Châu Tinh Trì tán gái cực thốn - Review Phim Vua Phá Hoại Châu Tinh Trì Ngô Mẫn Đạt

1,972,771
700
Review Phim Vua Phá Hoại Châu Tinh Trì Ngô Mẫn Đạt, Châu Tinh Trì tán gái cực thốn, review phim hài châu tinh trì vua phá hoại, tóm tắt phim hài chau tinh tri. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #vuaphim, #chautinhtri
khi bộ phim xin chào các bạn bộ phim hôm khi bộ phim xin chào các bạn bộ phim hôm khi bộ phim xin chào các bạn bộ phim hôm nay mình giới thiệu có thể nói là đỉnh nay mình giới thiệu có thể nói là đỉnh nay mình giới thiệu có thể nói là đỉnh cao hài hước của Châu Tinh Trì nó nhiều cao hài hước của Châu Tinh Trì nó nhiều cao hài hước của Châu Tinh Trì nó nhiều tình tiết hài hước tới mức có thể tách tình tiết hài hước tới mức có thể tách tình tiết hài hước tới mức có thể tách ra làm 10 bộ phim khác cũng đủ khiến các ra làm 10 bộ phim khác cũng đủ khiến các ra làm 10 bộ phim khác cũng đủ khiến các bạn Cười không nhặt được mồm nhà tao bắt bạn Cười không nhặt được mồm nhà tao bắt bạn Cười không nhặt được mồm nhà tao bắt đầu nhé đầu phim là cảnh một võ Judo đầu nhé đầu phim là cảnh một võ Judo đầu nhé đầu phim là cảnh một võ Judo hạng mục nhiều đệ tử mọi người đều Hoan hạng mục nhiều đệ tử mọi người đều Hoan hạng mục nhiều đệ tử mọi người đều Hoan hô tán thưởng vì võ thuật Cao Cường của hô tán thưởng vì võ thuật Cao Cường của hô tán thưởng vì võ thuật Cao Cường của anh tranh thủ lúc ai phòng Hắn đến gạ anh tranh thủ lúc ai phòng Hắn đến gạ anh tranh thủ lúc ai phòng Hắn đến gạ kèo xuống lệ Để tối đến nhà chị Trịnh kèo xuống lệ Để tối đến nhà chị Trịnh kèo xuống lệ Để tối đến nhà chị Trịnh Tất nhiên là đâu có dễ chán thế chứ Khi Tất nhiên là đâu có dễ chán thế chứ Khi Tất nhiên là đâu có dễ chán thế chứ Khi vào nhà tắm đám bạn sẽ có cơ hội sao vào nhà tắm đám bạn sẽ có cơ hội sao vào nhà tắm đám bạn sẽ có cơ hội sao không hẹn hò với anh ta người gì cũng không hẹn hò với anh ta người gì cũng không hẹn hò với anh ta người gì cũng suốt ngày đã buồn rồi người mà tôi thích suốt ngày đã buồn rồi người mà tôi thích suốt ngày đã buồn rồi người mà tôi thích nhất định phải Tuấn Du lịch thiệp ngày nhất định phải Tuấn Du lịch thiệp ngày nhất định phải Tuấn Du lịch thiệp ngày 57 nghiệp hóa ra Idol của cô là ác nhau 57 nghiệp hóa ra Idol của cô là ác nhau 57 nghiệp hóa ra Idol của cô là ác nhau rồi live và cảnh quay đó cũng đã xuất rồi live và cảnh quay đó cũng đã xuất rồi live và cảnh quay đó cũng đã xuất hiện đáng tiếc người này lại là Châu hiện đáng tiếc người này lại là Châu hiện đáng tiếc người này lại là Châu Tinh Trì anh nói rằng vừa có người nghèo Tinh Trì anh nói rằng vừa có người nghèo Tinh Trì anh nói rằng vừa có người nghèo đến xin nên anh sẽ hết tiền vào quần áo đến xin nên anh sẽ hết tiền vào quần áo đến xin nên anh sẽ hết tiền vào quần áo cảnh sát nghĩ là người tâm thần nên lập cảnh sát nghĩ là người tâm thần nên lập cảnh sát nghĩ là người tâm thần nên lập tức đưa về trại nhưng thực tế câu chuyện tức đưa về trại nhưng thực tế câu chuyện tức đưa về trại nhưng thực tế câu chuyện đó là thật anh Dinh tuy hơi ngốc nhưng đó là thật anh Dinh tuy hơi ngốc nhưng đó là thật anh Dinh tuy hơi ngốc nhưng có lòng nhân từ bao dung công việc hàng có lòng nhân từ bao dung công việc hàng có lòng nhân từ bao dung công việc hàng ngày là làm shipper cho một hàng quán ngày là làm shipper cho một hàng quán ngày là làm shipper cho một hàng quán lúc này có một vị khác nhau trong đĩa lúc này có một vị khác nhau trong đĩa lúc này có một vị khác nhau trong đĩa súp có một con ruồi ông chủ quán cùng súp có một con ruồi ông chủ quán cùng súp có một con ruồi ông chủ quán cùng mấy nhân viên nhanh chính con người ra mấy nhân viên nhanh chính con người ra mấy nhân viên nhanh chính con người ra rồi đến nhập nó anh Vinh cũng định dây rồi đến nhập nó anh Vinh cũng định dây rồi đến nhập nó anh Vinh cũng định dây máu ăn phần cầm mảnh chai đến đánh ruồi máu ăn phần cầm mảnh chai đến đánh ruồi máu ăn phần cầm mảnh chai đến đánh ruồi thế là bị nấu hôm vào nách khiến cả nhà thế là bị nấu hôm vào nách khiến cả nhà thế là bị nấu hôm vào nách khiến cả nhà hàng Sông vào dám đạp túi bụi khách hàng hàng Sông vào dám đạp túi bụi khách hàng hàng Sông vào dám đạp túi bụi khách hàng thấy tội nghiệp quá liền để lại tiền rồi thấy tội nghiệp quá liền để lại tiền rồi thấy tội nghiệp quá liền để lại tiền rồi đi nếu chúng ta không làm lớn chuyện có đi nếu chúng ta không làm lớn chuyện có đi nếu chúng ta không làm lớn chuyện có thể hắn lại đòi bồi thường cho ta hết thể hắn lại đòi bồi thường cho ta hết thể hắn lại đòi bồi thường cho ta hết đường làm ăn rồi cho nên nhất định gặp đường làm ăn rồi cho nên nhất định gặp đường làm ăn rồi cho nên nhất định gặp chuyện gì cũng phải diễn gót anh tính chuyện gì cũng phải diễn gót anh tính chuyện gì cũng phải diễn gót anh tính tiếp tục đi giao hàng đến trung tâm võ tiếp tục đi giao hàng đến trung tâm võ tiếp tục đi giao hàng đến trung tâm võ thuật phía bên trong là Hùng Phá vẫn còn thuật phía bên trong là Hùng Phá vẫn còn thuật phía bên trong là Hùng Phá vẫn còn đang tán tỉnh Chung Lệ Đề Nhưng ngày mai đang tán tỉnh Chung Lệ Đề Nhưng ngày mai đang tán tỉnh Chung Lệ Đề Nhưng ngày mai tôi đến khi kinh nguyệt rồi không đi tôi đến khi kinh nguyệt rồi không đi tôi đến khi kinh nguyệt rồi không đi chơi được đâu hùng đã đòi hôn cô Lệ chơi được đâu hùng đã đòi hôn cô Lệ chơi được đâu hùng đã đòi hôn cô Lệ Nhưng cô gái nói cười hôn ai cũng được Nhưng cô gái nói cười hôn ai cũng được Nhưng cô gái nói cười hôn ai cũng được chứ không hôn anh đúng lúc này anh tinh chứ không hôn anh đúng lúc này anh tinh chứ không hôn anh đúng lúc này anh tinh nước vào để giao đồ ăn thế là cô hôn nước vào để giao đồ ăn thế là cô hôn nước vào để giao đồ ăn thế là cô hôn luôn máu kinh gì để chất rắn thằng kia luôn máu kinh gì để chất rắn thằng kia luôn máu kinh gì để chất rắn thằng kia càng tức cô lại càng hôn anh tinh soát càng tức cô lại càng hôn anh tinh soát càng tức cô lại càng hôn anh tinh soát tất thêm Đúng là thanh niên số Hưởng con tất thêm Đúng là thanh niên số Hưởng con tất thêm Đúng là thanh niên số Hưởng con bướm đẹp tự dưng lại đậu vào người khi bướm đẹp tự dưng lại đậu vào người khi bướm đẹp tự dưng lại đậu vào người khi đi ra ngoài em lại nói xin lỗi vì lúc đi ra ngoài em lại nói xin lỗi vì lúc đi ra ngoài em lại nói xin lỗi vì lúc nãy Giỡn chơi chút thôi nhưng sét đánh nãy Giỡn chơi chút thôi nhưng sét đánh nãy Giỡn chơi chút thôi nhưng sét đánh khiến anh tình yêu cô mất rồi thân Hoàng khiến anh tình yêu cô mất rồi thân Hoàng khiến anh tình yêu cô mất rồi thân Hoàng Dung không đứng nổi nữa câu nói muốn đi Dung không đứng nổi nữa câu nói muốn đi Dung không đứng nổi nữa câu nói muốn đi Xem biểu diễn là có thật không vậy nhưng Xem biểu diễn là có thật không vậy nhưng Xem biểu diễn là có thật không vậy nhưng mua vé khó lắm Chắc không được đâu cô mua vé khó lắm Chắc không được đâu cô mua vé khó lắm Chắc không được đâu cô Vậy để tôi thử sang Nga nụ cười của Vậy để tôi thử sang Nga nụ cười của Vậy để tôi thử sang Nga nụ cười của Chung Lệ thực sự đẹp quá Làm anh chết mê Chung Lệ thực sự đẹp quá Làm anh chết mê Chung Lệ thực sự đẹp quá Làm anh chết mê chết mệt chết mệt chết mệt em về nhà lập tức đánh răng đúng 3 tiếng em về nhà lập tức đánh răng đúng 3 tiếng em về nhà lập tức đánh răng đúng 3 tiếng rồi xếp hàng để cố gắng mua vé ở đây rồi xếp hàng để cố gắng mua vé ở đây rồi xếp hàng để cố gắng mua vé ở đây cũng đã có rất nhiều người đang chờ đợi cũng đã có rất nhiều người đang chờ đợi cũng đã có rất nhiều người đang chờ đợi từ đêm qua một cô gái xinh đẹp này đến từ đêm qua một cô gái xinh đẹp này đến từ đêm qua một cô gái xinh đẹp này đến mua lại chỗ xếp hàng anh cũng không cho mua lại chỗ xếp hàng anh cũng không cho mua lại chỗ xếp hàng anh cũng không cho vừa mở một cái đámngười lao vào như ong vừa mở một cái đámngười lao vào như ong vừa mở một cái đámngười lao vào như ong vỡ tổ bảo vệ ra sức đánh đập như đàn áp vỡ tổ bảo vệ ra sức đánh đập như đàn áp vỡ tổ bảo vệ ra sức đánh đập như đàn áp bạo loạn chống bắn ngân hàng như Chiến bạo loạn chống bắn ngân hàng như Chiến bạo loạn chống bắn ngân hàng như Chiến tranh Thế giới vé đã bán hết sạch mà anh tranh Thế giới vé đã bán hết sạch mà anh tranh Thế giới vé đã bán hết sạch mà anh Vinh còn chưa mua được gì phía bên ngoài Vinh còn chưa mua được gì phía bên ngoài Vinh còn chưa mua được gì phía bên ngoài có người muốn bán lại anh danh nhau nên có người muốn bán lại anh danh nhau nên có người muốn bán lại anh danh nhau nên lăn lộn vỡ hết kả máu đầu vừa mua chưa lăn lộn vỡ hết kả máu đầu vừa mua chưa lăn lộn vỡ hết kả máu đầu vừa mua chưa thì cầm vé thì cảnh sát lại bắt vì bán thì cầm vé thì cảnh sát lại bắt vì bán thì cầm vé thì cảnh sát lại bắt vì bán váy cho nên muốn cố gắng làm tất cả vì váy cho nên muốn cố gắng làm tất cả vì váy cho nên muốn cố gắng làm tất cả vì tình yêu cũng không được Đang chán đời tình yêu cũng không được Đang chán đời tình yêu cũng không được Đang chán đời thì có người tốt đến cho hai tấm vé Anh thì có người tốt đến cho hai tấm vé Anh thì có người tốt đến cho hai tấm vé Anh giết người ngồi đằng sau rồi Kẹt hai tấm giết người ngồi đằng sau rồi Kẹt hai tấm giết người ngồi đằng sau rồi Kẹt hai tấm vé vào cái bánh mì để mời anh lại đáng vé vào cái bánh mì để mời anh lại đáng vé vào cái bánh mì để mời anh lại đáng tiếc là cô gái bên cạnh giờ lấy cho hết tiếc là cô gái bên cạnh giờ lấy cho hết tiếc là cô gái bên cạnh giờ lấy cho hết vào mồm Vãi nồi chưa bao nhiêu công sức vào mồm Vãi nồi chưa bao nhiêu công sức vào mồm Vãi nồi chưa bao nhiêu công sức cố gắng vất vả của tôi bị nuốt mất Mày cố gắng vất vả của tôi bị nuốt mất Mày cố gắng vất vả của tôi bị nuốt mất Mày là lát sau cô gái kia còn luôn ra được là lát sau cô gái kia còn luôn ra được là lát sau cô gái kia còn luôn ra được nguyên 2 tấm rồi chạy lại kêu anh cái nguyên 2 tấm rồi chạy lại kêu anh cái nguyên 2 tấm rồi chạy lại kêu anh cái mau đi Ôi trời ơi sao hôm nay ông đẹp mau đi Ôi trời ơi sao hôm nay ông đẹp mau đi Ôi trời ơi sao hôm nay ông đẹp thế nhỉ hehe Anh chạy đến nơi cô Lệ làng thế nhỉ hehe Anh chạy đến nơi cô Lệ làng thế nhỉ hehe Anh chạy đến nơi cô Lệ làng Nội vụ tỉnh lại bị ngã cánh tay còn mốc Nội vụ tỉnh lại bị ngã cánh tay còn mốc Nội vụ tỉnh lại bị ngã cánh tay còn mốc và vãi phân chó ngoài đường thôi đành và vãi phân chó ngoài đường thôi đành và vãi phân chó ngoài đường thôi đành xoa xoa hai giấu đằng sau em lại muốn xoa xoa hai giấu đằng sau em lại muốn xoa xoa hai giấu đằng sau em lại muốn cảm ơn chị bắp chân cũng được mà em lại cảm ơn chị bắp chân cũng được mà em lại cảm ơn chị bắp chân cũng được mà em lại cứ tưởng anh kinh ngạc Vì sao bắt bằng cứ tưởng anh kinh ngạc Vì sao bắt bằng cứ tưởng anh kinh ngạc Vì sao bắt bằng được đúng lúc nắng gọi lại chúng tay của được đúng lúc nắng gọi lại chúng tay của được đúng lúc nắng gọi lại chúng tay của Hùng Bá hắn còn tinh tướng lấy tay của Hùng Bá hắn còn tinh tướng lấy tay của Hùng Bá hắn còn tinh tướng lấy tay của anh Vinh vả vào mặt mình như muốn thách anh Vinh vả vào mặt mình như muốn thách anh Vinh vả vào mặt mình như muốn thách thức có giỏi đánh tao đi đánh tao đi Tôi thức có giỏi đánh tao đi đánh tao đi Tôi thức có giỏi đánh tao đi đánh tao đi Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại nhé quả nghĩ là chúng ta nên dừng lại nhé quả nghĩ là chúng ta nên dừng lại nhé quả thực ốm méo thế nào cả nổi hùng đã khai thực ốm méo thế nào cả nổi hùng đã khai thực ốm méo thế nào cả nổi hùng đã khai có vận công dung một cú đấm anh vội gục có vận công dung một cú đấm anh vội gục có vận công dung một cú đấm anh vội gục đầu xuống kết quả là cô Lệ Dĩnh Thủ 36 đầu xuống kết quả là cô Lệ Dĩnh Thủ 36 đầu xuống kết quả là cô Lệ Dĩnh Thủ 36 phần công lực mai thứ nhất thế là mất phần công lực mai thứ nhất thế là mất phần công lực mai thứ nhất thế là mất toi buổi hẹn hò tình đầu của anh Vinh em toi buổi hẹn hò tình đầu của anh Vinh em toi buổi hẹn hò tình đầu của anh Vinh em lại gãi mũi trở về nhà Lòng đầy Uất hận lại gãi mũi trở về nhà Lòng đầy Uất hận lại gãi mũi trở về nhà Lòng đầy Uất hận anh trèo lên cây cột đèn hỏi thăm tình anh trèo lên cây cột đèn hỏi thăm tình anh trèo lên cây cột đèn hỏi thăm tình hình anh lại giận dỗi ném cả gói quà của hình anh lại giận dỗi ném cả gói quà của hình anh lại giận dỗi ném cả gói quà của anh tinh ở nói cho anh biết tôi không anh tinh ở nói cho anh biết tôi không anh tinh ở nói cho anh biết tôi không thích mọi người như những đâu Sáng hôm thích mọi người như những đâu Sáng hôm thích mọi người như những đâu Sáng hôm sau Hùng Bá kể lại câu chuyện hôm qua sau Hùng Bá kể lại câu chuyện hôm qua sau Hùng Bá kể lại câu chuyện hôm qua cho mọi người cười sằng Anh tên cay cú cho mọi người cười sằng Anh tên cay cú cho mọi người cười sằng Anh tên cay cú xông đến kêu hắn màu Xin lỗi cô lệ kết xông đến kêu hắn màu Xin lỗi cô lệ kết xông đến kêu hắn màu Xin lỗi cô lệ kết cục cay đắng là bị tên này sử dụng ngay cục cay đắng là bị tên này sử dụng ngay cục cay đắng là bị tên này sử dụng ngay trước mặt giờ rút thật là nhục nhã và có trước mặt giờ rút thật là nhục nhã và có trước mặt giờ rút thật là nhục nhã và có hạn làm sao á hồng còn ngang nhiên vào hạn làm sao á hồng còn ngang nhiên vào hạn làm sao á hồng còn ngang nhiên vào mặt vừa đánh vừa chửi ruột Đã thế khi mặt vừa đánh vừa chửi ruột Đã thế khi mặt vừa đánh vừa chửi ruột Đã thế khi chạy ra bên ngoài còn bị quả bóng nhá chạy ra bên ngoài còn bị quả bóng nhá chạy ra bên ngoài còn bị quả bóng nhá Đập vào đầu đúng theo định luật Murphy Đập vào đầu đúng theo định luật Murphy Đập vào đầu đúng theo định luật Murphy một khi đã thất bại thì bao nhiêu đen một khi đã thất bại thì bao nhiêu đen một khi đã thất bại thì bao nhiêu đen đủi cũng sẽ ập đến bất chợt Anh nhìn đủi cũng sẽ ập đến bất chợt Anh nhìn đủi cũng sẽ ập đến bất chợt Anh nhìn thấy thấy Hiền dạy võ thuận đó chính là thấy thấy Hiền dạy võ thuận đó chính là thấy thấy Hiền dạy võ thuận đó chính là của chú đạp chuyên bán dầu gió và bia của chú đạp chuyên bán dầu gió và bia của chú đạp chuyên bán dầu gió và bia lon thấy anh đang buồn bã nên chú đã tan lon thấy anh đang buồn bã nên chú đã tan lon thấy anh đang buồn bã nên chú đã tan thủ là lừa gạt anh ổ khóa chống thất thủ là lừa gạt anh ổ khóa chống thất thủ là lừa gạt anh ổ khóa chống thất tình Bởi vì khi đau khổ do người khác tình Bởi vì khi đau khổ do người khác tình Bởi vì khi đau khổ do người khác lừa thì sẽ quên đi cái đau khổ của thất lừa thì sẽ quên đi cái đau khổ của thất lừa thì sẽ quên đi cái đau khổ của thất tình thôi chứ còn lừa thêm rằng mình là tình thôi chứ còn lừa thêm rằng mình là tình thôi chứ còn lừa thêm rằng mình là người biết võ công nữa anh Vinh cũng cho người biết võ công nữa anh Vinh cũng cho người biết võ công nữa anh Vinh cũng cho chú đạp để học võ tại một cái chuồng gà chú đạp để học võ tại một cái chuồng gà chú đạp để học võ tại một cái chuồng gà sau nhà trọ yêu đầu tiên là sơ của móc sau nhà trọ yêu đầu tiên là sơ của móc sau nhà trọ yêu đầu tiên là sơ của móc lốp ai bị dính chưởng nước chảy đầm đìa lốp ai bị dính chưởng nước chảy đầm đìa lốp ai bị dính chưởng nước chảy đầm đìa giá 500đ chiều thứ hai là thiết bố Sam giá 500đ chiều thứ hai là thiết bố Sam giá 500đ chiều thứ hai là thiết bố Sam đao thương bất nhập giá là 800đ chiều đao thương bất nhập giá là 800đ chiều đao thương bất nhập giá là 800đ chiều thứ ba lấy đầu người như vứt quả giá thứ ba lấy đầu người như vứt quả giá thứ ba lấy đầu người như vứt quả giá 1.000 đồng nhưng giá tiền quá đắt nên 1.000 đồng nhưng giá tiền quá đắt nên 1.000 đồng nhưng giá tiền quá đắt nên anh muốn bỏ về không học khiến chú Đạt anh muốn bỏ về không học khiến chú Đạt anh muốn bỏ về không học khiến chú Đạt phải vận không biểu diễn kết cục sẽ ra phải vận không biểu diễn kết cục sẽ ra phải vận không biểu diễn kết cục sẽ ra sau đây một tay thả xuống dưới cái chân sau đây một tay thả xuống dưới cái chân sau đây một tay thả xuống dưới cái chân bản đã cắt sẵn kết quả là cái bản đồ dập bản đã cắt sẵn kết quả là cái bản đồ dập bản đã cắt sẵn kết quả là cái bản đồ dập xuống trong sự ngạc nhiên vô tận của anh xuống trong sự ngạc nhiên vô tận của anh xuống trong sự ngạc nhiên vô tận của anh Châu Tinh Trì Đúng là cảnh giới tối cao Châu Tinh Trì Đúng là cảnh giới tối cao Châu Tinh Trì Đúng là cảnh giới tối cao của lừa đảo Linh hoài chắc cũng từ lò của lừa đảo Linh hoài chắc cũng từ lò của lừa đảo Linh hoài chắc cũng từ lò này mà ra anh Vinh lập tức bị lừa được này mà ra anh Vinh lập tức bị lừa được này mà ra anh Vinh lập tức bị lừa được toàn bộ số tiền mình có cho chú Đạt chứ toàn bộ số tiền mình có cho chú Đạt chứ toàn bộ số tiền mình có cho chú Đạt chứ còn nói chuyện này để ủng hộ Miền Trung còn nói chuyện này để ủng hộ Miền Trung còn nói chuyện này để ủng hộ Miền Trung lũ lụt sâu tinh chỉ nhẹ dạ ngoan ngoãn lũ lụt sâu tinh chỉ nhẹ dạ ngoan ngoãn lũ lụt sâu tinh chỉ nhẹ dạ ngoan ngoãn Nộp hết tiền luôn từ hôm đó ngày nào Nộp hết tiền luôn từ hôm đó ngày nào Nộp hết tiền luôn từ hôm đó ngày nào cũng tập luyện để trả thù Đúng là học cũng tập luyện để trả thù Đúng là học cũng tập luyện để trả thù Đúng là học theo chúng ạ đời đời ấm no no gì thì tôi theo chúng ạ đời đời ấm no no gì thì tôi theo chúng ạ đời đời ấm no no gì thì tôi cũng chưa nhất bởi chúng lấy hết tiền cũng chưa nhất bởi chúng lấy hết tiền cũng chưa nhất bởi chúng lấy hết tiền trong hội từ thiện đi tiêu rồi hôm sau trong hội từ thiện đi tiêu rồi hôm sau trong hội từ thiện đi tiêu rồi hôm sau anh tinh đến quay với em để rằng anh đã anh tinh đến quay với em để rằng anh đã anh tinh đến quay với em để rằng anh đã là một cao thủ võ công sau này có chuyện là một cao thủ võ công sau này có chuyện là một cao thủ võ công sau này có chuyện gì Ừ cô bạn bắt chuột đống thử một cái gì Ừ cô bạn bắt chuột đống thử một cái gì Ừ cô bạn bắt chuột đống thử một cái kết cục thật chả ra sao thôi lại vì tập kết cục thật chả ra sao thôi lại vì tập kết cục thật chả ra sao thôi lại vì tập luyện cố gắng hơn mới được vo gạo nấu luyện cố gắng hơn mới được vo gạo nấu luyện cố gắng hơn mới được vo gạo nấu cơm cũng theo chiều sử của móc lốp khách cơm cũng theo chiều sử của móc lốp khách cơm cũng theo chiều sử của móc lốp khách kêu sao chưa trộn mì Anh Vinh cũng lấy kêu sao chưa trộn mì Anh Vinh cũng lấy kêu sao chưa trộn mì Anh Vinh cũng lấy tay trộn giúp luôn rất xin lỗi ông ngồi tay trộn giúp luôn rất xin lỗi ông ngồi tay trộn giúp luôn rất xin lỗi ông ngồi ông ăn được khác ạ Ông chủ kiến thiết ông ăn được khác ạ Ông chủ kiến thiết ông ăn được khác ạ Ông chủ kiến thiết mắng Thủy rằng người ta lừa gạt để lấy mắng Thủy rằng người ta lừa gạt để lấy mắng Thủy rằng người ta lừa gạt để lấy tiền của mày đó thằng ngu ngốc anh tinh tiền của mày đó thằng ngu ngốc anh tinh tiền của mày đó thằng ngu ngốc anh tinh cãi lại dù sao tôi cũng tin chú Đạt của cãi lại dù sao tôi cũng tin chú Đạt của cãi lại dù sao tôi cũng tin chú Đạt của tôi vậy là liền bị ông chủ đuổi Hì không tôi vậy là liền bị ông chủ đuổi Hì không tôi vậy là liền bị ông chủ đuổi Hì không cho ở nhờ nữa anh vốn là trẻ mồ côi cho ở nhờ nữa anh vốn là trẻ mồ côi cho ở nhờ nữa anh vốn là trẻ mồ côi không cha mẹ rồi tất cả chỉ còn trông không cha mẹ rồi tất cả chỉ còn trông không cha mẹ rồi tất cả chỉ còn trông cậy vào chú Đạt nhà mình chú đặt lấy ra cậy vào chú Đạt nhà mình chú đặt lấy ra cậy vào chú Đạt nhà mình chú đặt lấy ra cuốn bí kíp Cửu Âm Chân Kinh trong tiếp cuốn bí kíp Cửu Âm Chân Kinh trong tiếp cuốn bí kíp Cửu Âm Chân Kinh trong tiếp thực chất là để lấy thêm tiền quyên góp thực chất là để lấy thêm tiền quyên góp thực chất là để lấy thêm tiền quyên góp vào miền Trung nhưng anh tên chỉ còn 20 vào miền Trung nhưng anh tên chỉ còn 20 vào miền Trung nhưng anh tên chỉ còn 20 đồng cuối cùng nữa bây giờ trò đã bị đồng cuối cùng nữa bây giờ trò đã bị đồng cuối cùng nữa bây giờ trò đã bị đuổi việc rồi chỉ còn biết trông cậy vào đuổi việc rồi chỉ còn biết trông cậy vào đuổi việc rồi chỉ còn biết trông cậy vào thấy đứa thôi chú Đạt nghe thấy và hết thấy đứa thôi chú Đạt nghe thấy và hết thấy đứa thôi chú Đạt nghe thấy và hết hồn không còn gì để lừa nữa rồi Sao Chú hồn không còn gì để lừa nữa rồi Sao Chú hồn không còn gì để lừa nữa rồi Sao Chú Heo Cửu Âm Chân Kinh bài 1 là 5 từ đây Heo Cửu Âm Chân Kinh bài 1 là 5 từ đây Heo Cửu Âm Chân Kinh bài 1 là 5 từ đây xuống dưới Thực ra để rửa cho anh Vinh xuống dưới Thực ra để rửa cho anh Vinh xuống dưới Thực ra để rửa cho anh Vinh lăn xuống nhất lịch để chú bỏ đi anh lăn xuống nhất lịch để chú bỏ đi anh lăn xuống nhất lịch để chú bỏ đi anh tinh huyết sắp đi nên tặng cho chú cái tinh huyết sắp đi nên tặng cho chú cái tinh huyết sắp đi nên tặng cho chú cái đồng hồ kỷ niệm rồi cũng tin tưởng nghe đồng hồ kỷ niệm rồi cũng tin tưởng nghe đồng hồ kỷ niệm rồi cũng tin tưởng nghe lời chú đạt chuẩn bị tinh thần lan xuống lời chú đạt chuẩn bị tinh thần lan xuống lời chú đạt chuẩn bị tinh thần lan xuống chú Đạt cầm chiếc đồng hồ 14 thì mà sao chú Đạt cầm chiếc đồng hồ 14 thì mà sao chú Đạt cầm chiếc đồng hồ 14 thì mà sao trong lòng áy náy nên vội vàng quay lại trong lòng áy náy nên vội vàng quay lại trong lòng áy náy nên vội vàng quay lại liệu có kịp không đây ai em bị mất và sự liệu có kịp không đây ai em bị mất và sự liệu có kịp không đây ai em bị mất và sự mình lăn xuống dưới trên đoạn này đúng mình lăn xuống dưới trên đoạn này đúng mình lăn xuống dưới trên đoạn này đúng là không nhịn nổi cười anh đang đứng là không nhịn nổi cười anh đang đứng là không nhịn nổi cười anh đang đứng phía dưới trong thấy lại cứ tưởng là chú phía dưới trong thấy lại cứ tưởng là chú phía dưới trong thấy lại cứ tưởng là chú Đạt là mẫu cho anh Sư phụ quả là cao thủ Đạt là mẫu cho anh Sư phụ quả là cao thủ Đạt là mẫu cho anh Sư phụ quả là cao thủ trong các cao thủ cũng đạt được nhà trong các cao thủ cũng đạt được nhà trong các cao thủ cũng đạt được nhà Dương oai vòi thêm tiền nhưng anh hết Dương oai vòi thêm tiền nhưng anh hết Dương oai vòi thêm tiền nhưng anh hết rồi còn đâu hôm sau nữa Hùng Bá lịch lãm rồi còn đâu hôm sau nữa Hùng Bá lịch lãm rồi còn đâu hôm sau nữa Hùng Bá lịch lãm tặng cô Lệ một bó hoa nhưng cái thủ dâm tặng cô Lệ một bó hoa nhưng cái thủ dâm tặng cô Lệ một bó hoa nhưng cái thủ dâm dê này cứ ve vãn thấy ớn khiến cô Lệ dê này cứ ve vãn thấy ớn khiến cô Lệ dê này cứ ve vãn thấy ớn khiến cô Lệ găng tay làm gãy kính của tên này hung găng tay làm gãy kính của tên này hung găng tay làm gãy kính của tên này hung Bá vực mình vì kính vỡ kêu người cô Lệ Bá vực mình vì kính vỡ kêu người cô Lệ Bá vực mình vì kính vỡ kêu người cô Lệ để án hấp diêm đang ngồi gặp chị Anh để án hấp diêm đang ngồi gặp chị Anh để án hấp diêm đang ngồi gặp chị Anh tinh đến kỳ anh được một chiếc mũ hồ với tinh đến kỳ anh được một chiếc mũ hồ với tinh đến kỳ anh được một chiếc mũ hồ với một bộ quần áo màu đen như anh hùng thực một bộ quần áo màu đen như anh hùng thực một bộ quần áo màu đen như anh hùng thực thụ Hùng và liên tiếp nào lên một gặp thụ Hùng và liên tiếp nào lên một gặp thụ Hùng và liên tiếp nào lên một gặp đánh ngã anh Vinh thì khiến anh ngất đánh ngã anh Vinh thì khiến anh ngất đánh ngã anh Vinh thì khiến anh ngất luôn Thế mà anh vẫn đứng dậy được hắn luôn Thế mà anh vẫn đứng dậy được hắn luôn Thế mà anh vẫn đứng dậy được hắn thôi máu quanh quẩn Anh Vinh như cái túi thôi máu quanh quẩn Anh Vinh như cái túi thôi máu quanh quẩn Anh Vinh như cái túi sáng làm chưa cuối như muốn gãy lưng sáng làm chưa cuối như muốn gãy lưng sáng làm chưa cuối như muốn gãy lưng nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ cho dù có nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ cho dù có nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ cho dù có đánh thế nào anh cũng không gục ngã nếu đánh thế nào anh cũng không gục ngã nếu đánh thế nào anh cũng không gục ngã nếu như người khác chỉ chết trong một nốt như người khác chỉ chết trong một nốt như người khác chỉ chết trong một nốt nhạc còn anh Dinh dường như là đã bất tử nhạc còn anh Dinh dường như là đã bất tử nhạc còn anh Dinh dường như là đã bất tử kiểu gì cũng đứng lên được cuối cùng anh kiểu gì cũng đứng lên được cuối cùng anh kiểu gì cũng đứng lên được cuối cùng anh tinh dùng chiêu mà chú Đạt đã dạy ôm tên tinh dùng chiêu mà chú Đạt đã dạy ôm tên tinh dùng chiêu mà chú Đạt đã dạy ôm tên kia cuộn thẳng với Lan đi khiến hắn gật kia cuộn thẳng với Lan đi khiến hắn gật kia cuộn thẳng với Lan đi khiến hắn gật đầu vào tượng dài tiếp theo cùng làm đầu vào tượng dài tiếp theo cùng làm đầu vào tượng dài tiếp theo cùng làm xuống dưới bậc thang s biểu hắn đập hết xuống dưới bậc thang s biểu hắn đập hết xuống dưới bậc thang s biểu hắn đập hết chỗ này chỗ nọ kết quả khiến vùng vào chỗ này chỗ nọ kết quả khiến vùng vào chỗ này chỗ nọ kết quả khiến vùng vào nhất định anh Thắng hết sức giải vàng nhất định anh Thắng hết sức giải vàng nhất định anh Thắng hết sức giải vàng sau đó anh tình cũng vội vàng bỏ đi sau đó anh tình cũng vội vàng bỏ đi sau đó anh tình cũng vội vàng bỏ đi không tự buộc thống của cô Lệ tin tức không tự buộc thống của cô Lệ tin tức không tự buộc thống của cô Lệ tin tức hót hòn họt nhanh chóng được Loan đi hót hòn họt nhanh chóng được Loan đi hót hòn họt nhanh chóng được Loan đi khắp nơi đều Loan thiên hùng đã bị chảy khắp nơi đều Loan thiên hùng đã bị chảy khắp nơi đều Loan thiên hùng đã bị chảy bề mặt đánh bại nhà vệ sinh nữ cũng nhóm bề mặt đánh bại nhà vệ sinh nữ cũng nhóm bề mặt đánh bại nhà vệ sinh nữ cũng nhóm nhào cả lên không biết ai là kẻ bí ẩn cô nhào cả lên không biết ai là kẻ bí ẩn cô nhào cả lên không biết ai là kẻ bí ẩn cô Lệ cũng nóng lòng được gặp người đó quả Lệ cũng nóng lòng được gặp người đó quả Lệ cũng nóng lòng được gặp người đó quả thực cô đã quá cảm động vì anh ta rồi thực cô đã quá cảm động vì anh ta rồi thực cô đã quá cảm động vì anh ta rồi hôm sau anh Linh ôm trước mặt nạ đến để hôm sau anh Linh ôm trước mặt nạ đến để hôm sau anh Linh ôm trước mặt nạ đến để ra mắt cô Lệ Nhưng liệu mọi chuyện dễ ra mắt cô Lệ Nhưng liệu mọi chuyện dễ ra mắt cô Lệ Nhưng liệu mọi chuyện dễ dàng thế này sao ông chủ kiện muốn ăn dàng thế này sao ông chủ kiện muốn ăn dàng thế này sao ông chủ kiện muốn ăn hàng ngon cũng giả dạng kẻ bịt mặt rồi hàng ngon cũng giả dạng kẻ bịt mặt rồi hàng ngon cũng giả dạng kẻ bịt mặt rồi khắp nơi ai cũng nhận rằng mình đã là khắp nơi ai cũng nhận rằng mình đã là khắp nơi ai cũng nhận rằng mình đã là cái đó để được thánh cô lệ mà thôi khiến cái đó để được thánh cô lệ mà thôi khiến cái đó để được thánh cô lệ mà thôi khiến cô Lệ phải chạy thục mạng sắp chết anh cô Lệ phải chạy thục mạng sắp chết anh cô Lệ phải chạy thục mạng sắp chết anh Vinh đứng phía xa Nhìn thấy liền chủng Vinh đứng phía xa Nhìn thấy liền chủng Vinh đứng phía xa Nhìn thấy liền chủng cái mũ lên đầu kết cục cũng bị cụ lệ cái mũ lên đầu kết cục cũng bị cụ lệ cái mũ lên đầu kết cục cũng bị cụ lệ đánh gót của Lệ vụ bắt taxi bỏ chạy cả đánh gót của Lệ vụ bắt taxi bỏ chạy cả đánh gót của Lệ vụ bắt taxi bỏ chạy cả đám cũng bắt xe đuổi theo bất ngờ thay đám cũng bắt xe đuổi theo bất ngờ thay đám cũng bắt xe đuổi theo bất ngờ thay cả sư phụ lạc cũng tham gia Đoàn Nhút cả sư phụ lạc cũng tham gia Đoàn Nhút cả sư phụ lạc cũng tham gia Đoàn Nhút Nhát Nhận thiết nghĩ và hay Thật Một Nhát Nhận thiết nghĩ và hay Thật Một Nhát Nhận thiết nghĩ và hay Thật Một thằng làm cả đống thằng bài ăn lát sau thằng làm cả đống thằng bài ăn lát sau thằng làm cả đống thằng bài ăn lát sau chú Đạt cũng thừa nhận mình đã lừa gạt chú Đạt cũng thừa nhận mình đã lừa gạt chú Đạt cũng thừa nhận mình đã lừa gạt anh Tinh Châu Tinh Trì bực tức chửi Đồ anh Tinh Châu Tinh Trì bực tức chửi Đồ anh Tinh Châu Tinh Trì bực tức chửi Đồ lừa gạt sau này để con không có lỗ đít lừa gạt sau này để con không có lỗ đít lừa gạt sau này để con không có lỗ đít cứ đặt kêu thằng vừa hỏi đấy rồi ngược cứ đặt kêu thằng vừa hỏi đấy rồi ngược cứ đặt kêu thằng vừa hỏi đấy rồi ngược vô Nếu mày khăn đảm thì trước mặt cô Lệ vô Nếu mày khăn đảm thì trước mặt cô Lệ vô Nếu mày khăn đảm thì trước mặt cô Lệ đứng có đeo mặt nạ nữa không làm được đứng có đeo mặt nạ nữa không làm được đứng có đeo mặt nạ nữa không làm được thì ăn c** đi Anh Vinh lấy hết can đảm thì ăn c** đi Anh Vinh lấy hết can đảm thì ăn c** đi Anh Vinh lấy hết can đảm Ra đứng trước mặt anh lạnh những Người Ra đứng trước mặt anh lạnh những Người Ra đứng trước mặt anh lạnh những Người Bí Ẩn anh có chứng cứ gì chứ định lợi Bí Ẩn anh có chứng cứ gì chứ định lợi Bí Ẩn anh có chứng cứ gì chứ định lợi dụng tôi hay sao đang giải thích thì lập dụng tôi hay sao đang giải thích thì lập dụng tôi hay sao đang giải thích thì lập tức bị bắn có lẽ đã quá chán với nhiều tức bị bắn có lẽ đã quá chán với nhiều tức bị bắn có lẽ đã quá chán với nhiều kẻ muốn lợi dụng cô rồi à Đó chỉ là kẻ muốn lợi dụng cô rồi à Đó chỉ là kẻ muốn lợi dụng cô rồi à Đó chỉ là tưởng tượng thôi vừa hay thì cô lại đến tưởng tượng thôi vừa hay thì cô lại đến tưởng tượng thôi vừa hay thì cô lại đến hỏi thăm anh Vinh thấy vậy liền chạy mất hỏi thăm anh Vinh thấy vậy liền chạy mất hỏi thăm anh Vinh thấy vậy liền chạy mất dép cô hỏi anh có biết ai là người bí ẩn dép cô hỏi anh có biết ai là người bí ẩn dép cô hỏi anh có biết ai là người bí ẩn không anh Vinh cũng sợ đến nỗi không không anh Vinh cũng sợ đến nỗi không không anh Vinh cũng sợ đến nỗi không biết cô lại hỏi giờ phải làm sao để nói biết cô lại hỏi giờ phải làm sao để nói biết cô lại hỏi giờ phải làm sao để nói các anh ấy đây trâu xanh Chị tưởng ngon các anh ấy đây trâu xanh Chị tưởng ngon các anh ấy đây trâu xanh Chị tưởng ngon nên bảo hãy hôn môi anh ấy kết cục đau nên bảo hãy hôn môi anh ấy kết cục đau nên bảo hãy hôn môi anh ấy kết cục đau đớn là cô ấy lại hôn gửi bên cạnh đó là đớn là cô ấy lại hôn gửi bên cạnh đó là đớn là cô ấy lại hôn gửi bên cạnh đó là võ sư Karik Ai nám mạnh vừa của Nhật Bản võ sư Karik Ai nám mạnh vừa của Nhật Bản võ sư Karik Ai nám mạnh vừa của Nhật Bản về đó hai người là bạn học cũ ngày xưa về đó hai người là bạn học cũ ngày xưa về đó hai người là bạn học cũ ngày xưa và Chính Anh ấy đã bị mặt cứu tôi này và Chính Anh ấy đã bị mặt cứu tôi này và Chính Anh ấy đã bị mặt cứu tôi này thằng Nắm bạn này cũng tự nhận mình đã thằng Nắm bạn này cũng tự nhận mình đã thằng Nắm bạn này cũng tự nhận mình đã Cứ Tao không muốn cô Lệ ở gần với kẻ dâm Cứ Tao không muốn cô Lệ ở gần với kẻ dâm Cứ Tao không muốn cô Lệ ở gần với kẻ dâm giác Tốt nhất mày nên xéo đi nhá hiện là giác Tốt nhất mày nên xéo đi nhá hiện là giác Tốt nhất mày nên xéo đi nhá hiện là bị nổi hết buổi nghiện thằng chó lắm bị nổi hết buổi nghiện thằng chó lắm bị nổi hết buổi nghiện thằng chó lắm bệnh này đi du học Nhật về mà lại nhận bệnh này đi du học Nhật về mà lại nhận bệnh này đi du học Nhật về mà lại nhận vơ công sức của người khác để ăn gái vơ công sức của người khác để ăn gái vơ công sức của người khác để ăn gái nhìn thì đẹp trai mà lòng dạ trong hóa nhìn thì đẹp trai mà lòng dạ trong hóa nhìn thì đẹp trai mà lòng dạ trong hóa hiện Anh Vinh Chán đời thì bắt gặp chú hiện Anh Vinh Chán đời thì bắt gặp chú hiện Anh Vinh Chán đời thì bắt gặp chú Đạt Giang đi nhặt ve chai chú đã kêu rồi Đạt Giang đi nhặt ve chai chú đã kêu rồi Đạt Giang đi nhặt ve chai chú đã kêu rồi nhìn tướng mạnh của anh tinh thế này nhìn tướng mạnh của anh tinh thế này nhìn tướng mạnh của anh tinh thế này khác gì dâm giác sẽ chẳng ai thêm Mày là khác gì dâm giác sẽ chẳng ai thêm Mày là khác gì dâm giác sẽ chẳng ai thêm Mày là người anh hùng cứu cô gái đó đâu vậy chú người anh hùng cứu cô gái đó đâu vậy chú người anh hùng cứu cô gái đó đâu vậy chú hãy dậy thêm võ công cho tôi đi mà Nhưng hãy dậy thêm võ công cho tôi đi mà Nhưng hãy dậy thêm võ công cho tôi đi mà Nhưng tao không lừa gạt mày thêm nữa về đi cho tao không lừa gạt mày thêm nữa về đi cho tao không lừa gạt mày thêm nữa về đi cho tao nhờ anh các chú đạp giữa hành kinh tao nhờ anh các chú đạp giữa hành kinh tao nhờ anh các chú đạp giữa hành kinh đến võ đường gặp ngắm mệnh để đưa thư đến võ đường gặp ngắm mệnh để đưa thư đến võ đường gặp ngắm mệnh để đưa thư siêu chiến ở phía trong nắng bạn lúc này siêu chiến ở phía trong nắng bạn lúc này siêu chiến ở phía trong nắng bạn lúc này cũng đang gặp mặt các đại ca toàn là đệ cũng đang gặp mặt các đại ca toàn là đệ cũng đang gặp mặt các đại ca toàn là đệ nhất cao thủ trong các môn phái và hiện nhất cao thủ trong các môn phái và hiện nhất cao thủ trong các môn phái và hiện tại đều là chủ tướng Võ Thuật Ngắm mẹ tại đều là chủ tướng Võ Thuật Ngắm mẹ tại đều là chủ tướng Võ Thuật Ngắm mẹ nói rằng các môn võ khác dẹp hết mẹ đi nói rằng các môn võ khác dẹp hết mẹ đi nói rằng các môn võ khác dẹp hết mẹ đi hiệp hội võ thuật giờ Karate của tao là hiệp hội võ thuật giờ Karate của tao là hiệp hội võ thuật giờ Karate của tao là mạnh nhất tất cả chúng mày ở đây đều là mạnh nhất tất cả chúng mày ở đây đều là mạnh nhất tất cả chúng mày ở đây đều là dân góp đó đám người bực tức lao vào dân góp đó đám người bực tức lao vào dân góp đó đám người bực tức lao vào đánh hắn nhưng nhanh chóng bị nám mẹ đánh hắn nhưng nhanh chóng bị nám mẹ đánh hắn nhưng nhanh chóng bị nám mẹ phản công võ thuật Karate của hãng đã phản công võ thuật Karate của hãng đã phản công võ thuật Karate của hãng đã đạt đến cảnh giới của thánh thần chịu đạt đến cảnh giới của thánh thần chịu đạt đến cảnh giới của thánh thần chịu thích nhanh gọn và dứt khoát vừa tầm với thích nhanh gọn và dứt khoát vừa tầm với thích nhanh gọn và dứt khoát vừa tầm với của nhân loại chỉ phút mất giá của các của nhân loại chỉ phút mất giá của các của nhân loại chỉ phút mất giá của các cao thủ kia đấm một cái khuôn giường hạ cao thủ kia đấm một cái khuôn giường hạ cao thủ kia đấm một cái khuôn giường hạ nốt anh gửi Tây khiến Hai chú cháu đứng nốt anh gửi Tây khiến Hai chú cháu đứng nốt anh gửi Tây khiến Hai chú cháu đứng ngoài chết lặng thôi chạy nhanh chứ trả ngoài chết lặng thôi chạy nhanh chứ trả ngoài chết lặng thôi chạy nhanh chứ trả thù gì nữa Đang khi rốt bỏ bức thư Kiều thù gì nữa Đang khi rốt bỏ bức thư Kiều thù gì nữa Đang khi rốt bỏ bức thư Kiều chiến thì ông chủ Võ Đường lại khớp mất chiến thì ông chủ Võ Đường lại khớp mất chiến thì ông chủ Võ Đường lại khớp mất hóa ra chú Đạt ngày xưa đã từng làm tại hóa ra chú Đạt ngày xưa đã từng làm tại hóa ra chú Đạt ngày xưa đã từng làm tại đây nhưng bị đuổi việc nên chú rất cay đây nhưng bị đuổi việc nên chú rất cay đây nhưng bị đuổi việc nên chú rất cay cú chú lập tức dùng châu tinh chỉ thách cú chú lập tức dùng châu tinh chỉ thách cú chú lập tức dùng châu tinh chỉ thách đấu với mắng mẹ Mẹ nắm vào năm 1974 vô đấu với mắng mẹ Mẹ nắm vào năm 1974 vô đấu với mắng mẹ Mẹ nắm vào năm 1974 vô địch châu Á sau năm 1980 đạt quán quân địch châu Á sau năm 1980 đạt quán quân địch châu Á sau năm 1980 đạt quán quân võ tự do Nhật 13 năm liên tiếp và sư phụ võ tự do Nhật 13 năm liên tiếp và sư phụ võ tự do Nhật 13 năm liên tiếp và sư phụ của 5 Mẹ là người đã phục ma quỷ Cần của 5 Mẹ là người đã phục ma quỷ Cần của 5 Mẹ là người đã phục ma quỷ Cần nhục nhân hóa ra chú đã bị què giò là do nhục nhân hóa ra chú đã bị què giò là do nhục nhân hóa ra chú đã bị què giò là do sư phụ của hắn đánh gãy nên mới rút lui sư phụ của hắn đánh gãy nên mới rút lui sư phụ của hắn đánh gãy nên mới rút lui khỏi Ừ Vậy giờ tôi sẽ lấy đồ địa là Châu khỏi Ừ Vậy giờ tôi sẽ lấy đồ địa là Châu khỏi Ừ Vậy giờ tôi sẽ lấy đồ địa là Châu Tinh Trì này ra để thách đấu với người Tinh Trì này ra để thách đấu với người Tinh Trì này ra để thách đấu với người đúng thời gian một tháng sau nhất định đúng thời gian một tháng sau nhất định đúng thời gian một tháng sau nhất định nó sẽ đánh bại nhận thức trận đấu được nó sẽ đánh bại nhận thức trận đấu được nó sẽ đánh bại nhận thức trận đấu được họ hóa linh đình để kêu 10 khán giả còn họ hóa linh đình để kêu 10 khán giả còn họ hóa linh đình để kêu 10 khán giả còn khám bệnh trả lời phóng viên rằng hắn khám bệnh trả lời phóng viên rằng hắn khám bệnh trả lời phóng viên rằng hắn Mịch mà cứ cô gái vì không muốn người ra Mịch mà cứ cô gái vì không muốn người ra Mịch mà cứ cô gái vì không muốn người ra biết đến mình mong ước cả đời của hắn là biết đến mình mong ước cả đời của hắn là biết đến mình mong ước cả đời của hắn là mang lại điều tốt cho người khác mà thôi mang lại điều tốt cho người khác mà thôi mang lại điều tốt cho người khác mà thôi Nhân Thiện việc này tỏ tình luôn với Nhân Thiện việc này tỏ tình luôn với Nhân Thiện việc này tỏ tình luôn với trung nghệ để cho phóng viên của đài trung nghệ để cho phóng viên của đài trung nghệ để cho phóng viên của đài truyền hình nữa Ngắm mẹ là kẻ cơ hội truyền hình nữa Ngắm mẹ là kẻ cơ hội truyền hình nữa Ngắm mẹ là kẻ cơ hội cũng lấy nhẫn ra cầu hôm trước mặt mọi cũng lấy nhẫn ra cầu hôm trước mặt mọi cũng lấy nhẫn ra cầu hôm trước mặt mọi người anh vay cũ không chịu nổi nữa xong người anh vay cũ không chịu nổi nữa xong người anh vay cũ không chịu nổi nữa xong lên Kiều lớn rằng hắn là ngụy quân tử kẻ lên Kiều lớn rằng hắn là ngụy quân tử kẻ lên Kiều lớn rằng hắn là ngụy quân tử kẻ cứu cô hôm đó mới là tôi nhá Thế là cứu cô hôm đó mới là tôi nhá Thế là cứu cô hôm đó mới là tôi nhá Thế là thành công phá đám được chứ không thì thành công phá đám được chứ không thì thành công phá đám được chứ không thì một giây nữa thôi là em lại đồng ý cưới một giây nữa thôi là em lại đồng ý cưới một giây nữa thôi là em lại đồng ý cưới hắn rồi Một tháng nữa lên nồi này tao sẽ hắn rồi Một tháng nữa lên nồi này tao sẽ hắn rồi Một tháng nữa lên nồi này tao sẽ đánh chết mày cứ đặt lúc này vẫn không đánh chết mày cứ đặt lúc này vẫn không đánh chết mày cứ đặt lúc này vẫn không Chào tất cả biển quảng cáo Tuyên bố rằng Chào tất cả biển quảng cáo Tuyên bố rằng Chào tất cả biển quảng cáo Tuyên bố rằng ma quỷ Kim đục nhân không phải trò đùa ma quỷ Kim đục nhân không phải trò đùa ma quỷ Kim đục nhân không phải trò đùa đâu ngắm bạn coi chừng một tháng nữa sẽ đâu ngắm bạn coi chừng một tháng nữa sẽ đâu ngắm bạn coi chừng một tháng nữa sẽ là tử vong địa ngục nói rồi chú Đạt kéo là tử vong địa ngục nói rồi chú Đạt kéo là tử vong địa ngục nói rồi chú Đạt kéo anh rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi anh rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi anh rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người ngắm mẹ ở lại tiếp tục cầu hôn người ngắm mẹ ở lại tiếp tục cầu hôn người ngắm mẹ ở lại tiếp tục cầu hôn nhưng cô Lệ hoãn lại không đồng ý nữa nhưng cô Lệ hoãn lại không đồng ý nữa nhưng cô Lệ hoãn lại không đồng ý nữa quá trình huấn luyện tử vong địa ngục quá trình huấn luyện tử vong địa ngục quá trình huấn luyện tử vong địa ngục một tháng của hai người phóng viên cũng một tháng của hai người phóng viên cũng một tháng của hai người phóng viên cũng đến phỏng vấn nhưng hai thầy trò nhà Hán đến phỏng vấn nhưng hai thầy trò nhà Hán đến phỏng vấn nhưng hai thầy trò nhà Hán đang ngồi ăn lẩu tạp phí lù không biết đang ngồi ăn lẩu tạp phí lù không biết đang ngồi ăn lẩu tạp phí lù không biết nó giở trò gì đây Ở gần nữa là đến hạn nó giở trò gì đây Ở gần nữa là đến hạn nó giở trò gì đây Ở gần nữa là đến hạn thi đấu rồi cùng theo dõi quá trình thi đấu rồi cùng theo dõi quá trình thi đấu rồi cùng theo dõi quá trình luyện tập của anh đi nhé Vâng rất khó luyện tập của anh đi nhé Vâng rất khó luyện tập của anh đi nhé Vâng rất khó hiểu và không thể hiểu được hai người hiểu và không thể hiểu được hai người hiểu và không thể hiểu được hai người đang ăn chơi sẽ vẫn cùng các cô gái Điều đang ăn chơi sẽ vẫn cùng các cô gái Điều đang ăn chơi sẽ vẫn cùng các cô gái Điều này khiến Hai chú cháu nhà nám Bệnh càng này khiến Hai chú cháu nhà nám Bệnh càng này khiến Hai chú cháu nhà nám Bệnh càng thêm phần sốt ruột trong khi anh trong thêm phần sốt ruột trong khi anh trong thêm phần sốt ruột trong khi anh trong suốt ngày đi hát tay vịn thì ngắm mẹ ở suốt ngày đi hát tay vịn thì ngắm mẹ ở suốt ngày đi hát tay vịn thì ngắm mẹ ở nhà tập luyện cật lực thời gian thi đấu nhà tập luyện cật lực thời gian thi đấu nhà tập luyện cật lực thời gian thi đấu nhanh chóng lấy ngày Bác sĩ cũng được nhanh chóng lấy ngày Bác sĩ cũng được nhanh chóng lấy ngày Bác sĩ cũng được đưa tới sẵn sàng quản lý nhiều rõ khi đưa tới sẵn sàng quản lý nhiều rõ khi đưa tới sẵn sàng quản lý nhiều rõ khi châu tinh chỉ đi đánh chết thì phải quay châu tinh chỉ đi đánh chết thì phải quay châu tinh chỉ đi đánh chết thì phải quay rõ mặt của phóng viên hỏi hai người kia rõ mặt của phóng viên hỏi hai người kia rõ mặt của phóng viên hỏi hai người kia có phải đã Luyện Thành tuyệt chiêu sát có phải đã Luyện Thành tuyệt chiêu sát có phải đã Luyện Thành tuyệt chiêu sát thủ Nhưng giả vờ xoang bất ngờ hay không thủ Nhưng giả vờ xoang bất ngờ hay không thủ Nhưng giả vờ xoang bất ngờ hay không Điều này tự dưng lại làm ná mẹ chuột dạ Điều này tự dưng lại làm ná mẹ chuột dạ Điều này tự dưng lại làm ná mẹ chuột dạ vào phòng nghỉ và đầu tóc xù hết cả lên vào phòng nghỉ và đầu tóc xù hết cả lên vào phòng nghỉ và đầu tóc xù hết cả lên ông kêu tao mang hết tài sản của mày ông kêu tao mang hết tài sản của mày ông kêu tao mang hết tài sản của mày thắng rồi đó phía bên anh trên mọi người thắng rồi đó phía bên anh trên mọi người thắng rồi đó phía bên anh trên mọi người cũng nói lời trăn trối với nhau hiện một cũng nói lời trăn trối với nhau hiện một cũng nói lời trăn trối với nhau hiện một lập tức bắt đầu Mẹ nắm đấm hai quả may lập tức bắt đầu Mẹ nắm đấm hai quả may lập tức bắt đầu Mẹ nắm đấm hai quả may đồ ăn tinh còn thân hệ ở lại cũng bị hắn đồ ăn tinh còn thân hệ ở lại cũng bị hắn đồ ăn tinh còn thân hệ ở lại cũng bị hắn xé nát à Đó chỉ là tưởng tượng của Chung xé nát à Đó chỉ là tưởng tượng của Chung xé nát à Đó chỉ là tưởng tượng của Chung Lệ để thôi mà thang máy của cô đang đi Lệ để thôi mà thang máy của cô đang đi Lệ để thôi mà thang máy của cô đang đi cũng bị kẹt không tới xem được nữa vậy cũng bị kẹt không tới xem được nữa vậy cũng bị kẹt không tới xem được nữa vậy nắm bắt đầu tiến ra võ đài hoa anh hùng nắm bắt đầu tiến ra võ đài hoa anh hùng nắm bắt đầu tiến ra võ đài hoa anh hùng Anh Vinh cũng diễn ra Võ Hải Phòng Thái Anh Vinh cũng diễn ra Võ Hải Phòng Thái Anh Vinh cũng diễn ra Võ Hải Phòng Thái tự tin tạo dáng một chút cho phóng viên tự tin tạo dáng một chút cho phóng viên tự tin tạo dáng một chút cho phóng viên chụp ảnh Nhưng anh danh cứ thích làm chụp ảnh Nhưng anh danh cứ thích làm chụp ảnh Nhưng anh danh cứ thích làm những cái trò mèo thực sự chàng thích những cái trò mèo thực sự chàng thích những cái trò mèo thực sự chàng thích động tâm lý hoang mang của mẹ nó thí động tâm lý hoang mang của mẹ nó thí động tâm lý hoang mang của mẹ nó thí sinh lập tức đạt giải thưởng tạo dáng ấn sinh lập tức đạt giải thưởng tạo dáng ấn sinh lập tức đạt giải thưởng tạo dáng ấn tượng võ đài trước ngay sự từng có trận tượng võ đài trước ngay sự từng có trận tượng võ đài trước ngay sự từng có trận đấu cũng lập tức được bắt đầu Mẹ nắm đấu cũng lập tức được bắt đầu Mẹ nắm đấu cũng lập tức được bắt đầu Mẹ nắm liền lao đến nhưng mắt như anh tên quán liền lao đến nhưng mắt như anh tên quán liền lao đến nhưng mắt như anh tên quán bắt đầu lại khiến ám mẹ không dám tiến bắt đầu lại khiến ám mẹ không dám tiến bắt đầu lại khiến ám mẹ không dám tiến lên chú Đạt Còn cười nguy hiểm nữa chắc lên chú Đạt Còn cười nguy hiểm nữa chắc lên chú Đạt Còn cười nguy hiểm nữa chắc chắn là có quy chế rồi hóa ra đó là âm chắn là có quy chế rồi hóa ra đó là âm chắn là có quy chế rồi hóa ra đó là âm mưu của Chú Đại về mặt Quyền Cước anh mưu của Chú Đại về mặt Quyền Cước anh mưu của Chú Đại về mặt Quyền Cước anh tinh có thật thế nào cũng không thể là tinh có thật thế nào cũng không thể là tinh có thật thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn nên sẽ dùng chiến thuật đối thủ của hắn nên sẽ dùng chiến thuật đối thủ của hắn nên sẽ dùng chiến thuật tối cao là đánh đòn tâm lý trong một tối cao là đánh đòn tâm lý trong một tối cao là đánh đòn tâm lý trong một tháng chúng ta ăn chơi nô vừa đã chiến tháng chúng ta ăn chơi nô vừa đã chiến tháng chúng ta ăn chơi nô vừa đã chiến thắng ngoài Nhi bây giờ lên võ đài lại thắng ngoài Nhi bây giờ lên võ đài lại thắng ngoài Nhi bây giờ lên võ đài lại quay lưng giảm vào trong một việc hắn quay lưng giảm vào trong một việc hắn quay lưng giảm vào trong một việc hắn không dám đến gần hai người đứng im không dám đến gần hai người đứng im không dám đến gần hai người đứng im chiến MC cũng chả biết thuyết minh cái chiến MC cũng chả biết thuyết minh cái chiến MC cũng chả biết thuyết minh cái gì nữa hết khách đành mang quyển sách Ỷ gì nữa hết khách đành mang quyển sách Ỷ gì nữa hết khách đành mang quyển sách Ỷ Thiên Đồ Long Ký ra đọc cho khán giả cả Thiên Đồ Long Ký ra đọc cho khán giả cả Thiên Đồ Long Ký ra đọc cho khán giả cả nước nghe miêu tả đúng cái trận đánh của nước nghe miêu tả đúng cái trận đánh của nước nghe miêu tả đúng cái trận đánh của Trương Vô Kỵ đấu với kim mao sư vương Trương Vô Kỵ đấu với kim mao sư vương Trương Vô Kỵ đấu với kim mao sư vương triều ngày càng khiến Ngắm mẹ ức chế triều ngày càng khiến Ngắm mẹ ức chế triều ngày càng khiến Ngắm mẹ ức chế căng thẳng và hết mồ hôi còn anh Vinh căng thẳng và hết mồ hôi còn anh Vinh căng thẳng và hết mồ hôi còn anh Vinh cũng thấp thỏm sợ vãi đái ra quần mất sự cũng thấp thỏm sợ vãi đái ra quần mất sự cũng thấp thỏm sợ vãi đái ra quần mất sự quyển sách Rơi thôi lại lấy quyển sách quyển sách Rơi thôi lại lấy quyển sách quyển sách Rơi thôi lại lấy quyển sách ra đọc Nhưng tiếc thay Đây là quyển Kim ra đọc Nhưng tiếc thay Đây là quyển Kim ra đọc Nhưng tiếc thay Đây là quyển Kim Bình Mai đang mua cả cảnh nóng nghĩa Tổ Bình Mai đang mua cả cảnh nóng nghĩa Tổ Bình Mai đang mua cả cảnh nóng nghĩa Tổ cha cái thằng nào lấy sách quý vị khán cha cái thằng nào lấy sách quý vị khán cha cái thằng nào lấy sách quý vị khán giả nghe thấy chỉ biết Há hốc mồm nám giả nghe thấy chỉ biết Há hốc mồm nám giả nghe thấy chỉ biết Há hốc mồm nám bệnh hò một tay qua sau lưng của Châu bệnh hò một tay qua sau lưng của Châu bệnh hò một tay qua sau lưng của Châu Tinh Trì rồi về rắn hai cái vào lùm hết Tinh Trì rồi về rắn hai cái vào lùm hết Tinh Trì rồi về rắn hai cái vào lùm hết điều kiện Nói đến đây quả tủ lạnh không điều kiện Nói đến đây quả tủ lạnh không điều kiện Nói đến đây quả tủ lạnh không chịu nổi nữa tiếng đến mắng Thủy Anh thi chịu nổi nữa tiếng đến mắng Thủy Anh thi chịu nổi nữa tiếng đến mắng Thủy Anh thi đúng lúc này Hiệp một cũng kết thúc Tao đúng lúc này Hiệp một cũng kết thúc Tao đúng lúc này Hiệp một cũng kết thúc Tao biết rồi Nó quay lưng lại để hù dọa tao biết rồi Nó quay lưng lại để hù dọa tao biết rồi Nó quay lưng lại để hù dọa tao kéo dài thời gian hiệp hai dao giết nó kéo dài thời gian hiệp hai dao giết nó kéo dài thời gian hiệp hai dao giết nó đến nghiệp 25 mẹ định tiến lên đánh gục đến nghiệp 25 mẹ định tiến lên đánh gục đến nghiệp 25 mẹ định tiến lên đánh gục anh Vinh thì chú đạp lại giở trò chúng anh Vinh thì chú đạp lại giở trò chúng anh Vinh thì chú đạp lại giở trò chúng Ánh cục đá khiến hắn bất ngờ Rồi hết cục Ánh cục đá khiến hắn bất ngờ Rồi hết cục Ánh cục đá khiến hắn bất ngờ Rồi hết cục đá lại đến cái mũi trông mà đến sợ nó đá lại đến cái mũi trông mà đến sợ nó đá lại đến cái mũi trông mà đến sợ nó chơi như vậy là phạm quy đó còn cẩm cả chơi như vậy là phạm quy đó còn cẩm cả chơi như vậy là phạm quy đó còn cẩm cả con dao nữa kìa trọng tài nói cứ chửi nó con dao nữa kìa trọng tài nói cứ chửi nó con dao nữa kìa trọng tài nói cứ chửi nó đâm chết anh thì khác có pháp luật xử lý đâm chết anh thì khác có pháp luật xử lý đâm chết anh thì khác có pháp luật xử lý và lo gì chữ khiến thật tập 2 ngày khác và lo gì chữ khiến thật tập 2 ngày khác và lo gì chữ khiến thật tập 2 ngày khác một chút chú đạp sẽ đánh lạc hướng để một chút chú đạp sẽ đánh lạc hướng để một chút chú đạp sẽ đánh lạc hướng để Shooting chỉ ra tay cứ tranh thủ lúc hắn Shooting chỉ ra tay cứ tranh thủ lúc hắn Shooting chỉ ra tay cứ tranh thủ lúc hắn không để ý mà móc lốp thế mà một lát không để ý mà móc lốp thế mà một lát không để ý mà móc lốp thế mà một lát cũng được ba đòn vào mồm quá rồi chú Đạt cũng được ba đòn vào mồm quá rồi chú Đạt cũng được ba đòn vào mồm quá rồi chú Đạt nhà mình thực sự chưa bao giờ làm tôi nhà mình thực sự chưa bao giờ làm tôi nhà mình thực sự chưa bao giờ làm tôi thất vọng những cảnh diễn của chú kiến thất vọng những cảnh diễn của chú kiến thất vọng những cảnh diễn của chú kiến rồi chỉ biết ngồi cười như là con nít rồi chỉ biết ngồi cười như là con nít rồi chỉ biết ngồi cười như là con nít nhưng mà hết là cái để nhé Gửi tính sau nhưng mà hết là cái để nhé Gửi tính sau nhưng mà hết là cái để nhé Gửi tính sau đây đúng lúc ngắm bệnh ra đòn kết liễu đây đúng lúc ngắm bệnh ra đòn kết liễu đây đúng lúc ngắm bệnh ra đòn kết liễu thì em xinh nhắn được 2 đến giờ quảng thì em xinh nhắn được 2 đến giờ quảng thì em xinh nhắn được 2 đến giờ quảng cáo kiểu đang xem hay thì nhà tôi qua cáo kiểu đang xem hay thì nhà tôi qua cáo kiểu đang xem hay thì nhà tôi qua đời chủ yếu sinh lý với cả xương khóc ấy đời chủ yếu sinh lý với cả xương khóc ấy đời chủ yếu sinh lý với cả xương khóc ấy rồi chỉ còn một việc cuối cùng nữa mà rồi chỉ còn một việc cuối cùng nữa mà rồi chỉ còn một việc cuối cùng nữa mà thôi đúng và giày nữa tao sẽ đánh hộp nó thôi đúng và giày nữa tao sẽ đánh hộp nó thôi đúng và giày nữa tao sẽ đánh hộp nó nhưng trợ lý nó mỗi ngày sáng sớm đều nhưng trợ lý nó mỗi ngày sáng sớm đều nhưng trợ lý nó mỗi ngày sáng sớm đều thấy anh tinh bám sau một chiếc xe tải thấy anh tinh bám sau một chiếc xe tải thấy anh tinh bám sau một chiếc xe tải lạng lách đánh võng với tốc độ cao không lạng lách đánh võng với tốc độ cao không lạng lách đánh võng với tốc độ cao không biết đó là chưa à hóa ra là có lợi ích biết đó là chưa à hóa ra là có lợi ích biết đó là chưa à hóa ra là có lợi ích như vậy nhanh chóng khóa chặt được vậy như vậy nhanh chóng khóa chặt được vậy như vậy nhanh chóng khóa chặt được vậy nám mang háng dưới sàn nhà nên là chiêu nám mang háng dưới sàn nhà nên là chiêu nám mang háng dưới sàn nhà nên là chiêu thức khá chặt đối thủ của võ cổ truyền thức khá chặt đối thủ của võ cổ truyền thức khá chặt đối thủ của võ cổ truyền trung quốc đứng chìa khóa Việt Tiệp quỷ trung quốc đứng chìa khóa Việt Tiệp quỷ trung quốc đứng chìa khóa Việt Tiệp quỷ khóc thần sầu nhưng một lát sau có vẻ khóc thần sầu nhưng một lát sau có vẻ khóc thần sầu nhưng một lát sau có vẻ khóa không nổi nữa Hắn họ được một thân khóa không nổi nữa Hắn họ được một thân khóa không nổi nữa Hắn họ được một thân đá hộc máu anh tinh nấm thêm một quả đá hộc máu anh tinh nấm thêm một quả đá hộc máu anh tinh nấm thêm một quả lõng cả sàn đấu anh tinh không bỏ cuộc lõng cả sàn đấu anh tinh không bỏ cuộc lõng cả sàn đấu anh tinh không bỏ cuộc vẫn dùng mọi cách xuống được hắn dù có vẫn dùng mọi cách xuống được hắn dù có vẫn dùng mọi cách xuống được hắn dù có thể thấy đâu Cho dù bị đánh thế nào anh thể thấy đâu Cho dù bị đánh thế nào anh thể thấy đâu Cho dù bị đánh thế nào anh cũng không buông bỏ đỉnh cao của võ cũng không buông bỏ đỉnh cao của võ cũng không buông bỏ đỉnh cao của võ thuật phải là sức chịu đựng Nhưng mà anh thuật phải là sức chịu đựng Nhưng mà anh thuật phải là sức chịu đựng Nhưng mà anh vẫn thích nhất là chìa khóa nông thông vẫn thích nhất là chìa khóa nông thông vẫn thích nhất là chìa khóa nông thông áp này lợi hại đúng như gà chọi đạp lỗ áp này lợi hại đúng như gà chọi đạp lỗ áp này lợi hại đúng như gà chọi đạp lỗ đít càng đạp Anh Vinh ra ra thì anh tin đít càng đạp Anh Vinh ra ra thì anh tin đít càng đạp Anh Vinh ra ra thì anh tin rằng sán lại gần quay cùng thế nào anh rằng sán lại gần quay cùng thế nào anh rằng sán lại gần quay cùng thế nào anh tinh Cũng Nhất định không buông bỏ nám tinh Cũng Nhất định không buông bỏ nám tinh Cũng Nhất định không buông bỏ nám bệnh cũng đến là nản chí chán chường bệnh cũng đến là nản chí chán chường bệnh cũng đến là nản chí chán chường ngồi Quỳ Xuống chắp tay ra sau thì bị ngồi Quỳ Xuống chắp tay ra sau thì bị ngồi Quỳ Xuống chắp tay ra sau thì bị anh tinh cắn hãng nhiên viết nào lên cao anh tinh cắn hãng nhiên viết nào lên cao anh tinh cắn hãng nhiên viết nào lên cao rồi quật xuống khiến anh Giang cũng chịu rồi quật xuống khiến anh Giang cũng chịu rồi quật xuống khiến anh Giang cũng chịu hết nổi nhưng đúng lúc ra đoàn kết liễu hết nổi nhưng đúng lúc ra đoàn kết liễu hết nổi nhưng đúng lúc ra đoàn kết liễu thì lại hết rửa hiện ba thế là tôi thì lại hết rửa hiện ba thế là tôi thì lại hết rửa hiện ba thế là tôi khoảng chưa chết Haha Châu Tinh Trì nhảy khoảng chưa chết Haha Châu Tinh Trì nhảy khoảng chưa chết Haha Châu Tinh Trì nhảy lên sung sướng như mình là anh hùng vậy lên sung sướng như mình là anh hùng vậy lên sung sướng như mình là anh hùng vậy trong khi trọng tài tuyên bố mẹ nhám trong khi trọng tài tuyên bố mẹ nhám trong khi trọng tài tuyên bố mẹ nhám chiến thắng thì mọi người lại trông hộ chiến thắng thì mọi người lại trông hộ chiến thắng thì mọi người lại trông hộ Châu Tinh Trì quả thực chiến Ngắm mẹ nó Châu Tinh Trì quả thực chiến Ngắm mẹ nó Châu Tinh Trì quả thực chiến Ngắm mẹ nó tức không thể nào chịu nổi nữa Lúc này tức không thể nào chịu nổi nữa Lúc này tức không thể nào chịu nổi nữa Lúc này không nghệ để cũng thoát được khỏi thang không nghệ để cũng thoát được khỏi thang không nghệ để cũng thoát được khỏi thang máy đến để gặp anh Vinh đi khám bệnh sùi máy đến để gặp anh Vinh đi khám bệnh sùi máy đến để gặp anh Vinh đi khám bệnh sùi mào đánh trộm anh tinh của cái bay đi sự mào đánh trộm anh tinh của cái bay đi sự mào đánh trộm anh tinh của cái bay đi sự bỉ ổi trước mắt này khiến cô Lệ cũng bỉ ổi trước mắt này khiến cô Lệ cũng bỉ ổi trước mắt này khiến cô Lệ cũng ghét hắn nhắm bạn còn bị đánh giặc cô lệ ghét hắn nhắm bạn còn bị đánh giặc cô lệ ghét hắn nhắm bạn còn bị đánh giặc cô lệ người đánh cả trọng tài thách đấu luôn người đánh cả trọng tài thách đấu luôn người đánh cả trọng tài thách đấu luôn cả bốn vị thưởng Liên đoàn võ thuật được cả bốn vị thưởng Liên đoàn võ thuật được cả bốn vị thưởng Liên đoàn võ thuật được thôi tất cả cùng nhau đi Tao ghét hết thôi tất cả cùng nhau đi Tao ghét hết thôi tất cả cùng nhau đi Tao ghét hết khiến cả đôi dài Hỗn Loạn như một cái khiến cả đôi dài Hỗn Loạn như một cái khiến cả đôi dài Hỗn Loạn như một cái chợ tình Sapa từng người từng người bị chợ tình Sapa từng người từng người bị chợ tình Sapa từng người từng người bị tên này đánh mật khung cảnh hết sức tăng tên này đánh mật khung cảnh hết sức tăng tên này đánh mật khung cảnh hết sức tăng thương và đau đớn khiến anh Vinh đau thương và đau đớn khiến anh Vinh đau thương và đau đớn khiến anh Vinh đau lòng không muốn rời đi nữa nếu trong lòng không muốn rời đi nữa nếu trong lòng không muốn rời đi nữa nếu trong rừng thì tất cả mọi người sẽ bị giết rừng thì tất cả mọi người sẽ bị giết rừng thì tất cả mọi người sẽ bị giết chết mắt bắt tưởng anh nhìn thấy vòng chết mắt bắt tưởng anh nhìn thấy vòng chết mắt bắt tưởng anh nhìn thấy vòng quay may mắn tại đây anh tinh lập tức quay may mắn tại đây anh tinh lập tức quay may mắn tại đây anh tinh lập tức lên võ đài dùng chưa vô địch không hỏi lên võ đài dùng chưa vô địch không hỏi lên võ đài dùng chưa vô địch không hỏi luôn ôm hắn lao vào vòng quay vietlott luôn ôm hắn lao vào vòng quay vietlott luôn ôm hắn lao vào vòng quay vietlott chiếc lùng quay cũng khởi động và tăng chiếc lùng quay cũng khởi động và tăng chiếc lùng quay cũng khởi động và tăng tốc mạnh hơn Không biết rơi vietlott quả tốc mạnh hơn Không biết rơi vietlott quả tốc mạnh hơn Không biết rơi vietlott quả này bán nhà hay là ván mạnh nữa nhỉ mọi này bán nhà hay là ván mạnh nữa nhỉ mọi này bán nhà hay là ván mạnh nữa nhỉ mọi người cùng hồi hộp chờ đợi kết quả sẽ ra người cùng hồi hộp chờ đợi kết quả sẽ ra người cùng hồi hộp chờ đợi kết quả sẽ ra sao đến một lúc vòng quay tăng gấp quá sao đến một lúc vòng quay tăng gấp quá sao đến một lúc vòng quay tăng gấp quá mạnh tan vỡ thành trăm mảnh có vẻ hai mạnh tan vỡ thành trăm mảnh có vẻ hai mạnh tan vỡ thành trăm mảnh có vẻ hai người vẫn đứng dậy được nhưng ngắm bạn người vẫn đứng dậy được nhưng ngắm bạn người vẫn đứng dậy được nhưng ngắm bạn kiệt sức đủ mọi người cùng đến dùng hô kiệt sức đủ mọi người cùng đến dùng hô kiệt sức đủ mọi người cùng đến dùng hô chiến thắng của anh Tinh đúng là Anh chiến thắng của anh Tinh đúng là Anh chiến thắng của anh Tinh đúng là Anh hùng giải cứu sống rất nhiều người anh hùng giải cứu sống rất nhiều người anh hùng giải cứu sống rất nhiều người anh tinh cũng tranh thủ lúc này dơ hai tấm tinh cũng tranh thủ lúc này dơ hai tấm tinh cũng tranh thủ lúc này dơ hai tấm vé muốn cùng cô đợi đi sang buộc review vé muốn cùng cô đợi đi sang buộc review vé muốn cùng cô đợi đi sang buộc review khô lại cảm động hết sức tiến đến ông khô lại cảm động hết sức tiến đến ông khô lại cảm động hết sức tiến đến ông Hồng một cái vẫn anh cảm ơn các bạn đã Hồng một cái vẫn anh cảm ơn các bạn đã Hồng một cái vẫn anh cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim à Xin cảm ơn các theo dõi hết bộ phim à Xin cảm ơn các theo dõi hết bộ phim à Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thể bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thể bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thể thao Từ bộ phim này hãy để lại ý kiến thao Từ bộ phim này hãy để lại ý kiến thao Từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng bên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng bên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2