Châu Tinh Trì nấu ăn Phật cũng nhảy tường mà chạy đến - Review Phim Vua Đầu Bếp Châu Tinh Trì

2,591,313
694
Vân Anh Xin Chào Các Bạn Khi Châu Tinh Trì nấu ăn Phật cũng nhảy tường mà chạy đến - Review Phim Vua Đầu Bếp Châu Tinh Trì. review phim thần ăn châu tinh trì, phim thần ăn kungfu đầu bếp hay nhất. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #vuaphim, #chautinhtri
khi bộ phim xin chào các bạn Phim về đề khi bộ phim xin chào các bạn Phim về đề khi bộ phim xin chào các bạn Phim về đề tài món ăn luôn luôn có một sức hấp dẫn tài món ăn luôn luôn có một sức hấp dẫn tài món ăn luôn luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ nhất là phim Thần Ăn của Châu Tinh kỳ lạ nhất là phim Thần Ăn của Châu Tinh kỳ lạ nhất là phim Thần Ăn của Châu Tinh Trì thì càng không thể nào bỏ qua mà Trì thì càng không thể nào bỏ qua mà Trì thì càng không thể nào bỏ qua mà không xem được có thể nói đây là một bộ không xem được có thể nói đây là một bộ không xem được có thể nói đây là một bộ phim chứa đầy đủ các cung bậc cảm xúc để phim chứa đầy đủ các cung bậc cảm xúc để phim chứa đầy đủ các cung bậc cảm xúc để cuốn hút người xem Vua Phim hi vọng bộ cuốn hút người xem Vua Phim hi vọng bộ cuốn hút người xem Vua Phim hi vọng bộ phim rất hay này sẽ giúp các bạn có được phim rất hay này sẽ giúp các bạn có được phim rất hay này sẽ giúp các bạn có được những phút giây thư giãn vui vẻ nào cũng những phút giây thư giãn vui vẻ nào cũng những phút giây thư giãn vui vẻ nào cũng bắt đầu nhé châu tinh chỉ vốn là vua đầu bắt đầu nhé châu tinh chỉ vốn là vua đầu bắt đầu nhé châu tinh chỉ vốn là vua đầu bếp tại Hồng Kông người đứng đầu thiên bếp tại Hồng Kông người đứng đầu thiên bếp tại Hồng Kông người đứng đầu thiên hạ về ngành ẩm thực một tay anh quyết hạ về ngành ẩm thực một tay anh quyết hạ về ngành ẩm thực một tay anh quyết định vận mệnh của các đầu bếp và nhà định vận mệnh của các đầu bếp và nhà định vận mệnh của các đầu bếp và nhà hàng cả nước trong một cuộc thi anh đến hàng cả nước trong một cuộc thi anh đến hàng cả nước trong một cuộc thi anh đến thử món cơm xào hoàng đế của vô cơm xào thử món cơm xào hoàng đế của vô cơm xào thử món cơm xào hoàng đế của vô cơm xào cơm được kẹp giữa mình Kon Tum rồi đem cơm được kẹp giữa mình Kon Tum rồi đem cơm được kẹp giữa mình Kon Tum rồi đem đi hấp cộng với Bào Ngư nhất bằng ép lấy đi hấp cộng với Bào Ngư nhất bằng ép lấy đi hấp cộng với Bào Ngư nhất bằng ép lấy nước sau đó xào với thực phẩm Hoàng Yến nước sau đó xào với thực phẩm Hoàng Yến nước sau đó xào với thực phẩm Hoàng Yến quả thực là một món ăn hết sức công phu quả thực là một món ăn hết sức công phu quả thực là một món ăn hết sức công phu và cầu kỳ Rất tiếc không còn thích nước và cầu kỳ Rất tiếc không còn thích nước và cầu kỳ Rất tiếc không còn thích nước hơi nhiều không hiểu về chỗ tiếp theo là hơi nhiều không hiểu về chỗ tiếp theo là hơi nhiều không hiểu về chỗ tiếp theo là món Cẩm Như gia vị được ghép lại từ món Cẩm Như gia vị được ghép lại từ món Cẩm Như gia vị được ghép lại từ thành phần của nhiều loại cá thành một thành phần của nhiều loại cá thành một thành phần của nhiều loại cá thành một con rồi chế biến phức tạp chỉ riêng của con rồi chế biến phức tạp chỉ riêng của con rồi chế biến phức tạp chỉ riêng của con mình có tới người khác ăn với 10 mùi con mình có tới người khác ăn với 10 mùi con mình có tới người khác ăn với 10 mùi vị khác nhau nhưng mày điện kiểu này vị khác nhau nhưng mày điện kiểu này vị khác nhau nhưng mày điện kiểu này nhìn xấu quá không hiểu về chỗ tiếp theo nhìn xấu quá không hiểu về chỗ tiếp theo nhìn xấu quá không hiểu về chỗ tiếp theo là món chim lâu cận y kĩ thuật dùng dao là món chim lâu cận y kĩ thuật dùng dao là món chim lâu cận y kĩ thuật dùng dao để tới mức cắt miếng đậu thành hình Bồ để tới mức cắt miếng đậu thành hình Bồ để tới mức cắt miếng đậu thành hình Bồ Tát Nhưng thời gian là mất cả Ừ Vậy thì Tát Nhưng thời gian là mất cả Ừ Vậy thì Tát Nhưng thời gian là mất cả Ừ Vậy thì cậu sư rồi còn đâu nữa mà ăn chứ không cậu sư rồi còn đâu nữa mà ăn chứ không cậu sư rồi còn đâu nữa mà ăn chứ không điểm cút về cuối cùng là món vịt quay điểm cút về cuối cùng là món vịt quay điểm cút về cuối cùng là món vịt quay Càn Khôn của vua quay vị sự bên ngoài Càn Khôn của vua quay vị sự bên ngoài Càn Khôn của vua quay vị sự bên ngoài thì thấy lạnh toát nhưng bên trong lại thì thấy lạnh toát nhưng bên trong lại thì thấy lạnh toát nhưng bên trong lại nóng bỏng khó lường cộng thêm hàng vạn nóng bỏng khó lường cộng thêm hàng vạn nóng bỏng khó lường cộng thêm hàng vạn con chim sẻ đã thấm đẫm hương vị trong con chim sẻ đã thấm đẫm hương vị trong con chim sẻ đã thấm đẫm hương vị trong bụng vị thì ăn một con cũng đủ cứ sống bụng vị thì ăn một con cũng đủ cứ sống bụng vị thì ăn một con cũng đủ cứ sống một mạng người liệu có phải người đạt một mạng người liệu có phải người đạt một mạng người liệu có phải người đạt giải nhất đây xong Khoan đã vẫn là không giải nhất đây xong Khoan đã vẫn là không giải nhất đây xong Khoan đã vẫn là không hiểu về rồi nhá Tại vì nhìn cái mặt anh hiểu về rồi nhá Tại vì nhìn cái mặt anh hiểu về rồi nhá Tại vì nhìn cái mặt anh quá là xấu đi Nhìn cái mặt này người ta quá là xấu đi Nhìn cái mặt này người ta quá là xấu đi Nhìn cái mặt này người ta muốn mói rồi còn ăn sao được chứ làm đầu muốn mói rồi còn ăn sao được chứ làm đầu muốn mói rồi còn ăn sao được chứ làm đầu bếp không phải chỉ có món ăn ngon mà còn bếp không phải chỉ có món ăn ngon mà còn bếp không phải chỉ có món ăn ngon mà còn phải để ý đến tâm lý của khách hàng nữa phải để ý đến tâm lý của khách hàng nữa phải để ý đến tâm lý của khách hàng nữa vậy thì món ăn thế nào mới là Hoàn Mỹ vậy thì món ăn thế nào mới là Hoàn Mỹ vậy thì món ăn thế nào mới là Hoàn Mỹ đây nói rồi Thần Ăn Châu Tinh Trì dùng đây nói rồi Thần Ăn Châu Tinh Trì dùng đây nói rồi Thần Ăn Châu Tinh Trì dùng thức ăn tạo thành một chữ tâm Bởi chỉ có thức ăn tạo thành một chữ tâm Bởi chỉ có thức ăn tạo thành một chữ tâm Bởi chỉ có tâm thì mới có thể tạo ra một món ăn tâm thì mới có thể tạo ra một món ăn tâm thì mới có thể tạo ra một món ăn ngon nhất Mọi người tung hô tán thưởng ngon nhất Mọi người tung hô tán thưởng ngon nhất Mọi người tung hô tán thưởng khung cảnh hết sức hoành tráng nhưng hóa khung cảnh hết sức hoành tráng nhưng hóa khung cảnh hết sức hoành tráng nhưng hóa ra tất cả chỉ là màn kịch mà cho Vinh ra tất cả chỉ là màn kịch mà cho Vinh ra tất cả chỉ là màn kịch mà cho Vinh chỉ đã sắp đặt để câu kéo giật Tít và chỉ đã sắp đặt để câu kéo giật Tít và chỉ đã sắp đặt để câu kéo giật Tít và thu hút khán giả làm danh tiếng mình nổi thu hút khán giả làm danh tiếng mình nổi thu hút khán giả làm danh tiếng mình nổi cao hơn nữa đứng tuổi Một trong những cao hơn nữa đứng tuổi Một trong những cao hơn nữa đứng tuổi Một trong những trò bị ổi trong số bị thường thấy ngoài trò bị ổi trong số bị thường thấy ngoài trò bị ổi trong số bị thường thấy ngoài nấu ăn anh tinh còn sở hữu một công ty nấu ăn anh tinh còn sở hữu một công ty nấu ăn anh tinh còn sở hữu một công ty chứng khoán nên rất am hiểu Kinh Doanh chứng khoán nên rất am hiểu Kinh Doanh chứng khoán nên rất am hiểu Kinh Doanh hôm nay chú Đạt muốn mời cho Vinh thì hôm nay chú Đạt muốn mời cho Vinh thì hôm nay chú Đạt muốn mời cho Vinh thì làm đại diện thương hiệu cho mì ăn liền làm đại diện thương hiệu cho mì ăn liền làm đại diện thương hiệu cho mì ăn liền nhưng nhân viên lập tức có Ê mày đang nhưng nhân viên lập tức có Ê mày đang nhưng nhân viên lập tức có Ê mày đang trên đà thoái chèo anh tinh liền làm da trên đà thoái chèo anh tinh liền làm da trên đà thoái chèo anh tinh liền làm da đỏ khinh bỉ chỉ một người cháu là Thạc đỏ khinh bỉ chỉ một người cháu là Thạc đỏ khinh bỉ chỉ một người cháu là Thạc sĩ Đại học Harvard của Chú Đại về nhà mà sĩ Đại học Harvard của Chú Đại về nhà mà sĩ Đại học Harvard của Chú Đại về nhà mà ăn cứt đi khiến cộng này nhục nhã muốn ăn cứt đi khiến cộng này nhục nhã muốn ăn cứt đi khiến cộng này nhục nhã muốn khóc không dừng lại ở đó anh Vinh còn khóc không dừng lại ở đó anh Vinh còn khóc không dừng lại ở đó anh Vinh còn khuôn luôn cả giáo viên trong hộp mì khuôn luôn cả giáo viên trong hộp mì khuôn luôn cả giáo viên trong hộp mì trực tiếp ném thẳng vào mặt thúy đặt thì trực tiếp ném thẳng vào mặt thúy đặt thì trực tiếp ném thẳng vào mặt thúy đặt thì được chú trước mặt bao nhiêu người sau được chú trước mặt bao nhiêu người sau được chú trước mặt bao nhiêu người sau đó còn giả vờ bồi dưỡng rằng Hòa nữa Là đó còn giả vờ bồi dưỡng rằng Hòa nữa Là đó còn giả vờ bồi dưỡng rằng Hòa nữa Là thần ăn nên anh tinh cực kỳ kiêu ngạo và thần ăn nên anh tinh cực kỳ kiêu ngạo và thần ăn nên anh tinh cực kỳ kiêu ngạo và khinh người chú Đạt Nhẫn được mời anh đi khinh người chú Đạt Nhẫn được mời anh đi khinh người chú Đạt Nhẫn được mời anh đi Ngô thịt bò giá rẻ bất ngờ một cậu thanh Ngô thịt bò giá rẻ bất ngờ một cậu thanh Ngô thịt bò giá rẻ bất ngờ một cậu thanh niên trên đường núi hiện trạng đường niên trên đường núi hiện trạng đường niên trên đường núi hiện trạng đường trực tiếp quỳ gối ngưỡng mộ cầu xin theo trực tiếp quỳ gối ngưỡng mộ cầu xin theo trực tiếp quỳ gối ngưỡng mộ cầu xin theo học anh Tinh Châu Tinh chỉ kêu vào thang học anh Tinh Châu Tinh chỉ kêu vào thang học anh Tinh Châu Tinh chỉ kêu vào thang máy để lập tức cậu ta cũng làm thế là máy để lập tức cậu ta cũng làm thế là máy để lập tức cậu ta cũng làm thế là cậu béo này cũng được nhận làm chân sai cậu béo này cũng được nhận làm chân sai cậu béo này cũng được nhận làm chân sai vặt hằng ngày anh tinh hoàn chỉ nộp vặt hằng ngày anh tinh hoàn chỉ nộp vặt hằng ngày anh tinh hoàn chỉ nộp đường lưu nhưng có thế nào cậu ta cũng đường lưu nhưng có thế nào cậu ta cũng đường lưu nhưng có thế nào cậu ta cũng nhẫn nhịn vui vẻ do có nhiều chiêu trò nhẫn nhịn vui vẻ do có nhiều chiêu trò nhẫn nhịn vui vẻ do có nhiều chiêu trò marketing nên sự nghiệp của anh kinh vô marketing nên sự nghiệp của anh kinh vô marketing nên sự nghiệp của anh kinh vô cùng phát đạt liên tục Khai trương nhà cùng phát đạt liên tục Khai trương nhà cùng phát đạt liên tục Khai trương nhà hàng mới trực tiếp ảnh hưởng mạnh tới hàng mới trực tiếp ảnh hưởng mạnh tới hàng mới trực tiếp ảnh hưởng mạnh tới cuối hàng ăn của Chú Đại đang khi này cuối hàng ăn của Chú Đại đang khi này cuối hàng ăn của Chú Đại đang khi này được như nói có người tao nhã muốn cưới được như nói có người tao nhã muốn cưới được như nói có người tao nhã muốn cưới tặng hoa Điều này khiến rating chỉ nhớ tặng hoa Điều này khiến rating chỉ nhớ tặng hoa Điều này khiến rating chỉ nhớ tới những thành mình yêu thầm tuổi học tới những thành mình yêu thầm tuổi học tới những thành mình yêu thầm tuổi học trò đó chính là Chung Lệ để mọng nước trò đó chính là Chung Lệ để mọng nước trò đó chính là Chung Lệ để mọng nước khiến anh say đắm nhưng thực tế nó mới khiến anh say đắm nhưng thực tế nó mới khiến anh say đắm nhưng thực tế nó mới phũ phàng làm sao nghĩa bay kìa à phũ phàng làm sao nghĩa bay kìa à phũ phàng làm sao nghĩa bay kìa à Vì sao đỏ thành ăn giới thiệu món ăn mới Vì sao đỏ thành ăn giới thiệu món ăn mới Vì sao đỏ thành ăn giới thiệu món ăn mới gọi là món mối tình đầu thực chất nó chỉ gọi là món mối tình đầu thực chất nó chỉ gọi là món mối tình đầu thực chất nó chỉ là món lòng thập cẩm bên lề đường mà là món lòng thập cẩm bên lề đường mà là món lòng thập cẩm bên lề đường mà thằng ăn định dùng lời nói để lấp liếm thằng ăn định dùng lời nói để lấp liếm thằng ăn định dùng lời nói để lấp liếm bất ngờ lúc này được như bắt đầu trở mặt bất ngờ lúc này được như bắt đầu trở mặt bất ngờ lúc này được như bắt đầu trở mặt liên tục mắt người phá đám cho Vinh thì liên tục mắt người phá đám cho Vinh thì liên tục mắt người phá đám cho Vinh thì trực tiếp ở trước mặt hàng trong phóng trực tiếp ở trước mặt hàng trong phóng trực tiếp ở trước mặt hàng trong phóng viên mốc này sự thật về phát lộc bên lề viên mốc này sự thật về phát lộc bên lề viên mốc này sự thật về phát lộc bên lề đường này sẽ tới trên luôn mùi vị quá tệ đường này sẽ tới trên luôn mùi vị quá tệ đường này sẽ tới trên luôn mùi vị quá tệ lòng heo gì mà còn nguyên cả phân trong lòng heo gì mà còn nguyên cả phân trong lòng heo gì mà còn nguyên cả phân trong đó ăn uống kiểu gì đây đến lúc châu tinh đó ăn uống kiểu gì đây đến lúc châu tinh đó ăn uống kiểu gì đây đến lúc châu tinh chỉ nhận ra thì đã quá muội hóa ra tên chỉ nhận ra thì đã quá muội hóa ra tên chỉ nhận ra thì đã quá muội hóa ra tên được nơi này chính là tay trong và chú được nơi này chính là tay trong và chú được nơi này chính là tay trong và chú Đạt đã cài vào đấy ngày với anh tinh mắt Đạt đã cài vào đấy ngày với anh tinh mắt Đạt đã cài vào đấy ngày với anh tinh mắt ở này cũng chính hắn đã mang ra để làm ở này cũng chính hắn đã mang ra để làm ở này cũng chính hắn đã mang ra để làm mẫu Châu Tinh Trì rất giận không kiềm mẫu Châu Tinh Trì rất giận không kiềm mẫu Châu Tinh Trì rất giận không kiềm chế nổi cầm con dao lên không ngờ hắn chế nổi cầm con dao lên không ngờ hắn chế nổi cầm con dao lên không ngờ hắn chỉ dùng một cái chị đã đánh bay đi mất chỉ dùng một cái chị đã đánh bay đi mất chỉ dùng một cái chị đã đánh bay đi mất đường như cuối cùng cũng lộ mặt thật là đường như cuối cùng cũng lộ mặt thật là đường như cuối cùng cũng lộ mặt thật là một đầu bếp đỉnh cao dùng kỹ năng Nếu ăn một đầu bếp đỉnh cao dùng kỹ năng Nếu ăn một đầu bếp đỉnh cao dùng kỹ năng Nếu ăn tiêu hàng nhanh chóng tạo ra một mát vừa tiêu hàng nhanh chóng tạo ra một mát vừa tiêu hàng nhanh chóng tạo ra một mát vừa thập cẩm đẳng cấp kiếm ngôi vị thằng ăn thập cẩm đẳng cấp kiếm ngôi vị thằng ăn thập cẩm đẳng cấp kiếm ngôi vị thằng ăn đăng ký còn chưa hết bàng hoàng thì cảnh đăng ký còn chưa hết bàng hoàng thì cảnh đăng ký còn chưa hết bàng hoàng thì cảnh sát cũng tới hóa da thịt bò và chú Đạt sát cũng tới hóa da thịt bò và chú Đạt sát cũng tới hóa da thịt bò và chú Đạt cung cấp là thịt bò vật nhập lậu từ cung cấp là thịt bò vật nhập lậu từ cung cấp là thịt bò vật nhập lậu từ Trung Quốc Anh sinh cũng vì thế mà bị Trung Quốc Anh sinh cũng vì thế mà bị Trung Quốc Anh sinh cũng vì thế mà bị mất đi âm mưu của Chú Đại và đường như mất đi âm mưu của Chú Đại và đường như mất đi âm mưu của Chú Đại và đường như quả thật thâm hiểm một nước đẩy anh sinh quả thật thâm hiểm một nước đẩy anh sinh quả thật thâm hiểm một nước đẩy anh sinh từ đỉnh cao danh vọng tới Bần cùng của từ đỉnh cao danh vọng tới Bần cùng của từ đỉnh cao danh vọng tới Bần cùng của xã hội thần ăn mới đổi thế Nhưng không xã hội thần ăn mới đổi thế Nhưng không xã hội thần ăn mới đổi thế Nhưng không ngờ tên này còn điều kiện quá mức trực ngờ tên này còn điều kiện quá mức trực ngờ tên này còn điều kiện quá mức trực tiếp chỉ đạo đầu bếp dùng thực phẩm bẩn tiếp chỉ đạo đầu bếp dùng thực phẩm bẩn tiếp chỉ đạo đầu bếp dùng thực phẩm bẩn rẻ tiền ai không nghe cũng bị đánh đập rẻ tiền ai không nghe cũng bị đánh đập rẻ tiền ai không nghe cũng bị đánh đập sa thải khiến ai nấy đều khiếp sợ nghe sa thải khiến ai nấy đều khiếp sợ nghe sa thải khiến ai nấy đều khiếp sợ nghe lời rằng nắp Châu Tinh Trì Khám để lang lời rằng nắp Châu Tinh Trì Khám để lang lời rằng nắp Châu Tinh Trì Khám để lang thang ngoài góc phố gọi cô của lòng lợn thang ngoài góc phố gọi cô của lòng lợn thang ngoài góc phố gọi cô của lòng lợn thập cẩm và chủ quán ném gạch một cái thập cẩm và chủ quán ném gạch một cái thập cẩm và chủ quán ném gạch một cái bát của ra bàn Anh vừa ăn buổi trưa lấy bát của ra bàn Anh vừa ăn buổi trưa lấy bát của ra bàn Anh vừa ăn buổi trưa lấy khi để cái mùi hương gì mà lạ quá Hóa ra khi để cái mùi hương gì mà lạ quá Hóa ra khi để cái mùi hương gì mà lạ quá Hóa ra thì theo rửa chưa Sạch những lòng heo có thì theo rửa chưa Sạch những lòng heo có thì theo rửa chưa Sạch những lòng heo có lẫn cả một cục phân lợn nề và sự quá nơi lẫn cả một cục phân lợn nề và sự quá nơi lẫn cả một cục phân lợn nề và sự quá nơi có phân thì lấy giấy lau đi rồi ăn hết có phân thì lấy giấy lau đi rồi ăn hết có phân thì lấy giấy lau đi rồi ăn hết nhá Đừng có đùa nha dù sao tôi cũng là nhá Đừng có đùa nha dù sao tôi cũng là nhá Đừng có đùa nha dù sao tôi cũng là thần ăn đó đang nói như vậy để ăn quỷ thần ăn đó đang nói như vậy để ăn quỷ thần ăn đó đang nói như vậy để ăn quỷ được mắt phở thì mấy thanh niên ra đánh được mắt phở thì mấy thanh niên ra đánh được mắt phở thì mấy thanh niên ra đánh cho học hết cả máu mồm ông chủ quán Nghe cho học hết cả máu mồm ông chủ quán Nghe cho học hết cả máu mồm ông chủ quán Nghe nói anh là thằng ăn liền ra tay đánh nói anh là thằng ăn liền ra tay đánh nói anh là thằng ăn liền ra tay đánh thêm nữa còn gọi đàn anh vào đánh cho hả thêm nữa còn gọi đàn anh vào đánh cho hả thêm nữa còn gọi đàn anh vào đánh cho hả Giận may là cô chủ quán còn chút tình Giận may là cô chủ quán còn chút tình Giận may là cô chủ quán còn chút tình người ra tay cứu trợ đưa cái xác vứt vào người ra tay cứu trợ đưa cái xác vứt vào người ra tay cứu trợ đưa cái xác vứt vào một xó chợ không ngờ Thần Ăn đứng đầu một xó chợ không ngờ Thần Ăn đứng đầu một xó chợ không ngờ Thần Ăn đứng đầu Hồng Kông lại lâm vào hoàn cảnh đi Hồng Kông lại lâm vào hoàn cảnh đi Hồng Kông lại lâm vào hoàn cảnh đi thương thế này tới nền muộn cô chủ còn thương thế này tới nền muộn cô chủ còn thương thế này tới nền muộn cô chủ còn thương khắp mang tới cho một bát cơm thì thương khắp mang tới cho một bát cơm thì thương khắp mang tới cho một bát cơm thì kho xá xíu có lẽ đây chính là bữa cơm kho xá xíu có lẽ đây chính là bữa cơm kho xá xíu có lẽ đây chính là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời anh Tinh ai ngờ ngon nhất trong cuộc đời anh Tinh ai ngờ ngon nhất trong cuộc đời anh Tinh ai ngờ vừa ăn xong thì bên ngoài lại có chuyện vừa ăn xong thì bên ngoài lại có chuyện vừa ăn xong thì bên ngoài lại có chuyện quán ăn khác dẫn gửi tới phá đám địa bàn quán ăn khác dẫn gửi tới phá đám địa bàn quán ăn khác dẫn gửi tới phá đám địa bàn làm ăn của cô chú gà tây nhưng tôi sống làm ăn của cô chú gà tây nhưng tôi sống làm ăn của cô chú gà tây nhưng tôi sống được không phải là không có bản lĩnh cửa được không phải là không có bản lĩnh cửa được không phải là không có bản lĩnh cửa hàng của đổ ngỗng bắn tôm tít đang phải hàng của đổ ngỗng bắn tôm tít đang phải hàng của đổ ngỗng bắn tôm tít đang phải cạnh tranh gay gắt với món bò viên của cạnh tranh gay gắt với món bò viên của cạnh tranh gay gắt với món bò viên của gà tây cả 2 phe sẽ xảy ra một trận huyết gà tây cả 2 phe sẽ xảy ra một trận huyết gà tây cả 2 phe sẽ xảy ra một trận huyết chiến tăng thương để tranh giành Khánh chiến tăng thương để tranh giành Khánh chiến tăng thương để tranh giành Khánh hứa anh Vinh nghe thấy hai người tan cái hứa anh Vinh nghe thấy hai người tan cái hứa anh Vinh nghe thấy hai người tan cái liền này ra ý tưởng sao không kết hợp liền này ra ý tưởng sao không kết hợp liền này ra ý tưởng sao không kết hợp lại làm món bò viên tôm tít nhỉ đầu ngõ lại làm món bò viên tôm tít nhỉ đầu ngõ lại làm món bò viên tôm tít nhỉ đầu ngõ cho nghe thấy bực tức đàn em không thuế cho nghe thấy bực tức đàn em không thuế cho nghe thấy bực tức đàn em không thuế Để chặt tay anh Vinh không ngờ gà tây Để chặt tay anh Vinh không ngờ gà tây Để chặt tay anh Vinh không ngờ gà tây một tay bắt lấy con dao của đầu ngỗng một tay bắt lấy con dao của đầu ngỗng một tay bắt lấy con dao của đầu ngỗng rồi ném thằng con dao đi cực kì bản lĩnh rồi ném thằng con dao đi cực kì bản lĩnh rồi ném thằng con dao đi cực kì bản lĩnh Một tay chị lại dậy cho đầu ngõ 1 mày Một tay chị lại dậy cho đầu ngõ 1 mày Một tay chị lại dậy cho đầu ngõ 1 mày học khiến hắn sợ vãi đái ra quần cả đám học khiến hắn sợ vãi đái ra quần cả đám học khiến hắn sợ vãi đái ra quần cả đám đàn em lập tức giúp còn hết Châu Tinh đàn em lập tức giúp còn hết Châu Tinh đàn em lập tức giúp còn hết Châu Tinh Trì cảm ơn cả Tây nhưng mà thấy cưng của Trì cảm ơn cả Tây nhưng mà thấy cưng của Trì cảm ơn cả Tây nhưng mà thấy cưng của chị xấu quá không thể nào anh nuốt trôi chị xấu quá không thể nào anh nuốt trôi chị xấu quá không thể nào anh nuốt trôi được màn đêm đầu ngỗng lại cùng đàn anh được màn đêm đầu ngỗng lại cùng đàn anh được màn đêm đầu ngỗng lại cùng đàn anh cầm dao bước tới đang định một tay chém cầm dao bước tới đang định một tay chém cầm dao bước tới đang định một tay chém chết bà chủ Gà tây nhưng hắn không ra chết bà chủ Gà tây nhưng hắn không ra chết bà chủ Gà tây nhưng hắn không ra thay nổi vì đã bị thuyết phục hoàn toàn thay nổi vì đã bị thuyết phục hoàn toàn thay nổi vì đã bị thuyết phục hoàn toàn và viên bò tôm vít của anh tình mới kết và viên bò tôm vít của anh tình mới kết và viên bò tôm vít của anh tình mới kết hợp nó đàn hồi tốt vì bên trong nó chứa hợp nó đàn hồi tốt vì bên trong nó chứa hợp nó đàn hồi tốt vì bên trong nó chứa một bóng hơi thịt bò cần phải được gặp một bóng hơi thịt bò cần phải được gặp một bóng hơi thịt bò cần phải được gặp tới 3.600 lần thì cắn thì bên trong phủ tới 3.600 lần thì cắn thì bên trong phủ tới 3.600 lần thì cắn thì bên trong phủ tung váy ra một thứ nước tinh chất hương tung váy ra một thứ nước tinh chất hương tung váy ra một thứ nước tinh chất hương vị ngực trần khiến con người ta rơi vào vị ngực trần khiến con người ta rơi vào vị ngực trần khiến con người ta rơi vào ảo mộng thần tiên đúng là ngon tới mới ảo mộng thần tiên đúng là ngon tới mới ảo mộng thần tiên đúng là ngon tới mới thoát khỏi trần tục nhân gian thảo nào thoát khỏi trần tục nhân gian thảo nào thoát khỏi trần tục nhân gian thảo nào món bò viên tôm biết này ở các cổ em bán món bò viên tôm biết này ở các cổ em bán món bò viên tôm biết này ở các cổ em bán nhiều cho trẻ em như vậy nếu có sẵn tại nhiều cho trẻ em như vậy nếu có sẵn tại nhiều cho trẻ em như vậy nếu có sẵn tại Phú kinh doanh Nên anh Vinh mau chóng Phú kinh doanh Nên anh Vinh mau chóng Phú kinh doanh Nên anh Vinh mau chóng đẩy ra một kế hoạch để trở thành tỷ phú đẩy ra một kế hoạch để trở thành tỷ phú đẩy ra một kế hoạch để trở thành tỷ phú khiến hai người chỉ biết sung sướng cười khiến hai người chỉ biết sung sướng cười khiến hai người chỉ biết sung sướng cười như đười ươi sóc lọ còn anh ta nhìn lại như đười ươi sóc lọ còn anh ta nhìn lại như đười ươi sóc lọ còn anh ta nhìn lại bức ảnh của thằng ăn mối chiếm đoạt bức ảnh của thằng ăn mối chiếm đoạt bức ảnh của thằng ăn mối chiếm đoạt trong lòng oán hận Lần này nhất định trong lòng oán hận Lần này nhất định trong lòng oán hận Lần này nhất định phải thành công nói xong liền bắt tay phải thành công nói xong liền bắt tay phải thành công nói xong liền bắt tay vào làm thịt bò thì do gà tây được dập vào làm thịt bò thì do gà tây được dập vào làm thịt bò thì do gà tây được dập tôm tít thì do đầu ngỗng chưa biến tạo tôm tít thì do đầu ngỗng chưa biến tạo tôm tít thì do đầu ngỗng chưa biến tạo thành các mảng Đông rét rửa cắt ra như thành các mảng Đông rét rửa cắt ra như thành các mảng Đông rét rửa cắt ra như Liên Thạch cuối cùng kết hợp lại thành Liên Thạch cuối cùng kết hợp lại thành Liên Thạch cuối cùng kết hợp lại thành món bò viên Tôm thích lần đầu xuất hiện món bò viên Tôm thích lần đầu xuất hiện món bò viên Tôm thích lần đầu xuất hiện trên thị trường nhà hàng nhanh chóng trên thị trường nhà hàng nhanh chóng trên thị trường nhà hàng nhanh chóng được khai trương nhưng khốn nạn Hay lại được khai trương nhưng khốn nạn Hay lại được khai trương nhưng khốn nạn Hay lại không có lấy một móng khách giá liên tục không có lấy một móng khách giá liên tục không có lấy một móng khách giá liên tục giảm hết cỡ cuối cùng phải tặng miễn phí giảm hết cỡ cuối cùng phải tặng miễn phí giảm hết cỡ cuối cùng phải tặng miễn phí mới có một cô y tá tham ăn lấy một tô mới có một cô y tá tham ăn lấy một tô mới có một cô y tá tham ăn lấy một tô Nhưng cô này vẫn việc chưa thèm ăn để Nhưng cô này vẫn việc chưa thèm ăn để Nhưng cô này vẫn việc chưa thèm ăn để bắt xuống ai ngờ khi quay lại thì thấy bắt xuống ai ngờ khi quay lại thì thấy bắt xuống ai ngờ khi quay lại thì thấy một bệnh nhân tán ăn 10 năm đột nhiên ăn một bệnh nhân tán ăn 10 năm đột nhiên ăn một bệnh nhân tán ăn 10 năm đột nhiên ăn uống Hiến lập tức dẫn theo cả đám bệnh uống Hiến lập tức dẫn theo cả đám bệnh uống Hiến lập tức dẫn theo cả đám bệnh nhân bị bệnh sáng ăn quay lại tất nhiên nhân bị bệnh sáng ăn quay lại tất nhiên nhân bị bệnh sáng ăn quay lại tất nhiên làm gì có miễn phí nhiều thế chứ nhà làm gì có miễn phí nhiều thế chứ nhà làm gì có miễn phí nhiều thế chứ nhà hàng nhanh chóng tăng giá lại như xưa hàng nhanh chóng tăng giá lại như xưa hàng nhanh chóng tăng giá lại như xưa báo chí cũng đang ghi nhầm ẩm về kỳ tích báo chí cũng đang ghi nhầm ẩm về kỳ tích báo chí cũng đang ghi nhầm ẩm về kỳ tích của món ăn mới đến bệnh chán ăn các bác của món ăn mới đến bệnh chán ăn các bác của món ăn mới đến bệnh chán ăn các bác sĩ đã bó tay mà chỉ viên bò bít tết đã sĩ đã bó tay mà chỉ viên bò bít tết đã sĩ đã bó tay mà chỉ viên bò bít tết đã chữa được bệnh trong thời gian ngắn ngủi chữa được bệnh trong thời gian ngắn ngủi chữa được bệnh trong thời gian ngắn ngủi đã vang danh khắp cả nước khách cứ lúc đã vang danh khắp cả nước khách cứ lúc đã vang danh khắp cả nước khách cứ lúc nào cũng mua đến đông chính cả quán nào cũng mua đến đông chính cả quán nào cũng mua đến đông chính cả quán không còn Ừ chú Đạt và được lưu ở nhà không còn Ừ chú Đạt và được lưu ở nhà không còn Ừ chú Đạt và được lưu ở nhà Khanh truyền hình đưa tin thì rắc rối Khanh truyền hình đưa tin thì rắc rối Khanh truyền hình đưa tin thì rắc rối lắm lại bày mưu tính kế để mà thiệt hại lắm lại bày mưu tính kế để mà thiệt hại lắm lại bày mưu tính kế để mà thiệt hại trong khi này anh tinh quyết tâm suối trong khi này anh tinh quyết tâm suối trong khi này anh tinh quyết tâm suối lớn vay tiền ngân hàng mở thêm 200 quá lớn vay tiền ngân hàng mở thêm 200 quá lớn vay tiền ngân hàng mở thêm 200 quá một lúc nhưng cầu quá lớn nên anh làm một lúc nhưng cầu quá lớn nên anh làm một lúc nhưng cầu quá lớn nên anh làm thêm cả dây chuyền đóng 1 vận chuyển đi thêm cả dây chuyền đóng 1 vận chuyển đi thêm cả dây chuyền đóng 1 vận chuyển đi khắp thế giới một tháng sau Chú đã khóc khắp thế giới một tháng sau Chú đã khóc khắp thế giới một tháng sau Chú đã khóc khi nghe tiếng nó đã có mặt khắp 20.000 khi nghe tiếng nó đã có mặt khắp 20.000 khi nghe tiếng nó đã có mặt khắp 20.000 siêu thị nhiều nỗ lực mà Thành Công lại siêu thị nhiều nỗ lực mà Thành Công lại siêu thị nhiều nỗ lực mà Thành Công lại một lần nữa quay lại nhưng liệu Mọi việc một lần nữa quay lại nhưng liệu Mọi việc một lần nữa quay lại nhưng liệu Mọi việc cứ thuận lợi như thế Trang Anh Vinh cứ thuận lợi như thế Trang Anh Vinh cứ thuận lợi như thế Trang Anh Vinh quyết định ghi tên đăng ký thi đấu thần quyết định ghi tên đăng ký thi đấu thần quyết định ghi tên đăng ký thi đấu thần ăn vào tháng sau tổ chức hai bên cong ăn vào tháng sau tổ chức hai bên cong ăn vào tháng sau tổ chức hai bên cong vẫn trong lòng từ lâu gặp mặt một lát vẫn trong lòng từ lâu gặp mặt một lát vẫn trong lòng từ lâu gặp mặt một lát bắt đầu xảy ra sâu sắc Anh Vinh hải lý bắt đầu xảy ra sâu sắc Anh Vinh hải lý bắt đầu xảy ra sâu sắc Anh Vinh hải lý ngăn cản không thì chỉ cần Đây này đánh ngăn cản không thì chỉ cần Đây này đánh ngăn cản không thì chỉ cần Đây này đánh chết đám kia mất tự dưng lại khiến chị chết đám kia mất tự dưng lại khiến chị chết đám kia mất tự dưng lại khiến chị gà tây cảm động mất sực thơm mà anh Vinh gà tây cảm động mất sực thơm mà anh Vinh gà tây cảm động mất sực thơm mà anh Vinh tình cảm thì không sao nhưng mà cái tình cảm thì không sao nhưng mà cái tình cảm thì không sao nhưng mà cái ngoại hình thực tình là không thể chấp ngoại hình thực tình là không thể chấp ngoại hình thực tình là không thể chấp nhận được nên anh tinh mắng chửi chị cho nhận được nên anh tinh mắng chửi chị cho nhận được nên anh tinh mắng chửi chị cho bớt ngáo nhưng đến buổi tối mọi người bớt ngáo nhưng đến buổi tối mọi người bớt ngáo nhưng đến buổi tối mọi người mới kể câu chuyện hóa ra ngày xưa gà tây mới kể câu chuyện hóa ra ngày xưa gà tây mới kể câu chuyện hóa ra ngày xưa gà tây cũng là người khá xinh đẹp và hàng ngày cũng là người khá xinh đẹp và hàng ngày cũng là người khá xinh đẹp và hàng ngày ngưỡng mộ thần ăn nhưng có cái đầu gấu ngưỡng mộ thần ăn nhưng có cái đầu gấu ngưỡng mộ thần ăn nhưng có cái đầu gấu sẽ ảnh hẳn ăn nên cô mới xảy ra sâu sắc sẽ ảnh hẳn ăn nên cô mới xảy ra sâu sắc sẽ ảnh hẳn ăn nên cô mới xảy ra sâu sắc kết quả là mặc đầy sẹo truyện ngôn tình kết quả là mặc đầy sẹo truyện ngôn tình kết quả là mặc đầy sẹo truyện ngôn tình thì hay lắm nhưng cái ngoại hình này vẫn thì hay lắm nhưng cái ngoại hình này vẫn thì hay lắm nhưng cái ngoại hình này vẫn khiến anh Vinh phải bắt taxi chạy mất khiến anh Vinh phải bắt taxi chạy mất khiến anh Vinh phải bắt taxi chạy mất dép bay thẳng 20.000 ở Trung Quốc đại dép bay thẳng 20.000 ở Trung Quốc đại dép bay thẳng 20.000 ở Trung Quốc đại lục thế mà cô gà tây vẫn theo góc chân lục thế mà cô gà tây vẫn theo góc chân lục thế mà cô gà tây vẫn theo góc chân anh tới đây bằng được tình yêu quả đúng anh tới đây bằng được tình yêu quả đúng anh tới đây bằng được tình yêu quả đúng như một con chó Theo tình thì tình chạy như một con chó Theo tình thì tình chạy như một con chó Theo tình thì tình chạy mà trốn tình thì tình theo cô vẽ một mà trốn tình thì tình theo cô vẽ một mà trốn tình thì tình theo cô vẽ một trái tim rồi muốn anh tinh vẽ thêm một trái tim rồi muốn anh tinh vẽ thêm một trái tim rồi muốn anh tinh vẽ thêm một trái tim nữa với một mũi tên xuyên qua trái tim nữa với một mũi tên xuyên qua trái tim nữa với một mũi tên xuyên qua nhưng đàn ông nào mà yêu bằng mắt Anh nhưng đàn ông nào mà yêu bằng mắt Anh nhưng đàn ông nào mà yêu bằng mắt Anh tinh cũng vì thế mà nhất thời thượng tinh cũng vì thế mà nhất thời thượng tinh cũng vì thế mà nhất thời thượng chuyện Không Ngờ Rằng Đã có sát thủ theo chuyện Không Ngờ Rằng Đã có sát thủ theo chuyện Không Ngờ Rằng Đã có sát thủ theo tới nơi gà tây vội kéo anh tinh dùng cho tới nơi gà tây vội kéo anh tinh dùng cho tới nơi gà tây vội kéo anh tinh dùng cho hàm răng vỏ ra đỡ đạn một tháng sau tại hàm răng vỏ ra đỡ đạn một tháng sau tại hàm răng vỏ ra đỡ đạn một tháng sau tại cuộc thi Thần Ăn Hồng Kông Tất nhiên là cuộc thi Thần Ăn Hồng Kông Tất nhiên là cuộc thi Thần Ăn Hồng Kông Tất nhiên là anh Vinh chưa hề xuất hiện chỉ một phút anh Vinh chưa hề xuất hiện chỉ một phút anh Vinh chưa hề xuất hiện chỉ một phút nữa mà không đến kịp thì sẽ bị xử thua nữa mà không đến kịp thì sẽ bị xử thua nữa mà không đến kịp thì sẽ bị xử thua không ngờ rằng anh Vinh vẫn đến dùng không ngờ rằng anh Vinh vẫn đến dùng không ngờ rằng anh Vinh vẫn đến dùng khinh công bay sang thì bà chào Thuyền khinh công bay sang thì bà chào Thuyền khinh công bay sang thì bà chào Thuyền quá chậm vừa kịp đúng nơi cuối cùng cuộc quá chậm vừa kịp đúng nơi cuối cùng cuộc quá chậm vừa kịp đúng nơi cuối cùng cuộc thi chính thức bắt đầu dùng ngư vô cùng thi chính thức bắt đầu dùng ngư vô cùng thi chính thức bắt đầu dùng ngư vô cùng ngạc nhiên tại sao anh tinh lại thuyết ngạc nhiên tại sao anh tinh lại thuyết ngạc nhiên tại sao anh tinh lại thuyết Hóa ra hôm đó sau khi khát thủ bắn xong Hóa ra hôm đó sau khi khát thủ bắn xong Hóa ra hôm đó sau khi khát thủ bắn xong thì bất lực có thể trải qua anh Vinh bám thì bất lực có thể trải qua anh Vinh bám thì bất lực có thể trải qua anh Vinh bám theo xe tải rồi vô tình rơi theo sườn theo xe tải rồi vô tình rơi theo sườn theo xe tải rồi vô tình rơi theo sườn núi cuối cùng được Thiếu Lâm Tự cứu giúp núi cuối cùng được Thiếu Lâm Tự cứu giúp núi cuối cùng được Thiếu Lâm Tự cứu giúp nhưng do vô tình nói vậy trước mặt suy nhưng do vô tình nói vậy trước mặt suy nhưng do vô tình nói vậy trước mặt suy Thì anh đang bị 18 người đồng đánh cho Thì anh đang bị 18 người đồng đánh cho Thì anh đang bị 18 người đồng đánh cho thừa sống thiếu chết hôm sau sợ quá liền thừa sống thiếu chết hôm sau sợ quá liền thừa sống thiếu chết hôm sau sợ quá liền bắc Tú đừng bỏ trốn không ngờ vẫn bị bắc Tú đừng bỏ trốn không ngờ vẫn bị bắc Tú đừng bỏ trốn không ngờ vẫn bị người đồng mắt được đánh thêm trong một người đồng mắt được đánh thêm trong một người đồng mắt được đánh thêm trong một trận chơi bài mà không biết hiểu nghị trận chơi bài mà không biết hiểu nghị trận chơi bài mà không biết hiểu nghị anh ra đánh Nếu ăn đòn nhiều mà tự dưng anh ra đánh Nếu ăn đòn nhiều mà tự dưng anh ra đánh Nếu ăn đòn nhiều mà tự dưng lại học được võ công Cao Cường còn phát lại học được võ công Cao Cường còn phát lại học được võ công Cao Cường còn phát hiện ra cội nguồn ẩm thực là chính nếu hiện ra cội nguồn ẩm thực là chính nếu hiện ra cội nguồn ẩm thực là chính nếu thiếu lâm tự dùng như Thực chất cũng chỉ thiếu lâm tự dùng như Thực chất cũng chỉ thiếu lâm tự dùng như Thực chất cũng chỉ là kẻ phản đồ thiếu lâm tự trốn ra ngoài là kẻ phản đồ thiếu lâm tự trốn ra ngoài là kẻ phản đồ thiếu lâm tự trốn ra ngoài mà thôi trùng hợp hay cả hai người để mà thôi trùng hợp hay cả hai người để mà thôi trùng hợp hay cả hai người để làm món Phật nhảy tường đây được coi là làm món Phật nhảy tường đây được coi là làm món Phật nhảy tường đây được coi là món ăn đỉnh nhất thời bây giờ xuất thân món ăn đỉnh nhất thời bây giờ xuất thân món ăn đỉnh nhất thời bây giờ xuất thân từ Thiếu Lâm Tự nhiên những phức tạp và từ Thiếu Lâm Tự nhiên những phức tạp và từ Thiếu Lâm Tự nhiên những phức tạp và các chuyến chỉ người có võ công thật sự các chuyến chỉ người có võ công thật sự các chuyến chỉ người có võ công thật sự Cao Cường mới làm nổi liền nhưng cũng là Cao Cường mới làm nổi liền nhưng cũng là Cao Cường mới làm nổi liền nhưng cũng là hàng cao thủ dùng dao án Toán Anh tinh hàng cao thủ dùng dao án Toán Anh tinh hàng cao thủ dùng dao án Toán Anh tinh nhưng không ngờ anh dám gọn tất cả còn nhưng không ngờ anh dám gọn tất cả còn nhưng không ngờ anh dám gọn tất cả còn dư sức đá hai con cuối cùng cắm vào vai dư sức đá hai con cuối cùng cắm vào vai dư sức đá hai con cuối cùng cắm vào vai chú Đại Đường lương dùng khinh công bay chú Đại Đường lương dùng khinh công bay chú Đại Đường lương dùng khinh công bay tới đánh trưởng Anh Vinh chẳng cần phức tới đánh trưởng Anh Vinh chẳng cần phức tới đánh trưởng Anh Vinh chẳng cần phức tạp đơn giản là lấy cái ghế mảnh ra đánh tạp đơn giản là lấy cái ghế mảnh ra đánh tạp đơn giản là lấy cái ghế mảnh ra đánh nhau như được con Huế mày mê đánh mà em nhau như được con Huế mày mê đánh mà em nhau như được con Huế mày mê đánh mà em khi nói chỉ còn vài phút nữa hết giờ rồi khi nói chỉ còn vài phút nữa hết giờ rồi khi nói chỉ còn vài phút nữa hết giờ rồi cả hai nhanh chóng làm đến giai đoạn cả hai nhanh chóng làm đến giai đoạn cả hai nhanh chóng làm đến giai đoạn cuối của món ăn bất ngờ chú Đạt ra tay cuối của món ăn bất ngờ chú Đạt ra tay cuối của món ăn bất ngờ chú Đạt ra tay ám toán cho phát nổ quả bom cài sẵn cho ám toán cho phát nổ quả bom cài sẵn cho ám toán cho phát nổ quả bom cài sẵn cho mùi của anh tinh quá học niềm hi vọng mùi của anh tinh quá học niềm hi vọng mùi của anh tinh quá học niềm hi vọng cuối cùng còn phát lại thời gian lúc này cuối cùng còn phát lại thời gian lúc này cuối cùng còn phát lại thời gian lúc này Chỉ còn 2 phút anh tinh còn cơ hội gì Chỉ còn 2 phút anh tinh còn cơ hội gì Chỉ còn 2 phút anh tinh còn cơ hội gì đây chợt nhớ tới bát cơm xá xíu đã cứu đây chợt nhớ tới bát cơm xá xíu đã cứu đây chợt nhớ tới bát cơm xá xíu đã cứu anh lúc đói dùng ám nhiên tiêu hồn anh lúc đói dùng ám nhiên tiêu hồn anh lúc đói dùng ám nhiên tiêu hồn chưởng đánh gặp thớ thịt heo được tay chưởng đánh gặp thớ thịt heo được tay chưởng đánh gặp thớ thịt heo được tay hướng thị một tay vẫn không tăng lửa và hướng thị một tay vẫn không tăng lửa và hướng thị một tay vẫn không tăng lửa và nhiều cơ mà khi chỉ vài giây ngắn ngủi nhiều cơ mà khi chỉ vài giây ngắn ngủi nhiều cơ mà khi chỉ vài giây ngắn ngủi đã xong đến tám phần dùng tuyển học đã xong đến tám phần dùng tuyển học đã xong đến tám phần dùng tuyển học thiếu lâm ra lửa ra tay nhập quả trứng thiếu lâm ra lửa ra tay nhập quả trứng thiếu lâm ra lửa ra tay nhập quả trứng cho chính luôn tại chỗ người hết 2 phút cho chính luôn tại chỗ người hết 2 phút cho chính luôn tại chỗ người hết 2 phút thì cũng nấu xong giám khảo mở nắp món thì cũng nấu xong giám khảo mở nắp món thì cũng nấu xong giám khảo mở nắp món của đường như đây là bí truyền Thiếu Lâm của đường như đây là bí truyền Thiếu Lâm của đường như đây là bí truyền Thiếu Lâm Tự món Phật nhảy tường mùi hương tuyệt Tự món Phật nhảy tường mùi hương tuyệt Tự món Phật nhảy tường mùi hương tuyệt vời đến mức thần vật người thấy cũng vời đến mức thần vật người thấy cũng vời đến mức thần vật người thấy cũng muốn bò sữa nhảy qua tường mà chạy đến muốn bò sữa nhảy qua tường mà chạy đến muốn bò sữa nhảy qua tường mà chạy đến nên mới có tên gọi là món Phật nhảy nên mới có tên gọi là món Phật nhảy nên mới có tên gọi là món Phật nhảy Tường đến khi đã ném vào thì mới lạc Tường đến khi đã ném vào thì mới lạc Tường đến khi đã ném vào thì mới lạc trong biến hóa của 81 hương vị Mỹ Nhân trong biến hóa của 81 hương vị Mỹ Nhân trong biến hóa của 81 hương vị Mỹ Nhân Gian quả thực hiếm có trên đời có món Gian quả thực hiếm có trên đời có món Gian quả thực hiếm có trên đời có món của anh Vinh Là ám nhiên tiêu hồn cơm xá của anh Vinh Là ám nhiên tiêu hồn cơm xá của anh Vinh Là ám nhiên tiêu hồn cơm xá xíu hóa ra khi ở Thiếu Lâm Tự ngồi nhớ xíu hóa ra khi ở Thiếu Lâm Tự ngồi nhớ xíu hóa ra khi ở Thiếu Lâm Tự ngồi nhớ lại ân tình mà Gà Tây đã hi sinh thân lại ân tình mà Gà Tây đã hi sinh thân lại ân tình mà Gà Tây đã hi sinh thân mình đỡ đạn chỉ khóc một đêm đã khiến mình đỡ đạn chỉ khóc một đêm đã khiến mình đỡ đạn chỉ khóc một đêm đã khiến anh tinh kiểu tóc bạc phơ tự sáng tạo ra anh tinh kiểu tóc bạc phơ tự sáng tạo ra anh tinh kiểu tóc bạc phơ tự sáng tạo ra cái ảm đạm whey vào trong món ăn và giám cái ảm đạm whey vào trong món ăn và giám cái ảm đạm whey vào trong món ăn và giám khảo Ăn một miếng như muốn hóa thành khảo Ăn một miếng như muốn hóa thành khảo Ăn một miếng như muốn hóa thành viên gia vị thấm nhận vào trong thế thì viên gia vị thấm nhận vào trong thế thì viên gia vị thấm nhận vào trong thế thì đã bị lỗi công đánh nát gân cốt kết hợp đã bị lỗi công đánh nát gân cốt kết hợp đã bị lỗi công đánh nát gân cốt kết hợp với trứng gà được nấu chín trong lòng với trứng gà được nấu chín trong lòng với trứng gà được nấu chín trong lòng bàn tay quả thực đã mồm tới ngôn từ của bàn tay quả thực đã mồm tới ngôn từ của bàn tay quả thực đã mồm tới ngôn từ của loài người không gì có thể diễn tả nổi loài người không gì có thể diễn tả nổi loài người không gì có thể diễn tả nổi Tại sao lại có món ăn trên đời nó ngon Tại sao lại có món ăn trên đời nó ngon Tại sao lại có món ăn trên đời nó ngon đến mức như thế này đây cơm ngon quá đến mức như thế này đây cơm ngon quá đến mức như thế này đây cơm ngon quá hiến và giám khảo nhất lịch nằm xuống hiến và giám khảo nhất lịch nằm xuống hiến và giám khảo nhất lịch nằm xuống rồi còn ứa ra Hai hàng nước mắt té ra là rồi còn ứa ra Hai hàng nước mắt té ra là rồi còn ứa ra Hai hàng nước mắt té ra là niềm thương nhớ được vận công thả vào ý niềm thương nhớ được vận công thả vào ý niềm thương nhớ được vận công thả vào ý kiến ăn xong cảm động đến chảy nước mắt kiến ăn xong cảm động đến chảy nước mắt kiến ăn xong cảm động đến chảy nước mắt hàng khi gọi là ám nhiên tiêu hồn ngon hàng khi gọi là ám nhiên tiêu hồn ngon hàng khi gọi là ám nhiên tiêu hồn ngon không còn gì để nói Đúng là chiến thắng không còn gì để nói Đúng là chiến thắng không còn gì để nói Đúng là chiến thắng trước vị thần ăn rồi Không Ngờ Rằng giám trước vị thần ăn rồi Không Ngờ Rằng giám trước vị thần ăn rồi Không Ngờ Rằng giám khảo đã nhận hối lộ của chú Đạt ngành khảo đã nhận hối lộ của chú Đạt ngành khảo đã nhận hối lộ của chú Đạt ngành tuyên bố thần ăn là đường Ngưu nhưng anh tuyên bố thần ăn là đường Ngưu nhưng anh tuyên bố thần ăn là đường Ngưu nhưng anh tin không thì phản ứng Bởi anh đã ngộ ra tin không thì phản ứng Bởi anh đã ngộ ra tin không thì phản ứng Bởi anh đã ngộ ra được chân lý ẩm thực thì cần có một cái được chân lý ẩm thực thì cần có một cái được chân lý ẩm thực thì cần có một cái tâm thiện lành thì ai cũng có thể là tâm thiện lành thì ai cũng có thể là tâm thiện lành thì ai cũng có thể là thằng ăn đúng lúc đừng như lên để nhận thằng ăn đúng lúc đừng như lên để nhận thằng ăn đúng lúc đừng như lên để nhận Quốc bất ngờ mọi thứ nổ tung khắp nơi Quốc bất ngờ mọi thứ nổ tung khắp nơi Quốc bất ngờ mọi thứ nổ tung khắp nơi khung cảnh hỗn loạn được phát hiện thần khung cảnh hỗn loạn được phát hiện thần khung cảnh hỗn loạn được phát hiện thần giáng trần thì ra cho Vinh chỉ vốn là giáng trần thì ra cho Vinh chỉ vốn là giáng trần thì ra cho Vinh chỉ vốn là thần ăn gói trời vì vi phạm giao hiểu thần ăn gói trời vì vi phạm giao hiểu thần ăn gói trời vì vi phạm giao hiểu hơn bị này nọ hộ ấy trần gian nhưng hơn bị này nọ hộ ấy trần gian nhưng hơn bị này nọ hộ ấy trần gian nhưng nhiều đãi ngộ được căng nên ăn uống đã nhiều đãi ngộ được căng nên ăn uống đã nhiều đãi ngộ được căng nên ăn uống đã kém không từng ấy đã biểu lộ được chân kém không từng ấy đã biểu lộ được chân kém không từng ấy đã biểu lộ được chân tình khá mỏng vừa phải động như thế được tình khá mỏng vừa phải động như thế được tình khá mỏng vừa phải động như thế được tha thứ mọi tội lỗi chú Đạt nghĩ rằng tha thứ mọi tội lỗi chú Đạt nghĩ rằng tha thứ mọi tội lỗi chú Đạt nghĩ rằng đây thì là trò hề mà chua sinh Thủy thuê đây thì là trò hề mà chua sinh Thủy thuê đây thì là trò hề mà chua sinh Thủy thuê người diễn tiếp nên cầm tóc lọn ra vắn người diễn tiếp nên cầm tóc lọn ra vắn người diễn tiếp nên cầm tóc lọn ra vắn Bồ Tát giận giữ Yến chú thành một chiếc Bồ Tát giận giữ Yến chú thành một chiếc Bồ Tát giận giữ Yến chú thành một chiếc siêu xe dường như không sợ cũng Vác súng siêu xe dường như không sợ cũng Vác súng siêu xe dường như không sợ cũng Vác súng ra bắn kết quả là bị bắn một vết xuyên ra bắn kết quả là bị bắn một vết xuyên ra bắn kết quả là bị bắn một vết xuyên được rồi Bồ Tát biến mất tất cả mọi được rồi Bồ Tát biến mất tất cả mọi được rồi Bồ Tát biến mất tất cả mọi người đều ngỡ ngàng còn tưởng là giấc người đều ngỡ ngàng còn tưởng là giấc người đều ngỡ ngàng còn tưởng là giấc mộng nhưng cái lỗ trên ngực của đường mộng nhưng cái lỗ trên ngực của đường mộng nhưng cái lỗ trên ngực của đường như chứng tỏ đây là sự thật đàng hoàng như chứng tỏ đây là sự thật đàng hoàng như chứng tỏ đây là sự thật đàng hoàng anh Vinh Lại trở về với Ngô Vị thần ăn anh Vinh Lại trở về với Ngô Vị thần ăn anh Vinh Lại trở về với Ngô Vị thần ăn bú con gà tây cũng trở lại với 1 diện bú con gà tây cũng trở lại với 1 diện bú con gà tây cũng trở lại với 1 diện mạo hoàn toàn khác hóa ra viên đạn bắn mạo hoàn toàn khác hóa ra viên đạn bắn mạo hoàn toàn khác hóa ra viên đạn bắn trúng vào hàm răng vàng khiến cô phải đi trúng vào hàm răng vàng khiến cô phải đi trúng vào hàm răng vàng khiến cô phải đi phẫu thuật giờ lại trở nên xinh đẹp Châu phẫu thuật giờ lại trở nên xinh đẹp Châu phẫu thuật giờ lại trở nên xinh đẹp Châu Tinh Trì nhánh cho cô hình vẽ trái tim Tinh Trì nhánh cho cô hình vẽ trái tim Tinh Trì nhánh cho cô hình vẽ trái tim với mũi tên xuyên qua cũng là lúc hết với mũi tên xuyên qua cũng là lúc hết với mũi tên xuyên qua cũng là lúc hết phim phim phim cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé lại ý kiến bên dưới thì vẫn Anh viết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và 2