Cười Rụng Rốn với thầy giáo Châu Tinh Trì hài cực thốn | Vua Phim Review Phim #5

2,968,530
801
Review phim bách biến tinh quân châu tinh trì khi châu tinh trì đi làm thầy giáo trừng trị học sinh cực thốn tom tat phim hai chau tinh tri bach bien tinh quan Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
từ khi anh Châu Tinh Trì nhà mình đi làm từ khi anh Châu Tinh Trì nhà mình đi làm từ khi anh Châu Tinh Trì nhà mình đi làm thì Giáo Ngày Đầu Tiên Đến Trường Huyền thì Giáo Ngày Đầu Tiên Đến Trường Huyền thì Giáo Ngày Đầu Tiên Đến Trường Huyền bị cả đám học sinh viên chưa lỗi nhất bị cả đám học sinh viên chưa lỗi nhất bị cả đám học sinh viên chưa lỗi nhất xuống mai là con giáo viên đồng nghiệp xuống mai là con giáo viên đồng nghiệp xuống mai là con giáo viên đồng nghiệp cầm ô đỡ cho tiếp theo là cả một loạt cầm ô đỡ cho tiếp theo là cả một loạt cầm ô đỡ cho tiếp theo là cả một loạt đạn từ đúng đắn cao su của đám học sinh đạn từ đúng đắn cao su của đám học sinh đạn từ đúng đắn cao su của đám học sinh nam phục kích dẫn cả hai chị ra đến cửa nam phục kích dẫn cả hai chị ra đến cửa nam phục kích dẫn cả hai chị ra đến cửa nhà vệ sinh châu tinh trì liền bị rám nhà vệ sinh châu tinh trì liền bị rám nhà vệ sinh châu tinh trì liền bị rám học sinh ôm nhau giẫm đạp lên kinh hoàng học sinh ôm nhau giẫm đạp lên kinh hoàng học sinh ôm nhau giẫm đạp lên kinh hoàng thường ngày người ta gọi là mùa chôm thường ngày người ta gọi là mùa chôm thường ngày người ta gọi là mùa chôm giáo viên tập thể 80 phần trăm giáo viên giáo viên tập thể 80 phần trăm giáo viên giáo viên tập thể 80 phần trăm giáo viên đến đây đã chết hoặc tàn phế 20 phần đến đây đã chết hoặc tàn phế 20 phần đến đây đã chết hoặc tàn phế 20 phần trăm còn lại cố gắng bám trụ nhưng đa trăm còn lại cố gắng bám trụ nhưng đa trăm còn lại cố gắng bám trụ nhưng đa phần là điều phát cùng như thế này hiểu phần là điều phát cùng như thế này hiểu phần là điều phát cùng như thế này hiểu anh tinh nhà mình sẽ xử lý gã học trò anh tinh nhà mình sẽ xử lý gã học trò anh tinh nhà mình sẽ xử lý gã học trò này như thế nào đây nào cùng Vua Phim này như thế nào đây nào cùng Vua Phim này như thế nào đây nào cùng Vua Phim theo dõi một bộ phim cực hay và hài hước theo dõi một bộ phim cực hay và hài hước theo dõi một bộ phim cực hay và hài hước của Châu Tinh Trì này nhé Anh tăng vốn của Châu Tinh Trì này nhé Anh tăng vốn của Châu Tinh Trì này nhé Anh tăng vốn là công tử con nhà kia dầu Bố làm quan là công tử con nhà kia dầu Bố làm quan là công tử con nhà kia dầu Bố làm quan to sáng sớm có người ra bóc bún bò để to sáng sớm có người ra bóc bún bò để to sáng sớm có người ra bóc bún bò để mang vào một cốc to lớn cho anh tính mang vào một cốc to lớn cho anh tính mang vào một cốc to lớn cho anh tính không hiện ăn sáng xong nhảy xuống bể không hiện ăn sáng xong nhảy xuống bể không hiện ăn sáng xong nhảy xuống bể bơi cùng hàng cá em gái mưa xinh đẹp rửa bơi cùng hàng cá em gái mưa xinh đẹp rửa bơi cùng hàng cá em gái mưa xinh đẹp rửa sẵn nhà chả có gì ngoài gửi diễn với đu sẵn nhà chả có gì ngoài gửi diễn với đu sẵn nhà chả có gì ngoài gửi diễn với đu đủ Thái Lan bố làm quan to ở tỉnh lên đủ Thái Lan bố làm quan to ở tỉnh lên đủ Thái Lan bố làm quan to ở tỉnh lên cuộc sống của Châu Tinh Trì hết đánh ước cuộc sống của Châu Tinh Trì hết đánh ước cuộc sống của Châu Tinh Trì hết đánh ước vui một lúc vài chục Angle baby đi học vui một lúc vài chục Angle baby đi học vui một lúc vài chục Angle baby đi học thì có trực thăng riêng đưa đón tận rốn thì có trực thăng riêng đưa đón tận rốn thì có trực thăng riêng đưa đón tận rốn nhiệm vụ cũng chỉ rộng Hoài ngàn hecta nhiệm vụ cũng chỉ rộng Hoài ngàn hecta nhiệm vụ cũng chỉ rộng Hoài ngàn hecta nằm cạnh bãi biển nằm cạnh bãi biển nằm cạnh bãi biển anh nói chung chăn lợn với nguyên tử đáp anh nói chung chăn lợn với nguyên tử đáp anh nói chung chăn lợn với nguyên tử đáp đời đời ấm nho khi ở trường anh tin cậy đời đời ấm nho khi ở trường anh tin cậy đời đời ấm nho khi ở trường anh tin cậy tính con nhà giàu nên thường xuyên 7 khó tính con nhà giàu nên thường xuyên 7 khó tính con nhà giàu nên thường xuyên 7 khó bắt nạt các bạn lựa cho một cậu ăn thuốc bắt nạt các bạn lựa cho một cậu ăn thuốc bắt nạt các bạn lựa cho một cậu ăn thuốc tổ phải chạy vào toilet công cộng chúng tổ phải chạy vào toilet công cộng chúng tổ phải chạy vào toilet công cộng chúng đặt lại bấm một nút Thế là 4 mức toilet đặt lại bấm một nút Thế là 4 mức toilet đặt lại bấm một nút Thế là 4 mức toilet đổ sập xuống nhưng khốn nạn như thế còn đổ sập xuống nhưng khốn nạn như thế còn đổ sập xuống nhưng khốn nạn như thế còn chưa đủ ấn thêm một mức cả các vệ sĩ bay chưa đủ ấn thêm một mức cả các vệ sĩ bay chưa đủ ấn thêm một mức cả các vệ sĩ bay thẳng lên trời anh khẳng định chưa buồn thẳng lên trời anh khẳng định chưa buồn thẳng lên trời anh khẳng định chưa buồn ngủ xấu hổ đến ngẩn cả người đi mất vì ngủ xấu hổ đến ngẩn cả người đi mất vì ngủ xấu hổ đến ngẩn cả người đi mất vì thế Châu Tinh Trì cũng trở thành nhà thế Châu Tinh Trì cũng trở thành nhà thế Châu Tinh Trì cũng trở thành nhà giàu bị ghét nhiều nhất trong trường ở giàu bị ghét nhiều nhất trong trường ở giàu bị ghét nhiều nhất trong trường ở trường còn có một vị giáo sư nhiên là trường còn có một vị giáo sư nhiên là trường còn có một vị giáo sư nhiên là Bùi Hiền ông ta rằng mình có thể các đời Bùi Hiền ông ta rằng mình có thể các đời Bùi Hiền ông ta rằng mình có thể các đời các bộ phận cơ thể người và ghép lại vào các bộ phận cơ thể người và ghép lại vào các bộ phận cơ thể người và ghép lại vào máy tính điều khiển giáo sư làm giải máy tính điều khiển giáo sư làm giải máy tính điều khiển giáo sư làm giải phẫu tử thi trước mặt khiến cả lớp kinh phẫu tử thi trước mặt khiến cả lớp kinh phẫu tử thi trước mặt khiến cả lớp kinh hoàng nhất hết chỉ có anh tinh vẫn đứng hoàng nhất hết chỉ có anh tinh vẫn đứng hoàng nhất hết chỉ có anh tinh vẫn đứng chơi chơi không sợ hóa ra là anh ta đã chơi chơi không sợ hóa ra là anh ta đã chơi chơi không sợ hóa ra là anh ta đã dùng đôi mắt giả nhưng đến khi nhìn vào dùng đôi mắt giả nhưng đến khi nhìn vào dùng đôi mắt giả nhưng đến khi nhìn vào từ khi trước mắt anh tinh cũng sợ vãi từ khi trước mắt anh tinh cũng sợ vãi từ khi trước mắt anh tinh cũng sợ vãi cài mắt lực Tối đến Châu Tinh Trì và chú cài mắt lực Tối đến Châu Tinh Trì và chú cài mắt lực Tối đến Châu Tinh Trì và chú Đạt mò và phòng thí nghiệm của giáo sư Đạt mò và phòng thí nghiệm của giáo sư Đạt mò và phòng thí nghiệm của giáo sư để đạt mấy trả thù còn cẩn thận bất tiên để đạt mấy trả thù còn cẩn thận bất tiên để đạt mấy trả thù còn cẩn thận bất tiên giống vỏ chuối cầu thang Nguyễn trả thù giống vỏ chuối cầu thang Nguyễn trả thù giống vỏ chuối cầu thang Nguyễn trả thù vì giáo sư kia dám làm anh sợ không ngờ vì giáo sư kia dám làm anh sợ không ngờ vì giáo sư kia dám làm anh sợ không ngờ Ở đây có cả một bàn tay tự di chuyển Ở đây có cả một bàn tay tự di chuyển Ở đây có cả một bàn tay tự di chuyển được chứ ra chỉ sợ vãi cứ thế mà anh được chứ ra chỉ sợ vãi cứ thế mà anh được chứ ra chỉ sợ vãi cứ thế mà anh tinh không nhỉ Nhanh gì đuổi theo bắt nó tinh không nhỉ Nhanh gì đuổi theo bắt nó tinh không nhỉ Nhanh gì đuổi theo bắt nó bằng được đến khi có được khí Hừng Đông bằng được đến khi có được khí Hừng Đông bằng được đến khi có được khí Hừng Đông Anh không ngờ đó lại là một nửa người Anh không ngờ đó lại là một nửa người Anh không ngờ đó lại là một nửa người vẫn đang hoạt động đến lúc này thì không vẫn đang hoạt động đến lúc này thì không vẫn đang hoạt động đến lúc này thì không sợ không được rồi Hai chú cháu chạy thục sợ không được rồi Hai chú cháu chạy thục sợ không được rồi Hai chú cháu chạy thục mạng ra ngoài cửa theo bậc cầu thang mạng ra ngoài cửa theo bậc cầu thang mạng ra ngoài cửa theo bậc cầu thang đánh tiếp theo chú Đạt là giẫm phải bỏ đánh tiếp theo chú Đạt là giẫm phải bỏ đánh tiếp theo chú Đạt là giẫm phải bỏ chuối tự hình rơi vào bẫy mình đặt Phải chuối tự hình rơi vào bẫy mình đặt Phải chuối tự hình rơi vào bẫy mình đặt Phải chăng lý thuyết về giải phẫu học của chăng lý thuyết về giải phẫu học của chăng lý thuyết về giải phẫu học của giáo sư kia là thật hai người vội vàng giáo sư kia là thật hai người vội vàng giáo sư kia là thật hai người vội vàng Võ Cảnh sát đến nơi nhưng khám xét cả Võ Cảnh sát đến nơi nhưng khám xét cả Võ Cảnh sát đến nơi nhưng khám xét cả tiếng đồng hồ mà không thấy Cái tay nào tiếng đồng hồ mà không thấy Cái tay nào tiếng đồng hồ mà không thấy Cái tay nào tự mình biết gì cả Tôi nghi ngờ ông đã tự mình biết gì cả Tôi nghi ngờ ông đã tự mình biết gì cả Tôi nghi ngờ ông đã sát hại nhiều người để làm những thí sát hại nhiều người để làm những thí sát hại nhiều người để làm những thí nghiệm đáng sợ này mất thì anh định thấy nghiệm đáng sợ này mất thì anh định thấy nghiệm đáng sợ này mất thì anh định thấy một cái tay đang bỏ trên lớp hòm vội một cái tay đang bỏ trên lớp hòm vội một cái tay đang bỏ trên lớp hòm vội vàng cầm cái búa nào đến lấy sức mà đậm vàng cầm cái búa nào đến lấy sức mà đậm vàng cầm cái búa nào đến lấy sức mà đậm Ái chà chà hóa ra chú gà đang dùng bàn Ái chà chà hóa ra chú gà đang dùng bàn Ái chà chà hóa ra chú gà đang dùng bàn tay của mình giả làm bàn tay cái để giữ tay của mình giả làm bàn tay cái để giữ tay của mình giả làm bàn tay cái để giữ cái bàn tay được chia ra do không có cái bàn tay được chia ra do không có cái bàn tay được chia ra do không có bằng chứng nên mọi người đành phải rút bằng chứng nên mọi người đành phải rút bằng chứng nên mọi người đành phải rút khỏi thì lúc này nhắn tới chi kia với mò khỏi thì lúc này nhắn tới chi kia với mò khỏi thì lúc này nhắn tới chi kia với mò ra về đến nhà hay ngửi sờ giáo sư thuê ra về đến nhà hay ngửi sờ giáo sư thuê ra về đến nhà hay ngửi sờ giáo sư thuê người giết bịt đầu mối nên cẩn thận mặc người giết bịt đầu mối nên cẩn thận mặc người giết bịt đầu mối nên cẩn thận mặc áo giáp còn thuê cả đám vệ sĩ đeo kính áo giáp còn thuê cả đám vệ sĩ đeo kính áo giáp còn thuê cả đám vệ sĩ đeo kính đen hổ như chó Thực ra là do họ bị mù đen hổ như chó Thực ra là do họ bị mù đen hổ như chó Thực ra là do họ bị mù nên mới phải đeo kính đen bởi vì cả nên mới phải đeo kính đen bởi vì cả nên mới phải đeo kính đen bởi vì cả thành phố này ai cũng ghét cậu hơn không thành phố này ai cũng ghét cậu hơn không thành phố này ai cũng ghét cậu hơn không chịu đến làm chỉ có đám người này mới về chịu đến làm chỉ có đám người này mới về chịu đến làm chỉ có đám người này mới về được thôi Đúng lúc này cô gái hàng xóm được thôi Đúng lúc này cô gái hàng xóm được thôi Đúng lúc này cô gái hàng xóm sang gõ cửa nhà tắm của cô gái bị hỏng sang gõ cửa nhà tắm của cô gái bị hỏng sang gõ cửa nhà tắm của cô gái bị hỏng nên muốn sang rắm nhiều nhãn tinh tế nên muốn sang rắm nhiều nhãn tinh tế nên muốn sang rắm nhiều nhãn tinh tế Ừ anh đi tắm nhảy nhót còn mang điện anh Ừ anh đi tắm nhảy nhót còn mang điện anh Ừ anh đi tắm nhảy nhót còn mang điện anh đổ hết cả gói thuốc lắc vào mồm Rốt cuộc đổ hết cả gói thuốc lắc vào mồm Rốt cuộc đổ hết cả gói thuốc lắc vào mồm Rốt cuộc là có ý định gì đây hóa ra cô gái này là có ý định gì đây hóa ra cô gái này là có ý định gì đây hóa ra cô gái này đang muốn chia tay người yêu vì Hiếu đang muốn chia tay người yêu vì Hiếu đang muốn chia tay người yêu vì Hiếu sinh hóa nên muốn tìm anh tinh để giải sinh hóa nên muốn tìm anh tinh để giải sinh hóa nên muốn tìm anh tinh để giải khuây đáng tiếc rằng người yêu của cô khuây đáng tiếc rằng người yêu của cô khuây đáng tiếc rằng người yêu của cô gái không phải dạng vừa ông là Tokuda gái không phải dạng vừa ông là Tokuda gái không phải dạng vừa ông là Tokuda đại ca của hội thi công Nhật Bản không đại ca của hội thi công Nhật Bản không đại ca của hội thi công Nhật Bản không may cho hai người là Tokuda đã chứng may cho hai người là Tokuda đã chứng may cho hai người là Tokuda đã chứng kiến tất cả hắn liền gửi quý khách đến kiến tất cả hắn liền gửi quý khách đến kiến tất cả hắn liền gửi quý khách đến tận cùng anh tinh may mắn lên được xe tận cùng anh tinh may mắn lên được xe tận cùng anh tinh may mắn lên được xe chạy thục mạng về nhà lúc này Người Mẹ chạy thục mạng về nhà lúc này Người Mẹ chạy thục mạng về nhà lúc này Người Mẹ cũng báo cho anh biết lý Nhất Phi không cũng báo cho anh biết lý Nhất Phi không cũng báo cho anh biết lý Nhất Phi không phải là ba của anh mà chú đạp giúp việc phải là ba của anh mà chú đạp giúp việc phải là ba của anh mà chú đạp giúp việc mới là bố thực sự Châu Tinh Trì đời nào mới là bố thực sự Châu Tinh Trì đời nào mới là bố thực sự Châu Tinh Trì đời nào lại chấp nhận chuyện này chứ vì tương lại chấp nhận chuyện này chứ vì tương lại chấp nhận chuyện này chứ vì tương lai Anh đã nhận tiền để coi Lý nhất vì lai Anh đã nhận tiền để coi Lý nhất vì lai Anh đã nhận tiền để coi Lý nhất vì là bố còn thẳng tay đuổi chú đã khỏi nhà là bố còn thẳng tay đuổi chú đã khỏi nhà là bố còn thẳng tay đuổi chú đã khỏi nhà nhưng từ hôm đó tinh thần của anh Tuấn nhưng từ hôm đó tinh thần của anh Tuấn nhưng từ hôm đó tinh thần của anh Tuấn cấp trầm trọng anh thấy hối lỗi và đến cấp trầm trọng anh thấy hối lỗi và đến cấp trầm trọng anh thấy hối lỗi và đến nhà thờ thương tội bất hiếu của bạn nhà thờ thương tội bất hiếu của bạn nhà thờ thương tội bất hiếu của bạn Giang vào cũng đến bên cạnh Còn khác Giang vào cũng đến bên cạnh Còn khác Giang vào cũng đến bên cạnh Còn khác Thêm muối vào lòng khi nói rằng anh xấu Thêm muối vào lòng khi nói rằng anh xấu Thêm muối vào lòng khi nói rằng anh xấu trai thấy gớm càng làm cho anh tình buồn trai thấy gớm càng làm cho anh tình buồn trai thấy gớm càng làm cho anh tình buồn bã hơn nhưng sẽ không hay khác đến đám bã hơn nhưng sẽ không hay khác đến đám bã hơn nhưng sẽ không hay khác đến đám đàn em của Tokuda đã tìm được đến nhà đàn em của Tokuda đã tìm được đến nhà đàn em của Tokuda đã tìm được đến nhà anh tinh anh vội vàng gọi điện báo cảnh anh tinh anh vội vàng gọi điện báo cảnh anh tinh anh vội vàng gọi điện báo cảnh sát nhưng không kịp rồi Tát Phổ Hiền sát nhưng không kịp rồi Tát Phổ Hiền sát nhưng không kịp rồi Tát Phổ Hiền giúp chúng già bắn liên tiếp kết quả là ở Sorry anh tinh vội vàng vẫn công bay ở Sorry anh tinh vội vàng vẫn công bay ở Sorry anh tinh vội vàng vẫn công bay xuống dưới lầu nhàng thì sang chảnh lắm xuống dưới lầu nhàng thì sang chảnh lắm xuống dưới lầu nhàng thì sang chảnh lắm nhưng cái kết là giang người lẫn lộn hết nhưng cái kết là giang người lẫn lộn hết nhưng cái kết là giang người lẫn lộn hết cả đám bia vội vàng lao tướng may mắn có cả đám bia vội vàng lao tướng may mắn có cả đám bia vội vàng lao tướng may mắn có chú Đạt thì thời phát hiện và kéo anh chú Đạt thì thời phát hiện và kéo anh chú Đạt thì thời phát hiện và kéo anh tinh đi một tên béo tìm thấy hồ điện bật tinh đi một tên béo tìm thấy hồ điện bật tinh đi một tên béo tìm thấy hồ điện bật sáng trở lại ra quân địch quá đông và sáng trở lại ra quân địch quá đông và sáng trở lại ra quân địch quá đông và hung hãn 2 cha con nhanh chóng bị còng hung hãn 2 cha con nhanh chóng bị còng hung hãn 2 cha con nhanh chóng bị còng tay vào nhau bên cạnh là quả bom hẹn giờ tay vào nhau bên cạnh là quả bom hẹn giờ tay vào nhau bên cạnh là quả bom hẹn giờ đã cài đặt sẵn may mắn rằng chúng có để đã cài đặt sẵn may mắn rằng chúng có để đã cài đặt sẵn may mắn rằng chúng có để lại một thanh kiếm nhận thời gian gấp lại một thanh kiếm nhận thời gian gấp lại một thanh kiếm nhận thời gian gấp gáp thì còn vài giây nhớ chẳng còn sắt gáp thì còn vài giây nhớ chẳng còn sắt gáp thì còn vài giây nhớ chẳng còn sắt anh rằng không bị anh tinh quyết định anh rằng không bị anh tinh quyết định anh rằng không bị anh tinh quyết định đặt kính cánh tay của mình còn hơn cho đặt kính cánh tay của mình còn hơn cho đặt kính cánh tay của mình còn hơn cho con chuộc tội vì lần bất hiếu với ba quả con chuộc tội vì lần bất hiếu với ba quả con chuộc tội vì lần bất hiếu với ba quả bom Sau đó cuối cùng cũng phát nổ toàn bom Sau đó cuối cùng cũng phát nổ toàn bom Sau đó cuối cùng cũng phát nổ toàn bộ tứ chi và thân khác đều can tạng bộ tứ chi và thân khác đều can tạng bộ tứ chi và thân khác đều can tạng nhưng may mắn thế nào vẫn còn được cái nhưng may mắn thế nào vẫn còn được cái nhưng may mắn thế nào vẫn còn được cái nghiệm và bộ não khoảng trống thật đúng nghiệm và bộ não khoảng trống thật đúng nghiệm và bộ não khoảng trống thật đúng là một cơ hội cho giáo sư viên làm thí là một cơ hội cho giáo sư viên làm thí là một cơ hội cho giáo sư viên làm thí nghiệm về người nhân tạo Tìm tốt là họ nghiệm về người nhân tạo Tìm tốt là họ nghiệm về người nhân tạo Tìm tốt là họ sẽ có thể dựng lại cơ thể cho anh tinh sẽ có thể dựng lại cơ thể cho anh tinh sẽ có thể dựng lại cơ thể cho anh tinh nhưng tin xấu là chi phí của bệnh viện nhưng tin xấu là chi phí của bệnh viện nhưng tin xấu là chi phí của bệnh viện là 60 triệu Đôla giờ chỉ có lý Nhất Phi là 60 triệu Đôla giờ chỉ có lý Nhất Phi là 60 triệu Đôla giờ chỉ có lý Nhất Phi là có nhiều tiền như vậy nhưng ông ta là có nhiều tiền như vậy nhưng ông ta là có nhiều tiền như vậy nhưng ông ta đòi hỏi anh tên phải câu chuyện chú già đòi hỏi anh tên phải câu chuyện chú già đòi hỏi anh tên phải câu chuyện chú già thì mới cứ Châu Tinh Trì thả chết còn thì mới cứ Châu Tinh Trì thả chết còn thì mới cứ Châu Tinh Trì thả chết còn hơn bất hiếu cả ra vài chú Đạt chỉ có hơn bất hiếu cả ra vài chú Đạt chỉ có hơn bất hiếu cả ra vài chú Đạt chỉ có 6.000 Thôi thì 6.000 Thôi thì 6.000 Thôi thì nhà đất ít tiền thì làm gì giáo sư viên nhà đất ít tiền thì làm gì giáo sư viên nhà đất ít tiền thì làm gì giáo sư viên đưa về phòng thí nghiệm bí mật tiến hành đưa về phòng thí nghiệm bí mật tiến hành đưa về phòng thí nghiệm bí mật tiến hành phẫu thuật nhưng mà rẻ thế nào thì cũng phẫu thuật nhưng mà rẻ thế nào thì cũng phẫu thuật nhưng mà rẻ thế nào thì cũng phải có giá của nó chứ cái đầu hôn cái phải có giá của nó chứ cái đầu hôn cái phải có giá của nó chứ cái đầu hôn cái này thì sau này để con Thành Cục Xúc Xắc này thì sau này để con Thành Cục Xúc Xắc này thì sau này để con Thành Cục Xúc Xắc hết à giáo sư Khương chỉnh sửa lại cho hết à giáo sư Khương chỉnh sửa lại cho hết à giáo sư Khương chỉnh sửa lại cho cái đồ đẹp trai như cũ vấn đề còn cái bé cái đồ đẹp trai như cũ vấn đề còn cái bé cái đồ đẹp trai như cũ vấn đề còn cái bé tẹo như là con chim non thì tính sao tẹo như là con chim non thì tính sao tẹo như là con chim non thì tính sao giáo xưa lại thương tình đến nhà khát giáo xưa lại thương tình đến nhà khát giáo xưa lại thương tình đến nhà khát vọng được vài cánh tay để ghép vào Kết vọng được vài cánh tay để ghép vào Kết vọng được vài cánh tay để ghép vào Kết quả nó thành ra thế này đây hơi đổ rẻ mà quả nó thành ra thế này đây hơi đổ rẻ mà quả nó thành ra thế này đây hơi đổ rẻ mà đừng có khó tính quá tao ba tháng đi đừng có khó tính quá tao ba tháng đi đừng có khó tính quá tao ba tháng đi chôm đồ ở nhà xác bệnh viện cuối cùng chôm đồ ở nhà xác bệnh viện cuối cùng chôm đồ ở nhà xác bệnh viện cuối cùng giáo sư điên cũng lắp của anh tin được giáo sư điên cũng lắp của anh tin được giáo sư điên cũng lắp của anh tin được đầy đủ chân tay thì có điều hàng ngày đầy đủ chân tay thì có điều hàng ngày đầy đủ chân tay thì có điều hàng ngày phải ăn viên để lấy năng lượng hoạt động phải ăn viên để lấy năng lượng hoạt động phải ăn viên để lấy năng lượng hoạt động Thế còn cái hoa này là cái gì đây à Dạo Thế còn cái hoa này là cái gì đây à Dạo Thế còn cái hoa này là cái gì đây à Dạo này không có vụ đánh ghen cắt Khi nào này không có vụ đánh ghen cắt Khi nào này không có vụ đánh ghen cắt Khi nào nên cạnh thôi dùng nó mà đáy Đã thế thì nên cạnh thôi dùng nó mà đáy Đã thế thì nên cạnh thôi dùng nó mà đáy Đã thế thì tôi đã chết nhà ông vì cơ bị Tokuda túi tôi đã chết nhà ông vì cơ bị Tokuda túi tôi đã chết nhà ông vì cơ bị Tokuda túi xách tận cùng nên anh tinh tổ chức đánh xách tận cùng nên anh tinh tổ chức đánh xách tận cùng nên anh tinh tổ chức đánh răng giả rồi cùng chú Đạt Trốn về Hồng răng giả rồi cùng chú Đạt Trốn về Hồng răng giả rồi cùng chú Đạt Trốn về Hồng Kông 2 năm sau các cơ quan trong người Kông 2 năm sau các cơ quan trong người Kông 2 năm sau các cơ quan trong người nó cũng hơn gì một phần rồi mà hằng ngày nó cũng hơn gì một phần rồi mà hằng ngày nó cũng hơn gì một phần rồi mà hằng ngày cứ ăn kinh với dầu nhớt thế này cũng cứ ăn kinh với dầu nhớt thế này cũng cứ ăn kinh với dầu nhớt thế này cũng chán may mắn là có kiểu hồ giúp đỡ xin chán may mắn là có kiểu hồ giúp đỡ xin chán may mắn là có kiểu hồ giúp đỡ xin việc cho anh đó là làm giáo viên sinh việc cho anh đó là làm giáo viên sinh việc cho anh đó là làm giáo viên sinh vật tại ngôi trường nổi tiếng Hồng Kông vật tại ngôi trường nổi tiếng Hồng Kông vật tại ngôi trường nổi tiếng Hồng Kông nhưng không phải nổi tiếng nhưng không phải nổi tiếng nhưng không phải nổi tiếng khi mà nổi tiếng về vấn đề bạo lực được khi mà nổi tiếng về vấn đề bạo lực được khi mà nổi tiếng về vấn đề bạo lực được gọi là mù trong tập thể giáo viên 60 gọi là mù trong tập thể giáo viên 60 gọi là mù trong tập thể giáo viên 60 phần trăm giáo viên đến đây đều trở phần trăm giáo viên đến đây đều trở phần trăm giáo viên đến đây đều trở thành tàn phế vĩnh viễn thầy giáo này từ thành tàn phế vĩnh viễn thầy giáo này từ thành tàn phế vĩnh viễn thầy giáo này từ nãy tới giờ cũng vì sợ mà mồ hôi vã ra nãy tới giờ cũng vì sợ mà mồ hôi vã ra nãy tới giờ cũng vì sợ mà mồ hôi vã ra như vậy đó hiệu việc trước đây là học như vậy đó hiệu việc trước đây là học như vậy đó hiệu việc trước đây là học sinh bát nháo có cứ gửi anh tên khỏi sinh bát nháo có cứ gửi anh tên khỏi sinh bát nháo có cứ gửi anh tên khỏi những trò gì rồi không Đây đầu tiên là những trò gì rồi không Đây đầu tiên là những trò gì rồi không Đây đầu tiên là màn lỗi nước từ trên cao xuống tiếp theo màn lỗi nước từ trên cao xuống tiếp theo màn lỗi nước từ trên cao xuống tiếp theo là người mòn bão đạn từ súng cao su của là người mòn bão đạn từ súng cao su của là người mòn bão đạn từ súng cao su của học trò chạy ra cửa nhà vệ sinh tưởng là học trò chạy ra cửa nhà vệ sinh tưởng là học trò chạy ra cửa nhà vệ sinh tưởng là ngon lành kết quả là vị lãnh đạo tới ngon lành kết quả là vị lãnh đạo tới ngon lành kết quả là vị lãnh đạo tới việc đúng mà 40 phần trăm giáo viên còn việc đúng mà 40 phần trăm giáo viên còn việc đúng mà 40 phần trăm giáo viên còn lại thì sao trong đó có 30 phần trăm là lại thì sao trong đó có 30 phần trăm là lại thì sao trong đó có 30 phần trăm là bỏ mạng thì còn mấy phần trăm Giáo viên bỏ mạng thì còn mấy phần trăm Giáo viên bỏ mạng thì còn mấy phần trăm Giáo viên là sống Pháp Lai gặp ở trưởng nhưng cũng là sống Pháp Lai gặp ở trưởng nhưng cũng là sống Pháp Lai gặp ở trưởng nhưng cũng tâm thần gần hết vậy Hãy thống mặt ra tâm thần gần hết vậy Hãy thống mặt ra tâm thần gần hết vậy Hãy thống mặt ra khỏi tôi gửi chúng đây lớp học Anh tin khỏi tôi gửi chúng đây lớp học Anh tin khỏi tôi gửi chúng đây lớp học Anh tin rằng thác loạn thì anh tình bước vào quả rằng thác loạn thì anh tình bước vào quả rằng thác loạn thì anh tình bước vào quả nhiên đã có phòng bị một chút giúp con nhiên đã có phòng bị một chút giúp con nhiên đã có phòng bị một chút giúp con dao ra chém xuống bản ra oai như rằng hổ dao ra chém xuống bản ra oai như rằng hổ dao ra chém xuống bản ra oai như rằng hổ mỏng Thế mà vẫn không thoát khỏi ghế học mỏng Thế mà vẫn không thoát khỏi ghế học mỏng Thế mà vẫn không thoát khỏi ghế học trò hoàn cảnh mới thật đi thương ai quá trò hoàn cảnh mới thật đi thương ai quá trò hoàn cảnh mới thật đi thương ai quá làm sao giáo viên khốn khổ là vậy nhưng làm sao giáo viên khốn khổ là vậy nhưng làm sao giáo viên khốn khổ là vậy nhưng nhà trường năm nào cũng lãi do nhờ Việt nhà trường năm nào cũng lãi do nhờ Việt nhà trường năm nào cũng lãi do nhờ Việt Nam nào cũng tăng 50 phần trăm học phí Nam nào cũng tăng 50 phần trăm học phí Nam nào cũng tăng 50 phần trăm học phí buổi học sinh đều là con của giới siêu buổi học sinh đều là con của giới siêu buổi học sinh đều là con của giới siêu giàu và quan chức lớn thì cần góc bằng giàu và quan chức lớn thì cần góc bằng giàu và quan chức lớn thì cần góc bằng giỏi cho chúng hậu giỏi cho chúng hậu giỏi cho chúng hậu Ừ quan điểm của nhà trường là kinh doanh Ừ quan điểm của nhà trường là kinh doanh Ừ quan điểm của nhà trường là kinh doanh giáo dục nó cũng giống như bọn cave ở giáo dục nó cũng giống như bọn cave ở giáo dục nó cũng giống như bọn cave ở nhà nghỉ vậy hài lòng khách đến vừa lòng nhà nghỉ vậy hài lòng khách đến vừa lòng nhà nghỉ vậy hài lòng khách đến vừa lòng khách đi thì bị đánh với Khanh thì khác khách đi thì bị đánh với Khanh thì khác khách đi thì bị đánh với Khanh thì khác nhau là mấy đâu Quả Nhân ngày đầu tiên nhau là mấy đâu Quả Nhân ngày đầu tiên nhau là mấy đâu Quả Nhân ngày đầu tiên của anh tinh là ác mộng nhà vệ sinh ghi của anh tinh là ác mộng nhà vệ sinh ghi của anh tinh là ác mộng nhà vệ sinh ghi rõ cấm chó và giáo viên Anh tinh chỉ còn rõ cấm chó và giáo viên Anh tinh chỉ còn rõ cấm chó và giáo viên Anh tinh chỉ còn cách giả vừa tưới cây mà đã luôn ở sân cách giả vừa tưới cây mà đã luôn ở sân cách giả vừa tưới cây mà đã luôn ở sân trường Kết cục là bị đuổi học sinh phát trường Kết cục là bị đuổi học sinh phát trường Kết cục là bị đuổi học sinh phát hiện ra cái gì Giả chúng cần chúng kéo hiện ra cái gì Giả chúng cần chúng kéo hiện ra cái gì Giả chúng cần chúng kéo đến là tội nghiệp còn một lên giàn giáo đến là tội nghiệp còn một lên giàn giáo đến là tội nghiệp còn một lên giàn giáo mà chế nhiễu như một tội nhân nhưng ông mà chế nhiễu như một tội nhân nhưng ông mà chế nhiễu như một tội nhân nhưng ông trời vẫn còn có mắt của bạn xấu xí nhằm trời vẫn còn có mắt của bạn xấu xí nhằm trời vẫn còn có mắt của bạn xấu xí nhằm dự giờ đã trở nên xinh đẹp và cũng làm dự giờ đã trở nên xinh đẹp và cũng làm dự giờ đã trở nên xinh đẹp và cũng làm giáo viên ở đây biết rằng chung chung đã giáo viên ở đây biết rằng chung chung đã giáo viên ở đây biết rằng chung chung đã có người yêu là con của giám đốc anh tin có người yêu là con của giám đốc anh tin có người yêu là con của giám đốc anh tin về nhà chán đời trèo lên đồ tự tử đúng về nhà chán đời trèo lên đồ tự tử đúng về nhà chán đời trèo lên đồ tự tử đúng lúc rơi xuống chỉ giáo sư đến nơi ông lúc rơi xuống chỉ giáo sư đến nơi ông lúc rơi xuống chỉ giáo sư đến nơi ông đánh con chip siêu nhân bảo hiểm Châu đánh con chip siêu nhân bảo hiểm Châu đánh con chip siêu nhân bảo hiểm Châu Tinh Trì lập tức cơ thể được biến đổi Tinh Trì lập tức cơ thể được biến đổi Tinh Trì lập tức cơ thể được biến đổi mùi tắt con chích kia phòng này ông đã mùi tắt con chích kia phòng này ông đã mùi tắt con chích kia phòng này ông đã mất 2 năm để nghiên cứu giờ anh có thể mất 2 năm để nghiên cứu giờ anh có thể mất 2 năm để nghiên cứu giờ anh có thể biến thành bất cứ gì Anh muốn rồi đó anh biến thành bất cứ gì Anh muốn rồi đó anh biến thành bất cứ gì Anh muốn rồi đó anh tinh nghĩ tới nồi cơm điện lập tức anh tinh nghĩ tới nồi cơm điện lập tức anh tinh nghĩ tới nồi cơm điện lập tức anh cũng trở thành một cái anh tinh nghĩ với cũng trở thành một cái anh tinh nghĩ với cũng trở thành một cái anh tinh nghĩ với kem đánh răng thế là cũng muốn thành một kem đánh răng thế là cũng muốn thành một kem đánh răng thế là cũng muốn thành một thích thật lớn nhưng công nghệ có một thích thật lớn nhưng công nghệ có một thích thật lớn nhưng công nghệ có một nhược điểm riêng chuyển biến thành kem nhược điểm riêng chuyển biến thành kem nhược điểm riêng chuyển biến thành kem đánh răng thì rất khó để trở lại như cũ đánh răng thì rất khó để trở lại như cũ đánh răng thì rất khó để trở lại như cũ thôi Như thôi Như thôi Như Ừ bố đỡ thấy mùng cũng được Tối nay là Ừ bố đỡ thấy mùng cũng được Tối nay là Ừ bố đỡ thấy mùng cũng được Tối nay là buổi cô giáo viên kia ra mắt Bố Mẹ người buổi cô giáo viên kia ra mắt Bố Mẹ người buổi cô giáo viên kia ra mắt Bố Mẹ người yêu anh tên liền phóng xe tới để phá đám yêu anh tên liền phóng xe tới để phá đám yêu anh tên liền phóng xe tới để phá đám quả nhiên đã nhìn thấy Trung chung anh quả nhiên đã nhìn thấy Trung chung anh quả nhiên đã nhìn thấy Trung chung anh nhìn theo cô vào nhà vệ sinh nữ để khắc nhìn theo cô vào nhà vệ sinh nữ để khắc nhìn theo cô vào nhà vệ sinh nữ để khắc phục cô bỏ người yêu được như lúc này có phục cô bỏ người yêu được như lúc này có phục cô bỏ người yêu được như lúc này có mấy cô gái đau bụng bước vào anh vội mấy cô gái đau bụng bước vào anh vội mấy cô gái đau bụng bước vào anh vội vàng phải biến thành cái bồn cầu đúng vàng phải biến thành cái bồn cầu đúng vàng phải biến thành cái bồn cầu đúng lúc này mẹ của Trung Trung Đau bụng ỉa lúc này mẹ của Trung Trung Đau bụng ỉa lúc này mẹ của Trung Trung Đau bụng ỉa chảy nước vào mà lại hết phỏng cơ Quả chảy nước vào mà lại hết phỏng cơ Quả chảy nước vào mà lại hết phỏng cơ Quả này ngoài ỉa vào mồm anh tinh thì có mà này ngoài ỉa vào mồm anh tinh thì có mà này ngoài ỉa vào mồm anh tinh thì có mà ăn đủ mà thím bộ đóng cửa chuẩn bị thả ăn đủ mà thím bộ đóng cửa chuẩn bị thả ăn đủ mà thím bộ đóng cửa chuẩn bị thả bước đến khi mình thấy cái bồn cầu biết bước đến khi mình thấy cái bồn cầu biết bước đến khi mình thấy cái bồn cầu biết nói thì sẽ Vãi cứt ra ngoài anh tinh nói thì sẽ Vãi cứt ra ngoài anh tinh nói thì sẽ Vãi cứt ra ngoài anh tinh cũng theo ra ngoài trong khi này đã bắt cũng theo ra ngoài trong khi này đã bắt cũng theo ra ngoài trong khi này đã bắt đầu nổi tiếng có biểu diễn ảo thuật Châu đầu nổi tiếng có biểu diễn ảo thuật Châu đầu nổi tiếng có biểu diễn ảo thuật Châu Tinh Trì 10 ngày thằng người yêu của Tinh Trì 10 ngày thằng người yêu của Tinh Trì 10 ngày thằng người yêu của chung chung nên làm tiết mục phóng vào chung chung nên làm tiết mục phóng vào chung chung nên làm tiết mục phóng vào bị mắt ngay phát đầu tiên đã thế này rồi bị mắt ngay phát đầu tiên đã thế này rồi bị mắt ngay phát đầu tiên đã thế này rồi à Không thì là con dao giả cho mọi người à Không thì là con dao giả cho mọi người à Không thì là con dao giả cho mọi người ngạc nhiên thôi cầm roi đánh thằng mặt ngạc nhiên thôi cầm roi đánh thằng mặt ngạc nhiên thôi cầm roi đánh thằng mặt này mới là thật này mọi người không biết này mới là thật này mọi người không biết này mới là thật này mọi người không biết cứ Hoan hô trong khi thanh niên này đau cứ Hoan hô trong khi thanh niên này đau cứ Hoan hô trong khi thanh niên này đau đến sắp chết được đà tiến tới anh tình đến sắp chết được đà tiến tới anh tình đến sắp chết được đà tiến tới anh tình ơi ngày bà mẹ vào thùng để lấy máy cưa ơi ngày bà mẹ vào thùng để lấy máy cưa ơi ngày bà mẹ vào thùng để lấy máy cưa cắt làm đôi màn biểu diễn làm khán giả cắt làm đôi màn biểu diễn làm khán giả cắt làm đôi màn biểu diễn làm khán giả thích cứu ngất trời Anh tinh làm quà ông thích cứu ngất trời Anh tinh làm quà ông thích cứu ngất trời Anh tinh làm quà ông trung vào nòng Pháo rồi bắn cả hai bay trung vào nòng Pháo rồi bắn cả hai bay trung vào nòng Pháo rồi bắn cả hai bay lên cao vừa cầm cái ô thả dù rơi từ từ lên cao vừa cầm cái ô thả dù rơi từ từ lên cao vừa cầm cái ô thả dù rơi từ từ xuống đúng như ý xuống đúng như ý xuống đúng như ý em vẫn tin từ nhỏ là có thể cần ô nhảy em vẫn tin từ nhỏ là có thể cần ô nhảy em vẫn tin từ nhỏ là có thể cần ô nhảy từ trên mái nhà không Trung cảm động từ trên mái nhà không Trung cảm động từ trên mái nhà không Trung cảm động đồng ý hẹn hò từ đây hôm sau anh tin đồng ý hẹn hò từ đây hôm sau anh tin đồng ý hẹn hò từ đây hôm sau anh tin quay lại dạy học từ hôm nay không ai dám quay lại dạy học từ hôm nay không ai dám quay lại dạy học từ hôm nay không ai dám quát vào mặt tao nữa đâu cái đủ vâng à quát vào mặt tao nữa đâu cái đủ vâng à quát vào mặt tao nữa đâu cái đủ vâng à Mày trả tiền taxi cho tao nhanh lên anh Mày trả tiền taxi cho tao nhanh lên anh Mày trả tiền taxi cho tao nhanh lên anh đang bắt đầu bước vào trường học đánh đang bắt đầu bước vào trường học đánh đang bắt đầu bước vào trường học đánh học sinh giúp chúng gà bán kết cục là bị học sinh giúp chúng gà bán kết cục là bị học sinh giúp chúng gà bán kết cục là bị Anh tên dùng hai tay biến thành cái kia Anh tên dùng hai tay biến thành cái kia Anh tên dùng hai tay biến thành cái kia khả năng giữ lỗi với những sinh viên khả năng giữ lỗi với những sinh viên khả năng giữ lỗi với những sinh viên trên đang định ném nước vào đầu thì anh trên đang định ném nước vào đầu thì anh trên đang định ném nước vào đầu thì anh đã đứng phía sau từ bao giờ tai biến đã đứng phía sau từ bao giờ tai biến đã đứng phía sau từ bao giờ tai biến thành vòi cứu hỏa chỉ cho các em tung thành vòi cứu hỏa chỉ cho các em tung thành vòi cứu hỏa chỉ cho các em tung hết cả quần áo phải chạy toán loạn ba hết cả quần áo phải chạy toán loạn ba hết cả quần áo phải chạy toán loạn ba thằng quỷ rất là đóng vỏ túi chặng đường thằng quỷ rất là đóng vỏ túi chặng đường thằng quỷ rất là đóng vỏ túi chặng đường cũng bị anh tan biến thành máy hút bụi cũng bị anh tan biến thành máy hút bụi cũng bị anh tan biến thành máy hút bụi hút cho hết cả quần áo tay còn lại biến hút cho hết cả quần áo tay còn lại biến hút cho hết cả quần áo tay còn lại biến thành con dao to tổ bố rốt cạo trọc đầu thành con dao to tổ bố rốt cạo trọc đầu thành con dao to tổ bố rốt cạo trọc đầu anh học trò bắt đầu S Pen phải làm bài anh học trò bắt đầu S Pen phải làm bài anh học trò bắt đầu S Pen phải làm bài kiểm tra trả lời sai thì sẽ bị ăn đòn kiểm tra trả lời sai thì sẽ bị ăn đòn kiểm tra trả lời sai thì sẽ bị ăn đòn thay cơm cháo trả lời đúng thì được hoan thay cơm cháo trả lời đúng thì được hoan thay cơm cháo trả lời đúng thì được hoan hội gắn thưởng chúc mừng nhờ Thế kích hội gắn thưởng chúc mừng nhờ Thế kích hội gắn thưởng chúc mừng nhờ Thế kích động được tính ham học của các em một động được tính ham học của các em một động được tính ham học của các em một tháng sau đã chuyển hóa được toàn bộ đám tháng sau đã chuyển hóa được toàn bộ đám tháng sau đã chuyển hóa được toàn bộ đám học sinh lựa rồng thành chăm ngoan trò học sinh lựa rồng thành chăm ngoan trò học sinh lựa rồng thành chăm ngoan trò giỏi nhưng vấn đề lớn nhất là phải đã giỏi nhưng vấn đề lớn nhất là phải đã giỏi nhưng vấn đề lớn nhất là phải đã giữ mấy người yêu của con trai giám đốc giữ mấy người yêu của con trai giám đốc giữ mấy người yêu của con trai giám đốc nhà trường nếu không muốn bị sa thải thì nhà trường nếu không muốn bị sa thải thì nhà trường nếu không muốn bị sa thải thì phải chia tay thương chung đã đến nước phải chia tay thương chung đã đến nước phải chia tay thương chung đã đến nước này anh tinh không giấu diếm nữa sóng này anh tinh không giấu diếm nữa sóng này anh tinh không giấu diếm nữa sóng của anh khi lại gửi Hán của anh khi lại gửi Hán của anh khi lại gửi Hán âm thanh niên đến khi nhả ra thì bao âm thanh niên đến khi nhả ra thì bao âm thanh niên đến khi nhả ra thì bao nhiêu dầu dừa thì cá mắc ở nhanh bám hết nhiêu dầu dừa thì cá mắc ở nhanh bám hết nhiêu dầu dừa thì cá mắc ở nhanh bám hết lên trong buồn nôn vãi chưởng Sau vụ này lên trong buồn nôn vãi chưởng Sau vụ này lên trong buồn nôn vãi chưởng Sau vụ này Xe của bệnh viện tâm thần đến luôn luôn Xe của bệnh viện tâm thần đến luôn luôn Xe của bệnh viện tâm thần đến luôn luôn cả ba người đi mất làm gì có ai tin cái cả ba người đi mất làm gì có ai tin cái cả ba người đi mất làm gì có ai tin cái chuyện đó mà chẳng nghĩ họ bị điên cực chuyện đó mà chẳng nghĩ họ bị điên cực chuyện đó mà chẳng nghĩ họ bị điên cực kỳ hiệu trưởng đi có người lại trước cho kỳ hiệu trưởng đi có người lại trước cho kỳ hiệu trưởng đi có người lại trước cho tôi và dặn Các em phải học hành chăm chỉ tôi và dặn Các em phải học hành chăm chỉ tôi và dặn Các em phải học hành chăm chỉ theo tức này của anh tên quả là vãi đạn theo tức này của anh tên quả là vãi đạn theo tức này của anh tên quả là vãi đạn nhưng Ngày Tháng Tươi Đẹp em rằng sẽ nhưng Ngày Tháng Tươi Đẹp em rằng sẽ nhưng Ngày Tháng Tươi Đẹp em rằng sẽ chẳng kéo dài lâu quả thực đàn em của chẳng kéo dài lâu quả thực đàn em của chẳng kéo dài lâu quả thực đàn em của Tokuda hai bên anh tinh chưa hết đã mang Tokuda hai bên anh tinh chưa hết đã mang Tokuda hai bên anh tinh chưa hết đã mang giống tiếng tới biết rằng anh tin giờ đã giống tiếng tới biết rằng anh tin giờ đã giống tiếng tới biết rằng anh tin giờ đã là kẻ hủy diệt chỉ cho tôi kia chạy tan là kẻ hủy diệt chỉ cho tôi kia chạy tan là kẻ hủy diệt chỉ cho tôi kia chạy tan tác như ong vỡ tổ cuộn tròn thằng đại ca tác như ong vỡ tổ cuộn tròn thằng đại ca tác như ong vỡ tổ cuộn tròn thằng đại ca rồi chơi nhưng chơi bóng rổ phía Tokuda rồi chơi nhưng chơi bóng rổ phía Tokuda rồi chơi nhưng chơi bóng rổ phía Tokuda khi biết tin về việc chế tạo con nít hắn khi biết tin về việc chế tạo con nít hắn khi biết tin về việc chế tạo con nít hắn ta cũng đặt một con với giá 60 triệu đô ta cũng đặt một con với giá 60 triệu đô ta cũng đặt một con với giá 60 triệu đô la và tải gọi chúng ta quạt Chiến tranh la và tải gọi chúng ta quạt Chiến tranh la và tải gọi chúng ta quạt Chiến tranh để cái biết anh tinh trong khi này anh để cái biết anh tinh trong khi này anh để cái biết anh tinh trong khi này anh tinh đang tổ chức lễ đính hôn cùng chung tinh đang tổ chức lễ đính hôn cùng chung tinh đang tổ chức lễ đính hôn cùng chung chung hắn biến thành bạn học cũ tiến đến chung hắn biến thành bạn học cũ tiến đến chung hắn biến thành bạn học cũ tiến đến ám sát nhưng anh Thanh đã gửi ra mùi dầu ám sát nhưng anh Thanh đã gửi ra mùi dầu ám sát nhưng anh Thanh đã gửi ra mùi dầu nhớt của hãng lên đã kịp thời đề phòng nhớt của hãng lên đã kịp thời đề phòng nhớt của hãng lên đã kịp thời đề phòng thanh kiếm trên tay hắn nhé nhất cái thanh kiếm trên tay hắn nhé nhất cái thanh kiếm trên tay hắn nhé nhất cái kiểu của anh tinh rồi biến ra xuống máy kiểu của anh tinh rồi biến ra xuống máy kiểu của anh tinh rồi biến ra xuống máy bị bắn chết hết tất cả mọi người anh bị bắn chết hết tất cả mọi người anh bị bắn chết hết tất cả mọi người anh trong vội chạy đến ôm lấy chung chung trong vội chạy đến ôm lấy chung chung trong vội chạy đến ôm lấy chung chung không ngờ đó lại là do robot kia biến không ngờ đó lại là do robot kia biến không ngờ đó lại là do robot kia biến hình thành vắng cho anh tinh lưng bụng hình thành vắng cho anh tinh lưng bụng hình thành vắng cho anh tinh lưng bụng anh anh anh em ở trong nhà gặp giáo sư anh cũng em ở trong nhà gặp giáo sư anh cũng em ở trong nhà gặp giáo sư anh cũng không tin là người thật có thể đây là không tin là người thật có thể đây là không tin là người thật có thể đây là robot kia biến thành lắm chứ nên phải robot kia biến thành lắm chứ nên phải robot kia biến thành lắm chứ nên phải hỏi những câu bí mật mới biết được Cứ hỏi những câu bí mật mới biết được Cứ hỏi những câu bí mật mới biết được Cứ như thế gặp ai cũng phải hỏi nhưng không như thế gặp ai cũng phải hỏi nhưng không như thế gặp ai cũng phải hỏi nhưng không được tên này mới chính là robot còn anh được tên này mới chính là robot còn anh được tên này mới chính là robot còn anh tinh thật thì đang ở ngoài cửa kia hắn tinh thật thì đang ở ngoài cửa kia hắn tinh thật thì đang ở ngoài cửa kia hắn hiện nguyên hình rồi phóng ra một quả hiện nguyên hình rồi phóng ra một quả hiện nguyên hình rồi phóng ra một quả tên lửa Anh đừng vội chạy ra ngoài nhưng tên lửa Anh đừng vội chạy ra ngoài nhưng tên lửa Anh đừng vội chạy ra ngoài nhưng không kịp mà bị nổ mang khác rồi Nhưng không kịp mà bị nổ mang khác rồi Nhưng không kịp mà bị nổ mang khác rồi Nhưng chính lúc này anh tinh lại hồi phục bởi chính lúc này anh tinh lại hồi phục bởi chính lúc này anh tinh lại hồi phục bởi con chip được thiết kế sẽ càng khỏe hơn con chip được thiết kế sẽ càng khỏe hơn con chip được thiết kế sẽ càng khỏe hơn khi gặp đối thủ mạnh anh đến thành cái khi gặp đối thủ mạnh anh đến thành cái khi gặp đối thủ mạnh anh đến thành cái bàn là mai xuống là thẳng thắn như tờ bàn là mai xuống là thẳng thắn như tờ bàn là mai xuống là thẳng thắn như tờ giấy đến kỳ hạn phục hồi trở lại đặt bay giấy đến kỳ hạn phục hồi trở lại đặt bay giấy đến kỳ hạn phục hồi trở lại đặt bay anh tin tưởng qua cái thùng container anh tin tưởng qua cái thùng container anh tin tưởng qua cái thùng container hắn chẳng mảy may nghi ngờ vai vỏ đáng hắn chẳng mảy may nghi ngờ vai vỏ đáng hắn chẳng mảy may nghi ngờ vai vỏ đáng tiếc không vừa bên trong anh tình đã tiếc không vừa bên trong anh tình đã tiếc không vừa bên trong anh tình đã biến thành lò vi sóng lập tức khởi động biến thành lò vi sóng lập tức khởi động biến thành lò vi sóng lập tức khởi động vi sóng nhưng trẻ con robot Này quả là vi sóng nhưng trẻ con robot Này quả là vi sóng nhưng trẻ con robot Này quả là một ý tưởng thông minh và lươn lẹo khi một ý tưởng thông minh và lươn lẹo khi một ý tưởng thông minh và lươn lẹo khi tăng lên mức cao nhất thì án nổ tung tăng lên mức cao nhất thì án nổ tung tăng lên mức cao nhất thì án nổ tung đúng là một chiến thắng vẻ vang cho con đúng là một chiến thắng vẻ vang cho con đúng là một chiến thắng vẻ vang cho con mình nhưng chung thắc mắc Anh tin rồi là mình nhưng chung thắc mắc Anh tin rồi là mình nhưng chung thắc mắc Anh tin rồi là nam hay nữ anh vội vàng Ngó xem cái ấy nam hay nữ anh vội vàng Ngó xem cái ấy nam hay nữ anh vội vàng Ngó xem cái ấy thế nào kết quả khiến cả đám người chạy thế nào kết quả khiến cả đám người chạy thế nào kết quả khiến cả đám người chạy mất dép nó dài 36cm Công ạ ạ mất dép nó dài 36cm Công ạ ạ mất dép nó dài 36cm Công ạ ạ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2