Khi bạn nắm quyền sinh tử trong tay - review phim Cuốn Sổ Tử Thần 1

3,544,311
1,115
review phim kinh dị hay cuốn sổ tử thần phần 1. Sẽ thế nào khi Thần Chết còn phải sợ bạn - review phim cuốn sổ tử thần 1. Khi bạn nắm quyền sinh tử trong tay tóm tắt phim kinh dị cực hay cuốn sổ tử thần phần 1. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/channel/UC1M-iXnn2cRdg6erZn92cGA?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimkinhdihay
có một cuốn sổ đen bất ngờ từ trên rơi có một cuốn sổ đen bất ngờ từ trên rơi có một cuốn sổ đen bất ngờ từ trên rơi xuống nhiều kỳ lạ ở chỗ nước người như xuống nhiều kỳ lạ ở chỗ nước người như xuống nhiều kỳ lạ ở chỗ nước người như muốn sợ hãi không dám lại gần cuốn cầu muốn sợ hãi không dám lại gần cuốn cầu muốn sợ hãi không dám lại gần cuốn cầu này một chàng trai đi đường vô tình nhìn này một chàng trai đi đường vô tình nhìn này một chàng trai đi đường vô tình nhìn thấy cậu ta tò mò đem cuốn cầu ngày về thấy cậu ta tò mò đem cuốn cầu ngày về thấy cậu ta tò mò đem cuốn cầu ngày về nhà lúc chàng trai vừa cuốn sổ ra Thấy nhà lúc chàng trai vừa cuốn sổ ra Thấy nhà lúc chàng trai vừa cuốn sổ ra Thấy trang đầu tiên ghi rõ viết tên bất kỳ ai trang đầu tiên ghi rõ viết tên bất kỳ ai trang đầu tiên ghi rõ viết tên bất kỳ ai vào đây thì người đó chất luôn chàng vào đây thì người đó chất luôn chàng vào đây thì người đó chất luôn chàng trai mỉm cười cho rằng điều này thật ngớ trai mỉm cười cho rằng điều này thật ngớ trai mỉm cười cho rằng điều này thật ngớ ngẩn cùng lúc đó trên tivi phát sóng của ngẩn cùng lúc đó trên tivi phát sóng của ngẩn cùng lúc đó trên tivi phát sóng của vụ án giết người mà Tên Phát nhân đứng vụ án giết người mà Tên Phát nhân đứng vụ án giết người mà Tên Phát nhân đứng trước Tòa án vẫn không mảy may hối hận trước Tòa án vẫn không mảy may hối hận trước Tòa án vẫn không mảy may hối hận chàng trai mới lấy bút ra thử viết tên chàng trai mới lấy bút ra thử viết tên chàng trai mới lấy bút ra thử viết tên của sát nhân vào sau đó còn mình cười của sát nhân vào sau đó còn mình cười của sát nhân vào sau đó còn mình cười cho rằng bản thân Đúng là ngớ ngẩn tự cho rằng bản thân Đúng là ngớ ngẩn tự cho rằng bản thân Đúng là ngớ ngẩn tự dưng lại đi tinh trò đùa của người ta dưng lại đi tinh trò đùa của người ta dưng lại đi tinh trò đùa của người ta anh chẳng nghĩ ngợi gì mà đóng sổ lên anh chẳng nghĩ ngợi gì mà đóng sổ lên anh chẳng nghĩ ngợi gì mà đóng sổ lên giường đi ngủ ngày hôm sau Chàng trai đi giường đi ngủ ngày hôm sau Chàng trai đi giường đi ngủ ngày hôm sau Chàng trai đi xuống dưới Cậu cầm tờ báo trên bàn lên xuống dưới Cậu cầm tờ báo trên bàn lên xuống dưới Cậu cầm tờ báo trên bàn lên xe mới thấy điều bất ngờ đó là tên pháp xe mới thấy điều bất ngờ đó là tên pháp xe mới thấy điều bất ngờ đó là tên pháp nhân dị đã chết một cách vô cùng kỳ lạ nhân dị đã chết một cách vô cùng kỳ lạ nhân dị đã chết một cách vô cùng kỳ lạ anh chàng vội vàng trở lại nhạc quốchội anh chàng vội vàng trở lại nhạc quốchội anh chàng vội vàng trở lại nhạc quốchội lên quả không sai Vì đó chính là tên của lên quả không sai Vì đó chính là tên của lên quả không sai Vì đó chính là tên của hắn Bây giờ anh ta mới xem kỹ lại chú hắn Bây giờ anh ta mới xem kỹ lại chú hắn Bây giờ anh ta mới xem kỹ lại chú thích trang bìa cuốn sổ quy tắc là người thích trang bìa cuốn sổ quy tắc là người thích trang bìa cuốn sổ quy tắc là người viết phải Ghi nhớ diện mạo của kẻ giết viết phải Ghi nhớ diện mạo của kẻ giết viết phải Ghi nhớ diện mạo của kẻ giết tên Nếu không thì cuốn tuổi sẽ không tên Nếu không thì cuốn tuổi sẽ không tên Nếu không thì cuốn tuổi sẽ không hiệu nghiệm chàng trai này trên khay Tôi hiệu nghiệm chàng trai này trên khay Tôi hiệu nghiệm chàng trai này trên khay Tôi là sinh viên của một trường cảnh sát một là sinh viên của một trường cảnh sát một là sinh viên của một trường cảnh sát một ngày nọ anh gặp lại một tên giang hồ ngày nọ anh gặp lại một tên giang hồ ngày nọ anh gặp lại một tên giang hồ khét tiếng ở hai câu liền muốn thử một khét tiếng ở hai câu liền muốn thử một khét tiếng ở hai câu liền muốn thử một phen cậu mở cuốn sổ ra trực tiếp viết phen cậu mở cuốn sổ ra trực tiếp viết phen cậu mở cuốn sổ ra trực tiếp viết tên kẻ Giang hồ xuống Sau đó cẩn thận tên kẻ Giang hồ xuống Sau đó cẩn thận tên kẻ Giang hồ xuống Sau đó cẩn thận quan sát mọi chuyện thì thấy tên rằng quan sát mọi chuyện thì thấy tên rằng quan sát mọi chuyện thì thấy tên rằng vùng kia trực tiếp ngã lăn ra đất cây vùng kia trực tiếp ngã lăn ra đất cây vùng kia trực tiếp ngã lăn ra đất cây câu sợ hãi Chuyện gì đang xảy ra vậy anh câu sợ hãi Chuyện gì đang xảy ra vậy anh câu sợ hãi Chuyện gì đang xảy ra vậy anh đến xem thì quả nhiên tên Giang Hồ đã đến xem thì quả nhiên tên Giang Hồ đã đến xem thì quả nhiên tên Giang Hồ đã đột tử hay câu hoàng hốt cầm cuốn sổ đột tử hay câu hoàng hốt cầm cuốn sổ đột tử hay câu hoàng hốt cầm cuốn sổ bước về nhà có vẻ như cậu ta vô cùng bước về nhà có vẻ như cậu ta vô cùng bước về nhà có vẻ như cậu ta vô cùng thích thú với nó đột nhiên có một sinh thích thú với nó đột nhiên có một sinh thích thú với nó đột nhiên có một sinh vật từ trên cao hay xuống sinh vật cao vật từ trên cao hay xuống sinh vật cao vật từ trên cao hay xuống sinh vật cao gần 3 mét với hình thù hết sức kỳ dị nó gần 3 mét với hình thù hết sức kỳ dị nó gần 3 mét với hình thù hết sức kỳ dị nó nói rằng Cuốn Sổ Trên Tay tôi là thuộc nói rằng Cuốn Sổ Trên Tay tôi là thuộc nói rằng Cuốn Sổ Trên Tay tôi là thuộc về nó và chỉ có ai đã từng sử dụng cuốn về nó và chỉ có ai đã từng sử dụng cuốn về nó và chỉ có ai đã từng sử dụng cuốn sổ mới có thể nhìn thấy nó mà thôi tinh sổ mới có thể nhìn thấy nó mà thôi tinh sổ mới có thể nhìn thấy nó mà thôi tinh vật này tên rắc và vốn là một thần chết vật này tên rắc và vốn là một thần chết vật này tên rắc và vốn là một thần chết cay Tôi biết rằng kể từ giây phút này cay Tôi biết rằng kể từ giây phút này cay Tôi biết rằng kể từ giây phút này cuộc đời cậu đã thay đổi thì cần cậu đặt cuộc đời cậu đã thay đổi thì cần cậu đặt cuộc đời cậu đã thay đổi thì cần cậu đặt bút xuống vài giây là một người sẽ phải bút xuống vài giây là một người sẽ phải bút xuống vài giây là một người sẽ phải lên bảng đếm số từ đó Những cái chết kỳ lên bảng đếm số từ đó Những cái chết kỳ lên bảng đếm số từ đó Những cái chết kỳ lạ bắt đầu xuất hiện khắp nơi có vẻ là lạ bắt đầu xuất hiện khắp nơi có vẻ là lạ bắt đầu xuất hiện khắp nơi có vẻ là chính trị da bụng dạ độc ác kẻ khác thì chính trị da bụng dạ độc ác kẻ khác thì chính trị da bụng dạ độc ác kẻ khác thì là sát nhân đang bị truy nã hoặc là là sát nhân đang bị truy nã hoặc là là sát nhân đang bị truy nã hoặc là những kẻ giang hồ mõm ngang nhiên coi những kẻ giang hồ mõm ngang nhiên coi những kẻ giang hồ mõm ngang nhiên coi thường pháp luật Mọi người cho rằng tất thường pháp luật Mọi người cho rằng tất thường pháp luật Mọi người cho rằng tất cả chuyện này đều là do một kẻ làm ra cả chuyện này đều là do một kẻ làm ra cả chuyện này đều là do một kẻ làm ra rất nhanh sau đó việc này đã thu hút sự rất nhanh sau đó việc này đã thu hút sự rất nhanh sau đó việc này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát một số người cho rằng chú ý của cảnh sát một số người cho rằng chú ý của cảnh sát một số người cho rằng hành vi này nhất định phải nghiêm trị hành vi này nhất định phải nghiêm trị hành vi này nhất định phải nghiêm trị bởi vì tư tưởng thay trời hành đạo này bởi vì tư tưởng thay trời hành đạo này bởi vì tư tưởng thay trời hành đạo này nguy hiểm vô cùng tuy nhiên lại cũng có nguy hiểm vô cùng tuy nhiên lại cũng có nguy hiểm vô cùng tuy nhiên lại cũng có rất Tôi cho rằng cái đó chính là một vị rất Tôi cho rằng cái đó chính là một vị rất Tôi cho rằng cái đó chính là một vị cứu tinh là người cứu thế thanh lọc tội cứu tinh là người cứu thế thanh lọc tội cứu tinh là người cứu thế thanh lọc tội ác cho nhân loại thậm chí dân mạng còn ác cho nhân loại thậm chí dân mạng còn ác cho nhân loại thậm chí dân mạng còn đặt chai lấy một cái tên đó là ma thần đặt chai lấy một cái tên đó là ma thần đặt chai lấy một cái tên đó là ma thần kira còn cây câu cũng cho rằng những kira còn cây câu cũng cho rằng những kira còn cây câu cũng cho rằng những việc cậu làm là công lý trường hợp thay việc cậu làm là công lý trường hợp thay việc cậu làm là công lý trường hợp thay bố của Kaito lại là cảnh sát trưởng vì bố của Kaito lại là cảnh sát trưởng vì bố của Kaito lại là cảnh sát trưởng vì vậy cậu thưởng nhân lúc bố cậu không để vậy cậu thưởng nhân lúc bố cậu không để vậy cậu thưởng nhân lúc bố cậu không để ý được nhập vào máy tính của ông bởi ý được nhập vào máy tính của ông bởi ý được nhập vào máy tính của ông bởi trong đó chứa rất nhiều thông tin của trong đó chứa rất nhiều thông tin của trong đó chứa rất nhiều thông tin của đám tội phạm và các vụ án dang dở mà lúc đám tội phạm và các vụ án dang dở mà lúc đám tội phạm và các vụ án dang dở mà lúc này cảnh sát cũng đã quyết định hành này cảnh sát cũng đã quyết định hành này cảnh sát cũng đã quyết định hành động rồi bởi vì không ai biết diện mạo động rồi bởi vì không ai biết diện mạo động rồi bởi vì không ai biết diện mạo của kira thế nào cũng như cái gì là công của kira thế nào cũng như cái gì là công của kira thế nào cũng như cái gì là công cụ gây án của hắn khiến việc điều tra cụ gây án của hắn khiến việc điều tra cụ gây án của hắn khiến việc điều tra trở lên vô cùng khó khăn Họ đành mời đến trở lên vô cùng khó khăn Họ đành mời đến trở lên vô cùng khó khăn Họ đành mời đến thám tử Shinichi biệt danh cái lời vào thám tử Shinichi biệt danh cái lời vào thám tử Shinichi biệt danh cái lời vào cuộc rất nhanh vãi lờ đã thực hiện buổi cuộc rất nhanh vãi lờ đã thực hiện buổi cuộc rất nhanh vãi lờ đã thực hiện buổi ghi hình trực tiếp trong buổi phát sóng ghi hình trực tiếp trong buổi phát sóng ghi hình trực tiếp trong buổi phát sóng ngang ngược yêu thích rằng khi ra là kẻ ngang ngược yêu thích rằng khi ra là kẻ ngang ngược yêu thích rằng khi ra là kẻ vô cùng ngây thơ quả nhiên lúc này sai vô cùng ngây thơ quả nhiên lúc này sai vô cùng ngây thơ quả nhiên lúc này sai tôi cũng đang xem link trực tiếp cậu tôi cũng đang xem link trực tiếp cậu tôi cũng đang xem link trực tiếp cậu Khởi rằng mình đã giết cả trăm người rồi Khởi rằng mình đã giết cả trăm người rồi Khởi rằng mình đã giết cả trăm người rồi mà cảnh sát đâu có làm gì được ấy thế mà mà cảnh sát đâu có làm gì được ấy thế mà mà cảnh sát đâu có làm gì được ấy thế mà cái thằng bí danh rồi lại dám tuyên bố cái thằng bí danh rồi lại dám tuyên bố cái thằng bí danh rồi lại dám tuyên bố rằng hắn sẽ bắt được ghi lại trong vòng rằng hắn sẽ bắt được ghi lại trong vòng rằng hắn sẽ bắt được ghi lại trong vòng 1 tháng Thần chết cũng quay đầu chậm rãi 1 tháng Thần chết cũng quay đầu chậm rãi 1 tháng Thần chết cũng quay đầu chậm rãi cười hay câu hiểu ý lập tức dở cuốn khổ cười hay câu hiểu ý lập tức dở cuốn khổ cười hay câu hiểu ý lập tức dở cuốn khổ ra rồi viết tên mặt lờ vào cuốn sổ đột ra rồi viết tên mặt lờ vào cuốn sổ đột ra rồi viết tên mặt lờ vào cuốn sổ đột nhiên người đàn ông trên tivi ôm chặt nhiên người đàn ông trên tivi ôm chặt nhiên người đàn ông trên tivi ôm chặt lấy ngực tất cả mọi người trong trường lấy ngực tất cả mọi người trong trường lấy ngực tất cả mọi người trong trường anh bởi người đàn ông trong tivi rất anh bởi người đàn ông trong tivi rất anh bởi người đàn ông trong tivi rất nhanh Đã chết rồi tay cô nhẹ nhàng nở nụ nhanh Đã chết rồi tay cô nhẹ nhàng nở nụ nhanh Đã chết rồi tay cô nhẹ nhàng nở nụ cười vô cùng đắc ý thực sự không ngờ cười vô cùng đắc ý thực sự không ngờ cười vô cùng đắc ý thực sự không ngờ rằng khi lại có thể trực tiếp giết người rằng khi lại có thể trực tiếp giết người rằng khi lại có thể trực tiếp giết người mà không cần động tay bất ngờ lúc này mà không cần động tay bất ngờ lúc này mà không cần động tay bất ngờ lúc này tiếng nói của cái lời Vang lên trong tiếng nói của cái lời Vang lên trong tiếng nói của cái lời Vang lên trong tivi lần nữa hóa ra người vừa chết không tivi lần nữa hóa ra người vừa chết không tivi lần nữa hóa ra người vừa chết không phải ông lời thật mà chỉ là một tử tù phải ông lời thật mà chỉ là một tử tù phải ông lời thật mà chỉ là một tử tù thế thân Mà buổi phát sóng này đã được thế thân Mà buổi phát sóng này đã được thế thân Mà buổi phát sóng này đã được lời lên kế hoạch để đánh ngờ khi là thì lời lên kế hoạch để đánh ngờ khi là thì lời lên kế hoạch để đánh ngờ khi là thì ra buổi ghi hình này không nhỉ được phát ra buổi ghi hình này không nhỉ được phát ra buổi ghi hình này không nhỉ được phát trực tiếp trên toàn quốc mà chỉ phát ở trực tiếp trên toàn quốc mà chỉ phát ở trực tiếp trên toàn quốc mà chỉ phát ở tỉnh cam to điều đó có nghĩa là khi là tỉnh cam to điều đó có nghĩa là khi là tỉnh cam to điều đó có nghĩa là khi là chắc chắn chỉ nằm trong Phạm Huy Này cái chắc chắn chỉ nằm trong Phạm Huy Này cái chắc chắn chỉ nằm trong Phạm Huy Này cái lời một lần nữa tuyên bố chắc chắn sẽ lời một lần nữa tuyên bố chắc chắn sẽ lời một lần nữa tuyên bố chắc chắn sẽ bắt được thì là đưa ra pháp luật trong bắt được thì là đưa ra pháp luật trong bắt được thì là đưa ra pháp luật trong khi này khi ra tức giận vì lại có kẻ dám khi này khi ra tức giận vì lại có kẻ dám khi này khi ra tức giận vì lại có kẻ dám cản đường anh khi là luôn nghĩ rằng mình cản đường anh khi là luôn nghĩ rằng mình cản đường anh khi là luôn nghĩ rằng mình làm mọi việc là vì công lý thực sự bởi làm mọi việc là vì công lý thực sự bởi làm mọi việc là vì công lý thực sự bởi công lý từ lâu đã chỉ còn là một diễn công lý từ lâu đã chỉ còn là một diễn công lý từ lâu đã chỉ còn là một diễn viên hài ra tay giết người Nhân Danh viên hài ra tay giết người Nhân Danh viên hài ra tay giết người Nhân Danh Công Lý loài người các ngươi thật là thú Công Lý loài người các ngươi thật là thú Công Lý loài người các ngươi thật là thú vị vị vị rất nhanh ông ở đã điều tra ra thời điểm rất nhanh ông ở đã điều tra ra thời điểm rất nhanh ông ở đã điều tra ra thời điểm mà nhiều người bị sát hại nhất không con mà nhiều người bị sát hại nhất không con mà nhiều người bị sát hại nhất không con số liệu điều tra rất có khả năng hắn là số liệu điều tra rất có khả năng hắn là số liệu điều tra rất có khả năng hắn là một tên học sinh đêm đó hai câu lại tiếp một tên học sinh đêm đó hai câu lại tiếp một tên học sinh đêm đó hai câu lại tiếp tục đột nhập vào máy tinh của bố cậu tục đột nhập vào máy tinh của bố cậu tục đột nhập vào máy tinh của bố cậu phát hiện ra rằng cảnh sát đang nghi ngờ phát hiện ra rằng cảnh sát đang nghi ngờ phát hiện ra rằng cảnh sát đang nghi ngờ khi ra là một học sinh cây câu Lập tức khi ra là một học sinh cây câu Lập tức khi ra là một học sinh cây câu Lập tức thay đổi thói quen này vài ngày sau cảnh thay đổi thói quen này vài ngày sau cảnh thay đổi thói quen này vài ngày sau cảnh sát cũng phát hiện ra a tử tư cách một sát cũng phát hiện ra a tử tư cách một sát cũng phát hiện ra a tử tư cách một giờ sẽ có một tên tội phạm bỏ mạng thời giờ sẽ có một tên tội phạm bỏ mạng thời giờ sẽ có một tên tội phạm bỏ mạng thời gian dự án bây giờ vô cùng Hỗn Loạn gian dự án bây giờ vô cùng Hỗn Loạn gian dự án bây giờ vô cùng Hỗn Loạn không hề có quy luật gì là lúc này lời không hề có quy luật gì là lúc này lời không hề có quy luật gì là lúc này lời lại tiếp tục phân tích phát nhân Chắc lại tiếp tục phân tích phát nhân Chắc lại tiếp tục phân tích phát nhân Chắc chắn là kẻ nắm được tình báo của cảnh chắn là kẻ nắm được tình báo của cảnh chắn là kẻ nắm được tình báo của cảnh sát thậm chí rất có thể là thành viên sát thậm chí rất có thể là thành viên sát thậm chí rất có thể là thành viên của một người ở đây nên sẽ theo dõi toàn của một người ở đây nên sẽ theo dõi toàn của một người ở đây nên sẽ theo dõi toàn bộ mà lúc này cô đang đi dạo trên đường bộ mà lúc này cô đang đi dạo trên đường bộ mà lúc này cô đang đi dạo trên đường tiện Tay Ném một quả táo cho giấc Nhưng tiện Tay Ném một quả táo cho giấc Nhưng tiện Tay Ném một quả táo cho giấc Nhưng nhắc lại không hề Tóm Lấy quả táo Đừng nhắc lại không hề Tóm Lấy quả táo Đừng nhắc lại không hề Tóm Lấy quả táo Đừng lo lắng vì xung quanh đây không có người lo lắng vì xung quanh đây không có người lo lắng vì xung quanh đây không có người đâu bỗng nhiên anh dừng bước đứng yên đâu bỗng nhiên anh dừng bước đứng yên đâu bỗng nhiên anh dừng bước đứng yên lấy điện thoại ra và nhìn phía sau thì lấy điện thoại ra và nhìn phía sau thì lấy điện thoại ra và nhìn phía sau thì thấy mình bị theo dõi thì ra thần chết thấy mình bị theo dõi thì ra thần chết thấy mình bị theo dõi thì ra thần chết đã phát hiện ra chuyện này từ lâu càng đã phát hiện ra chuyện này từ lâu càng đã phát hiện ra chuyện này từ lâu càng Tôi muốn tiêu diệt hắn nhưng anh lại Tôi muốn tiêu diệt hắn nhưng anh lại Tôi muốn tiêu diệt hắn nhưng anh lại không biết tên của kẻ bám theo mình thần không biết tên của kẻ bám theo mình thần không biết tên của kẻ bám theo mình thần chết lại nói ông chỉ cần nhìn vào mặt chết lại nói ông chỉ cần nhìn vào mặt chết lại nói ông chỉ cần nhìn vào mặt một người là có thể biết được tên của một người là có thể biết được tên của một người là có thể biết được tên của người đó nhưng nếu muốn sử dụng đôi mắt người đó nhưng nếu muốn sử dụng đôi mắt người đó nhưng nếu muốn sử dụng đôi mắt này thì phải trả bằng một nửa tuổi thọ này thì phải trả bằng một nửa tuổi thọ này thì phải trả bằng một nửa tuổi thọ Kaito nghe xong thì liền quả quyết từ Kaito nghe xong thì liền quả quyết từ Kaito nghe xong thì liền quả quyết từ chối Bởi vì anh nghĩ ra một cách hay ho chối Bởi vì anh nghĩ ra một cách hay ho chối Bởi vì anh nghĩ ra một cách hay ho hơn anh bỗng nhớ ra rằng trên cuốn cậu hơn anh bỗng nhớ ra rằng trên cuốn cậu hơn anh bỗng nhớ ra rằng trên cuốn cậu có ghi rõ sau khi biết nguyên nhân cái có ghi rõ sau khi biết nguyên nhân cái có ghi rõ sau khi biết nguyên nhân cái chết khi chỉ 6 phút 40 giây sau sẽ biết chết khi chỉ 6 phút 40 giây sau sẽ biết chết khi chỉ 6 phút 40 giây sau sẽ biết nguyên nhân chết như thế nào ngày hôm nguyên nhân chết như thế nào ngày hôm nguyên nhân chết như thế nào ngày hôm sau 2 giờ hẹn gặp người yêu quả nhân sau 2 giờ hẹn gặp người yêu quả nhân sau 2 giờ hẹn gặp người yêu quả nhân người đàn ông cũng bám theo lên xe buýt người đàn ông cũng bám theo lên xe buýt người đàn ông cũng bám theo lên xe buýt ngồi bất ngờ hay trên xe lúc này lại ngồi bất ngờ hay trên xe lúc này lại ngồi bất ngờ hay trên xe lúc này lại xuất hiện một tên khớp càng Tôi viết lên xuất hiện một tên khớp càng Tôi viết lên xuất hiện một tên khớp càng Tôi viết lên Ý anh muốn hạ gục tên cướp như trong Ý anh muốn hạ gục tên cướp như trong Ý anh muốn hạ gục tên cướp như trong người đàn ông xem người này vội vàng người đàn ông xem người này vội vàng người đàn ông xem người này vội vàng ngăn cản anh lại đồng thời đưa ra tấm ngăn cản anh lại đồng thời đưa ra tấm ngăn cản anh lại đồng thời đưa ra tấm thẻ sbi chứng minh thân phận của mình thẻ sbi chứng minh thân phận của mình thẻ sbi chứng minh thân phận của mình tay tôi nhìn thấy trên người đàn ông tay tôi nhìn thấy trên người đàn ông tay tôi nhìn thấy trên người đàn ông chân thẻ sau đó anh cố tình làm rơi tờ chân thẻ sau đó anh cố tình làm rơi tờ chân thẻ sau đó anh cố tình làm rơi tờ giấy xuống đất tên cướp liền vào hò đi giấy xuống đất tên cướp liền vào hò đi giấy xuống đất tên cướp liền vào hò đi tới nhặt tờ giấy lên khi nhìn thấy nội tới nhặt tờ giấy lên khi nhìn thấy nội tới nhặt tờ giấy lên khi nhìn thấy nội dung trong giấy thì liền dí súng vào đầu dung trong giấy thì liền dí súng vào đầu dung trong giấy thì liền dí súng vào đầu Kaito Ôi cái quái gì vậy Thần chết cũng Kaito Ôi cái quái gì vậy Thần chết cũng Kaito Ôi cái quái gì vậy Thần chết cũng bất ngờ vì hắn có thể nhìn thấy mình Hóa bất ngờ vì hắn có thể nhìn thấy mình Hóa bất ngờ vì hắn có thể nhìn thấy mình Hóa ra mẫu giấy đó là một trang của cuốn cầu ra mẫu giấy đó là một trang của cuốn cầu ra mẫu giấy đó là một trang của cuốn cầu tử thần tên gốc sợ hãi tới mức bán hết tử thần tên gốc sợ hãi tới mức bán hết tử thần tên gốc sợ hãi tới mức bán hết cả đạn trong chúng xe buýt Vừa dừng lại cả đạn trong chúng xe buýt Vừa dừng lại cả đạn trong chúng xe buýt Vừa dừng lại hắn liền lao ra và lập tức chết luôn hóa hắn liền lao ra và lập tức chết luôn hóa hắn liền lao ra và lập tức chết luôn hóa ra đây là chi tiết cách thức hắn chết mà ra đây là chi tiết cách thức hắn chết mà ra đây là chi tiết cách thức hắn chết mà cái tô đã viết ra trong cuốn sổ Nhưng cái tô đã viết ra trong cuốn sổ Nhưng cái tô đã viết ra trong cuốn sổ Nhưng lúc về nhà khai câu lại không muốn giết lúc về nhà khai câu lại không muốn giết lúc về nhà khai câu lại không muốn giết người bám đuôi Bởi anh nghĩ rằng kẻ bám người bám đuôi Bởi anh nghĩ rằng kẻ bám người bám đuôi Bởi anh nghĩ rằng kẻ bám theo chắc hẳn không chỉ có một mình cái theo chắc hẳn không chỉ có một mình cái theo chắc hẳn không chỉ có một mình cái đó kia khác Đặc Vụ FBI phát hiện một số đó kia khác Đặc Vụ FBI phát hiện một số đó kia khác Đặc Vụ FBI phát hiện một số tài liệu trên tàu điện ngầm anh không tài liệu trên tàu điện ngầm anh không tài liệu trên tàu điện ngầm anh không hiểu biết kẻ ngồi cạnh mình là một tên hiểu biết kẻ ngồi cạnh mình là một tên hiểu biết kẻ ngồi cạnh mình là một tên hiếp dâm người đàn ông Mở túi ra và có hiếp dâm người đàn ông Mở túi ra và có hiếp dâm người đàn ông Mở túi ra và có một bộ đàm sau khi đeo nó lên anh thấy một bộ đàm sau khi đeo nó lên anh thấy một bộ đàm sau khi đeo nó lên anh thấy người khen tôi điện thoại cây câu lập người khen tôi điện thoại cây câu lập người khen tôi điện thoại cây câu lập tức giết một người đàn ông bên cạnh Đặc tức giết một người đàn ông bên cạnh Đặc tức giết một người đàn ông bên cạnh Đặc Vụ rồi yêu cầu đặc bộ phải viết ra tất Vụ rồi yêu cầu đặc bộ phải viết ra tất Vụ rồi yêu cầu đặc bộ phải viết ra tất cả tên của những người theo dõi mình nếu cả tên của những người theo dõi mình nếu cả tên của những người theo dõi mình nếu không thay tôi sẽ giết Toàn bộ người ở không thay tôi sẽ giết Toàn bộ người ở không thay tôi sẽ giết Toàn bộ người ở đây đặc vụ buộc phải làm theo mệnh lệnh đây đặc vụ buộc phải làm theo mệnh lệnh đây đặc vụ buộc phải làm theo mệnh lệnh viết tên tất cả viết tên tất cả viết tên tất cả Ừ thì những người này cũng đau xin đến Ừ thì những người này cũng đau xin đến Ừ thì những người này cũng đau xin đến chết hóa ra tờ giấy mà anh viết tên chết hóa ra tờ giấy mà anh viết tên chết hóa ra tờ giấy mà anh viết tên chính là tờ giấy của Cuốn Sổ Tử Thần Đặc chính là tờ giấy của Cuốn Sổ Tử Thần Đặc chính là tờ giấy của Cuốn Sổ Tử Thần Đặc Vụ vừa bước xuống tàu điện ngầm vợ anh Vụ vừa bước xuống tàu điện ngầm vợ anh Vụ vừa bước xuống tàu điện ngầm vợ anh đi bên cạnh gọi anh một tiếng đột nhiên đi bên cạnh gọi anh một tiếng đột nhiên đi bên cạnh gọi anh một tiếng đột nhiên Đặc Vụ này ôm lấy ngực mà ngã xuống đất Đặc Vụ này ôm lấy ngực mà ngã xuống đất Đặc Vụ này ôm lấy ngực mà ngã xuống đất tay câu đứng trên tàu sảng khoái nhìn tay câu đứng trên tàu sảng khoái nhìn tay câu đứng trên tàu sảng khoái nhìn mọi chuyện xảy ra cái chết của nhiều mọi chuyện xảy ra cái chết của nhiều mọi chuyện xảy ra cái chết của nhiều cảnh sát lập tức gây Hoang Mang tột độ cảnh sát lập tức gây Hoang Mang tột độ cảnh sát lập tức gây Hoang Mang tột độ cả trăm người tham gia vụ này đã bỏ cuộc cả trăm người tham gia vụ này đã bỏ cuộc cả trăm người tham gia vụ này đã bỏ cuộc giữa chừng cuối cùng chỉ còn lại vài giữa chừng cuối cùng chỉ còn lại vài giữa chừng cuối cùng chỉ còn lại vài người gián tiếp tục đây thực chất chính người gián tiếp tục đây thực chất chính người gián tiếp tục đây thực chất chính là nhiều mà lơ mong muốn lời chỉ cần số là nhiều mà lơ mong muốn lời chỉ cần số là nhiều mà lơ mong muốn lời chỉ cần số ít những người đáng tin cậy bất ngờ hai ít những người đáng tin cậy bất ngờ hai ít những người đáng tin cậy bất ngờ hai lời cũng không phải là ông già này mà lời cũng không phải là ông già này mà lời cũng không phải là ông già này mà thực ra lại là Shinichi đã mai danh ẩn thực ra lại là Shinichi đã mai danh ẩn thực ra lại là Shinichi đã mai danh ẩn tích còn ông già chỉ là thế thân lời yêu tích còn ông già chỉ là thế thân lời yêu tích còn ông già chỉ là thế thân lời yêu cầu Ông Bố về lắp camera để họ theo dõi cầu Ông Bố về lắp camera để họ theo dõi cầu Ông Bố về lắp camera để họ theo dõi Kaito trong khi đó vợ của đặc vụ đã chết Kaito trong khi đó vợ của đặc vụ đã chết Kaito trong khi đó vợ của đặc vụ đã chết cũng quyết tâm tìm bằng được hung thủ cũng quyết tâm tìm bằng được hung thủ cũng quyết tâm tìm bằng được hung thủ không biết người cuối cùng chồng mình không biết người cuối cùng chồng mình không biết người cuối cùng chồng mình điều tra là hai cô vì vậy cô đến gặp điều tra là hai cô vì vậy cô đến gặp điều tra là hai cô vì vậy cô đến gặp Kaitou và đưa cho anh danh thiếp câu nói Kaitou và đưa cho anh danh thiếp câu nói Kaitou và đưa cho anh danh thiếp câu nói mình đã biết chính anh đã giết chồng mình đã biết chính anh đã giết chồng mình đã biết chính anh đã giết chồng mình Nhưng cái câu không thèm để ý Cứ mình Nhưng cái câu không thèm để ý Cứ mình Nhưng cái câu không thèm để ý Cứ thể rời khỏi đột nhiên người vợ gọi anh thể rời khỏi đột nhiên người vợ gọi anh thể rời khỏi đột nhiên người vợ gọi anh đứng lại câu nói rằng anh không thể giết đứng lại câu nói rằng anh không thể giết đứng lại câu nói rằng anh không thể giết nổi tôi đâu và tôi sẽ đích thân đưa anh nổi tôi đâu và tôi sẽ đích thân đưa anh nổi tôi đâu và tôi sẽ đích thân đưa anh ra ngoài pháp luật Cái câu lúc này cũng ra ngoài pháp luật Cái câu lúc này cũng ra ngoài pháp luật Cái câu lúc này cũng bắt đầu cảm thấy không ổn rồi buổi tối bắt đầu cảm thấy không ổn rồi buổi tối bắt đầu cảm thấy không ổn rồi buổi tối hôm đó khi về nhà anh vừa bước vào hiện hôm đó khi về nhà anh vừa bước vào hiện hôm đó khi về nhà anh vừa bước vào hiện phát hiện nhà mình đi à hóa ra trước khi phát hiện nhà mình đi à hóa ra trước khi phát hiện nhà mình đi à hóa ra trước khi bị anh có ngày mở bút chì vào cửa trong bị anh có ngày mở bút chì vào cửa trong bị anh có ngày mở bút chì vào cửa trong khi đó lơ và cảnh sát đang theo dõi hành khi đó lơ và cảnh sát đang theo dõi hành khi đó lơ và cảnh sát đang theo dõi hành vi của anh qua camera cùng với bố của vi của anh qua camera cùng với bố của vi của anh qua camera cùng với bố của Kaito là cục trưởng cảnh sát mà lúc này Kaito là cục trưởng cảnh sát mà lúc này Kaito là cục trưởng cảnh sát mà lúc này ông vẫn nghĩ rằng con mình vô tội bọn họ ông vẫn nghĩ rằng con mình vô tội bọn họ ông vẫn nghĩ rằng con mình vô tội bọn họ theo dõi khai câu suốt 10 ngày liền theo dõi khai câu suốt 10 ngày liền theo dõi khai câu suốt 10 ngày liền không ăn không ngủ nhưng hành động của không ăn không ngủ nhưng hành động của không ăn không ngủ nhưng hành động của Kaito vẫn không có gì bất thường mà Kaito vẫn không có gì bất thường mà Kaito vẫn không có gì bất thường mà trong khi này tội phạm vẫn cứ chết đều trong khi này tội phạm vẫn cứ chết đều trong khi này tội phạm vẫn cứ chết đều nhưng à Dạ lời cuối cùng phải đưa ra nhưng à Dạ lời cuối cùng phải đưa ra nhưng à Dạ lời cuối cùng phải đưa ra quyết định Hãy thu hồi toàn bộ camera về quyết định Hãy thu hồi toàn bộ camera về quyết định Hãy thu hồi toàn bộ camera về điều này khiến bố của hai tôi thở phào điều này khiến bố của hai tôi thở phào điều này khiến bố của hai tôi thở phào nhẹ nhõm không ai chú ý đến bên trong nhẹ nhõm không ai chú ý đến bên trong nhẹ nhõm không ai chú ý đến bên trong gói bim bim của Kaito có chứa bí mật hôm gói bim bim của Kaito có chứa bí mật hôm gói bim bim của Kaito có chứa bí mật hôm đó lời nhận được một cuộc điện thoại đầu đó lời nhận được một cuộc điện thoại đầu đó lời nhận được một cuộc điện thoại đầu dây bên kia là vợ của đặc vụ đã chết cô dây bên kia là vợ của đặc vụ đã chết cô dây bên kia là vợ của đặc vụ đã chết cô lấy tính mạng mình ra để đảm bảo Khanh lấy tính mạng mình ra để đảm bảo Khanh lấy tính mạng mình ra để đảm bảo Khanh tôi là hung thủ không lâu sau tại một tôi là hung thủ không lâu sau tại một tôi là hung thủ không lâu sau tại một phòng triển lãm mỹ thuật cô vợ lợi dụng phòng triển lãm mỹ thuật cô vợ lợi dụng phòng triển lãm mỹ thuật cô vợ lợi dụng bạn gái của keiko để Zen gọi anh ép bạn gái của keiko để Zen gọi anh ép bạn gái của keiko để Zen gọi anh ép keiko phải thú nhận tội ác của mình nếu keiko phải thú nhận tội ác của mình nếu keiko phải thú nhận tội ác của mình nếu không chịu đầu thú thì cô sẽ giết bạn không chịu đầu thú thì cô sẽ giết bạn không chịu đầu thú thì cô sẽ giết bạn gái nhưng cái câu cứ khăng khăng rằng gái nhưng cái câu cứ khăng khăng rằng gái nhưng cái câu cứ khăng khăng rằng mình không giết người bất ngờ bạn gái mình không giết người bất ngờ bạn gái mình không giết người bất ngờ bạn gái khai câu thoát khỏi tay người vợ người khai câu thoát khỏi tay người vợ người khai câu thoát khỏi tay người vợ người vợ liên tiếp cầm súng bắn Kaito cái cục vợ liên tiếp cầm súng bắn Kaito cái cục vợ liên tiếp cầm súng bắn Kaito cái cục là lại bắn chết của bạn gái cô vợ không là lại bắn chết của bạn gái cô vợ không là lại bắn chết của bạn gái cô vợ không ngờ mình lại mất kiểm soát như vậy cảm ngờ mình lại mất kiểm soát như vậy cảm ngờ mình lại mất kiểm soát như vậy cảm thấy cậu lỗi gì giết người vô tội nên đã thấy cậu lỗi gì giết người vô tội nên đã thấy cậu lỗi gì giết người vô tội nên đã tự sát nhưng không ai biết sự thực đằng tự sát nhưng không ai biết sự thực đằng tự sát nhưng không ai biết sự thực đằng sau thì ở trên tàu điện Kaito đã biết sau thì ở trên tàu điện Kaito đã biết sau thì ở trên tàu điện Kaito đã biết tên của cô vợ này và anh đã biết chi tên của cô vợ này và anh đã biết chi tên của cô vợ này và anh đã biết chi tiết về câu chuyện cô gái này sẽ tự sát tiết về câu chuyện cô gái này sẽ tự sát tiết về câu chuyện cô gái này sẽ tự sát mọi đường đi nước bước đều là do khai mọi đường đi nước bước đều là do khai mọi đường đi nước bước đều là do khai tôi giza trong cuốn sổ Thậm chí còn tôi giza trong cuốn sổ Thậm chí còn tôi giza trong cuốn sổ Thậm chí còn không ngại khi sinh các bạn gái mình không ngại khi sinh các bạn gái mình không ngại khi sinh các bạn gái mình thần chết viết truyện cũng sợ vãi đái thần chết viết truyện cũng sợ vãi đái thần chết viết truyện cũng sợ vãi đái tôi đến là phải nhường ngôi vị thần chết tôi đến là phải nhường ngôi vị thần chết tôi đến là phải nhường ngôi vị thần chết cho cậu bởi thần chết không biết nha cho cậu bởi thần chết không biết nha cho cậu bởi thần chết không biết nha nhiều như vậy được đâu thì ra cái câu nhiều như vậy được đâu thì ra cái câu nhiều như vậy được đâu thì ra cái câu lắng như vậy là để bố anh Hương cảm và lắng như vậy là để bố anh Hương cảm và lắng như vậy là để bố anh Hương cảm và Gạt bỏ nghi ngờ rồi còn xin bố cho anh Gạt bỏ nghi ngờ rồi còn xin bố cho anh Gạt bỏ nghi ngờ rồi còn xin bố cho anh tham gia điều tra vụ án đúng lúc này lời tham gia điều tra vụ án đúng lúc này lời tham gia điều tra vụ án đúng lúc này lời từ lâu chầm chậm bước đến rồi mời anh từ lâu chầm chậm bước đến rồi mời anh từ lâu chầm chậm bước đến rồi mời anh tham gia vào việc truy bắt hung thủ ngay tham gia vào việc truy bắt hung thủ ngay tham gia vào việc truy bắt hung thủ ngay sau đó anh ấy từ sau lưng ra một gói bim sau đó anh ấy từ sau lưng ra một gói bim sau đó anh ấy từ sau lưng ra một gói bim bim tiếp theo sẽ là cuộc đấu trí giữa bim tiếp theo sẽ là cuộc đấu trí giữa bim tiếp theo sẽ là cuộc đấu trí giữa hai chàng trai thông minh này vốn thuộc hai chàng trai thông minh này vốn thuộc hai chàng trai thông minh này vốn thuộc Thực ra Nó không đáng sợ mà cái đáng sợ Thực ra Nó không đáng sợ mà cái đáng sợ Thực ra Nó không đáng sợ mà cái đáng sợ chính là lòng dạ con người Câu chuyện chính là lòng dạ con người Câu chuyện chính là lòng dạ con người Câu chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở phần 2 vài hôm nữa tiếp theo sẽ xảy ra ở phần 2 vài hôm nữa tiếp theo sẽ xảy ra ở phần 2 vài hôm nữa mình review nhé mình review nhé mình review nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai