Kẻ Khổng Lồ nhai người như ăn cà pháo - Review Phim Đại Chiến Titan 1

6,334,459
2,737
review phim attack titan đại chiến người khổng lồ phần 1. review phim kinh dị hay đại chiến titan phần 1. tóm tắt phim kinh dị attack on titan đại chiến titan 1. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/channel/UC1M-iXnn2cRdg6erZn92cGA?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimkinhdihay
Ừ cái loại sinh vật như này chắc chắn Ừ cái loại sinh vật như này chắc chắn Ừ cái loại sinh vật như này chắc chắn bạn chưa nhìn thấy bao giờ thật sự là bạn chưa nhìn thấy bao giờ thật sự là bạn chưa nhìn thấy bao giờ thật sự là quá tàn nhẫn những kẻ khổng lồ này không quá tàn nhẫn những kẻ khổng lồ này không quá tàn nhẫn những kẻ khổng lồ này không có hứng thú với bất kỳ thứ gì cả mà có hứng thú với bất kỳ thứ gì cả mà có hứng thú với bất kỳ thứ gì cả mà chúng chỉ thích mỗi ăn thịt người uống chúng chỉ thích mỗi ăn thịt người uống chúng chỉ thích mỗi ăn thịt người uống đi khắp nơi phá hủy hết hàng nhà của đi khắp nơi phá hủy hết hàng nhà của đi khắp nơi phá hủy hết hàng nhà của nhân loại không đến 55 Tổng số người nhân loại không đến 55 Tổng số người nhân loại không đến 55 Tổng số người trên thế giới chỉ còn lại một phần mười trên thế giới chỉ còn lại một phần mười trên thế giới chỉ còn lại một phần mười con người giờ phút này như cảm nhận được con người giờ phút này như cảm nhận được con người giờ phút này như cảm nhận được nỗi sợ hãi cùng cực khi những người nỗi sợ hãi cùng cực khi những người nỗi sợ hãi cùng cực khi những người khổng lồ chi phối không lâu sau tất cả khổng lồ chi phối không lâu sau tất cả khổng lồ chi phối không lâu sau tất cả những gì tồn tại trong nhân loại đều bị những gì tồn tại trong nhân loại đều bị những gì tồn tại trong nhân loại đều bị phá bỏ vì để có thể kháng cự chống lại phá bỏ vì để có thể kháng cự chống lại phá bỏ vì để có thể kháng cự chống lại lũ người visa Họ bắt đầu Xây thường lũ người visa Họ bắt đầu Xây thường lũ người visa Họ bắt đầu Xây thường những bức tường cao bút để chạy lũ Titan những bức tường cao bút để chạy lũ Titan những bức tường cao bút để chạy lũ Titan tàn phá phía bên trong được phân thành 3 tàn phá phía bên trong được phân thành 3 tàn phá phía bên trong được phân thành 3 vòng khác nhau vòng phía ngoài nhất là vòng khác nhau vòng phía ngoài nhất là vòng khác nhau vòng phía ngoài nhất là khu Nông Nghiệp tầng ở giữa là khu công khu Nông Nghiệp tầng ở giữa là khu công khu Nông Nghiệp tầng ở giữa là khu công nghiệp và còn cả trung tâm là tầm quan nghiệp và còn cả trung tâm là tầm quan nghiệp và còn cả trung tâm là tầm quan trọng nhất khi đầu não Cứ như vậy thì trọng nhất khi đầu não Cứ như vậy thì trọng nhất khi đầu não Cứ như vậy thì Bức tường cao giày đó đã bảo vệ con Bức tường cao giày đó đã bảo vệ con Bức tường cao giày đó đã bảo vệ con người đến hàng trăm năm không một ai có người đến hàng trăm năm không một ai có người đến hàng trăm năm không một ai có thể đảm bảo rằng bức tường ấy sẽ không thể đảm bảo rằng bức tường ấy sẽ không thể đảm bảo rằng bức tường ấy sẽ không chụp đồ nhưng dường như sau một thời chụp đồ nhưng dường như sau một thời chụp đồ nhưng dường như sau một thời gian dài tiên mình đã khiến con người gian dài tiên mình đã khiến con người gian dài tiên mình đã khiến con người trở nên chủ quan những đứa trẻ sau này trở nên chủ quan những đứa trẻ sau này trở nên chủ quan những đứa trẻ sau này lớn lên nghe đến khi tan cũng chỉ nghĩ lớn lên nghe đến khi tan cũng chỉ nghĩ lớn lên nghe đến khi tan cũng chỉ nghĩ là truyền thuyết Mà thôi Ngày hôm đó ba là truyền thuyết Mà thôi Ngày hôm đó ba là truyền thuyết Mà thôi Ngày hôm đó ba người bạn này tụ họp lại với nhau Nam người bạn này tụ họp lại với nhau Nam người bạn này tụ họp lại với nhau Nam chính là eryn cô gái mikasa và anh bạn chính là eryn cô gái mikasa và anh bạn chính là eryn cô gái mikasa và anh bạn amin họ đều rất hiếu kỳ về thế giới bên amin họ đều rất hiếu kỳ về thế giới bên amin họ đều rất hiếu kỳ về thế giới bên ngoài vì thế họ quyết định âm thầm đi ra ngoài vì thế họ quyết định âm thầm đi ra ngoài vì thế họ quyết định âm thầm đi ra bên Ừ rồi nhảy nút chạy đến bên chân bên Ừ rồi nhảy nút chạy đến bên chân bên Ừ rồi nhảy nút chạy đến bên chân tường đây cũng là lần đầu tiên mà những tường đây cũng là lần đầu tiên mà những tường đây cũng là lần đầu tiên mà những tấm chiếu mới này đứng trong khoảng cách tấm chiếu mới này đứng trong khoảng cách tấm chiếu mới này đứng trong khoảng cách gần như vậy với bức tượng đó đúng vào gần như vậy với bức tượng đó đúng vào gần như vậy với bức tượng đó đúng vào lúc 3 thanh niên định hình Lối ra thì lúc 3 thanh niên định hình Lối ra thì lúc 3 thanh niên định hình Lối ra thì cảnh vệ đã chạy đến bởi vì trong quốc cảnh vệ đã chạy đến bởi vì trong quốc cảnh vệ đã chạy đến bởi vì trong quốc gia của họ đứng cạnh bức tường là vi gia của họ đứng cạnh bức tường là vi gia của họ đứng cạnh bức tường là vi phạm pháp luật cũng may người đến là chú phạm pháp luật cũng may người đến là chú phạm pháp luật cũng may người đến là chú của Alan chú ấy gửi đến đã nói với ba của Alan chú ấy gửi đến đã nói với ba của Alan chú ấy gửi đến đã nói với ba người họ bí mật quan trọng hóa ra binh người họ bí mật quan trọng hóa ra binh người họ bí mật quan trọng hóa ra binh đoàn bây giờ đang sắp xếp một đoàn người đoàn bây giờ đang sắp xếp một đoàn người đoàn bây giờ đang sắp xếp một đoàn người tiến hành mở rộng biên cương ông ấy thì tiến hành mở rộng biên cương ông ấy thì tiến hành mở rộng biên cương ông ấy thì vọng có thêm những người trẻ tuổi tham vọng có thêm những người trẻ tuổi tham vọng có thêm những người trẻ tuổi tham gia cùng nhưng đột nhiên mặt đất không gia cùng nhưng đột nhiên mặt đất không gia cùng nhưng đột nhiên mặt đất không nên chuyển dữ dội bức tường to dài rổ bố nên chuyển dữ dội bức tường to dài rổ bố nên chuyển dữ dội bức tường to dài rổ bố thế mà bây giờ đã bắt đầu có ra nước ra thế mà bây giờ đã bắt đầu có ra nước ra thế mà bây giờ đã bắt đầu có ra nước ra một tiếng gầm lùi rung động cả trời đất một tiếng gầm lùi rung động cả trời đất một tiếng gầm lùi rung động cả trời đất và rồi Bên trên bồi thường là một cái và rồi Bên trên bồi thường là một cái và rồi Bên trên bồi thường là một cái đầu kinh dị xuất hiện cả không mặt nó đầu kinh dị xuất hiện cả không mặt nó đầu kinh dị xuất hiện cả không mặt nó phát ra ánh lửa hung tàn mấy đứa trẻ phát ra ánh lửa hung tàn mấy đứa trẻ phát ra ánh lửa hung tàn mấy đứa trẻ nhìn thấy thì toàn thân run bần bật đây nhìn thấy thì toàn thân run bần bật đây nhìn thấy thì toàn thân run bần bật đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm con là lần đầu tiên sau hàng trăm năm con là lần đầu tiên sau hàng trăm năm con người mới lại tận mắt thấy người khổng người mới lại tận mắt thấy người khổng người mới lại tận mắt thấy người khổng lồ mà sao con quái này lại còn cao hơn lồ mà sao con quái này lại còn cao hơn lồ mà sao con quái này lại còn cao hơn cả bức tường nó giống như là kẻ đột biến cả bức tường nó giống như là kẻ đột biến cả bức tường nó giống như là kẻ đột biến trong những người khổng lồ khi ta mệnh trong những người khổng lồ khi ta mệnh trong những người khổng lồ khi ta mệnh cái chân khổng lồ của nó dẫm đạp đổ vỡ cái chân khổng lồ của nó dẫm đạp đổ vỡ cái chân khổng lồ của nó dẫm đạp đổ vỡ hết kả cuối cùng là một gặp mạnh hơn cả hết kả cuối cùng là một gặp mạnh hơn cả hết kả cuối cùng là một gặp mạnh hơn cả pháo cối khiến một những bức tường vỡ pháo cối khiến một những bức tường vỡ pháo cối khiến một những bức tường vỡ công cùng lúc đó là hàng ngàn diễn viên công cùng lúc đó là hàng ngàn diễn viên công cùng lúc đó là hàng ngàn diễn viên đá bay vào quý trong vùng đất của kim đá bay vào quý trong vùng đất của kim đá bay vào quý trong vùng đất của kim loại có lẽ là hôm nay là ngày tận thế loại có lẽ là hôm nay là ngày tận thế loại có lẽ là hôm nay là ngày tận thế Trăng 3 con người này vừa khi này vẫn Trăng 3 con người này vừa khi này vẫn Trăng 3 con người này vừa khi này vẫn còn ăn no rửng mỡ hôm nay đã run như cầy còn ăn no rửng mỡ hôm nay đã run như cầy còn ăn no rửng mỡ hôm nay đã run như cầy sấy chạy thục mạng không còn nhìn thấy sấy chạy thục mạng không còn nhìn thấy sấy chạy thục mạng không còn nhìn thấy mặt trời nhưng may mắn làm sao được nhân mặt trời nhưng may mắn làm sao được nhân mặt trời nhưng may mắn làm sao được nhân cuộc tấn công dừng lại con quái vật đó cuộc tấn công dừng lại con quái vật đó cuộc tấn công dừng lại con quái vật đó quay người biến mất Kết quả nó để lại là quay người biến mất Kết quả nó để lại là quay người biến mất Kết quả nó để lại là một lỗ hỏng cực to bên bức tường họ đã một lỗ hỏng cực to bên bức tường họ đã một lỗ hỏng cực to bên bức tường họ đã dày công xây dựng và thảm họa tiếp theo dày công xây dựng và thảm họa tiếp theo dày công xây dựng và thảm họa tiếp theo mới là điều kinh hồn đám người Titan đã mới là điều kinh hồn đám người Titan đã mới là điều kinh hồn đám người Titan đã bắt đầu chui qua lỗ thủng với ánh mặt bắt đầu chui qua lỗ thủng với ánh mặt bắt đầu chui qua lỗ thủng với ánh mặt hiển thị trong đến lên người phía bên hiển thị trong đến lên người phía bên hiển thị trong đến lên người phía bên trong binh đoàn đã chuẩn bị trúng đạn trong binh đoàn đã chuẩn bị trúng đạn trong binh đoàn đã chuẩn bị trúng đạn tấn công từng quảng cáo vắng mặt tưởng tấn công từng quảng cáo vắng mặt tưởng tấn công từng quảng cáo vắng mặt tưởng chừng như đã giết được chúng không ngờ chừng như đã giết được chúng không ngờ chừng như đã giết được chúng không ngờ rằng nó hồi cũng còn nhanh hơn cả trong rằng nó hồi cũng còn nhanh hơn cả trong rằng nó hồi cũng còn nhanh hơn cả trong game hóa ra truyền thuyết người ghi tên game hóa ra truyền thuyết người ghi tên game hóa ra truyền thuyết người ghi tên sở hữu Thân Thể Bất tử là có thật những sở hữu Thân Thể Bất tử là có thật những sở hữu Thân Thể Bất tử là có thật những tên người khổng lồ quái bị bắt đầu nhấp tên người khổng lồ quái bị bắt đầu nhấp tên người khổng lồ quái bị bắt đầu nhấp người lính lên rồi nhét vào mồm của mình người lính lên rồi nhét vào mồm của mình người lính lên rồi nhét vào mồm của mình ăn ngon hơn cảm xúc xích nhìn thấy cảnh ăn ngon hơn cảm xúc xích nhìn thấy cảnh ăn ngon hơn cảm xúc xích nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ này có người chiến sĩ vì tượng kinh sợ này có người chiến sĩ vì tượng kinh sợ này có người chiến sĩ vì quá sợ hãi và lựa chọn cụm từ Tuy nhiên quá sợ hãi và lựa chọn cụm từ Tuy nhiên quá sợ hãi và lựa chọn cụm từ Tuy nhiên này còn chưa phải là thảm họa đáng sợ này còn chưa phải là thảm họa đáng sợ này còn chưa phải là thảm họa đáng sợ nhất những người dân trên phố bắt đầu nhất những người dân trên phố bắt đầu nhất những người dân trên phố bắt đầu Náo Loạn tháo chạy sức tiến công của nữ Náo Loạn tháo chạy sức tiến công của nữ Náo Loạn tháo chạy sức tiến công của nữ vitas Thật sự quá Dã man bàn tay khổng vitas Thật sự quá Dã man bàn tay khổng vitas Thật sự quá Dã man bàn tay khổng lồ của chúng mặt người cứ đơn giản như lồ của chúng mặt người cứ đơn giản như lồ của chúng mặt người cứ đơn giản như nhạc cụ khoai vậy trúng nắng từng người nhạc cụ khoai vậy trúng nắng từng người nhạc cụ khoai vậy trúng nắng từng người từng người lên cái bàn chân bẩn thỉu của từng người lên cái bàn chân bẩn thỉu của từng người lên cái bàn chân bẩn thỉu của chúng cũng không biết là có bị thối chân chúng cũng không biết là có bị thối chân chúng cũng không biết là có bị thối chân không nữa mà con người cứ nhìn thấy chân không nữa mà con người cứ nhìn thấy chân không nữa mà con người cứ nhìn thấy chân chúng là bỏ chạy thục mạng bởi vì chỉ chúng là bỏ chạy thục mạng bởi vì chỉ chúng là bỏ chạy thục mạng bởi vì chỉ cần trong một tí là đi thăm cước trong cần trong một tí là đi thăm cước trong cần trong một tí là đi thăm cước trong ruột của lỗ Duy Tâm này liền trên phố ruột của lỗ Duy Tâm này liền trên phố ruột của lỗ Duy Tâm này liền trên phố những đứa trẻ chỉ biết thế nhưng chẳng những đứa trẻ chỉ biết thế nhưng chẳng những đứa trẻ chỉ biết thế nhưng chẳng có một ai quan tâm và hỏi mạnh của họ có một ai quan tâm và hỏi mạnh của họ có một ai quan tâm và hỏi mạnh của họ còn chẳng giữ nổi cơ mà nữ chính mikasa còn chẳng giữ nổi cơ mà nữ chính mikasa còn chẳng giữ nổi cơ mà nữ chính mikasa nhìn thấy đứa trẻ trên đường vì chạy lại nhìn thấy đứa trẻ trên đường vì chạy lại nhìn thấy đứa trẻ trên đường vì chạy lại phù vãi nên bị tách khỏi hai thanh niên phù vãi nên bị tách khỏi hai thanh niên phù vãi nên bị tách khỏi hai thanh niên kia cứ như vậy anh bị xô đẩy tôi vào kia cứ như vậy anh bị xô đẩy tôi vào kia cứ như vậy anh bị xô đẩy tôi vào trong một tòa nữa mình có về an toàn trong một tòa nữa mình có về an toàn trong một tòa nữa mình có về an toàn những người ở bên ngoài điên cuồng Gõ những người ở bên ngoài điên cuồng Gõ những người ở bên ngoài điên cuồng Gõ Cửa mong được cho vào cùng với Nhưng ai Cửa mong được cho vào cùng với Nhưng ai Cửa mong được cho vào cùng với Nhưng ai ngờ chỉ có mỗi alen ở giữa hét lên mở ngờ chỉ có mỗi alen ở giữa hét lên mở ngờ chỉ có mỗi alen ở giữa hét lên mở cửa cả căn phòng đột nhiên chọn lại mọi cửa cả căn phòng đột nhiên chọn lại mọi cửa cả căn phòng đột nhiên chọn lại mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu Nếu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu Nếu ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cậu Nếu bây giờ mà nói thêm một câu chắc cũng bị bây giờ mà nói thêm một câu chắc cũng bị bây giờ mà nói thêm một câu chắc cũng bị vứt ra ngoài luôn khi Alan nhìn ra phía vứt ra ngoài luôn khi Alan nhìn ra phía vứt ra ngoài luôn khi Alan nhìn ra phía bên ngoài thấy misaka chỉ còn một mình bên ngoài thấy misaka chỉ còn một mình bên ngoài thấy misaka chỉ còn một mình ngoài đó Ấy vậy mà em lại sợ hãi không ngoài đó Ấy vậy mà em lại sợ hãi không ngoài đó Ấy vậy mà em lại sợ hãi không có Dũng Khí để mở cửa ra rồi đột nhiên có Dũng Khí để mở cửa ra rồi đột nhiên có Dũng Khí để mở cửa ra rồi đột nhiên cả căn phòng rung lắc dữ dội Alan khi cả căn phòng rung lắc dữ dội Alan khi cả căn phòng rung lắc dữ dội Alan khi này mới đủ quyết tâm mở cửa chạy ra này mới đủ quyết tâm mở cửa chạy ra này mới đủ quyết tâm mở cửa chạy ra ngoài nhưng bên ngoài không hề thấy bóng ngoài nhưng bên ngoài không hề thấy bóng ngoài nhưng bên ngoài không hề thấy bóng dáng của Mika shidou cả đột nhiên Phía dáng của Mika shidou cả đột nhiên Phía dáng của Mika shidou cả đột nhiên Phía Sau truyền đến tiếng rầm gì đáng sợ Ngô Sau truyền đến tiếng rầm gì đáng sợ Ngô Sau truyền đến tiếng rầm gì đáng sợ Ngô Hiếu Anh vừa ra ngoài đã bị lỗi than tấn Hiếu Anh vừa ra ngoài đã bị lỗi than tấn Hiếu Anh vừa ra ngoài đã bị lỗi than tấn công rồi tàn sát những người bên trong công rồi tàn sát những người bên trong công rồi tàn sát những người bên trong như 1 cối xay thì những bàn tay đầy máu như 1 cối xay thì những bàn tay đầy máu như 1 cối xay thì những bàn tay đầy máu Thọ ra ngoài cửa sổ cầu cứu Mà vừa nãy Thọ ra ngoài cửa sổ cầu cứu Mà vừa nãy Thọ ra ngoài cửa sổ cầu cứu Mà vừa nãy còn không cho người khác vào Alan nhìn còn không cho người khác vào Alan nhìn còn không cho người khác vào Alan nhìn thấy cảnh này thật sự đã sụp đổ cả một thấy cảnh này thật sự đã sụp đổ cả một thấy cảnh này thật sự đã sụp đổ cả một thành phố đông vui rồi đã chẳng còn bất thành phố đông vui rồi đã chẳng còn bất thành phố đông vui rồi đã chẳng còn bất cứ bóng dáng nào những gì xảy ra ngày cứ bóng dáng nào những gì xảy ra ngày cứ bóng dáng nào những gì xảy ra ngày hôm nay đã trở thành kí ức không thể nào hôm nay đã trở thành kí ức không thể nào hôm nay đã trở thành kí ức không thể nào quên hai năm sau khi còn sống sau vụ tàn quên hai năm sau khi còn sống sau vụ tàn quên hai năm sau khi còn sống sau vụ tàn sát chạy vào khu công nghiệp bây giờ khu sát chạy vào khu công nghiệp bây giờ khu sát chạy vào khu công nghiệp bây giờ khu Nông nghiệp đã bị lũ người Titan chiếm Nông nghiệp đã bị lũ người Titan chiếm Nông nghiệp đã bị lũ người Titan chiếm giữ vì vậy con người ở đây đều sống giữ vì vậy con người ở đây đều sống giữ vì vậy con người ở đây đều sống thiếu lương thực thực phẩm mỗi ngày họ thiếu lương thực thực phẩm mỗi ngày họ thiếu lương thực thực phẩm mỗi ngày họ thì cố định ăn một bữa cơm và để có thể thì cố định ăn một bữa cơm và để có thể thì cố định ăn một bữa cơm và để có thể giành lại được khu Nông nghiệp đội giành lại được khu Nông nghiệp đội giành lại được khu Nông nghiệp đội trưởng vòng này đã lập ra một đội quân trưởng vòng này đã lập ra một đội quân trưởng vòng này đã lập ra một đội quân Thiện chiến Iran và amin cũng dũng cảm Thiện chiến Iran và amin cũng dũng cảm Thiện chiến Iran và amin cũng dũng cảm tham gia đội quân họ có dự định đêm nay tham gia đội quân họ có dự định đêm nay tham gia đội quân họ có dự định đêm nay sẽ được nhập tiến công ra vòng ngoài sẽ được nhập tiến công ra vòng ngoài sẽ được nhập tiến công ra vòng ngoài ngay lập tức cả tiểu đội nhân lúc trong ngay lập tức cả tiểu đội nhân lúc trong ngay lập tức cả tiểu đội nhân lúc trong sáng ra ngoài họ còn đùa rằng bên khu sáng ra ngoài họ còn đùa rằng bên khu sáng ra ngoài họ còn đùa rằng bên khu Nông nghiệp có một nữ chiến thần rất Nông nghiệp có một nữ chiến thần rất Nông nghiệp có một nữ chiến thần rất thần bí chỉ trong một năm đã giết chết thần bí chỉ trong một năm đã giết chết thần bí chỉ trong một năm đã giết chết người mấy thần Titan cả độ cẩn thận tiến người mấy thần Titan cả độ cẩn thận tiến người mấy thần Titan cả độ cẩn thận tiến vào khu nông nghiệp ở vùng đất hoang tàn vào khu nông nghiệp ở vùng đất hoang tàn vào khu nông nghiệp ở vùng đất hoang tàn này họ phát hiện ra rất nhiều bỏ đúng này họ phát hiện ra rất nhiều bỏ đúng này họ phát hiện ra rất nhiều bỏ đúng như lời đồn lũ Titan không hề hứng thú như lời đồn lũ Titan không hề hứng thú như lời đồn lũ Titan không hề hứng thú với động vật bất ngờ căn nhà hoang phía với động vật bất ngờ căn nhà hoang phía với động vật bất ngờ căn nhà hoang phía trước phát ra Tiếng Khóc Trẻ nhỏ elen và trước phát ra Tiếng Khóc Trẻ nhỏ elen và trước phát ra Tiếng Khóc Trẻ nhỏ elen và cô gái tiến về phía căn nhà thám thính cô gái tiến về phía căn nhà thám thính cô gái tiến về phía căn nhà thám thính bên trong đúng lúc này một đám chất nhờn bên trong đúng lúc này một đám chất nhờn bên trong đúng lúc này một đám chất nhờn chị rơi xuống mặt cô gái e lần đầu lên chị rơi xuống mặt cô gái e lần đầu lên chị rơi xuống mặt cô gái e lần đầu lên mới biết hóa ra đó là một đứa trẻ con mới biết hóa ra đó là một đứa trẻ con mới biết hóa ra đó là một đứa trẻ con của người khổng lồ giữa chạy tỉnh giấc của người khổng lồ giữa chạy tỉnh giấc của người khổng lồ giữa chạy tỉnh giấc đập loạn khắp mọi nơi không những thế đập loạn khắp mọi nơi không những thế đập loạn khắp mọi nơi không những thế Đứa Trẻ con khóc ầm lên có nghĩa là âm Đứa Trẻ con khóc ầm lên có nghĩa là âm Đứa Trẻ con khóc ầm lên có nghĩa là âm thanh của nó sẽ đánh thức đám người thanh của nó sẽ đánh thức đám người thanh của nó sẽ đánh thức đám người khổng lồ thôi Quả này bố mẹ cô dì chú khổng lồ thôi Quả này bố mẹ cô dì chú khổng lồ thôi Quả này bố mẹ cô dì chú bác của nó dậy hết cả còn đâu đội trưởng bác của nó dậy hết cả còn đâu đội trưởng bác của nó dậy hết cả còn đâu đội trưởng vào mọi người bình tĩnh vừa nói xong thì vào mọi người bình tĩnh vừa nói xong thì vào mọi người bình tĩnh vừa nói xong thì một cánh tay em gọi anh ta vậy là những một cánh tay em gọi anh ta vậy là những một cánh tay em gọi anh ta vậy là những Duy Tân Đã chạy tới để bảo vệ con của Duy Tân Đã chạy tới để bảo vệ con của Duy Tân Đã chạy tới để bảo vệ con của chúng giờ thằng nào chạy nhanh thằng đấy chúng giờ thằng nào chạy nhanh thằng đấy chúng giờ thằng nào chạy nhanh thằng đấy sống thôi ông con trưởng thì lên xe rồi sống thôi ông con trưởng thì lên xe rồi sống thôi ông con trưởng thì lên xe rồi bỏ chạy trong khi những người khác còn bỏ chạy trong khi những người khác còn bỏ chạy trong khi những người khác còn chưa kịp lên xe chỉ biết điên cuồng chạy chưa kịp lên xe chỉ biết điên cuồng chạy chưa kịp lên xe chỉ biết điên cuồng chạy trốn đáng tiếc là bàn chân gối sau Vùng trốn đáng tiếc là bàn chân gối sau Vùng trốn đáng tiếc là bàn chân gối sau Vùng ngã chặng đường họ lại đúng lúc vào tình ngã chặng đường họ lại đúng lúc vào tình ngã chặng đường họ lại đúng lúc vào tình thế ngàn cân treo sợi bún trên không thế ngàn cân treo sợi bún trên không thế ngàn cân treo sợi bún trên không trung xuất hiện một hình bóng rất dũng trung xuất hiện một hình bóng rất dũng trung xuất hiện một hình bóng rất dũng mãnh thì thấy người này đôi theo rơi tự mãnh thì thấy người này đôi theo rơi tự mãnh thì thấy người này đôi theo rơi tự do bay lượn trên không một nhát dao cứa do bay lượn trên không một nhát dao cứa do bay lượn trên không một nhát dao cứa đứt gãy của chúng hóa ra người Titan đứt gãy của chúng hóa ra người Titan đứt gãy của chúng hóa ra người Titan cũng có nhược điểm sau khi nghiên cứu rõ cũng có nhược điểm sau khi nghiên cứu rõ cũng có nhược điểm sau khi nghiên cứu rõ ràng thì phát hiện ra nhiều yếu duy nhất ràng thì phát hiện ra nhiều yếu duy nhất ràng thì phát hiện ra nhiều yếu duy nhất của chúng là dây thần kinh sau gáy dựa của chúng là dây thần kinh sau gáy dựa của chúng là dây thần kinh sau gáy dựa vào đó Loài người đã phát minh ra bộ vào đó Loài người đã phát minh ra bộ vào đó Loài người đã phát minh ra bộ trang bị này để dùng nó ado vào vai vòng trang bị này để dùng nó ado vào vai vòng trang bị này để dùng nó ado vào vai vòng lên trên độ cao tương ứng với gái của lên trên độ cao tương ứng với gái của lên trên độ cao tương ứng với gái của gọng Titan trực tiếp cắt vào gái thì lũ gọng Titan trực tiếp cắt vào gái thì lũ gọng Titan trực tiếp cắt vào gái thì lũ người khổng lồ sẽ tan hàng hạt bụi mà người khổng lồ sẽ tan hàng hạt bụi mà người khổng lồ sẽ tan hàng hạt bụi mà biến mất lúc này họ mới phát hiện ra biến mất lúc này họ mới phát hiện ra biến mất lúc này họ mới phát hiện ra người cứ bọn họ chính là đội trưởng bảo người cứ bọn họ chính là đội trưởng bảo người cứ bọn họ chính là đội trưởng bảo vệ khu Nông nghiệp vừa hai phía trước vệ khu Nông nghiệp vừa hai phía trước vệ khu Nông nghiệp vừa hai phía trước lại xuất hiện thêm một người đi ra nữa lại xuất hiện thêm một người đi ra nữa lại xuất hiện thêm một người đi ra nữa đúng lúc này trên trời vai đến một bóng đúng lúc này trên trời vai đến một bóng đúng lúc này trên trời vai đến một bóng dáng con người một lao từ thế kết thúc dáng con người một lao từ thế kết thúc dáng con người một lao từ thế kết thúc sinh mạng của quái vật cô gái ấy quay sinh mạng của quái vật cô gái ấy quay sinh mạng của quái vật cô gái ấy quay đầu nhìn mọi người ở thì đây chẳng phải đầu nhìn mọi người ở thì đây chẳng phải đầu nhìn mọi người ở thì đây chẳng phải là mikasa hay sao Alan nhìn thấy bạn gái là mikasa hay sao Alan nhìn thấy bạn gái là mikasa hay sao Alan nhìn thấy bạn gái cũ thì ngon miệng nó người nhưng mikasa cũ thì ngon miệng nó người nhưng mikasa cũ thì ngon miệng nó người nhưng mikasa là lạnh nhạt như là nước bím Tối hôm đó là lạnh nhạt như là nước bím Tối hôm đó là lạnh nhạt như là nước bím Tối hôm đó em lên không nhịn được mối ở xa thiếu em lên không nhịn được mối ở xa thiếu em lên không nhịn được mối ở xa thiếu nghĩ rằng cô sớm đã chết từ hôm đó rồi nghĩ rằng cô sớm đã chết từ hôm đó rồi nghĩ rằng cô sớm đã chết từ hôm đó rồi bây giờ thì mica xào mới nói ra đáp án bây giờ thì mica xào mới nói ra đáp án bây giờ thì mica xào mới nói ra đáp án cho cậu trên cái eo thon Ngọc Trinh lại cho cậu trên cái eo thon Ngọc Trinh lại cho cậu trên cái eo thon Ngọc Trinh lại có một vết sẹo to đùng do lũ người gian có một vết sẹo to đùng do lũ người gian có một vết sẹo to đùng do lũ người gian cắn đúng lúc này đội trưởng khu Nông cắn đúng lúc này đội trưởng khu Nông cắn đúng lúc này đội trưởng khu Nông nghiệp cũng tìm đến nhìn thấy thành này nghiệp cũng tìm đến nhìn thấy thành này nghiệp cũng tìm đến nhìn thấy thành này thực sự and cũng chỉ biết lùi bước về thực sự and cũng chỉ biết lùi bước về thực sự and cũng chỉ biết lùi bước về sau rồi đi ra bên ngoài hét lên đầy đau sau rồi đi ra bên ngoài hét lên đầy đau sau rồi đi ra bên ngoài hét lên đầy đau khổ nhưng không phải trách mikasa có khổ nhưng không phải trách mikasa có khổ nhưng không phải trách mikasa có người mới mà chỉ hận bản thân mình quá người mới mà chỉ hận bản thân mình quá người mới mà chỉ hận bản thân mình quá hè đã không gian cứu kịp thời đang điều hè đã không gian cứu kịp thời đang điều hè đã không gian cứu kịp thời đang điều gạo thì đột nhiên một bàn tay tặng những gạo thì đột nhiên một bàn tay tặng những gạo thì đột nhiên một bàn tay tặng những gọi lại cô gái nó còn kêu nữa sẽ thu hút gọi lại cô gái nó còn kêu nữa sẽ thu hút gọi lại cô gái nó còn kêu nữa sẽ thu hút sự chú ý của đám người Titan hai người sự chú ý của đám người Titan hai người sự chú ý của đám người Titan hai người vội chạy đến một tòa nhà cô gái mưa ngay vội chạy đến một tòa nhà cô gái mưa ngay vội chạy đến một tòa nhà cô gái mưa ngay nói rằng muốn rút than cùng erin vài tấn nói rằng muốn rút than cùng erin vài tấn nói rằng muốn rút than cùng erin vài tấn vừa vui vẻ lại giúp nhân loại có thêm vừa vui vẻ lại giúp nhân loại có thêm vừa vui vẻ lại giúp nhân loại có thêm con người thế mà thành này lại không thể con người thế mà thành này lại không thể con người thế mà thành này lại không thể tiếp tục bởi một con mắt to tổ bố bất tiếp tục bởi một con mắt to tổ bố bất tiếp tục bởi một con mắt to tổ bố bất thình lình nhìn vào trong thôi song với thình lình nhìn vào trong thôi song với thình lình nhìn vào trong thôi song với May là chưa có thật sim vào lồng nhưng May là chưa có thật sim vào lồng nhưng May là chưa có thật sim vào lồng nhưng thằng khổng lồ lại kéo thuật cô gái đi thằng khổng lồ lại kéo thuật cô gái đi thằng khổng lồ lại kéo thuật cô gái đi Chắc nghĩ rằng mày không ăn được thì để Chắc nghĩ rằng mày không ăn được thì để Chắc nghĩ rằng mày không ăn được thì để tao chén khi tất cả mọi người tỉnh lại tao chén khi tất cả mọi người tỉnh lại tao chén khi tất cả mọi người tỉnh lại phát hiện xung quanh đã bị lỗi người phát hiện xung quanh đã bị lỗi người phát hiện xung quanh đã bị lỗi người khổng lồ bao vây họ vội vàng mặc trang khổng lồ bao vây họ vội vàng mặc trang khổng lồ bao vây họ vội vàng mặc trang bị chống lại người khổng lồ Cuộc Chiến bị chống lại người khổng lồ Cuộc Chiến bị chống lại người khổng lồ Cuộc Chiến Sống Còn Lại Một Lần Nữa xảy ra ác liệt Sống Còn Lại Một Lần Nữa xảy ra ác liệt Sống Còn Lại Một Lần Nữa xảy ra ác liệt những thân hình bé nhỏ nhưng lại có lợi những thân hình bé nhỏ nhưng lại có lợi những thân hình bé nhỏ nhưng lại có lợi thế nhanh nhẹ bay vượt lên không trung thế nhanh nhẹ bay vượt lên không trung thế nhanh nhẹ bay vượt lên không trung với ngay sau gáy của người vay tên nhưng với ngay sau gáy của người vay tên nhưng với ngay sau gáy của người vay tên nhưng mà K Tất cả cũng không thì nhỏ nhiều mà K Tất cả cũng không thì nhỏ nhiều mà K Tất cả cũng không thì nhỏ nhiều người cũng bị bọn chúng tóm gọn mà đã hi người cũng bị bọn chúng tóm gọn mà đã hi người cũng bị bọn chúng tóm gọn mà đã hi sinh đúng lúc này một sự việc không hay sinh đúng lúc này một sự việc không hay sinh đúng lúc này một sự việc không hay lại phải đến một tên khốn nạn đã ăn trộm lại phải đến một tên khốn nạn đã ăn trộm lại phải đến một tên khốn nạn đã ăn trộm mất xe pháo của họ Cô Gái Nhìn thấy điều mất xe pháo của họ Cô Gái Nhìn thấy điều mất xe pháo của họ Cô Gái Nhìn thấy điều bất bình thì không chịu nổi liền vứt lên bất bình thì không chịu nổi liền vứt lên bất bình thì không chịu nổi liền vứt lên xe một ngọn gốc rồi nhảy bổ vào trong xe xe một ngọn gốc rồi nhảy bổ vào trong xe xe một ngọn gốc rồi nhảy bổ vào trong xe hai người đánh nhau hết thực thực hiện hai người đánh nhau hết thực thực hiện hai người đánh nhau hết thực thực hiện ai ngờ rằng chiếc xe mất kiểm soát trực ai ngờ rằng chiếc xe mất kiểm soát trực ai ngờ rằng chiếc xe mất kiểm soát trực tiếp đâm về phía của lũ người Titan đến tiếp đâm về phía của lũ người Titan đến tiếp đâm về phía của lũ người Titan đến đây thì nghe thấy một trận rung lắc mãnh đây thì nghe thấy một trận rung lắc mãnh đây thì nghe thấy một trận rung lắc mãnh liệt pháo đã gây ra một vụ nổ rất lớn liệt pháo đã gây ra một vụ nổ rất lớn liệt pháo đã gây ra một vụ nổ rất lớn nhưng điểm yếu của lũ Titan thì có ở nhưng điểm yếu của lũ Titan thì có ở nhưng điểm yếu của lũ Titan thì có ở đằng sau cổ có đoạn không thể giết chết đằng sau cổ có đoạn không thể giết chết đằng sau cổ có đoạn không thể giết chết chúng nơi đây rồi có khác gì địa ngục chúng nơi đây rồi có khác gì địa ngục chúng nơi đây rồi có khác gì địa ngục trần gian đâu amin khi này thật sự đã trần gian đâu amin khi này thật sự đã trần gian đâu amin khi này thật sự đã mất hết sức lực chiến đấu rồi mà em vẫn mất hết sức lực chiến đấu rồi mà em vẫn mất hết sức lực chiến đấu rồi mà em vẫn điên cuồng vai về phía những tên người điên cuồng vai về phía những tên người điên cuồng vai về phía những tên người Titan cậu di chuyển linh hoạt đã giết Titan cậu di chuyển linh hoạt đã giết Titan cậu di chuyển linh hoạt đã giết được một tên rồi nhưng pha cuối cùng được một tên rồi nhưng pha cuối cùng được một tên rồi nhưng pha cuối cùng không cẩn thận lại bay thẳng vào mồm một không cẩn thận lại bay thẳng vào mồm một không cẩn thận lại bay thẳng vào mồm một đứa kết quả là bị nó cắn đứt 1 chân rồi đứa kết quả là bị nó cắn đứt 1 chân rồi đứa kết quả là bị nó cắn đứt 1 chân rồi quăng đi xa phía bên này amin cũng bị 1 quăng đi xa phía bên này amin cũng bị 1 quăng đi xa phía bên này amin cũng bị 1 Titan khác ngắm lưỡi không còn trước sự Titan khác ngắm lưỡi không còn trước sự Titan khác ngắm lưỡi không còn trước sự người phụ nữ đứng trên cao bắn tên xuống người phụ nữ đứng trên cao bắn tên xuống người phụ nữ đứng trên cao bắn tên xuống cổ cứ lấy amin nhưng chúng sẽ thấy đau cổ cứ lấy amin nhưng chúng sẽ thấy đau cổ cứ lấy amin nhưng chúng sẽ thấy đau đớn gì cả cô gái thì đành nhìn amin sắp đớn gì cả cô gái thì đành nhìn amin sắp đớn gì cả cô gái thì đành nhìn amin sắp bị nhét vào mồm Mặc dù mất một chân bị nhét vào mồm Mặc dù mất một chân bị nhét vào mồm Mặc dù mất một chân nhưng Alan vẫn quyết chí đứng pháp dạy nhưng Alan vẫn quyết chí đứng pháp dạy nhưng Alan vẫn quyết chí đứng pháp dạy bởi hai năm trước không cứu bạn gái đã bởi hai năm trước không cứu bạn gái đã bởi hai năm trước không cứu bạn gái đã trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất rồi Ừ trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất rồi Ừ trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất rồi Ừ nhất định không thể để chúng làm hại nhất định không thể để chúng làm hại nhất định không thể để chúng làm hại amin được anh để chúng bắt cho vào mồm amin được anh để chúng bắt cho vào mồm amin được anh để chúng bắt cho vào mồm rồi đạo hàm răng lại sau đó thành công rồi đạo hàm răng lại sau đó thành công rồi đạo hàm răng lại sau đó thành công kéo ngực được amin ra ngoài Còn cậu thì kéo ngực được amin ra ngoài Còn cậu thì kéo ngực được amin ra ngoài Còn cậu thì hi sinh ở lại bị cái mồm thối của nó hi sinh ở lại bị cái mồm thối của nó hi sinh ở lại bị cái mồm thối của nó luôn trưởng khi chuyển hóa trong bụng luôn trưởng khi chuyển hóa trong bụng luôn trưởng khi chuyển hóa trong bụng của nó cũng phát hiện trong này có rất của nó cũng phát hiện trong này có rất của nó cũng phát hiện trong này có rất nhiều bạn của mình bên ngoài những Titan nhiều bạn của mình bên ngoài những Titan nhiều bạn của mình bên ngoài những Titan khác vẫn không ngừng ăn thịt mà mikasa khác vẫn không ngừng ăn thịt mà mikasa khác vẫn không ngừng ăn thịt mà mikasa đúng lúc bay lên cao thì dây thừng lại đúng lúc bay lên cao thì dây thừng lại đúng lúc bay lên cao thì dây thừng lại gặp sự cố khiến con mất thăng bằng ngã gặp sự cố khiến con mất thăng bằng ngã gặp sự cố khiến con mất thăng bằng ngã lăn ra đất trước mặt của cô là tên của lăn ra đất trước mặt của cô là tên của lăn ra đất trước mặt của cô là tên của Titan mới mới trưởng uruk vào bụng ngạc Titan mới mới trưởng uruk vào bụng ngạc Titan mới mới trưởng uruk vào bụng ngạc nhiên rằng nó không tấn công vô mà rực nhiên rằng nó không tấn công vô mà rực nhiên rằng nó không tấn công vô mà rực như mặt của nó còn có chút khó chịu nó như mặt của nó còn có chút khó chịu nó như mặt của nó còn có chút khó chịu nó gọi một tiếng gửi sau đó là một người gọi một tiếng gửi sau đó là một người gọi một tiếng gửi sau đó là một người khổng lồ đáng sợ hơn chui ra từ trong cơ khổng lồ đáng sợ hơn chui ra từ trong cơ khổng lồ đáng sợ hơn chui ra từ trong cơ thể hắn tên khổng lồ này có sức mạnh thể hắn tên khổng lồ này có sức mạnh thể hắn tên khổng lồ này có sức mạnh tinh Hồn Kỳ Lạ thay nó lại đi tấn công tinh Hồn Kỳ Lạ thay nó lại đi tấn công tinh Hồn Kỳ Lạ thay nó lại đi tấn công những tên Titan khác hơn nữa động tác và những tên Titan khác hơn nữa động tác và những tên Titan khác hơn nữa động tác và thân pháp của nó nhanh hơn những kẻ thân pháp của nó nhanh hơn những kẻ thân pháp của nó nhanh hơn những kẻ khổng lồ chậm chạp Thiên nhiều lần nó khổng lồ chậm chạp Thiên nhiều lần nó khổng lồ chậm chạp Thiên nhiều lần nó chỉ đấm vài phát hôi là những công ty chỉ đấm vài phát hôi là những công ty chỉ đấm vài phát hôi là những công ty gian hát Tan thành tro bụi bọn khổng lồ gian hát Tan thành tro bụi bọn khổng lồ gian hát Tan thành tro bụi bọn khổng lồ nhìn thấy cảnh tượng này thì đều vội nhìn thấy cảnh tượng này thì đều vội nhìn thấy cảnh tượng này thì đều vội vàng chạy trốn rồi đột nhiên nó nhìn về vàng chạy trốn rồi đột nhiên nó nhìn về vàng chạy trốn rồi đột nhiên nó nhìn về phía mikasa sau đó dùng một tay nắm và phía mikasa sau đó dùng một tay nắm và phía mikasa sau đó dùng một tay nắm và đưa cô lên trước mặt đúng nó ngồi khóc đưa cô lên trước mặt đúng nó ngồi khóc đưa cô lên trước mặt đúng nó ngồi khóc thì ánh mắt nó thay đổi sao nó tự thân thì ánh mắt nó thay đổi sao nó tự thân thì ánh mắt nó thay đổi sao nó tự thân ngã nằm xuống đất mikasa nhân cơ hội này ngã nằm xuống đất mikasa nhân cơ hội này ngã nằm xuống đất mikasa nhân cơ hội này tấn công vào sau gáy của nó mà giao với tấn công vào sau gáy của nó mà giao với tấn công vào sau gáy của nó mà giao với Khánh xuống thì con ty thanh này biến Khánh xuống thì con ty thanh này biến Khánh xuống thì con ty thanh này biến đổi sản xuất hiện trở lại khi mở ra thì đổi sản xuất hiện trở lại khi mở ra thì đổi sản xuất hiện trở lại khi mở ra thì đôi mắt đã đỏ rực như của mũi tên vậy đôi mắt đã đỏ rực như của mũi tên vậy đôi mắt đã đỏ rực như của mũi tên vậy phần 1 tạm thời kết thúc tại đây Nếu các phần 1 tạm thời kết thúc tại đây Nếu các phần 1 tạm thời kết thúc tại đây Nếu các bạn muốn thì mình sẽ ghi tiếp phần 2 nhé bạn muốn thì mình sẽ ghi tiếp phần 2 nhé bạn muốn thì mình sẽ ghi tiếp phần 2 nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2