Cười Không Nhặt Được Mồm - Review Phim Thánh Bài 2 Châu Tinh Trì | Vua Phim #2

907,277
180
Review Phim Thánh Bài 2 Châu Tinh Trì, đỗ thánh châu tinh trì phim thần bài phần 2 tom tat phim hai chau tinh tri than bai II Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
anh sau phần trình bày cao kiến mất đi anh sau phần trình bày cao kiến mất đi anh sau phần trình bày cao kiến mất đi người vợ ra hết nên đã trắng lấy giấy người vợ ra hết nên đã trắng lấy giấy người vợ ra hết nên đã trắng lấy giấy các bộ đêm anh quyết định quy ẩn như các bộ đêm anh quyết định quy ẩn như các bộ đêm anh quyết định quy ẩn như nước ngoài với liều cao Tiến và trở nước ngoài với liều cao Tiến và trở nước ngoài với liều cao Tiến và trở thành đối diện vùng da nhở regza đang thành đối diện vùng da nhở regza đang thành đối diện vùng da nhở regza đang trong buổi làm thực hiện thì có kể đến trong buổi làm thực hiện thì có kể đến trong buổi làm thực hiện thì có kể đến cuối phá gặp Thiện mỗi anh Thắng tôi một cuối phá gặp Thiện mỗi anh Thắng tôi một cuối phá gặp Thiện mỗi anh Thắng tôi một triệu thì tôi sẽ cho thêm mùi sẽ làm triệu thì tôi sẽ cho thêm mùi sẽ làm triệu thì tôi sẽ cho thêm mùi sẽ làm thực hiện nữa không nước Mình chui qua thực hiện nữa không nước Mình chui qua thực hiện nữa không nước Mình chui qua háng tao đi nhá Hai người bắt đầu ra bàn háng tao đi nhá Hai người bắt đầu ra bàn háng tao đi nhá Hai người bắt đầu ra bàn để chơi một ván như nước hoa sẽ bày cho để chơi một ván như nước hoa sẽ bày cho để chơi một ván như nước hoa sẽ bày cho hắn kia mà hãng kiểu gì cũng còn á cho hắn kia mà hãng kiểu gì cũng còn á cho hắn kia mà hãng kiểu gì cũng còn á cho đối tượng thắng thua tổng cộng hơn 16 đối tượng thắng thua tổng cộng hơn 16 đối tượng thắng thua tổng cộng hơn 16 dán này ở phía bắc chúng ta có thương dán này ở phía bắc chúng ta có thương dán này ở phía bắc chúng ta có thương Tinh Trì và chú Đạt đang phải cách ăn mì Tinh Trì và chú Đạt đang phải cách ăn mì Tinh Trì và chú Đạt đang phải cách ăn mì tôm sống qua ngày anh tinh có công năng tôm sống qua ngày anh tinh có công năng tôm sống qua ngày anh tinh có công năng đặc dị kiếm được tiền nhưng lại không đặc dị kiếm được tiền nhưng lại không đặc dị kiếm được tiền nhưng lại không được dùng vào việc xấu Ví dụ như cho được dùng vào việc xấu Ví dụ như cho được dùng vào việc xấu Ví dụ như cho chúng ăn ý tưởng cô gái thực sự chỉ một chúng ăn ý tưởng cô gái thực sự chỉ một chúng ăn ý tưởng cô gái thực sự chỉ một lát sau quả báo đến lên gạt dẫn phải lát sau quả báo đến lên gạt dẫn phải lát sau quả báo đến lên gạt dẫn phải giảm lương thực mạnh khiến cả hai chú giảm lương thực mạnh khiến cả hai chú giảm lương thực mạnh khiến cả hai chú cháu ông là lao xuống dưới mặt đất là cháu ông là lao xuống dưới mặt đất là cháu ông là lao xuống dưới mặt đất là hàng nghĩ ra cách khác để cải thiện đó hàng nghĩ ra cách khác để cải thiện đó hàng nghĩ ra cách khác để cải thiện đó là học cách chua tài chính thống của là học cách chua tài chính thống của là học cách chua tài chính thống của Thần Bài Cao Tiến Châu Tinh Trì dùng Thần Bài Cao Tiến Châu Tinh Trì dùng Thần Bài Cao Tiến Châu Tinh Trì dùng năng lực nhìn xuyên qua không gian đến năng lực nhìn xuyên qua không gian đến năng lực nhìn xuyên qua không gian đến chỗ thần tài đang chơi nhưng lại bị cô chỗ thần tài đang chơi nhưng lại bị cô chỗ thần tài đang chơi nhưng lại bị cô áo đỏ đi ngang qua nên người quan tâm áo đỏ đi ngang qua nên người quan tâm áo đỏ đi ngang qua nên người quan tâm một phút đây là năng lực Thiên Nhãn một phút đây là năng lực Thiên Nhãn một phút đây là năng lực Thiên Nhãn không vấn đề là chỉ dùng được 1 lúc là không vấn đề là chỉ dùng được 1 lúc là không vấn đề là chỉ dùng được 1 lúc là hết nghe nói đệ tử của thần tài là đối hết nghe nói đệ tử của thần tài là đối hết nghe nói đệ tử của thần tài là đối nghiệm pháp tăng Hồng Kông hay ngồi bắt nghiệm pháp tăng Hồng Kông hay ngồi bắt nghiệm pháp tăng Hồng Kông hay ngồi bắt đầu quay video để nhớ nỗi nhục người cho đầu quay video để nhớ nỗi nhục người cho đầu quay video để nhớ nỗi nhục người cho từng bài hi vọng sau khi xem năng lực từng bài hi vọng sau khi xem năng lực từng bài hi vọng sau khi xem năng lực của cô của cô của cô có thể nhận để thử Trang hôm qua tôi cứ có thể nhận để thử Trang hôm qua tôi cứ có thể nhận để thử Trang hôm qua tôi cứ nghiệp của tôi có nghe và bán cá nói về nghiệp của tôi có nghe và bán cá nói về nghiệp của tôi có nghe và bán cá nói về thần tài là ông tự nhận mình là thần tài thần tài là ông tự nhận mình là thần tài thần tài là ông tự nhận mình là thần tài thì thật chẳng coi tôi ra gì à tôi là thì thật chẳng coi tôi ra gì à tôi là thì thật chẳng coi tôi ra gì à tôi là tính bài đây gặp muốn tôi thì ông chỉ có tính bài đây gặp muốn tôi thì ông chỉ có tính bài đây gặp muốn tôi thì ông chỉ có một đứa trứng cút Nếu không tin thì gọi một đứa trứng cút Nếu không tin thì gọi một đứa trứng cút Nếu không tin thì gọi tôi đến nhà ông chưa thử coi nhân nhưng tôi đến nhà ông chưa thử coi nhân nhưng tôi đến nhà ông chưa thử coi nhân nhưng ông phải trả trước vài triệu cho tôi làm ông phải trả trước vài triệu cho tôi làm ông phải trả trước vài triệu cho tôi làm việc độc nhá Tối cách Ông dám gọi cho việc độc nhá Tối cách Ông dám gọi cho việc độc nhá Tối cách Ông dám gọi cho tôi đấy 09 09888888 thật là được cười bố tôi đấy 09 09888888 thật là được cười bố tôi đấy 09 09888888 thật là được cười bố cái thằng vớ vẩn Đỗ được cái này nó đứng cái thằng vớ vẩn Đỗ được cái này nó đứng cái thằng vớ vẩn Đỗ được cái này nó đứng Hồng Kông để chuẩn bị mở họp báo làm Hồng Kông để chuẩn bị mở họp báo làm Hồng Kông để chuẩn bị mở họp báo làm thực hiện có anh Khương Là Vệ Sĩ Ngoài thực hiện có anh Khương Là Vệ Sĩ Ngoài thực hiện có anh Khương Là Vệ Sĩ Ngoài ra còn có em gái của anh Tâm cũng sắp ra còn có em gái của anh Tâm cũng sắp ra còn có em gái của anh Tâm cũng sắp tới đây khi ngọn người đi cả rồi như tới đây khi ngọn người đi cả rồi như tới đây khi ngọn người đi cả rồi như nước hoa thiếu Rảnh háng quá nên gọi một nước hoa thiếu Rảnh háng quá nên gọi một nước hoa thiếu Rảnh háng quá nên gọi một em cave đến Giải trí được nhiên lúc này em cave đến Giải trí được nhiên lúc này em cave đến Giải trí được nhiên lúc này anh Châu Tinh Trì và chú Đại bước vào mà anh Châu Tinh Trì và chú Đại bước vào mà anh Châu Tinh Trì và chú Đại bước vào mà không cho phép tinh chỉnh đốn thường một không cho phép tinh chỉnh đốn thường một không cho phép tinh chỉnh đốn thường một ván bài Nếu thắng thì đội nghiệp phải ván bài Nếu thắng thì đội nghiệp phải ván bài Nếu thắng thì đội nghiệp phải dẫn anh đi gặp thương vụ cao tuyến Ai dẫn anh đi gặp thương vụ cao tuyến Ai dẫn anh đi gặp thương vụ cao tuyến Ai biết được lá bài cao hơn thì Thắng anh biết được lá bài cao hơn thì Thắng anh biết được lá bài cao hơn thì Thắng anh tinh nhẹ nhàng hơn được cơ nhưng không tinh nhẹ nhàng hơn được cơ nhưng không tinh nhẹ nhàng hơn được cơ nhưng không ngồi đối diện giúp được ăn ít cao hơn ngồi đối diện giúp được ăn ít cao hơn ngồi đối diện giúp được ăn ít cao hơn anh thanh dừng công năng đặc dị chào mục anh thanh dừng công năng đặc dị chào mục anh thanh dừng công năng đặc dị chào mục tiêu 4 lá bài của Đỗ Hiệp Thành con hay tiêu 4 lá bài của Đỗ Hiệp Thành con hay tiêu 4 lá bài của Đỗ Hiệp Thành con hay nhưng có phải hắn vẫn mỉm cười đổi nội nhưng có phải hắn vẫn mỉm cười đổi nội nhưng có phải hắn vẫn mỉm cười đổi nội hiện đã đẩy xanh lá cây của anh lúc nào hiện đã đẩy xanh lá cây của anh lúc nào hiện đã đẩy xanh lá cây của anh lúc nào cũng biết nếu không đạt được sự cụ thì cũng biết nếu không đạt được sự cụ thì cũng biết nếu không đạt được sự cụ thì có chúng tôi cũng không chữ đây vừa nói có chúng tôi cũng không chữ đây vừa nói có chúng tôi cũng không chữ đây vừa nói xong thì nhìn thấy khẩu súng hay ngồi sẽ xong thì nhìn thấy khẩu súng hay ngồi sẽ xong thì nhìn thấy khẩu súng hay ngồi sẽ còn chả thấy mặt trời lúc sau em gái còn chả thấy mặt trời lúc sau em gái còn chả thấy mặt trời lúc sau em gái Long Long Long bình thường cũng đến chỗ nghiệp tưởng là bình thường cũng đến chỗ nghiệp tưởng là bình thường cũng đến chỗ nghiệp tưởng là cà phê bình vừa gọi thì kêu lên phòng cà phê bình vừa gọi thì kêu lên phòng cà phê bình vừa gọi thì kêu lên phòng tắm rửa nằm hơn so sánh nhận thức đi vào tắm rửa nằm hơn so sánh nhận thức đi vào tắm rửa nằm hơn so sánh nhận thức đi vào rồi anh làm được mặt như anh Tâm quay rồi anh làm được mặt như anh Tâm quay rồi anh làm được mặt như anh Tâm quay trở lại giới thiệu thật là vẽ Mệt quá đi trở lại giới thiệu thật là vẽ Mệt quá đi trở lại giới thiệu thật là vẽ Mệt quá đi thôi anh xin lỗi rối rít thì gái gọi lúc thôi anh xin lỗi rối rít thì gái gọi lúc thôi anh xin lỗi rối rít thì gái gọi lúc này cũng tới Quả Đúng là đời mì nổi Xem này cũng tới Quả Đúng là đời mì nổi Xem này cũng tới Quả Đúng là đời mì nổi Xem khi này hai chú cháu vẫn không bỏ cuộc khi này hai chú cháu vẫn không bỏ cuộc khi này hai chú cháu vẫn không bỏ cuộc Lúc tối muộn giấc tượng khả năng cử Châu Lúc tối muộn giấc tượng khả năng cử Châu Lúc tối muộn giấc tượng khả năng cử Châu Tinh Trì nhấn dùng cân năng để quá đám Tinh Trì nhấn dùng cân năng để quá đám Tinh Trì nhấn dùng cân năng để quá đám giỗ hiệu nghe thấy tiếng động ra cửa sổ giỗ hiệu nghe thấy tiếng động ra cửa sổ giỗ hiệu nghe thấy tiếng động ra cửa sổ nhưng không thấy ai gọi anh đã dùng công nhưng không thấy ai gọi anh đã dùng công nhưng không thấy ai gọi anh đã dùng công năng thu hồi tâm trí đó là cảnh giới cao năng thu hồi tâm trí đó là cảnh giới cao năng thu hồi tâm trí đó là cảnh giới cao nhất của Hưng Yên những người nhắc bị ảo nhất của Hưng Yên những người nhắc bị ảo nhất của Hưng Yên những người nhắc bị ảo giác mà không biết dấu hiệu cũng đang cố giác mà không biết dấu hiệu cũng đang cố giác mà không biết dấu hiệu cũng đang cố học chưa đến lá bài này thành lá bài học chưa đến lá bài này thành lá bài học chưa đến lá bài này thành lá bài khác nhưng mỗi lần cũng chỉ được có hai khác nhưng mỗi lần cũng chỉ được có hai khác nhưng mỗi lần cũng chỉ được có hai lần mà thôi phục vụ còn dặn rằng 95 phần lần mà thôi phục vụ còn dặn rằng 95 phần lần mà thôi phục vụ còn dặn rằng 95 phần trăm số tiền thắng được phải làm từ trăm số tiền thắng được phải làm từ trăm số tiền thắng được phải làm từ thiện nên thực ra đồng nghiệp cũng rất thiện nên thực ra đồng nghiệp cũng rất thiện nên thực ra đồng nghiệp cũng rất chi là túng thiếu tinh trùng nhau qua chi là túng thiếu tinh trùng nhau qua chi là túng thiếu tinh trùng nhau qua cửa sổ nhằm vào trong hãy nỗ lực biến cửa sổ nhằm vào trong hãy nỗ lực biến cửa sổ nhằm vào trong hãy nỗ lực biến nặng hoa Long Cửu để xin lỗi lúc sáng nặng hoa Long Cửu để xin lỗi lúc sáng nặng hoa Long Cửu để xin lỗi lúc sáng nhưng bị từ chối thẳng thừng Thế là Châu nhưng bị từ chối thẳng thừng Thế là Châu nhưng bị từ chối thẳng thừng Thế là Châu Tinh Trì lại phát công năng làm cho đỡ Tinh Trì lại phát công năng làm cho đỡ Tinh Trì lại phát công năng làm cho đỡ hiệu bị ảo giác cứ nghĩ rằng Long cùng hiệu bị ảo giác cứ nghĩ rằng Long cùng hiệu bị ảo giác cứ nghĩ rằng Long cùng gia đình hấp gừng nên mới đúng như vậy gia đình hấp gừng nên mới đúng như vậy gia đình hấp gừng nên mới đúng như vậy thầy cô vào nhà tắm Huyền cởi áo cởi áo thầy cô vào nhà tắm Huyền cởi áo cởi áo thầy cô vào nhà tắm Huyền cởi áo cởi áo rất cứng nằm chờ mà thực tế khai đắng rất cứng nằm chờ mà thực tế khai đắng rất cứng nằm chờ mà thực tế khai đắng lại là đang ở phòng của anh cơm thú vị lại là đang ở phòng của anh cơm thú vị lại là đang ở phòng của anh cơm thú vị tôi là ai Tôi đang ở đâu đây nếu hiểu tôi là ai Tôi đang ở đâu đây nếu hiểu tôi là ai Tôi đang ở đâu đây nếu hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa anh tương lên chuyện gì đang xảy ra nữa anh tương lên chuyện gì đang xảy ra nữa anh tương lên trên tầng thượng gặp thứ Đạt trên tầng thượng gặp thứ Đạt trên tầng thượng gặp thứ Đạt xe đạp cũng học theo tài liệu thứ kết xe đạp cũng học theo tài liệu thứ kết xe đạp cũng học theo tài liệu thứ kết quả khiến thuê kênh thì sắc mặt anh quả khiến thuê kênh thì sắc mặt anh quả khiến thuê kênh thì sắc mặt anh không thấy ơi anh không nhìn thấy cây không thấy ơi anh không nhìn thấy cây không thấy ơi anh không nhìn thấy cây này thì thí nghiệm thú thay đổi thì tống này thì thí nghiệm thú thay đổi thì tống này thì thí nghiệm thú thay đổi thì tống cổ buổi đi nhưng vẫn này nghỉ việc ở lại cổ buổi đi nhưng vẫn này nghỉ việc ở lại cổ buổi đi nhưng vẫn này nghỉ việc ở lại nếu không rút thì chúng tôi ở đây nháy nếu không rút thì chúng tôi ở đây nháy nếu không rút thì chúng tôi ở đây nháy mãi nhưng mấy người cũng mặc kệ ngày vào mãi nhưng mấy người cũng mặc kệ ngày vào mãi nhưng mấy người cũng mặc kệ ngày vào nhà ở cảnh khác đối thủ của thần tài là nhà ở cảnh khác đối thủ của thần tài là nhà ở cảnh khác đối thủ của thần tài là Kim tình đang ngồi rồi hắn có một người Kim tình đang ngồi rồi hắn có một người Kim tình đang ngồi rồi hắn có một người con nuôi đây là xa đâm ông đúng Khánh ta con nuôi đây là xa đâm ông đúng Khánh ta con nuôi đây là xa đâm ông đúng Khánh ta đang đi trả thù thần tài và để cường nỗ đang đi trả thù thần tài và để cường nỗ đang đi trả thù thần tài và để cường nỗ lực của hắn làm cho hắn thương bạn thân lực của hắn làm cho hắn thương bạn thân lực của hắn làm cho hắn thương bạn thân nhiệt Sáng hôm sau chú Đạt và anh qua nhiệt Sáng hôm sau chú Đạt và anh qua nhiệt Sáng hôm sau chú Đạt và anh qua Tinh Thủy vẫn kiên trì ngồi ở cửa cái Tinh Thủy vẫn kiên trì ngồi ở cửa cái Tinh Thủy vẫn kiên trì ngồi ở cửa cái dáng nhờ thè lưỡi ra rồi của một mình em dáng nhờ thè lưỡi ra rồi của một mình em dáng nhờ thè lưỡi ra rồi của một mình em chả biết nó giống con người ấy đường chả biết nó giống con người ấy đường chả biết nó giống con người ấy đường thẳng Mấy người đang tắm thì có tác dụng thẳng Mấy người đang tắm thì có tác dụng thẳng Mấy người đang tắm thì có tác dụng Tiến bắn đạn Đặc Vụ lập tức bắn trả và Tiến bắn đạn Đặc Vụ lập tức bắn trả và Tiến bắn đạn Đặc Vụ lập tức bắn trả và đôi màu trong nhà hai bên bắn nhau loạn đôi màu trong nhà hai bên bắn nhau loạn đôi màu trong nhà hai bên bắn nhau loạn xạ mà anh tinh và chú đạp vẫn không hề xạ mà anh tinh và chú đạp vẫn không hề xạ mà anh tinh và chú đạp vẫn không hề hay nhất lại cứ tưởng là mấy người trong hay nhất lại cứ tưởng là mấy người trong hay nhất lại cứ tưởng là mấy người trong nhà đang thử lòng nhưng mà chúng đã lắng nhà đang thử lòng nhưng mà chúng đã lắng nhà đang thử lòng nhưng mà chúng đã lắng Có khi là thật đấy chạy thôi hai người Có khi là thật đấy chạy thôi hai người Có khi là thật đấy chạy thôi hai người chạy vào trong nhà thì gặp em Tâm đánh chạy vào trong nhà thì gặp em Tâm đánh chạy vào trong nhà thì gặp em Tâm đánh tát thủ tiến vào lượt bị anh tâm sự gọi tát thủ tiến vào lượt bị anh tâm sự gọi tát thủ tiến vào lượt bị anh tâm sự gọi anh tới lúc sang lấy cọc nhọn rao bán anh tới lúc sang lấy cọc nhọn rao bán anh tới lúc sang lấy cọc nhọn rao bán được một lúc hết bệnh liền chạy ra ngoài được một lúc hết bệnh liền chạy ra ngoài được một lúc hết bệnh liền chạy ra ngoài đấy quay phóng đi nhưng cũng bị Sát Thủ đấy quay phóng đi nhưng cũng bị Sát Thủ đấy quay phóng đi nhưng cũng bị Sát Thủ Bắn gặp rồi cho xe đến bắt cóc Nếu ba Bắn gặp rồi cho xe đến bắt cóc Nếu ba Bắn gặp rồi cho xe đến bắt cóc Nếu ba người còn lại thì sẽ hướng khác tạm thời người còn lại thì sẽ hướng khác tạm thời người còn lại thì sẽ hướng khác tạm thời về nhà cũ của anh tên trú ẩn Châu Tinh về nhà cũ của anh tên trú ẩn Châu Tinh về nhà cũ của anh tên trú ẩn Châu Tinh Trì lúc này phải sử dụng đến thiên nhãn Trì lúc này phải sử dụng đến thiên nhãn Trì lúc này phải sử dụng đến thiên nhãn không để tìm anh mới anh gặp lại anh tôi không để tìm anh mới anh gặp lại anh tôi không để tìm anh mới anh gặp lại anh tôi đang đang đang dự án dự tên là Bống La Tinh Trì và chú dự án dự tên là Bống La Tinh Trì và chú dự án dự tên là Bống La Tinh Trì và chú đặt lập tức tôi đó anh thấy được mùi nhà đặt lập tức tôi đó anh thấy được mùi nhà đặt lập tức tôi đó anh thấy được mùi nhà ghế dựa vào tường cũng học theo dừng lại ghế dựa vào tường cũng học theo dừng lại ghế dựa vào tường cũng học theo dừng lại nhãn Được biết lúc này cô chủ quán mộc nhãn Được biết lúc này cô chủ quán mộc nhãn Được biết lúc này cô chủ quán mộc lan cũng rất nhiều nữa anh dậy cô này có lan cũng rất nhiều nữa anh dậy cô này có lan cũng rất nhiều nữa anh dậy cô này có ngoại hình giống được thì một mùi yêu ngoại hình giống được thì một mùi yêu ngoại hình giống được thì một mùi yêu mất tích của Châu Tinh Trì nhưng anh mất tích của Châu Tinh Trì nhưng anh mất tích của Châu Tinh Trì nhưng anh nhầm rồi tôi làm là chủ quán rượu Châu nhầm rồi tôi làm là chủ quán rượu Châu nhầm rồi tôi làm là chủ quán rượu Châu Tinh Trì cho đến cách người yêu của anh Tinh Trì cho đến cách người yêu của anh Tinh Trì cho đến cách người yêu của anh có nốt ruồi của đó còn có mộng La thì có nốt ruồi của đó còn có mộng La thì có nốt ruồi của đó còn có mộng La thì lại nói rằng thì thích người như thế Đạt lại nói rằng thì thích người như thế Đạt lại nói rằng thì thích người như thế Đạt vừa đủ chua tinh thì đi chỗ khác rạp vừa đủ chua tinh thì đi chỗ khác rạp vừa đủ chua tinh thì đi chỗ khác rạp hướng ở vì chưa được cái này thế nào rồi hướng ở vì chưa được cái này thế nào rồi hướng ở vì chưa được cái này thế nào rồi cả lá cành Mộc Lan còn bầu chú đã đưa về cả lá cành Mộc Lan còn bầu chú đã đưa về cả lá cành Mộc Lan còn bầu chú đã đưa về nhà ăn canh cua huyết Châu Tinh Trì ghen nhà ăn canh cua huyết Châu Tinh Trì ghen nhà ăn canh cua huyết Châu Tinh Trì ghen ăn tức ở cơ ngàn năm lại nhưng làm sao ăn tức ở cơ ngàn năm lại nhưng làm sao ăn tức ở cơ ngàn năm lại nhưng làm sao mà cả được thứ Đạt năm nay bao nhiêu mà cả được thứ Đạt năm nay bao nhiêu mà cả được thứ Đạt năm nay bao nhiêu tuổi đã từng có được cái gì đâu qua đêm tuổi đã từng có được cái gì đâu qua đêm tuổi đã từng có được cái gì đâu qua đêm đến sáng hôm sau anh vẫn rất tình không đến sáng hôm sau anh vẫn rất tình không đến sáng hôm sau anh vẫn rất tình không ngủ đêm qua người chú đã cướp mất người ngủ đêm qua người chú đã cướp mất người ngủ đêm qua người chú đã cướp mất người yêu của tôi rồi Thật là đê tiện quá Tôi yêu của tôi rồi Thật là đê tiện quá Tôi yêu của tôi rồi Thật là đê tiện quá Tôi vừa anh đi của người anh lại đi tìm gái vừa anh đi của người anh lại đi tìm gái vừa anh đi của người anh lại đi tìm gái còn nóng nữa tôi không Dẫn anh đi học còn nóng nữa tôi không Dẫn anh đi học còn nóng nữa tôi không Dẫn anh đi học thực thụ với tôi im lặng được một giờ thực thụ với tôi im lặng được một giờ thực thụ với tôi im lặng được một giờ anh phải dẫn tôi nhé Để thôi Nhìn thấy anh phải dẫn tôi nhé Để thôi Nhìn thấy anh phải dẫn tôi nhé Để thôi Nhìn thấy hai bậc Thăng Mỹ nên anh tên ngày qua hai bậc Thăng Mỹ nên anh tên ngày qua hai bậc Thăng Mỹ nên anh tên ngày qua tiếp tục là bị phạt bốn nó xuống cả nhà tiếp tục là bị phạt bốn nó xuống cả nhà tiếp tục là bị phạt bốn nó xuống cả nhà trong khi bên dưới lại là con chó đói trong khi bên dưới lại là con chó đói trong khi bên dưới lại là con chó đói giờ mà khi lên thì lại thôi mất đỡ hiện giờ mà khi lên thì lại thôi mất đỡ hiện giờ mà khi lên thì lại thôi mất đỡ hiện thấy vậy cũng mặc kệ Từng Ngón tay cùng thấy vậy cũng mặc kệ Từng Ngón tay cùng thấy vậy cũng mặc kệ Từng Ngón tay cùng ngón tay đúng lúc này thì cứ đạp tung ngón tay đúng lúc này thì cứ đạp tung ngón tay đúng lúc này thì cứ đạp tung tăng hướng rồi sẽ về anh thương như thế tăng hướng rồi sẽ về anh thương như thế tăng hướng rồi sẽ về anh thương như thế lập tức bổ sung trở lại lập tức bổ sung trở lại lập tức bổ sung trở lại anh tới nơi thì anh Hoa lại để xuống con anh tới nơi thì anh Hoa lại để xuống con anh tới nơi thì anh Hoa lại để xuống con chó được đá Nga và hương thật là tan nát chó được đá Nga và hương thật là tan nát chó được đá Nga và hương thật là tan nát cõi lòng làm sao sau một đêm được Cảm cõi lòng làm sao sau một đêm được Cảm cõi lòng làm sao sau một đêm được Cảm nhận vị ngọt tình yêu đã đề nghị chuyển nhận vị ngọt tình yêu đã đề nghị chuyển nhận vị ngọt tình yêu đã đề nghị chuyển một người năng lực đặc Mỹ cho chú rồi có một người năng lực đặc Mỹ cho chú rồi có một người năng lực đặc Mỹ cho chú rồi có tình yêu rồi chú cũng cần làm ngồi oai tình yêu rồi chú cũng cần làm ngồi oai tình yêu rồi chú cũng cần làm ngồi oai phong một tí chứ riêng lực có 3 điều cấm phong một tí chứ riêng lực có 3 điều cấm phong một tí chứ riêng lực có 3 điều cấm kỵ thứ nhất không được Kiếm tiền hưởng kỵ thứ nhất không được Kiếm tiền hưởng kỵ thứ nhất không được Kiếm tiền hưởng thụ thứ 20 được làm dâm phụ nữ 30 được thụ thứ 20 được làm dâm phụ nữ 30 được thụ thứ 20 được làm dâm phụ nữ 30 được xem phim con heo nhớ chúng và vi phạm xem phim con heo nhớ chúng và vi phạm xem phim con heo nhớ chúng và vi phạm thì cả con và chú Độ mất đi năng lực để thì cả con và chú Độ mất đi năng lực để thì cả con và chú Độ mất đi năng lực để chúng quen với một loa rồi về trả lại chúng quen với một loa rồi về trả lại chúng quen với một loa rồi về trả lại cho con hay thôi chúng ta quay lại nhà cho con hay thôi chúng ta quay lại nhà cho con hay thôi chúng ta quay lại nhà của một lát thấy ở đây có nhiều khách của một lát thấy ở đây có nhiều khách của một lát thấy ở đây có nhiều khách khứa Tôi đề nghị chúng dùng năng lực đặc khứa Tôi đề nghị chúng dùng năng lực đặc khứa Tôi đề nghị chúng dùng năng lực đặc dị để thắng hết tiền của họ như anh lúc dị để thắng hết tiền của họ như anh lúc dị để thắng hết tiền của họ như anh lúc này cũng nhận được tin tức từ ta đang đã này cũng nhận được tin tức từ ta đang đã này cũng nhận được tin tức từ ta đang đã mạo danh của anh để tổ chức đánh bạc từ mạo danh của anh để tổ chức đánh bạc từ mạo danh của anh để tổ chức đánh bạc từ thiện giờ hay ngồi muốn tham gia thì cần thiện giờ hay ngồi muốn tham gia thì cần thiện giờ hay ngồi muốn tham gia thì cần phải có ít nhất một triệu vậy là họ Tới phải có ít nhất một triệu vậy là họ Tới phải có ít nhất một triệu vậy là họ Tới phỏng bạc thì phát trong rừng của đau tử phỏng bạc thì phát trong rừng của đau tử phỏng bạc thì phát trong rừng của đau tử người quen cũ tinh chỉ giả vờ là con nhà người quen cũ tinh chỉ giả vờ là con nhà người quen cũ tinh chỉ giả vờ là con nhà giàu ngốc nghếch bị cho đau tử lừa và cả giàu ngốc nghếch bị cho đau tử lừa và cả giàu ngốc nghếch bị cho đau tử lừa và cả đám ma đầu ngồi vào bàn bạc sau khi này đám ma đầu ngồi vào bàn bạc sau khi này đám ma đầu ngồi vào bàn bạc sau khi này cứ đạp ở nhà mộng la đã thắng lớn bằng cứ đạp ở nhà mộng la đã thắng lớn bằng cứ đạp ở nhà mộng la đã thắng lớn bằng cách dùng công nên đặt vị hư hết tiền cách dùng công nên đặt vị hư hết tiền cách dùng công nên đặt vị hư hết tiền của khách nhưng vừa cầm tiền lên cho mục của khách nhưng vừa cầm tiền lên cho mục của khách nhưng vừa cầm tiền lên cho mục la lập tức vi phạm điều cấm kỵ và mất la lập tức vi phạm điều cấm kỵ và mất la lập tức vi phạm điều cấm kỵ và mất năng lực anh tan vì thế cũng hát được năng lực anh tan vì thế cũng hát được năng lực anh tan vì thế cũng hát được theo nhưng bên này chưa xong rồi nên anh theo nhưng bên này chưa xong rồi nên anh theo nhưng bên này chưa xong rồi nên anh vẫn cố gắng trả lãi cao nó biến đổi cố vẫn cố gắng trả lãi cao nó biến đổi cố vẫn cố gắng trả lãi cao nó biến đổi cố gắng trả hết sức đã hết cả mồ hôi nhưng gắng trả hết sức đã hết cả mồ hôi nhưng gắng trả hết sức đã hết cả mồ hôi nhưng lại chỉ được có một nửa chỗ hiệu nàng lại chỉ được có một nửa chỗ hiệu nàng lại chỉ được có một nửa chỗ hiệu nàng chỉ hở 1 chỉ hở 1 chỉ hở 1 Em thử thai ngồi đề nghị vẫn hài hòa và Em thử thai ngồi đề nghị vẫn hài hòa và Em thử thai ngồi đề nghị vẫn hài hòa và rửa tiền là được Tên này biết nguồn thu rửa tiền là được Tên này biết nguồn thu rửa tiền là được Tên này biết nguồn thu được nhận thức đồng ý chia đôi hay ngồi được nhận thức đồng ý chia đôi hay ngồi được nhận thức đồng ý chia đôi hay ngồi định thuộc các vùng đang tử bắt chung định thuộc các vùng đang tử bắt chung định thuộc các vùng đang tử bắt chung một ván nữa mà giờ đã được hai con hát một ván nữa mà giờ đã được hai con hát một ván nữa mà giờ đã được hai con hát Anh nghĩ nhanh lên cười không ngờ rằng Anh nghĩ nhanh lên cười không ngờ rằng Anh nghĩ nhanh lên cười không ngờ rằng người khác đều là đô trước nên tất cả người khác đều là đô trước nên tất cả người khác đều là đô trước nên tất cả đồng loạt các tay người đứng đầu với đồng loạt các tay người đứng đầu với đồng loạt các tay người đứng đầu với người kia để được bà là thứ đó trong khi người kia để được bà là thứ đó trong khi người kia để được bà là thứ đó trong khi anh tên chỉ một đêm mà thôi nếu không anh tên chỉ một đêm mà thôi nếu không anh tên chỉ một đêm mà thôi nếu không trả đứa con át thì sẽ thắc mắc nhưng kết trả đứa con át thì sẽ thắc mắc nhưng kết trả đứa con át thì sẽ thắc mắc nhưng kết cục cũng chỉ được một nửa anh đi lặn cục cũng chỉ được một nửa anh đi lặn cục cũng chỉ được một nửa anh đi lặn dùng chưa cũng đang ở đã tự biết một số dùng chưa cũng đang ở đã tự biết một số dùng chưa cũng đang ở đã tự biết một số chấp nhận đầu hàng để lấy một nửa nhưng chấp nhận đầu hàng để lấy một nửa nhưng chấp nhận đầu hàng để lấy một nửa nhưng ba người còn lại nhất định là đến cùng ba người còn lại nhất định là đến cùng ba người còn lại nhất định là đến cùng F2 người phải lật bài ra cho bằng được F2 người phải lật bài ra cho bằng được F2 người phải lật bài ra cho bằng được anh vội nhét lá bài và miệng đang nuôi anh vội nhét lá bài và miệng đang nuôi anh vội nhét lá bài và miệng đang nuôi cấp thì may mắn có cảnh sát tới mọi cấp thì may mắn có cảnh sát tới mọi cấp thì may mắn có cảnh sát tới mọi người nhanh chóng giả vờ đang chơi mà người nhanh chóng giả vờ đang chơi mà người nhanh chóng giả vờ đang chơi mà thuộc Vui Vẻ Cảnh sát cũng chả có lòng thuộc Vui Vẻ Cảnh sát cũng chả có lòng thuộc Vui Vẻ Cảnh sát cũng chả có lòng gì nên bỏ đi mấy ông chưa được bài cao gì nên bỏ đi mấy ông chưa được bài cao gì nên bỏ đi mấy ông chưa được bài cao nhất là ba con Vy anh ấy trong miệng ra nhất là ba con Vy anh ấy trong miệng ra nhất là ba con Vy anh ấy trong miệng ra một đứa con át Vậy là phát hiện thành một đứa con át Vậy là phát hiện thành một đứa con át Vậy là phát hiện thành công có được một vali tiền mang về những công có được một vali tiền mang về những công có được một vali tiền mang về những thứ đã lúc này cũng biết mình bị mắc bẫy thứ đã lúc này cũng biết mình bị mắc bẫy thứ đã lúc này cũng biết mình bị mắc bẫy tất cả là do tao đang ngã này vẫn để tất cả là do tao đang ngã này vẫn để tất cả là do tao đang ngã này vẫn để triệt tiêu công nhân mặc vị của Châu triệt tiêu công nhân mặc vị của Châu triệt tiêu công nhân mặc vị của Châu Tinh Trì mộng Lan đã bị hắn s giấy nên Tinh Trì mộng Lan đã bị hắn s giấy nên Tinh Trì mộng Lan đã bị hắn s giấy nên bắt buộc phải làm theo ý hắn trong việc bắt buộc phải làm theo ý hắn trong việc bắt buộc phải làm theo ý hắn trong việc đúng không muốn phải đâm thế giới và đúng không muốn phải đâm thế giới và đúng không muốn phải đâm thế giới và lượng nhưng từ ngày lại rửa mặt giờ hắn lượng nhưng từ ngày lại rửa mặt giờ hắn lượng nhưng từ ngày lại rửa mặt giờ hắn ứng thỏa mãn thú tính thì mới tha cho cô ứng thỏa mãn thú tính thì mới tha cho cô ứng thỏa mãn thú tính thì mới tha cho cô vì chúng cũng nên hắn cũng không còn vì chúng cũng nên hắn cũng không còn vì chúng cũng nên hắn cũng không còn Hứng thú nhưng lại ép cô phải trả cho Hứng thú nhưng lại ép cô phải trả cho Hứng thú nhưng lại ép cô phải trả cho ở vòng 1 tuần Vùng Tàu tọa đàm đã mạo ở vòng 1 tuần Vùng Tàu tọa đàm đã mạo ở vòng 1 tuần Vùng Tàu tọa đàm đã mạo danh thủ để tổ chức đánh bạc thực hiện danh thủ để tổ chức đánh bạc thực hiện danh thủ để tổ chức đánh bạc thực hiện trên một chiếc du thuyền khi đang phát trên một chiếc du thuyền khi đang phát trên một chiếc du thuyền khi đang phát biểu khai mạc thì đổi Hiệp lại tới tên biểu khai mạc thì đổi Hiệp lại tới tên biểu khai mạc thì đổi Hiệp lại tới tên kia là đồ để giảm máu đó tôi mới là học kia là đồ để giảm máu đó tôi mới là học kia là đồ để giảm máu đó tôi mới là học trò của thần bài đây hay ngồi đến quy trò của thần bài đây hay ngồi đến quy trò của thần bài đây hay ngồi đến quy định bảo chơi một ván bài Ai thắng thì định bảo chơi một ván bài Ai thắng thì định bảo chơi một ván bài Ai thắng thì người đó là đệ tử thần bài ta đang dùng người đó là đệ tử thần bài ta đang dùng người đó là đệ tử thần bài ta đang dùng camera để qua bài đô thụ bên trong là camera để qua bài đô thụ bên trong là camera để qua bài đô thụ bên trong là phòng máy tính cùng với chuyên gia Phân phòng máy tính cùng với chuyên gia Phân phòng máy tính cùng với chuyên gia Phân tích sau khi phân tích thì báo kết quả tích sau khi phân tích thì báo kết quả tích sau khi phân tích thì báo kết quả ra cho hắn nghe bài cuộc da cam là hai ra cho hắn nghe bài cuộc da cam là hai ra cho hắn nghe bài cuộc da cam là hai nơi bày của bảo hiểm tỷ lệ để ra con duy nơi bày của bảo hiểm tỷ lệ để ra con duy nơi bày của bảo hiểm tỷ lệ để ra con duy chỉ là 35 phần trăm để có khả năng là chỉ là 35 phần trăm để có khả năng là chỉ là 35 phần trăm để có khả năng là sạch Tuy tỷ lệ rất thấp Nhưng đối hiệu sạch Tuy tỷ lệ rất thấp Nhưng đối hiệu sạch Tuy tỷ lệ rất thấp Nhưng đối hiệu vẫn người khác để dọa đối thủ vì đã tính vẫn người khác để dọa đối thủ vì đã tính vẫn người khác để dọa đối thủ vì đã tính ra khả năng lên ta đang đã quy định nào ra khả năng lên ta đang đã quy định nào ra khả năng lên ta đang đã quy định nào dắt những nỗ lực ướt hết cả người hai dắt những nỗ lực ướt hết cả người hai dắt những nỗ lực ướt hết cả người hai người cũng đoán ra được bọn chúng có người cũng đoán ra được bọn chúng có người cũng đoán ra được bọn chúng có thiết bị tinh vi để viết bài của họ dữ thiết bị tinh vi để viết bài của họ dữ thiết bị tinh vi để viết bài của họ dữ liệu vẫn muốn gọi điện thoại ra Thần Bài liệu vẫn muốn gọi điện thoại ra Thần Bài liệu vẫn muốn gọi điện thoại ra Thần Bài Cao Tiến để chứng minh nhưng đôi khi lại Cao Tiến để chứng minh nhưng đôi khi lại Cao Tiến để chứng minh nhưng đôi khi lại mang hai người đã bắt cóc ra đầy dọa Mặc mang hai người đã bắt cóc ra đầy dọa Mặc mang hai người đã bắt cóc ra đầy dọa Mặc dù thần tài đã nghe máy hỏi ai đó Nhưng dù thần tài đã nghe máy hỏi ai đó Nhưng dù thần tài đã nghe máy hỏi ai đó Nhưng nghịch An Nguy của hai người đối diện nghịch An Nguy của hai người đối diện nghịch An Nguy của hai người đối diện Không dám trả lời đành chấp nhận cuộc Không dám trả lời đành chấp nhận cuộc Không dám trả lời đành chấp nhận cuộc máy xuống để cho Trường Thân co chân kia máy xuống để cho Trường Thân co chân kia máy xuống để cho Trường Thân co chân kia là chính thức hai anh ra đi trong sự là chính thức hai anh ra đi trong sự là chính thức hai anh ra đi trong sự nhục nhã về nhà chưa có đủ thêm cơn mưa nhục nhã về nhà chưa có đủ thêm cơn mưa nhục nhã về nhà chưa có đủ thêm cơn mưa như đáy vào nỗi buồn của hai anh vậy như đáy vào nỗi buồn của hai anh vậy như đáy vào nỗi buồn của hai anh vậy tiền thì đã mất hết rồi chỉ còn mỗi cái tiền thì đã mất hết rồi chỉ còn mỗi cái tiền thì đã mất hết rồi chỉ còn mỗi cái danh tiếng ngày mai cũng đã bị tên kia danh tiếng ngày mai cũng đã bị tên kia danh tiếng ngày mai cũng đã bị tên kia Lừa đảo rồi bôi nhọ mà thôi nhưng anh Lừa đảo rồi bôi nhọ mà thôi nhưng anh Lừa đảo rồi bôi nhọ mà thôi nhưng anh không muốn bỏ cuộc cả không muốn bỏ cuộc cả không muốn bỏ cuộc cả ở lại còn 25 căn cứ chơi đi còn dùng nơi ở lại còn 25 căn cứ chơi đi còn dùng nơi ở lại còn 25 căn cứ chơi đi còn dùng nơi mà khóc đối đầu hai anh mới lại ý chí mà khóc đối đầu hai anh mới lại ý chí mà khóc đối đầu hai anh mới lại ý chí quyết tâm chiến đấu nhưng khi khởi hành quyết tâm chiến đấu nhưng khi khởi hành quyết tâm chiến đấu nhưng khi khởi hành thì đối ngược lại đánh mất anh để như thì đối ngược lại đánh mất anh để như thì đối ngược lại đánh mất anh để như một mình tỉnh dậy thì Long hưởng cũng một mình tỉnh dậy thì Long hưởng cũng một mình tỉnh dậy thì Long hưởng cũng tìm được đến nhà hay ngồi thức tóc Khởi tìm được đến nhà hay ngồi thức tóc Khởi tìm được đến nhà hay ngồi thức tóc Khởi hành đến gần bằng những cuộc ngọn cờ bạc hành đến gần bằng những cuộc ngọn cờ bạc hành đến gần bằng những cuộc ngọn cờ bạc bịp chỉ trong 2 giờ đầu nhà cái được bịp chỉ trong 2 giờ đầu nhà cái được bịp chỉ trong 2 giờ đầu nhà cái được Adam đã thắng lớn được 400 triệu lúc này Adam đã thắng lớn được 400 triệu lúc này Adam đã thắng lớn được 400 triệu lúc này đối diện cũng bắt đầu tới mình tham gia đối diện cũng bắt đầu tới mình tham gia đối diện cũng bắt đầu tới mình tham gia vòng cao thủ thì anh cần phải có vốn ít vòng cao thủ thì anh cần phải có vốn ít vòng cao thủ thì anh cần phải có vốn ít nhất 3 triệu đô tức là 20 triệu đô Hồng nhất 3 triệu đô tức là 20 triệu đô Hồng nhất 3 triệu đô tức là 20 triệu đô Hồng Kông mà thời gian chỉ còn còn vẹn có hai Kông mà thời gian chỉ còn còn vẹn có hai Kông mà thời gian chỉ còn còn vẹn có hai người nữa đối việc xây dựng ngồi Đôla để người nữa đối việc xây dựng ngồi Đôla để người nữa đối việc xây dựng ngồi Đôla để chơi dùng Đổi đôla để thắng 20 triệu của chơi dùng Đổi đôla để thắng 20 triệu của chơi dùng Đổi đôla để thắng 20 triệu của tôi sao tao cho mày mượn hàng hai người tôi sao tao cho mày mượn hàng hai người tôi sao tao cho mày mượn hàng hai người đó đẳng cấp đệ tử của thần bài làm sao đó đẳng cấp đệ tử của thần bài làm sao đó đẳng cấp đệ tử của thần bài làm sao cần phải cúi xuống nhặt tiền chứ Được cần phải cúi xuống nhặt tiền chứ Được cần phải cúi xuống nhặt tiền chứ Được Đổi lấy hai đồng chí nghề chúng sóc lọ Đổi lấy hai đồng chí nghề chúng sóc lọ Đổi lấy hai đồng chí nghề chúng sóc lọ Anh biết là gửi lại nhưng bọn kia nó Anh biết là gửi lại nhưng bọn kia nó Anh biết là gửi lại nhưng bọn kia nó thay đổi con vị đến tin nó mời thì anh thay đổi con vị đến tin nó mời thì anh thay đổi con vị đến tin nó mời thì anh lên tay đến thăm của anh đoán vậy là lên tay đến thăm của anh đoán vậy là lên tay đến thăm của anh đoán vậy là tháng lương được 150 độ đến với thằng tháng lương được 150 độ đến với thằng tháng lương được 150 độ đến với thằng tiếp theo chưa bài bài của anh Vinh cũng tiếp theo chưa bài bài của anh Vinh cũng tiếp theo chưa bài bài của anh Vinh cũng lập tức bị phân tích và nâng cao là con lập tức bị phân tích và nâng cao là con lập tức bị phân tích và nâng cao là con át nhưng muốn khi mở ra thì lại là con át nhưng muốn khi mở ra thì lại là con át nhưng muốn khi mở ra thì lại là con Tám nhờ vậy anh Thắng được ván bài cái Tám nhờ vậy anh Thắng được ván bài cái Tám nhờ vậy anh Thắng được ván bài cái mà thủy chung thấy thực ra là cái thằng mà thủy chung thấy thực ra là cái thằng mà thủy chung thấy thực ra là cái thằng tiệm răng mà thôi lăng Cửu và anh Tinh tiệm răng mà thôi lăng Cửu và anh Tinh tiệm răng mà thôi lăng Cửu và anh Tinh lúc này cũng được một được du thuyền anh lúc này cũng được một được du thuyền anh lúc này cũng được một được du thuyền anh đang đánh một hai thằng canh gác bên đang đánh một hai thằng canh gác bên đang đánh một hai thằng canh gác bên trong chính là mộng la cô xin lỗi ta đảm trong chính là mộng la cô xin lỗi ta đảm trong chính là mộng la cô xin lỗi ta đảm đã tôi đã tôi đã tôi 36 tiếng Anh mất đi trong được đặt tên 36 tiếng Anh mất đi trong được đặt tên 36 tiếng Anh mất đi trong được đặt tên Mộng Lan cũng chẳng biết bọn chúng đã Mộng Lan cũng chẳng biết bọn chúng đã Mộng Lan cũng chẳng biết bọn chúng đã thương một kẻ có cân năng đặc vị để đối thương một kẻ có cân năng đặc vị để đối thương một kẻ có cân năng đặc vị để đối phó hai người giờ chỉ còn một cách để phó hai người giờ chỉ còn một cách để phó hai người giờ chỉ còn một cách để lấy lại năng lực mà thôi nhưng mà lại lấy lại năng lực mà thôi nhưng mà lại lấy lại năng lực mà thôi nhưng mà lại lắm tôi không nói được như thế này có lắm tôi không nói được như thế này có lắm tôi không nói được như thế này có chuyển biến gì tâm lên cho anh phải hơn chuyển biến gì tâm lên cho anh phải hơn chuyển biến gì tâm lên cho anh phải hơn dưới nước nhá kimochi.ino hồi quả này dưới nước nhá kimochi.ino hồi quả này dưới nước nhá kimochi.ino hồi quả này anh chị nhà mình cứ phải gọi là mình tao anh chị nhà mình cứ phải gọi là mình tao anh chị nhà mình cứ phải gọi là mình tao chấp hết nước ngoài mắt tới để đối phó chấp hết nước ngoài mắt tới để đối phó chấp hết nước ngoài mắt tới để đối phó vừa thì các anh cũng ra từ phía ngoài vô vừa thì các anh cũng ra từ phía ngoài vô vừa thì các anh cũng ra từ phía ngoài vô tình anh sang trọng mắt của hắn thế là tình anh sang trọng mắt của hắn thế là tình anh sang trọng mắt của hắn thế là anh rơi vào ảo mộng mơ đến khi tỉnh lại anh rơi vào ảo mộng mơ đến khi tỉnh lại anh rơi vào ảo mộng mơ đến khi tỉnh lại cảm thấy sợ hãi như tui gặp nhau vậy gặp cảm thấy sợ hãi như tui gặp nhau vậy gặp cảm thấy sợ hãi như tui gặp nhau vậy gặp phải cao thủ độc nhãn long rồi đừng nên phải cao thủ độc nhãn long rồi đừng nên phải cao thủ độc nhãn long rồi đừng nên vào mắt của nó nhé từ bàn bắt đầu sắc vào mắt của nó nhé từ bàn bắt đầu sắc vào mắt của nó nhé từ bàn bắt đầu sắc hạt cả ba người hiểu biết bên trong là hạt cả ba người hiểu biết bên trong là hạt cả ba người hiểu biết bên trong là 123 nhưng vô ích thôi vì cái nút với bạn 123 nhưng vô ích thôi vì cái nút với bạn 123 nhưng vô ích thôi vì cái nút với bạn nhấn thì kết quả sẽ thay đổi tình hình nhấn thì kết quả sẽ thay đổi tình hình nhấn thì kết quả sẽ thay đổi tình hình xuyên qua rồi vẫn còn chưa biết về cái xuyên qua rồi vẫn còn chưa biết về cái xuyên qua rồi vẫn còn chưa biết về cái nút đó gỗ hiệu là hết tiền vào lương của nút đó gỗ hiệu là hết tiền vào lương của nút đó gỗ hiệu là hết tiền vào lương của bản đã gánh Hương bị điện giật nhất nghệ bản đã gánh Hương bị điện giật nhất nghệ bản đã gánh Hương bị điện giật nhất nghệ mắt thuộc lập tức bạn cần thay đổi xúc mắt thuộc lập tức bạn cần thay đổi xúc mắt thuộc lập tức bạn cần thay đổi xúc xắc Tinh Trì cũng phải vẫn còn lại hai xắc Tinh Trì cũng phải vẫn còn lại hai xắc Tinh Trì cũng phải vẫn còn lại hai người cứ thế bạn Công đấu với nhau khiến người cứ thế bạn Công đấu với nhau khiến người cứ thế bạn Công đấu với nhau khiến Ba Hạt sắc quay cuồng phong vũ bão đến Ba Hạt sắc quay cuồng phong vũ bão đến Ba Hạt sắc quay cuồng phong vũ bão đến từ vượt quá giới hạn chịu đựng tiếng Anh từ vượt quá giới hạn chịu đựng tiếng Anh từ vượt quá giới hạn chịu đựng tiếng Anh đang bực sướng những hạt khác cũng rõ đang bực sướng những hạt khác cũng rõ đang bực sướng những hạt khác cũng rõ bụng nhất kết quả không đọc được đơn vị bụng nhất kết quả không đọc được đơn vị bụng nhất kết quả không đọc được đơn vị thủy chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu mà thủy chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu mà thủy chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu mà đối hiệu mới kiếm được 3 triệu và cần đối hiệu mới kiếm được 3 triệu và cần đối hiệu mới kiếm được 3 triệu và cần thấy huy các liên lạc của anh tinh bắt thấy huy các liên lạc của anh tinh bắt thấy huy các liên lạc của anh tinh bắt đầu đầu đầu thứ hai buổi chiều cao ra hai người thứ hai buổi chiều cao ra hai người thứ hai buổi chiều cao ra hai người khiến mặt trời cứ phải chạy theo hết cả khiến mặt trời cứ phải chạy theo hết cả khiến mặt trời cứ phải chạy theo hết cả hơi lanh xa Lâm Tâm Như Mèo vờn chuột hơi lanh xa Lâm Tâm Như Mèo vờn chuột hơi lanh xa Lâm Tâm Như Mèo vờn chuột vậy đến khi đuổi theo anh tên lên tầng 2 vậy đến khi đuổi theo anh tên lên tầng 2 vậy đến khi đuổi theo anh tên lên tầng 2 nếu biết rằng đó chỉ là đống bao thuốc nếu biết rằng đó chỉ là đống bao thuốc nếu biết rằng đó chỉ là đống bao thuốc lá đối lực đã đặt cược hướng rồi ngoảnh lá đối lực đã đặt cược hướng rồi ngoảnh lá đối lực đã đặt cược hướng rồi ngoảnh mặt lại thì lập tức rơi vào lưới tình mặt lại thì lập tức rơi vào lưới tình mặt lại thì lập tức rơi vào lưới tình của Châu Tinh Trì hắn nghĩ biến thành của Châu Tinh Trì hắn nghĩ biến thành của Châu Tinh Trì hắn nghĩ biến thành một kẻ ngớ ngẩn tay đắm trong giấc mộng một kẻ ngớ ngẩn tay đắm trong giấc mộng một kẻ ngớ ngẩn tay đắm trong giấc mộng nhưng rồi anh hiểu pháp luật bài Vẫn nhưng rồi anh hiểu pháp luật bài Vẫn nhưng rồi anh hiểu pháp luật bài Vẫn biết đội cong mà anh đã được sư phụ biết đội cong mà anh đã được sư phụ biết đội cong mà anh đã được sư phụ truyền lại anh muốn con lắc thành con ba truyền lại anh muốn con lắc thành con ba truyền lại anh muốn con lắc thành con ba để giành được chiến thắng đến khi mắc để giành được chiến thắng đến khi mắc để giành được chiến thắng đến khi mắc thuộc tỉnh lại thì muộn mất rồi Ê mày thuộc tỉnh lại thì muộn mất rồi Ê mày thuộc tỉnh lại thì muộn mất rồi Ê mày giả gái dâm đãng ngắm đó haha Anh vượt giả gái dâm đãng ngắm đó haha Anh vượt giả gái dâm đãng ngắm đó haha Anh vượt đã thắng đủ 25 bộ Hồng Kông ta đang cũng đã thắng đủ 25 bộ Hồng Kông ta đang cũng đã thắng đủ 25 bộ Hồng Kông ta đang cũng ảnh xuất hiện tranh tham gia vòng đỉnh ảnh xuất hiện tranh tham gia vòng đỉnh ảnh xuất hiện tranh tham gia vòng đỉnh cao Tinh Trì vẫn không quá nhỉ hết máy cao Tinh Trì vẫn không quá nhỉ hết máy cao Tinh Trì vẫn không quá nhỉ hết máy quay hình trụ đường người thú là có một quay hình trụ đường người thú là có một quay hình trụ đường người thú là có một giải cứu dưới đây mắt thuộc vẫn không giải cứu dưới đây mắt thuộc vẫn không giải cứu dưới đây mắt thuộc vẫn không nhìn được toàn bộ lá bài của đối thụ nhìn được toàn bộ lá bài của đối thụ nhìn được toàn bộ lá bài của đối thụ nhưng luận đến lá bài theo chiều rộng nhưng luận đến lá bài theo chiều rộng nhưng luận đến lá bài theo chiều rộng lên công lượng ngay vẫn đầu tiên đã chưa lên công lượng ngay vẫn đầu tiên đã chưa lên công lượng ngay vẫn đầu tiên đã chưa lớn tới 3 triệu vòng thứ hai ta đang tổ lớn tới 3 triệu vòng thứ hai ta đang tổ lớn tới 3 triệu vòng thứ hai ta đang tổ từ năm triệu nữa khiến một người nhút từ năm triệu nữa khiến một người nhút từ năm triệu nữa khiến một người nhút bài Hương Thì còn ta đang võ hiệp đấu bài Hương Thì còn ta đang võ hiệp đấu bài Hương Thì còn ta đang võ hiệp đấu trí ta đang khả năng có mà còn chính trí ta đang khả năng có mà còn chính trí ta đang khả năng có mà còn chính nhưng bài của đội hiện lại có đồng chất nhưng bài của đội hiện lại có đồng chất nhưng bài của đội hiện lại có đồng chất nên chiến thắng những đoạn tiếp theo ta nên chiến thắng những đoạn tiếp theo ta nên chiến thắng những đoạn tiếp theo ta đang vào hiệu cứ thay nhau đạt giải các đang vào hiệu cứ thay nhau đạt giải các đang vào hiệu cứ thay nhau đạt giải các đối thủ cũng biết đường mòn dần nhỏ dần đối thủ cũng biết đường mòn dần nhỏ dần đối thủ cũng biết đường mòn dần nhỏ dần đến cuối thì còn hai người nên họ lấy đến cuối thì còn hai người nên họ lấy đến cuối thì còn hai người nên họ lấy thêm anh bắt buộc của anh vào chõ mắt thêm anh bắt buộc của anh vào chõ mắt thêm anh bắt buộc của anh vào chõ mắt tuổi có đôi ta đang có được ăn được có tuổi có đôi ta đang có được ăn được có tuổi có đôi ta đang có được ăn được có ba con ba con ba con em ăn tinh thì khả năng phẳng đồng chất em ăn tinh thì khả năng phẳng đồng chất em ăn tinh thì khả năng phẳng đồng chất ai cũng phải cao lương cực hết bài ta ai cũng phải cao lương cực hết bài ta ai cũng phải cao lương cực hết bài ta đang cao nhất là Từ Dũ bài của mắt chục đang cao nhất là Từ Dũ bài của mắt chục đang cao nhất là Từ Dũ bài của mắt chục cũng vậy mày của anh Hiệp trong tay là cũng vậy mày của anh Hiệp trong tay là cũng vậy mày của anh Hiệp trong tay là con năm nữa là cứ quý Để Chiến Thắng con năm nữa là cứ quý Để Chiến Thắng con năm nữa là cứ quý Để Chiến Thắng trường hợp thấy bài của anh tinh cũng trường hợp thấy bài của anh tinh cũng trường hợp thấy bài của anh tinh cũng cần con làm nữa là cao nhất chuột mắt cần con làm nữa là cao nhất chuột mắt cần con làm nữa là cao nhất chuột mắt bắt đầu vẫn công để rủi bài của hiệu Vậy bắt đầu vẫn công để rủi bài của hiệu Vậy bắt đầu vẫn công để rủi bài của hiệu Vậy là con năng trong tay của An tinh đã bị là con năng trong tay của An tinh đã bị là con năng trong tay của An tinh đã bị đuổi nhưng con mắt của Saddam của người đuổi nhưng con mắt của Saddam của người đuổi nhưng con mắt của Saddam của người đổ nước Thằng cún này lại yêu thằng mình đổ nước Thằng cún này lại yêu thằng mình đổ nước Thằng cún này lại yêu thằng mình đối tượng chứ nghị mắc sẽ quả thật có cù đối tượng chứ nghị mắc sẽ quả thật có cù đối tượng chứ nghị mắc sẽ quả thật có cù lũ tính nhất định phải ra con ăn uống lũ tính nhất định phải ra con ăn uống lũ tính nhất định phải ra con ăn uống được quả thực anh đã thuộc con năm từ được quả thực anh đã thuộc con năm từ được quả thực anh đã thuộc con năm từ anh vào lúc nào rồi ấy gửi tao biết này anh vào lúc nào rồi ấy gửi tao biết này anh vào lúc nào rồi ấy gửi tao biết này cái đổi lá bài của tao nên tao mới nói cái đổi lá bài của tao nên tao mới nói cái đổi lá bài của tao nên tao mới nói cho Tâm Thức rồi thằng vô nước mắm tôm cho Tâm Thức rồi thằng vô nước mắm tôm cho Tâm Thức rồi thằng vô nước mắm tôm và muốn anh được Vậy là đến người khá và muốn anh được Vậy là đến người khá và muốn anh được Vậy là đến người khá mật như năng lực đặc biệt nên quên mất mật như năng lực đặc biệt nên quên mất mật như năng lực đặc biệt nên quên mất ta đang lúc này mới bộc lộ rõ bản chất ta đang lúc này mới bộc lộ rõ bản chất ta đang lúc này mới bộc lộ rõ bản chất khủng bố hắn cho đàn em mà không cho tất khủng bố hắn cho đàn em mà không cho tất khủng bố hắn cho đàn em mà không cho tất cả quan khách và đang ra lệnh đàn em cả quan khách và đang ra lệnh đàn em cả quan khách và đang ra lệnh đàn em giết chết tất cả tình chỉ dẫn công thức giết chết tất cả tình chỉ dẫn công thức giết chết tất cả tình chỉ dẫn công thức cực nghĩ rằng mình đang cầm rắn thế là cực nghĩ rằng mình đang cầm rắn thế là cực nghĩ rằng mình đang cầm rắn thế là mất hết hứng đi Cửu Long và anh Dương mất hết hứng đi Cửu Long và anh Dương mất hết hứng đi Cửu Long và anh Dương Đục nước béo và rồi đúng đắn hơn Châu Đục nước béo và rồi đúng đắn hơn Châu Đục nước béo và rồi đúng đắn hơn Châu Tinh Trì thế giới Hai cái cục bồn cầu Tinh Trì thế giới Hai cái cục bồn cầu Tinh Trì thế giới Hai cái cục bồn cầu tạo thành Quân nghị quốc của Lý Tiểu tạo thành Quân nghị quốc của Lý Tiểu tạo thành Quân nghị quốc của Lý Tiểu Long đánh Thắng Người Thua tan tác Long đánh Thắng Người Thua tan tác Long đánh Thắng Người Thua tan tác khoảng mấy tuần nay còn lại anh hiểu và khoảng mấy tuần nay còn lại anh hiểu và khoảng mấy tuần nay còn lại anh hiểu và Cửu Long cũng tứ kết hợp hết chỉ còn mỗi Cửu Long cũng tứ kết hợp hết chỉ còn mỗi Cửu Long cũng tứ kết hợp hết chỉ còn mỗi ra đam cũng mình anh Tâm không thế ra đam cũng mình anh Tâm không thế ra đam cũng mình anh Tâm không thế em phải thừa nhận hết mọi tội lỗi trước em phải thừa nhận hết mọi tội lỗi trước em phải thừa nhận hết mọi tội lỗi trước mặt mọi người và đồng ý quá đợi chàng mặt mọi người và đồng ý quá đợi chàng mặt mọi người và đồng ý quá đợi chàng mộng là khi tàu cập bến Hai người mới mộng là khi tàu cập bến Hai người mới mộng là khi tàu cập bến Hai người mới giao hẳn cho cảnh sát hai người về nhà giao hẳn cho cảnh sát hai người về nhà giao hẳn cho cảnh sát hai người về nhà thành công mỹ mãn đã nghĩ ra cách dùng thành công mỹ mãn đã nghĩ ra cách dùng thành công mỹ mãn đã nghĩ ra cách dùng số tiền thắng bạc được nhau thế là cả số tiền thắng bạc được nhau thế là cả số tiền thắng bạc được nhau thế là cả hai cùng có tiền tiêu xả láng vừa nói hai cùng có tiền tiêu xả láng vừa nói hai cùng có tiền tiêu xả láng vừa nói xong thì phục vụ cũng được tới hẹn các xong thì phục vụ cũng được tới hẹn các xong thì phục vụ cũng được tới hẹn các bạn ở phần 3 tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn ở phần 3 tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn ở phần 3 tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2