Harry Potter tiền truyện Fantastic Beasts - Review phim Sinh Vật Huyền Bí phần 1

1,876,600
483
Review phim Sinh Vật Huyền Bí và nơi tìm ra chúng phần 1. review phim hay Fantastic Beasts 2016 - Harry Potter tiền truyện. tóm tắt phim hay sinh vật huyền bí 2016. #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
có người đàn ông mở ra một chiếc vali có người đàn ông mở ra một chiếc vali có người đàn ông mở ra một chiếc vali Sau đó anh đang suy giò vào rồi biến mất Sau đó anh đang suy giò vào rồi biến mất Sau đó anh đang suy giò vào rồi biến mất cái quần què gì đây thế nhỉ người đàn cái quần què gì đây thế nhỉ người đàn cái quần què gì đây thế nhỉ người đàn ông béo này thấy thế cũng tò mò xuôi ông béo này thấy thế cũng tò mò xuôi ông béo này thấy thế cũng tò mò xuôi theo hóa ra bên trong vali là một thế theo hóa ra bên trong vali là một thế theo hóa ra bên trong vali là một thế giới khác nơi này có phượng hoàng cực kỳ giới khác nơi này có phượng hoàng cực kỳ giới khác nơi này có phượng hoàng cực kỳ to lớn rồi có những con thú hình thù hết to lớn rồi có những con thú hình thù hết to lớn rồi có những con thú hình thù hết sức kỳ lạ lại có con chim rắn rất là đẹp sức kỳ lạ lại có con chim rắn rất là đẹp sức kỳ lạ lại có con chim rắn rất là đẹp xinh chắc là mối tình vụng trộm giữa xinh chắc là mối tình vụng trộm giữa xinh chắc là mối tình vụng trộm giữa chim và rắn nên nó như vậy rồi lại thêm chim và rắn nên nó như vậy rồi lại thêm chim và rắn nên nó như vậy rồi lại thêm rất nhiều sinh vật kỳ lạ mà trái đất rất nhiều sinh vật kỳ lạ mà trái đất rất nhiều sinh vật kỳ lạ mà trái đất chưa từng có bao giờ nào cùng Vua Phim chưa từng có bao giờ nào cùng Vua Phim chưa từng có bao giờ nào cùng Vua Phim theo dõi bộ phim cực hay về thế giới phù theo dõi bộ phim cực hay về thế giới phù theo dõi bộ phim cực hay về thế giới phù thủy đàn anh của Harry Potter này nhé và thủy đàn anh của Harry Potter này nhé và thủy đàn anh của Harry Potter này nhé và nam tính S II của chúng ta chính là nam tính S II của chúng ta chính là nam tính S II của chúng ta chính là người sở hữu trước vali đặc biệt vừa nãy người sở hữu trước vali đặc biệt vừa nãy người sở hữu trước vali đặc biệt vừa nãy câu chuyện lúc này tại trung tâm thành câu chuyện lúc này tại trung tâm thành câu chuyện lúc này tại trung tâm thành phố New York người ta đang điều tra một phố New York người ta đang điều tra một phố New York người ta đang điều tra một căn nhà bị sụp đổ dị thường và phím đến căn nhà bị sụp đổ dị thường và phím đến căn nhà bị sụp đổ dị thường và phím đến đây còn có cục trưởng của hội phép thuật đây còn có cục trưởng của hội phép thuật đây còn có cục trưởng của hội phép thuật đột nhiên dưới mặt đất nổi lên cuồn cuộn đột nhiên dưới mặt đất nổi lên cuồn cuộn đột nhiên dưới mặt đất nổi lên cuồn cuộn một sinh vật gì đó đi tới đâu mặt đất bị một sinh vật gì đó đi tới đâu mặt đất bị một sinh vật gì đó đi tới đâu mặt đất bị phá hủy tới đó để lại một khe nứt kinh phá hủy tới đó để lại một khe nứt kinh phá hủy tới đó để lại một khe nứt kinh điển kéo dài nam chính cũng tò mò kiếm điển kéo dài nam chính cũng tò mò kiếm điển kéo dài nam chính cũng tò mò kiếm đến xem thử đúng lúc này một đồng xu rơi đến xem thử đúng lúc này một đồng xu rơi đến xem thử đúng lúc này một đồng xu rơi xuống và xử trong vali của sj Thọ ra bộ xuống và xử trong vali của sj Thọ ra bộ xuống và xử trong vali của sj Thọ ra bộ móng vuốt lạ kỳ nhanh chóng sinh vật này móng vuốt lạ kỳ nhanh chóng sinh vật này móng vuốt lạ kỳ nhanh chóng sinh vật này thì ăn trộm mỗi tiền của ông lão ăn xin thì ăn trộm mỗi tiền của ông lão ăn xin thì ăn trộm mỗi tiền của ông lão ăn xin con vật này là thứ nào mà ông tổ của con vật này là thứ nào mà ông tổ của con vật này là thứ nào mà ông tổ của ngành trộn góc nam tính vội vàng đuổi ngành trộn góc nam tính vội vàng đuổi ngành trộn góc nam tính vội vàng đuổi theo nó vào ngân hàng tại đây anh gặp 1 theo nó vào ngân hàng tại đây anh gặp 1 theo nó vào ngân hàng tại đây anh gặp 1 ở các là anh béo trong khi này thú nào ở các là anh béo trong khi này thú nào ở các là anh béo trong khi này thú nào họ đang hàng ghế bên cạnh nam tính rồi họ đang hàng ghế bên cạnh nam tính rồi họ đang hàng ghế bên cạnh nam tính rồi đi vô tình rơi lạnh quả trứng thế là anh đi vô tình rơi lạnh quả trứng thế là anh đi vô tình rơi lạnh quả trứng thế là anh béo cho vào túi áo luôn rồi xách vali béo cho vào túi áo luôn rồi xách vali béo cho vào túi áo luôn rồi xách vali vào trong gặp giám đốc ngân hàng xin vay vào trong gặp giám đốc ngân hàng xin vay vào trong gặp giám đốc ngân hàng xin vay vốn mở cửa hàng bánh ngọt ở bên ngoài Cứ vốn mở cửa hàng bánh ngọt ở bên ngoài Cứ vốn mở cửa hàng bánh ngọt ở bên ngoài Cứ đào mà vẫn đang hành nghề trộm khóc nhót đào mà vẫn đang hành nghề trộm khóc nhót đào mà vẫn đang hành nghề trộm khóc nhót hết từ thứ này sang tuổi Ngọ mà không ai hết từ thứ này sang tuổi Ngọ mà không ai hết từ thứ này sang tuổi Ngọ mà không ai biết gì Lại còn chui vào trong xe chở biết gì Lại còn chui vào trong xe chở biết gì Lại còn chui vào trong xe chở tiền của Ngân hàng đi vào kho bạc đúng tiền của Ngân hàng đi vào kho bạc đúng tiền của Ngân hàng đi vào kho bạc đúng lúc này anh béo cầm quả trứng ra sp lúc này anh béo cầm quả trứng ra sp lúc này anh béo cầm quả trứng ra sp trông thấy sợ bị lỗi liền Dùng đũa thần trông thấy sợ bị lỗi liền Dùng đũa thần trông thấy sợ bị lỗi liền Dùng đũa thần biến hai người vào kho bạc bên trong vừa biến hai người vào kho bạc bên trong vừa biến hai người vào kho bạc bên trong vừa hay kịp nuốt quả trứng nở ra một sinh hay kịp nuốt quả trứng nở ra một sinh hay kịp nuốt quả trứng nở ra một sinh vật kỳ lạ phía bên kia thứ đào hoa cũng vật kỳ lạ phía bên kia thứ đào hoa cũng vật kỳ lạ phía bên kia thứ đào hoa cũng đã chui qua cửa kho bạc rồi Nam chính đã chui qua cửa kho bạc rồi Nam chính đã chui qua cửa kho bạc rồi Nam chính mình đọc thần chú Vừng Ơi Mở Ra đúng lúc mình đọc thần chú Vừng Ơi Mở Ra đúng lúc mình đọc thần chú Vừng Ơi Mở Ra đúng lúc áo len này thì giám đốc ngân hàng bước áo len này thì giám đốc ngân hàng bước áo len này thì giám đốc ngân hàng bước tới khiến Nam chính phải dơ Đũa Thần tới khiến Nam chính phải dơ Đũa Thần tới khiến Nam chính phải dơ Đũa Thần Khống Chế ngay như vậy mới vào bắt được Khống Chế ngay như vậy mới vào bắt được Khống Chế ngay như vậy mới vào bắt được thú mỏ vịt này mà làm sao mới có một tí thú mỏ vịt này mà làm sao mới có một tí thú mỏ vịt này mà làm sao mới có một tí mà nó đã ăn trộm được nhiều thế cơ chứ mà nó đã ăn trộm được nhiều thế cơ chứ mà nó đã ăn trộm được nhiều thế cơ chứ Giá mà nhà mình cũng nuôi được một con Giá mà nhà mình cũng nuôi được một con Giá mà nhà mình cũng nuôi được một con thì 2 vừa Hay lúc này Cảnh sát tới nam thì 2 vừa Hay lúc này Cảnh sát tới nam thì 2 vừa Hay lúc này Cảnh sát tới nam tính nhanh chóng biến cả hai người ra tính nhanh chóng biến cả hai người ra tính nhanh chóng biến cả hai người ra tới ngoài đường trong đầu anh béo thắc tới ngoài đường trong đầu anh béo thắc tới ngoài đường trong đầu anh béo thắc mắc hàng ngàn câu hỏi anh đã biết quá mắc hàng ngàn câu hỏi anh đã biết quá mắc hàng ngàn câu hỏi anh đã biết quá nhiều nên GS định xóa đi ký ức bất ngờ nhiều nên GS định xóa đi ký ức bất ngờ nhiều nên GS định xóa đi ký ức bất ngờ ăn béo lại phang vào đầu rồi cầm hơn cái ăn béo lại phang vào đầu rồi cầm hơn cái ăn béo lại phang vào đầu rồi cầm hơn cái vali bỏ chạy mất tiêu tất cả những việc vali bỏ chạy mất tiêu tất cả những việc vali bỏ chạy mất tiêu tất cả những việc này đã bị một cô gái nhìn thấy hóa ra cô này đã bị một cô gái nhìn thấy hóa ra cô này đã bị một cô gái nhìn thấy hóa ra cô là một thành viên ở Hoa Kỳ nhận thức của là một thành viên ở Hoa Kỳ nhận thức của là một thành viên ở Hoa Kỳ nhận thức của bạn SV phải theo cô với chữ sở trụ sở bạn SV phải theo cô với chữ sở trụ sở bạn SV phải theo cô với chữ sở trụ sở của Hội Pháp Thuật chịu trách nhiệm đảm của Hội Pháp Thuật chịu trách nhiệm đảm của Hội Pháp Thuật chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia chống lại những bảo an ninh quốc gia chống lại những bảo an ninh quốc gia chống lại những điều dị thường và mối nguy hiểm Ma Thuật điều dị thường và mối nguy hiểm Ma Thuật điều dị thường và mối nguy hiểm Ma Thuật Và tất nhiên bộ này hoàn toàn bí mật với Và tất nhiên bộ này hoàn toàn bí mật với Và tất nhiên bộ này hoàn toàn bí mật với người dân khi cô mở với Melissa tất cả người dân khi cô mở với Melissa tất cả người dân khi cô mở với Melissa tất cả đều sững người hóa ra SV và anh béo đã đều sững người hóa ra SV và anh béo đã đều sững người hóa ra SV và anh béo đã lấy nhầm vali còn thì anh béo khi về tới lấy nhầm vali còn thì anh béo khi về tới lấy nhầm vali còn thì anh béo khi về tới nhà bất ngờ hai chiếc khóa vali tự mở nhà bất ngờ hai chiếc khóa vali tự mở nhà bất ngờ hai chiếc khóa vali tự mở rồi đột nhiên một con thú kỳ lạ màu hồng rồi đột nhiên một con thú kỳ lạ màu hồng rồi đột nhiên một con thú kỳ lạ màu hồng xông ra tiếp theo là những sinh vật kỳ xông ra tiếp theo là những sinh vật kỳ xông ra tiếp theo là những sinh vật kỳ lạ khác xem chừng rất là không ổn với lạ khác xem chừng rất là không ổn với lạ khác xem chừng rất là không ổn với thế giới này quả nhiên từ số nó quay ra thế giới này quả nhiên từ số nó quay ra thế giới này quả nhiên từ số nó quay ra đã khiến căn nhà sụp đổ thì còn anh béo đã khiến căn nhà sụp đổ thì còn anh béo đã khiến căn nhà sụp đổ thì còn anh béo nhất định với một vết cắn ngang tính sợ nhất định với một vết cắn ngang tính sợ nhất định với một vết cắn ngang tính sợ Bị Bại Lộ vội vàng lấy nữa hồi phục lại Bị Bại Lộ vội vàng lấy nữa hồi phục lại Bị Bại Lộ vội vàng lấy nữa hồi phục lại nguyên trạng căn phòng rất may thú màu nguyên trạng căn phòng rất may thú màu nguyên trạng căn phòng rất may thú màu hồng vẫn còn ở đây nên anh bắt lại được hồng vẫn còn ở đây nên anh bắt lại được hồng vẫn còn ở đây nên anh bắt lại được mà lúc này tại văn phòng Thị Trưởng liên mà lúc này tại văn phòng Thị Trưởng liên mà lúc này tại văn phòng Thị Trưởng liên tục báo cáo về các hiện tượng lạ thường tục báo cáo về các hiện tượng lạ thường tục báo cáo về các hiện tượng lạ thường ngoài đường phố Xem chừng đám thú xổng ngoài đường phố Xem chừng đám thú xổng ngoài đường phố Xem chừng đám thú xổng chuồng của s đã gây ra khá nhiều tai họa chuồng của s đã gây ra khá nhiều tai họa chuồng của s đã gây ra khá nhiều tai họa phía bên này giữ tan ra thành đưa hai phía bên này giữ tan ra thành đưa hai phía bên này giữ tan ra thành đưa hai người về nhà điều tra mà ở nhà còn một người về nhà điều tra mà ở nhà còn một người về nhà điều tra mà ở nhà còn một cô em gái xinh đẹp trên Winnie mà Quý Ly cô em gái xinh đẹp trên Winnie mà Quý Ly cô em gái xinh đẹp trên Winnie mà Quý Ly có khả năng viết đọc suy nghĩ người khác có khả năng viết đọc suy nghĩ người khác có khả năng viết đọc suy nghĩ người khác nhanh chóng cô đọc được những suy nghĩ nhanh chóng cô đọc được những suy nghĩ nhanh chóng cô đọc được những suy nghĩ bậy bạn trong đầu anh béo quả nhiên là bậy bạn trong đầu anh béo quả nhiên là bậy bạn trong đầu anh béo quả nhiên là rất đê tiện nhưng mà cũng thật thú vị rất đê tiện nhưng mà cũng thật thú vị rất đê tiện nhưng mà cũng thật thú vị Làm sao khi hai người về phòng đi ngủ Làm sao khi hai người về phòng đi ngủ Làm sao khi hai người về phòng đi ngủ anh Nam chính mở chiếc vali rồi chui tọt anh Nam chính mở chiếc vali rồi chui tọt anh Nam chính mở chiếc vali rồi chui tọt vào Ôi vãi cả bít lại còn học hay mời vào Ôi vãi cả bít lại còn học hay mời vào Ôi vãi cả bít lại còn học hay mời anh béo vào cùng anh béo cũng cứ thế lúc anh béo vào cùng anh béo cũng cứ thế lúc anh béo vào cùng anh béo cũng cứ thế lúc người vào trong nhưng cái bụng mỡ nó hơi người vào trong nhưng cái bụng mỡ nó hơi người vào trong nhưng cái bụng mỡ nó hơi phạm trù một tí phải khóc lên khóc xuống phạm trù một tí phải khóc lên khóc xuống phạm trù một tí phải khóc lên khóc xuống mấy lần mới qua hóa ra bên trong vali là mấy lần mới qua hóa ra bên trong vali là mấy lần mới qua hóa ra bên trong vali là cả một thế giới khác mỗi ngày Nam chính cả một thế giới khác mỗi ngày Nam chính cả một thế giới khác mỗi ngày Nam chính đều vào đây để cho chúng không ăn phía đều vào đây để cho chúng không ăn phía đều vào đây để cho chúng không ăn phía trên là một con chim có sáu cánh khổng trên là một con chim có sáu cánh khổng trên là một con chim có sáu cánh khổng lồ con này mà thoát ra ngoài thì đúng là lồ con này mà thoát ra ngoài thì đúng là lồ con này mà thoát ra ngoài thì đúng là một thảm họa nó chính là Phượng hoàng một thảm họa nó chính là Phượng hoàng một thảm họa nó chính là Phượng hoàng trong truyền thuyết Phương Đông tiếp trong truyền thuyết Phương Đông tiếp trong truyền thuyết Phương Đông tiếp theo là một con cục cưng khác được sinh theo là một con cục cưng khác được sinh theo là một con cục cưng khác được sinh ra sau một lần vụng trộm giữa anh hà mã ra sau một lần vụng trộm giữa anh hà mã ra sau một lần vụng trộm giữa anh hà mã và nàng bạch tuộc Nam Chính rất thương và nàng bạch tuộc Nam Chính rất thương và nàng bạch tuộc Nam Chính rất thương yêu động vật nên mới lấy về nuôi mà đừng yêu động vật nên mới lấy về nuôi mà đừng yêu động vật nên mới lấy về nuôi mà đừng những sinh vật bé nhỏ này mà coi thường những sinh vật bé nhỏ này mà coi thường những sinh vật bé nhỏ này mà coi thường nhé chúng chỉ cần một ai cũng đủ sức nhé chúng chỉ cần một ai cũng đủ sức nhé chúng chỉ cần một ai cũng đủ sức nâng vòng của con voi rừng ngay bên cạnh nâng vòng của con voi rừng ngay bên cạnh nâng vòng của con voi rừng ngay bên cạnh là một đàn xinh xắn Ngoài ra còn có rất là một đàn xinh xắn Ngoài ra còn có rất là một đàn xinh xắn Ngoài ra còn có rất nhiều sinh vật kỳ lạ khác tất cả chúng nhiều sinh vật kỳ lạ khác tất cả chúng nhiều sinh vật kỳ lạ khác tất cả chúng mới đẹp đẽ và đáng yêu làm sao nhưng họ mới đẹp đẽ và đáng yêu làm sao nhưng họ mới đẹp đẽ và đáng yêu làm sao nhưng họ không còn nhiều thời gian ở đây nữa anh không còn nhiều thời gian ở đây nữa anh không còn nhiều thời gian ở đây nữa anh phải tìm ra những con thú xổng chuồng phải tìm ra những con thú xổng chuồng phải tìm ra những con thú xổng chuồng trước khi chúng bị lỗi phép thuật mắt trước khi chúng bị lỗi phép thuật mắt trước khi chúng bị lỗi phép thuật mắt lại quả nhiên AD đã tìm thấy thứ đạo lại quả nhiên AD đã tìm thấy thứ đạo lại quả nhiên AD đã tìm thấy thứ đạo hoặc rồi cái tật ăn trộm là không bao hoặc rồi cái tật ăn trộm là không bao hoặc rồi cái tật ăn trộm là không bao giờ bỏ được mà bỏ chạy thì còn nhanh hơn giờ bỏ được mà bỏ chạy thì còn nhanh hơn giờ bỏ được mà bỏ chạy thì còn nhanh hơn bọn trộm SH ở Việt Nam nam chính phải bọn trộm SH ở Việt Nam nam chính phải bọn trộm SH ở Việt Nam nam chính phải dùng nữ thần hút lại cuối cùng cũng tóm dùng nữ thần hút lại cuối cùng cũng tóm dùng nữ thần hút lại cuối cùng cũng tóm gọn được thằng em nhưng vừa hai cảnh sát gọn được thằng em nhưng vừa hai cảnh sát gọn được thằng em nhưng vừa hai cảnh sát đã lao đến khống chế cho rằng là một vụ đã lao đến khống chế cho rằng là một vụ đã lao đến khống chế cho rằng là một vụ trộm cắp điện kim hoàn Nam chính đành trộm cắp điện kim hoàn Nam chính đành trộm cắp điện kim hoàn Nam chính đành phải dùng dịch chuyển tức thời đi chỗ phải dùng dịch chuyển tức thời đi chỗ phải dùng dịch chuyển tức thời đi chỗ khác đó là đến nơi để bắt một con tê khác đó là đến nơi để bắt một con tê khác đó là đến nơi để bắt một con tê giác khổng lồ tự dưng Nam chính lại có giác khổng lồ tự dưng Nam chính lại có giác khổng lồ tự dưng Nam chính lại có bụng mặc áo giáp cho anh béo hóa ra là bụng mặc áo giáp cho anh béo hóa ra là bụng mặc áo giáp cho anh béo hóa ra là khốn nạn bôi thuốc kích dục lên người khốn nạn bôi thuốc kích dục lên người khốn nạn bôi thuốc kích dục lên người bạn này rồi ra ngoài kia khi tê giác lao bạn này rồi ra ngoài kia khi tê giác lao bạn này rồi ra ngoài kia khi tê giác lao đến trước vali tê giác gửi thấy anh béo đến trước vali tê giác gửi thấy anh béo đến trước vali tê giác gửi thấy anh béo lại nghĩ là bạn tình cứ thế Điên Cuồng lại nghĩ là bạn tình cứ thế Điên Cuồng lại nghĩ là bạn tình cứ thế Điên Cuồng lao đến hấp diêm nặng đòi phải không át lao đến hấp diêm nặng đòi phải không át lao đến hấp diêm nặng đòi phải không át anh béo bằng được đúng vào lúc nguy cấp anh béo bằng được đúng vào lúc nguy cấp anh béo bằng được đúng vào lúc nguy cấp nhất thì nam chính lại ra tay kịp thời nhất thì nam chính lại ra tay kịp thời nhất thì nam chính lại ra tay kịp thời mở vali cứu anh béo một bàn thua trông mở vali cứu anh béo một bàn thua trông mở vali cứu anh béo một bàn thua trông thấy hai người để tạm ba ly dưới cầu rồi thấy hai người để tạm ba ly dưới cầu rồi thấy hai người để tạm ba ly dưới cầu rồi vào trong đó kết quả lại bị nữ chính cầm vào trong đó kết quả lại bị nữ chính cầm vào trong đó kết quả lại bị nữ chính cầm cái valy xách đi mà ở cảng khác chúng ta cái valy xách đi mà ở cảng khác chúng ta cái valy xách đi mà ở cảng khác chúng ta có nghệ sĩ Tao đang tranh cử tổng thống có nghệ sĩ Tao đang tranh cử tổng thống có nghệ sĩ Tao đang tranh cử tổng thống thì điện ở ngoài đường thế tắt đi tiếp thì điện ở ngoài đường thế tắt đi tiếp thì điện ở ngoài đường thế tắt đi tiếp theo là điện trong tòa nhà cũng tắt phụ theo là điện trong tòa nhà cũng tắt phụ theo là điện trong tòa nhà cũng tắt phụ bàn ghế và đồ vật cứ thế bay tung hết bàn ghế và đồ vật cứ thế bay tung hết bàn ghế và đồ vật cứ thế bay tung hết lên trời khiến ai nấy đều kinh sợ thuộc lên trời khiến ai nấy đều kinh sợ thuộc lên trời khiến ai nấy đều kinh sợ thuộc độ mà một Cận Vệ đã bị sinh vật này rất độ mà một Cận Vệ đã bị sinh vật này rất độ mà một Cận Vệ đã bị sinh vật này rất đi sự cố kinh khủng này khiến hội đồng đi sự cố kinh khủng này khiến hội đồng đi sự cố kinh khủng này khiến hội đồng phép thuật phải học khẩn cấp nữ hàng cha phép thuật phải học khẩn cấp nữ hàng cha phép thuật phải học khẩn cấp nữ hàng cha không biết có học nên cứ thế xông vào không biết có học nên cứ thế xông vào không biết có học nên cứ thế xông vào lập tức báo cáo về chiếc vali của SD và lập tức báo cáo về chiếc vali của SD và lập tức báo cáo về chiếc vali của SD và những sinh vật kỳ bí Nam chính lúc này những sinh vật kỳ bí Nam chính lúc này những sinh vật kỳ bí Nam chính lúc này mở very cool Zalo hết cả người hội đồng mở very cool Zalo hết cả người hội đồng mở very cool Zalo hết cả người hội đồng hiểu lầm đổ hết tội lỗi vụ việc vừa rồi hiểu lầm đổ hết tội lỗi vụ việc vừa rồi hiểu lầm đổ hết tội lỗi vụ việc vừa rồi cho năm chính nhưng Ashley nhìn vết sạm cho năm chính nhưng Ashley nhìn vết sạm cho năm chính nhưng Ashley nhìn vết sạm nạn nhân miền nói rằng nó cô hồn một nạn nhân miền nói rằng nó cô hồn một nạn nhân miền nói rằng nó cô hồn một trùng loài năng lượng sống kí sinh vật trùng loài năng lượng sống kí sinh vật trùng loài năng lượng sống kí sinh vật chủ nhưng hội đồng không tin nên thu hồi chủ nhưng hội đồng không tin nên thu hồi chủ nhưng hội đồng không tin nên thu hồi vali rồi bắt giam 3 người ngay lập tức vali rồi bắt giam 3 người ngay lập tức vali rồi bắt giam 3 người ngay lập tức nam chính lúc này tiết lộ về Ký Sinh Tồn nam chính lúc này tiết lộ về Ký Sinh Tồn nam chính lúc này tiết lộ về Ký Sinh Tồn ở thời kỳ khi các phù thủy bị săn đuổi ở thời kỳ khi các phù thủy bị săn đuổi ở thời kỳ khi các phù thủy bị săn đuổi ai cũng phải ẩn như sức mạnh của mình và ai cũng phải ẩn như sức mạnh của mình và ai cũng phải ẩn như sức mạnh của mình và từ đó vật chất khí sinh vùng ra đời từ đó vật chất khí sinh vùng ra đời từ đó vật chất khí sinh vùng ra đời nhiễm Hiếu là ai dùng chúng chỉ sống nhiễm Hiếu là ai dùng chúng chỉ sống nhiễm Hiếu là ai dùng chúng chỉ sống được 10 năm là chết nên thí sinh hồn được 10 năm là chết nên thí sinh hồn được 10 năm là chết nên thí sinh hồn thường là những bé trẻ con Nghĩa bên này thường là những bé trẻ con Nghĩa bên này thường là những bé trẻ con Nghĩa bên này nhà cục trưởng cũng đã phát hiện ra thí nhà cục trưởng cũng đã phát hiện ra thí nhà cục trưởng cũng đã phát hiện ra thí sinh hồn trong vali của nam tính năng sinh hồn trong vali của nam tính năng sinh hồn trong vali của nam tính năng lượng ma thuật này sẽ vô dụng nếu không lượng ma thuật này sẽ vô dụng nếu không lượng ma thuật này sẽ vô dụng nếu không có vật chủ nhưng đây là hành vi vi phạm có vật chủ nhưng đây là hành vi vi phạm có vật chủ nhưng đây là hành vi vi phạm điều luật nghiêm trọng mà tội này thì có điều luật nghiêm trọng mà tội này thì có điều luật nghiêm trọng mà tội này thì có duy nhất hình phạt tử hình và cô thanh duy nhất hình phạt tử hình và cô thanh duy nhất hình phạt tử hình và cô thanh tra đã giúp đỡ Nam chính Nên cũng nhận tra đã giúp đỡ Nam chính Nên cũng nhận tra đã giúp đỡ Nam chính Nên cũng nhận mức án tương tự ngay lập tức bản án được mức án tương tự ngay lập tức bản án được mức án tương tự ngay lập tức bản án được thi hành nữ thanh tra chuẩn bị được đưa thi hành nữ thanh tra chuẩn bị được đưa thi hành nữ thanh tra chuẩn bị được đưa lên nghĩa xử tử và trước tiên phải xóa lên nghĩa xử tử và trước tiên phải xóa lên nghĩa xử tử và trước tiên phải xóa hết ký ức đi rồi chất cho thanh thản cô hết ký ức đi rồi chất cho thanh thản cô hết ký ức đi rồi chất cho thanh thản cô em gái ở nhà cũng cảm nhận được điều em gái ở nhà cũng cảm nhận được điều em gái ở nhà cũng cảm nhận được điều chẳng lành nghiên cứu anh béo để cùng đi chẳng lành nghiên cứu anh béo để cùng đi chẳng lành nghiên cứu anh béo để cùng đi giúp hai người phía bên trong nam chính giúp hai người phía bên trong nam chính giúp hai người phía bên trong nam chính nhiều sinh vật mấy nhau mở khóa rồi ném nhiều sinh vật mấy nhau mở khóa rồi ném nhiều sinh vật mấy nhau mở khóa rồi ném ra xu hướng mini trong phút chốc đã lật ra xu hướng mini trong phút chốc đã lật ra xu hướng mini trong phút chốc đã lật ngược tình thế bên này cô em cũng đã lấy ngược tình thế bên này cô em cũng đã lấy ngược tình thế bên này cô em cũng đã lấy được kali và chất bộ khác thuật mà mặt được kali và chất bộ khác thuật mà mặt được kali và chất bộ khác thuật mà mặt nước bên dưới chiếc ghế thử hình đã đổi nước bên dưới chiếc ghế thử hình đã đổi nước bên dưới chiếc ghế thử hình đã đổi gì sóng nó chuẩn bị mất gọn lấy những gì sóng nó chuẩn bị mất gọn lấy những gì sóng nó chuẩn bị mất gọn lấy những thanh tra rồi Cô ấy chỉ còn một cơ hội thanh tra rồi Cô ấy chỉ còn một cơ hội thanh tra rồi Cô ấy chỉ còn một cơ hội Duy những địa điểm ăn mòn đó là ngày Duy những địa điểm ăn mòn đó là ngày Duy những địa điểm ăn mòn đó là ngày đúng vào lưng con bướm để xanh ngay lập đúng vào lưng con bướm để xanh ngay lập đúng vào lưng con bướm để xanh ngay lập tức ép thiên thu nhỏ con bướm rồi hai tức ép thiên thu nhỏ con bướm rồi hai tức ép thiên thu nhỏ con bướm rồi hai người bỏ chạy chuông báo động cũng lập người bỏ chạy chuông báo động cũng lập người bỏ chạy chuông báo động cũng lập tức vang lên hai người vừa chạy vừa tức vang lên hai người vừa chạy vừa tức vang lên hai người vừa chạy vừa chiến đấu ác liệt vừa Hay lúc này gặp chiến đấu ác liệt vừa Hay lúc này gặp chiến đấu ác liệt vừa Hay lúc này gặp được cô em họ rất thông minh Trốn vào được cô em họ rất thông minh Trốn vào được cô em họ rất thông minh Trốn vào trong vali để quên mi sách ra ngoài viên trong vali để quên mi sách ra ngoài viên trong vali để quên mi sách ra ngoài viên cục trưởng hội khác thật vội bay đến cục trưởng hội khác thật vội bay đến cục trưởng hội khác thật vội bay đến nhiều một người đặc biệt muốn thuê đường nhiều một người đặc biệt muốn thuê đường nhiều một người đặc biệt muốn thuê đường tình dụng ông ta một người đang bị thí tình dụng ông ta một người đang bị thí tình dụng ông ta một người đang bị thí sinh hồn phía bên này nhóm của nam chính sinh hồn phía bên này nhóm của nam chính sinh hồn phía bên này nhóm của nam chính tiếp tục đi tìm cách thú cưng nhưng vấn tiếp tục đi tìm cách thú cưng nhưng vấn tiếp tục đi tìm cách thú cưng nhưng vấn đề lớn nhất là con thú còn lại nó có đề lớn nhất là con thú còn lại nó có đề lớn nhất là con thú còn lại nó có năng lực vô hình nên muốn tìm thấy nó năng lực vô hình nên muốn tìm thấy nó năng lực vô hình nên muốn tìm thấy nó chỉ còn một cách đó là tìm đến người chỉ còn một cách đó là tìm đến người chỉ còn một cách đó là tìm đến người chuyên cung cấp thông tin hắn đòi trao chuyên cung cấp thông tin hắn đòi trao chuyên cung cấp thông tin hắn đòi trao đổi là một em người thay thì mới chịu đổi là một em người thay thì mới chịu đổi là một em người thay thì mới chịu nói nhưng vừa nói xong thì hội khác nói nhưng vừa nói xong thì hội khác nói nhưng vừa nói xong thì hội khác thuật lại với bắt bớ mọi người anh béo thuật lại với bắt bớ mọi người anh béo thuật lại với bắt bớ mọi người anh béo tranh thủ đất mũi dài một cái để đi lấy tranh thủ đất mũi dài một cái để đi lấy tranh thủ đất mũi dài một cái để đi lấy lại bé người cây rồi Bốn người cũng mau lại bé người cây rồi Bốn người cũng mau lại bé người cây rồi Bốn người cũng mau chóng biến hỏi ở nhà hai anh em quê định chóng biến hỏi ở nhà hai anh em quê định chóng biến hỏi ở nhà hai anh em quê định vị bàn dì ghẻ bắt được đang cầm đũa thần vị bàn dì ghẻ bắt được đang cầm đũa thần vị bàn dì ghẻ bắt được đang cầm đũa thần mà ta liền tức giận bẻ gãy trước nữa bất mà ta liền tức giận bẻ gãy trước nữa bất mà ta liền tức giận bẻ gãy trước nữa bất ngờ thuê đừng biến hình thành ký sinh ngờ thuê đừng biến hình thành ký sinh ngờ thuê đừng biến hình thành ký sinh hồn rồi giết chết bà ta phía nam chính hồn rồi giết chết bà ta phía nam chính hồn rồi giết chết bà ta phía nam chính theo lời người báo tin đã tìm được con theo lời người báo tin đã tìm được con theo lời người báo tin đã tìm được con thú kia con người này có khả năng được thú kia con người này có khả năng được thú kia con người này có khả năng được biệt là đoán tương lai mà lúc này con biệt là đoán tương lai mà lúc này con biệt là đoán tương lai mà lúc này con Trinh gắn cũng ở trên đầu con vật này Trinh gắn cũng ở trên đầu con vật này Trinh gắn cũng ở trên đầu con vật này thay đổi kích thước theo không gian xung thay đổi kích thước theo không gian xung thay đổi kích thước theo không gian xung quanh mà đột nhiên nó lên cơn ho ở cùng quanh mà đột nhiên nó lên cơn ho ở cùng quanh mà đột nhiên nó lên cơn ho ở cùng với một buổi phá nát cả căn nhà với một buổi phá nát cả căn nhà với một buổi phá nát cả căn nhà mọi người nhanh trí bắt lấy một con gián mọi người nhanh trí bắt lấy một con gián mọi người nhanh trí bắt lấy một con gián rồi nhánh thằng hóa trong một ấm trà con rồi nhánh thằng hóa trong một ấm trà con rồi nhánh thằng hóa trong một ấm trà con chim rắn cũng vì thế thay đổi kích thước chim rắn cũng vì thế thay đổi kích thước chim rắn cũng vì thế thay đổi kích thước thế nào lại nhờ vậy mới tóm được nó dễ thế nào lại nhờ vậy mới tóm được nó dễ thế nào lại nhờ vậy mới tóm được nó dễ dàng Nghĩa thằng cục trưởng lại tìm đến dàng Nghĩa thằng cục trưởng lại tìm đến dàng Nghĩa thằng cục trưởng lại tìm đến thuê đừng Ông nói rằng thuê đường thật thuê đừng Ông nói rằng thuê đường thật thuê đừng Ông nói rằng thuê đường thật là vô dụng không ngờ Điều này đã khiến là vô dụng không ngờ Điều này đã khiến là vô dụng không ngờ Điều này đã khiến cậu thanh niên rất giận bột phát sức cậu thanh niên rất giận bột phát sức cậu thanh niên rất giận bột phát sức mạnh lúc này thôi đừng mới lộ rõ mình mạnh lúc này thôi đừng mới lộ rõ mình mạnh lúc này thôi đừng mới lộ rõ mình cũng những thí sinh hồn một mai ra ngoài cũng những thí sinh hồn một mai ra ngoài cũng những thí sinh hồn một mai ra ngoài đường phá hoại mọi thứ quả nhiên nóng đường phá hoại mọi thứ quả nhiên nóng đường phá hoại mọi thứ quả nhiên nóng lạnh hơn mất thì thí sinh Hồng nào từng lạnh hơn mất thì thí sinh Hồng nào từng lạnh hơn mất thì thí sinh Hồng nào từng có trước đây chắc là do bản năng thiên có trước đây chắc là do bản năng thiên có trước đây chắc là do bản năng thiên phú nên quy định mới không bị Ký Sinh phú nên quy định mới không bị Ký Sinh phú nên quy định mới không bị Ký Sinh Thú giết chết thuộc trưởng liều mình Thú giết chết thuộc trưởng liều mình Thú giết chết thuộc trưởng liều mình tiến đến khuyên cậu ta dừng lại Nam tiến đến khuyên cậu ta dừng lại Nam tiến đến khuyên cậu ta dừng lại Nam chính thấy vậy cũng đến đây góp vui cô chính thấy vậy cũng đến đây góp vui cô chính thấy vậy cũng đến đây góp vui cô thanh tra xông ra đánh nhau với cục thanh tra xông ra đánh nhau với cục thanh tra xông ra đánh nhau với cục trưởng để Nam chính đuổi theo thí sinh trưởng để Nam chính đuổi theo thí sinh trưởng để Nam chính đuổi theo thí sinh tồn khuyên bảo cậu ta nhưng xem chừng tồn khuyên bảo cậu ta nhưng xem chừng tồn khuyên bảo cậu ta nhưng xem chừng quê đừng đã không thể kiểm soát năng lực quê đừng đã không thể kiểm soát năng lực quê đừng đã không thể kiểm soát năng lực như thế phá hủy và Z trong mọi người Sau như thế phá hủy và Z trong mọi người Sau như thế phá hủy và Z trong mọi người Sau một hồi đã tay cậu ta mới biến trở lại một hồi đã tay cậu ta mới biến trở lại một hồi đã tay cậu ta mới biến trở lại vào hầm trú ẩn người của Hội Phép Thuật vào hầm trú ẩn người của Hội Phép Thuật vào hầm trú ẩn người của Hội Phép Thuật lập tức tiến đến Phong tỏa chỗ này mà lập tức tiến đến Phong tỏa chỗ này mà lập tức tiến đến Phong tỏa chỗ này mà Bên dưới Nam chính cố gắng khuyên Bảo Bên dưới Nam chính cố gắng khuyên Bảo Bên dưới Nam chính cố gắng khuyên Bảo Quy đừng vừa đến lúc thành công thì đột Quy đừng vừa đến lúc thành công thì đột Quy đừng vừa đến lúc thành công thì đột ngân hàng cục trưởng lại lao vào tấn ngân hàng cục trưởng lại lao vào tấn ngân hàng cục trưởng lại lao vào tấn công phá hỏng hết không khí ấm áp hắn công phá hỏng hết không khí ấm áp hắn công phá hỏng hết không khí ấm áp hắn khoái hơn nam chính Nên có vẻ chiếm Thế khoái hơn nam chính Nên có vẻ chiếm Thế khoái hơn nam chính Nên có vẻ chiếm Thế Thượng Phong Thượng Phong Thượng Phong khi dùng đũa thần tấn công ác đi một khi dùng đũa thần tấn công ác đi một khi dùng đũa thần tấn công ác đi một cách đau đớn điều này lại vô tình kích cách đau đớn điều này lại vô tình kích cách đau đớn điều này lại vô tình kích hoạt ký sinh hồn cho người tôi đừng hoạt ký sinh hồn cho người tôi đừng hoạt ký sinh hồn cho người tôi đừng khiến cậu ta điên cuồng phía ra mọi thứ khiến cậu ta điên cuồng phía ra mọi thứ khiến cậu ta điên cuồng phía ra mọi thứ Nếu cứ thế này thì cả thế giới chắc sẽ Nếu cứ thế này thì cả thế giới chắc sẽ Nếu cứ thế này thì cả thế giới chắc sẽ lâm nguy nữ thanh tra lúc này tiến đến lâm nguy nữ thanh tra lúc này tiến đến lâm nguy nữ thanh tra lúc này tiến đến khuyên nhủ cậu ta bình tĩnh trở lại khuyên nhủ cậu ta bình tĩnh trở lại khuyên nhủ cậu ta bình tĩnh trở lại nhưng mỗi Phép Thuật tất cả cùng hợp lực nhưng mỗi Phép Thuật tất cả cùng hợp lực nhưng mỗi Phép Thuật tất cả cùng hợp lực Dùng đũa tấn công khiến thí sinh hồn bị Dùng đũa tấn công khiến thí sinh hồn bị Dùng đũa tấn công khiến thí sinh hồn bị tan biến thành trăm ngàn mảnh bất ngờ tan biến thành trăm ngàn mảnh bất ngờ tan biến thành trăm ngàn mảnh bất ngờ hai lúc này cũng trưởng làm phản Dùng hai lúc này cũng trưởng làm phản Dùng hai lúc này cũng trưởng làm phản Dùng đũa thần tấn công giết nhiều thành viên đũa thần tấn công giết nhiều thành viên đũa thần tấn công giết nhiều thành viên hội đồng tình thế bây giờ hết sức lâm hội đồng tình thế bây giờ hết sức lâm hội đồng tình thế bây giờ hết sức lâm nguy Nam chứ nghe đi phải dùng một thú nguy Nam chứ nghe đi phải dùng một thú nguy Nam chứ nghe đi phải dùng một thú cưng biến ra 10 khống chế được hắn và cưng biến ra 10 khống chế được hắn và cưng biến ra 10 khống chế được hắn và Lúc này hắn cũng lộ Nguyên hình hóa ra Lúc này hắn cũng lộ Nguyên hình hóa ra Lúc này hắn cũng lộ Nguyên hình hóa ra đó chính là nè nice từ bên cướp biển đó chính là nè nice từ bên cướp biển đó chính là nè nice từ bên cướp biển Caribbe sang đây giả danh bộ trưởng mà ở Caribbe sang đây giả danh bộ trưởng mà ở Caribbe sang đây giả danh bộ trưởng mà ở phim này thì ra Lead là phù thủy độc ác phim này thì ra Lead là phù thủy độc ác phim này thì ra Lead là phù thủy độc ác tạm thời anh bị mất Để gặp sau xuống tạm thời anh bị mất Để gặp sau xuống tạm thời anh bị mất Để gặp sau xuống thoát ra lộng hành vấn đề lớn bây giờ là thoát ra lộng hành vấn đề lớn bây giờ là thoát ra lộng hành vấn đề lớn bây giờ là người dân toàn thành phố đã biết hết về người dân toàn thành phố đã biết hết về người dân toàn thành phố đã biết hết về hội Thủy mà muốn xóa ký ức thì không hội Thủy mà muốn xóa ký ức thì không hội Thủy mà muốn xóa ký ức thì không biết làm sao nam chính lúc này nghĩ ra biết làm sao nam chính lúc này nghĩ ra biết làm sao nam chính lúc này nghĩ ra một cách đó là trong phượng hoàng lửa một cách đó là trong phượng hoàng lửa một cách đó là trong phượng hoàng lửa bay lên không trung rồi tạo ra một cơn bay lên không trung rồi tạo ra một cơn bay lên không trung rồi tạo ra một cơn mưa xóa đi ký ức người dân toàn thành mưa xóa đi ký ức người dân toàn thành mưa xóa đi ký ức người dân toàn thành phố còn các phù thủy khác thì đi xây phố còn các phù thủy khác thì đi xây phố còn các phù thủy khác thì đi xây dựng mọi thứ trở lại như ban đầu bao dựng mọi thứ trở lại như ban đầu bao dựng mọi thứ trở lại như ban đầu bao nhiêu đồ hỏng hóc thế tốt đẹp trở lại nhiêu đồ hỏng hóc thế tốt đẹp trở lại nhiêu đồ hỏng hóc thế tốt đẹp trở lại các viên gạch thế bay lên cái lành và các viên gạch thế bay lên cái lành và các viên gạch thế bay lên cái lành và nhà mọi thứ cứ như bị quay khi trở lại nhà mọi thứ cứ như bị quay khi trở lại nhà mọi thứ cứ như bị quay khi trở lại nguyên trạng cục cứ tay ra rồi chắc cũng nguyên trạng cục cứ tay ra rồi chắc cũng nguyên trạng cục cứ tay ra rồi chắc cũng tự động chui vào à Đấy là em nghĩ thế tự động chui vào à Đấy là em nghĩ thế tự động chui vào à Đấy là em nghĩ thế thôi chứ làm gì mà có chuyện kinh dị như thôi chứ làm gì mà có chuyện kinh dị như thôi chứ làm gì mà có chuyện kinh dị như thế anh béo lúc này tạm biệt mọi người thế anh béo lúc này tạm biệt mọi người thế anh béo lúc này tạm biệt mọi người ra đứng ngoài cơn mưa cho nó qua đi kí ra đứng ngoài cơn mưa cho nó qua đi kí ra đứng ngoài cơn mưa cho nó qua đi kí ức khi tỉnh lại chả hiểu sao mình lại ức khi tỉnh lại chả hiểu sao mình lại ức khi tỉnh lại chả hiểu sao mình lại đứng ở đây và lại tiếp tục với công việc đứng ở đây và lại tiếp tục với công việc đứng ở đây và lại tiếp tục với công việc công nhân hàng ngày nhưng đột nhiên Nam công nhân hàng ngày nhưng đột nhiên Nam công nhân hàng ngày nhưng đột nhiên Nam chuyến đi qua để lại cho anh béo một chuyến đi qua để lại cho anh béo một chuyến đi qua để lại cho anh béo một vali đầy vàng Chắc lại Dùng đũa thần vali đầy vàng Chắc lại Dùng đũa thần vali đầy vàng Chắc lại Dùng đũa thần biến nhất mà thành cuối cùng anh béo biến nhất mà thành cuối cùng anh béo biến nhất mà thành cuối cùng anh béo dùng số tiền đó mở một tiệm bánh ngọt dùng số tiền đó mở một tiệm bánh ngọt dùng số tiền đó mở một tiệm bánh ngọt phim dưới đây là kết thúc rồi Nếu các phim dưới đây là kết thúc rồi Nếu các phim dưới đây là kết thúc rồi Nếu các bạn muốn thì mai mình sẽ review phần 2 bạn muốn thì mai mình sẽ review phần 2 bạn muốn thì mai mình sẽ review phần 2 cho các bạn nha vật lý rằng phần 2 nó cho các bạn nha vật lý rằng phần 2 nó cho các bạn nha vật lý rằng phần 2 nó chị hay gấp 10 lần phần 1 tôi ý chị hay gấp 10 lần phần 1 tôi ý chị hay gấp 10 lần phần 1 tôi ý cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2