Cái Khe Hẹp Giữa Đùi khiến Tình Anh Em tan vỡ Review Phim Hài Châu Tinh Trì | Vua Phim #8

922,121
247
review phim vỏ quýt dày có móng tay nhọn châu tinh trì Review Phim Hài Châu Tinh Trì vỏ quýt dày có móng tay nhọn hài hước Vì Cái Khe Hẹp Giữa Đùi tình nghĩa anh em chắc có bền lâu tom tat phim hai chau tinh tri Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
khi mua phim xin chào các bạn hành tinh khi mua phim xin chào các bạn hành tinh khi mua phim xin chào các bạn hành tinh và anh Tùng là hai cảnh sát đang cần và anh Tùng là hai cảnh sát đang cần và anh Tùng là hai cảnh sát đang cần trang ngoài đường phố Nhìn ông già Noel trang ngoài đường phố Nhìn ông già Noel trang ngoài đường phố Nhìn ông già Noel phía trước bằng nhiệm vụ anh đừng cho phía trước bằng nhiệm vụ anh đừng cho phía trước bằng nhiệm vụ anh đừng cho rằng hắn là kẻ trộm anh tinh luôn lại rằng hắn là kẻ trộm anh tinh luôn lại rằng hắn là kẻ trộm anh tinh luôn lại phải giỏi có nhiều bằng tiến sĩ lên tất phải giỏi có nhiều bằng tiến sĩ lên tất phải giỏi có nhiều bằng tiến sĩ lên tất nhiên là thua rồi hai người lập tức đuổi nhiên là thua rồi hai người lập tức đuổi nhiên là thua rồi hai người lập tức đuổi theo tên trộm đó dừng hắn vào đường cùng theo tên trộm đó dừng hắn vào đường cùng theo tên trộm đó dừng hắn vào đường cùng trên giàn giáo Cao Anh Vinh bên trên thì trên giàn giáo Cao Anh Vinh bên trên thì trên giàn giáo Cao Anh Vinh bên trên thì gửi app hãng nào lên anh tưởng bên dưới gửi app hãng nào lên anh tưởng bên dưới gửi app hãng nào lên anh tưởng bên dưới lại Hương Cây rọi thì Kết cục là dàn đèn lại Hương Cây rọi thì Kết cục là dàn đèn lại Hương Cây rọi thì Kết cục là dàn đèn của tên trộm đổ sập xuống dưới còn anh của tên trộm đổ sập xuống dưới còn anh của tên trộm đổ sập xuống dưới còn anh tinh thì ông cái cục thứ nhất là xuống tinh thì ông cái cục thứ nhất là xuống tinh thì ông cái cục thứ nhất là xuống không biết có ảnh hưởng tới cái gì thì không biết có ảnh hưởng tới cái gì thì không biết có ảnh hưởng tới cái gì thì nói giống không mà anh đừng đã ra đảo nói giống không mà anh đừng đã ra đảo nói giống không mà anh đừng đã ra đảo tiền hô cửa hay Anh lại tiếp tục đuổi tiền hô cửa hay Anh lại tiếp tục đuổi tiền hô cửa hay Anh lại tiếp tục đuổi hắn tới mét và nhà 8 tầng tao lại thách hắn tới mét và nhà 8 tầng tao lại thách hắn tới mét và nhà 8 tầng tao lại thách mày dám nhìn đó không mở cái này nhiều mày dám nhìn đó không mở cái này nhiều mày dám nhìn đó không mở cái này nhiều mình nhảy thật luôn rồi lại kêu cứu tiếp mình nhảy thật luôn rồi lại kêu cứu tiếp mình nhảy thật luôn rồi lại kêu cứu tiếp đổi thời tiết hôm nay lạnh có một độ xe đổi thời tiết hôm nay lạnh có một độ xe đổi thời tiết hôm nay lạnh có một độ xe mà thôi Anh tên kia 123 rồi cùng nhảy mà thôi Anh tên kia 123 rồi cùng nhảy mà thôi Anh tên kia 123 rồi cùng nhảy Kết cục là quả nhiên anh Vinh hài hước Kết cục là quả nhiên anh Vinh hài hước Kết cục là quả nhiên anh Vinh hài hước vô hạn thủ đoạn vô cùng thương cho anh vô hạn thủ đoạn vô cùng thương cho anh vô hạn thủ đoạn vô cùng thương cho anh Tùng một bố đến khổ quay trở về sở cảnh Tùng một bố đến khổ quay trở về sở cảnh Tùng một bố đến khổ quay trở về sở cảnh sát hướng ngào như một cái chợ đầu mối sát hướng ngào như một cái chợ đầu mối sát hướng ngào như một cái chợ đầu mối Hà Đông đang học hành xem Đội nào vô Hà Đông đang học hành xem Đội nào vô Hà Đông đang học hành xem Đội nào vô địch Euro thì bất ngờ có một ông giàu địch Euro thì bất ngờ có một ông giàu địch Euro thì bất ngờ có một ông giàu kẽm đi vào chỉ cho chó rửa cái này sửa kẽm đi vào chỉ cho chó rửa cái này sửa kẽm đi vào chỉ cho chó rửa cái này sửa cái cái cái à hóa ra tên dầu kém đó là con của tổng à hóa ra tên dầu kém đó là con của tổng à hóa ra tên dầu kém đó là con của tổng bí thư làm bên bộ chính trị nên có quyền bí thư làm bên bộ chính trị nên có quyền bí thư làm bên bộ chính trị nên có quyền hống hách như vậy hết cũng trách mắng hống hách như vậy hết cũng trách mắng hống hách như vậy hết cũng trách mắng rồi bắt hai anh lập công chuộc tội ở văn rồi bắt hai anh lập công chuộc tội ở văn rồi bắt hai anh lập công chuộc tội ở văn phòng có một thấu kính cận thích anh tin phòng có một thấu kính cận thích anh tin phòng có một thấu kính cận thích anh tin từ lâu nên cứ gạ kéo đi xem phim anh mà từ lâu nên cứ gạ kéo đi xem phim anh mà từ lâu nên cứ gạ kéo đi xem phim anh mà không tới là tôi sẽ chặn anh làm hai không tới là tôi sẽ chặn anh làm hai không tới là tôi sẽ chặn anh làm hai phút đó nha tán trai nó phải quyết được phút đó nha tán trai nó phải quyết được phút đó nha tán trai nó phải quyết được Thế chứ lị hay Anh lại tiếp tục ra ngoài Thế chứ lị hay Anh lại tiếp tục ra ngoài Thế chứ lị hay Anh lại tiếp tục ra ngoài đường tuần tra ở ngoài này có một anh đường tuần tra ở ngoài này có một anh đường tuần tra ở ngoài này có một anh chàng bán đầu dạo ăn mặc như thanh niên chàng bán đầu dạo ăn mặc như thanh niên chàng bán đầu dạo ăn mặc như thanh niên đa cấp tiền ảo ở Việt Nam nhưng mà hàng đa cấp tiền ảo ở Việt Nam nhưng mà hàng đa cấp tiền ảo ở Việt Nam nhưng mà hàng nhiều quá Khách hàng vừa mưa xong lại nhiều quá Khách hàng vừa mưa xong lại nhiều quá Khách hàng vừa mưa xong lại mang đồ đến chả biết không hay nên hắn mang đồ đến chả biết không hay nên hắn mang đồ đến chả biết không hay nên hắn hội đóng valy bỏ chạy lập tức tinh và hội đóng valy bỏ chạy lập tức tinh và hội đóng valy bỏ chạy lập tức tinh và Tùng cũng nhìn thấy và đuổi theo thanh Tùng cũng nhìn thấy và đuổi theo thanh Tùng cũng nhìn thấy và đuổi theo thanh niên đa cấp tên Vĩnh này thì Ông Tây Áo niên đa cấp tên Vĩnh này thì Ông Tây Áo niên đa cấp tên Vĩnh này thì Ông Tây Áo Cho hỏi sĩ Anh Vinh lại cá 100đ rằng hắn Cho hỏi sĩ Anh Vinh lại cá 100đ rằng hắn Cho hỏi sĩ Anh Vinh lại cá 100đ rằng hắn chịu được thế là lại mua thêm một lần chịu được thế là lại mua thêm một lần chịu được thế là lại mua thêm một lần hai anh Đạt Cho Vĩnh một cái này đi dính hai anh Đạt Cho Vĩnh một cái này đi dính hai anh Đạt Cho Vĩnh một cái này đi dính vào tường anh tôi thấy tội quá cũng mệt vào tường anh tôi thấy tội quá cũng mệt vào tường anh tôi thấy tội quá cũng mệt bỏ qua hóa ra tên này chuyên người nào bỏ qua hóa ra tên này chuyên người nào bỏ qua hóa ra tên này chuyên người nào đa cấp nhưng lại bán giày thông tin bạn đa cấp nhưng lại bán giày thông tin bạn đa cấp nhưng lại bán giày thông tin bạn mày tội phạm cho cảnh sát các anh nên mày tội phạm cho cảnh sát các anh nên mày tội phạm cho cảnh sát các anh nên mới có tiền để thuê siêu xe chụp ảnh mới có tiền để thuê siêu xe chụp ảnh mới có tiền để thuê siêu xe chụp ảnh đăng Facebook đi quá hắn liền đổi một đăng Facebook đi quá hắn liền đổi một đăng Facebook đi quá hắn liền đổi một thông tin khác lấy tự do lần này đó là thông tin khác lấy tự do lần này đó là thông tin khác lấy tự do lần này đó là chuẩn bị có một vụ buôn bán vũ khí lớn chuẩn bị có một vụ buôn bán vũ khí lớn chuẩn bị có một vụ buôn bán vũ khí lớn trong việc hai anh đi ăn mì Bà Nà trong việc hai anh đi ăn mì Bà Nà trong việc hai anh đi ăn mì Bà Nà Ừ nhưng Quán ăn này là quán mì Thủy vừa Ừ nhưng Quán ăn này là quán mì Thủy vừa Ừ nhưng Quán ăn này là quán mì Thủy vừa ăn vừa được nghe chủ quán chửi càng chửi ăn vừa được nghe chủ quán chửi càng chửi ăn vừa được nghe chủ quán chửi càng chửi thì khách hàng Đông hay anh đi mua được thì khách hàng Đông hay anh đi mua được thì khách hàng Đông hay anh đi mua được cái tivi về nhà lúc đi lên cầu thang dọc cái tivi về nhà lúc đi lên cầu thang dọc cái tivi về nhà lúc đi lên cầu thang dọc tự trộn quân đầu nhà mình xuống mà không tự trộn quân đầu nhà mình xuống mà không tự trộn quân đầu nhà mình xuống mà không biết hóa ra là lúc đi không khóa cửa biết hóa ra là lúc đi không khóa cửa biết hóa ra là lúc đi không khóa cửa nhìn xuống tới nơi thì đã quá muộn rồi nhìn xuống tới nơi thì đã quá muộn rồi nhìn xuống tới nơi thì đã quá muộn rồi nhà cảnh sát mà để trộn nó cho nút đổi nhà cảnh sát mà để trộn nó cho nút đổi nhà cảnh sát mà để trộn nó cho nút đổi thì còn mặt mũi nào nữa chứ đã thấy đến thì còn mặt mũi nào nữa chứ đã thấy đến thì còn mặt mũi nào nữa chứ đã thấy đến văn phòng lại bị cô thư ký giận dỗi mình văn phòng lại bị cô thư ký giận dỗi mình văn phòng lại bị cô thư ký giận dỗi mình không đi xem phim Đúng lúc này cơ quan không đi xem phim Đúng lúc này cơ quan không đi xem phim Đúng lúc này cơ quan xuất hiện một cô nàng ngọt mọng nước xuất hiện một cô nàng ngọt mọng nước xuất hiện một cô nàng ngọt mọng nước đánh cảnh sát 6 gái cứ phải gọi là nuốt đánh cảnh sát 6 gái cứ phải gọi là nuốt đánh cảnh sát 6 gái cứ phải gọi là nuốt nước miếng ừng ở thực ra cô này là phóng nước miếng ừng ở thực ra cô này là phóng nước miếng ừng ở thực ra cô này là phóng viên muốn quay phóng sự về cảnh sát cô viên muốn quay phóng sự về cảnh sát cô viên muốn quay phóng sự về cảnh sát cô chọn ngay đúng hai anh Vinh và anh Tùng chọn ngay đúng hai anh Vinh và anh Tùng chọn ngay đúng hai anh Vinh và anh Tùng hết nói đi theo hai thằng trời đánh ngày hết nói đi theo hai thằng trời đánh ngày hết nói đi theo hai thằng trời đánh ngày có mà anh khóc giống nhưng không ngờ cô có mà anh khóc giống nhưng không ngờ cô có mà anh khóc giống nhưng không ngờ cô gái này lại là cháu của giàu kẽm quan họ gái này lại là cháu của giàu kẽm quan họ gái này lại là cháu của giàu kẽm quan họ nên sếp cũng đành phải đồng ý cô gái đó nên sếp cũng đành phải đồng ý cô gái đó nên sếp cũng đành phải đồng ý cô gái đó quả thực có hai trái banh lớn như mình quả thực có hai trái banh lớn như mình quả thực có hai trái banh lớn như mình đã khiến hai anh thanh nhau như chó mèo đã khiến hai anh thanh nhau như chó mèo đã khiến hai anh thanh nhau như chó mèo đến cả rất muốn thành phần cũng lập tức đến cả rất muốn thành phần cũng lập tức đến cả rất muốn thành phần cũng lập tức bị chửi thôi tao ngừng hết cho hai thằng bị chửi thôi tao ngừng hết cho hai thằng bị chửi thôi tao ngừng hết cho hai thằng dâm dê chúng mình đấy hai người đến đón dâm dê chúng mình đấy hai người đến đón dâm dê chúng mình đấy hai người đến đón cô Lan thương tinh thì nhanh nhỏ xuống cô Lan thương tinh thì nhanh nhỏ xuống cô Lan thương tinh thì nhanh nhỏ xuống tận đêm mở cửa cho cô gái thế là từ khôn tận đêm mở cửa cho cô gái thế là từ khôn tận đêm mở cửa cho cô gái thế là từ khôn lỏi ở trên xe lái ngâm bỏ mặc anh Vinh ở lỏi ở trên xe lái ngâm bỏ mặc anh Vinh ở lỏi ở trên xe lái ngâm bỏ mặc anh Vinh ở lại vừa thích lại vừa thích lại vừa thích kết quả này chắc là chiến tranh vùng kết quả này chắc là chiến tranh vùng kết quả này chắc là chiến tranh vùng vịnh thôi Tất cả cũng chỉ vì cái khe vịnh thôi Tất cả cũng chỉ vì cái khe vịnh thôi Tất cả cũng chỉ vì cái khe giữa hai cái đùi cô gái mà cánh đàn ông giữa hai cái đùi cô gái mà cánh đàn ông giữa hai cái đùi cô gái mà cánh đàn ông đến là khổ đang quay phóng sự ở ngoài đến là khổ đang quay phóng sự ở ngoài đến là khổ đang quay phóng sự ở ngoài đường phố bất chợt hai người nhìn thấy đường phố bất chợt hai người nhìn thấy đường phố bất chợt hai người nhìn thấy hai kẻ trộm gửi theo một hồi cũng bắt hai kẻ trộm gửi theo một hồi cũng bắt hai kẻ trộm gửi theo một hồi cũng bắt được chúng Vậy là thành công lấy được được chúng Vậy là thành công lấy được được chúng Vậy là thành công lấy được nay gái tượng lòng cô gái đến ba người nay gái tượng lòng cô gái đến ba người nay gái tượng lòng cô gái đến ba người đi quán bar thả thế khác cho hôi hai anh đi quán bar thả thế khác cho hôi hai anh đi quán bar thả thế khác cho hôi hai anh đều thích em Lan nhưng sĩ diện nên cứ đều thích em Lan nhưng sĩ diện nên cứ đều thích em Lan nhưng sĩ diện nên cứ Đẩy Qua Đẩy Lại làm cô gái lâu quá Muốn Đẩy Qua Đẩy Lại làm cô gái lâu quá Muốn Đẩy Qua Đẩy Lại làm cô gái lâu quá Muốn hết cả lưng chủ động đến hôm nọ anh tinh hết cả lưng chủ động đến hôm nọ anh tinh hết cả lưng chủ động đến hôm nọ anh tinh khôi quả này tình cảm anh em Chắc là tụt khôi quả này tình cảm anh em Chắc là tụt khôi quả này tình cảm anh em Chắc là tụt xuống âm vô cực mất trước lúc này thanh xuống âm vô cực mất trước lúc này thanh xuống âm vô cực mất trước lúc này thanh niên đa cấp Huyền Ảo lại xuất hiện hắn niên đa cấp Huyền Ảo lại xuất hiện hắn niên đa cấp Huyền Ảo lại xuất hiện hắn báo rằng Tối nay vài phóng viên sẽ vào báo rằng Tối nay vài phóng viên sẽ vào báo rằng Tối nay vài phóng viên sẽ vào dị súng mà người lập tức ra bến cảng để dị súng mà người lập tức ra bến cảng để dị súng mà người lập tức ra bến cảng để phục kích anh tan mệt quá nằm ngủ để anh phục kích anh tan mệt quá nằm ngủ để anh phục kích anh tan mệt quá nằm ngủ để anh Hữu ở lại tán đổ mẹ em đang mất rồi lát Hữu ở lại tán đổ mẹ em đang mất rồi lát Hữu ở lại tán đổ mẹ em đang mất rồi lát sau cải chó điên cũng tới nơi khách giao sau cải chó điên cũng tới nơi khách giao sau cải chó điên cũng tới nơi khách giao dịch cũng phi thuyền cập bến bên trong dịch cũng phi thuyền cập bến bên trong dịch cũng phi thuyền cập bến bên trong toàn là số hạng nặng khiến Hai sợ vãi cả toàn là số hạng nặng khiến Hai sợ vãi cả toàn là số hạng nặng khiến Hai sợ vãi cả đái rồi nhưng đang quay phim thì cứ phải đái rồi nhưng đang quay phim thì cứ phải đái rồi nhưng đang quay phim thì cứ phải đóng vai anh hùng hôi chứ làm sao giờ đóng vai anh hùng hôi chứ làm sao giờ đóng vai anh hùng hôi chứ làm sao giờ đến 123 rồi xông ra với khẩu súng bé tẹo đến 123 rồi xông ra với khẩu súng bé tẹo đến 123 rồi xông ra với khẩu súng bé tẹo yếu sinh lý lập tức bị tội kia xả đạn yếu sinh lý lập tức bị tội kia xả đạn yếu sinh lý lập tức bị tội kia xả đạn cho sẽ tụt quần chả bắt được tội kia thì cho sẽ tụt quần chả bắt được tội kia thì cho sẽ tụt quần chả bắt được tội kia thì chớ lại phá hỏng kế hoạch phục kích của chớ lại phá hỏng kế hoạch phục kích của chớ lại phá hỏng kế hoạch phục kích của bộ trí bộ trí bộ trí a cho viên là gián điệp mất công cài cắm a cho viên là gián điệp mất công cài cắm a cho viên là gián điệp mất công cài cắm 3 năm này đến ngày thu hoạch lại bị hai 3 năm này đến ngày thu hoạch lại bị hai 3 năm này đến ngày thu hoạch lại bị hai anh khóa đám ăn mặc bài xử đúng 3 ngày 3 anh khóa đám ăn mặc bài xử đúng 3 ngày 3 anh khóa đám ăn mặc bài xử đúng 3 ngày 3 đêm Xong việc em Lan lại hẹn hai anh ra đêm Xong việc em Lan lại hẹn hai anh ra đêm Xong việc em Lan lại hẹn hai anh ra quán bar tặng anh những gói quà nhỏ anh quán bar tặng anh những gói quà nhỏ anh quán bar tặng anh những gói quà nhỏ anh tin được gói quà to thì hớn hở lắm không tin được gói quà to thì hớn hở lắm không tin được gói quà to thì hớn hở lắm không ngờ rằng thì là con gấu bông còn anh Hữu ngờ rằng thì là con gấu bông còn anh Hữu ngờ rằng thì là con gấu bông còn anh Hữu là chiếc đồng hồ đắt tiền đã cay thì chớ là chiếc đồng hồ đắt tiền đã cay thì chớ là chiếc đồng hồ đắt tiền đã cay thì chớ Cô Lan dường như đã yêu anh Dưỡng mất Cô Lan dường như đã yêu anh Dưỡng mất Cô Lan dường như đã yêu anh Dưỡng mất rồi Sao gái ngon lại cứ thuộc về thằng rồi Sao gái ngon lại cứ thuộc về thằng rồi Sao gái ngon lại cứ thuộc về thằng khác thế nhỉ Nhìn cảnh hai người sắp khác thế nhỉ Nhìn cảnh hai người sắp khác thế nhỉ Nhìn cảnh hai người sắp trao cho nhau những cục đường béo ngậy trao cho nhau những cục đường béo ngậy trao cho nhau những cục đường béo ngậy Anh chỉ biết lặng lùng bỏ đi ở phía khác Anh chỉ biết lặng lùng bỏ đi ở phía khác Anh chỉ biết lặng lùng bỏ đi ở phía khác ông trùm vũ khí đã biết Tài chó điên là ông trùm vũ khí đã biết Tài chó điên là ông trùm vũ khí đã biết Tài chó điên là giá niệu liền ra lệnh cho Linh mặt sẹo giá niệu liền ra lệnh cho Linh mặt sẹo giá niệu liền ra lệnh cho Linh mặt sẹo đây thủ tiêu khi hai anh đang đưa sắm đây thủ tiêu khi hai anh đang đưa sắm đây thủ tiêu khi hai anh đang đưa sắm trong siêu thị cũng thực hiện ra và chó trong siêu thị cũng thực hiện ra và chó trong siêu thị cũng thực hiện ra và chó điên cũng như sóng ở đây đúng lúc này điên cũng như sóng ở đây đúng lúc này điên cũng như sóng ở đây đúng lúc này Linh mặt sạm cũng tới một tay súng bắn Linh mặt sạm cũng tới một tay súng bắn Linh mặt sạm cũng tới một tay súng bắn chết tại Thái Phiên hai anh cũng lao tới chết tại Thái Phiên hai anh cũng lao tới chết tại Thái Phiên hai anh cũng lao tới bán lại nhưng giống của mặt sẹo hơn bán lại nhưng giống của mặt sẹo hơn bán lại nhưng giống của mặt sẹo hơn nhiều shop khác nào đã bắn ra cân quá uy nhiều shop khác nào đã bắn ra cân quá uy nhiều shop khác nào đã bắn ra cân quá uy lực vô cùng hai anh cũng chả làm gì được lực vô cùng hai anh cũng chả làm gì được lực vô cùng hai anh cũng chả làm gì được đành để hắn chạy ra đường tài phóng viên đành để hắn chạy ra đường tài phóng viên đành để hắn chạy ra đường tài phóng viên quay lại bán một cái nhưng anh cũng lấy quay lại bán một cái nhưng anh cũng lấy quay lại bán một cái nhưng anh cũng lấy thân mình đỡ đạn thanhdinh anh tinh cũng thân mình đỡ đạn thanhdinh anh tinh cũng thân mình đỡ đạn thanhdinh anh tinh cũng đuổi theo hắn được khám một viên vào đuổi theo hắn được khám một viên vào đuổi theo hắn được khám một viên vào ngực hắn vẫn điên cuồng bỏ chạy anh tinh ngực hắn vẫn điên cuồng bỏ chạy anh tinh ngực hắn vẫn điên cuồng bỏ chạy anh tinh cũng lấy cũng lấy cũng lấy e2j ảnh gửi theo cuộc rượt đuổi ngày cấn e2j ảnh gửi theo cuộc rượt đuổi ngày cấn e2j ảnh gửi theo cuộc rượt đuổi ngày cấn đẹp mắt như phim hành động Anh tinh rồi đẹp mắt như phim hành động Anh tinh rồi đẹp mắt như phim hành động Anh tinh rồi dán vào một con Ngõ Hẹp chỉ đủ một lần dán vào một con Ngõ Hẹp chỉ đủ một lần dán vào một con Ngõ Hẹp chỉ đủ một lần xe đi ra đầu bên kia hắn đâm xuống một xe đi ra đầu bên kia hắn đâm xuống một xe đi ra đầu bên kia hắn đâm xuống một cô gái trẻ hát vòng Cô gái rơi lại chặng cô gái trẻ hát vòng Cô gái rơi lại chặng cô gái trẻ hát vòng Cô gái rơi lại chặng đường xe anh tinh hắn còn nói xe lại bắn đường xe anh tinh hắn còn nói xe lại bắn đường xe anh tinh hắn còn nói xe lại bắn gọi anh tinh một cái hết hồn thất bại gọi anh tinh một cái hết hồn thất bại gọi anh tinh một cái hết hồn thất bại quả này thật là cay đắng việc cơ quan cứ quả này thật là cay đắng việc cơ quan cứ quả này thật là cay đắng việc cơ quan cứ tưởng là Hữu không qua khỏi không ngờ tưởng là Hữu không qua khỏi không ngờ tưởng là Hữu không qua khỏi không ngờ anh ta mặc áo chống đạn giả vờ trò đùa anh ta mặc áo chống đạn giả vờ trò đùa anh ta mặc áo chống đạn giả vờ trò đùa chút anh Vinh khóc thôi rồi kém lại đến chút anh Vinh khóc thôi rồi kém lại đến chút anh Vinh khóc thôi rồi kém lại đến chửi cho cả đã một trận ra trò rất ra chửi cho cả đã một trận ra trò rất ra chửi cho cả đã một trận ra trò rất ra lệnh trong công tác một tuần để hết vũ lệnh trong công tác một tuần để hết vũ lệnh trong công tác một tuần để hết vũ khí ở lại không mờ anh Hữu về lại ngấm khí ở lại không mờ anh Hữu về lại ngấm khí ở lại không mờ anh Hữu về lại ngấm ngầm đi hẹn hò với anh Lan Anh tinh ngầm đi hẹn hò với anh Lan Anh tinh ngầm đi hẹn hò với anh Lan Anh tinh không gia phá đám bạn gái của mày ở không gia phá đám bạn gái của mày ở không gia phá đám bạn gái của mày ở Canada hỏi thăm đó Thế là tình cảm anh Canada hỏi thăm đó Thế là tình cảm anh Canada hỏi thăm đó Thế là tình cảm anh em chấm hết từ đây cũng chỉ vì cái khe em chấm hết từ đây cũng chỉ vì cái khe em chấm hết từ đây cũng chỉ vì cái khe bằng cái lá mít mà cánh đàn ông cứ lao bằng cái lá mít mà cánh đàn ông cứ lao bằng cái lá mít mà cánh đàn ông cứ lao vào như con thiêu thân tình cảm anh em vào như con thiêu thân tình cảm anh em vào như con thiêu thân tình cảm anh em 20 năm cũng không bằng con sò lông sò 20 năm cũng không bằng con sò lông sò 20 năm cũng không bằng con sò lông sò huyết không chơi nữa thì trả hết tiền huyết không chơi nữa thì trả hết tiền huyết không chơi nữa thì trả hết tiền tao đi anh tin buồn bã bước đi mất cả tao đi anh tin buồn bã bước đi mất cả tao đi anh tin buồn bã bước đi mất cả con ghẹ tan nát cả bạn bè chỉ có Hữu là con ghẹ tan nát cả bạn bè chỉ có Hữu là con ghẹ tan nát cả bạn bè chỉ có Hữu là có chỗ giải quyết tinh răng rồi Mỗi tội có chỗ giải quyết tinh răng rồi Mỗi tội có chỗ giải quyết tinh răng rồi Mỗi tội một tuần liền hơi đau lưng một tí Thực một tuần liền hơi đau lưng một tí Thực một tuần liền hơi đau lưng một tí Thực ra anh Hữu cũng đã có bạn gái bên cạnh ra anh Hữu cũng đã có bạn gái bên cạnh ra anh Hữu cũng đã có bạn gái bên cạnh ra rồi chỉ là có Hằng dưng tới ra rồi chỉ là có Hằng dưng tới ra rồi chỉ là có Hằng dưng tới em sống thôi một tuần sau về cơ quan hay em sống thôi một tuần sau về cơ quan hay em sống thôi một tuần sau về cơ quan hay anh cái cũ yêu cầu đổi cộng sự không chị anh cái cũ yêu cầu đổi cộng sự không chị anh cái cũ yêu cầu đổi cộng sự không chị làm với nhau nữa thanh niên đa cấp tới làm với nhau nữa thanh niên đa cấp tới làm với nhau nữa thanh niên đa cấp tới nhà anh tinh an ủi hắn sẽ thì hiểm xanh nhà anh tinh an ủi hắn sẽ thì hiểm xanh nhà anh tinh an ủi hắn sẽ thì hiểm xanh tinh hơi ở quần sát thủ mặt sẹo miễn là tinh hơi ở quần sát thủ mặt sẹo miễn là tinh hơi ở quần sát thủ mặt sẹo miễn là có phí lót tay mùi ngàn đồng phía bên có phí lót tay mùi ngàn đồng phía bên có phí lót tay mùi ngàn đồng phía bên này Anh Hữu Công việc của em Lan giúp này Anh Hữu Công việc của em Lan giúp này Anh Hữu Công việc của em Lan giúp sợi dây chuyền xâu từ vỏ Ngao Sò Ốc Hến sợi dây chuyền xâu từ vỏ Ngao Sò Ốc Hến sợi dây chuyền xâu từ vỏ Ngao Sò Ốc Hến không ngờ rằng bạn học cũ lại tới tặng không ngờ rằng bạn học cũ lại tới tặng không ngờ rằng bạn học cũ lại tới tặng một dây chuyền kim cương Xấu hổ quá chỉ một dây chuyền kim cương Xấu hổ quá chỉ một dây chuyền kim cương Xấu hổ quá chỉ biết Thử cài lại đến khi gặp bố mẹ hỏi biết Thử cài lại đến khi gặp bố mẹ hỏi biết Thử cài lại đến khi gặp bố mẹ hỏi câu này mới trốn cảnh sát bây giờ có ăn câu này mới trốn cảnh sát bây giờ có ăn câu này mới trốn cảnh sát bây giờ có ăn hối lộ được nhiều không em nhà người ta hối lộ được nhiều không em nhà người ta hối lộ được nhiều không em nhà người ta toàn dân nên đi sửa xe anh cũng cảm thấy toàn dân nên đi sửa xe anh cũng cảm thấy toàn dân nên đi sửa xe anh cũng cảm thấy mình đũa học thật chẳng dám phải mâm son mình đũa học thật chẳng dám phải mâm son mình đũa học thật chẳng dám phải mâm son tránh để lặng mà bỏ đi anh Lan cũng biết tránh để lặng mà bỏ đi anh Lan cũng biết tránh để lặng mà bỏ đi anh Lan cũng biết chuyện nên ra ngoài hết người kéo thôi chuyện nên ra ngoài hết người kéo thôi chuyện nên ra ngoài hết người kéo thôi anh lại với anh tinh thôi lợn thì trách anh lại với anh tinh thôi lợn thì trách anh lại với anh tinh thôi lợn thì trách mắng Lợn nào dám vét máng Ngọc Ánh vàng mắng Lợn nào dám vét máng Ngọc Ánh vàng mắng Lợn nào dám vét máng Ngọc Ánh vàng do cục chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh do cục chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh do cục chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau bền lâu thôi nhé Tình bạn phúc cho nhau bền lâu thôi nhé Tình bạn phúc cho nhau bền lâu thôi nhé Tình bạn thì nó sẽ là mãi mãi phía thanh niên đa thì nó sẽ là mãi mãi phía thanh niên đa thì nó sẽ là mãi mãi phía thanh niên đa cấp đang đi dắt gái tới khách sạn mất sự cấp đang đi dắt gái tới khách sạn mất sự cấp đang đi dắt gái tới khách sạn mất sự nhận ra thằng mặt sẹo ở đây liền gọi nhận ra thằng mặt sẹo ở đây liền gọi nhận ra thằng mặt sẹo ở đây liền gọi điện báo anh tin tới Gấp nhưng không kịp điện báo anh tin tới Gấp nhưng không kịp điện báo anh tin tới Gấp nhưng không kịp gửi Hán đăng rồi đi anh này đành phải gửi Hán đăng rồi đi anh này đành phải gửi Hán đăng rồi đi anh này đành phải rời khỏi kéo giãn thời gian để giữ cho rời khỏi kéo giãn thời gian để giữ cho rời khỏi kéo giãn thời gian để giữ cho ngắn lại không ngắn lại không ngắn lại không ở tỉnh dưới tấm ảnh ra với tự nhiên liệu ở tỉnh dưới tấm ảnh ra với tự nhiên liệu ở tỉnh dưới tấm ảnh ra với tự nhiên liệu của một sát thủ Hán Hiền bắn loạn xạ vào của một sát thủ Hán Hiền bắn loạn xạ vào của một sát thủ Hán Hiền bắn loạn xạ vào bụng kết liễu anh chàng rồi nhanh chóng bụng kết liễu anh chàng rồi nhanh chóng bụng kết liễu anh chàng rồi nhanh chóng rời đi Như Chưa Hề Có chuyện anh Vinh rời đi Như Chưa Hề Có chuyện anh Vinh rời đi Như Chưa Hề Có chuyện anh Vinh tới nơi thì đã quá muộn rồi về tới cơ tới nơi thì đã quá muộn rồi về tới cơ tới nơi thì đã quá muộn rồi về tới cơ quan lại bị Bộ Chính Trị sỉ nhục bởi quan lại bị Bộ Chính Trị sỉ nhục bởi quan lại bị Bộ Chính Trị sỉ nhục bởi chuyện này đã kinh động tới tập đoàn chuyện này đã kinh động tới tập đoàn chuyện này đã kinh động tới tập đoàn buôn lậu vũ khí giúp động rừng khiến buôn lậu vũ khí giúp động rừng khiến buôn lậu vũ khí giúp động rừng khiến chúng cảnh giác hai anh lần này lại bị chúng cảnh giác hai anh lần này lại bị chúng cảnh giác hai anh lần này lại bị đình chỉ công tác về tới nhà chưa kịp đình chỉ công tác về tới nhà chưa kịp đình chỉ công tác về tới nhà chưa kịp thở thì thằng mặt sẹo đã đến vũ khí thở thì thằng mặt sẹo đã đến vũ khí thở thì thằng mặt sẹo đã đến vũ khí không còn lấy cái gì mà nó đây mặt sẹo không còn lấy cái gì mà nó đây mặt sẹo không còn lấy cái gì mà nó đây mặt sẹo hùng hổ cầm tóc lọn lao vào thôi đành bỏ hùng hổ cầm tóc lọn lao vào thôi đành bỏ hùng hổ cầm tóc lọn lao vào thôi đành bỏ chạy chữ kính Sao tới hơn từ nhảy xuống chạy chữ kính Sao tới hơn từ nhảy xuống chạy chữ kính Sao tới hơn từ nhảy xuống cũng thích mà ở lại cũng chết thôi nhiều cũng thích mà ở lại cũng chết thôi nhiều cũng thích mà ở lại cũng chết thôi nhiều Mình bán dây đưa xuống như mày còn có cơ Mình bán dây đưa xuống như mày còn có cơ Mình bán dây đưa xuống như mày còn có cơ hội sống sót thế mà không ngờ lại sống hội sống sót thế mà không ngờ lại sống hội sống sót thế mà không ngờ lại sống thật hay anh lập tức chạy đến sở cảnh thật hay anh lập tức chạy đến sở cảnh thật hay anh lập tức chạy đến sở cảnh sát thư ký tranh thủ cơ hội này đời anh sát thư ký tranh thủ cơ hội này đời anh sát thư ký tranh thủ cơ hội này đời anh hứa hôm mới lấy vũ khí cho đặt 200 là hứa hôm mới lấy vũ khí cho đặt 200 là hứa hôm mới lấy vũ khí cho đặt 200 là được rồi nha Quý hết hồn lấy được Đúng được rồi nha Quý hết hồn lấy được Đúng được rồi nha Quý hết hồn lấy được Đúng rồi lập tức hai anh tính đến bến tàu nơi rồi lập tức hai anh tính đến bến tàu nơi rồi lập tức hai anh tính đến bến tàu nơi bọn tội phạm chuẩn bị giao dịch nhanh bọn tội phạm chuẩn bị giao dịch nhanh bọn tội phạm chuẩn bị giao dịch nhanh chóng thành công được nhập lên tàu thực chóng thành công được nhập lên tàu thực chóng thành công được nhập lên tàu thực hiện giờ xuống khống chế công nhân dưới hiện giờ xuống khống chế công nhân dưới hiện giờ xuống khống chế công nhân dưới hầm kỹ thuật nhưng nào ở đây ồn quá chả hầm kỹ thuật nhưng nào ở đây ồn quá chả hầm kỹ thuật nhưng nào ở đây ồn quá chả ai nghe thấy gì mà sợ Các cụ bảo hết ai nghe thấy gì mà sợ Các cụ bảo hết ai nghe thấy gì mà sợ Các cụ bảo hết không sợ súng chẳng sai thì còn cách vỗ không sợ súng chẳng sai thì còn cách vỗ không sợ súng chẳng sai thì còn cách vỗ vai từng người vai từng người vai từng người ở dưới cơ thể Công An Giang mới bảo được ở dưới cơ thể Công An Giang mới bảo được ở dưới cơ thể Công An Giang mới bảo được tụi này hay anh kéo còi báo động thu hút tụi này hay anh kéo còi báo động thu hút tụi này hay anh kéo còi báo động thu hút chú ý của đám tội phạm rồi ngốc ngốc chú ý của đám tội phạm rồi ngốc ngốc chú ý của đám tội phạm rồi ngốc ngốc bằng khẩu M4 A1 nhanh chóng tiêu diệt bằng khẩu M4 A1 nhanh chóng tiêu diệt bằng khẩu M4 A1 nhanh chóng tiêu diệt gọn hàng tá đàn em nghĩa bên trong mặt gọn hàng tá đàn em nghĩa bên trong mặt gọn hàng tá đàn em nghĩa bên trong mặt sẹo cũng làm phản mày làm xét tao lâu sẹo cũng làm phản mày làm xét tao lâu sẹo cũng làm phản mày làm xét tao lâu rồi nhá rồi bắn chết được số đàn em của rồi nhá rồi bắn chết được số đàn em của rồi nhá rồi bắn chết được số đàn em của ông trùm hai anh lại tiến sâu hơn vào ông trùm hai anh lại tiến sâu hơn vào ông trùm hai anh lại tiến sâu hơn vào bên trong đấu súng ác liệt với trụ còn bên trong đấu súng ác liệt với trụ còn bên trong đấu súng ác liệt với trụ còn phát lại cứ tranh thủ lúc để hút bạn phát lại cứ tranh thủ lúc để hút bạn phát lại cứ tranh thủ lúc để hút bạn phải thay băng thì ta vẫn trả nhưng mà phải thay băng thì ta vẫn trả nhưng mà phải thay băng thì ta vẫn trả nhưng mà cuối cùng cũng sắp hết đạn rồi đối mặt cuối cùng cũng sắp hết đạn rồi đối mặt cuối cùng cũng sắp hết đạn rồi đối mặt với Linh kẹo gian qua vắn cả đống nạn mà với Linh kẹo gian qua vắn cả đống nạn mà với Linh kẹo gian qua vắn cả đống nạn mà không chúng đến khi hắn khóc lại một cái không chúng đến khi hắn khóc lại một cái không chúng đến khi hắn khóc lại một cái cho hai anh sữa tụt quần anh tinh còn cho hai anh sữa tụt quần anh tinh còn cho hai anh sữa tụt quần anh tinh còn sót lại vài viên đạn bắn trúng cánh tay sót lại vài viên đạn bắn trúng cánh tay sót lại vài viên đạn bắn trúng cánh tay của hắn không ngờ hắn vẫn quay lại khóc của hắn không ngờ hắn vẫn quay lại khóc của hắn không ngờ hắn vẫn quay lại khóc một cái giữa gửi anh Tinh Anh những la một cái giữa gửi anh Tinh Anh những la một cái giữa gửi anh Tinh Anh những la lên cũng bị hắn khóc cho một cái nữa lên cũng bị hắn khóc cho một cái nữa lên cũng bị hắn khóc cho một cái nữa chúng nâng đổ gục xuống rồi mồm mày vào chúng nâng đổ gục xuống rồi mồm mày vào chúng nâng đổ gục xuống rồi mồm mày vào trong mày là cả hai đều mặc giáp chống trong mày là cả hai đều mặc giáp chống trong mày là cả hai đều mặc giáp chống đạn chạy lên đến tầng trên toàn là các đạn chạy lên đến tầng trên toàn là các đạn chạy lên đến tầng trên toàn là các thùng dầu hai anh ngạc những viên đạn thùng dầu hai anh ngạc những viên đạn thùng dầu hai anh ngạc những viên đạn cuối cùng còn sót lại nếu chúng đến cuối cùng còn sót lại nếu chúng đến cuối cùng còn sót lại nếu chúng đến những viên đạn cuối cùng hai anh lần này những viên đạn cuối cùng hai anh lần này những viên đạn cuối cùng hai anh lần này hôm hơn chia làm hai người hắn bắn người hôm hơn chia làm hai người hắn bắn người hôm hơn chia làm hai người hắn bắn người này thì người kia có cơ hội bắn liên này thì người kia có cơ hội bắn liên này thì người kia có cơ hội bắn liên tiếp vào giữa ngực choán rơi xuống dưới tiếp vào giữa ngực choán rơi xuống dưới tiếp vào giữa ngực choán rơi xuống dưới nhưng mà bé biết nó có Không như mình nhưng mà bé biết nó có Không như mình nhưng mà bé biết nó có Không như mình tai nạn không nhỉ quả thực lát sau nó tai nạn không nhỉ quả thực lát sau nó tai nạn không nhỉ quả thực lát sau nó lùi ngủ quay lại đúng hai người hết sạch lùi ngủ quay lại đúng hai người hết sạch lùi ngủ quay lại đúng hai người hết sạch nó đạn rồi mặt kẹo vắng chúng lùi hai nó đạn rồi mặt kẹo vắng chúng lùi hai nó đạn rồi mặt kẹo vắng chúng lùi hai người đang thì hẳn định các yếu anh tinh người đang thì hẳn định các yếu anh tinh người đang thì hẳn định các yếu anh tinh bằng nhiều phát đạn vào đùi Anh Hữu vội bằng nhiều phát đạn vào đùi Anh Hữu vội bằng nhiều phát đạn vào đùi Anh Hữu vội vàng lao đến tán cho hắn một cái bình vàng lao đến tán cho hắn một cái bình vàng lao đến tán cho hắn một cái bình cứu hỏa đã bắn còn chả chết thì tất cứu hỏa đã bắn còn chả chết thì tất cứu hỏa đã bắn còn chả chết thì tất nhiên là bình cứu hỏa ăn vô gì quay ra nhiên là bình cứu hỏa ăn vô gì quay ra nhiên là bình cứu hỏa ăn vô gì quay ra đánh cho anh Hữu ngục lạnh trong những đánh cho anh Hữu ngục lạnh trong những đánh cho anh Hữu ngục lạnh trong những đoàn hiểm áp đến nước cuối cùng rồi anh đoàn hiểm áp đến nước cuối cùng rồi anh đoàn hiểm áp đến nước cuối cùng rồi anh hữu với được cây rựa bộ thằng ngực mặt hữu với được cây rựa bộ thằng ngực mặt hữu với được cây rựa bộ thằng ngực mặt sẹo chắc chắn như thế là chưa đủ để kết sẹo chắc chắn như thế là chưa đủ để kết sẹo chắc chắn như thế là chưa đủ để kết hắn quả nhân dân Linh này sống dai như hắn quả nhân dân Linh này sống dai như hắn quả nhân dân Linh này sống dai như mấy thằng ăn chặn tiền của dân đồng bào mấy thằng ăn chặn tiền của dân đồng bào mấy thằng ăn chặn tiền của dân đồng bào lũ lụt miền Trung Anh Vinh móc ra viên lũ lụt miền Trung Anh Vinh móc ra viên lũ lụt miền Trung Anh Vinh móc ra viên đạn cuối cùng trong khi hắn đang chuẩn đạn cuối cùng trong khi hắn đang chuẩn đạn cuối cùng trong khi hắn đang chuẩn bị kết liễu anh Tùng lúc nguy cấp nhất bị kết liễu anh Tùng lúc nguy cấp nhất bị kết liễu anh Tùng lúc nguy cấp nhất thì thời kết liễu hắn chính ngay giữa thì thời kết liễu hắn chính ngay giữa thì thời kết liễu hắn chính ngay giữa đầu hóa ra bọn biểu cánh phải bắn rơi đầu hóa ra bọn biểu cánh phải bắn rơi đầu hóa ra bọn biểu cánh phải bắn rơi đầu mới chết hai anh thành công phá giải đầu mới chết hai anh thành công phá giải đầu mới chết hai anh thành công phá giải tổ chức tội phạm nguy hiểm còn phía Bộ tổ chức tội phạm nguy hiểm còn phía Bộ tổ chức tội phạm nguy hiểm còn phía Bộ Chính Trị cùi bắp thì vẫn phục kinh Chính Trị cùi bắp thì vẫn phục kinh Chính Trị cùi bắp thì vẫn phục kinh nghiệm địa điểm do kinh tình báo sai qua nghiệm địa điểm do kinh tình báo sai qua nghiệm địa điểm do kinh tình báo sai qua Bộ phim này mình rút ra ba điều chơi ai Bộ phim này mình rút ra ba điều chơi ai Bộ phim này mình rút ra ba điều chơi ai thì hơi chữa được động tới gái không rất thì hơi chữa được động tới gái không rất thì hơi chữa được động tới gái không rất lớn anh em bạn bè có thân tới đâu cũng lớn anh em bạn bè có thân tới đâu cũng lớn anh em bạn bè có thân tới đâu cũng không qua được cái khe hẹp giữa người không qua được cái khe hẹp giữa người không qua được cái khe hẹp giữa người bọn con gái muốn hạ bọn ăn chặn tiền lũ bọn con gái muốn hạ bọn ăn chặn tiền lũ bọn con gái muốn hạ bọn ăn chặn tiền lũ lụt đồng bào miền Trung thì cứ đầu mà lụt đồng bào miền Trung thì cứ đầu mà lụt đồng bào miền Trung thì cứ đầu mà vắn phim kết thúc rồi vắn phim kết thúc rồi vắn phim kết thúc rồi cho các bạn hiểu nha Cảm ơn các bạn đã cho các bạn hiểu nha Cảm ơn các bạn đã cho các bạn hiểu nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ theo dõi hết bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha Hihi