49 ngày phiêu lưu qua 7 tầng địa ngục - Review Phim Thử Thách Thần Chết 49 ngày cuối cùng

4,601,471
1,282
49 ngày phiêu lưu qua 7 tầng địa ngục - Review Phim Thử Thách Thần Chết 49 ngày cuối cùng, review phim thử thách thần chết phần 1, phim hàn quốc hay nhất thử thách thần chết 49 ngày phán xét, tóm tắt phim phiêu lưu cực hay. review phim kinh dị cực hay. Đăng Ký Kênh ủng hộ Vân Anh nè ????: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #vuaphim
Ừ chắc Hẳng ai cũng tò mò 49 ngày ở địa Ừ chắc Hẳng ai cũng tò mò 49 ngày ở địa Ừ chắc Hẳng ai cũng tò mò 49 ngày ở địa ngục nó như thế nào thì đây chính là bộ ngục nó như thế nào thì đây chính là bộ ngục nó như thế nào thì đây chính là bộ phim có kinh phí sản xuất lên đến 900 phim có kinh phí sản xuất lên đến 900 phim có kinh phí sản xuất lên đến 900 thì bạn nhất định phải xem cho đã mắt thì bạn nhất định phải xem cho đã mắt thì bạn nhất định phải xem cho đã mắt phim là cốc 3 phim ăn khách nhất lịch sử phim là cốc 3 phim ăn khách nhất lịch sử phim là cốc 3 phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với tình tiết cực hay điện ảnh Hàn Quốc với tình tiết cực hay điện ảnh Hàn Quốc với tình tiết cực hay và luôn muốn kể về 7 tầng địa ngục tương và luôn muốn kể về 7 tầng địa ngục tương và luôn muốn kể về 7 tầng địa ngục tương ứng với 7 loại tội khác nhau địa ngục đá ứng với 7 loại tội khác nhau địa ngục đá ứng với 7 loại tội khác nhau địa ngục đá dẫn dành cho những ai lười biếng phạm dẫn dành cho những ai lười biếng phạm dẫn dành cho những ai lười biếng phạm tội phát sinh sẽ bị nhốt vào địa ngục tội phát sinh sẽ bị nhốt vào địa ngục tội phát sinh sẽ bị nhốt vào địa ngục lửa hoặc tội bạo lực sẽ bị rơi xuống địa lửa hoặc tội bạo lực sẽ bị rơi xuống địa lửa hoặc tội bạo lực sẽ bị rơi xuống địa ngục vỡ sâu phạm tội nói dối sẽ bị phạt ngục vỡ sâu phạm tội nói dối sẽ bị phạt ngục vỡ sâu phạm tội nói dối sẽ bị phạt ở địa ngục kéo lưỡi Toàn bộ người khác ở địa ngục kéo lưỡi Toàn bộ người khác ở địa ngục kéo lưỡi Toàn bộ người khác sẽ bị nhốt vào địa ngục kính tội mất sẽ bị nhốt vào địa ngục kính tội mất sẽ bị nhốt vào địa ngục kính tội mất nghĩa sẽ bị nhốt vào địa ngục Băng và nghĩa sẽ bị nhốt vào địa ngục Băng và nghĩa sẽ bị nhốt vào địa ngục Băng và cuối cùng tội nặng nhất là bất hiếu sẽ cuối cùng tội nặng nhất là bất hiếu sẽ cuối cùng tội nặng nhất là bất hiếu sẽ bị nhốt vào địa ngục Phật xa ai chết đi bị nhốt vào địa ngục Phật xa ai chết đi bị nhốt vào địa ngục Phật xa ai chết đi cũng phải trải qua 7 tầng địa ngục này cũng phải trải qua 7 tầng địa ngục này cũng phải trải qua 7 tầng địa ngục này chất dự Nếu có thể vượt qua được 7 tầng chất dự Nếu có thể vượt qua được 7 tầng chất dự Nếu có thể vượt qua được 7 tầng khoáng chất này thì mới có thể đầu thai khoáng chất này thì mới có thể đầu thai khoáng chất này thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp 1000 năm nay rất ít người có chuyển kiếp 1000 năm nay rất ít người có chuyển kiếp 1000 năm nay rất ít người có thể vượt qua nhưng hôm nay nó đã đón thể vượt qua nhưng hôm nay nó đã đón thể vượt qua nhưng hôm nay nó đã đón tiếp một người chết vô cùng đặc biệt tiếp một người chết vô cùng đặc biệt tiếp một người chết vô cùng đặc biệt người đàn ông mới xét này tên là do ông người đàn ông mới xét này tên là do ông người đàn ông mới xét này tên là do ông lúc còn sống anh là lính cứu hỏa 5 phút lúc còn sống anh là lính cứu hỏa 5 phút lúc còn sống anh là lính cứu hỏa 5 phút trước anh đã ôm lấy một bé gái nhảy từ trước anh đã ôm lấy một bé gái nhảy từ trước anh đã ôm lấy một bé gái nhảy từ tầng 13 đang bốc cháy rừng rực xuống ngã tầng 13 đang bốc cháy rừng rực xuống ngã tầng 13 đang bốc cháy rừng rực xuống ngã mạnh xuống nền bê tông anh đã hi sinh để mạnh xuống nền bê tông anh đã hi sinh để mạnh xuống nền bê tông anh đã hi sinh để làm tấm đỡ cho cô bé bé gái kia bình an làm tấm đỡ cho cô bé bé gái kia bình an làm tấm đỡ cho cô bé bé gái kia bình an chạy đến bên bố mẹ Kim Ừ hình như cũng chạy đến bên bố mẹ Kim Ừ hình như cũng chạy đến bên bố mẹ Kim Ừ hình như cũng không bị làm sao nhưng lúc này anh thấy không bị làm sao nhưng lúc này anh thấy không bị làm sao nhưng lúc này anh thấy gần đó có hai người ăn mặc kỳ quái con gần đó có hai người ăn mặc kỳ quái con gần đó có hai người ăn mặc kỳ quái con người đang nằm dưới đất lại chính là người đang nằm dưới đất lại chính là người đang nằm dưới đất lại chính là mình lúc này dù Nhung mới nhận ra mình mình lúc này dù Nhung mới nhận ra mình mình lúc này dù Nhung mới nhận ra mình đã chết rồi hai người kia là Sứ Giả Địa đã chết rồi hai người kia là Sứ Giả Địa đã chết rồi hai người kia là Sứ Giả Địa Ngục phụ trách đưa anh cũng âm phủ cô Ngục phụ trách đưa anh cũng âm phủ cô Ngục phụ trách đưa anh cũng âm phủ cô gái này tên là Harry người đàn ông tên gái này tên là Harry người đàn ông tên gái này tên là Harry người đàn ông tên là bins Harry vô cùng vui mừng bởi dù là bins Harry vô cùng vui mừng bởi dù là bins Harry vô cùng vui mừng bởi dù nhum vì cứu người khác nên mới chết đây nhum vì cứu người khác nên mới chết đây nhum vì cứu người khác nên mới chết đây là một cái chép chứng nghĩa tấm thẻ bài là một cái chép chứng nghĩa tấm thẻ bài là một cái chép chứng nghĩa tấm thẻ bài trong tay cũng cho thấy du ngu là một trong tay cũng cho thấy du ngu là một trong tay cũng cho thấy du ngu là một linh hồn cần thiết phải biết rằng linh linh hồn cần thiết phải biết rằng linh linh hồn cần thiết phải biết rằng linh hồn thuần khiết gần nhất xuất hiện là từ hồn thuần khiết gần nhất xuất hiện là từ hồn thuần khiết gần nhất xuất hiện là từ 422 năm trước vì vậy Bọn họ vui mừng khó 422 năm trước vì vậy Bọn họ vui mừng khó 422 năm trước vì vậy Bọn họ vui mừng khó cả nhưng Nhung vẫn không thể nào chấp cả nhưng Nhung vẫn không thể nào chấp cả nhưng Nhung vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình đã nhận được sự thật rằng bản thân mình đã nhận được sự thật rằng bản thân mình đã chết bởi vì anh vẫn còn một người mẹ già chết bởi vì anh vẫn còn một người mẹ già chết bởi vì anh vẫn còn một người mẹ già ở nhà như nhung không thể bỏ lại mẹ mà ở nhà như nhung không thể bỏ lại mẹ mà ở nhà như nhung không thể bỏ lại mẹ mà rời khỏi thế gian này anh liên tục mùi rời khỏi thế gian này anh liên tục mùi rời khỏi thế gian này anh liên tục mùi nước đột nhiên cả người anh mai lên rồi nước đột nhiên cả người anh mai lên rồi nước đột nhiên cả người anh mai lên rồi bị một vòng xoáy lớn từ từ hút vào bên bị một vòng xoáy lớn từ từ hút vào bên bị một vòng xoáy lớn từ từ hút vào bên trong tôi muốn thấy mẹ lần cuối trước trong tôi muốn thấy mẹ lần cuối trước trong tôi muốn thấy mẹ lần cuối trước khi rời đi được không Bởi vì tôi vẫn còn khi rời đi được không Bởi vì tôi vẫn còn khi rời đi được không Bởi vì tôi vẫn còn điều chưa nói với bà ấy nhưng hai sứ giả điều chưa nói với bà ấy nhưng hai sứ giả điều chưa nói với bà ấy nhưng hai sứ giả kia không cho anh cơ hội nói lời tạm kia không cho anh cơ hội nói lời tạm kia không cho anh cơ hội nói lời tạm biệt rất nhanh sau đó dù Nhung đã đến biệt rất nhanh sau đó dù Nhung đã đến biệt rất nhanh sau đó dù Nhung đã đến nơi gọi là cửa quan tại đây người chết nơi gọi là cửa quan tại đây người chết nơi gọi là cửa quan tại đây người chết bắt buộc phải Trong vòng 49 này vượt qua bắt buộc phải Trong vòng 49 này vượt qua bắt buộc phải Trong vòng 49 này vượt qua sự quán Quý ở địa ngục thì mới thành sự quán Quý ở địa ngục thì mới thành sự quán Quý ở địa ngục thì mới thành công đầu thai chuyển kiếp Nếu thất bại công đầu thai chuyển kiếp Nếu thất bại công đầu thai chuyển kiếp Nếu thất bại thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh và thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh và thì sẽ mãi mãi không được siêu sinh và trách nhiệm của sứ giả Chính là dùng hết trách nhiệm của sứ giả Chính là dùng hết trách nhiệm của sứ giả Chính là dùng hết sức mình giúp đỡ người chất chuyển kiếp sức mình giúp đỡ người chất chuyển kiếp sức mình giúp đỡ người chất chuyển kiếp đầu thai ở đây ra thăm đã gặp được một đầu thai ở đây ra thăm đã gặp được một đầu thai ở đây ra thăm đã gặp được một người thiếu giả khác tên Gangnam Gangnam người thiếu giả khác tên Gangnam Gangnam người thiếu giả khác tên Gangnam Gangnam cũng không phải dạng vừa anh đã thành cũng không phải dạng vừa anh đã thành cũng không phải dạng vừa anh đã thành công giúp được 47 người chuyển ghép là công giúp được 47 người chuyển ghép là công giúp được 47 người chuyển ghép là sứ giả giỏi nhất trong các sứ giả bởi vì sứ giả giỏi nhất trong các sứ giả bởi vì sứ giả giỏi nhất trong các sứ giả bởi vì ra hồng là quý nhân nên được ưu tiên ra hồng là quý nhân nên được ưu tiên ra hồng là quý nhân nên được ưu tiên bước vào hôm qua đầu tiên nhưng sau khi bước vào hôm qua đầu tiên nhưng sau khi bước vào hôm qua đầu tiên nhưng sau khi anh bước vào sứ giả viên tròn mắt choáng anh bước vào sứ giả viên tròn mắt choáng anh bước vào sứ giả viên tròn mắt choáng váng bởi vì cửa địa ngục đầu tiên ra váng bởi vì cửa địa ngục đầu tiên ra váng bởi vì cửa địa ngục đầu tiên ra không phải đối mặt chính là địa ngục lửa không phải đối mặt chính là địa ngục lửa không phải đối mặt chính là địa ngục lửa dành cho người phạm tội giết người theo dành cho người phạm tội giết người theo dành cho người phạm tội giết người theo quy định của địa phủ 7 tầng địa ngục sẽ quy định của địa phủ 7 tầng địa ngục sẽ quy định của địa phủ 7 tầng địa ngục sẽ xuất hiện theo trình tự những tội danh xuất hiện theo trình tự những tội danh xuất hiện theo trình tự những tội danh mà người chết vài từ nhẹ đến nặng điều mà người chết vài từ nhẹ đến nặng điều mà người chết vài từ nhẹ đến nặng điều đó cũng có nghĩa là giết người cũng đó cũng có nghĩa là giết người cũng đó cũng có nghĩa là giết người cũng chính là tội danh nhẹ nhất của da hoặc chính là tội danh nhẹ nhất của da hoặc chính là tội danh nhẹ nhất của da hoặc da hồng vô cùng khó hiểu vì anh chưa bao da hồng vô cùng khó hiểu vì anh chưa bao da hồng vô cùng khó hiểu vì anh chưa bao giờ giết người cả nhưng bây giờ nói gián giờ giết người cả nhưng bây giờ nói gián giờ giết người cả nhưng bây giờ nói gián tiếp làm người khác thiệt mạng cũng phải tiếp làm người khác thiệt mạng cũng phải tiếp làm người khác thiệt mạng cũng phải chịu tội lúc này nên đã dưới chân ra chịu tội lúc này nên đã dưới chân ra chịu tội lúc này nên đã dưới chân ra Hồng đột nhiên nước phát ra bên dưới là Hồng đột nhiên nước phát ra bên dưới là Hồng đột nhiên nước phát ra bên dưới là một miền Nam Thạch chim chích phụ đá một miền Nam Thạch chim chích phụ đá một miền Nam Thạch chim chích phụ đá khổng lồ là vô số vong linh của những khổng lồ là vô số vong linh của những khổng lồ là vô số vong linh của những người phạm tội giết người đang gào thét người phạm tội giết người đang gào thét người phạm tội giết người đang gào thét trong đau đớn muốn kéo ra không xuống trong đau đớn muốn kéo ra không xuống trong đau đớn muốn kéo ra không xuống chung Số Phận khi phán quan hung thần ác chung Số Phận khi phán quan hung thần ác chung Số Phận khi phán quan hung thần ác sát người cai quản địa ngục người này là sát người cai quản địa ngục người này là sát người cai quản địa ngục người này là vi c ông Đại Vương Sở dĩ ra không phải vi c ông Đại Vương Sở dĩ ra không phải vi c ông Đại Vương Sở dĩ ra không phải đứng tại đây là bởi vì trong một lần thứ đứng tại đây là bởi vì trong một lần thứ đứng tại đây là bởi vì trong một lần thứ nạn anh đã bỏ mặc một người đồng đội ở nạn anh đã bỏ mặc một người đồng đội ở nạn anh đã bỏ mặc một người đồng đội ở lại hiện trường dẫn đến việc anh ấy bị lại hiện trường dẫn đến việc anh ấy bị lại hiện trường dẫn đến việc anh ấy bị tử nạn trong đám cháy đây chính là tội tử nạn trong đám cháy đây chính là tội tử nạn trong đám cháy đây chính là tội giết người gián tiếp nhưng tình hình giết người gián tiếp nhưng tình hình giết người gián tiếp nhưng tình hình thực tế quả thực như vậy sao không bao thực tế quả thực như vậy sao không bao thực tế quả thực như vậy sao không bao lâu nữa Ở đây sẽ sập xuống đi đi mau lên lâu nữa Ở đây sẽ sập xuống đi đi mau lên lâu nữa Ở đây sẽ sập xuống đi đi mau lên movie hóa ra lúc ấy vẫn còn nhiều người movie hóa ra lúc ấy vẫn còn nhiều người movie hóa ra lúc ấy vẫn còn nhiều người khác mắc kẹt trong đó từ đạo đức nghề khác mắc kẹt trong đó từ đạo đức nghề khác mắc kẹt trong đó từ đạo đức nghề nghiệp ra hồng đã quy định đi cứu nhưng nghiệp ra hồng đã quy định đi cứu nhưng nghiệp ra hồng đã quy định đi cứu nhưng người gặp nạn trước sau khi cứu được 8 người gặp nạn trước sau khi cứu được 8 người gặp nạn trước sau khi cứu được 8 người anh định quay lại cứu đồng đội của người anh định quay lại cứu đồng đội của người anh định quay lại cứu đồng đội của mình nhưng đã muộn mất rồi Mặc dù ra mình nhưng đã muộn mất rồi Mặc dù ra mình nhưng đã muộn mất rồi Mặc dù ra không không thể cứu được đồng đội ra không không thể cứu được đồng đội ra không không thể cứu được đồng đội ra ngoài nhưng anh thực sự đã cứu sống được ngoài nhưng anh thực sự đã cứu sống được ngoài nhưng anh thực sự đã cứu sống được 8 người khác sau khi lại vương nghe lời 8 người khác sau khi lại vương nghe lời 8 người khác sau khi lại vương nghe lời giải thích đã tuyên bố ra Hồng vô tội giải thích đã tuyên bố ra Hồng vô tội giải thích đã tuyên bố ra Hồng vô tội sau đó bốn người đến cửa tiếp theo hiệu sau đó bốn người đến cửa tiếp theo hiệu sau đó bốn người đến cửa tiếp theo hiệu lực trừng phạt những kẻ lười biếng nơi lực trừng phạt những kẻ lười biếng nơi lực trừng phạt những kẻ lười biếng nơi đây sẽ trừng trị những người chết khi đây sẽ trừng trị những người chết khi đây sẽ trừng trị những người chết khi còn sống không biết nỗ lực cố gắng không còn sống không biết nỗ lực cố gắng không còn sống không biết nỗ lực cố gắng không làm mà đòi có ăn những người như vậy sẽ làm mà đòi có ăn những người như vậy sẽ làm mà đòi có ăn những người như vậy sẽ bị đưa tới nơi đây nhưng không phải để bị đưa tới nơi đây nhưng không phải để bị đưa tới nơi đây nhưng không phải để ăn cứt mà để chịu đựng sự trừng phạt của ăn cứt mà để chịu đựng sự trừng phạt của ăn cứt mà để chịu đựng sự trừng phạt của những tảng đá lăn trên những cô giáo những tảng đá lăn trên những cô giáo những tảng đá lăn trên những cô giáo quay khổng lồ có vô số 10 đang điên quay khổng lồ có vô số 10 đang điên quay khổng lồ có vô số 10 đang điên cuồng bổ chạy thì Ừ thì sẽ bị nghiền nát cuồng bổ chạy thì Ừ thì sẽ bị nghiền nát cuồng bổ chạy thì Ừ thì sẽ bị nghiền nát Bởi vì lúc còn sống họ chỉ thích ngồi Bởi vì lúc còn sống họ chỉ thích ngồi Bởi vì lúc còn sống họ chỉ thích ngồi banh háng hưởng thụ vì vậy khi xuống địa banh háng hưởng thụ vì vậy khi xuống địa banh háng hưởng thụ vì vậy khi xuống địa ngục sẽ phải cần được chạy thục mạng ngục sẽ phải cần được chạy thục mạng ngục sẽ phải cần được chạy thục mạng suốt ngày người tài khoản tầng này là sẽ suốt ngày người tài khoản tầng này là sẽ suốt ngày người tài khoản tầng này là sẽ Úc Đại Vương nhìn thì có vẻ là một bà Úc Đại Vương nhìn thì có vẻ là một bà Úc Đại Vương nhìn thì có vẻ là một bà lão vô cùng hiền lành độ lượng bà đã lão vô cùng hiền lành độ lượng bà đã lão vô cùng hiền lành độ lượng bà đã nhìn lại cuộc đời vừa qua của ra hôm qua nhìn lại cuộc đời vừa qua của ra hôm qua nhìn lại cuộc đời vừa qua của ra hôm qua nghiệp kính phát hiện ra Hồng không hề nghiệp kính phát hiện ra Hồng không hề nghiệp kính phát hiện ra Hồng không hề người biếng mà Thậm chí anh còn là người người biếng mà Thậm chí anh còn là người người biếng mà Thậm chí anh còn là người cùng công việc không nhỉ người dù chỉ cùng công việc không nhỉ người dù chỉ cùng công việc không nhỉ người dù chỉ một ngày thậm chí còn liều mạng để cứu một ngày thậm chí còn liều mạng để cứu một ngày thậm chí còn liều mạng để cứu một con mèo thế ông lại vương ten trong một con mèo thế ông lại vương ten trong một con mèo thế ông lại vương ten trong cực kỳ hài lòng không nhịn được mà đứng cực kỳ hài lòng không nhịn được mà đứng cực kỳ hài lòng không nhịn được mà đứng dậy vỗ tay có nói muốn cho học sách giáo dậy vỗ tay có nói muốn cho học sách giáo dậy vỗ tay có nói muốn cho học sách giáo khoa tiểu học nhưng bà hỏi ra hoang tại khoa tiểu học nhưng bà hỏi ra hoang tại khoa tiểu học nhưng bà hỏi ra hoang tại sao lại chăm chỉ như thế ra không thật sao lại chăm chỉ như thế ra không thật sao lại chăm chỉ như thế ra không thật thà chỉ trả lời một câu Tôi làm như vậy thà chỉ trả lời một câu Tôi làm như vậy thà chỉ trả lời một câu Tôi làm như vậy là vì tiền sau khi nghe xong tất cả mọi là vì tiền sau khi nghe xong tất cả mọi là vì tiền sau khi nghe xong tất cả mọi người đều biến sắc cái quần què gì đây người đều biến sắc cái quần què gì đây người đều biến sắc cái quần què gì đây chứ bởi vì chống âm phủ này tham Thiền chứ bởi vì chống âm phủ này tham Thiền chứ bởi vì chống âm phủ này tham Thiền chính là đại kỵ Người phạm phải điều sẽ chính là đại kỵ Người phạm phải điều sẽ chính là đại kỵ Người phạm phải điều sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng thế là sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng thế là sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng thế là sẽ Úc đại vương liền hạ Lệnh Hủy bỏ tư cách Úc đại vương liền hạ Lệnh Hủy bỏ tư cách Úc đại vương liền hạ Lệnh Hủy bỏ tư cách của dahong mặt anh phải chịu sự trừng của dahong mặt anh phải chịu sự trừng của dahong mặt anh phải chịu sự trừng phạt của khối đá xoay ra hôm sợ đến mức phạt của khối đá xoay ra hôm sợ đến mức phạt của khối đá xoay ra hôm sợ đến mức ngã gục xuống đất các vị sứ giả lập tức ngã gục xuống đất các vị sứ giả lập tức ngã gục xuống đất các vị sứ giả lập tức nhảy xuống nước kéo về gỗ lại Gangnam nhảy xuống nước kéo về gỗ lại Gangnam nhảy xuống nước kéo về gỗ lại Gangnam lại mở nhiệt kính giải thích cho ốc đại lại mở nhiệt kính giải thích cho ốc đại lại mở nhiệt kính giải thích cho ốc đại vương Ban ngày anh ấy dập lửa kết nối vương Ban ngày anh ấy dập lửa kết nối vương Ban ngày anh ấy dập lửa kết nối lại nhóm được phục vụ nhà hàng dù là kỳ lại nhóm được phục vụ nhà hàng dù là kỳ lại nhóm được phục vụ nhà hàng dù là kỳ nghỉ anh ấy cũng vận chuyển giao tới chợ nghỉ anh ấy cũng vận chuyển giao tới chợ nghỉ anh ấy cũng vận chuyển giao tới chợ mỗi cuối tuần đều đến nhà tắm công cộng mỗi cuối tuần đều đến nhà tắm công cộng mỗi cuối tuần đều đến nhà tắm công cộng nào dọn đến tối sau khi xong việc lại nào dọn đến tối sau khi xong việc lại nào dọn đến tối sau khi xong việc lại làm nghề lái taxi đêm một người làm công làm nghề lái taxi đêm một người làm công làm nghề lái taxi đêm một người làm công việc của 5 người ra không làm việc không việc của 5 người ra không làm việc không việc của 5 người ra không làm việc không kể ngày đêm để kiếm tiền làm gì ở nhà kể ngày đêm để kiếm tiền làm gì ở nhà kể ngày đêm để kiếm tiền làm gì ở nhà anh còn có một người mẹ giả câm điếc anh còn có một người mẹ giả câm điếc anh còn có một người mẹ giả câm điếc cùng một đứa em trai nỗ lực thi cử luôn cùng một đứa em trai nỗ lực thi cử luôn cùng một đứa em trai nỗ lực thi cử luôn mơ ước trở thành thẩm phán sẽ ốc nghe mơ ước trở thành thẩm phán sẽ ốc nghe mơ ước trở thành thẩm phán sẽ ốc nghe xong thì đã mềm lòng thì ra không phải xong thì đã mềm lòng thì ra không phải xong thì đã mềm lòng thì ra không phải là ra hôm thăm tiền mà vì do áp lực cuộc là ra hôm thăm tiền mà vì do áp lực cuộc là ra hôm thăm tiền mà vì do áp lực cuộc sống với khiến anh phải lao lượng đi sống với khiến anh phải lao lượng đi sống với khiến anh phải lao lượng đi kiếm tiền như vậy Cuối cùng đại vương kiếm tiền như vậy Cuối cùng đại vương kiếm tiền như vậy Cuối cùng đại vương tuyên bố già Hồng vô tội vạn sau đó bốn tuyên bố già Hồng vô tội vạn sau đó bốn tuyên bố già Hồng vô tội vạn sau đó bốn người tiếp tục tiến về phía trước để tới người tiếp tục tiến về phía trước để tới người tiếp tục tiến về phía trước để tới tầng địa ngục tiếp theo họ phải lên một tầng địa ngục tiếp theo họ phải lên một tầng địa ngục tiếp theo họ phải lên một chiếc thuyền nhỏ lao trên dòng nước chảy chiếc thuyền nhỏ lao trên dòng nước chảy chiếc thuyền nhỏ lao trên dòng nước chảy kiết vượt qua khu rừng vốn dĩ Đây là một kiết vượt qua khu rừng vốn dĩ Đây là một kiết vượt qua khu rừng vốn dĩ Đây là một đoạn đường dễ vượt qua ai ngờ hôm nay đoạn đường dễ vượt qua ai ngờ hôm nay đoạn đường dễ vượt qua ai ngờ hôm nay giữa đường lại khó biến vô số ma quỷ giữa đường lại khó biến vô số ma quỷ giữa đường lại khó biến vô số ma quỷ trong khu rừng xông ra tấn công ra hông trong khu rừng xông ra tấn công ra hông trong khu rừng xông ra tấn công ra hông và các sứ giả như tên thật phá vỡ khách đến với khác như tên thật phá vỡ khách đến với khác như tên thật phá vỡ khách đến với khác được anh nói ma quỷ kia xuất hiện tại được anh nói ma quỷ kia xuất hiện tại được anh nói ma quỷ kia xuất hiện tại đây là do trong gia đình ra hôm vừa có đây là do trong gia đình ra hôm vừa có đây là do trong gia đình ra hôm vừa có nhà anh quý khách quan Nếu không kịp nhà anh quý khách quan Nếu không kịp nhà anh quý khách quan Nếu không kịp thời giải quyết thời gian của âm phủ sẽ thời giải quyết thời gian của âm phủ sẽ thời giải quyết thời gian của âm phủ sẽ chưa qua ngày càng nhanh những con quỷ chưa qua ngày càng nhanh những con quỷ chưa qua ngày càng nhanh những con quỷ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều để điều tra sẽ xuất hiện ngày càng nhiều để điều tra sẽ xuất hiện ngày càng nhiều để điều tra rõ chân tướng Những giả Gangnam đã quyết rõ chân tướng Những giả Gangnam đã quyết rõ chân tướng Những giả Gangnam đã quyết định nhanh chóng dưới dương gian điều định nhanh chóng dưới dương gian điều định nhanh chóng dưới dương gian điều tra Anh tới nhà ra không thì phát hiện tra Anh tới nhà ra không thì phát hiện tra Anh tới nhà ra không thì phát hiện oan hồn hiện chính là Xô hoang em trai oan hồn hiện chính là Xô hoang em trai oan hồn hiện chính là Xô hoang em trai của da hoi nu hoang đã trở thành dã quỳ của da hoi nu hoang đã trở thành dã quỳ của da hoi nu hoang đã trở thành dã quỳ Lang bạt khắp nơi như Gangnam đã điều Lang bạt khắp nơi như Gangnam đã điều Lang bạt khắp nơi như Gangnam đã điều tra ra Chân Tướng thì ra vài ngày trước tra ra Chân Tướng thì ra vài ngày trước tra ra Chân Tướng thì ra vài ngày trước xô hoang đã dẫn theo một tân binh đi gác xô hoang đã dẫn theo một tân binh đi gác xô hoang đã dẫn theo một tân binh đi gác đêm tân minh kia do quá căng thẳng không đêm tân minh kia do quá căng thẳng không đêm tân minh kia do quá căng thẳng không ngừng run rẩy nên đã động vào chốt an ngừng run rẩy nên đã động vào chốt an ngừng run rẩy nên đã động vào chốt an toàn của súng xông định ôm lấy cậu ra để toàn của súng xông định ôm lấy cậu ra để toàn của súng xông định ôm lấy cậu ra để an ủi ai ngờ khẩu súng đột nhiên Cướp Cò an ủi ai ngờ khẩu súng đột nhiên Cướp Cò an ủi ai ngờ khẩu súng đột nhiên Cướp Cò bắn trúng vào bụng anh do mất máu quá bắn trúng vào bụng anh do mất máu quá bắn trúng vào bụng anh do mất máu quá nhiều nên sông đã ngất đi rất nhanh cấp nhiều nên sông đã ngất đi rất nhanh cấp nhiều nên sông đã ngất đi rất nhanh cấp trên đã chạy đến vì tưởng Sông đã chết trên đã chạy đến vì tưởng Sông đã chết trên đã chạy đến vì tưởng Sông đã chết sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con đường sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con đường sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con đường thăng chức nên đã bảo mặc không cứu mà thăng chức nên đã bảo mặc không cứu mà thăng chức nên đã bảo mặc không cứu mà Cùng tân minh khi đào huyệt xuống sông Cùng tân minh khi đào huyệt xuống sông Cùng tân minh khi đào huyệt xuống sông sau đó nói với mọi người cô hôm đã bỏ sau đó nói với mọi người cô hôm đã bỏ sau đó nói với mọi người cô hôm đã bỏ trốn không biết là đi đâu nhưng thực tế trốn không biết là đi đâu nhưng thực tế trốn không biết là đi đâu nhưng thực tế khi xô họng bị chống lúc đó vẫn còn thở khi xô họng bị chống lúc đó vẫn còn thở khi xô họng bị chống lúc đó vẫn còn thở anh ấy đã không chết do trúng đạn mà anh ấy đã không chết do trúng đạn mà anh ấy đã không chết do trúng đạn mà chắc do bị ngạt khí bị thương Sống chắc do bị ngạt khí bị thương Sống chắc do bị ngạt khí bị thương Sống Chuyện của cô hôm đã khiến giữ giả Chuyện của cô hôm đã khiến giữ giả Chuyện của cô hôm đã khiến giữ giả Gangnam nhớ lại em hết sức của mình cũng Gangnam nhớ lại em hết sức của mình cũng Gangnam nhớ lại em hết sức của mình cũng thầm qua nước như vậy nên anh không nỡ thầm qua nước như vậy nên anh không nỡ thầm qua nước như vậy nên anh không nỡ tiêu diệt linh hồn của sông mà quyết tiêu diệt linh hồn của sông mà quyết tiêu diệt linh hồn của sông mà quyết định đưa song với âm phủ để chuyển tiếp định đưa song với âm phủ để chuyển tiếp định đưa song với âm phủ để chuyển tiếp Nhưng vì quá tức giận Nên short luôn bám Nhưng vì quá tức giận Nên short luôn bám Nhưng vì quá tức giận Nên short luôn bám theo Tân Minh kia anh này cũng vì thấy theo Tân Minh kia anh này cũng vì thấy theo Tân Minh kia anh này cũng vì thấy hổ thẹn như sau thì suốt ngày và anh ta hổ thẹn như sau thì suốt ngày và anh ta hổ thẹn như sau thì suốt ngày và anh ta đã ném tấm bản đồ vào trong sân nhà xông đã ném tấm bản đồ vào trong sân nhà xông đã ném tấm bản đồ vào trong sân nhà xông sau khi mẹ anh mở ra thì phát hiện bên sau khi mẹ anh mở ra thì phát hiện bên sau khi mẹ anh mở ra thì phát hiện bên trên có đánh dấu một vị trí và lập tức trên có đánh dấu một vị trí và lập tức trên có đánh dấu một vị trí và lập tức Nhận ra con trai mình không phải đào ngũ Nhận ra con trai mình không phải đào ngũ Nhận ra con trai mình không phải đào ngũ mà là đã chết sau đó Tân Minh kia cũng mà là đã chết sau đó Tân Minh kia cũng mà là đã chết sau đó Tân Minh kia cũng đã quyết định tự kết liễu đời mình xấu đã quyết định tự kết liễu đời mình xấu đã quyết định tự kết liễu đời mình xấu không biết chuyện này không phải lỗi của không biết chuyện này không phải lỗi của không biết chuyện này không phải lỗi của cậu ấy nên đã cầu xin cứ giải cứu cậu bé cậu ấy nên đã cầu xin cứ giải cứu cậu bé cậu ấy nên đã cầu xin cứ giải cứu cậu bé ngốc nghếch kia nhưng hiện đại thiện với ngốc nghếch kia nhưng hiện đại thiện với ngốc nghếch kia nhưng hiện đại thiện với sứ giả chính là nhúng tay vào chuyện sứ giả chính là nhúng tay vào chuyện sứ giả chính là nhúng tay vào chuyện dương gian nhưng sông nói nếu Gangnam dương gian nhưng sông nói nếu Gangnam dương gian nhưng sông nói nếu Gangnam giúp đỡ anh cũng ngoan ngoãn theo thứ giúp đỡ anh cũng ngoan ngoãn theo thứ giúp đỡ anh cũng ngoan ngoãn theo thứ giả trở về âm phủ vì vậy Gangnam đã đồng giả trở về âm phủ vì vậy Gangnam đã đồng giả trở về âm phủ vì vậy Gangnam đã đồng ý cắt đứt Sợi Dây cứu người đến này oan ý cắt đứt Sợi Dây cứu người đến này oan ý cắt đứt Sợi Dây cứu người đến này oan hồn Sông đã được giải quyết nhưng lúc hồn Sông đã được giải quyết nhưng lúc hồn Sông đã được giải quyết nhưng lúc này ra hoang ở âm phủ lại gặp phải một này ra hoang ở âm phủ lại gặp phải một này ra hoang ở âm phủ lại gặp phải một chuyện khó anh bị khám xét ở tầng địa chuyện khó anh bị khám xét ở tầng địa chuyện khó anh bị khám xét ở tầng địa ngục nói dối Đại Vương lần này giống một ngục nói dối Đại Vương lần này giống một ngục nói dối Đại Vương lần này giống một bé gái nó không nghe ra không giải thích bé gái nó không nghe ra không giải thích bé gái nó không nghe ra không giải thích đã trực tiếp ra lệnh cho cái cây ma quái đã trực tiếp ra lệnh cho cái cây ma quái đã trực tiếp ra lệnh cho cái cây ma quái kéo lưỡi anh ra do lúc còn sống đã nói kéo lưỡi anh ra do lúc còn sống đã nói kéo lưỡi anh ra do lúc còn sống đã nói dối nhiều nên khi xuống địa ngục phải dối nhiều nên khi xuống địa ngục phải dối nhiều nên khi xuống địa ngục phải giữ gìn Ừ đúng vào lúc quan trọng chứ giữ gìn Ừ đúng vào lúc quan trọng chứ giữ gìn Ừ đúng vào lúc quan trọng chứ giờ lại như ở nhiều thí nghiệm hộ cho giờ lại như ở nhiều thí nghiệm hộ cho giờ lại như ở nhiều thí nghiệm hộ cho giao thông thì ra những năm nay ra học giao thông thì ra những năm nay ra học giao thông thì ra những năm nay ra học nói dối với hai người ra Học viết thư nói dối với hai người ra Học viết thư nói dối với hai người ra Học viết thư cho mẹ nói rằng mình đã sống bên ngoài cho mẹ nói rằng mình đã sống bên ngoài cho mẹ nói rằng mình đã sống bên ngoài rất tốt đã lấy vợ sinh con để mẹ không rất tốt đã lấy vợ sinh con để mẹ không rất tốt đã lấy vợ sinh con để mẹ không phải lo lắng cho mình anh đã nói dối đứa phải lo lắng cho mình anh đã nói dối đứa phải lo lắng cho mình anh đã nói dối đứa con gái của đồng đội đã mất rằng bố cô con gái của đồng đội đã mất rằng bố cô con gái của đồng đội đã mất rằng bố cô bé vẫn đang sống rất khỏe mạnh để cô bé bé vẫn đang sống rất khỏe mạnh để cô bé bé vẫn đang sống rất khỏe mạnh để cô bé yên lòng sau khi đại vương nghe giải yên lòng sau khi đại vương nghe giải yên lòng sau khi đại vương nghe giải thích mới hiểu ra những lời nói dối của thích mới hiểu ra những lời nói dối của thích mới hiểu ra những lời nói dối của da không đều là vì cậu ít Vì vậy đã phán da không đều là vì cậu ít Vì vậy đã phán da không đều là vì cậu ít Vì vậy đã phán ra Hồng vô tội cho anh đi đến những tầng ra Hồng vô tội cho anh đi đến những tầng ra Hồng vô tội cho anh đi đến những tầng địa ngục khác nhau Vì cả đời ra Hồng địa ngục khác nhau Vì cả đời ra Hồng địa ngục khác nhau Vì cả đời ra Hồng sống một cách trung thực lương thiện nên sống một cách trung thực lương thiện nên sống một cách trung thực lương thiện nên đã thuận lợi vượt qua địa ngục phản bội đã thuận lợi vượt qua địa ngục phản bội đã thuận lợi vượt qua địa ngục phản bội và địa ngục bất nghĩa Nhưng không ngờ và địa ngục bất nghĩa Nhưng không ngờ và địa ngục bất nghĩa Nhưng không ngờ anh đã bị bắt lại ở tầng địa ngục bạo anh đã bị bắt lại ở tầng địa ngục bạo anh đã bị bắt lại ở tầng địa ngục bạo lực hơn nữa ra không chỉ Mắc tội bạo lực lực hơn nữa ra không chỉ Mắc tội bạo lực lực hơn nữa ra không chỉ Mắc tội bạo lực mà người anh đánh đập chính là anh trai mà người anh đánh đập chính là anh trai mà người anh đánh đập chính là anh trai của mình ảnh tượng hiện lên vô cùng rõ của mình ảnh tượng hiện lên vô cùng rõ của mình ảnh tượng hiện lên vô cùng rõ ràng chứng cứ xác thực lần này khó mà ràng chứng cứ xác thực lần này khó mà ràng chứng cứ xác thực lần này khó mà cãi được đại vương Hiền đưa ra Phán cãi được đại vương Hiền đưa ra Phán cãi được đại vương Hiền đưa ra Phán Quyết trừng phạt ra Không bằng cách đưa Quyết trừng phạt ra Không bằng cách đưa Quyết trừng phạt ra Không bằng cách đưa xuống vực thẳm nhanh Nam lúc này cũng xuống vực thẳm nhanh Nam lúc này cũng xuống vực thẳm nhanh Nam lúc này cũng không kịp trở về Cứu Nguy anh chỉ có thể không kịp trở về Cứu Nguy anh chỉ có thể không kịp trở về Cứu Nguy anh chỉ có thể thỉnh cầu sử dụng hình phạt ông dồn cũng thỉnh cầu sử dụng hình phạt ông dồn cũng thỉnh cầu sử dụng hình phạt ông dồn cũng có nghĩa là nếu tầng địa ngục tiếp theo có nghĩa là nếu tầng địa ngục tiếp theo có nghĩa là nếu tầng địa ngục tiếp theo ra không bị định tội anh không những ra không bị định tội anh không những ra không bị định tội anh không những nghị định tội mà ba người xưa giả kia Ừ nghị định tội mà ba người xưa giả kia Ừ nghị định tội mà ba người xưa giả kia Ừ thì cơ hội đầu thai chuyển kiếp nhưng thì cơ hội đầu thai chuyển kiếp nhưng thì cơ hội đầu thai chuyển kiếp nhưng thực ra trong lòng họ đều biết rõ tầng thực ra trong lòng họ đều biết rõ tầng thực ra trong lòng họ đều biết rõ tầng tiếp theo là nhiệm vụ thiên luân cũng tiếp theo là nhiệm vụ thiên luân cũng tiếp theo là nhiệm vụ thiên luân cũng chính là tội nặng nhất của chahong bởi chính là tội nặng nhất của chahong bởi chính là tội nặng nhất của chahong bởi vì ra không không thì đánh em trai mà vì ra không không thì đánh em trai mà vì ra không không thì đánh em trai mà anh còn định giết chết mẹ ruột của mình anh còn định giết chết mẹ ruột của mình anh còn định giết chết mẹ ruột của mình Điều này hoàn toàn trái ngược với con Điều này hoàn toàn trái ngược với con Điều này hoàn toàn trái ngược với con người của anh Rốt cuộc là chuyện gì đã người của anh Rốt cuộc là chuyện gì đã người của anh Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy Lúc này mẹ của ra xong rồi xảy ra vậy Lúc này mẹ của ra xong rồi xảy ra vậy Lúc này mẹ của ra xong rồi trên trần gian đã cầm theo một mảnh giấy trên trần gian đã cầm theo một mảnh giấy trên trần gian đã cầm theo một mảnh giấy rồi Vào danh trại Bạn muốn đòi lại công rồi Vào danh trại Bạn muốn đòi lại công rồi Vào danh trại Bạn muốn đòi lại công bằng cho chuyện Đức tô hông Nhưng đã bị bằng cho chuyện Đức tô hông Nhưng đã bị bằng cho chuyện Đức tô hông Nhưng đã bị tên không bị đẩy ngã xuống đất đúng lúc tên không bị đẩy ngã xuống đất đúng lúc tên không bị đẩy ngã xuống đất đúng lúc xô hôm đã hết là ngoãn hồn đi ngang qua xô hôm đã hết là ngoãn hồn đi ngang qua xô hôm đã hết là ngoãn hồn đi ngang qua và trông thấy anh không nhịn được nữa hả và trông thấy anh không nhịn được nữa hả và trông thấy anh không nhịn được nữa hả biến thành quỷ cũng không cho phép người biến thành quỷ cũng không cho phép người biến thành quỷ cũng không cho phép người khác đối xử với mẹ mình như vậy nước ra khác đối xử với mẹ mình như vậy nước ra khác đối xử với mẹ mình như vậy nước ra trên mặt anh bắt đầu phân hủy trở thành trên mặt anh bắt đầu phân hủy trở thành trên mặt anh bắt đầu phân hủy trở thành hình dạng oan hồn phía trước bão phát hình dạng oan hồn phía trước bão phát hình dạng oan hồn phía trước bão phát bắt đầu nổi lên luôn thương sống đen bắt đầu nổi lên luôn thương sống đen bắt đầu nổi lên luôn thương sống đen Trung bị mất Lương kia quá nặng của show Trung bị mất Lương kia quá nặng của show Trung bị mất Lương kia quá nặng của show hàng quá lớn ảnh hưởng đến cả âm phủ ra hàng quá lớn ảnh hưởng đến cả âm phủ ra hàng quá lớn ảnh hưởng đến cả âm phủ ra hông có bị thương gửi trong biển cát dần hông có bị thương gửi trong biển cát dần hông có bị thương gửi trong biển cát dần bị nuốt sống thông qua vòng xoáy xong bị nuốt sống thông qua vòng xoáy xong bị nuốt sống thông qua vòng xoáy xong thấy anh thay toàn thân bị chôn vùi thấy anh thay toàn thân bị chôn vùi thấy anh thay toàn thân bị chôn vùi trong cát nên mới từ từ bình tĩnh trở trong cát nên mới từ từ bình tĩnh trở trong cát nên mới từ từ bình tĩnh trở lại thì ra hắn mới không sao nhưng đúng lại thì ra hắn mới không sao nhưng đúng lại thì ra hắn mới không sao nhưng đúng lúc này địa ngục thiên luôn từ dưới biển lúc này địa ngục thiên luôn từ dưới biển lúc này địa ngục thiên luôn từ dưới biển khác ngoi lên người tiến hành định tội khác ngoi lên người tiến hành định tội khác ngoi lên người tiến hành định tội ra ông Lần này là người có quyền lớn ra ông Lần này là người có quyền lớn ra ông Lần này là người có quyền lớn nhất nơi đây Từ Thiên Vương giả ma đã nhất nơi đây Từ Thiên Vương giả ma đã nhất nơi đây Từ Thiên Vương giả ma đã Phán Quyết bị cáo ra không có tội Harry Phán Quyết bị cáo ra không có tội Harry Phán Quyết bị cáo ra không có tội Harry biện hộ cho ra ông nói anh làm vậy là do biện hộ cho ra ông nói anh làm vậy là do biện hộ cho ra ông nói anh làm vậy là do quá tuyệt vọng vừa không có tiền chữa quá tuyệt vọng vừa không có tiền chữa quá tuyệt vọng vừa không có tiền chữa bệnh cho mẹ vừa không có tiền mua đồ ăn bệnh cho mẹ vừa không có tiền mua đồ ăn bệnh cho mẹ vừa không có tiền mua đồ ăn em trai vì vậy mới quyết định cùng nhau em trai vì vậy mới quyết định cùng nhau em trai vì vậy mới quyết định cùng nhau từ giã cõi đời hơn nữa Cuối cùng anh từ giã cõi đời hơn nữa Cuối cùng anh từ giã cõi đời hơn nữa Cuối cùng anh cũng không thì ra tay mẹ anh cũng không cũng không thì ra tay mẹ anh cũng không cũng không thì ra tay mẹ anh cũng không hề hay biết chuyện gì để mọi người tâm hề hay biết chuyện gì để mọi người tâm hề hay biết chuyện gì để mọi người tâm phục khẩu phục diêm vương liền Mở nghiệm phục khẩu phục diêm vương liền Mở nghiệm phục khẩu phục diêm vương liền Mở nghiệm kính tiết lộ sự thật mà ngay cả ra không kính tiết lộ sự thật mà ngay cả ra không kính tiết lộ sự thật mà ngay cả ra không cũng không hề hay biết hóa ra khi anh cũng không hề hay biết hóa ra khi anh cũng không hề hay biết hóa ra khi anh giơ gối lên mẹ anh đã tỉnh giấc nhưng và giơ gối lên mẹ anh đã tỉnh giấc nhưng và giơ gối lên mẹ anh đã tỉnh giấc nhưng và cố ý không phản ứng lạnh bởi vì chỉ khi cố ý không phản ứng lạnh bởi vì chỉ khi cố ý không phản ứng lạnh bởi vì chỉ khi bà chết đi mới không còn là vật ngáng bà chết đi mới không còn là vật ngáng bà chết đi mới không còn là vật ngáng đường của các con nữa thì cuộc sống của đường của các con nữa thì cuộc sống của đường của các con nữa thì cuộc sống của các con mới có thể thoải mái hơn một các con mới có thể thoải mái hơn một các con mới có thể thoải mái hơn một chút sau khi biết được sự thật ra không chút sau khi biết được sự thật ra không chút sau khi biết được sự thật ra không càng Cắn Rứt hơn anh cầu dinh Diêm Vương càng Cắn Rứt hơn anh cầu dinh Diêm Vương càng Cắn Rứt hơn anh cầu dinh Diêm Vương cho mình báo mộng để xin lỗi mẹ nhưng cho mình báo mộng để xin lỗi mẹ nhưng cho mình báo mộng để xin lỗi mẹ nhưng Việt Vương không cho anh cơ hội mà bắt Việt Vương không cho anh cơ hội mà bắt Việt Vương không cho anh cơ hội mà bắt đầu lọc Phán Quyết Cuối cùng nhưng đột đầu lọc Phán Quyết Cuối cùng nhưng đột đầu lọc Phán Quyết Cuối cùng nhưng đột nhiên mặt đất âm phủ bắt đầu rung chuyển nhiên mặt đất âm phủ bắt đầu rung chuyển nhiên mặt đất âm phủ bắt đầu rung chuyển hình ảnh của mẹ ra hồng từ dưới lớp cát hình ảnh của mẹ ra hồng từ dưới lớp cát hình ảnh của mẹ ra hồng từ dưới lớp cát hiện lên thì ra sông hồng đã báo mộng hiện lên thì ra sông hồng đã báo mộng hiện lên thì ra sông hồng đã báo mộng cho mẹ nói với bà mình đã vượt qua kì cho mẹ nói với bà mình đã vượt qua kì cho mẹ nói với bà mình đã vượt qua kì thi trở thành thẩm phán Kể từ nay anh thi trở thành thẩm phán Kể từ nay anh thi trở thành thẩm phán Kể từ nay anh phải lên trời để xử phạt người xấu đây phải lên trời để xử phạt người xấu đây phải lên trời để xử phạt người xấu đây chính là lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp chính là lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp chính là lần cuối cùng hai mẹ con họ gặp nhau đồng thời anh mong mẹ hãy Ừ mình đi nhau đồng thời anh mong mẹ hãy Ừ mình đi nhau đồng thời anh mong mẹ hãy Ừ mình đi của anh trai bởi vì đây là trong hơi đêm của anh trai bởi vì đây là trong hơi đêm của anh trai bởi vì đây là trong hơi đêm mẹ anh đã có thể nói chuyện bà nói rằng mẹ anh đã có thể nói chuyện bà nói rằng mẹ anh đã có thể nói chuyện bà nói rằng từ trước đến giờ chưa từng trách móc ra từ trước đến giờ chưa từng trách móc ra từ trước đến giờ chưa từng trách móc ra hoa mà còn thấy kỳ vì mình mà các con đã hoa mà còn thấy kỳ vì mình mà các con đã hoa mà còn thấy kỳ vì mình mà các con đã phải chịu nhiều khổ cực và chỉ cần hai phải chịu nhiều khổ cực và chỉ cần hai phải chịu nhiều khổ cực và chỉ cần hai đứa con trai của mình sống mạnh khỏe là đứa con trai của mình sống mạnh khỏe là đứa con trai của mình sống mạnh khỏe là đã mãn nguyện lắm rồi ra Hồng chạy xuống đã mãn nguyện lắm rồi ra Hồng chạy xuống đã mãn nguyện lắm rồi ra Hồng chạy xuống mãi khác địch ôm lấy mẹ nhưng mẹ anh đã mãi khác địch ôm lấy mẹ nhưng mẹ anh đã mãi khác địch ôm lấy mẹ nhưng mẹ anh đã biến mất anh không còn cơ hội tự mình biến mất anh không còn cơ hội tự mình biến mất anh không còn cơ hội tự mình nói với mẹ câu nói con xin lỗi tại âm nói với mẹ câu nói con xin lỗi tại âm nói với mẹ câu nói con xin lỗi tại âm phủ Nếu nhận được sự tha thứ của người phủ Nếu nhận được sự tha thứ của người phủ Nếu nhận được sự tha thứ của người trên dân gian thì sẽ được miễn tội cho trên dân gian thì sẽ được miễn tội cho trên dân gian thì sẽ được miễn tội cho nên Diễm Hương đã tuyên bố Kim gia ông nên Diễm Hương đã tuyên bố Kim gia ông nên Diễm Hương đã tuyên bố Kim gia ông vô tội lập tức được đầu thai chuyển kiếp vô tội lập tức được đầu thai chuyển kiếp vô tội lập tức được đầu thai chuyển kiếp bộ phim này xếp thứ 2 trong bảng doanh bộ phim này xếp thứ 2 trong bảng doanh bộ phim này xếp thứ 2 trong bảng doanh thu phòng vé lúc mấy giờ hẹn các bạn ở thu phòng vé lúc mấy giờ hẹn các bạn ở thu phòng vé lúc mấy giờ hẹn các bạn ở bộ phim tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn rất bộ phim tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn rất bộ phim tiếp theo nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại bạn thì sao dịch vụ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và ý kiến bên dưới thì vẫn anh tiếp nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha đừng quên Đăng ký Kênh đường hộ mình nha Hihi