Chơi Giải Đố Kiếm Tiền không Ngờ Bỏ Mạng cay đắng - Review Phim Căn Phòng Tử Thần

1,560,364
329
Review Phim Escape Room 2019, Cứ Nghĩ Chơi Giải Đố Kiếm Tiền không Ngờ Bỏ Mạng cay đắng Review Phim Căn Phòng Tử Thần, review phim kinh dị hay căn phòng tử thần 1, tóm tắt phim kinh dị hồi hộp gay cấn căn phòng tử thần 2019, Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim 2: https://www.youtube.com/channel/UCzZyeoBFt2FAv56p_YajpmQ?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimkinhdihay
một người đàn ông rơi xuống một căn một người đàn ông rơi xuống một căn một người đàn ông rơi xuống một căn phòng không cửa ra vào cũng không có cửa phòng không cửa ra vào cũng không có cửa phòng không cửa ra vào cũng không có cửa sổ tưởng ở bốn phía bắt đầu Dần dần s sổ tưởng ở bốn phía bắt đầu Dần dần s sổ tưởng ở bốn phía bắt đầu Dần dần s phát triển nhiên nếu không nhanh chóng phát triển nhiên nếu không nhanh chóng phát triển nhiên nếu không nhanh chóng tìm được cửa ra Anh ta sẽ bị cắt nát ở tìm được cửa ra Anh ta sẽ bị cắt nát ở tìm được cửa ra Anh ta sẽ bị cắt nát ở trong đó người đàn ông trông rất hoảng trong đó người đàn ông trông rất hoảng trong đó người đàn ông trông rất hoảng sợ nhanh chóng phải thì manh mối để sợ nhanh chóng phải thì manh mối để sợ nhanh chóng phải thì manh mối để thoát ra manh mối đầu tiên anh suy luận thoát ra manh mối đầu tiên anh suy luận thoát ra manh mối đầu tiên anh suy luận ra một cuốn sách mở cuốn sách bên trong ra một cuốn sách mở cuốn sách bên trong ra một cuốn sách mở cuốn sách bên trong lại nói về thời gian đột nhiên ông phát lại nói về thời gian đột nhiên ông phát lại nói về thời gian đột nhiên ông phát hiện mỗi bức tranh trong căn phòng đều hiện mỗi bức tranh trong căn phòng đều hiện mỗi bức tranh trong căn phòng đều có một người đang chỉ tay về một hướng có một người đang chỉ tay về một hướng có một người đang chỉ tay về một hướng nào đó nếu đây là gợi ý về Kim Đồng hồ nào đó nếu đây là gợi ý về Kim Đồng hồ nào đó nếu đây là gợi ý về Kim Đồng hồ thì sẽ là bốn giờ 8 giờ 6 giờ và hai giờ thì sẽ là bốn giờ 8 giờ 6 giờ và hai giờ thì sẽ là bốn giờ 8 giờ 6 giờ và hai giờ vậy mật mã mở khóa cái là 48 62 thời vậy mật mã mở khóa cái là 48 62 thời vậy mật mã mở khóa cái là 48 62 thời gian hết sức rất gáp nhưng các bức tường gian hết sức rất gáp nhưng các bức tường gian hết sức rất gáp nhưng các bức tường vẫn chưa có dừng lại ghế do pha đã bị vẫn chưa có dừng lại ghế do pha đã bị vẫn chưa có dừng lại ghế do pha đã bị nghiền nát đền Trần cũng bị nát vội nghiền nát đền Trần cũng bị nát vội nghiền nát đền Trần cũng bị nát vội người đàn ông Nghĩa tới một vách ngăn người đàn ông Nghĩa tới một vách ngăn người đàn ông Nghĩa tới một vách ngăn nhỏ ở đây hoàn toàn không có lối thoát nhỏ ở đây hoàn toàn không có lối thoát nhỏ ở đây hoàn toàn không có lối thoát Anh cầu xin người nào đó Hãy thả anh ra Anh cầu xin người nào đó Hãy thả anh ra Anh cầu xin người nào đó Hãy thả anh ra nhưng không có ai trả lời anh hết liệu nhưng không có ai trả lời anh hết liệu nhưng không có ai trả lời anh hết liệu sẽ còn bao nhiêu căn phòng và cửa ai sẽ còn bao nhiêu căn phòng và cửa ai sẽ còn bao nhiêu căn phòng và cửa ai phải vượt qua đây nào cùng Vua Phim theo phải vượt qua đây nào cùng Vua Phim theo phải vượt qua đây nào cùng Vua Phim theo dõi một bộ phim cực kỳ ở cuối nghẹt thở dõi một bộ phim cực kỳ ở cuối nghẹt thở dõi một bộ phim cực kỳ ở cuối nghẹt thở mà càng Xem đến cuối lại càng bất ngờ mà càng Xem đến cuối lại càng bất ngờ mà càng Xem đến cuối lại càng bất ngờ câu chuyện bắt đầu kể từ 3 ngày trước ba câu chuyện bắt đầu kể từ 3 ngày trước ba câu chuyện bắt đầu kể từ 3 ngày trước ba người có tính cách khác nhau với địa vị người có tính cách khác nhau với địa vị người có tính cách khác nhau với địa vị chênh lệch người thứ nhất là một sinh chênh lệch người thứ nhất là một sinh chênh lệch người thứ nhất là một sinh viên tóc xoăn học lực xuất sắc người thứ viên tóc xoăn học lực xuất sắc người thứ viên tóc xoăn học lực xuất sắc người thứ hai là 1 ca cổ phiếu và kẻ thứ ba là một hai là 1 ca cổ phiếu và kẻ thứ ba là một hai là 1 ca cổ phiếu và kẻ thứ ba là một anh công nhân chăm chỉ hiền lành cả ba anh công nhân chăm chỉ hiền lành cả ba anh công nhân chăm chỉ hiền lành cả ba người đều nhận được một bưu kiện bên người đều nhận được một bưu kiện bên người đều nhận được một bưu kiện bên trong có một chiếc hộp màu đen mà phải trong có một chiếc hộp màu đen mà phải trong có một chiếc hộp màu đen mà phải tìm ra quy luật mới mở được vốn dĩ nhìn tìm ra quy luật mới mở được vốn dĩ nhìn tìm ra quy luật mới mở được vốn dĩ nhìn qua thì chưa từng ai biết mở Nó thế nào qua thì chưa từng ai biết mở Nó thế nào qua thì chưa từng ai biết mở Nó thế nào trùng hợp hay cả ba người đều có thể mở trùng hợp hay cả ba người đều có thể mở trùng hợp hay cả ba người đều có thể mở nó vào cùng Đêm hôm đó bên trong là một nó vào cùng Đêm hôm đó bên trong là một nó vào cùng Đêm hôm đó bên trong là một tờ giấy hồi họ tham gia một trò chơi tại tờ giấy hồi họ tham gia một trò chơi tại tờ giấy hồi họ tham gia một trò chơi tại và ngăn nhôm với giải thưởng là 100.000 và ngăn nhôm với giải thưởng là 100.000 và ngăn nhôm với giải thưởng là 100.000 đôla nhóm người mau chóng đến địa điểm đôla nhóm người mau chóng đến địa điểm đôla nhóm người mau chóng đến địa điểm được quy định nhân viên phục vụ cũng thu được quy định nhân viên phục vụ cũng thu được quy định nhân viên phục vụ cũng thu hết điện thoại của người tham gia khi hết điện thoại của người tham gia khi hết điện thoại của người tham gia khi vào phòng thì phát hiện ra còn có ba vào phòng thì phát hiện ra còn có ba vào phòng thì phát hiện ra còn có ba người chơi khác anh thằng này không có người chơi khác anh thằng này không có người chơi khác anh thằng này không có vẻ là 1 người chơi lâu năm anh ta vừa vẻ là 1 người chơi lâu năm anh ta vừa vẻ là 1 người chơi lâu năm anh ta vừa vào quyền vô cùng thích thú quay mẽ rằng vào quyền vô cùng thích thú quay mẽ rằng vào quyền vô cùng thích thú quay mẽ rằng anh ta đã thoát được 93 căn phòng thế anh ta đã thoát được 93 căn phòng thế anh ta đã thoát được 93 căn phòng thế này rồi Hôm nay chính là vòng chung kết này rồi Hôm nay chính là vòng chung kết này rồi Hôm nay chính là vòng chung kết Nếu thắng thì nhất định sẽ có nhiều tiền Nếu thắng thì nhất định sẽ có nhiều tiền Nếu thắng thì nhất định sẽ có nhiều tiền và cả danh tiếng nữa nhưng họ không hiểu và cả danh tiếng nữa nhưng họ không hiểu và cả danh tiếng nữa nhưng họ không hiểu biết rằng hôm nay sẽ là ngày kinh hoàng biết rằng hôm nay sẽ là ngày kinh hoàng biết rằng hôm nay sẽ là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ lát nữa sẽ có nhất trong cuộc đời của họ lát nữa sẽ có nhất trong cuộc đời của họ lát nữa sẽ có quản lý đến giới thiệu cách chơi nhưng quản lý đến giới thiệu cách chơi nhưng quản lý đến giới thiệu cách chơi nhưng mọi người đợi rất lâu vẫn không có ai đi mọi người đợi rất lâu vẫn không có ai đi mọi người đợi rất lâu vẫn không có ai đi vào anh công nhân bắt đầu không chịu vào anh công nhân bắt đầu không chịu vào anh công nhân bắt đầu không chịu được nên đi ra ngoài hút thuốc Nhưng khi được nên đi ra ngoài hút thuốc Nhưng khi được nên đi ra ngoài hút thuốc Nhưng khi vừa mở cửa thì tay nắm cửa liền bị rơi vừa mở cửa thì tay nắm cửa liền bị rơi vừa mở cửa thì tay nắm cửa liền bị rơi ra trên đó xuất hiện một mạch mã khóa ra trên đó xuất hiện một mạch mã khóa ra trên đó xuất hiện một mạch mã khóa Vậy là chính thức anh đã khởi động trò Vậy là chính thức anh đã khởi động trò Vậy là chính thức anh đã khởi động trò chơi ở căn phòng trời này theo thường lệ chơi ở căn phòng trời này theo thường lệ chơi ở căn phòng trời này theo thường lệ manh mối của mật mã có dấu trong căn manh mối của mật mã có dấu trong căn manh mối của mật mã có dấu trong căn phòng Mọi người lập tức chia nhau ra tìm phòng Mọi người lập tức chia nhau ra tìm phòng Mọi người lập tức chia nhau ra tìm kiếm ông chủ tìm được một cái tua vít kiếm ông chủ tìm được một cái tua vít kiếm ông chủ tìm được một cái tua vít trong một quyển sách cô học sinh 10 nhìn trong một quyển sách cô học sinh 10 nhìn trong một quyển sách cô học sinh 10 nhìn thấy tên sách là 451 độ F s451 cô ấy vội thấy tên sách là 451 độ F s451 cô ấy vội thấy tên sách là 451 độ F s451 cô ấy vội vàng thay khóa mật mã nhưng vừa không vàng thay khóa mật mã nhưng vừa không vàng thay khóa mật mã nhưng vừa không những không mở mà trần nhà của căn phòng những không mở mà trần nhà của căn phòng những không mở mà trần nhà của căn phòng còn trắng lên một màu đỏ nhiệt độ Căn còn trắng lên một màu đỏ nhiệt độ Căn còn trắng lên một màu đỏ nhiệt độ Căn Phòng bắt đầu tăng cao cả căn phòng biến Phòng bắt đầu tăng cao cả căn phòng biến Phòng bắt đầu tăng cao cả căn phòng biến thành một cái lò nướng anh công nhân bắt thành một cái lò nướng anh công nhân bắt thành một cái lò nướng anh công nhân bắt đầu kích động cầm lấy bình chữa cháy vừa đầu kích động cầm lấy bình chữa cháy vừa đầu kích động cầm lấy bình chữa cháy vừa mới đập thì các cụ trong văn phòng cũng mới đập thì các cụ trong văn phòng cũng mới đập thì các cụ trong văn phòng cũng bắt đầu nóng theo khiến mọi người không bắt đầu nóng theo khiến mọi người không bắt đầu nóng theo khiến mọi người không hình thế được Hoàng loại cô sinh viên hình thế được Hoàng loại cô sinh viên hình thế được Hoàng loại cô sinh viên tìm được chìa khóa để mở cánh cửa Nhưng tìm được chìa khóa để mở cánh cửa Nhưng tìm được chìa khóa để mở cánh cửa Nhưng phía sau cửa kính lại chỉ là một con búp phía sau cửa kính lại chỉ là một con búp phía sau cửa kính lại chỉ là một con búp bê nhiệt độ trong văn phòng vẫn tiếp tục bê nhiệt độ trong văn phòng vẫn tiếp tục bê nhiệt độ trong văn phòng vẫn tiếp tục tăng cao chị gái tóc vàng không chịu tăng cao chị gái tóc vàng không chịu tăng cao chị gái tóc vàng không chịu được nữa bắt đầu sụp đổ lúc nguy hiểm được nữa bắt đầu sụp đổ lúc nguy hiểm được nữa bắt đầu sụp đổ lúc nguy hiểm thế này thì có cô sinh viên là còn bình thế này thì có cô sinh viên là còn bình thế này thì có cô sinh viên là còn bình tĩnh Cô ấy đưa một cốc nước cho chị tóc tĩnh Cô ấy đưa một cốc nước cho chị tóc tĩnh Cô ấy đưa một cốc nước cho chị tóc vàng trong khi tất cả mọi người tản ra vàng trong khi tất cả mọi người tản ra vàng trong khi tất cả mọi người tản ra để tìm manh mối cô sinh viên bất chợt để tìm manh mối cô sinh viên bất chợt để tìm manh mối cô sinh viên bất chợt phát hiện một gợi ý laptop trên bàn Thực phát hiện một gợi ý laptop trên bàn Thực phát hiện một gợi ý laptop trên bàn Thực ra là một nút ấn khi bạn đồng hồ Ấn cả 6 ra là một nút ấn khi bạn đồng hồ Ấn cả 6 ra là một nút ấn khi bạn đồng hồ Ấn cả 6 cái bức tranh trên tường sẽ khởi động cái bức tranh trên tường sẽ khởi động cái bức tranh trên tường sẽ khởi động đằng sau có một đường hầm thoát ra anh đằng sau có một đường hầm thoát ra anh đằng sau có một đường hầm thoát ra anh giám đốc lập tức chui vào đầu tiên chưa giám đốc lập tức chui vào đầu tiên chưa giám đốc lập tức chui vào đầu tiên chưa bỏ được bao lâu thì lấy lỗi ra bị bịt bỏ được bao lâu thì lấy lỗi ra bị bịt bỏ được bao lâu thì lấy lỗi ra bị bịt kín nên cần có VAT ông chú vừa tìm được kín nên cần có VAT ông chú vừa tìm được kín nên cần có VAT ông chú vừa tìm được tô vít lập tức Bỏ vào giúp Ừ Chị nháy tô vít lập tức Bỏ vào giúp Ừ Chị nháy tô vít lập tức Bỏ vào giúp Ừ Chị nháy các phần sợ hãi là người thứ ba bò vào các phần sợ hãi là người thứ ba bò vào các phần sợ hãi là người thứ ba bò vào lúc này lại phát sinh vấn đề 6 miếng lót lúc này lại phát sinh vấn đề 6 miếng lót lúc này lại phát sinh vấn đề 6 miếng lót cốc cần cháu bàn tay Ấn giữ cho dù có cốc cần cháu bàn tay Ấn giữ cho dù có cốc cần cháu bàn tay Ấn giữ cho dù có dùng chân thì ít nhất cũng phải có giấy dùng chân thì ít nhất cũng phải có giấy dùng chân thì ít nhất cũng phải có giấy hai người ở lại cô sinh viên lại nhanh hai người ở lại cô sinh viên lại nhanh hai người ở lại cô sinh viên lại nhanh nhạy nghĩ ra chứ có được đầy nước là có nhạy nghĩ ra chứ có được đầy nước là có nhạy nghĩ ra chứ có được đầy nước là có thể thay thế bàn tay Ấn xuống Năm Góc đã thể thay thế bàn tay Ấn xuống Năm Góc đã thể thay thế bàn tay Ấn xuống Năm Góc đã đủ nước để có thể giữ được nút chỉ duy đủ nước để có thể giữ được nút chỉ duy đủ nước để có thể giữ được nút chỉ duy nhất có cuối cùng không đủ đó chính là nhất có cuối cùng không đủ đó chính là nhất có cuối cùng không đủ đó chính là phần bị thiếu mà lúc nãy các vàng đã phần bị thiếu mà lúc nãy các vàng đã phần bị thiếu mà lúc nãy các vàng đã uống đi trần nhà bắt đầu một nửa xuống uống đi trần nhà bắt đầu một nửa xuống uống đi trần nhà bắt đầu một nửa xuống khiến tình hình hết sức nguy cấp anh khiến tình hình hết sức nguy cấp anh khiến tình hình hết sức nguy cấp anh không nhân nhớ ra mình có bình dưỡng không nhân nhớ ra mình có bình dưỡng không nhân nhớ ra mình có bình dưỡng luôn mang bên người dùng dựa hay nhắc luôn mang bên người dùng dựa hay nhắc luôn mang bên người dùng dựa hay nhắc Vậy là anh công nhân và anh Thắng Ấn Độ Vậy là anh công nhân và anh Thắng Ấn Độ Vậy là anh công nhân và anh Thắng Ấn Độ vào Giây Cuối cùng cùng trèo và được ống vào Giây Cuối cùng cùng trèo và được ống vào Giây Cuối cùng cùng trèo và được ống thông gió nhưng thoát khỏi căn phòng đầu thông gió nhưng thoát khỏi căn phòng đầu thông gió nhưng thoát khỏi căn phòng đầu tiên 6 người biết rằng mình vẫn ở một tiên 6 người biết rằng mình vẫn ở một tiên 6 người biết rằng mình vẫn ở một mặt thất khác chứ chưa hoàn toàn thoát mặt thất khác chứ chưa hoàn toàn thoát mặt thất khác chứ chưa hoàn toàn thoát khỏi có vài người bắt đầu cảm thấy suy khỏi có vài người bắt đầu cảm thấy suy khỏi có vài người bắt đầu cảm thấy suy sụp đến khi bọn họ mở ra được cánh cửa sụp đến khi bọn họ mở ra được cánh cửa sụp đến khi bọn họ mở ra được cánh cửa số 2 nguy hiểm phía trước còn lớn hơn số 2 nguy hiểm phía trước còn lớn hơn số 2 nguy hiểm phía trước còn lớn hơn đang được bọn họ phòng này là một nơi đang được bọn họ phòng này là một nơi đang được bọn họ phòng này là một nơi cực kỳ lạnh mọi người vừa rời ra phòng cực kỳ lạnh mọi người vừa rời ra phòng cực kỳ lạnh mọi người vừa rời ra phòng tiếp theo thì cánh cửa của căn phòng tiếp theo thì cánh cửa của căn phòng tiếp theo thì cánh cửa của căn phòng cũng không tự động đóng lại khóa chặt cũng không tự động đóng lại khóa chặt cũng không tự động đóng lại khóa chặt không thể quay lại được nữa nhiệt độ rất không thể quay lại được nữa nhiệt độ rất không thể quay lại được nữa nhiệt độ rất lạnh và mau chóng giảm thấp hơn nữa nhóm lạnh và mau chóng giảm thấp hơn nữa nhóm lạnh và mau chóng giảm thấp hơn nữa nhóm người mau chóng chia ra tìm kiếm manh người mau chóng chia ra tìm kiếm manh người mau chóng chia ra tìm kiếm manh mối đây Thực ra là một kho lạnh có màn mối đây Thực ra là một kho lạnh có màn mối đây Thực ra là một kho lạnh có màn hình cực lớn thực tế ảo cực lạnh bắt đầu hình cực lớn thực tế ảo cực lạnh bắt đầu hình cực lớn thực tế ảo cực lạnh bắt đầu được thả ra khi họ sẽ chết cóng giám đốc được thả ra khi họ sẽ chết cóng giám đốc được thả ra khi họ sẽ chết cóng giám đốc tìm được một cánh cửa nhưng cần có chìa tìm được một cánh cửa nhưng cần có chìa tìm được một cánh cửa nhưng cần có chìa khóa ông chú cũng tìm được một cái cần khóa ông chú cũng tìm được một cái cần khóa ông chú cũng tìm được một cái cần câu cô học sinh thì tìm được một thanh câu cô học sinh thì tìm được một thanh câu cô học sinh thì tìm được một thanh nam châm vô tình anh không nên chạy bị nam châm vô tình anh không nên chạy bị nam châm vô tình anh không nên chạy bị hút thuốc cũng đặt chúng một cái hố cần hút thuốc cũng đặt chúng một cái hố cần hút thuốc cũng đặt chúng một cái hố cần câu Nam Châm nhổ răng kết hợp những mảng câu Nam Châm nhổ răng kết hợp những mảng câu Nam Châm nhổ răng kết hợp những mảng mũi đó rất nhanh bọn họ đã kéo được chìa mũi đó rất nhanh bọn họ đã kéo được chìa mũi đó rất nhanh bọn họ đã kéo được chìa khóa lên vấn đề là chìa khóa bị đóng khóa lên vấn đề là chìa khóa bị đóng khóa lên vấn đề là chìa khóa bị đóng băng trong một khối băng lớn bốn phía băng trong một khối băng lớn bốn phía băng trong một khối băng lớn bốn phía của khối băng Còn bao bọc chắc chắn bằng của khối băng Còn bao bọc chắc chắn bằng của khối băng Còn bao bọc chắc chắn bằng cách thanh kim loại không có cách nào để cách thanh kim loại không có cách nào để cách thanh kim loại không có cách nào để đập vỡ được khối đá này họ chỉ có thể đập vỡ được khối đá này họ chỉ có thể đập vỡ được khối đá này họ chỉ có thể nghĩ đến bật lửa của anh công nhân đang nghĩ đến bật lửa của anh công nhân đang nghĩ đến bật lửa của anh công nhân đang học xa nên anh nhé mật nửa qua anh Thắng học xa nên anh nhé mật nửa qua anh Thắng học xa nên anh nhé mật nửa qua anh Thắng Ấn Độ hiền lành chủ động đi qua lấy Ấn Độ hiền lành chủ động đi qua lấy Ấn Độ hiền lành chủ động đi qua lấy nhưng vừa đi được một đoạn thì mặt bằng nhưng vừa đi được một đoạn thì mặt bằng nhưng vừa đi được một đoạn thì mặt bằng nước ra tiếng anh rơi xuống mặt nước nước ra tiếng anh rơi xuống mặt nước nước ra tiếng anh rơi xuống mặt nước dưới lớp băng mỏng thấy cực mạnh cuốn dưới lớp băng mỏng thấy cực mạnh cuốn dưới lớp băng mỏng thấy cực mạnh cuốn phăng anh đi mọi người nhìn thấy anh bên phăng anh đi mọi người nhìn thấy anh bên phăng anh đi mọi người nhìn thấy anh bên dưới liền viên của nhà mới nhưng vẫn dưới liền viên của nhà mới nhưng vẫn dưới liền viên của nhà mới nhưng vẫn chưa có cách nào cứu được cứ thế nhìn chưa có cách nào cứu được cứ thế nhìn chưa có cách nào cứu được cứ thế nhìn người này ra đi người thoát khỏi 93 căn người này ra đi người thoát khỏi 93 căn người này ra đi người thoát khỏi 93 căn phòng lại trở thành người đầu tiên bị phòng lại trở thành người đầu tiên bị phòng lại trở thành người đầu tiên bị cướp đi mạng sống 60 giờ chỉ còn lại có cướp đi mạng sống 60 giờ chỉ còn lại có cướp đi mạng sống 60 giờ chỉ còn lại có 5 người thì đã chết mà bật lửa cũng 5 người thì đã chết mà bật lửa cũng 5 người thì đã chết mà bật lửa cũng chẳng còn giám đốc để những dùng nhiệt chẳng còn giám đốc để những dùng nhiệt chẳng còn giám đốc để những dùng nhiệt độ cơ thể để làm tăng bọn họ từng người độ cơ thể để làm tăng bọn họ từng người độ cơ thể để làm tăng bọn họ từng người dùng ngón tay để làm chảy khối băng đá dùng ngón tay để làm chảy khối băng đá dùng ngón tay để làm chảy khối băng đá rất lâu đến khi ông chủ ngất đi vì quá rất lâu đến khi ông chủ ngất đi vì quá rất lâu đến khi ông chủ ngất đi vì quá lạnh chìa khóa cuối cùng cũng được anh lạnh chìa khóa cuối cùng cũng được anh lạnh chìa khóa cuối cùng cũng được anh giám đốc rút ra anh ta sân ngay đến mở giám đốc rút ra anh ta sân ngay đến mở giám đốc rút ra anh ta sân ngay đến mở cửa nhưng có mời thế nào cũng không được cửa nhưng có mời thế nào cũng không được cửa nhưng có mời thế nào cũng không được được nhiên phía sau lại mở ra một cách được nhiên phía sau lại mở ra một cách được nhiên phía sau lại mở ra một cách vừa khác mọi người mau chóng ghi xanh vừa khác mọi người mau chóng ghi xanh vừa khác mọi người mau chóng ghi xanh nhưng mặt băng bỗng dưng phát nổ may mắn nhưng mặt băng bỗng dưng phát nổ may mắn nhưng mặt băng bỗng dưng phát nổ may mắn lắm họ mới thoát được khỏi phòng này sao lắm họ mới thoát được khỏi phòng này sao lắm họ mới thoát được khỏi phòng này sao thừa thứ ba là một quán bar bị lộn ngược thừa thứ ba là một quán bar bị lộn ngược thừa thứ ba là một quán bar bị lộn ngược bỗng nhiên sàn nhà rung lắc dữ dội sau bỗng nhiên sàn nhà rung lắc dữ dội sau bỗng nhiên sàn nhà rung lắc dữ dội sau mới dừng lại anh giám đốc phát hiện thở mới dừng lại anh giám đốc phát hiện thở mới dừng lại anh giám đốc phát hiện thở ra nhưng nó thiếu mất tay nắm ông chú ra nhưng nó thiếu mất tay nắm ông chú ra nhưng nó thiếu mất tay nắm ông chú phát hiện ra trần nhà là bàn bi a 8 lỗ phát hiện ra trần nhà là bàn bi a 8 lỗ phát hiện ra trần nhà là bàn bi a 8 lỗ nhưng trên bàn lại thiếu đúng với số 8 nhưng trên bàn lại thiếu đúng với số 8 nhưng trên bàn lại thiếu đúng với số 8 ông chú muốn đi lấy dậy vượt móng nhưng ông chú muốn đi lấy dậy vượt móng nhưng ông chú muốn đi lấy dậy vượt móng nhưng mới đi được nửa đường đột nhiên cả nhà mới đi được nửa đường đột nhiên cả nhà mới đi được nửa đường đột nhiên cả nhà dưới chân rơi xuống thích nữa thì ông đã dưới chân rơi xuống thích nữa thì ông đã dưới chân rơi xuống thích nữa thì ông đã mặt nặng rồi phía dưới là nhiều tầng mặt nặng rồi phía dưới là nhiều tầng mặt nặng rồi phía dưới là nhiều tầng thông nhau hun hút 5 người sợ hãi bấm thông nhau hun hút 5 người sợ hãi bấm thông nhau hun hút 5 người sợ hãi bấm ngay vào vách tường nhà thời gian không ngay vào vách tường nhà thời gian không ngay vào vách tường nhà thời gian không còn nhiều nên chị gái tóc vàng nhiều còn nhiều nên chị gái tóc vàng nhiều còn nhiều nên chị gái tóc vàng nhiều mình trèo lên phía trên cô gái phát hiện mình trèo lên phía trên cô gái phát hiện mình trèo lên phía trên cô gái phát hiện ra một khóa mật mã bốn con số cô học ra một khóa mật mã bốn con số cô học ra một khóa mật mã bốn con số cô học sinh nhìn thấy trò chơi ghép hình trên sinh nhìn thấy trò chơi ghép hình trên sinh nhìn thấy trò chơi ghép hình trên tường Diễn lại cố gắng chấp hành trình tường Diễn lại cố gắng chấp hành trình tường Diễn lại cố gắng chấp hành trình ra một đáp án trong khi sàn nhà vẫn tiếp ra một đáp án trong khi sàn nhà vẫn tiếp ra một đáp án trong khi sàn nhà vẫn tiếp tục rơi cả căn phòng hợp lực tìm ra một tục rơi cả căn phòng hợp lực tìm ra một tục rơi cả căn phòng hợp lực tìm ra một dãy số nhưng khi nhập vào lại chẳng có dãy số nhưng khi nhập vào lại chẳng có dãy số nhưng khi nhập vào lại chẳng có kết quả gì lúc này thật nhà tiếp tục rơi kết quả gì lúc này thật nhà tiếp tục rơi kết quả gì lúc này thật nhà tiếp tục rơi chỉ còn lại hai miếng cô học sinh tay đổ chỉ còn lại hai miếng cô học sinh tay đổ chỉ còn lại hai miếng cô học sinh tay đổ mồ hôi nhưng bị rơi xuống sàn nhà nhất mồ hôi nhưng bị rơi xuống sàn nhà nhất mồ hôi nhưng bị rơi xuống sàn nhà nhất lịch vài giây sau tỉnh lại cô nhớ ra căn lịch vài giây sau tỉnh lại cô nhớ ra căn lịch vài giây sau tỉnh lại cô nhớ ra căn phòng này bị đảo ngược Nếu vậy thì sẽ số phòng này bị đảo ngược Nếu vậy thì sẽ số phòng này bị đảo ngược Nếu vậy thì sẽ số vừa nãy cũng là bịa Ừ Chị nháy các phần vừa nãy cũng là bịa Ừ Chị nháy các phần vừa nãy cũng là bịa Ừ Chị nháy các phần nhìn thử nhập lại quả nhiên đã lấy được nhìn thử nhập lại quả nhiên đã lấy được nhìn thử nhập lại quả nhiên đã lấy được tay nắm cửa bên trong nhưng sàn nhà tiếp tay nắm cửa bên trong nhưng sàn nhà tiếp tay nắm cửa bên trong nhưng sàn nhà tiếp tục rơi chỉ còn một tấm chỉ tóc vàng chỉ tục rơi chỉ còn một tấm chỉ tóc vàng chỉ tục rơi chỉ còn một tấm chỉ tóc vàng chỉ có thể đuổi theo mép bàn bia trèo qua có thể đuổi theo mép bàn bia trèo qua có thể đuổi theo mép bàn bia trèo qua nhưng khi mới trèo được một nửa tay nắm nhưng khi mới trèo được một nửa tay nắm nhưng khi mới trèo được một nửa tay nắm cửa lại rơi mất xuống sàn nhà chị gái cửa lại rơi mất xuống sàn nhà chị gái cửa lại rơi mất xuống sàn nhà chị gái tóc vàng nhảy xuống theo không thì nó tóc vàng nhảy xuống theo không thì nó tóc vàng nhảy xuống theo không thì nó rơi mất lúc ném cho anh giám đốc miếng rơi mất lúc ném cho anh giám đốc miếng rơi mất lúc ném cho anh giám đốc miếng sản cuối cũng rơi chị tóc vàng chỉ còn sản cuối cũng rơi chị tóc vàng chỉ còn sản cuối cũng rơi chị tóc vàng chỉ còn nắm được dây điện thoại cánh tay của cô nắm được dây điện thoại cánh tay của cô nắm được dây điện thoại cánh tay của cô đã quá Mỏi không thể giữ thêm nữa mà rơi đã quá Mỏi không thể giữ thêm nữa mà rơi đã quá Mỏi không thể giữ thêm nữa mà rơi xuống 5 người giờ chỉ còn lại bốn người xuống 5 người giờ chỉ còn lại bốn người xuống 5 người giờ chỉ còn lại bốn người nhóm người thế Tiếp tục khiến đến căn nhóm người thế Tiếp tục khiến đến căn nhóm người thế Tiếp tục khiến đến căn bậc thách tiếp theo đó là một phòng bệnh bậc thách tiếp theo đó là một phòng bệnh bậc thách tiếp theo đó là một phòng bệnh mỗi chiếc giường ở trong phòng đều là mỗi chiếc giường ở trong phòng đều là mỗi chiếc giường ở trong phòng đều là chiếc giường mà họ đã từng nặng qua trên chiếc giường mà họ đã từng nặng qua trên chiếc giường mà họ đã từng nặng qua trên bệnh án từ thấy bọn họ không phải người bệnh án từ thấy bọn họ không phải người bệnh án từ thấy bọn họ không phải người bình thường hô học sinh rừng gặp phải bình thường hô học sinh rừng gặp phải bình thường hô học sinh rừng gặp phải tai nạn kinh hoàng ông cứ từng gặp phải tai nạn kinh hoàng ông cứ từng gặp phải tai nạn kinh hoàng ông cứ từng gặp phải tai nạn lúc khai thác mỏ anh công nhân tai nạn lúc khai thác mỏ anh công nhân tai nạn lúc khai thác mỏ anh công nhân từng gặp tai nạn do hơn ngoài ý muốn anh từng gặp tai nạn do hơn ngoài ý muốn anh từng gặp tai nạn do hơn ngoài ý muốn anh giám đốc từng gặp nạn trên biển với bạn giám đốc từng gặp nạn trên biển với bạn giám đốc từng gặp nạn trên biển với bạn của mình Bọn họ đều là người may mắn của mình Bọn họ đều là người may mắn của mình Bọn họ đều là người may mắn sống sót sau các vụ tai nạn nghiêm trọng sống sót sau các vụ tai nạn nghiêm trọng sống sót sau các vụ tai nạn nghiêm trọng cô học sinh cuối cùng cũng hiểu ra vấn cô học sinh cuối cùng cũng hiểu ra vấn cô học sinh cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề bọn họ đều là người đã được lựa chọn đề bọn họ đều là người đã được lựa chọn đề bọn họ đều là người đã được lựa chọn rất kỹ trước đây Bọn họ là những người rất kỹ trước đây Bọn họ là những người rất kỹ trước đây Bọn họ là những người may mắn nhất bây giờ những người may mắn may mắn nhất bây giờ những người may mắn may mắn nhất bây giờ những người may mắn nhất tập hợp lại Ai mới là người thật sự nhất tập hợp lại Ai mới là người thật sự nhất tập hợp lại Ai mới là người thật sự may mắn nhất trong bọn họ đây cô học may mắn nhất trong bọn họ đây cô học may mắn nhất trong bọn họ đây cô học sinh thông minh hiểu ra vấn đề Nếu muốn sinh thông minh hiểu ra vấn đề Nếu muốn sinh thông minh hiểu ra vấn đề Nếu muốn thắng trò chơi này đó Ừ để quản lý trò thắng trò chơi này đó Ừ để quản lý trò thắng trò chơi này đó Ừ để quản lý trò chơi dắt mũi Cô cầm lấy gậy sắt đập vỡ chơi dắt mũi Cô cầm lấy gậy sắt đập vỡ chơi dắt mũi Cô cầm lấy gậy sắt đập vỡ từ chiếc camera trong tăng lực hát tiếp từ chiếc camera trong tăng lực hát tiếp từ chiếc camera trong tăng lực hát tiếp tục tìm kiếm manh mối anh giám đốc phát tục tìm kiếm manh mối anh giám đốc phát tục tìm kiếm manh mối anh giám đốc phát hiện lần này là một thách thức cực hạn hiện lần này là một thách thức cực hạn hiện lần này là một thách thức cực hạn hạng mục thử thách là nhịp tim nhịp tim hạng mục thử thách là nhịp tim nhịp tim hạng mục thử thách là nhịp tim nhịp tim đạt đến một mức nhất định mới có thể mở đạt đến một mức nhất định mới có thể mở đạt đến một mức nhất định mới có thể mở cửa anh giám đốc rất nhanh tìm anh công cửa anh giám đốc rất nhanh tìm anh công cửa anh giám đốc rất nhanh tìm anh công nhân để thử nhưng quá thấp người tiếp nhân để thử nhưng quá thấp người tiếp nhân để thử nhưng quá thấp người tiếp theo là ông chú vẫn chưa đủ cao Lúc này theo là ông chú vẫn chưa đủ cao Lúc này theo là ông chú vẫn chưa đủ cao Lúc này anh giám đốc thẩm máy khử rung Tim muốn anh giám đốc thẩm máy khử rung Tim muốn anh giám đốc thẩm máy khử rung Tim muốn thủy điện giật ông chú nhưng kết quả vẫn thủy điện giật ông chú nhưng kết quả vẫn thủy điện giật ông chú nhưng kết quả vẫn là không được Anh không ngăn lại thì cái là không được Anh không ngăn lại thì cái là không được Anh không ngăn lại thì cái tiếp thì chú sẽ chết nhưng thằng giám tiếp thì chú sẽ chết nhưng thằng giám tiếp thì chú sẽ chết nhưng thằng giám đốc phát triển kích thước thẳng giám đốc đốc phát triển kích thước thẳng giám đốc đốc phát triển kích thước thẳng giám đốc thời gian chỉ còn tính dây sẽ xuất hiện thời gian chỉ còn tính dây sẽ xuất hiện thời gian chỉ còn tính dây sẽ xuất hiện khói độc trong lúc nguy cấp khí độc xả khói độc trong lúc nguy cấp khí độc xả khói độc trong lúc nguy cấp khí độc xả ra thằng giám đốc mới hiểu nhịp tim cực ra thằng giám đốc mới hiểu nhịp tim cực ra thằng giám đốc mới hiểu nhịp tim cực hạn có thể là thấp nhất anh ra cởi áo hạn có thể là thấp nhất anh ra cởi áo hạn có thể là thấp nhất anh ra cởi áo khiến bản thân trở nên thật bình tĩnh khiến bản thân trở nên thật bình tĩnh khiến bản thân trở nên thật bình tĩnh nhìn tin giảm xuống thừa quả nhiên mở ra nhìn tin giảm xuống thừa quả nhiên mở ra nhìn tin giảm xuống thừa quả nhiên mở ra giám đốc và anh công nhân lần lượt rời giám đốc và anh công nhân lần lượt rời giám đốc và anh công nhân lần lượt rời đi Nhưng cô học sinh nhất định không rời đi Nhưng cô học sinh nhất định không rời đi Nhưng cô học sinh nhất định không rời khỏi mà cố gắng còn lại được nốt cái khỏi mà cố gắng còn lại được nốt cái khỏi mà cố gắng còn lại được nốt cái camera cuối cùng bốn người giờ chỉ còn camera cuối cùng bốn người giờ chỉ còn camera cuối cùng bốn người giờ chỉ còn lại hai người căn phòng của cửa ải này lại hai người căn phòng của cửa ải này lại hai người căn phòng của cửa ải này rất nhỏ chỉ có một cánh cửa xoay tròn rất nhỏ chỉ có một cánh cửa xoay tròn rất nhỏ chỉ có một cánh cửa xoay tròn hai người hợp lực xoay chuyển nhưng hai người hợp lực xoay chuyển nhưng hai người hợp lực xoay chuyển nhưng không ai biết được tay nắm rửa lại có không ai biết được tay nắm rửa lại có không ai biết được tay nắm rửa lại có độc khiến 2 người xảy ra ảo giác muốn độc khiến 2 người xảy ra ảo giác muốn độc khiến 2 người xảy ra ảo giác muốn rời đi phải tìm ra thuốc giải trước lúc rời đi phải tìm ra thuốc giải trước lúc rời đi phải tìm ra thuốc giải trước lúc sau anh không nhân đã mau chóng tìm ra sau anh không nhân đã mau chóng tìm ra sau anh không nhân đã mau chóng tìm ra nhưng thằng à hóa sẽ qua tranh giành nhưng thằng à hóa sẽ qua tranh giành nhưng thằng à hóa sẽ qua tranh giành trong lúc vật lộn anh giám đốc bị đập trong lúc vật lộn anh giám đốc bị đập trong lúc vật lộn anh giám đốc bị đập đầu chết Còn anh không nhân thành công đầu chết Còn anh không nhân thành công đầu chết Còn anh không nhân thành công thoát ra và rơi xuống chính căn phòng thoát ra và rơi xuống chính căn phòng thoát ra và rơi xuống chính căn phòng lúc đầu căn phòng của anh công nhân lúc đầu căn phòng của anh công nhân lúc đầu căn phòng của anh công nhân không ngừng bị ép lại đã thử các loại không ngừng bị ép lại đã thử các loại không ngừng bị ép lại đã thử các loại mật mã nhưng tưởng vẫn cứ ép tới vào lúc mật mã nhưng tưởng vẫn cứ ép tới vào lúc mật mã nhưng tưởng vẫn cứ ép tới vào lúc em trước bọn mày lại một lần nữa mình em trước bọn mày lại một lần nữa mình em trước bọn mày lại một lần nữa mình cười với anh công nhân này anh ta xuống cười với anh công nhân này anh ta xuống cười với anh công nhân này anh ta xuống được vào lò sưởi trong văn phòng lúc bức được vào lò sưởi trong văn phòng lúc bức được vào lò sưởi trong văn phòng lúc bức tường ngừng di chuyển anh công nhân tường ngừng di chuyển anh công nhân tường ngừng di chuyển anh công nhân nhanh chóng trào ra anh ta sẽ đến một nhanh chóng trào ra anh ta sẽ đến một nhanh chóng trào ra anh ta sẽ đến một căn phòng lớn chính là căn phòng điều căn phòng lớn chính là căn phòng điều căn phòng lớn chính là căn phòng điều khiển trò chơi trên giường diễn ra ảnh khiển trò chơi trên giường diễn ra ảnh khiển trò chơi trên giường diễn ra ảnh của 6 người bọn họ 5 người kia đã bị của 6 người bọn họ 5 người kia đã bị của 6 người bọn họ 5 người kia đã bị gạch chéo chỉ còn lại ảnh của một mình gạch chéo chỉ còn lại ảnh của một mình gạch chéo chỉ còn lại ảnh của một mình anh lúc này một quản lý của trò chơi anh lúc này một quản lý của trò chơi anh lúc này một quản lý của trò chơi bước đến hóa ra sự sống còn này đã được bước đến hóa ra sự sống còn này đã được bước đến hóa ra sự sống còn này đã được giản dự Từ lâu người thật sự đứng đằng giản dự Từ lâu người thật sự đứng đằng giản dự Từ lâu người thật sự đứng đằng sau là người giàu có quyền lực bọn họ sau là người giàu có quyền lực bọn họ sau là người giàu có quyền lực bọn họ thông qua việc đánh cược Xem Ai Là Người thông qua việc đánh cược Xem Ai Là Người thông qua việc đánh cược Xem Ai Là Người Chiến Thắng cuối cùng nhiều người đến Chiến Thắng cuối cùng nhiều người đến Chiến Thắng cuối cùng nhiều người đến chơi trò chơi trốn thoát khỏi mặt đất chơi trò chơi trốn thoát khỏi mặt đất chơi trò chơi trốn thoát khỏi mặt đất này hắn ta nói con ngựa trong trường đua này hắn ta nói con ngựa trong trường đua này hắn ta nói con ngựa trong trường đua thắng thì nó vẫn chỉ là con ngựa mà thôi thắng thì nó vẫn chỉ là con ngựa mà thôi thắng thì nó vẫn chỉ là con ngựa mà thôi rồi đột nhiên ông ta nắm lấy sợi dây rồi đột nhiên ông ta nắm lấy sợi dây rồi đột nhiên ông ta nắm lấy sợi dây thắt của anh công nhân may mắn lúc này thắt của anh công nhân may mắn lúc này thắt của anh công nhân may mắn lúc này cô học sinh kia đã tới kịp bắn vào vai cô học sinh kia đã tới kịp bắn vào vai cô học sinh kia đã tới kịp bắn vào vai giải cứu anh chàng không ngờ hắn vẫn giải cứu anh chàng không ngờ hắn vẫn giải cứu anh chàng không ngờ hắn vẫn quay lại Hồ được cô gái đúng lúc nguy quay lại Hồ được cô gái đúng lúc nguy quay lại Hồ được cô gái đúng lúc nguy các anh công nhân tỉnh lại được chết hắn các anh công nhân tỉnh lại được chết hắn các anh công nhân tỉnh lại được chết hắn ta hóa ra lúc nãy cô ấy chỉ giả vờ là bị ta hóa ra lúc nãy cô ấy chỉ giả vờ là bị ta hóa ra lúc nãy cô ấy chỉ giả vờ là bị trúng độc đại nhân viên công tác tới ở trúng độc đại nhân viên công tác tới ở trúng độc đại nhân viên công tác tới ở tập kích đối phương đồng thời còn cướp tập kích đối phương đồng thời còn cướp tập kích đối phương đồng thời còn cướp được súng anh công nhân và cô học sinh được súng anh công nhân và cô học sinh được súng anh công nhân và cô học sinh trở thành những người may mắn sống sót trở thành những người may mắn sống sót trở thành những người may mắn sống sót cuối cùng câu chuyện đến đây có lẽ là cuối cùng câu chuyện đến đây có lẽ là cuối cùng câu chuyện đến đây có lẽ là hết tư không đâu tiếp theo mới là điều hết tư không đâu tiếp theo mới là điều hết tư không đâu tiếp theo mới là điều bất ngờ cô học sinh đưa cảnh sát trở lại bất ngờ cô học sinh đưa cảnh sát trở lại bất ngờ cô học sinh đưa cảnh sát trở lại hiện trường của trò chơi nhưng hiện hiện trường của trò chơi nhưng hiện hiện trường của trò chơi nhưng hiện trường đã bị phá hoại sạch sẽ cảnh sát trường đã bị phá hoại sạch sẽ cảnh sát trường đã bị phá hoại sạch sẽ cảnh sát Không một ai tin câu chuyện của bọn họ Không một ai tin câu chuyện của bọn họ Không một ai tin câu chuyện của bọn họ cùng lúc đó 4 người đã chết kia đều đã cùng lúc đó 4 người đã chết kia đều đã cùng lúc đó 4 người đã chết kia đều đã được sắp chất thành xảy ra tai nạn bất được sắp chất thành xảy ra tai nạn bất được sắp chất thành xảy ra tai nạn bất ngờ anh giám đốc chết vì tai nạn xe anh ngờ anh giám đốc chết vì tai nạn xe anh ngờ anh giám đốc chết vì tai nạn xe anh Ấn Độ Chết vì đuối nước chị gái tóc vàng Ấn Độ Chết vì đuối nước chị gái tóc vàng Ấn Độ Chết vì đuối nước chị gái tóc vàng chết vì rơi xuống vách núi cô học sinh chết vì rơi xuống vách núi cô học sinh chết vì rơi xuống vách núi cô học sinh đề nghị anh công nhân tiếp tục điều tra đề nghị anh công nhân tiếp tục điều tra đề nghị anh công nhân tiếp tục điều tra cho đến khi bắt được hung thủ thực sự cho đến khi bắt được hung thủ thực sự cho đến khi bắt được hung thủ thực sự cảnh cuối cùng của bộ phim trên chuyến cảnh cuối cùng của bộ phim trên chuyến cảnh cuối cùng của bộ phim trên chuyến bay thóc rơi xuống tiếp viên hàng không bay thóc rơi xuống tiếp viên hàng không bay thóc rơi xuống tiếp viên hàng không dựa theo gợi ý lần lượt vượt ải cuối dựa theo gợi ý lần lượt vượt ải cuối dựa theo gợi ý lần lượt vượt ải cuối cùng mở được cánh cửa buồng lái nhưng cùng mở được cánh cửa buồng lái nhưng cùng mở được cánh cửa buồng lái nhưng vẫn là không kịp lúc này đèn sáng lên vẫn là không kịp lúc này đèn sáng lên vẫn là không kịp lúc này đèn sáng lên thì hóa ra đó chỉ là một màn thử nghiệm thì hóa ra đó chỉ là một màn thử nghiệm thì hóa ra đó chỉ là một màn thử nghiệm thực tế ảo khả năng sống sót chỉ có bốn thực tế ảo khả năng sống sót chỉ có bốn thực tế ảo khả năng sống sót chỉ có bốn phần trăm cuối cùng người bí ẩn phía sau phần trăm cuối cùng người bí ẩn phía sau phần trăm cuối cùng người bí ẩn phía sau nói phải để cô học sinh và anh công nhân nói phải để cô học sinh và anh công nhân nói phải để cô học sinh và anh công nhân lên được chuyến bay mật thất này còn bạn lên được chuyến bay mật thất này còn bạn lên được chuyến bay mật thất này còn bạn nếu được người tham gia trò chơi hoàng nếu được người tham gia trò chơi hoàng nếu được người tham gia trò chơi hoàng giải thưởng là người Bỉ bạn có dám không giải thưởng là người Bỉ bạn có dám không giải thưởng là người Bỉ bạn có dám không hãy bình luận để Vân Anh biết nhé Đợi hãy bình luận để Vân Anh biết nhé Đợi hãy bình luận để Vân Anh biết nhé Đợi vài hôm nữa mình ra phần tiếp theo nha vài hôm nữa mình ra phần tiếp theo nha vài hôm nữa mình ra phần tiếp theo nha Bye bye Bye bye Bye bye Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết để lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết để lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai