Cười Ngoác Mồm khi Châu Tinh Trì "dê Gái" Review Phim Học Giả Cua Gái | Vua Phim #7

2,694,212
668
Cười Ngoác Mồm khi Châu Tinh Trì "dê Gái" Review Phim Học Giả Cua Gái, review phim đường bá hổ châu tinh trì, tóm tắt phim hài đường bá hổ điểm thu hương châu tinh trì, tom tat phim hai chau tinh tri. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
khi mua phim xin chào các bạn phim của khi mua phim xin chào các bạn phim của khi mua phim xin chào các bạn phim của Châu Tinh Trì quả thực xem hoài không Châu Tinh Trì quả thực xem hoài không Châu Tinh Trì quả thực xem hoài không chán mỗi bộ phim lại mang giới một luồng chán mỗi bộ phim lại mang giới một luồng chán mỗi bộ phim lại mang giới một luồng gió mới khác nhau khiến khán giả chỉ gió mới khác nhau khiến khán giả chỉ gió mới khác nhau khiến khán giả chỉ biết Vừa xem vừa nhặt răng hàm thì mày biết Vừa xem vừa nhặt răng hàm thì mày biết Vừa xem vừa nhặt răng hàm thì mày cười quá Nào chúng ta cùng bộ phim theo cười quá Nào chúng ta cùng bộ phim theo cười quá Nào chúng ta cùng bộ phim theo dõi bộ phim Học Giả cô gái Đường Bá Hổ dõi bộ phim Học Giả cô gái Đường Bá Hổ dõi bộ phim Học Giả cô gái Đường Bá Hổ cực hay này nhé tương truyền rằng đường cực hay này nhé tương truyền rằng đường cực hay này nhé tương truyền rằng đường Bác Hồ là Minh Châu Giang Nam Đệ Nhất Bác Hồ là Minh Châu Giang Nam Đệ Nhất Bác Hồ là Minh Châu Giang Nam Đệ Nhất phong lưu tài tử Văn Sỹ Thời bây giờ chỉ phong lưu tài tử Văn Sỹ Thời bây giờ chỉ phong lưu tài tử Văn Sỹ Thời bây giờ chỉ ao ước một lần được chạm vào bút tích ao ước một lần được chạm vào bút tích ao ước một lần được chạm vào bút tích của ông là đã thắng sống rồi cho nên mỗi của ông là đã thắng sống rồi cho nên mỗi của ông là đã thắng sống rồi cho nên mỗi khi ông cho người đi vất rác là các văn khi ông cho người đi vất rác là các văn khi ông cho người đi vất rác là các văn sĩ cứ tranh nhau giành giật ông sinh vào sĩ cứ tranh nhau giành giật ông sinh vào sĩ cứ tranh nhau giành giật ông sinh vào giờ dần ngày dần Thắng gần năm Dần nên giờ dần ngày dần Thắng gần năm Dần nên giờ dần ngày dần Thắng gần năm Dần nên có tên gọi là bá hổ hay còn gọi là Châu có tên gọi là bá hổ hay còn gọi là Châu có tên gọi là bá hổ hay còn gọi là Châu Tinh Trì Chán vãi cờ bạc nên Cứ thỉnh thoảng lại đến vay cờ bạc nên Cứ thỉnh thoảng lại đến vay cờ bạc nên Cứ thỉnh thoảng lại đến vay tiền đường Bác Hồ Nếu không có tiền thì tiền đường Bác Hồ Nếu không có tiền thì tiền đường Bác Hồ Nếu không có tiền thì vẽ cho tôi vài bức tranh đôi thì bán nhá vẽ cho tôi vài bức tranh đôi thì bán nhá vẽ cho tôi vài bức tranh đôi thì bán nhá vẽ cái lý mà không làm mà đòi có ăn thì vẽ cái lý mà không làm mà đòi có ăn thì vẽ cái lý mà không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn c** thôi nhưng chúng mình nó chỉ có ăn c** thôi nhưng chúng mình nó chỉ có ăn c** thôi nhưng chúng mình nó bọn đầu gấu Nó chưa bên ngoài sau ba cây bọn đầu gấu Nó chưa bên ngoài sau ba cây bọn đầu gấu Nó chưa bên ngoài sau ba cây nhang mà không lấy được 30 bức tranh của nhang mà không lấy được 30 bức tranh của nhang mà không lấy được 30 bức tranh của anh thì chúng sẽ khiến dãy tôi mất tôi anh thì chúng sẽ khiến dãy tôi mất tôi anh thì chúng sẽ khiến dãy tôi mất tôi hứa sẽ không chơi bời nữa mà xàm xí có hứa sẽ không chơi bời nữa mà xàm xí có hứa sẽ không chơi bời nữa mà xàm xí có kinh được không hả Tôi xin được này nếu kinh được không hả Tôi xin được này nếu kinh được không hả Tôi xin được này nếu còn cờ bạc nữa thì tôi cam chịu cho học còn cờ bạc nữa thì tôi cam chịu cho học còn cờ bạc nữa thì tôi cam chịu cho học sinh hấp diêm đến chết hả Em nói gì chị sinh hấp diêm đến chết hả Em nói gì chị sinh hấp diêm đến chết hả Em nói gì chị như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao như vậy mà anh cũng nghĩ ra được sao Thôi được rồi Để tôi giúp mình lần cuối Thôi được rồi Để tôi giúp mình lần cuối Thôi được rồi Để tôi giúp mình lần cuối vậy hiệu trong vòng ba lấy nhanh có thể vậy hiệu trong vòng ba lấy nhanh có thể vậy hiệu trong vòng ba lấy nhanh có thể vẽ xong 30 bức họa không Đây anh suy vẽ xong 30 bức họa không Đây anh suy vẽ xong 30 bức họa không Đây anh suy nghĩ ra cách để giúp mình cởi chuồng hát nghĩ ra cách để giúp mình cởi chuồng hát nghĩ ra cách để giúp mình cởi chuồng hát cả phát bực vào người rồi dùng thân thể cả phát bực vào người rồi dùng thân thể cả phát bực vào người rồi dùng thân thể anh ra mà vẽ lấy kinh là bút vẽ rồi lại anh ra mà vẽ lấy kinh là bút vẽ rồi lại anh ra mà vẽ lấy kinh là bút vẽ rồi lại lấy bút vẽ thành sim dùng King Kong bay lấy bút vẽ thành sim dùng King Kong bay lấy bút vẽ thành sim dùng King Kong bay trên bức họa mày tới đầu vẽ rồi đó đạp trên bức họa mày tới đầu vẽ rồi đó đạp trên bức họa mày tới đầu vẽ rồi đó đạp vào bụng chúng mình Cho hỏi mực ra khỏi vào bụng chúng mình Cho hỏi mực ra khỏi vào bụng chúng mình Cho hỏi mực ra khỏi lo đi lấy anh danh thủ pháp điêu luyện lo đi lấy anh danh thủ pháp điêu luyện lo đi lấy anh danh thủ pháp điêu luyện võ học tuyệt vời hai cái mông của anh võ học tuyệt vời hai cái mông của anh võ học tuyệt vời hai cái mông của anh chúc thọ hoàn thành hai ngọn núi tốc độ chúc thọ hoàn thành hai ngọn núi tốc độ chúc thọ hoàn thành hai ngọn núi tốc độ vẽ tranh đá lúc này dường như đạt tới vẽ tranh đá lúc này dường như đạt tới vẽ tranh đá lúc này dường như đạt tới tốc độ âm thanh ánh sáng đến mức tay tốc độ âm thanh ánh sáng đến mức tay tốc độ âm thanh ánh sáng đến mức tay người chỉ có nghe thấy những tiếng rao người chỉ có nghe thấy những tiếng rao người chỉ có nghe thấy những tiếng rao giáo của chổi cọ xát vào bức họa cuối giáo của chổi cọ xát vào bức họa cuối giáo của chổi cọ xát vào bức họa cuối cùng là ngủ nước phụt ra mũi nước lập cùng là ngủ nước phụt ra mũi nước lập cùng là ngủ nước phụt ra mũi nước lập tức tôi điểm vào những phần còn thiếu tức tôi điểm vào những phần còn thiếu tức tôi điểm vào những phần còn thiếu tạo thành một tác phẩm tuyệt đỉnh của tạo thành một tác phẩm tuyệt đỉnh của tạo thành một tác phẩm tuyệt đỉnh của hội họa nhìn mức để dưới đất này khác hội họa nhìn mức để dưới đất này khác hội họa nhìn mức để dưới đất này khác đến khi cát xô cũng phải cúi đầu xuống đến khi cát xô cũng phải cúi đầu xuống đến khi cát xô cũng phải cúi đầu xuống nhìn một bức tranh này cũng đủ cho anh nhìn một bức tranh này cũng đủ cho anh nhìn một bức tranh này cũng đủ cho anh bắn 300 nghìn lượng bạc rồi nhá lấy mông bắn 300 nghìn lượng bạc rồi nhá lấy mông bắn 300 nghìn lượng bạc rồi nhá lấy mông dãy núi Chân thì phải mây thế chim của dãy núi Chân thì phải mây thế chim của dãy núi Chân thì phải mây thế chim của tôi là vẽ con đại bàng này có phải không tôi là vẽ con đại bàng này có phải không tôi là vẽ con đại bàng này có phải không Vậy à Không nó chỉ là con sâu trên mà Vậy à Không nó chỉ là con sâu trên mà Vậy à Không nó chỉ là con sâu trên mà con đại bằng kia kìa Đường Bá Hổ vốn là con đại bằng kia kìa Đường Bá Hổ vốn là con đại bằng kia kìa Đường Bá Hổ vốn là người thông minh tuyệt đỉnh ông có dưới người thông minh tuyệt đỉnh ông có dưới người thông minh tuyệt đỉnh ông có dưới xám và vợ ngăn sắc như tiên giáng trần xám và vợ ngăn sắc như tiên giáng trần xám và vợ ngăn sắc như tiên giáng trần ai cũng ngưỡng mộ ai cũng ngưỡng mộ ai cũng ngưỡng mộ ổ cắm và ham mê cờ bạc cả ngày thì ăn ổ cắm và ham mê cờ bạc cả ngày thì ăn ổ cắm và ham mê cờ bạc cả ngày thì ăn rồi xóc đĩa với nhau có lấy chanh tiền rồi xóc đĩa với nhau có lấy chanh tiền rồi xóc đĩa với nhau có lấy chanh tiền tỷ của Đường Bá Hổ gia để kê bàn nữa bức tỷ của Đường Bá Hổ gia để kê bàn nữa bức tỷ của Đường Bá Hổ gia để kê bàn nữa bức họa nổi tiếng nhất cũng bị khoét một lỗ họa nổi tiếng nhất cũng bị khoét một lỗ họa nổi tiếng nhất cũng bị khoét một lỗ hóa ra một quân bài đã mất đi cái hình hóa ra một quân bài đã mất đi cái hình hóa ra một quân bài đã mất đi cái hình nên cắt tạm cái đầu con hạt trên bức nên cắt tạm cái đầu con hạt trên bức nên cắt tạm cái đầu con hạt trên bức tranh gắn vào Hoàn Cầu Bà mẹ cũng đến tranh gắn vào Hoàn Cầu Bà mẹ cũng đến tranh gắn vào Hoàn Cầu Bà mẹ cũng đến đau đầu với 8 nàng dâu mà thắt cổ tự vẫn đau đầu với 8 nàng dâu mà thắt cổ tự vẫn đau đầu với 8 nàng dâu mà thắt cổ tự vẫn Mẹ ơi Gọi đẹp dễ hình như người chỉ thì Mẹ ơi Gọi đẹp dễ hình như người chỉ thì Mẹ ơi Gọi đẹp dễ hình như người chỉ thì khó kiếm lắm tám cô vợ này không ai hiểu khó kiếm lắm tám cô vợ này không ai hiểu khó kiếm lắm tám cô vợ này không ai hiểu con cả vừa nói xong quay sang thì tám cô con cả vừa nói xong quay sang thì tám cô con cả vừa nói xong quay sang thì tám cô đã tự ấy theo cổ hết một loạt nhiều vợ đã tự ấy theo cổ hết một loạt nhiều vợ đã tự ấy theo cổ hết một loạt nhiều vợ này cũng khổ lắm thế mà các anh các bác này cũng khổ lắm thế mà các anh các bác này cũng khổ lắm thế mà các anh các bác cứ suốt ngày nào mới trả góp đúng lúc cứ suốt ngày nào mới trả góp đúng lúc cứ suốt ngày nào mới trả góp đúng lúc này Khiêm Vương cho người đến gọi anh này Khiêm Vương cho người đến gọi anh này Khiêm Vương cho người đến gọi anh tinh tên này đang có mua đồ tạo phản nên tinh tên này đang có mua đồ tạo phản nên tinh tên này đang có mua đồ tạo phản nên anh tinh phải báo bệnh không ra tiếp đón anh tinh phải báo bệnh không ra tiếp đón anh tinh phải báo bệnh không ra tiếp đón không ngờ bọn này còn mang theo cả Thái không ngờ bọn này còn mang theo cả Thái không ngờ bọn này còn mang theo cả Thái Y đến người đường ruột xông vào bệnh Y đến người đường ruột xông vào bệnh Y đến người đường ruột xông vào bệnh kiểu đ** gì mà ăn hết cả vỗ cánh gà thế kiểu đ** gì mà ăn hết cả vỗ cánh gà thế kiểu đ** gì mà ăn hết cả vỗ cánh gà thế Sao lại thế nhỉ đến thì phải Lang bắt Sao lại thế nhỉ đến thì phải Lang bắt Sao lại thế nhỉ đến thì phải Lang bắt mạch anh tinh bắt đầu vẫn công gửi vào mạch anh tinh bắt đầu vẫn công gửi vào mạch anh tinh bắt đầu vẫn công gửi vào mạch máu nhận thức một bản nhạc remix mạch máu nhận thức một bản nhạc remix mạch máu nhận thức một bản nhạc remix được tạo ra khiếm thị năng đến sợ lần được tạo ra khiếm thị năng đến sợ lần được tạo ra khiếm thị năng đến sợ lần bắt mạch thứ hai còn kinh ngạc hơi nữa bắt mạch thứ hai còn kinh ngạc hơi nữa bắt mạch thứ hai còn kinh ngạc hơi nữa 65 làm người em chưa thấy bao giờ mặt kỳ 65 làm người em chưa thấy bao giờ mặt kỳ 65 làm người em chưa thấy bao giờ mặt kỳ lạ như này là chết chắc một trăm phần lạ như này là chết chắc một trăm phần lạ như này là chết chắc một trăm phần trăm rồi Thế là thành công lừa được thấy trăm rồi Thế là thành công lừa được thấy trăm rồi Thế là thành công lừa được thấy Lang ba đời gốc thuốc xương khớp bà mẹ Lang ba đời gốc thuốc xương khớp bà mẹ Lang ba đời gốc thuốc xương khớp bà mẹ lúc này cũng tiết lộ sự thật nhà A2 thủ lúc này cũng tiết lộ sự thật nhà A2 thủ lúc này cũng tiết lộ sự thật nhà A2 thủ lớn cần báo một kẻ là đoạn mệnh thư sinh lớn cần báo một kẻ là đoạn mệnh thư sinh lớn cần báo một kẻ là đoạn mệnh thư sinh ngày xưa bố anh tinh và Hán Tranh giành ngày xưa bố anh tinh và Hán Tranh giành ngày xưa bố anh tinh và Hán Tranh giành một cuốn sách binh thư hoặc quyết chiến một cuốn sách binh thư hoặc quyết chiến một cuốn sách binh thư hoặc quyết chiến bà mẹ đứng phía sau để trợ giúp Chỉ có bà mẹ đứng phía sau để trợ giúp Chỉ có bà mẹ đứng phía sau để trợ giúp Chỉ có điều là khi mẹ thả cái bẫy thì lại vô điều là khi mẹ thả cái bẫy thì lại vô điều là khi mẹ thả cái bẫy thì lại vô tình trúng phóc mặt bố tinh thật là tình trúng phóc mặt bố tinh thật là tình trúng phóc mặt bố tinh thật là tiếng cái như cà dái dê vậy trong khi tiếng cái như cà dái dê vậy trong khi tiếng cái như cà dái dê vậy trong khi hai người đánh nhau căng thẳng mà mẹ lại hai người đánh nhau căng thẳng mà mẹ lại hai người đánh nhau căng thẳng mà mẹ lại tiếp tục làm cái bẫy thứ hai để trợ giúp tiếp tục làm cái bẫy thứ hai để trợ giúp tiếp tục làm cái bẫy thứ hai để trợ giúp kết cục khi thả ra thì bố tinh lại lãnh kết cục khi thả ra thì bố tinh lại lãnh kết cục khi thả ra thì bố tinh lại lãnh đủ đúng kiểu bóp dái của chú đặt luôn đủ đúng kiểu bóp dái của chú đặt luôn đủ đúng kiểu bóp dái của chú đặt luôn hai người lại tiếp tục giao chiến lần hai người lại tiếp tục giao chiến lần hai người lại tiếp tục giao chiến lần này bà mẹ quyết định ra thủy triều tích này bà mẹ quyết định ra thủy triều tích này bà mẹ quyết định ra thủy triều tích lịch Hỏa Lôi kết quả là bố tinh được lịch Hỏa Lôi kết quả là bố tinh được lịch Hỏa Lôi kết quả là bố tinh được Lĩnh đủ và xã ơi Bà làm cái gì mà ám hại Lĩnh đủ và xã ơi Bà làm cái gì mà ám hại Lĩnh đủ và xã ơi Bà làm cái gì mà ám hại tôi hoài vậy hả ông Đừng coi thường ám tôi hoài vậy hả ông Đừng coi thường ám tôi hoài vậy hả ông Đừng coi thường ám khí Hỏa Lôi của tôi nha vừa nói xong thì khí Hỏa Lôi của tôi nha vừa nói xong thì khí Hỏa Lôi của tôi nha vừa nói xong thì ấn phím nhiều ngang mặt Châu Tinh Trì ấn phím nhiều ngang mặt Châu Tinh Trì ấn phím nhiều ngang mặt Châu Tinh Trì Bất ngờ khi sinh dùng chưa Bạn mệnh kiếm Bất ngờ khi sinh dùng chưa Bạn mệnh kiếm Bất ngờ khi sinh dùng chưa Bạn mệnh kiếm mai tới mỗi tinh dùng thương nói lại mai tới mỗi tinh dùng thương nói lại mai tới mỗi tinh dùng thương nói lại nhưng bị kiếm của hắn Đạt máy mất đầu nhưng bị kiếm của hắn Đạt máy mất đầu nhưng bị kiếm của hắn Đạt máy mất đầu Thương Cuối Cùng thua trận vì mất này Thương Cuối Cùng thua trận vì mất này Thương Cuối Cùng thua trận vì mất này nên bố con trước khi người rồi đã dành nên bố con trước khi người rồi đã dành nên bố con trước khi người rồi đã dành ra cái đầu thương bằng sắt này con mối ra cái đầu thương bằng sắt này con mối ra cái đầu thương bằng sắt này con mối thù thứ hai là bà điểm tình địch của mẹ thù thứ hai là bà điểm tình địch của mẹ thù thứ hai là bà điểm tình địch của mẹ ngày xưa dám Thành bố tinh nhưng hồi họ ngày xưa dám Thành bố tinh nhưng hồi họ ngày xưa dám Thành bố tinh nhưng hồi họ lập gia đình rồi này tắm nữa nên mẹ bỏ lập gia đình rồi này tắm nữa nên mẹ bỏ lập gia đình rồi này tắm nữa nên mẹ bỏ qua cho hai mẹ con cứ thấy nói chuyện qua cho hai mẹ con cứ thấy nói chuyện qua cho hai mẹ con cứ thấy nói chuyện hoặc ra khám và vợ quậy phá anh khi nhìn hoặc ra khám và vợ quậy phá anh khi nhìn hoặc ra khám và vợ quậy phá anh khi nhìn lại mà thấy chán đời tám mà vợ Thật chả lại mà thấy chán đời tám mà vợ Thật chả lại mà thấy chán đời tám mà vợ Thật chả khác ở trong lòng buồn rầu chấm chấm bỏ khác ở trong lòng buồn rầu chấm chấm bỏ khác ở trong lòng buồn rầu chấm chấm bỏ nhà bước đi sáng hôm sau tới đại Giang nhà bước đi sáng hôm sau tới đại Giang nhà bước đi sáng hôm sau tới đại Giang Nam cùng xuất hiện khiến các cô gái Nam cùng xuất hiện khiến các cô gái Nam cùng xuất hiện khiến các cô gái nhưng hết cả mình tương truyền Đây gọi nhưng hết cả mình tương truyền Đây gọi nhưng hết cả mình tương truyền Đây gọi là Giang Nam Tứ Đại Tài Tử Thần tượng là Giang Nam Tứ Đại Tài Tử Thần tượng là Giang Nam Tứ Đại Tài Tử Thần tượng của giới trẻ ngày xưa xuất khẩu thành của giới trẻ ngày xưa xuất khẩu thành của giới trẻ ngày xưa xuất khẩu thành thơ đã bậy như vẽ vậy cũng như tạc tượng thơ đã bậy như vẽ vậy cũng như tạc tượng thơ đã bậy như vẽ vậy cũng như tạc tượng bốn thằng đang chém gió khi nhìn sang bốn thằng đang chém gió khi nhìn sang bốn thằng đang chém gió khi nhìn sang phía xa thấy một thiếu nữ xinh đẹp xinh phía xa thấy một thiếu nữ xinh đẹp xinh phía xa thấy một thiếu nữ xinh đẹp xinh chỉ dám gái nhất lập tức xông lên cái chỉ dám gái nhất lập tức xông lên cái chỉ dám gái nhất lập tức xông lên cái khăn của nàng cũng thơm như nó cô gái 17 khăn của nàng cũng thơm như nó cô gái 17 khăn của nàng cũng thơm như nó cô gái 17 đến khi nằm ngoảnh mặt lại mỗi thật bất đến khi nằm ngoảnh mặt lại mỗi thật bất đến khi nằm ngoảnh mặt lại mỗi thật bất ngờ làm sao khiến lên đây người anh em ngờ làm sao khiến lên đây người anh em ngờ làm sao khiến lên đây người anh em không nhận nhìn trên Facebook với ngoài không nhận nhìn trên Facebook với ngoài không nhận nhìn trên Facebook với ngoài người khác nhau xa thật anh thiên nhiên người khác nhau xa thật anh thiên nhiên người khác nhau xa thật anh thiên nhiên viết đánh bỏ mẹ cô gái này rơi xuống viết đánh bỏ mẹ cô gái này rơi xuống viết đánh bỏ mẹ cô gái này rơi xuống nước đúng lúc này lại của nữ sắp ra nước đúng lúc này lại của nữ sắp ra nước đúng lúc này lại của nữ sắp ra nhiên đệ nhất trên thành Điểm Thu Hương nhiên đệ nhất trên thành Điểm Thu Hương nhiên đệ nhất trên thành Điểm Thu Hương đi qua bốn anh cũng nó sẽ ra hóng quả đi qua bốn anh cũng nó sẽ ra hóng quả đi qua bốn anh cũng nó sẽ ra hóng quả thực Điểm Thu Hương ngoảnh mặt nhìn lại thực Điểm Thu Hương ngoảnh mặt nhìn lại thực Điểm Thu Hương ngoảnh mặt nhìn lại con tim ai cũng rối bời được cái mấy nữ con tim ai cũng rối bời được cái mấy nữ con tim ai cũng rối bời được cái mấy nữ vì bên cạnh còn xinh hơn muốn thằng Hiền vì bên cạnh còn xinh hơn muốn thằng Hiền vì bên cạnh còn xinh hơn muốn thằng Hiền giả danh làm ăn tim để cho bà kia làm từ giả danh làm ăn tim để cho bà kia làm từ giả danh làm ăn tim để cho bà kia làm từ thiện họ là gia đình giàu có bậc nhất thiện họ là gia đình giàu có bậc nhất thiện họ là gia đình giàu có bậc nhất nhưng lại có lòng nhân từ mấy thằng ngựa nhưng lại có lòng nhân từ mấy thằng ngựa nhưng lại có lòng nhân từ mấy thằng ngựa nhân lập tức lao lên vàng gái thì có anh nhân lập tức lao lên vàng gái thì có anh nhân lập tức lao lên vàng gái thì có anh Vinh bị giẫm đạp ở lại cuối cùng lại lao Vinh bị giẫm đạp ở lại cuối cùng lại lao Vinh bị giẫm đạp ở lại cuối cùng lại lao được đến số điểm Thu Hương ông lấy thân được đến số điểm Thu Hương ông lấy thân được đến số điểm Thu Hương ông lấy thân cô rồi Chả biết nói sao lại có người cô rồi Chả biết nói sao lại có người cô rồi Chả biết nói sao lại có người xinh đẹp mà lại nhẹ nhàng tình cảm thấy xinh đẹp mà lại nhẹ nhàng tình cảm thấy xinh đẹp mà lại nhẹ nhàng tình cảm thấy thú vị thiên thần thực sự cô ấy là thiên thú vị thiên thần thực sự cô ấy là thiên thú vị thiên thần thực sự cô ấy là thiên thần đã hạn máy xúc lát đã cướp mất trái thần đã hạn máy xúc lát đã cướp mất trái thần đã hạn máy xúc lát đã cướp mất trái tim và lý trí của anh Vinh Hiện nay chỉ tim và lý trí của anh Vinh Hiện nay chỉ tim và lý trí của anh Vinh Hiện nay chỉ biết đứng hình chết lặng giờ sẽ phải biết đứng hình chết lặng giờ sẽ phải biết đứng hình chết lặng giờ sẽ phải dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để chiếm được dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để chiếm được dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để chiếm được trái tim nàng dây giả vờ đến khán cùng trái tim nàng dây giả vờ đến khán cùng trái tim nàng dây giả vờ đến khán cùng rồi nói chuyện vừa cầm được cái thẻ liền rồi nói chuyện vừa cầm được cái thẻ liền rồi nói chuyện vừa cầm được cái thẻ liền bị sư thầy Dạ trong một cái văng ra bị sư thầy Dạ trong một cái văng ra bị sư thầy Dạ trong một cái văng ra ngoài thì ra ở đây cấm dê gái trong chùa ngoài thì ra ở đây cấm dê gái trong chùa ngoài thì ra ở đây cấm dê gái trong chùa chạy ra thì cô nương đã như mất nên phải chạy ra thì cô nương đã như mất nên phải chạy ra thì cô nương đã như mất nên phải thuê một Huyền Linh đuổi theo khốn nạn thuê một Huyền Linh đuổi theo khốn nạn thuê một Huyền Linh đuổi theo khốn nạn Hay thuê phải cái thuyền lở bờ thì thầm Hay thuê phải cái thuyền lở bờ thì thầm Hay thuê phải cái thuyền lở bờ thì thầm mặt trình anh lát sau cũng đến tối cửa mặt trình anh lát sau cũng đến tối cửa mặt trình anh lát sau cũng đến tối cửa nhà thuê một người giả làm sao đã biết nhà thuê một người giả làm sao đã biết nhà thuê một người giả làm sao đã biết cần bán thân làm ma Thu Hương thấy cần bán thân làm ma Thu Hương thấy cần bán thân làm ma Thu Hương thấy thương xót quá cũng muốn thuê vào làm thương xót quá cũng muốn thuê vào làm thương xót quá cũng muốn thuê vào làm đúng lúc này có thằng chơi lớn chở giới đúng lúc này có thằng chơi lớn chở giới đúng lúc này có thằng chơi lớn chở giới hạn 6 thằng cha đã chết bản thân lại còn hạn 6 thằng cha đã chết bản thân lại còn hạn 6 thằng cha đã chết bản thân lại còn bệnh nặng nữa thật đáng thương làm sao bệnh nặng nữa thật đáng thương làm sao bệnh nặng nữa thật đáng thương làm sao Thu Hương lại đổi ý muốn thuê người này Thu Hương lại đổi ý muốn thuê người này Thu Hương lại đổi ý muốn thuê người này khiến cho trang trí Lâm vào cảnh sát bị khiến cho trang trí Lâm vào cảnh sát bị khiến cho trang trí Lâm vào cảnh sát bị nẫng tay trên đã thế Con chó duy nhất nẫng tay trên đã thế Con chó duy nhất nẫng tay trên đã thế Con chó duy nhất của hắn còn lăn ra chết nữa còn gì đau của hắn còn lăn ra chết nữa còn gì đau của hắn còn lăn ra chết nữa còn gì đau khổ hơn nữa đây Châu Tinh Trì lúc này vô khổ hơn nữa đây Châu Tinh Trì lúc này vô khổ hơn nữa đây Châu Tinh Trì lúc này vô tình nhặt được con gián cũng than khóc tình nhặt được con gián cũng than khóc tình nhặt được con gián cũng than khóc quá trời Linh Hoài ơi tao với mày Đồng quá trời Linh Hoài ơi tao với mày Đồng quá trời Linh Hoài ơi tao với mày Đồng cam cộng khổ bao năm hai đứa như khắc cam cộng khổ bao năm hai đứa như khắc cam cộng khổ bao năm hai đứa như khắc phục tình thân Mà sao mày lỡ bỏ tao đi phục tình thân Mà sao mày lỡ bỏ tao đi phục tình thân Mà sao mày lỡ bỏ tao đi Vậy điều này vô tình khiến Thu Hương khó Vậy điều này vô tình khiến Thu Hương khó Vậy điều này vô tình khiến Thu Hương khó xử thôi cứ chờ xem ai đáng thương hơn xử thôi cứ chờ xem ai đáng thương hơn xử thôi cứ chờ xem ai đáng thương hơn thì thuê thật chẳng khác gì một cuộc sau thì thuê thật chẳng khác gì một cuộc sau thì thuê thật chẳng khác gì một cuộc sau đó khổ cực anh tinh lấy Lợi chị Đã thế đó khổ cực anh tinh lấy Lợi chị Đã thế đó khổ cực anh tinh lấy Lợi chị Đã thế tao chơi xả láng lấy gậy tự đập vỡ con tao chơi xả láng lấy gậy tự đập vỡ con tao chơi xả láng lấy gậy tự đập vỡ con miệng nó đầu nhưng rồi hắn chết rồi thì miệng nó đầu nhưng rồi hắn chết rồi thì miệng nó đầu nhưng rồi hắn chết rồi thì tao mua như vậy Vậy là anh tin được vào tao mua như vậy Vậy là anh tin được vào tao mua như vậy Vậy là anh tin được vào làm giúp việc tại đây đến giờ ăn cơm Ai làm giúp việc tại đây đến giờ ăn cơm Ai làm giúp việc tại đây đến giờ ăn cơm Ai thậm là chẳng còn gì Công việc chính thậm là chẳng còn gì Công việc chính thậm là chẳng còn gì Công việc chính hàng ngày là dọn phân thế mà cũng chạy hàng ngày là dọn phân thế mà cũng chạy hàng ngày là dọn phân thế mà cũng chạy Yên thấy có người thả diều Hiền - chạm Yên thấy có người thả diều Hiền - chạm Yên thấy có người thả diều Hiền - chạm vào áo chạy sang nóng viết Thu Hương vào áo chạy sang nóng viết Thu Hương vào áo chạy sang nóng viết Thu Hương đang thả diều anh khinh bỉ ổi ngắn rất đang thả diều anh khinh bỉ ổi ngắn rất đang thả diều anh khinh bỉ ổi ngắn rất dây ra nhiều mắc cạn nên mấy không phải dây ra nhiều mắc cạn nên mấy không phải dây ra nhiều mắc cạn nên mấy không phải nhiều anh trèo lên cây để lấy diều Đang nhiều anh trèo lên cây để lấy diều Đang nhiều anh trèo lên cây để lấy diều Đang tính là sự chân xuống thì Điểm Thu Hương tính là sự chân xuống thì Điểm Thu Hương tính là sự chân xuống thì Điểm Thu Hương sẽ đỡ anh dậy rồi tranh thủ tán tỉnh hả sẽ đỡ anh dậy rồi tranh thủ tán tỉnh hả sẽ đỡ anh dậy rồi tranh thủ tán tỉnh hả thính rót mật vào tai Chắc là ăn được thính rót mật vào tai Chắc là ăn được thính rót mật vào tai Chắc là ăn được luôn đấy cứ phải gọi là những ngừng luôn đấy cứ phải gọi là những ngừng luôn đấy cứ phải gọi là những ngừng nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh tên nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh tên nhưng chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh tên người như Trúng Số Thật là một mạch thủ người như Trúng Số Thật là một mạch thủ người như Trúng Số Thật là một mạch thủ dâm tư tưởng đỉnh cao đến khi thực hành dâm tư tưởng đỉnh cao đến khi thực hành dâm tư tưởng đỉnh cao đến khi thực hành rồi làm thôi chuyện chân một cái rơi rồi làm thôi chuyện chân một cái rơi rồi làm thôi chuyện chân một cái rơi xuống tiếc rằng lại bị thằng quản ra mắt xuống tiếc rằng lại bị thằng quản ra mắt xuống tiếc rằng lại bị thằng quản ra mắt được cho người đánh anh tinh cho hả giận được cho người đánh anh tinh cho hả giận được cho người đánh anh tinh cho hả giận cái điều vì thế cũng bị gãy khiến Thu cái điều vì thế cũng bị gãy khiến Thu cái điều vì thế cũng bị gãy khiến Thu Hương giận dỗi bỏ đi mấy đứa hầu gái Hương giận dỗi bỏ đi mấy đứa hầu gái Hương giận dỗi bỏ đi mấy đứa hầu gái cũng là mày đánh cho bõ tức Đang đêm thì cũng là mày đánh cho bõ tức Đang đêm thì cũng là mày đánh cho bõ tức Đang đêm thì có Giang Nam tứ đại dâm dê đến để bắt có Giang Nam tứ đại dâm dê đến để bắt có Giang Nam tứ đại dâm dê đến để bắt cóc Điểm Thu Hương Châu Tinh Trì vội cóc Điểm Thu Hương Châu Tinh Trì vội cóc Điểm Thu Hương Châu Tinh Trì vội vàng giả vờ cũng là kẻ đê tiện để đi vào vàng giả vờ cũng là kẻ đê tiện để đi vào vàng giả vờ cũng là kẻ đê tiện để đi vào dẫn lối thực chất là để giúp bọn kia đi dẫn lối thực chất là để giúp bọn kia đi dẫn lối thực chất là để giúp bọn kia đi vòng vòng tay lạc đường rồi vội vàng và vòng vòng tay lạc đường rồi vội vàng và vòng vòng tay lạc đường rồi vội vàng và báo cho Thu Hương nhất có cái d dùng mũ báo cho Thu Hương nhất có cái d dùng mũ báo cho Thu Hương nhất có cái d dùng mũ bí đỏ nhưng Thu Hương lại hiểu lầm kẻ bí đỏ nhưng Thu Hương lại hiểu lầm kẻ bí đỏ nhưng Thu Hương lại hiểu lầm kẻ dâm tặc chính là anh tinh nên mời mắng dâm tặc chính là anh tinh nên mời mắng dâm tặc chính là anh tinh nên mời mắng chửi anh tên như tát nước đúng thật hoa chửi anh tên như tát nước đúng thật hoa chửi anh tên như tát nước đúng thật hoa hồng nào mà chẳng có gai nhìn người đúng hồng nào mà chẳng có gai nhìn người đúng hồng nào mà chẳng có gai nhìn người đúng thật là đồ phế vật thì có Đường Bá Hộ thật là đồ phế vật thì có Đường Bá Hộ thật là đồ phế vật thì có Đường Bá Hộ mới xứng đáng là người đàn ông trong mới xứng đáng là người đàn ông trong mới xứng đáng là người đàn ông trong mộng của mình Thu Hương đã học thuộc Tất mộng của mình Thu Hương đã học thuộc Tất mộng của mình Thu Hương đã học thuộc Tất cả thơ của đường Bác Hồ không ngờ anh cả thơ của đường Bác Hồ không ngờ anh cả thơ của đường Bác Hồ không ngờ anh tinh lại đọc được hết cả bài khiến Thu tinh lại đọc được hết cả bài khiến Thu tinh lại đọc được hết cả bài khiến Thu Hường hoa mắt nhưng sự thật lại quá đau Hường hoa mắt nhưng sự thật lại quá đau Hường hoa mắt nhưng sự thật lại quá đau lòng thơ của Đường Bá Hổ xót xa từ những lòng thơ của Đường Bá Hổ xót xa từ những lòng thơ của Đường Bá Hổ xót xa từ những người Đúng là vô dụng đó cô cầm gậy lên người Đúng là vô dụng đó cô cầm gậy lên người Đúng là vô dụng đó cô cầm gậy lên để đánh đuổi anh Dinh Anh Vinh lúc này để đánh đuổi anh Dinh Anh Vinh lúc này để đánh đuổi anh Dinh Anh Vinh lúc này cũng tiết lộ mình chính là đường Bác Hồ cũng tiết lộ mình chính là đường Bác Hồ cũng tiết lộ mình chính là đường Bác Hồ kết quả bị cô dùng gậy cao hơn vào trong kết quả bị cô dùng gậy cao hơn vào trong kết quả bị cô dùng gậy cao hơn vào trong hay ra ngoài mấy thằng kia còn gọi anh hay ra ngoài mấy thằng kia còn gọi anh hay ra ngoài mấy thằng kia còn gọi anh là đại ca rồi chúng mắc Thu Hương ghi là đại ca rồi chúng mắc Thu Hương ghi là đại ca rồi chúng mắc Thu Hương ghi trong khi anh tinh còn đang sùi bọt mép trong khi anh tinh còn đang sùi bọt mép trong khi anh tinh còn đang sùi bọt mép mày là có anh quản ra lúc này tới đánh mày là có anh quản ra lúc này tới đánh mày là có anh quản ra lúc này tới đánh nhau với chúng bất ngờ phu nhân chủ nhà nhau với chúng bất ngờ phu nhân chủ nhà nhau với chúng bất ngờ phu nhân chủ nhà hay ra nhẹ nhàng thì ba giây là đủ để hay ra nhẹ nhàng thì ba giây là đủ để hay ra nhẹ nhàng thì ba giây là đủ để hành gồm 4 thằng nháy nhé Anh Vinh cũng hành gồm 4 thằng nháy nhé Anh Vinh cũng hành gồm 4 thằng nháy nhé Anh Vinh cũng bị bắt và ném chung với mấy thằng này bị bắt và ném chung với mấy thằng này bị bắt và ném chung với mấy thằng này Vậy là anh cũng bị hiểu lầm là đồng bọn Vậy là anh cũng bị hiểu lầm là đồng bọn Vậy là anh cũng bị hiểu lầm là đồng bọn phải giải tới quan phủ bất ngờ có người phải giải tới quan phủ bất ngờ có người phải giải tới quan phủ bất ngờ có người nhặt được cuốn thơ của Đường Bá Hổ Mang nhặt được cuốn thơ của Đường Bá Hổ Mang nhặt được cuốn thơ của Đường Bá Hổ Mang tới bà chủ tức giận vì ngày xưa mẹ của tới bà chủ tức giận vì ngày xưa mẹ của tới bà chủ tức giận vì ngày xưa mẹ của hãng đã giật mắt chồng của bà nên trong hãng đã giật mắt chồng của bà nên trong hãng đã giật mắt chồng của bà nên trong phủ tuyệt đối cấm tác phẩm của dòng họ phủ tuyệt đối cấm tác phẩm của dòng họ phủ tuyệt đối cấm tác phẩm của dòng họ nhà hắn Rốt cục Cuốn sách này là của ai nhà hắn Rốt cục Cuốn sách này là của ai nhà hắn Rốt cục Cuốn sách này là của ai hả anh tinh lập tức đứng ra nhận cuốn hả anh tinh lập tức đứng ra nhận cuốn hả anh tinh lập tức đứng ra nhận cuốn sách đó là của mình khi bị phải bà chủ sách đó là của mình khi bị phải bà chủ sách đó là của mình khi bị phải bà chủ lập tức Kiều Bằng ra ngoài chém nhát anh lập tức Kiều Bằng ra ngoài chém nhát anh lập tức Kiều Bằng ra ngoài chém nhát anh Vinh vội vàng xin được giải thích rồi ca Vinh vội vàng xin được giải thích rồi ca Vinh vội vàng xin được giải thích rồi ca một bài ca rằng đường quá Hồ là kẻ đê một bài ca rằng đường quá Hồ là kẻ đê một bài ca rằng đường quá Hồ là kẻ đê tiện đã hại chết cả nhà của anh còn hấp tiện đã hại chết cả nhà của anh còn hấp tiện đã hại chết cả nhà của anh còn hấp diêm cả con chó thiến nên anh mới phải diêm cả con chó thiến nên anh mới phải diêm cả con chó thiến nên anh mới phải học thuộc lòng những bài thơ sáng tác học thuộc lòng những bài thơ sáng tác học thuộc lòng những bài thơ sáng tác của hắn để sau này lấy được làm hận mà của hắn để sau này lấy được làm hận mà của hắn để sau này lấy được làm hận mà Quyết tâm lấy sự trả thù bài ca quá hay Quyết tâm lấy sự trả thù bài ca quá hay Quyết tâm lấy sự trả thù bài ca quá hay kiếm tóc mọi người dựng đứng hết cả làm kiếm tóc mọi người dựng đứng hết cả làm kiếm tóc mọi người dựng đứng hết cả làm bà chủ những lần nhưng như thỏa mãn được bà chủ những lần nhưng như thỏa mãn được bà chủ những lần nhưng như thỏa mãn được tấm lòng không ngờ có kẻ thù kẻ thù của tấm lòng không ngờ có kẻ thù kẻ thù của tấm lòng không ngờ có kẻ thù kẻ thù của mình hay đến thế Thu Hương cũng nhân cơ mình hay đến thế Thu Hương cũng nhân cơ mình hay đến thế Thu Hương cũng nhân cơ hội sinh cho anh được vào học chung với hội sinh cho anh được vào học chung với hội sinh cho anh được vào học chung với hai công tử hai thằng công dự án hại này hai công tử hai thằng công dự án hại này hai công tử hai thằng công dự án hại này suốt ngày đánh nhau anh Giang mở cửa quá suốt ngày đánh nhau anh Giang mở cửa quá suốt ngày đánh nhau anh Giang mở cửa quá mạnh mà không biết vô tình làm chúng ăn mạnh mà không biết vô tình làm chúng ăn mạnh mà không biết vô tình làm chúng ăn bút ngập mồm hai con thử này hai mắt con bút ngập mồm hai con thử này hai mắt con bút ngập mồm hai con thử này hai mắt con sóc bỏ vào lọ nhiều nên gửi đau lưng sóc bỏ vào lọ nhiều nên gửi đau lưng sóc bỏ vào lọ nhiều nên gửi đau lưng người suy thận Đứng còn cả vững Châu người suy thận Đứng còn cả vững Châu người suy thận Đứng còn cả vững Châu Tinh Trì nói Nếu ta không lầm thì hai Tinh Trì nói Nếu ta không lầm thì hai Tinh Trì nói Nếu ta không lầm thì hai nhà ngươi đều là cái loại ngáo đá hay nhà ngươi đều là cái loại ngáo đá hay nhà ngươi đều là cái loại ngáo đá hay công tử máy cục vì bí mật như vậy mà anh công tử máy cục vì bí mật như vậy mà anh công tử máy cục vì bí mật như vậy mà anh Vinh cũng nhìn ra được liền quỳ gối váy Vinh cũng nhìn ra được liền quỳ gối váy Vinh cũng nhìn ra được liền quỳ gối váy châu tinh chỉ làm đại ca khiến thầy giáo châu tinh chỉ làm đại ca khiến thầy giáo châu tinh chỉ làm đại ca khiến thầy giáo bước vào cũng không khỏi sững sờ liền bước vào cũng không khỏi sững sờ liền bước vào cũng không khỏi sững sờ liền cởi áo khoe hình xăm hổ báo còn rút kiếm cởi áo khoe hình xăm hổ báo còn rút kiếm cởi áo khoe hình xăm hổ báo còn rút kiếm ra giương oai Kết cục là lão ra đến mở ra giương oai Kết cục là lão ra đến mở ra giương oai Kết cục là lão ra đến mở cửa này là con dao nhập thế bụng lão gia cửa này là con dao nhập thế bụng lão gia cửa này là con dao nhập thế bụng lão gia nghĩ mình đã vô tình hại thì ráo rồi anh nghĩ mình đã vô tình hại thì ráo rồi anh nghĩ mình đã vô tình hại thì ráo rồi anh nói rằng do thầy giáo nghĩ mình đao nói rằng do thầy giáo nghĩ mình đao nói rằng do thầy giáo nghĩ mình đao thương bất nhập để trở thành chính quả thương bất nhập để trở thành chính quả thương bất nhập để trở thành chính quả đó thôi lời nói có ý kiến lão ra lập tức đó thôi lời nói có ý kiến lão ra lập tức đó thôi lời nói có ý kiến lão ra lập tức phóng sanh làm thầy giáo của hai công tử phóng sanh làm thầy giáo của hai công tử phóng sanh làm thầy giáo của hai công tử từ giờ đã có thể đường đường chính chính từ giờ đã có thể đường đường chính chính từ giờ đã có thể đường đường chính chính xác định điểm Thu Hương rồi ha phong xác định điểm Thu Hương rồi ha phong xác định điểm Thu Hương rồi ha phong thái cũng đẹp trai đến độ mấy cô em muốn thái cũng đẹp trai đến độ mấy cô em muốn thái cũng đẹp trai đến độ mấy cô em muốn rụng hết trứng Thu Hương nghĩ rằng anh rụng hết trứng Thu Hương nghĩ rằng anh rụng hết trứng Thu Hương nghĩ rằng anh tinh có thể biết Đường Bá Hổ Nên cứ đến tinh có thể biết Đường Bá Hổ Nên cứ đến tinh có thể biết Đường Bá Hổ Nên cứ đến nhiều làm mai mối cô đã quá yêu anh ấy nhiều làm mai mối cô đã quá yêu anh ấy nhiều làm mai mối cô đã quá yêu anh ấy mất rồi bất ngờ Mấy cô em chạy đến theo mất rồi bất ngờ Mấy cô em chạy đến theo mất rồi bất ngờ Mấy cô em chạy đến theo rằng Đường Bá Hổ đã bị mất đến thì ra là rằng Đường Bá Hổ đã bị mất đến thì ra là rằng Đường Bá Hổ đã bị mất đến thì ra là chúng mình đang bán thanh của Đường Bá chúng mình đang bán thanh của Đường Bá chúng mình đang bán thanh của Đường Bá Hổ ngoài chợ thì bị tội kia bắt về chúng Hổ ngoài chợ thì bị tội kia bắt về chúng Hổ ngoài chợ thì bị tội kia bắt về chúng mình nói tôi là chút khi sơn Tôi chỉ ăn mình nói tôi là chút khi sơn Tôi chỉ ăn mình nói tôi là chút khi sơn Tôi chỉ ăn trộm tranh của Đường Bá Hổ đi bán thôi trộm tranh của Đường Bá Hổ đi bán thôi trộm tranh của Đường Bá Hổ đi bán thôi phu nhân kia lập tức Gọi châu tinh chỉ phu nhân kia lập tức Gọi châu tinh chỉ phu nhân kia lập tức Gọi châu tinh chỉ ra xem mặt anh Vinh đành phải dán mặt ra xem mặt anh Vinh đành phải dán mặt ra xem mặt anh Vinh đành phải dán mặt lại rồi nói nhỏ với Chúc huynh Đừng để lại rồi nói nhỏ với Chúc huynh Đừng để lại rồi nói nhỏ với Chúc huynh Đừng để bị lộ rồi kêu hãy giữ hắn lại điều tra bị lộ rồi kêu hãy giữ hắn lại điều tra bị lộ rồi kêu hãy giữ hắn lại điều tra thêm phu nhân cũng đồng ý rằng trong thêm phu nhân cũng đồng ý rằng trong thêm phu nhân cũng đồng ý rằng trong phòng củi con cho nữ kỳ tha hồ thưởng phòng củi con cho nữ kỳ tha hồ thưởng phòng củi con cho nữ kỳ tha hồ thưởng thức kết hợp thế nào thì anh em chắc thức kết hợp thế nào thì anh em chắc thức kết hợp thế nào thì anh em chắc cũng đoán được cô gái ra khỏi phòng tủi cũng đoán được cô gái ra khỏi phòng tủi cũng đoán được cô gái ra khỏi phòng tủi thân hình tam giác lên đỉnh 8 lần con thân hình tam giác lên đỉnh 8 lần con thân hình tam giác lên đỉnh 8 lần con Chúc huynh cũng hết cả rethinking Đừng Chúc huynh cũng hết cả rethinking Đừng Chúc huynh cũng hết cả rethinking Đừng giải thoát cho ta ở đây ăn ngon Lại còn giải thoát cho ta ở đây ăn ngon Lại còn giải thoát cho ta ở đây ăn ngon Lại còn được Chán gái đẹp ta thả ở đây cả đời được Chán gái đẹp ta thả ở đây cả đời được Chán gái đẹp ta thả ở đây cả đời chứ Ra ngoài suốt ngày bị đòi nợ Ạ bất chứ Ra ngoài suốt ngày bị đòi nợ Ạ bất chứ Ra ngoài suốt ngày bị đòi nợ Ạ bất ngờ có người khiến đến Nên anh phải trốn ngờ có người khiến đến Nên anh phải trốn ngờ có người khiến đến Nên anh phải trốn đi Thu Hương đến hỏi anh có phải đường đi Thu Hương đến hỏi anh có phải đường đi Thu Hương đến hỏi anh có phải đường nó hộ không vì thực sự em rất ngưỡng mộ nó hộ không vì thực sự em rất ngưỡng mộ nó hộ không vì thực sự em rất ngưỡng mộ anh ấy thế là ông cụ em tự nhận mình là anh ấy thế là ông cụ em tự nhận mình là anh ấy thế là ông cụ em tự nhận mình là đường Bác Hồ luôn vãi nồi thật Tất cả đường Bác Hồ luôn vãi nồi thật Tất cả đường Bác Hồ luôn vãi nồi thật Tất cả cũng chỉ vì cái nồi hắn lập tức ra kèo cũng chỉ vì cái nồi hắn lập tức ra kèo cũng chỉ vì cái nồi hắn lập tức ra kèo Thu Hương ở lại tâm sự qua đêm nhưng Thu Hương ở lại tâm sự qua đêm nhưng Thu Hương ở lại tâm sự qua đêm nhưng trên em hãy nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ trên em hãy nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ trên em hãy nhắm mắt lại rồi thả lỏng cơ thể Thu Hương cũng từ từ làm theo sắp thể Thu Hương cũng từ từ làm theo sắp thể Thu Hương cũng từ từ làm theo sắp đến đoạn hắn chén thì có tiếng gọi thế đến đoạn hắn chén thì có tiếng gọi thế đến đoạn hắn chén thì có tiếng gọi thế là Thu Hương lại phải trốn vào đúng vào là Thu Hương lại phải trốn vào đúng vào là Thu Hương lại phải trốn vào đúng vào đằng sau hóa ra là cô em Lúc nãy lên đằng sau hóa ra là cô em Lúc nãy lên đằng sau hóa ra là cô em Lúc nãy lên đỉnh núi vẫn chưa đủ lại quay lại muốn đỉnh núi vẫn chưa đủ lại quay lại muốn đỉnh núi vẫn chưa đủ lại quay lại muốn trèo đèo thêm vài Hiệp Bây giờ em sẽ trèo đèo thêm vài Hiệp Bây giờ em sẽ trèo đèo thêm vài Hiệp Bây giờ em sẽ chơi với anh hết 36 Hiệp luôn Thu Hương chơi với anh hết 36 Hiệp luôn Thu Hương chơi với anh hết 36 Hiệp luôn Thu Hương thật không ngồi Đường Bá Hổ lại là kẻ thật không ngồi Đường Bá Hổ lại là kẻ thật không ngồi Đường Bá Hổ lại là kẻ Dâm dê biến thái như vậy anh lúc này Dâm dê biến thái như vậy anh lúc này Dâm dê biến thái như vậy anh lúc này cũng xuất hiện và đắc dĩ hai người lại cũng xuất hiện và đắc dĩ hai người lại cũng xuất hiện và đắc dĩ hai người lại phải xem phim con heo miễn phí phía bên phải xem phim con heo miễn phí phía bên phải xem phim con heo miễn phí phía bên ngoài bất thần kim vương dẫn theo quân ngoài bất thần kim vương dẫn theo quân ngoài bất thần kim vương dẫn theo quân lính Đến phủ Hắn muốn tôi gây chuyện để lính Đến phủ Hắn muốn tôi gây chuyện để lính Đến phủ Hắn muốn tôi gây chuyện để theo hãng hoàn toàn hoặc ám hại cả nhà theo hãng hoàn toàn hoặc ám hại cả nhà theo hãng hoàn toàn hoặc ám hại cả nhà Kim Vương mang ra một báu vật là một bức Kim Vương mang ra một báu vật là một bức Kim Vương mang ra một báu vật là một bức tranh bản sao của chanh đường bá Hồ để tranh bản sao của chanh đường bá Hồ để tranh bản sao của chanh đường bá Hồ để trạng thái sư Thu Hương nói dù có đẹp trạng thái sư Thu Hương nói dù có đẹp trạng thái sư Thu Hương nói dù có đẹp tới đâu thì cũng chỉ là khép lại đâu có tới đâu thì cũng chỉ là khép lại đâu có tới đâu thì cũng chỉ là khép lại đâu có thể so sánh với bản gốc được Trưng Vương thể so sánh với bản gốc được Trưng Vương thể so sánh với bản gốc được Trưng Vương ép phải đưa tranh của Đường Bá Hổ gia ép phải đưa tranh của Đường Bá Hổ gia ép phải đưa tranh của Đường Bá Hổ gia phu nhân đành phải kêu thu hướng dẫn phu nhân đành phải kêu thu hướng dẫn phu nhân đành phải kêu thu hướng dẫn đường Bác Hồ tới bắt phải vẽ lại bức đường Bác Hồ tới bắt phải vẽ lại bức đường Bác Hồ tới bắt phải vẽ lại bức tranh khổng tước cho Vương ra thưởng tranh khổng tước cho Vương ra thưởng tranh khổng tước cho Vương ra thưởng thức không vẽ cũng chết nên tôi đành thức không vẽ cũng chết nên tôi đành thức không vẽ cũng chết nên tôi đành phải vẽ bậy Và đây là kết quả các bác ạ phải vẽ bậy Và đây là kết quả các bác ạ phải vẽ bậy Và đây là kết quả các bác ạ Nó là con gà đang buồn khóc thì đúng hơn Nó là con gà đang buồn khóc thì đúng hơn Nó là con gà đang buồn khóc thì đúng hơn Thu Ngân nhanh phí một trưởng đáng Ừ rồi Thu Ngân nhanh phí một trưởng đáng Ừ rồi Thu Ngân nhanh phí một trưởng đáng Ừ rồi nói rằng đã nghi ngờ hắn là giả mạo từ nói rằng đã nghi ngờ hắn là giả mạo từ nói rằng đã nghi ngờ hắn là giả mạo từ lâu vương gia vẫn muốn nghe chuyện để ép lâu vương gia vẫn muốn nghe chuyện để ép lâu vương gia vẫn muốn nghe chuyện để ép Thái sư và vẫy kêu học sĩ của hắn ra một Thái sư và vẫy kêu học sĩ của hắn ra một Thái sư và vẫy kêu học sĩ của hắn ra một vế đối Nếu lỗi không lại thì đừng khách vế đối Nếu lỗi không lại thì đừng khách vế đối Nếu lỗi không lại thì đừng khách hàng nhận học phí ra một câu đối chứa 9 hàng nhận học phí ra một câu đối chứa 9 hàng nhận học phí ra một câu đối chứa 9 ghế theo thứ tự móc nối với nhau phải ghế theo thứ tự móc nối với nhau phải ghế theo thứ tự móc nối với nhau phải nói là siêu khó không đáp lại đừng trách nói là siêu khó không đáp lại đừng trách nói là siêu khó không đáp lại đừng trách tao đốt nhà đó bất ngờ châu tinh chỉ tao đốt nhà đó bất ngờ châu tinh chỉ tao đốt nhà đó bất ngờ châu tinh chỉ nhiên tiếng không những đối lại mà còn nhiên tiếng không những đối lại mà còn nhiên tiếng không những đối lại mà còn mang ý nghĩa sử dụng tội kia Kim Vương mang ý nghĩa sử dụng tội kia Kim Vương mang ý nghĩa sử dụng tội kia Kim Vương khai của bắt học sĩ ra cầu khác khó nữa khai của bắt học sĩ ra cầu khác khó nữa khai của bắt học sĩ ra cầu khác khó nữa học thế này đã đỗ mày lần trạng nguyên học thế này đã đỗ mày lần trạng nguyên học thế này đã đỗ mày lần trạng nguyên liệu vô thủ câu đối gỗ chuyên trang còn liệu vô thủ câu đối gỗ chuyên trang còn liệu vô thủ câu đối gỗ chuyên trang còn tại hạ chỉ là một kẻ làm thuê tại đây tại hạ chỉ là một kẻ làm thuê tại đây tại hạ chỉ là một kẻ làm thuê tại đây chưa có đi học hành gì hai người khuyết chưa có đi học hành gì hai người khuyết chưa có đi học hành gì hai người khuyết chiến sinh tử một ván gay cấn Chúng tôi chiến sinh tử một ván gay cấn Chúng tôi chiến sinh tử một ván gay cấn Chúng tôi học vui quá nên cầm lòng không nổi thôi học vui quá nên cầm lòng không nổi thôi học vui quá nên cầm lòng không nổi thôi mà Đúng là hết cả hồn long không hú hổ mà Đúng là hết cả hồn long không hú hổ mà Đúng là hết cả hồn long không hú hổ không dầm tiểu tiểu thư đồng cả thiếu không dầm tiểu tiểu thư đồng cả thiếu không dầm tiểu tiểu thư đồng cả thiếu Khả thiếu trong bàn cờ xe không bánh Khả thiếu trong bàn cờ xe không bánh Khả thiếu trong bàn cờ xe không bánh ngựa không cương nhắn nhủ tướng không đề ngựa không cương nhắn nhủ tướng không đề ngựa không cương nhắn nhủ tướng không đề phòng đề phòng nhập khẩu thông tư từ xã phòng đề phòng nhập khẩu thông tư từ xã phòng đề phòng nhập khẩu thông tư từ xã tắc từ triều đình bắt mục Thượng thưởng tắc từ triều đình bắt mục Thượng thưởng tắc từ triều đình bắt mục Thượng thưởng thưởng hoa thưởng nguyệt thưởng Thu thưởng hoa thưởng nguyệt thưởng Thu thưởng hoa thưởng nguyệt thưởng Thu Hương Nói chung là câu đối có khó đến Hương Nói chung là câu đối có khó đến Hương Nói chung là câu đối có khó đến đâu anh tình cũng đều nối lại nó không đâu anh tình cũng đều nối lại nó không đâu anh tình cũng đều nối lại nó không cần nghĩ khiến học sĩ 7 lần Trạng Nguyên cần nghĩ khiến học sĩ 7 lần Trạng Nguyên cần nghĩ khiến học sĩ 7 lần Trạng Nguyên quá thận học máu mồm máu như mưa Kim quá thận học máu mồm máu như mưa Kim quá thận học máu mồm máu như mưa Kim Vương cũng cây cũng chưa làm gì được mà Vương cũng cây cũng chưa làm gì được mà Vương cũng cây cũng chưa làm gì được mà số mệnh Thư Sinh giả vờ cùng thưởng thức số mệnh Thư Sinh giả vờ cùng thưởng thức số mệnh Thư Sinh giả vờ cùng thưởng thức tranh vẽ thực chất là để ra tay nhất lấy tranh vẽ thực chất là để ra tay nhất lấy tranh vẽ thực chất là để ra tay nhất lấy hai người may mắn là phu nhân Võ Công hai người may mắn là phu nhân Võ Công hai người may mắn là phu nhân Võ Công Cao Cường nên có thể đối lại được một Cao Cường nên có thể đối lại được một Cao Cường nên có thể đối lại được một lát hai người rút gọn màn đánh đấm loạn lát hai người rút gọn màn đánh đấm loạn lát hai người rút gọn màn đánh đấm loạn xạ Chả hiểu như thế nào Thu Hương giúp xạ Chả hiểu như thế nào Thu Hương giúp xạ Chả hiểu như thế nào Thu Hương giúp đầu vào xem thế là bị dính chưởng khiến đầu vào xem thế là bị dính chưởng khiến đầu vào xem thế là bị dính chưởng khiến mặt mũi chẳng còn hình tượng gì hai mặt mũi chẳng còn hình tượng gì hai mặt mũi chẳng còn hình tượng gì hai người sinh ra khỏi gầm bạn cũng tím hết người sinh ra khỏi gầm bạn cũng tím hết người sinh ra khỏi gầm bạn cũng tím hết cả mắt anh phải nuôi Thu Hương ra để cả mắt anh phải nuôi Thu Hương ra để cả mắt anh phải nuôi Thu Hương ra để chỉnh hình lại Bởi cô đã trúng phải kêu chỉnh hình lại Bởi cô đã trúng phải kêu chỉnh hình lại Bởi cô đã trúng phải kêu loạn lên được thước của sinh thì có võ loạn lên được thước của sinh thì có võ loạn lên được thước của sinh thì có võ công của Đường Môn mới có thể nắn chỉnh công của Đường Môn mới có thể nắn chỉnh công của Đường Môn mới có thể nắn chỉnh lại được sau 200 cú đấm thì Thu Hương lại được sau 200 cú đấm thì Thu Hương lại được sau 200 cú đấm thì Thu Hương lại xinh đẹp như xưa rồi Thu sinh bất lại xinh đẹp như xưa rồi Thu sinh bất lại xinh đẹp như xưa rồi Thu sinh bất ngờ xung đột khiến Thu Ngân Văn vi xa ngờ xung đột khiến Thu Ngân Văn vi xa ngờ xung đột khiến Thu Ngân Văn vi xa chiều thứ hai may là anh Vinh ra với bạn chiều thứ hai may là anh Vinh ra với bạn chiều thứ hai may là anh Vinh ra với bạn anh cũng vẫn không đá lại trên kia hay anh cũng vẫn không đá lại trên kia hay anh cũng vẫn không đá lại trên kia hay trưởng lực vào nhau khiến bức tranh của trưởng lực vào nhau khiến bức tranh của trưởng lực vào nhau khiến bức tranh của hoàng thượng Nhất làm hai phút nhận thức hoàng thượng Nhất làm hai phút nhận thức hoàng thượng Nhất làm hai phút nhận thức hình vương lấy cớ để đòi đốt nhà Thái sư hình vương lấy cớ để đòi đốt nhà Thái sư hình vương lấy cớ để đòi đốt nhà Thái sư rồi bằng báo hoàng thượng tru di tam tộc rồi bằng báo hoàng thượng tru di tam tộc rồi bằng báo hoàng thượng tru di tam tộc anh tin nói rằng bức tranh kia không anh tin nói rằng bức tranh kia không anh tin nói rằng bức tranh kia không phải của đường Bác Hồ để tôi lấy bản gốc phải của đường Bác Hồ để tôi lấy bản gốc phải của đường Bác Hồ để tôi lấy bản gốc da trông coi hắn mà không lấy được ta da trông coi hắn mà không lấy được ta da trông coi hắn mà không lấy được ta lập tức thấy hết cả nhà ngươi đó anh vội lập tức thấy hết cả nhà ngươi đó anh vội lập tức thấy hết cả nhà ngươi đó anh vội kéo Thu Hương vào phòng Thu Hương đang kéo Thu Hương vào phòng Thu Hương đang kéo Thu Hương vào phòng Thu Hương đang cố gắng nhớ lại bức tranh đó thế nào để cố gắng nhớ lại bức tranh đó thế nào để cố gắng nhớ lại bức tranh đó thế nào để vẽ đến khi quay lại thì anh tinh đã vẽ vẽ đến khi quay lại thì anh tinh đã vẽ vẽ đến khi quay lại thì anh tinh đã vẽ xong rồi còn không quên mang theo cả xong rồi còn không quên mang theo cả xong rồi còn không quên mang theo cả giống nữa quả thực bức tranh được mang giống nữa quả thực bức tranh được mang giống nữa quả thực bức tranh được mang ra còn đẹp hơn cả bản vừa khi Kim Vương ra còn đẹp hơn cả bản vừa khi Kim Vương ra còn đẹp hơn cả bản vừa khi Kim Vương không tin liền Đánh thực học sẽ không không tin liền Đánh thực học sẽ không không tin liền Đánh thực học sẽ không thông máu nữa đứng lên kiểm tra xem đi thông máu nữa đứng lên kiểm tra xem đi thông máu nữa đứng lên kiểm tra xem đi xem lại đúng thật là của đường Bác Hồ xem lại đúng thật là của đường Bác Hồ xem lại đúng thật là của đường Bác Hồ thư sinh nói hôm nay ở đây có cao nhân thư sinh nói hôm nay ở đây có cao nhân thư sinh nói hôm nay ở đây có cao nhân không nên ở lại hả mạch chi nháy một bão không nên ở lại hả mạch chi nháy một bão không nên ở lại hả mạch chi nháy một bão to tướng gửi đến thiết mỏ về sau sinh to tướng gửi đến thiết mỏ về sau sinh to tướng gửi đến thiết mỏ về sau sinh nói để ba ngày nữa không được hồi phục nói để ba ngày nữa không được hồi phục nói để ba ngày nữa không được hồi phục sẽ dùng Đoạt Mạng kiếm đến giết hết cả sẽ dùng Đoạt Mạng kiếm đến giết hết cả sẽ dùng Đoạt Mạng kiếm đến giết hết cả nhà nó thu ngân lát sau đến người trả nhà nó thu ngân lát sau đến người trả nhà nó thu ngân lát sau đến người trả Cảm ơn nói rằng nếu như nhận là đường Cảm ơn nói rằng nếu như nhận là đường Cảm ơn nói rằng nếu như nhận là đường Bác Hồ thì ta sẽ là Thu Hương cho người Bác Hồ thì ta sẽ là Thu Hương cho người Bác Hồ thì ta sẽ là Thu Hương cho người anh chẳng mảy may nghi ngờ Hiền để lộ anh chẳng mảy may nghi ngờ Hiền để lộ anh chẳng mảy may nghi ngờ Hiền để lộ danh tính hóa ra trong ly trào vừa rồi danh tính hóa ra trong ly trào vừa rồi danh tính hóa ra trong ly trào vừa rồi đã bảo đọc phu nhân lập tức trở mặt phái đã bảo đọc phu nhân lập tức trở mặt phái đã bảo đọc phu nhân lập tức trở mặt phái người tới bắt bố mày ngày xưa tao tỏ người tới bắt bố mày ngày xưa tao tỏ người tới bắt bố mày ngày xưa tao tỏ tình mà không nhận hôm nay ta sẽ giết tình mà không nhận hôm nay ta sẽ giết tình mà không nhận hôm nay ta sẽ giết con của hắn để trả thù thuốc độc mà con của hắn để trả thù thuốc độc mà con của hắn để trả thù thuốc độc mà người vừa uống chỉ trong 1 ngày võ không người vừa uống chỉ trong 1 ngày võ không người vừa uống chỉ trong 1 ngày võ không kêu than cuối cùng khô hết máu mà chết kêu than cuối cùng khô hết máu mà chết kêu than cuối cùng khô hết máu mà chết đảm bảo không dụng một trăm phần trăm ở đảm bảo không dụng một trăm phần trăm ở đảm bảo không dụng một trăm phần trăm ở đây ta cũng có một viên nữa này và phu đây ta cũng có một viên nữa này và phu đây ta cũng có một viên nữa này và phu nhân gấp viên độc rồi cười lớn thế là nhân gấp viên độc rồi cười lớn thế là nhân gấp viên độc rồi cười lớn thế là anh đang đẩy luôn tay cho nó giảm xuống anh đang đẩy luôn tay cho nó giảm xuống anh đang đẩy luôn tay cho nó giảm xuống cổ họng Thôi bỏ mẹ rồi bây giờ đem thuốc cổ họng Thôi bỏ mẹ rồi bây giờ đem thuốc cổ họng Thôi bỏ mẹ rồi bây giờ đem thuốc xảy ra trao đổi nhá thu ngân hà chết chứ xảy ra trao đổi nhá thu ngân hà chết chứ xảy ra trao đổi nhá thu ngân hà chết chứ không đổi đem Anh Vinh lót và phòng củi không đổi đem Anh Vinh lót và phòng củi không đổi đem Anh Vinh lót và phòng củi Thu Hương nhiều mình chọn hết đống thuốc Thu Hương nhiều mình chọn hết đống thuốc Thu Hương nhiều mình chọn hết đống thuốc giải của mẹ mang đến xanh ba ngày sau giải của mẹ mang đến xanh ba ngày sau giải của mẹ mang đến xanh ba ngày sau phu nhân cũng phát hiện ra viên thuốc phu nhân cũng phát hiện ra viên thuốc phu nhân cũng phát hiện ra viên thuốc của đường Bác Hồ là thuốc bổ uống xong của đường Bác Hồ là thuốc bổ uống xong của đường Bác Hồ là thuốc bổ uống xong còn khỏe hơn xưa tủ lạnh họa cũng hợp còn khỏe hơn xưa tủ lạnh họa cũng hợp còn khỏe hơn xưa tủ lạnh họa cũng hợp tới thư sinh khi hồi phục công lực đã tới thư sinh khi hồi phục công lực đã tới thư sinh khi hồi phục công lực đã quay lại dùng Đoạt Mạng kiếm để giết cả quay lại dùng Đoạt Mạng kiếm để giết cả quay lại dùng Đoạt Mạng kiếm để giết cả nhà phu nhân cũng mang kiếm ra đấu nhưng nhà phu nhân cũng mang kiếm ra đấu nhưng nhà phu nhân cũng mang kiếm ra đấu nhưng chỉ 2 chiều đã bị thương nặng Thu Hương chỉ 2 chiều đã bị thương nặng Thu Hương chỉ 2 chiều đã bị thương nặng Thu Hương nhanh trí giải cứu châu tinh chỉ cho anh nhanh trí giải cứu châu tinh chỉ cho anh nhanh trí giải cứu châu tinh chỉ cho anh chạy xuống rồi đóng cửa phía bên trong chạy xuống rồi đóng cửa phía bên trong chạy xuống rồi đóng cửa phía bên trong thu ngân cũng chắc cũng không đổi rồi thu ngân cũng chắc cũng không đổi rồi thu ngân cũng chắc cũng không đổi rồi chắc không quá 3 giây nữa cái mặt mạnh chắc không quá 3 giây nữa cái mặt mạnh chắc không quá 3 giây nữa cái mặt mạnh đúng lúc nguy cấp thì một mũi giáo nào đúng lúc nguy cấp thì một mũi giáo nào đúng lúc nguy cấp thì một mũi giáo nào dưới chặn được đường kiếm Đường Bá Hổ đã dưới chặn được đường kiếm Đường Bá Hổ đã dưới chặn được đường kiếm Đường Bá Hổ đã quay trở lại với phương pháp của đường quay trở lại với phương pháp của đường quay trở lại với phương pháp của đường ra hai môn võ tuyệt học đứng đầu thiên ra hai môn võ tuyệt học đứng đầu thiên ra hai môn võ tuyệt học đứng đầu thiên hạ giao tranh khiến trời long đất lở quỷ hạ giao tranh khiến trời long đất lở quỷ hạ giao tranh khiến trời long đất lở quỷ khóc thần sầu khắp nơi chỉ nghe thấy khóc thần sầu khắp nơi chỉ nghe thấy khóc thần sầu khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng trái tay của Minh Trí và trạm tiếng trái tay của Minh Trí và trạm tiếng trái tay của Minh Trí và trạm những chiêu cuối cùng lại giống hệt Ông những chiêu cuối cùng lại giống hệt Ông những chiêu cuối cùng lại giống hệt Ông Bốn năm xưa cũng bị hắn cắt thiết đầu Bốn năm xưa cũng bị hắn cắt thiết đầu Bốn năm xưa cũng bị hắn cắt thiết đầu thương vong đi mất 5 vào đường cùng anh thương vong đi mất 5 vào đường cùng anh thương vong đi mất 5 vào đường cùng anh Vinh lại dùng tuyệt học hồi mạnh thương Vinh lại dùng tuyệt học hồi mạnh thương Vinh lại dùng tuyệt học hồi mạnh thương Hành Trang ngu giờ thằng con lại ngu Hành Trang ngu giờ thằng con lại ngu Hành Trang ngu giờ thằng con lại ngu thương không mũi mà vẫn đâm cố Coi lại thương không mũi mà vẫn đâm cố Coi lại thương không mũi mà vẫn đâm cố Coi lại đi nha tao luyện cái chưa ngày lâu lắm đi nha tao luyện cái chưa ngày lâu lắm đi nha tao luyện cái chưa ngày lâu lắm rồi Nhiều cứu được hòa phủ phu nhân lập rồi Nhiều cứu được hòa phủ phu nhân lập rồi Nhiều cứu được hòa phủ phu nhân lập tức cả Thu Hương của anh nhưng lại đem tức cả Thu Hương của anh nhưng lại đem tức cả Thu Hương của anh nhưng lại đem giới 20 nàng dâu bịt mặt trong thời gian giới 20 nàng dâu bịt mặt trong thời gian giới 20 nàng dâu bịt mặt trong thời gian của cây ngang đứng từ xa chọn ai thì của cây ngang đứng từ xa chọn ai thì của cây ngang đứng từ xa chọn ai thì phải cưới người đó phu nhân còn thêm phải cưới người đó phu nhân còn thêm phải cưới người đó phu nhân còn thêm phần quê giữ cãi nhau với anh Vinh đến phần quê giữ cãi nhau với anh Vinh đến phần quê giữ cãi nhau với anh Vinh đến khi quay lại thì thấy Hương đã thấy sắp khi quay lại thì thấy Hương đã thấy sắp khi quay lại thì thấy Hương đã thấy sắp hết rồi anh đành vẫn không hết sức thổi hết rồi anh đành vẫn không hết sức thổi hết rồi anh đành vẫn không hết sức thổi ra một cái bay khăn che mặt phu nhân cũ ra một cái bay khăn che mặt phu nhân cũ ra một cái bay khăn che mặt phu nhân cũ Ừ vậy thì lại anh Vinh lại dùng chiêu Ừ vậy thì lại anh Vinh lại dùng chiêu Ừ vậy thì lại anh Vinh lại dùng chiêu thứ hai đánh bay người lên cao thì nhìn thứ hai đánh bay người lên cao thì nhìn thứ hai đánh bay người lên cao thì nhìn mặt nhưng về sau lại bị phu nhân phản mặt nhưng về sau lại bị phu nhân phản mặt nhưng về sau lại bị phu nhân phản công khiến anh Vinh bay thủng đầu qua công khiến anh Vinh bay thủng đầu qua công khiến anh Vinh bay thủng đầu qua cửa nhà và lại ép tôi dùng tuyệt chiêu cửa nhà và lại ép tôi dùng tuyệt chiêu cửa nhà và lại ép tôi dùng tuyệt chiêu rồi ka mê ka mê ha Chiều của sư phụ ruồi rồi ka mê ka mê ha Chiều của sư phụ ruồi rồi ka mê ka mê ha Chiều của sư phụ ruồi trong 7 Viên Ngọc Rồng khiến cả đám trong 7 Viên Ngọc Rồng khiến cả đám trong 7 Viên Ngọc Rồng khiến cả đám trong hết trùng nhưng vẫn còn phòng bị trong hết trùng nhưng vẫn còn phòng bị trong hết trùng nhưng vẫn còn phòng bị mặt nạ bên trong cái mòn để vợ xấu xí mặt nạ bên trong cái mòn để vợ xấu xí mặt nạ bên trong cái mòn để vợ xấu xí ngày thật nham hiểm nhanh phát hành rồi ngày thật nham hiểm nhanh phát hành rồi ngày thật nham hiểm nhanh phát hành rồi anh Vinh đành đọc một câu thơ của mình anh Vinh đành đọc một câu thơ của mình anh Vinh đành đọc một câu thơ của mình sáng tác khiến một cổ động lòng rùng sáng tác khiến một cổ động lòng rùng sáng tác khiến một cổ động lòng rùng mình anh tinh nghĩ là ngon liền khi tới mình anh tinh nghĩ là ngon liền khi tới mình anh tinh nghĩ là ngon liền khi tới chọn cùng ngân hàng Vay Lên Đèn Lồng chọn cùng ngân hàng Vay Lên Đèn Lồng chọn cùng ngân hàng Vay Lên Đèn Lồng cũng là lúc cây nhang vừa cắt nhưng mà cũng là lúc cây nhang vừa cắt nhưng mà cũng là lúc cây nhang vừa cắt nhưng mà cái kết cục nó mới khốn nạn làm sao sao cái kết cục nó mới khốn nạn làm sao sao cái kết cục nó mới khốn nạn làm sao sao tôi đọc thơ gì mà cô rùng mình dữ vậy tôi đọc thơ gì mà cô rùng mình dữ vậy tôi đọc thơ gì mà cô rùng mình dữ vậy Xin lỗi nha Tôi mắc đái quá nên dùng Xin lỗi nha Tôi mắc đái quá nên dùng Xin lỗi nha Tôi mắc đái quá nên dùng mình thôi mà thôi tao thả mình tự tử đi mình thôi mà thôi tao thả mình tự tử đi mình thôi mà thôi tao thả mình tự tử đi chết đây hóa ra đây chỉ là màn thử lòng chết đây hóa ra đây chỉ là màn thử lòng chết đây hóa ra đây chỉ là màn thử lòng Thủ tục trước khi cưới thôi tất cả hai Thủ tục trước khi cưới thôi tất cả hai Thủ tục trước khi cưới thôi tất cả hai người đó không có ai là Thu Hương cả lễ người đó không có ai là Thu Hương cả lễ người đó không có ai là Thu Hương cả lễ cưới lập tức được tiến hành ôi nàng mới cưới lập tức được tiến hành ôi nàng mới cưới lập tức được tiến hành ôi nàng mới xinh đẹp tuyệt trần làm sao đang chuẩn xinh đẹp tuyệt trần làm sao đang chuẩn xinh đẹp tuyệt trần làm sao đang chuẩn bị hôm thì Thu Hương nói khoảng tù thì bị hôm thì Thu Hương nói khoảng tù thì bị hôm thì Thu Hương nói khoảng tù thì đã coi mà nhà chàng có người đánh bạc để đã coi mà nhà chàng có người đánh bạc để đã coi mà nhà chàng có người đánh bạc để ghé chơi cùng soạn xin kết thúc rồi cảm ghé chơi cùng soạn xin kết thúc rồi cảm ghé chơi cùng soạn xin kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều ha ơn các bạn nhiều ha ơn các bạn nhiều ha Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2