Châu Tinh Trì Số Hưởng - bị Tay Vịn ép phải Lếu Lều - review phim Vua Hài Kịch

1,643,468
394
review phim vua hài kịch châu tinh trì tân vua hài kịch, review phim hài tân vua hài kịch, Châu Tinh Trì Số Hưởng - bị Tay Vịn ép phải Lếu Lều - review phim Vua Hài Kịch, tom tat phim hai hỉ kịch chi vương chau tinh tri, Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nè: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
khi mua kinh Xin chào các bạn bạn hỏi khi mua kinh Xin chào các bạn bạn hỏi khi mua kinh Xin chào các bạn bạn hỏi tôi trong tình yêu thế nào là đau khổ đó tôi trong tình yêu thế nào là đau khổ đó tôi trong tình yêu thế nào là đau khổ đó là gặp người thương khi mình quá nghèo là gặp người thương khi mình quá nghèo là gặp người thương khi mình quá nghèo nướng củ khoai rồi hôm sau chẳng được ăn nướng củ khoai rồi hôm sau chẳng được ăn nướng củ khoai rồi hôm sau chẳng được ăn tiếp sự thành công của vua hài Châu Tinh tiếp sự thành công của vua hài Châu Tinh tiếp sự thành công của vua hài Châu Tinh Trì quả thực không ai có thể phủ nhận Trì quả thực không ai có thể phủ nhận Trì quả thực không ai có thể phủ nhận Nhưng hầu như người ta chỉ nhìn thấy ánh Nhưng hầu như người ta chỉ nhìn thấy ánh Nhưng hầu như người ta chỉ nhìn thấy ánh hào quang mà không hiểu biết được ông đã hào quang mà không hiểu biết được ông đã hào quang mà không hiểu biết được ông đã phải nếm mật nằm ngay với 10 năm ròng rã phải nếm mật nằm ngay với 10 năm ròng rã phải nếm mật nằm ngay với 10 năm ròng rã suốt 10 năm ông chỉ được đóng vai cụ đa suốt 10 năm ông chỉ được đóng vai cụ đa suốt 10 năm ông chỉ được đóng vai cụ đa phần là các vai các chết ông phải quỳ phần là các vai các chết ông phải quỳ phần là các vai các chết ông phải quỳ sinh này mình diễn cho được một câu hỏi sinh này mình diễn cho được một câu hỏi sinh này mình diễn cho được một câu hỏi mà cũng không cho con nói rằng Sao nhìn mà cũng không cho con nói rằng Sao nhìn mà cũng không cho con nói rằng Sao nhìn hắn giống con cho thế nhỉ lần nào may hắn giống con cho thế nhỉ lần nào may hắn giống con cho thế nhỉ lần nào may mắn thì được đóng vai cụ cho Thành Long mắn thì được đóng vai cụ cho Thành Long mắn thì được đóng vai cụ cho Thành Long nhưng cũng chỉ được vài giây là bị con nhưng cũng chỉ được vài giây là bị con nhưng cũng chỉ được vài giây là bị con chó kéo đi mất mãi đến khi Châu Tinh Trì chó kéo đi mất mãi đến khi Châu Tinh Trì chó kéo đi mất mãi đến khi Châu Tinh Trì sự mình lập nghiệp với tinh thần vài chị sự mình lập nghiệp với tinh thần vài chị sự mình lập nghiệp với tinh thần vài chị cái 2000 khi lỗ rách mối đưa ông tới cái 2000 khi lỗ rách mối đưa ông tới cái 2000 khi lỗ rách mối đưa ông tới đỉnh danh vọng nào cùng Vua Phim xem một đỉnh danh vọng nào cùng Vua Phim xem một đỉnh danh vọng nào cùng Vua Phim xem một bộ phim khá hay và buồn của anh Châu bộ phim khá hay và buồn của anh Châu bộ phim khá hay và buồn của anh Châu Tinh Trì nhé cảnh phim bắt đầu khi anh Tinh Trì nhé cảnh phim bắt đầu khi anh Tinh Trì nhé cảnh phim bắt đầu khi anh Châu Tinh Trì chỉ là một diễn viên quần Châu Tinh Trì chỉ là một diễn viên quần Châu Tinh Trì chỉ là một diễn viên quần chúng Nhưng anh cảm thấy những diễn viên chúng Nhưng anh cảm thấy những diễn viên chúng Nhưng anh cảm thấy những diễn viên quần chúng khác làm quá là ẩu nên anh quần chúng khác làm quá là ẩu nên anh quần chúng khác làm quá là ẩu nên anh mới đứng lên Giảng dài một hồi đúng lúc mới đứng lên Giảng dài một hồi đúng lúc mới đứng lên Giảng dài một hồi đúng lúc này ông quản lý đang dần thêm một vai này ông quản lý đang dần thêm một vai này ông quản lý đang dần thêm một vai phụ diện bảo anh tinh thử làm và biểu phụ diện bảo anh tinh thử làm và biểu phụ diện bảo anh tinh thử làm và biểu cảm cho ông coi thử thứ nhất lúc ở bệnh cảm cho ông coi thử thứ nhất lúc ở bệnh cảm cho ông coi thử thứ nhất lúc ở bệnh viện chờ sinh con lúc con chào đời thì viện chờ sinh con lúc con chào đời thì viện chờ sinh con lúc con chào đời thì sao nhìn thấy ko yêu quái thai kiểu cảm sao nhìn thấy ko yêu quái thai kiểu cảm sao nhìn thấy ko yêu quái thai kiểu cảm tuyệt vời nhưng vấn đề là dán cái quản tuyệt vời nhưng vấn đề là dán cái quản tuyệt vời nhưng vấn đề là dán cái quản lý Nên lập thiết bị loại ngay nhưng đạo lý Nên lập thiết bị loại ngay nhưng đạo lý Nên lập thiết bị loại ngay nhưng đạo diễn bên trong lục Chiếu một vai phụ gấp diễn bên trong lục Chiếu một vai phụ gấp diễn bên trong lục Chiếu một vai phụ gấp thế là quản lý Lấy luôn anh tinh và làm thế là quản lý Lấy luôn anh tinh và làm thế là quản lý Lấy luôn anh tinh và làm thử vai cha xứ cảnh quay lập tức được thử vai cha xứ cảnh quay lập tức được thử vai cha xứ cảnh quay lập tức được bắt đầu anh Vinh bị đạn bắn chết luôn đó bắt đầu anh Vinh bị đạn bắn chết luôn đó bắt đầu anh Vinh bị đạn bắn chết luôn đó là một nữ sát thủ thả dây từ nóc nhà là một nữ sát thủ thả dây từ nóc nhà là một nữ sát thủ thả dây từ nóc nhà xuống xả súng khiến đám người phía dưới xuống xả súng khiến đám người phía dưới xuống xả súng khiến đám người phía dưới khác nhưng à Dạ rồi chỉ còn một kẻ cuối khác nhưng à Dạ rồi chỉ còn một kẻ cuối khác nhưng à Dạ rồi chỉ còn một kẻ cuối cùng cũng bị khô dùng dao hạ gục bất ngờ cùng cũng bị khô dùng dao hạ gục bất ngờ cùng cũng bị khô dùng dao hạ gục bất ngờ anh tinh lảo đảo bước ra khiến đạo diễn anh tinh lảo đảo bước ra khiến đạo diễn anh tinh lảo đảo bước ra khiến đạo diễn hết hồn thằng kia đã chết rồi sao còn lò hết hồn thằng kia đã chết rồi sao còn lò hết hồn thằng kia đã chết rồi sao còn lò ra đấy à với cái vai này tôi thấy cần ra đấy à với cái vai này tôi thấy cần ra đấy à với cái vai này tôi thấy cần một chút nghịch ngợm để tạo tiếng cười một chút nghịch ngợm để tạo tiếng cười một chút nghịch ngợm để tạo tiếng cười cho khán giả nhưng không muốn chết cũng cho khán giả nhưng không muốn chết cũng cho khán giả nhưng không muốn chết cũng phải chết trước anh có biết chỉ vì cái ý phải chết trước anh có biết chỉ vì cái ý phải chết trước anh có biết chỉ vì cái ý định không muốn chết của anh mà đã lãng định không muốn chết của anh mà đã lãng định không muốn chết của anh mà đã lãng phí mất bao nhiêu công sức của hàng trăm phí mất bao nhiêu công sức của hàng trăm phí mất bao nhiêu công sức của hàng trăm người không diễn viên chính còn quay người không diễn viên chính còn quay người không diễn viên chính còn quay sang mắng chửi cả đạo diễn mỗi việc tình sang mắng chửi cả đạo diễn mỗi việc tình sang mắng chửi cả đạo diễn mỗi việc tình người chết mà cũng không xong lập tức người chết mà cũng không xong lập tức người chết mà cũng không xong lập tức anh danh của bị tống cổ đổi thẳng lát anh danh của bị tống cổ đổi thẳng lát anh danh của bị tống cổ đổi thẳng lát sau nhà làm phim cũng mời được một diễn sau nhà làm phim cũng mời được một diễn sau nhà làm phim cũng mời được một diễn viên tự khác Thành Long mà diễn cảnh bị viên tự khác Thành Long mà diễn cảnh bị viên tự khác Thành Long mà diễn cảnh bị bắn chết thì chẳng phải bàn thế mà cũng bắn chết thì chẳng phải bàn thế mà cũng bắn chết thì chẳng phải bàn thế mà cũng chỉ được làm diễn viên phụ ở đây đạo chỉ được làm diễn viên phụ ở đây đạo chỉ được làm diễn viên phụ ở đây đạo diễn thấy anh tên còn lảng vảng liền diễn thấy anh tên còn lảng vảng liền diễn thấy anh tên còn lảng vảng liền mắng anh mau rút khỏi vất vả từ sáng nên mắng anh mau rút khỏi vất vả từ sáng nên mắng anh mau rút khỏi vất vả từ sáng nên anh chỉ muốn lấy hộp công mang về nhưng anh chỉ muốn lấy hộp công mang về nhưng anh chỉ muốn lấy hộp công mang về nhưng rất xếp trú bảo vệ Ngô Mẫn Đạt ngăn lại rất xếp trú bảo vệ Ngô Mẫn Đạt ngăn lại rất xếp trú bảo vệ Ngô Mẫn Đạt ngăn lại chỉ vì cái tội mà chết anh không được chỉ vì cái tội mà chết anh không được chỉ vì cái tội mà chết anh không được báo Hạnh Tụi tao mãi chưa được đến giờ báo Hạnh Tụi tao mãi chưa được đến giờ báo Hạnh Tụi tao mãi chưa được đến giờ ăn cơm Mày muốn ăn thì ăn chung với chó ăn cơm Mày muốn ăn thì ăn chung với chó ăn cơm Mày muốn ăn thì ăn chung với chó đi nhá Anh tin buồn bã trở về với ngôi đi nhá Anh tin buồn bã trở về với ngôi đi nhá Anh tin buồn bã trở về với ngôi nhà nhỏ bản tính của anh là kẻ chỉ thích nhà nhỏ bản tính của anh là kẻ chỉ thích nhà nhỏ bản tính của anh là kẻ chỉ thích mơ mộng nếu không làm điện ảnh thật chả mơ mộng nếu không làm điện ảnh thật chả mơ mộng nếu không làm điện ảnh thật chả biết làm gì nên anh Kiên chị gọi cho một biết làm gì nên anh Kiên chị gọi cho một biết làm gì nên anh Kiên chị gọi cho một nhà làm phim khác sinh một vai phụ nghe nhà làm phim khác sinh một vai phụ nghe nhà làm phim khác sinh một vai phụ nghe đến châu tinh thì người ta liền cúp máy đến châu tinh thì người ta liền cúp máy đến châu tinh thì người ta liền cúp máy gọi đến tối đêm cũng không ai nhận ước gọi đến tối đêm cũng không ai nhận ước gọi đến tối đêm cũng không ai nhận ước mơ làm diễn viên của anh đã nung nấu từ mơ làm diễn viên của anh đã nung nấu từ mơ làm diễn viên của anh đã nung nấu từ nhỏ anh luôn dán hình những diễn viên nhỏ anh luôn dán hình những diễn viên nhỏ anh luôn dán hình những diễn viên nổi tiếng lên rừng để phấn đấu theo ăn nổi tiếng lên rừng để phấn đấu theo ăn nổi tiếng lên rừng để phấn đấu theo ăn tạm Hiến câm rồi gọi điện tiếp vẫn là tạm Hiến câm rồi gọi điện tiếp vẫn là tạm Hiến câm rồi gọi điện tiếp vẫn là thất bại nhiều lần nữa anh tự hỏi không thất bại nhiều lần nữa anh tự hỏi không thất bại nhiều lần nữa anh tự hỏi không biết có nên dừng ước mơ lại hay chăng biết có nên dừng ước mơ lại hay chăng biết có nên dừng ước mơ lại hay chăng nhà nghèo không có tiền đi học thì có nhà nghèo không có tiền đi học thì có nhà nghèo không có tiền đi học thì có một quyển sách Diễn viên nên anh học một quyển sách Diễn viên nên anh học một quyển sách Diễn viên nên anh học thuộc lòng kia khác chúng ta có Liễu thuộc lòng kia khác chúng ta có Liễu thuộc lòng kia khác chúng ta có Liễu Phiêu Phiêu là một chuyên gia Tài chính Phiêu Phiêu là một chuyên gia Tài chính Phiêu Phiêu là một chuyên gia Tài chính 4.0 Tối đến còn làm thêm tay vị trong 4.0 Tối đến còn làm thêm tay vị trong 4.0 Tối đến còn làm thêm tay vị trong các quán hát và chủ thường xuyên phải các quán hát và chủ thường xuyên phải các quán hát và chủ thường xuyên phải nhắc nhở nhiệt tình với khách Nhưng nhắc nhở nhiệt tình với khách Nhưng nhắc nhở nhiệt tình với khách Nhưng thỉnh thoảng gặp những ông thế này kêu thỉnh thoảng gặp những ông thế này kêu thỉnh thoảng gặp những ông thế này kêu phiếu cũng chịu trong tay thì để dòng họ phiếu cũng chịu trong tay thì để dòng họ phiếu cũng chịu trong tay thì để dòng họ lại thêm cả tổ dán trên đầu thì nhìn lại thêm cả tổ dán trên đầu thì nhìn lại thêm cả tổ dán trên đầu thì nhìn thôi phiêu phiêu cũng phải diễn ra luôn thôi phiêu phiêu cũng phải diễn ra luôn thôi phiêu phiêu cũng phải diễn ra luôn vừa bà chủ mới thất vọng nói rằng để tao vừa bà chủ mới thất vọng nói rằng để tao vừa bà chủ mới thất vọng nói rằng để tao dẫn mày đi học diễn kịch của anh tinh dẫn mày đi học diễn kịch của anh tinh dẫn mày đi học diễn kịch của anh tinh cho mày biết chiều lòng khách Sáng hôm cho mày biết chiều lòng khách Sáng hôm cho mày biết chiều lòng khách Sáng hôm sau anh tin đến trường quay nói với quản sau anh tin đến trường quay nói với quản sau anh tin đến trường quay nói với quản lý rằng cả tối qua tập luyện tôi đã biết lý rằng cả tối qua tập luyện tôi đã biết lý rằng cả tối qua tập luyện tôi đã biết chết như nào rồi Ừ để tôi diễn sang một chết như nào rồi Ừ để tôi diễn sang một chết như nào rồi Ừ để tôi diễn sang một lần nữa vừa hay bị đạo diễn lại kêu Cần lần nữa vừa hay bị đạo diễn lại kêu Cần lần nữa vừa hay bị đạo diễn lại kêu Cần gấp một xác chết vậy là một lần nữa anh gấp một xác chết vậy là một lần nữa anh gấp một xác chết vậy là một lần nữa anh Vinh lại được nhận vai phụ khi hóa trang Vinh lại được nhận vai phụ khi hóa trang Vinh lại được nhận vai phụ khi hóa trang xong rồi cảnh thiên lập tức được tiến xong rồi cảnh thiên lập tức được tiến xong rồi cảnh thiên lập tức được tiến hành lần này diễn viên nổi tiếng Đỗ hành lần này diễn viên nổi tiếng Đỗ hành lần này diễn viên nổi tiếng Đỗ Quyên bị một toán sát thủ cầm kiếm đến Quyên bị một toán sát thủ cầm kiếm đến Quyên bị một toán sát thủ cầm kiếm đến ám sát cô gái võ công cao thường đường ám sát cô gái võ công cao thường đường ám sát cô gái võ công cao thường đường kiếm nhanh gọn như Lục Tiểu Phụng đang kiếm nhanh gọn như Lục Tiểu Phụng đang kiếm nhanh gọn như Lục Tiểu Phụng đang diễn hay thì bất chợt một con gián bò ra diễn hay thì bất chợt một con gián bò ra diễn hay thì bất chợt một con gián bò ra khiến Đỗ Quyên hét toáng cả lên mọi khiến Đỗ Quyên hét toáng cả lên mọi khiến Đỗ Quyên hét toáng cả lên mọi người lao ra để được con gián không hay người lao ra để được con gián không hay người lao ra để được con gián không hay nó lại bò lên người anh Tinh ai cũng lấy nó lại bò lên người anh Tinh ai cũng lấy nó lại bò lên người anh Tinh ai cũng lấy hết sức đánh đập kinh hoàng vậy mà anh hết sức đánh đập kinh hoàng vậy mà anh hết sức đánh đập kinh hoàng vậy mà anh không nhìn nhút nhít bởi đạo diễn chưa không nhìn nhút nhít bởi đạo diễn chưa không nhìn nhút nhít bởi đạo diễn chưa có nói cắt thì Tôi đâu dám vào mạng chứ có nói cắt thì Tôi đâu dám vào mạng chứ có nói cắt thì Tôi đâu dám vào mạng chứ sao Việc này Đỗ Quyên lập các để ý tới sao Việc này Đỗ Quyên lập các để ý tới sao Việc này Đỗ Quyên lập các để ý tới anh còn kiêm người đưa cho anh gốc cà anh còn kiêm người đưa cho anh gốc cà anh còn kiêm người đưa cho anh gốc cà phê hẹn mai này dưới làm việc với tôi phê hẹn mai này dưới làm việc với tôi phê hẹn mai này dưới làm việc với tôi nhé Đang tưởng là ngon Anh nhớ anh tinh nhé Đang tưởng là ngon Anh nhớ anh tinh nhé Đang tưởng là ngon Anh nhớ anh tinh vào tấm thảm đồ hết cà phê lên người cô vào tấm thảm đồ hết cà phê lên người cô vào tấm thảm đồ hết cà phê lên người cô còn vô tình dẫm phải dụng cụ được thẳng còn vô tình dẫm phải dụng cụ được thẳng còn vô tình dẫm phải dụng cụ được thẳng vào mặt Đỗ Quyên nữa khiến cô ngã xuống vào mặt Đỗ Quyên nữa khiến cô ngã xuống vào mặt Đỗ Quyên nữa khiến cô ngã xuống thành chuyện lao vào đấm kiếm nhọn anh thành chuyện lao vào đấm kiếm nhọn anh thành chuyện lao vào đấm kiếm nhọn anh vội lao người tới rạp Kobe sau đó lại vô vội lao người tới rạp Kobe sau đó lại vô vội lao người tới rạp Kobe sau đó lại vô tình ấn vào nút khởi động bệ phóng khiến tình ấn vào nút khởi động bệ phóng khiến tình ấn vào nút khởi động bệ phóng khiến Đỗ Quyên bán Tít lên trời Thôi chị gấp Đỗ Quyên bán Tít lên trời Thôi chị gấp Đỗ Quyên bán Tít lên trời Thôi chị gấp kẻo người ta lại viết Nhưng chợt nhớ ra kẻo người ta lại viết Nhưng chợt nhớ ra kẻo người ta lại viết Nhưng chợt nhớ ra chưa có lấy hộp cơm ăn nhiều mình không chưa có lấy hộp cơm ăn nhiều mình không chưa có lấy hộp cơm ăn nhiều mình không đến trộm một hộp rồi bỏ chạy không mai đến trộm một hộp rồi bỏ chạy không mai đến trộm một hộp rồi bỏ chạy không mai lại dẫm phải đúng vỏ chuối do chúng cô lại dẫm phải đúng vỏ chuối do chúng cô lại dẫm phải đúng vỏ chuối do chúng cô chú đã tiến lại bóc hộp cơm ra rồi ném chú đã tiến lại bóc hộp cơm ra rồi ném chú đã tiến lại bóc hộp cơm ra rồi ném cho chó nghĩ mà nó cay cú thật đang ngồi cho chó nghĩ mà nó cay cú thật đang ngồi cho chó nghĩ mà nó cay cú thật đang ngồi ở nhà buồn bã thì Tú và dẫn độ tay bị ở nhà buồn bã thì Tú và dẫn độ tay bị ở nhà buồn bã thì Tú và dẫn độ tay bị tới chúng ta cần đám gái này khiến khách tới chúng ta cần đám gái này khiến khách tới chúng ta cần đám gái này khiến khách cảm thấy hôm nào cũng như là tình đầu cảm thấy hôm nào cũng như là tình đầu cảm thấy hôm nào cũng như là tình đầu vậy Vậy thì rất đơn giản thôi cứ giả vờ vậy Vậy thì rất đơn giản thôi cứ giả vờ vậy Vậy thì rất đơn giản thôi cứ giả vờ khóc lóc như đã mất Cái ngàn vàng thì ai khóc lóc như đã mất Cái ngàn vàng thì ai khóc lóc như đã mất Cái ngàn vàng thì ai chả cảm động mà khách dễ khóc nhất là chả cảm động mà khách dễ khóc nhất là chả cảm động mà khách dễ khóc nhất là dùng cái mù tạt này nè đám tay vịn cứ dùng cái mù tạt này nè đám tay vịn cứ dùng cái mù tạt này nè đám tay vịn cứ gửi không chịu nghe anh tinh lỡ miệng gửi không chịu nghe anh tinh lỡ miệng gửi không chịu nghe anh tinh lỡ miệng nói rằng các cô là khó thì phải khóc nói rằng các cô là khó thì phải khóc nói rằng các cô là khó thì phải khóc giỏi mới đúng chữ phiêu phiêu nghe đến giỏi mới đúng chữ phiêu phiêu nghe đến giỏi mới đúng chữ phiêu phiêu nghe đến từ đó thì cảm thấy bị xúc phạm liền đi từ đó thì cảm thấy bị xúc phạm liền đi từ đó thì cảm thấy bị xúc phạm liền đi kiếm cái ghế xông thẳng đến anh Vinh kiếm cái ghế xông thẳng đến anh Vinh kiếm cái ghế xông thẳng đến anh Vinh hoạt động thì tay bị ghét nhất là bị hoạt động thì tay bị ghét nhất là bị hoạt động thì tay bị ghét nhất là bị người ta gọi là cỏ gọi là hotgirl hai người ta gọi là cỏ gọi là hotgirl hai người ta gọi là cỏ gọi là hotgirl hai hoa hậu thì còn nghe được hôm sau bạn hoa hậu thì còn nghe được hôm sau bạn hoa hậu thì còn nghe được hôm sau bạn anh Tuấn mang rất nhiều kiện đến để sẵn anh Tuấn mang rất nhiều kiện đến để sẵn anh Tuấn mang rất nhiều kiện đến để sẵn trên bàn nói rằng đứa nào làm cho ta cảm trên bàn nói rằng đứa nào làm cho ta cảm trên bàn nói rằng đứa nào làm cho ta cảm giác tình đầu thì tao cho hết Nhưng đám giác tình đầu thì tao cho hết Nhưng đám giác tình đầu thì tao cho hết Nhưng đám gái ở đây đều không có làm được bạn anh gái ở đây đều không có làm được bạn anh gái ở đây đều không có làm được bạn anh Huấn bực bội hát rong hết đồ đạc đi theo Huấn bực bội hát rong hết đồ đạc đi theo Huấn bực bội hát rong hết đồ đạc đi theo phiêu nhìn thấy đám Mù Tạt liền nhớ tới phiêu nhìn thấy đám Mù Tạt liền nhớ tới phiêu nhìn thấy đám Mù Tạt liền nhớ tới lời dạy ăn vội mấy cục Huyền khóc nức nở lời dạy ăn vội mấy cục Huyền khóc nức nở lời dạy ăn vội mấy cục Huyền khóc nức nở em thật lòng yêu anh thật sự có tình cảm em thật lòng yêu anh thật sự có tình cảm em thật lòng yêu anh thật sự có tình cảm với anh lắm nghe cái giọng của quý ông với anh lắm nghe cái giọng của quý ông với anh lắm nghe cái giọng của quý ông này cũng cảm động cho phiêu phiêu hết cả này cũng cảm động cho phiêu phiêu hết cả này cũng cảm động cho phiêu phiêu hết cả đống tiền Sáng hôm sau theo kiểu Hiền đống tiền Sáng hôm sau theo kiểu Hiền đống tiền Sáng hôm sau theo kiểu Hiền đến độc quyền ghi nhận vào học Châu đến độc quyền ghi nhận vào học Châu đến độc quyền ghi nhận vào học Châu Trinh thì cầm mấy đồng vào trong vòng HD Trinh thì cầm mấy đồng vào trong vòng HD Trinh thì cầm mấy đồng vào trong vòng HD sung sướng những bài học đầu làm vẻ ngây sung sướng những bài học đầu làm vẻ ngây sung sướng những bài học đầu làm vẻ ngây thơ trong sáng như lần đầu tiên hẹn hò thơ trong sáng như lần đầu tiên hẹn hò thơ trong sáng như lần đầu tiên hẹn hò lúc đầu diễn còn hơi gượng gạo như con lúc đầu diễn còn hơi gượng gạo như con lúc đầu diễn còn hơi gượng gạo như con điên nhưng chỉ vài phút sau cô đã khiến điên nhưng chỉ vài phút sau cô đã khiến điên nhưng chỉ vài phút sau cô đã khiến bộ ánh mắt ngây thơ chiến anh tinh cũng bộ ánh mắt ngây thơ chiến anh tinh cũng bộ ánh mắt ngây thơ chiến anh tinh cũng muốn nướng củ khoai rồi bài thứ hai là muốn nướng củ khoai rồi bài thứ hai là muốn nướng củ khoai rồi bài thứ hai là học cách ôm đối tượng Nhưng chưa gì học cách ôm đối tượng Nhưng chưa gì học cách ôm đối tượng Nhưng chưa gì phiêu phiêu đã nghỉ trùng lên mang ra phiêu phiêu đã nghỉ trùng lên mang ra phiêu phiêu đã nghỉ trùng lên mang ra thế này còn gì hấp dẫn chứ phải làm thùy thế này còn gì hấp dẫn chứ phải làm thùy thế này còn gì hấp dẫn chứ phải làm thùy mị nết na khép nhẹ nhàng để cho đối mị nết na khép nhẹ nhàng để cho đối mị nết na khép nhẹ nhàng để cho đối phương chủ động hãy luôn nghĩ tới mối phương chủ động hãy luôn nghĩ tới mối phương chủ động hãy luôn nghĩ tới mối tình đầu của mình mấy thằng nhóc nghịch tình đầu của mình mấy thằng nhóc nghịch tình đầu của mình mấy thằng nhóc nghịch ngợm đến Sinh Học Cách Đi thu tiền bảo ngợm đến Sinh Học Cách Đi thu tiền bảo ngợm đến Sinh Học Cách Đi thu tiền bảo kê kết cục lại gặp phải mấy đại ca mặt kê kết cục lại gặp phải mấy đại ca mặt kê kết cục lại gặp phải mấy đại ca mặt lớn liền Bị hắn và cho vỡ hết cả mồm lớn liền Bị hắn và cho vỡ hết cả mồm lớn liền Bị hắn và cho vỡ hết cả mồm Châu Tinh Trì vua thanh niên trẻ hai con Châu Tinh Trì vua thanh niên trẻ hai con Châu Tinh Trì vua thanh niên trẻ hai con dao rồi và thêm cho mấy cái làm động lực dao rồi và thêm cho mấy cái làm động lực dao rồi và thêm cho mấy cái làm động lực thanh niên cứ thế chạy thẳng lên gặp thanh niên cứ thế chạy thẳng lên gặp thanh niên cứ thế chạy thẳng lên gặp thằng đầu gấu mặc cho hắn đánh thế nào thằng đầu gấu mặc cho hắn đánh thế nào thằng đầu gấu mặc cho hắn đánh thế nào cũng kệ khiến tên này phát chán thôi rao cũng kệ khiến tên này phát chán thôi rao cũng kệ khiến tên này phát chán thôi rao cho mày ít tiền mày kéo đi tao nhở Đúng cho mày ít tiền mày kéo đi tao nhở Đúng cho mày ít tiền mày kéo đi tao nhở Đúng là đến mua cũng phải qua thằng liều hôm là đến mua cũng phải qua thằng liều hôm là đến mua cũng phải qua thằng liều hôm sau anh tinh lại đến trường quay nữa sau anh tinh lại đến trường quay nữa sau anh tinh lại đến trường quay nữa không ngờ quản lý gọi và hóa trang gấp không ngờ quản lý gọi và hóa trang gấp không ngờ quản lý gọi và hóa trang gấp để diễn thì ra hôm nay cần đóng thế cho để diễn thì ra hôm nay cần đóng thế cho để diễn thì ra hôm nay cần đóng thế cho chị khuyên vào cảnh bị đốt cháy mà không chị khuyên vào cảnh bị đốt cháy mà không chị khuyên vào cảnh bị đốt cháy mà không ai dám nhận vừa Đốt xong rồi thì mấy ông ai dám nhận vừa Đốt xong rồi thì mấy ông ai dám nhận vừa Đốt xong rồi thì mấy ông quản lý với đạo diễn lại bất đồng cứ mặc quản lý với đạo diễn lại bất đồng cứ mặc quản lý với đạo diễn lại bất đồng cứ mặc kệ anh đứng ngó chất cháy ngọn lửa phừng kệ anh đứng ngó chất cháy ngọn lửa phừng kệ anh đứng ngó chất cháy ngọn lửa phừng phừng nóng bỏng cả người mà Bọn kia vẫn phừng nóng bỏng cả người mà Bọn kia vẫn phừng nóng bỏng cả người mà Bọn kia vẫn chưa thống nhất được phương án trả ai để chưa thống nhất được phương án trả ai để chưa thống nhất được phương án trả ai để ý và mình sắp chết thấy mặt rồi đến lúc ý và mình sắp chết thấy mặt rồi đến lúc ý và mình sắp chết thấy mặt rồi đến lúc hắn bắt đầu Diễn thì anh tinh không chịu hắn bắt đầu Diễn thì anh tinh không chịu hắn bắt đầu Diễn thì anh tinh không chịu nổi mà ngã quỵ xuống đất đã diễn chả nổi mà ngã quỵ xuống đất đã diễn chả nổi mà ngã quỵ xuống đất đã diễn chả quan tâm Cứ Thế đuổi đi hắn bỏ rằng cho quan tâm Cứ Thế đuổi đi hắn bỏ rằng cho quan tâm Cứ Thế đuổi đi hắn bỏ rằng cho mày một hộp cơm rồi đừng bao giờ quay mày một hộp cơm rồi đừng bao giờ quay mày một hộp cơm rồi đừng bao giờ quay lại đây nữa thế mà ra đến ngoài cứu đặt lại đây nữa thế mà ra đến ngoài cứu đặt lại đây nữa thế mà ra đến ngoài cứu đặt lại không đưa anh tinh bực bội hết lớn lại không đưa anh tinh bực bội hết lớn lại không đưa anh tinh bực bội hết lớn dù sao tôi cũng là người tại sao lại coi dù sao tôi cũng là người tại sao lại coi dù sao tôi cũng là người tại sao lại coi thường tôi như vậy hả bởi vì Mày không thường tôi như vậy hả bởi vì Mày không thường tôi như vậy hả bởi vì Mày không đủ tư cách ăn hột cơm này mày chỉ đi Dậy đủ tư cách ăn hột cơm này mày chỉ đi Dậy đủ tư cách ăn hột cơm này mày chỉ đi Dậy đi học làm tình với dạy mấy thằng bảo kê đi học làm tình với dạy mấy thằng bảo kê đi học làm tình với dạy mấy thằng bảo kê thôi rồi chú lại nhắn một cơm đi như ném thôi rồi chú lại nhắn một cơm đi như ném thôi rồi chú lại nhắn một cơm đi như ném cho chó anh tin về nhà chỉ có mấy cậu cho chó anh tin về nhà chỉ có mấy cậu cho chó anh tin về nhà chỉ có mấy cậu nhóc với tình cảm của cha mẹ với cậu trẻ nhóc với tình cảm của cha mẹ với cậu trẻ nhóc với tình cảm của cha mẹ với cậu trẻ trâu này cũng hiểu ra là người tốt để bố trâu này cũng hiểu ra là người tốt để bố trâu này cũng hiểu ra là người tốt để bố mẹ vui lòng Vậy là chúng đến học đóng mẹ vui lòng Vậy là chúng đến học đóng mẹ vui lòng Vậy là chúng đến học đóng kịch cùng anh tinh phiêu phiêu cũng đến kịch cùng anh tinh phiêu phiêu cũng đến kịch cùng anh tinh phiêu phiêu cũng đến để làm khán giả con gái ngồi trước mặt để làm khán giả con gái ngồi trước mặt để làm khán giả con gái ngồi trước mặt khiến cả đám tinh thần hồ Hợi hoàn thành khiến cả đám tinh thần hồ Hợi hoàn thành khiến cả đám tinh thần hồ Hợi hoàn thành xuất sắc từng phân cảnh với những kĩ xảo xuất sắc từng phân cảnh với những kĩ xảo xuất sắc từng phân cảnh với những kĩ xảo Hồ sơ một lát sau phiêu phiêu chạy lên Hồ sơ một lát sau phiêu phiêu chạy lên Hồ sơ một lát sau phiêu phiêu chạy lên sân khấu vô tình cũng được gọi là bị hại sân khấu vô tình cũng được gọi là bị hại sân khấu vô tình cũng được gọi là bị hại yêu phiêu khoai rằng từ ngày học cách yêu phiêu khoai rằng từ ngày học cách yêu phiêu khoai rằng từ ngày học cách ngây Thôi em hẹn tiếng lành đồn xa hết ngây Thôi em hẹn tiếng lành đồn xa hết ngây Thôi em hẹn tiếng lành đồn xa hết vùng ngôi nhà dạng háng cả ngày không vùng ngôi nhà dạng háng cả ngày không vùng ngôi nhà dạng háng cả ngày không hết việc từ giờ không phải làm chuyên hết việc từ giờ không phải làm chuyên hết việc từ giờ không phải làm chuyên gia Tài chính đa cấp nữa rồi càng nói gia Tài chính đa cấp nữa rồi càng nói gia Tài chính đa cấp nữa rồi càng nói chuyện hai người càng trở nên hết sức chuyện hai người càng trở nên hết sức chuyện hai người càng trở nên hết sức gần gũi thấy anh thật thà chất phác gần gũi thấy anh thật thà chất phác gần gũi thấy anh thật thà chất phác phiêu kiểu mới lấy mỗi cọ vào miệng anh phiêu kiểu mới lấy mỗi cọ vào miệng anh phiêu kiểu mới lấy mỗi cọ vào miệng anh tinh nhưng lần đầu nên Châu Tinh Trì Anh tinh nhưng lần đầu nên Châu Tinh Trì Anh tinh nhưng lần đầu nên Châu Tinh Trì Anh buồn quá anh bảo cô hãy về đi kẻo muộn buồn quá anh bảo cô hãy về đi kẻo muộn buồn quá anh bảo cô hãy về đi kẻo muộn câu nói khiến tiêu tiêu bực cả mình câu nói khiến tiêu tiêu bực cả mình câu nói khiến tiêu tiêu bực cả mình không muốn hôn thì tôi thôi nhá À không không muốn hôn thì tôi thôi nhá À không không muốn hôn thì tôi thôi nhá À không Tôi muốn lắm Tôi Thật tình là làm Muốn Tôi muốn lắm Tôi Thật tình là làm Muốn Tôi muốn lắm Tôi Thật tình là làm Muốn lắm mà hai mấy cái thanh xuân chưa từng lắm mà hai mấy cái thanh xuân chưa từng lắm mà hai mấy cái thanh xuân chưa từng được mút sau một đêm hai người chúc ba được mút sau một đêm hai người chúc ba được mút sau một đêm hai người chúc ba lần hết 18 Tấn Hanh thì trời cũng tránh lần hết 18 Tấn Hanh thì trời cũng tránh lần hết 18 Tấn Hanh thì trời cũng tránh phiêu phiêu nhẹ nhàng tỉnh dậy trước lát phiêu phiêu nhẹ nhàng tỉnh dậy trước lát phiêu phiêu nhẹ nhàng tỉnh dậy trước lát sau anh tinh cũng dậy lẽo đẽo theo sau sau anh tinh cũng dậy lẽo đẽo theo sau sau anh tinh cũng dậy lẽo đẽo theo sau trong lòng anh thực dâng trào cảm xúc có trong lòng anh thực dâng trào cảm xúc có trong lòng anh thực dâng trào cảm xúc có lẽ đây là tình yêu trăng Anh gọi điện lẽ đây là tình yêu trăng Anh gọi điện lẽ đây là tình yêu trăng Anh gọi điện hỏi bạn tình qua đêm thì hết bao nhiêu hỏi bạn tình qua đêm thì hết bao nhiêu hỏi bạn tình qua đêm thì hết bao nhiêu rồi lục lại hết số tiền mình có nhưng có rồi lục lại hết số tiền mình có nhưng có rồi lục lại hết số tiền mình có nhưng có phải thế này vẫn chưa đủ Anh ấy thêm cả phải thế này vẫn chưa đủ Anh ấy thêm cả phải thế này vẫn chưa đủ Anh ấy thêm cả tiền dành dụm ăn chưa có vẻ vẫn chưa đủ tiền dành dụm ăn chưa có vẻ vẫn chưa đủ tiền dành dụm ăn chưa có vẻ vẫn chưa đủ đành lấy hết lì xì trời rét để lên bàn đành lấy hết lì xì trời rét để lên bàn đành lấy hết lì xì trời rét để lên bàn phiêu phiêu lúc này lấy hết rồi tạm biệt phiêu phiêu lúc này lấy hết rồi tạm biệt phiêu phiêu lúc này lấy hết rồi tạm biệt rồi đi Châu Tinh Trì vội vàng đuổi theo rồi đi Châu Tinh Trì vội vàng đuổi theo rồi đi Châu Tinh Trì vội vàng đuổi theo gì đó phải không đi làm được không Không gì đó phải không đi làm được không Không gì đó phải không đi làm được không Không đi làm ăn thôi à Đấy lại cái chuyện gì Đấy lại cái chuyện gì Đấy lại cái chuyện gì tôi nuôi cô bạn gặp đúng người nhưng lại tôi nuôi cô bạn gặp đúng người nhưng lại tôi nuôi cô bạn gặp đúng người nhưng lại sai thời điểm đúng người mình thương sai thời điểm đúng người mình thương sai thời điểm đúng người mình thương nhưng lại không đủ điều kiện lo cho cô nhưng lại không đủ điều kiện lo cho cô nhưng lại không đủ điều kiện lo cho cô ấy bây giờ trong dù khó khăn thế nào bí ấy bây giờ trong dù khó khăn thế nào bí ấy bây giờ trong dù khó khăn thế nào bí quyết tâm bằng được chúng đã mất đi của quyết tâm bằng được chúng đã mất đi của quyết tâm bằng được chúng đã mất đi của tôi vào hộp cơm giờ tôi muốn lấy lại tôi vào hộp cơm giờ tôi muốn lấy lại tôi vào hộp cơm giờ tôi muốn lấy lại ngoài đủ gan thì thò tay xuống lấy hộ bố ngoài đủ gan thì thò tay xuống lấy hộ bố ngoài đủ gan thì thò tay xuống lấy hộ bố mày cái Tình hình có vẻ rất căng nhưng mày cái Tình hình có vẻ rất căng nhưng mày cái Tình hình có vẻ rất căng nhưng anh tinh đã quá đói rồi nhiều mình lấy 3 anh tinh đã quá đói rồi nhiều mình lấy 3 anh tinh đã quá đói rồi nhiều mình lấy 3 hộp công rồi Nhanh chân rút gọn bỗng hộp công rồi Nhanh chân rút gọn bỗng hộp công rồi Nhanh chân rút gọn bỗng nhiên đạo diễn cho người đuổi theo ra nhiên đạo diễn cho người đuổi theo ra nhiên đạo diễn cho người đuổi theo ra hóa ra là gọi và nhận vai diễn mới chị hóa ra là gọi và nhận vai diễn mới chị hóa ra là gọi và nhận vai diễn mới chị khuyên cùng đạo diễn muốn anh thử một khuyên cùng đạo diễn muốn anh thử một khuyên cùng đạo diễn muốn anh thử một vai đó là tình nhân của chị Huyên phân vai đó là tình nhân của chị Huyên phân vai đó là tình nhân của chị Huyên phân đoạn sắp chết anh danh bắt đầu thử vai đoạn sắp chết anh danh bắt đầu thử vai đoạn sắp chết anh danh bắt đầu thử vai tại chỗ quả thực anh đăng nhập tâm và tại chỗ quả thực anh đăng nhập tâm và tại chỗ quả thực anh đăng nhập tâm và thể hiện cảm xúc quá đỉnh Nó ở cái tầm thể hiện cảm xúc quá đỉnh Nó ở cái tầm thể hiện cảm xúc quá đỉnh Nó ở cái tầm tuyệt đỉnh diễn viên mỗi tội anh nghĩ tuyệt đỉnh diễn viên mỗi tội anh nghĩ tuyệt đỉnh diễn viên mỗi tội anh nghĩ nhập tâm quá khiến nước mũi chảy xuống nhập tâm quá khiến nước mũi chảy xuống nhập tâm quá khiến nước mũi chảy xuống kéo dài như sợi Khởi Nam Định chỉ chưa kéo dài như sợi Khởi Nam Định chỉ chưa kéo dài như sợi Khởi Nam Định chỉ chưa được rơi xuống thằng mặt cô Quyên đạo được rơi xuống thằng mặt cô Quyên đạo được rơi xuống thằng mặt cô Quyên đạo diễn hết lên ầm ĩ Không ngờ thằng này diễn hết lên ầm ĩ Không ngờ thằng này diễn hết lên ầm ĩ Không ngờ thằng này lại có thể diễn được như vậy vậy là cô lại có thể diễn được như vậy vậy là cô lại có thể diễn được như vậy vậy là cô Khuyên lập tức đồng ý cho anh làm vai Khuyên lập tức đồng ý cho anh làm vai Khuyên lập tức đồng ý cho anh làm vai chính trong phim sắp tới vậy là Thành chính trong phim sắp tới vậy là Thành chính trong phim sắp tới vậy là Thành Công đến rồi sao bao gian nan khổ cực Công đến rồi sao bao gian nan khổ cực Công đến rồi sao bao gian nan khổ cực cũng có ngày thành tài nhưng lúc này cũng có ngày thành tài nhưng lúc này cũng có ngày thành tài nhưng lúc này người mà anh thương còn đang tiếp khách người mà anh thương còn đang tiếp khách người mà anh thương còn đang tiếp khách nơi xa đúng thời điểm thì lại không đúng nơi xa đúng thời điểm thì lại không đúng nơi xa đúng thời điểm thì lại không đúng người kiêu kiêu vì nhớ Châu Tinh Trì nên người kiêu kiêu vì nhớ Châu Tinh Trì nên người kiêu kiêu vì nhớ Châu Tinh Trì nên từ chối bạn huấn Cô muốn xin cũ bàn nghỉ từ chối bạn huấn Cô muốn xin cũ bàn nghỉ từ chối bạn huấn Cô muốn xin cũ bàn nghỉ việc tại đây bạn muốn mặt vui liền Đánh việc tại đây bạn muốn mặt vui liền Đánh việc tại đây bạn muốn mặt vui liền Đánh thiêu kêu tôi cả vừa đánh vừa chửi rất thiêu kêu tôi cả vừa đánh vừa chửi rất thiêu kêu tôi cả vừa đánh vừa chửi rất dã man tay bị Đúng là một người khốn khổ dã man tay bị Đúng là một người khốn khổ dã man tay bị Đúng là một người khốn khổ Sáng hôm sau Đỗ Quyên lái siêu xe tới em Sáng hôm sau Đỗ Quyên lái siêu xe tới em Sáng hôm sau Đỗ Quyên lái siêu xe tới em vừa Hay lúc này thêu cũng tới lúa ngào vừa Hay lúc này thêu cũng tới lúa ngào vừa Hay lúc này thêu cũng tới lúa ngào xin chữ ký của chị Quyên mà còn chưa xin chữ ký của chị Quyên mà còn chưa xin chữ ký của chị Quyên mà còn chưa biết rằng anh Vinh đã thành công rồi chị biết rằng anh Vinh đã thành công rồi chị biết rằng anh Vinh đã thành công rồi chị khuyên nói việc gấp nên phải đi ngay nên khuyên nói việc gấp nên phải đi ngay nên khuyên nói việc gấp nên phải đi ngay nên anh tinh đành phải lên xe đi góp tiêu anh tinh đành phải lên xe đi góp tiêu anh tinh đành phải lên xe đi góp tiêu phiêu gọi với lại anh nói anh nuôi tôi phiêu gọi với lại anh nói anh nuôi tôi phiêu gọi với lại anh nói anh nuôi tôi là thật hay không đó Đỗ Quyên thấy hai là thật hay không đó Đỗ Quyên thấy hai là thật hay không đó Đỗ Quyên thấy hai người bán nhau quá nên để anh tính ở lại người bán nhau quá nên để anh tính ở lại người bán nhau quá nên để anh tính ở lại rồi đến sau cũng được không ngờ rằng khi rồi đến sau cũng được không ngờ rằng khi rồi đến sau cũng được không ngờ rằng khi đến nơi mọi chuyện đã thay đổi Lần trước đến nơi mọi chuyện đã thay đổi Lần trước đến nơi mọi chuyện đã thay đổi Lần trước là do nam chính kia có việc bận giờ anh là do nam chính kia có việc bận giờ anh là do nam chính kia có việc bận giờ anh ta đã quay lại nên anh tên không còn ta đã quay lại nên anh tên không còn ta đã quay lại nên anh tên không còn được diễn nữa Anh chỉ xin được làm phản được diễn nữa Anh chỉ xin được làm phản được diễn nữa Anh chỉ xin được làm phản diện nhưng cũng đã có người nhận rồi diện nhưng cũng đã có người nhận rồi diện nhưng cũng đã có người nhận rồi Châu Tinh Trì cũng không nỡ đưa lại kịch Châu Tinh Trì cũng không nỡ đưa lại kịch Châu Tinh Trì cũng không nỡ đưa lại kịch bản do nhà sản xuất liệu thất bại lần bản do nhà sản xuất liệu thất bại lần bản do nhà sản xuất liệu thất bại lần này có khiến anh gục ngã 20 nghìn hộp này có khiến anh gục ngã 20 nghìn hộp này có khiến anh gục ngã 20 nghìn hộp công mà lòng quặn đắng đời mình đúng chả công mà lòng quặn đắng đời mình đúng chả công mà lòng quặn đắng đời mình đúng chả gì Vãi phân bị dòng đời xô đẩy cuối xoáy gì Vãi phân bị dòng đời xô đẩy cuối xoáy gì Vãi phân bị dòng đời xô đẩy cuối xoáy đi đến tận cùng của ống Hải trời còn đủ đi đến tận cùng của ống Hải trời còn đủ đi đến tận cùng của ống Hải trời còn đủ thêm cơn mưa như đáy vào nỗi buồn của thêm cơn mưa như đáy vào nỗi buồn của thêm cơn mưa như đáy vào nỗi buồn của anh vậy bất ngờ chú đã xuất hiện Chú hỏi anh vậy bất ngờ chú đã xuất hiện Chú hỏi anh vậy bất ngờ chú đã xuất hiện Chú hỏi có muốn đóng vai Cún nữa không hóa ra có muốn đóng vai Cún nữa không hóa ra có muốn đóng vai Cún nữa không hóa ra chú Đạt là một Cảnh Sát Ngầm đang nằm chú Đạt là một Cảnh Sát Ngầm đang nằm chú Đạt là một Cảnh Sát Ngầm đang nằm vùng đột nhiên đồng đội bị chúng đập nên vùng đột nhiên đồng đội bị chúng đập nên vùng đột nhiên đồng đội bị chúng đập nên cần người thay thế gấp đó là xâm nhập để cần người thay thế gấp đó là xâm nhập để cần người thay thế gấp đó là xâm nhập để gắn máy nghe lén vào hộp cơm chú Đạt sẽ gắn máy nghe lén vào hộp cơm chú Đạt sẽ gắn máy nghe lén vào hộp cơm chú Đạt sẽ vào trong là nội gián của tụi cướp mười vào trong là nội gián của tụi cướp mười vào trong là nội gián của tụi cướp mười phút sau cần anh tinh hoàng hậu công phút sau cần anh tinh hoàng hậu công phút sau cần anh tinh hoàng hậu công chúa máy nghe lén vào sai sót là sẽ mất chúa máy nghe lén vào sai sót là sẽ mất chúa máy nghe lén vào sai sót là sẽ mất mạng đó em bỏ túi bên trong trò chuyện mạng đó em bỏ túi bên trong trò chuyện mạng đó em bỏ túi bên trong trò chuyện cùng băng nhóm tội phạm nhưng tình hình cùng băng nhóm tội phạm nhưng tình hình cùng băng nhóm tội phạm nhưng tình hình có vẻ hết sức căng thẳng chú Đạt nhấc có vẻ hết sức căng thẳng chú Đạt nhấc có vẻ hết sức căng thẳng chú Đạt nhấc máy Gọi cơm hộp thì đúng lúc thằng kia máy Gọi cơm hộp thì đúng lúc thằng kia máy Gọi cơm hộp thì đúng lúc thằng kia bưng đồ ăn ra thôi bỏ nhẹ rồi anh tinh bưng đồ ăn ra thôi bỏ nhẹ rồi anh tinh bưng đồ ăn ra thôi bỏ nhẹ rồi anh tinh thấy đến giờ rồi Chắc là vào thôi bên thấy đến giờ rồi Chắc là vào thôi bên thấy đến giờ rồi Chắc là vào thôi bên trong chú Đạt kêu không có món trứng xào trong chú Đạt kêu không có món trứng xào trong chú Đạt kêu không có món trứng xào cà chua nên tôi gọi rất tiếc ngón đó cà chua nên tôi gọi rất tiếc ngón đó cà chua nên tôi gọi rất tiếc ngón đó chúng cũng có nốt Để tôi gọi thêm món chúng cũng có nốt Để tôi gọi thêm món chúng cũng có nốt Để tôi gọi thêm món trứng ốp la nữa nhưng vừa nhấc máy lên trứng ốp la nữa nhưng vừa nhấc máy lên trứng ốp la nữa nhưng vừa nhấc máy lên thì anh tinh đã đặt cửa mang vào à không thì anh tinh đã đặt cửa mang vào à không thì anh tinh đã đặt cửa mang vào à không Rất may đó là người khác trú đạt và tên Rất may đó là người khác trú đạt và tên Rất may đó là người khác trú đạt và tên truyện tranh nhau trả tiền một tên khác truyện tranh nhau trả tiền một tên khác truyện tranh nhau trả tiền một tên khác bực mình rút súng bắn luôn tên giao hàng bực mình rút súng bắn luôn tên giao hàng bực mình rút súng bắn luôn tên giao hàng cho nhanh chứ Đạt nhìn thấy mà sợ vãi cả cho nhanh chứ Đạt nhìn thấy mà sợ vãi cả cho nhanh chứ Đạt nhìn thấy mà sợ vãi cả thớt lúc này lại có kiếm gõ cửa chính thớt lúc này lại có kiếm gõ cửa chính thớt lúc này lại có kiếm gõ cửa chính xác đó là anh Vinh chúng vội kéo sắc vào xác đó là anh Vinh chúng vội kéo sắc vào xác đó là anh Vinh chúng vội kéo sắc vào sau ghế vừa Kịp Lúc anh tinh đi vào chú sau ghế vừa Kịp Lúc anh tinh đi vào chú sau ghế vừa Kịp Lúc anh tinh đi vào chú Đạt nói ra đã gọi món đâu có ghi nhầm Đạt nói ra đã gọi món đâu có ghi nhầm Đạt nói ra đã gọi món đâu có ghi nhầm chỗ không hà nhưng anh tin không hiểu ý chỗ không hà nhưng anh tin không hiểu ý chỗ không hà nhưng anh tin không hiểu ý chú mà cứ hỏi đi hỏi về đến lúc hiểu chú mà cứ hỏi đi hỏi về đến lúc hiểu chú mà cứ hỏi đi hỏi về đến lúc hiểu trên muốn đi về thì tên kia gọi quay lại trên muốn đi về thì tên kia gọi quay lại trên muốn đi về thì tên kia gọi quay lại để tao lấy anh Vinh Đạt hộp công xuống để tao lấy anh Vinh Đạt hộp công xuống để tao lấy anh Vinh Đạt hộp công xuống vô tình nhìn thấy cái sắp người đến khi vô tình nhìn thấy cái sắp người đến khi vô tình nhìn thấy cái sắp người đến khi đứng lên tính tiền thì sợ quá nên tính đứng lên tính tiền thì sợ quá nên tính đứng lên tính tiền thì sợ quá nên tính giá nhầm hết cả chú Đạt bộ Lục soát rồi giá nhầm hết cả chú Đạt bộ Lục soát rồi giá nhầm hết cả chú Đạt bộ Lục soát rồi đấm xanh tin mới quả giả vờ nhưng mọi đấm xanh tin mới quả giả vờ nhưng mọi đấm xanh tin mới quả giả vờ nhưng mọi việc đã Bại Lộ rồi thẳng đứng đầu đã bán việc đã Bại Lộ rồi thẳng đứng đầu đã bán việc đã Bại Lộ rồi thẳng đứng đầu đã bán trú Đạt hóa ra các thiết bị nghe lén Anh trú Đạt hóa ra các thiết bị nghe lén Anh trú Đạt hóa ra các thiết bị nghe lén Anh Vinh mang vào để thẳng ở giữa hộp cơm Vinh mang vào để thẳng ở giữa hộp cơm Vinh mang vào để thẳng ở giữa hộp cơm em cũng ra nhưng không kịp và đã bị bắn em cũng ra nhưng không kịp và đã bị bắn em cũng ra nhưng không kịp và đã bị bắn chết anh danh nhân cơ hội nào đến đóng chết anh danh nhân cơ hội nào đến đóng chết anh danh nhân cơ hội nào đến đóng khẩu súng ta đã liên hoàn bắn chết hết khẩu súng ta đã liên hoàn bắn chết hết khẩu súng ta đã liên hoàn bắn chết hết cả 3 tên kia lát sau chú Đạt lại quay cả 3 tên kia lát sau chú Đạt lại quay cả 3 tên kia lát sau chú Đạt lại quay sang nói cắt diễn tốt lắm xong việc thì sang nói cắt diễn tốt lắm xong việc thì sang nói cắt diễn tốt lắm xong việc thì cảnh sát cũng sẽ đến dọn dẹp Anh về tới cảnh sát cũng sẽ đến dọn dẹp Anh về tới cảnh sát cũng sẽ đến dọn dẹp Anh về tới nhà nhận ra phiêu phiêu vẫn còn chờ đợi nhà nhận ra phiêu phiêu vẫn còn chờ đợi nhà nhận ra phiêu phiêu vẫn còn chờ đợi anh liền tỏ tình huốn cưới cô gái Sao anh liền tỏ tình huốn cưới cô gái Sao anh liền tỏ tình huốn cưới cô gái Sao lại người phiêu phiêu tham gia đoàn nhạc lại người phiêu phiêu tham gia đoàn nhạc lại người phiêu phiêu tham gia đoàn nhạc kịch của mình buổi diễn nào khán giả kịch của mình buổi diễn nào khán giả kịch của mình buổi diễn nào khán giả cũng đến rất đông đến mức cháy vé bởi vì cũng đến rất đông đến mức cháy vé bởi vì cũng đến rất đông đến mức cháy vé bởi vì đã có cô Đỗ Quyên cảm phục mà làm cùng đã có cô Đỗ Quyên cảm phục mà làm cùng đã có cô Đỗ Quyên cảm phục mà làm cùng anh tinh xin kết thúc rồi cảm ơn các bạn anh tinh xin kết thúc rồi cảm ơn các bạn anh tinh xin kết thúc rồi cảm ơn các bạn nhiều ha Bye bye nhiều ha Bye bye nhiều ha Bye bye Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai