3 Siêu Anh Hùng đi Trộm Cắp và những màn Quay Xe Bá Đạo - review phim Lệnh Truy Nã Đỏ

1,838,012
374
review phim Lệnh Truy Nã Đỏ khi 3 Siêu Anh Hùng đi Trộm Cắp và những màn Quay Xe Bá Đạo review phim hay truy nã đỏ review phim lệnh truy nã đỏ 2 tóm tắt phim lệnh truy nã đỏ Đăng Ký Kênh ủng hộ Vua Phim nha: https://www.youtube.com/c/VuaPhimReview1?sub_confirmation=1 #reviewphim, #tomtatphim, #reviewphimhay
khi mua phim xin chào các bạn hôm nay khi mua phim xin chào các bạn hôm nay khi mua phim xin chào các bạn hôm nay lại là một siêu bom tấn nóng bỏng với lại là một siêu bom tấn nóng bỏng với lại là một siêu bom tấn nóng bỏng với nhiều quay sẽ bất ngờ mà không xem đến nhiều quay sẽ bất ngờ mà không xem đến nhiều quay sẽ bất ngờ mà không xem đến hết thực sự sẽ không biết ai mới là hết thực sự sẽ không biết ai mới là hết thực sự sẽ không biết ai mới là trùng cuối nào cùng Vua Phim theo dõi trùng cuối nào cùng Vua Phim theo dõi trùng cuối nào cùng Vua Phim theo dõi một bộ phim đỉnh cao của 3 siêu sao hành một bộ phim đỉnh cao của 3 siêu sao hành một bộ phim đỉnh cao của 3 siêu sao hành động này nha câu chuyện bắt đầu tại một động này nha câu chuyện bắt đầu tại một động này nha câu chuyện bắt đầu tại một triển lãm Nghệ thuật yêu cảnh sát Hương triển lãm Nghệ thuật yêu cảnh sát Hương triển lãm Nghệ thuật yêu cảnh sát Hương Sơn được coi là đệ nhất của FBI trực Sơn được coi là đệ nhất của FBI trực Sơn được coi là đệ nhất của FBI trực tiếp đến vì bảo vật mà họ bảo vệ hôm nay tiếp đến vì bảo vật mà họ bảo vệ hôm nay tiếp đến vì bảo vật mà họ bảo vệ hôm nay là quả trứng vàng trị giá hàng triệu là quả trứng vàng trị giá hàng triệu là quả trứng vàng trị giá hàng triệu Đôla hơi nữa nên trộn khác tiếng Nhật Đôla hơi nữa nên trộn khác tiếng Nhật Đôla hơi nữa nên trộn khác tiếng Nhật lại tuyên bố hôm nay sẽ trộn nó Giám đốc lại tuyên bố hôm nay sẽ trộn nó Giám đốc lại tuyên bố hôm nay sẽ trộn nó Giám đốc Bảo tàng mỹ hệ thống bảo an ở đây con Bảo tàng mỹ hệ thống bảo an ở đây con Bảo tàng mỹ hệ thống bảo an ở đây con muỗi cũng không lọt nổi nhưng đơn sơn to muỗi cũng không lọt nổi nhưng đơn sơn to muỗi cũng không lọt nổi nhưng đơn sơn to qua liền huyết Quả Trứng đã bị đánh tráo qua liền huyết Quả Trứng đã bị đánh tráo qua liền huyết Quả Trứng đã bị đánh tráo lập tức lượng tặng một lon coca của cậu lập tức lượng tặng một lon coca của cậu lập tức lượng tặng một lon coca của cậu bé trực tiếp Đồ thẳng lên quả trứng vàng bé trực tiếp Đồ thẳng lên quả trứng vàng bé trực tiếp Đồ thẳng lên quả trứng vàng không ngờ rằng quả trứng vàng ngàn thì không ngờ rằng quả trứng vàng ngàn thì không ngờ rằng quả trứng vàng ngàn thì xúc xắc đã bị phá hủy khác hẳn kẻ trộm xúc xắc đã bị phá hủy khác hẳn kẻ trộm xúc xắc đã bị phá hủy khác hẳn kẻ trộm vẫn còn trong vòng này đóng cửa phòng vẫn còn trong vòng này đóng cửa phòng vẫn còn trong vòng này đóng cửa phòng lại ngay lại ngay lại ngay tên trộm có thật giật mình lập tức cáo tên trộm có thật giật mình lập tức cáo tên trộm có thật giật mình lập tức cáo trạng không nghi ngờ gì nữa dân sân liền trạng không nghi ngờ gì nữa dân sân liền trạng không nghi ngờ gì nữa dân sân liền gửi theo hết sức con vừa Ryan mau chóng gửi theo hết sức con vừa Ryan mau chóng gửi theo hết sức con vừa Ryan mau chóng trà trộn vào trong đám đông rồi ném ra trà trộn vào trong đám đông rồi ném ra trà trộn vào trong đám đông rồi ném ra Lục Ngạn khó nhiều đó mà nhanh chân Lục Ngạn khó nhiều đó mà nhanh chân Lục Ngạn khó nhiều đó mà nhanh chân thoát khỏi hắn lợi dụng thân hình bé nhỏ thoát khỏi hắn lợi dụng thân hình bé nhỏ thoát khỏi hắn lợi dụng thân hình bé nhỏ đòi cắt đuôi Vân Sơn nhưng run xương rất đòi cắt đuôi Vân Sơn nhưng run xương rất đòi cắt đuôi Vân Sơn nhưng run xương rất thông minh than sơ đồ vào nhà thắp hương thông minh than sơ đồ vào nhà thắp hương thông minh than sơ đồ vào nhà thắp hương siêu trộm mai Ân bỏ chạy chứ anh vẫn dễ siêu trộm mai Ân bỏ chạy chứ anh vẫn dễ siêu trộm mai Ân bỏ chạy chứ anh vẫn dễ dàng khống chế được con vợ này nhưng đột dàng khống chế được con vợ này nhưng đột dàng khống chế được con vợ này nhưng đột nhiên cảnh sát xuất hiện phá hỏng kế nhiên cảnh sát xuất hiện phá hỏng kế nhiên cảnh sát xuất hiện phá hỏng kế hoạch huy đến để giúp siêu trộm trốn hoạch huy đến để giúp siêu trộm trốn hoạch huy đến để giúp siêu trộm trốn thoát bệnh may lần lanh lợi trượt theo thoát bệnh may lần lanh lợi trượt theo thoát bệnh may lần lanh lợi trượt theo đường xả rác đã xuống tới nơi anh đầu đường xả rác đã xuống tới nơi anh đầu đường xả rác đã xuống tới nơi anh đầu trọc chơi lớn này thẳng xuống khó khăn trọc chơi lớn này thẳng xuống khó khăn trọc chơi lớn này thẳng xuống khó khăn nghĩa cả cái Túp Lều siêu trộm cướp nghĩa cả cái Túp Lều siêu trộm cướp nghĩa cả cái Túp Lều siêu trộm cướp gương xe đạp điện Biên đường bỏ trốn còn gương xe đạp điện Biên đường bỏ trốn còn gương xe đạp điện Biên đường bỏ trốn còn run Sơn thì chơi chỗ khó luôn chiếc siêu run Sơn thì chơi chỗ khó luôn chiếc siêu run Sơn thì chơi chỗ khó luôn chiếc siêu xe force cứ nghĩ rằng xe to là bố đời ai xe force cứ nghĩ rằng xe to là bố đời ai xe force cứ nghĩ rằng xe to là bố đời ai giày chưa được 3 m đã bị tông dập váy giày chưa được 3 m đã bị tông dập váy giày chưa được 3 m đã bị tông dập váy nàng cay cũng nhìn ngay lần thoát khỏi nàng cay cũng nhìn ngay lần thoát khỏi nàng cay cũng nhìn ngay lần thoát khỏi 56 tiếng sau vai Ẩn đã trốn tới xanh nhà 56 tiếng sau vai Ẩn đã trốn tới xanh nhà 56 tiếng sau vai Ẩn đã trốn tới xanh nhà thích ở hòn đảo vali từng lấy quả trứng thích ở hòn đảo vali từng lấy quả trứng thích ở hòn đảo vali từng lấy quả trứng ra tận hưởng thành quả ai ngờ siêu Thắng ra tận hưởng thành quả ai ngờ siêu Thắng ra tận hưởng thành quả ai ngờ siêu Thắng từ FBI đã đợi sẵn ở đây từ bao giờ quả từ FBI đã đợi sẵn ở đây từ bao giờ quả từ FBI đã đợi sẵn ở đây từ bao giờ quả nhân dân to con mà não không hình nhỏ nhân dân to con mà não không hình nhỏ nhân dân to con mà não không hình nhỏ rất thuận lợi thu hồi quả trứng của rất thuận lợi thu hồi quả trứng của rất thuận lợi thu hồi quả trứng của levick Hóa ra tất cả các đồ vật mà Ryan levick Hóa ra tất cả các đồ vật mà Ryan levick Hóa ra tất cả các đồ vật mà Ryan trộn góc chỉ là vì Niềm Đam Mê Bất Tận trộn góc chỉ là vì Niềm Đam Mê Bất Tận trộn góc chỉ là vì Niềm Đam Mê Bất Tận chứ không bán lấy tiền nhưng khi Mật Vụ chứ không bán lấy tiền nhưng khi Mật Vụ chứ không bán lấy tiền nhưng khi Mật Vụ run chân mang quả trứng ra sẽ hộ tống đã run chân mang quả trứng ra sẽ hộ tống đã run chân mang quả trứng ra sẽ hộ tống đã bị một người lính đánh tráo mặt rồi Mà bị một người lính đánh tráo mặt rồi Mà bị một người lính đánh tráo mặt rồi Mà người này được gọi là chúa tể trộm cắp người này được gọi là chúa tể trộm cắp người này được gọi là chúa tể trộm cắp phù thủy chung chỉ ra đát kết quả là hôm phù thủy chung chỉ ra đát kết quả là hôm phù thủy chung chỉ ra đát kết quả là hôm sau mới đọc vụ mang quả trứng tới nơi cứ sau mới đọc vụ mang quả trứng tới nơi cứ sau mới đọc vụ mang quả trứng tới nơi cứ thể ném thẳng xuống đất Quảng Yên đó là thể ném thẳng xuống đất Quảng Yên đó là thể ném thẳng xuống đất Quảng Yên đó là quả trứng giả mà tài khoản của giang sơn quả trứng giả mà tài khoản của giang sơn quả trứng giả mà tài khoản của giang sơn tối qua vừa có kể chuyện và 8 triệu Đôla tối qua vừa có kể chuyện và 8 triệu Đôla tối qua vừa có kể chuyện và 8 triệu Đôla mọi bằng chứ ở thôn sơn không thể chối mọi bằng chứ ở thôn sơn không thể chối mọi bằng chứ ở thôn sơn không thể chối cãi lập tức liền bị bắt giam Tống ngục cãi lập tức liền bị bắt giam Tống ngục cãi lập tức liền bị bắt giam Tống ngục không cần cha hỏi gì thêm trùng hợp hay không cần cha hỏi gì thêm trùng hợp hay không cần cha hỏi gì thêm trùng hợp hay Anh lại được chung phòng với siêu trộm Anh lại được chung phòng với siêu trộm Anh lại được chung phòng với siêu trộm wildpeak lúc này ngay ẩn cũng tiết lộ wildpeak lúc này ngay ẩn cũng tiết lộ wildpeak lúc này ngay ẩn cũng tiết lộ chỉ cần ai thu thập đủ 3 quả trứng 1 tỷ chỉ cần ai thu thập đủ 3 quả trứng 1 tỷ chỉ cần ai thu thập đủ 3 quả trứng 1 tỷ phú Ấn Độ sẽ Trao thưởng 300 triệu đô la phú Ấn Độ sẽ Trao thưởng 300 triệu đô la phú Ấn Độ sẽ Trao thưởng 300 triệu đô la mà quả trứng thứ hai ngày Ẩn đã biết nó mà quả trứng thứ hai ngày Ẩn đã biết nó mà quả trứng thứ hai ngày Ẩn đã biết nó nằm ở trong nhà một tên trùm vũ khí đúng nằm ở trong nhà một tên trùm vũ khí đúng nằm ở trong nhà một tên trùm vũ khí đúng lúc này Cai ngục trong dẫn hai người đi lúc này Cai ngục trong dẫn hai người đi lúc này Cai ngục trong dẫn hai người đi gặp người bí ẩn không ngờ đó chính là gặp người bí ẩn không ngờ đó chính là gặp người bí ẩn không ngờ đó chính là phù thủy chung chưa ra đát hóa ra chính phù thủy chung chưa ra đát hóa ra chính phù thủy chung chưa ra đát hóa ra chính cô ta đã chuyển khoản 8 triệu đô để bẫy cô ta đã chuyển khoản 8 triệu đô để bẫy cô ta đã chuyển khoản 8 triệu đô để bẫy gương Sơn bị bắt giam đến đây vì đơn gương Sơn bị bắt giam đến đây vì đơn gương Sơn bị bắt giam đến đây vì đơn giản gan nát muốn hai người này trợ giúp giản gan nát muốn hai người này trợ giúp giản gan nát muốn hai người này trợ giúp cho vụ trộm được coi là khó nhất trần cho vụ trộm được coi là khó nhất trần cho vụ trộm được coi là khó nhất trần đời đó là ăn trộm quả trứng thứ hai được đời đó là ăn trộm quả trứng thứ hai được đời đó là ăn trộm quả trứng thứ hai được bảo vệ trong nhà của tay trùm vũ khí bảo vệ trong nhà của tay trùm vũ khí bảo vệ trong nhà của tay trùm vũ khí Nhưng phù thủy gandalf thì đồng ý chương Nhưng phù thủy gandalf thì đồng ý chương Nhưng phù thủy gandalf thì đồng ý chương 10 phần trăm Tất nhiên không ai đồng ý 10 phần trăm Tất nhiên không ai đồng ý 10 phần trăm Tất nhiên không ai đồng ý nhận thức hay cái này lên kế hoạch vượt nhận thức hay cái này lên kế hoạch vượt nhận thức hay cái này lên kế hoạch vượt ngục đầu tiên khi tắm thì cho Hương cục ngục đầu tiên khi tắm thì cho Hương cục ngục đầu tiên khi tắm thì cho Hương cục xà bông bước thứ 2 cho nó hoặc hàm lượng xà bông bước thứ 2 cho nó hoặc hàm lượng xà bông bước thứ 2 cho nó hoặc hàm lượng chất tẩy dự án thích nghi chích bước 3 chất tẩy dự án thích nghi chích bước 3 chất tẩy dự án thích nghi chích bước 3 đóng nắp và chạy thật nhanh đóng nắp và chạy thật nhanh đóng nắp và chạy thật nhanh hai người lập tức lượng dụng nhà tù Hỗn hai người lập tức lượng dụng nhà tù Hỗn hai người lập tức lượng dụng nhà tù Hỗn Loạn tấn công cảnh sát rồi Nhanh chân Loạn tấn công cảnh sát rồi Nhanh chân Loạn tấn công cảnh sát rồi Nhanh chân chạy được ra ngoài mà trước đó đã nhanh chạy được ra ngoài mà trước đó đã nhanh chạy được ra ngoài mà trước đó đã nhanh tay chung được thể khoe cửa nhờ vậy dễ tay chung được thể khoe cửa nhờ vậy dễ tay chung được thể khoe cửa nhờ vậy dễ dàng ra được với dân tộc chung mà bức dàng ra được với dân tộc chung mà bức dàng ra được với dân tộc chung mà bức tượng Hôm nay anh đã chuẩn bị rút một tượng Hôm nay anh đã chuẩn bị rút một tượng Hôm nay anh đã chuẩn bị rút một viên đá nhỏ là cả lỗ Hồng tục sống luôn viên đá nhỏ là cả lỗ Hồng tục sống luôn viên đá nhỏ là cả lỗ Hồng tục sống luôn khốn nạn hai bên dưới là nhàng đá không khốn nạn hai bên dưới là nhàng đá không khốn nạn hai bên dưới là nhàng đá không thể nhảy hai con vợ thì đáng men theo thể nhảy hai con vợ thì đáng men theo thể nhảy hai con vợ thì đáng men theo Tường đã mà đi bên ngoài chỉ sơ sang một Tường đã mà đi bên ngoài chỉ sơ sang một Tường đã mà đi bên ngoài chỉ sơ sang một chút cũng sẽ gặp ông bà Ông vải rất chút cũng sẽ gặp ông bà Ông vải rất chút cũng sẽ gặp ông bà Ông vải rất nhanh chóng đã tới được phía sau anh nhanh chóng đã tới được phía sau anh nhanh chóng đã tới được phía sau anh lính canh cầu xuân sơn gấp súng ở lại lính canh cầu xuân sơn gấp súng ở lại lính canh cầu xuân sơn gấp súng ở lại chặng đường cho hai ẩn ghi lấy trực chặng đường cho hai ẩn ghi lấy trực chặng đường cho hai ẩn ghi lấy trực thăng chiếc rằng sống của giun Sơn bắn thăng chiếc rằng sống của giun Sơn bắn thăng chiếc rằng sống của giun Sơn bắn ký thì đã hết đạn rất thông minh anh ấy ký thì đã hết đạn rất thông minh anh ấy ký thì đã hết đạn rất thông minh anh ấy súng lục ra bắn rốc cửa chặn được đám súng lục ra bắn rốc cửa chặn được đám súng lục ra bắn rốc cửa chặn được đám lính canh không ngờ rằng từ này mang cả lính canh không ngờ rằng từ này mang cả lính canh không ngờ rằng từ này mang cả tên lửa vác vai ra bắn bên trên này ngay ẩn cũng đã lấy trực bên trên này ngay ẩn cũng đã lấy trực bên trên này ngay ẩn cũng đã lấy trực thăng cất cánh lợi dụng súng 6 nòng xoay thăng cất cánh lợi dụng súng 6 nòng xoay thăng cất cánh lợi dụng súng 6 nòng xoay đạn và cảnh sát kéo dài thời gian vừa đạn và cảnh sát kéo dài thời gian vừa đạn và cảnh sát kéo dài thời gian vừa Kịp Lúc cho Hương Sơn nhảy vào thịt thăn Kịp Lúc cho Hương Sơn nhảy vào thịt thăn Kịp Lúc cho Hương Sơn nhảy vào thịt thăn bò dây cuối nhưng bên này anh Lĩnh chơi bò dây cuối nhưng bên này anh Lĩnh chơi bò dây cuối nhưng bên này anh Lĩnh chơi thêm một quả mắc vai run tâm lập tức mở thêm một quả mắc vai run tâm lập tức mở thêm một quả mắc vai run tâm lập tức mở cửa cho tên lửa xuyên qua phát đạn thấy cửa cho tên lửa xuyên qua phát đạn thấy cửa cho tên lửa xuyên qua phát đạn thấy chưa vượt ngục giữa mặt thôi mà sao Việc chưa vượt ngục giữa mặt thôi mà sao Việc chưa vượt ngục giữa mặt thôi mà sao Việc này hai người lập tức lên kế hoạch ghi này hai người lập tức lên kế hoạch ghi này hai người lập tức lên kế hoạch ghi trộm quả trứng thứ hai ở một nơi được trộm quả trứng thứ hai ở một nơi được trộm quả trứng thứ hai ở một nơi được coi là an ninh nhất thế giới với 87 máy coi là an ninh nhất thế giới với 87 máy coi là an ninh nhất thế giới với 87 máy quay 8k dò chuyển động không có điểm mù quay 8k dò chuyển động không có điểm mù quay 8k dò chuyển động không có điểm mù và nhân liên tục theo dõi 24/24 hơn nữa và nhân liên tục theo dõi 24/24 hơn nữa và nhân liên tục theo dõi 24/24 hơn nữa sẽ cắt Chính là dùng sinh trắc học không sẽ cắt Chính là dùng sinh trắc học không sẽ cắt Chính là dùng sinh trắc học không thể khoan phá hay chưa đủ bom chỉ duy thể khoan phá hay chưa đủ bom chỉ duy thể khoan phá hay chưa đủ bom chỉ duy nhất khuôn mặt và giọng nói của tên trùm nhất khuôn mặt và giọng nói của tên trùm nhất khuôn mặt và giọng nói của tên trùm mới được chấp nhận mật khẩu 12 chữ số mới được chấp nhận mật khẩu 12 chữ số mới được chấp nhận mật khẩu 12 chữ số thay đổi liên tục 3 phút một lần trong thay đổi liên tục 3 phút một lần trong thay đổi liên tục 3 phút một lần trong điện thoại hắn ra và nhất định phải có điện thoại hắn ra và nhất định phải có điện thoại hắn ra và nhất định phải có vân tay hắn để mở điện thoại nghe thì vân tay hắn để mở điện thoại nghe thì vân tay hắn để mở điện thoại nghe thì kinh thế thôi nhưng ngoài Ẩn đã lên kế kinh thế thôi nhưng ngoài Ẩn đã lên kế kinh thế thôi nhưng ngoài Ẩn đã lên kế hoạch cả rồi bởi hắn trùm buôn vũ khí hoạch cả rồi bởi hắn trùm buôn vũ khí hoạch cả rồi bởi hắn trùm buôn vũ khí nên khách mời dự tiệc được đeo mặt nạ nên khách mời dự tiệc được đeo mặt nạ nên khách mời dự tiệc được đeo mặt nạ hai người rất thuận lợi đeo mặt nạ trà hai người rất thuận lợi đeo mặt nạ trà hai người rất thuận lợi đeo mặt nạ trà trộn vào trong Không Ngờ Rằng phù thủy trộn vào trong Không Ngờ Rằng phù thủy trộn vào trong Không Ngờ Rằng phù thủy trộm cướp Không Mời Mà Đến run rẩy Korea trộm cướp Không Mời Mà Đến run rẩy Korea trộm cướp Không Mời Mà Đến run rẩy Korea chúng toát nên ôm lấy con vợ nghỉ luôn chúng toát nên ôm lấy con vợ nghỉ luôn chúng toát nên ôm lấy con vợ nghỉ luôn ai dè con đường đua mà nhìn ngon quá đã ai dè con đường đua mà nhìn ngon quá đã ai dè con đường đua mà nhìn ngon quá đã khiến lên chuồng chú ý mất cái ly rượu khiến lên chuồng chú ý mất cái ly rượu khiến lên chuồng chú ý mất cái ly rượu mà tiến đến tranh hành với Hương Sơn như mà tiến đến tranh hành với Hương Sơn như mà tiến đến tranh hành với Hương Sơn như vậy mà lai ẩn thuận lợi lấy được vân tay vậy mà lai ẩn thuận lợi lấy được vân tay vậy mà lai ẩn thuận lợi lấy được vân tay chân cóc Hương Sơn cũng va chạm nhẹ móc chân cóc Hương Sơn cũng va chạm nhẹ móc chân cóc Hương Sơn cũng va chạm nhẹ móc túi đựng trước iPhone cả hai lập tức Mau túi đựng trước iPhone cả hai lập tức Mau túi đựng trước iPhone cả hai lập tức Mau đi lấy trứng giả vờ va chạm Võ Như nước đi lấy trứng giả vờ va chạm Võ Như nước đi lấy trứng giả vờ va chạm Võ Như nước để lấy cớ đi thay quần xì nên camera men để lấy cớ đi thay quần xì nên camera men để lấy cớ đi thay quần xì nên camera men cũng không nghi ngờ gì cả ngoài ẩn cũng cũng không nghi ngờ gì cả ngoài ẩn cũng cũng không nghi ngờ gì cả ngoài ẩn cũng tranh thủ hack luôn cái camera đường tranh thủ hack luôn cái camera đường tranh thủ hack luôn cái camera đường đường chính chính đột nhập vào phòng đường chính chính đột nhập vào phòng đường chính chính đột nhập vào phòng không lo bị thấy lợi dụng đúng lúc 2k không lo bị thấy lợi dụng đúng lúc 2k không lo bị thấy lợi dụng đúng lúc 2k vượt qua đằng sau bốn người nhanh chóng vượt qua đằng sau bốn người nhanh chóng vượt qua đằng sau bốn người nhanh chóng đã mở ra được cánh cửa nhưng kết quả là đã mở ra được cánh cửa nhưng kết quả là đã mở ra được cánh cửa nhưng kết quả là đụng nhau vỡ vẫn cái ly thực sự trong đụng nhau vỡ vẫn cái ly thực sự trong đụng nhau vỡ vẫn cái ly thực sự trong anh chả khác gì bức tượng Di Động Rất anh chả khác gì bức tượng Di Động Rất anh chả khác gì bức tượng Di Động Rất may là mảnh vỡ anh sữa vân tay nhưng mở may là mảnh vỡ anh sữa vân tay nhưng mở may là mảnh vỡ anh sữa vân tay nhưng mở được khóa điện thoại điều đó nhập được được khóa điện thoại điều đó nhập được được khóa điện thoại điều đó nhập được 12 chữ số vào cửa tiếp theo dùng ai phát 12 chữ số vào cửa tiếp theo dùng ai phát 12 chữ số vào cửa tiếp theo dùng ai phát sách khuôn mặt mở cửa thành công không sách khuôn mặt mở cửa thành công không sách khuôn mặt mở cửa thành công không ngờ rằng hệ thống báo động vẫn báo cho ngờ rằng hệ thống báo động vẫn báo cho ngờ rằng hệ thống báo động vẫn báo cho đội an ninh hơn nữa như Đặc Vụ cũng đã đội an ninh hơn nữa như Đặc Vụ cũng đã đội an ninh hơn nữa như Đặc Vụ cũng đã xuất hiện khống chế Hai người dân xương xuất hiện khống chế Hai người dân xương xuất hiện khống chế Hai người dân xương ra đòn bất ngờ thành công chúng vào ra đòn bất ngờ thành công chúng vào ra đòn bất ngờ thành công chúng vào phòng để quả trứng miếng cơm vừa đến phòng để quả trứng miếng cơm vừa đến phòng để quả trứng miếng cơm vừa đến miệng không ngừa phù thủy cũng xuất hiện miệng không ngừa phù thủy cũng xuất hiện miệng không ngừa phù thủy cũng xuất hiện tại đây dung sưng to còn nghĩ rằng ngon tại đây dung sưng to còn nghĩ rằng ngon tại đây dung sưng to còn nghĩ rằng ngon ăn tiến tới không ngờ vị nữ thần chiến ăn tiến tới không ngờ vị nữ thần chiến ăn tiến tới không ngờ vị nữ thần chiến binh cho cả hai ăn hàng nhập mồm Lúc này bộ phận an ninh cũng đã báo cáo Lúc này bộ phận an ninh cũng đã báo cáo Lúc này bộ phận an ninh cũng đã báo cáo với tinh trùng còn hai anh Cuối cùng bị với tinh trùng còn hai anh Cuối cùng bị với tinh trùng còn hai anh Cuối cùng bị cô em trong sau khi rét nữa bọn nhẹ đúng cô em trong sau khi rét nữa bọn nhẹ đúng cô em trong sau khi rét nữa bọn nhẹ đúng lúc này tên trùng cũng dẫn đàn em xông lúc này tên trùng cũng dẫn đàn em xông lúc này tên trùng cũng dẫn đàn em xông vào nhưng đột nhiên gas rửa mặt hóa ra vào nhưng đột nhiên gas rửa mặt hóa ra vào nhưng đột nhiên gas rửa mặt hóa ra là áo với tên trùm đã hợp tác từ trước là áo với tên trùm đã hợp tác từ trước là áo với tên trùm đã hợp tác từ trước vậy là hai anh lại một lần nữa bị xâu vậy là hai anh lại một lần nữa bị xâu vậy là hai anh lại một lần nữa bị xâu kim thông áp mục đích là bắt và tra tấn kim thông áp mục đích là bắt và tra tấn kim thông áp mục đích là bắt và tra tấn loa là nói ra vị trí của quả trứng thứ loa là nói ra vị trí của quả trứng thứ loa là nói ra vị trí của quả trứng thứ ba bởi vì chỉ có duy nhất vài lần viết ba bởi vì chỉ có duy nhất vài lần viết ba bởi vì chỉ có duy nhất vài lần viết vị trí của nó nhận thức ra đát lấy bình vị trí của nó nhận thức ra đát lấy bình vị trí của nó nhận thức ra đát lấy bình diễn ra tra tấn công sơn và không ngừng diễn ra tra tấn công sơn và không ngừng diễn ra tra tấn công sơn và không ngừng tăng lên tới mức phòng điện cao nhất tăng lên tới mức phòng điện cao nhất tăng lên tới mức phòng điện cao nhất Nhưng đó còn chưa phải điều đáng sợ tên Nhưng đó còn chưa phải điều đáng sợ tên Nhưng đó còn chưa phải điều đáng sợ tên trùng này có một sở thích biến thái là trùng này có một sở thích biến thái là trùng này có một sở thích biến thái là bóp của tôi bí ẩn vốn là một người lương bóp của tôi bí ẩn vốn là một người lương bóp của tôi bí ẩn vốn là một người lương thiện lên cuối cùng thương tình mà khai thiện lên cuối cùng thương tình mà khai thiện lên cuối cùng thương tình mà khai ra vị trí là ở lăng mộ những mặt của ra vị trí là ở lăng mộ những mặt của ra vị trí là ở lăng mộ những mặt của Lava ở Ai Cập nghe đến đây get sóc tượng Lava ở Ai Cập nghe đến đây get sóc tượng Lava ở Ai Cập nghe đến đây get sóc tượng cùng tên trùm uống mừng rồi Đột nhiên cùng tên trùm uống mừng rồi Đột nhiên cùng tên trùm uống mừng rồi Đột nhiên hắn đổ vật ra đất hóa ra tất cả mọi kế hắn đổ vật ra đất hóa ra tất cả mọi kế hắn đổ vật ra đất hóa ra tất cả mọi kế hoạch đều là của cô nàng ra đát này vừa hoạch đều là của cô nàng ra đát này vừa hoạch đều là của cô nàng ra đát này vừa lấy được quả thứ hai mà vừa biết được vị lấy được quả thứ hai mà vừa biết được vị lấy được quả thứ hai mà vừa biết được vị trí quả thứ ba không mở ra vừa đi thì trí quả thứ ba không mở ra vừa đi thì trí quả thứ ba không mở ra vừa đi thì tên trùm tỉnh lại hãng Liên vùng trồng tên trùm tỉnh lại hãng Liên vùng trồng tên trùm tỉnh lại hãng Liên vùng trồng xuống ra mắt hai người thế quái nào lại xuống ra mắt hai người thế quái nào lại xuống ra mắt hai người thế quái nào lại bắn trúng hơn vào cái vòng số 8 Giúp bắn trúng hơn vào cái vòng số 8 Giúp bắn trúng hơn vào cái vòng số 8 Giúp Hương Sơn vào mồm hắn một cái Đức luôn Hương Sơn vào mồm hắn một cái Đức luôn Hương Sơn vào mồm hắn một cái Đức luôn đang khi thôn sơn tính bỏ mặc Lion ở lại đang khi thôn sơn tính bỏ mặc Lion ở lại đang khi thôn sơn tính bỏ mặc Lion ở lại thì đột nhiên vai và nói hắn đã lừa cô thì đột nhiên vai và nói hắn đã lừa cô thì đột nhiên vai và nói hắn đã lừa cô nàng ra kia zosan lại phải cứ Lion để đi nàng ra kia zosan lại phải cứ Lion để đi nàng ra kia zosan lại phải cứ Lion để đi tìm quả trứng hai người bỏ chạy lên trên tìm quả trứng hai người bỏ chạy lên trên tìm quả trứng hai người bỏ chạy lên trên không ngồi lại chui lên đấu trường bò không ngồi lại chui lên đấu trường bò không ngồi lại chui lên đấu trường bò tót khiến run Sơn bị đâm một túi vong đi tót khiến run Sơn bị đâm một túi vong đi tót khiến run Sơn bị đâm một túi vong đi tên chùm nho lên vô tình ăn một khoảng tên chùm nho lên vô tình ăn một khoảng tên chùm nho lên vô tình ăn một khoảng đất bị hai anh Tuấn lên một tàu lửa đi đất bị hai anh Tuấn lên một tàu lửa đi đất bị hai anh Tuấn lên một tàu lửa đi tìm quà thứ ba lúc này hay Ấn cũng kể về tìm quà thứ ba lúc này hay Ấn cũng kể về tìm quà thứ ba lúc này hay Ấn cũng kể về nguồn gốc của quả trứng này hóa ra nó nguồn gốc của quả trứng này hóa ra nó nguồn gốc của quả trứng này hóa ra nó được thương trong Kho Báu Thất Lạc Của được thương trong Kho Báu Thất Lạc Của được thương trong Kho Báu Thất Lạc Của Hitler và bản đồ được các dấu trong Hitler và bản đồ được các dấu trong Hitler và bản đồ được các dấu trong chiếc đồng hồ đeo tay của hắn mà mỗi chiếc đồng hồ đeo tay của hắn mà mỗi chiếc đồng hồ đeo tay của hắn mà mỗi Ryan vô tình Sưu tầm được nhận thức hai Ryan vô tình Sưu tầm được nhận thức hai Ryan vô tình Sưu tầm được nhận thức hai người di chuyển tới khu rừng ở Argentina người di chuyển tới khu rừng ở Argentina người di chuyển tới khu rừng ở Argentina nhưng đi cả ngày 99 81 vòng khu rừng mà nhưng đi cả ngày 99 81 vòng khu rừng mà nhưng đi cả ngày 99 81 vòng khu rừng mà vẫn chưa thấy vẫn chưa thấy vẫn chưa thấy Bí Ẩn đang cầm ngược bản đồ khiến ren Bí Ẩn đang cầm ngược bản đồ khiến ren Bí Ẩn đang cầm ngược bản đồ khiến ren chân ngực tức ném cục đá xuống đất vô chân ngực tức ném cục đá xuống đất vô chân ngực tức ném cục đá xuống đất vô tình lại trúng vào nắng hầm băng khi bí tình lại trúng vào nắng hầm băng khi bí tình lại trúng vào nắng hầm băng khi bí mật quả nhiên mèo bù lại với được cá rán mật quả nhiên mèo bù lại với được cá rán mật quả nhiên mèo bù lại với được cá rán vậy Ra đây chính là kho báu bí ẩn của vậy Ra đây chính là kho báu bí ẩn của vậy Ra đây chính là kho báu bí ẩn của Hitler mà chiếc đồng hồ của Hitler chính Hitler mà chiếc đồng hồ của Hitler chính Hitler mà chiếc đồng hồ của Hitler chính là chìa khóa mở thừa dưới này có điểm gì là chìa khóa mở thừa dưới này có điểm gì là chìa khóa mở thừa dưới này có điểm gì nó có duyên cả máy phát thủy điện mini nó có duyên cả máy phát thủy điện mini nó có duyên cả máy phát thủy điện mini bên dưới bên trong toàn là báu vật quý bên dưới bên trong toàn là báu vật quý bên dưới bên trong toàn là báu vật quý hiếm vô cùng thậm chí là cả một chiếc xe hiếm vô cùng thậm chí là cả một chiếc xe hiếm vô cùng thậm chí là cả một chiếc xe khách trên đời của trị giá 25 triệu đô khách trên đời của trị giá 25 triệu đô khách trên đời của trị giá 25 triệu đô tình mãi cuối cùng lyle cũng thấy quả tình mãi cuối cùng lyle cũng thấy quả tình mãi cuối cùng lyle cũng thấy quả trứng của trứng của trứng của đoán xem lúc này thì ai sẽ xuất hiện đây đoán xem lúc này thì ai sẽ xuất hiện đây đoán xem lúc này thì ai sẽ xuất hiện đây Chắc chắn là phù thủy nguyên lão bà chúa Chắc chắn là phù thủy nguyên lão bà chúa Chắc chắn là phù thủy nguyên lão bà chúa trộm cắp gadot rồi cô ta vốn dĩ không trộm cắp gadot rồi cô ta vốn dĩ không trộm cắp gadot rồi cô ta vốn dĩ không ghi ngay lần nên đã âm thầm theo dõi ghi ngay lần nên đã âm thầm theo dõi ghi ngay lần nên đã âm thầm theo dõi đúng lúc này cảnh sát cũng đã không vào đúng lúc này cảnh sát cũng đã không vào đúng lúc này cảnh sát cũng đã không vào tới nơi thì ra cảnh sát đã bí mật theo tới nơi thì ra cảnh sát đã bí mật theo tới nơi thì ra cảnh sát đã bí mật theo chân ga đã tìm tới cả hai bên đấu súng chân ga đã tìm tới cả hai bên đấu súng chân ga đã tìm tới cả hai bên đấu súng vô cùng thực hiện rất thông minh cả vô cùng thực hiện rất thông minh cả vô cùng thực hiện rất thông minh cả paragame chiếc Mercedes của bỏ chạy bởi paragame chiếc Mercedes của bỏ chạy bởi paragame chiếc Mercedes của bỏ chạy bởi đây vốn là một đường hầm khai thác bọn đây vốn là một đường hầm khai thác bọn đây vốn là một đường hầm khai thác bọn bỏ hoang cảnh sát không lái xe đuổi theo bỏ hoang cảnh sát không lái xe đuổi theo bỏ hoang cảnh sát không lái xe đuổi theo với Hết Tốc Lực rất nhanh Đã đuổi được với Hết Tốc Lực rất nhanh Đã đuổi được với Hết Tốc Lực rất nhanh Đã đuổi được tới nơi khiến hai bên xảy ra xô xát rồi tới nơi khiến hai bên xảy ra xô xát rồi tới nơi khiến hai bên xảy ra xô xát rồi tranh giành nhau quả trứng ở giữa hai xe tranh giành nhau quả trứng ở giữa hai xe tranh giành nhau quả trứng ở giữa hai xe gà đã ép xe khiến một tên đâm vào đá mai gà đã ép xe khiến một tên đâm vào đá mai gà đã ép xe khiến một tên đâm vào đá mai thằng Thuận Lợi với được xuống đây này thằng Thuận Lợi với được xuống đây này thằng Thuận Lợi với được xuống đây này sạn hạn thay thế Ừ đúng lúc này sẽ bên sạn hạn thay thế Ừ đúng lúc này sẽ bên sạn hạn thay thế Ừ đúng lúc này sẽ bên cạnh cũng hết đường phang lại may ẩn vội cạnh cũng hết đường phang lại may ẩn vội cạnh cũng hết đường phang lại may ẩn vội la lên toán được quả trứng nhưng cả ba la lên toán được quả trứng nhưng cả ba la lên toán được quả trứng nhưng cả ba nhận ra phía trước là đường cụt điều đó mà cắt đuôi được ôm Mật Vụ FBI điều đó mà cắt đuôi được ôm Mật Vụ FBI điều đó mà cắt đuôi được ôm Mật Vụ FBI like vui sướng thì cuối cùng cũng lấy like vui sướng thì cuối cùng cũng lấy like vui sướng thì cuối cùng cũng lấy được quả trứng nhưng lúc này lại có một được quả trứng nhưng lúc này lại có một được quả trứng nhưng lúc này lại có một pha quay xe bất ngờ hóa ra vốn dĩ Hương pha quay xe bất ngờ hóa ra vốn dĩ Hương pha quay xe bất ngờ hóa ra vốn dĩ Hương Sơn và gas đã là một cặp tất cả kế hoạch Sơn và gas đã là một cặp tất cả kế hoạch Sơn và gas đã là một cặp tất cả kế hoạch từ đầu là do họ Hoàng ra từ đầu là do họ Hoàng ra từ đầu là do họ Hoàng ra cả hai người này đều là con tượng quả cả hai người này đều là con tượng quả cả hai người này đều là con tượng quả trứng thứ nhất bốn Vỹ Hương Sơn Tự tay trứng thứ nhất bốn Vỹ Hương Sơn Tự tay trứng thứ nhất bốn Vỹ Hương Sơn Tự tay trao cho Gareth quả thứ 2 thì luôn Sơn trao cho Gareth quả thứ 2 thì luôn Sơn trao cho Gareth quả thứ 2 thì luôn Sơn không đánh lên get mới thắng được 2 không đánh lên get mới thắng được 2 không đánh lên get mới thắng được 2 người và mà tra tấn cũng chỉ là khổ nhục người và mà tra tấn cũng chỉ là khổ nhục người và mà tra tấn cũng chỉ là khổ nhục kế để like lần tin tưởng anh thằng đau kế để like lần tin tưởng anh thằng đau kế để like lần tin tưởng anh thằng đau khổ đến thực siêng thì đi hai người này khổ đến thực siêng thì đi hai người này khổ đến thực siêng thì đi hai người này chưa rõ từ đầu lại còn thích tay bỏ mặc chưa rõ từ đầu lại còn thích tay bỏ mặc chưa rõ từ đầu lại còn thích tay bỏ mặc trong khu rừng hoang vắng hai người ta trong khu rừng hoang vắng hai người ta trong khu rừng hoang vắng hai người ta đó mang ba quả trứng tới trao cho khỉ đó mang ba quả trứng tới trao cho khỉ đó mang ba quả trứng tới trao cho khỉ phú Ai Cập đổi lấy 300 triệu đô Không phú Ai Cập đổi lấy 300 triệu đô Không phú Ai Cập đổi lấy 300 triệu đô Không Ngờ Rằng cảnh sát lại ập tới tóm gọn 3 Ngờ Rằng cảnh sát lại ập tới tóm gọn 3 Ngờ Rằng cảnh sát lại ập tới tóm gọn 3 quả trứng vào mắt luôn tỉ phú thì ra hai quả trứng vào mắt luôn tỉ phú thì ra hai quả trứng vào mắt luôn tỉ phú thì ra hai người này lấy tiền phong đã bán đứng tỷ người này lấy tiền phong đã bán đứng tỷ người này lấy tiền phong đã bán đứng tỷ phú cho FBI 6 tháng sau khi hai người phú cho FBI 6 tháng sau khi hai người phú cho FBI 6 tháng sau khi hai người còn đang hưởng sung sướng tại Hòn đảo còn đang hưởng sung sướng tại Hòn đảo còn đang hưởng sung sướng tại Hòn đảo không ngừng Ryan xuất hiện bất thình không ngừng Ryan xuất hiện bất thình không ngừng Ryan xuất hiện bất thình lình hóa cảnh sát đã áp giải Anh và để lình hóa cảnh sát đã áp giải Anh và để lình hóa cảnh sát đã áp giải Anh và để anh ta trốn thoát ít người biết một tin anh ta trốn thoát ít người biết một tin anh ta trốn thoát ít người biết một tin cực buồn anh ta đã tìm ra tài khoản chứa cực buồn anh ta đã tìm ra tài khoản chứa cực buồn anh ta đã tìm ra tài khoản chứa 300 triệu đô và Võ Cảnh sát niêm phong 300 triệu đô và Võ Cảnh sát niêm phong 300 triệu đô và Võ Cảnh sát niêm phong lại cuối cùng cũng chơi sao lại được hai lại cuối cùng cũng chơi sao lại được hai lại cuối cùng cũng chơi sao lại được hai người này Rốt cuộc 3 tên trộm khốn khổ người này Rốt cuộc 3 tên trộm khốn khổ người này Rốt cuộc 3 tên trộm khốn khổ với Hùng lại về với hai bàn tay trắng với Hùng lại về với hai bàn tay trắng với Hùng lại về với hai bàn tay trắng mayan nhân cơ hội F2 người thực hiện phi mayan nhân cơ hội F2 người thực hiện phi mayan nhân cơ hội F2 người thực hiện phi vụ cuối cùng đó là một lần nữa đi thuận vụ cuối cùng đó là một lần nữa đi thuận vụ cuối cùng đó là một lần nữa đi thuận lợi cả ba quả trứng cái kết mở cho thấy lợi cả ba quả trứng cái kết mở cho thấy lợi cả ba quả trứng cái kết mở cho thấy chúng ta sẽ có một phần tiếp theo xin chúng ta sẽ có một phần tiếp theo xin chúng ta sẽ có một phần tiếp theo xin kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã xem video kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã xem video kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha Bye bye của mình nha Bye bye của mình nha Bye bye họ họ họ cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các cảm nước các bạn đã theo dõi bộ phim các bạn thể thao Từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thể thao Từ bộ phim này hãy để lại ý bạn thể thao Từ bộ phim này hãy để lại ý kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và kiến bên dưới để vẫn anh biết nhé và đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là đừng quên Đăng ký Kênh đường hội Nga là ai