Biệt Danh mới cực Thốn của Châu Tinh trì - Review Phim trường học uy long 3 | Vua Phim #6

2,435,379
718
Biệt Danh mới cực Thốn của Châu Tinh trì - Review Phim trường học uy long 3, review phim hài châu tinh trì trường học uy long, tom tat phim hai truong hoc uy long phan 3 chau tinh tri. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri
khi bộ phim xin chào các bạn Trường Học khi bộ phim xin chào các bạn Trường Học khi bộ phim xin chào các bạn Trường Học Uy Long đã trải qua hai phần đầu khá hay Uy Long đã trải qua hai phần đầu khá hay Uy Long đã trải qua hai phần đầu khá hay phải không nào hôm nay mình xin review phải không nào hôm nay mình xin review phải không nào hôm nay mình xin review cho các bạn phần cuối này còn hay và hài cho các bạn phần cuối này còn hay và hài cho các bạn phần cuối này còn hay và hài hước hơn nữa chắc chắn sự lươn lẹo và hước hơn nữa chắc chắn sự lươn lẹo và hước hơn nữa chắc chắn sự lươn lẹo và hài hước của anh Châu Tinh Trì khi làm hài hước của anh Châu Tinh Trì khi làm hài hước của anh Châu Tinh Trì khi làm Cảnh Sát Ngầm sẽ khiến bạn có những phút Cảnh Sát Ngầm sẽ khiến bạn có những phút Cảnh Sát Ngầm sẽ khiến bạn có những phút gửi thả ga mà thôi nào ta bắt đầu nhé bộ gửi thả ga mà thôi nào ta bắt đầu nhé bộ gửi thả ga mà thôi nào ta bắt đầu nhé bộ phim bắt đầu với cảnh một thiếu nữ đang phim bắt đầu với cảnh một thiếu nữ đang phim bắt đầu với cảnh một thiếu nữ đang chơi trò xếp hình bất ngờ rút thuốc nó chơi trò xếp hình bất ngờ rút thuốc nó chơi trò xếp hình bất ngờ rút thuốc nó viết ra sát hại nạn nhân Anh Vinh khi viết ra sát hại nạn nhân Anh Vinh khi viết ra sát hại nạn nhân Anh Vinh khi này đang nằm viện Đọc báo thì cách này đang nằm viện Đọc báo thì cách này đang nằm viện Đọc báo thì cách thưởng cứ trêu chọc khiến anh phải đẩy thưởng cứ trêu chọc khiến anh phải đẩy thưởng cứ trêu chọc khiến anh phải đẩy ra mấy lần nhưng trường Vẫn bất ngờ đến ra mấy lần nhưng trường Vẫn bất ngờ đến ra mấy lần nhưng trường Vẫn bất ngờ đến thì không hay rồi nha mày là còn anh lại thì không hay rồi nha mày là còn anh lại thì không hay rồi nha mày là còn anh lại được thực ra anh Vinh đang giả bệnh nằm được thực ra anh Vinh đang giả bệnh nằm được thực ra anh Vinh đang giả bệnh nằm vùng ở đây để bảo với anh tưởng sau một vùng ở đây để bảo với anh tưởng sau một vùng ở đây để bảo với anh tưởng sau một vụ án nghiêm trọng đang khi cô y tá đang vụ án nghiêm trọng đang khi cô y tá đang vụ án nghiêm trọng đang khi cô y tá đang vào thăm bệnh thương vẫn là mỏng tay nên vào thăm bệnh thương vẫn là mỏng tay nên vào thăm bệnh thương vẫn là mỏng tay nên phải đi ra ngoài vừa ra tới cửa thì bốn phải đi ra ngoài vừa ra tới cửa thì bốn phải đi ra ngoài vừa ra tới cửa thì bốn thằng đầu gấu xông vào chém tới tấp anh thằng đầu gấu xông vào chém tới tấp anh thằng đầu gấu xông vào chém tới tấp anh vội Út mặt cô y tá xuống phát được một vội Út mặt cô y tá xuống phát được một vội Út mặt cô y tá xuống phát được một lưỡi dao khiến không hiểu lầm anh Vinh lưỡi dao khiến không hiểu lầm anh Vinh lưỡi dao khiến không hiểu lầm anh Vinh xâm hại nhưng rồi kia cứ đuổi anh Thưởng xâm hại nhưng rồi kia cứ đuổi anh Thưởng xâm hại nhưng rồi kia cứ đuổi anh Thưởng chạy đến Nên anh tinh lại phải gội đầu chạy đến Nên anh tinh lại phải gội đầu chạy đến Nên anh tinh lại phải gội đầu khô Xuống kéo tuổi kia nó chém cho bỏ khô Xuống kéo tuổi kia nó chém cho bỏ khô Xuống kéo tuổi kia nó chém cho bỏ mạng thôi tháng xúc xích còn hơn ăn dao mạng thôi tháng xúc xích còn hơn ăn dao mạng thôi tháng xúc xích còn hơn ăn dao Anh đúng là đồ dâm tặc sẽ đi đổi biến Anh đúng là đồ dâm tặc sẽ đi đổi biến Anh đúng là đồ dâm tặc sẽ đi đổi biến thái lát sau cô y tá đi rồi anh kênh mới thái lát sau cô y tá đi rồi anh kênh mới thái lát sau cô y tá đi rồi anh kênh mới ra chân cho tôi kiện là hết một tay cầm ra chân cho tôi kiện là hết một tay cầm ra chân cho tôi kiện là hết một tay cầm súng khống chế nên súng khống chế nên súng khống chế nên đăng ký để ấm điện thoại gọi báo về cho đăng ký để ấm điện thoại gọi báo về cho đăng ký để ấm điện thoại gọi báo về cho xét cử người tới Nhưng xét chưa có việc xét cử người tới Nhưng xét chưa có việc xét cử người tới Nhưng xét chưa có việc gấp phải dừng hết mọi việc về văn phòng gấp phải dừng hết mọi việc về văn phòng gấp phải dừng hết mọi việc về văn phòng ngay Thế là anh Vinh bỏ xuống lại đi ngay Thế là anh Vinh bỏ xuống lại đi ngay Thế là anh Vinh bỏ xuống lại đi luôn hóa ra là đến hiện trường vụ án luôn hóa ra là đến hiện trường vụ án luôn hóa ra là đến hiện trường vụ án buổi nói tới đầu phim nạn nhân bị mưu buổi nói tới đầu phim nạn nhân bị mưu buổi nói tới đầu phim nạn nhân bị mưu sát trên giường với hình vẽ kỳ lạ là sát trên giường với hình vẽ kỳ lạ là sát trên giường với hình vẽ kỳ lạ là người sao lại có cái đuôi dài 30cm thế người sao lại có cái đuôi dài 30cm thế người sao lại có cái đuôi dài 30cm thế này nhỉ nhân viên pháp y được thuê là này nhỉ nhân viên pháp y được thuê là này nhỉ nhân viên pháp y được thuê là giáo sư hóa học đánh trí anh hỏi câu giáo sư hóa học đánh trí anh hỏi câu giáo sư hóa học đánh trí anh hỏi câu trước thì câu sau hỏi lại anh vừa bảo trước thì câu sau hỏi lại anh vừa bảo trước thì câu sau hỏi lại anh vừa bảo tôi cái gì rất lớn ở tập này là anh cần tôi cái gì rất lớn ở tập này là anh cần tôi cái gì rất lớn ở tập này là anh cần váy nạn nhân là một tỷ phú bị đâm chết váy nạn nhân là một tỷ phú bị đâm chết váy nạn nhân là một tỷ phú bị đâm chết sau khi xuất 9 tấn than thì là một nhiều sau khi xuất 9 tấn than thì là một nhiều sau khi xuất 9 tấn than thì là một nhiều người đó lại giống hệt Châu Tinh Trì Anh người đó lại giống hệt Châu Tinh Trì Anh người đó lại giống hệt Châu Tinh Trì Anh Vinh nghe thấy giật mình hắt xì một cái Vinh nghe thấy giật mình hắt xì một cái Vinh nghe thấy giật mình hắt xì một cái muối mặt anh Bái rồi lấy luôn giấy ở muối mặt anh Bái rồi lấy luôn giấy ở muối mặt anh Bái rồi lấy luôn giấy ở trên giường lao chết Ối dồi ôi Giấy ngày trên giường lao chết Ối dồi ôi Giấy ngày trên giường lao chết Ối dồi ôi Giấy ngày nạn nhân Dùng để lau gậy sau khi xếp nạn nhân Dùng để lau gậy sau khi xếp nạn nhân Dùng để lau gậy sau khi xếp hình đó không sao đâu coi như là bôi kem hình đó không sao đâu coi như là bôi kem hình đó không sao đâu coi như là bôi kem dưỡng da đi mà anh Vinh vừa nói vừa uống dưỡng da đi mà anh Vinh vừa nói vừa uống dưỡng da đi mà anh Vinh vừa nói vừa uống cốc nước đúng lúc giáo sư quay lại hỏi cốc nước đúng lúc giáo sư quay lại hỏi cốc nước đúng lúc giáo sư quay lại hỏi May quá cái ly tinh trùng đây rồi Ủa mà May quá cái ly tinh trùng đây rồi Ủa mà May quá cái ly tinh trùng đây rồi Ủa mà sao nó hết trơn rồi vậy điện sang thu sao nó hết trơn rồi vậy điện sang thu sao nó hết trơn rồi vậy điện sang thu Tinh chủng cũng bắt đầu từ đây vì uống Tinh chủng cũng bắt đầu từ đây vì uống Tinh chủng cũng bắt đầu từ đây vì uống mật cóc tingting phá hoại chứng cứ nên mật cóc tingting phá hoại chứng cứ nên mật cóc tingting phá hoại chứng cứ nên anh tinh bị sẽ phải đi nằm vùng thêm một anh tinh bị sẽ phải đi nằm vùng thêm một anh tinh bị sẽ phải đi nằm vùng thêm một tập nữa Nhiệm vụ là giảm thành ông chồng tập nữa Nhiệm vụ là giảm thành ông chồng tập nữa Nhiệm vụ là giảm thành ông chồng tỷ phú đã chết kia để điều tra thương tỷ phú đã chết kia để điều tra thương tỷ phú đã chết kia để điều tra thương Mẫn đã mắt tôi hứa Mẫn đã mắt tôi hứa Mẫn đã mắt tôi hứa phụ nữ rồi Nếu cố tình đi rồi sẽ mất phụ nữ rồi Nếu cố tình đi rồi sẽ mất phụ nữ rồi Nếu cố tình đi rồi sẽ mất luôn còn vợ đó mà ông thích kêu người luôn còn vợ đó mà ông thích kêu người luôn còn vợ đó mà ông thích kêu người vào ép cung vì có kẻ hủy hoại chứng cứ vào ép cung vì có kẻ hủy hoại chứng cứ vào ép cung vì có kẻ hủy hoại chứng cứ anh tinh đành phải đồng ý chuyển sang anh tinh đành phải đồng ý chuyển sang anh tinh đành phải đồng ý chuyển sang chiêu thức về Vãng của đám tay vịn cầu chiêu thức về Vãng của đám tay vịn cầu chiêu thức về Vãng của đám tay vịn cầu sinh không được Nhất định anh phải đi sinh không được Nhất định anh phải đi sinh không được Nhất định anh phải đi anh Vinh lại chuyển sang dùng bạo lực anh Vinh lại chuyển sang dùng bạo lực anh Vinh lại chuyển sang dùng bạo lực cưỡng chế xét nhưng có vẻ không ổn rồi cưỡng chế xét nhưng có vẻ không ổn rồi cưỡng chế xét nhưng có vẻ không ổn rồi lần này anh đồng ý một trăm phần trăm lần này anh đồng ý một trăm phần trăm lần này anh đồng ý một trăm phần trăm luôn rồi xin chết anh thường đi cùng làm luôn rồi xin chết anh thường đi cùng làm luôn rồi xin chết anh thường đi cùng làm trợ quá phá hoại tối đến anh đi xem phim trợ quá phá hoại tối đến anh đi xem phim trợ quá phá hoại tối đến anh đi xem phim cùng trường Vẫn Cô nói rằng cô sẽ nghỉ cùng trường Vẫn Cô nói rằng cô sẽ nghỉ cùng trường Vẫn Cô nói rằng cô sẽ nghỉ họ để mở Thiện mắn Hoa còn anh tin nói họ để mở Thiện mắn Hoa còn anh tin nói họ để mở Thiện mắn Hoa còn anh tin nói rằng sẽ phải đi giả Thanh chồng của một rằng sẽ phải đi giả Thanh chồng của một rằng sẽ phải đi giả Thanh chồng của một người phụ nữ Nghe câu này thương Mẫn đã người phụ nữ Nghe câu này thương Mẫn đã người phụ nữ Nghe câu này thương Mẫn đã thò tay xuống dưới cái tội sắp cưới mà thò tay xuống dưới cái tội sắp cưới mà thò tay xuống dưới cái tội sắp cưới mà lại đi nằm vùng ở trên giường này nói lại đi nằm vùng ở trên giường này nói lại đi nằm vùng ở trên giường này nói xong chương Vẫn giận dỗi bỏ về anh đuổi xong chương Vẫn giận dỗi bỏ về anh đuổi xong chương Vẫn giận dỗi bỏ về anh đuổi theo ra tới cửa nhà vệ sinh để giải theo ra tới cửa nhà vệ sinh để giải theo ra tới cửa nhà vệ sinh để giải thích có một người vệ sinh xong kêu thích có một người vệ sinh xong kêu thích có một người vệ sinh xong kêu tránh dưỡng giúp không tránh đâu đi vào tránh dưỡng giúp không tránh đâu đi vào tránh dưỡng giúp không tránh đâu đi vào đáy tiếp đi anh giải thích rằng bị sét đáy tiếp đi anh giải thích rằng bị sét đáy tiếp đi anh giải thích rằng bị sét ép buộc sau anh phản kháng được thứ ép buộc sau anh phản kháng được thứ ép buộc sau anh phản kháng được thứ nhưng anh mà ngủ với người ta thì em sẽ nhưng anh mà ngủ với người ta thì em sẽ nhưng anh mà ngủ với người ta thì em sẽ đi phối giống với đàn ông khác đang giải đi phối giống với đàn ông khác đang giải đi phối giống với đàn ông khác đang giải thích thì anh kia lại ra kêu tránh lường thích thì anh kia lại ra kêu tránh lường thích thì anh kia lại ra kêu tránh lường Tôi đã thấy thêm một lần rồi đái xong đi Tôi đã thấy thêm một lần rồi đái xong đi Tôi đã thấy thêm một lần rồi đái xong đi để tiếp đi Anh mà làm gì có lỗi anh sẽ để tiếp đi Anh mà làm gì có lỗi anh sẽ để tiếp đi Anh mà làm gì có lỗi anh sẽ sói Anh trên giường rồi Lấy kéo cắt Chi sói Anh trên giường rồi Lấy kéo cắt Chi sói Anh trên giường rồi Lấy kéo cắt Chi nhá Thế là anh Vinh lập tức về nhà Hư nhá Thế là anh Vinh lập tức về nhà Hư nhá Thế là anh Vinh lập tức về nhà Hư luôn cái giường để phòng luôn cái giường để phòng luôn cái giường để phòng nhà mình có làm gì có lỗi còn cứ vẫn nhà mình có làm gì có lỗi còn cứ vẫn nhà mình có làm gì có lỗi còn cứ vẫn Nhược Trương Mẫn bạn anh viết lời thế đi Nhược Trương Mẫn bạn anh viết lời thế đi Nhược Trương Mẫn bạn anh viết lời thế đi nằm vùng sẽ không dùng cái xuống 21cm nằm vùng sẽ không dùng cái xuống 21cm nằm vùng sẽ không dùng cái xuống 21cm biết đến lúc tay mỏi quá thì dùng chân biết đến lúc tay mỏi quá thì dùng chân biết đến lúc tay mỏi quá thì dùng chân mà nếu anh giỏi như vậy thì anh dùng mà nếu anh giỏi như vậy thì anh dùng mà nếu anh giỏi như vậy thì anh dùng chăn nỉ cho anh coi bà vợ của tỷ phú lúc chăn nỉ cho anh coi bà vợ của tỷ phú lúc chăn nỉ cho anh coi bà vợ của tỷ phú lúc này cũng được cảnh sát kêu tớ để nhận này cũng được cảnh sát kêu tớ để nhận này cũng được cảnh sát kêu tớ để nhận chồng về chồng của bà được tìm thấy chồng về chồng của bà được tìm thấy chồng về chồng của bà được tìm thấy nhưng đã mất hết trí nhớ rồi thằng ngon nhưng đã mất hết trí nhớ rồi thằng ngon nhưng đã mất hết trí nhớ rồi thằng ngon vắt chân một cái khiến đánh cảnh sát mắt vắt chân một cái khiến đánh cảnh sát mắt vắt chân một cái khiến đánh cảnh sát mắt lưỡi anh Tinh lúc này cũng xuất hiện lưỡi anh Tinh lúc này cũng xuất hiện lưỡi anh Tinh lúc này cũng xuất hiện nhưng lập tức bị ăn và đây không phải nhưng lập tức bị ăn và đây không phải nhưng lập tức bị ăn và đây không phải chồng tôi bằng sự luôn lạ của anh Vinh chồng tôi bằng sự luôn lạ của anh Vinh chồng tôi bằng sự luôn lạ của anh Vinh cùng thêm sự luôn lạnh của anh thường cùng thêm sự luôn lạnh của anh thường cùng thêm sự luôn lạnh của anh thường dọa bắt giam hết cả không cho đi nữa thế dọa bắt giam hết cả không cho đi nữa thế dọa bắt giam hết cả không cho đi nữa thế là Rooney sợ quá liền kéo anh Vinh đi về là Rooney sợ quá liền kéo anh Vinh đi về là Rooney sợ quá liền kéo anh Vinh đi về đúng là nhà tỷ phú có khác chả thiếu gì đúng là nhà tỷ phú có khác chả thiếu gì đúng là nhà tỷ phú có khác chả thiếu gì người giúp việc tiện lúc nào cũng dư 14 người giúp việc tiện lúc nào cũng dư 14 người giúp việc tiện lúc nào cũng dư 14 tỷ trong ngân hàng nhưng anh chả biết ai tỷ trong ngân hàng nhưng anh chả biết ai tỷ trong ngân hàng nhưng anh chả biết ai ở đây cả gặp và giúp việc thì kêu là mẹ ở đây cả gặp và giúp việc thì kêu là mẹ ở đây cả gặp và giúp việc thì kêu là mẹ dặn thằng bé thì ôm thầm kêu con ơi dặn thằng bé thì ôm thầm kêu con ơi dặn thằng bé thì ôm thầm kêu con ơi nhưng nó là con của người làm vườn đó nhưng nó là con của người làm vườn đó nhưng nó là con của người làm vườn đó gặp một người Ấn Độ nghĩ là người làm gặp một người Ấn Độ nghĩ là người làm gặp một người Ấn Độ nghĩ là người làm bếp hóa ra lại là bố của mình nhưng khốn bếp hóa ra lại là bố của mình nhưng khốn bếp hóa ra lại là bố của mình nhưng khốn nạn hai con chó Becgie của chỗ cũ được nạn hai con chó Becgie của chỗ cũ được nạn hai con chó Becgie của chỗ cũ được kéo ra anh nó kêu tên nó đi không nó cắn kéo ra anh nó kêu tên nó đi không nó cắn kéo ra anh nó kêu tên nó đi không nó cắn anh đó thôi bỏ mẹ rồi anh gọi tên các anh đó thôi bỏ mẹ rồi anh gọi tên các anh đó thôi bỏ mẹ rồi anh gọi tên các loại ra cũng không đúng Đến khi ngồi vào loại ra cũng không đúng Đến khi ngồi vào loại ra cũng không đúng Đến khi ngồi vào bàn ăn của vợ mới nói tên của nó là Linh bàn ăn của vợ mới nói tên của nó là Linh bàn ăn của vợ mới nói tên của nó là Linh Hoài có thế mà cũng Hoài có thế mà cũng Hoài có thế mà cũng Ừ anh tinh phải gọi bác sĩ thú y tới hỗ Ừ anh tinh phải gọi bác sĩ thú y tới hỗ Ừ anh tinh phải gọi bác sĩ thú y tới hỗ trợ vì Linh Hoài thứ nhất định cắn vào trợ vì Linh Hoài thứ nhất định cắn vào trợ vì Linh Hoài thứ nhất định cắn vào cái mông 14 tỷ của anh tinh không nhà cái mông 14 tỷ của anh tinh không nhà cái mông 14 tỷ của anh tinh không nhà ban đêm 2 nội dung là quá sức khiến bà ban đêm 2 nội dung là quá sức khiến bà ban đêm 2 nội dung là quá sức khiến bà giúp việc mất cả ngủ hóa ra là đang được giúp việc mất cả ngủ hóa ra là đang được giúp việc mất cả ngủ hóa ra là đang được giúp việc tẩm quất cho Châu Tinh Trì giúp việc tẩm quất cho Châu Tinh Trì giúp việc tẩm quất cho Châu Tinh Trì Nhìn ảnh cưới rồi Hỏi không biết trước Nhìn ảnh cưới rồi Hỏi không biết trước Nhìn ảnh cưới rồi Hỏi không biết trước khi mất tích Anh làm gì ha khiến cô vợ khi mất tích Anh làm gì ha khiến cô vợ khi mất tích Anh làm gì ha khiến cô vợ nghi ngờ Hiền gọi kêu cảnh sát nó nhầm nghi ngờ Hiền gọi kêu cảnh sát nó nhầm nghi ngờ Hiền gọi kêu cảnh sát nó nhầm người bởi ông ta không nhận ra bất cứ người bởi ông ta không nhận ra bất cứ người bởi ông ta không nhận ra bất cứ thứ gì cả còn bị con chó Linh Hoài cắn thứ gì cả còn bị con chó Linh Hoài cắn thứ gì cả còn bị con chó Linh Hoài cắn cho nữa nhưng cảnh sát cứ khẳng định cho nữa nhưng cảnh sát cứ khẳng định cho nữa nhưng cảnh sát cứ khẳng định chuẩn 100 phần trăm nên cũng đành mặc kệ chuẩn 100 phần trăm nên cũng đành mặc kệ chuẩn 100 phần trăm nên cũng đành mặc kệ tranh thủ lúc bà vợ đi ra ngoài anh tinh tranh thủ lúc bà vợ đi ra ngoài anh tinh tranh thủ lúc bà vợ đi ra ngoài anh tinh lục lọi khắp nơi tìm chứng cứ không ngờ lục lọi khắp nơi tìm chứng cứ không ngờ lục lọi khắp nơi tìm chứng cứ không ngờ anh tưởng lại gỡ ở nhà khiến Châu Tinh anh tưởng lại gỡ ở nhà khiến Châu Tinh anh tưởng lại gỡ ở nhà khiến Châu Tinh Trì rơi cả người xuống bất chợt lúc này Trì rơi cả người xuống bất chợt lúc này Trì rơi cả người xuống bất chợt lúc này rồi về tới trước cửa nên anh thường phải rồi về tới trước cửa nên anh thường phải rồi về tới trước cửa nên anh thường phải mau trốn tránh giả danh ngôn và bức ảnh mau trốn tránh giả danh ngôn và bức ảnh mau trốn tránh giả danh ngôn và bức ảnh anh suy nghĩ rằng phải quyến rũ cô ta để anh suy nghĩ rằng phải quyến rũ cô ta để anh suy nghĩ rằng phải quyến rũ cô ta để hoàn thành nhiệm vụ Rooney cũng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ Rooney cũng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ Rooney cũng nghĩ phải quyến rũ anh tinh để bóc Trần sự phải quyến rũ anh tinh để bóc Trần sự phải quyến rũ anh tinh để bóc Trần sự thật đây là thằng chồng giả anh thấy thật đây là thằng chồng giả anh thấy thật đây là thằng chồng giả anh thấy lưỡi ra làm về hấp dẫn hiếm nghiện nó lưỡi ra làm về hấp dẫn hiếm nghiện nó lưỡi ra làm về hấp dẫn hiếm nghiện nó vất cả cái nốt ruồi thôi lại dám nó lại vất cả cái nốt ruồi thôi lại dám nó lại vất cả cái nốt ruồi thôi lại dám nó lại hai người lao tới ôm nhau như lần đầu hai người lao tới ôm nhau như lần đầu hai người lao tới ôm nhau như lần đầu làm chuyện ấy nhưng đang say sự quay làm chuyện ấy nhưng đang say sự quay làm chuyện ấy nhưng đang say sự quay cuồng Trong Men Say Tình Ái Thì anh cuồng Trong Men Say Tình Ái Thì anh cuồng Trong Men Say Tình Ái Thì anh tưởng lại đưa ảnh Trương Mẫn ra nhắc nhở tưởng lại đưa ảnh Trương Mẫn ra nhắc nhở tưởng lại đưa ảnh Trương Mẫn ra nhắc nhở Thế là anh danh vội vàng buông tay ra Thế là anh danh vội vàng buông tay ra Thế là anh danh vội vàng buông tay ra khiến Rooney vắng lên dính vào tường và khiến Rooney vắng lên dính vào tường và khiến Rooney vắng lên dính vào tường và gió gió gió em đang Rảnh háng lên cầu xuyên suốt gì em đang Rảnh háng lên cầu xuyên suốt gì em đang Rảnh háng lên cầu xuyên suốt gì có một chàng trai rơi xuống đây thì tốt có một chàng trai rơi xuống đây thì tốt có một chàng trai rơi xuống đây thì tốt đúng lúc này anh tưởng ra nó Rooney kết đúng lúc này anh tưởng ra nó Rooney kết đúng lúc này anh tưởng ra nó Rooney kết cục lại rơi xuống vòng bạn giúp việc Ối cục lại rơi xuống vòng bạn giúp việc Ối cục lại rơi xuống vòng bạn giúp việc Ối dồi ôi tuyệt vời quá Cảm ơn Thượng đấy dồi ôi tuyệt vời quá Cảm ơn Thượng đấy dồi ôi tuyệt vời quá Cảm ơn Thượng đấy nha và anh thường cũng mặt đổi thay từ nha và anh thường cũng mặt đổi thay từ nha và anh thường cũng mặt đổi thay từ đây Hôm nay là ngày đầu năm mới anh Vinh đây Hôm nay là ngày đầu năm mới anh Vinh đây Hôm nay là ngày đầu năm mới anh Vinh sinh vợ một chút để lì xì đang mừng cho sinh vợ một chút để lì xì đang mừng cho sinh vợ một chút để lì xì đang mừng cho mọi người nhưng thấy tiền to quá Thôi mọi người nhưng thấy tiền to quá Thôi mọi người nhưng thấy tiền to quá Thôi cho tôi xin lại bao lì xì của các người cho tôi xin lại bao lì xì của các người cho tôi xin lại bao lì xì của các người ở chỗ cô chủ kìa lát cho bạn thân của ở chỗ cô chủ kìa lát cho bạn thân của ở chỗ cô chủ kìa lát cho bạn thân của ông Dương đã chết cũng đến thăm nhưng ông Dương đã chết cũng đến thăm nhưng ông Dương đã chết cũng đến thăm nhưng thằng Thu sinh này suốt ngày chỉ năm nay thằng Thu sinh này suốt ngày chỉ năm nay thằng Thu sinh này suốt ngày chỉ năm nay muốn chiếm đoạt tài sản của ông Dương muốn chiếm đoạt tài sản của ông Dương muốn chiếm đoạt tài sản của ông Dương nên hắn rất đáng nghi ngờ đó hai người nên hắn rất đáng nghi ngờ đó hai người nên hắn rất đáng nghi ngờ đó hai người nhận lời mời đến quán bar của Thu xinh nhận lời mời đến quán bar của Thu xinh nhận lời mời đến quán bar của Thu xinh vừa khai trương thu sinh nói dạo này vừa vừa khai trương thu sinh nói dạo này vừa vừa khai trương thu sinh nói dạo này vừa ăn được một cô gái mở tiệm bán hoa khiến ăn được một cô gái mở tiệm bán hoa khiến ăn được một cô gái mở tiệm bán hoa khiến anh Vinh giật bắn cả mình hay anh còn anh Vinh giật bắn cả mình hay anh còn anh Vinh giật bắn cả mình hay anh còn lại cũng kêu Trùng hợp quá tôi cũng mừng lại cũng kêu Trùng hợp quá tôi cũng mừng lại cũng kêu Trùng hợp quá tôi cũng mừng ngủ với cô gái cắm hoa đó chả có lẽ ngủ với cô gái cắm hoa đó chả có lẽ ngủ với cô gái cắm hoa đó chả có lẽ Trương Mẫn đã trả thù mình rồi sao nghe Trương Mẫn đã trả thù mình rồi sao nghe Trương Mẫn đã trả thù mình rồi sao nghe Thu sinh trả lại càng giống Trương Mẫn Thu sinh trả lại càng giống Trương Mẫn Thu sinh trả lại càng giống Trương Mẫn Nhất là đôi gò bồng đào thì càng chính Nhất là đôi gò bồng đào thì càng chính Nhất là đôi gò bồng đào thì càng chính xác rồi 36 tư thế của ta đều Thành Thục xác rồi 36 tư thế của ta đều Thành Thục xác rồi 36 tư thế của ta đều Thành Thục thật là đã quá thằng bên cạnh Còn miêu thật là đã quá thằng bên cạnh Còn miêu thật là đã quá thằng bên cạnh Còn miêu tả thêm rằng bạn trai cũng Cô ta là cảnh tả thêm rằng bạn trai cũng Cô ta là cảnh tả thêm rằng bạn trai cũng Cô ta là cảnh sát Anh không kiềm chế được nữa rồi quay sát Anh không kiềm chế được nữa rồi quay sát Anh không kiềm chế được nữa rồi quay sang phía khác lại nhìn thấy thương Mẫn sang phía khác lại nhìn thấy thương Mẫn sang phía khác lại nhìn thấy thương Mẫn Nhưng đến Nhưng đến Nhưng đến có người lại không thấy đâu chạy vào nhà có người lại không thấy đâu chạy vào nhà có người lại không thấy đâu chạy vào nhà vệ sinh nữ Đạo tông Các cửa phòng hóa ra vệ sinh nữ Đạo tông Các cửa phòng hóa ra vệ sinh nữ Đạo tông Các cửa phòng hóa ra là do bị ảo giác lên nhận nhầm người là do bị ảo giác lên nhận nhầm người là do bị ảo giác lên nhận nhầm người thôi phía bên ngoài này chương vẫn thật thôi phía bên ngoài này chương vẫn thật thôi phía bên ngoài này chương vẫn thật còn đang nhảy với Rooney giả trai những còn đang nhảy với Rooney giả trai những còn đang nhảy với Rooney giả trai những động tác gợi cảm quả thực không thể nào động tác gợi cảm quả thực không thể nào động tác gợi cảm quả thực không thể nào cưỡng nổi khiến anh Chính thức tối ra cưỡng nổi khiến anh Chính thức tối ra cưỡng nổi khiến anh Chính thức tối ra ngăn cản đúng lúc này cô gái vừa bị anh ngăn cản đúng lúc này cô gái vừa bị anh ngăn cản đúng lúc này cô gái vừa bị anh tinh Đạt cửa cũng đến hóa ra Cô này là tinh Đạt cửa cũng đến hóa ra Cô này là tinh Đạt cửa cũng đến hóa ra Cô này là thư ký của Rooney anh kinh về tới nhà thư ký của Rooney anh kinh về tới nhà thư ký của Rooney anh kinh về tới nhà lòng buồn bã rất vui nói đã lâu rồi hai lòng buồn bã rất vui nói đã lâu rồi hai lòng buồn bã rất vui nói đã lâu rồi hai đứa Toàn Ngủ riêng ngã vào lòng Châu đứa Toàn Ngủ riêng ngã vào lòng Châu đứa Toàn Ngủ riêng ngã vào lòng Châu Tinh Trì Khóc Nửa khiến anh tinh cũng Tinh Trì Khóc Nửa khiến anh tinh cũng Tinh Trì Khóc Nửa khiến anh tinh cũng động lòng đôi chút nhưng thôi còn vợ sắp động lòng đôi chút nhưng thôi còn vợ sắp động lòng đôi chút nhưng thôi còn vợ sắp cưới ở nhà phải giữ gìn chứ hôm sau anh cưới ở nhà phải giữ gìn chứ hôm sau anh cưới ở nhà phải giữ gìn chứ hôm sau anh đến cửa hàng hoa của Trương Mẫn để xem đến cửa hàng hoa của Trương Mẫn để xem đến cửa hàng hoa của Trương Mẫn để xem xét anh vô tình làm rơi cái nốt ruồi vào xét anh vô tình làm rơi cái nốt ruồi vào xét anh vô tình làm rơi cái nốt ruồi vào Bát chè Thế là anh thường vô luôn cái Bát chè Thế là anh thường vô luôn cái Bát chè Thế là anh thường vô luôn cái bát ăn mất nó luôn châu tinh chỉ tiêu bát ăn mất nó luôn châu tinh chỉ tiêu bát ăn mất nó luôn châu tinh chỉ tiêu Tối nay tới nhà chơi bài để tìm manh mối Tối nay tới nhà chơi bài để tìm manh mối Tối nay tới nhà chơi bài để tìm manh mối nhá Tôi kia còn vác cả ba lô tiền lên nhá Tôi kia còn vác cả ba lô tiền lên nhá Tôi kia còn vác cả ba lô tiền lên bàn còn anh tinh thì có ít tiền gửi thì bàn còn anh tinh thì có ít tiền gửi thì bàn còn anh tinh thì có ít tiền gửi thì sẽ giữ lại được đặt vào đầu đã hết luôn sẽ giữ lại được đặt vào đầu đã hết luôn sẽ giữ lại được đặt vào đầu đã hết luôn đến khi tố thêm thì không còn nên kêu đi đến khi tố thêm thì không còn nên kêu đi đến khi tố thêm thì không còn nên kêu đi lấy tiền hóa ra là chạy sang sinh vợ lấy tiền hóa ra là chạy sang sinh vợ lấy tiền hóa ra là chạy sang sinh vợ nhưng vô vợ nhất định không cho khiến nhưng vô vợ nhất định không cho khiến nhưng vô vợ nhất định không cho khiến anh tin phải chạy tới cơ quan Xin phép anh tin phải chạy tới cơ quan Xin phép anh tin phải chạy tới cơ quan Xin phép nếu không được rồi hai triệu thì mọi nếu không được rồi hai triệu thì mọi nếu không được rồi hai triệu thì mọi chuyện sẽ Bại Lộ đó kết quả là sẽ cũng chuyện sẽ Bại Lộ đó kết quả là sẽ cũng chuyện sẽ Bại Lộ đó kết quả là sẽ cũng phải đồng ý cho mang 2 triệu về anh phải đồng ý cho mang 2 triệu về anh phải đồng ý cho mang 2 triệu về anh những bài được ba lá tắm là ngon miền những bài được ba lá tắm là ngon miền những bài được ba lá tắm là ngon miền xuôi xách tay hết cả nhưng cái cục là xuôi xách tay hết cả nhưng cái cục là xuôi xách tay hết cả nhưng cái cục là thằng Thu sinh lại có bà là ác thế là thằng Thu sinh lại có bà là ác thế là thằng Thu sinh lại có bà là ác thế là đúng tiền của sếp cũng đi Cong hai người đúng tiền của sếp cũng đi Cong hai người đúng tiền của sếp cũng đi Cong hai người lại chạy dưới cơ quan xin tiền để phục lại chạy dưới cơ quan xin tiền để phục lại chạy dưới cơ quan xin tiền để phục vụ điều tra án nhưng mà sau lấy hết tiền vụ điều tra án nhưng mà sau lấy hết tiền vụ điều tra án nhưng mà sau lấy hết tiền của nhà nước ra cũng được có 2 triệu đấy của nhà nước ra cũng được có 2 triệu đấy của nhà nước ra cũng được có 2 triệu đấy thôi Đến khi quay vào phòng thì phát thôi Đến khi quay vào phòng thì phát thôi Đến khi quay vào phòng thì phát hiện ra Sếp đang Bắt giữ đối thủ của hiện ra Sếp đang Bắt giữ đối thủ của hiện ra Sếp đang Bắt giữ đối thủ của thần bài Anh Thanh Hiền 12 người giúp thần bài Anh Thanh Hiền 12 người giúp thần bài Anh Thanh Hiền 12 người giúp anh đối phó châu tinh chỉ xuất hiện trở anh đối phó châu tinh chỉ xuất hiện trở anh đối phó châu tinh chỉ xuất hiện trở lại khiến ai cũng phải ngạc nhiên nước lại khiến ai cũng phải ngạc nhiên nước lại khiến ai cũng phải ngạc nhiên nước Nhìn y hệt như là trong kinh đô tháng Nhìn y hệt như là trong kinh đô tháng Nhìn y hệt như là trong kinh đô tháng quả thực là chơi tới đâu thắng dưới đó quả thực là chơi tới đâu thắng dưới đó quả thực là chơi tới đâu thắng dưới đó mày đối thủ cao tới đâu bài anh cũng cao mày đối thủ cao tới đâu bài anh cũng cao mày đối thủ cao tới đâu bài anh cũng cao hơn cho đến khi một ván bài căng thẳng hơn cho đến khi một ván bài căng thẳng hơn cho đến khi một ván bài căng thẳng sau cùng chu sinh tố hết nhưng còn thiếu sau cùng chu sinh tố hết nhưng còn thiếu sau cùng chu sinh tố hết nhưng còn thiếu năm triệu nữa châu tinh chỉ nói rằng trả năm triệu nữa châu tinh chỉ nói rằng trả năm triệu nữa châu tinh chỉ nói rằng trả lời thật một câu thì anh coi như tha cho lời thật một câu thì anh coi như tha cho lời thật một câu thì anh coi như tha cho 5 triệu đó anh đã từng có ý định giết 5 triệu đó anh đã từng có ý định giết 5 triệu đó anh đã từng có ý định giết tôi chưa Câu Hỏi chúng mình đang khiến tôi chưa Câu Hỏi chúng mình đang khiến tôi chưa Câu Hỏi chúng mình đang khiến Thu sinh đã hết cả mồ hôi giận dỗi bỏ về Thu sinh đã hết cả mồ hôi giận dỗi bỏ về Thu sinh đã hết cả mồ hôi giận dỗi bỏ về không dám nói gì nữa vậy là thắng toàn không dám nói gì nữa vậy là thắng toàn không dám nói gì nữa vậy là thắng toàn bộ số tiền trong khi bài của anh chẳng bộ số tiền trong khi bài của anh chẳng bộ số tiền trong khi bài của anh chẳng có cảnh nào cả ngay sau đó mua một bông có cảnh nào cả ngay sau đó mua một bông có cảnh nào cả ngay sau đó mua một bông hoa đi tặng thương vẫn nhưng đến nơi hoa đi tặng thương vẫn nhưng đến nơi hoa đi tặng thương vẫn nhưng đến nơi Thấy thằng Bảo mẹ nào nó cắn còn một Thấy thằng Bảo mẹ nào nó cắn còn một Thấy thằng Bảo mẹ nào nó cắn còn một dừng lại còn viết thiệp 365 Ngày Yêu Em dừng lại còn viết thiệp 365 Ngày Yêu Em dừng lại còn viết thiệp 365 Ngày Yêu Em đúng là gian phu dâm phụ mà anh Thanh đúng là gian phu dâm phụ mà anh Thanh đúng là gian phu dâm phụ mà anh Thanh Hiền còn con dao xuống ngậm giường chờ Hiền còn con dao xuống ngậm giường chờ Hiền còn con dao xuống ngậm giường chờ sẵn sẵn sẵn sự thật hay người lát sau cũng quay lại sự thật hay người lát sau cũng quay lại sự thật hay người lát sau cũng quay lại ngồi bên trên tên áo đen cứ đòi hôn cô ngồi bên trên tên áo đen cứ đòi hôn cô ngồi bên trên tên áo đen cứ đòi hôn cô Trương Mẫn trong khi này anh tinh kém Trương Mẫn trong khi này anh tinh kém Trương Mẫn trong khi này anh tinh kém hoài không được nhưng hóa gia đình lại hoài không được nhưng hóa gia đình lại hoài không được nhưng hóa gia đình lại là anh tinh vội vàng vẻ lái quay sang là anh tinh vội vàng vẻ lái quay sang là anh tinh vội vàng vẻ lái quay sang mắng chửi chương vẫn để tránh bị lộ mắng chửi chương vẫn để tránh bị lộ mắng chửi chương vẫn để tránh bị lộ khiến Trương vẫn đau khổ họ đi à nhưng khiến Trương vẫn đau khổ họ đi à nhưng khiến Trương vẫn đau khổ họ đi à nhưng mà đây nhà của tôi mà hai người phải Cút mà đây nhà của tôi mà hai người phải Cút mà đây nhà của tôi mà hai người phải Cút Đi mới đúng lát sau anh tinh đột nhập Đi mới đúng lát sau anh tinh đột nhập Đi mới đúng lát sau anh tinh đột nhập phòng làm việc của ông Dương để điều tra phòng làm việc của ông Dương để điều tra phòng làm việc của ông Dương để điều tra bật lửa lên để xem tài liệu nhưng vô bật lửa lên để xem tài liệu nhưng vô bật lửa lên để xem tài liệu nhưng vô tình gây cháy đem vứt vào thùng rác thì tình gây cháy đem vứt vào thùng rác thì tình gây cháy đem vứt vào thùng rác thì lại thấy to hơn nữa lấy cốc nước trên lại thấy to hơn nữa lấy cốc nước trên lại thấy to hơn nữa lấy cốc nước trên bản đồ vào thì đó lại là dự trái to hơn bản đồ vào thì đó lại là dự trái to hơn bản đồ vào thì đó lại là dự trái to hơn sợ quá lấy chân đá thế là cháy Lan sang sợ quá lấy chân đá thế là cháy Lan sang sợ quá lấy chân đá thế là cháy Lan sang cả ghế lấy áo khoác dập lửa rồi nhánh cả ghế lấy áo khoác dập lửa rồi nhánh cả ghế lấy áo khoác dập lửa rồi nhánh Thái Lan sang cả dành dập lửa kiểu này Thái Lan sang cả dành dập lửa kiểu này Thái Lan sang cả dành dập lửa kiểu này thực sự chắc chỉ có anh Châu Tinh Trì thực sự chắc chỉ có anh Châu Tinh Trì thực sự chắc chỉ có anh Châu Tinh Trì hoặc Mr Bean mới làm được anh gọi cứu hoặc Mr Bean mới làm được anh gọi cứu hoặc Mr Bean mới làm được anh gọi cứu hỏa thì dàn vòi phun lại tự động dưới hỏa thì dàn vòi phun lại tự động dưới hỏa thì dàn vòi phun lại tự động dưới nước dập tắt trong khi này cô vợ Rooney nước dập tắt trong khi này cô vợ Rooney nước dập tắt trong khi này cô vợ Rooney nhận được một mua phẩm Bí mật nào đó Hóa nhận được một mua phẩm Bí mật nào đó Hóa nhận được một mua phẩm Bí mật nào đó Hóa ra bên trong là ảnh khỏa thân của cô mà ra bên trong là ảnh khỏa thân của cô mà ra bên trong là ảnh khỏa thân của cô mà tên Thu sinh đã gửi để tống tiền Nguyễn tên Thu sinh đã gửi để tống tiền Nguyễn tên Thu sinh đã gửi để tống tiền Nguyễn Sang nhà nó chứ buổi tối Rooney mang Sang nhà nó chứ buổi tối Rooney mang Sang nhà nó chứ buổi tối Rooney mang tiền đến tòa nhà của Thu sinh Anh Vinh tiền đến tòa nhà của Thu sinh Anh Vinh tiền đến tòa nhà của Thu sinh Anh Vinh cũng lò giỏ theo dõi phía sau thu sinh cũng lò giỏ theo dõi phía sau thu sinh cũng lò giỏ theo dõi phía sau thu sinh nói đã điều tra ra Châu Tinh Trì là tên nói đã điều tra ra Châu Tinh Trì là tên nói đã điều tra ra Châu Tinh Trì là tên trùng giả hắn sẽ giúp cô tiêu diệt Anh trùng giả hắn sẽ giúp cô tiêu diệt Anh trùng giả hắn sẽ giúp cô tiêu diệt Anh Vinh Chỉ cần cô đồng ý Vinh Chỉ cần cô đồng ý Vinh Chỉ cần cô đồng ý anh vàng ở quận 9 cho hắn còn mẹ nhà mày anh vàng ở quận 9 cho hắn còn mẹ nhà mày anh vàng ở quận 9 cho hắn còn mẹ nhà mày nhưng nhất đó 2 tỷ đôla đó thu sinh lập nhưng nhất đó 2 tỷ đôla đó thu sinh lập nhưng nhất đó 2 tỷ đôla đó thu sinh lập tức đánh và ép cô phải là anh tinh bên tức đánh và ép cô phải là anh tinh bên tức đánh và ép cô phải là anh tinh bên ngoài bị bảo vệ mắt gặp liền Đánh trộm ngoài bị bảo vệ mắt gặp liền Đánh trộm ngoài bị bảo vệ mắt gặp liền Đánh trộm một cái rồi nho chóng bỏ chạy gấp bọn một cái rồi nho chóng bỏ chạy gấp bọn một cái rồi nho chóng bỏ chạy gấp bọn kia chạy theo thì anh đã giả danh là kia chạy theo thì anh đã giả danh là kia chạy theo thì anh đã giả danh là người thu dọn con vẹt nói ăn trộm nè Anh người thu dọn con vẹt nói ăn trộm nè Anh người thu dọn con vẹt nói ăn trộm nè Anh Vinh đành phải bắt trên bị đầu gối khiến Vinh đành phải bắt trên bị đầu gối khiến Vinh đành phải bắt trên bị đầu gối khiến hai tên không biết gì cả đang ngon thì hai tên không biết gì cả đang ngon thì hai tên không biết gì cả đang ngon thì cô gái khác lại hết lớn anh tinh vội cô gái khác lại hết lớn anh tinh vội cô gái khác lại hết lớn anh tinh vội vàng hút luôn cái nghiệm cho cô im không vàng hút luôn cái nghiệm cho cô im không vàng hút luôn cái nghiệm cho cô im không nhờ vai luôn cả cái áo tiếp theo dùng nhờ vai luôn cả cái áo tiếp theo dùng nhờ vai luôn cả cái áo tiếp theo dùng máy hút bụi đánh lại hay bảo vệ Đúng là máy hút bụi đánh lại hay bảo vệ Đúng là máy hút bụi đánh lại hay bảo vệ Đúng là lần đầu tiên trong đời anh thấy máy hút lần đầu tiên trong đời anh thấy máy hút lần đầu tiên trong đời anh thấy máy hút bụi lại được sử dụng làm một vũ khí lợi bụi lại được sử dụng làm một vũ khí lợi bụi lại được sử dụng làm một vũ khí lợi hại đến như vậy luôn một cái mất tay hàm hại đến như vậy luôn một cái mất tay hàm hại đến như vậy luôn một cái mất tay hàm răng của anh kia răng của anh kia răng của anh kia khi hạ gục 2 tên anh xông vào căn phòng khi hạ gục 2 tên anh xông vào căn phòng khi hạ gục 2 tên anh xông vào căn phòng phía trong khi gặp Thu sinh đã vừa bị phía trong khi gặp Thu sinh đã vừa bị phía trong khi gặp Thu sinh đã vừa bị giết anh vội đuổi theo tên sát thủ nhưng giết anh vội đuổi theo tên sát thủ nhưng giết anh vội đuổi theo tên sát thủ nhưng hắn vào thang máy đi trước mất rồi anh hắn vào thang máy đi trước mất rồi anh hắn vào thang máy đi trước mất rồi anh liền vào thang máy bên cạnh ấn nút khởi liền vào thang máy bên cạnh ấn nút khởi liền vào thang máy bên cạnh ấn nút khởi động rồi đạp qua tăng góc đang phóng động rồi đạp qua tăng góc đang phóng động rồi đạp qua tăng góc đang phóng nhanh thì một thằng lại gọi hình Đạt hết nhanh thì một thằng lại gọi hình Đạt hết nhanh thì một thằng lại gọi hình Đạt hết cho mày nè tiếp tục tăng ga xuống dưới cho mày nè tiếp tục tăng ga xuống dưới cho mày nè tiếp tục tăng ga xuống dưới nhưng không đuổi kịp Hãy học mật với tới nhưng không đuổi kịp Hãy học mật với tới nhưng không đuổi kịp Hãy học mật với tới thì đã thấy Rooney đang chơi này rồi thì đã thấy Rooney đang chơi này rồi thì đã thấy Rooney đang chơi này rồi cũng đành phải coi như là không có cũng đành phải coi như là không có cũng đành phải coi như là không có chuyện hôm sau là tiệc kỷ niệm ngày cưới chuyện hôm sau là tiệc kỷ niệm ngày cưới chuyện hôm sau là tiệc kỷ niệm ngày cưới của Rooney và chồng cũ cô thư ký Kiến của Rooney và chồng cũ cô thư ký Kiến của Rooney và chồng cũ cô thư ký Kiến đến muốn nói anh xoang tinh huyết bí mật đến muốn nói anh xoang tinh huyết bí mật đến muốn nói anh xoang tinh huyết bí mật của yuri nhưng chưa kịp nói thì Coca lại của yuri nhưng chưa kịp nói thì Coca lại của yuri nhưng chưa kịp nói thì Coca lại tới kéo anh Vinh đi hai người ra nhảy tới kéo anh Vinh đi hai người ra nhảy tới kéo anh Vinh đi hai người ra nhảy một điệu nhạc Rooney cũng nói thẳng ra một điệu nhạc Rooney cũng nói thẳng ra một điệu nhạc Rooney cũng nói thẳng ra cô đã biết Anh kinh là chồng già nhưng cô đã biết Anh kinh là chồng già nhưng cô đã biết Anh kinh là chồng già nhưng cô vẫn chấp nhận vì đang thiếu thốn tình cô vẫn chấp nhận vì đang thiếu thốn tình cô vẫn chấp nhận vì đang thiếu thốn tình cảm và cái ấy cũng đóng mạng nhện quá cảm và cái ấy cũng đóng mạng nhện quá cảm và cái ấy cũng đóng mạng nhện quá lâu rồi Yuri chỉ mong đêm nay được ngủ lâu rồi Yuri chỉ mong đêm nay được ngủ lâu rồi Yuri chỉ mong đêm nay được ngủ chung một lần cuối hiện anh tinh dường chung một lần cuối hiện anh tinh dường chung một lần cuối hiện anh tinh dường như cũng thấy động lòng đột nhiên Thu như cũng thấy động lòng đột nhiên Thu như cũng thấy động lòng đột nhiên Thu sinh xuất hiện làm anh sợ hết hồn lông sinh xuất hiện làm anh sợ hết hồn lông sinh xuất hiện làm anh sợ hết hồn lông chồn hóa ra anh tưởng đóng dài để xua chồn hóa ra anh tưởng đóng dài để xua chồn hóa ra anh tưởng đóng dài để xua đuổi cho vui ngoảnh mặt sang bên ai thấy đuổi cho vui ngoảnh mặt sang bên ai thấy đuổi cho vui ngoảnh mặt sang bên ai thấy cũng hết hết Hay Ghen của suy nghĩ rằng cũng hết hết Hay Ghen của suy nghĩ rằng cũng hết hết Hay Ghen của suy nghĩ rằng Rooney và Châu Tinh Trì đã rất anh ấy Rooney và Châu Tinh Trì đã rất anh ấy Rooney và Châu Tinh Trì đã rất anh ấy nên đến để trả thù cho Thu sinh một kẻ nên đến để trả thù cho Thu sinh một kẻ nên đến để trả thù cho Thu sinh một kẻ các bạn để các bạn để các bạn để cho kẻ khác ở xa vắng mũi tên giết anh cho kẻ khác ở xa vắng mũi tên giết anh cho kẻ khác ở xa vắng mũi tên giết anh tinh lại sự Trái bóp dài chết luôn đồng tinh lại sự Trái bóp dài chết luôn đồng tinh lại sự Trái bóp dài chết luôn đồng đội một kẻ khác nào đến cũng bị bắn đội một kẻ khác nào đến cũng bị bắn đội một kẻ khác nào đến cũng bị bắn trúng nước Thế là hai người đã bị sát trúng nước Thế là hai người đã bị sát trúng nước Thế là hai người đã bị sát hại Anh đang nhìn lên trên thì thấy cô hại Anh đang nhìn lên trên thì thấy cô hại Anh đang nhìn lên trên thì thấy cô thư ký đang bị kéo đi chạy lên đuổi theo thư ký đang bị kéo đi chạy lên đuổi theo thư ký đang bị kéo đi chạy lên đuổi theo thì Phía Sau cái Bắn nỏ đã chờ sẵn à Đó thì Phía Sau cái Bắn nỏ đã chờ sẵn à Đó thì Phía Sau cái Bắn nỏ đã chờ sẵn à Đó chỉ là xét của anh vừa nhặt được cái nhỏ chỉ là xét của anh vừa nhặt được cái nhỏ chỉ là xét của anh vừa nhặt được cái nhỏ thôi tiến vào trong phòng thì thấy thôi tiến vào trong phòng thì thấy thôi tiến vào trong phòng thì thấy Rooney và cô thư ký đang giành giật cái Rooney và cô thư ký đang giành giật cái Rooney và cô thư ký đang giành giật cái tô vít Anh Vinh phải vội vàng ném điện tô vít Anh Vinh phải vội vàng ném điện tô vít Anh Vinh phải vội vàng ném điện thoại chúng ta cho cái thuộc Wendy Yuri thoại chúng ta cho cái thuộc Wendy Yuri thoại chúng ta cho cái thuộc Wendy Yuri cũng thừa nhận mình chính là hung thủ cũng thừa nhận mình chính là hung thủ cũng thừa nhận mình chính là hung thủ Nhưng liệu có phải sự thật đây không Hay Nhưng liệu có phải sự thật đây không Hay Nhưng liệu có phải sự thật đây không Hay còn uẩn khúc nào đó mà ánh mắt của Coca còn uẩn khúc nào đó mà ánh mắt của Coca còn uẩn khúc nào đó mà ánh mắt của Coca lại buồn như vậy anh tin về nhà gặp lại buồn như vậy anh tin về nhà gặp lại buồn như vậy anh tin về nhà gặp thương vẫn hai người lập tức nổi những thương vẫn hai người lập tức nổi những thương vẫn hai người lập tức nổi những Chơi trò xếp hình bất ngờ chương vẫn lại Chơi trò xếp hình bất ngờ chương vẫn lại Chơi trò xếp hình bất ngờ chương vẫn lại trói hai tay anh lên thành giường rồi trói hai tay anh lên thành giường rồi trói hai tay anh lên thành giường rồi giúp tôi biết làm một cái khiến thuộc giúp tôi biết làm một cái khiến thuộc giúp tôi biết làm một cái khiến thuộc mất trên vào trong đó chỉ là tôi biết mất trên vào trong đó chỉ là tôi biết mất trên vào trong đó chỉ là tôi biết chả thôi mà Lần sau mà đi về vẫn ai thì chả thôi mà Lần sau mà đi về vẫn ai thì chả thôi mà Lần sau mà đi về vẫn ai thì là thật nó nói rồi chương vẫn bỏ đi tắm là thật nó nói rồi chương vẫn bỏ đi tắm là thật nó nói rồi chương vẫn bỏ đi tắm Anh Vinh vội vàng tự cởi trói rồi tắt Anh Vinh vội vàng tự cởi trói rồi tắt Anh Vinh vội vàng tự cởi trói rồi tắt điện ai gửi Trương Mẫn đã bị cô gái nào điện ai gửi Trương Mẫn đã bị cô gái nào điện ai gửi Trương Mẫn đã bị cô gái nào đó đáng nhất đến khi cô ấy quay ra vì đã đó đáng nhất đến khi cô ấy quay ra vì đã đó đáng nhất đến khi cô ấy quay ra vì đã tắt điện nên anh không nhận ra ai cả tắt điện nên anh không nhận ra ai cả tắt điện nên anh không nhận ra ai cả hiện bị cô ta bất ngờ xích còng số 8 vào hiện bị cô ta bất ngờ xích còng số 8 vào hiện bị cô ta bất ngờ xích còng số 8 vào thành giường Hóa ra sát thủ chính là cô thành giường Hóa ra sát thủ chính là cô thành giường Hóa ra sát thủ chính là cô thư ký cô ta muốn trả thù cho Yuri Rất thư ký cô ta muốn trả thù cho Yuri Rất thư ký cô ta muốn trả thù cho Yuri Rất may là anh Vinh đã may là anh Vinh đã may là anh Vinh đã Ừ từ trước lúc gối một cái hết không Ừ từ trước lúc gối một cái hết không Ừ từ trước lúc gối một cái hết không dính lên rồi đạp chân vàng tháng giữa dính lên rồi đạp chân vàng tháng giữa dính lên rồi đạp chân vàng tháng giữa sát thủ phía cuối thành giường Cô ta sát thủ phía cuối thành giường Cô ta sát thủ phía cuối thành giường Cô ta cũng phản công tới tấp Anh xinh đẹp được cũng phản công tới tấp Anh xinh đẹp được cũng phản công tới tấp Anh xinh đẹp được sát thủ một cái đang định lấy thịt đè sát thủ một cái đang định lấy thịt đè sát thủ một cái đang định lấy thịt đè người thì cô ta ngửa cái tô vít lên là người thì cô ta ngửa cái tô vít lên là người thì cô ta ngửa cái tô vít lên là mang tên thiệt là thốn đến tận rốn đến mang tên thiệt là thốn đến tận rốn đến mang tên thiệt là thốn đến tận rốn đến khi cô thư ký đuổi theo ra tới ngoài nhà khi cô thư ký đuổi theo ra tới ngoài nhà khi cô thư ký đuổi theo ra tới ngoài nhà anh Vinh do lên thành giường lên để dọa anh Vinh do lên thành giường lên để dọa anh Vinh do lên thành giường lên để dọa cô gái kết quả là sự hình nhiên cứng vào cô gái kết quả là sự hình nhiên cứng vào cô gái kết quả là sự hình nhiên cứng vào tường đúng lúc nguy gặp cô gái khiến đến tường đúng lúc nguy gặp cô gái khiến đến tường đúng lúc nguy gặp cô gái khiến đến anh tinh dùng hai chân kẻ khẩu súng bắn anh tinh dùng hai chân kẻ khẩu súng bắn anh tinh dùng hai chân kẻ khẩu súng bắn chết cô ta luôn hóa ra vị trí và cô rồi chết cô ta luôn hóa ra vị trí và cô rồi chết cô ta luôn hóa ra vị trí và cô rồi quan hệ đồng tính sau đó bị thu sinh quan hệ đồng tính sau đó bị thu sinh quan hệ đồng tính sau đó bị thu sinh chụp ảnh tống tiền cô thư ký này nên Dĩ chụp ảnh tống tiền cô thư ký này nên Dĩ chụp ảnh tống tiền cô thư ký này nên Dĩ nhiên giết chồng của yuri rồi giết hại nhiên giết chồng của yuri rồi giết hại nhiên giết chồng của yuri rồi giết hại cả Thu sinh vì đã biết chuyện Kẻ Bắn nỏ cả Thu sinh vì đã biết chuyện Kẻ Bắn nỏ cả Thu sinh vì đã biết chuyện Kẻ Bắn nỏ Hôm đó cũng chính là cô thư ký này rồi Hôm đó cũng chính là cô thư ký này rồi Hôm đó cũng chính là cô thư ký này rồi từ đó cũng được Minh oan mọi thứ bất ngờ từ đó cũng được Minh oan mọi thứ bất ngờ từ đó cũng được Minh oan mọi thứ bất ngờ có người kêu anh tinh ra ngoài cửa hóa có người kêu anh tinh ra ngoài cửa hóa có người kêu anh tinh ra ngoài cửa hóa ra Rooney đã trở lại và lợi hại hơn xưa ra Rooney đã trở lại và lợi hại hơn xưa ra Rooney đã trở lại và lợi hại hơn xưa còn rủ thêm cả đống bạn để chơi trò Ôn còn rủ thêm cả đống bạn để chơi trò Ôn còn rủ thêm cả đống bạn để chơi trò Ôn Lại Kỷ niệm nữa Thế này thì còn cần gì Lại Kỷ niệm nữa Thế này thì còn cần gì Lại Kỷ niệm nữa Thế này thì còn cần gì vẫn nữa Có chứ haha vẫn nữa Có chứ haha vẫn nữa Có chứ haha em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim em cầm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để mất anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để mất anh biết nhé lại ý kiến bên dưới để mất anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha và ai