ hãy xanh cậu ta chỉ cần xịt theo thần kỳ hãy xanh cậu ta chỉ cần xịt theo thần kỳ hãy xanh cậu ta chỉ cần xịt lên trên một cái lập tức bàn chân được lên trên một cái lập tức bàn chân được lên trên một cái lập tức bàn chân được chất keo này bao bọc vấn đề duy nhất là chất keo này bao bọc vấn đề duy nhất là chất keo này bao bọc vấn đề duy nhất là loại vật chất này dẻo dai đến khủng loại vật chất này dẻo dai đến khủng loại vật chất này dẻo dai đến khủng khiếp khiến nó không thể nào khởi ra khiếp khiến nó không thể nào khởi ra khiếp khiến nó không thể nào khởi ra được từ đó đôi giày này cứ bám chặt lấy được từ đó đôi giày này cứ bám chặt lấy được từ đó đôi giày này cứ bám chặt lấy đôi chân quên mất luận có dùng răng hay đôi chân quên mất luận có dùng răng hay đôi chân quên mất luận có dùng răng hay tô vít chú ý dùng cả tivi đẹp xuống cũng tô vít chú ý dùng cả tivi đẹp xuống cũng tô vít chú ý dùng cả tivi đẹp xuống cũng không thể nào phá vỡ được nó vi khuẩn không thể nào phá vỡ được nó vi khuẩn không thể nào phá vỡ được nó vi khuẩn hối chân từ đó cũng xinh Vĩnh biệt cụ hối chân từ đó cũng xinh Vĩnh biệt cụ hối chân từ đó cũng xinh Vĩnh biệt cụ Điều này khiến anh bạn nhỏ rất buồn Điều này khiến anh bạn nhỏ rất buồn Điều này khiến anh bạn nhỏ rất buồn nhưng mẹ của phim lại với an ủi bằng nhưng mẹ của phim lại với an ủi bằng nhưng mẹ của phim lại với an ủi bằng việc mang cho cậu một chiếc áo của nhà việc mang cho cậu một chiếc áo của nhà việc mang cho cậu một chiếc áo của nhà khoa học động viên khuyên tiếp tục cố khoa học động viên khuyên tiếp tục cố khoa học động viên khuyên tiếp tục cố gắng trước sự động viên của mẹ mình gắng trước sự động viên của mẹ mình gắng trước sự động viên của mẹ mình khuyên tiếp tục khả năng sáng tạo 8 Tuổi khuyên tiếp tục khả năng sáng tạo 8 Tuổi khuyên tiếp tục khả năng sáng tạo 8 Tuổi cậu phát minh ra trước tivi có hai chân cậu phát minh ra trước tivi có hai chân cậu phát minh ra trước tivi có hai chân giả sử mình có đi đái thì nó cũng đi giả sử mình có đi đái thì nó cũng đi giả sử mình có đi đái thì nó cũng đi theo gái 16 tuổi phát minh ra chất mọc theo gái 16 tuổi phát minh ra chất mọc theo gái 16 tuổi phát minh ra chất mọc tóc và Cậu thử luôn lên cái đầu của cha tóc và Cậu thử luôn lên cái đầu của cha tóc và Cậu thử luôn lên cái đầu của cha mình 18 tuổi phát minh ra máy đọc suy mình 18 tuổi phát minh ra máy đọc suy mình 18 tuổi phát minh ra máy đọc suy nghĩ của khỉ nó quá chuối ở đâu rồi 19 nghĩ của khỉ nó quá chuối ở đâu rồi 19 nghĩ của khỉ nó quá chuối ở đâu rồi 19 tuổi bắt đầu livestream và chuột kết quả tuổi bắt đầu livestream và chuột kết quả tuổi bắt đầu livestream và chuột kết quả là sinh vật chim chuột ra đời những phát là sinh vật chim chuột ra đời những phát là sinh vật chim chuột ra đời những phát minh này hiện tại chưa thể có tác dụng minh này hiện tại chưa thể có tác dụng minh này hiện tại chưa thể có tác dụng nhưng được cái làm cho cư dân đoàn hòn nhưng được cái làm cho cư dân đoàn hòn nhưng được cái làm cho cư dân đoàn hòn đảo vẫn loại mọi người đều rất cách linh đảo vẫn loại mọi người đều rất cách linh đảo vẫn loại mọi người đều rất cách linh ngay cả đến trẻ con cũng gửi nhỏ cậu ngay cả đến trẻ con cũng gửi nhỏ cậu ngay cả đến trẻ con cũng gửi nhỏ cậu nhưng Linh vẫn muốn đem một thứ gì đó nhưng Linh vẫn muốn đem một thứ gì đó nhưng Linh vẫn muốn đem một thứ gì đó tốt đẹp cho hòn đảo 6 năm sau cậu đã tốt đẹp cho hòn đảo 6 năm sau cậu đã tốt đẹp cho hòn đảo 6 năm sau cậu đã phát minh ra một cỗ máy biến nước thành phát minh ra một cỗ máy biến nước thành phát minh ra một cỗ máy biến nước thành đồ ăn từ đó có thể giải quyết triệt để đồ ăn từ đó có thể giải quyết triệt để đồ ăn từ đó có thể giải quyết triệt để cuộc sống cá mòi ở trên hòn đảo nhức đầu cuộc sống cá mòi ở trên hòn đảo nhức đầu cuộc sống cá mòi ở trên hòn đảo nhức đầu tiên lập trình mức 2 chân nó bom hạt tiên lập trình mức 2 chân nó bom hạt tiên lập trình mức 2 chân nó bom hạt nhân trong bình thí nghiệm bước 3 Vẽ sơn nhân trong bình thí nghiệm bước 3 Vẽ sơn nhân trong bình thí nghiệm bước 3 Vẽ sơn trang trí cho máy Bước 4 thêm nước vào trang trí cho máy Bước 4 thêm nước vào trang trí cho máy Bước 4 thêm nước vào bên trên mức 5 là Giơ tay ra chờ đợi bên trên mức 5 là Giơ tay ra chờ đợi bên trên mức 5 là Giơ tay ra chờ đợi thành quả Cuối Trời đất ơi hình như thành quả Cuối Trời đất ơi hình như thành quả Cuối Trời đất ơi hình như chiếc hamburger Ừ nhưng tiếc rằng đến chiếc hamburger Ừ nhưng tiếc rằng đến chiếc hamburger Ừ nhưng tiếc rằng đến lúc Gần ra được lại toi bởi vì nguồn lúc Gần ra được lại toi bởi vì nguồn lúc Gần ra được lại toi bởi vì nguồn điện của nhà cậu không đổi lớn mưa tiếp điện của nhà cậu không đổi lớn mưa tiếp điện của nhà cậu không đổi lớn mưa tiếp theo quên chạy tới trạm phát điện của theo quên chạy tới trạm phát điện của theo quên chạy tới trạm phát điện của hòn đảo Dùng toàn bộ lượng điện thành hòn đảo Dùng toàn bộ lượng điện thành hòn đảo Dùng toàn bộ lượng điện thành phố để khởi động trên máy thức ăn này phố để khởi động trên máy thức ăn này phố để khởi động trên máy thức ăn này nhưng đến lúc thành công thì đột nhiên nhưng đến lúc thành công thì đột nhiên nhưng đến lúc thành công thì đột nhiên chiếc máy phát nổ nhưng một quả tên lửa chiếc máy phát nổ nhưng một quả tên lửa chiếc máy phát nổ nhưng một quả tên lửa bay khắp nơi phá hoại lung tung Sau cùng bay khắp nơi phá hoại lung tung Sau cùng bay khắp nơi phá hoại lung tung Sau cùng là hai vọt lên trời hậu quả mà nó để lại là hai vọt lên trời hậu quả mà nó để lại là hai vọt lên trời hậu quả mà nó để lại là bồn nước của thành phố bị đổ dẫn tới là bồn nước của thành phố bị đổ dẫn tới là bồn nước của thành phố bị đổ dẫn tới cả thành phố bị nó khóa San thàng không cả thành phố bị nó khóa San thàng không cả thành phố bị nó khóa San thàng không còn một thứ gì ra hồn nữa tui vô cùng còn một thứ gì ra hồn nữa tui vô cùng còn một thứ gì ra hồn nữa tui vô cùng buồn vã thì đó là tâm huyết đã rất nhiều buồn vã thì đó là tâm huyết đã rất nhiều buồn vã thì đó là tâm huyết đã rất nhiều năm cậu thẫn thờ ngồi trên bờ biển đúng năm cậu thẫn thờ ngồi trên bờ biển đúng năm cậu thẫn thờ ngồi trên bờ biển đúng vào lúc này thì như có gì rơi vào thùng vào lúc này thì như có gì rơi vào thùng vào lúc này thì như có gì rơi vào thùng rác bên cạnh xuyên diễn lại xem thì thấy rác bên cạnh xuyên diễn lại xem thì thấy rác bên cạnh xuyên diễn lại xem thì thấy là một miếng pho mát thế này là sao nhỉ là một miếng pho mát thế này là sao nhỉ là một miếng pho mát thế này là sao nhỉ Nhưng quay đầu nhìn lên trời mà cái mồm Nhưng quay đầu nhìn lên trời mà cái mồm Nhưng quay đầu nhìn lên trời mà cái mồm Hóa hót Đồng thời khi đó tất cả mọi Hóa hót Đồng thời khi đó tất cả mọi Hóa hót Đồng thời khi đó tất cả mọi người trên đảo đều Há hốc mồm bởi vì người trên đảo đều Há hốc mồm bởi vì người trên đảo đều Há hốc mồm bởi vì trên thời Đang kéo đến một đám mây ngũ trên thời Đang kéo đến một đám mây ngũ trên thời Đang kéo đến một đám mây ngũ sắc mà trong đám mây không phải Hạt Mưa sắc mà trong đám mây không phải Hạt Mưa sắc mà trong đám mây không phải Hạt Mưa thông thường mà đó là hamburger đang rơi thông thường mà đó là hamburger đang rơi thông thường mà đó là hamburger đang rơi xuống từ trước tới nay cũng nghĩ xuống từ trước tới nay cũng nghĩ xuống từ trước tới nay cũng nghĩ hamburger chỉ có trên thiên đường thì ra hamburger chỉ có trên thiên đường thì ra hamburger chỉ có trên thiên đường thì ra cỗ máy không chỉ cần một lượng điện lớn cỗ máy không chỉ cần một lượng điện lớn cỗ máy không chỉ cần một lượng điện lớn mà còn cần cả một lượng nước khổng lồ mà còn cần cả một lượng nước khổng lồ mà còn cần cả một lượng nước khổng lồ trên những đám mây cộng thêm những việc trên những đám mây cộng thêm những việc trên những đám mây cộng thêm những việc khác trong đám mây này từ đó tạo ra cơn khác trong đám mây này từ đó tạo ra cơn khác trong đám mây này từ đó tạo ra cơn mưa đồ ăn theo đúng thực đơn lập trình mưa đồ ăn theo đúng thực đơn lập trình mưa đồ ăn theo đúng thực đơn lập trình sẵn người dân hoàn hảo lần đầu được sẵn người dân hoàn hảo lần đầu được sẵn người dân hoàn hảo lần đầu được hưởng sung sướng thế này mọi ta thấy hưởng sung sướng thế này mọi ta thấy hưởng sung sướng thế này mọi ta thấy mình như đang trên thiên đàng vậy Cắn mình như đang trên thiên đàng vậy Cắn mình như đang trên thiên đàng vậy Cắn một miếng quả nhiên là ngon thấu xương một miếng quả nhiên là ngon thấu xương một miếng quả nhiên là ngon thấu xương thấu xịt những những trình mọng thơm thấu xịt những những trình mọng thơm thấu xịt những những trình mọng thơm ngon cộng thêm rau thơm và Pho Mát tan ngon cộng thêm rau thơm và Pho Mát tan ngon cộng thêm rau thơm và Pho Mát tan chảy trong miệng ngon tới mức khiến chảy trong miệng ngon tới mức khiến chảy trong miệng ngon tới mức khiến nhiều người mất đi lý trí chỉ muốn ăn nhiều người mất đi lý trí chỉ muốn ăn nhiều người mất đi lý trí chỉ muốn ăn mãi ăn mãi không ngừng khi mọi người mãi ăn mãi không ngừng khi mọi người mãi ăn mãi không ngừng khi mọi người biết Cơn mưa này là do duyên tạo ra tất biết Cơn mưa này là do duyên tạo ra tất biết Cơn mưa này là do duyên tạo ra tất cả đã thay đổi cách nhìn về cậu nhóc đây cả đã thay đổi cách nhìn về cậu nhóc đây cả đã thay đổi cách nhìn về cậu nhóc đây cùng là lần đầu tiên Linh được mọi người cùng là lần đầu tiên Linh được mọi người cùng là lần đầu tiên Linh được mọi người công nhận thậm chí cô phóng viên mà cậu công nhận thậm chí cô phóng viên mà cậu công nhận thậm chí cô phóng viên mà cậu thầm tiêu cũng có cảm giác rất ngưỡng mộ thầm tiêu cũng có cảm giác rất ngưỡng mộ thầm tiêu cũng có cảm giác rất ngưỡng mộ cậu trong lúc cao hứng quyền quyết định cậu trong lúc cao hứng quyền quyết định cậu trong lúc cao hứng quyền quyết định f của máy phải làm việc nhiều hơn để tạo f của máy phải làm việc nhiều hơn để tạo f của máy phải làm việc nhiều hơn để tạo ra nhiều món mới tặng cho mọi người Từ ra nhiều món mới tặng cho mọi người Từ ra nhiều món mới tặng cho mọi người Từ đó các thực đơn mới liên tục được duy đó các thực đơn mới liên tục được duy đó các thực đơn mới liên tục được duy lập trình gửi lên buổi sáng thì thịt lập trình gửi lên buổi sáng thì thịt lập trình gửi lên buổi sáng thì thịt xông khói và trứng chiên ăn xong lại có xông khói và trứng chiên ăn xong lại có xông khói và trứng chiên ăn xong lại có thêm hơi nước cam tráng miệng buổi trưa thêm hơi nước cam tráng miệng buổi trưa thêm hơi nước cam tráng miệng buổi trưa dự báo sẽ có ảnh hưởng của luồng khí dự báo sẽ có ảnh hưởng của luồng khí dự báo sẽ có ảnh hưởng của luồng khí lạnh thịt gà mà sao mưa thịt gà lại xuất lạnh thịt gà mà sao mưa thịt gà lại xuất lạnh thịt gà mà sao mưa thịt gà lại xuất hiện cầu vồng Hạt Kẹo đề nghị người dân hiện cầu vồng Hạt Kẹo đề nghị người dân hiện cầu vồng Hạt Kẹo đề nghị người dân chú ý mở to miệng tôi đến thì những chú ý mở to miệng tôi đến thì những chú ý mở to miệng tôi đến thì những miếng đổ nước ngọt lĩnh sẽ tấn công răng miếng đổ nước ngọt lĩnh sẽ tấn công răng miếng đổ nước ngọt lĩnh sẽ tấn công răng hàm nửa đêm lại Dự báo có cơn giông bánh hàm nửa đêm lại Dự báo có cơn giông bánh hàm nửa đêm lại Dự báo có cơn giông bánh ngọt mà độ dài của cơn mưa này có thể ngọt mà độ dài của cơn mưa này có thể ngọt mà độ dài của cơn mưa này có thể lên đến 1 mét cứ tưởng nhiều đồ ăn là lên đến 1 mét cứ tưởng nhiều đồ ăn là lên đến 1 mét cứ tưởng nhiều đồ ăn là ngon như lúc này thị trấn phát sinh ra ngon như lúc này thị trấn phát sinh ra ngon như lúc này thị trấn phát sinh ra một vấn đề đồ ăn quá nhiều dẫn tới mọi một vấn đề đồ ăn quá nhiều dẫn tới mọi một vấn đề đồ ăn quá nhiều dẫn tới mọi người không thể nào ăn hết nhưng lại người không thể nào ăn hết nhưng lại người không thể nào ăn hết nhưng lại nhanh khi phát minh ra trước máy xúc đồ nhanh khi phát minh ra trước máy xúc đồ nhanh khi phát minh ra trước máy xúc đồ ăn thừa sau đó bán thẳng ra một khu đất ăn thừa sau đó bán thẳng ra một khu đất ăn thừa sau đó bán thẳng ra một khu đất bên cạnh cứ như vậy có một vị anh hùng bên cạnh cứ như vậy có một vị anh hùng bên cạnh cứ như vậy có một vị anh hùng trong thành phố từ một người từng bị trong thành phố từ một người từng bị trong thành phố từ một người từng bị ghét bỏ đã trở thành thần tượng của mọi ghét bỏ đã trở thành thần tượng của mọi ghét bỏ đã trở thành thần tượng của mọi người ngay cả hiệu trưởng cũng muốn đến người ngay cả hiệu trưởng cũng muốn đến người ngay cả hiệu trưởng cũng muốn đến hợp tác mong rằng sinh có thể biến thành hợp tác mong rằng sinh có thể biến thành hợp tác mong rằng sinh có thể biến thành phố trở thành thánh nghĩa thức ăn để thu phố trở thành thánh nghĩa thức ăn để thu phố trở thành thánh nghĩa thức ăn để thu hút du khách từ đó ông ta sẽ khiến mọi hút du khách từ đó ông ta sẽ khiến mọi hút du khách từ đó ông ta sẽ khiến mọi phiền chiếc máy cũng có mức độ cảnh báo phiền chiếc máy cũng có mức độ cảnh báo phiền chiếc máy cũng có mức độ cảnh báo nguy hiểm lúc này nó đã sắp tới vạch đỏ nguy hiểm lúc này nó đã sắp tới vạch đỏ nguy hiểm lúc này nó đã sắp tới vạch đỏ nguy hiểm rồi nhưng Liên vẫn cố viết ra nguy hiểm rồi nhưng Liên vẫn cố viết ra nguy hiểm rồi nhưng Liên vẫn cố viết ra một chương trình đặc biệt tạo ra một một chương trình đặc biệt tạo ra một một chương trình đặc biệt tạo ra một khung hiện bằng thạch rau câu Long Hải khung hiện bằng thạch rau câu Long Hải khung hiện bằng thạch rau câu Long Hải mà cũng chỉ để lấy lại với gái đúng thật mà cũng chỉ để lấy lại với gái đúng thật mà cũng chỉ để lấy lại với gái đúng thật là con đường nhanh nhất dẫn tới Trái Tim là con đường nhanh nhất dẫn tới Trái Tim là con đường nhanh nhất dẫn tới Trái Tim Phụ nữ chỉ có qua con đường thức ăn Duy Phụ nữ chỉ có qua con đường thức ăn Duy Phụ nữ chỉ có qua con đường thức ăn Duy chỉ có một người vẫn mua lại nhạt với chỉ có một người vẫn mua lại nhạt với chỉ có một người vẫn mua lại nhạt với thành công của cậu đó chính là cha ruột thành công của cậu đó chính là cha ruột thành công của cậu đó chính là cha ruột của clean ông là một người lao động cực của clean ông là một người lao động cực của clean ông là một người lao động cực kỳ truyền thống hoàn toàn không tin vào kỳ truyền thống hoàn toàn không tin vào kỳ truyền thống hoàn toàn không tin vào chuyện tự dưng bánh từ trời rơi xuống và chuyện tự dưng bánh từ trời rơi xuống và chuyện tự dưng bánh từ trời rơi xuống và cho rằng những người này rồi sẽ tạo ra cho rằng những người này rồi sẽ tạo ra cho rằng những người này rồi sẽ tạo ra thảm họa nên mới yêu cầu con trai cắt thảm họa nên mới yêu cầu con trai cắt thảm họa nên mới yêu cầu con trai cắt cái máy đi nhưng riêng cho rằng người cái máy đi nhưng riêng cho rằng người cái máy đi nhưng riêng cho rằng người cha đang quá khắt khe với cậu thì tìm cha đang quá khắt khe với cậu thì tìm cha đang quá khắt khe với cậu thì tìm mọi cách để phê bình cậu mà thôi khiến mọi cách để phê bình cậu mà thôi khiến mọi cách để phê bình cậu mà thôi khiến hai cha con trở nên bất đồng nhưng khi hai cha con trở nên bất đồng nhưng khi hai cha con trở nên bất đồng nhưng khi Quynh Anh còn cáu giận người cha khi đột Quynh Anh còn cáu giận người cha khi đột Quynh Anh còn cáu giận người cha khi đột nhiên một cái xúc xích khổng lồ trên nhiên một cái xúc xích khổng lồ trên nhiên một cái xúc xích khổng lồ trên trời rơi xuống lúc này cậu mới nhận ra trời rơi xuống lúc này cậu mới nhận ra trời rơi xuống lúc này cậu mới nhận ra không biết từ khi nào mà những đồ ăn lại không biết từ khi nào mà những đồ ăn lại không biết từ khi nào mà những đồ ăn lại to lớn đến khác thường Linh mang một to lớn đến khác thường Linh mang một to lớn đến khác thường Linh mang một miếng hotrock về nhà kiểm tra mới phát miếng hotrock về nhà kiểm tra mới phát miếng hotrock về nhà kiểm tra mới phát hiện phân tử trong đồ ăn đã trở nên mất hiện phân tử trong đồ ăn đã trở nên mất hiện phân tử trong đồ ăn đã trở nên mất ổn định à Cậu mắt cái máy làm việc quá ổn định à Cậu mắt cái máy làm việc quá ổn định à Cậu mắt cái máy làm việc quá tải khiến bức xạ vượt ngưỡng dẫn tới tải khiến bức xạ vượt ngưỡng dẫn tới tải khiến bức xạ vượt ngưỡng dẫn tới phân tử trong đồ ăn chưa được hoàn thiện phân tử trong đồ ăn chưa được hoàn thiện phân tử trong đồ ăn chưa được hoàn thiện quy lập tức thông báo tình hình nghiêm quy lập tức thông báo tình hình nghiêm quy lập tức thông báo tình hình nghiêm trọng cho thị trưởng yêu cầu được tắt trọng cho thị trưởng yêu cầu được tắt trọng cho thị trưởng yêu cầu được tắt Sao cái máy nghỉ ngơi nhưng thị trường Sao cái máy nghỉ ngơi nhưng thị trường Sao cái máy nghỉ ngơi nhưng thị trường lúc này đã bị đồ ăn làm cho lú lẫn hơn lúc này đã bị đồ ăn làm cho lú lẫn hơn lúc này đã bị đồ ăn làm cho lú lẫn hơn nữa Lại còn đang thu được rất nhiều tiền nữa Lại còn đang thu được rất nhiều tiền nữa Lại còn đang thu được rất nhiều tiền từ khách du lịch tới đây mặc sau khuyên từ khách du lịch tới đây mặc sau khuyên từ khách du lịch tới đây mặc sau khuyên cảnh báo thế nào Thị Trưởng cũng chả cảnh báo thế nào Thị Trưởng cũng chả cảnh báo thế nào Thị Trưởng cũng chả quan tâm cái hót góc to hơn quả cà chôm quan tâm cái hót góc to hơn quả cà chôm quan tâm cái hót góc to hơn quả cà chôm ông ta cũng chỉ là một miếng Nhìn mà ông ta cũng chỉ là một miếng Nhìn mà ông ta cũng chỉ là một miếng Nhìn mà phát lớn hơn cả nội soi dạ dày nuốt xong phát lớn hơn cả nội soi dạ dày nuốt xong phát lớn hơn cả nội soi dạ dày nuốt xong đồ ăn ông ta còn đe dọa không được cắt đồ ăn ông ta còn đe dọa không được cắt đồ ăn ông ta còn đe dọa không được cắt mái suy nghĩ rằng Hay là đợi thêm vài mái suy nghĩ rằng Hay là đợi thêm vài mái suy nghĩ rằng Hay là đợi thêm vài ngày xem sao bởi ngày mai chính là ngày ngày xem sao bởi ngày mai chính là ngày ngày xem sao bởi ngày mai chính là ngày hội ẩm thực của hòn đảo nên hiệu trưởng hội ẩm thực của hòn đảo nên hiệu trưởng hội ẩm thực của hòn đảo nên hiệu trưởng yêu cầu lập trình Cùng lúc 1.000 món ăn yêu cầu lập trình Cùng lúc 1.000 món ăn yêu cầu lập trình Cùng lúc 1.000 món ăn để gây ngạc nhiên hơn nữa cho toàn bộ du để gây ngạc nhiên hơn nữa cho toàn bộ du để gây ngạc nhiên hơn nữa cho toàn bộ du khách ngày hôm sau lễ hội ẩm thực đã khách ngày hôm sau lễ hội ẩm thực đã khách ngày hôm sau lễ hội ẩm thực đã khai mạc hàng vạn khách du lịch vô cùng khai mạc hàng vạn khách du lịch vô cùng khai mạc hàng vạn khách du lịch vô cùng háo hức chờ đợi món ăn và tung hô chúc háo hức chờ đợi món ăn và tung hô chúc háo hức chờ đợi món ăn và tung hô chúc mừng người đã tạo ra cố máy này khiến mừng người đã tạo ra cố máy này khiến mừng người đã tạo ra cố máy này khiến huynh cần hưởng đến chín tầng mây nhưng huynh cần hưởng đến chín tầng mây nhưng huynh cần hưởng đến chín tầng mây nhưng đúng vào lúc này hiểm họa đã chuẩn bị đúng vào lúc này hiểm họa đã chuẩn bị đúng vào lúc này hiểm họa đã chuẩn bị giáng xuống bầu trời chuyển sang màu giáng xuống bầu trời chuyển sang màu giáng xuống bầu trời chuyển sang màu vàng gió to bắt đầu nổi lên kỳ lạ một vàng gió to bắt đầu nổi lên kỳ lạ một vàng gió to bắt đầu nổi lên kỳ lạ một miếng rau kinh giới rơi vào thằng mặt miếng rau kinh giới rơi vào thằng mặt miếng rau kinh giới rơi vào thằng mặt liên đội đã sao rau kinh nữ mà lại to liên đội đã sao rau kinh nữ mà lại to liên đội đã sao rau kinh nữ mà lại to như vậy mà ở phía xa đã xuất hiện lốc như vậy mà ở phía xa đã xuất hiện lốc như vậy mà ở phía xa đã xuất hiện lốc xoáy Trời ơi đó là một cơn lốc xoáy mì xoáy Trời ơi đó là một cơn lốc xoáy mì xoáy Trời ơi đó là một cơn lốc xoáy mì cay 7 cấp độ có lẽ là em làm phản rồi cay 7 cấp độ có lẽ là em làm phản rồi cay 7 cấp độ có lẽ là em làm phản rồi xuyên mau chóng chạy về nhà để tắt cái xuyên mau chóng chạy về nhà để tắt cái xuyên mau chóng chạy về nhà để tắt cái máy hóa ra từ nãy tới giờ là do thị máy hóa ra từ nãy tới giờ là do thị máy hóa ra từ nãy tới giờ là do thị trường nhiên cùng tăng công suất ông ta trường nhiên cùng tăng công suất ông ta trường nhiên cùng tăng công suất ông ta lúc này đã hoàn toàn trở nên thú tính Cố lúc này đã hoàn toàn trở nên thú tính Cố lúc này đã hoàn toàn trở nên thú tính Cố tình không cho quy tắc chiếc máy đi mà tình không cho quy tắc chiếc máy đi mà tình không cho quy tắc chiếc máy đi mà lại còn pháo mình luôn bộ phát tín hiệu lại còn pháo mình luôn bộ phát tín hiệu lại còn pháo mình luôn bộ phát tín hiệu Vậy là không có cách nào để tắt máy đi Vậy là không có cách nào để tắt máy đi Vậy là không có cách nào để tắt máy đi cả quả nhiên bên ngoài một quả dưa hấu cả quả nhiên bên ngoài một quả dưa hấu cả quả nhiên bên ngoài một quả dưa hấu voi như tàu biển rơi xuống khu trường voi như tàu biển rơi xuống khu trường voi như tàu biển rơi xuống khu trường học thì bị một miếng bánh đè nát Ôi thật học thì bị một miếng bánh đè nát Ôi thật học thì bị một miếng bánh đè nát Ôi thật là vui vì không phải đi học nữa rồi mọi là vui vì không phải đi học nữa rồi mọi là vui vì không phải đi học nữa rồi mọi người bị những miếng bánh to cả chục mét người bị những miếng bánh to cả chục mét người bị những miếng bánh to cả chục mét đuổi theo mà điều kinh khủng hơn nữa là đuổi theo mà điều kinh khủng hơn nữa là đuổi theo mà điều kinh khủng hơn nữa là dường như sau khi mất liên lạc với phòng dường như sau khi mất liên lạc với phòng dường như sau khi mất liên lạc với phòng thí nghiệm cái máy đã trở nên tự biết thí nghiệm cái máy đã trở nên tự biết thí nghiệm cái máy đã trở nên tự biết suy nghĩ nó quyết định sẽ sản xuất nhiều suy nghĩ nó quyết định sẽ sản xuất nhiều suy nghĩ nó quyết định sẽ sản xuất nhiều thức ăn hơn cho khỏi lòng tham con người thức ăn hơn cho khỏi lòng tham con người thức ăn hơn cho khỏi lòng tham con người khiến những đám mây bao phủ ra toàn thế khiến những đám mây bao phủ ra toàn thế khiến những đám mây bao phủ ra toàn thế giới những chiếc bánh khổng lồ đã rơi giới những chiếc bánh khổng lồ đã rơi giới những chiếc bánh khổng lồ đã rơi xuống Quảng trường Thời đại ngọn núi có xuống Quảng trường Thời đại ngọn núi có xuống Quảng trường Thời đại ngọn núi có khắc hình 4 vị tổng thống cũng đã được khắc hình 4 vị tổng thống cũng đã được khắc hình 4 vị tổng thống cũng đã được úp mặt vào sông quê còn vỏ PS ngôi nhà úp mặt vào sông quê còn vỏ PS ngôi nhà úp mặt vào sông quê còn vỏ PS ngôi nhà Sừng sững ngày cũng đã trở thành một cái Sừng sững ngày cũng đã trở thành một cái Sừng sững ngày cũng đã trở thành một cái quay ở phía nước Anh thì được một cơn quay ở phía nước Anh thì được một cơn quay ở phía nước Anh thì được một cơn mưa chả nóng ở bên Trung Quốc thì là mưa chả nóng ở bên Trung Quốc thì là mưa chả nóng ở bên Trung Quốc thì là những bắp ngô khổng lồ ăn một lúc dọn những bắp ngô khổng lồ ăn một lúc dọn những bắp ngô khổng lồ ăn một lúc dọn sạch Cả Vạn Lý Trường Thành bên ấy mà sạch Cả Vạn Lý Trường Thành bên ấy mà sạch Cả Vạn Lý Trường Thành bên ấy mà khi này Linh còn đang chán đời và bất khi này Linh còn đang chán đời và bất khi này Linh còn đang chán đời và bất lực thì đúng lúc này người ta xuất hiện lực thì đúng lúc này người ta xuất hiện lực thì đúng lúc này người ta xuất hiện đem tới cho cậu Chiếc áo mẹ tặng năm xưa đem tới cho cậu Chiếc áo mẹ tặng năm xưa đem tới cho cậu Chiếc áo mẹ tặng năm xưa Mặc dù hai người đang giận nhau nhưng Mặc dù hai người đang giận nhau nhưng Mặc dù hai người đang giận nhau nhưng một người cha Anh Vẫn Luôn lo lắng cho một người cha Anh Vẫn Luôn lo lắng cho một người cha Anh Vẫn Luôn lo lắng cho con của mình và muốn người con hãy luôn con của mình và muốn người con hãy luôn con của mình và muốn người con hãy luôn can đảm như vậy khi được xốc lại tinh can đảm như vậy khi được xốc lại tinh can đảm như vậy khi được xốc lại tinh thần lập tức cải tiến chiếc máy dọn đồ thần lập tức cải tiến chiếc máy dọn đồ thần lập tức cải tiến chiếc máy dọn đồ ăn thành một chiếc xe bay mà lúc này còn ăn thành một chiếc xe bay mà lúc này còn ăn thành một chiếc xe bay mà lúc này còn tìm thêm được hai người bạn lập đội hành tìm thêm được hai người bạn lập đội hành tìm thêm được hai người bạn lập đội hành động Họ cùng nhau Bay Thẳng lên trên động Họ cùng nhau Bay Thẳng lên trên động Họ cùng nhau Bay Thẳng lên trên không trung xuyên qua lần mây mưa áo không trung xuyên qua lần mây mưa áo không trung xuyên qua lần mây mưa áo cuối cùng đã thấy được cỗ máy nó giờ đây cuối cùng đã thấy được cỗ máy nó giờ đây cuối cùng đã thấy được cỗ máy nó giờ đây đã được rất nhiều đồ ăn bảo vệ trông đã được rất nhiều đồ ăn bảo vệ trông đã được rất nhiều đồ ăn bảo vệ trông giống như một hành tinh kỳ quái phía giống như một hành tinh kỳ quái phía giống như một hành tinh kỳ quái phía trên là hấp thụ những đám mây chứa nước trên là hấp thụ những đám mây chứa nước trên là hấp thụ những đám mây chứa nước phía dưới thì liên tục hiện ra đồ ăn cho phía dưới thì liên tục hiện ra đồ ăn cho phía dưới thì liên tục hiện ra đồ ăn cho con người chiếc xe từ từ tiến đến mà lúc con người chiếc xe từ từ tiến đến mà lúc con người chiếc xe từ từ tiến đến mà lúc này Đột nhiên một trước visa tự tách ra này Đột nhiên một trước visa tự tách ra này Đột nhiên một trước visa tự tách ra làm chúng mảnh rồi bay theo xe của họ làm chúng mảnh rồi bay theo xe của họ làm chúng mảnh rồi bay theo xe của họ như những phi thuyền điều này có nghĩa như những phi thuyền điều này có nghĩa như những phi thuyền điều này có nghĩa rằng đồ ăn đã tiến hóa trở thành tiêu rằng đồ ăn đã tiến hóa trở thành tiêu rằng đồ ăn đã tiến hóa trở thành tiêu động vật chiếc xe bay vội vàng xuống động vật chiếc xe bay vội vàng xuống động vật chiếc xe bay vội vàng xuống chạy bay xuyên qua những đồ ăn khổng lồ chạy bay xuyên qua những đồ ăn khổng lồ chạy bay xuyên qua những đồ ăn khổng lồ Sau một hồi chiến đầu ác liệt cuối cùng Sau một hồi chiến đầu ác liệt cuối cùng Sau một hồi chiến đầu ác liệt cuối cùng cũng cắt đuôi được đắm khi chuyển Visa cũng cắt đuôi được đắm khi chuyển Visa cũng cắt đuôi được đắm khi chuyển Visa rồi Tiếp cận bên trên khu trung tâm đầu rồi Tiếp cận bên trên khu trung tâm đầu rồi Tiếp cận bên trên khu trung tâm đầu não từ đó nhảy xuống theo dòng nước vào não từ đó nhảy xuống theo dòng nước vào não từ đó nhảy xuống theo dòng nước vào trung tâm hành tinh đồ ăn này mà bên trung tâm hành tinh đồ ăn này mà bên trung tâm hành tinh đồ ăn này mà bên trong này họ đã tới được một dòng suối trong này họ đã tới được một dòng suối trong này họ đã tới được một dòng suối không giống nham thạch xuyên bị trượt không giống nham thạch xuyên bị trượt không giống nham thạch xuyên bị trượt chân xuống một tí lập tức bị bỏng lúc chân xuống một tí lập tức bị bỏng lúc chân xuống một tí lập tức bị bỏng lúc này họ mới biết đó là dầu nóng đang sôi này họ mới biết đó là dầu nóng đang sôi này họ mới biết đó là dầu nóng đang sôi Nếu mà ngã xuống coi như là món chân Nếu mà ngã xuống coi như là món chân Nếu mà ngã xuống coi như là món chân giòn cả nhóm thì còn cách nhảy qua những giòn cả nhóm thì còn cách nhảy qua những giòn cả nhóm thì còn cách nhảy qua những miếng khoai tây thái lát dần dần cũng miếng khoai tây thái lát dần dần cũng miếng khoai tây thái lát dần dần cũng vượt qua được Dòng Sông Dầu ăn không ở vượt qua được Dòng Sông Dầu ăn không ở vượt qua được Dòng Sông Dầu ăn không ở bên này còn nguy hiểm hơn nữa bên trên bên này còn nguy hiểm hơn nữa bên trên bên này còn nguy hiểm hơn nữa bên trên là hàng ngàn con gà trên nhưng chúng lại là hàng ngàn con gà trên nhưng chúng lại là hàng ngàn con gà trên nhưng chúng lại có ý thức thật không ngờ đồ ăn mà lại có ý thức thật không ngờ đồ ăn mà lại có ý thức thật không ngờ đồ ăn mà lại đáng sợ như vậy cả ba người nhanh chóng đáng sợ như vậy cả ba người nhanh chóng đáng sợ như vậy cả ba người nhanh chóng bị dồn vào cận kề cái chết một con gà bị dồn vào cận kề cái chết một con gà bị dồn vào cận kề cái chết một con gà đột nhiên gót chàng béo vào trong bụng đột nhiên gót chàng béo vào trong bụng đột nhiên gót chàng béo vào trong bụng không ngờ rằng anh mặc lại khống chế không ngờ rằng anh mặc lại khống chế không ngờ rằng anh mặc lại khống chế được con gà vậy là hiệp sĩ già đã ra đời được con gà vậy là hiệp sĩ già đã ra đời được con gà vậy là hiệp sĩ già đã ra đời từ đây anh béo mặc bộ giáp gà chiên động từ đây anh béo mặc bộ giáp gà chiên động từ đây anh béo mặc bộ giáp gà chiên động tác minh hoạ tấn công đánh trả lũ gà tây tác minh hoạ tấn công đánh trả lũ gà tây tác minh hoạ tấn công đánh trả lũ gà tây dồn dập thì thốt nốt đã đánh bại đối thủ dồn dập thì thốt nốt đã đánh bại đối thủ dồn dập thì thốt nốt đã đánh bại đối thủ phá thăm vòng vây tiếp tục phía trước là phá thăm vòng vây tiếp tục phía trước là phá thăm vòng vây tiếp tục phía trước là một hang động rất sâu mà xung quanh là một hang động rất sâu mà xung quanh là một hang động rất sâu mà xung quanh là những cái gai kẹo đường đậu phộng mà cô những cái gai kẹo đường đậu phộng mà cô những cái gai kẹo đường đậu phộng mà cô gái lại dị ứng với những thứ này nên nam gái lại dị ứng với những thứ này nên nam gái lại dị ứng với những thứ này nên nam tính chỉ còn cách phải gần dây xuống một tính chỉ còn cách phải gần dây xuống một tính chỉ còn cách phải gần dây xuống một mình đúng lúc này hành tinh đồ ăn bỗng mình đúng lúc này hành tinh đồ ăn bỗng mình đúng lúc này hành tinh đồ ăn bỗng rung chuyển cô gái vô tình bị kéo đậu rung chuyển cô gái vô tình bị kéo đậu rung chuyển cô gái vô tình bị kéo đậu phộng làm bị thương lập tức dị ứng kéo phộng làm bị thương lập tức dị ứng kéo phộng làm bị thương lập tức dị ứng kéo lên cơn Mộc Phát Linh bảo cô gái cùng lên cơn Mộc Phát Linh bảo cô gái cùng lên cơn Mộc Phát Linh bảo cô gái cùng anh béo mau về phi thuyền Còn anh thì anh béo mau về phi thuyền Còn anh thì anh béo mau về phi thuyền Còn anh thì dứt khoát cắt đứt Sợi Dây tự mình ngã dứt khoát cắt đứt Sợi Dây tự mình ngã dứt khoát cắt đứt Sợi Dây tự mình ngã xuống ngay sau rơi xuống bên dưới là xuống ngay sau rơi xuống bên dưới là xuống ngay sau rơi xuống bên dưới là Thạch hoa quả mềm và cuối cùng cũng đã Thạch hoa quả mềm và cuối cùng cũng đã Thạch hoa quả mềm và cuối cùng cũng đã tiếp cận được cỗ máy thức ăn Hiện giờ nó tiếp cận được cỗ máy thức ăn Hiện giờ nó tiếp cận được cỗ máy thức ăn Hiện giờ nó đã hoàn toàn làm chủ ý thức nó chẳng đã hoàn toàn làm chủ ý thức nó chẳng đã hoàn toàn làm chủ ý thức nó chẳng khác gì một con quái vật có sức mạnh khác gì một con quái vật có sức mạnh khác gì một con quái vật có sức mạnh kinh người nhưng cẩn thận tiếp cận cái kinh người nhưng cẩn thận tiếp cận cái kinh người nhưng cẩn thận tiếp cận cái máy như một điệp viên không ngờ vẫn bị máy như một điệp viên không ngờ vẫn bị máy như một điệp viên không ngờ vẫn bị nó phát hiện và lập tức đánh Trà truyền nó phát hiện và lập tức đánh Trà truyền nó phát hiện và lập tức đánh Trà truyền thông minh giả vờ thành một cái xúc xích thông minh giả vờ thành một cái xúc xích thông minh giả vờ thành một cái xúc xích và đã thoát nạn rồi nhanh chích sẽ dùng và đã thoát nạn rồi nhanh chích sẽ dùng và đã thoát nạn rồi nhanh chích sẽ dùng kẹo cam thảo làm dây thành công nếu móc kẹo cam thảo làm dây thành công nếu móc kẹo cam thảo làm dây thành công nếu móc vào cái bánh trên cao nguyên sau đó thu vào cái bánh trên cao nguyên sau đó thu vào cái bánh trên cao nguyên sau đó thu tới và khóa chặt chiếc máy thức ăn lại tới và khóa chặt chiếc máy thức ăn lại tới và khóa chặt chiếc máy thức ăn lại không ngờ chiếc máy khóa mạng đã phá hủy không ngờ chiếc máy khóa mạng đã phá hủy không ngờ chiếc máy khóa mạng đã phá hủy được sợi dây rồi quanh quẩn hết sức để được sợi dây rồi quanh quẩn hết sức để được sợi dây rồi quanh quẩn hết sức để hất lên đi nhưng không được sau đó chiếc hất lên đi nhưng không được sau đó chiếc hất lên đi nhưng không được sau đó chiếc máy ngừng lại nó chuẩn bị cho đợt tấn máy ngừng lại nó chuẩn bị cho đợt tấn máy ngừng lại nó chuẩn bị cho đợt tấn công kết liễu đúng vào thời khắc quan công kết liễu đúng vào thời khắc quan công kết liễu đúng vào thời khắc quan trọng lên nhìn thấy đôi giày của mình trọng lên nhìn thấy đôi giày của mình trọng lên nhìn thấy đôi giày của mình đây chẳng phải là loại keo đã dịch là đây chẳng phải là loại keo đã dịch là đây chẳng phải là loại keo đã dịch là không bao giờ gỡ được hay sao nên lập không bao giờ gỡ được hay sao nên lập không bao giờ gỡ được hay sao nên lập tức rút ra cái bình xịt rồi thì hàng vào tức rút ra cái bình xịt rồi thì hàng vào tức rút ra cái bình xịt rồi thì hàng vào câu của chiếc máy quả nhiên là một đòn câu của chiếc máy quả nhiên là một đòn câu của chiếc máy quả nhiên là một đòn tấn công khí mạnh chiếc máy cũng vẫy tấn công khí mạnh chiếc máy cũng vẫy tấn công khí mạnh chiếc máy cũng vẫy giãy ruộng những giây cuối cùng Linh kịp giãy ruộng những giây cuối cùng Linh kịp giãy ruộng những giây cuối cùng Linh kịp thời thả tay ra trước khi chiếc máy nổ thời thả tay ra trước khi chiếc máy nổ thời thả tay ra trước khi chiếc máy nổ tung khiến và hành tinh thì bên ngoài tung khiến và hành tinh thì bên ngoài tung khiến và hành tinh thì bên ngoài biết hết cô gái trên phi thuyền nhìn biết hết cô gái trên phi thuyền nhìn biết hết cô gái trên phi thuyền nhìn thấy cảnh tượng này biết rằng đã mấy Tuy thấy cảnh tượng này biết rằng đã mấy Tuy thấy cảnh tượng này biết rằng đã mấy Tuy nhiên cô vô cùng đau ruột chiếc máy phát nhiên cô vô cùng đau ruột chiếc máy phát nhiên cô vô cùng đau ruột chiếc máy phát nổ khiến những đám mây đen rồi cũng tan nổ khiến những đám mây đen rồi cũng tan nổ khiến những đám mây đen rồi cũng tan đi vậy là cả bán cổ phía Bắc đã khôi đi vậy là cả bán cổ phía Bắc đã khôi đi vậy là cả bán cổ phía Bắc đã khôi phục lại bình thường khi chiếc xe quay phục lại bình thường khi chiếc xe quay phục lại bình thường khi chiếc xe quay trở về hòn đảo tra cuộc Linh vội vàng trở về hòn đảo tra cuộc Linh vội vàng trở về hòn đảo tra cuộc Linh vội vàng chạy tới nhưng lại chẳng nhìn thấy con chạy tới nhưng lại chẳng nhìn thấy con chạy tới nhưng lại chẳng nhìn thấy con trai của mình đi ra từ trong xe Điều này trai của mình đi ra từ trong xe Điều này trai của mình đi ra từ trong xe Điều này khiến cho người cha vốn cứng rắn giờ khiến cho người cha vốn cứng rắn giờ khiến cho người cha vốn cứng rắn giờ không nói được gì cả trong lúc này tất không nói được gì cả trong lúc này tất không nói được gì cả trong lúc này tất cả mọi người đều vô cùng đau lòng thì cả mọi người đều vô cùng đau lòng thì cả mọi người đều vô cùng đau lòng thì đột nhiên một đám chim chuột bay tới mà đột nhiên một đám chim chuột bay tới mà đột nhiên một đám chim chuột bay tới mà bên trong chúng lại chính lạc Liên năm bên trong chúng lại chính lạc Liên năm bên trong chúng lại chính lạc Liên năm 19 tuổi cậu đã biết chim chuột 6 và cuối 19 tuổi cậu đã biết chim chuột 6 và cuối 19 tuổi cậu đã biết chim chuột 6 và cuối cùng chúng cũng thứ được chủ nhân nhìn cùng chúng cũng thứ được chủ nhân nhìn cùng chúng cũng thứ được chủ nhân nhìn thấy người con từ chỗ trắc trở về người thấy người con từ chỗ trắc trở về người thấy người con từ chỗ trắc trở về người cha vô cùng xúc động ông muốn nói với cha vô cùng xúc động ông muốn nói với cha vô cùng xúc động ông muốn nói với con trai thì nó nhưng tự dưng cảm thấy con trai thì nó nhưng tự dưng cảm thấy con trai thì nó nhưng tự dưng cảm thấy ngại ngùng cô gái nhanh thì đến huyết bị ngại ngùng cô gái nhanh thì đến huyết bị ngại ngùng cô gái nhanh thì đến huyết bị gặp não chỉ ra rồi leo lên trong người gặp não chỉ ra rồi leo lên trong người gặp não chỉ ra rồi leo lên trong người bố như vậy người đàn ông cả đời không bố như vậy người đàn ông cả đời không bố như vậy người đàn ông cả đời không giỏi trong việc thổ lộ cuối cùng đang tự giỏi trong việc thổ lộ cuối cùng đang tự giỏi trong việc thổ lộ cuối cùng đang tự nói ra tiếng lòng sâu thẳm tra Rất vinh nói ra tiếng lòng sâu thẳm tra Rất vinh nói ra tiếng lòng sâu thẳm tra Rất vinh hạnh thì một người cha bình thường như hạnh thì một người cha bình thường như hạnh thì một người cha bình thường như mình lại có được một người con trai kiệt mình lại có được một người con trai kiệt mình lại có được một người con trai kiệt xuất như con con là một thiên tài và xuất như con con là một thiên tài và xuất như con con là một thiên tài và phòng thí nghiệm của con thật tuyệt nếu phòng thí nghiệm của con thật tuyệt nếu phòng thí nghiệm của con thật tuyệt nếu như mẹ con còn sống nhất định bà ấy đã như mẹ con còn sống nhất định bà ấy đã như mẹ con còn sống nhất định bà ấy đã nói với cha rằng con trai của chúng ta nói với cha rằng con trai của chúng ta nói với cha rằng con trai của chúng ta thật sự tuyệt vời Nếu Cha cháu thứ này thật sự tuyệt vời Nếu Cha cháu thứ này thật sự tuyệt vời Nếu Cha cháu thứ này ra con cái lại thấy một người cha cục ra con cái lại thấy một người cha cục ra con cái lại thấy một người cha cục Mịch nhưng con chỉ cần nhớ một điều là Mịch nhưng con chỉ cần nhớ một điều là Mịch nhưng con chỉ cần nhớ một điều là Cha yêu con nhiều lắm kinh tới đây là Cha yêu con nhiều lắm kinh tới đây là Cha yêu con nhiều lắm kinh tới đây là kết thúc rồi phần 2 sẽ là phần mà những kết thúc rồi phần 2 sẽ là phần mà những kết thúc rồi phần 2 sẽ là phần mà những đồ ăn trở thành quái vật xâm chiếm trái đồ ăn trở thành quái vật xâm chiếm trái đồ ăn trở thành quái vật xâm chiếm trái đất Nếu các bạn muốn thì mình sẽ review đất Nếu các bạn muốn thì mình sẽ review đất Nếu các bạn muốn thì mình sẽ review phần 2 cho các bạn nhé lời cuối cùng bộ phần 2 cho các bạn nhé lời cuối cùng bộ phần 2 cho các bạn nhé lời cuối cùng bộ phim xin chúc các bạn nữ một ngày 20 phim xin chúc các bạn nữ một ngày 20 phim xin chúc các bạn nữ một ngày 20 tháng 10 thật vui vẻ và một đời hạnh tháng 10 thật vui vẻ và một đời hạnh tháng 10 thật vui vẻ và một đời hạnh phúc nha Bye bye em Xin cảm ơn các bạn phúc nha Bye bye em Xin cảm ơn các bạn phúc nha Bye bye em Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng quên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng quên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2