Áp Phê Lên tới Đỉnh như Châu Tinh Trì - Hôn phát Dính Bầu Luôn review phim Vua Bida

1,938,987
487
review phim long tích truyền nhân châu tinh trì, review phim hài châu tinh trì long tích truyên nhân vua bida châu tinh trì, Áp Phê Lên tới Đỉnh như Châu Tinh Trì - Hôn phát Dính Bầu Luôn review phim Vua Bida, review phim vua bi a chau tinh tri, phim hài cực thốn của châu tinh trì. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #chautinhtri, #vuaphim
em đi chơi anh hôn em là có hai rồi đó em đi chơi anh hôn em là có hai rồi đó em đi chơi anh hôn em là có hai rồi đó Anh xin lỗi vì không kiềm chế được Anh Anh xin lỗi vì không kiềm chế được Anh Anh xin lỗi vì không kiềm chế được Anh sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con này khá sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con này khá sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con này khá không sao đâu em chưa có mất nước miếng không sao đâu em chưa có mất nước miếng không sao đâu em chưa có mất nước miếng Vậy thì may quá Cảm ơn trời đất sâu tinh Vậy thì may quá Cảm ơn trời đất sâu tinh Vậy thì may quá Cảm ơn trời đất sâu tinh thì được sinh ra tại một làng quê điển thì được sinh ra tại một làng quê điển thì được sinh ra tại một làng quê điển hình tại Trung Quốc bố của Châu Tinh Trì hình tại Trung Quốc bố của Châu Tinh Trì hình tại Trung Quốc bố của Châu Tinh Trì là châu Phi Hùng vọng trọng chủ trì buổi là châu Phi Hùng vọng trọng chủ trì buổi là châu Phi Hùng vọng trọng chủ trì buổi lễ múa lân chào năm mới hơn nữa Ông còn lễ múa lân chào năm mới hơn nữa Ông còn lễ múa lân chào năm mới hơn nữa Ông còn là đệ tử chính trong của Lý Tiểu Long là đệ tử chính trong của Lý Tiểu Long là đệ tử chính trong của Lý Tiểu Long nên phóng viên khắp nơi đến phỏng vấn nên phóng viên khắp nơi đến phỏng vấn nên phóng viên khắp nơi đến phỏng vấn ông gọi thằng con sâu tinh thì lại đây ông gọi thằng con sâu tinh thì lại đây ông gọi thằng con sâu tinh thì lại đây biểu diễn trong phóng viên coi sư muội biểu diễn trong phóng viên coi sư muội biểu diễn trong phóng viên coi sư muội sẽ đồng hành để biểu diễn kết quả lại vậy là toàn bộ buổi lễ chào năm mới bị vậy là toàn bộ buổi lễ chào năm mới bị vậy là toàn bộ buổi lễ chào năm mới bị sâu Vinh thì phá hỏng hết cả Châu Tinh sâu Vinh thì phá hỏng hết cả Châu Tinh sâu Vinh thì phá hỏng hết cả Châu Tinh Trì vốn xuất thân là con của dòng họ Võ Trì vốn xuất thân là con của dòng họ Võ Trì vốn xuất thân là con của dòng họ Võ Công Truyền Nhân Duy Nhất của Lý Tiểu Công Truyền Nhân Duy Nhất của Lý Tiểu Công Truyền Nhân Duy Nhất của Lý Tiểu Long nhưng trước ngay không thể thích Long nhưng trước ngay không thể thích Long nhưng trước ngay không thể thích học võ anh ra chỉ thích những thứ lạ học võ anh ra chỉ thích những thứ lạ học võ anh ra chỉ thích những thứ lạ lùng cổ quái Ví dụ như Visa thẳng hạn lùng cổ quái Ví dụ như Visa thẳng hạn lùng cổ quái Ví dụ như Visa thẳng hạn cầm cái gậy cũng có thể chọc phê cái cầm cái gậy cũng có thể chọc phê cái cầm cái gậy cũng có thể chọc phê cái tránh bay lên cái ô khiến ông bố không tránh bay lên cái ô khiến ông bố không tránh bay lên cái ô khiến ông bố không giận nổi đúng lúc này không có anh tin giận nổi đúng lúc này không có anh tin giận nổi đúng lúc này không có anh tin về quê thăm gia đình sau 8 năm lên thành về quê thăm gia đình sau 8 năm lên thành về quê thăm gia đình sau 8 năm lên thành phố phố phố ở nhà sách cơm ra ăn chứ ai người mà ông ở nhà sách cơm ra ăn chứ ai người mà ông ở nhà sách cơm ra ăn chứ ai người mà ông chú đã và cơm như các nước tiến hai cha chú đã và cơm như các nước tiến hai cha chú đã và cơm như các nước tiến hai cha con há hốc mồm lập tức hai người dùng con há hốc mồm lập tức hai người dùng con há hốc mồm lập tức hai người dùng chiến thuật thay nhau Hỏi chuyện vừa hỏi chiến thuật thay nhau Hỏi chuyện vừa hỏi chiến thuật thay nhau Hỏi chuyện vừa hỏi chuyện vừa ăn cứ như thế Cho hỏi con ăn chuyện vừa ăn cứ như thế Cho hỏi con ăn chuyện vừa ăn cứ như thế Cho hỏi con ăn mà con hỏi thì ăn rất nhanh hai người đã mà con hỏi thì ăn rất nhanh hai người đã mà con hỏi thì ăn rất nhanh hai người đã ăn đến mức mâm mát bóng loáng chú dùng ăn đến mức mâm mát bóng loáng chú dùng ăn đến mức mâm mát bóng loáng chú dùng chúng mâm cơm mà đến mua cả người sáng chúng mâm cơm mà đến mua cả người sáng chúng mâm cơm mà đến mua cả người sáng sớm hôm sau anh khai dẫn cứ dùng đi thăm sớm hôm sau anh khai dẫn cứ dùng đi thăm sớm hôm sau anh khai dẫn cứ dùng đi thăm đất Hai cha con anh được thừa hưởng đất Hai cha con anh được thừa hưởng đất Hai cha con anh được thừa hưởng miếng đất rộng dưới 8.000 hack ta trải miếng đất rộng dưới 8.000 hack ta trải miếng đất rộng dưới 8.000 hack ta trải dài từ ngoài biển dọc theo con sông và dài từ ngoài biển dọc theo con sông và dài từ ngoài biển dọc theo con sông và với thị trấn tất cả khu này đều là do với thị trấn tất cả khu này đều là do với thị trấn tất cả khu này đều là do Ông Bà để lại Tập Đoàn Khánh Dự án muốn Ông Bà để lại Tập Đoàn Khánh Dự án muốn Ông Bà để lại Tập Đoàn Khánh Dự án muốn đến mua lại khu đất giá cao cắt cổ nhưng đến mua lại khu đất giá cao cắt cổ nhưng đến mua lại khu đất giá cao cắt cổ nhưng đất của tổ tiên để lại làm sao bán được đất của tổ tiên để lại làm sao bán được đất của tổ tiên để lại làm sao bán được chữ này thì chúng tôi à trong khi này chữ này thì chúng tôi à trong khi này chữ này thì chúng tôi à trong khi này anh Vinh không học võ mà tối ngày thì anh Vinh không học võ mà tối ngày thì anh Vinh không học võ mà tối ngày thì đánh ninja nhưng được cái bánh mì nào ăn đánh ninja nhưng được cái bánh mì nào ăn đánh ninja nhưng được cái bánh mì nào ăn khó bí đó chúng dùng thấy vậy liền theo khó bí đó chúng dùng thấy vậy liền theo khó bí đó chúng dùng thấy vậy liền theo học bằng được cô em không đồng ý anh học bằng được cô em không đồng ý anh học bằng được cô em không đồng ý anh Doanh tối ngày chơi bời liền bám hai tay Doanh tối ngày chơi bời liền bám hai tay Doanh tối ngày chơi bời liền bám hai tay lật một cái bay luôn cái bàn pizza con lật một cái bay luôn cái bàn pizza con lật một cái bay luôn cái bàn pizza con chú dù nhìn bề ngoài Vàng bao thế thôi chú dù nhìn bề ngoài Vàng bao thế thôi chú dù nhìn bề ngoài Vàng bao thế thôi nhưng thực chất là cá độ bóng đá là nợ nhưng thực chất là cá độ bóng đá là nợ nhưng thực chất là cá độ bóng đá là nợ nần chồng chất về quê cũng chỉ để giả vờ nần chồng chất về quê cũng chỉ để giả vờ nần chồng chất về quê cũng chỉ để giả vờ vay tiền anh thay làm ăn anh hay tính vay tiền anh thay làm ăn anh hay tính vay tiền anh thay làm ăn anh hay tính tình thật thà lập tức đồng ý cho vay tình thật thà lập tức đồng ý cho vay tình thật thà lập tức đồng ý cho vay nhưng mà phải xao lòng tin theo ra ngoài nhưng mà phải xao lòng tin theo ra ngoài nhưng mà phải xao lòng tin theo ra ngoài học khôn dù có nghèo cũng phải cố cho ở học khôn dù có nghèo cũng phải cố cho ở học khôn dù có nghèo cũng phải cố cho ở phố trước khi đi được nhiên ông bố thầm phố trước khi đi được nhiên ông bố thầm phố trước khi đi được nhiên ông bố thầm lao tới chém dưới thấp còn rút cả dao lao tới chém dưới thấp còn rút cả dao lao tới chém dưới thấp còn rút cả dao phay ra chén bất ngờ xé dán lại giúp phay ra chén bất ngờ xé dán lại giúp phay ra chén bất ngờ xé dán lại giúp Quyết sắp ra từ bến À thì ra đây là thử Quyết sắp ra từ bến À thì ra đây là thử Quyết sắp ra từ bến À thì ra đây là thử thách đầu đời giang hồ hiểm ác nên phải thách đầu đời giang hồ hiểm ác nên phải thách đầu đời giang hồ hiểm ác nên phải chuẩn bị cho con sớm còn bắt anh tinh chuẩn bị cho con sớm còn bắt anh tinh chuẩn bị cho con sớm còn bắt anh tinh thì hai điều thứ nhất không cờ bạc thứ thì hai điều thứ nhất không cờ bạc thứ thì hai điều thứ nhất không cờ bạc thứ hai không đánh lộn thì khi nào tính mạng hai không đánh lộn thì khi nào tính mạng hai không đánh lộn thì khi nào tính mạng nguy cấp thì mới mở cái cẩm nang này ra nguy cấp thì mới mở cái cẩm nang này ra nguy cấp thì mới mở cái cẩm nang này ra coi lần này mà không thành công thì đừng coi lần này mà không thành công thì đừng coi lần này mà không thành công thì đừng có quay lại gặp mặt tao nhá từ quê ra có quay lại gặp mặt tao nhá từ quê ra có quay lại gặp mặt tao nhá từ quê ra phố quả thực mọi thứ ở đây thật khác lạ phố quả thực mọi thứ ở đây thật khác lạ phố quả thực mọi thứ ở đây thật khác lạ cái gì cũng khiến anh tinh tò mò Có cái gì cũng khiến anh tinh tò mò Có cái gì cũng khiến anh tinh tò mò Có những thứ anh chưa nhìn thấy bao giờ nên những thứ anh chưa nhìn thấy bao giờ nên những thứ anh chưa nhìn thấy bao giờ nên phải chụp ảnh về nghiên cứu cả đêm mất phải chụp ảnh về nghiên cứu cả đêm mất phải chụp ảnh về nghiên cứu cả đêm mất chú Hùng dẫn đi khắp phố phường tham chú Hùng dẫn đi khắp phố phường tham chú Hùng dẫn đi khắp phố phường tham quan nhưng anh Vinh phải cái tật cứ đến quan nhưng anh Vinh phải cái tật cứ đến quan nhưng anh Vinh phải cái tật cứ đến 12 giờ đêm là ngủ như con lợn chết thật 12 giờ đêm là ngủ như con lợn chết thật 12 giờ đêm là ngủ như con lợn chết thật là kịp thời làm sao đúng lúc bọn xã hội là kịp thời làm sao đúng lúc bọn xã hội là kịp thời làm sao đúng lúc bọn xã hội đen đến đòi nợ chú dùng gọi hết sức đen đến đòi nợ chú dùng gọi hết sức đen đến đòi nợ chú dùng gọi hết sức không được Đành phải bỏ anh tinh lại không được Đành phải bỏ anh tinh lại không được Đành phải bỏ anh tinh lại trốn đi trước đại ca giang hồ mang theo trốn đi trước đại ca giang hồ mang theo trốn đi trước đại ca giang hồ mang theo người đến không ngờ có đánh đập thế nào người đến không ngờ có đánh đập thế nào người đến không ngờ có đánh đập thế nào anh tinh cũng không dạy quả thực con lợn anh tinh cũng không dạy quả thực con lợn anh tinh cũng không dạy quả thực con lợn này xét quá là kỹ tất cả mọi thứ đều này xét quá là kỹ tất cả mọi thứ đều này xét quá là kỹ tất cả mọi thứ đều không thể làm anh tỉnh được chỉ duy nhất không thể làm anh tỉnh được chỉ duy nhất không thể làm anh tỉnh được chỉ duy nhất khiến anh dậy là tiếng chuông báo thức khiến anh dậy là tiếng chuông báo thức khiến anh dậy là tiếng chuông báo thức đồng hồ vừa ngày đầu tiên đã bị ăn đòn đồng hồ vừa ngày đầu tiên đã bị ăn đòn đồng hồ vừa ngày đầu tiên đã bị ăn đòn nhừ tử tiếc là đã hứa với cha là không nhừ tử tiếc là đã hứa với cha là không nhừ tử tiếc là đã hứa với cha là không dùng võ thuật nhưng hắn rút súng ra rồi dùng võ thuật nhưng hắn rút súng ra rồi dùng võ thuật nhưng hắn rút súng ra rồi đe dọa đến đi nhanh ra rồi đánh thấy mẹ đe dọa đến đi nhanh ra rồi đánh thấy mẹ đe dọa đến đi nhanh ra rồi đánh thấy mẹ nó Tuy ở nhà anh là người kém cỏi nhất nó Tuy ở nhà anh là người kém cỏi nhất nó Tuy ở nhà anh là người kém cỏi nhất dòng họ nhưng ra ngoài xã hội vẫn hô núi dòng họ nhưng ra ngoài xã hội vẫn hô núi dòng họ nhưng ra ngoài xã hội vẫn hô núi thẳng vài chiêu đã hết cả đám bèo nhèo thẳng vài chiêu đã hết cả đám bèo nhèo thẳng vài chiêu đã hết cả đám bèo nhèo thằng Đại ca Nếu nuôi một quả lựu đạn ở thằng Đại ca Nếu nuôi một quả lựu đạn ở thằng Đại ca Nếu nuôi một quả lựu đạn ở lại vãi cả nồi may là còn vay xuống phía lại vãi cả nồi may là còn vay xuống phía lại vãi cả nồi may là còn vay xuống phía dưới kịp thời cứ mỗi mùa bóng đá lại dưới kịp thời cứ mỗi mùa bóng đá lại dưới kịp thời cứ mỗi mùa bóng đá lại chạy trốn nợ thật là khinh người thế mà chạy trốn nợ thật là khinh người thế mà chạy trốn nợ thật là khinh người thế mà chú Hùng vẫn chứng nào tật đấy bỏ mặc chú Hùng vẫn chứng nào tật đấy bỏ mặc chú Hùng vẫn chứng nào tật đấy bỏ mặc anh Dinh chờ đợi phía ngoài trong khi anh Dinh chờ đợi phía ngoài trong khi anh Dinh chờ đợi phía ngoài trong khi mình vào trong dạ nèo chưa bazơ 500 đô mình vào trong dạ nèo chưa bazơ 500 đô mình vào trong dạ nèo chưa bazơ 500 đô một ván quả nhiên chỉ vài tiếng sau đã một ván quả nhiên chỉ vài tiếng sau đã một ván quả nhiên chỉ vài tiếng sau đã thua đến mấy chục ngàn anh chờ đợi bên thua đến mấy chục ngàn anh chờ đợi bên thua đến mấy chục ngàn anh chờ đợi bên ngoài lâu quá nên chạy vào hỏi chuyện ngoài lâu quá nên chạy vào hỏi chuyện ngoài lâu quá nên chạy vào hỏi chuyện được là ông chúng cắm hơn thằng cháu ở được là ông chúng cắm hơn thằng cháu ở được là ông chúng cắm hơn thằng cháu ở lại chơi tiếp còn mình lấy đồ bỏ trốn đi lại chơi tiếp còn mình lấy đồ bỏ trốn đi lại chơi tiếp còn mình lấy đồ bỏ trốn đi một đoạn Thấy người ta bị đánh vì quỵt một đoạn Thấy người ta bị đánh vì quỵt một đoạn Thấy người ta bị đánh vì quỵt tiền nên ân hận quay lại không ngờ chạy tiền nên ân hận quay lại không ngờ chạy tiền nên ân hận quay lại không ngờ chạy đến nơi lại thấy điều kinh ngạc Châu đến nơi lại thấy điều kinh ngạc Châu đến nơi lại thấy điều kinh ngạc Châu Tinh Trì bán những đường cơ xuất thần Tinh Trì bán những đường cơ xuất thần Tinh Trì bán những đường cơ xuất thần nhập quỷ thật đúng là một thiên tài đi nhập quỷ thật đúng là một thiên tài đi nhập quỷ thật đúng là một thiên tài đi ra hiếm có đánh tới đâu tên kia chỉ biết ra hiếm có đánh tới đâu tên kia chỉ biết ra hiếm có đánh tới đâu tên kia chỉ biết lắc đầu anh cứ tưởng là đáng cho vui mà lắc đầu anh cứ tưởng là đáng cho vui mà lắc đầu anh cứ tưởng là đáng cho vui mà không biết rằng cứ dùng đã thường từ không biết rằng cứ dùng đã thường từ không biết rằng cứ dùng đã thường từ trước từ đó về sau Châu Tinh Trì trở trước từ đó về sau Châu Tinh Trì trở trước từ đó về sau Châu Tinh Trì trở thành công cụ kiếm tiền của người chú để thành công cụ kiếm tiền của người chú để thành công cụ kiếm tiền của người chú để ngoài mặt là đi thi đấu nhưng thực ra ngoài mặt là đi thi đấu nhưng thực ra ngoài mặt là đi thi đấu nhưng thực ra chính là cá độ từng của khi một đối vùng chính là cá độ từng của khi một đối vùng chính là cá độ từng của khi một đối vùng nhìn những đường tô đỉnh cao của anh nhìn những đường tô đỉnh cao của anh nhìn những đường tô đỉnh cao của anh tinh hoặc là thua đến xịt máu mũi hoặc tinh hoặc là thua đến xịt máu mũi hoặc tinh hoặc là thua đến xịt máu mũi hoặc là thua anh mất hết lý trí cúp vàng từ là thua anh mất hết lý trí cúp vàng từ là thua anh mất hết lý trí cúp vàng từ thế cho tay còn chúng Thùng thì tiền thế cho tay còn chúng Thùng thì tiền thế cho tay còn chúng Thùng thì tiền giấy rút túi đến cả cơ thủ số một Việt giấy rút túi đến cả cơ thủ số một Việt giấy rút túi đến cả cơ thủ số một Việt Nam trận quyết chiến cũng chỉ biết khóc Nam trận quyết chiến cũng chỉ biết khóc Nam trận quyết chiến cũng chỉ biết khóc ròng cả trận đấu không được chọc nổi một ròng cả trận đấu không được chọc nổi một ròng cả trận đấu không được chọc nổi một cái có tiền rồi Hai chú cháu mặc sức mua cái có tiền rồi Hai chú cháu mặc sức mua cái có tiền rồi Hai chú cháu mặc sức mua sắm tiêu tiền chả khác gì con nhà cán bộ sắm tiêu tiền chả khác gì con nhà cán bộ sắm tiêu tiền chả khác gì con nhà cán bộ cấp cao đến khi chú dẫn đi chơi Bar club cấp cao đến khi chú dẫn đi chơi Bar club cấp cao đến khi chú dẫn đi chơi Bar club Tú và hỏi muốn gái như thế nào anh tinh Tú và hỏi muốn gái như thế nào anh tinh Tú và hỏi muốn gái như thế nào anh tinh muốn gái ra cảnh trong sạch biết nội trợ muốn gái ra cảnh trong sạch biết nội trợ muốn gái ra cảnh trong sạch biết nội trợ trong gia đình và quan trọng hơn hết là trong gia đình và quan trọng hơn hết là trong gia đình và quan trọng hơn hết là phải tuyệt đối Chung Thủy Tú thời ơi Ở phải tuyệt đối Chung Thủy Tú thời ơi Ở phải tuyệt đối Chung Thủy Tú thời ơi Ở đây toàn gái như vậy thôi Để tôi gọi cho đây toàn gái như vậy thôi Để tôi gọi cho đây toàn gái như vậy thôi Để tôi gọi cho một á nhé phía bên trong cuối cùng mang một á nhé phía bên trong cuối cùng mang một á nhé phía bên trong cuối cùng mang chuyện và trả nợ cho mấy thằng đầu gấu chuyện và trả nợ cho mấy thằng đầu gấu chuyện và trả nợ cho mấy thằng đầu gấu không ngờ thằng Vinh Phát lại ở đây với không ngờ thằng Vinh Phát lại ở đây với không ngờ thằng Vinh Phát lại ở đây với các cho ông chủ chiếm đoạt Mảnh đất của các cho ông chủ chiếm đoạt Mảnh đất của các cho ông chủ chiếm đoạt Mảnh đất của bố anh tinh ở quê anh Vinh lúc này muốn bố anh tinh ở quê anh Vinh lúc này muốn bố anh tinh ở quê anh Vinh lúc này muốn về quê vì nhớ nhà nhưng chú Hùng bị ổi về quê vì nhớ nhà nhưng chú Hùng bị ổi về quê vì nhớ nhà nhưng chú Hùng bị ổi lại cũng muốn kiếm thêm thật nhiều tiền lại cũng muốn kiếm thêm thật nhiều tiền lại cũng muốn kiếm thêm thật nhiều tiền nên cứ lừa anh tinh chơi tiếp đến khi lộ nên cứ lừa anh tinh chơi tiếp đến khi lộ nên cứ lừa anh tinh chơi tiếp đến khi lộ ra sự thật là chúng ngấm ngầm cá độ Anh ra sự thật là chúng ngấm ngầm cá độ Anh ra sự thật là chúng ngấm ngầm cá độ Anh Thanh Mở khủng đập phá hết các quốc may Thanh Mở khủng đập phá hết các quốc may Thanh Mở khủng đập phá hết các quốc may là lúc này đến 12 giờ nên anh tim lạnh là lúc này đến 12 giờ nên anh tim lạnh là lúc này đến 12 giờ nên anh tim lạnh lùng như lợn sáng hôm sau tụi kia đến ép lùng như lợn sáng hôm sau tụi kia đến ép lùng như lợn sáng hôm sau tụi kia đến ép cuối cùng phải thơ một ván cá cược bằng cuối cùng phải thơ một ván cá cược bằng cuối cùng phải thơ một ván cá cược bằng miếng đất của ông già nhưng anh Vinh đã miếng đất của ông già nhưng anh Vinh đã miếng đất của ông già nhưng anh Vinh đã tách đồ về quê rồi còn đâu ở nhà sư muội tách đồ về quê rồi còn đâu ở nhà sư muội tách đồ về quê rồi còn đâu ở nhà sư muội đã chờ đợi anh từ sáng anh thiệt là nhớ đã chờ đợi anh từ sáng anh thiệt là nhớ đã chờ đợi anh từ sáng anh thiệt là nhớ em quá trời luôn á chứ không các giấy nợ em quá trời luôn á chứ không các giấy nợ em quá trời luôn á chứ không các giấy nợ nên cũng phải về quê theo cố gắng để lừa nên cũng phải về quê theo cố gắng để lừa nên cũng phải về quê theo cố gắng để lừa lấy hoặc mảnh đất cược với tội kia nên lấy hoặc mảnh đất cược với tội kia nên lấy hoặc mảnh đất cược với tội kia nên bàn cho rằng cháu tinh đã vô địch Ninja bàn cho rằng cháu tinh đã vô địch Ninja bàn cho rằng cháu tinh đã vô địch Ninja Hồng Kông Giờ mà muốn khát quanh dòng họ Hồng Kông Giờ mà muốn khát quanh dòng họ Hồng Kông Giờ mà muốn khát quanh dòng họ thì phải thưa dài vô địch với mấy thằng thì phải thưa dài vô địch với mấy thằng thì phải thưa dài vô địch với mấy thằng tây điều kiện chỉ đưa cái sổ đỏ cho em tây điều kiện chỉ đưa cái sổ đỏ cho em tây điều kiện chỉ đưa cái sổ đỏ cho em là được Nếu thắng thì Lý Tiểu Long Dưới là được Nếu thắng thì Lý Tiểu Long Dưới là được Nếu thắng thì Lý Tiểu Long Dưới suối vàng chắc sẽ rất vui nghe vậy ông suối vàng chắc sẽ rất vui nghe vậy ông suối vàng chắc sẽ rất vui nghe vậy ông bác cũng dinh dưỡng và đồng ý lập tức ra bác cũng dinh dưỡng và đồng ý lập tức ra bác cũng dinh dưỡng và đồng ý lập tức ra hết sổ đỏ cho thằng chú dùng ham giá độ hết sổ đỏ cho thằng chú dùng ham giá độ hết sổ đỏ cho thằng chú dùng ham giá độ luyện tập hết cả dòng họ lại rồi ra lệnh luyện tập hết cả dòng họ lại rồi ra lệnh luyện tập hết cả dòng họ lại rồi ra lệnh cho anh tinh thi đấu hết sức dòng họ lần cho anh tinh thi đấu hết sức dòng họ lần cho anh tinh thi đấu hết sức dòng họ lần này tôi lớn một phen thắng thua trong này tôi lớn một phen thắng thua trong này tôi lớn một phen thắng thua trong gậy tất cả vào cháu đích tôn Châu Tinh gậy tất cả vào cháu đích tôn Châu Tinh gậy tất cả vào cháu đích tôn Châu Tinh Trì Ông Bố và Tiểu Muội cũng theo đến Trì Ông Bố và Tiểu Muội cũng theo đến Trì Ông Bố và Tiểu Muội cũng theo đến Hồng Kông của Vũ Anh Vinh được dịch dẫn Hồng Kông của Vũ Anh Vinh được dịch dẫn Hồng Kông của Vũ Anh Vinh được dịch dẫn người yêu đi mua sắm gạch khô Nhưng liệu người yêu đi mua sắm gạch khô Nhưng liệu người yêu đi mua sắm gạch khô Nhưng liệu rằng mọi việc cứ thế thuận lợi không đây rằng mọi việc cứ thế thuận lợi không đây rằng mọi việc cứ thế thuận lợi không đây Thằng chú Tùng ngu ngốc cầm cái hợp đồng Thằng chú Tùng ngu ngốc cầm cái hợp đồng Thằng chú Tùng ngu ngốc cầm cái hợp đồng tiếng Anh chả hiểu mệnh gì cũng tỏ ra là tiếng Anh chả hiểu mệnh gì cũng tỏ ra là tiếng Anh chả hiểu mệnh gì cũng tỏ ra là An hiểu dựa vào anh sai ký kết không ngờ An hiểu dựa vào anh sai ký kết không ngờ An hiểu dựa vào anh sai ký kết không ngờ đối thủ lại là vô địch thế giới rapper đối thủ lại là vô địch thế giới rapper đối thủ lại là vô địch thế giới rapper dick trước khi vào trận phóng viên bắt dick trước khi vào trận phóng viên bắt dick trước khi vào trận phóng viên bắt chụp ảnh cùng với và lpg khiến sư muội chụp ảnh cùng với và lpg khiến sư muội chụp ảnh cùng với và lpg khiến sư muội giận dỗi không nói gì bỏ đi mất Điều này giận dỗi không nói gì bỏ đi mất Điều này giận dỗi không nói gì bỏ đi mất Điều này khiến anh rất chi là hoang mang lo lắng khiến anh rất chi là hoang mang lo lắng khiến anh rất chi là hoang mang lo lắng thêm một điều nữa là tay vợt số 1 thế thêm một điều nữa là tay vợt số 1 thế thêm một điều nữa là tay vợt số 1 thế giới đúng là không phải dạng vừa đánh giới đúng là không phải dạng vừa đánh giới đúng là không phải dạng vừa đánh hơi nào ăn Poker đó Fe với cu lên cứ hơi nào ăn Poker đó Fe với cu lên cứ hơi nào ăn Poker đó Fe với cu lên cứ phải gọi là đỉnh cao đợi tới em công Xem phải gọi là đỉnh cao đợi tới em công Xem phải gọi là đỉnh cao đợi tới em công Xem trưởng thế này có vẻ không ổn ông chú trưởng thế này có vẻ không ổn ông chú trưởng thế này có vẻ không ổn ông chú lại dốt nát ra từ rằng ta đã cá miếng lại dốt nát ra từ rằng ta đã cá miếng lại dốt nát ra từ rằng ta đã cá miếng đất của ông già mày rồi qua là mất trắng đất của ông già mày rồi qua là mất trắng đất của ông già mày rồi qua là mất trắng đó vô tình điều này lại càng gia tăng đó vô tình điều này lại càng gia tăng đó vô tình điều này lại càng gia tăng căng thẳng khiến anh tinh đánh hỏng căng thẳng khiến anh tinh đánh hỏng căng thẳng khiến anh tinh đánh hỏng thằng chú đã tham lam lại còn ngu dốt đã thằng chú đã tham lam lại còn ngu dốt đã thằng chú đã tham lam lại còn ngu dốt đã hại anh tinh mua sắm hết hai ván rồi hại anh tinh mua sắm hết hai ván rồi hại anh tinh mua sắm hết hai ván rồi nghĩ tới việc chúng mình lừa mình đi cá nghĩ tới việc chúng mình lừa mình đi cá nghĩ tới việc chúng mình lừa mình đi cá độ mảnh đất càng làm anh thua nặng hơn độ mảnh đất càng làm anh thua nặng hơn độ mảnh đất càng làm anh thua nặng hơn cái cục là thua trắng thằng chú đều giả cái cục là thua trắng thằng chú đều giả cái cục là thua trắng thằng chú đều giả cũng lần mất về quê ai ai cũng chỉ mặt cũng lần mất về quê ai ai cũng chỉ mặt cũng lần mất về quê ai ai cũng chỉ mặt mà chửi rùa hóa ra cảnh sát đã tới tịch mà chửi rùa hóa ra cảnh sát đã tới tịch mà chửi rùa hóa ra cảnh sát đã tới tịch thu nhà lúc này ông bố biết mình bị thu nhà lúc này ông bố biết mình bị thu nhà lúc này ông bố biết mình bị thằng em lừa đảo thì đã quá mỗi thằng em thằng em lừa đảo thì đã quá mỗi thằng em thằng em lừa đảo thì đã quá mỗi thằng em ham cờ bạc cá độ Gặp ngay phải bọn mua ham cờ bạc cá độ Gặp ngay phải bọn mua ham cờ bạc cá độ Gặp ngay phải bọn mua đất Lũng đoạn thị trường kết quả thật là đất Lũng đoạn thị trường kết quả thật là đất Lũng đoạn thị trường kết quả thật là cay đắng cho người thật thà như cứ hung cay đắng cho người thật thà như cứ hung cay đắng cho người thật thà như cứ hung và những người thôn quê chân chất hai và những người thôn quê chân chất hai và những người thôn quê chân chất hai cha con xấu bộ rất mệt mỏi nhưng muốn cha con xấu bộ rất mệt mỏi nhưng muốn cha con xấu bộ rất mệt mỏi nhưng muốn phát rồi Chỉ còn nước thu dầm vàng cho phát rồi Chỉ còn nước thu dầm vàng cho phát rồi Chỉ còn nước thu dầm vàng cho họ hàng hỏi chửi từ một lần nghĩ ra cách họ hàng hỏi chửi từ một lần nghĩ ra cách họ hàng hỏi chửi từ một lần nghĩ ra cách cho ông đeo mặt nọ ông mới dám ra ngoài cho ông đeo mặt nọ ông mới dám ra ngoài cho ông đeo mặt nọ ông mới dám ra ngoài ăn cơm ngày hôm sau cả hai sắp đầu bò ăn cơm ngày hôm sau cả hai sắp đầu bò ăn cơm ngày hôm sau cả hai sắp đầu bò quê hương đinh lăng và tất cả chỉ còn quê hương đinh lăng và tất cả chỉ còn quê hương đinh lăng và tất cả chỉ còn lại hai bàn tay trắng tiếc mỗi xương mỗi lại hai bàn tay trắng tiếc mỗi xương mỗi lại hai bàn tay trắng tiếc mỗi xương mỗi ngày chưa có được tránh cái nào anh yêu ngày chưa có được tránh cái nào anh yêu ngày chưa có được tránh cái nào anh yêu em lắm Thúy chơi anh hôn em là có hai em lắm Thúy chơi anh hôn em là có hai em lắm Thúy chơi anh hôn em là có hai rồi đó Anh xin lỗi vì không kiềm chế rồi đó Anh xin lỗi vì không kiềm chế rồi đó Anh xin lỗi vì không kiềm chế được Anh sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con được Anh sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con được Anh sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con này á không em có mặt nước miếng Vậy thì này á không em có mặt nước miếng Vậy thì này á không em có mặt nước miếng Vậy thì may quá Cảm ơn trời đất hai bố con hết may quá Cảm ơn trời đất hai bố con hết may quá Cảm ơn trời đất hai bố con hết cách thì làng múa võ bán kẹo sống qua cách thì làng múa võ bán kẹo sống qua cách thì làng múa võ bán kẹo sống qua ngày nhưng xã hội lại thêm phần chèn ép ngày nhưng xã hội lại thêm phần chèn ép ngày nhưng xã hội lại thêm phần chèn ép cho các sở cảnh sát đến bắt hai người về cho các sở cảnh sát đến bắt hai người về cho các sở cảnh sát đến bắt hai người về đồn vì tội quấy rối công cộng và mang Vũ đồn vì tội quấy rối công cộng và mang Vũ đồn vì tội quấy rối công cộng và mang Vũ khí đao kiếm trái phép ở phía khác bất khí đao kiếm trái phép ở phía khác bất khí đao kiếm trái phép ở phía khác bất động sản viên tóc lại đến nhà của sư động sản viên tóc lại đến nhà của sư động sản viên tóc lại đến nhà của sư muội hóa ra bố của từ muội Cũng sở hữu muội hóa ra bố của từ muội Cũng sở hữu muội hóa ra bố của từ muội Cũng sở hữu một mảnh đất bên cạnh to như của nhà anh một mảnh đất bên cạnh to như của nhà anh một mảnh đất bên cạnh to như của nhà anh tinh đã mất tập đoàn 4 Ngô mảnh đất này tinh đã mất tập đoàn 4 Ngô mảnh đất này tinh đã mất tập đoàn 4 Ngô mảnh đất này với giá nào cũng được nhưng đất của tổ với giá nào cũng được nhưng đất của tổ với giá nào cũng được nhưng đất của tổ tiên ta không bán đâu Bị khắc chưa bán tiên ta không bán đâu Bị khắc chưa bán tiên ta không bán đâu Bị khắc chưa bán đi mà chữa mù lập tức bị ăn đòn cho vỡ đi mà chữa mù lập tức bị ăn đòn cho vỡ đi mà chữa mù lập tức bị ăn đòn cho vỡ hết kả ngõ phía hai người đánh rơi vào hết kả ngõ phía hai người đánh rơi vào hết kả ngõ phía hai người đánh rơi vào biểu diễn khác đập gãy cả ghế mà đã biểu diễn khác đập gãy cả ghế mà đã biểu diễn khác đập gãy cả ghế mà đã không sao cả đúng lúc này thằng chú đi không sao cả đúng lúc này thằng chú đi không sao cả đúng lúc này thằng chú đi qua hai cha con điên biết xã thằng cứ qua hai cha con điên biết xã thằng cứ qua hai cha con điên biết xã thằng cứ một trận may là lúc này từ muộn cũng tới một trận may là lúc này từ muộn cũng tới một trận may là lúc này từ muộn cũng tới bố cô đã đồng ý cho mang sổ đỏ ra của bố cô đã đồng ý cho mang sổ đỏ ra của bố cô đã đồng ý cho mang sổ đỏ ra của anh tên chơi một ván nữa được thì ăn cả anh tên chơi một ván nữa được thì ăn cả anh tên chơi một ván nữa được thì ăn cả mà ngã thì về không được thôi Nhiều một mà ngã thì về không được thôi Nhiều một mà ngã thì về không được thôi Nhiều một phen đi mọi người cũng rộng lòng tha thứ phen đi mọi người cũng rộng lòng tha thứ phen đi mọi người cũng rộng lòng tha thứ cho ông chú Tất nhiên Khi bọn cướp đất cho ông chú Tất nhiên Khi bọn cướp đất cho ông chú Tất nhiên Khi bọn cướp đất nghe thấy thì lập tức đồng ý ngay nhưng nghe thấy thì lập tức đồng ý ngay nhưng nghe thấy thì lập tức đồng ý ngay nhưng mà sao trước khi vào lâm trận Anh tên mà sao trước khi vào lâm trận Anh tên mà sao trước khi vào lâm trận Anh tên hồi hộp quá nhiều cá đổi ra touareg 20 hồi hộp quá nhiều cá đổi ra touareg 20 hồi hộp quá nhiều cá đổi ra touareg 20 đây cơ thủ số 1 phá bi nhưng chưa ăn đến đây cơ thủ số 1 phá bi nhưng chưa ăn đến đây cơ thủ số 1 phá bi nhưng chưa ăn đến lượt anh tinh lại bỏ qua mắt cơm em heo lượt anh tinh lại bỏ qua mắt cơm em heo lượt anh tinh lại bỏ qua mắt cơm em heo rất Tôi thích ăn liên tục mới đi liền rất Tôi thích ăn liên tục mới đi liền rất Tôi thích ăn liên tục mới đi liền tiếc rằng vì quá khinh địch bên cơ hội tiếc rằng vì quá khinh địch bên cơ hội tiếc rằng vì quá khinh địch bên cơ hội lại đến với anh Vinh Thế mà sao Trời lâu lại đến với anh Vinh Thế mà sao Trời lâu lại đến với anh Vinh Thế mà sao Trời lâu căng thẳng của anh tinh lại bắn hụt gánh căng thẳng của anh tinh lại bắn hụt gánh căng thẳng của anh tinh lại bắn hụt gánh nặng tâm lý lại càng đè nặng lên vai Khi nặng tâm lý lại càng đè nặng lên vai Khi nặng tâm lý lại càng đè nặng lên vai Khi đối thủ ăn hết Quân và dẫn trước một ván đối thủ ăn hết Quân và dẫn trước một ván đối thủ ăn hết Quân và dẫn trước một ván sàn ván thứ hai anh kinh lại cũng vì quá sàn ván thứ hai anh kinh lại cũng vì quá sàn ván thứ hai anh kinh lại cũng vì quá căng thẳng và kỹ thuật hỏng hết tâm lý căng thẳng và kỹ thuật hỏng hết tâm lý căng thẳng và kỹ thuật hỏng hết tâm lý càng xuống đến âm tụt quần nhanh chóng càng xuống đến âm tụt quần nhanh chóng càng xuống đến âm tụt quần nhanh chóng mua sắm tới ba ván liền thì thua thêm mua sắm tới ba ván liền thì thua thêm mua sắm tới ba ván liền thì thua thêm ván này nữa là sẽ vô cả trận đối thủ đã ván này nữa là sẽ vô cả trận đối thủ đã ván này nữa là sẽ vô cả trận đối thủ đã đánh hỏng rồi Liệu cơ hội duy nhất này đánh hỏng rồi Liệu cơ hội duy nhất này đánh hỏng rồi Liệu cơ hội duy nhất này anh tinh có nắm được hay không đây đã anh tinh có nắm được hay không đây đã anh tinh có nắm được hay không đây đã thế khán giả còn la hét chửi rủa anh thế khán giả còn la hét chửi rủa anh thế khán giả còn la hét chửi rủa anh đang áp lực lớn quá không đánh nổi phải đang áp lực lớn quá không đánh nổi phải đang áp lực lớn quá không đánh nổi phải thêm khác đi uống nước từ mỗi thành thủ thêm khác đi uống nước từ mỗi thành thủ thêm khác đi uống nước từ mỗi thành thủ đến nói rằng thắng ván này em cho đá đến nói rằng thắng ván này em cho đá đến nói rằng thắng ván này em cho đá lưỡi nghe đến được hôn người yêu Anh lưỡi nghe đến được hôn người yêu Anh lưỡi nghe đến được hôn người yêu Anh đang lập tức phấn khởi trong lòng tinh đang lập tức phấn khởi trong lòng tinh đang lập tức phấn khởi trong lòng tinh thần bừng tỉnh như uống Rocket quả nhân thần bừng tỉnh như uống Rocket quả nhân thần bừng tỉnh như uống Rocket quả nhân đánh trúng được một bi mọi người hoan hô đánh trúng được một bi mọi người hoan hô đánh trúng được một bi mọi người hoan hô như anh gửi xuống giải tán bài náo loạn như anh gửi xuống giải tán bài náo loạn như anh gửi xuống giải tán bài náo loạn hết cả đêm như anh Tin Chiến Thắng và hết cả đêm như anh Tin Chiến Thắng và hết cả đêm như anh Tin Chiến Thắng và trận đấu vậy trận đấu vậy trận đấu vậy Lại còn làm cho đến dân good vô định Ờ Lại còn làm cho đến dân good vô định Ờ Lại còn làm cho đến dân good vô định Ờ mà đã thắng đâu nhỉ em bị lỗi quá rồi mà đã thắng đâu nhỉ em bị lỗi quá rồi mà đã thắng đâu nhỉ em bị lỗi quá rồi ông cháu ơi quả thật tinh thần phấn khởi ông cháu ơi quả thật tinh thần phấn khởi ông cháu ơi quả thật tinh thần phấn khởi chiến đường cơ của anh Vinh trở về đúng chiến đường cơ của anh Vinh trở về đúng chiến đường cơ của anh Vinh trở về đúng với bản chất hàng ngày nhanh chóng thắng được hắn đầu tiên tiếp nhanh chóng thắng được hắn đầu tiên tiếp nhanh chóng thắng được hắn đầu tiên tiếp theo các cơ khác cũng vậy Đánh đi nào theo các cơ khác cũng vậy Đánh đi nào theo các cơ khác cũng vậy Đánh đi nào vào Ruby đó sai lầm không có trong thực vào Ruby đó sai lầm không có trong thực vào Ruby đó sai lầm không có trong thực hiện của anh Vinh kết quả nhanh chóng hiện của anh Vinh kết quả nhanh chóng hiện của anh Vinh kết quả nhanh chóng đạt đến tỉ số 3 điều hai người bước vào đạt đến tỉ số 3 điều hai người bước vào đạt đến tỉ số 3 điều hai người bước vào ván quyết định nhưng cuối cùng màu hồng ván quyết định nhưng cuối cùng màu hồng ván quyết định nhưng cuối cùng màu hồng anh Vinh lại đánh trượt Thôi chết rồi anh Vinh lại đánh trượt Thôi chết rồi anh Vinh lại đánh trượt Thôi chết rồi mất rồi chợt nghĩ tới tinh thần bài Anh mất rồi chợt nghĩ tới tinh thần bài Anh mất rồi chợt nghĩ tới tinh thần bài Anh tinh liền Làm sao gây rối tâm lý thế mà tinh liền Làm sao gây rối tâm lý thế mà tinh liền Làm sao gây rối tâm lý thế mà cũng khiến đối thủ đánh trượt nhưng thế cũng khiến đối thủ đánh trượt nhưng thế cũng khiến đối thủ đánh trượt nhưng thế đi này khác cũng đến bỏ Khánh quả mi cái đi này khác cũng đến bỏ Khánh quả mi cái đi này khác cũng đến bỏ Khánh quả mi cái đã bị đi đây nằm sát cạnh Thắm giữa đi đã bị đi đây nằm sát cạnh Thắm giữa đi đã bị đi đây nằm sát cạnh Thắm giữa đi màu hồng nếu học như này chắc chắn sẽ màu hồng nếu học như này chắc chắn sẽ màu hồng nếu học như này chắc chắn sẽ không đủ lực khán giả viết truyện cũng không đủ lực khán giả viết truyện cũng không đủ lực khán giả viết truyện cũng nhỏ dần về Nhưng phía anh tinh không nhỏ dần về Nhưng phía anh tinh không nhỏ dần về Nhưng phía anh tinh không nghĩ rằng đã kết thúc vẫn hết công lực nghĩ rằng đã kết thúc vẫn hết công lực nghĩ rằng đã kết thúc vẫn hết công lực mà Lý Tiểu Long đã truyền lại anh lấy ra mà Lý Tiểu Long đã truyền lại anh lấy ra mà Lý Tiểu Long đã truyền lại anh lấy ra nhảy lên chín tầng mây đến khi chân chạm nhảy lên chín tầng mây đến khi chân chạm nhảy lên chín tầng mây đến khi chân chạm đất thì học một cái như trời giáng lực đất thì học một cái như trời giáng lực đất thì học một cái như trời giáng lực tay mạnh tới mức nhiên cái đi đúng một tay mạnh tới mức nhiên cái đi đúng một tay mạnh tới mức nhiên cái đi đúng một vòng thắng luôn kết quả chung cuộc mấy vòng thắng luôn kết quả chung cuộc mấy vòng thắng luôn kết quả chung cuộc mấy thằng Vinh khóc không chấp nhận kết quả thằng Vinh khóc không chấp nhận kết quả thằng Vinh khóc không chấp nhận kết quả liền xông lên gấp rút vô địch con cầm liền xông lên gấp rút vô địch con cầm liền xông lên gấp rút vô địch con cầm súng bắn gọi hết hồn biết rằng rọc đứng súng bắn gọi hết hồn biết rằng rọc đứng súng bắn gọi hết hồn biết rằng rọc đứng cao thủ nhanh chóng bị mất súng bốn cao thủ nhanh chóng bị mất súng bốn cao thủ nhanh chóng bị mất súng bốn người đồng loạt xông lên đạp một cái người đồng loạt xông lên đạp một cái người đồng loạt xông lên đạp một cái khiến 4t nhất Ừ nhưng mà nhận cũng không khiến 4t nhất Ừ nhưng mà nhận cũng không khiến 4t nhất Ừ nhưng mà nhận cũng không quan trọng Quan trọng là được hôn người quan trọng Quan trọng là được hôn người quan trọng Quan trọng là được hôn người yêu một cái lần này hôn sâu thế này chắc yêu một cái lần này hôn sâu thế này chắc yêu một cái lần này hôn sâu thế này chắc chắn là những đồ rồi Thế thì phải cưới chắn là những đồ rồi Thế thì phải cưới chắn là những đồ rồi Thế thì phải cưới luôn đi xin kết thúc rồi Vân Anh cảm ơn luôn đi xin kết thúc rồi Vân Anh cảm ơn luôn đi xin kết thúc rồi Vân Anh cảm ơn các bạn nhiều hoa các bạn nhiều hoa các bạn nhiều hoa Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thì sao từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới thì vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha Hihi